Novell Access Governance Suite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Novell Access Governance Suite"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding Novell Access Governance Suite mei Powered by Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

2 Juridische kennisgevingen Novell, Inc. biedt geen garanties betreffende de inhoud of het gebruik van deze documentatie, en wijst met name alle expliciete of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Voorts behoudt Novell, Inc. zich het recht voor deze uitgave te allen tijde te herzien of te verbeteren zonder de verplichting tot kennisgeving van deze herzieningen of verbeteringen aan enig persoon of entiteit. Novell, Inc. geeft bovendien geen garanties ten aanzien van de software en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. Voorts behoudt Novell, Inc. zich het recht voor om de Novell-software te allen tijde geheel of gedeeltelijk te herzien zonder de verplichting tot kennisgeving van deze herzieningen of verbeteringen aan enig persoon of entiteit. Op producten of technische informatie die onder deze overeenkomst vallen kunnen exportbeperkingen van de Verenigde Staten en de handelswetten van andere landen van toepassing zijn. U stemt ermee in te voldoen aan alle regelingen ten aanzien van exportbeperking en alle vereiste licenties of classificaties te verkrijgen ten behoeve van het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van af te leveren goederen. U stemt ermee in niet te exporteren of opnieuw te exporteren naar entiteiten op de huidige lijst voor uitsluiting van export van de Verenigde Staten of naar landen die in de exportwetgeving van de Verenigde Staten als onder embargo of als terroristisch worden aangemerkt. U stemt ermee in af te leveren goederen niet te gebruiken voor verboden eindgebruik in nucleaire, raket- of chemisch-biologische wapensystemen. Op de webpagina Novell International Trade Services ( vindt u meer informatie over het exporteren van Novell-software. Novell aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevallen waarin u er niet in slaagt de benodigde exportvergunningen te verkrijgen. Copyright 2009 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Novell, Inc. beschikt over intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geïntegreerde technologie van het product dat in dit document wordt beschreven. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten vooral, en zonder beperkingen, een of meer van de Amerikaanse octrooien die worden vermeld op de webpagina Novell Legal Patents ( en een of meer aanvullende octrooien of octrooiaanvragen in de V.S. of andere landen. Novell, Inc. 404 Wyman Street, Suite 500 Waltham, MA U.S.A. Online documentatie: Raadpleeg de webpagina voor Novell-documentatie ( documentation) voor de meest recente online documentatie voor dit product en andere Novellproducten.

3 Handelsmerken van Novell Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell ( trademarks/tmlist.html) voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Materiaal van derden Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4

5 Inhoud Voorwoord 7 De inhoud van deze handleiding Aannames Tekstconventies Verwante documenten Voor installatie Hoe u deze handleiding gebruikt Systeemvereisten voor alleen het installeren van de software Vereiste software Aanbevolen hardware en systeemconfiguraties Installatievoorwaarden voor alleen het installeren van de software De locatie voorbereiden Componenten van Novell Compliance Certification Manager Hardware Software Componenten die de klant levert Hardware Netwerkvereisten De hardwarecomponenten van de Novell Compliance Certification Manager installeren De Dell PowerEdge 2900 III-server aansluiten De Dell PowerEdge 2900 III-server configureren Vereisten Uw laptop configureren voor toegang tot het apparaat De TCP-/IP-instellingen op het apparaat instellen Procedures vóór installatie of upgraden Instellingen voor installatie/upgraden Installatie vanaf dvd Installatie met downloadpakketten Voorbereidingen voor upgraden Services stoppen (alleen upgraden) De database opnieuw starten (alleen upgraden) Een back-up maken van de Novell Compliance Certification Manager-installatie (alleen upgraden) De AVUSER-schema's/-gegevens exporteren voor een databaseback-up (alleen upgraden) De Oracle ASM-partitie bepalen (nieuwe installatie en upgrade) Het bestand /etc/hosts configureren (alleen nieuwe installatie) Novell Compliance Certification Manager-software installeren/upgraden Het installatiescript starten Inhoud 5

6 5.2 Aanmelden bij Novell Compliance Certification Manager Voordat u Novell Compliance Certification Manager gebruikt Verificatietests voor de upgrade Procedures na installatie/upgraden Firewallconfiguratie voor SUSE Poortomleiding configureren Installatie van externe agent Vereisten voor installatie van externe agent De externe agent als Windows-service installeren op Windows De agent starten en stoppen in Windows De Windows-service verwijderen De externe agent installeren op Linux De agent starten en stoppen in Linux De agentdaemon verwijderen in Linux Onderhoudsprocedures Services van Novell Compliance Certification Manager starten en stoppen Services starten Services stoppen De Oracle-database opnieuw starten De database leegmaken De database migreren Novell Compliance Certification Manager herstellen AVUSER-schema's/-gegevens importeren Novell Compliance Certification Manager verwijderen Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

7 Voorwoord In deze handleiding wordt beschreven hoe u het Novell Access Governance Suite-apparaat installeert en configureert en hoe u de Novell Access Governance Suite-software kunt installeren, upgraden en configureren (inclusief Novell Compliance Certification Manager en Roles Lifecycle Manager). De handleiding is bedoeld voor gebruikers die geautoriseerd en gekwalificeerd zijn om hardware en software van de Novell Access Governance Suite te installeren. OPMERKING: De Novell Roles Lifecycle Manager-software wordt samen met de Novell Compliance Certification Manager-software geïnstalleerd. Er zijn geen afzonderlijke installatieprocedures nodig voor de installatie van Novell Roles Lifecycle Manager; vandaar dat in deze handleiding niet wordt verwezen naar dat product in de installatieprocedures. Alle exclusieve verwijzingen naar Novell Compliance Certification Manager in de installatieprocedures in dit document hebben betrekking op de installatie van beide producten. De inhoud van deze handleiding Deze handleiding is als volgt ingedeeld: In Hoofdstuk 1, "Voor installatie", op pagina 9 worden de vereisten en voorwaarden voor het installeren of upgraden van de software beschreven. In Hoofdstuk 2, "De locatie voorbereiden", op pagina 11 wordt beschreven welke componenten Novell en de klant bieden voor de installatie. Ook vindt u er formulieren waar u de netwerkinstellingen kunt bijhouden die voor de installatie vereist zijn. In Hoofdstuk 3, "De hardwarecomponenten van de Novell Compliance Certification Manager installeren", op pagina 13 wordt beschreven hoe u de kabels van het Novell Compliance Certification Manager-apparaat moet installeren en hoe u de TCP/IP-instellingen moet configureren op het apparaat (indien nodig). In Hoofdstuk 4, "Procedures vóór installatie of upgraden", op pagina 19 worden de installatieprocedures die u moet uitvoeren voordat u de Novell Compliance Certification Manager-software installeert of upgradet beschreven, inclusief het maken van een back-up van de bestaande database. In Hoofdstuk 5, "Novell Compliance Certification Manager-software installeren/upgraden", op pagina 25 wordt beschreven hoe u de Novell Compliance Certification Manager-software installeert en configureert. In Hoofdstuk 6, "Procedures na installatie/upgraden", op pagina 29 worden optionele of vereiste procedures na de installatie/upgrade beschreven, waaronder het migreren van een back-updatabase en de configuratie van de firewall en poortomleiding. In Hoofdstuk 7, "Installatie van externe agent", op pagina 31 wordt beschreven hoe u een externe agent kunt installeren of verwijderen in Windows of Linux. In Hoofdstuk 8, "Onderhoudsprocedures", op pagina 35 wordt beschreven hoe u Novell Compliance Certification Manager-services kunt starten en stoppen, de database opnieuw kunt starten, de database kunt leegmaken, de database kunt migreren, een eerdere versie van Novell Compliance Certification Manager kunt herstellen, een back-up van AVUSER-schema's/- gegevens kunt importeren en hoe u Novell Compliance Certification Manager kunt verwijderen. Voorwoord 7

8 Aannames In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met het besturingssysteem SUSE Linux, de software Oracle Database 10g Release 2 en het gebruik van een tekstverwerker. Tekstconventies In dit document worden de volgende tekstconventies gebruikt: Element Gebruikte conventie Voorbeeld Variabelen (De gebruiker levert een waarde voor de variabele.) Courier en cursief tussen punthaken (<>) Typ het volgende: DISPLAY=<naam werkstation>:0.0 export weergeven Schermtekst Courier De volgende regel verschijnt: path= /audit Door de gebruiker getypte tekst Courier Typ de volgende padnaam: /etc/init.d/ Kruisverwijzingen Verwijzingen naar documenten (titel en nummer) Onderstreept en hyperlink-blauw (online) of rood (PDF) Cursief Zie "Verwante documenten" op pagina 8. Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding Verwante documenten Novell Compliance Certification Manager Administrators Guide Novell Compliance Certification Manager Taken voor gebruikers Novell Compliance Certification Manager Collectors Guide Novell Roles Lifecycle Manager Handleiding 8 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

9 1Voor installatie Inhoud Sectie 1.1, "Hoe u deze handleiding gebruikt," op pagina 9 Sectie 1.2, "Systeemvereisten voor alleen het installeren van de software," op pagina 9 Sectie 1.3, "Installatievoorwaarden voor alleen het installeren van de software," op pagina Hoe u deze handleiding gebruikt Deze handleiding bevat volledige informatie over het installeren en configureren van een Novell Compliance Certification Manager-apparaat, het installeren van Novell Compliance Certification Manager-software en het uitvoeren van verschillende configuratieprocedures voor het implementeren en onderhouden van uw Novell Compliance Certification Manager-softwareinstallatie. Gebruik deze handleiding als volgt voor uw specifieke installatievereisten: Als u het Novell Compliance Certification Manager-apparaat, de Dell PowerEdge 2900 IIIserver en de Novell Compliance Certification Manager-software installeert, volgt u Hoofdstuk 2, "De locatie voorbereiden", op pagina 11 tot en met Hoofdstuk 6, "Procedures na installatie/upgraden", op pagina 29 om de installatie van hardware en software te voltooien en controleren. Als u de Novell Compliance Certification Manager-software voor het eerst installeert of deze upgradet op een Novell Compliance Certification Manager-installatiesysteem (een Novell Compliance Certification Manager-apparaat of een server van derden), volgt u Hoofdstuk 4, "Procedures vóór installatie of upgraden", op pagina 19 tot en met Hoofdstuk 6, "Procedures na installatie/upgraden", op pagina 29 om de installatie van hardware en software te voltooien en controleren. Zie Hoofdstuk 7, "Installatie van externe agent", op pagina 31 voor instructies voor het configureren van een externe Novell Compliance Certification Manager-agent op een Windows- of Linux-machine na de installatie of upgrade van de software. Zie Hoofdstuk 8, "Onderhoudsprocedures", op pagina 35 voor instructies over het leegmaken, herstellen of migreren van een Novell Compliance Certification Manager-database na het installeren of upgraden van de software, of voor informatie over algemene onderhoudsprocedures. 1.2 Systeemvereisten voor alleen het installeren van de software Voordat de Novell Compliance Certification Manager kan worden geïnstalleerd, moeten bepaalde hardware en software beschikbaar zijn. Hier volgt een lijst van de ondersteunde software en minimale hardwareconfiguratie die benodigd zijn voor de installatie van Novell Compliance Certification Manager. 1 Voor installatie 9

10 1.2.1 Vereiste software De volgende software moet zijn geïnstalleerd: Oracle Database 10g Release (Standard of Enterprise), waarbij gebruik wordt gemaakt van de standaarddirectorystructuur. OPMERKING: Het installatiescript wordt niet succesvol voltooid als de directory ORACLE_HOME niet is geïnstalleerd met het volgende pad: /u01/app/oracle/product/10.2.0/ db_1 Novell SUSE Linux Enterprise Server versie 10 SP2 Internet Explorer v 6.0 of hoger of FireFox v 2.0 of hoger Aanbevolen hardware en systeemconfiguraties In dit gedeelte worden de hardware-/systeemvereisten voor implementatie- en productieomgevingen beschreven. Ontwikkelingsomgevingen Bedoeld voor bijvoorbeeld implementatiewerk, staging en functionaliteitstesten, dus niet voor toepassing op grote schaal. Processor: Dual Intel Dual-core Xeon-processoren (E3110) met 3,0 GHz op een 1333 MHz FSB Geheugen: minimaal 4 GB RAM; 8 GB aanbevolen Opslag: minimaal 750 GB SAS-schijven Productieomgevingen Ontwikkeld voor implementatie bij bedrijven tot 1000 gelijktijdige gebruikers, 1000 of meer toepassingen en 50 miljoen of meer rechten. Processor: Dual quad core Intel Xeon-processoren (E5420) bij 2,5 GHz op een 1333 MHz FSB Geheugen: 16 GB Opslag: ten minste 1 TB bruikbare schijfruimte, idealiter met serieel geschakelde SCSI-stations of andere snelle stations 1.3 Installatievoorwaarden voor alleen het installeren van de software Zorg ervoor dat er ten minste 2 GB vrije ruimte is in de directory /tmp. Zorg dat TCP-poort 1555 beschikbaar is voor de Oracle TNS Listener. Zorg ervoor dat de TCP-poorten 8005, 8080, 8443, 8444 en 8445 beschikbaar zijn voor Tomcat. 10 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

11 2De locatie voorbereiden Inhoud Sectie 2.1, "Componenten van Novell Compliance Certification Manager," op pagina 11 Sectie 2.2, "Componenten die de klant levert," op pagina Componenten van Novell Compliance Certification Manager Hardware De volgende hardwarecomponenten worden door Novell aan de klant geleverd. Tabel 2-1 Lijst met hardware Aantal Beschrijving 1 Dell PowerEdge 2900 Quad Core Intel Xeon E5420, 2x6 MB cache, 2,5 GHz, 1333 MHz FSB 2 CAT5e-netwerkkabels 2 Stroomkabels 1 Rails Software De volgende softwarecomponenten worden door Novell aan de klant geleverd. Beschrijving Novell SUSE Linux Enterprise Server versie 10 SP2 (vooraf geïnstalleerd) Oracle v (vooraf geïnstalleerd) Novell Compliance Certification Manager-software (vooraf geïnstalleerd/ter plaatse is extra installatie vereist) De locatie voorbereiden 11

12 2.2 Componenten die de klant levert Hardware Beschrijving 5 rackeenheden 2 IEC-C14-kabels of twee geaarde 3-pins stopcontacten van 15+ ampère Netwerkvereisten Beschrijving Een crossovernetwerkkabel (voor installatie) Twee CAT5e-/Cat6-poorten (voor iedere CPU zijn twee netwerkpoorten vereist voor failover Eén toegewezen statisch IP-adres. Schrijf dit IP-adres op in Tabel 2-2. Tabel 2-2 IP-adres op site van klant Beschrijving IP-adres van Dell PowerEdge 2900: Tabel 2-3 Bestaande infrastructuur Beschrijving Subnetmasker: Netwerkgateway: Naamserver 1: Naamserver 2 (optioneel): 12 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

13 3De hardwarecomponenten van de Novell Compliance Certification Manager installeren 3 Inhoud Sectie 3.1, "De Dell PowerEdge 2900 III-server aansluiten," op pagina 13 Sectie 3.2, "De Dell PowerEdge 2900 III-server configureren," op pagina De Dell PowerEdge 2900 III-server aansluiten In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de Dell PowerEdge 2900 III-server kunt aansluiten op een stroombron en op het netwerk. Figuur 3-1 geeft aan waar de netwerkpoort en de stroomaansluitingen zich bevinden. Figuur 3-1 Dell PowerEdge 2900 III-server - aansluitingen in het achterpaneel Serieel Monitor Vier keer USB 2.0 GB1- en GB2- Ethernetnetwerkinterfaces Vier keer USB 2.0 Stroomvoorziening/-kabel Stroomvoorziening/-kabel De Dell PowerEdge 2900 III-server aansluiten: 1 Sluit de twee netwerkkabels aan op een netwerkswitch. 2 Sluit de stroomkabels aan op de stroomingangen en vervolgens op een geaarde stroombron. 3 Sluit optioneel video en een toetsenbord aan en schakel de eenheid in. De hardwarecomponenten van de Novell Compliance Certification Manager installeren 13

14 Figuur 3-2 geeft aan waar de VGA- en extra USB 2.0-poorten zich bevinden. Figuur 3-2 Dell PowerEdge 2900 III-server - voorpaneel Geïntegreerd scherm voor serverbeheer Aan-/uitknop en resetknop Twee keer USB 2.0 VGA-poort Twee keer 146 GB RAID 1 Mirrorschijven voor failover Acht 300 GB vaste schijvenen RAID 5 (volume van 2,9 Terrabyte) (één schijf dient als hot spare 3.2 De Dell PowerEdge 2900 III-server configureren Hier kunt u lezen over de consoleopdrachten die u moet uitvoeren op de Dell PowerEdge 2900 IIIserver om de TCP-/IP-instellingen te configureren. U kunt dit gedeelte helemaal overslaan als de TCP-/IP-instellingen door Novell zijn geconfigureerd Vereisten Voordat u de componenten van de Novell Compliance Certification Manager installeert, moet u het volgende hebben: Laptop met Ethernet-verbinding SSH-clientsoftware (zoals Cygwin) Bekwaamheid in het gebruik van opdrachten van vi editor Uw laptop configureren voor toegang tot het apparaat U moet een TCP-/IP-adres configureren op uw laptop om via het netwerk toegang te hebben tot het apparaat. 14 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

15 Toegang tot het apparaat configureren: 1 Open het Configuratiescherm op uw laptop. 2 Selecteer Netwerkverbindingen LAN-verbinding om uw lokale Ethernet-verbinding in te stellen. U moet een IP-adres van hetzelfde subnet gebruiken als het subnet waarmee het apparaat is verbonden. Als het apparaat bijvoorbeeld het IP-adres heeft, moet u een adres gebruiken op het subnet , bijvoorbeeld Figuur 3-3 Eigenschappen van internetprotocol (TCP/IP) 3 Zorg ervoor dat alle andere netwerkverbindingen (zoals draadloze verbindingen) zijn uitgeschakeld. 4 Maak met uw laptop verbinding met het LAN waarop het apparaat is geïnstalleerd of gebruik een crossovernetwerkkabel om de laptop rechtstreeks op het apparaat aan te sluiten De TCP-/IP-instellingen op het apparaat instellen OPMERKING: In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van een Novell Compliance Certification Manager versie of hoger met beheerdersaccount, waarmee u opdrachten kunt uitvoeren die normaal gesproken alleen kunnen worden uitgevoerd door een rootgebruiker. Als u een oudere versie upgradet of als u geen procedure kunt uitvoeren als beheerder, meldt u zich aan als rootgebruiker en voert u de procedure uit. De console-opdrachten uitvoeren: 1 Maak verbinding met het installatiesysteem via SSH. De hardwarecomponenten van de Novell Compliance Certification Manager installeren 15

16 Bijvoorbeeld: ssh Het IP-adres vindt u op de sticker aan de achterkant van de eenheid. Bijvoorbeeld Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd. Het standaardwachtwoord is "changeme". 3 Gebruik de opdracht passwd om het beheerderswachtwoord aan te passen. Bijvoorbeeld: passwd <uw nieuwe wachtwoord> 4 Voer de volgende opdracht in om het hostbestand te bewerken: sudo vi /etc/hosts De volgende uitvoer wordt weergegeven (Figuur 3-4): Figuur 3-4 /etc/hosts 5 Vervang "appliance2900" door het IP-adres. Zie Tabel 2-2 op pagina 12 voor het toegewezen IP-adres. BELANGRIJK: Wijzig de hostnamen niet. Voorbeeld van een hostbestand: # Do not remove the following line, or various programs # that require network functionality will fail localhost.localdomain localhost appliance2900.aveksa.local appliance Sla het bestand op en sluit het af. 7 Voer de volgende opdracht in om het adres van de naamserver in te stellen (zie Tabel 2-3 op pagina 12). sudo setnameserver.sh <ns1> <ns2> waarbij <ns> de naamserver is. <ns2> is optioneel. 8 Voer de volgende opdracht in om het adres van de naamserver te controleren ( ): cat /etc/resolv.conf 9 Voer de volgende opdracht als volgt uit (waarbij u de waarden uit Tabel 2-3 op pagina 12 gebruikt): 16 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

17 sudo modifynetworksettings.sh <nieuwip> <nieuwnetwerkmasker> <nieuwegateway> Bijvoorbeeld <nieuwip>= , <nieuwnetmasker>= en <nieuwegateway>= Figuur 3-5 De opdrachtprompt modifynetworksettings Hierbij is 'nieuwip' het IP-adres van de Dell PE 2900 ( appliance2900 ) 'nieuwnetmasker' het subnetmasker 'nieuwegateway' de netwerkgateway De hardwarecomponenten van de Novell Compliance Certification Manager installeren 17

18 18 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

19 4Procedures vóór installatie of upgraden 4 Inhoud Sectie 4.1, "Instellingen voor installatie/upgraden," op pagina 19 Sectie 4.2, "Voorbereidingen voor upgraden," op pagina 20 Sectie 4.3, "Services stoppen (alleen upgraden)," op pagina 20 Sectie 4.4, "De database opnieuw starten (alleen upgraden)," op pagina 21 Sectie 4.5, "Een back-up maken van de Novell Compliance Certification Manager-installatie (alleen upgraden)," op pagina 21 Sectie 4.6, "De AVUSER-schema's/-gegevens exporteren voor een databaseback-up (alleen upgraden)," op pagina 22 Sectie 4.7, "De Oracle ASM-partitie bepalen (nieuwe installatie en upgrade)," op pagina 22 Sectie 4.8, "Het bestand /etc/hosts configureren (alleen nieuwe installatie)," op pagina Instellingen voor installatie/upgraden OPMERKING: Als u een nieuwe installatie start, moet u de procedures in dit gedeelte uitvoeren als rootgebruiker. Voor de procedures in dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat als u een upgrade gaat installeren, u upgradet van een Novell Compliance Certification Manager versie of hoger met het beheerdersaccount waarmee u opdrachten kunt uitvoeren die normaal gesproken alleen door de rootgebruiker kunnen worden uitgevoerd. Als u een eerdere versie van Novell Compliance Certification Manager upgradet, voert u deze stappen uit als rootgebruiker. Voordat u de nieuwe installatie of upgrade uitvoert, moet u installatiesoftware kopiëren naar het installatiesysteem. (Dit kan een Novell Compliance Certification Manager-apparaatserver zijn, maar dit hoeft niet.) Installatie vanaf dvd Installatie vanaf dvd: 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. 2 Plaats de dvd in het dvd-station. De schijf moet automatisch worden gekoppeld, maar als dit niet het geval is, geeft u de volgende opdrachten op: mkdir /media/dvdrom (of cdrom of cdrwrom) mount /dev/dvdrom /media/dvdrom 3 Kopieer de installatiebestanden naar het installatiesysteem. mkdir -p /tmp/aveksa/staging cp -r /media/dvdrom/* /tmp/aveksa/staging Procedures vóór installatie of upgraden 19

