Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing

2 ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel of gedeeltelijk reproduceren of dupliceren, in welke vorm dan ook. Welch Allyn en diens verkopers zijn niet verantwoordelijk voor enige schade jegens enige persoon of voor onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van het product dat voortvloeit uit een verzuim het product te gebruiken in overeenstemming met de voorschriften, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen of verklaringen inzake het bedoelde gebruik in deze handleiding. Welch Allyn, HR100, HR300, HR1200, PCH100 en PCH200 zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. SD is een handelsmerk van Toshiba. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. in de VS. Op de software in dit product rusten auteursrechten uit van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Krachtens deze wetgeving is de licentienemer gerechtigd tot het gebruik van het exemplaar van de software dat bij dit instrument wordt geleverd, voor zover dit gebruik plaatsvindt conform de bestemming van het product waarin de software is opgenomen. Het is verboden de software te kopiëren, te decompileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse-engineering of op een andere manier in een voor personen leesbare vorm om te zetten. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Voor informatie over de producten van Welch Allyn kunt u bellen met het centrum voor technische ondersteuning van Welch Allyn: Verenigde Staten Australië Canada China Europees callcenter Frankrijk Duitsland Japan Latijns-Amerika Nederland Singapore Zuid-Afrika Verenigd Koninkrijk Zweden Bestelnummer: Artikelnr. Global Instrumentation versie H Raadpleeg WEB Site "www.welchallyn.com" voor het apparaat aanwijzingen voor gebruik en ondersteunende documentatie. Om een papieren kopie van het apparaat aanwijzingen voor het gebruik, neem dan contact op met Welch Allyn. Geproduceerd voor: Geproduceerd door: Meubelfabrikant: Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY VS Global Instrumentation, LLC 8104 Cazenovia Road Manlius, NY USA Contract Medical International GmbH Lauensteiner Strasse Dresden Duitsland Telefoon: +49 (0) Fax: +49 (0) Contactpersoon: manager inzake naleving Europese regelgeving Gedrukt in de Verenigde Staten

3 Gebruiksaanwijzing Inhoud iii Inhoud Beoogd gebruik Indicaties voor gebruik Contra-indicaties Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen 'Let op'-aanwijzingen ymbolen Inleiding Inspectie na levering Voordat u begint Systeemvereisten Optionele vereisten Functies Gebruiksaanwijzing van de holtersysteemtoepassing De Welch Allyn holtersoftware activeren Afbeeldingen van de recorders Bediening Voorbereiding van de patiënt De patiënt voorbereiden voor de holterprocedure Plaatsing van de elektroden op de patiënt voorbereiden De Welch Allyn-holtersysteemtoepassing starten Een test starten Het testrapport bekijken, bewerken en afdrukken Instellingen Handleiding voor artsen Servicebeleid Welch Allyn Onderhoud De recorder- en patiëntkabel reinigen De recorder inspecteren De recorder testen De recorder opbergen De apparatuur weggooien Technische specificaties Accessoires nformatie inzake elektromagnetische emissie en immuniteit FCC-informatie Problemen oplossen Softwarelicentie

4 iv Inhoud Expert holtersoftwaresysteem

5 Gebruiksaanwijzing 1 Gebruiksaanwijzing Beoogd gebruik Het holtersysteem van Welch Allyn is bedoeld voor gebruik als een ambulant elektrocardiografisch holtersysteem voor het controleren van stoornissen in het ECGritme stoornissen tot een periode van 48 uur. Het holtersysteem van Welch Allyn is bedoeld voor gebruik onder toezicht van een arts of personen die volledig bekend zijn met alle aspecten van ECG-morfologie, -ritme en -aritmie. Deze procedure staat bekend als de holterprocedure en wordt gebruikt voor het vastleggen van onregelmatige of door activiteit veroorzaakte afwijkingen van het ECG-ritme buiten de dokterspraktijk. Het holtersysteem van Welch Allyn bestaat uit de Welch Allyn-holterrecorder en de Welch Allyn-holtersysteemtoepassing. Terwijl de patiënt de recorder van het systeem draagt, worden elektrocardiografische gegevens ambulant geregistreerd. De gegevens van de recorder worden geanalyseerd door de Welch Allyn-holtersysteemtoepassing. Het holtersysteem van Welch Allyn is niet bedoeld voor kinderen lichter dan 10 kg. Het holtersysteem van Welch Allyn wordt gebruikt voor de ambulante verwerving van ECG-golfvormen van patiënten. De recorder en bijbehorende accessoires bieden signaalacquisitie voor maximaal drie (HR100 en HR300) of maximaal acht kanalen (HR1200) met ECG-golfvormen van de patiënt via oppervlakte-elektroden die op het lichaam worden geplakt. De hier besproken apparatuur levert de volgende diagnostische functies: de ambulante verwerving, weergave en opslag en het afdrukken van ECG-golfvormen van patiënten. De recorder en bijbehorende accessoires bieden signaalacquisitie voor 12 afgeleiden met ECG-golfvormen van de patiënt via oppervlakte-elektroden die op de patiënt worden geplakt. met optionele holteralgoritmen worden metingen, gegevensweergaven en grafische weergaven voor advies voor patiënten gegenereerd. Deze worden aangeboden voor beoordeling en interpretatie door de arts op basis van kennis van de patiënt, resultaten van lichamelijk onderzoek, de volledige weergave van ambulante ECG-gegevens en andere klinische bevindingen. met behulp van optionele interpretatieve algoritmen om metingen, data presentaties, grafische presentaties en interpretatieve verklaringen op een adviserende basis voor patiënten te genereren. Deze worden gepresenteerd voor beoordeling en interpretatie door de arts op basis van kennis van de patiënt, de resultaten van het lichamelijk onderzoek, de ambulante ECG-gegevens volledige openheid displays, en andere klinische bevindingen.

6 2 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Indicaties voor gebruik WAARSCHUWING Veiligheid - computerondersteunde verwerving en interpretatie van ECG-gegevens is een waardevol hulpmiddel als het goed wordt toegepast. Geen enkele automatische interpretatie is echter volledig betrouwbaar. De interpretaties moeten door een arts worden beoordeeld, voordat een patiënt al dan niet wordt behandeld. Contra-indicaties Het holtersysteem van Welch Allyn is bedoeld voor de ambulante verwerving van ECG-signalen van patiënten. Patiënten zijn personen met (vermoedelijke) problemen met de kransslagaders. Deze ambulante elektrocardiograaf en bijbehorend analysesysteem kunnen ongeacht leeftijd of geslacht van de patiënt worden gebruikt. De holterrecorderprocedure is een van de vele hulpmiddelen die artsen kunnen gebruiken voor het vastleggen van onregelmatige of door activiteit veroorzaakte afwijkingen van het ECG-ritme buiten de dokterspraktijk. Indicaties voor het uitvoeren van holterregistratie zijn: Aritmieën Pijn op de borst Onverklaarde syncope Kortademigheid Hartkloppingen Pacemakerevaluatie Regulering van anti-aritmische middelen Evaluatie van een patiënt na een myocardinfarct Geschiedenis van hart- en vaatziekten in de familie Computerondersteunde verwerving en interpretatie van ECG-gegevens is een waardevol hulpmiddel als het goed wordt toegepast. Geen enkele automatische interpretatie is echter volledig betrouwbaar. De interpretaties moeten door een arts worden beoordeeld, voordat een patiënt al dan niet wordt behandeld. Het holtersysteem van Welch Allyn is niet bedoeld voor kinderen lichter dan 10 kg. Met behulp van optionele interpretatieve algoritmen om metingen, data presentaties, grafische presentaties en interpretatieve verklaringen op een adviserende basis voor patiënten te genereren.

7 Gebruiksaanwijzing 3 Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen 'Let op'-aanwijzingen Maak uzelf vertrouwd met deze waarschuwingen. Specifieke waarschuwingen en meldingen zijn ook door de gehele handleiding te vinden. Een waarschuwing in deze handleiding duidt op een toestand of praktijk die, indien deze niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of beëindigd, kan leiden tot letsel, ziekte of zelfs overlijden van de patiënt. WAARSCHUWING Veiligheid Houd bij patiënten met een pacemaker minimaal 15 cm tussen de recorder en de pacemaker. Schakel de recorder onmiddellijk uit en verleen de patiënt de vereiste zorg indien u vermoedt dat de recorder de pacemaker heeft beïnvloed. WAARSCHUWING Veiligheid Verwijder de elektroden, de afleidingsdraden en de recorder van de patiënt voordat u overgaat tot defibrilatie. WAARSCHUWING Veiligheid De geleidende delen van de elektroden en de bijbehorende connectoren voor toegepaste onderdelen van type BF of CF, waaronder de neutrale elektrode, mogen niet in contact komen met andere geleidende onderdelen, inclusief de aarde. WAARSCHUWING Veiligheid Inspecteer de recorder en de accessoires voor elk gebruik. WAARSCHUWING Veiligheid Randapparatuur en accessoires die in contact komen met de patiënt dienen te voldoen aan alle geldende eisen en regelgeving op het gebied van veiligheid en EMC. WAARSCHUWING Veiligheid Het systeem is niet bedoeld voor gebruik in combinatie met chirurgische instrumenten met een hoge frequentie (HF) en biedt de patiënt geen bescherming. WAARSCHUWING Explosiegevaar Niet gebruiken in de aanwezigheid van een brandbaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of lachgas. WAARSCHUWING Brandgevaar Vervang batterijen door AA (LR6) alkalinebatterijen. Let op de polariteit. WAARSCHUWING Het gebruik van niet-goedgekeurde kabels en accessoires kan de EMC-prestaties beïnvloeden. WAARSCHUWING Het opstapelen van apparaten of opslag in de nabijheid van andere apparatuur wordt afgeraden. Een 'let op'-aanwijzing in deze handleiding duidt op een toestand of praktijk die bij voortzetting of uitblijven van onmiddellijke correctie kan leiden tot schade of defecten aan apparatuur of gegevensverlies. Let op Gebruik GEEN aceton, ether, freon, van petroleum afgeleide producten of andere oplosmiddelen voor het reinigen van de recorder. Let op Laat zeep of water NIET in contact komen met de batterijcontacten of de pennen van de patiëntconnectoren. Let op De recorder of patiëntkabels mogen NIET worden ondergedompeld, gereinigd in een autoclaaf of gereinigd met stoom. Let op Onderdelen moeten door Welch Allyn zijn gecertificeerd.

8 4 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem ymbolen Waarschuwing. Zorgvuldig lezen. Voorzichtig/Kennisgevingen. Zorgvuldig lezen. Let op: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Door patiënt geactiveerde gebeurtenis. Voldoet minimaal aan richtlijn 93/42/EEG, MDD, Klasse IIb. Type BF medische apparatuur. Polariteit batterij. Gebruik AA-alkalinebatterijen (LR6). Eenmalig gebruik. Materialen met dit symbool mogen slechts eenmaal worden gebruikt. SD SD-geheugenkaartinterface (Secure Digital). Bluetooth draadloze communicatietechnologie Recyclingsymbool Gooi dit product niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Bewerk dit product voor hergebruik of afzonderlijke afvalverwerking volgens de richtlijn 2002/96/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment). Deze richtlijn is niet van toepassing indien het product besmet is. Zie Temperatuurbereik (zie Technische specificaties).

9 Gebruiksaanwijzing 5 Droog houden (zie Technische specificaties). Deze zijde boven. Breekbaar, glas. Serienummer. Referentienummer. Geen latex. Geen pvc. Niet blootstellen aan direct zonlicht. LED-lampje. Niet-ioniserende straling.

10 6 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Temperatuurbereik. (zie technische gegevens) Drukbereik. (zie technische gegevens) Serienummer.

11 Gebruiksaanwijzing 7 Inleiding Inspectie na levering Voordat u begint Systeemvereisten Deze handleiding is bestemd voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de klinische geneeskunde met actieve kennis van medische procedures en terminologie, zoals vereist voor het bewaken van hartpatiënten. U dient deze handleiding en alle overige documentatie bij de ambulante elektrocardiograaf en de bijbehorende opties of accessoires te hebben gelezen en begrepen voordat: u de holterrecorder van Welch Allyn en de bijbehorende Welch Allyn-holtersoftware voor klinische toepassingen gebruikt, u de recorder instelt of configureert, problemen met de recorder oplost of onderhoud uitvoert. Uw nieuwe holtersysteemapplicatie is voorafgaand aan verzending zorgvuldig geïnspecteerd. Inspecteer alle onderdelen bij levering op transportschade. Neem contact op met de transporteur als u beschadigingen aantreft. Neem contact op met de technische ondersteuning als er onderdelen ontbreken. Uw systeem moet voor goede werking voldoen aan de aanbevolen vereisten. Controleer de systeemvereisten voordat u het systeem probeert te installeren of gebruiken. 300 MHz Pentium-processor of sneller Windows XP (32-Bit), Vista (32-Bit/64-Bit), Windows 7 (32/64-Bit) met alle belangrijke Service Pack-updates, Windows 8 (32/64-Bit) Minimaal 512 MB RAM Minimaal 40 GB vaste schijf Muis en toetsenbord Cd-station SD-kaartlezer Printer met resolutie hoger dan 300 dpi Monitor met schermresolutie ingesteld op 1024 x 768 Vereiste ruimte op vaste schijf Vereiste ruimte op vaste schijf voor installatie: 30 MB voor holtersysteemapplicatie 8 MB voor elektronische handleidingen (optioneel)

12 8 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Normaal gebruik van vaste schijf Voorbeelden opslagvereisten Optionele vereisten Databaseopslag Vereisten voor back-up 1 GB voor zestien 24-uurs patiëntrapporten bij 200 steekproeven/seconde met volledige weergave 24-uurs patiëntrapport bij 200 steekproeven/seconde met volledige weergave vereist 64 MB ruimte op de vaste schijf 48-uurs patiëntrapport bij 200 steekproeven/seconde met volledige weergave vereist 128 MB ruimte op de vaste schijf Cd-schrijver voor het schrijven van holterrapportbestanden naar cd Vereisten voor Bluetooth-communicatie Let op Windows vereist altijd minimaal 250 MB beschikbare vrije ruimte op de vaste schijf voor virtueel geheugen, printerspooling en caching. Als hieraan niet wordt voldaan, nemen de systeemprestaties af of crasht het systeem. Let op Een back-up gemaakt met Windows Vista of Windows 7 kan niet worden hersteld in Windows XP. Let op Onderdelen moeten door Welch Allyn zijn gecertificeerd. Gebruikersvereisten Ondersteuning voor USB 1.1 of 2.0 Bluetooth-communicatieapparatuur (onderdeelnummer Welch Allyn ) Let op De toepassing PCH100 of PCH200 kan niet worden gebruikt met Windows-compatibiliteitsmodi (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000). Gebruikers van het PCH100 of PCH200 Holter-systeem moeten over het volgende beschikken: Ervaring met Windows-besturingssysteem voor pc s, incl. muis/toetsenbord. Voor beoordeling analysegegevens: bekwaamheid in het beoordelen van ECG s en kennis van de diverse hartslagcategorieën. Raadpleeg de handleiding voor artsen. Gebruikers die een patiënt aansluiten op de HR100- of HR300-recorder moeten ervaring hebben met het gereedmaken van elektrodes. Gebruikers die de software, database en gegevensbestanden onderhouden, moeten hier ervaring mee hebben.

13 Gebruiksaanwijzing 9 Functies Lichtgewicht en klein van formaat voor het comfort van de patiënt. Twee patiëntknoppen waarmee de patiënt gebeurtenissen kan markeren die hij/zij belangrijk vindt. (Beide knoppen hebben dezelfde functie.) Feedback systeemstatus:lcd-en LED (HR 100) of LCD-scherm (HR 300 en HR 1200). Verwijderbare Secure Digital-geheugenkaart voor het opslaan en overdragen van ECG-gegevens gedurende een periode van minimaal 24 uur. Het holteranalysesysteem levert real-time ECG-gegevens via draadloze Bluetooth-communicatietechnologie voor het controleren van de plaatsing van de patiëntelektroden en de elektronische overdracht van ECG-opnamen. Werkt op AA-alkalinebatterijen (LR6): één (HR 100) of twee (HR 300 en HR 1200). Verwijderbare patiëntkabel. Navigatietoetsen toetsen voor enter, annuleren, omhoog, omlaag, rechts en links. LCD-scherm biedt weergaven van ECG-golfvormen ter controle van de elektrodeverbinding. Tijdweergave.

14 10 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Gebruiksaanwijzing van de holtersysteemtoepassing De Welch Allyn holtersoftware activeren. U moet de holtersoftware binnen 30 dagen activeren. Doet u dit niet, dan wordt de software vergrendeld. Het activatiebericht wordt telkens als u de software start weergegeven, tot u de software activeert. De beste manier voor het activeren van de software is via internet. Activeren via internet 1. Klik op het holterpictogram. Het activatiebericht wordt weergegeven. 2. Klik op Ja of Nee. Als u op Nee klikt, wordt er een bericht weergegeven om u eraan te herinneren dat u binnen 30 dagen moet activeren. (Let op: na 30 dagen start de software niet meer.) Als u op Ja klikt, wordt het systeem automatisch geactiveerd en wordt het activatiescherm niet meer weergegeven. Hiermee is de vereiste activatie voltooid. Handmatig activeren (Geen verbinding met internet) Als de software geen internetverbinding kan vinden, moet u de toepassing handmatig activeren. 1. Start de holtersysteemsoftware. Het activatiebericht wordt weergegeven. 2. Klik op Ja of Nee. Als u op Nee klikt, wordt er een bericht weergegeven om u eraan te herinneren dat u binnen 30 dagen moet activeren. (Let op: na 30 dagen start de software niet meer.) Als u op Ja klikt, wordt het dialoogvenster voor Handmatige activatie weergegeven. Klik op de knop Afdr. Neem contact op met de technische ondersteuning van Welch Allyn (zie pagina ii). U wordt gevraagd de volgende informatie op de uitdraai te geven: Gebruikersnaam Wachtwoord Serienummer pc 1 Serienummer pc 2 3. Als u de Activatiecode ontvangt, typt u deze in het vak Activatiecode en klikt u op Activeren. De toepassing start, en het activatiescherm wordt niet meer weergegeven. Hiermee is de vereiste activatie voltooid.

15 Gebruiksaanwijzing 11 Afbeeldingen van de recorders Afbeelding 1. Holterrecorder HR 100 Patiëntkabel Door patiënt geactiveerde gebeurtenisknoppen LED Batterijhouder SDkaartinterface Afbeelding 2. Holterrecorders HR 300 en HR 1200 Batterijen SD-kaartinterface (Secure Digital) LCD Door patiënt geactiveerde gebeurtenisknoppen Patiëntkabel Let op Het plaatsen van de Secure Digital Card in naar achteren of omhoog naar beneden kunnen beschadigen Secure Digital Card Interface.

16 12 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Bediening De tijd instellen (alleen HR100) Batterijen moeten minimaal 10 minuten in de recorder blijven om de backup cell van de klok op te laden. 1. Verwijder het batterijdeksel van de recorder (zie Afbeelding 1). 2. Verwijder de SD-kaart uit de SD-poort aan de achterkant van het apparaat (zie Afbeelding 1). 3. Plaats een nieuwe, AA alkaline (LR 6) batterijen in de recorder batterijvak. Let op de polariteit. 4. Het LCD-scherm toont de tijd na de recorder zelf-diagnostiek is voltooid (ongeveer 10 seconden). De tijd wordt weergegeven in 24-uurs formaat en datum wordt weergegeven in Jaar Maand Dag-formaat. 5. Voer ingestelde tijd mode door op de bovenste en onderste Event switches tegelijk voor 2-seconden., Het uur een cijfer begint te knipperen. 6. Verhoog de waarde die met de Top Event schakelaar. Gebruik de onderste Event schakelaar om te schakelen tussen uren, minuten, jaar, maand en dag. 7. Druk op de boven-en onderzijde Event schakelaars om tijd en datum die op te slaan. Verwijder de batterijen. De tijd instellen (alleen HR300 en HR1200) Batterijen moeten minimaal 10 minuten in de recorder blijven om de backup cell van de klok op te laden. 1. Verwijder het batterijdeksel van de recorder (zie Afbeelding 2). 2. Verwijder de SD-kaart uit de SD-poort aan de achterkant van het apparaat (zie Afbeelding 2). 3. Plaats twee nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR 6) in de batterijhouder van de recorder. Let op de polariteit. 4. Schuif en klik de batterij klep op de recorder. Na de zelf-diagnose van de recorder wordt de tijd in het LCD scherm getoont (ongeveer 10 seconden). De tijd wordt getoond in een 24 uur formaat en de datum in Jaar Maand Dag formaat. 5. Druk de <Rechter> Functie toets in, de weergave van het uur begint te knipperen. 6. Verhoog het uur dat wordt weergegeven met de pijl-omhoog of verlaag het uur dat wordt weergegeven met de pijl-omlaag. Gebruik de rechter- en linkerpijltoetsen om te schakelen tussen uren, minuten, seconden, jaar, maand en dag. 7. Druk de <Rechter> functie toets in om de getoonde datum en tijd op te slaan. verwijder de batterijen.

17 Gebruiksaanwijzing 13 Voorbereiding van de patiënt De patiënt voorbereiden voor de holterprocedure Deel bij het maken van de afspraak het volgende mee aan de patiënt: De elektroden niet verwijderen en geen draden afkoppelen. Niet zwemmen, baden of douchen gedurende de opnameperiode. Draag loszittende, comfortabele kleding als u naar de afspraak komt (combinaties van overhemd en broek of blouse en rok zijn beter dan kledingstukken aan een stuk). Plaatsing van de elektroden op de patiënt voorbereiden WAARSCHUWING Veiligheid Laat een ruimte van ongeveer 1,5 meter rondom de patiënt vrij bij het aankoppelen en verwijderen van de recorder. WAARSCHUWING Veiligheid Sluit geen externe apparatuur aan op de recorder. Sluit afleidingsdraden alleen aan op de patiëntelektroden. WAARSCHUWING Veiligheid Houd de recorder en de patiëntkabel schoon, met name de onderdelen die met patiënten in aanraking komen. Let op Controleer of de datums op de desbetreffende onderdelen niet verstreken zijn. Tabel 1. Aanbevolen accessoires Accessoire Aantal Elektroden 5 of 7 AA-alkalinebatterijen (LR6) 1 voor de HR voor de HR 300 en HR 1200 Wegwerpscheermesje 1 Schuurkussentje 1 Alcoholdoekjes 2 Tasje 1 Patiëntdagboek 1

18 14 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem De patiënt voorbereiden en de elektroden plaatsen Let op Let er altijd op dat de juiste elektrodeplaatsing wordt toegepast voor de gekozen afleidingsconfiguratie. Let op ECG-elektroden kunnen huidirritatie veroorzaken. Onderzoek de huid op irritaties of ontstekingen en vermijd plaatsing van de elektroden op die plekken. Bij huidirritatie tijdens de procedure adviseren de patiënt om de elektroden te verwijderen en de gezondheidszorg dienstverlener contact zo snel mogelijk. Help de patiënt om gemakkelijk te gaan liggen. De voorbereiding van de patiënt is belangrijk voor het welslagen van de holterprocedure. 1. Leg de procedure uit aan de patiënt. 2. Prepareer de locaties voor de elektroden. Zie Afbeelding 4 voor de plaatsing van 5 afleidingsdraden, Afbeelding 5 voor de plaatsing van 7- afleidingsdraden, Afbeelding 8 voor de plaatsing van 12 afleidingsdraden. 3. Scheer indien nodig de plaats waar de elektrode moet worden aangebracht. 4. Reinig de plaats voor de elektrode met alcohol. 5. Laat de plaats voor de elektrode drogen. 6. Sluit de elektroden aan op de afleidingsdraden voordat ze worden bevestigd op het lichaam van de patiënt. 7. Maak elke afleidingsdraad goed vast. Leg in elke afleidingsdraad een lus van 2,5 tot 5 cm, plaats de lus op ongeveer 5 cm van de plaats van elke sensor en plak de draad vast aan de huid (zie Afbeelding 3). Hierdoor worden bewegingen die signaalartefacten veroorzaken verminderd. Afbeelding 3. Spanningslus in de afleidingsdraad De signaalkwaliteit van elke afleidingsdraad evalueren Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de holtersysteemtoepassing.

19 Gebruiksaanwijzing 15 Taken van de arts Leg de patiënt het volgende uit: de opnameprocedure; hoe informatie wordt opgeslagen in het patiëntdagboek; hoe de gebeurtenisknop moet worden gebruikt; dat contact met water moet worden vermeden. Tabel 2. Plaatsing van 5 afleidingsdraden (alleen HR100) Afleidingsdraad AHA-kleur IEC-kleur Plaatsing Ch1+ Rood Groen Vierde intercostale ruimte bij de linkerrand van het sternum Ch1- Wit Rood Linker clavicula, lateraal van de sternumrand Ch2+ Bruin Wi Zesde intercostale ruimte op de anterieure axillaire lijn Ch2- Zwart Geel Rechter clavicula, lateraal van de midclaviculaire lijn RL Groen Zwart Laagste rib aan de rechterzijde van de borstkas Afbeelding 4. Plaatsing van 5 afleidingsdraden (alleen HR100)

20 16 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Tabel 3. Plaatsing van 7 afleidingsdraden (alle modellen) Afleidingsdraad AHA-kleur IEC-kleur Plaatsing Ch1+ Rood Groen Vierde intercostale ruimte bij de linkerrand van het sternum Ch1- Wit Rood Linker clavicula, lateraal van de sternumrand Ch2+ Bruin Wit Zesde intercostale ruimte op de anterieure axillaire lijn Ch2- Zwart Geel Rechter clavicula, lateraal van de midclaviculaire lijn Ch3+ Oranje Oranje Zesde intercostale ruimte op de midclaviculaire lijn links Ch3- Blauw Blauw Manubrium sterni RL Groen Zwart Laagste rib aan de rechterzijde van de borstkas Afbeelding 5. Plaatsing van 7 afleidingsdraden (alle modellen)

21 Gebruiksaanwijzing 17 Afbeelding 6. Afleidingsdraden AHA Afbeelding 7. Afleidingsdraden IEC

22 18 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Tabel 4. Plaatsing van 12 afleidingsdraden (alleen HR1200) Afleidingsdraad AHA Afleidingsdraad IEC AHAkleur IECkleur Plaatsing RA Wit R Rood Rechter clavicula, lateraal van de sternumrand LA Zwart L Geel Linker clavicula, lateraal van de sternumrand LL Rood F Groen Laagste rib aan de linkerzijde van de borstkas V1 Bruin/rood C1 Wit/rood Vierde intercostale ruimte aan de rechterrand van het sternum V2 Bruin/geel C2 Wit/geel Vierde intercostale ruimte aan de linkerrand van het sternum V3 Bruin/groen C3 Wit/groen Midden tussen afleidingsdraad V2 en V4 V4 Bruin/groen C4 Wit/bruin Vijfde intercostale ruimte op de midclaviculaire lijn links V5 Bruin/oranje C5 Wit/zwart Anterieure axillaire lijn links op het horizontale niveau van C4 V6 Blauw/violet C6 Wit/violet Midaxillaire lijn links op het horizontale niveau van C4 RL Groen N Zwart Laagste rib aan de rechterzijde van de borstkas Afbeelding 8. Plaatsing van 12 afleidingsdraden (alleen HR1200) RA LA V1 V2 V3 V4 V5 V6 RL LL

23 Gebruiksaanwijzing 19 De Welch Allyn-holtersysteemtoepassing starten De Welch Allyn-holtersysteemtoepassing starten 1. Klik op het pictogram van de holtersysteemtoepassing. Het hoofdmenu wordt weergegeven. Tabel 5. Opties hoofdmenu Knop Opstart test Inbox Archief PCH200 Alleen Instell. Afm. Doel Hiermee configureert u de holterrecorder. Hiermee geeft u onverwerkte tests weer. Hiermee geeft u verwerkte tests weer. Hiermee stelt u de systeemopties in, zoals het afdrukformaat. Hiermee meldt u zich af. Een test starten Let op Voor SD-kaarten met 2 GB of minder wordt een bestandsindeling volgens FAT aanbevolen. Draadloze Initialisatie - (ECG Preview op holtersysteemtoepassing) 1. Bereid de patiënt voor volgens Voorbereiding van de patiënt op pagina 13.

24 20 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem 2. Verwijder de batterijklep. 3. Plaats een SD-kaart in de recorder. 4. Plaats een nieuwe batterij (HR100) of batterijen (HR300/1200). Let op de polariteit. 5. Start de holtersoftwaretoepassing en selecteer Opstart test. 6. Als er al een opname van de patiënt is gemaakt, klikt u op Zoeken. Er wordt een patiëntenlijst weergegeven. Gebruik de velden bovenaan de patiëntenlijst voor het filteren van de zoekresultaten. Selecteer een patiënt. 7. Voer alle toepasselijke informatie in of selecteer deze. Let op Plaatsen van een arts, technicus of het bestellen van een arts kunnen meerdere probeert om met succes toe te voegen 8. Klik op Volgende. Het venster Recorder selecteren wordt geopend. 9. Na ongeveer 20 seconden wordt het serienummer van de recorder in het venster Recorders in bereik weergegeven. 10. Klik op Volgende. (Klik als er geen nummer wordt weergegeven op Probleem oplossen.) Let op In Windows Vista en Windows 7 operating systemen; eerder gekoppeld recorders kunnen worden weergegeven, zelfs als de recorder niet is ingeschakeld.

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn Cardio Control BV Staalweg 50 2612 KK Delft Nederland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com WACPW/WS/NL Rev. 01 Versie 1.4.4 17 januari

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

Logitech Gaming Software Help-centrum

Logitech Gaming Software Help-centrum Logitech Gaming Software Help-centrum Activiteiten... Wilt u meer weten? Een nieuw profiel maken Aan de slag Opdrachten toewijzen aan G-toetsen/knoppen Studielessen over profielen Een macro met meerdere

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 2 3.1. Eerste installatie... 2 3.2. DJ Control MP3 en de geluidskaart van uw computer... 4 4. PRESENTATIE... 4 4.1. De

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:...

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 9 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan..12 3.

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 3 3.1. Drivers installeren... 3 3.1.1. Installatie onder Windows Vista / 7... 4 3.1.2. Installatie onder Windows XP...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9 Inhoud 1. Inleiding....4 Belangrijkste eigenschappen:... 4 2. Verklaring...5 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 6 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7 Vooraanzicht Mobiele telefoon...

Nadere informatie