december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE"

Transcriptie

1 december TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS Jaargang 9, nummer 6 In dit nummer o.a: MCCE pagina 3 Nieuw: de MCCE-app Werkafspraak gegevensuitwisseling nierfunctie GGZ veranderingen voor stabiele chronische patiënten Werkafspraak vermoeden kindermishandeling herzien Zorgverzekeraar faciliteert ondersteuning huisarts bij kwetsbare oudere Meander Diagnostisch Centrum Pathologie gecertificeerd voor bevolkingsonderzoek darmkanker Het laboratoriumcentrum op de Maatweg pagina 5 Meander Medisch Centrum en de huisartsen in Leusden gaan samenwerken in een pand nabij winkelcentrum De Hamershof. Vanaf begin 2014 kunnen inwoners van Leusden en omgeving in ieder geval terecht voor bloedonderzoek, standaard röntgenfoto en een echo. Zie ook pagina 12. Het nieuwe ziekenhuis Plattegrond Verhuizing 23 december: patiënten verhuizen per ambulance Bereikbaarheid en parkeren Informatie aan patiënten Meander Medisch Centrum Oncologiesymposium Mammacare en wetenschapssymposium Samenwerking in Leusden Zorgplein Soest Ontwikkelingen Geriatrie Multidisciplinaire poli gynaecologische oncologie Revalidatiegeneeskunde: vernieuwde looptraining met loopband Q-Mill pagina 8 pagina 10 GGz Centraal GGz Centraal op ZorgDomein FACT-team Noord, locatie en aanmelding Informatiepakket Fornhese SymforaMeander Verhuizing 16 december Gastpagina De Sportartsengroep pagina 16 pagina 18 pagina 19

2 Van de redactie U raadt het al: weer heel veel nieuws over de verhuizing van Meander Medisch Centrum. Met nog minder dan twee weken te gaan zijn de laatste dagen op Elisabeth en Lichtenberg geteld. Zo'n enorme verhuisoperatie vraagt veel veranderingsgezindheid van iedereen, maar biedt ook kansen voor frisse nieuwe werkvormen. Naast verhuizing is verschuiving ook een belangrijk thema. Onder andere in Soest en in Leusden worden gezamenlijke initiatieven ontplooid om onderlinge samenwerking te verstevigen en zorg dichtbij de patiënt te organiseren en af te stemmen. Grote veranderingen in de GGZ staan op stapel en de eerste werkafspraken op dat gebied worden ontwikkeld. Een andere belangrijke stap is dat nu ook GGz Centraal op digitaal verwijzen via ZorgDomein is overgegaan. Digitaal is nu ook het wie-is-wie boek, dat u via de nieuwe MCCE-app gemakkelijk kunt raadplegen. Ook de werkafspraken een nieuwsrubriek met recente 1-2tjes zijn nu overal digitaal onder handbereik. Ik zal mijn laatste voorwoord van 2013 kort houden zodat u voldoende tijd overhoudt om dit driedubbeldikke 1-2tje van voor tot achter te kunnen lezen. Rest mij nog namens de redactie iedereen die er mee te maken heeft een soepele verhuizing en een frisse flexibele innovatieve start aan de Maatweg toe te wensen, met niet te vergeten in alle hectiek prettige feestdagen en een goede jaarwisseling! Ismene Tchaoussoglou Aanleveren kopij De deadline voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer van het 1-2tje is 20 januari Dit nummer verschijnt op 13 februari Verschijningsdata 1-2tje 2014 Nr februari, kopij inleveren uiterlijk 20 januari Nr april, kopij inleveren uiterlijk 17 maart Nr. 3 5 juni, kopij inleveren uiterlijk 12 mei Nr. 4 9 oktober, kopij inleveren uiterlijk 15 september Nr december, kopij inleveren uiterlijk 17 november Redactieadressen MCC Eemland Meander Medisch Centrum, afdeling Communicatie GGz Centraal en SymforaMeander Colofon Het 1-2tje is een gezamenlijke uitgave van het MCCE, Meander Diagnostisch Centrum, Meander Medisch Centrum, SymforaMeander en GGz Centraal. Het 1-2tje informeert naast alle huisartsen uit de regio Eemland en alle specialisten, arts-assistenten en managers van Meander, SymforaMeander en GGz Centraal ook verloskundigen, apotheken, consultatiebureaus, specialisten ouderengeneeskunde en thuiszorginstellingen uit de regio. Zodoende willen we een goede kwaliteit en afstemming van zorg, diagnostiek en behandeling in de regio bereiken. Het 1-2tje heeft hiernaast als doel de communicatie tussen de eerste en tweede lijn te stimuleren. Redactie: Christl Korzelius (communicatieadviseur Meander Medisch Centrum) Ismene Tchaoussoglou (huisarts, medisch coördinator MCCE) Ans Zandee (staffunctionaris communicatie GGz Centraal en SymforaMeander) Redactieraad Alie van den Berg (directeur zorg GGz Centraal RVZe Oostelijk Utrecht) Gerlof de Jong (huisarts) Kim Knobbe (huisarts) Mirjam Verhoef (psychiater, medisch manager SymforaMeander) Ruth Klaasen (reumatoloog, namens bestuur van de Vereniging Medische Staf Meander Medisch Centrum) Frequentie: vijf keer in 2014 Grafisch ontwerp: Ontwerpgroep Lâle, Amersfoort I Drukwerk: Drukkerij De Gans, Amersfoort 2

3 MCCE Verhuisbericht Het MCCE gaat de Hoeve op het terrein van locatie Elisabeth verlaten en verhuist naar de Maatweg! Vanaf 12 december 2013 is het MCCE (tijdelijk) gehuisvest in ruimte 125 op de poli chirurgie (Brink, 1e verdieping). Zodra onze definitieve locatie gereed is, ontvangt u uiteraard nader bericht. Marten de Jonge, MCCE-App MCCE-App Op 31 oktober jl. is tijdens het jaarlijks buffet voor huisartsen en specialisten de nieuwe MCCE-App gelanceerd! In de app vindt u alle Eemlandse werkafspraken, een nieuwsrubriek met recente 1-2tjes én een nieuw besloten Wie is Wie boek. Iedereen kan de app downloaden in de Apple itunes store of Google Play store. Apple: WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id= &mt=8 Google: details?id=com.mdl.mcce. Om het Wie is Wie deel in te kunnen zien moet u inloggen. Dat hoeft in principe maar één keer, tenzij u handmatig uitlogt. U blijft, ook na afsluiten en weer opstarten van de app en bij regelmatig gebruik, ingelogd. Op 7 nov jl. zijn de inloggegevens verstuurd naar alle huisartsen en specialisten uit de regio die zijn opgenomen in het besloten Wie is Wie deel. Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen stuur dan een naar Degenen die inmiddels wel zijn ingelogd is het waarschijnlijk opgevallen dat de foto's nog niet scherp worden weergegeven. Dat is snel opgelost: via uw smartphone of tablet kunt u met de 'wijzig' knop gemakkelijk uw eigen gegevens aanpassen en een (nieuwe) foto uploaden zodat u er weer scherp op staat. De app werkt het beste in een wifi omgeving en updates worden automatisch geïnstalleerd. Het werkafspraken deel is ook offline te gebruiken. We hopen dat u de MCCE-App kunt waarderen! Voor vragen over of ideeën voor aanpassingen van de App neem contact op met: Ismene Tchaoussoglou, huisarts/medisch coördinator MCCE Zorgverzekeraar faciliteert ondersteuning huisarts bij kwetsbare oudere De zorgverzekeraar stelt fondsen beschikbaar voor advisering van huisartsen ten behoeve van de kwetsbare oudere patiënt. Steeds meer ouderen met een complexe zorgvraag of met frailty blijven thuis wonen of in het verzorgingshuis. Om huisartsen te faciliteren in de zorg voor deze patiënten is het mogelijk om laagdrempelig een specialist ouderengeneeskunde in consult te vragen in de thuissituatie. Om mee te denken of diagnostiek te doen. Om complexe situaties uiteen te rafelen of te adviseren over een verantwoord pragmatisch beleid bij de oudere patiënt: wat moet in het ziekenhuis gediagnosticeerd worden en wat kan er thuis uitgezocht worden? Over inzet van paramedici die ervaring hebben in de geriatrische zorg. Functionele diagnostiek en advisering gericht op behoud van zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Consultering van de specialist ouderengeneeskunde is voor patiënt en verwijzend huisarts kosteloos. Medebehandeling, in onderling overleg en bij specifieke problemen, zoals gedragsproblematiek bij dementie, behoort ook tot de mogelijkheden. Als de huisarts nog geen samenwerking met een specifieke specialist ouderengeneeskunde heeft, kan de huisarts de werkafspraken op de site van het MCCE of in de MCCE App raadplegen, onder het kopje ouderengeneeskunde. Daar staat een schema met namen en telefoonnummers van SO s. Er bestaat al een regionale werkafspraak waarin beschreven staat wat de mogelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde zijn. 3

4 Wilt u een specialist ouderengeneeskunde inschakelen, kijk dan op of in de MCCE App onder Werkafspraken/Ouderengeneeskunde: Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde. Onderaan staat een schema met contactgegevens welke specialist ouderengeneeskunde voor welke HAGRO aanspreekpunt is. Bij vragen: Gea Antonides, specialist ouderengeneeskunde, Vermoeden kindermishandeling, huiselijk geweld De regionale werkafspraak vermoeden kindermishandeling is de afgelopen periode herzien. Nieuw is dat er ook van de GGZ instellingen: Riagg, SymforaMeander, GGZ centraal en Eleos informatie is hoe zij ermee omgaan als patiënten die bij hen onder behandeling zijn, de zorg voor kinderen hebben. Hoe schatten ze in of iemand de taken als ouder nog kan vervullen? Iedere instelling heeft een protocol of werkschema dat gebruikt wordt. Werkafspraak gegevens uitwisseling nierfunctie De toezending van gegevens over nierfunctie is helaas tijdelijk onderbroken. Eind november 2013 heeft u voorlopig voor de laatste maal het maandelijkse faxbericht via het MCCE ontvangen met de door het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) gevonden MDRD waarden beneden de 50. De belangrijkste reden is de verhuizing van zowel Meander Medisch Centrum als het MCCE. Het MCCE moet dan de soft- en hardware uitschakelen die tot op heden diende voor het doorsturen van de data. Naar verwachting start een nieuwe geautomatiseerde manier van rechtstreekse toezending van MDRD uitslagen in de tweede helft van Sinds december 2011 heeft het MCCE de data die wij verkregen vanuit het Meander MC bewerkt, geselecteerd en doorgestuurd aan deelnemende huisartsen en apothekers. De wijze waarop dit geschiedde was via het elektronische faxbericht. Omdat er destijds geen mogelijkheden voor de automatisering waren, was deze wat omslachtige en technisch ouderwetse methode geaccepteerd. Sinds een jaar is er gezocht naar een betere en veiligere methode. Die is gevonden in de Lab4Apo module van Zorgmail. Er is hard aan gewerkt om de koppeling tussen het ziekenhuisinformatiesysteem en deze module tijdig voor de verhuizing gereed te hebben, maar dat is niet gelukt. Gezien de belasting op de afdeling I&A door de verhuizing zal dit naar verwachting niet voor juni 2014 gereed zijn. Het spijt ons zeer dat u het een half jaar zonder deze informatie moet doen, maar wij rekenen op uw begrip. Hiernaast is er voor ongeboren kinderen van vrouwen die psychofarmaca gebruiken en (ernstige) psychiatrische of verslavingsproblematiek hebben een begeleidingstraject, PANG genaamd. PANG is een samenwerkingsverband tussen de Psychiatrie, Apotheek, Neonatologie en Gynaecologie (PANG) in Meander Medisch Centrum. Alle patiënten worden in dit samenwerkingsverband besproken. Tijdens de zwangerschap is er een consult met de psychiater (meestal door H. Coppens of onder zijn supervisie) om (medicatie-)beleid te bepalen, c.q. te adviseren aan de behandelaar. De bevalling vindt meestal in het ziekenhuis plaats door de verloskundige (B/D bevalling), waarna moeder en baby 24 uur in observatie blijven. Wanneer er zorgen zijn over de ouderlijke zorg voor het kind wordt het (medisch) maatschappelijk werk ingeschakeld en vindt zo nodig overleg plaats met het AMK of Bureau Jeugdzorg. Voor informatie: Loes Meijer, Antistolling Gezocht: huisartsen en specialisten die mee willen werken aan regionale werkafspraken voor de werkgroep: antistolling. Aanmelden bij Loes Meijer, Wat u als huisarts kunt doen: de door u aangevraagde uitslagen zelf doorspelen naar de apotheker. Dat lost echter het probleem maar ten dele op, omdat u de waarden die zijn bepaald op verzoek van de specialisten van het Meander MC dan mist. Huisartsen en apothekers die via KIWI toegang hebben kunnen de waarden opzoeken. Mocht u wensen of vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met of 4

5 GGZ veranderingen: voor de stabiele chronische groep patiënten In september is een werkgroep door het MCCE gestart met vertegenwoordigers van GGz Centraal, RIAGG, SymforaMeander, Eleos, Indigo en AZMN, huisartsen/poh s -GGZ en kaderhuisarts GGZ Martin Beeres. In deze groep is met elkaar besproken hoe er samengewerkt gaat worden m.b.t. de stabiele chronische groep GGZ-patiënten die geleidelijk aan terugverwezen gaan worden naar de huisarts. De stabiele chronische patiënten waar het om gaat, hebben een chronische depressie, angststoornissen, schizofrenie, ADHD, autisme, bipolair of persoonlijkheidsstoornissen. Een deel van deze patiënten blijft in de huisartsenpraktijk onder controle en een ander deel komt, via de huisarts, bij de generalistische basis-ggz in behandeling. Alle gespecialiseerde ggz-instellingen hebben een schatting gemaakt hoeveel stabiele chronische patiënten terugverwezen gaan worden. Verwacht wordt dat het om ongeveer 890 patiënten zal gaan. Dit zijn tussen de 3 en 6 patiënten per huisartsenpraktijk. Hoe dit georganiseerd gaat worden, daarover in het volgende 1-2tje meer, evenals meer informatie over de nieuw ontwikkelde werkafspraak daarover. Bij vragen: Martin Beeres, kaderhuisarts GGZ of Loes Meijer Meander Diagnostisch Centrum KLINISCHE PATHOLOGIE Bevolkingsonderzoek darmkanker Het laboratoriumcentrum op de Maatweg De Klinische Pathologie van Meander Medisch Centrum voldoet aan de landelijk vastgestelde toelatingseisen van het protocol voor de toelating en auditing van pathologie laboratoria betreffende het Bevolkingsonderzoek (BVO) Darmkanker. De gezamenlijke inspanningen van de afdelingen Maag-Darm-Leverziekten, Informatisering & Automatisering en Klinische Pathologie heeft ertoe geleid dat de Klinische Pathologie is opgenomen in het Register van geselecteerde pathologie laboratoria. Meer informatie: Stefan Dubois, klinisch patholoog, via (Apotheek Laboratorium, Klinische Chemie, Trombosedienst, Medische Microbiologie, Medische Immunologie en Klinische Pathologie) Tijdens de verhuizing hebben we als Laboratoriumcentrum onze dienstverlening zodanig ingericht dat u als eerstelijnszorgverlener hier weinig van zult merken. Onze werkwijze blijft ongewijzigd: de frequentie van de rapportage, de koeriersdienst van Meander Diagnostisch Centrum, het gebruik van oranje (pathologie) en grijze (microbiologie) enveloppen, etc. Onze vakspecialisten blijven bereikbaar zoals u gewend bent. Wie verhuist wanneer? Pathologie is verhuisd in de week van 25 november. Het mortuarium en de obductieruimte op de Maatweg worden pas in gebruik genomen op 23 december. Dit betekent dat de obducties tot die tijd nog zullen worden uitgevoerd op locatie Lichtenberg. Laboratorium Apotheek, Klinisch Chemie en Medische Microbiologie / Medische Immunologie zijn in de week van 2 december overgegaan naar de Maatweg en zijn per 9 december volop in bedrijf. Zolang er nog patiënten liggen op locaties Lichtenberg en Elisabeth wordt de service op de oude locaties gehandhaafd, dus tot 23 december

6 Wat zijn de veranderingen? Bloedafname Op vrijdagmiddag 20 december verhuist de bloedafname van locaties Elisabeth en Lichtenberg naar de Maatweg. Vanaf 23 december is de patiënt welkom voor bloedafname in ons nieuwe ziekenhuis. We zijn daar in de Oranjerie, geopend van uur. Uitzonderingen hierop zijn 24 en 31 december. Op deze dagen sluiten we om uur. Om onze patiënten in de buurt van de oude locaties van dienst te zijn, openen we nieuwe prikpunten en/of verruimen we de openingstijden van bestaande prikpunten. * Zie ook bericht op pagina 7. Voor een actueel overzicht van de prikpunten verwijzen wij u naar In het nieuwe ziekenhuis kan niet meer met ponsplaatjes worden gewerkt. Dit maakt een juiste patiëntidentificatie zeer belangrijk. Helpt u ons door de aanvraagformulieren van complete patiëntengegevens te voorzien. Klinische Chemie: nieuwe parameters of veranderde methoden In de nieuwe locatie zijn onze werkzaamheden naar een hoger automatiseringsniveau gebracht door pre-analyse, analyse automaten en tijdelijke opslag via een lopende band te verbinden. Tevens hebben we bijna al onze analyseapparatuur vervangen door nieuwe opvolgers. Voordeel van deze nieuwe opzet is dat we veel parameters elke dag kunnen meten, met kortere responstijden. In de praktijk betekent de overgang naar nieuwe analyzers wel dat wij enkele oude parameters door vergelijkbare of betere parameters hebben vervangen. Ook moeten we sommige referentiewaarden aanpassen. We bespreken hier alleen significante veranderingen. Veranderingen gaan in principe in per 9 december 2013 of kort daarna. Let s.v.p. op de bij de uitslag horende referentiewaarden of kijk op afdelingen-specialismen/laboratorium-voor-klinischechemie/referentiewaarden?steid=1&catid=2132. In het onderstaande worden de komende veranderingen nader toegelicht. Routine Chemie Enzymen: De LD bepaling wordt omgezet naar de internationaal aanbevolen IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) methode, waardoor we bijna een factor 2 lager gaan meten. De nieuwe bovengrens van normaal volgens IFCC wordt 250 U/l. Voor ASAT, ALAT, ggt en CK zijn kleine aanpassingen in de referentiewaarden nodig, conform IFCC aanbevelingen. LDL-cholesterol is momenteel een berekende waarde volgens de Friedewald formule en wordt straks bij triglyceriden vanaf 3 mmol/l direct gemeten. U ontvangt dus geen bericht meer dat door hoge triglyceriden geen LDL-cholesterol berekend kan worden. Hartmarkers Troponine-I wordt gemeten met een nog gevoeliger methode (high sensitive troponine), met geslachtsgebonden referentiewaarden, die iets lager liggen dan voor de oude methode. De nieuwe referentiewaarden worden <0,03 ug/l voor mannen en <0,02 ug/l voor vrouwen. Voorlopig houden we (in overleg met de cardiologen) 0,1 ug/l aan als indicatie voor bewezen infarct, indien oorzaken voor vals positieve waarden zoals longembolie of myocarditis zijn uitgesloten. NT-proBNP, het peptide dat van pro-bnp wordt afgesplitst, wordt vervangen door BNP. Er gelden geslacht en leeftijd gebonden referentiewaarden voor BNP, als vuistregel bevelen wij aan: BNP is normaal <100 ng/l voor man <65 jaar of vrouw <55 jaar, dan kunt u hartfalen uitsluiten (conform NHG standaard). Bij ouderen, met name voor vrouwen >75 jaar, ligt die grens volgens de leverancier rond 150 ng/l. Bij BNP waarden >500 ng/l is hartfalen waarschijnlijk. Let op, ook een infarct geeft sterk verhoogde BNP waarden. Endocrinologie Door methode veranderingen worden referentie intervallen voor schildklierhormonen, fertiliteitshormonen, bijnierhormonen, IGF-1 en PTH licht gewijzigd, zoals aangegeven bij de rapportage. Bij een afwijkende TSH waarde (<0.35 en >5 miu/l) wordt er vrij T4 automatisch meebepaald. Hematologie Totaal vitamine B12 (totaal VB12) wordt vervangen door actief vitamine B12 (actief VB12). De totaal VB12 bepaling meet de concentratie VB12 die gebonden is aan alle in plasma aanwezige bindingseiwitten. Actief VB12 (ook wel holotranscobalamine ofwel holo-tc genoemd) meet alleen de biologisch actieve vorm van VB12 en heeft een hogere sensitiviteit dan totaal VB12. Het is hierdoor een betere screeningstest op een VB12 deficiëntie. Als referentiewaarde voor actief VB12 wordt 21 pmol/l gehanteerd. Bij actief VB12 uitslagen <21 pmol/l is er vrijwel zeker sprake van VB12-deficientie. Bij waarden 32 pmol/l is er vrijwel zeker geen VB12-deficiëntie. Bij actief VB12 waarden tussen 21 en 32 pmol/l is een vervolgtest mogelijk om de VB12 status op cel niveau verder in kaart te kunnen brengen: homocysteine of methylmalonzuur. 6

7 Beide metabolieten zijn verhoogd in het geval van een VB12 tekort. Homocysteine heeft een zeer hoge sensitiviteit en een normale homocysteine waarde sluit daarom een VB12 tekort uit. De homocysteine bepaling wordt in het Meander uitgevoerd, methylmalonzuur niet. Dit maakt de kosten van methylmalonzuur meting hoog en de rapportagetijd van deze test lang. Daarom is ons advies om bij twijfel homocysteine aan te vragen ter uitsluiting van een VB12 deficiëntie. De referentiewaarde voor ferritine is licht gewijzigd: M: µg/l, V: µg/l. Samenvatting belangrijkste nieuws Laboratorium centrum Mortuarium en obductie: Tot 23 december op locatie Lichtenberg, daarna op Maatweg Wijzigingen in bloedafname: Belangrijkste veranderingen in bepalingen pakket: BNP vervangt NT-proBNP: ref. waarde < 110 pg/ml LD-IFCC vervangt oude LD: ref. waarde <250 IU/l Actief VB12 vervangt totaal VB12: ref. waarde 21 pmol/l Wijzigingen in ref. waarde: afdelingen-specialismen/laboratorium-voor-klinischechemie/referentiewaarden?steid=1&catid=2132 Nieuwe prikpunten vanwege verhuizing ziekenhuis De locaties Elisabeth en Lichtenberg van Meander Medisch Centrum zijn met ingang van 23 december gesloten vanwege de verhuizing naar de Maatweg. Voor de bloedafname in de oude locaties is een nieuw onderkomen in de buurt gevonden. Patiënten die gewoonlijk in locatie Elisabeth terecht konden voor bloedafname, zijn vanaf 30 december welkom in Gezondheidscentrum Schuilenburg, Schuilenburgerplein 2. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur en daarnaast op dinsdag- en donderdagmiddag van tot uur ( s middags niet voor cliënten Trombosedienst). Een andere priklocatie in deze omgeving is Woonzorgcentrum Nijenstede, Heiligenbergerweg 84. Patiënten kunnen hier vanaf 30 december terecht; elke maandag- en dinsdagmorgen van 9.00 tot uur en op woensdagmiddag van tot uur ( s middags niet voor cliënten Trombosedienst). Patiënten die gewoonlijk in locatie Lichtenberg bloed lieten prikken, kunnen vanaf 6 januari terecht in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4. Dit is mogelijk op dinsdag-, donderdagen vrijdagmorgen van tot uur. In Amersfoort-Zuid is vanaf 6 januari tevens een prikpunt in Verzorgingscentrum de Amerhorst, Zandbergenlaan 44. Hier worden de priktijden uitgebreid: naast de maandagochtend nu ook op woensdagochtend van tot uur. Het klinisch chemisch laboratorium en de Trombosedienst hopen met deze extra priklocaties patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. In het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg is de bloedafname mogelijk vanaf 23 december, op werkdagen van 7.00 tot uur. Een overzicht van alle prikpunten is te vinden op 7

8 Het nieuwe ziekenhuis Verhuisdatum: 23 december Patiënten verhuizen per ambulance De patiënten die op 23 december 2013 in de locaties Lichtenberg en Elisabeth zijn opgenomen worden per ambulance verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis. De politie begeleidt de ambulances over een vaste route naar de Maatweg. Er gaan steeds 3 ambulances tegelijk vertrekken van een van de oude locaties. De aankomst aan de Maatweg zal dan ook met 3 ambulances tegelijk plaats vinden. In de ambulance is altijd een ambulanceverpleegkundige aanwezig en mogelijk ook een voor de patienten bekende afdelingsverpleegkundige. Er mag geen familie mee in de ambulance, met uitzondering van kinderen, daar is het voor een ouder toegestaan om mee te reizen. De hele verhuisoperatie begint in de vroege ochtend van 23 december. Uit de ervaringen van andere ziekenhuizen blijkt dat vroeg in de ochtend verhuizen, het prettigst is voor patiënten. Wij streven er naar dat aan het begin van de middag alle patiënten zijn verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis. De patiënten die verhuizen en hun familie en naasten worden persoonlijk geïnformeerd over de verhuizing. Huisartsen worden op de hoogte gehouden van de verhuizing van patiënten. Zodra de patiënt is overgeplaatst naar het nieuwe ziekenhuis, ontvangt u hierover een brief. 8

9 Adres m.i.v. 23 december 2013 Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort Telefoonnummers (ongewijzigd): (algemeen) (afspraken) (verwijzers) Bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis Openbaar vervoer De stadsbussen 3 en 76 vanaf Amersfoort CS stoppen voor het nieuwe Meander Medisch Centrum aan de Maatweg, halte Meander Medisch Centrum. Op vindt u de dienstregeling. Lopend of met de fiets? Als u te voet of met de fiets aankomt, komt u via de loopbrug naar binnen in de Laan, de centrale as van het ziekenhuis. Uw fiets kunt u aan weerszijden van de loopbrug stallen. Parkeren De parkeergarage onder het ziekenhuis is bestemd voor patiënten, bezoekers en verwijzers. In totaal beschikt de ruime en lichte bezoekersgarage over 623 parkeerplaatsen. Daarnaast is er een aantal parkeerplaatsen bij het Centrum voor Spoedzorg en bij de ingang van Fysiotherapie en revalidatie. Medewerkers van het ziekenhuis parkeren in een iets verder weg gelegen personeelsgarage. Vanuit de parkeergarage kunt u met de (rol)trap of lift naar boven en staat u direct in de Laan, de centrale as van het ziekenhuis. Vlakbij de hoofdingang naar boven zijn parkeerplaatsen voor mindervaliden aanwezig. Ook zijn er meerdere parkeerplaatsen gereserveerd bij de hoofdingang voor taxi s en voor automobilisten die passagiers komen brengen en halen. Bij de hoofdingang staan tevens transportrolstoelen gereed die tegen betaling van 0,50 gebruikt kunnen worden. Gebruikers krijgen de munt weer retour (net zoals in supermarkten). De parkeergarage is 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk. Parkeertarief patiënten en bezoekers Het parkeertarief voor patiënten en bezoekers bedraagt 0,50 per 16 minuten. Het maximale dagtarief voor bezoekers en patiënten bedraagt 7,50. Betaald parkeren geldt zeven dagen per week tussen uur. Voor het afzetten en ophalen van bezoekers en/of patiënten wordt geen tarief gerekend, indien men binnen 20 minuten de garage verlaat. Indien patiënten en bezoekers vaker per week of per maand het ziekenhuis bezoeken, kan er een week- of maandkaart worden aangeschaft. Een weekkaart kost 15,00 en een maandkaart 30,00. Betaald parkeren gaat per 1 februari 2014 in. Parkeren bij Centrum voor Spoedzorg De parkeerplaatsen bij het Centrum voor Spoedzorg vallen in een blauwe parkeerzone. Hier kan de eerste 30 minuten gratis worden geparkeerd om een patiënt naar het Centrum voor Spoedzorg te brengen. Daarna moet de auto in de parkeergarage worden geparkeerd. Gratis parkeren voor huisartsen en verloskundigen Huisartsen en verloskundigen kunnen gratis parkeren in de parkeergarage onder het ziekenhuis indien zij hun patiënt bezoeken. Toegang tot de parkeergarage verkrijgt u door bij de ingang een speciale Meanderpas voor de kaartlezer te houden. Bij het verlaten van de parkeergarage houdt u de Meanderpas weer voor de kaartlezer. U heeft hierover inmiddels een brief ontvangen. 9

10 Informatie aan patiënten Actiehomepage verhuizing Vanaf 14 december t/m 10 januari verschijnt er een speciale actiehomepage in beeld, bij het opstarten van de Meanderwebsite De actiehomepage is bedoeld om patiënten, bezoekers en verwijzers snel toegang te geven tot actuele informatie over de verhuizing en (werkwijzen in) het nieuwe ziekenhuis. Naast praktische informatie (bereikbaarheid, voorzieningen, bezoektijden, verhuisdata etc), vinden bezoekers van de site gemakkelijk informatie over afspraak en opname in het nieuwe ziekenhuis, wanneer zij waar terecht kunnen voor spoedeisende hulp en verloskundige zorg en over de verhuizing van de Huisartsenpost, Dienstapotheek en SymforaMeander. Het laatste nieuws over de verhuizing wordt op de actiehomepage prominent weergegeven. Verwijzers, bezoekers en pers krijgen via een eigen ingang informatie op maat. Voor verwijzers wordt informatie uit het 1-2tje gebundeld, aangevuld met actuele informatie over de verhuizing. Folder en plattegrond Naast de website is er ook een folder en een uitklapbare plattegrond voor patiënten beschikbaar. Voor huisartsen is van beide een exemplaar bij dit 1-2tje gevoegd. Extra exemplaren kunt u opvragen bij de koerier van Meander Diagnostisch Centrum. Handige webadressen voor patiënten zijn over de voorbereiding op het eerste polikliniekbezoek en met de actuele routebeschrijving naar de Maatweg. Meer informatie: afdeling Communicatie, Open dag voorjaar 2014 In het voorjaar van 2014 wordt het nieuwe Meander Medisch Centrum officieel geopend en is er een open dag om kennis te maken met het ziekenhuis. De datum wordt t.z.t. via de website, regionale media en 1-2tje bekend gemaakt. Meander Medisch Centrum ONCOLOGIE Vooraankondiging symposium mammacarcinoom Noteer alvast in uw agenda: Meander Oncologie Symposium over Mammacarcinoom met als insteek de verwachtingen bij borstkanker: wat is mogelijk en wat is realistisch op het gebied van (snel-)diagnostiek, reconstructie, mammaprint? Datum: dinsdag 11 februari 2014 Tijd: uur inloop, uur aanvang, uur einde Locatie: Auditorium Meander Medisch Centrum Adres: Maatweg 3, Amersfoort. Naar aanleiding van Wereld Kanker Dag (elk jaar op 4 februari) organiseert de oncologiecommissie van Meander Medisch Centrum een symposium over actuele ontwikkelingen in de behandeling van mammacarcinoom. Onze multidisciplinaire aanpak komt tot uiting in bijdragen vanuit de chirurgie, plastische chirurgie, oncologie, pathologie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Het programma met nadere informatie en wijze van aanmelden ontvangen huisartsen in december. Accreditatie wordt aangevraagd. Meer informatie: Adriaan van Overbeeke, chirurg, voorzitter mammateam via

11 Meander Wetenschapssymposium 2014 Op donderdag 27 maart 2014 organiseert Meander Medisch Centrum voor de vijfde maal het Wetenschapssymposium. In twee sessies presenteren zes onderzoekers hun onderzoek. Er is ook weer een postersessie. Abstracts kunnen worden ingediend uiterlijk 2 januari Dit symposium is bedoeld voor alle artsen, artsonderzoekers, arts-assistenten en met nadruk alle huisartsen in de hele regio Eemland. Het symposium is eveneens bedoeld voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici in de regio Eemland. Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd. Het symposium vindt plaats in het auditorium van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg. We starten met een inloop om uur. De officiële opening door Anita Wydoodt is om uur. Rond uur is er een pauze met zgn. posterwalk en belegde broodjes en om uur volgt de prijsuitreiking met een afsluitende borrel. De symposiumcommissie nodigt u hierbij van harte uit. Er volgt nog een digitale uitnodiging, en een papieren uitnodiging voor de huisartsen per praktijk. Meer informatie: Pieternel Pasker, wetenschapsfunctionaris, of via Johan Francken van Brunswijk prijs 2012 Op 11 november is tijdens de VMS-vergadering de Johan Francken van Brunswijk prijs 2012 uitgereikt door de winnaar van 2011, Arend Mosterd, cardioloog. Roos Nuboer, kinderarts heeft de JHFvB-prijs 2012 gewonnen voor haar serie publicaties van 2012 op het gebied van kinderdiabetes. Sinds 1991 wordt jaarlijks de J.H. Francken van Brunswijk-prijs uitgereikt. De prijs is bedoeld voor diegene, die in het jaar waarop de prijs van toepassing is de beste publicatie of voordracht het licht deed zien. Het aan die publicatie of voordracht ten grondslag liggende werk dient grotendeels in het Meander Medisch Centrum te zijn geïnitieerd en/of verricht. De commissie bestaat uit de drie laatste prijswinnaars. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van 1.500,. Voor de naam van de prijs en de daarbij behorende penning, is gezocht naar een Amersfoortse medicus, wiens naam en faam in vroeger jaren het verdiende om vereeuwigd te worden. Het werd de reizende meester Johan Harmen Francken van Brunswijk, afkomstig uit Braunschweig. Deze medicus was tussen 1694 en 1733 werkzaam in de Nederlanden, waarvan de laatste jaren in Amersfoort, dat hem tot Stadsoperateur had benoemd. Van Brunswijk was een man van allure, bekwaam in het snijden van het staar, de breuken, de steen en bovendien bedreven in de verloskunde. Voor huidige begrippen dus een veelzijdig specialist met een landelijke faam en schrijver van een boek over de breukchirurgie (1733). Dokters & Zustersloop Een grote groep huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en andere zorgverleners hebben op 9 november meegedaan aan de Dokters & Zustersloop. Daarbij liepen in totaal mensen van de twee oude locaties Elisabeth en Lichtenberg naar het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg. Bedankt voor ieders deelname, met elkaar is ruim opgehaald voor het oncologisch centrum, de revalidatietuin en bedbanken op de kinderafdeling. De gezellige sfeer van saamhorigheid tussen patiënten, zorgverleners, Meandercollega s, gewone Amersfoorters en zelfs dokters uit andere ziekenhuizen voerde de boventoon. Informatie en beeldmateriaal over de loop is nog te vinden op en Dokters & Zustersloop 11

12 Meanderlocatie gaat verder als Zorgplein Soest Meander Medisch Centrum heeft overeenstemming bereikt over de verhuur van locatie Soest. Een groot gedeelte van de voormalige polikliniek aan het Dalplein wordt vanaf 1 januari verhuurd aan een aantal 1e lijns zorgverleners. Zij starten er een gezondheidscentrum dat Zorgplein Soest gaat heten. Samenwerking in Leusden aan De Mulderij 2 in het winkelcentrum De Hamershof Samenwerking in Leusden Meander Medisch Centrum gaat samenwerken met de huisartsen in Leusden. De plannen krijgen inmiddels vorm. Er is een geschikte locatie gevonden aan De Mulderij 2 (voormalige SNS bank) in winkelcentrum De Hamershof. Vanaf begin 2014 kunnen inwoners van Leusden en omgeving in ieder geval terecht voor bloedonderzoek, standaard röntgenfoto en een echo. Deze plannen zijn in een stroomversnelling gekomen door de verhuizing van Meander Medisch Centrum op 23 december. Voor inwoners van dit deel van de regio Eemland komt het ziekenhuis dan verder weg te liggen. Gezamenlijk ontwikkelen ziekenhuis en Leusdense huisartsen al enige tijd plannen voor de verdere invulling van dit medisch centrum. Het medisch centrum in De Hamershof gaat hoogstwaarschijnlijk eind januari open. De verbouwing om de ruimtes geschikt te maken voor patiëntenzorg is inmiddels in volle gang. Per januari biedt het gebouw onderdak aan de Huisartsencoöperatie Soest, een dependance van Fysiotherapie Soestdijk, Verloskundigenpraktijk Fea, een team van Stichting Buurtzorg Nederland, Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenvoorziening in Midden Nederland en Podotherapie Eemland. Eerder had GGz Centraal haar intrek al genomen in het pand, waar ook het prikpunt van Meander Medisch Centrum blijft gehuisvest. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de Wolverlei Apotheek, Hilhorst Hulpmiddelen en diverse andere eerstelijnsorganisaties om zich ook in Zorgplein Soest te vestigen. Meander Medisch Centrum is als eigenaar van het pand blij met de nieuwe invulling van het gebouw, dat in nauwe samenwerking met de huisartsencoöperatie tot stand is gebracht. Huisartsen Van der Geest en Oudshoorn, die namens de zorgverleners het overleg voerden, zeggen verheugd te zijn met de komst van het gezondheidscentrum en zien veel kansen voor samenwerking tussen de zorgverleners nu en in de toekomst. De komende maanden zullen de resterende ruimten in het gebouw worden verhuurd aan andere zorgverleners. Hiervoor hebben zich inmiddels diverse gegadigden gemeld. Huisartsen staan voor de uitdaging dat er steeds meer zorg in de eerste lijn onder regie van de huisarts zal gaan plaatsvinden. De Leusdense huisartsen grijpen de komst van dit centrum aan om hun onderlinge samenwerking te verstevigen. Ook biedt het een kans om nieuwe samenwerkingsvormen met het ziekenhuis en de specialisten te ontwikkelen en verder uit te bouwen. Het is mooi dat nu gezamenlijk de eerste concrete stappen gezet gaan worden, na een periode van verkennen en afstemmen van de verwachtingen. Met als doel de zorg dicht bij de patiënt aan te kunnen bieden. Namens de Leusdense huisartsen: Ismene Tchaoussoglou Namens Meander Medisch Centrum: Martha Peters Ondertekening van de samenwerking in Soest 12

13 GERIATRIE Ontwikkelingen geriatrie in Meander Medisch Centrum Per 1 november is een nieuwe klinisch geriater gestart die zich meteen al op de kennismakingsbijeenkomst huisartsen en specialisten voorgesteld heeft: Nienke Brendel. Zij is lid van de maatschap interne geneeskunde. Daarnaast is Cees Wouters als klinisch geriater twee dagen in de week werkzaam in Meander. Samen met verpleegkundige Anda Pikhaar geven zij opnieuw vorm aan de geriatrische zorgactiviteiten binnen Meander, zowel voor de ouderen die opgenomen worden als voor poliklinische patiënten. Per maart 2014 start er nog een geriater waarmee de mogelijkheden zich verder uitbreiden. In nauw overleg met de huisartsen en het MCCE zullen de verwijsmogelijkheden geriatrie mede vormgegeven worden en zullen werkafspraken gemaakt worden. Op dit moment zijn de verwijsmogelijkheden nog beperkt. Deze staan vermeld in ZorgDomein zodat huisartsen elektronisch een verwijsbrief kunnen sturen. Een van de mogelijkheden is de consultatie bij patiënten met een delier die (uitgebreid) binnen Meander bekend zijn bij diverse specialisten. Met de gefaseerde uitbreiding van de formatie geriatrie zullen uiteraard de verwijsmogelijkheden aangevuld worden binnen ZorgDomein. Van de verdere ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden. Voor wensen of ideeën voor werkafspraken: Loes Meijer Voor vragen geriatrie: Nienke Brendel, via GYNAECOLOGIE Multidisciplinaire polikliniek gynaecologische oncologie per 1 januari 2014 Aanleiding De (gynaecologische) oncologische zorg is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig, centralisatie en concentratie van zorg spelen hierin een belangrijke rol. Door de relatief beperkte incidentie van gynaecologische tumoren is concentratie van zorg noodzakelijk om voldoende expertise te behouden en daarmee de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. Om dit doel te bereiken, wordt in onze regio intensief samengewerkt en is er een zeer korte lijn met het UMC Utrecht. Daarnaast vereist de diagnostiek en behandeling van gynaecologische maligniteiten een multidisciplinaire aanpak. v.l.n.r. Willemijn Dingemans, Kees Gerestein, Annemieke Onwijn, Inge Baas, Ankie Krol, Christina Vermeulen en Jitze Duk. Niet op de foto: Cees Rodenburg, Haiko Bloemendal, Wim van Vliet, Ronald Zweemer. In Meander Medisch Centrum bestaat het multidisciplinaire team uit drie gynaecologisch oncologen, dr. Jitze Duk, dr. Kees Gerestein en vaste consulent uit het UMCU dr. Ronald Zweemer, drie internist-oncologen, dr. Inge Baas, dr. Haiko Bloemendal en dr. Cees Rodenburg; ondersteund door twee gynaecologen met oncologisch aandachtsgebied, Wim van Vliet en dr. Christina Vermeulen-Meiners, patholoog Willemijn Dingemans, verpleegkundig specialist Ankie Krol-Veraar, doktersassistente Annemieke Onwijn, radiologen en chirurgen. CIN poli Sinds 2001 biedt Meander Medisch Centrum voor patiënten met afwijkende cervixcytologie de CIN poli aan; patiënten met afwijkende cervixcytologie doorlopen binnen één week het hele diagnostische en behandeltraject. Zie werkafspraak afwijkend cervix uitstrijkje op of in de MCCE-App. Mede omdat dit traject succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt, ontstond het plan een dergelijk traject ook op te zetten voor patiënten met verdenking op een gynaecologische maligniteit. Naast een korte doorlooptijd moest binnen dit traject ook de multidisciplinaire aanpak worden gewaarborgd. Opzet Op 1 januari 2014 start Meander met een multidisciplinair spreekuur gynaecologische oncologie. Patiënten met verdenking op een gynaecologische maligniteit worden binnen drie dagen gezien en doorlopen een verkort diagnostisch traject. Diagnose en voorstel behandeling zijn binnen één week bekend, behandeling volgt binnen maximaal twee weken na diagnose. Binnen Meander Medisch Centrum hopen we met dit traject de multidisciplinaire samenwerking de komende jaren verder uit te kunnen bouwen, zodat we in staat blijven om dicht bij huis en familie een hoge kwaliteit van zorg aan te bieden. Meer informatie: dr. Kees Gerestein, gynaecologisch oncoloog, via

14 Multidisciplinaire polikliniek gynaecologische oncologie Meander Medisch Centrum Doelgroep: Vrouwen met verdenking ovariumcarcinoom Vrouwen met verdenking endometriumcarcinoom Vrouwen met verdenking andere gynaecologische maligniteit. Maandag Intake door gynaecologisch oncoloog en oncologieverpleegkundige. Indien noodzakelijk aanvullende beeldvorming. Woensdagmiddag Polikliniekbespreking/MDO bepalen beleid (gynaecoloog, internist-oncoloog, verpleegkundig specialist, radioloog, chirurg, patholoog en huisarts) Verslag van het MDO wordt dezelfde dag aan de huisarts gestuurd. Aansluitend gelijktijdig spreekuur gynaecoloog, internist-oncoloog, verpleegkundig specialist. Donderdag Bij keuze voor starten behandeling met chemotherapie: m.b.v. echo/ct verkrijgen materiaal voor histologie. Bij twijfel t.a.v. operabiliteit diagnostische laparoscopie. orthopedische zorgverlening hebben wij besloten de werkzaamheden bij Mediferia te beëindigen. Er is ook geen samenwerkingsovereenkomst tussen Meander Medisch Centrum en Annatommie. Nieuwe namen op de afdeling Orthopedie Huisarts in opleiding: van 1 december 2013 t/m 28 februari 2014 loopt mw. drs. J.T. (Jessica) Piët stage op de afdeling Orthopedie. ANIOS orthopedie 2014: Ward de Valk verwelkomen wij per 1 januari a.s. als ANIOS orthopedie. Meer informatie over bovenstaande berichten: Robert Gaasbeek, orthopedisch chirurg, via NEUROLOGIE Rugcentrum Recent hebben we aandacht gevraagd voor ons Rugcentrum via folders en advertenties. In de krantenadvertentie die daarbij werd verspreid is een foutje geslopen. Hier werd geen melding gemaakt dat we ons richten op klachten van rugpijn met beenpijn. Voor mensen met alleen rugpijn heeft het Rugcentrum geen meerwaarde. Het spijt ons als u in een discussie verzeild bent geraakt met patiënten met chronische lumbago die wilden worden verwezen. Vrijdag uur participeren in MDO gynaecologische oncologie UMCU (videoconferentie) Dinsdag Cytoreductieve chirurgie of start chemotherapie Patiënten kunnen worden aangemeld via ZorgDomein of telefonisch We zijn bij het opzetten van ons Rugcentrum uitgegaan van de al lang bestaande en goed functionerende MCCE werkafspraak Lumbosacraal Radiculair Syndroom en willen de beslissing tot verwijzen nog steeds volledig bij de huisarts laten. Wat wij vooral willen benadrukken is dat een verwijzing naar ons Rugcentrum een voordeel heeft boven een verwijzing naar een privékliniek. In ons rugcentrum werken meerdere specialismen samen terwijl in een privékliniek alleen operatieve zorg wordt geboden (die bij niet meer dan 25% van de hernia s nodig is). ORTHOPEDIE Mediferia Met ingang van 1 december jl. hebben de orthopeden van de maatschap Orthopedie de werkzaamheden bij Mediferia beëindigd. U heeft hierover reeds een brief ontvangen. Mediferia is recent overgenomen door Annatommie waarmee het oorspronkelijk concept van multidisciplinaire benadering en de mogelijkheid voor verdere behandeling in Meander Medisch Centrum is komen te vervallen. Aangezien de nieuwe situatie niet aansluit bij de door ons geambieerde In ons centrum is er brede expertise in conservatieve behandelmethoden (pijnpoli en revalidatie). En als er dan toch een operatie nodig is dan kan dat ook worden gedaan bij patiënten met comorbiditeit waarvoor ze geweigerd worden in een privékliniek. En na de operatie worden ze ook nog een paar dagen begeleid om weer op de been te komen. Ook wat betreft de toegangstijd hoeft u niet te kiezen voor een ZBC want wij hebben een korte wachtlijst. Meer informatie:maarten van Gemert, neuroloog, Rugcentrum Meander Medisch Centrum, via

15 REVALIDATIEGENEESKUNDE Vernieuwing looptraining met interactieve loopband Q-Mill Nieuwe modules oncologische revalidatie De afdeling Revalidatiegeneeskunde heeft als een van de eerste ziekenhuisafdelingen in de wereld de computergestuurde interactieve loopband, Q-Mill genaamd, aangeschaft ten behoeve van de training van revalidanten met loopproblemen. Hierbij valt aan diverse patiëntengroepen te denken, zoals bijvoorbeeld mensen met CVA, Ziekte van Parkinson, beenamputaties en kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand. Het vernieuwende van de Q-Mill ten opzichte van een reguliere loopband is de mogelijkheid van projectie van diverse interactieve afbeeldingen op de loopband. Met deze interactieve afbeeldingen kan een ideale leersituatie voor de individuele revalidant worden gecreëerd zodat de noodzakelijke variaties in het looppatroon te trainen zijn, die nodig zijn om te kunnen anticiperen op veranderingen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld bij het uitwijken van diverse obstakels. Een ander voordeel is dat de computer de uitkomst van de gevraagde activiteit kan meten en de moeilijkheidsgraad daarop kan aanpassen. De software maakt het dan ook mogelijk om het vaardigheidsniveau van de revalidant dusdanig te blijven uitdagen dat een optimale leercurve kan worden bereikt door de hele behandelsessie heen. Om deze mogelijkheden verder uit te bouwen heeft de leverancier de afdeling revalidatiegeneeskunde uitgekozen om bij te dragen met haar in de jaren opgebouwde expertise in looptraining bij loopstoornissen voor verdere ontwikkeling van de Q-Mill. Met de Q-Mill zal de afdeling Revalidatiegeneeskunde in het nieuwe ziekenhuis over een vernieuwende en effectieve voorziening voor de patiënt met loopproblemen beschikken om de diverse benodigde vaardigheden voor het lopen veilig en op maat te kunnen oefenen. De afdeling Revalidatiegeneeskunde is er van overtuigd dat het met de Q-Mill een verdere positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van haar revalidanten en de individuele, op maat gegeven behandelingen bij loopstoornissen nog zinvoller maakt. De oncologische revalidatie in Meander is deze herfst uitgebreid met een informatiemodule en een module gericht op coaching & energie. Zowel in Baarn als in Amersfoort wordt de oncologische revalidatie aangeboden. Basis van de oncologische revalidatie is de fysieke training, die individueel of in groepsverband gevolgd kan worden. Patiënten trainen gedurende twaalf weken twee keer per week twee uur onder begeleiding van de fysiotherapeut. Het trainingsprogramma wordt gebaseerd op de conditie en krachttesten die bij aanvang worden afgenomen. Deze fysieke module kan gecombineerd worden met groepsbijeenkomsten gericht op stress, verlies, omgaan met stress en verlies, en hoe nu verder gaan?. Deze combinatie van fysieke training en psychosociale groepsbijeenkomsten stond altijd bekend onder de naam Herstel en Balans en zal in de toekomst oncologische groepsbehandeling heten. Naast deze fysieke en psychosociale begeleiding bieden we sinds deze herfst twee nieuwe behandelmodules aan: De informatiemodule bestaat uit drie voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij een maatschappelijk werker en een fysiotherapeut informatie geven over vermoeidheid, trainingsleer, voeding en gezond gewicht, impact van kanker en dagbesteding. De module coaching & energie bestaat uit zes bijeenkomsten in groepsverband, waarbij een ergotherapeut patiënten coacht in belasting en belastbaarheid. Doelen zijn inzicht krijgen in en grip krijgen op factoren die vermoeidheid in stand houden. En voorts functioneel leren omgaan met beschikbare energie. Deze modules worden aangeboden aan zowel patiënten die palliatief behandeld worden als patiënten die curatief behandeld zijn. De wachttijd voor het eerste consult bij de revalidatiearts bedraagt momenteel 1-2 weken. Meer informatie: Willem Oudegeest, revalidatiearts, via Meer informatie: Janneke Stolwijk-Swüste, revalidatiearts via

16 GGz Centraal GGz Centraal op ZorgDomein FACT-team Noord vanuit Hof der Gedachten in Amersfoort Met genoegen informeren wij u over het feit dat GGz Centraal gebruik gaat maken van de ZorgDomein Verwijsapplicatie. Begin december 2013 wordt heel GGz Centraal aangesloten op ZorgDomein, zodat u uw patiënten vanaf dat moment digitaal kunt verwijzen. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van onze samenwerking met de huisartsen in de regio. In ZorgDomein is vanaf begin december 2013 het actuele zorgaanbod van de verschillende locaties van GGz Centraal te vinden. Ook vindt u hier relevante informatie voor de patiënt over de afspraakprocedure bij de verschillende locaties van GGz Centraal en eventuele verwijscriteria. De patiënt krijgt de benodigde informatie op papier mee of per mail toegestuurd en u verzendt de verwijzing eenvoudig elektronisch naar GGz Centraal. Wilt u naar locaties van GGz Centraal verwijzen? Kies dan in ZorgDomein voor het specialisme psychiatrie / ggz. Vervolgens kunt u kiezen voor een van de volgende verwijscategorieën: Kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) Volwassenen (18-65 jaar) Ouderen (ouder dan 65 jaar) Na de keuze voor de verwijscategorie maakt u een keuze voor een verwijsreden die het beste past bij de zorgvraag van uw patiënt. Vragen? Hebt u nog vragen over ZorgDomein in relatie tot GGz Centraal? Dan kunt u contact opnemen met Huig-Jan Bunk, Vanuit de sociale psychiatrie bieden wij door middel van de FACT-methodiek de best mogelijke behandeling aan mensen met ernstige langdurige psychiatrische problemen. FACT staat voor Functie Assertieve Community Treatment. Dit betekent dat we actief en assertief de benodigde hulp bieden. We richten ons daarbij ook op de omgeving. Sinds augustus 2013 is FACT-team Noord van GGz Centraal gehuisvest in het pand aan Hof der Gedachten 20 in Kattenbroek. Door ons te vestigen in de wijk kunnen wij nog betere geïntegreerde FACT-zorg leveren aan onze patiënten in de wijken van Amersfoort Noord. Voor wie is FACT bedoeld? FACT is voor mensen die erg kwetsbaar zijn vanwege een psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Zij hebben problemen en hulpvragen op (bijna) alle levensgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten en financiën. Door FACT-zorg in hun eigen woonomgeving hoeven zij minder vaak en minder snel in een kliniek te worden opgenomen. Kenmerkend voor de FACT-methodiek is het werken vanuit een geïntegreerd team in één wijk, dichtbij de patiënten. Daarnaast is de samenwerking met andere voorzieningen in deze wijk, zoals bijvoorbeeld het welzijnswerk, de woningbouwcorporatie, de wijkagent of de huisarts erg belangrijk. Wat betekent dit voor de patiënt? Voor de patiënt betekent dit dat het FACT-team dichtbij, dus nog beter bereikbaar is. Er kunnen gemakkelijker huisbezoeken plaatsvinden en de patiënt kan een locatie bezoeken die relatief dichtbij huis is. Wij willen op deze manier betere zorg dichterbij huis bieden. We hopen oprecht dat u de uitdaging van het digitaal verwijzen met ons aangaat! Aanmelden U kunt patiënten aanmelden bij het aanmeldbureau van GGz Centraal Oostelijk Utrecht. Telefoonnummer aanmeldbureau FACT-team Noord Hof der Gedachten WB Amersfoort Tjebbo Grijpma, teamleider Rianne van Benthem, psychiater 16

17 Fornhese Amersfoort brengt informatiepakket uit Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie, maakt deel uit van GGz Centraal en biedt onder leiding van een kinderen jeugdpsychiater of een klinisch psycholoog onderzoek en deskundige en gespecialiseerde hulp aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun gezin. Behalve in Amersfoort is Fornhese ook gevestigd in Almere, Ermelo en Lelystad. Informatiepakket en vooraankondiging informatiemiddag 21 januari 2014 Wij hebben een Special over de acute psychiatrie van opnameafdeling de Branding gemaakt en een informatiepakket samengesteld over de verschillende behandelvormen en behandelsettingen die Fornhese in Amersfoort te bieden heeft. Op dinsdag 21 januari 2014 organiseren we een informatiemiddag met workshops voor verwijzers en ketenpartners. De uitnodiging en programma wordt begin december verstuurd en op onze website geplaatst. Geen informatiepakket of Special ontvangen? Het informatiepakket met Special hebben wij eind oktober aan de ketenpartners en verwijzers van Fornhese Amersfoort toegezonden. Hebt u geen informatiepakket of Special ontvangen, stuur dan een mail naar of kijk op onze website > onder het kopje Amersfoort, daar zijn alle digitale bestanden van het informatiepakket te vinden. 17

18 SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie Verhuizing SymforaMeander Vanaf 16 december 2013 ontvangt SymforaMeander alle patiënten aan de Maatweg. Dat wil zeggen dat de polikliniek en de deeltijd stemming- en angst en spoedeisende psychiatrie (Amergaard) van locatie Zon & Schild en polikliniek, deeltijd en kliniek (de voormalige PAAZ) van locatie Elisabeth vanaf dan gehuisvest zijn in het nieuwe Meander Medisch Centrum. Vanaf deze datum voeren we alle patiëntenzorg uit vanaf één locatie aan Maatweg 3 in Amersfoort, in een vleugel van het nieuwe ziekenhuis. We hebben daar 48 bedden beschikbaar. SymforaMeander werkt met hart en ziel voor lichaam en geest. We zijn er voor alle eerste psychiatrische psychopathologie op het gebied van ziekenhuispsychiatrie, 24 uurs acute psychiatrie, ouderenpsychiatrie en ernstige stemming- en angststoornissen. In de keten spelen we een centrale rol waarbij we een goede doorstroom naar de derde lijn en de basis-ggz waarborgen. Aanmelden Als arts kunt u een patiënt aanmelden bij het aanmeldbureau van SymforaMeander. Dit kan op verschillende manieren. Zorgdomein wordt nog aangepast, nu nog kiezen voor specialisme psychiatrie, Meander medisch centrum dan komt het binnen bij het aanmeldbureau. Let op. Patiënten hoeven na verwijzing niet zelf te bellen om een afspraak te maken. Wij sturen binnen twee weken na aanmelding een schriftelijke uitnodiging. Fax uw verwijsbrief, faxnummer U kunt natuurlijk ook bellen naar het aanmeldbureau, telefoonnummer: Dit is het nieuwe nummer van het aanmeldbureau. Bij spoedeisende hulpvragen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen. Voor uw en ons gemak heeft een verwijzing via zorgdomein de voorkeur voor de niet acute verwijzingen. Op deze manier is alle informatie direct beschikbaar. Onze nieuwe telefoonnummers zijn: is ons algemene nummer is het nieuwe nummer van het aanmeldbureau. Even voorstellen: Diewertje Clarenbach-Wierda Sinds 15 oktober 2013 werk ik als beleidspsychiater ziekenhuispsychiatrie bij SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie. Ik wil me graag kort voorstellen. Na het behalen van mijn artsexamen in Utrecht heb ik de opleiding tot psychiater gevolgd bij GGz Centraal in Ermelo en Lelystad. Mijn belangstelling ging al snel uit naar de ziekenhuispsychiatrie vanwege de boeiende diagnostiek, waarbij zowel somatische als psychiatrische problemen op meerdere niveaus een rol spelen. Ik heb een jaar gewerkt in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem waar ik me heb beziggehouden met de ziekenhuispsychiatrie. De afgelopen periode ben ik werkzaam geweest op een gesloten opnameafdeling bij GGz Centraal, ben ik bezig geweest met consultatie in het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, en heb ik me tevens beziggehouden met het uitvoeren van electroconvulsietherapie. Ik ben erg blij dat ik me nu kan wijden aan alle facetten van de ziekenhuispsychiatrie en hoop dat we dit met zijn allen zo kunnen opzetten dat we snel en laagdrempelig contact met elkaar kunnen hebben zodat we patiënten zo goed mogelijk kunnen behandelen. Met alle onzekere veranderingen in de toekomst betreffende de ggz is het volgens mij erg goed dat er korte lijntjes blijven tussen alle verwijzers (huisartsen, andere medisch specialisten etc.) en ons. Een van de punten waar ik me mee bezig wil gaan houden, is het opzetten van een deeltijdbehandeling voor de patiëntengroep met somatoforme stoornissen en met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Mijn streven is dat deze patiënten een goede behandeling krijgen zodat eindeloze en/of vruchteloze somatisch gerichte behandelingen in het ziekenhuis voorkomen kunnen worden. 18

19 Gastpagina De Sportartsen Groep Voor de meeste lezers van dit blad inmiddels een bekende naam: De Sportartsen Groep. We zijn in 2011 gestart met een aantal ervaren sportartsen, met de ambitie om de best mogelijke sportmedische zorg te leveren aan alle sporters: beginnend, ervaren, recreant of topsporter. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en willen we op allerlei manieren het onderlinge contact verstevigen. Onze nieuwsbrief De Betere Sporter is daar een voorbeeld van. Per huisartsenpraktijk is een exemplaar van het eerste nummer bijgevoegd. De nieuwsbrief gaat 3x per jaar verschijnen. Via een aan bent u ervan verzekerd de nieuwsbrief te ontvangen. Bijzonder verheugend in dit eerste nummer is het bericht dat Sportgeneeskunde binnenkort erkend wordt als zelfstandig specialisme. Het officiële besluit is genomen, het wachten is nog op de handtekening van de minister. Als dit rond is, betekent dit meer mogelijkheden voor diagnostiek en verwijzing. Alle informatie over de sportmedische onderzoeken en keuringen vindt u op onze website, Loopt u als huisarts tegen een casus aan die u aan ons wilt voorleggen, stuur dan een aan Wij zorgen dat uw vraag op korte termijn wordt beantwoord. De vragen en antwoorden die het interessantste zijn, plaatsen we (geanonimiseerd) in de volgende editie van De Betere Sporter. De nieuwsbrief is trouwens ook na te lezen op onze website. Meer informatie Huib Plemper, sportarts, via of of 19

20 Personalia Nieuwe specialisten Vertrekkende specialisten De heer W. (Walter) Poortvliet, SEH-arts per 1 januari 2014 Mevrouw M.W.H. (Maritza) Oostenenk, SEH-arts per 1 januari 2014 Mw. dr. A.H.M. Schols, medisch psycholoog per 1 oktober 2013 na 15 jaar dienstverband Dhr. J.K. Vette, radioloog neemt 1 januari 2014 afscheid na dertig jaar werkzaam te zijn geweest in Meander Mevrouw dr. L. (Laura) van Gulik, anesthesist-intensivist per 1 januari 2014 Mevrouw M.D.M. (Marloes) Romijn, klinisch geriater per 1 januari 2014 Mevrouw H. (Hinke) Jongsma-van Netten, internist-intensivist per maart 2014

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Revalidatie speciaal voor oudere mensen Revalideren kan moeilijker zijn als u op leeftijd bent. Woonzorgcentrum Bornholm heeft de kennis in huis om u te helpen bij uw herstel. Deze

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

Polikliniek hartfalen

Polikliniek hartfalen Polikliniek hartfalen 2 U bent tijdens uw ziekenhuisopname of na polibezoek door uw cardioloog verwezen naar de polikliniek hartfalen. Op de polikliniek hartfalen (kortweg: hartfalenpoli), onderdeel van

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker

PATIËNTEN INFORMATIE. Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker PATIËNTEN INFORMATIE Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker Revalidatie bij kanker Uit onderzoek blijkt dat revalidatie tijdens en na de behandeling bij kanker leidt tot een verhoogde

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Inclusiecriteria/ indicatie

Inclusiecriteria/ indicatie Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie/Stichting Herstel & Balans, Utrecht 2003 Kwaliteitscriteria Groepsrevalidatie Oncologie Herstel & Balans/2003 Deze kwaliteitscriteria zijn vastgesteld door

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Geriatrische Traumatologie

Geriatrische Traumatologie Geriatrische Traumatologie U bent in het ziekenhuis gekomen via de spoedeisende hulp. Omdat u een botbreuk heeft en ouder bent dan zeventig, verblijft u voor en na uw operatie op de afdeling Geriatrische

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Verpleegkundig oncologisch spreekuur

Verpleegkundig oncologisch spreekuur Oncologie Verpleegkundige spreekuren Verpleegkundig oncologisch spreekuur i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het verpleegkundig oncologisch spreekuur is er voor mensen waarbij de diagnose

Nadere informatie

Acute deeltijdbehandeling

Acute deeltijdbehandeling Volwassen Acute deeltijd Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk U bent aangemeld voor de acute deeltijdbehandeling bij GGz Centraal. Dat kan vragen oproepen.

Nadere informatie

U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de

U bent doorverwezen naar de mammapoli (mamma betekent borst) van SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de 00 De Mammapoli 1 U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de mammapoli en over de onderzoeken die worden

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis

Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Revalidatie / Cardiologie Hartrevalidatie Informatie hartrevalidatie / Adviezen voor thuis Inleiding Er is met u gesproken over het hartrevalidatieprogramma. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum.

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum. Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen meander medisch centrum www.meandermedischcentrum.nl Inleiding Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammapoli van

Nadere informatie

Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-Geriatrie (DOC-PG) patiëntenvoorlichting

Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-Geriatrie (DOC-PG) patiëntenvoorlichting Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-Geriatrie (DOC-PG) patiëntenvoorlichting Eerste azm dag datum: van uur tot ongeveer uur...... Tweede azm dag datum: van uur tot ongeveer uur...... Melden bij de balie

Nadere informatie

Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Polikliniek Vivium Naarderheem. Vivium helpt u verder

Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Polikliniek Vivium Naarderheem. Vivium helpt u verder Polikliniek Vivium Naarderheem Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 iek Poliklin Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Vivium helpt u verder Welkom op de polikliniek Naarderheem U bent tijdelijk

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker UMCG Centrum voor Revalidatie Oncologische Revalidatie Revalideren bij of na kanker 1 Oncologische Revalidatie 2 UMCG

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

POP poli Radboud universitair medisch centrum

POP poli Radboud universitair medisch centrum POP poli Zwanger zijn en moeder worden zijn meestal mooie ervaringen. Helaas geldt dit niet voor alle vrouwen. In de zwangerschap en na de bevalling zijn vrouwen kwetsbaarder en krijgen daardoor makkelijker

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Vragen? 1 Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in De Die werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli Patiënteninformatie Chirurgie Mammapoli Inleiding Onlangs bent u doorverwezen naar de mammapoli van de Reinier de Graaf Groep. Het team van de mammapoli is gespecialiseerd in het onderzoeken van borstafwijkingen.

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur Patiënteninformatie Reuma-handenspreekuur Reuma-handenspreekuur 1 Reuma-handenspreekuur Polikliniek Revalidatiegeneeskunde, route 0.6 Telefoon (050) 524 5885 Algemeen Neemt u bij ieder bezoek aan het

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker

Poliklinische revalidatiebehandeling. met longkanker Poliklinische revalidatiebehandeling in verband met longkanker POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA OPERATIE IN VERBAND MET LONGKANKER Bij u is de diagnose longkanker vastgesteld. De longarts heeft

Nadere informatie

Polikliniek en dagbehandeling oncologie B09

Polikliniek en dagbehandeling oncologie B09 Polikliniek en dagbehandeling oncologie B09 2 Algemeen U bent doorverwezen naar de polikliniek en dagbehandeling oncologie. We hebben geprobeerd door kleuren en comfortabel meubilair een sfeervolle warme

Nadere informatie

Mammapolikliniek. Chirurgie

Mammapolikliniek. Chirurgie Mammapolikliniek Chirurgie Wat is een mammapoli? De mammapoli is een polikliniek gespecialiseerd in borstafwijkingen. Mamma is het Latijnse woord voor borst. Wanneer u een klacht heeft aan uw borst, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht!

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Uw bestemming snel en gemakkelijk vinden via s U kunt uw bestemming in het ziekenhuis gemakkelijk vinden door het bijbehorende te volgen. Bij beide ingangen

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Hoofd-hals spreekuur. Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. mca.nl

Hoofd-hals spreekuur. Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. mca.nl Hoofd-hals spreekuur Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie mca.nl Inhoudsopgave Wat is het hoofd-halsteam? 3 Wat is een hoofd-halstumor? 3 Waarom is er een hoofd-halsteam? 3 Wat kunt u verwachten

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel interactie@tergooi Nieuwsbrief voor huisartsen en specialisten van Tergooiziekenhuizen Nummer 3 maart 2010 Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi [1] Nieuwe Telefoonkaart Tergooi [2] Thomas

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

St. Anna Borstzorg (mammapoli)

St. Anna Borstzorg (mammapoli) St. Anna Borstzorg (mammapoli) Uw huisarts heeft u doorverwezen naar St. Anna Borstzorg (mammapoli), van het St. Anna Ziekenhuis. In deze folder geven wij u meer informatie over de werkwijze binnen St.

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

Polikliniek Reumatologie

Polikliniek Reumatologie Patiënteninformatie Polikliniek Reumatologie Informatie over uw onderzoek op de polikliniek Reumatologie 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Reumatologie 4 Op de polikliniek Reumatologie 5 Waar moet

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Verwijzen Criteria voor verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk 1 Uit Landelijke samenwerkingsafspraken:

Nadere informatie

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN POLIKLINIEKEN Poliklinieken van SEIN 1. Gespecialiseerde zorg GESPECIALISEERD Welkom op de polikliniek van SEIN Naast de klinieken (in Zwolle en in Heemstede) heeft SEIN twaalf poliklinieken. Deze zijn

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken krijgen met

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Palliatieve zorg. Palliatieve zorg 1

Patiënteninformatie. Palliatieve zorg. Palliatieve zorg 1 Patiënteninformatie Palliatieve zorg Palliatieve zorg 1 Palliatieve zorg Palliatief team Martini Ziekenhuis Telefoon: (050) 524 5610 E-mail: palliatiefteam@mzh.nl Inleiding Palliatieve zorg is de zorg

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN. ErgoThuis. Maatwerk in zelfstandigheid

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN. ErgoThuis. Maatwerk in zelfstandigheid PRAKTISCHE OPLOSSINGEN BIJ DAGELIJKSE HANDELINGEN ErgoThuis Maatwerk in zelfstandigheid ErgoThuis: maatwerk in zelfstandigheid In uw eigen omgeving doet u de dagelijkse dingen graag zelf. Toch komt het

Nadere informatie

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Inhoud Inleiding 3 Het spreekuur 3 De deskundigen 3 Aanmelden en intake 5 Afspraak maken 6 De Sint Maartenskliniek 6 Colofon 7 Inleiding U en uw kind hebben een

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde (KNO) van het Radboudumc. In deze folder informeren wij

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de

U bent doorverwezen naar de mammapoli (mamma betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de 00 De Mammapoli U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van het SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de mammapoli en over de onderzoeken die worden

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

De gang van zaken op de valpoli In één dag doorloopt u verschillende onderzoeken. Daarom verblijft u deze dag op de afdeling dagbehandeling.

De gang van zaken op de valpoli In één dag doorloopt u verschillende onderzoeken. Daarom verblijft u deze dag op de afdeling dagbehandeling. Valpoli U heeft binnenkort een afspraak op de Valpoli in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over wat u kunt verwachten bij uw afspraak. Wat is de valpoli? De valpoli is

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

Huisartsenpost en Dienstapotheek gevestigd in Meander

Huisartsenpost en Dienstapotheek gevestigd in Meander Huisartsenpost en Dienstapotheek gevestigd in Meander update 7 januari Huisartsenpost en Dienstapotheek gevestigd in Meander Medisch Vanaf dinsdag 7 januari zijn de Huisartsenpost Amersfoort en Dienstapotheek

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

FIA: Fibromyalgie In Actie

FIA: Fibromyalgie In Actie FIA: Fibromyalgie In Actie Groepsbehandeling fibromyalgie Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Fibromyalgie 3 Voor wie is deze behandeling? 3 Wat is het doel van het behandelprogramma? 3 Screening 4 Intake

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker De mogelijkheden BEHANDELING Revalidatie bij kanker U kunt in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor verschillende revalidatieprogramma s bij kanker. Revalidatie bij

Nadere informatie

POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012. Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts

POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012. Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012 Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts Almere algemeen Ongeveer 2000 bevallingen in FZ, 250 thuis,

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. In Woerden

Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie. In Woerden Goed voorbereid naar de polikliniek orthopedie In Woerden Inleiding Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Orthopedie van de Sint Maartenskliniek in Woerden. In deze folder leest u informatie

Nadere informatie