Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing

2 ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel of gedeeltelijk reproduceren of dupliceren, in welke vorm dan ook. Welch Allyn en diens verkopers zijn niet verantwoordelijk voor enige schade jegens enige persoon of voor onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van het product dat voortvloeit uit een verzuim het product te gebruiken in overeenstemming met de voorschriften, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen of verklaringen inzake het bedoelde gebruik in deze handleiding. Welch Allyn, HR100, HR300, HR1200, PCH100 en PCH200 zijn gedeponeerde handelsmerken van Welch Allyn. SD is een handelsmerk van Toshiba. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. in de VS. Op de software in dit product rusten auteursrechten uit van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Alle rechten voorbehouden. De software wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen van internationale verdragen die wereldwijd gelden. Krachtens deze wetgeving is de licentienemer gerechtigd tot het gebruik van het exemplaar van de software dat bij dit instrument wordt geleverd, voor zover dit gebruik plaatsvindt conform de bestemming van het product waarin de software is opgenomen. Het is verboden de software te kopiëren, te decompileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse-engineering of op een andere manier in een voor personen leesbare vorm om te zetten. Er wordt geen software of software-exemplaar aan u verkocht. Alle (eigendoms)rechten blijven in handen van Welch Allyn of haar toeleveranciers. Voor informatie over de producten van Welch Allyn kunt u bellen met het centrum voor technische ondersteuning van Welch Allyn: Verenigde Staten Australië Canada China Europees callcenter Frankrijk Duitsland Japan Latijns-Amerika Nederland Singapore Zuid-Afrika Verenigd Koninkrijk Zweden Bestelnummer: Artikelnr. Global Instrumentation versie H Raadpleeg WEB Site " voor het apparaat aanwijzingen voor gebruik en ondersteunende documentatie. Om een papieren kopie van het apparaat aanwijzingen voor het gebruik, neem dan contact op met Welch Allyn. Geproduceerd voor: Geproduceerd door: Meubelfabrikant: Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY VS Global Instrumentation, LLC 8104 Cazenovia Road Manlius, NY USA Contract Medical International GmbH Lauensteiner Strasse Dresden Duitsland Telefoon: +49 (0) Fax: +49 (0) Contactpersoon: manager inzake naleving Europese regelgeving Gedrukt in de Verenigde Staten

3 Gebruiksaanwijzing Inhoud iii Inhoud Beoogd gebruik Indicaties voor gebruik Contra-indicaties Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen 'Let op'-aanwijzingen ymbolen Inleiding Inspectie na levering Voordat u begint Systeemvereisten Optionele vereisten Functies Gebruiksaanwijzing van de holtersysteemtoepassing De Welch Allyn holtersoftware activeren Afbeeldingen van de recorders Bediening Voorbereiding van de patiënt De patiënt voorbereiden voor de holterprocedure Plaatsing van de elektroden op de patiënt voorbereiden De Welch Allyn-holtersysteemtoepassing starten Een test starten Het testrapport bekijken, bewerken en afdrukken Instellingen Handleiding voor artsen Servicebeleid Welch Allyn Onderhoud De recorder- en patiëntkabel reinigen De recorder inspecteren De recorder testen De recorder opbergen De apparatuur weggooien Technische specificaties Accessoires nformatie inzake elektromagnetische emissie en immuniteit FCC-informatie Problemen oplossen Softwarelicentie

4 iv Inhoud Expert holtersoftwaresysteem

5 Gebruiksaanwijzing 1 Gebruiksaanwijzing Beoogd gebruik Het holtersysteem van Welch Allyn is bedoeld voor gebruik als een ambulant elektrocardiografisch holtersysteem voor het controleren van stoornissen in het ECGritme stoornissen tot een periode van 48 uur. Het holtersysteem van Welch Allyn is bedoeld voor gebruik onder toezicht van een arts of personen die volledig bekend zijn met alle aspecten van ECG-morfologie, -ritme en -aritmie. Deze procedure staat bekend als de holterprocedure en wordt gebruikt voor het vastleggen van onregelmatige of door activiteit veroorzaakte afwijkingen van het ECG-ritme buiten de dokterspraktijk. Het holtersysteem van Welch Allyn bestaat uit de Welch Allyn-holterrecorder en de Welch Allyn-holtersysteemtoepassing. Terwijl de patiënt de recorder van het systeem draagt, worden elektrocardiografische gegevens ambulant geregistreerd. De gegevens van de recorder worden geanalyseerd door de Welch Allyn-holtersysteemtoepassing. Het holtersysteem van Welch Allyn is niet bedoeld voor kinderen lichter dan 10 kg. Het holtersysteem van Welch Allyn wordt gebruikt voor de ambulante verwerving van ECG-golfvormen van patiënten. De recorder en bijbehorende accessoires bieden signaalacquisitie voor maximaal drie (HR100 en HR300) of maximaal acht kanalen (HR1200) met ECG-golfvormen van de patiënt via oppervlakte-elektroden die op het lichaam worden geplakt. De hier besproken apparatuur levert de volgende diagnostische functies: de ambulante verwerving, weergave en opslag en het afdrukken van ECG-golfvormen van patiënten. De recorder en bijbehorende accessoires bieden signaalacquisitie voor 12 afgeleiden met ECG-golfvormen van de patiënt via oppervlakte-elektroden die op de patiënt worden geplakt. met optionele holteralgoritmen worden metingen, gegevensweergaven en grafische weergaven voor advies voor patiënten gegenereerd. Deze worden aangeboden voor beoordeling en interpretatie door de arts op basis van kennis van de patiënt, resultaten van lichamelijk onderzoek, de volledige weergave van ambulante ECG-gegevens en andere klinische bevindingen. met behulp van optionele interpretatieve algoritmen om metingen, data presentaties, grafische presentaties en interpretatieve verklaringen op een adviserende basis voor patiënten te genereren. Deze worden gepresenteerd voor beoordeling en interpretatie door de arts op basis van kennis van de patiënt, de resultaten van het lichamelijk onderzoek, de ambulante ECG-gegevens volledige openheid displays, en andere klinische bevindingen.

6 2 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Indicaties voor gebruik WAARSCHUWING Veiligheid - computerondersteunde verwerving en interpretatie van ECG-gegevens is een waardevol hulpmiddel als het goed wordt toegepast. Geen enkele automatische interpretatie is echter volledig betrouwbaar. De interpretaties moeten door een arts worden beoordeeld, voordat een patiënt al dan niet wordt behandeld. Contra-indicaties Het holtersysteem van Welch Allyn is bedoeld voor de ambulante verwerving van ECG-signalen van patiënten. Patiënten zijn personen met (vermoedelijke) problemen met de kransslagaders. Deze ambulante elektrocardiograaf en bijbehorend analysesysteem kunnen ongeacht leeftijd of geslacht van de patiënt worden gebruikt. De holterrecorderprocedure is een van de vele hulpmiddelen die artsen kunnen gebruiken voor het vastleggen van onregelmatige of door activiteit veroorzaakte afwijkingen van het ECG-ritme buiten de dokterspraktijk. Indicaties voor het uitvoeren van holterregistratie zijn: Aritmieën Pijn op de borst Onverklaarde syncope Kortademigheid Hartkloppingen Pacemakerevaluatie Regulering van anti-aritmische middelen Evaluatie van een patiënt na een myocardinfarct Geschiedenis van hart- en vaatziekten in de familie Computerondersteunde verwerving en interpretatie van ECG-gegevens is een waardevol hulpmiddel als het goed wordt toegepast. Geen enkele automatische interpretatie is echter volledig betrouwbaar. De interpretaties moeten door een arts worden beoordeeld, voordat een patiënt al dan niet wordt behandeld. Het holtersysteem van Welch Allyn is niet bedoeld voor kinderen lichter dan 10 kg. Met behulp van optionele interpretatieve algoritmen om metingen, data presentaties, grafische presentaties en interpretatieve verklaringen op een adviserende basis voor patiënten te genereren.

7 Gebruiksaanwijzing 3 Waarschuwingen en meldingen Waarschuwingen 'Let op'-aanwijzingen Maak uzelf vertrouwd met deze waarschuwingen. Specifieke waarschuwingen en meldingen zijn ook door de gehele handleiding te vinden. Een waarschuwing in deze handleiding duidt op een toestand of praktijk die, indien deze niet onmiddellijk wordt gecorrigeerd of beëindigd, kan leiden tot letsel, ziekte of zelfs overlijden van de patiënt. WAARSCHUWING Veiligheid Houd bij patiënten met een pacemaker minimaal 15 cm tussen de recorder en de pacemaker. Schakel de recorder onmiddellijk uit en verleen de patiënt de vereiste zorg indien u vermoedt dat de recorder de pacemaker heeft beïnvloed. WAARSCHUWING Veiligheid Verwijder de elektroden, de afleidingsdraden en de recorder van de patiënt voordat u overgaat tot defibrilatie. WAARSCHUWING Veiligheid De geleidende delen van de elektroden en de bijbehorende connectoren voor toegepaste onderdelen van type BF of CF, waaronder de neutrale elektrode, mogen niet in contact komen met andere geleidende onderdelen, inclusief de aarde. WAARSCHUWING Veiligheid Inspecteer de recorder en de accessoires voor elk gebruik. WAARSCHUWING Veiligheid Randapparatuur en accessoires die in contact komen met de patiënt dienen te voldoen aan alle geldende eisen en regelgeving op het gebied van veiligheid en EMC. WAARSCHUWING Veiligheid Het systeem is niet bedoeld voor gebruik in combinatie met chirurgische instrumenten met een hoge frequentie (HF) en biedt de patiënt geen bescherming. WAARSCHUWING Explosiegevaar Niet gebruiken in de aanwezigheid van een brandbaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of lachgas. WAARSCHUWING Brandgevaar Vervang batterijen door AA (LR6) alkalinebatterijen. Let op de polariteit. WAARSCHUWING Het gebruik van niet-goedgekeurde kabels en accessoires kan de EMC-prestaties beïnvloeden. WAARSCHUWING Het opstapelen van apparaten of opslag in de nabijheid van andere apparatuur wordt afgeraden. Een 'let op'-aanwijzing in deze handleiding duidt op een toestand of praktijk die bij voortzetting of uitblijven van onmiddellijke correctie kan leiden tot schade of defecten aan apparatuur of gegevensverlies. Let op Gebruik GEEN aceton, ether, freon, van petroleum afgeleide producten of andere oplosmiddelen voor het reinigen van de recorder. Let op Laat zeep of water NIET in contact komen met de batterijcontacten of de pennen van de patiëntconnectoren. Let op De recorder of patiëntkabels mogen NIET worden ondergedompeld, gereinigd in een autoclaaf of gereinigd met stoom. Let op Onderdelen moeten door Welch Allyn zijn gecertificeerd.

8 4 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem ymbolen Waarschuwing. Zorgvuldig lezen. Voorzichtig/Kennisgevingen. Zorgvuldig lezen. Let op: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Door patiënt geactiveerde gebeurtenis. Voldoet minimaal aan richtlijn 93/42/EEG, MDD, Klasse IIb. Type BF medische apparatuur. Polariteit batterij. Gebruik AA-alkalinebatterijen (LR6). Eenmalig gebruik. Materialen met dit symbool mogen slechts eenmaal worden gebruikt. SD SD-geheugenkaartinterface (Secure Digital). Bluetooth draadloze communicatietechnologie Recyclingsymbool Gooi dit product niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Bewerk dit product voor hergebruik of afzonderlijke afvalverwerking volgens de richtlijn 2002/96/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment). Deze richtlijn is niet van toepassing indien het product besmet is. Zie Temperatuurbereik (zie Technische specificaties).

9 Gebruiksaanwijzing 5 Droog houden (zie Technische specificaties). Deze zijde boven. Breekbaar, glas. Serienummer. Referentienummer. Geen latex. Geen pvc. Niet blootstellen aan direct zonlicht. LED-lampje. Niet-ioniserende straling.

10 6 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Temperatuurbereik. (zie technische gegevens) Drukbereik. (zie technische gegevens) Serienummer.

11 Gebruiksaanwijzing 7 Inleiding Inspectie na levering Voordat u begint Systeemvereisten Deze handleiding is bestemd voor beroepsbeoefenaars werkzaam in de klinische geneeskunde met actieve kennis van medische procedures en terminologie, zoals vereist voor het bewaken van hartpatiënten. U dient deze handleiding en alle overige documentatie bij de ambulante elektrocardiograaf en de bijbehorende opties of accessoires te hebben gelezen en begrepen voordat: u de holterrecorder van Welch Allyn en de bijbehorende Welch Allyn-holtersoftware voor klinische toepassingen gebruikt, u de recorder instelt of configureert, problemen met de recorder oplost of onderhoud uitvoert. Uw nieuwe holtersysteemapplicatie is voorafgaand aan verzending zorgvuldig geïnspecteerd. Inspecteer alle onderdelen bij levering op transportschade. Neem contact op met de transporteur als u beschadigingen aantreft. Neem contact op met de technische ondersteuning als er onderdelen ontbreken. Uw systeem moet voor goede werking voldoen aan de aanbevolen vereisten. Controleer de systeemvereisten voordat u het systeem probeert te installeren of gebruiken. 300 MHz Pentium-processor of sneller Windows XP (32-Bit), Vista (32-Bit/64-Bit), Windows 7 (32/64-Bit) met alle belangrijke Service Pack-updates, Windows 8 (32/64-Bit) Minimaal 512 MB RAM Minimaal 40 GB vaste schijf Muis en toetsenbord Cd-station SD-kaartlezer Printer met resolutie hoger dan 300 dpi Monitor met schermresolutie ingesteld op 1024 x 768 Vereiste ruimte op vaste schijf Vereiste ruimte op vaste schijf voor installatie: 30 MB voor holtersysteemapplicatie 8 MB voor elektronische handleidingen (optioneel)

12 8 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Normaal gebruik van vaste schijf Voorbeelden opslagvereisten Optionele vereisten Databaseopslag Vereisten voor back-up 1 GB voor zestien 24-uurs patiëntrapporten bij 200 steekproeven/seconde met volledige weergave 24-uurs patiëntrapport bij 200 steekproeven/seconde met volledige weergave vereist 64 MB ruimte op de vaste schijf 48-uurs patiëntrapport bij 200 steekproeven/seconde met volledige weergave vereist 128 MB ruimte op de vaste schijf Cd-schrijver voor het schrijven van holterrapportbestanden naar cd Vereisten voor Bluetooth-communicatie Let op Windows vereist altijd minimaal 250 MB beschikbare vrije ruimte op de vaste schijf voor virtueel geheugen, printerspooling en caching. Als hieraan niet wordt voldaan, nemen de systeemprestaties af of crasht het systeem. Let op Een back-up gemaakt met Windows Vista of Windows 7 kan niet worden hersteld in Windows XP. Let op Onderdelen moeten door Welch Allyn zijn gecertificeerd. Gebruikersvereisten Ondersteuning voor USB 1.1 of 2.0 Bluetooth-communicatieapparatuur (onderdeelnummer Welch Allyn ) Let op De toepassing PCH100 of PCH200 kan niet worden gebruikt met Windows-compatibiliteitsmodi (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000). Gebruikers van het PCH100 of PCH200 Holter-systeem moeten over het volgende beschikken: Ervaring met Windows-besturingssysteem voor pc s, incl. muis/toetsenbord. Voor beoordeling analysegegevens: bekwaamheid in het beoordelen van ECG s en kennis van de diverse hartslagcategorieën. Raadpleeg de handleiding voor artsen. Gebruikers die een patiënt aansluiten op de HR100- of HR300-recorder moeten ervaring hebben met het gereedmaken van elektrodes. Gebruikers die de software, database en gegevensbestanden onderhouden, moeten hier ervaring mee hebben.

13 Gebruiksaanwijzing 9 Functies Lichtgewicht en klein van formaat voor het comfort van de patiënt. Twee patiëntknoppen waarmee de patiënt gebeurtenissen kan markeren die hij/zij belangrijk vindt. (Beide knoppen hebben dezelfde functie.) Feedback systeemstatus:lcd-en LED (HR 100) of LCD-scherm (HR 300 en HR 1200). Verwijderbare Secure Digital-geheugenkaart voor het opslaan en overdragen van ECG-gegevens gedurende een periode van minimaal 24 uur. Het holteranalysesysteem levert real-time ECG-gegevens via draadloze Bluetooth-communicatietechnologie voor het controleren van de plaatsing van de patiëntelektroden en de elektronische overdracht van ECG-opnamen. Werkt op AA-alkalinebatterijen (LR6): één (HR 100) of twee (HR 300 en HR 1200). Verwijderbare patiëntkabel. Navigatietoetsen toetsen voor enter, annuleren, omhoog, omlaag, rechts en links. LCD-scherm biedt weergaven van ECG-golfvormen ter controle van de elektrodeverbinding. Tijdweergave.

14 10 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Gebruiksaanwijzing van de holtersysteemtoepassing De Welch Allyn holtersoftware activeren. U moet de holtersoftware binnen 30 dagen activeren. Doet u dit niet, dan wordt de software vergrendeld. Het activatiebericht wordt telkens als u de software start weergegeven, tot u de software activeert. De beste manier voor het activeren van de software is via internet. Activeren via internet 1. Klik op het holterpictogram. Het activatiebericht wordt weergegeven. 2. Klik op Ja of Nee. Als u op Nee klikt, wordt er een bericht weergegeven om u eraan te herinneren dat u binnen 30 dagen moet activeren. (Let op: na 30 dagen start de software niet meer.) Als u op Ja klikt, wordt het systeem automatisch geactiveerd en wordt het activatiescherm niet meer weergegeven. Hiermee is de vereiste activatie voltooid. Handmatig activeren (Geen verbinding met internet) Als de software geen internetverbinding kan vinden, moet u de toepassing handmatig activeren. 1. Start de holtersysteemsoftware. Het activatiebericht wordt weergegeven. 2. Klik op Ja of Nee. Als u op Nee klikt, wordt er een bericht weergegeven om u eraan te herinneren dat u binnen 30 dagen moet activeren. (Let op: na 30 dagen start de software niet meer.) Als u op Ja klikt, wordt het dialoogvenster voor Handmatige activatie weergegeven. Klik op de knop Afdr. Neem contact op met de technische ondersteuning van Welch Allyn (zie pagina ii). U wordt gevraagd de volgende informatie op de uitdraai te geven: Gebruikersnaam Wachtwoord Serienummer pc 1 Serienummer pc 2 3. Als u de Activatiecode ontvangt, typt u deze in het vak Activatiecode en klikt u op Activeren. De toepassing start, en het activatiescherm wordt niet meer weergegeven. Hiermee is de vereiste activatie voltooid.

15 Gebruiksaanwijzing 11 Afbeeldingen van de recorders Afbeelding 1. Holterrecorder HR 100 Patiëntkabel Door patiënt geactiveerde gebeurtenisknoppen LED Batterijhouder SDkaartinterface Afbeelding 2. Holterrecorders HR 300 en HR 1200 Batterijen SD-kaartinterface (Secure Digital) LCD Door patiënt geactiveerde gebeurtenisknoppen Patiëntkabel Let op Het plaatsen van de Secure Digital Card in naar achteren of omhoog naar beneden kunnen beschadigen Secure Digital Card Interface.

16 12 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Bediening De tijd instellen (alleen HR100) Batterijen moeten minimaal 10 minuten in de recorder blijven om de backup cell van de klok op te laden. 1. Verwijder het batterijdeksel van de recorder (zie Afbeelding 1). 2. Verwijder de SD-kaart uit de SD-poort aan de achterkant van het apparaat (zie Afbeelding 1). 3. Plaats een nieuwe, AA alkaline (LR 6) batterijen in de recorder batterijvak. Let op de polariteit. 4. Het LCD-scherm toont de tijd na de recorder zelf-diagnostiek is voltooid (ongeveer 10 seconden). De tijd wordt weergegeven in 24-uurs formaat en datum wordt weergegeven in Jaar Maand Dag-formaat. 5. Voer ingestelde tijd mode door op de bovenste en onderste Event switches tegelijk voor 2-seconden., Het uur een cijfer begint te knipperen. 6. Verhoog de waarde die met de Top Event schakelaar. Gebruik de onderste Event schakelaar om te schakelen tussen uren, minuten, jaar, maand en dag. 7. Druk op de boven-en onderzijde Event schakelaars om tijd en datum die op te slaan. Verwijder de batterijen. De tijd instellen (alleen HR300 en HR1200) Batterijen moeten minimaal 10 minuten in de recorder blijven om de backup cell van de klok op te laden. 1. Verwijder het batterijdeksel van de recorder (zie Afbeelding 2). 2. Verwijder de SD-kaart uit de SD-poort aan de achterkant van het apparaat (zie Afbeelding 2). 3. Plaats twee nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR 6) in de batterijhouder van de recorder. Let op de polariteit. 4. Schuif en klik de batterij klep op de recorder. Na de zelf-diagnose van de recorder wordt de tijd in het LCD scherm getoont (ongeveer 10 seconden). De tijd wordt getoond in een 24 uur formaat en de datum in Jaar Maand Dag formaat. 5. Druk de <Rechter> Functie toets in, de weergave van het uur begint te knipperen. 6. Verhoog het uur dat wordt weergegeven met de pijl-omhoog of verlaag het uur dat wordt weergegeven met de pijl-omlaag. Gebruik de rechter- en linkerpijltoetsen om te schakelen tussen uren, minuten, seconden, jaar, maand en dag. 7. Druk de <Rechter> functie toets in om de getoonde datum en tijd op te slaan. verwijder de batterijen.

17 Gebruiksaanwijzing 13 Voorbereiding van de patiënt De patiënt voorbereiden voor de holterprocedure Deel bij het maken van de afspraak het volgende mee aan de patiënt: De elektroden niet verwijderen en geen draden afkoppelen. Niet zwemmen, baden of douchen gedurende de opnameperiode. Draag loszittende, comfortabele kleding als u naar de afspraak komt (combinaties van overhemd en broek of blouse en rok zijn beter dan kledingstukken aan een stuk). Plaatsing van de elektroden op de patiënt voorbereiden WAARSCHUWING Veiligheid Laat een ruimte van ongeveer 1,5 meter rondom de patiënt vrij bij het aankoppelen en verwijderen van de recorder. WAARSCHUWING Veiligheid Sluit geen externe apparatuur aan op de recorder. Sluit afleidingsdraden alleen aan op de patiëntelektroden. WAARSCHUWING Veiligheid Houd de recorder en de patiëntkabel schoon, met name de onderdelen die met patiënten in aanraking komen. Let op Controleer of de datums op de desbetreffende onderdelen niet verstreken zijn. Tabel 1. Aanbevolen accessoires Accessoire Aantal Elektroden 5 of 7 AA-alkalinebatterijen (LR6) 1 voor de HR voor de HR 300 en HR 1200 Wegwerpscheermesje 1 Schuurkussentje 1 Alcoholdoekjes 2 Tasje 1 Patiëntdagboek 1

18 14 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem De patiënt voorbereiden en de elektroden plaatsen Let op Let er altijd op dat de juiste elektrodeplaatsing wordt toegepast voor de gekozen afleidingsconfiguratie. Let op ECG-elektroden kunnen huidirritatie veroorzaken. Onderzoek de huid op irritaties of ontstekingen en vermijd plaatsing van de elektroden op die plekken. Bij huidirritatie tijdens de procedure adviseren de patiënt om de elektroden te verwijderen en de gezondheidszorg dienstverlener contact zo snel mogelijk. Help de patiënt om gemakkelijk te gaan liggen. De voorbereiding van de patiënt is belangrijk voor het welslagen van de holterprocedure. 1. Leg de procedure uit aan de patiënt. 2. Prepareer de locaties voor de elektroden. Zie Afbeelding 4 voor de plaatsing van 5 afleidingsdraden, Afbeelding 5 voor de plaatsing van 7- afleidingsdraden, Afbeelding 8 voor de plaatsing van 12 afleidingsdraden. 3. Scheer indien nodig de plaats waar de elektrode moet worden aangebracht. 4. Reinig de plaats voor de elektrode met alcohol. 5. Laat de plaats voor de elektrode drogen. 6. Sluit de elektroden aan op de afleidingsdraden voordat ze worden bevestigd op het lichaam van de patiënt. 7. Maak elke afleidingsdraad goed vast. Leg in elke afleidingsdraad een lus van 2,5 tot 5 cm, plaats de lus op ongeveer 5 cm van de plaats van elke sensor en plak de draad vast aan de huid (zie Afbeelding 3). Hierdoor worden bewegingen die signaalartefacten veroorzaken verminderd. Afbeelding 3. Spanningslus in de afleidingsdraad De signaalkwaliteit van elke afleidingsdraad evalueren Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de holtersysteemtoepassing.

19 Gebruiksaanwijzing 15 Taken van de arts Leg de patiënt het volgende uit: de opnameprocedure; hoe informatie wordt opgeslagen in het patiëntdagboek; hoe de gebeurtenisknop moet worden gebruikt; dat contact met water moet worden vermeden. Tabel 2. Plaatsing van 5 afleidingsdraden (alleen HR100) Afleidingsdraad AHA-kleur IEC-kleur Plaatsing Ch1+ Rood Groen Vierde intercostale ruimte bij de linkerrand van het sternum Ch1- Wit Rood Linker clavicula, lateraal van de sternumrand Ch2+ Bruin Wi Zesde intercostale ruimte op de anterieure axillaire lijn Ch2- Zwart Geel Rechter clavicula, lateraal van de midclaviculaire lijn RL Groen Zwart Laagste rib aan de rechterzijde van de borstkas Afbeelding 4. Plaatsing van 5 afleidingsdraden (alleen HR100)

20 16 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Tabel 3. Plaatsing van 7 afleidingsdraden (alle modellen) Afleidingsdraad AHA-kleur IEC-kleur Plaatsing Ch1+ Rood Groen Vierde intercostale ruimte bij de linkerrand van het sternum Ch1- Wit Rood Linker clavicula, lateraal van de sternumrand Ch2+ Bruin Wit Zesde intercostale ruimte op de anterieure axillaire lijn Ch2- Zwart Geel Rechter clavicula, lateraal van de midclaviculaire lijn Ch3+ Oranje Oranje Zesde intercostale ruimte op de midclaviculaire lijn links Ch3- Blauw Blauw Manubrium sterni RL Groen Zwart Laagste rib aan de rechterzijde van de borstkas Afbeelding 5. Plaatsing van 7 afleidingsdraden (alle modellen)

21 Gebruiksaanwijzing 17 Afbeelding 6. Afleidingsdraden AHA Afbeelding 7. Afleidingsdraden IEC

22 18 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem Tabel 4. Plaatsing van 12 afleidingsdraden (alleen HR1200) Afleidingsdraad AHA Afleidingsdraad IEC AHAkleur IECkleur Plaatsing RA Wit R Rood Rechter clavicula, lateraal van de sternumrand LA Zwart L Geel Linker clavicula, lateraal van de sternumrand LL Rood F Groen Laagste rib aan de linkerzijde van de borstkas V1 Bruin/rood C1 Wit/rood Vierde intercostale ruimte aan de rechterrand van het sternum V2 Bruin/geel C2 Wit/geel Vierde intercostale ruimte aan de linkerrand van het sternum V3 Bruin/groen C3 Wit/groen Midden tussen afleidingsdraad V2 en V4 V4 Bruin/groen C4 Wit/bruin Vijfde intercostale ruimte op de midclaviculaire lijn links V5 Bruin/oranje C5 Wit/zwart Anterieure axillaire lijn links op het horizontale niveau van C4 V6 Blauw/violet C6 Wit/violet Midaxillaire lijn links op het horizontale niveau van C4 RL Groen N Zwart Laagste rib aan de rechterzijde van de borstkas Afbeelding 8. Plaatsing van 12 afleidingsdraden (alleen HR1200) RA LA V1 V2 V3 V4 V5 V6 RL LL

23 Gebruiksaanwijzing 19 De Welch Allyn-holtersysteemtoepassing starten De Welch Allyn-holtersysteemtoepassing starten 1. Klik op het pictogram van de holtersysteemtoepassing. Het hoofdmenu wordt weergegeven. Tabel 5. Opties hoofdmenu Knop Opstart test Inbox Archief PCH200 Alleen Instell. Afm. Doel Hiermee configureert u de holterrecorder. Hiermee geeft u onverwerkte tests weer. Hiermee geeft u verwerkte tests weer. Hiermee stelt u de systeemopties in, zoals het afdrukformaat. Hiermee meldt u zich af. Een test starten Let op Voor SD-kaarten met 2 GB of minder wordt een bestandsindeling volgens FAT aanbevolen. Draadloze Initialisatie - (ECG Preview op holtersysteemtoepassing) 1. Bereid de patiënt voor volgens Voorbereiding van de patiënt op pagina 13.

24 20 Gebruiksaanwijzing Expert holtersoftwaresysteem 2. Verwijder de batterijklep. 3. Plaats een SD-kaart in de recorder. 4. Plaats een nieuwe batterij (HR100) of batterijen (HR300/1200). Let op de polariteit. 5. Start de holtersoftwaretoepassing en selecteer Opstart test. 6. Als er al een opname van de patiënt is gemaakt, klikt u op Zoeken. Er wordt een patiëntenlijst weergegeven. Gebruik de velden bovenaan de patiëntenlijst voor het filteren van de zoekresultaten. Selecteer een patiënt. 7. Voer alle toepasselijke informatie in of selecteer deze. Let op Plaatsen van een arts, technicus of het bestellen van een arts kunnen meerdere probeert om met succes toe te voegen 8. Klik op Volgende. Het venster Recorder selecteren wordt geopend. 9. Na ongeveer 20 seconden wordt het serienummer van de recorder in het venster Recorders in bereik weergegeven. 10. Klik op Volgende. (Klik als er geen nummer wordt weergegeven op Probleem oplossen.) Let op In Windows Vista en Windows 7 operating systemen; eerder gekoppeld recorders kunnen worden weergegeven, zelfs als de recorder niet is ingeschakeld.

Holterrecorders HR100/300/1200

Holterrecorders HR100/300/1200 Holterrecorders HR100/300/1200 HR100 - recorder HR300- of HR1200 -recorder Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn Holterrecorders Copyright 2006 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing Systeemvereisten o Intel of AMD 600 MHz processor (1 GHz of hoger aanbevolen) o 256 MB RAM-geheugen (256 MB of meer beschikbaar geheugen aanbevolen) o 60

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tel.: +353 46 90 67700 Fax: +353 46 90 67754 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes Executive. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Veroval Medi.connect. Beknopte handleiding SH 7/6/17

Veroval Medi.connect. Beknopte handleiding SH 7/6/17 Veroval Medi.connect Beknopte handleiding SH 7/6/17 Inhoudstafel 1. Veroval -medi.connect installeren 2. Uw bloeddrukmeter installeren 3. Uw ECG installeren 4. Uw personenweegschaal installeren 5. Uw gegevens

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows 7 Windows installeert automatisch de betreffende driver nadat u uw Smartinterface

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf

CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf 1 CP 50 - en CP 50 Plus Rustelektrocardiograaf met 12 afleidingen Beknopte handleiding De elektrocardiograaf aansluiten op de stroomvoorziening De elektrocardiograaf kan werken op wisselstroom of batterijvoeding.

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

SBGuidance Machine Manager. SBGuidance Machine Manager. Versie 2.0. Handleiding. 24 november 2009

SBGuidance Machine Manager. SBGuidance Machine Manager. Versie 2.0. Handleiding. 24 november 2009 SBGuidance Machine Manager Handleiding 24 november 2009 Versie 2.0 Service Handleiding - 1 - November 2009 SBGuidance Machine Manager Service Handleiding (Herziening 0) Copyright 2009 SBG Innovatie. Alle

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215

Uw gebruiksaanwijzing. SILVERCREST MD-20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3256215 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Rider 60. Stop ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Stop ( /BACK/ / ) LAP PAGE Aan de slag NL Rider De Rider beschikt over een aanraakscherm. U kunt op het scherm klikken of de hardwareknop gebruiken om het apparaat te bedienen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Aan-uit/Terug/Pauze/ Stop (

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Verbindingsgids (voor COOLPIX)

Verbindingsgids (voor COOLPIX) Verbindingsgids (voor COOLPIX) In dit document wordt de procedure beschreven voor het gebruik van de SnapBridge-app (versie 2.0) voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding tussen een ondersteunde

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart

Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Welch Allyn Connex Spot Monitor - Snelzoekkaart Inhoudsopgave Aan/uit-knop...2 Uitschakelen...2 Aanmelden en een profiel selecteren...2 Batterijstatus...2 Profiel wijzigen...2 Bloeddrukmeting starten/stoppen...2

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Deelpagina's afdrukken' op pagina 2-79 'Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)' op pagina 2-80 'Brochures afdrukken'

Nadere informatie