2thePoint Project Software. Software voor Projectmatig Produceren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2thePoint Project Software. Software voor Projectmatig Produceren"

Transcriptie

1 2thePoint Project Software Software voor Projectmatig Produceren

2 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig produceren Projectmatig produceren Projectmatig produceren stelt bijzondere eisen aan het software systeem om de productie projecten in goede banen te kunnen leiden. De gangbare software systemen voldoen vaak niet aan de werkmethodieken welke binnen deze productiebedrijven worden toegepast, of er zijn zulke hoge investeringen in kapitaal en medewerkers mee gemoeid dat deze oplossingen voor het MKB niet realiseerbaar zijn. Deze ERP (Enterprise Recource Systems) zoals SAP, Exact en Dynamics zijn vaak afgestemd om seriematig of op klantorder afroep te kunnen plannen en produceren. Maar de verschillen in werkstructuur van de productie bedrijven welke op klantorder specificaties een nieuw product ontwikkelen en in productie nemen verschillen enorm van seriematig producerende bedrijven. Ook productiebedrijven welke zelf produceren en dan de eindproducten door de eigen montage dienst monteren op locatie bij de klant, kunnen vaak maar moeizaam en onvolledig hun primaire bedrijfsprocessen binnen deze standaard ERP systemen onderbrengen.

3 Verschillen in werkmethodiek bij projectmatig produceren: Laten we de verschillende werkmethodieken eens nader bekijken. Nemen we bijvoorbeeld een machinefabrikant die op specificaties van de klant nieuwe machines ontwikkeld en produceert. De vraag komt van de klant om bijvoorbeeld een nieuwe verpakkingsmachine te ontwikkelen. De klant formuleert de eisen en wensen en hiermee gaan de ingenieurs en calculators aan de slag. Er komt een engineeringsvoorstel voorzien van een voorcalculatie, het bijbehorend kostenplaatje. Stel dat de klant hiermee akkoord gaat en graag een gedetailleerde aanbieding wil hebben waarin alle specificatie zijn opgenomen. De opdracht met alle overeengekomen afspraken, levertijden en productspecificaties kan dan ter ondertekening op papier worden gesteld en het project kan van start gaan. De werkvoorbereiding zal de benodigde materialen, de werkuren en de machinetijden inplannen zodat het project naadloos uitgevoerd kan worden. Vaak ziet men in de praktijk dat er gedurende de looptijd van het project aanpassingen aan het machine ontwerp worden verricht of dat de functionaliteit wordt uitgebreid en/of veranderd. Zodoende koopt of maakt men alle benodigde onderdelen en wordt de machine in fases geproduceerd. Gedurende deze periode maakt het productiebedrijf hoge kosten m.b.t. de inkopen van materialen, uurlonen, machinekosten, uitbesteedwerk etc. Al snel wordt het niet meer duidelijk hoeveel kosten er nu reeds op het project gemaakt zijn en nog belangrijker hoeveel kosten men nog moet maken. Maar ook hoever het project nu eigenlijk gevorderd is, is moeilijk te bepalen. Een volgende vraag is niet alleen hoe dit individuele project er financieel voorstaat, maar ook hoe de financiële positie van het gehele bedrijf er nu daadwerkelijk financieel voorstaat. Immers alle kosten worden geboekt, zoals inkoopfacturen, machinekosten, loonkosten en alle overige bedrijfskosten denk hier aan huren, leasekosten, energie, belastingen etc. Aangezien men niet uitsluitend aan dit ene project werkt maar er veel projecten tegelijk kunnen worden uitgevoerd, kan men zich voorstellen dat het geen sinecure is om deze financiële stromen te kunnen doorgronden en de vinger aan de pols te houden van elk project terwijl men het totaal financiële bedrijfsbeeld volledig onder controle heeft. Ditzelfde traject geld bijvoorbeeld ook voor een fabrikant van luchtkanalen, maar hier geld dan tevens ook nog dat deze fabrikant veel maakdelen heeft en derhalve zijn eigen interne productie dient aan te sturen gebaseerd op de project materiaal behoeften in de tijd. Men dus een post Onderhanden Werk moeten activeren om een actuele en realistische financiële status van het bedrijf te kunnen genereren. Dit kan men doen door middel van het Percentage gereed te bepalen. (De Nederlandse fiscus heeft hier duidelijke regelgeving voor vastgesteld, waaraan ieder bedrijf zich dient te houden) Met deze zeer beknopte weergave van de werkmethodiek van veel projectmatige producerende bedrijven in het MKB, hebben we kunnen vaststellen dat het beheren van de projecten in zowel productie technisch alsook op financieel technisch gebied, behoorlijk wat eisen stelt aan de software matige oplossing.

4 Hoe pakken we dit aan? We zien vaak in de praktijk dat deze productiebedrijven in de loop der jaren een eigen werkmethodiek hebben ontwikkeld om hun projectprocessen te kunnen volgen. Hierbij maakt men gebruik van bijvoorbeeld Excel toepassingen, of een stand-alone project administratie. Ook wordt er getracht binnen de financiële administratie d.m.v. een complex grootboekrekeningen structuur en boekingsmethodiek de projecten en het onderhanden werk cijfermatig te volgen. Maar laten we ook de papieren werkbonnen, inkoop en materiaal bonnen niet vergeten. Zelf de projectstamkaart op papier wordt nog veelvuldig gebruikt. Op deze wijze tracht men de scoop op het project te houden en overschrijdingen van de budgetten te voorkomen. Helaas blijkt maar al te vaak dat de situatie van het project anders is als men verwacht had. Door het gebrek aan inzicht in de daadwerkelijke kosten gebudgetteerd en gerealiseerd komt men er pas in de nacalculatiefase achter dat men de winstdoelstellingen niet heeft behaald. Soms worden er zelfs verliezen geleden waar men totaal geen rekening mee gehouden had, dan is de verassing helemaal compleet. U kunt zich wellicht voorstellen dat het voor het management en controller niet eenvoudig is om de exacte cijfers wekelijks (maar eigenlijk gewoon dagelijks) te kunnen genereren. Het is essentieel dat men op elk gewenst moment van de dag over de individuele projectcijfers maar ook over de totale bedrijfsresultaten kan beschikken. Verder is van belang dat projecten vaak over de boekjaren heen lopen. Dus een gedeelte van de kosten en opbrengsten bevinden zich bijvoorbeeld in 2012, terwijl het project ook nog bijvoorbeeld zes maanden in 2013 doorloopt, zowel met betrekking tot de kosten alsook de opbrengsten. U moet nu met een toetsaanslag kunnen vaststellen wat de totale projectkosten en opbrengsten (zowel gebudgetteerd alsook gerealiseerd) over de beide boekjaren heen bedragen van dit bepaalde project. Het OHW Onderhanden Werk resultaat moet U op van het boekjaar kunnen vaststellen en dan doorlopen naar het nieuwe boekjaar. De kosten en opbrengsten daarentegen moeten binnen het boekingsjaar vastgelegd worden. Zeer belangrijk is het om de financieringsbehoefte van het bedrijf exact te kunnen bepalen en blijvend te kunnen volgen aan de hand van het Onderhandenwerk en de reeds gefactureerde termijnen. Als dit uit de pas loopt, dan kan de liquiditeitsbehoefte van het bedrijf plotseling fors stijgen. Er kunnen dan acuut financiële problemen ontstaan, ondanks het feit dat het bedrijf in de kern gezond is en over een goed gevulde order portefeuille beschikt. Gezien de huidige kredietcrisis is het niet eenvoudig om dan snel een aanvullende financiering bij een bank te regelen (of de bank stelt vergaande zekerheden ) Kortom een hele klus om dit voor elkaar te krijgen.

5 De oplossing: Die is nu beschikbaar. Door onze jarenlange praktijkervaring in projectmatige producerende MKB bedrijven, is een geheel nieuwe software oplossing gerealiseerd gebaseerd op uw primaire bedrijfsprocessen. Laten wij de functionaliteit kort toelichten zodat u zich een beeld kunt vormen van het nieuwe 2ThePoint software systeem. Voorcalculatie module: Hier kunt u het voorcalculatie project aanmaken en beheren. U kunt naar eigen inzicht de budgetten van de uren per uursoort aanmaken. Aan elke uursoort kunt u een intern en extern rekentarief koppelen. Op deze wijze calculeert u de project werk uren in aantallen en in kosten. Dit geld ook voor de indirecte kosten, denk hierbij aan transportkosten, huur en overige bedrijfskosten. Deze kunt u op het project doorbelasten. Materiaalkosten vormen een belangrijke kostenpost op ieder project, u kunt getotaliseerd of gespecificeerd uw materiaalbudgetten aanleggen. Al uw artikelen koop en/of maak kunt u op het budget toevoegen. Uitbesteedwerk kan in de aparte Werkderden module vastgelegd worden en gevolgd zodat de overeengekomen levertijden worden gehaald. Termijn facturen, hier kunt u de termijnen vastleggen welke u op milestone gaat facturen. De milestone kan een datum zijn of een percentage gereed. Op deze wijze kunt u eenvoudig en snel een budget aanleggen. Hiervan zijn diverse overzichten te genereren. Tevens kan men de uitstaande offertes van de voorgecalculeerde projecten goed volgen en nauwgezet bepalen welke voorcalculaties van welke projectleiders tot opdracht leiden en welke helaas geen succes worden. Projectmodule: Als het voorgecalculeerde project daadwerkelijk in opdracht word gegeven, dan kan de project manager met een muisklik het project overhalen naar de actieve projecten, alle budgetten worden automatisch mee genomen. Men kan nu de project gegevens verder complementeren in de uitvoerige project stamkaart en de startdatum van het project vastleggen.

6 Engineering: Het echte werk gaat nu beginnen. In de module Engineering kan men het project indien gewenst in verschillende fasen opsplitsen. Per fase kan men een materiaallijst, arbeidsuren en machine bewerkingen aanleggen. Men kan vrij bepalen hoe gedetailleerd het project wordt uitgewerkt. Planning: Men zie nu welke materialen er benodigd zijn, hoeveel er op voorraad zijn en wat de eventuele tekorten zijn. De planner kan met een muisklik de benodigde materialen naar de afdeling inkoop overdragen. Het systeem constateert als u de productiemodule geactiveerd heeft of een bepaald artikel ingekocht moet worden of dat u dit artikel zelf in uw eigen fabriek gaat produceren. In het laatste geval gaat de bestelling niet naar de afdeling inkoop maar naar de productieplanning. Hier verschijnt uw artikel in het nog te produceren overzicht, met de leadtime wordt terdege rekening gehouden, zodat de productie tijdig gestart wordt en het artikel op tijd geleverd wordt. Inzicht in de machine capaciteit per week. De planner kan nu reeds inzien hoe de beschikbaarheid van bepaalde machines is en de planning hierop aanpassen. Dit geld vanzelfsprekend ook voor de uursoorten, per uursoort kunt u de capaciteit per periode aangeven. Indien er in een periode meer uren gepland zijn dan er daadwerkelijk medewerkers capaciteit is dan krijgt u hiervan een signaal. U kunt dan op voorhand of de planning aanpassen of extra personeel inhuren, maar u weet in ieder geval tijdig als er een knelpunt gaat optreden om adequate maatregelen te kunnen nemen. De inkoop en voorraad module: Indien gewenst kunt u de voorraden van bepaalde artikelen in het systeem inbrengen. U heeft nu inzicht in de beschikbaarheid van deze artikelen, hoeveel er besteld en geleverd zijn en hoeveel er verbruikt worden. Met voorraden is veel bedrijfskapitaal gemoeid, u heeft nu altijd inzicht in de waarde van uw voorraden gewaardeerd tegen de vaste verrekenprijs. Tevens kunt u inzien wat de Gemiddelde inkoopprijs van de voorraadartikelen zijn, zodat u uw voorraadwaardering of kostencalculatie hierop kunt aanpassen. Er zijn vele overzichten beschikbaar zoals voorraden per artikelgroep of per artikel of per magazijn.

7 WBS project productie: WBS staat voor Work Breakdown Structure, in de engineerings module heeft u het project in een of meerdere fasen ingedeeld. U kunt deze fasen nu in productie nemen. Op deze wijze krijgt u bij meer complexe projecten inzicht in alle deelprojecten waaruit het project bestaat. U kunt op deelproject WBS niveau zowel in productie nemen alsook gereed melden. Tevens kunt u nu het daadwerkelijk verbruik registreren. Uw voorraden worden dan automatisch bijgewerkt. Op deze wijze wordt een complex project als het ware opgedeeld in meerdere componenten en is derhalve gemakkelijker te volgen. En men heeft eerder inzicht indien er een stagnatie optreed en een bepaalde leverdatum niet wordt gehaald, waardoor project vertraging kan worden voorkomen. Productie ordersysteem: Goederen die u zelf in uw eigen fabriek produceert ten behoeve van de projecten, kunt u hier in productie nemen. U bepaald zelf in de stamdata de voorraad gegevens per artikel. Aan de hand van de materiaalbehoeften en de voorraadstatus wordt een productievoorstel gegenereerd. Dit kunt u accepteren of aanpassen. In deze module kunt u alle productieorders volgen. Productieorders kunt u geheel of gedeeltelijk gereed melden. Indien gewenst kunt u aan een artikel een stuklijst (BOM, Bill Of Material) koppelen. Door middel van de backflushing worden alle gereed gemelde artikelen automatisch bij de voorraad eindproducten opgeboekt en de componenten van de BOM afgeboekt. Zo is niet alleen uw voorraadstatus in aantallen actueel maar ook de financiële waardering van de voorraad eindproducten wordt geactualiseerd. Project facturatie: Met uw opdrachtgever bent u overeengekomen dat u op bepaalde datum en/of als het project een bepaald percentage gereed is een termijn van de aanneemsom kunt factureren. In deze module legt u het facturering stramien aan. De milestones worden bepaald op datum en/of POC (Percentage Off Completion). Het systeem genereert een lijst met alle nog te facturen project termijnen, met de bepaalde milstone. Zo kunt u direct vaststellen welke bedragen gefactureerd kunnen worden, zodat u zo snel mogelijk over de financiële middelen kunt beschikken. De facturen worden hier aangemaakt en op de factuur verschijnt een overzicht met de reeds gefactureerde termijnen op dit bepaalde project. Zo kunt u zelf maar ook uw klant direct zien welke bedragen reeds gefactureerd zijn.

8 Inkoopfacturen: In de inkoopmodule boekt u de facturen van uw leveranciers. Tevens kunt u de factuur inscannen, zodat de originele factuur gekoppeld is aan de inkoopboeking. Hier kunt u ook aangeven voor welk project de materiaalinkoop heeft plaatsgevonden. Alle inkoopfacturen worden direct bij het boeken zichtbaar op de projectstamkaart. Op deze wijze heeft u altijd inzicht in alle geboekte kosten op het project. De inkoopfacturen verschijnen automatisch ter fiattering bij de betreffende projectmanager. Deze kan de factuur goedkeuren of afkeuren, hier is ook ruimte voor opmerkingen in te voegen. Indien men de factuur goedkeurt, dan gaat deze factuur automatisch naar het te betalen facturen overzicht. Men kan hier inzien over hoeveel dagen de factuur voldaan moet zijn aan de hand van de betaaltermijn. Project uren registratie: De door uw medewerkers gerealiseerde werkuren kunnen per uursoort snel en eenvoudig op het project geboekt worden. Op deze wijze kunt u exact volgen hoeveel uren er reeds gerealiseerd zijn en wat het gebudgetteerde aantal uren per uursoort is. Verschillen en overschrijdingen worden direct weergegeven. U kunt urendekking staten per project, kostenplaats of in zijn totaliteit per periode generen. Op deze wijze heeft u altijd inzicht in de uurkosten en uuropbrengsten van uw medewerkers/ afdelingen en het totale bedrijf. Controlling: De financiële controller kan elk project op elk gewenst moment van de dag volgen met betrekking tot de gebudgetteerde en gerealiseerde kosten en opbrengsten. Budgetoverschrijdingen worden acuut opgemerkt en gesignaleerd, zodat men tijd kan ingrijpen. Door middel van de POC Percentage Off Completion module, kan de controller het percentage gereed bijhouden van elk lopend project. In het periodieke overleg met de project managers kan men bepalen voor welk percentage het project gereed is. Het systeem berekend een percentage dat het project nu feitelijk gereed zou moeten zijn aan de hand van de geboekte kosten en gecalculeerde winst. Dit percentage is slechts ter indicatie t.b.v. de controller. Het daadwerkelijk POC wordt in onderling overleg vastgesteld en ingevoerd. Aan de hand van het daadwerkelijk POC berekend het systeem het OHW onderhanden werk. U kunt nu per project het exacte OHW bedrag vaststellen. Tevens kunt u het totaal OHW van alle lopende projecten bepalen.

9 In het financiële overzicht worden alle kosten en opbrengsten per boekjaar getotaliseerd. Door het bepalen van het OHW bedrag krijgt u een accurate financiële positiebepaling van uw bedrijf. BTW inkopen/verkopen overzichten per periode kunnen uit het systeem gegenereerd worden, alsmede ICP en Intrastat CBS gegevens. Deze module bespaart enorm veel registratie werk van deze door de overheid verplicht gestelde registratie verplichtingen. Management cockpit: Ten behoeve van het management zijn er een groot aantal overzichtelijk rapporten opgesteld. Zoals projectresultaten, budgetten/realisaties, urendekkingen, productiegegevens per afdeling/medewerkers. Financiële overzichten gebaseerd op KPI s stellen u in staat uw projecten 2ThePoint te volgen.

10 Stappenplan 2thePoint project productie systeem Stap 1 Voorcalculatie Actief project U kunt op snelle en duidelijke wijze de voorcalculatie van uw project invoeren. Denk hierbij aan uren- en materialen budgetten, maar ook de projectopbrengsten. Met één muisklik kunt u het project activeren. De budgetten worden automatisch meegenomen en het project kan van start gaan. Stap 2 Engineering U kunt uw project binnen de engineering module in productiefases specificeren voor wat betreft de benodigde materiaallijsten, projecturen en machinetijden. Op deze wijze kunt U uw project overzichtelijk inplannen. Tevens kunnen materiaal tekorten direct ter bestelling worden doorgegeven. Stap 3 Inkoop order management Automatisch worden de overzichten van de benodigde materialen aan de inkoopafdeling doorgegeven. Zodat men tijdig de goederen kan bestellen zodat het project geen vertraging zal oplopen. De ingebouwde signaalfunctie houdt rekening met de levertijden per artikel. Stap 4 Warehouse management Bestelde goederen kunnen snel en adequaat ingeboekt worden zodat uw voorraad status altijd upto date is. Uitgebreide overzichten van voorraadmutaties en voorraad -waardering per artikel of artikelgroep geven direct inzicht in de financiële waarde van uw voorraden.

11 2thePoint project productie systeem Stap 5 Productie order WBS In het productie orderscherm kunt u op WBS niveau (Work Breakdown Structure) uw project of projectfases in productie nemen en gereed melden. Tevens kunt u de daadwerkelijke verbruiken ten behoeve van de nacalculatie registreren. Stap 6 Project termijn facturatie Met de project termijn facturatie module kunt u direct vanuit het project de gewenste facturen genereren. U kunt zelf het factureringsschema opzetten met als milestone op datum of op percentage gereed. U kunt op elk gewenst moment vaststellen wanneer de volgende factuurtermijn naar de klant gestuurd kan worden. Stap 7 Financial controlling U kunt zowel uw projecten budgetten alsook de realisaties elk moment van de dag financieel volgen. Uw gegevens zijn altijd actueel zodat verassingen zijn uitgesloten. Het OHW wordt d.m.v. het POC (Percentage of Completion) bijgewerkt. Maar ook BTW, ICP en Intrastat gegevens zijn direct beschikbaar. Stap 8 Management tools Financiële overzichten, project resultaten, urendekking, winst -en verlies bepaling, productiestaten, budget voorcalculatie en nacalculatie, productieresultaten van afdelingen en medewerkers zijn slecht één muisklik per direct vanuit de database 2thePoint te generen.

12 Top 10 argumenten om voor 2thePoint te kiezen: Zeer gebruikers vriendelijk project en productie registratie systeem Snelle implementatie tijd en complete integratie met Microsoft Office Flexibele inrichtingsstructuur, volledig af te stemmen op de behoefte van uw organisatie 2thePoint geeft uw continu financieel inzicht in de status van al uw projecten Projectleiders hebben de vinger aan de pols en kunnen hun projecten naadloos volgen Snelle invoer van de urenregistratie van uw medewerkers per project Inkoopfacturen en materiaalverbruik worden adequaat geregistreerd Project verkoop termijn facturen, vanuit de project administratie te genereren Onderhanden werkmodule geeft direct inzicht in de kosten baten verhouding Snelle ROI, geen investeringen dus direct zowel financieel alsook organisatorisch voordeel. 2thePoint Project Software 2thePoint Software B.V. Weustenraadstraat HZ Maastricht Nederland T +31 (0) F +31 (0)

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren Service- en Onderhoudsmodule

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren Service- en Onderhoudsmodule 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren Service- en Onderhoudsmodule 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Service- en Onderhoudsmodule 2THE

Nadere informatie

ERP voor het MKB Prijslijst 2017

ERP voor het MKB Prijslijst 2017 ERP voor het MKB Prijslijst 2017 Boekhouding Dagboeken Grootboekrekeningen, Hoofd verdichtingen Debiteuren en crediteuren sub administratie Openstaande posten,betalingsherinneringen Grootboek kaarten mutatie

Nadere informatie

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module Software voor projectmatig produceren Verkooporder en Facturatie Module 2thePointProject Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Verkooporder en FacturatieModule 2THE POINT SOFTWARE 2

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Detachering Planner Module

2thePoint Project Software. Detachering Planner Module 2thePoint Project Software Detachering Planner Module 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Detachering Planner Module 2THE POINT SOFTWARE 2 The Point Software heeft

Nadere informatie

Productiemodule in SAP Business One - Vergroot de waarde van uw producten en uw business

Productiemodule in SAP Business One - Vergroot de waarde van uw producten en uw business Productiemodule in SAP Business One - Vergroot de waarde van uw producten en uw business Produceert of assembleert u producten? Dan weet u beter dan ieder ander dat inzicht in uw beschikbare resources

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 Met deze optie kunt u snel een voorcalculatie en prijsopgave maken, en per project de verbruikte artikelen, de gemaakte uren en overige kosten bijhouden. Zowel regieprojecten

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs is een applicatie speciaal ontwikkeld om de complexe planning rondom het telen, verwerken, verkopen en exporteren van de bollen duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

MICROSOFT DYNAMICS AX PYLADES EXTENSION: PROJECT STUDIO

MICROSOFT DYNAMICS AX PYLADES EXTENSION: PROJECT STUDIO Project Studio Project gestuurde en dienstverlenende organisaties stellen specifieke eisen aan hun automatiserings oplossingen. Een groot aantal functionele deelgebieden die in deze branche aan de orde

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Waardering OHW en resultaat projecten in WebSolutions QX

Waardering OHW en resultaat projecten in WebSolutions QX Waardering OHW en resultaat projecten in WebSolutions QX Conform de regels van het IFRS dient de waardering van het onderhanden werk, het resultaat en eventuele voorzieningen voor het verlies periodiek

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productie. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Productie. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productie Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Productie UNIT4 Multivers Productie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op een aantal

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Bart Vink & Djim Zeijpveld 2010 Exact Agenda Nieuwe productontwikkelingen: Exact Globe Exact Synergy Enterprise Exact Online 2010

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Wat is Mint-MRP? Wat zit er in? Voor wie?

Wat is Mint-MRP? Wat zit er in? Voor wie? Mint-MRP Wat is Mint-MRP? Mint-MRP is een verzameling van business apps specifiek ontworpen voor productiebedrijven. De apps zijn modulair opgebouwd en kunnen los van elkaar of geïntegreerd gebruikt worden.

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX PROJECT

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX PROJECT Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX PROJECT SAP Business One voor Projectindustrie Projectmatig (of grotendeels projectmatig) werken vraagt om ERP software met specifieke functionaliteiten.

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Stap voor stap Handleiding voorraad-module

Stap voor stap Handleiding voorraad-module Stap voor stap Handleiding voorraad-module Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorraadlocatie... 3 Stelling... 3 Voorraadartikel... 3 Vaste verrekenprijs... 3 Voorraadlocatie... 4 Artikel... 5 Stellingen...

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Infomobiel v.a. versie 12.00

Infomobiel v.a. versie 12.00 Infomobiel v.a. versie 12.00 Cursus werkplaatsmodule Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Factureren vanuit de

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen

Voorraadbeheer. Infor ERP Blending. Algemeen Voorraadbeheer Materiaalplanning per productielocatie Planning o.b.v. bestelpunten, levertijden, minimale- of maximale voorraad, verkoopplannen Intelligent magazijnbeheer Locaties, inclusief automatische

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE VOORRAADBEHEER MET DE ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE Met behulp van de onderdelen inkoop administratie kunt u uw voorraad op peil houden. De ideale bestelhoeveelheid

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Intern factureren Datum: 27-10-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004021A01-03 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PSA Suite voor Microsoft Dynamics CRM Licentie Matrix

PSA Suite voor Microsoft Dynamics CRM Licentie Matrix In onderstaande matrix vindt u de PSA-functionaliteiten verdeeld per licentietype. Deze nieuwe licentiestructuur wordt toegepast vanaf juli 2015. Overzicht mogelijkheden per Licentietype Tijd invoer Declaraties

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl

Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI. Online business software. exactonline.nl Exact Online RICHT JE SAMEN MET JE ACCOUNTANT OP GROEI Online business software exactonline.nl Je bedrijf laten groeien. Een flinke uitdaging voor menig ondernemer. Benieuwd hoe je dit slimmer aanpakt?

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Beheer uw vaste activa en al uw afschrijvingen in SAP Business One

Beheer uw vaste activa en al uw afschrijvingen in SAP Business One Beheer uw vaste activa en al uw afschrijvingen in SAP Business One Bij veel bedrijven worden de vaste activa nog beheerd in uitgebreide Excelbestanden. Bij aanschaf van een nieuw vast actief moet de boekhouder

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

RPURE Nieuwe functionaliteit juni 2016

RPURE Nieuwe functionaliteit juni 2016 RPURE 3.70 Nieuwe functionaliteit juni 2016 Referentie Document PURE release 3.70.docx Versiedatum Juni 2016 PURE versie 3.70 Veel handige functionaliteit in de nieuwste versie van PURE Met ingang van

Nadere informatie

het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven

het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven Ascensio Handel het MKB software pakket voor handel, productie- en dienstverlende bedrijven In een wereld waarin de marges steeds meer onder druk staan, maakt een efficiënte en effectieve interne organisatie

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX PRODUCTIE Oplossingen gebaseerd op SAP Business One SAP Business One voor Productie Voor discrete en repetitieve productie zijn specifieke ERP functionaliteiten nodig. Een standaard ERP pakket

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

UP-TO-DATE MET DE LAATSTE VERNIEUWINGEN IN EXACT ONLINE. Lars Sørensen Marcel van de Sandt Henk van Dijk

UP-TO-DATE MET DE LAATSTE VERNIEUWINGEN IN EXACT ONLINE. Lars Sørensen Marcel van de Sandt Henk van Dijk UP-TO-DATE MET DE LAATSTE VERNIEUWINGEN IN EXACT ONLINE Lars Sørensen Marcel van de Sandt Henk van Dijk UW UITDAGINGEN VANDAAG Bron: Cloud Barometer onderzoek 2016 46 % 44 % 31 % 29 % Kostenverlaging Kostenbeheersing

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Quick Start. Snel aan de gang met TimeTick Timesheet

Quick Start. Snel aan de gang met TimeTick Timesheet Quick Start Snel aan de gang met TimeTick Timesheet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Quick start... 4 Hoe maakt u uw account snel en logisch gebruiksklaar... 4 Korte omschrijving van de

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

ChainWise Voorraadmodule

ChainWise Voorraadmodule ChainWise Voorraadmodule Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen.

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen. Trainingen Algemeen Q3 Concept heeft een bewezen softwareconcept ontwikkeld op het gebied van onderhoudsbeheer voor een onbeperkt aantal gebruikers. Q3 is het onderhoudsbeheersysteem waarmee oa. zowel

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Brochure Cashflow Prognosemodel. Brochure - Cashflow Prognosemodel

Brochure Cashflow Prognosemodel. Brochure - Cashflow Prognosemodel Brochure - Cashflow Prognosemodel (CfP-12) Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. in samenwerking met René van Stoltz RA (HWHPartners) Rapportage periode van 12 maanden Kasstroom overzichten

Nadere informatie

Twinfield Handleiding

Twinfield Handleiding Twinfield Handleiding Auteur: Website: E-mail : Martijn Mengerink www.biedmeer.nl support@biedmeer.nl Datum Versie Opmerking 27-12-2013 V1.0 Initiële opzet Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Instellingen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2014 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoop 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats 6 Training

Nadere informatie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie

PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie gravita PSUB PSUBL PSU Boekhouden en PSU Boekhouden Light Module Voorraad V1 Handleiding en inleiding tot de voorraadadministratie Versie 1.11 22 oktober 2007 2 Handleiding module PSU Voorraad 22 oktober

Nadere informatie

takenplaatje.nl Gebruik van kostenplaatsen in Takenplaatje

takenplaatje.nl Gebruik van kostenplaatsen in Takenplaatje Gebruik van kostenplaatsen in Takenplaatje In deze handleiding zal worden uitgelegd hoe kostenplaatsen toegevoegd kunnen worden aan budgetten. Kostenplaatsen zorgen ervoor dat budgetten op een slimme manier

Nadere informatie

Artikelstatus functionaliteit

Artikelstatus functionaliteit Artikelstatus functionaliteit Het beheren van nieuwe en/of uitlopende artikelen is een uitdaging bij veel bedrijven. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk om het nog niet mogelijk te maken om nieuwe artikelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

Succesvol project management in SAP Business One 9.2

Succesvol project management in SAP Business One 9.2 Succesvol project management in SAP Business One 9.2 Lang- of kortlopende projecten; een gestructureerde planning biedt houvast om gewenste resultaten te behalen en deze naderhand te analyseren. Heeft

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bedrijfsadministrateur niveau 4. Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bedrijfsadministrateur niveau 4. Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren Voorbeeld Praktijkopdracht Bedrijfsadministrateur niveau 4 Betreft: Een projectadministratie bijhouden of controleren Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Bedrijfsadministrateur

Nadere informatie

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8 GreenApples Pro i4 Urenregistratie login... 4 Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7 Backoffice... 8 Projecten... 8 Klanten... 9 Personeel... 10 Projecten Contractanten... 13 Projecten

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie