NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland"

Transcriptie

1 NETWERK KLINISCHE PADEN 2009 Jaaroverzicht Deelnetwerk Nederland

2 WOORD VOORAF Alweer een jaar vol ontwikkelingen achter de rug. Het Netwerk Klinische Paden (NKP) liet in 2009 weer volop van zich zien en horen. Er werden positieve resultaten geboekt. Nieuwe medewerkers opgeleid. Op diverse landelijke bijeenkomsten werd kennis en ervaring uitgewisseld. Een terugblik van tien jaar zorgpaden bood ons een overzicht van de state of the art. Er werd ook nieuwe kennis verkend, ontwikkeld en gebundeld: zorgpadenkennis op het gebied van logistiek en ketenzorg. Twee werkgroepen op dit gebied maakten in 2009 een vliegende start. Er was ruimte voor nieuwe leden. Opnieuw werden wij vruchtbaar ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Centrum voor Ziekenhuis en Verplegingswetenschap (CZV) van de Katholieke Universiteit Leuven. Waar mogelijk boden zij de broodnodige inspiratie, begeleiding, opleiding en training. Als bestuur zijn wij het afgelopen jaar op volle sterkt gebracht. Hilde Hiemstra, werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, trad (volgens afspraak) toe tot het Dagelijks Bestuur van het Nederlandse deelnetwerk klinische paden. Gevieren richten wij ons met verve op het verder verstevigen en verankeren van het Netwerk Klinische Paden in Nederland. WOORD Wij hielden daarbij de volgende doelen voor ogen: 1. aanhalen bestuurlijk netwerk; 2. vergroten uitstraling en zichtbaarheid netwerk; 3. bevorderen participatie netwerkleden; 4. acquisitie gericht op verdieping en verbreding. In dit jaaroverzicht blikken wij met gepaste trots terug en kijken alvast kort vooruit. Kijkt u met ons mee? Namens het Dagelijks Bestuur, VOORAF Dagmar Hassink, Meander Medisch Centrum Hilde Hiemstra, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Jan Oostenbrink, Franciscus Ziekenhuis Jeannette Verkerk, Groene Hart Ziekenhuis

3 VERNIEUW(EN)D AAN DE SLAG Het succes van een netwerk staat of valt met de participatie en betrokkenheid van haar leden. Een actieve inbreng en uitwisseling is hierbij cruciaal. Om dit nog beter te faciliteren is afgelopen jaar gekeken naar de opzet van de werkconferenties. Welke thema s brengen we voor het voetlicht? Welke gastsprekers nodigen we uit? Hoe creëren we voldoende ruimte voor het opdoen en uitwisselen van kennis en ervaring? Wie presenteert? Welke accenten brengen we aan? Hoe stimuleren we een actieve inbreng? Waar leggen we de nadruk op het intensiveren van onderlinge contacten? Wat is er te halen en wat is er te brengen? In nauw overleg met de coördinatoren uit de deelnemende organisaties zijn vijf landelijke werkconferenties voorbereid. Landelijke netwerkdagen met plenaire presentaties van gastsprekers (al dan niet uit de deelnemende instellingen) en aansluitend de mogelijkheid om te leren van elkaar. Verschillende landelijke ontwikkelingen en thema s kregen een plek. Centraal stond telkens de vraag: Hoe zijn deze te integreren in of te verbinden aan een succesvolle toepassing van zorgpaden? 13 februari 2009 In de praktijk De vijf werkconferenties op een rij Voor de ontwikkeling van een zorgpad wordt binnen het NKP gebruik gemaakt van een 30 stappenmodel. Het 30 stappenplan is ontwikkeld op basis van literatuurstudie. Het vormt, zoals een zorgpad zelf, een leidraad en geen blauwdruk. De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie en vraagt dikwijls om een gezonde dosis creativiteit, pragmatisme en inventiviteit. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een klinisch pad is bij uitstek een veranderingsproces. Het succes van dit veranderingsproces is afhankelijk van meerdere factoren. Veel netwerkleden zijn benieuwd V.l.n.r. Esther Zwaan, dr Stan Reichert, Theo van Noort, Marita Admiraal en dr Victor Umans hoe in de praktijk wordt omgegaan met het 30 stappenplan. Hoe pendelen anderen heen en weer tussen theorie en praktijk? Wie doorloopt alle 30 stappen bij het ontwikkelen van een zorgpad, wie juist niet? Welke eigen accenten worden gelegd en welke instrumenten of hulpmiddelen gebruikt? Het uitwisselen van deze en andere ervaringen stond in deze werkconferentie centraal. Esther Zwaan, klinisch pad coördinator in het Medisch Centrum Alkmaar demonstreerde het winnende klinisch pad electrocardioversie (NKP prijs 2008). Ter plekke logde zij in op het ziekenhuissysteem en illustreerde zij hoe de verschillende betrokken disciplines in het MCA nu werken met dit digitale zorgpad. Daarna werd het gebruik van het 30 stap penplan door de netwerkleden kritisch onder de loep genomen. Concrete voorbeelden werden verkend en werkwijzen, kennis en ervaring uitgewisseld. Op verschillende fronten een eye opener: Hé, doen jullie dat zo? Meegebrachte materialen werden ingezien en uitgewisseld en de beschikbare informatie op het extranet van werd bekeken.

4 20 maart 2009 Te gast in Leuven In 2007/2008 werden alle deelnemende organisaties meer dan 100 bevraagd naar het gebruik en de organisatie van klinische paden in de eigen instelling. Een inventarisatie van de stand van zaken met als uiteindelijk doel om in samenspraak met alle leden na te gaan hoe zowel de interne projecten als de totale organisatie van het NKP geoptimaliseerd kunnen worden. De werkconferentie op 20 maart in Leuven samen met onze Belgische collega s deed hiervan verslag. De werkconferentie bood een overzicht van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie, en interne organisatie van zorgpaden in de deelnemende instellingen in de verschillende deelnetwerken. Waar gaat het goed? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn zichtbaar? Waar liggen kansen ter verbetering? Een leerzame tocht en meetlat voor alle leden. 3 4 juni 2009 Zorgpaden over de muur Meer en meer worden zorgpaden niet alleen binnen de eigen organisatie gebruikt maar ook ingezet om de samenwerking tussen eerste-, tweede- en/of derdelijn te optimaliseren. Continuïteit in de zorgketen, over de muren van de eigen organisatie heen. Het praktisch vormgeven van transmurale of ketenpaden is niet altijd even makkelijk. Hoe maak je nu precies afspraken over verwijzing, samenwerking en afstemming en regie in de regio? En met wie? Tegen welke financiële grenzen loop je dan aan? De werkconferentie op 4 juni bood een overzicht van actuele inzichten en voorbeelden rondom het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden over de muren van de eigen organisatie heen. Gastsprekers Wilma Bijsterbosch, directeur van Zorgbrug te Gouda, en Jokelies Koppers, afdelingshoofd chirurgie van het OLVG, namen ons mee in de wereld van transmurale-, keten- en zorgnetwerken. Voor veel deelnemers herkenbare stof en een aanzet tot verdere oriëntatie op transmurale en ketenzorg activiteiten. De dag eindigde met concrete leer- en actiepunten voor de nieuwe werkgroep Transmurale Zorgpaden NKP.

5 48 september 2009 Kijkje in de keuken In september brachten 30 NKP deelnemers een bezoek aan het oogziekenhuis te Rotterdam (OZR). De dag stond in het teken van zorglogistieke aspecten en bood een keur aan presentaties, een indrukwekkende rondleiding en levendige discussies rondom dit thema. Het Oogziekenhuis fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Innovatie is een belangrijk kenmerk van het OZR. Jaarlijks worden ruim operaties uitgevoerd en patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor het OZR kritische succesfactoren. Ook was er oog voor ervaringen uit een heel andere hoek. De klinisch pad coördinator van GGZ Eindhoven presenteerde een aantal ervaringen met zorgpaden en lean-management in de GGZ. Een leerzame dag in een inspirerende omgeving met nieuwe aanknopingspunten voor de eigen (zorgpaden)praktijk. 510 december 2009 Een ervaring rijker De focus van de laatste werkconferentie van het jaar werd gelegd op twee innovatieve methoden om de kwaliteit van de zorg in de eigen organisatie nog verder te verbeteren: ECHO en GMC. Gastspreker Glenn Robert van King s College in London werd benaderd om zijn ervaringen met de innovatieve aanpak experience based co-design (in het Nederlands vertaald als Ervaringen van patiënten Centraal in HerOntwerp (ECHO)) met de Nederlandse coördinatoren te delen. Ook werden adviseurs en experts op het gebied van het Gezamenlijk Medisch Consult (GMC) benaderd. Ondanks de enthousiaste berichten die ons bereikten over het programma, bleef het aantal inschrijvingen te beperkt om de dag doorgang te laten vinden. Een korte nabelronde leerde dat de programmering van een werkconferentie in de drukke maand december voor veel coördinatoren een struikelblok is. Op verzoek van de netwerkleden zal worden geprobeerd de gastspreker uit te nodigen voor een van de werkconferenties in Met elkaar aan de slag in werkgroepen In 2009 zijn twee nieuwe werkgroepen van start gegaan. Een werkgroep rondom ketenpaden en een werkgroep rondom patiëntenlogistiek. In deze werkgroepen werken drie à vier netwerkleden gedurende circa een jaar op basis van actuele ontwikkelingen, een aantal nieuwe vragen uit. Welke accenten vraagt het ontwikkelen van ketenpaden? Hoe kan relevante zorgpaden informatie uit een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) worden gehaald. Welke praktische betekenis kan business proces management hebben voor zorgpaden. De werkgroepen kennen een afgebakende en resultaatgerichte opzet met een duidelijk doel en eindpunt. Zij worden ondersteund door een adviseur van het CBO. De onderwerpen c.q. resultaten worden in 2010 teruggekoppeld aan alle netwerkleden.

6 Klinische Paden in de GGZ GGzEindhoven wint verkiezing Management van kwaliteit GGzEindhoven werkt sinds eind 2007 met klinische paden. Als spin-off van een promotie-onderzoek kwamen we in aanraking met literatuur rond klinische paden. Een eerste voorzichtige pilot bij twee teams volgde. Die verliepen zo goed dat in 2008 de aansluiting bij het NKP is gezocht. Een eerste club medewerkers doorliep een korte training als klinisch pad begeleider en ging daarna aan de slag. In 2009 werd een nieuwe groep getraind. Voor GGzE biedt de klinisch pad methodiek een methode om gestructureerd met kwaliteitsverbetering aan de slag te blijven. Het grote voordeel van het gebruik Een van klinische paden is dat medewerkers actief uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van hun eigen proces. Het concept wordt zo breed gedragen dat het is opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan. Aansturing vindt plaats door een stuurgroep en ons centraal management team. Eind 2008 ontvingen we via het programma management van kwaliteit (zorg voor beter) een subsidie, waarmee we meer werkgroepen zijn gestart. Op dit moment zijn ongeveer 20 klinische paden in ontwikkeling. Concrete resultaten? Met name op het gebied van de doorlooptijd van processen boeken we winst. Zo heeft GGzE centrum psychotrauma de doorlooptijd van indicatieonderzoeken met meer dan 70% teruggebracht. Niet alle resultaten die we behalen zijn zo spectaculair, maar tot nu toe zijn de verbeteringen deelnemer investering meer dan waard. Het NKP biedt GGzE de mogelijkheid om meer kennis op het gebied van klinische paden op te doen. Niet alleen door de trainingen, maar met name ook door de werkconferenties, lezingen en de database met artikelen en al ontwikkelde klinische paden. Omdat er nog niet veel ervaring is met de toepassing van klinische paden binnen de GGZ moeten we nog veel dingen zelf uitzoeken. Gelukkig zijn ondertussen meer GGZ instellingen lid geworden. Het uitwisselen van ervaringen komt daarmee langzaam op gang. Een belangrijke ontwikkeling wil ik niet onbenoemd laten: de combinatie tussen klinische paden en het routinematig meten van uitkomsten van zorg (Routine Outcome Measurement, ROM). Net als veel GGZ-instel aan het lingen zijn ook wij bezig om de voortgang en effecten van onze zorg structureel te gaan meten. Dat vereist zorgen de metingen er ook voor dat we de komende tijd de daadwerkelijke effecten van de klinische paden beter in beeld krijgen, zodat we de paden nog verder kunnen verbeteren. We zijn dus nog lang niet klaar met woord klinische paden! een goede logistieke organisatie van het zorgproces en daarbij helpen klinische paden. Aan de andere kant Tom Joosten Projectleider Onderzoek & Ontwikkeling GGzEindhoven

7 Klinische paden in de praktijk Zelfs voor een chirurgische traumatologische patiënt kan een klinisch pad niet snel genoeg zijn... In 2008 werden in het Groene Hart Ziekenhuis 121 patiënten van 70 jaar en ouder met een fractuur opgenomen. Veel van deze patiënten lagen langer dan gewenst op de SEH en structurele en adequate screening op het risico op delier ontbrak. De lange opnameduur en niet optimale behandeling van deze patiënten vormde begin 2009 de aanleiding voor het ontwikkelen van een zorgpad geriatrische traumatologie. Een zorgpad voor oudere patiënten die een heup, bekken, bovenbeen of arm breken met als doel: het optimaliseren van de zorg met minder complicaties en een kortere opnameduur. In augustus van dit jaar werd gestart met een pilot. Vanaf dat moment wordt fast-track op de SEH toegepast, een multidisciplinaire aanpak door chirurg, geriater, chirurgie, oudere en transfer verpleegkundige en fysiotherapeut, is er gestructureerde aandacht voor het risico op en de behandeling van delier en worden de risico s van polyfarmacie vanaf opname beter begeleid. De eerste evaluaties laten een positief beeld zien ten aanzien van de opnameduur en behandeling. De verpleegkundigen en artsen zijn positief over het zorgpad en het gebruik ervan. De volgende stap is het zoeken van samenwerking met de verpleeghuizen en zorgcentra in de regio. Zo kan het zorgpad zich verder ontwikkelen tot een transmuraal pad voor deze patiëntengroep. Peter M. Schlejen Medisch leider plastische chirurgie Ronde langs de Nederlandse instellingen Het Netwerk Klinische Paden wil zo goed mogelijk inspelen op de wensen en verwachtingen van haar leden. Immers, dat is haar doel en bestaansrecht. In aanvulling op het bestaande aanbod aan activiteiten zijn voorjaar 2009 alle deelnemers telefonisch bevraagd en op locatie bezocht. Tijdens dit bezoek is stilgestaan bij de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden in de verschillende organisaties. Ook is van gedachte gewisseld over de specifieke inbreng en ondersteuning die het netwerk hierbij kan bieden. De resultaten van deze ronde zijn op de gezamenlijke coördinatorendag te Leuven teruggekoppeld aan alle netwerkleden. Daarnaast vormen de resultaten input voor de programmering van het Nederlandse Netwerk in 2010.

8 HET OPLEIDINGSAANBOD Voor deelnemers van het NKP worden jaarlijks een aantal trainingen en opleidingen aangeboden. Het aanbod kenmerkt zich door een train-detrainer opzet: de klinisch pad begeleider, projectleider en/of projectcoördinator uit de netwerkorganisaties worden opgeleid en ondersteund om de kennis en opgedane ervaring in de eigen organisatie verder te verspreiden. Tweedaagse opleidingen Klinische Paden De tweedaagse opleiding Klinische Paden wordt tweemaal per jaar aangeboden. Doel is het voor het voetlicht brengen van de basiskennis rondom zorgpaden bij zorgverleners en geïnteresseerde medewerkers. Zo is er aandacht voor het Klinisch Pad als concept, methode en product én voor casuïstiek uit de praktijk. In het voorjaar namen ruim 40 deelnemers uit vijftien verschillende organisaties deel aan de opleiding in Utrecht. De tweede sessie van deze opleiding vond in het najaar in Leuven plaats. Langdurige opleiding Klinische Paden De langdurige opleiding Klinische Paden bereidt deelnemers voor op het begeleiden van een multidisciplinair team in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een klinisch pad. Aan de hand van een (op te starten) klinisch pad project in de eigen organisatie worden deelnemers gedurende een jaar door de methodiek geleid. Begin 2009 werd de afsluiting van deze opleiding van het voorgaande jaar gevierd met een presentatie van een uitgewerkt project van alle deelnemers. Een keur aan nieuwe en veelbelovende initiatieven voor zorgpaden passeerden de revue. In 2009 stortte een nieuwe groep enthousiaste cursisten zich op de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad. Komend jaar zal de opleiding ook in Utrecht worden aangeboden. Introductiemiddag voor nieuwe (plaatsvervangend) coördinatoren NKP Op 5 november 2009 werd een introductiemiddag voor nieuwe (plaatsvervangend) coördinatoren georganiseerd. Tijdens deze middag is de werking van het Netwerk Klinische Paden nader toegelicht en zijn de nieuwe coördinatoren geïnformeerd over de activiteiten en tools die in het netwerk ter beschikking staan. Uiteraard was ook hier weer volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en gaven de deelnemers reflectie en feedback op elkaars (beoogde) plan van aanpak voor het ontwikkelen van klinische paden in de eigen organisatie. De middag eindigde met een korte demonstratie van het intranet (database NKP). Klinische paden in de praktijk In het Fransiscus Ziekenhuis Roosen daal zijn we in 2008 begonnen met een zorgpad voor de behandeling van het carpaal tunnel syndroom waarbij orthopedie, neurologie en de functieafdeling betrokken zijn. Het is een ideale manier van samenwerken. Iedereen weet precies wat hij of zij moet doen. Het is heel gestructureerd, vrijwel zonder verrassingen, en dus goed te plannen. Je doet het echt samen, als behandelaars, en ook samen met de patiënt. Inmiddels zijn we ook gestart met een zorgpad voor patiënten met een gebroken heup. De kwaliteit van zorg is hierdoor beter geworden en ook de ligduur is afgenomen. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van zorgpaden voor artroscopie en joint care heup en knie. Deze zullen we in de eerste helft van 2010 gaan implementeren. Wout Rosenberg Orthopedisch chirurg Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

9 NEDERLAND EN DAARBUITEN Terugblik op 10 jaar Zorgpaden te Leuven Op 28 mei jl. organiseerden onze Belgische collega s in nauwe samenwerking met de European Pathway Association een internationaal congres over Care Pathways. V.l.n.r. Svin Deneckere, Kris Vanhaecht, Eva van Gerven en Walter Sermeus European Pathway Association Buiten Nederland wordt kennisontwikkeling en verspreiding gestimuleerd via de oprichting van de European Pathway Association (2004). De EPA is een internationaal netwerk van onderzoekers, managers en clinici uit de gezondheidszorg die kennis en ervaringen over het concept van het zorgpaden willen delen. Ingrid Janssen, teammanager bij het CBO, is voorzitter van de Nederlandse sectie van de EPA. Via en namens het netwerk verspreidt zij haar kennis over klinische paden internationaal. Momenteel wordt via de EPA een internationale studie naar de effecten van de klinisch pad methodologie opgezet en uitgevoerd. Professor Walter Sermeus (CZV-K.U.Leuven) gaf een overzicht van 10 jaar zorgpaden in Nederland en België. Kris Vanhaecht (CZV-K.U.Leuven, E-P-A Secretary General) schetste vijf uitdagingen voor de toekomst van zorgpaden. Diverse internationale experts betraden het podium. Kathy Bower stond midden jaren 1980 aan de basis van de invoering van de eerste paden in de Verenigde Staten, Massimiliano Panella voerde de eerste gerandomiseerde studies uit over dit concept, Thomas Rotter publiceert op korte termijn een belangrijke review over zorgpaden en John Ellershaw staat aan het hoofd van een EU-gesponsord onderzoeksproject over zorgpaden voor palliatieve zorg. Ricard Rosique gaf tekst en duiding over electronic pathways in Spanje. Martin Elliot illustreerde dat de gezondheidszorg kan leren van de luchtvaart en formule 1, maar ook andersom. En last but not least was er aandacht voor de cliënt: Clare Gallagher uit London illustreerde haar ervaring als patiënt. Kortom: genoeg stof voor nog eens 10 jaar!

10 KOMEN EN GAAN Een netwerk heeft een dynamisch karakter. Zo ook het Netwerk Klinische Paden: coördinatoren wisselen, worden meer of minder actief, er schuiven nieuwe medewerkers aan, projecten worden opgestart of beëindigd. Ook de samenstelling van het netwerk wisselt jaarlijks. In 2009 namen wij afscheid van drie deelnemers en mochten wij zes nieuwe deelnemers in ons netwerk verwelkomen. Dat maar liefst drie organisaties vanuit de GGZ zich hebben aangediend is verheugend. Wij danken de vertrokken deelnemers voor hun inzet afgelopen jaren en zeggen de nieuwe leden graag welkom. Vanuit het CBO-team Zorgpaden vertrokken Evelien Klokman en Lenie Pappelendam, door nieuwe keuzes in hun loopbaan. Met de komst van Jos Kroon (adviseur) en Cynthia Schrama (secretaresse) is het CBO-team inmiddels weer op volle sterkte. Klinische paden in de praktijk Het werken volgens klinische paden helpt het Medisch Centrum Alkmaar tot betere onderlinge afstemming. Bovendien leidt het tot doelgerichtere patiëntenzorg. Het is een logische stap voorwaarts na de al eerder ingezette taakverschuiving. In 2006/2007 is, op voorspraak van dr. M. Eckenhausen, directeur Foreest Medical School Alkmaar, het ziekenhuis aangesloten bij het Netwerk Klinische Paden en is een digitaal klinisch pad ontwikkeld voor patiënten op de eerste-harthulp met pijn op de borst. Inmiddels telt onze afdeling tien van dergelijke klinische paden. Voor de ontwikkeling en het onderhoud van een of meer paden is een coördinator aangesteld uit het verpleegkundig team, die is geselecteerd op kwaliteiten om de rol van communicator naar patiënt en team en klinisch expert te kunnen vervullen. Het is haar taak om met het behandelteam nieuwe doelstellingen voor de behandeling te formuleren en bestaande knelpunten boven water te krijgen. Het jaar 2009 stond tevens in het teken van spiegelgesprekken met patiënten, maar ook met huisartsen. In 2010 zullen we de zo verkregen feedback verwerken om onze zorg verder te verbeteren. Victor Umans Cardioloog Medisch Centrum Alkmaar

11 BLIK VOORUIT Het programma voor 2010 staat inmiddels in de steigers. Graag blikken wij met u alvast kort vooruit. Leden van het NKP zullen ook komend jaar in allerlei opzichten van de kennis en kunde profiteren die door de meer dan 100 Belgische en Nederlandse zorginstellingen is opgedaan. Er worden trainingen en werkconferenties georganiseerd, en alle leden hebben toegang tot een databank. Op verzoek van verschillende Nederlandse deelnemers wordt de langdurige opleiding Klinische Paden in 2010 ook in Utrecht aangeboden. Het curriculum van de opleiding wordt door het CBO in overleg met CZV Leuven vormgegeven. Op 20 mei 2010 zal voor de derde maal de prijs Netwerk Klinische Paden worden uitgereikt. Alle leden zijn van hart uitgenodigd tot deelname aan deze prijs. Kortom, zoals ieder jaar biedt het NKP ook in 2010 een platform voor het inbedden en bevorderen van activiteiten op het gebied van patiëntveiligheid, patiëntenparticipatie en indicatoren in de dagelijkse zorg(paden)praktijk. Als Dagelijks Bestuur zijn wij er van overtuigd dat 2010 wederom een inspirerend en leerzaam jaar zal worden. DE NEDERLANDSE NKP-DEELNEMERS (peildatum januari 2010) Amphia Ziekenhuis, Breda; Atrium Medisch Centrum; Bronovo Ziekenhuis, Den Haag; Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam; Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal; Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn/Zutphen; Groene Hart Ziekenhuis, Gouda; GGZ Altrecht, Utrecht e.o.; GGzE, Eindhoven; GGZ Friesland, Leeuwarden; Haga Ziekenhuis, Den Haag; Havenziekenhuis, Rotterdam; Jeroen Bosch Ziekenhuis, s Hertogenbosch; Lievensberg Ziekenhuis, Bergen op Zoom; Meander Medisch Centrum, Amersfoort; Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar; Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden; Medisch Spectrum Twente, Enschede; Mondriaan Zorggroep, Heerlen; Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam; Oogziekenhuis, Rotterdam; Rivierduinen, Leiden; St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein; Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp; Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Hoofddorp; Symfora groep, Amersfoort; t Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer; Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht; Viecurie, Noord-Limburg BIJ VRAGEN Nadere informatie over het Netwerk Klinische Paden is te vinden op of Wilt u liever persoonlijk te woord worden gestaan, bel dan met Cynthia Schrama, Mona van de Steeg, Jos Kroon, Loes Schouten of Ingrid Janssen, bereikbaar op

12 Vormgeving Esther van t Klooster (CBO)

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht deelnetwerk Nederland 2008

NETWERK KLINISCHE PADEN. Jaaroverzicht deelnetwerk Nederland 2008 NETWERK KLINISCHE PADEN Jaaroverzicht deelnetwerk Nederland 2008 WOORD VOORAF Klinische paden, zorgpaden, zorgprogramma s, zorgtrajecten, etc. staan volop in de belangstelling. Allemaal termen die min

Nadere informatie

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later Sabine Buntinx Indeling Intro KP Methodiek ontwikkelen zorgpad Hoe verliep het proces voor zorgpad Korsakov? Conclusie 11/9/ 2014 Icuro Q&S slide 2 Definitie

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Zorgpaden: wat, waarom en hoe

Zorgpaden: wat, waarom en hoe V i a B e e l d K o p t e k s t 1 1 8 oktober 2014 Zorgpaden: wat, waarom en hoe Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL Wat zijn zorgpaden? Zorgpaden: terminologie Termen: zorgpaden, zorgstraten, zorgprogramma

Nadere informatie

een kwaliteitsprogramma voor heup- en kniepatiënten die een gewrichtsvervangende operatie ondergaan. dr. R. Driesen C.

een kwaliteitsprogramma voor heup- en kniepatiënten die een gewrichtsvervangende operatie ondergaan. dr. R. Driesen C. een kwaliteitsprogramma voor heup- en kniepatiënten die een gewrichtsvervangende operatie ondergaan. dr. R. Driesen C. Desticker, ZOL Commissie Q & S ICURO, dd. 22/01/2015 Doelstellingen en principes Door

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2010

Prijs Klinische Paden 2010 Nieuwsflash Netwerk Klinische Paden/ CZV-K.U.Leuven juni 2010 Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Nieuwsflash NIEUWSFLASH!! In deze nieuwsflash: AZ St-Blasius Dendermonde wint Juryprijs Klinische

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden CZV-K.U.Leuven

Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden CZV-K.U.Leuven Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden CZV-K.U.Leuven December 2011 Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Volume 7 In dit nummer o.a.: Lead Story Headline Prijs Klinische Paden 2011 op 8 November

Nadere informatie

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Houttuinlaan 14 3447 GM Woerden t 0348 493000 f 0348 493009 info@cczorgadviseurs.nl www.cczorgadviseurs.nl Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Verpleegkundig

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2017

Opleiding Zorgpaden 2017 Opleiding Zorgpaden 2017 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de Opleiding Zorgpaden 2017 is deelnemers

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

GISTEREN, VANDAAG, MORGEN. Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland.

GISTEREN, VANDAAG, MORGEN. Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland. GISTEREN, VANDAAG, MORGEN Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland. Voor u ligt het Jaaroverzicht van 2011 van het deelnetwerk Nederland Inmiddels is het tien jaar geleden dat

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

ZORGPADEN IN DE GRZ: WAAR STAAT U?

ZORGPADEN IN DE GRZ: WAAR STAAT U? ZORGPADEN IN DE GRZ: WAAR STAAT U? Terugblik intervisiebijeenkomst 19 mei 2015 Alice van der Linden, Karin Schuldink, Marjolein Schimmel, Noortje Peters, Ruben van Zelm Op dinsdag 19 mei kwamen 38 deelnemers

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Implementatie: stappen, tips en trucs

Implementatie: stappen, tips en trucs Implementatie: stappen, tips en trucs - DR. CLAUDIA LOBO (HUISARTS, DOCENT HUISARTSOPLEIDING NIJMEGEN UMC ST RADBOUD) - MARJOLEIN TEN WOLDE (MSC, HEALTHCARE POLICY, INNOVATION AND MANAGEMENT, UNIV. MAASTRICHT).

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee?

DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee? NVAG 20 november 2002 DOORBRAAK projecten: prietpraat of panacee? Loes Schouten Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Inhoud van de presentatie Deel I Deel II Het DOORBRAAK model Het Nolan verbetermodel

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren. STZ in samenwerking met

Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren. STZ in samenwerking met Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren STZ in samenwerking met Leeuwarden Groningen Alkmaar Zwolle Haarlem Amsterdam Den Haag Hoofddorp Amersfoort Deventer

Nadere informatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Factsheet Parkinson Nederland: 50 duizend Patiënten Impact kwaliteit

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Dr. Marten Munneke. Afdeling Neurologie, Revalidatie. MijnZorgNet. Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april Factsheet Parkinson

Dr. Marten Munneke. Afdeling Neurologie, Revalidatie. MijnZorgNet. Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april Factsheet Parkinson ParkinsonNet Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april 2010 Factsheet Parkinson Nederland: 50

Nadere informatie

Samenwerken in de GGZ

Samenwerken in de GGZ Samenwerken in de GGZ In de Gelderse Vallei Afsluitende notitie met resultaten van de GGZ netwerkbijeenkomsten voor huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, aanbieders van de generalistische GGZ, algemeen

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND

JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE ZUID - BEIJERLAND JAARVERSLAG 2012 HOSPICE HOEKSCHE WAARD ZUID - BEIJERLAND 1 Inleiding De verpleegkundigen hebben een enorme inzet getoond en zijn een hecht team, waar wij trots op kunnen zijn. Er zijn geen wisselingen

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

samen beslissen Het 10-stappenplan voor U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten?

samen beslissen Het 10-stappenplan voor U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten? Het 10-stappenplan voor samen beslissen U wilt aan de slag met samen beslissen in de praktijk, waar begint u dan en op welke zaken kunt u letten? Hier vindt u een stappenplan dat kan helpen bij de implementatie

Nadere informatie

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid 1 Adres: Welnalaan 5, 7523 NG, Enschede Telefoon: 053-4776614 Website: www.fitform.nl Opleidingsaanbod;

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2016

Opleiding Zorgpaden 2016 Opleiding Zorgpaden 2016 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de Opleiding Zorgpaden 2016 volgens het 7

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014

C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014 C.L.A. Reichert, Cardioloog A. van der Ploeg, Klinisch pad coördinator cardiologie Medisch Centrum Alkmaar November 2014 Disclosures : geen Hartrevalidatie naar het model van CAPRI Rotterdam Oefenen olv

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

IMAGINE. Klinisch Leiderschap

IMAGINE. Klinisch Leiderschap IMAGINE Klinisch Leiderschap Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Zorgpaden in de GGZ congresverslag

Zorgpaden in de GGZ congresverslag Zorgpaden in de GGZ congresverslag Op 14 december 2010 organiseerde Medilex het congres Zorgpaden in de GGZ. In stadion Galgewaard kwamen ongeveer 120 deelnemers bijeen. Dit was een gemêleerd gezelschap

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013 Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk Ellen Oosting, 2013 Ziekenhuis Gelderse Vallei 650 gewrichtsvervangende operaties per jaar 6 orthopeden Zorgpad Joint Care : THP / TKA Opnameduur gemiddeld

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg 1. Waarom deze interventie? Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos

Ketenzorg zelfevaluatie. Philip de Roos Ketenzorg zelfevaluatie Interim management & advies Philip de Roos KPN General Electric Data Sciences IBM Vicorp Madge web 12 jaar zelfstandig, adviseur zorg Vb: Zorggroep SEZ, Zorggroep Katwijk STERK

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur te St. Martens-Latem

dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur te St. Martens-Latem Brussel, maart 2014 Beste hoofdvroedvrouw, Graag nodigen wij u opnieuw uit voor onze Vlaamse Vroedkundige Cyclus op dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Datum: september 2015 Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Lees hieronder meer over: Wat is het knowledge broker netwerk CVA? Wat doen de knowledge brokers? Wat levert het uw organisatie op?

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

COP-zorg. Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg. Hein Visser, Mira Jong

COP-zorg. Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg. Hein Visser, Mira Jong COP-zorg Consultteam Ondersteunende en Palliatieve zorg Hein Visser, Mira Jong Wie, wat, waar is COP zorg COP zorg: consultteam ondersteunende en palliatief zorg Nurse based team: verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Meten is weten. ook. bij collum care

Meten is weten. ook. bij collum care Meten is weten ook bij collum care Presentatie door Leny Blonk nurse practitioner orthopedie Alysis zorggroep 1 Meten een dagelijkse bezigheid Leveren van maatwerk 2 Meten een dagelijkse bezigheid Om ons

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

De palliatieve zorgconsulent in Salland

De palliatieve zorgconsulent in Salland in Salland De keten is zo sterk als de zwakste schakel Uitwerking projectplan door Wim Veldhuis Marja Voogel Godelieve Pieper Jannie Post Berdine Koekoek November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN Datum : dinsdag 15 september 2015 Locatie Tijd Wie : Bestuurskantoor Kind en Onderwijs Rotterdam : 09.00 13.00 uur : Schooldirecties, Schoolopleiders, Intern

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt 12-02-2016 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Door de Bomen het Bos weer zien. Stichting Zorgpaden.nl

Door de Bomen het Bos weer zien. Stichting Zorgpaden.nl Door de Bomen het Bos weer zien Monica Grasveld 06-23 36 58 71 grasveldadvies@gmail.com Anne Marie Weggelaar 06-29 01 02 83 annemarie@weggelaar.com Stichting Zorgpaden.nl 1 2 Wat is een zorgpad? Een zorgpad

Nadere informatie

klaar voor de toekomst!

klaar voor de toekomst! Jongeren met chronische aandoeningen klaar voor de toekomst! gratis Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie