STICHTING JUTTE VAN DER VOORST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING JUTTE VAN DER VOORST"

Transcriptie

1 STICHTING JUTTE VAN DER VOORST JAARVERSLAG 2012 Stichting Jutte van der Voorst Oude Doesburgseweg 89 B 6901 HH Zevenaar Postbus CA Zevenaar Tel:

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van de organisatie 3 Interne organisatie - Bestuur 5 - Vrijwilligers 6 Jutte Terugblik aandachtspunten Aandachtspunten

3 Voorwoord Met trots presenteren wij het jaarverslag Trots omdat ondanks de bezuinigingen, de crisissfeer alom, het groeiend aantal klanten, minder inkomsten uit de bijdragen van de klant voor onze belastingdienstverlening, we financieel een positief resultaat hebben gehaald. We hebben er hartstikke hard voor moeten werken. Misschien hebben we teveel gevraagd van onze vrijwilligers maar laat het duidelijk zijn, zonder hun inzet en motivatie hadden we dit niet gerealiseerd. Al lang was duidelijk dat zonder een nieuwe betaalde dienstverlening Stichting Jutte van der Voorst het niet lang zou volhouden. Om ons heen valt de een na de andere belangenbehartiger GGz-cliënten weg. De subsidiëring wordt bijna overal stopgezet. Nu hebben we altijd voor het grootste gedeelte zelf onze broek opgehouden. Dat kon omdat wij bedrijfsmatig werken. We vragen voor onze dienstverlening ( belastingaangifte ) een bijdrage van de cliënt. Op verzoek van veel instellingen zijn wij ook bewindvoering gaan doen. Past helemaal in ons straatje, financiële hulpverlening. Juist onze ervaringskennis, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij de cliënt heeft voor een flink aantal klanten gezorgd. Daarmee is ook het positieve resultaat van 2012 verklaard. Jutte gaat verder met professionaliseren. Cursussen en opleidingen worden gevolgd om nog beter de klant van dienst te zijn. We zijn daardoor ook verzekerd van een goed basisinkomen. Mede hierdoor kunnen wij de doelstellingen van Jutte handhaven. En één van de belangrijkste daarvan is: opkomen voor de belangen van onze klant. A. Kusters Voorzitter 2

4 Profiel van organisatie Een belangenbehartiger, pleitbezorger, steun- en informatiegever en helpdesk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doelstelling Stichting Jutte van der Voorst is een vrijwilligersorganisatie die maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid van de doelgroep GGz* (mensen met een langdurig psychische kwetsbaarheid) middels ondersteuning en voorlichting als doelstelling heeft. Hiernaast vertegenwoordigt en behartigt zij de belangen van de doelgroep GGz. * Tot de doelgroep behoren ook: mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, ouderen, allochtonen en mensen die het moeilijk hebben of bijvoorbeeld van een minimum inkomen rondkomen. Wij zijn Jutte van der Voorst wil het leven van de doelgroep makkelijker maken. Dit doen wij door hulp, ondersteuning en voorlichting bij maatschappelijk financiële zaken; - De belastingaangifte, toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag, AWBZ- eigen bijdrage, inkomen; - De aanvraag van overheidsbijdragen; - Het Persoonsgebonden Budget (P.G.B.); - De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (W.M.O.); - Vragen bij Zorg In Natura (Z.I.N.); - Bewindvoering Wat doen wij nog meer - Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de doelgroep middels deelname aan diverse onderzoeken en raden en commissies; - Onderzoek; - Opleiden en ondersteunen van ervaringsdeskundigen; - Deskundigheidsbevordering van begeleiders en ondersteuners van de doelgroep; - Advies aan (gemeentelijke) overheden. Wij stoppen al onze energie in het helpen van de klanten. Werken met ervaringsdeskundigen verhoogt onze kwaliteit van werken en werkt drempelverlagend. We zoeken de klant actief op en werken outreachend. Om de lijn naar de doelgroep zo kort mogelijk te houden werken wij samen met diverse organisaties. Wij werken met mensen uit de doelgroep en bieden werkervaringplekken. 3

5 Werkgebied Jutte van der Voorst is actief als steunpunt GGz, PGB en WMO en heeft een helpdesk maatschappelijke ondersteuning voor de regio Gelderland met als zwaartepunt Arnhem Veluwevallei en de Liemers. Samenwerking Wij werken samen met Per Saldo, PGB-consulenten, de Gelderse Roos, GGNet, DaAr, (gemeentelijke) overheden, RIBW AVV, de MEE, Kruiswerk, STIP (steun- en informatiepunt Arnhem), Woonzorgnet, Philadelphia, Stichting Mensgoed, Zorgbelang Gelderland, etc. Jutte is gesprekspartner van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van de WMO. 4

6 Interne organisatie Bestuur Het bestuur bestaat uit: Dhr. L. Kusters Voorzitter Mw. I. Koek Secretaris Mw. J. van Pouderoyen Bestuurslid Het bestuur vergadert tweemaal per jaar en ziet toe op uitvoering van het beleid. Eind 2012 is mw. A van Harten afgetreden als bestuurslid vanwege tijdsgebrek. Wij zijn nu bezig met het werven van bestuursleden. 5

7 Interne organisatie Vrijwilligers Jutte van der Voorst bestaat uit 11 vrijwilligers. Naast hun ervaringsdeskundigheid op het vlak van GGz zijn vrijwilligers onderlegd op het gebied van maatschappelijk werk, accountancy, I.T., grafisch ontwerpen, sociaal pedagogische hulpverlening, administratie, bewindvoering en sociaal juridisch werk door opleiding of werkverleden. De vrijwilligers werken op vaste dagen en tijden gemiddeld 2 tot 3 dagen in de week op kantoor, thuis en/of op locatie. De projectleider werkt gemiddeld 4 dagen per week. Naast hun eigen specifieke werk zijn veel vrijwilligers medewerker helpdesk. Taken die hierbij horen zijn: opnemen van de telefoon, registratie van telefooncontacten, beantwoorden van de mail, telefonisch adviseren van klanten, opvang van en contact met klanten op de werkvloer. Er zijn twee PGB-consulenten werkzaam bij Jutte van der Voorst. Eén van hen is op kantoor aanwezig en verricht ondersteunende werkzaamheden. De tweede consulent bezoekt cliënten thuis of in een instelling en verricht ondersteunende begeleiding. Van maandag tot en met donderdag is de helpdesk geopend van 09:30 tot 14:00 uur. Dit zijn de officiële tijden en dagen naar buiten toe. Naast de officiële openingstijden en dagen werken wij gewoon door. Van maandag tot en met vrijdag worden aangiftes verwerkt, spreekuren gehouden, voorlichtingen gegeven en gesprekken gepland in het kader van onderzoek, advisering en voorlichting. Het team is in 2012 versterkt met twee medewerkers. Twee medewerkers zijn doorgestroomd naar ander werk. Het werven van mensen is niet moeilijk. Wanneer er een vacature is er redelijk veel reactie. Voor ons is het belangrijk dat mensen kunnen werken ondanks hun problematiek. Wanneer die te veel op de voorgrond staat houden wij af. 6

8 Algemene werkzaamheden op kantoor - Verwerking van post, telefoon en mail; - Administratie debiteuren/crediteuren; - Verwerking aangiftes; - Dossierbeheer; - PGB/ZIN en belastingen/toeslagen; - Doorverwijzing naar andere organisaties, een gemeente, een PGB-consulent etc.; - Contact met de belastingdienst; - Aanvragen van subsidies; - Kennis up-to-date houden door middel van overleg, lezen vakbladen en andere media; - Kantoorinventaris bijhouden en aanvullen; - P.R- werkzaamheden (website, facebook, folder); - Aanleggen database overheidsbijdragen; - Teamoverleg; - Taken rondom bewindvoering: contact klanten en schuldeisers, administratie, beheer rekeningen van klanten, beheer post klanten, thuisbezoek, afleggen van verantwoording aan derden; - Schoonmaak Werkzaamheden op locatie - Voorlichting en spreekuur op locatie in het kader van belastingen, toeslagen, heffingen, AWBZ- en CAK-bijdrage, eigen bijdrage GGz, WTCG etc.; - Huisbezoeken in het kader van een PGB of ordening van de administratie ten bate van de belastingaangifte of bewindvoering; - Gesprekken met gemeentes en subsidieverstrekkers; - Overleggen in het kader van financiering; - Deelname aan raden, onderzoeken en zitting in commissies in het kader van belangenbehartiging; - Deskundigheidsbevordering; - Volgen van cursussen en/of trainingen; 7

9 Jutte 2012 Wij werken op eigen wijze en dat werkt Ook in 2012 was Jutte van der Voorst een belangenbehartiger, pleitbezorger, steun- en informatiegever en helpdesk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast zijn wij sinds 2012 maatschappelijk betrokken bewindvoerder. Jutte roept al jaren dat het leven steeds ingewikkelder wordt voor mensen- juist ook als je gebruik maakt van zorg of voorzieningen. Voor de meest gezonde mens is de bureaucratie met al haar regels al gekmakend. Wij verkopen geen nee, hebben geen wachtlijst en helpen mensen die dreigen te verzuipen in alle rechten en verplichtingen die er zijn. Ze komen bij ons omdat ze bij een ander niet ( goed ) geholpen worden. Wij zoeken de klant op. We gaan op bezoek bij GGz-instellingen en houden daar spreekuren en voorlichtingen. We luisteren en informeren. We helpen actief bij, en verwijzen door voor het oplossen van financiële problemen. Wij weten wat verplichtingen en rechten zijn van onze doelgroep en ondersteunen en helpen actief. Alle ervaringen, mooie momenten en frustraties van ons en onze klanten ventileren wij in commissies en overleggen naar gemeenten, politiek en pers. De ene na de andere belangenorganisatie stopt. Wij willen onze stem en die van de klant blijvend laten horen. Jutte werkt op haar eigen wijze en dat werkt. We zijn ervaringsdeskundig maar ook professioneel. Uit respect voor klant en medewerker werken wij bedrijfsmatig zonder winstoogmerk. Zo vragen wij voor belastingaangifte een kleine bijdrage om minder afhankelijk te zijn van subsidies. De eigen bijdrage is ook een ondersteuningsbijdrage voor ons werk als belangenbehartiger en pleitbezorger GGz. Iedere klant betaalt middels de eigen bijdrage voor de aangiftes bij aan het helpen en ondersteunen van de doelgroep. Omdat de subsidies steeds minder worden zijn wij per 2012 gestart met bewindvoering. Dit geeft een vaste bron van inkomsten die wordt gebruikt voor de doelgroep en het voortbestaan van onze stichting. We streven naar een positief jaarresultaat. Up to date hard en software, optimale werkomstandigheden, maximale vrijwilligersvergoedingen en goede begeleiding maakt het voor vrijwilligers plezierig om voor Jutte te werken. Dit straalt af op ons werk en komt onze klant ten goede. En, de subsidiegever krijgt waar voor zijn geld. Door onze eigen ervaringen, en door het werk dat we al ruim 11 jaar doen, zijn we in staat mensen te helpen bij hun problemen. Door de diversiteit binnen ons team hebben we veel kennis van verschillende zaken in huis. 8

10 Een aangifte is de spiegel van de financiële en sociale wereld van de klant. Een aangifte moet veel meer zijn dan het simpel invullen van een formulier. Daarom gebruiken wij de term kapstok. Met de aangifte komt de klant binnen en dan begint het pas. Jutte houdt van al haar klanten een dossier bij. Als wij er aanleiding toe zien nemen we contact op met de klant. Stukje bemoeizorg. We zijn dus op de achtergrond altijd aanwezig. Buiten het feit dat Jutte er in slaagt op een betrokken manier de werkelijke aftrekposten te benutten herstellen we ook de fouten bij toeslagen en heffingskortingen. Onze contacten liggen met mensen op de werkvloer, niet op directieniveau. Toch zijn er ook contacten op hoog niveau gelegd om nog beter samen te werken met bijvoorbeeld het RIBW. Als klanten niet in staat zijn naar ons toe te komen, gaan wij bij de klant op bezoek. Dit doen we liever niet omdat dit veel tijd en geld kost. Wij kijken altijd eerst of er een mantelzorger of begeleiding is die kan helpen. Wij krijgen veel telefoontjes van mensen uit verschillende gemeenten met alle mogelijke vragen. Heel plezierig is dat ook personeel van instellingen steeds vaker contact met ons opneemt. Jammer dat het vaak achteraf is en wij schade moeten herstellen. 9

11 Terugblik aandachtspunten Blijven professionaliseren - Investeren in professionele software om kwaliteit te kunnen blijven leveren; - Regelmatig aanbieden en wijzen op cursussen en trainingen aan medewerkers; - Werken met en aanschaf van de nieuwste software. Zo kunnen wij kwaliteit leveren en medewerkers kunnen er mee leren werken (in verband met (betaald) werk in de toekomst). Wij hebben zoals ieder jaar - de nieuwste software van Elsevier aangeschaft en huren regelmatig een bedrijf in dat al de pc, software en hardware verzorgt. Er zijn nieuwe computers en hardware aangeschaft. Wij hebben geïnvesteerd in een aantal zaken die zich binnen een paar jaar terug verdienen. Ze zorgen er voor dat we beter bereikbaar zijn en kunnen blijven professionaliseren. - SNOM-telefoons - Aanleg & installatie glasvezel Één van de vrijwilligers heeft software voor de bewindvoering ontwikkeld omdat de standaard software niet voldeed. Een medewerker heeft de cursus/training bewindvoering gevolgd en is benoemd tot bewindvoerder. 2. Vrijwilligers - Druk op projectleider verminderen In 2012 is er veel veranderd in het team. Twee van de vaste medewerkers zijn doorgestroomd naar ander werk. De door ziekte uitgevallen collega draait weer volop mee en we hebben een nieuwe collega verwelkomt. Twee vrijwilligers hebben veel werk van de projectleider overgenomen hierdoor is de werkdruk beter in evenwicht. Het huidige team werkt goed samen. Dat wil zeggen: houdt zich aan afspraken, staat open voor feedback, is collegiaal met hart voor de zaak en spreekt elkaar aan op zaken die goed of minder goed verlopen. De focus ligt op communicatie en goede samenwerking. Een aantal medewerkers heeft coaching gehad of wordt nog steeds gecoacht. Persoonlijke omstandigheden van mensen drukten hun stempel op de communicatie en sfeer binnen het team. Hierin heeft al veel positieve verandering plaats gevonden. Voor ons is het een groot leerpunt geweest dat er grenzen zijn aan de problematiek van mensen. Bijna al het werk kan worden aangepast aan mensen- daar staan wij ook voor. Wanneer mensen echter niet objectief naar henzelf en functioneren kunnen kijken houdt het voor ons op. We kijken nu en in de toekomst kritischer naar sollicitanten. 10

12 2. Database overheidsbijdragen - Uitbreiden en afronden van de database met overheidsbijdragen voor de doelgroep. - Opleiden en trainen van vrijwilligers om de klant hierbij te begeleiden en ondersteunen. De ontwikkeling van de database heeft op een laag pitje gestaan doordat één van de medewerkers die hier mee bezig was is doorgestroomd naar ander werk. Hiernaast heeft het opzetten van de bewindvoering meer tijd gekost dan was ingeschat. 3. Financiering - Onderzoek naar genereren eigen inkomen en minder afhankelijk worden van subsidies - Uitbreiding dienstverlening met bewindvoering om eigen inkomsten te genereren. - Opzetten congres GGz in samenwerking met Zorgbelang Gelderland voor extra inkomsten. Wij zijn in 2012 officieel bewindvoerder geworden. De projectleider draagt deze titel en de tak van werkzaamheden genereert een stukje eigen inkomen waardoor wij minder afhankelijk zijn geworden van subsidies. Wij zijn helaas uit de organisatie van het congres gestapt. De ideeën van de deelnemende partijen lagen te ver uiteen om tot een goede samenwerking te kunnen komen. 4. Publiciteit/netwerk Blijven netwerken door middel van bezoek aan meetings, workshops, open dagen, openingen etc. Tevens meer naamsbekendheid geven door grootse verspreiding van de (nieuwe) folder. Up to date houden van de website. Het volgende is gedaan in 2012: - Deelname aan diverse markten bij zorg- en GGz-instellingen en de manifestatie van Zorgbelang Gelderland. Tevens de jaarlijkse Nieuwjaarsborrels bij gemeente en andere zorginstanties (of gerelateerd aan zorg). - Overleggen met gemeenten over schuldhulpverlening - Opzetten en voorbereiding nieuwe website - Aanpassing oude folder - Contacten dagactiviteitencentra en RIBW s in het kader van outreachend werken. - Drukklaar maken van de nieuwe folder - Bijhouden facebook Jutte van der Voorst op 11

13 Aandachtspunten Blijven professionaliseren - Blijven professionaliseren en investeren in sofware & trainingen & bijkomende zaken. Voor 2013 staat op de planning dat twee medewerkers de training bewindvoering gaan volgen. Het programma on view zal worden aangeschaft voor bewind. Alle medewerkers krijgen een training om hier mee te kunnen werken. In 2013 gaan wij Davilex aanschaffen een speciaal programma voor boekhouding om kosten te verlagen. Voor de kwaliteitsbewaking van onze bewindvoering gaan wij ons aansluiten bij een branchevereniging bewindvoering. De kosten voor dit (dure) lidmaatschap komen jaarlijks terug. Wij stappen over op Windows Vrijwilligers - Aannemen van een nieuwe medewerker belastingen. Een van onze medewerkers gaat binnenkort richting betaald werk en zijn functie komt vrij. - Blijven aanbieden van trainingen/cursussen. - Focus op goede communicatie - Wijzigen openingstijden ivm betere werkverdeling - Individuele coaching indien nodig voortzetten 3. Database - Afronden van de database met overheidsbijdragen voor de doelgroep. - Opleiden en trainen van vrijwilligers om de klant hierbij te begeleiden en ondersteunen - Database samenwerking en delen met diverse organisaties - waarschijnlijk aandachtspunt voor 2014 en verder. 4. Financiering - Boosteractie om aangifte te doen door middel van veel publiciteit en grootse verspreiding p.r. en info voor extra inkomsten middels eigen bijdrage belastingen. - Aantal bewindvoerders uitbreiden naar 2 liefst 3 voor extra inkomsten. - Aantal klanten bewindvoering uitbreiden. - Fondsenwerving fondsen aanschrijven onderzoek naar mogelijkheid eenmalige projecten binnen het bestaande project. 5. Publiciteit/netwerk - Drukken geheel nieuwe folder in kleur - Weidse verspreiding nieuwe folder - Nieuwe website online - Stukje in huis-aan-huis bladen - Deelname aan markten van (zorg)organisaties - Overleg met gemeenten 12

14 13

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe

De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe De participatieladder bouwen! Cliëntparticipatie Doelgroep Maatschappelijke Zorg Noord West Veluwe 2011,

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie