Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)"

Transcriptie

1 AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

2 DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement Bestuurszaken. 1. Functietitel (M/V) Leertrajectbegeleider (afgekort L.T.B.) 2. Organisatie De leertrajectbegeleider functioneert binnen het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen. Dit agentschap situeert zich binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Sinds het decreet leren en werken (10/7/2008) wordt het werkterrein van de leertijd waar de leertrajectbegeleider toe behoort mee aangestuurd door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. 3. Context 3.1. Hoofdactiviteit van de afdeling / dienst De leertrajectbegeleider werkt binnen de dienst praktijkopleiding die zich situeert binnen de afdeling draaischijf ondernemerscompetenties. De dienst praktijkopleiding is verantwoordelijk voor het goed functioneren en de opvolging van de opleidingsvorm leertijd en de stageovereenkomsten. De leertijd ( het leercontract ) is een opleidingsvorm waarbij jongeren een beroep leren in de dagelijkse praktijk van een 2

3 onderneming. De leerlingen combineren vier dagen beroepsgerichte praktijkopleiding met één dag ondersteunende theoretische vorming (beroepskennis en algemene vorming) bij SYNTRA. Tussen de leerling en het ondernemingshoofd wordt steeds een leerovereenkomst gesloten. Sleutelfiguur bij het sluiten en het opvolgen van deze overeenkomst is de leertrajectbegeleider. De stageovereenkomst is vergelijkbaar met de leertijd, maar hier gaat het om volwassenen die ingeschreven zijn in een ondernemersopleiding en daarnaast bij een ondernemer het beroep aanleren. De taken van de leertrajectbegeleider zijn kort samengevat te bundelen in volgende rubrieken: - promotie en prospectie: werven van leerlingen/cursisten en ondernemingshoofd-opleiders alsook het leertijdconcept ruimer bekend maken - netwerking en afstemming: met diverse actoren uit het werkveld (SYNTRA, CLB, VDAB, sociale secretariaten, lokale sectoren en interprofessionele organisaties) overleggen en contacten onderhouden. Vertegenwoordiging verzorgen op evenementen, wedstrijden, - intake van leerlingen/cursisten en ondernemingshoofd-opleiders (inclusief nodige administratie) - opvolging van de leerlingen/cursisten en hun opleiders tijdens en na het opleidingstraject - in beperkte mate meewerken aan projecten en beleidsvoorbereidend werk 3.2. Omgeving: factoren die het functioneren beïnvloeden De werkdruk/ het functioneren wordt beïnvloed door: - demografie - doelgroep: de doelgroep wordt mee bepaald door maatschappelijke tendensen zoals bijvoorbeeld de tendens dat meer en meer jongeren (of hun ouders) kiezen voor ASO-richtingen. Leren en Werken heeft een eerder negatief imago waardoor het systeem minder door jongeren gekozen wordt. Bovendien zorgt het watervalsysteem in het onderwijs ervoor dat dit een moeilijke doelgroep is. - beleidswendingen Enkele richtgegevens 1 Aantallen te begeleiden leer- en stageovereenkomsten 3

4 Enkele richtcijfers: - op waren er 4600 leerovereenkomsten en 1000-tal stageovereenkomsten. Dit aantal was op leer- en stageovereenkomsten (3505 leerovereenkomsten, 9 voortrajecten, 693 stageovereenkomsten). - wanneer het aantal begeleide leer- en stageovereenkomsten (= LO/SO die minstens 1 dag liepen) per kalenderjaar bekeken wordt, dan blijkt dat er leer- en stageovereenkomsten waren in Ten opzichte van de telling op betekent dit bijna een verdubbeling. Deze verhoudingen zijn gelijklopend voor de daaropvolgende jaren. - jaarlijks zijn er heel wat totaal nieuwe opleidingsplaatsen: 1700-tal (is ruim 30% tov telling op 31.12) - jaarlijks zijn er heel wat nieuwe leerlingen (70% tov telling op 31.12) en cursisten-stagiairs (60% tov telling 31.12) - jaarlijks zijn er heel wat verbrekingen : ongeveer 35% (in sommige regio s bijna 45%) 2 Beleidswendingen vanuit het beleidsdomein werk en sociale economie maar vooral vanuit het beleidsdomein onderwijs en vorming Ten gevolge van het decreet leren en werken (2008) zal er meer en meer een afstemming dienen gerealiseerd te worden met andere systemen van leren en werken en VDAB. Hier komen voor de trajectbegeleiders extra opdrachten inzake uitgebreidere intake, uitgebreidere screening, bijkomende administratie/registratie, overlegplatformen, opvolgen spijbelen, nieuwe mogelijkheden van opleiding/begeleidingstrajecten voor jongeren, enz. Daarnaast wordt de werking binnen de sectorconvenanten (beleidsmaatregel werk) met sectorfondsen steeds meer en meer uitgebouwd binnen de eigen werking leer- en stageovereenkomsten. Hier gaat het bij de leertrajectbegeleiders vooral om extra sectorale begeleiding en bezoeken van hun leerlingen en ondernemingshoofd-opleiders alsook om het leveren van een inhoudelijke insteek bij uitwerking van curricula voor de werkvloer. 4

5 3.3. Interne organisatie Rapporteringlijnen Aan welke functie rapporteert de functiehouder? Welke andere functies rapporteren aan diezelfde functie? De leertrajectbegeleider rapporteert aan de pedagogisch adviseur leertijd, verantwoordelijk voor de opvolging van de leertijd binnen zijn/haar provincie. Ook de leertijdmedewerkers (ongeveer 2 per decentrale dienst) rapporteren aan de pedagogisch adviseur leertijd. Welke functies rapporteren aan de functiehouder? Er zijn geen functies die rechtstreeks rapporteren aan de leertrajectbegeleider Organogrammen Toe te voegen als bijlage. 4. Kwantitatieve gegevens Aantal personeelsleden waaraan wordt leiding gegeven: Budgetten (met vermelding van het type impact dat de functiehouder heeft): Bijkomende kwantitatieve gegevens: Geen. Geen. In samenwerking met het consultancy-bureau Möbius is er een BPM (Business Proces Management) doorlichting geweest van het volledige proces praktijkopleiding (2007) Op niveau van de functiehouders leert deze doorlichting het volgende: Zoals reeds gemeld onder rubriek 3.1 kan het takenpakket van een leertrajectbegeleider ingedeeld worden in een vijftal grotere rubrieken. Uit een zeer grondige tijdsanalyse blijkt dat 6 taken uit de top 8 van de meest 5

6 tijdsopslorpende taken zich situeren binnen de rubriek opvolging van de leerlingen en de ondernemingshoofd-opleiders: 1. Het opvolgen van de vorderingen van alle leerjongeren garage,elektro,horeca en bouw (= 2208) op de werkvloer via 3 werkbezoeken per jaar (à rato van 2u per bezoek + nazorg) vraagt het meeste tijd: nl. 120 x 3 x 2208 = : 42 (= aantal leertrajectbegeleiders) = : 456 ( = werkdagen in min. )= 42 werkdagen,gemiddeld per L.T.B.; 2. Een gelijkaardige opvolging van de cursisten in een aantal andere beroepen (= = +/ ) volgens het VIVES-systeem vergt eveneens 2 bezoeken van de werkvloer (à rato van 75 )= 75 x 2 x = : 42 = : 456= 27 werkdagen,gemiddeld per L.T.B. 3. Het houden van intakegesprekken voor nieuwe leerlingen (= +/- 3000) à rato van 1,5u per intakegesprek is een derde belangrijke maar ook tijdrovende activiteit = 90 x 3000 = : 42 = : 456 =14 werkdagen,gemiddeld per L.T.B. 4. Het bijwonen, voorbereiden én opvolgen van begeleidingsteams waarbij tussentijds en op het einde van het jaar het opleidingstraject van cursisten met tekorten (of bij het ondernemingshoofd-opleider of in de lessen bij SYNTRA) besproken, bijgestuurd, aangepast of stopgezet wordt. Dit gebeurt ongeveer 4 x per jaar, voor telkens ongeveer 1012 cursisten en kost per cursist aan de L.T.B. ongeveer 26. Concreet: 4 x 1012 x 26 = : 42= 2506 : 456 = 5.5 werkdagen, gemiddeld per L.T.B.; 5. Een laatste activiteit uit de top 5 betreft het opvolgen van problemen en conflicten op de werkvloer. Concreet betekent dit ongeveer 1 uur begeleiding voor ongeveer leerlingen = : 42 = : 456 = 11.5 werkdagen, gemiddeld per L.T.B.; 6

7 Op niveau van de organisatie leert deze doorlichting het volgende: 1) Opvolgen van leerlingen en ondernemingshoofden aan de hand van tools en werkbezoeken (2 à 3x/jaar per leerling) (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 15,45 FTE) 2) Opvolgen van conflicten/crisissituaties (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer- en stageovereenkomsten: 2,61 FTE) 3) Een grondig intakegesprek (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 5,67 FTE) 4) Het opvolgen van leerlingen aan de hand van besprekingen op begeleidingsteams (8tal per jaar, geraamd op bespreking van 22% van de leerlingpopulatie) (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 2,39 FTE) 5) Uitvoeren van promotieacties en informeren van betrokkenen, actoren uit veld (tijdsbestedingsequivalent ifv huidige aantallen leer-en stageovereenkomsten: 2,65 FTE) 7

8 DEEL 2: DOEL EN RESULTAATSGEBIEDEN 5. Doel Algemeen: Voor de klanten een degelijke opleiding bemiddelen die deskundig wordt begeleid, die volledig verloopt binnen het wettelijk kader en waarbij afgesproken garanties ook gerealiseerd worden. Concreet: 1. De leer- en stageovereenkomst (LO/SO), gebruik makend van het beschikbare instrumentarium, opvolgen als een goede huisvader & -moeder (d.w.z. met heel veel zorg, met hart en ziel). 2. Het met de partijen overeengekomen opleidingstraject tot aan de eindstreep, met veel aandacht voor kwaliteit, begeleiden. Het aantal succesvolle opleidingstrajecten is daarbij belangrijk, maar de kwaliteit van de begeleiding is dat des te meer. 3. Via diverse activiteiten, o.m. op het vlak van promotie in de eigen regio een stijging van het aantal LO/SO s bewerkstelligen. 6. Resultaatgebieden 6.1. Sluiten en erkennen van leer- en stageovereenkomsten Via degelijke intakegesprekken enerzijds de (kandidaat-) ondernemingshoofd-opleiders en leerjongeren/stagiairs (en hun wettelijke vertegenwoordigers) grondig informeren over mogelijkheden, beperkingen, voorwaarden, vereisten, van het systeem leertijd / stageovereenkomsten en anderzijds de nodige persoonlijke (= achtergrond, voorkennis, motivatie) en administratieve gegevens verzamelen teneinde er voor te zorgen dat er een leertraject op maat kan voorgesteld worden én dat het eigenlijke sluiten én erkennen tussen de partijen van een leer- of stageovereenkomst inhoudelijk weloverwogen én administratief correct en efficiënt verloopt. Voorbeelden van activiteiten: a) intake gesprek voeren met elke nieuwe kandidaat leerjongere-stagiair. Voor de leerjongere dient ook het door VDAB gevalideerd screeningsinstrument hiervoor gebruikt te worden; 8

9 b) intake gesprek voeren met elke nieuwe kandidaat ondernemingshoofdopleider; c) zich een beeld vormen van de nieuwe leerling-stagiair zowel via het SYNTRA-netwerk (andere buitenkantoren, SYNTRA-campussen) als via externe netwerken (CLB, vroegere school, instelling,...); d) afstemmen van de verwachtingen zowel van de leerling als van de onderneming; e) opvragen van de nodige administratieve gegevens van leerling en onderneming; f) het opstellen van de leer- en stageovereenkomst en bijkomende formulieren; afleveren van allerlei attesten om de leerling/stagiair zowel voor als tijdens het opleidingstraject administratief in orde te houden; g) persoonlijk informeren van partijen over het leertijd- en stagesysteem (rechten en plichten, lesvolging bijkomende verplichtingen, sociaalrechterlijk statuut van de leerling,...); h) het laten tekenen van alle nodige documenten; i) het inschrijven van de leerling in een SYNTRA lesplaats j) het aanleggen van bestanden met geïnteresseerde en mogelijke opleidingsplaatsen en leerlingen; 6.2. Het begeleiden van het verloop van de leer- en stageovereenkomsten De leerling/stagiair en/of de ondernemingshoofd-opleider geregeld contacteren en/of ontmoeten en, bij problemen of conflicten, bemiddelend optreden teneinde mee bij te dragen aan het in stand houden en/of optimaliseren van een kwaliteitsvolle opleidingsrelatie. Voorbeelden van activiteiten: a) het opvolgen van de opleidingsrelatie via ondernemingsbezoeken; b) het doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening binnen en buiten het leertijd-netwerk; c) contacten onderhouden met direct betrokkenen : ondernemingshoofd-opleider, wettelijke vertegenwoordigers, cursusverantwoordelijke, CLB, het vormingswerk ; d) de nodige contacten onderhouden met ruimer extern netwerk (comités, sociale diensten; e) bij problemen bemiddelen tussen leerling, wettelijke vertegenwoordigers en ondernemingshoofd-opleider en afspraken maken teneinde de opleidingsrelatie terug te normaliseren ; f) het voorstellen en opvolgen van pedagogische of administratieve maatregelen. 9

10 6.3. Permanente begeleiding van de (praktijk)opleiding van de leerling/stagiair Via diverse activiteiten (bezoeken, besprekingen, ) de opleiding op de werkvloer en in het centrum (en dit regelmatig opvolgen) én de ondernemingshoofd-opleider ondersteunen en begeleiden teneinde bij te dragen tot een degelijke (praktijk-) opleiding van de leerlingen/stagiairs. Voorbeelden van activiteiten: Activiteiten i.v.m. het opvolgen van de opleiding : a) opvolgen praktijkopleiding via het systeem takenboek-takenblad en via ondernemingsbezoeken o.m. om de patroonopleiders actief te betrekken bij de evaluatie van de leerlingen/stagiairs b) bijwonen van vergaderingen, instap- en tussentijdse evaluaties, deliberaties, cel leerlingenbegeleiding, begeleidingsteam, oudercontacten; c) acties afgesproken in punt b uitvoeren en opvolgen; d) het bijhouden van een gedetailleerd leerlingendossier inclusief een historiek; e) contacten onderhouden met cursusverantwoordelijke. Activiteiten i.v.m. het ondersteunen van patroons : a) het bijhouden van een gedetailleerd ondernemingshoofd-opleiders-dossier inclusief een historiek; b) via atelierbezoeken (vooral bij nieuwe patroons) een zicht krijgen op de kwaliteit van het atelier (en de patroon) als opleidingsplaats (en opleider) ; c) opleiders coachen en meewerken aan de navorming voor patroon-opleiders; 6.4. Nazorg voor de leerlingen/stagiairs en ondernemingshoofden, op het einde van en na het traject Via het degelijk informeren (o.m. over verdere opleidingsmogelijkheden, tewerkstellingsmogelijkheden / -initiatieven, ), het afleveren van allerhande attesten, het zich bereikbaar blijven opstellen, de leerjongeren/stagiairs, wettelijke vertegenwoordigers, ondernemingshoofden-opleiders van dienst zijn teneinde ook op het einde én na het beëindigen van het opleidingstraject te zorgen voor een minimale maar degelijke nazorg. 10

11 Voorbeelden van activiteiten: o afleveren van allerhande attesten, documenten (kinderbijslag, VDAB, RVA, mutualiteit, verklaring erkende leertijd, ); o informatie betreffende verdere opleidingsmogelijkheden binnen SYNTRA gericht verspreiden, met het oog op klantenbinding in functie van levenslang leren. o informatie aan werkgevers betreffende stageovereenkomst, tewerkstellingsmogelijkheden / -initiatieven, werkloosheid,.. ter beschikking stellen; o partijen met wat moeilijkere nazorg-vragen gericht doorverwijzen. o Warme overdracht voorzien naar VDAB 6.5. Prospectie voor, en promotie van de leertijd/stageovereenkomsten Actief meewerken aan de initiatieven die op lokaal, decentraal en centraal niveau op vlak van prospectie voor en promotie van de leertijd/stageovereenkomsten worden georganiseerd teneinde hoofdzakelijk binnen de eigen regio een bijdrage te leveren aan een positiever imago en een betere bekendheid van de leertijd/stageovereenkomsten. Voorbeelden van activiteiten: a) meewerken aan beurzen, opendeur- en infodagen, wedstrijden...; b) gericht verspreiden van promotiemateriaal; c) actief prospecteren van nieuwe ondernemingshoofden-opleiders en leerlingen/cursisten Kennis leertijd/stageovereenkomsten opbouwen én doorgeven Via het lezen, verzamelen, van nieuwe/gewijzigde wetgeving & reglementering, literatuur, betreffende leertijd/stageovereenkomsten, het bijwonen van studiedagen, bijscholingen, overleg- en intervisiemomenten met collega s, op de hoogte blijven van diverse ontwikkelingen teneinde enerzijds de eigen dienstverlening naar de klanten toe actueel te houden en anderzijds een actieve bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling leertijd/stageovereenkomsten binnen het SYNTRA-netwerk. 11

12 a) leren, verzamelen van artikels, literatuur, websites, i.v.m.wetgeving, alternerend leren, evoluties binnen beroepen, ; b) bijwonen en meewerken van studiedagen, navormingen, overleg, intervisie, ; 12

13 DEEL 3: COMPETENTIEPROFIEL 7. Waardegebonden en gedragscompetenties 7.1. Voortdurend verbeteren Niveau 2 Toont zich leer- en aanpassingsbereid m.b.t. de eigen functie en situatie - Is gemotiveerd om nieuwe leerstof te verwerken - Is bereid om nieuwe methodes aan te leren - Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak meteen toe in de praktijk - Vraagt om uitleg en toelichting als iets onduidelijk is - Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen Samenwerken Niveau 2 Helpt anderen en pleegt overleg - Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen; - Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid in mensen; - Bevraagt spontaan en pro-actief de mening van anderen; - Gaat niet eigengereid te werk en overlegt bij moeilijke/afwijkende beslissingen eerst met collega s uit het team. - Is bereid om in noodsituaties binnen het eigen team bij te springen en de eigen prioriteiten tijdelijk te verschuiven. - Noot: de praktijkcommissie gaf aan dat zij de competentie samenwerken dé kerncompetentie vindt voor de LTB. 13

14 7.3. Klantgerichtheid Niveau 2 Onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden voor specifieke vragen en problemen - Draagt zorgt voor een degelijke kennis van individuele dossiers; - Helpt klanten op een vriendelijke én adequate wijze verder, maar is tegelijkertijd naar zijn/haar klanten toe assertief, zonder zich te laten intimideren, ompraten of te laten beïnvloeden; - Kan met de klanten vlot een vertrouwensrelatie opbouwen; - Is voortdurend gericht op kwaliteit; - Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten op te lossen; treedt daarbij bemiddelend op; kan verhinderen dat twistpunten en/of conflicten op de spits gedreven worden; tracht tot oplossingen te komen die aanvaardbaar zijn voor alle partijen; - Past - binnen de bestaande procedures - planning, dienstverlening of product aan om de klant verder te helpen; - Geeft de klant waar hij/zij recht op heeft op de best mogelijke wijze; gaat daarbij erg doelgroepgericht te werk ; blijft vooral bij de leerjongeren, het positieve aspect benadrukken; - Kiest geen partij bij betwistingen; - Stelt zich dienstverlenend op maar behoedt zich voor overdrijving (= een therapeutische relatie aangaan i.p.v. gericht door te verwijzen) waar hij/zij zelf slachtoffer van wordt; - Gaat na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening. - Draagt zorg voor een goede, degelijke (eerste) indruk o.m. via een verzorgd, aangenaam bureel dat professionaliteit én klantgerichtheid uitstraalt; - Zorgt ervoor dat hij/zij voor de klanten goed bereikbaar is, o.m. door op een soepele wijze zich in te schakelen in de permanentieregeling die binnen zijn/haar decentrale dienst wordt uitgewerkt ; laat zich daarom niet leiden door een strikte werktijdregeling. - [PS. De L.T.B. zoekt samen met zijn/haar evaluator naar een regeling die een gezond evenwicht mogelijk maakt tussen privé en beschikbaarheid voor de klant] 14

15 7.4. Betrouwbaarheid Niveau 2 Brengt sociale en deontologische normen in de praktijk - Neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe); - Maakt zich niet van zijn/haar klanten af door zomaar door te verwijzen ; verwijst enkel door als dat ook zinvol is; - Handelt consequent én correct; blijft neutraal, onpartijdig en zakelijk; - neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in/houding aan; - Laat zich bij beslissingen niet leiden door persoonlijke aspecten, opvattingen, overtuiging ; motiveert beslissingen; - Handelt discreet = kan stilzwijgen handhaven, respecteert de zwijgplicht in vertrouwelijke dossiers, neemt afstand van roddels, kan inschatten of informatie al dan niet verder kan/mag verspreid worden, respecteert de privé-sfeer van anderen; - Handelt integer = doet geen uitspraak over te verwachten beslissingen van anderen indien hij/zij daartoe niet bevoegd is, doet geen valse beloftes, maakt geen misbruik van aangeboden gastvrijheid, aanvaardt geen materiële voordelen; - Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken. - Maakt duidelijke afspraken met zijn/haar klanten en komt die zo accuraat als mogelijk na; 7.5. Besluitvaardigheid Niveau 2 Neemt beslissingen in situaties waarin het risico duidelijk in te schatten is: - Schat al of niet in tijdsnood op correcte wijze in of hij/zij over weliswaar onvolledige maar toch voldoende informatie beschikt om een beslissing/voorstel te onderbouwen; - Kan snel & accuraat de kern van een dossier doorgronden en dan op zelfstandige basis operationeel beslissen en deze beslissing accuraat communiceren; - Kan de basis/gronden voor beslissingen helder communiceren; - Neemt operationele beslissingen op zelfstandige basis; - Neemt een beslissing eens hij/zij voldoende inschatting heeft van de gevolgen; hakt knopen door, ook in moeilijke en/of lastige situaties; 15

16 - Neemt ingecalculeerde risico s; - Kan beslissingen terugdraaien als nieuwe informatie dat noodzakelijk maakt ; - Kan bij onzekerheid/onduidelijkheid beslissingen onder voorwaarden nemen en die voorwaarden duidelijk formuleren Nauwgezetheid Niveau 2 Levert met oog voor detail correct werk af :: - Zorgt voor een degelijke administratieve voorbereiding van de ontmoeting met partijen; - Zorgt ervoor dat leer- en stageovereenkomsten administratief correct worden ingevuld; - Werkt ordelijk & stipt en controleert haar/zijn eigen werk ; draagt zorg - voor zijn/haar klassement zodat dat ook andere teamleden er hun weg in kunnen vinden; - Sorteert (binnen één dossier) stukken volgens een duidelijke logica, zodanig dat het dossier ook voor teamleden toegankelijk is; - Houdt eigen werkplaats (bureel, kasten, ontvangstruimten, ) opgeruimd; - Zorgt voor een degelijke registratie van stukken die in een dossier - ontbreken Luisteren Niveau 3 Stimuleert een open dialoog: - Luistert actief naar mensen, neemt de tijd en dialogeert met hen; - Vraagt door op gegeven informatie; - Stelt vragen als iemand in een gesprek blijk geeft dat hij/zij nog niet alle gedachten heeft uitgesproken; - Reageert inhoudelijk op wat de gesprekspartner zegt; is alert voor allerlei verbale én non-verbale signalen; - Integreert de inbreng van anderen in zijn/haar eigen voorstellen/oplossingen; - Signaleert spanningen tussen de gesprekspartners en maakt ze bespreekbaar; 16

17 7.8. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Niveau 2 Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen. - Communiceert duidelijk en to the point ; - Richt zich tot zijn/haar gesprekspartner; - Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk was; - Biedt zijn/haar gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen; - Geeft de gesprekspartner de ruimte om zich te uiten en onderbreekt hem/haar niet; - Past de communicatiewijze aan, aan de mogelijkheden/eigenheden van de gesprekspartner; vermijdt te technische terminologie; - Zorgt ervoor dat zijn/haar uitleg niet te overdadig wordt Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Niveau 2 Structureert zijn/haar boodschap en hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie/het publiek. - Stelt éénduidig leesbare documenten op, beknopt en ter zake; - Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en beiden zijn congruent); - Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (hetzij zakelijk, onderhoudend, informatief, ) - Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, maakt leesbare teksten, ) - Houdt in taalgebruik en boodschap rekening met de noden en behoeften van de verschillende doelgroepen Netwerken Niveau 3 Bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de organisatie heen. - De leertrajectbegeleider zorgt ervoor dat hij/zij een goede kennis verwerft/opbouwt van de overleg- en vertegenwoordigerstructuur binnen de wereld van werknemersorganisaties, CLB, professionele en interprofessionele 17

18 beroepsverenigingen, -commissies, VDAB, regionale platformen. Op basis van die kennis zorgt/onderhoudt hij/zij een zeer goede en nauwe band met deze wereld. - Kan zijn/haar netwerk inschakelen om de eigen werkzaamheden te ondersteunen (informatie verzamelen, experten inschakelen, ) en/of te zorgen voor een efficiënte doorverwijzing; - Legt op regelmatige basis nieuwe contacten en dit via en/of d.m.v. van infoavonden, beurzen, presentaties, activiteiten van de beroepssectoren, ; - Betrekt anderen in de eigen professionele netwerken en stimuleert hen deze uit te bouwen; - Schakelt anderen in om een breder draagvlak te creëren waardoor de organisatie haar doelstellingen beter kan waarmaken; - Is integer, samenwerkend en niet manipulatief ingesteld in het inschakelen van zijn/haar netwerk. - Weet doelgericht samen te werken met diverse externe instanties (CLB, centra geestelijke gezondheidszorg, ) Organiseren/organisatievermogen Niveau 2 Coördineert: - Houdt de stand van zaken en vooruitgang en/of opvolging van dossiers goed bij; - Kan planning & activiteiten vlot aanpassen aan ad hoc-situaties, problemen, klanten, ; - Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs, goed doordacht en zelfstandig te werk; - Organiseert zich dagdagelijks op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren; - Zet middelen (mensen, instrumenten, verplaatsingen, bezoeken, ) zo in dat ze optimaal benut worden; - Groepeert te vervullen opdrachten (vb. opdrachten in dezelfde gemeente/regio ook op dezelfde dag uitvoeren); - Is resultaatgericht in zijn/haar optreden & acties (bv. werkt met een duidelijke planning, ), stelt duidelijke prioriteiten, maakt duidelijke afspraken met diegene die hij/zij wil/moet ontmoeten, bezoeken, ; 18

19 8. Vaktechnische competenties 8.1. Diploma Hoger onderwijs van het korte type = 1 cyclus (vb. bachelor sociaal werk) 8.2. Ervaring Er is 2 jaar ervaring vereist om de graad van leertrajectbegeleider te kunnen krijgen. Het betreft ervaring als lesgever, als leertijdverantwoordelijke, als bediende op een leersecretariaat of sociaal secretariaat of als jongerenwerker Functiespecifieke kennis - Basiskennis informatica en andere communicatiemiddelen - Professionele kennis van sociale wetgeving en reglementering - Basiskennis van de beroepen en sectoren waarvoor een LO/SO kan afgesloten worden Strekt tot aanbeveling 9. Functiefamilie 9.1. Functiefamilie Klantenadviserend 9.2. Niveau Opmerkingen 19

20 20

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Leertrajectbegeleider (M/V) statutaire functie, rang B graad leertrajectbegeleider Standplaats: te bepalen door de gedelegeerd bestuurder Het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen. Graad: bachelor PC 329 B1A

Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen. Graad: bachelor PC 329 B1A Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen Graad: bachelor PC 329 B1A 1 Plaats in de organisatie Op de werkvloer word je aangestuurd door xx. Je rapporteert aan de directeurs van de kunststeden op het maandelijks

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID http://bz.vonet.be/functieclassificatie ACCOUNTMANAGER (M/V)

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID http://bz.vonet.be/functieclassificatie ACCOUNTMANAGER (M/V) ACCOUNTMANAGER (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 1. Functietitel (M/V) Accountmanager 2. Organisatie Beleidsdomein EWI, Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 3. Context 3.1. Hoofdactiviteit Het Vlaams Agentschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO

Functiebeschrijving. Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functiebeschrijving Functie Graadnaam administratief medewerker Sector Burger- en Welzijnszaken Funtienaam begeleidster BKO Dienst BKO Functionele loopbaan C1 C3 Code IZ/BKO/2008/01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Projectbeheerder (M/V)

Projectbeheerder (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: dossierbeheerder externe aanvragen Functiebeschrijving Projectbeheerder (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling vrije tijd Dienst buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Administratief medewerker afdeling vrije tijd

Administratief medewerker afdeling vrije tijd Administratief medewerker afdeling vrije tijd Doel van de functie Plaats in de organisatie Graad Niveau Resultaatsgebieden Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren binnen het domein van de afdeling. Afdeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiefamilie Klantenadviserende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Jo Craeghs Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële verrichtingen van de gemeente en het OCMW.

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële verrichtingen van de gemeente en het OCMW. Boekhouder Doel van de functie Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële verrichtingen van de gemeente en het OCMW. Plaats in de organisatie Afdeling Dienst Directe leidinggevende Financiën Financieel

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL Coördinator VORMING EN BEGELEIDING PLOT-Brandweerschool

COMPETENTIEPROFIEL Coördinator VORMING EN BEGELEIDING PLOT-Brandweerschool COMPETENTIEPROFIEL Coördinator VORMING EN BEGELEIDING PLOT-Brandweerschool FUNCTIEDOEL Het coördineren van de werkgroep vorming en begeleiding om de kwaliteit van de brevetopleidingen en de voortgezette

Nadere informatie

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel.

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel. Functietitel: Projectbeheerder De projectbeheerder is verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van een hem/haar toegewezen project en oproep en is daarvoor aanspreekpunt voor

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD

Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD Functiegegevens Functie: ASS/0116 assistent Periode van - tot: 01/04/2015 - Graad: D1 Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD D2 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD D3 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Archiefassistent Afdeling: Algemene zaken Dienst: Gemeentearchief 2. Positionering in het

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

Medewerker Administratie

Medewerker Administratie Medewerker Administratie 1 PLAATS IN HET ORGANOGRAM Rapporteert aan de directie en het diensthoofd van wie hij/zij opdrachten ontvangt. Situering in het organogram: Directeur Medewerker administratie Dienst

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL. Coördinator brevetopleidingen

COMPETENTIEPROFIEL. Coördinator brevetopleidingen COMPETENTIEPROFIEL Coördinator brevetopleidingen brandweerman PLOT-Brandweerschool FUNCTIEDOEL Het coördineren van de brevetopleiding brandweerman om de kwaliteit van de opleiding op inhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER

Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1 Functie en competentieprofiel SCHOONMAAKSTER 1. Situering van de functie Functietitel Schoonmaakster Dienst zie 2 Niveau Functionele loopbaan E E1 E2 E3 Evaluator Zie 2 procesbewaker 1. Positionering

Nadere informatie

Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens teneinde een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen formuleren.

Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens teneinde een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen formuleren. Functienaam: Behandelaar expertisedossier (A1) Directie: Groene stroom en WKK-dossiers Functie: dossierbeheerder externe aanvragen functieniveau 3 Doel van de functie : Analyseren en verwerken van binnenkomende

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Business Analist 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VOORBEREIDING 2.2 UITVOERING

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Business Analist 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VOORBEREIDING 2.2 UITVOERING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Business Analist //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

project- en communicatiecoördinator provincie Limburg Functiehouder Doel van de functie Beoordelaars

project- en communicatiecoördinator provincie Limburg Functiehouder Doel van de functie Beoordelaars Functiehouder Graad: deskundige Salarisschaal B1-B2-B3 Niveau: B Benoemingscode: contractueel Departement: Directie Omgeving - Afdeling Milieu en Natuur - Bosgroep Limburg Doel van de functie Beoordelaars

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende(n) Datum + handtekening Vincent Vandenameele Frank

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Strategisch coördinator

Strategisch coördinator Strategisch coördinator Doel van de functie: Als Strategisch coördinator bent u enerzijds verantwoordelijk voor de aansturing van de strategische cel. Anderzijds neemt u zelf ook een aantal taken/projecten

Nadere informatie

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3)

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Vanaf 2016 maken stad Roeselare en OCMW Roeselare verder werk van één organisatiestructuur. Binnen de brede samenwerking is er de nood aan de aanleg

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Maatschappelijk assistent

Maatschappelijk assistent SINT-GERARDUS DIEPENBEEK Maatschappelijk assistent 1 Functiedoel De maatschappelijk assistent (MA) is verbindingspersoon. Hij ondersteunt de familie op psychosociaal vlak. Hij verwoordt en versterkt, indien

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Maatschappelijk werker. Dienst: Sociale Dienst Functiebenaming: Maatschappelijk werk(st)er Administratieve graad: B1 B3

Maatschappelijk werker. Dienst: Sociale Dienst Functiebenaming: Maatschappelijk werk(st)er Administratieve graad: B1 B3 Maatschappelijk werker Dienst: Sociale Dienst Functiebenaming: Maatschappelijk werk(st)er Administratieve graad: B1 B3 1. Plaats in het organogram De maatschappelijk werker wordt tewerkgesteld in de algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Sectoraal Pedagogisch adviseur (M/V) (interne afkorting: PAS)

Functiebeschrijving: Sectoraal Pedagogisch adviseur (M/V) (interne afkorting: PAS) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Sectoraal Pedagogisch adviseur (M/V) (interne afkorting: PAS) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Sectoraal Pedagogisch

Nadere informatie

Operationeel coördinator administratie

Operationeel coördinator administratie Operationeel coördinator administratie Verlenen van administratief ondersteunende diensten binnen ANB teneinde bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van ANB. Resultaatgebieden

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en onderhoudspersoneel Functietitel: Redder Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sport 2. Positionering in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiekaart: deskundige Human Resources

Functiekaart: deskundige Human Resources Functiekaart: deskundige Human Resources 1. Jobidentificatie Dienst: Directie: Rechtstreekse chef: Officiële functietitel: 2. Doel van de functie Human Resources Bedrijfsvoering Diensthoofd Human Resources

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0061 bestuurssecretaris Periode van - tot: 01/01/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid. Graad: consulent B1-B3

Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid. Graad: consulent B1-B3 Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid Graad: consulent B1-B3 Versie: 17_12_2015 Plaats in de organisatie stadssecretaris directeur cultuur deskundige cultuurbeleid Het stadsbestuur en de directie

Nadere informatie

DOELGROEPENWERKER. 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3

DOELGROEPENWERKER. 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 DOELGROEPENWERKER 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 2. Plaats in de organisatie De doelgroepenwerker rapporteert aan zijn diensthoofd.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Nationaal Contactpunt Interreg

Functiebeschrijving: Nationaal Contactpunt Interreg Functiebeschrijving: Nationaal Contactpunt Interreg Adjunct van de directeur Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie?

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie? 1. FUNCTIEDOEL De Deskundige Gezin staat in voor algemeen jongerenwelzijn te Peer. Hij/zij brengt de behoeften en noden met betrekking tot jeugdwelzijnsvoorzieningen in kaart, en ontwikkelt nieuwe initiatieven

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Chauffeur

Functiebeschrijving: Chauffeur Functiebeschrijving: Chauffeur Graad: Technisch Hoofdassistent (D2) Functiefamilie Praktisch uitvoerende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be Functie- en competentieprofiel Identificatiegegevens Functiefamilie: Functietitel: Afdeling:

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE

Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiegegevens Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Graad: A5a Salarischaal: A5b A5b Niveau: Niveau A Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiecode:

Nadere informatie

WERVINGSMEDEWERKER. 1. Plaats in de organisatie De wervingsmedewerker rapporteert rechtsreeks aan de organisatiedirecteur.

WERVINGSMEDEWERKER. 1. Plaats in de organisatie De wervingsmedewerker rapporteert rechtsreeks aan de organisatiedirecteur. 1 WERVINGSMEDEWERKER DEEL 1: CONTEXT, DOEL EN OPDRACHTEN 1. Plaats in de organisatie De wervingsmedewerker rapporteert rechtsreeks aan de organisatiedirecteur. 2. Functiedoel De wervingsmedewerker staat

Nadere informatie

Functiebeschrijving:

Functiebeschrijving: Functiebeschrijving: Administratief medewerker Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Beleidsdomein: Mobiliteit Entiteit: Waterwegen en Zeekanaal NV Naam

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Medewerker personeel & organisatie De Lochting

Medewerker personeel & organisatie De Lochting Medewerker personeel & organisatie De Lochting De Lochting VZW is een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan vooral uit biologische tuinbouw, groenonderhoud,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

managementassistent afgevaardigd bestuurder

managementassistent afgevaardigd bestuurder 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Financieel Projectmedewerker //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN

DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN FUNCTIEKAART DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN 1. Organisatiegegevens FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 FUNCTIEFAMILIE: experten 2 CLUSTER: cultuur en vrije tijd AFDELING: vrije tijd DIENST: evenementen, jeugd

Nadere informatie