20 4.1.2 Installatie met downloadpakketten Installatie met downloadpakketten: 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. 2 Maak een downloaddirectory voor de pakketten. mkdir -p /tmp/aveksa/packages 3 Download of kopieer de volgende pakketten naar /tmp/aveksa/packages (de versies verschillen per release): apache-tomcat tar.bz2 asmlib-001.tar.bz2 jdk1.5.0_06.tar.bz2 oraapplication tar.bz2 orainventory tar.bz2 aveksa-<productversie>.tar.bz2 4 Breid het Aveksa-pakket uit (de versies verschillen per release): mkdir -p /tmp/aveksa/staging cd /tmp/aveksa/staging tar jxvf /tmp/aveksa/packages/aveksa-<productversie>.tar.bz2 4.2 Voorbereidingen voor upgraden OPMERKING: Als u geen procedure kunt uitvoeren met de beheerdersaccount, meldt u zich aan als rootgebruiker en voert u de procedure uit zonder de sudo-opdracht. Voorbereiden voor het upgradeproces: 1 Meld u aan bij Novell Compliance Certification Manager. 2 Voer het hulpprogramma DataRunTasksStatus.jsp uit om te bepalen of taken van Novell Compliance Certification Manager worden uitgevoerd, zoals verzamelingen en controles. name>/aveksa/utils/dataruntasksstatus.jsp Wacht met upgraden tot alle taken zijn voltooid. OPMERKING: Het hulpprogramma DataRunTasksStatus.jsp levert niet de volledige operationele status van het systeem op. 3 Voor het back-up- en upgradeproces moet ten minste 1 GB ruimte vrij zijn op de schijf plus de huidige grootte van de AVCB-database. BELANGRIJK: Als u aangepaste indices of weergaven hebt in uw implementatie, gaan deze verloren tijdens het updateproces, tenzij deze zijn opgenomen in de upgrade. 4.3 Services stoppen (alleen upgraden) Voordat u het migratie-/upgradeproces start, moet u lokale en externe agents en Tomcat stoppen. 20 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

21 BELANGRIJK: Als momenteel systeemtaken worden uitgevoerd, bijvoorbeeld verzamelingen, regels, rapporten of rechtencontroles, moet u wachten totdat deze zijn voltooid voordat u services stopt. Als u services stopt terwijl systeemtaken worden uitgevoerd, raken gegevens die worden verwerkt en eventuele actieve gebruikerssessies, verloren. Zie Monitoren op het tabblad Beheer om te bepalen of systeemtaken worden uitgevoerd. Tomcat en agents stoppen: 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. 2 Als u een geclusterd apparaat gebruikt, voert u voor beide knooppunten de volgende opdracht in: sudo AlterCluster.sh off Anders gaat u als volgt te werk. 3 Voer de volgende opdracht in om Tomcat te stoppen: sudo service aveksa_server stop De uitvoer schuift over het scherm. 4 Voer de volgende opdracht in om lokale en externe agents te stoppen: sudo service aveksa_agent stop 4.4 De database opnieuw starten (alleen upgraden) Als de database opnieuw wordt opgestart, komt deze in een schone toestand (dat wil zeggen er worden geen taken in de wachtrij uitgevoerd). De database moet zijn ingeschakeld tijdens het upgraden. De database opnieuw starten: 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. 2 De database afsluiten: sudo service dbora stop 3 De database starten: sudo service dbora start 4.5 Een back-up maken van de Novell Compliance Certification Manager-installatie (alleen upgraden) U moet een back-up maken van de huidige installatiesoftware voordat u upgradet. Een back-up maken van de huidige installatie: 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. 2 Ga naar het volgende directorypad: Procedures vóór installatie of upgraden 21

22 cd /tmp/aveksa/staging/deploy 3 Voer de volgende opdracht in: sudo./acm_backup.sh 4 Voer 'Ja' in om verder te gaan met de back-up. De uitvoer schuift over het scherm. Er wordt een back-up gemaakt van de huidige installatie in een bestand genaamd "Backup<productversie>.tar". Dit bestand bevindt zich in het volgende directorypad: /home/oracle/aveksaexportimportdir BELANGRIJK: Bewaar het bestand Backup<versie>.tar op een veilige plek voor het geval u systeemherstel moet uitvoeren. Zie Sectie 8.5, "Novell Compliance Certification Manager herstellen," op pagina 37 voor informatie. 4.6 De AVUSER-schema's/-gegevens exporteren voor een databaseback-up (alleen upgraden) Voor een databaseback-up moet u het AVUSER-schema en AVUSER-gegevens exporteren naar een bestand (.dmp). Bewaar het bestand op een veilige plek voor het geval u systeemherstel moet uitvoeren. Het AVUSER-schema exporteren: 1 Meld u aan bij de machine als Oracle-gebruiker. 2 Ga naar het volgende directorypad: cd /home/oracle/database/dba/avdb/scripts 3 Voer de volgende opdracht in:./avdb_export_avuser.sh -t _Backup_Pre_Upgrade Met dit script wordt een exportbestand gemaakt genaamd Export_AVDB_avuser_Backup_Pre_Upgrade.dmp in het volgende directorypad: /home/oracle/aveksaexportimportdir/ Zie Sectie 8.6, "AVUSER-schema's/-gegevens importeren," op pagina 38 voor de herstelprocedure. 4.7 De Oracle ASM-partitie bepalen (nieuwe installatie en upgrade) Als u een apparaat upgradet, wordt u tijdens de installatie gevraagd om de ASM-partitie. U kunt de vorige instelling controleren met de volgende opdracht: 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. 2 Voer de volgende opdracht uit: grep ASM_PARTITION /tmp/aveksa_system.cfg 22 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

23 Als het bestand /tmp/aveksa_system.cfg niet aanwezig is of als dit geen instellingen bevat, moet u de ASM-partitie bepalen. Voor apparaten die zijn gebaseerd op Dell 2900, is de ASM-partitie sdb1. Voor apparaten die zijn gebaseerd op Dell 1950, is de ASM-partitie sdc1. Voor andere apparaten met één knooppunt en één schijf is de ASM-partitie sda3. U kunt de ASM-partitie bevestigen met de volgende opdracht. Voor de partitienaam moet u /dev/ opgeven. Bijvoorbeeld: sudo service oracleasm querydisk /dev/sdb1 Voorbeeld van uitvoer: Disk "/dev/sdb1" is marked an ASM disk with the label "VOL1" 4.8 Het bestand /etc/hosts configureren (alleen nieuwe installatie) Oracle vereist dat een statisch IP-adres wordt gebruikt en dat de hostnaam en volledig gekwalificeerde hostnaam worden weergegeven in /etc/hosts. Het hostbestand configureren 1 Meld u aan als rootgebruiker. 2 Voer de volgende opdracht uit: hostname De hostnaam wordt weergegeven. 3 Voer de volgende opdracht uit: hostname -f De hostnaam wordt weergegeven met een domeinachtervoegsel. Als u DHCP gebruikt, kunt u het IP-adres gebruiken. Anders kunt u het IP-adres van uw primaire netwerkinterface gebruiken. 4 Als u DHCP gebruikt, voert u de volgende opdracht uit om het IP-adres van de primaire interface te bepalen: ifconfig Met deze opdracht wordt de configuratie van elke netwerkinterface weergegeven. Als u een bond0-interface hebt, moet u het IP-adres gebruiken dat aan die interface is gekoppeld. Of als u een eth0-interface hebt, moet u het IP-adres gebruiken dat aan die interface is gekoppeld. 5 Bewerk het bestand /etc/hosts. Controleer of er een regel is met het statische IP-adres, de hostnaam met domeinachtervoegsel en de hostnaam. Controleer ook of er een regel is die toewijst aan localhost. Als hostname bijvoorbeeld acm retourneert, zal hostname -f acm.sample.com retourneren. Als u het IP-adres gebruikt, moet er in /etc/hosts een regel staan als de volgende: Procedures vóór installatie of upgraden 23

24 acm.sample.com acm Ook moet er een dergelijke regel in staan: localhost Of zo'n regel: localhost localhost.localdomain Het is toegestaan als er meerdere namen in de regel staan. Controleer of de hostnaam of de hostnaam met een domeinachtervoegsel niet ook op een andere regel staat. Als dit wel het geval is, moet u van deze regel een opmerking maken door een # te plaatsen voor die regel. Als u in dit bestand wijzigingen aanbrengt waardoor het systeem een ander IP-adres krijgt, moet u de machine opnieuw opstarten met "reboot". 24 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

25 5Novell Compliance Certification Manager-software installeren/ upgraden 5 Inhoud Sectie 5.1, "Het installatiescript starten," op pagina 25 Sectie 5.2, "Aanmelden bij Novell Compliance Certification Manager," op pagina 27 Sectie 5.2.1, "Voordat u Novell Compliance Certification Manager gebruikt," op pagina 27 Sectie 5.3, "Verificatietests voor de upgrade," op pagina Het installatiescript starten OPMERKING: Als u een nieuwe installatie start, moet u de procedures in dit gedeelte uitvoeren als rootgebruiker. Voor de procedures in dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat u upgradet van een Novell Compliance Certification Manager versie of hoger met de beheerdersaccount. De account stelt u in staat opdrachten uit te voeren die normaal gesproken alleen beschikbaar zijn voor een rootgebruiker. Als u een eerdere versie van Novell Compliance Certification Manager upgradet, voert u deze stappen uit als rootgebruiker. Als u rootgebruiker bent, gebruikt u niet de sudoopdracht. OPMERKING: Als de installatie wordt verstoord en mislukt, wordt voor Novell Compliance Certification Manager aangeraden om eerst het uninstall-script uit te voeren en daarna opnieuw te installeren. Zie Sectie 5.3, "Verificatietests voor de upgrade," op pagina 28 voor informatie. 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. (Als u een nieuwe installatie uitvoert, meldt u zich aan als rootgebruiker.) 2 Voer het installatie-/upgradescript uit. cd /tmp/aveksa/staging sudo./install.sh 3 Afhankelijk van het installatiescenario worden mogelijk de licentieovereenkomst en de volgende prompt weergegeven. Als u verder wilt gaan met de installatie, moet u Yes kiezen. Do you agree to the license terms (yes or no)? yes 4 Als u nog geen bestandslocaties voor de installatie en pakketten hebt opgegeven, wordt u gevraagd de directory's op te geven (beide zouden standaard op de juiste waarden moeten staan). Where are the installation files located [/tmp/aveksa/staging]? Where are the package files located [/tmp/aveksa/packages]? OPMERKING: U kunt eventuele waarschuwingen dat de bestanden niet kunnen worden gevonden, zonder problemen negeren. Novell Compliance Certification Manager-software installeren/upgraden 25

26 5 Als u een nieuwe software-installatie uitvoert, kunt u ervoor kiezen om een bestaande Oracleinstallatie te gebruiken. OPMERKING: Novell raadt aan om te kiezen voor N en Oracle te installeren. Use an existing Oracle installation [N]? N Als u Yes kiest, wordt u gevraagd wat de locatie is van de homedirectory van Oracle: Use an existing Oracle installation [N]? Y Wat is de homedirectory van Oracle []? /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1 6 Als u software nieuw installeert, kunt u ervoor kiezen om een bestaande Java JDK-installatie te gebruiken. OPMERKING: Novell raadt aan om te kiezen voor N en JDK te installeren. Use an existing Java JDK installation [N]? N Als u Yes kiest, wordt u gevraagd wat de locatie is van de homedirectory van JDK: Wilt u een bestaande Java JDK-installatie gebruiken [N]? Y What is the Java JDK home directory []? /usr/bin/jdk1.5.0_06 7 Als u software nieuw installeert, kunt u ervoor kiezen om een bestaande Tomcat-installatie te gebruiken. OPMERKING: Novell raadt aan om te kiezen voor N en Tomcat te installeren. Use an existing Tomcat installation [N]? N Als u Yes kiest, wordt u gevraagd wat de locatie is van de homedirectory van Tomcat: Use an existing Tomcat installation [N]? Y What is the Tomcat home directory []? /usr/bin/apache-tomcat Als u een upgrade uitvoert, wordt u gevraagd naar de Oracle ASM-partitie. Geef de waarde op die is vastgesteld tijdens de fase vóór het upgraden. Zie Sectie 4.7, "De Oracle ASM-partitie bepalen (nieuwe installatie en upgrade)," op pagina 22 voor meer informatie. What is the Oracle ASM partition []? <ASM partition value> 9 Als een installatie een database bevat, wordt u gevraagd of u de database wilt behouden of migreren: An existing database was found. Do you want to keep the database [Y]? Als u ervoor kiest om de database te behouden [Y], wordt u gevraagd of u de database wilt migreren. Migration is necessary when upgrading. Do you want to migrate the database [Y]? Als u de database niet wilt behouden (N), wordt u gevraagd of alle gegevens in de database gewist moeten worden. Do you want to recreate the database [N]? Als u de database niet opnieuw wilt maken, gaat u terug naar de eerste vraag; of migreert of maakt u de database zoals de vraag voorstelt. 10 Wacht tot het volgende bericht wordt weergegeven: 26 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

27 Installation Complete! 11 Als u een geclusterd apparaat gebruikt, schakelt u clusteren weer in nadat voor beide knooppunten de installatie is voltooid door voor elk knooppunt de volgende opdracht in te voeren: sudo AlterCluster.sh on 5.2 Aanmelden bij Novell Compliance Certification Manager Als u klaar bent met de installatie, kunt u zich via een compatibele webbrowser aanmelden bij Novell Compliance Certification Manager. Aanmelden bij Novell Compliance Certification Manager: 1 Voer de volgende URL in: van installatiecomputer> OPMERKING: Mogelijk moet u de instellingen van uw firewall en uw poorten aanpassen voordat u software installeert of upgradet. Zie Sectie 6.1, "Firewallconfiguratie voor SUSE," op pagina 29 en Sectie 6.2, "Poortomleiding configureren," op pagina 29 voor meer informatie. 2 Druk op de Enter-toets of klik op Ga. Het aanmeldingsscherm van Novell Compliance Certification Manager wordt weergegeven. 3 Geef AveksaAdmin op in het vak Gebruikersnaam. AveksaAdmin is de naam van de beheerder/supergebruiker in het Novell Compliance Certification Manager-systeem. 4 Geef aveksa123 op in het vak Wachtwoord. U wordt gevraagd het wachtwoord voor de AveksaAdmin-gebruiker te wijzigen. 5 Geef uw nieuwe wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord. Een geldig wachtwoord moet uit ten minste acht tekens bestaan, waarvan minstens één hoofdletter en één kleine letter plus een getal. 6 Geef uw nieuwe wachtwoord nogmaals op in het vak Wachtwoord bevestigen. 7 Klik op OK Voordat u Novell Compliance Certification Manager gebruikt Novell raadt aan om voordat u Novell Compliance Certification Manager gebruikt, een planning te maken voor het maken van back-ups van de Novell Compliance Certification Manager-database. U kunt back-ups plannen via de volgende optie: Beheer Systeem Back-up en archiveren. Zie de Beheerdershandleiding in de online Help voor meer informatie over het plannen van backups of over andere functies van Novell Compliance Certification Manager. U kunt de online Help openen door op het Help-pictogram te klikken in de rechterbovenhoek van een pagina van de Novell Compliance Certification Manager. Novell Compliance Certification Manager-software installeren/upgraden 27

28 Als u na het lezen van de documentatie nog vragen hebt over de installatie, instellingen of het gebruik van Novell Compliance Certification Manager, kunt u contact opnemen met de Novell Technical Support. 5.3 Verificatietests voor de upgrade U kunt na het upgraden een aantal tests uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn. Services worden automatisch opnieuw gestart wanneer u Novell Compliance Certification Manager upgradet; u hoeft services niet handmatig te starten. Voer de volgende verificatietests handmatig uit: Controleer de logboekbestanden van de upgrade (/tmp/aveksa-install.log) om u ervan te verzekeren dat er geen fouten zijn opgetreden. Aanmelden bij de gebruikersinterface van Novell Compliance Certification Manager Bekijk een aantal schermen om te controleren of deze correct functioneren. Voer een aantal systeemtaken uit, bijvoorbeeld verzamelingen, controles, rapporten of regels. OPMERKING: Zie Sectie 8.7, "Novell Compliance Certification Manager verwijderen," op pagina 39 voor instructies als de installatie is mislukt en u Novell Compliance Certification Manager moet verwijderen. 28 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

29 6Procedures na installatie/ upgraden 6 Inhoud Sectie 6.1, "Firewallconfiguratie voor SUSE," op pagina 29 Sectie 6.2, "Poortomleiding configureren," op pagina Firewallconfiguratie voor SUSE Installatie van alleen de software opent in SUSE geen poorten in de firewall. Volg de procedure in dit gedeelte om de poorten te openen. Poorten openen in de firewall: 1 Open het volgende bestand in een tekstverwerker: /etc/sysconfig/susefirewall2 2 Voeg de poorten die u wilt openen toe aan de instelling van FW_SERVICES_EXT_TCP. Bijvoorbeeld: FW_SERVICES_EXT_TCP=" " of FW_SERVICES_EXT_TCP=" " 3 Sla de wijzigingen op en sluit het bestand. 4 Voer de volgende opdracht uit: sudo service SuSEfirewall2_setup restart 6.2 Poortomleiding configureren Bij het installeren van de software wordt de poortomleiding niet geconfigureerd. Volg de procedure in dit gedeelte om de poorten om te leiden. Poorten omleiden: 1 Meld u bij het installatiesysteem aan als beheerder. 2 Leid de poorten om. Als u poort 80 wilt omleiden naar 8080, kopieert u het volgende bestand naar /etc/ xinetd.d: sudo cp /home/oracle/deploy/xinetd.d/http /etc/xinetd.d Als u poort 443 wilt omleiden naar 8443, kopieert u het volgende bestand naar /etc/ xinetd.d: sudo cp /home/oracle/deploy/xinetd.d/https /etc/xinetd.d Procedures na installatie/upgraden 29

30 Als u het bestand /etc/xinetd.d/http of /etc/xinetd.d/https gebruikt, moet u ervoor zorgen dat xinetd wordt uitgevoerd: sudo service xinetd status xinetd (pid 3108) is running... Als xinetd niet wordt uitgevoerd, kunt u het inschakelen en starten met: sudo chkconfig xinetd on sudo service xinetd start Starting xinetd: [ OK ] 30 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

31 7Installatie van externe agent Inhoud Sectie 7.1, "Vereisten voor installatie van externe agent," op pagina 31 Sectie 7.2, "De externe agent als Windows-service installeren op Windows," op pagina 31 Sectie 7.3, "De agent starten en stoppen in Windows," op pagina 32 Sectie 7.4, "De Windows-service verwijderen," op pagina 32 Sectie 7.5, "De externe agent installeren op Linux," op pagina 32 Sectie 7.6, "De agent starten en stoppen in Linux," op pagina 33 Sectie 7.7, "De agentdaemon verwijderen in Linux," op pagina Vereisten voor installatie van externe agent Voordat u de externe agent installeert, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan: De externe agent moet zijn gemaakt in Novell Compliance Certification Manager en op een machine zijn gedownload waarop u de externe agent wilt installeren. Zie de Novell Compliance Certification Manager Administrators Guide voor meer informatie over het maken en downloaden van een agent. Er moet een JVM zijn geïnstalleerd op het installatiesysteem. JAVA_HOME moet als systeemvariabele zijn gedefinieerd en moet verwijzen naar de gewenste JVM-installatie in c:\program Files\java op het installatiesysteem. 7.2 De externe agent als Windows-service installeren op Windows U kunt de agent voor Windows vanaf een van de volgende locaties installeren: de dvd het bestand aveksa-*.tar.bz2. de directory /tmp/aveksa/staging De agent als Windows-service installeren op Windows: 1 Kopieer AveksaAgent uit /temp/aveksa/staging naar C:\Program Files\AveksaAgent. 2 Decomprimeer het archief agent.zip dat u hebt gemaakt in Novell Compliance Certification Manager en hebt gedownload naar de directory c:\program Files\AveksaAgent\conf op het installatiesysteem. 3 Gebruik Verkenner om de map AveksaAgent\bin te openen. 4 Dubbelklik op InstallAvAgent-NT.bat. 5 Als u Vista gebruikt met Gebruikersaccountbeheer (UAC), klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en kiest u Als administrator uitvoeren. 7 Installatie van externe agent 31

32 Er wordt een dialoog weergegeven waar om toestemming wordt gevraagd om verder te gaan. 6 Klik op OK. Er wordt een consolevenster geopend en gesloten. Als er een fout is, blijft het consolevenster open; hier wordt de fout weergegeven. De AveksaAgent-service wordt weergegeven in de Windows Control Panel Services-applet. 7.3 De agent starten en stoppen in Windows De agent starten en stoppen: U kunt de agent starten en stoppen met de Windows Services Control Panel-applet. 7.4 De Windows-service verwijderen De Windows-service verwijderen: 1 Gebruik Verkenner om de map AveksaAgent\bin te openen. 2 Dubbelklik op UninstallAvAgent-NT.bat. 3 Als u Vista gebruikt met UAC, klikt u op het bestand en kiest u Als administrator uitvoeren. Er wordt een dialoog weergegeven waar om toestemming wordt gevraagd om verder te gaan. 4 Klik op OK. Er wordt een consolevenster geopend en gesloten. Als er een fout is, blijft het consolevenster open; hier wordt de fout weergegeven. 5 Verwijder de directory c:\program Files\AveksaAgent om de agent te verwijderen. 7.5 De externe agent installeren op Linux U kunt de agent voor Linux vanaf een van de volgende locaties installeren: De dvd het bestand aveksa-*.tar.bz2. de directory /tmp/aveksa/staging De agent installeren op Linux: 1 Kopieer AveksaAgent naar een directory. Bijvoorbeeld: /home/oracle/aveksaagent. 2 Installeer de agent als daemon op Linux met 32 Novell Access Governance Suite Installatiehandleiding

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versie-informatie McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Te gebruiken bij McAfee epolicy Orchestrator Inhoud Over deze versie Nieuwe functies Verbeteringen Opgeloste problemen Overzicht

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding NL - Revisie 3.7 YourSafetynet home Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 3 2 YourSafetynet gebruiken... 3 2.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor:

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: CD/MP3-CD HD SOURCE SEARCH REC MARK/UNMARK DBB Wireless Music Station WAS7000 Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: Het openen avan muziekbestanden die op uw PC

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Geachte klant, In dit document wordt uitgelegd hoe u bepaalde TOSHIBA Windows-pc's of tablets waarop Windows 7 of 8.1 vooraf is geïnstalleerd kunt

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Configuratiehandleiding A-61732_nl 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Inhoud Verschillen... 1 Installatie... 2 Taakinstellingen

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager Beheerdershandleiding HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding MFC-8220 Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze Windows

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

installatiehandleiding

installatiehandleiding installatiehandleiding De Installatieprocedure Zorg ervoor dat u, alvorens u de installatie start, de navolgende gegevens bij de hand heeft (deze heeft u nodig tijdens het installeren): uw FTP-adres (host),

Nadere informatie