Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie"

Transcriptie

1 Non-Fictie Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken en overwegingen. - Vormt een tweeluik met: Samenwerken voor het Evangelie. - Antwerpen : Halewijn, ISBN : : 27 Religie I : : Bij zijn wijding tot bisschop in 1994 koos monseigneur Adrianus van Luyn s.d.b. als wapenspreuk Collabora Evangelio,de aansporing van de apostel Paulus aan Timoteüs:'Draag samen met mij uw deel in de inspanning voor het Evangelie' (2 Timoteüs 1, 8-9.Deze aansporing heeft monseigneur Van Luyn vanaf zijn priesterwijding in 1964 uitdrukkelijk beschouwd als aan hemzelf gericht. Zij gaf richting aan de invulling van zijn leven en werken tot nu toe, in het bijzonder aan de verkondigingstaak die hij bij de bisschopswijding kreeg. Omwille van het Evangelie is een selectie uit zijn verkondigingswerk van 2004 tot februari De bundel vormt een tweeluik met Samenwerken voor het Evangelie, die tien jaar geleden, in 2004, verscheen en teruggaat tot 1994, het jaar van zijn bisschopswijding. Samen omsluiten de twee bundels een periode van twintig jaar, van 1994 tot 2014, het jaar waarin hij zijn vijftigjarig priesterjubileum en zijn zestigjarig jubileum als salesiaan van Don Bosco heeft gevierd, drie jaar nadat hij afscheid nam als bisschop van Rotterdam in

2 Non-Fictie Nunez, Carlos Intercultural sensitivity Intercultural sensitivity : from denial to intercultural competence / Carlos Nunez, Raya Nunez Mahdi, Laura Popma. - 3rd edition. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Op omslag: Revised edition. - 1st edition: Met literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : In a rapidly internationalizing educational environment, students need to develop intercultural sensitivity in order to improve communication with lecturers and students, and to achieve excellence in their future international careers. Through exchange programmes, millions of students spend part of their studies at universities abroad every year. Lecturer mobility programmes are bringing foreign lecturers straight into the classrooms. Classrooms are more culturally diverse than ever before. Intercultural Sensitivity makes university and college students eager to learn about other cultures. It also makes them aware of the uniqueness of their own cultures, which they may take for granted. And it helps students recognize culture as a valuable resource. This new edition uses proven cultural models by Hall, Kluckhohn and Hofstede and adds the modern and dynamic approach by Trompenaars: the 7 Cultural Dimensions. This compact book can easily be studied in a 7-week term. It is packed with hands-on assignments, cases and role plays from real life intercultural situations. Cases range from education to health care and marketing -any place where students will need to communicate across cultures. In class, on internship, or in the professional field, Intercultural Sensitivity helps students achieve intercultural competence Eijnden, Lieke van den Een nieuw arbeidsrecht Een nieuw arbeidsrecht / Lieke van den Eijnden, Steven Jellinghaus, Pauline Maarsen. Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, pagina's ; 30 cm. - (OR in bedrijf thema, [ISSN X]) ISBN De grootste wijziging van het arbeidsrecht na de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt het wetsvoorstel Werk en Zekerheid op dit moment ook wel genoemd. Een wetsvoorstel dat door vak- en werkgeversorganisaties wordt gedragen en thans met gezwinde spoed door het wetgevingsproces wordt geloodst. Ingrijpende wijzigingen door het gehele arbeidsrecht die per 1 juli 2015 worden doorgevoerd. De praktijk moet hierop anticiperen en dit boekje voorziet hierin. Op vlotte wijze wordt inzicht verschaft in de belangrijkste veranderingen en wat dit ook voor de praktijk betekent. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de overgangsregelingen die gelden. De positie van de ondernemingsraad wordt in een apart hoofdstuk behandeld. 2

3 Non-Fictie Boerlage, Bernadette Arbeidsmediation in de praktijk Arbeidsmediation in de praktijk / Bernadette Boerlage. - Oisterwijk : Wolf Legal Publishers (WLP), [2014]. - III, 90 pagina's ; 24 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 318 : 11 Bedrijf en Beroep I : : Arbeidsconflicten komen iedere dag voor. Sommige conflicten binnen een organisatie lossen zich vroeg of laat vanzelf op. Wanneer dat niet gebeurt is het zaak hulp in te schakelen voordat een conflict escaleert. Als gespecialiseerd arbeidsmediator heeft Bernadette Boerlage veel organisaties geholpen zonder dat het nodig was om juridische hulp in te schakelen. Door toekomstgericht te zoeken naar creatieve oplossingen komen partijen vaker tot elkaar. Het boek geeft een aantal voorbeelden waar een arbeidsmediator in de praktijk tegenaan loopt. Wat moet je doen als je ineens geconfronteerd wordt met de werkelijkheid? Als de emoties hoog oplopen? Als je verschillende culturen aan tafel hebt zitten? Wat doe je als een partij gedwongen wordt tot mediation? Op al deze vragen geeft Bernadette aan de hand van casussen antwoord. Voor wie is dit boek? Voor ervaren en onervaren arbeidsmediators in de eerste plaats, maar ook voor werkgevers, P&O-ers, Bedrijfsartsen, Juristen. Voor mensen die zelf in een gespannen werksituatie verkeren en verder voor iedereen die belangstelling heeft voor mediation Vlasblom, Jan Dirk Aanbod van arbeid 2014 Aanbod van arbeid 2014 : arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid / Jan Dirk Vlasblom, Patricia van Echtelt, Marian de Voogd-Hamelink. Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Aanbod van arbeid...). - Met literatuuropgave. ISBN Het verhogen van de arbeidsdeelname is een van de hoofddoelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de overheid. Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijvend en breed actief blijven op de arbeidsmarkt. Mobiliteit, scholing en een gezonde werkomgeving zijn dan onontbeerlijk. Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen op dit terrein zowel vanuit het perspectief van werkenden als niet-werkenden. De trends in arbeidsdeelname van verschillende groepen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt komen ook uitgebreid aan bod. De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald. 3

4 Non-Fictie Raaijmakers, Tamara OR en verborgen beroepsrisico's OR en verborgen beroepsrisico's : vanzelfsprekendheden met soms onvoorziene gevolgen / Tamara Raaijmakers. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, pagina's : illustraties ; 19 cm. - (OR-praktijk, ISSN ). - Onderaan omslag: OR informatie. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Elk bedrijf kent ze, gewoonten die op den duur in het werk sluipen. Op het eerste oog zaken die niet van belang zijn of gewoon bij het werk horen. Bij nader inzien, geen handige acties of ze leveren zelfs gevaren op voor de gezondheid. Wat kunnen deze verborgen risico's zijn? Wellicht denk u dat ze in uw organisatie vast niet voorkomen. Om u nieuwsgierig te maken: het gaat over alledaagse dingen, zoals de radio, koffie en thee, de zon die schijnt en het 'visitekaartje'. Dit boek gaat in op de verborgen beroepsrisico's, het geeft u daarbij achtergrondinformatie met feiten en cijfers en eindigt met informele werkwijzen om samen met werknemers er iets aan te doen Woerden, R.J. van Pensioenen: een handleiding voor de praktijk Pensioenen: een handleiding voor de praktijk / Robbert van Woerden & Corey Dekkers. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, pagina's ; 24 cm. - (Actueel recht voor P&O, [ISSN ]) ISBN Pensioen staat volop in de schijnwerpers. De betaalbaarheid van pensioenen staat door financiële crises onder druk. Daarnaast is de pensioenleeftijd verhoogd. Dergelijke berichten roepen bij werknemers vragen op over hun pensioen. Moet ik langer doorwerken? Heb ik straks voldoende inkomen? Dit boek biedt personeelsmedewerkers of HR-adviseurs handvatten om vragen van werknemers over pensioen te beantwoorden. Alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van een werknemer en de gevolgen voor zijn pensioen komen aan bod, zoals indiensttreding, huwelijk en echtscheiding, verlof, uitdiensttreding en overlijden. Dit boek geeft de afdeling Personeel & Organisatie bovendien informatie om de adviesrol richting werkgever te vervullen. Twee belangrijke onderwerpen krijgen speciale aandacht. Het eerste is waardeoverdracht. Hoe werkt het en wanneer is het gunstig voor de werknemer? Het tweede is de financiële crises en de gevolgen daarvan voor pensioen. Pensioenen: Een handleiding voor de praktijk biedt een compleet overzicht van alle aspecten van pensioen die voor de HR-adviseur van belang zijn. Een onmisbare handleiding voor elke afdeling Personeel & Organisatie. 4

5 Non-Fictie Powell, J.G.F. Talking to terrorists Talking to terrorists : how to end armed conflicts / Jonathan Powell. - London : The Bodley Head, pagina's ; 21 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : From jungle clearings to stately homes and anonymous airport hotels, Talking to Terrorists puts us in the room with those who seek to change the course of history. Here are the terrorists, secret agents and go-betweens who make up the invisible world of negotiations between terrorists and governments. Across the world governments proclaim that they will never 'negotiate with evil'. And yet they always have done and always will. Why then do we ignore the lessons of this history of clandestine communication, often with devastating consequences? Jonathan Powell has spent nearly two decades mediating between governments and terrorist organisations. Here he argues that no conflict - however bloody, ancient or difficult - is insoluble. With attention to the lessons of the past, patience and above all political leadership, they can be solved, even where previous attempts have failed. Talking to terrorists will always be practically difficult and morally hazardous. But it is the right thing to do. Drawing on conflicts from Colombia and Sri Lanka to Palestine and South Africa, this optimistic, wide-ranging, authoritative book is about why we should and how best to go about it. 5

6 Non-Fictie Wernsen-Bruin, Ramo n Memo financie le planning - het financieel plan Memo financie le planning - het financieel plan : tips voor het schrijven, presenteren, onderhouden en verkopen van een financieel plan / Ramo n Wernsen-Bruin MFP, CFP. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, [2014]. - XIV, 113 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met register. ISBN : 362 : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 363 : : Het persoonlijk integraal financieel plan staat centraal in het financiëleplanningsproces. Dit proces bestaat uit vier stappen: kennismaking, beeldvorming, oplossing en nazorg. Binnen dit proces zal het financieel plan moeten worden verkocht, opgesteld, gepresenteerd, uitgevoerd en up-to-date worden gehouden. In Memo Financiële Planning - Het financieel plan vindt u al deze onderdelen. Het schrijven van een goed en gedegen financieel plan kost veel tijd en aandacht en het is een misverstand dat een softwarepakket dit werk de planner uit handen neemt. De financieel planner neemt bij het opstellen van een financieel plan het integraal klantbeeld als vertrekpunt voor zijn dienstverlening en houdt nauwgezet rekening met de wensen, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Steeds meer andere beroepen tonen belangstelling voor financiële planning en het financieel plan. Daarom is deze uitgave niet alleen interessant voor de financieel planner maar ook voor de accountant, belastingadviseur, fiscalist, notaris, estate planner, echtscheidingsspecialist, bedrijfsopvolgingsspecialist, private banker, wealth manager, beleggingsadviseur en de vermogensbeheerder Checklist Checklist jaarrekening 2014 Checklist jaarrekening 2014 : voor grote en middelgrote rechtspersonen op basis van wetgeving en RJ-richtlijnen. - [Deventer] : Kluwer, a Wolters Kluwer business, [2015] pagina's ; 24 cm. - (Checklist jaarrekening... voor grote en middelgrote rechtspersonen op basis van wetgeving en RJ-richtlijnen). - Titel op omslag: Handboek jaarrekening checklist Achterflap vermeldt: 'Auteurs zijn verbonden aan Ernst & Young Accountants en ook verantwoordelijk voor Handboek jaarrekening 2014'. ISBN Met Handboek Jaarrekening Checklist 2014 kan eenvoudig beoordeeld worden of de opgestelde jaarrekening 2014 voldoet aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De checklist omvat alle inrichtings- & publicatievoorschriften voor grote en middelgrote ondernemingen die hun jaarrekening opmaken in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. De checklist is niet toepasbaar voor rechtspersonen die rapporteren op basis van IFRS. De indeling van de checklist volgt de indeling van de balans en enkele bijzondere onderwerpen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De opgenomen vragen zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde als enkelvoudige jaarrekening. De checklist is overzichtelijk en eenvoudig van opzet. Aangevuld met verwijzingen naar de van toepassing zijnde wetgeving of Richtlijn maakt Handboek Jaarrekening Checklist 2014 een zeer gebruiksvriendelijk hulpmiddel. 6

7 Non-Fictie Kimenai, C.J.M. Deloitte handboek jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen 2015 Deloitte handboek jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen 2015 : een praktische handreiking voor toepassing NL GAAP / redactie: C.J.M. Kimenai RA, Drs. D. Manschot RA, Drs. R.M. van Dijk RA ; kernauteurs: C.J.M Kimenai RA, Drs. I. van Sloun RA. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XXXII, 458 pagina's ; 21 cm. - (Deloitte handboek jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen een praktische handreiking voor toepassing NL GAAP) ISBN : 363 : 10 Mens en Maatschappij : : : 363 : 10 Mens en Maatschappij : : Het Handboek Jaarverslaggeving Stichtingen en Verenigingen vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP door stichtingen en verenigingen. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In dit handboek worden in kort bestek belangrijke wettelijke bepalingen en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening volgens NL GAAP voor stichtingen en verenigingen behandeld. Per onderwerp worden praktische voorbeelden gegeven. Ten behoeve van middelgrote en kleine stichtingen en verenigingen wordt tevens aandacht besteed aan de vrijstellingen voor deze categorieën. De bijlage met wetteksten en het trefwoordenregister bevorderen voorts de naslagfunctie en toegankelijkheid van het handboek Kimenai, C.J.M. Handboek externe verslaggeving 2015 Handboek externe verslaggeving 2015 : een praktische handreiking voor toepassing NL GAAP / redactie: prof. dr. R.L. ter Hoeven, C.J.M. Kimenai, drs. D. Manschot ; kernauteurs: C.J.M. Kimenai., drs. D. Manschot, drs. I. van Sloun. - [Deventer] : Kluwer, a Wolters Kluwer business, [2015]. - XLIV, 1086 pagina's : illustraties ; 22 cm. (Handboek externe verslaggeving een praktische handreiking voor toepassing NL GAAP). - Titel volgens voorwoord: Deloitte handboek externe verslaggeving Met register. ISBN Het Handboek Externe Verslaggeving 2015 vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Voorts worden aan het eind van ieder hoofdstuk van dit handboek belangrijke verschillen tussen NL GAAP en IFRS behandeld. Per onderwerp worden vele praktische voorbeelden gegeven. Ten behoeve van middelgrote en kleine rechtspersonen wordt tevens aandacht besteed aan de vrijstellingen voor deze rechtspersonen. De bijlage met wetteksten en besluiten en het trefwoordenregister bevorderen voorts de naslagfunctie en toegankelijkheid van het handboek. 7

8 Non-Fictie Fisk, Peter Gamechangers Gamechangers : are you ready to change the world? : creating innovative strategies for business and brands / Peter Fisk. - Chichester, West Sussex : Wiley, pagina's : illustraties ; cm. - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : A new generation of businesses is rising out of the maelstrom of economic and technological change across our world. These companies are shaking up the world. In Gamechangers Peter Fisk has sought out the brands and businesses, large and small, from every continent, who are changing the game... and shows how we can learn the best new approaches to strategy and leadership, innovation and marketing from them. 'Gamechangers' are disruptive and innovative, they are more ambitious, with stretching vision and enlightened purpose. They find their own space, then shape it in their own vision. Most of all they have great ideas. They outthink their competition, thinking bigger and different. They don't believe in being slightly cheaper or slightly better. Why be 10% better, when you could be 10 times better? Gamechangers is built around 10 themes that are shaping the future of business, brought to life with 100 case studies from across the world, and 16 practical canvases to make the best ideas happen in your business Van Gorder, Chris The front-line leader The front-line leader : building a high-performance organization from the ground up / Chris Van Gorder. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, A Wiley Brand, [2015]. - X, 198 pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN As president and CEO of Scripps Health, one of America's most prestigious health systems, Chris Van Gorder presided over a dramatic turnaround, catapulting Scripps from near bankruptcy to a dominant market position. While hospitals and health systems nationwide have laid people off or are closing their doors, Scripps is financially healthy, has added thousands of employees (even with a no-layoff philosophy), and has developed a reputation as a top employer. What are the secrets to this remarkable story? In The Front-Line Leader, Chris Van Gorder candidly shares his own incredible story, from police officer to CEO, and the leadership philosophy that drives all of his decisions and actions: people come first. The Front-Line Leader outlines specific tactics and steps anyone can use starting today to take responsibility, inspire others, and achieve breakout results for their organizations. From general strategy to the tiny, everyday steps leaders can take to create the kind of culture and accountability that translates into major competitive advantage, The Front-Line Leader charts a path to better leadership and a more engaged, higher-performing organization. 8

9 Non-Fictie Lange-Ros, Ellen de Een zaak van zacht werken Een zaak van zacht werken : voor ondernemende en creatieve mensen die eigenlijk geen tijd hebben om dit boek te lezen, omdat ze hard moeten werken / Ellen de Lange-Ros ; eindredactie: Lisanne Mathijssen ; illustraties: Leoniek Hoop. Leidschendam : Faxion, februari pagina's : illustraties ; 21 cm. - Vervolg op: Een zaak van fans. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : De hoofdpersonen in 'Een zaak van zacht werken' hebben het lastig. Ze werken hard als zelfstandige, manager en creatieve winkelier, maar komen tijd tekort en zijn altijd druk. Op een avond ontmoeten ze Robin. Hoewel hij verreweg de jongste van het stel is, kan hij de anderen veel leren. Want hij heeft alle tijd. Altijd. Maar wat doet hij anders? In een serie van vijf lessen deel Robin zijn lessen voor zacht werken met de anderen. Manager Joris haalt verrassende resultaten, zanger David is kritisch, zelfstandige Anna ontdekt een andere manier van werken en winkelier Orlando had nooit gedroomd dat...in Een zaak van zacht werken leer je hoe je nooit meer hoeft te rennen en te haasten, omdat je leert hoe je tijd gaat maken. Zo krijg je alle tijd. Altijd. Daarnaast reken je af met de zombie in jezelf en wordt je een creatieve bouwer. Je leert hoe je stap voor stap op weg gaat naar het waarmaken van jouw dromen. Ook ontdek je wanneer je kijkt met de bril van schaarste en wat je moet doen om overvloed te zien en ervaren Maas, W.C.A. Demotie van oudere werknemers Demotie van oudere werknemers / dr.mr.ir. W.C.A. Maas. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Actualiteiten sociaal recht, ISSN X ; 32). - Met literatuuropgave. ISBN Regelmatig wordt de discussie over demotie aangewakkerd. Hierbij gaat het regelmatig over de demotie van oudere werknemers. De gedachte is dat met het klimmen der jaren de productiviteit van werknemers daalt en niet meer in de pas loopt met de loonkosten. Deze hypothese wordt kritisch onder de loep genomen. Zowel individuele demotie als collectieve demotieregelingen worden besproken. De diverse mogelijkheden die een werkgever heeft om een individuele of collectieve loon- en/of functie afspraak (eenzijdig) te wijzigen worden aan de orde gesteld. Hierbij wordt een uitgebreide analyse gemaakt van alle gepubliceerde (lagere) rechtspraak van de afgelopen jaren. Ter inspiratie wordt gekeken naar het Duitse arbeidsrecht. Tevens wordt besproken in hoeverre demotieregelingen geen verboden leeftijdsonderscheid maken aan de hand van de recente Europese en Nederlandse rechtspraak. Dit boek is zowel interessant voor arbeidsrechtjuristen als voor een bredere groep professionals, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers die betrokken zijn bij beleidsmatige en juridische aspecten rondom demotie, ouderenbeleid en arbeidsvoorwaarden. 9

10 Non-Fictie Ligtenberg, Deborah Financie n voor managementondersteuners Financie n voor managementondersteuners / Deborah Ligtenberg. - [Alphen aan den Rijn] : Vakmedianet, [2014] pagina's : schema's ; 25 cm. - (Secretaresse assistent. Wijzers, ISSN Administreren). - Omslag vermeldt tevens: Management support. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Als managementassistent is het de moeite waard om inzicht te krijgen in de geldstromen binnen een bedrijf. Als je weet hoe je begrotingen, financiële rapportages en jaarrekeningen moet lezen, begrijp je wat de invloed van cijfers is op je organisatie. Bovendien zorgt deze kennis ervoor dat je een goede gesprekspartner bent voor je manager, waardoor je hem of haar beter kunt adviseren en assisteren. Voor jezelf is het een mooie bijkomstigheid dat je zelfvertrouwen toeneemt, je proactiever wordt en je meer uit je baan kunt halen wanneer je over meer financiële kennis beschikt. Dit boek helpt je om je inzicht in financiën te vergroten. Het bevat bovendien veel praktische informatie die je direct in je werk kunt toepassen. Leer hoe je bijvoorbeeld offertes vergelijkt, onderhandelt over een prijs, een kasboek aanlegt of hoe je een goede factuur opstelt Hospes, Cor Contentbijbel Contentbijbel : hoe zorg je als merk voor verhalen met eeuwigheidswaarde / Cor Hospes ; met een voorwoord van Robert Rose ; eindredactie: Lies Meiboom. - 1e druk, 1e oplage. - Amsterdam : Adfo Groep, pagina's : illustraties ; 20 cm. Voorwoord in het Engels. - Met literatuuropgave. ISBN Contentbijbel. Hoe zorg je als merk voor verhalen met eeuwigheidswaarde. Miljarden mensen hebben de Bijbel gelezen en lezen dat boek nog steeds. In de meest succesvolle romans, blockbusting films en allerberoemdste schilderijen wordt naar verhalen uit het boek gerefereerd. En diezelfde verhalen doen honderdduizenden wekelijks uitbarsten in gezang en gebed. Dat zou elk merk zich toch wensen. Content voor de eeuwigheid. De Contentbijbel leert je hoe. 10

11 Non-Fictie Lange-Ros, Ellen de Een zaak van fans Een zaak van fans : een roman voor ondernemers en zelfstandigen, over meer klanten krijgen en goed geld verdienen / Ellen de Lange-Ros ; [eindred.: Lisanne Mathijssen ; ill.: Kim Ravers]. - Leidschendam : Faxion, p : ill ; 21 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Anna, Joris en Orlando hebben het lastig. Ze werken als manager, zelfstandige en winkelier, maar hun omzet loopt terug. Op een avond belanden ze samen bij een rockconcert van de zanger David. Hoewel hij in de grote media nooit veel aandacht krijgt, blijkt hij volle zalen te trekken. Hoe doet hij dat? In een serie opdrachten deelt David zijn sleutel tot groei met Anna, Joris en Orlando. Manager Joris twijfelt, winkelier Orlando gaat enthousiast aan de slag en zelfstandige Anna wordt geconfronteerd met onverwachte uitdagingen. Hoe het verder gaat? Dat leest u in 'Een zaak van fans'. Als ondernemer of zelfstandige zult u veel herkennen. Maar u leest niet alleen, u gaat ook zelf aan de slag. Elk hoofdstuk sluit af met opdrachten voor uw bedrijf. Ga goed geld verdienen en sneller groeien met uw bedrijf. Dat is een zaak van fans! Petersen, Lars Birkholm Connect Connect : how to use data and experience marketing to create lifetime customers / Lars Birkholm Petersen, Ron Person, Christopher Nash. - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014]. - XVII, 253 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Connect is the ultimate marketing guide to becoming more relevant, effective, and successful within the new marketplace. Written by a team of marketing experts serving Fortune 500 brands, this book outlines the massive paradigm shift currently taking place within the industry, and provides the insight and perspective marketers need to stay on board. Readers will find guidance toward reaching a customer base that sees marketers as an unnecessary annoyance, and strategies for engaging those customers at touch points throughout the customer lifecycle. The book's scope encompasses both digital and real-life avenues, discussing the new ways of thinking and the new tools and processes that allow marketers to function in the new era where digital customer experiences are increasingly important. 11

12 Non-Fictie Zijdenbos-Jansen, Floor Juridisch secretaresse Juridisch secretaresse : onmisbaar in de rechtspraktijk / Floor Zijdenbos-Jansen. Rotterdam : Flora's Secretary Services, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Floor Zijdenbos-Jansen is zelfstandig ondernemer en werkt sinds 2008 onder de naam Flora's Secretary Services als interim juridisch secretaresse. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring als juridisch secretaresse en heeft, naast haar werk, diverse juridische opleidingen gevolgd. In dit boek worden de diverse rechtsgebieden, de gerechtelijke procedures en de daarbij behorende processtukken, inclusief voorbeelden, uitgebreid besproken. Door gebruik van dit boek:- verkrijg je een beter inzicht in en overzicht van de rechtspraktijk;weet je welke personen binnen de rechtspraktijk een rol spelen;- beschik je over vele direct toepasbare praktijktips. Het boek is niet alleen geschikt voor de juridisch secretaresse, maar voor iedereen die meer over het recht in de praktijk wil weten Wet Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid : tekst & toelichting / mr. C.P. van den Eijnden, mr. K.M.J.R. Maessen, dr. mr. S.F.H. Jellinghaus. - Eerste druk. - Amsterdam : Berghauser Pont Publishing, XIV, 518 pagina's ; 25 cm. - Met register. ISBN In de uitgave Wet werk en zekerheid, Tekst en Toelichting wordt de tekst van de wet verhelderd en inzichtelijk gemaakt voor gebruik in de praktijk. Bij elk gewijzigd wetsartikel de daarbij behorende parlementaire toelichting opgenomen. alsmede de aangekondigde Reparatiewet/Verzamelwet SZW. De gewijzigde wetteksten van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de wet waarin de meeste wijzigingen te vinden zijn, zijn tevens in het boek opgenomen. Bij elk artikel is onderstreept wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie. Maar dit is niet de enige wet waarvoor de Wwz gevolgen zal hebben: ook kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Wet melding collectief ontslag, de Werkloosheidswet en de Algemene wet gelijke behandeling. Alle wijzigingen die de Wwz met zich mee zal brengen, zullen gefaseerd in werking gaan. Vanaf 2015 zullen de eerste wijzigingen m.b.t. flexibele arbeid in werking treden, alsmede wijzigingen in het ontslagrecht, bepalingen rondom tijdelijke contracten en zal ook de transitievergoeding worden ingevoerd. Vanaf 2016 zullen ook de Werkloosheidswet en andere sociale zekerheidswetten wijzigen. 12

13 Non-Fictie Mensen, J.H. Gemeentewet Gemeentewet / mr. drs. J.H. Mensen. - 2e druk, bijgewerkt tot 1 december Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, pagina's ; 19 cm. (Lexplicatie ; 3.28a). - Oorspronkelijke titel: Gemeentewet : wet van 14 februari 1992, Stb. 1992, 96, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten, met aantekeningen en jurisprudentie. - Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, (Nederlandse wetgeving : editie Schuurman & Jordens). - 1e druk van deze editie in 3 delen: Deventer : Kluwer, (Lexplicatie ; 3.28a-I, 3.28a-II en 3.28b). ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 396 : 10 Mens en Maatschappij : : Dit deel Gemeentewet is de tweede druk van de Lexplicatiedelen 3.28a en 3.28b betreffende de Gemeentewet en bijbehorende en aanverwante regelgeving. Deze tweede druk is een integraal geactualiseerde en herziene uitgave. In de eerste plaats is de Gemeentewet de afgelopen jaren op een substantieel aantal onderdelen gewijzigd. Ook de onderliggende regelgeving is diverse malen aan wijziging onderhevig geweest. In de tweede plaats zijn er diverse ontwikkelingen geweest in de rechtspraak en is in deze nieuwe druk de meest actuele en relevante jurisprudentie verwerkt. Met deze editie heeft u opnieuw gebundelde, actuele en handzame informatie over de Gemeentewet Bijleveld, Catrien Analysetechnieken voor niet-experimentele gegevens Analysetechnieken voor niet-experimentele gegevens / C.C.J.H. Bijleveld, S.G.A. van de Weijer, S. Ruiter, V.R. van der Geest. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, XVII, 282 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens behandelt een vijftal technieken die het mogelijk maken om causale uitspraken te doen op basis van gegevens die met een niet experimenteel onderzoeksdesign zijn verzameld: propensity score matching, instrumentele variabelen, regression discontinuity designs, fixed effects modellen en trajectenanalyse. De technieken worden telkens op conceptuele wijze, met een minimum aan formules, behandeld en geïllustreerd met een uitgewerkt voorbeeld in SPSS of Stata. Met de bijgeleverde dataset kan de lezer, praktijkonderzoeker of gevorderde student de analyses zelf uitvoeren. 13

14 Non-Fictie Vranken, J.B.M. Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, LIII, 272 pagina's ; 24 cm. - Algemeen deel [4]: Een synthese / door mr. J.B.M. Vranken. - Studenteneditie. - Op de titelpagina en het omslag staat: Algemeen deel ****. - Met literatuuropgave, register. ISBN : 397 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : Dit boek is het sluitstuk van de trilogie die begon met het Algemeen deel ** van 1995 en werd voortgezet in het Algemeen deel *** van Deze Studenteneditie bevat een nuchtere, stap-voor-stapanalyse van wat rechters en rechtswetenschappelijke onderzoekers in het privaatrecht doen. De analyse begint bij de rechter met de vordering of het verzoek van partijen, en bij de onderzoekers met het onderwerp dat zij willen bestuderen. Hoe gaan rechter en onderzoeker vervolgens te werk om tot een beslissing respectievelijk een conclusie te komen? Aan welke eisen en spelregels zijn ze daarbij gebonden? Voor de rechter zijn deze eisen en spelregels vaak en uitvoerig beschreven in de literatuur over rechtsvinding. Ze hebben betrekking op het vaststellen en waarderen van feiten in de procedure, de interpretatie van rechtsregels en de motivering van de beslissing. Voor de rechtswetenschappelijke onderzoeker is dit tot op heden nog niet systematisch gedaan. Het onderhavige boek voorziet in deze leemte. Vergelijkenderwijs met rechtspraak brengt het de eisen en spelregels van rechtswetenschappelijk onderzoek, meer in het bijzonder van juridisch dogmatisch onderzoek, het normale type onderzoek in het privaatrecht, in kaart. In het slothoofdstuk is een agenda opgenomen van de belangrijkste onderwerpen Schie, M. van Huurrecht Huurrecht / Mr. M. van Schie, Mr. F.H.J. van Schoonhoven, Mr. T.H.G. Steenmetser. - Vierde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 15 cm. - (Boom Basics). - 1e druk door W. Raas... [et al.] Met register. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. NIEUW! Boom Basics Online Koop voor een dag of een week online toegang tot alle Boom Basics. Zoek online door alle Boom Basics, filter op rechtsgebied of gebruik de handige hyperlinks naar weten regelgeving. Boom Basics Online is hét medium om je tentamen voor te bereiden. 14

15 Non-Fictie Fleishman, Lauren The lovers The lovers / Lauren Fleishman. - [Amsterdam] : Schilt Publishing, [2015] pagina's : foto's ; cm ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : : 10 Mens en Maatschappij I : : In The Lovers, American photographer Lauren Fleishman combines her color photographs with interviews, where couples together for over five decades talk about their love and relationships. Inspired by the love letters her grandfather wrote to her grandmother during World War II, Fleishman began recording the love stories of other couples who have been together for more than 50 years. Finding the letters set her off on a long journey of research, starting with couples in New York, where she then lived, and continuing throughout the United States and Europe. Couples from diverse backgrounds provide a candid, and often moving, look at the experience of enduring love Soekhradj, Audrey Topvrouwen Topvrouwen : vrouwen die inspireren : krachtige verhalen over veerkracht, vertrouwen, passie en ambitie / Audrey Soekhradj ; redactie: Bianca Minkman ; fotografie: Bart Stolk. - Eerste druk. - [Breda] : ebookpoint, [2014] pagina's : illustraties, portretten ; cm ISBN In Topvrouwen vertellen tien vrouwen hun persoonlijke verhaal. Vrouwen die zichzelf vaak helemaal niet zien als Topvrouwen. Geheel ten onrechte omdat ze allemaal bijzonder zijn vanwege het vertrouwen in zichzelf, hun veerkracht om moeilijke situaties te overwinnen, hun passie om het beste uit het leven te halen en hun ambitie om hun dromen waar te maken. Het bijzondere en inspirerende is dat deze Topvrouwen eigenlijk onze buurvrouw, vriendin, zus, tante, stiefmoeder, dochter en collega zouden kunnen zijn. Allemaal mensen die dichtbij ons staan. Zo dichtbij soms dat we niet meer zien hoe inspirerend ze zijn. Janneke Siebelink (Redacteur Boeken bol.com) verwoordt het in het voorwoord als volgt:laat de verhalen in dit boek zijn als druppels. De druppels zullen cirkels worden en mensen om je heen omarmen. Audrey Soekhradj laat met deze portretten zien dat je geen tv-ster hoeft te zijn om te kunnen inspireren en boven jezelf uit te stijgen. Geen Bentley of villa met zwembad maakt dat je een verhaal te vertellen hebt. Dat je een mens bent, wel. Met een geschiedenis die troost kan bieden en inspiratie. Kortom: In ieder van ons schuilt een Topvrouw. De vraag is alleen of jij jezelf de kans geeft om je ook echt een Topvrouw te voelen. Ontdek met dit interactieve boek de Topvrouw in jou! 15

16 Non-Fictie Loopbaan Loopbaan & burgerschap Loopbaan & burgerschap : voor mbo-niveaus Arnhem : Angerenstein, cop pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Profi-leren LB). - Met index. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : IV : : Loopbaan & Burgerschap 3-4 is een boek voor L&B in het mbo. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap. Dit boek bevat de thema's die de mbo'er gedurende zijn opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld opdrachten, taken, beroepsproducten en/of prestaties. 16

17 Non-Fictie Brotton, Jerry Great maps Great maps / Jerry Brotton ; editorial team Catherine Saunders, Hugo Wilkinson. London : DK, [2014] pagina's : illustraties, kaarten ; 31 cm. - Ondertitel op omslag: The world's masterpieces explored and explained. - Met index. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 14 Computers : : Great Maps takes a close look at the history of maps, from ancient maps such as medieval mappae mundi to Google Earth. Why do we put north at the top of maps? Which maps show us the way to Heaven, and which show the "land of no sunshine" or the land of "people with no bowels"? In Great Maps, author and historian Jerry Brotton tells the hidden story behind more than 60 of the most significant maps from around the world, picking out key features, stories, and techniques in rich visual detail to reveal the inner meaning buried within the landscape. Maps are not just geographical data: they reflect a particular ideological, historical, or cultural context. Providing a unique insight into how mapmakers have used maps to shape and depict their world view, this beautifully illustrated book traces the development of human development and culture through its maps. From the earliest rock carvings to the latest geospatial technology, from ancient medieval mappae mundi to the first road atlas, Great Maps explores in stunning photographic detail how maps have influenced and reflected our world throughout history Oberhofer, Martin Beyond big data Beyond big data : using social MDM to drive deep customer insight / Martin Oberhofer, Eberhard Hechler, Ivan Milman, Scott Schumacher, and Dan Wolfson. - Upper Saddle RIver, NJ : IBM Press, [2015]. - XXVI, 234 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN In Beyond Big Data, leading IBM experts introduce revolutionary Social MDM techniques for integrating powerful insights from social media platforms with big data analytics - and using them to deliver intensely personalized customer experiences that go far beyond segmentation. The authors first introduce the concept of Social MDM, revealing what it can do, and explaining how it transcends conventional "big data" analytics. Building on this foundation, they introduce a complete Social MDM reference architecture. The authors thoroughly review the technical issues associated with infusing Social MDM into your current approach to analytics, and operationalizing the knowledge you gain. Next, drawing on unsurpassed personal experience with pioneering clients worldwide, Beyond Big Data turns to three enormous opportunities for driving business value from Social MDM. Presenting incisive examples and up-to-date references throughout, Beyond Big Data offers a holistic learning experience: one that encompasses both business and technology, uncovers massive opportunities, and prepares you to act on them. 17

18 Non-Fictie Pogue, David iphone iphone : the missing manual / David Pogue ; indexers: David Pogue, Julie Van Keuren. - Eight edition. - Sebastopol, CA : O'Reilly Media, [2015]. - XIV, 628 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (The missing manual). - Titel volgens achterflap: iphone: the missing manual. - 1e druk: Met index. ISBN : : 12 Communicatie : : : : 14 Computers : : With the ios 8.1 software and the new iphone 6 and 6 Plus, Apple has taken its flagship products into new realms of power and beauty. The modern iphone comes with everything-camera, music player, Internet, flashlight-except a printed manual. Fortunately, David Pogue is back with this expanded edition of his witty, full-color guide: the world's most popular iphone book. This book unearths all the secrets of the newest iphones. Bigger screens, faster chips, astonishing cameras, WiFi calling, Apple Pay, crazy thin. The ios 8.1 software: older iphone models gain predictive typing, icloud Drive, Family Sharing, "Hey Siri," the Health app, and about 195 more new features. It's all here, in these pages. The catalog of 1.3 million add-on programs makes the iphone's phone features almost secondary. Now you'll know how to find, exploit, and troubleshoot those apps. The iphone may be the world's coolest computer, but it's still a computer, with all of a computer's complexities. iphone: The Missing Manual is a funny, gorgeously illustrated guide to the tips, shortcuts, and workarounds that will turn you, too, into an iphone master Sobell, Mark G. A practical guide to Ubuntu Linux A practical guide to Ubuntu Linux / Mark G. Sobell. - Fourth edition. - Upper Saddle River, N.J : Prentice Hall, LV, 1342 pagina's : illustraties ; 24 cm + 1 dvd-rom. Met index. ISBN Mark Sobell's A Practical Guide to Ubuntu Linux, Fourth Edition, is the most thorough and up-to-date reference to installing, configuring, securing, and working with Ubuntu desktops and servers. This edition has been fully updated for Ubuntu (Trusty Tahr), a milestone LTS (Long Term Support) release, which Canonical will support on both desktops and servers into Sobell walks you through every essential feature and technique, from installing Ubuntu to working with the latest Ubuntu Unity desktop, and from configuring servers and monitoring networks to handling day-today system administration. His exceptionally clear explanations demystify everything from Apache, Samba, and postfix, to ufw, virtualization, and MariaDB/MySQL database management. PLUS a new chapter on programming in Python, today's most popular system automation tool! Sobell draws on his immense Linux knowledge to explain both the "hows" and the "whys" of Ubuntu. He's taught hundreds of thousands of readers and never forgets what it's like to be new to Linux. Whether you're a user, administrator, or programmer, you'll find everything you need here-now, and for years to come. 18

19 Non-Fictie Bretz, Adam Full stack JavaScript development with MEAN Full stack JavaScript development with MEAN / Adam Bretz & Colin J. Ihrig. Collingwood : Sitepoint, [2015]. - XXII, 297 pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : With modern tools. it is possible to create a production grade, full-stack application using HTML, CSS, and JavaScript alone. The combination of MongoDB, Express, AngularJS, and Node.js has become so popular that it has earned the title MEAN stack, and is the subject of this book Raasch, John JavaScript and jquery for data analysis and visualization JavaScript and jquery for data analysis and visualization / Jon J. Raasch, Graham Murray, Vadim Ogievetsky, Jospeh Lowery. - Indianapolis : Wrox, [2015]. - XVII, 452 pagina's, 8 ongepagineerde pagina's platen : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN JavaScript and jquery for Data Analysis and Visualization goes beyond design concepts to show readers how to build dynamic, best-of-breed visualizations using JavaScript-the most popular language for web programming. The authors show data analysts, developers, and web designers how they can put the power and flexibility of modern JavaScript libraries to work to analyze data and then present it using best-of-breed visualizations. They also demonstrate the use of each technique with real-world use cases, showing how to apply the appropriate JavaScript and jquery libraries to achieve the desired visualization. All of the key techniques and tools are explained in this full-color, step-by-step guide. The companion website includes all sample codes used to generate the visualizations in the book, data sets, and links to the libraries and other resources covered. Let JavaScript and jquery for Data Analysis and Visualization be the resource that guides you through the myriad strategies and solutions for combining analysis and visualization with stunning results. 19

20 Non-Fictie Urma, Raoul-Gabriel Java 8 in action Java 8 in action : lambdas, strams, and functional-style programming / Raoul-Gabriel Urma, Mario Fusco, Alan Mycroft. - Shelter Island : Manning, [2015]. - XXVIII, 394 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Every new version of Java is important, but Java 8 is a game changer. Java 8 in Action is a clearly written guide to the new features of Java 8. It begins with a practical introduction to lambdas, using real-world Java code. Next, it covers the new Streams API and shows how you can use it to make collection-based code radically easier to understand and maintain. It also explains other major Java 8 features including default methods, Optional, CompletableFuture, and the new Date and Time API. This book is written for programmers familiar with Java and basic OO programming Vos, Johan Pro JavaFX 8 Pro JavaFX 8 : a definitive guide to building desktop, mobile, and embedded Java clients / Johan Vos, Weiqi Gao, Stephen Chin, Dean Iverson, James Weaver. - [California, US] : Apress, [2014]. - XXIII, 588 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index. ISBN In Pro JavaFX 8 expert authors show you how to use the JavaFX platform to create rich-client Java applications. You'll discover how you can use this powerful Java-based UI platform, which is capable of handling large-scale data-driven business applications for PC as well as now mobile and embedded devices. Covering the JavaFX API, development tools, and best practices, this book provides code examples that explore the exciting new features provided with JavaFX 8 which comes as part of Oracle's new Java (SE) 8 release. This book also contains engaging tutorials that cover virtually every facet of JavaFX development and reference materials on JavaFX that augment the JavaFX API documentation. After reading and using this book, you'll have the authoritative knowledge that should give you an edge in your next JavaFX-based application projects for your job or your clients. 20

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

Making The making of the humanities

Making The making of the humanities Non-Fictie - 000 2014-17-1413 Making The making of the humanities The making of the humanities. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014]. 715 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vol. III: The modern

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie