Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar"

Transcriptie

1 Jaargang 1 - no mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

2 Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de parochie H. Augustinus. v.l.n.r.: Reinoud Kimman: beheer gebouwen, Connie Schutten-Faes: pr en communicatie, Astrid van der Valk: vicevoorzitter en waarnemend penningmeester, Bertha Beeres-Visser: begraafplaatsen, pastoor Michel Hagen: voorzitter, Fred Bakker: personeel en waarnemend secretaris, Karin Bolhuis: algemeen lid, Balth Schröder: vrijwilligers. allerlei subsidieregelingen. Dat is helaas gestopt. Er is nog wel subsidie voor rijksmonumenten maar dat wordt per keer beoordeeld en is slechts voor maximaal 50% van een gedeelte van het groot onderhoud en dat is echt minimaal. Ter illustratie de subsidiepot van de overheid voor gebouwen die rijksmonument zijn, bedraagt op dit moment per jaar 42.5 miljoen, er zijn in Nederland 6200 rijksmonumenten! Van dit bedrag is 25% bestemd voor gebouwen met een herbouwwaarde van meer dan 8.3 miljoen. Een van onze vooroorlogse kerken herbouwen kost naar schatting 10 miljoen. Beheer gebouwen De parochie H. Augustinus bezit een groot aantal schitterende gebouwen bestaande uit zeven kerken met bijbehorende pastorieën en begraafplaatsen, een aantal woningen en appartementen, weilanden en zelfs een kassencomplex. Sommige zijn rijksmonument, andere gemeentelijk monument en als zodanig door het rijk onderkend als uiterst waardevol. Maar alle onroerend goed-bezittingen zijn in het nabije of verre verleden verworven door of nagelaten door medeparochianen en als zodanig waardevol voor ons. Iedere generatie heeft iets bijgedragen, ook de laatste 10 jaar, denk aan het Bondsgebouw in Voorschoten, het Ossuarium in Wassenaar, in Katwijk is t Jok letterlijk uit zijn as verrezen tot een prachtig Afscheidshuis, en zo is iedere kern en iedere generatie bezig het onroerend goed in goede staat door te geven aan de volgende generatie. Dit artikel gaat niet over de schoonheid van al deze gebouwen noch over de Inleverdatum kopij nummer 7, bij voorkeur via in Word-documenten, uiterlijk 17 juni 2015: Verschijningsdatum: 30 juni Looptijd: 4 juli - 29 augustus De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen. historie. Het gaat over de financiële achtergronden van onze parochie. Wat bezitten we aan onroerend goed? 7 kerken waarvan 3 rijksmonument en 2 gemeentelijk monument 5 begraafplaatsen 1 huis gekwalificeerd als rijksmonument en 1 als gemeentelijk monument, die zijn verhuurd 6 pastorieën, deels in eigen gebruik, deels verhuurd 2 woonhuizen bewoond door de 2 pastores 3 huizen verhuurd diverse verenigingsgebouwen/parochiezalen/bijgebouwen, die verhuurd zijn 2 stukken weiland Wat is het waard? Moeilijk te zeggen, wat is de waarde van een kerk? De verzekerde herbouwwaarde van het totaal, kerken plus huizen is ongeveer 60 miljoen. Dus we zijn rijk? Helaas een voorzichtige schatting aan gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten op de lange termijn op basis van een percentage van de 60 miljoen herbouwwaarde geeft bij 3 a 4 % reeds ongeveer 2 miljoen per jaar op, daar staan wat huurinkomsten tegenover, uw kerkbijdrage en subsidie. Aha alles is toch gesubsidieerd? Niet meer, tot voor kort kregen allerlei monumenten subsidie tot wel 90% van de kosten voor het groot onderhoud via Dat betekent? Heel kort door de bocht De komende 10 à 15 jaar zijn er nog genoeg middelen om onze gebouwen goed te onderhouden en waar nodig te restaureren. Zetten de trends zich door dan zullen groot onderhoud en restauraties niet meer direct uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd. Hoe zit het met De Moeder Gods kerk? De Moeder Gods Kerk staat te koop. Aan het begin van deze eeuw, bij de fusie van De Moeder Gods en de H. Laurentius is besloten op termijn deze kerk te onttrekken aan de eredienst. Een en ander is vastgelegd in een brief van de bisschop in 2009 waarin hij stelt dat zodra er een nieuw Bondsgebouw is, De Moeder Gods aan de eredienst kan worden onttrokken. Het nieuwe Bondsgebouw is bijna gereed en de beheercommissie van de H. Laurentius en De Moeder Gods heeft het parochiebestuur verzocht de beslissing van de bisschop ten uitvoer te brengen. Hiertoe is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, bestaande uit de pastoor, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, een vertegenwoordiger uit de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods, een vertegenwoordiger van het bisdom en ondergetekende. De commissie is nu druk in gesprek met een aantal relevante partijen. De kerk zal niet worden verkocht zonder een kettingbeding op het gebouw, dat als het gebouw behouden kan blijven, het alleen voor passende doeleinden mag worden gebruikt. Reinoud Kimman 2

3 Voorwoord Joannes de Doper en nog veel meer Sinds onze fusie in 2012 hebben we een kerk in onze parochie met Joannes de Doper als patroon. U ziet het goed, Joannes, zonder 'h', dat is de oude Latijnse spelling. Hij is de voorloper, de wegbereider, de stoere woestijnprediker die durfde te zeggen waar het op stond. De afbeelding op de voorkant is van zijn beeld in onze Joannes de Doperkerk in Katwijk. Zijn feest vieren we op de 24e van deze maand. Na het feest van Pinksteren volgt eerst Drievuldigheidszondag en de zondag daarop Sacramentsdag, het feest om stil te staan bij het mysterie van de Eucharistie. Maar ook buiten onze parochie zijn er feesten die de moeite waard zijn. Een maand geleden was er het traditionele Liduinafeest in Schiedam. Op zondag 21 juni wordt dit nog eens flink overgedaan. De gemeente Schiedam viert een Liduinajaar. Voor het eerst zal er dan in de middag weer een processie door de stad worden gehouden van de Katholieke kerk naar de oude Sint Jan. Behalve deze feesten zijn er natuurlijk nog de vele activiteiten en gebeurtenissen in onze wereldkerk en in onze eigen parochiekernen. Dat alles vindt u in deze juni editie. Ik wens u veel leesplezier. Pastoor Michel Hagen 2 Van de bestuurstafel 4 Pastoraal Team 5 Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom 6 Augustinus, 6 in 1 8 Spiritualiteit 10 Gezin, Jeugd en Jongeren 12 H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 7 kerken 18 H. Willibrord - Oegstgeest 20 H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten 23 Wassenaar Gezamenlijk 24 De Goede Herder - Wassenaar 26 St. Jozef - Wassenaar 28 Sint Willibrordus - Wassenaar 31 Contacten 32 De Augustinus-kids COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11x per jaar. Redactieadres: Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Connie Schutten-Faes, a.i. Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Wereldkerk/Bisdom: Maike Marks Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars, a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Jeugd, Gezin en Jongeren: Mirjam Aerden-de Mol Website: Drukker: Editoo B.V. te Arnhem 3

4 Pastoraal Team Uit het pastoraal team George Brink, Truus Wüts, Berry Lansbergen, Michel Hagen, Peter van Beurden, Dirk Gudde Pastoraal woord Op 24 juni staat op de heiligenkalender: Johannes de Doper. We herdenken dan zijn geboortedag en vieren dat als een hoogfeest. De naam Johannes is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse Johanan, dat 'Jahweh is genadig' betekent. Onze parochiekern in Katwijk heeft deze grote heilige als patroon, en daarom wordt daar op zondag 21 juni a.s. het St. Jansfeest gevierd met een feestelijke eucharistieviering met alle koren van de parochiekern. Een korte speurtocht op het internet naar informatie over St. Jansfeesten levert een schat aan informatie op. Wist u bijvoorbeeld dat Sint Jan patroon is van: wevers, kleermakers, schilders, leerlooiers, timmerlieden, schoorsteenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, architecten, drankbestrijders, herders, dansers, muzikanten, zangers en huisdieren? En dat op de avond van Sint Jan vroeger buurtgenoten bij elkaar kwamen en met zijn allen een groot vuur maakten? Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld. Die vuren worden overigens op sommige plaatsen nog steeds ontstoken, vooral in Limburg en België. In deze tijd van het jaar werd en wordt ook van oudsher de zonnewende gevierd, het moment waarop vanaf de aarde gezien de zon haar hoogste punt bereikt. De dagen zijn lang, de nachten zijn kort, alle bomen en struiken zijn groen, alles groeit en bloeit. Sint Jansdag is als het ware de tegenpool van de Kerstnacht, wanneer de dagen kort zijn, de nachten lang, kale bomen en struiken, alles lijkt donker en doods. Het is niet toevallig dat we op 24 juni de geboorte vieren van Johannes de Doper en 6 maanden later die van Jezus. In Joh. 1, 6-8 lezen we: 'Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.' De komst van het licht der wereld Jezus Christus - is midden in de winter geplaatst, op 25 december. Omdat de engel Gabriël aan Maria zegt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is (Lc. 1,36), moet Johannes dus zes maanden eerder geboren zijn: 24 juni! Johannes is de voorloper, getuige en wegbereider van Jezus. Hij doopte bij de Jordaan en riep op tot bekering van het hart. En wij? Laten wij ons in ons hart raken door de boodschap van Johannes? Spreekt hij ook ons aan met zijn getuigenis van het licht? Baant Johannes voor ons een weg tot God? Horen wij het als hij als boodschapper van God tot ons roept? Laten we elkaar toewensen dat 24 juni meer mag zijn dan zonnewende, vreugdevuren en bloemenkransen. Dat alles graag, maar ook: blijdschap om de persoonlijke relatie die God in Christus met ieder van ons wil aangaan. Voor wie kunnen wij een kerkelijke uitvaart verzorgen? Naar aanleiding van een vraag uit een parochiekern heeft het pastoraal team zich hierop beraden. Een kerkelijke uitvaart doen we uiteraard voor parochianen, voor oud-parochianen die de laatste periode van hun leven in een instelling buiten de parochie verbleven, maar daar geen band met de lokale kerk hebben kunnen opbouwen en voor (volwassen) kinderen van parochianen die in een instelling buiten de parochie verbleven. Maar er zijn situaties die vragen oproepen: Doen we ook een uitvaart voor mensen die begraven worden op een van onze kerkhoven omdat zij rechthebbende zijn van een familiegraf? Doet het er dan toe of de overledene of de familie nog betrokken was bij de kerk? Wie gaat er voor in de uitvaart als deze overledene elders, in een andere parochie, woonde? Is dan de eigen pastor of de geestelijke verzorging van het verzorgingshuis de voorganger? Als de familie ervoor kiest om zonder voorafgaande kerkelijke uitvaart te begraven op een van onze kerkhoven, dan bieden wij vanuit zorg en gastvrijheid begeleiding op het kerkhof door een lid van het pastoraal team. Maar wat als de overledene zich had laten uitschrijven als katholiek? Eén van de teamleden gaat er het begraafplaatsreglement nog eens op nalezen. Ook zal overlegd worden met het parochiebestuur. Het weekeinde van 6 september zal Augustinuszondag / startzondag zijn. In de week daarna, op woensdag, is er een Augustinuslezing met borrel na afloop. En we denken aan een ontmoeting van bestuur, pastoraatgroepen, beheercommissies en de medewerkers van de lokale secretariaten op de vrijdag, van de namiddag tot het begin van de avond. Truus Wüts, pastoraal werker Truus Wüts, pastoraal werker Foto: Doop van Jezus. St.Johannis-kerk, Lüneburg. Bron: fr.wikipedia.org/wiki/carl_de_bouché 4

5 Nieuws uit Wereldkerk/Bisdom Het getijdengebed op uw smartphone of tablet Jezus vraagt het aan ons; bid onophoudelijk (1 Tes 5, 17). In kloosters wordt al eeuwenlang het koorgebed of heilige officie gebeden. Het koorgebed (een getijdengebed) is zo ingericht, dat God op vaste tijden van de dag én nacht geprezen wordt. In de geschiedenis van de Katholieke Kerk zijn priesters, net als kloosterlingen, altijd verplicht geweest om het getijdengebed te bidden. Alleen was het niet altijd mogelijk om dat gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld als men op reis was. Door een selectie te maken uit de voor het koorgebed benodigde boeken en deze teksten samen in één enkel boek te plaatsen, werd het eenvoudiger om het koorgebed in afzondering te bidden. Dit is het brevier of 'getijdenboek'. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gewild dat ook de lekengelovigen, individueel of in de kerk, het getijdengebed zouden bidden. Het is het gebed waardoor je samen met heel de kerk de verschillende tijden van de dag heiligt. Alle gelovigen worden dus nadrukkelijk uitgenodigd het officie mee te bidden. Om dat gemakkelijker te maken voor de gewone gelovige is er in Nederland een klein getijdenboek gekomen. Dit is eenvoudiger dan het oorspronkelijke brevier, men hoeft niet veel te zoeken. Het is ook iets beperkter qua inhoud. Tijden veranderen, we maken niet meer alleen gebruik van papier. Met de komst van internet, smartphones en tablets is er een wereld aan informatie opengegaan. Zie alleen al de bovenstaande informatie over het brevier, dit alles is te vinden op de Facebookpagina Vraag de priester, waar u al uw vragen omtrent katholiek geloof, moraal en religieuze leer kunt voorleggen. Een team van katholieke priesters en religieuzen beantwoordt deze voor u. De uitleg over het brevier komt van pastoor Ruud Verheggen. Via de website van seminarie De Tiltenberg kon men het brevier al benaderen, maar nu is er nog een optie bij gekomen, namelijk een gratis Getijdengebed app. Een app (afkorting van applicatie) is een softwareprogrammaatje dat mensen op hun smartphone of tablet kunnen zetten. Mgr. Punt, bisschop van Haarlem- Amsterdam, heeft de nieuwe Getijdengebed app onlangs in gebruik genomen. De app is gemaakt door Kerk en IT. Met de app kan het getijdengebed worden gebeden vanaf een smartphone of tablet, ook als er tijdelijk geen internetverbinding is. De app is verkrijgbaar in de Google Play store en in de App Store van Apple. Het wachtwoord dat vereist is voor gebruik, kan worden opgevraagd via een mail aan: Bronnen: en Een stem in de woestijn Op 24 juni vieren we het feest van de Heilige Johannes de Doper. Hier leest u enkele bespiegelingen van Paus Franciscus over Johannes, zoals hij die op 24 juni vorig jaar heeft uitgesproken in zijn homilie. Als we aan zijn leven denken, sprak de paus, dan denken we vaak aan een profeet, een groot man, met wie het droevig afliep. Johannes zei zelf: Ik ben een stem in de woestijn, maar ik ben niet het Woord, want dat is die Ander die komen gaat. En hier ligt het mysterie van Johannes, hij claimt niet het Woord te zijn, maar eerder de stem. Johannes was een stem, maar niet het Woord, hij bracht licht, maar was niet het Licht. Kortom, zei de Paus de betekenis van het leven van Johannes is naar een Ander te verwijzen. En Paus Franciscus ziet Johannes als model voor de Kerk: hij maakt geen aanspraak op de waarheid, op het Woord; maar hij verkleint zichzelf, zodat Christus kan schitteren. Als we nadenken over het leven van deze man, zo groots, zo gevierd (men dacht in die tijd dat hij de Messias was) hoe dat leven zo donker in een cel eindigde. We weten niets over de laatste dagen van Johannes. We weten alleen dat hij vermoord is. Hij eindigde als martelaar. Wij, als kerk, kunnen vragen om de genade om ook zo te zijn. De kerk, voegde de Paus eraan toe, moet luisteren naar het Woord van Jezus en haar stem verheffen, vrijmoedig te verkondigen. Tot aan het martelaarschap. Moge het zo zijn. Bron: (vertaling MM) Maria met het Kind, de kleine Johannes de Doper, Petrus en Antonius de Heremiet Onbekende schilder, ca Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de RK Kerk in Nederland. Er is een speciale website waar u meer informatie vindt. Op de website van het meldpunt kunt u lezen: - wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan - hoe grensoverschrijdend gedrag gemeld kan worden Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris. Contactinformatie: R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag Postbus LG UTRECHT W: E: T: Bron: Bisdom Rotterdam 5

6 Augustinus, 6 in 1 Gedenkmuur en ossuarium ingewijd Op 26 april 2015 zijn op het feest van De Goede Herder de gedenkmuur en het ossuarium op het kerkhof "In Loco Pascuae" bij De Goede Herder in Wassenaar ingewijd. Na het bidden van de gebeden bij de graven, zegende pastoor Hagen de gedenkmuur met de namen, waarna hij deze tevens bewierookte. Vervolgens werd het eronder gelegen ossuarium op eenzelfde manier ingewijd. Vlnr: pastoor Hagen die de gedenkmuur besprenkelt met wijwater, Jouke Schat en père Vincent de Paul Boro, respectievelijk diaken en pastoor van de Franstalige parochie. Op de voorgrond twee misdienaars. Foto: Astrid van der Valk Schiedam op zoek naar Liduina-'s Dames - en heren - die Liduina (in al haar diverse schrijfwijzen, denk ook aan Luut of Ludy) in hun naam hebben, zijn op 14 juni bijzonder uitgenodigd in Schiedam. Zij zijn dan de eregasten van parochie De Goede Herder en een groot aantal stedelijke organisaties. En ze zullen een dag meemaken die bol staat van de verrassende presentaties, gezellige ontmoetingen, leerzame wandelingen en lekkere artikelen. Veel van die activiteiten en producten zijn voor de Liduina's onder ons gratis. Heeft U onze web-site: al eens bezocht? Het ossuarium is een ruimte waarin in een eikenhouten kistje (zie voorbeeld op foto) stoffelijke resten kunnen worden bewaard wanneer het oorspronkelijke graf van een parochiaan geruimd wordt. Na de bijzetting van het kistje in het ossuarium wordt de naam van deze parochiaan vermeld op de gedenkmuur. Parochianen van de gehele parochie H. Augustinus kunnen van deze herdenkingsplaats gebruik maken. Meer foto's van de inwijding staan op pag. 25. HR 14 Juni is de feestdag van de heilige, patrones van de zieken en de schaatsers, die leefde in de veertiende en vijftiende eeuw, in Schiedam. Mensen die naar Liduina zijn vernoemd, kunnen zich aanmelden via een bericht naar: (waar ook veel informatie te vinden is) of: VVV Schiedam, Buitenhavenweg 9, 3113 BC Schiedam, T: Het interieur van het ossuarium, gewoonlijk niet toegankelijk voor bezoekers. Ter demonstratie is een eikenhouten kistje neergezet. De personen op de foto zijn vlnr: Astrid van der Valk - vice-voorzitter van het parochiebestuur, Wim Tordoir - voorzitter kerkhofcommissie De Goede Herder, Edward van Kersbergen - voorzitter beheercommissie De Goede Herder, Fred Bakker - bestuurslid parochiebestuur (o.a. waarnemend secretaris), Bertha Beeres-Visser - bestuurslid begraafplaatsen. Foto: Astrid van der Valk 6

7 Augustinus, 6 in 1 Pinksteractie: "Luisteren met je hart" Gedreven door geloof en een gevoel voor rechtvaardigheid gaan missionaire werkers en missionarissen op stap. Ze geven hun zekerheden prijs om elders in de wereld lijden te verlichten en te strijden tegen onrecht en armoede. Zij 'luisteren met hun hart' en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en de kern van het missiewerk. Dit bewijzen Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen, twee inspirerende vrouwen dit jaar de boegbeelden van de WNM. Zij zijn beiden actief in de strijd tegen HIV en AIDS. Rhodé in Zuid-Afrika, Jacinta in Kenia. Kleuterkerk H. Augustinus De eerste reeks Kleuterkerken is afgerond. Het was een groot succes. Een nieuwe reeks kleuterkerken wordt alweer voorbereid. Noteer vast de volgende data in je agenda: 2015: 2016: 13 september, 10 januari, 11 oktober, 14 februari. 8 november, 24 december. Jacinta vertelt: "Twee dromen had ik als meisje: trapezewerker worden in een circus of missie zuster. Ik besef nu, dat ik het eigenlijk allebei ben geworden". En Rhodé: "Ik kan met passie in de praktijk brengen waar ik met passie voor heb gestudeerd". Dankzij de WNM kan ik families bezoeken en met een geruster hart dit werk doen. Zij zorgen er voor dat wij onder veilige omstandigheden professioneel ons werk kunnen doen. Vanuit Nederland hebben wij ons steentje kunnen bijdragen met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM)', die van 16 t/m 24 mei j.l. is gehouden. Hopelijk hebben wij door onze steun het verschil kunnen maken voor alle harde werkers én voor de mensen met en voor wie zij werken. Namens de MOV-Augustinus Jopie Bregten Aanvang in de Sint Jozef te Wassenaar m.u.v. Kerstavond, die is om uur. MdM Zalig zij die begrip tonen als mijn stap onzeker is en mijn hand beeft. Zalig zij die beseffen dat mijn oren niet alles meer kunnen horen. Zalig zij die accepteren dat ik niet meer zo goed zie en hen niet meer zo vlug kan volgen. Zalig zij die niets laten merken als ik mors met mijn eten. Zalig zij die even blijven staan om een praatje met me te maken. Zalig zij die nooit zeggen: dat heb ik al eens van je gehoord. Zalig zij die me rustig laten vertellen van vroeger. Zalig zij die me laten voelen dat ze van me houden en dat ik niet alleen sta. Zalig zij die me respecteren en me in mijn waarde laten. Zalig zij die met me meeleven als ik moeite heb met het dragen van mijn kruis. Zalig zij die me door hun goedheid helpen de weg te vinden naar de algoede Vader. Ester May Walker Maria van Jesse Ommegang Zondag 14 juni is de Maria van Jesse Ommegang. De oorsprong van deze ommegang ligt in de Middeleeuwen. In 1327 kreeg een Haagse vrouw, Machteld genaamd, die al enige jaren blind was, op een nacht een visioen. Haar werd gezegd naar Delft te gaan om te gaan bidden bij het beeld van Maria. Toen zij, nadat zij gebeden had, de H. Mis bijwoonde, kreeg zij tijdens de consecratie haar gezichtsvermogen terug. Uit dankbaarheid besloot men toen jaarlijks een processie, een "ommegang* te houden, ter ere van Maria van Jesse. Door de reformatie kwam er echter een einde aan deze traditie. In 1919 werd dit eerbetoon aan Maria weer in ere hersteld door een aantal jongeren, leden van de studentenvereniging Sanctus Virgilius. Sedertdien nemen jaarlijks op de zondag na het feest van St. Odulfus ( 12 juni) velen uit Delft en omstreken, deel aan deze ommegang, die in tegenstelling tot de Middeleeuwen, nu in stilte wordt gelopen en een meditatief karakter heeft gekregen. Deze wordt georganiseerd door het Maria van Jesse Gilde. 7

8 Spiritualiteit Petrus en Paulus Op 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen. Op deze dag wordt de marteldood van beide apostelen herdacht. Dat Petrus en Paulus als de grootste apostelen van de kerk gevierd worden, zal niemand verbazen. Maar als we ons verdiepen in wat voor mensen Petrus en Paulus waren, dan is het eigenlijk heel wonderlijk dat juist deze mannen zo n grote rol hebben gekregen in de verspreiding van het Christendom, en de organisatie van de kerk. Paulus Paulus, die toen nog Saulus heette was een fanatieke vervolger van de eerste Christenen. Op weg naar Damascus om aanhangers van de weg van Jezus gevangen te nemen krijgt hij een bijzondere ervaring: licht en een stem uit de hemel doen hem vallen. Drie dagen kan hij niets zien en niet spreken. Het doet denken aan de drie dagen van Jezus in het graf. Ook voor Saulus begint na die dagen een nieuw leven. Hij wordt van vervolger verspreider van het Christendom. Al valt het de gemeente niet gemakkelijk hem te accepteren. Talloze reizen maakte hij, ook naar Europa. De brieven die hij schreef aan de door hem gestichte gemeenten zijn de oudste teksten van het Nieuwe Testament. Petrus Petrus komt in het nieuwe testament naar voren als een wat onbesuisde man. Hij is degene die meteen uit de boot op het water stapt om naar Jezus toe te gaan, en dan toch bang wordt en bijna verdrinkt. Hij is degene die niet wil accepteren wat Jezus zegt over zijn Petrus en Paulus. Kunstenaar onbekend. Bron: onlevelground.org naderende dood. (Achter mij, Satan, zegt Jezus tegen hem). Hij is degene die bij de verschijning van Mozes en Elia op de berg bij Jezus roept: Laten we drie tenten opzetten! Hij hakt het oor af van een van degenen die Jezus komen arresteren Hij is degene die Jezus drie maal verloochent. Maar ook is Petrus degene die zegt (en dat is niet toevallig ook drie keer): Heer u weet dat ik van u houd! (Joh. 21). Het is deze Petrus tot wie Jezus zegt: Jij bent de rots waarop ik mijn kerk wil bouwen. Met de ogen van het geloof mogen we zeggen: dit charisma leeft nog voort in het pausschap. Mensenwerk Het is veelzeggend dat juist deze mensen, met hun verleden, met hun temperament, hun fouten en tekortkomingen, zijn uitgekozen om zo n belangrijke rol te vervullen voor de kerk. Op het feest van Petrus en Paulus mogen we ook dankbaar gedenken hoe menselijke mensen met Gods genade en vergeving Gods kerk op aarde kunnen vormen. Dirk Gudde, pastoraal werker Antonius van Padua Op 13 juni gedenken we de heilige Antonius van Padua, beter bekend als de heilige van de verloren voorwerpen. Antonius van Padua Franciscuskerk Santa Crus Hij werd geboren in Lissabon als Fernando de Bullone. Op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de kanunniken met de regel van Sint Augustinus en studeerde er tien jaar theologie. Zijn studie brak hij abrupt af toen hij de begrafenis bijwoonde van vijf franciscaanse missionarissen die in Marokko waren vermoord. Dat was zijn roeping meende hij, zijn leven offeren als geloofsverkondiger! Hij meldde zich aan bij de minderbroeders- franciscanen, kreeg er de naam Antonius en ging naar Marokko. Vlak na zijn aankomst liep hij een ernstige ziekte op die hem tot terugkeer dwong. Hij kreeg onderdak in een minderbroedersklooster om er het nederigste werk te doen. Pas toen een predikant verstek liet gaan en hij moest invallen kwam zijn oratorisch talent aan het licht, vermoedden de fraters zijn geleerdheid en steeg zijn ster. Overal moest hij preken en veel mensen kwamen tot bekering. In 1226 koos hij Padua in Noord-Italië als basis, hoewel hij nog lange prediktochten ondernam. Volkomen uitgeput bezweek hij in 1231 op 36 jarige leeftijd. Antonius is patroon van alles en nog wat. Maar het meest bekend is hij als patroon van verloren zaken. Het is niet zo bekend waarom. Het verhaal gaat dat het is omdat een dief van zijn bijbel hem uit berouw dat boek terugbezorgde. We kennen het bekende zinnetje: Heilige Antonius beste vrind, maak dat ik mijn weer vindt. Het heeft vele mensen geholpen. Als tegenprestatie moest er wel iets tegenover staan, zoals een gave in het offerblok met als opschrift Sint Antoniusbrood waarvan de inhoud naar de armen gaat. Minstens even bekend is de wijze waarop deze volgeling van Franciscus wordt afgebeeld: met in zijn hand het bijbelboek en daarop zittend het Jezuskind. Het is een treffende verbeelding van Antonius als verkondiger van het Goddelijk woord, dat in Jezus vlees en bloed is geworden. Zijn graf in Padua trekt nog een miljoen gelovigen per jaar. Pastor Berry Lansbergen 8

9 Spiritualiteit Heiligen en Feesten 31 mei Hoogfeest van H. Drie-eenheid 1 juni H.Justinus, martelaar 2 juni HH. Marcellinus en Petrus, martelaren 3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 5 juni HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 6 juni H. Norbertus, bisschop 7 juni Hoogfeest van het Heilig Sacrament 9 juni H. Efrem, diaken en kerkleraar 11 juni H. Barnabas, Apostel 12 juni H. Hart van Jezus. Hoogfeest 13 juni H. Antonius van Padua, priester en Kerkleraar 14 juni Elfde zondag door het jaar H. Lidwina, maagd, patroon van ons bisdom 19 juni H. Romualdus, abt 21 juni Twaalfde zondag door het jaar H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 22 juni H. Paulinus van Nola, bisschop HH. John Fisher, bisschop en Thomas More martelaren 24 juni Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper 27 juni H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar 28 juni Dertiende zondag door het jaar H. Ireneüs, bisschop en martelaar 29 juni Hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus 30 juni HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome 3 juli H. Tomas, Apostel 4 juli H. Elisabeth van Portugal Leo Elshout Bijzondere collectes In de maanden juni en juli zijn er geen speciale collectes. Wel kan er in de parochies een deurcollecte gehouden worden voor een uitje van de misdienaars en een deurcollecte voor de kinderkoorleden (te bepalen per parochiekern). We lezen Met Pinksteren is de Paastijd afgesloten. Nog twee hoogfeesten staan op de kalender, voordat we weer in de gewone zondagen door het jaar zijn. Twee hoogfeesten die heel goed passen na het feest van de Heilige Geest: een zondag gewijd aan de Drieëne God. En daarna het feest van het heilige Sacrament, de Eucharistie, waarin we Christus ontmoeten, en zo tot de ontmoeting met de drieëne God komen. 31 mei, Hoogfeest van H. Drieëenheid In de eerste lezing horen we Mozes over grote thema s uit de heilsgeschiedenis: de uitverkiezing, het verbond, en hoe de geschiedenis ons lessen geeft voor vandaag. De Romeinenbrief, gekozen met het oog op deze feestdag, laat ons horen over Vader, Christus en Geest. In het Evangelie komt de Drieëenheid voor in de doopformule. Als Jezus aan zijn leerlingen verschijnt, knielen sommigen, maar anderen twijfelden. Toch spreekt Jezus tot allen zonder onderscheid: Ik ben met u, alle dagen Deut 4, / Ps 33 / Rom 8,14-17 / Mat 28, juni, Hoogfeest van het heilig Sacrament In de eerste lezing horen we hoe het verbond tussen God en Israël wordt bekrachtigd door een ritueel met bloed. De uitdrukking bloed van het verbond horen we terug in het Nieuwe Testament in de teksten over het laatste avondmaal. Het evangelie van het laatste avondmaal klinkt nu, na Pasen, misschien anders dan in de lijdensweek. Toen hoorden we meer de aankondiging van het lijden van Christus, nu meer de aankondiging van zijn opstanding, en wij vieren zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Ex 24,3-8 / Ps 116 / Heb 9,11-15 / Mc 14, juni, 11e zondag door het jaar De evangelielezing van deze zondag laat ons luisteren naar twee beelden van het Koninkrijk Gods: het zaad dat uit zichzelf opgroeit en vrucht voortbrengt. En het kleine mosterdzaadje, dat een grote stevige boom wordt. De groei van het Koninkrijk Gods vraagt geduld en vertrouwen! De eerste lezing en psalm 92 zijn vanwege de beelden van de bomen en de vruchten bij dit evangelie gekozen. Ez 17,22-24 / Ps 92 / 2 Kor 5,6-10 / Mc 4, juni, 12e zondag door het jaar De passage uit het boek Job sluit thematisch aan bij het evangelie: In gesprek met Job horen we in de eerste lezing God verwijzen naar zijn grote macht: hij stelt paal en perk aan de zee. Het evangelie van de storm op het meer, door Jezus tot bedaren gebracht, mag ons troosten als wij zelf met angst en ellende te maken hebben: Jezus is groter dan de dingen waar wij bang voor zijn. Job 38, / Ps 107 / 2 Kor 5,14-17 / Mc 4, juni, 13e zondag door het jaar In deze verzen uit het boek Wijsheid staat: God wil het leven, niet de dood. Het evangelie verhaalt de opwekking van het dochtertje van Jaïrus, daarbij lezen we eventueel ook de verzen over de genezing van de vrouw die aan bloedvloeiingen leed. Psalm 30 past hierbij: een danklied van iemand die genezen is. Jezus is sterker dan ziekte en dood. Mensen kunnen met de kracht van de Heer geloven in het leven, ondanks hun ziekte of naderende dood. Wijsh 1, ,23-24 / Ps 30 / 2 Kor 8, / Mc 5,21-43 of 5, b-43 Dirk Gudde, pastoraal werker 9

10 Gezin, Jeugd en Jongeren Vervolg Sint Jan Het begin van dit verhaal staat op de achterkant Augustinus-kids. Johannes groeit op en wordt een flinke jongen. Als Johannes volwassen is gaat hij naar de woestijn. Hij draagt een hemd gemaakt van de haren van de wilde kamelen uit de woestijn. Hij heeft een leren gordel om zijn heupen. Hij eet sprinkhanen en wilde honing. In die tijd krijgt Johannes in de woestijn een woord van God. Hij moet dat woord aan andere mensen doorgeven. Dat doet Hij. Hij gaat naar de rivier de Jordaan en begint het aan iedereen te vertellen. Hij zegt: Laat je dopen, begin een nieuw leven, doe goede dingen, geen slechte dingen. Kom hier en laat je dopen, dan vergeeft God al je zonden, zo maakt God met jou een nieuw begin. Veel mensen komen en laten zich dopen. Ze beginnen een heel nieuw leven waarin ze hun best doen het goede te doen en mee te doen met God. Johannes zegt de mensen ook dit: Degene die na mij komt, is veel belangrijker dan ik, Hij heeft veel meer kracht van God. Ik waag het niet eens om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Op een dag komt ook Jezus voorbij. Sint Jan ziet Hem en zegt tegen de mensen Kijk, daar is Jezus. Hij is veel beter dan ik. Naar Hem moeten jullie luisteren. Jezus gaat naar Johannes toe en zegt: Ik wil me ook laten dopen. Johannes zegt: Dat kan niet Jezus, want U bent al helemaal schoon. U hebt nog nooit iets verkeerds gedaan. Het zou andersom moeten zijn: U zou mij moeten dopen. Jezus antwoordt: Toe maar, doop me maar, want Ik wil iedereen laten zien dat eigenlijk alle mensen zich door jou moeten laten dopen. Johannes doet wat Jezus vraagt en laat Hem kopje onder gaan in de rivier. Meteen als Jezus uit het water komt, ziet Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik Vreugde vind. Die stem is van God de Vader. Vanaf die dag af noemen we Johannes, Johannes De Doper. Na de doop van Jezus gaat Johannes naar het paleis van koning Herodes. Dat is een gemene koning. Hij kijkt de koning recht in zijn ogen en zegt: Koning, je bent nu wel heel machtig, maar je zou eigenlijk, net als alle mensen, en net als Jezus, je leven moeten veranderen en je laten dopen. Herodes wordt kwaad en laat Johannes in de gevangenis zetten. In de gevangenis gaat Johannes de Doper door met te zeggen dat de koning zijn leven moet beteren. Uiteindelijk laat Herodes Johannes onthoofden. MdM Bronnen: Gezinsboek Advent en Kerst van pastoor Hagen, p. 38 en 40 en het verhaal van opa Klaas over Sint Jan KWD juni Leven als een snelweg Dit zegt Sint Jan: "Jouw leven moet zijn als een mooie snelweg waarmee je rechtstreeks naar Gods koninkrijk kan gaan. Geen steile heuvels meer, geen lastige kuilen of diepe dalen, geen kronkelige bochten of slecht asfalt. Nee, maak van je leven een mooie weg, recht naar God toe. Zo moet het worden, ja, alle mensen zullen zien dat God ons gaat redden". Uit het gezinsboek Advent en Kerst van pastoor Hagen, blz. 40. Maak van je leven een weg recht naar God! Foto Sorry zeggen Soms besef je dat dingen in je leven beter hadden gekund. Je kan dan behoefte krijgen om dat uit te spreken en om vergeving te vragen. Dat kan in de biecht, het sacrament van boete en verzoening. Door met een priester in gesprek te gaan en hem te vertellen wat niet helemaal goed is gegaan, kan in dit sacrament je zonden worden vergeven in Jezus naam. Je krijgt daarmee de kans om weer helemaal opnieuw te beginnen. Dit kan bijv. op het KJD festival (zie pag. 11), maar het kan ook dicht bij huis, bijv. op afspraak bij pastoor Michel. Wat je vertelt in de biecht blijft absoluut geheim. MdM (bron FB - Jong Katholiek) Tekening opa Klaas Sint Willibrordus Wassenaar Foto FB JongKatholiek 10

11 Gezin, Jeugd en Jongeren KJD Festival 2015 Zin in een weekeinde met andere jongeren? Met wie je kunt praten over God en geloof? Dat kan op 6 en 7 juni in de tuin van de Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Het KJD Festival biedt je de mogelijkheid de rijkdom van de Katholieke Kerk te ontdekken en dit groots met elkaar te vieren. Voor meer info en ticket: Opruimen met Marie Kondo Ben je al in de ban van Marie Kondo? Zij is de Japanse opruimgoeroe van het boek Opgeruimd!. Ik heb het boek niet, maar ik ben via de Whatsapp-- groep door mijn vriendinnen besmet geraakt met het KonMari -virus. Zo begon ik met de tips via de Whatsapp. De grootse eye-opener vond ik, dat je moet beginnen met alleen weggooien. Ik ontdekte verder dat ook als je kleine hoekjes in verloren momentjes onderwerpt aan de KonMari-methode dit al winst is. Mijn KonMari hoogtepunt is nog steeds de exercitie van tien minuten waarin ik het hanggedeelte van mijn kast ordende op kleur: van donker (links) naar licht (rechts): Wouw! Wat heeft dit met geloof te maken? Lees zelf maar in de column Ordenen van pastoor Michel Hagen in het Katholiek Nieuwsblad van 8 mei jl.:inspirerend geestelijk voer voor bij het opruimen van huis en hart. MdM Marie Kondo (vindplaats: wbur.org) Ordenen Marie Kondo is een Japanse consultant die bekend is als opruimgoeroe. Deze jonge vrouw heeft meerdere boeken geschreven met lezers in Japan, Amerika en Europa. Het niet vreemd dat in onze tijd, met overvolle zolders, schuren en levens, iemand opstaat om daarin richting te wijzen. Zomaar een zin uit haar boek: Het doel van mensen wordt niet om nog méér spullen te vergaren, maar om alleen spullen te behouden die we echt willen hebben! Dit heeft met de kern van haar methode te maken; denk na over wat je gelukkig maakt, vraag je af of iets vreugde in je laat vonken ( does it spark joy? ). Bewaar dan alleen dat. Voor Marie Kondo hebben alle dingen een ziel, ook haar handtas. Die maakt ze 's avonds leeg om hem te laten uitrusten. Wie dat leest schiet misschien in de lach, maar zo gaat ze zorgzaam en aandachtig om met alles wat waarde voor haar heeft en dat is iets om over na te denken. Het is niet vreemd dat uit een land waar het Confucianisme hoog in aanzien staat iemand opstaat met een visie op opruimen. Confucius had een visie op de juiste ordening. Hier in ons rijke Westen worden we overspoeld met reclame om nog meer spullen te kopen die ons gelukkig moeten maken. Hoe diep zit dat inmiddels in ons denken en in ons voelen? Zo diep misschien, dat we bang zijn om geluk te verspelen als we dingen wegdoen. Mogelijk is die aandacht voor materieel geluk in Japan nog sterker. Hoe dan ook, Marie Kondo zet ons aan het denken: Vraag je af wat je gelukkig maakt. Die gedachte brengt mij op Ignatius van Loyola. Hij had in de vijftiende eeuw een religieuze ervaring die hem hielp om tot goede keuzen te komen. Hij ervoer in sommige omstandigheden een dieper geluk en een meer duurzame vrede. Dit werd een kompas in zijn relatie met God en in het zoeken naar Gods wil; een leidraad om zijn leven te ordenen. In onze Joods-Christelijke traditie is die juiste ordening van groot belang. Het scheppingsverhaal is reeds een lange reeks van ordeningen. Zo schept God orde in de chaos. In het Evangelie lezen we hoe Jezus orde schept in ons leven als Hij zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en het overige zal u worden toegeworpen (Mt. 6, 33). Jezus nodigt ons uit om het geluk te zoeken. Dan gaat het Hem wel om een geluk dat dieper reikt dan het geluk dat dingen ons kunnen bieden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent? (Luc. 9,25) Met andere woorden: Wat heb je eraan als je alles bezit wat je kunt krijgen, maar daardoor je ziel verliest? Jezus heeft zijn leerlingen het ideaal van de armoede voorgehouden. Niet omdat armoede zo ideaal is, maar omdat de armoede je kan helpen je ideaal te bereiken: een leven in verbondenheid met God en de naaste. Anders gezegd: Als iets je niet dichter bij God en je naaste brengt, maakt het niet gelukkig. Dan mag het bij de spullen om weg te doen. Wat geen vrede geeft, brengt onrust en chaos en kan opzij worden gezet. Een opgeruimd huis, een opgeruimd leven, een opgeruimd hart, geeft opgeruimde mensen, gelukkige mensen. Dan vonkt de heilige Geest in ons leven. He does spark Joy." Column pastoor Michel Hagen in Katholiek Nieuwsblad d.d. 8 mei Zomerkampen Drie kampen, voor kinderen, tieners en jongeren. In de natuur, met leeftijdgenoten. Met sport, spel en verdieping en deelnemers komen uit het hele bisdom. Zomerkampen van 19 t/m 25 juli. Info: www. bisdomrotterdam.nl/zomerkampen. 11

12 Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat AJ Katwijk tel Website: adres: Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel aanwezig di, wo en vr van uur. IBAN Bankrek. nrs: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO voor actie Kerkbalans: NL74 RABO en NL54 INGB Locatiereferent: mevr. T. Wüts, Pastoraal werker tel Vieringen: za uur, zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr uur De Wilbert: zo uur Overduin: di en wo uur Locatieredacteur: dhr. P. Hagenaars (PH) kopij mailen naar: Nieuws uit de parochiekern Het blijft nog wat wennen aan de tijd tussen indienen van de bijdragen, en de verschijning van de Augustinus op uw huisadres! Het is op het moment van schrijven nog geen half mei, maar dit nummer wordt eind mei bij u bezorgd. Met dan het Sint Jansfeest in het verschiet! Ongetwijfeld zal dat weer een hoogtepunt worden in onze parochiekern. De evenementen commissie is volop aan de slag, dus dat belooft weer wat! Maar eerst een serieuzer onderwerp. Met de oprichting van de Augustinus parochie werden nieuwe beheercommissies benoemd, die de taak kregen om voor de parochiekern de materiële en contractuele zaken te regelen. Binnen het raamwerk geschapen door het Parochiebestuur. De termijn voor de leden is vier (4) jaar. En DIE termijn zit erop eind van dit jaar. De BC heeft onlangs overleg gehad met het Parochiebestuur, en daarbij aangegeven dat zowel de beheerder financiën als de voorzitter geen nieuwe termijn ambiëren. Volgens de afspraken hieromtrent gemaakt voor de parochie, zullen wij, de BC, met voorstellen voor kandidaten komen. Het parochiebestuur beslist dan over de uiteindelijke benoeming. Het zou goed zijn om niet te lang na de zomer hierover duidelijkheid te hebben, zodat nieuwe kandidaten nog een paar maanden kunnen meelopen. In andere kernen is hier al goede ervaring mee op gedaan. Een ieder, die graag wat meer zou willen weten over de functies in de BC, en met ons een gesprek daarover zou willen hebben, is van harte welkom. Wij zien reacties met belangstelling tegemoet. Ons nieuwe parochieblad, de Augustinus, blijft discussie oproepen. Ons is gebleken dat er vrijwel geen mogelijkheden zijn om op korte termijn tot kostenverlaging te komen. Qua opmaak, aantal edities per jaar, kosten drukwerk etc. is er momenteel geen speelruimte. De BC zal nu met eigen oplossingen komen, rekening houdend met het tot nog toe gevoerde beleid om alle ingeschreven leden van de parochiekern een exemplaar te bezorgen. Maar ook rekening houdend met de financiële en fysieke aspecten. Ter afsluiting: al in het begin van dit jaar gaven Margreet en Ruud van Nobelen aan hun taak in de kleine Joannes graag over te willen dragen. Hierop heeft Piet Hagenaars zich gemeld, die dit graag samen met zijn schoonzoon Frank de Wit wil overnemen. In overleg met Gerard Winkel Groenendijk, en met Ruud en Margreet zijn er afspraken gemaakt over de overname van de bijbehorende taken. Als lid van de Technische Commissie blijft Ruud verantwoordelijk voor alle technische zaken in en rond de kleine Joannes. Met ingang van het eerstvolgende St Jansfeest, 21 juni aanstaande, zal de overdracht plaatsvinden. Alvast een hartelijk dank aan Margreet en Ruud voor alles wat zij gedaan hebben. En een welkom en veel succes toegewenst aan Piet en Frank. Marten van der Meer In september naar Lourdes De bus naar Lourdes is nog niet vol, er kunnen nog mensen bij! We maken een toeristische rit door Frankrijk met bezoek aan Reims, Nevers en Rocamadour. In Lourdes maken we het programma mee met vele andere Nederlanders o.l.v. de Limburgse Bedevaarten en met elkaar sluiten we aan bij het internationale programma. t Is steeds weer een indrukwekkende belevenis, die ieder eens zou moeten meemaken. We vertrekken op 4 september vanuit de Bollenstreek, Noordwijkerhout en worden na 9 dagen op de vertrekplaats terug gebracht. Uw laatste kans om op te geven! Voor informatie: de Lourdesgroep Noordwijkerhout. Kuintje en Wil van Rijn , Trees Hogervorst , Joke van der Poel

13 H. Joannes de Doper - Katwijk foto's Tineke Roosen Een vertederend mooie Eerste Heilige Communieviering De voorbereidende tijd zit er op. Zondag 19 april lopen bekende kerkbezoekers en gasten onze mooi versierde kerk binnen. De communicanten zijn voor de viering op de foto gezet in de tuin van de pastorie. Er klonk een veelheid van klanken van de Nederlandse, Iraakse, Peruaanse, Poolse en Engelstalige ouders en hun familie. Iedereen is opgetogen en blij. En wat zien ze er allemaal mooi uit. Drie jongens dragen een communie-habijt. Met ontstoken doopkaarsen lopen ze in processie door het kerkpad naar het altaar, terwijl het kinderkoor De Vrolijke noot zingt. Na het welkomstwoord door onze parochiereferent Truus Wüts, stelt begeleidster Marianne v.d. Perk de communicanten voor en heet de buitenlandse families welkom in hun moedertaal. Pastoor Berry Landsbergen gaat voor in gebed, waar Daniel ook een deel van voorleest. Kiira en Davy doen hun welkomstwoord en Armon ontsteekt de kaarsen. Het Evangelie wordt door Truus, Alex en Jacco gelezen. De voorbeden lezen Evi met haar moeder Marloes en oma Joke Jongeneel. Dan is het tijd om de Tafel klaar te maken. Alle Communicanten dragen hiervan iets naar voren, terwijl het koor het Lied Brood en wijn zingt. De communicantjes hebben dit lied goed geoefend, dus zingen ze uit het hoofd mee als ze van achter in de kerk naar voren komen lopen De Eerste Heilige Communie wordt uitgereikt. Het koor zingt ondertussen de liederen: Be still for the Presence of the Lord en Geloof jij ook. Sanne en Faye sluiten met een communiegebed de dienst van de Tafel af. Terwijl Justin en Thom de doopkaarsen weer aansteken, komen de communicanten met een roos uit de kerkbanken voor de Mariahulde. Tot slot geeft PG-lid Marianne namens de Parochie een cadeautje aan de communicanten ter herinnering aan deze dag. In Processie gaan we naar de pastorie waar de kinderen worden gefeliciteerd en ze met hun familie het feest thuis voort zullen zetten. Op 31 mei is er de terugkomdag, dan sluiten we na de kerkdienst het project met thema 8 af en een lunch. Namens de werkgroep E. H. Communiegroep, Marianne van der Perk Sint Jansdag zondag 21 juni De lezers van dit onvolprezen parochieblad De Augustinus van de parochiekern van de H. Joannes de Doper vinden in dit nummer een inschrijfformulier om zich aan te melden voor de viering van de Sint Jansdag De evenementencommissie, voortgekomen uit de jubileumcommissie van honderd jaar parochiekerk wat in 2011 werd gevierd, heeft weer een programma opgesteld waar parochianen van alle leeftijden aan kunnen deelnemen. En natuurlijk begint deze dag met het hijsen van de Augustinusvlag waarna we schouder aan schouder zitten in de eucharistieviering van 9.30 uur waar de koren Cantemus, De Vrolijke Noot en Vocalis de muzikale ondersteuning zullen verzorgen. Wat zal het weer vertrouwd zijn om het eeuwen oude Angelusklokje, geleend van het Katwijks Museum, te horen luiden in deze viering als de pastor het brood en de wijn toont bij het tafelgebed. Na afloop is er natuurlijk hét fotomoment met alle parochianen. foto's Astrid v.d. Valk Een echte wereldlunch? Natuurlijk sluiten we af met de lunch waar we heerlijk tot uur de tijd voor nemen want het is meer dan eten. Het is elkaar ontmoeten, spreken, laten zien hoe vitaal we als parochiekern samen deze Sint Jansdag beleven. De term wereldlunch komt omdat de lunchgerechten worden klaargemaakt door veel mensen van Steunpunt Medelanders. Dat betekent dat naast de klassieke Hollandse groentesoep (overvol met ballen), gerechten van keukens uit alle continenten in de kleine JOANNES de revue zullen passeren. En reken maar dat het smullen wordt en de met zeer veel liefde klaargemaakte wereldgerechten de tongen zullen losmaken. Om uur zullen we zwaaiend en knuffels uitdelend aan elkaar afscheid nemen en komt er een einde aan een vast en zeker fantastische Sint Jansdag. Deze foto s van de editie 2014 zijn hier de stille getuigen van. Evenementen com. / Gerard Bol 13

14 H. Joannes de Doper - Katwijk DROP JE DOPJE Groene doppen, gele doppen, blauwe doppen. Gooi ze niet weg, want met het geld van de ingezamelde doppen kan een jonge hulphond of blindengeleidehond worden aangekocht en opgeleid voor diegene die deze niet vergoed krijgen door zijn of haar zorgverzekeraar. Dit initiatief komt van de Stichting BultersMekke uit Wognum en er zijn al veel instanties in Nederland en België die doppen sparen. Ook de MOV-groep uit Katwijk wil hieraan meedoen. Hoe werkt het? U spaart de plastic doppen van melkpakken, frisdrankflessen en pakken vruchtensap en doet deze in de plastic verzamelton achter in het kerkportaal. Wij verzamelen deze in plastic zakken en brengen de zakken naar activiteitencentrum Jottem in Oegstgeest. De cliënten van Jottem, veelal mensen met een verstandelijke beperking zoeken de doppen uit en via hen worden de zakken naar het recyclebedrijf in België gestuurd. Dit bedrijf koopt de doppen in en maakt hier o.a. pallets van. Bron: Internet Welke doppen sparen we: Dopjes van flessen frisdrank, mineraal- en spuitwater Dopjes van melkpakken Dopjes van pakken fruitsap Dopjes van flessen voor sportdrank en water Deksels van pindakaas- en chocopotten Alle doppen waar de volgende symbolen instaan zijn dus goed: Welke doppen komen niet in aanmerking: Dopjes van wasproducten, shampo's, lotions, cosmeticaproducten, etc. De plastic bakjes om met waspoeder in de machine te zetten Doppen van choco, bussen koffie, potjes stroop etc. De doorschijnende kapjes van flesjes water De plastic klepjes van blikverpakkingen De kapjes van spuitbussen en dubbele doppen Vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, etc. in zit. Let op! De doppen worden ook uitgezocht door mensen met een visuele beperking. Zij zien dus niet of doppen vuil zijn of dat er nog scherpe resten aan zitten. Dat kunnen zij alleen voelen, maar dan is het al te laat. MOV-groep U DOET TOCH OOK MEE? Met deze actie worden veel doelen geholpen: Er wordt een hond gekocht en opgeleid U geeft diverse mensen een tijdsbesteding Het plastic komt niet in het milieu. Namens de MOV-groep Katwijk. Margriet Heijkoop Bezoek ook onze website: Optreden Vrolijke Noot De Vrolijke Noot treedt op 13 juni op bij het Korenfestival Noordwijk! Er waren wel 40 aanmeldingen van koren om aan het korenfestival in Noordwijk te willen deelnemen. Daarom zijn wij reuzetrots dat wij uitgenodigd zijn om deel te nemen aan dit grootse Korenfestival. De Vrolijke Noot treedt als tweede koor op van uur in de RK St. Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen. Wij zullen zeer gevarieerde liederen zingen en iedereen verrassen! Het Korenfestival Noordwijk vindt om de twee jaar plaats op de tweede zaterdag in juni. Dat is ook de eerste dag van de Tuinmarkt (of Markt onder de Linden), die in de historische kern van Noordwijk-Binnen wordt gehouden. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat een gezellige drukte in het dorp brengt. Wij zullen ons beste beentje voor zetten om te laten horen wat De Vrolijke Noot kan! Wij hopen natuurlijk op veel toeschouwers! Iedereen is van harte welkom! Agnes Bol Bron: Internet De Vrolijke Noot 14

15 H. Joannes de Doper - Katwijk Uit de parochiekerngemeenschap DOOPSELVIERING Bron: Internet De eerstvolgende doopselviering zal plaatsvinden op: zondag 28 juni De daaraan voorafgaande doopselvoorbereidingsavond wordt gehouden op: woensdag 3 juni 2015 in de vergaderzaal van de pastorie, Kerkstraat 70, van uur. Wanneer u aan de voorbereidingsavond wilt deelnemen, moet u van tevoren contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel Iedereen is welkom, jong en oud op de 3de donderdagochtend, 18 juni, van de maand (behoudens juli en augustus). Bent u oppas-opa of oma, kom eens kijken en breng de kleine mee. De koffie/thee met een koekje staat vanaf 10 uur klaar, u / jij bent van harte welkom. U kunt een praatje maken, een spelletje doen, een potje klaverjassen en sjoelen! Ook de nieuwste Rijnsburger is altijd ruim aanwezig. De locatie is in de Maranathakerk, ingang Burg. Meijboomstraat Rijnsburg. Het is rolstoel/ rollator toegankelijk. Informatie: Betty Kotterer. Tel. (071) Door het DOOPSEL werd in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: - Yahleah, geboren op 26 december 2014 en is dochter van Rocher en Inti Reijnierse. Kromme Weidesingel 23, 2235 SZ Valkenburg. - Nelson, geboren op 23 december 2014 en is zoon van John en Melvis van Duin, broertje van Jason, Ranonkelstraat 35, 2223 XH Katwijk. - Julia, geboren op 4 juli 2014 en is dochter van Huig en Asia Hoek, zusje van Ise, Tim en Len, Hans van de Hoevenstraat 78, 2225 PX Katwijk. IN MEMORIAM Gerardus Theodorus van den Berg Geboren 1 augustus1931 en overleden op 25 april De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 mei in de aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Jacoba Maria Margaretha Boskamp. Geboren 14 juni 1941 en overleden op 1 mei De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 mei in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats. Alida Helena Anthonia Rietveld. Geboren 16 september 1929 en overleden op 6 mei De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 mei in onze parochiekernkerk met aansluitend de begrafenis op onze begraafplaats. PH Kerkvervoer Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg Als u wat ouder bent en/of slecht ter been, dan mag dat geen belemmering zijn om, als u dat wilt, naar de vieringen in de kerk te komen. Er zijn vrijwilligers die u met de auto thuis komen ophalen om u naar de kerk te brengen en u na de viering ook weer naar huis brengen. Wilt u dus op zondag naar de kerk, bel dan uiterlijk donderdag naar de contactpersoon van de plaats waar u woont. Contactpersoon voor Rijnsburg is: Anneke Noordermeer, Tel.: Contactpersoon voor Katwijk en Valkenburg is: Erna Geurts, Tel.: of Erna Geurts PH Foto: Astrid v.d Valk Spelletjes voor alle leeftijden Elkaar ontmoeten staat na de viering in de kleine JOANNES centraal bij de koffie plus en van uur kunnen er de meest uiteenlopend spelletjes worden gespeeld. Welke het zijn, verklappen we nog niet maar zeer jong en veel ouder komt aan zijn / haar trekken. Het varieert van klaverjassen tot Australisch kegelen. Natuurlijk is het leuk om naar de spelende medeparochianen te kijken, maar het is veel leuker om zelf actief bezig te zijn. Aan het einde is er een echte Joannes de Doperbokaal beschikbaar (of wat er op lijkt) voor de winnaars van de diverse spelletjes. Maar we houden ons ook vast aan wat Pierre de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische Spelen, ooit zei: Deelnemen is belangrijker dan winnen. Gerard Bol 15

16 Liturgische Agenda voor de periode van za. 30 mei t/m zo. 5 juli 2015 H. Joannes de Doper/ Katwijk H. Willibrord / Oegstgeest H. Laurentius / Voorschoten Kerkstraat 72 Rhijngeesterstraatweg 35 Leidseweg 98 za. 30-mei WGV Taizé-viering / EV pastoor Hagen samenzang zo. 31-mei H. Drie-eenheid EV pastor Lansbergen / EV pater Bouman / WCV gbl Naber / Vocalis gezinsviering / samenzang cantor-organist di. 2-jun EV pastor Lansbergen wo. 3-jun EV pastor Lansbergen do. 4-jun WCV gbl Günther EV pastor Lansbergen vr. 5-jun WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 6-jun EV pastor Lansbergen / WCV gbl Günther / cantor / voedselmanden samenzang zo. 7-jun Sacramentsdag EV pater Bouman & EV pastor De Graaf & diaken EV pastor Lansbergen / pw Wüts / Respons / Brink / samenzang Schola Cantorum / voedselmanden voedselmanden di. 9-jun EV pastor Lansbergen wo. 10-jun EV pastoor Hagen do. 11-jun EV pastor Lansbergen WCV pw Gudde vr. 12-jun H. Hart van Jezus WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 13-jun EV pastoor Hagen / EV pater Magnin cantor zo. 14-jun 11e Zondag d.h. jaar EV pastoor Hagen / KWD / EV pastoor Hagen / EV pater Magnin & gbl Naber / Vocalis Gemengd Koor cantor-organist di. 16-jun EV pater Bouman wo. 17-jun EV pastor Lansbergen do. 18-jun WCV pw Van Beurden géén viering vr. 19-jun WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 20-jun EV pastoor Hagen / EV pater Magnin / cantor samenzang zo. 21-jun 12e Zondag d.h. jaar EV feest St. Jan/pastoor Hagen EV pastor Lansbergen & EV pastoor Hagen / & pw Wüts / Cantemus & pw Van Beurden / Kinderkoor / Vocalis & De Vrolijke Noot / Schola Cantorum gezinsviering / na afloop koffiedrinken terugkomviering EHC di. 23-jun EV pastor Lansbergen / WCV pw Van Beurden Cantemus / ziekenzalving / in Overduin wo. 24-jun Geboorte Joh. De Doper EV pastor Lansbergen do. 25-jun WCV pw Van Beurden WCV pw Gudde vr. 26-jun WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 27-jun WCV pw Wüts / cantor EV pastor Lansbergen zo. 28-jun 13e Zondag d.h. jaar EV pastor Lansbergen / EV pastor Lansbergen / EV pater Magnin / Vocalis Spirit Laurentiuskoor di. 30-jun EV pastor Lansbergen wo. 1-jul EV pastor Lansbergen do. 2-jul WCV pw Van Beurden EV pastor Lansbergen vr. 3-jul WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer za. 4-jul géén viering EV pastor Lansbergen / samenzang zo. 5-jul 14e Zondag d.h. jaar EV pastor Versteegen / EV pastor De Graaf & EV pastor Lansbergen / Cantemus / gezinsviering / pw Van Beurden / Respons voedselmanden Dameskoor Legenda: EV = Eucharistieviering WGV = Woord- en Gebedsviering WCV = Woord- en Communieviering OCV = Oecumenische viering KWD = KinderWoordDienst 16

17 Liturgische Agenda De Moeder Gods / De Goede Herder/Wassenaar St. Jozef / Wassenaar Sint Willibrordus / Wassenaar Voorschoten B.S. v.d. Oyelaan 18 Stoeplaan 4 Parklaan 28 Kerkstraat EV Franstalige parochie / (zie Sint Willibrordus: 19.00u) EV pastor Lansbergen / za. 30-mei plechtige communie samenzang (zie Sint Willibrordus: 19.00u) EV pastoor Hagen & EV Franstalige parochie EV pastor Van Bockxmeer & EV pastoor Hagen / zo. 31-mei pw Gudde / viering EV pater Magnin / diaken Brink / Caecilia Eerste H. Communie / samenzang Magn. Cantorij / viering Kinderkoor / crèche 60-jarig priesterfeest van pastor Van Bockxmeer / koffie achterin de kerk EV pater Magnin EV pastoor Hagen / in EV pastoor Hagen di. 2-jun Kerkehout WCV gbl Naber / in EV pastoor Hagen wo. 3-jun Adegeest EV pastoor Hagen do. 4-jun EV pastor Lansbergen / in EV pastoor Hagen / in vr. 5-jun Mariakapel Sophiekehuis (zie St. Jozef: 19.00u) EV pastoor Hagen / (zie St. Jozef: 19.00u) za. 6-jun cantor + samenzang EV pastor Lansbergen / EV Franstalige parochie EV pater Peters & EV pastoor Hagen / zo. 7-jun Eerste H. Communie / EV pastoor Hagen / diaken Brink / Caecilia / Kinderkoor / crèche / samenzang Magn. Cantorij voedselmanden koffiedrinken EV pater Bouman EV pastoor Hagen di. 9-jun EV pastor Lansbergen & WCV pastoor Hagen / in EV pastor Lansbergen wo. 10-jun gbl Klaasesz / in Johannahuis Foreschate EV pastoor Hagen do. 11-jun EV + aanbidding / pastoor vr. 12-jun Hagen / in Mariakapel (zie Sint Willibrordus: 19.00u) (zie Sint Willibrordus: 19.00u) EV pastor Lansbergen / za. 13-jun samenzang EV pater Magnin & EV Franstalige parochie EV pastor Van Bockxmeer / EV pastor Lansbergen / zo. 14-jun gbl Naber / EV pastor Lansbergen & Magn. Cantorij Pro Deo Laurentiuskoor diaken Brink / gezinsviering / La Pastorella EV pastor Lansbergen EV pastoor Hagen di. 16-jun EV pastoor Hagen wo. 17-jun EV pastor Lansbergen / Senioren EV pastoor Hagen do. 18-jun viering / in klooster Bijdorp EV pastoor Hagen / in vr. 19-jun Mariakapel EV pastoor Hagen / in Zomerland (zie St. Jozef: 19.00u) WGV Taizé-viering (zie St. Jozef: 19.00u) za. 20-jun EV pastor Lansbergen / EV Franstalige parochie EV pater Bouman & EV pater Kimman / zo. 21-jun Kinderkoor / EV pater Kimman / diaken Brink / KWD / Caecilia gezinsviering / samenzang Magn. Cantorij terugkomviering EHC WCV gbl Naber WCV diaken Brink di. 23-jun WCV gbl Elshout wo. 24-jun EV pastor Lansbergen EV pastor Lansbergen / do. 25-jun Huize Willibrord EV pastor Lansbergen / in vr. 26-jun Mariakapel (zie Sint Willibrordus: 19.00u) (zie Sint Willibrordus: 19.00u) EV pater Magnin / za. 27-jun samenzang géén viering in De Moeder Gods EV Franstalige parochie EV pastor Van Bockxmeer / EV pater Magnin & diaken zo. 28-jun OCV ds Peper & pw Gudde / WCV diaken Brink / The New Voices Brink / Pro Deo cantorij PGV / crèche / Dameskoor in Berkhoutpark EV pater Magnin EV pater Bouman & di. 30-jun diaken Brink EV pater Magnin wo. 1-jul WGV (voorganger: nader te bepalen) do. 2-jul EV pater Bouman / in EV pastor Lansbergen / vr. 3-jul Mariakapel in Sophiekehuis (zie St. Jozef: 19.00u) EV pater Magnin / (zie St. Jozef: 19.00u) za. 4-jul cantor + samenzang géén viering i.v.m. zomerrooster EV Franstalige parochie EV pastor Lansbergen / EV pater Peters & zo. 5-jul EV pater Bouman& diaken Magn. Cantorij diaken Brink / Brink / gezinsviering / samenzang / La Pastorella koffiedrinken Opmerking: Bij onduidelijkheden of een (ogenschijnlijke) fout in een vermelding: neemt u s.v.p. contact op met uw locatieredacteur 17

18 Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg BR Oegstgeest tel Website: adres: Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB en NL95 RABO Diaconie: NL06 RABO Intenties: ma t/m vrij van uur tel NL66 INGB Vieringen: di en do om 9.30 uur za om uur en zo om uur Locatiereferent: dhr. P. van Beurden, Pastoraal werker (PB) Locatieredacteur: mw. M.L.de Laat (kopij) (MLdL) Familieberichten Evensong Een schoon schip Gedoopt Faye Utah, dochter van Kees Borst en Wilma Witte, zus van Sam. Thijmen Emanuel, zoon van Laurens Blok en Anne van Bemmel, broertje van Stein en Fraukje. Dat zij uit mogen groeien tot begeesterde mensenkinderen! Berichten en activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 6 en 7 juni. Schrijven voor Amnesty Maandag 1 juni van tot uur in de pastorie. Vakantieafwezigheid Pastor van Beurden is tot en met 18 juni afwezig. Bron: Het Gemengd Koor van de Willibrord te Oegstgeest is qua zang stijl nogal Engels georiënteerd. Een Brits paspoort ontbreekt de leden nog! Zaterdag 27 juni verzorgt het Gemengd Koor onder leiding van Mijke de Ru in de Willibrordkerk in Oegstgeest een Evensong. Iedereen is van harte welkom in deze woord- en gebedsviering. Aanvang uur. In de Anglicaanse kerk is het sinds de 16e eeuw gebruikelijk om evensongs te organiseren. Dat is een grotendeels gezongen avondgebed met sterke wortels in de middeleeuwse liturgie van vespers en completen. Deze lange traditie en de grote hoeveelheid vaste gebeden heeft door de eeuwen heen een onuitputtelijke bron van inspirerende liturgische muziek opgeleverd. Kom luisteren en meezingen! Met een groep van 10 personen maakt mevrouw Baasten al 40 jaar lang iedere veertien dagen de kerk schoon. Een middag lang zijn de dames en 1 heer dan in de weer om te stofzuigen, dweilen en (koper) poetsen. Zowel in de kerk en de Mariakapel als in de sacristie en de bij-sacristie. Op die manier blijft de kerk goed onderhouden en kunnen de kerkgangers steeds rekenen op een schoon kerkgebouw. Ik vind dat iedereen zijn steentje bij moet dragen als vrijwilliger. Bovendien is het gewoon heel fijn om te doen. De groep kent elkaar inmiddels goed. Tussendoor drinken we gezamenlijk een kop koffie en is er tijd voor een praatje. Vroeger gingen we ook nog wel eens een dagje weg met elkaar, maar dat doen we niet meer. In plaats daarvan is er jaarlijks een gezamenlijke ontmoeting voor alle vrijwilligers tegelijk. Verder is er in de loop der jaren niet heel veel veranderd in dit werk. Onze groep is gemêleerd. Ik denk dat de meeste ouderen onder ons het niet zouden willen missen om op die manier actief te zijn voor de kerk. Bovendien is het voor ons ook een gezellig moment van samenkomst iedere twee weken. aldus mevrouw Baasten. ML Geraakt door Maria Op het moment dat ik dit schrijf, is het nog volop Mariamaand en hebben we nog een hele, hopelijk mooie, zomer tegoed. Toch wordt er al ijverig nagedacht over en gewerkt aan de activiteiten voor na de zomervakantie. Zo staat bijvoorbeeld in oktober, ook een Ma- 18

19 H. Willibrord - Oegstgeest riamaand, een theaterconcert gepland: De Mariamonologen. Het initiatief hiervoor ligt bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Het concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 11 oktober 2015 van tot uur. De locatie is nog niet bekend. Theaterconcert De Mariamonologen is een voorstelling vol prachtige verhalen, gedichten en nieuwe liedjes, speciaal geschreven en gecomponeerd voor deze voorstelling. Met hart en ziel gezongen en met overgave verteld door drie op de piano begeleide zangeressen. Op dinsdagavond 29 september, van tot uur, geeft pastoraal werker Peter van Beurden een inleiding over Maria in verhaal en beeld. De moeder van Jezus heeft zo haar plek gekregen in de christelijke traditie. Met de opvoering van de Mariamonologen in het vooruitzicht is het goed haar betekenis te duiden aan de hand van de verhalen in evangeliën en apocriefe teksten. Aan de hand van een presentatie zullen we ook zien hoe dat alles zijn neerslag vond in de beeldende kunst. Els van Leuken Goed onderhouden Dat was het oordeel van een negental mensen van het Cuypersgenootschap die op zaterdag 16 mei 2015 onze kerk kwamen bezichtigen. Hun compliment gold zowel de buitenkant als het interieur van de kerk. Deze in architectuur geïnteresseerd mensen, wilden een aantal bouwwerken van Jan Stuyt bezoeken, te beginnen met de H. Willibrord in Oegstgeest die gebouwd is door de architecten Jos Cuypers en Jan Stuyt. Op de vraag of er in deze kerk nog diensten werden gehouden kon ik natuurlijk volmondig ja zeggen. Met de toevoeging dat we daarbij over vier koren beschikken en dat er in totaal zo n 300 vrijwilligers zijn. De groep vertrok na een kop koffie met een exemplaar van De Augustinus onder de arm. Ik kreeg van hen als dank voor de ontvangst het boek Vrienden van Jan Stuyt en Louise Barozzi. Een album dat door Louise in 1928 voor haar man was opgezet. Kortom, een leuk uur op deze regenachtige zaterdagochtend. En een mooie gelegenheid om de kerk aan de maatschappij te laten zien. Els van Leuken, pastoraatgroep Laat uw vreugde volkomen zijn Het juninummer van het Oegstgeester Kerkblad Oké staat in het teken van de betekenis van humor als genadegave voor het leven. Het onderstaande verhaal stond erin vermeld. Paus Fransciscus komt terug van een werkbezoek. Bij het Stazione Termini van Rome houdt hij een taxi aan. De koffers worden ingeladen. Fransciscus twijfelt bij het instappen. In het Vaticaan vinden ze het maar niets dat ik auto rijd. Toch zou ik zo graag weer eens wat willen sturen. Mag ik?, vraagt hij aan de taxichauffeur. Die weigert en zegt: Dat kost mij mijn vergunning, als ze erachter komen. Ach toe, dan zal ik extra voor jou en je gezin bidden!, dringt de paus aan. Oke dan, verzucht de chauffeur. Paus Franciscus zet zich achter het stuur en de taxichauffeur neemt achterin plaats. Bron: Er wordt geschakeld en gas gegeven en daar gaan ze, dwars door het altijd drukke Romeinse verkeer. Een beetje rustiger, klinkt het na een tijdje van achter, denk aan mijn licentie, mijn gezin. Het is de taxichauffeur die benauwd piept bij de oplopende snelheidsmeter. Maar het is al te laat. Een luide sirene komt langszij, maant de auto tot stilstand. De politieagent stapt van zijn motor af en komt naderbij. Het raampje gaat omlaag en hij kijkt naar binnen. Dan loopt hij terug naar zijn motor, pakt zijn mobiel en belt zijn baas. Ik heb hier een auto met daarin een heel belangrijk persoon. Ze reden 100 km per uur midden in de drukte. Aanhouden die handel en opbrengen naar het bureau. Ja, maar het is echt een heel belangrijk persoon, antwoordt de motoragent. Wie is het dan? Een parlementslid?, klinkt het door de telefoon. Nee, veel belangrijker. Is het dan een minister? Nee. De president soms? Nee, veel belangrijker. Ja wie kan het dan zijn?, klinkt de stem van de baas. Ik denk dat het God is, antwoordt de agent. God?!, klinkt het uit het mobieltje. Hoezo God? Nou, zegt de motorpolitieagent, hij heeft de paus als chauffeur. PB (met dank aan de familie Onderwater) Bron: 19

20 Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma t/m za van 9.30 tot uur Leidseweg LG Voorschoten tel Website: adres: Parochiekerken: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten De Moeder Gods B.S. v.d. Oyelaan 18, 2252 EB Voorschoten IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO NL45 INGB Vieringen: zo 9.30 uur De Moeder Gods zo uur H. Laurentius di uur De Moeder Gods do 9.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: dhr. D. Gudde, Pastoraal werker (DG) tel.: (via kerkelijk bureau, ma t/m za ) Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) Familieberichten Gedoopt Op zondag 17 mei jl. zijn gedoopt: Poppy-Fleur en Lily-Sophie Dessens, dochters van Michiel Dessens en Stephanie Hamer, en Dave Borst, zoon van Rik Borst en Moniek Oerlemans. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blijde en betrokken christenmensen. Agenda Zondag 31 mei uur EHC viering overige scholen (Moeder Godskerk) Crèche (Moeder Godszaal) uur JP bijeenkomst Social Media (JP zaaltje - woning naast MG) Maandag 1 juni uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) Dinsdag 2 juni uur "Meer geluk dan Grijsheid" (Klooster Bijdorp) Woensdag 3 juni uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) uur EHC Regenboog oefenen in de kerk (MG kerk) uur Gelovig opvoeden (Pastorie HL) Donderdag 4 juni uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) Zaterdag 6 juni uur EHC Regenboog gez. ouder/kind bijeenkomst (Moeder Godszaal) uur EHC Regenboog oefenen in de kerk (MG kerk) Zondag 7 juni Voedselmanden in beide kerken uur EHC Regenboog (MG kerk) Maandag 8 juni uur Redactie GG no 15 (Pastorie HL) Dinsdag 9 juni uur "Meer geluk dan Grijsheid" (Klooster Bijdorp) Zaterdag 13 juni uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) Zondag 14 juni uur Samenscholen jeugd: Provider (De Kelder) uur Samenscholen: Spiritueel café (Het Kruispunt) Dinsdag 16 juni uur "Meer geluk dan Grijsheid" (Klooster Bijdorp) Donderdag 18 juni uur Seniorenviering (Klooster Bijdorp) uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Pluspunt) Zondag 21 juni uur Orgelconcert Petra Vreeswijk (HL kerk) Woensdag 24 juni uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL) Zaterdag 27 juni uur Meditatie vanuit Christelijke traditie (Sacristie MG) Zondag 28 juni uur Kinderparkdienst (Berkhoutpark) uur JP bijeenkomst afsluiting (JP zaaltje - woning naast MG) Woensdag 1 juli uur Vergadering pastoraatgroep (Pastorie HL) Zondag 5 juli Voedselmand in H. Laurentiuskerk uur Samenscholen jeugd: Provider (De Kelder) 20

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 17 dd 27-04-2016 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER De maand mei is bijzonder toegewijd aan de heilige Maria Zondag 1 mei: Zesde paaszondag: De H.Geest zal U alles

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

GODSDIENST: Processie en schrijn

GODSDIENST: Processie en schrijn Naam: Klas: Klasnummer: Een processie godsdienstige gelovigen in is een optocht een bedevaartsplaats als groepsgewijze, van religieuzen parochie of herinnering en in een aan een goddelijk wonder of ter

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Historische benadering: 4 lessen De Primitieve Kerk: De kenmerken van de eerste christenen. Het Apostolisch Concilie (begrip, aanvaarding).

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop)

Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop) Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop) Gemeente van Jezus Christus, gasten, Vandaag zijn we getuigen geweest van de bediening van de Heilige Doop aan de kleine Linde Veenstra.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Want Hij had oog voor mij

Want Hij had oog voor mij Roepingenzondag 2016 Want Hij had oog voor mij 12 Gebeden om roepingen 2016-2017 Ten geleide Het gebed voor nieuwe roepingen is het gebed voor alle tijden dat Jezus ons heeft opgedragen. Te bidden voor

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie