Business Process Management in Nederland Onderzoeksresultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten"

Transcriptie

1 Business Process Management in Nederland Onderzoeksresultaten

2 Inhoud Samenvatting... 1 Huidige BPM initiatieven en activiteiten... 1 Gebruik BPM software... 1 Ambities op het gebied van BPM... 1 Externe ondersteuning bij BPM-initiatieven... 1 Voorwoord... 2 Het onderzoek... 4 Wat is Business Process Management?... 4 Branches vertegenwoordigd in het onderzoek... 4 Organisatiegrootte... 5 Huidige BPM initiatieven en activiteiten... 6 Hoe wordt BPM gezien door de deelnemende organisaties... 6 Belangstelling BPM... 6 Aanleidingen voor BPM-initiatieven... 7 Uitvoering van BPM-initiatieven... 7 Succes van BPM initiatieven... 9 Barrières bij realisatie BPM initiatieven... 9 Succesfactoren van BPM-initiatieven Conclusie Gebruik BPM software Gebruik van softwarematige ondersteuning bij BPM initiatieven Gebruik van mogelijkheden BPM software BPA & BPM software pakketten Tevredenheid BPM software Conclusie Ambities op het gebied van BPM Toekomst plannen voor BPM-initiatieven Aanleidingen voor BPM-initiatieven Ambitieniveau van BPM activiteiten Toekomst plannen voor aanschaf BPM software Toepassing van de toekomstig aan te schaffen BPM software Conclusie Externe ondersteuning bij BPM-initiatieven

3 Externe dienstverlening bij BPM-initiatieven Activiteiten voor externe dienstverlening Conclusie Over de opdrachtgevers Bijlage: Vragen en Antwoorden Enquête... i Deel 1: Algemeen... i Deel 2: Introductie Business Process Management (BPM): Algemeen... iii Deel 3: Belangstelling en aanleiding BPM... iii Deel 4: Huidige BPM activiteiten en ambitieniveau binnen uw organisatie... v Deel 5: Evaluatie van uw huidige BPM initiatieven... x Deel 6: BPM Software... xiii Deel 7: Toekomstige toepassing van BPM en BPM software... xvi Deel 8: Externe ondersteuning... xix 3

4 Samenvatting Capgemini Nederland en Hogeschool Utrecht hebben in 2008 een onderzoek gedaan naar Business Process Management (BPM). 111 deelnemers van diverse toonaangevende bedrijven waren bereid hun beeld te geven van Business Process Management binnen hun organisaties. Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in: waar organisaties mee bezig zijn met betrekking tot BPM, welke technische ondersteuning zij hierbij gebruiken, wat de ambitie is op het gebied van BPM binnen de organisatie, Wat het belang is van externe ondersteuning bij het realiseren van ambities. Huidige BPM initiatieven en activiteiten BPM richt zicht niet langer alleen op het modelleren van processen maar steeds nadrukkelijker op het managen ervan. Meer dan de helft van de deelnemende organisaties geeft dan ook aan dat er op tactisch en strategisch niveau BPM-initiatieven worden ontplooid. Aanleidingen voor het ontplooien van deze initiatieven zijn in belangrijke mate het verhogen van de klanttevredenheid, het verbeteren van kwaliteit en kostenbesparing. Toch blijkt dat van de momenteel uitgevoerde BPM activiteiten processen vastleggen en (intern) publiceren nog steeds een belangrijke rol speelt en dat performance management nog een ondergeschikte rol speelt. De initiatieven sluiten dus slechts gedeeltelijk aan op de activiteiten. De deelnemende organisaties ervaren de BPM activiteiten dan ook gemiddeld als redelijk succesvol. Als voornaamste barrière om BPM-initiatieven meer succesvol te maken wordt de functionele cultuur gezien. Inzicht in afhankelijkheden en inzicht in de huidige processen zijn de belangrijkste succesfactoren voor BPM initiatieven. Gebruik BPM software De deelnemende organisaties gebruiken BPM software nog voornamelijk voor het vastleggen en publiceren van processen. Het is daarom begrijpelijk dat in veel gevallen Microsoft office / Visio wordt gebruikt. Een goede tweede en derde plaats worden ingenomen door IDS Scheer Aris en Bwise. Bij de organisaties die BPM software inzetten voor geautomatiseerde coördinatie en uitvoering van processen worden met name Microsoft Sharepoint, Cordys en Tibco genoemd. De deelnemende organisaties zijn maar matig tevreden over de mogelijkheden die de door hun gebruikte software biedt. Ambities op het gebied van BPM Ruim driekwart van de deelnemende organisaties is van plan om in de nabije toekomst nieuwe BPMinitiatieven te starten. Het verbeteren van klanttevredenheid en kwaliteit zijn hier de belangrijkste aanleidingen voor. Toch blijven de deelnemers het vastleggen (en publiceren) van processen als een belangrijke activiteit zien. Wel zien we een groeiend ambitieniveau voor performance management van processen en process alignment. Een kwart van de organisaties zal deze ambities met nieuwe BPM software gaan verwezenlijken. Externe ondersteuning bij BPM-initiatieven Driekwart van de deelnemers gaf aan dat zij gebruik maken van ondersteuning bij het uitvoeren van de BPM activiteiten. Duidelijk is de grote behoefte aan training. Dit sluit aan bij de barrière Onvoldoende resources met voldoende kennis, die bijna een kwart van de respondenten aangaf als barrière bij BPM initiatieven. 1

5 Voorwoord Er is de laatste jaren een groeiende aandacht voor processen binnen organisaties. De aanleidingen hiervoor variëren per branche de overheid die haar processen meer burger-gericht wil inrichten, zorg die geconfronteerd wordt met DBC s, de financiële sector die groeiende compliancy eisen krijgt opgelegd. En, what else is new - organisaties zien zich geconfronteerd met steeds meer internationale concurrentie en groeiende eisen uit de markt om efficiënt, kwaliteitsgedreven en wendbaar te opereren. Processen en de aandacht hiervoor is natuurlijk niet nieuw. Van scientific management tot kwaliteitsdenken, van BPR begin jaren negentig tot Lean Manufacturing en Six Sigma er is herhaaldelijk aandacht voor processen en het belang van een goede inrichting en aansturing van processen. De terugkerende belofte: processen en procesmanagement als onderscheidende concurrentiekracht. Er is echter een nieuw term die langzaam kracht begin te krijgen: Business Process Management. Een nog wat diffuse term, waarover de meningen verschillen. Wij zien het als de erkenning dat processen binnen organisaties belangrijke assets zijn, en als zodanig aandacht en aansturing behoeven vanuit de managementlagen van organisaties. Waarom? Omdat sterke processen niet zo maar ontstaan, maar gestructureerd ontworpen en ingericht moeten worden, en daarna, wanneer nodig, bijgesteld in een cyclus van continue verbetering. En voor het bereiken en behouden van zo n verbeteringscyclus zijn interventies nodig rond cultuur en governance. Interventies gericht op het bereiken van concurrentiekracht op basis van processen want de rol van processen is evident: klanten komen en blijven omdat een bedrijf de juiste activiteiten ontplooit in productontwikkeling, verkoop en services. De term Business Process Management (of BPM, afkortingen daar zijn we dol op in deze industrie) bestaat pas enkele jaren. De wortels zijn wat vertakt en liggen primair in (workflow en integratie)technologie, procesmodellering, AO/IC en architectuur. En, zoals gebruikelijk bij een nieuw gebied, buitelen de termen en grensdiscussies over elkaar heen in toenemende mate. BPM is hard op weg een hype te worden, als we de Gartner s en Forrester s van deze wereld moeten geloven. Met alle hype-risico s van dien: BPM als hèt antwoord op al uw problemen. In deze groeiende hype wilden we vanuit de Hogeschool Utrecht en Capgemini een stapje terug doen en op zoek gaan naar antwoorden en ontwikkelingen. En, belangrijk ook, Nederlandse antwoorden: de meeste BPM onderzoeken richten zich op de VS en de Nederlandse onderzoeken zijn schaars en te specifiek. We besloten tot samenwerking en startten een onderzoeksteam. De eerste stap: een beperkte, laagdrempelige enquête (via internet) onder organisaties in Nederland. Het doel: een inventarisatie van BPM toepassing en ontwikkelingen binnen de Nederland, om zo gezamenlijk inzicht te krijgen en kennis te delen. 111 deelnemers van diverse toonaangevende organisaties bleken bereid hun beeld te geven van Business Process Management binnen hun organisaties. Vanaf deze plaats willen wij de deelnemers hartelijk bedanken. In dit rapport willen wij de resultaten van deze enquête graag met u delen. 2

6 We zijn dit onderzoek klein gestart, als leerervaring. In deze eerste enquête ligt onze focus dan ook met name op het presenteren van bevindingen. Wij overwegen overigens dit jaarlijks te gaan doen wat uiteraard meer zicht zal gaan geven op ontwikkelingen. Wij wensen u veel leesplezier! Het onderzoeksteam BPM in Nederland 2008 Capgemini Nederland B.V.: Roeland Loggen managing consultant BPM Gernot Tomsits vakgroepleider BPM & SOA Hogeschool Utrecht Benny de Waal Hogeschooldocent organisatiekunde/onderzoeker Tom Kastelein student Management, Economie & Recht Heeft u vragen of opmerkingen? Mocht u willen reageren op dit onderzoek of wellicht deelnemen aan toekomstige BPM onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met Roeland Loggen, Met dank aan: Capgemini Nederland B.V. Frank Harmsen Riquette de Groot Rob Neering Karin Goderie Mendel Koerts Rutger Knook Edwin Kok, Edgar Giesen Diverse medewerkers Accountmanagement Capgemini Diverse collega s en leden Community of Practice Business Process Management Hogeschool Utrecht Pascal Ravensteijn 3

7 Het onderzoek Het onderzoek BPM in Nederland is gehouden in april Het doel van het onderzoek was inzicht krijgen in: waar organisaties mee bezig zijn met betrekking tot BPM, welke technische ondersteuning zij hierbij gebruiken, wat de ambities zijn op het gebied van BPM binnen de organisatie. Welke behoeften bestaan naar externe ondersteuning bij het realiseren van BPM-ambities. Er deden 111 respondenten mee met het onderzoek. Het merendeel van de corespondenten is werkzaam in een management functie. De overige respondenten zijn voornamelijk werkzaam als consultant. Wat is Business Process Management? Business Process Management (BPM) definiëren wij in dit onderzoek als een management discipline gericht op het inrichten en besturen van bedrijfsprocessen. BPM bestaat uit een set van activiteiten die met behulp van verschillende modellen, methoden en technologieën gericht is op het ontwikkelen, beheren en continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Het doel van BPM is het bereiken van de doelstellingen van de organisatie door bedrijfsprocessen transparant, flexibel, efficiënt en effectief in te richten. Branches vertegenwoordigd in het onderzoek De respondenten zijn verdeeld over meerdere branches binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid. Figuur 1 geeft een schematische weergave van de branche vertegenwoordiging van de respondenten. Figuur 1. Branche verdeling 4

8 Organisatiegrootte Het grootste deel van de respondenten is werkzaam in grote organisaties (meer dan 2000 medewerkers). Figuur 2. Organisatiegrootte 5

9 Huidige BPM initiatieven en activiteiten Het eerste onderzoeksgebied richt zich op waar organisaties mee bezig zijn op het gebied van BPM. Hoe wordt BPM gezien door de deelnemende organisaties Buitenlands onderzoek laat zien dat er de laatste jaren een verschuiving is van Business Process Modeling naar Business Process Management.. We vroegen Nederlandse organisaties om aan te geven welke beschrijving het beste BPM voor hen beschrijft. De grootste groep gaf aan dat zij BPM verstaan als een management discipline gericht op het inrichten en besturen van processen. Daarnaast gaf 30% van de organisaties aan dat zij BPM zien als een methode om processen efficiënter en meer wendbaar te maken. Dit sluit aan bij de definitie van Business Process Management. Figuur 3. BPM definitie Belangstelling BPM In het onderzoek is gekeken wat de interesse rond het BPM-thema is binnen de organisatie. Het merendeel gaf aan dat BPM op dit moment een belangrijk agenda-item op directieniveau is en dat er een strategisch initiatief op het BPM-gebied gaande is. Slechts een beperkt aantal organisaties is niet concreet met BPM bezig. Figuur 4. BPM interesse Er is een strategisch initiatief op dit gebied. 3 Er zijn acties op tactisch niveau. 28% Er worden kleine projecten gestart. 20% Geen concrete acties. 1 Geen interesse. Weet niet. 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Van de deelnemers gaf ruim 80% aan dat er ook werkelijk BPM-initiatieven gestart zijn in de afgelopen drie jaar. Binnen de financiële dienstverlening gaf meer dan 90% aan dat er BPM-initiatieven gestart zijn in de afgelopen drie jaar. In de overheidbranche en de educatie branche lag dit rond de 70%. 6

10 Aanleidingen voor BPM-initiatieven Waarom zijn BPM-initiatieven gestart binnen een organisatie? Als belangrijkste redenen werden genoemd: Verhogen klanttevredenheid Verbeteren kwaliteit Kostenbesparing Bereiken compliancy Figuur 5. BPM initiatieven Klanttevredenheid Kwaliteit Kostenbesparing Compliancy (voldoen wetgeving) Process georiënteerde organisatie. Transparantie Wendbaarheid (agility) Standaardisatie Doorlooptijd Productiviteit Business & IT alignment Realisatie van IT projecten met procesimpact 10% 19% % 28% % 10% 1 20% 2 30% Als er gekeken wordt naar de drie grootste branches en de aanleidingen voor de huidige BPM-initiatieven valt op dat bij: Financiële dienstverleners compliancy, process georiënteerde organisatie en klanttevredenheid de drie belangrijkste aanleidingen zijn. Educatie transparantie, realisatie van IT projecten met procesimpact, en kostenbesparing de drie belangrijkste aanleidingen zijn. Overheden standaardisatie, proces georiënteerde organisatie en klanttevredenheid de drie belangrijkste aanleidingen zijn. Uitvoering van BPM-initiatieven Bij de organisaties die aangaven dat zij in de afgelopen drie jaar BPM-initiatieven hebben uitgevoerd is gekeken in welke mate zij bepaalde BPM activiteiten hebben ondernomen. De volgende categorieën activiteiten kwamen aan bod: Processen vastleggen in welke mate is kennis van processen vastgelegd Proceseigendom in welke mate is de verantwoordelijkheid voor aansturing van een proces ingeregeld Procesbewustzijn in hoeverre leeft procesoriëntatie als begrip binnen de organisatie Proces alignment in welke mate zijn processen expliciet afgestemd op/gekoppeld aan algemene bedrijfsdoelstellingen 7

11 Performance management van processen hoe staat het met het meten en bijsturen van proces uitvoering Proces verbetering welke activiteiten ontplooien bedrijven om processen aan te scherpen Automatisering en inzet van BPM software welke rol heeft automatisering, en in het bijzonder BPM technologie We hebben per BPM categorie de gemiddelde scores bepaald. Uit onderstaande figuur is op te maken dat processen vastleggen het meeste gedaan wordt en dat performance management van processen het minst. Figuur 6. Toepassing BPM Toepassing BPM per branche In het onderzoek keken we ook hoe de huidige toepassing tussen de drie grootste branches zich verhoudt. In figuur 6 is te zien dat de overheid en financiële dienstverlening branche nagenoeg gelijk op gaan. Wel is te zien dat de educatie branche achterblijft op de andere twee branches. Figuur 7. Toepassing BPM per branche 8

12 Succes van BPM initiatieven Er is ook onderzoek gedaan naar het succes van de uitgevoerde BPM-initiatieven. De grootste groep deelnemers gaf aan dat de BPM-initiatieven redelijk succesvol zijn. Slechts een klein gedeelte gaf aan dat de BPM-initiatieven geen tot weinig succes hebben. Figuur 8. Successen BPM initiatieven Barrières bij realisatie BPM initiatieven Bij het uitvoeren van projecten is het mogelijk dat er barrières zijn die het succes van het project in gevaar kunnen brengen. In het onderzoek werd gevraagd wat de drie grootste barrières zijn die bij het realiseren van BPM-initiatieven. Bij bijna 70% komt naar voren dat een functioneel georiënteerde cultuur de grootste barrière is bij het realiseren van BPM-initiatieven. Gevolgd door een machtstrijd tussen lijn- en procesmanagers en BPM wordt teveel gezien als IT onderwerp. Figuur 9. BPM Barrieres 9

13 Succesfactoren van BPM-initiatieven Wat zijn nu de kritische succesfactoren bij het uitvoeren van BPM-initiatieven? initiatieven?. 70% van de deelnemers gaf aan dat inzicht hebben in de afhankelijkheden tussen processen, informatie, databronnen en bestaande systeem integraties en mate van inzicht in- en grip op de processen de belangrijkste succesfactoren zijn bij het uitvoeren van BPM projecten. Goede kennis van de huidige situatie is dus een zeer belangrijke factor. Figuur 10. Succesfactoren BPM-initiatieven Conclusie BPM richt zicht niet langer alleen op het modelleren van processen maar steeds nadrukkelijker op het managen ervan. Meer dan de helft van de deelnemende organisaties geeft dan ook aan dat er op tactisch en strategisch niveau BPM-initiatieven worden ontplooid. Aanleiding voor het ontplooien van deze initiatieven zijn in belangrijke mate het verhogen van de klanttevredenheid, het verbeteren van kwaliteit en kostenbesparing. Toch blijkt dat van de momenteel uitgevoerde BPM activiteiten processen vastleggen nog steeds een belangrijke rol speelt en dat performance management nog een ondergeschikte rol speelt. De initiatieven sluiten dus slechts gedeeltelijk aan op de activiteiten. De deelnemende organisaties ervaren de BPM activiteiten dan ook gemiddeld als redelijk succesvol. Als voornaamste barrière om BPMinitiatieven meer succesvol te maken wordt de functionele cultuur gezien. Inzicht in afhankelijkheden en inzicht in de huidige processen zijn de belangrijkste succesfactoren voor BPM-initiatieven. 10

14 Gebruik BPM software In het onderzoek is de volgende definitie gehanteerd: BPM software is een geautomatiseerd hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij BPM activiteiten zoals het ontwerpen, modelleren, uitvoeren, meten/monitoren en optimaliseren van processen Gebruik van softwarematige ondersteuning bij BPM initiatieven We vroegen alle deelnemers of zij gebruik maken van softwarematige ondersteuning voor hun BPMgaf aan dat zij gebruik maken van softwarematige initiatieven. Ruim de helft van de deelnemers ondersteuning bij het uitvoeren van de BPM-initiatieven. Gebruik van mogelijkheden BPM software BPM software pakketten hebben vaak veel mogelijkheden. Van de deelnemers die gebruik maken van BPM software gebruikt ruim 90% de software voor het modelleren van processen gevolgd door 70% die BPM software ook gebruikt voor het publiceren van processen. Figuur 11. Gebruik van BPM software Het blijkt dat de meeste organisaties vooral gebruik maken van BPM software om hun processen vast te leggen. Met deze reden hebben we de pakketten onderverdeeld in enerzijds BPA (Business Process Analyse) software, die gericht op modelleren en publiceren, en anderzijds BPM automation en execution software, die gericht is op het geautomatiseerd coördineren en uitvoeren van processen. 11

15 BPA & BPM software pakketten Als we kijken naar de BPA software die gebruikt wordt door de deelnemende organisaties is te zien dat Microsoft Office/Visio het meest gebruikt wordt, gevolgd door IDS-Scheer s Aris en Bwise. Als we kijken naar BPM automation en executie software is te zien dat Microsoft Sharepoint het meest hiervoor gebruikt wordt, gevolgd door Cordys en Tibco Figuur 12: BPA software Figuur 13: BPM automation & execution software Als standaard Incidenteel/beperkt Microsoft Sharepoint Cordys TIBCO iprocess Suite SAP NetWeaver Microsoft Bizztalk IBM WebSphereProcess Server Oracle BPEL Process Manager EMC/Documentum Pallas-Athena Flower 8% 8% 1 1 Van alle organisaties die gebruik maken van BPM software bij hun BPM-initiatieven gebruikt een organisatie gemiddeld drie BPM software programma s. 12

16 Tevredenheid BPM software We vroegen de deelnemers die gebruik maken van BPM software hoe tevreden zij zijn met de door hun gebruikte software. De deelnemers gaven gemiddeld een kleine voldoende aan de gebruikte BPM software. Tevredenheid BPM software op een schaal van 1 tot 10 De BPM software stelt ons in staat onze doelen voor BPM te bereiken. 6,5 De functionaliteit sluit aan op onze behoeften. 6,5 De BPM software is gemakkelijk in het gebruik. 6,0 De BPM software is goed te integreren in ons IT landschap. 6,3 De ondersteuning vanuit de leverancier is adequaat. 6,3 De prijs/kwaliteitverhouding is goed. 6,0 Conclusie De deelnemende organisaties gebruiken BPM software nog voornamelijk voor het vastleggen en publiceren van processen. Het is daarom begrijpelijk dat in veel gevallen Microsoft office / Visio wordt gebruikt. Een goede tweede en derde plaats worden ingenomen door IDS Scheer Aris en Bwise. Bij de organisaties die BPM software inzetten voor geautomatiseerde coördinatie en uitvoering van processen worden met name Microsoft Sharepoint, Cordys en Tibco genoemd. De deelnemende organisaties zijn maar matig tevreden over de mogelijkheden die de door hun gebruikte software biedt. 13

17 Ambities op het gebied van BPM Toekomst plannen voor BPM-initiatieven Welke plannen zijn er om in de nabije toekomst BPM-initiatieven te gaan starten? Ruim driekwart van alle deelnemers gaf aan dat de organisatie waarin zij werkzaam zijn van plan is nieuwe BPM-initiatieven te gaan starten. Figuur 14. Toekomstig gebruik BPM Aanleidingen voor BPM-initiatieven We vroegen om aan te geven welke aanleidingen het belangrijkst zijn in de toekomst voor het starten van een BPM-initiatief. Van de respondenten gaf aan dat verbeteren van kwaliteit, verkorten van doorlooptijd en transparantie de drie belangrijkste aanleidingen zal zijn voor het starten van een nieuw BPM-initiatief. In Figuur 14 hebben we de aanleidingen van huidige BPM initiatieven en de aanleidingen voor toekomstige BPM initiatieven samen getoond. Figuur 15. Aanleidingen BPM-initiatieven Huidig Toekomstig Verhogen klanttevredenheid Verbeteren van kwaliteit Kostenbesparing Bereiken compliancy Inrichten process georienteerde organisatie Transparantie Vergroten wendbaarheid Verkorten van doorlooptijd Standaardisatie van processen Verbeteren Business & IT alignment Productiviteit verhogen 1 19% % 18% % 28% 29% 30% 30% 38% Opvallend is het teruglopen van aanleidingen als Compliancy en Inrichten procesgerichte organisatie. Hiervoor zijn twee mogelijke hypotheses. Enerzijds kan de organisatie op dit gebied voldoende resultaat hebben bereikt, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe accenten. Anderzijds kan een aanleiding 14

18 worden losgelaten omdat de resultaten juist tegenvielen. Op basis van de data kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan. Wel lijkt de data aan te geven dat de meerderheid van organisaties die als oorspronkelijke aanleiding "Inrichting procesgerichte organisatie" aangaven, deze aanleiding bij toekomstige initiatieven loslaten. Bij compliance speelt dit minder ongeveer de helft van de organisaties die compliance als aanleiding voor een eerder BPM traject had, heeft deze aanleiding ook voor een nieuw traject. De aantallen zijn echter in beide gevallen te klein om harde uitspraken te kunnen doen. Wel is bij beide aanleidingen significant dat als organisaties het niet als eerdere aanleiding zagen, ze het nu in meerderheid ook niet als aanleiding zien voor nieuwe BPM-trajecten. Ambitieniveau van BPM activiteiten In het onderzoek is tevens gekeken wat de ambities zijn van de deelnemende organisaties op de het gebied van BPM activiteiten: Processen vastleggen Proceseigendom/organisatie embedding Procesbewustzijn Proces alignment Performance management van processen Proces verbetering Automatisering en inzet van BPM software Het onderdeel processen vastleggen blijft een hoog ambitieniveau hebben. Daarnaast zien we een groeiend ambitieniveau voor performance management van processen en process alignment. Figuur 16: Ambitie BPM activiteiten Ambitie per branche In het onderzoek hebben we gekeken hoe het ambitieniveau tussen de drie grootste branches zich verhoudt. In figuur 10 is te zien dat de financiële dienstverlening branche de grootste ambitie heeft met betrekking tot het uitvoeren van BPM aspecten. Gevolgd door de overheid en de educatie branche. Als we kijken naar de educatiebranche dan zien we dat zij minder ambitie hebben om processen te automatiseren, maar wel een grote ambitie hebben om processen binnen hun organisatie vast te leggen. 15

19 Figuur 17. Ambitie per branche Toekomst plannen voor aanschaf BPM software We vroegen de deelnemende organisaties of zij bij de te ondernemen BPM-initiatieven nieuwe BPM software gaan aanschaffen. Bijna een kwart van de organisaties gaf van plan te zijn dit te gaan doen. Figuur 18. Aanschaf van nieuwe BPM software Toepassing van de toekomstig aan te schaffen BPM software We vroegen waarvoor de toekomstig aan te schaffen BPM software gaat worden gebruikt. Er is te zien dat op korte termijn BPM software gebruikt zal worden voor het modelleren van processen en voor het publiceren van processen. Op lange termijn zien we dat BPM software gebruikt zal gaan worden voor het vastleggen van business rules en voor het simuleren van processen. Als we dit vergelijken met het huidige gebruik van BPM software (zie figuur 10) dan valt op dat, naast de op dit moment al belangrijke inzet voor modelleren en publiceren van processen, er groeiende aandacht is voor document management (huidig: 3, korte termijn: 58%) en monitoren van processen (huidig: 2, korte termijn: 4). Ook case management toepassingen lijken een groeiende aandacht te krijgen. Onze hypothese hierbij is dat als organisaties BPM software gaan inzetten bij geautomatiseerd coördineren van processen, er vanzelf behoefte ontstaat naar koppeling met documenten, en gebruik van de monitormogelijkheden van BPM software. Case management is een logische stap als organisaties naast de gestructureerde processen ook BPM software willen gaan inzetten bij complexere, minder gestructureerde processen. 16

20 Figuur 19. Inzet toekomstig BPM software Conclusie Ruim driekwart van de deelnemende organisaties is van plan om in de nabije toekomst nieuwe BPMinitiatieven te starten. Het verbeteren van klanttevredenheid en kwaliteit zijn hier de belangrijkste aanleidingen voor. Toch blijven de deelnemers het vastleggen van processen als een belangrijke activiteit zien. Wel zien we een groeiend ambitieniveau voor performance management van processen en process alignment. Een kwart van de organisaties zal deze ambities met nieuwe BPM software gaan verwezenlijken, waarbij de aandacht groeit naar integratie met document management, monitoren van processen en case management 17

21 Externe ondersteuning bij BPM-initiatieven In de BPM markt zijn diverse dienstverleners actief die zich richten op het verlenen van diensten op het gebied van BPM aan diverse organisaties. We waren benieuwd welke gebruik er wordt gemaakt van externe dienstverlening en welke behoeften er zijn bij de organisaties naar externe dienstverlening op het gebied van BPM. Externe dienstverlening bij BPM-initiatieven In het onderzoek werd daarom aan alle deelnemers gevraagd in welke mate externe ondersteuning wordt ingezet bij het uitvoeren van de BPM activiteiten. Driekwart van de deelnemers gaf aan dat zij gebruik maken van ondersteuning bij het uitvoeren van de BPM activiteiten. Figuur 20. Externe ondersteuning BPM Activiteiten voor externe dienstverlening BPM is een breed begrip en het is daarom mogelijk om bij diverse aspecten van BPM externe ondersteuning in te zetten. We vroegen aan de respondenten waarvoor zij de externe hulp in de nabije toekomst willen inzetten. De grootste groep respondenten gaf aan dat voor zij trainen rond BPM, trainen rond BPM software en beschrijven van processen gebruik willen maken van de kennis van een externe partij. Figuur 21: Inzet externe BPM ondersteuning Conclusie Driekwart van de deelnemers gaf aan dat zij gebruik maken van ondersteuning bij het uitvoeren van de BPM activiteiten. Duidelijk is de grote behoefte aan training. Dit sluit aan bij de barrière Onvoldoende resources met voldoende kennis, die bijna een kwart van de respondenten aangaf als barrière bij BPM initiatieven. 18

22 Over de opdrachtgevers Over Hogeschool Utrecht De Hogeschool Utrecht biedt een breed scala aan bachelor en master opleidingen aan zowel Nederlandse, buitenlandse en al werkende studenten. Deze opleidingen, in totaal 101, worden aangeboden vanuit 10 locaties in Utrecht en 2 locaties in Amersfoort. Meer informatie is beschikbaar op Copyright 2008, Capgemini Nederland B.V. en Hogeschool Utrecht All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. 19

23 Bijlage: Vragen en Antwoorden Enquête De enquête is onderverdeeld in een achttal onderdelen, zie figuur 1: Figuur 22. Onderverdeling enquête In deel 1 werden de algemene vragen gesteld met betrekking tot de respondent en de organisatie waarin zij werkzaam zijn. In deel 2 van de enquête werd gekeken wat de respondent onder BPM verstaat en hoeveel kennis en ervaring zij hebben op het gebied van BPM. In deel 3 werd gekeken wat de belangstelling voor BPM is binnen hun organisatie en wat de verschillende aanleidingen zijn voor het starten van een BPM-initiatief bij de organisatie waarin de respondent werkzaam is. Deel 4 van de enquête ging in op de huidige toepassing van BPM. In deel 5 werd gekeken naar de behaalde successen van de uitgevoerde BPM activiteiten. In deel 6 werd gekeken wat het is van BPM software binnen de organisatie waarin de respondent werkzaam is. In deel 7 vroegen wij aan de respondenten wat de toekomstig gebruik van BPM en BPM software zal zijn en waar deze toegepast zal worden binnen hun organisatie. In deel 8 vroegen wij aan de respondenten of zij gebruik maken van externe ondersteuning bij hun BPM-initiatieven en waarvoor zij in de toekomst externe ondersteuning met betrekking tot BPM zullen inschakelen. Deel 1: Algemeen 1. Hoeveel medewerkers telt uw organisatie? > % % i

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur?

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur? AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 juni 2010 t h e m a : Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management Delivery en Service Support en beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen IT Service Management. Met deze uitgave krijgen studenten een goed inzicht in de hoofdzaken die van belang zijn

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie