inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2007: editie 6 Open House mei - Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2007: editie 6 Open House 2007 21 mei - Breda"

Transcriptie

1 inzicht Het magazine voor Prodct Lifecycle Management april 2007: editie 6 Open Hose mei - Breda

2 VOORWOORD Beste lezer, Voor ligt alweer de zesde itgave van Inzicht en we hebben een naam hoog te hoden! Inzicht is inmiddels itgegroeid tot een volwassen magazine dat vol staat met praktijkverhalen van onze klanten, prodct pdates en acteel niews, maar ook met meer beschowende artikelen. Gedrende de voorbereiding van dit magazine maakte UGS bekend dat zij wordt overgenomen door Siemens. Momenteel beleven UGS en Siemens een zogeheten stilte periode, waardoor wij helaas nog geen verdere details knnen prijsgeven dan de eerdere persitingen. Persoonlijk denk ik dat we door de overname van Siemens als onderdeel van de divisie Atomation and Drives een zeer sterke propositie hebben naar de markt en onze klanten. Siemens is een vooraanstaand technologisch bedrijf welk het belang van Prodct Lifecycle management, keten integratie en het digitale prodct als itgangpnt stelt. Door deel it te maken van een financieel sterk concern, dat op jaarbasis meer dan 5 miljard Ero investeert in innovatie, openen voor onze klanten meer mogelijkheden dan ooit. In deze itgave van Inzicht leggen we vooral de nadrk op wat n eigenlijk Prodct Lifecycle Management (PLM) betekent. We zien in de markt namelijk dat het voor bedrijven nog niet didelijk is wat PLM is en wat het voor hen kan betekenen. In dit magazine vindt een artikel wat is PLM en een interview met mijzelf over onze transformatie van CAD/CAM partner naar PLM leverancier. Wij hebben een aantal praktijkverhalen voor samengesteld van bedrijven die een of meerdere onderdelen van PLM toepassen. Zo vindt verderop in het magazine een artikel over het bedrijf Silvestris dat een snelle en exclsieve boot ontwerpt. Verder vertelt Pezy Development in deze Inzicht hoe zij een bekroonde draagring op het Heinekens tapvat hebben ontwikkeld. Tot slot wil ik graag w aandacht vragen voor de lezersenqête. Regelmatig ontvangt onze redactie spontane reacties van lezers. Om de interactie met alle lezers te bevorderen zijn zij ook erg beniewd naar UW mening. Graag zo ik willen vragen om deze enqête in te vllen zodat de redactie het magazine nog meer op w wensen af kan stemmen! Ik wens bijzonder veel leesgenot! Edwin Severijn Vice President en Managing Director, UGS Benelx Ps. Ons Open Hose vindt dit jaar voor alle Benelx klanten en prospects plaats op 21 mei. Reserveer deze dag alvast in w agenda! Ik kijk er naar it deze dag een hand te schdden. 2

3 INHOUD Inzicht-editieapril2007 Voorwoord 2 Acteel UGSenHPontwikkelenoplossingvoorinzet van real-time engineering collaboration 4 UGSbreidtstrategischesamenwerkingmet Microsoft it door niewe reseller-overeenkomst 5 UGSenIBMbrengenprodctlifecyclemanagementwereldwijdnaarhetMKB 6 Overstapmogelijkheid van Patran naar Femap 7 SolidEdge2DDesignngratisverkrijgbaar 8 Drie Benelx winnaars in internationale ontwerpwedstrijd 9 Silvestris:Techniekheeftglamorenissexy 10 Gerst slapen en met vertrowen innoveren 12 UGS breidt Teamcenter it met content-managementoplossing 14 3Dconnexion 15 Van CAD/CAM-atoriteit naar aangewezen PLM-partner 16 WatisPLM? 18 Niewe medewerkers 19 Prodcten De ontwikkeling CAM in NX4 21 Versie2TeamcenterExpress 24 SolidEdgeversie19 26 Factorylink 28 Praktijkervaring BOM faciliteert clsterontwikkeling met Teamcenter Commnity 30 PezyDevelopmentontwikkeltbekroondedraagringopHeinekenstapvat 32 KCI: Veiliger constrcties met Femap en NX Nastran 34 De Haan Msselkanaal: Hijsblokken configreren met Solid Edge 36 Dtch Space ontwikkelt robotarm voor ISS met em-workplace 38 Trainingen en evenementen Speciale trainingsaanpak 42 Trainingen: kalender 43 Evenementen: kalender 45 Vooritblik 46 3

4 UGS EN HP ONTWIKKELEN OPLOSSING VOOR INZET VAN REAL-TIME ENGINEERING COLLABORATION Teamcenter Commnity Appliance verkort time-to-vale bij collaboration UGS heeft samen met HP een niewe realtime engineering collaboration-oplossing ontwikkeld. Teamcenter Commnity Appliance is bedoeld voor bedrijven die snel een coherent systeem in willen zetten bij een lokale of wereldwijde PLM-implementatie. De oplossing is eenvodig te integreren in een niewe of bestaande Teamcenter Engineering-omgeving en bestaat it software van UGS en hardware van HP. 21 mei 2007 Chassé Theater Breda Open 4 Hose 2007 Teamcenter Commnity Appliance moet het gebrik van Teamcenter itbreiden binnen bedrijven die op zoek zijn naar een contin inzetbare oplossing voor real-time engineering collaboration, alds Steve Bashada, vice president Teamcenter Applications bij UGS. Door de samenwerking met HP hebben we een plg en play -oplossing ontwikkeld waarmee aanzienlijk bespaard wordt op tijd, kosten en moeite die gepaard gaan met de inzet van een niew ITsysteem. Hiermee profiteren Teamcenter Engineering-klanten van de verbeterde commnicatie en prodctinnovatie dankzij eeneffectievesamenwerkingtssen prodctontwikkelaars over de gehele wereld. UGS en HP: bewezen oplossingen, ervaring en sccesvolle inzet Teamcenter Commnity Appliance ishetresltaatvaneenhechte samenwerking tssen UGS en HP, twee ervaren leveranciers van PLMsoftware, hardware en diensten voor de wereldwijde maakindstrie. De oplossing bestaat it Teamcenter van UGSenisgebowdophetMicrosoft Windows serversysteem. Het draait op HP ProLiant servers met HP-software, storage, networking switches en HAmogelijkheden. UGS levert diensten op hetgebiedvanplanning,implementatieen onderstening. Teamcenter Commnity Appliance zorgtvooreenhogebeschikbaarheid vanhetsysteemeneenhoognivea van beveiliging. Verder is het breed inzetbaar in de diverse verschillende klantomgevingen. HPvoorzietsamenmetUGSin de behoefte aan secre distribted compting van real-time engineering collaboration bij prodctontwikkeling, aldsbrcetoal,directorofmarketing high performance compting bij HP. Teamcenter Commnity Appliance komttegemoetaandebehoeftevan klanten om snel en effectief een realtime collaboration-oplossing in te zetten die flexibel, aanpasbaar en eenvodig in gebrik is terwijl de total-cost-ofownership verminderd wordt. Real-time engineering collaboration garant voor bedrijfswaarde Bedrijvendieeeneffectiefreal-time engineering collaboration-systeem implementeren ondervinden een groot aantalvoordelendiereslterenineen didelijke bedrijfswaarde. Efficiëntere prodctintrodcties door verzamelde kennis en expertise van alle stakeholders Verlaagde time-to-market vanwege een versnelde ontwerpcontrole-cycls Optimalisatie van wereldwijde bronnen door partners, leveranciers en klanten instaattestellenefficiëntsamente werken op een real-time basis Al deze pnten leiden tot betere mogelijkhedenvoorhetcreërenvan innoverendenieweprodcten.met de Teamcenter Commnity Appliance worden deze voordelen beschikbaar voor eenveelbrederpbliek. Teamcenter Commnity Appliance wordt beschikbaar in het eerste kwartaal van 2007.Kijkvoormeerinformatieop: tccapp.shtml

5 UGS BREIDT STRATEGISCHE SAMENWERKING MET MICROSOFT UIT DOOR NIEUWE RESELLER-OVEREENKOMST Eerste PLM-leverancier diemicrosoftsqlserver2005directmagverkopen UGS heeft vorig jaar in november een niewe reseller-overeenkomst gesloten met Microsoft. De overeenkomst is een itbreiding van de strategische samenwerking die eerder dit jaar bekend werd gemaakt. UGS mag Microsoft SQL Server 2005 direct verkopen aan organisaties die op zoek zijn naar een itgebreide PLM-oplossing die het Microsoft -platform volledig onderstent. DebestaanderelatietssenUGSen Microsoft was van groot belang in het mogelijkmakenvaneencompleteplmoplossing die volledige onderstening biedtvoorsqlserver2005,alds Chck Grindstaff, exective vice presidentprodctsbijugs. Deze relatie is versterkt door de strategische samenwerkingdieweinmeizijn aangegaan. De itbreiding is een logische stap waardoor we PLM-oplossingen direct knnen leveren aan klanten die werken met een Microsoft-omgeving. Wereldwijde kennis, itstekende PLM-prestaties Alsgevolgvandeovereenkomst wordtmicrosoftsqlserver2005 toegevoegd aan de officiële prijslijst van UGS. Zo knnen alle UGSverkopers direct offertes itbrengen en de database-software meenemen als onderdeel van een algemeen PLM-voorstel. Deze overeenkomst maakt PLMoplossingen direct beschikbaar zodat prodctiebedrijven innovatieve prodcten opdemarktknnenbrengen,alds Pal Flessner, senior vice president data storage and platform division bij Microsoft Corp. Een PLM-oplossing van UGSincombinatiemetSQLServer2005 biedt itstekende prestaties voor een naadloze samenwerking binnen een gehele bedrijfsketen, waaronder leveranciers en klanten. Alsaanvllingopdebestaandeexpertise levertugsnitstekendeplm-prestaties in een SQL Server 2005-omgeving. Uit eenbenchmark-testisgeblekendatugs Teamcenter in de SQL Server omgeving vijf keer beter presteert dan in de SQL Server 2000-omgeving. Dit hodt in dat UGS gelijktijdige TeamcentergebrikersdraaiendopSQLServer 2005 kon simleren, wat normaliter vergelijkbaar is met een bezetting van gebrikers. De test gaf een gemiddelde reactietijd van 1,1 seconde met minder dan 15 procent gemiddeld CPU-verbrik zonder database-foten. Dit toont aan dat Teamcenter en SQL Server 2005 de meest veeleisende PLM-omgevingen onderstenen met de benodigde prestaties en beschikbaarheid. UGS Best Bsiness Boost Deals Accellerate innovation Boost yor bsiness! Boost yor sales and yor incentives! 5

6 UGS EN IBM BRENGEN PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT WERELDWIJD NAAR HET MKB Channelpartners leveren Teamcenter Express cpdm UGS heeft een overeenkomst gesloten met IBM. Met de samenwerking komt UGS op wereldwijdnivea tegemoet aan de behoefte aan collaborative prodct data management (cpdm) van het midden- en kleinbedrijf. Dezeovereenkomstpastinonze strategie om innoverende en indstrie georiënteerde, zakelijke en technische oplossingen te leveren die speciaal voor het MKB ontwikkeld zijn, alds Steve Solazzo, general manager mid-market bij IBM. De combinatie van IBM bsiness partners met prodcten van UGS is erg aantrekkelijk voor MKB-klanten die op zoekzijnnaareenopenenschaalbare datamanagement-oplossing. Ook John Graham, exective vice president global sales and services bij UGSzietkansenvoorhetmidden-en kleinbedrijf. UGS wil openheid, zowel in technologie als in partnerschappen, alds Graham. Het is fantastisch om samenmetibmdezestaprichtingmkb te zetten. Het aantal bedrijven dat zijn prodctkennis beheert met UGSoplossingen is groter dan het aantal organisaties dat werkt met software van de drie belangrijkste concrrenten bij elkaar.meerdan40procentvanalle3dgegevens wereldwijd wordt al met onze open cpdm-technologie gecreëerd of beheerd.doordesamenwerkingmetibm Small and Medim Bsiness, IBM Software GropenIBM sbsinesspartnerszaldit percentage verder toenemen. De twee belangrijkste onderdelen van de niewe overeenkomst zijn: IBMenUGSbenaderengezamenlijk IBMbsinesspartnersomTeamcenter Express-software en services aan te bieden in de volgende zes landen: Canada, China, Ditsland, Frankrijk, JapanendeVerenigdeStaten. Teamcenter Express, het cpdmcomponent it UGS Velocity Series portfolio voor het middenbedrijf, kangekoppeldwordenaandiverse compter aided design (CAD)- applicaties waaronder Solid Edge en NXvanUGS,CATIA,Pro/Engineer Wildfire, AtoCad, Inventor en SolidWorks. Teamcenter Express bevat op het MKB-gerichte technologie voor desectorenmachinery,atomotiveen aerospace and defense. Wezijnblijmetdeniewe overeenkomst die onze relatie met IBM verder itbreidt, zegt Graham. Samen metdeitbreidingvanteamcenter Express geeft deze partnerovereenkomst onze betrokkenheid aan bij het itbreiden vanonzemlti-cadstrategievoorhet MKB.IBMbsinesspartnersknnenn de technologie kiezen die het best aanslit bij de wensen van hn klant. Teamcenter ExpressiseenopencPDM-prodct waarmeeibm-klantenmlti-caddata knnen beheren. EenopenplatformisvooreenGlobal Innovation Network van groot belang. UGSenIBMhebbenmetrecentelijk aankondigingen bewezen betrokken te zijn bij open collaboration. IBM heeft een open prodct development integration framework aangekondigd waarmee prodctontwerp en ontwikkeling beter gekoppeldwordenaandebelangrijkste zakelijkeprocessen.datraamwerk,in combinatie met bsiness partner PLMapplicaties, maakt het voor klanten mogelijkomontwerpenbsiness collaborationittebreidendoordehele waardeketen heen. Daarnaast heeft UGS zijn open bsiness model versterkt met de pblicatie van een itgebreide beschrijving met betrekking tot het JT-format, het meest gebrikte 3D data format voor prodctvisalisatie en collaboration binnen de PLM-indstrie. De itgebreide versie van Teamcenter ExpressvoorklantenvanIBMkomt inheteerstekwartaalvan2007 beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: - de ltieme PLM ervaring - 6

7 OVERSTAPMOGELIJKHEID VAN PATRAN NAAR FEMAP Upgrade naar alternatief aangeboden tegen kosten dagelijks onderhod Patran UGS biedt MSC.Patran -gebrikers de mogelijkheid om over te stappen op Femap software.dekostenvaneen pgrade naar Femap zijn vergelijkbaar met de kosten van het dagelijks onderhod vanpatran.nadeoverstapbeschikken de gebrikers over een krachtigere en efficiëntere simlatie-omgeving. Tegelijkertijd worden met de itgebreide FemapCAD-ensolver-interfacesde hidigeontwerp-enanalyseprocessen behoden. FemapisdeCompterAidedEngineering (CAE)-component van het Velocity Series -portfolio van UGS. Bedrijven werkzaam binnen indstrieën als lchtvaart, defensie, zware indstrie en scheepsbow maken gebrik van Femap vanwegedegeavanceerdeeindigeelementen-analyse. Femap is een belangrijk onderdeel binnen de strategie van UGS die geënt is op het leveren van schaalbare oplossingen voor ontwerp, analyse en simlatie, alds Bill McClre, vice president bij UGS Velocity Series. UGSbowtvoortopdelange geschiedenis die het heeft met het leveren van oplossingen voor eindige elementen analyse voor het Windowsplatform. Femap is één van de beste oplossingen opdemarktenhetiserggemakkelijk in gebrik, alds Chris Flannigan, vice president van engineering bij Qarts Engineering. Het is een op Windowsgebaseerde applicatie en daarom itstekend te gebriken in een Windowsomgeving. Wij hebben meerdere pre- en post-processoren waaronder Patran, maar die zijn minder gebriksvriendelijk enpresterenminder.femapiseen sperier prodct. Hetaanbodisslechtseenbeperktetijd geldig.kijkvoormeerinformatieop patran.shtml. 7

8 SOLID EDGE 2D DESIGN NU GRATIS VERKRIJGBAAR Eenvolgendestrategischestapomgebrikers ithetmkbtelatenoverstappenop3d UGS maakt zijn Solid Edge 2D ontwerpsoftware gratis beschikbaar. Iedereen die gebrik wil maken van de software kan het programma downloaden via Dit initiatief markeert het begin van een periode waarin 2D modellering gemeengoed is en onderstreept het belang van 3D modellering. Aan het downloaden en de certificering van het programma zijn geen kosten verbonden. De optionele onderstening en atomatische pgrades voor het prodct zijn verkrijgbaar voor een minimaal bedrag. SolidEdgeisdeCAD-componentvan het niewe Velocity Series -portfolio vanugs.solidedge2ddraftingbiedt eenscalaaanmogelijkhedenvoor het creëren van 2D-docmentatie. Het programma omvat tekenindeling, diagrammen, aantekeningen en kwaliteitsaandidingcontrole die zich atomatisch schikken aan ontwerpstandaarden als ISO, ANSI, BSI,DIN,JISenUNI.Verderzijner intïtieve vertaalprogramma s om de overgangvan2datocadenandere ontwerpapplicaties te vereenvodigen. UGS weet hoe een indstrie wakker geschdmoetworden,aldsken Versprille, PLM research director bij CPDA. Zijnniewegratisprodctmaakt 2D-ontwerpen algemeen toegankelijk. Wehebbenhethieroveritstekende 2D-Drafting; niet de lokkertjes die in het verleden gratis werden aangeboden in de indstrie. Het is een indrkwekkende en grotestapommeermarktbekendheidte genererenenhetzalanderespelerszeker niet ongemoeid laten. SolidEdge2DDraftingbevateen technisch schetsblok. Hiermee knnen ontwerpershnideeënschetsenen dezeitdelossehandomvormentot nawkerige 2D dimensiegedreven tekeningen.gebrikersknnenschema s, ontwerpenenandere2d-gerelateerde prodcten ontwikkelen terwijl ze alle 2Dlegacygegevens behoden en niet hoeven te betalen voor pgrades. WeknnenAtoCADvervangendoor SolidEdge2DDrafting,zeiJergen Niesner, CAD system manager bij Maschinenfabrik Reinhasen GmbH. Gratis Solid Edge 2D Drafting komt voor ons precies op het goede moment. Momenteelonderstenenwedrie systemen.metsolidedge2dhebbenwe slechts één systeem nodig waardoor we tijd en geld besparen. DitiseenstrategischestapvanUGSen hetzet2dalseenechtbasisprodctin de markt, alds Dave Shirk, exective vice president global marketing bij UGS. De dizenden organisaties die nog steeds ontwerpen en docmenteren in 2D zllen profiteren van dit aanbod. Het toegankelijk maken van onze geavanceerde 2D-ontwerpmogelijkheden maakthetbovendienvoorvelenmogelijk om de eerste stap te zetten richting 3D met de marktleider in PLM in het MKBsegment. Met deze aankondiging hebben organisatiesmeerredenomoverte gaan op het Evolve to 3D -programma vanugs. Evolveto3D ishetsimpele 4-stappenproces om van 2D-ontwerp overtestappenopeencomplete3d digitale weergave van een simlatie met een minimale verstoring. Met 2D-Design knnen klanten de eerste stap al zetten zonder daarvoor te hoeven betalen. Klanten van UGS die betalen voor AtoCADofandere2D-ontwerp-tools knnen met het gratis Solid Edge 2D Drafting hn 2D-ontwerpprocessen stroomlijnen, kosten besparen en voordeel behalen van de single-sorceonderstening. Gebrikers knnen hn tekeningen delen met leveranciers, voor ontwerpcontrole of fabricage, zonder vertaaleisen maar met de verzekering van data-integriteit.gebrikersknnenzich abonneren op Solid Edge s prijswinnende ondersteningsprogramma en toegang krijgentotdeapplicatie-programmeerinterface (API) tegen beperkte kosten. Vraag n aan! UGSbiedtSolidEdge2DDraftingin tien verschillende talen, waaronder Chinees, Dits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Rssisch en Spaans. Voor aanmelding en meer informatie oversolidedge2dkijktop 8

9 DRIE BENELUX WINNAARS IN INTERNATIONALE ONTWERPWEDSTRIJD Winnende ontwerpen hebben prominente plaats in jaarkalender UGS Twee Nederlandse bedrijven en één Belgische fabrikanthebbenmetsccesdeelgenomen aanhet globalcalendarprogram vanugs. Fabriqe,PezyDevelopmentenhetBelgische smidesignzienhiermeehnontwerpterg op de UGS-kalender voor De kalender wordt door UGS wereldwijd verspreid onder zijn relaties. Hiermee krijgen de winnaars internationale exposre voor hn bedrijf en hn ontwerpen. De ontwerpen komen it verschillende indstrieën en zijn niek vanwege hn esthetiek, complexiteit en helderheid. DewinnaarsitdeBenelxhebbenbehalve de exposre op de kalender nog een dinercheqeitgereiktgekregenithanden van UGS. Dat deze regio met drie ontwerpen vertegenwoordigd is op een internationale kalender,isbestietsomtrotsoptezijn, zegterwindewerd,channelmanagerbij UGS. HetlaatziendatNederlandenBelgië eenvoortrekkenderolspelenophetgebied van prodctontwikkeling en daar op een innovatieve manier mee omgaan. Wij willen deze winnaars dan ook feliciteren met deze bijzondere prestatie. Heeftnoggeenkalenderontvangendan kntdekalendergratisaanvragenbijugs Benelx,op+31(0) ofstreen naar 9

10 TECHNIEK HEEFT GLAMOUR EN IS SEXY Silvestris 23 Sports Cabriolet met Solid Edge ontwikkeld Snel,chiqeenwaardevol.Hetzijndrie woorden die van toepassing zijn op het niewstedatophetgebiedvanlxe speedboten te verkrijgen is. Silvestris krijgtgroteaandachtitbinnen-en bitenlandenisaleenaantalkeerop de televisie geweest. Hoe krijgen drie Nederlandse ondernemers dat voor elkaar: met creativiteit, vakmanschap en Solid Edge. WiedeSilvestris23SportsCabriolet ziet moet onwillekerig denken aan mahoniehoten Riva speedboten it de gloriejaren van James Bond. Glamor. Dieoriginelebotenwordenallangniet meergemaaktenzijniterstkostbare verzamelobjecten geworden. Maar dit is na onderzoek wel precies de niche in de botenmarkt die heren Maarten de Brijn, Jan Willem Schoenmakers en Leon Vergnst hebben gekozen om hn niewste creatie neer te zetten. Silvestris staatvoorhatecotreindetechniek. Endatmoetendeprodctenook itstralen.de23scisheteerstemotive concept dat is ontwikkeld en direct grote vraag oplevert bij de eerste presentaties. De23SCisinfeiteeensportwagenvoor hetwater. AanhetwoordisJanWillem Schoenmakers, een van de drie oprichters vansilvestrisbv. Silvestrisisfeitelijkeen denktank. Wij zijn met z n drieën vanaf het allereerste begin bij de ontwikkeling vanspykerbetrokkengeweestenhebben met enorm veel plezier een niewe spraakmakendesportwagenindemarkt gezet.hetwarenvierjarenmetveel passie en die wilden we vasthoden. Met de groei van Spyker en de bersgang, kregenwijhetgevoeldatweweeriets niews moesten gaan doen. Het bedrijf Silvestris is daarvan het resltaat. Het bedrijfsconcept van Silvestris is even eenvodig als dat het afwijkend is. In plaats van markt- en haalbaarheidsonderzoeken voor een specifiek prodct, wordt in bepaalde markten naar een exclsieve niche gezocht. Silvestris heeft veel ervaring met alminim constrcties die stijf zijn ensnelzijn.meteigenervaringisde botenmarkt gekozen als proefveld. Een marktdieqaontwerpenbowwijzen alsvrijconservatiefbekendstaat.in die markt bestaat een exclsieve niche voor lxe speedboten die momenteel onderbent is. Ds is er voor gekozen in deze niche een high-tech prodct te plaatsen:desilvestris23sportscabriolet. Creatieve geest Maarten de Brijn, die verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp en de ontwikkeling van de Spyker, is aan de slag gegaan. Wij hanteren hetideedatalswijhetmooivinden,zijn er vast ook anderen die het mooi vinden enhetwillenkopen.eerstdanwordt eeninschattingvandeeconomische haalbaarheid gemaakt waarvan de itkomst bepaalt of een prodctiefaciliteit wordt gestart. Ds feitelijk bowen weeenprodct,inditgevaleenlxe alminimspeedboat,opeigenrisico, vertelt Jan Willem Schoenmakers. Met diebootwordendebelangrijksteshows bezochtwaarklantenkomendiezich 10

11 een dergelijke speedboot cadea willen doen,zoalsdemonacoboatshowdeze zomer, waar de Silvestris 23 SC een zeer positieveresponskreegendeeerste belangstellenden zich meteen meldden. Silvestris ontwikkelt het prodct en het prodctieproces naast elkaar. Bij de ontwikkeling van het prodctieproces bleekalsneldatlassenvanalminim rompbeplating op een spantenconstrctie niet paste bij het prodct dat men wilde creëren. Er zijn verschillende aspecten aandezeprodctiewijzedieonsniet bevallen. Allereerste is de stijfheid van deconstrctienietoptimaal.alswijeen V8 motor in een boot willen plaatsen die90km/moetknnen,danmoet de boot stijf zijn. Daarover kan geen discssie bestaan. Nog erger is het dat alminimverzwaktenkrimptbijhet lassen.debeplatingkomtdanstrakover despantenteliggenenermoetnade vele lasren, ook nog eens veel handmatig slijp- en plamrwerk worden gedaan om het resltaat acceptabel te maken. Endatisvooronzemarktnietgoed genoeg, zegt Schoenmakers. Daarom hebbenwegekozenvoordeoptieom de rompbeplating op een alminim bizenframe te klinken en te lijmen, net als in de lchtvaartindstrie gebert. Hiermee bereikt Silvestris in een keer datdestijfheidvandeconstrctiewordt gewaarborgdendathetontwerpziver blijft, zonder nabewerking omdat het alminim niet vervormt bij toepassing van kode verbindingstechnieken. Wij zijn de eigenwijze weg gegaan om eerstdeboottebowennaaronzebeste inzichten en pas daarna, met name voor detailwerk en prodctievoorbereiding, hetontwerpinsolidedgetemodelleren, vertelt Schoenmakers. Vooral bij moeilijk gevormde onderdelen zoals de beplatingisderelatietssenwatwordt gemodelleerdincadenwatmeteen materiaal haalbaar is, lang niet altijd even didelijk. Deze werkwijze gold tevens voor de inmiddels gepatenteerde frameconstrctie en de rompbeplating. Maaralsjealhetvijlen,zagenenslijpen datwebijheteersteprototypehebben gedaanvergelijktmethetresltaatdat we bij de tweede boot hebben geboekt metbehlpvandesolidedge3dcad modellen, is het wel didelijk dat je het iteindelijk niet zonder 3D CAD kan. De 72 aangeleverde bizen van het frame zijn perfect gebogen, de vissenbekken zijn direct vanit het CAD-model met een 3D lasersnijder perfect itgesneden enhetheleframepastperfectinelkaar. Geweldig. Een bowkwaliteit waar we ergtevredenoverzijn.endatzelfdegeldt voor de rompbeplating en de diverse interierdelen. Ook in het interier is dit verschil te merken.vooralwaarhetde3dvormen van het dashboard betreft. Dat is een half-pipeendaardoorheenworden bizen geplaatst waarin de instrmenten zitten.het3dcadmodelheeftookhier gezorgdvooreenperfecteitslagende jiste gaten waarin de instrmentbizen als gegoten zitten. De boot kent twee zitcompartimenten diemeteendrkopdeafstandsbediening separaat knnen worden gesloten waarbij meteen een alarmsysteem op scherpwordtgezet. Ditsoortzaken zijn standaard in de ato-indstrie, maar niew in de botenbow en spreken zeer aan. De rglening van de zitting vormt, in gesloten toestand, een deel van het dekvandeboot.inverbandmethet gewicht van de rglening is deze met hlpvaneencompensatiearmeneen veer vrijwel gewichtloos gemaakt. Een elektromotor zorgt voor het gerisloze in- en itklappen, wat een grote aantrekkingskracht op het pbliek heeft. Tenbehoevevandecertificatievande speedboat is in samenwerking met het Nederlandse certificeringbrea ECB aanhetontwerpgerekendwaaropdirect eenbewijsvanzeewaardigheidwerd afgegeven. Waar Silvestris de denktank voor generatievannieweideeënen prodctenis,wordtdeprodctieineen dochteronderneming ondergebracht. Voor de Silvestris is dat Silvestris AqamotivebvdatinHilversmis gevestigd. De prodctiecapaciteit wordt itgelegdopmaximaal25botenper jaar.voordeeerstejarenwordtmet een opdrachtvolme van ca. 10 boten gerekend,dieelkrondde kosten.deprodctiebeperktzichtot de assemblage, de onderdelen worden toegeleverd door Nederlandse bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat het eenechtnederlandsebootwordt, zegt Schoenmakers. De Nederlandse toeleveranciers leveren kwaliteit en zijn flexibel,dswatonsbetreftisergeen enkeleredenomnaartsjechiëofchina it te wijken. Waar de Silvestris 23 SC de meeste aandacht trekt, is het bedrijf ook actief voorderden. Hetwerkmoetwelpassen binnen onze Hate Motive idealen, preciseert Schoenmakers. Zo zijn we met verschillende partijen in gesprek om het gepatenteerde bizenframe te gaan toepassen. En ook lopen gesprekken om een megajachtontwerper te onderstenen bij de ontwikkeling van meer high-tech prodcten. Voor de toekomst ziet Schoenmakers nog een veelheid aan itdagende projecten voor zich. Hate Motive is veelzijdig toepasbaar.wehebbenalverschillende ideeën die de komende jaren worden itgewerkt.techniekissexyenheeft glamor.endatwillengraaglatenzien, beslit Schoenmakers. 11

12 GERUST SLAPEN EN MET VERTROUWEN INNOVEREN Voor ondernemingen it het midden- en kleinbedrijf kan innovatieophetgebiedvanprodctontwikkelingeen wareaanslagopdegemoedsrstbetekenen.omnog maar te zwijgen van de nachtrst... ArtikelgeschrevendoorBillMcClre,VicePresident UGSVelocitySeries Ik sprak laatst met de eigenaar van een middelgroot prodctiebedrijf dat precisieonderdelen levert aan een groot aantal klanten van iteenlopende aard. Aan klandizie geen gebrek, vertelde hij, maar als het op ontwikkeling van niewe prodcten aankomt, wordt de zaak steeds ingewikkelder. Langzaam begon het ten koste te gaan van zijn nachtrst, vertrowde hij me toe. Want het wordt alsmaar moeilijker, alds deze ondernemer, om kwaliteitsprodcten te blijven leveren en dat ook nog eens op tijd en volgens de specificaties te doen. Aan beide kanten van de leveringsketen - in contacten met leveranciers enerzijds en klanten anderzijds - wordt efficiënt samenwerken een steeds groter probleem. Meerdan60procentvandekleine tot middelgrote ondernemingen maakt onderdeel it van een bredere leveringsketen waarin ze zich ergens in het midden bevinden. Een precaire positie,dieinhodtdatzemaaralte vaakklemkomentezittentssenmeer of minder betrowbare toezeggingen van hn leveranciers en de steeds stringentere eisen van hn klanten. Vraag en behoefte veranderen van het enemomentophetandere, vertelde de ondernemer met wie ik sprak. Daar komt dan nog bij dat regelgeving in de indstrie en voorschriften van de overheid ook constant in beweging zijn en er tegelijkertijd vrijwel niets meer door de vingers wordt gezien een kleine onrechtmatigheid in één component kan het einde betekenen van een complete prodctlijn. Klanten stellen steeds hogere eisenenhetwordtsteedsmoeilijker leveranciers te vinden waar je echt van op aan knt. Een ontwerp moet meteen perfectzijnofopkortetermijnknnen wordenaangepast.endaniserooknog deconcrrentie,waarniewefsiesaan de orde van de dag lijken te zijn. Dat alles heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt enige groei in inkomsten of beperking van kosten te realiseren. En dan hebben we het over innovatie nog niet eens gehad... Er zijn, ook in het midden- en kleinbedrijf, variaties in omzet en personeelsbestand, maar over het algemeen is de problematiek in deze branche vergelijkbaar met die in de OEM-sector. (OEM- Original Eqipment Manfactrer, een bedrijf dat eigen prodcten maakt op basis van ingekochte componenten.) Algemeen geldt dat de levenscycls van een prodct steeds korter wordt. Prodcten die n goed zijn voor 75 procent van de omzet van eenbedrijf,knnenbinneneenpaarjaar tijd volkomen achterhaald blijken. Het wordt dan ook steeds belangrijker om te blijven innoveren, maar tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker op korte termijn niewe prodcten te ontwikkelen die daadwerkelijk levensvatbaar zijn. Maar liefst 86 procent van alle niewe conceptenblijftindeontwerpfasesteken envandenieweprodctendiewelopde markt komen, flopt 50 tot 70 procent. Omdatikenigeervaringhebinsystemen voor prodctieoptimalisering, kon ik het niet laten enigszins kritisch te reageren ophetaanhodendgeklaagvanmijn gesprekspartner. Je hebt ongetwijfeld op veel pnten gelijk, probeerde ik voorzichtig, maarerzijntochzekerwel mogelijkhedenomzelfhetinitiatiefweer in handen te krijgen en verantwoord te innoveren? Procesatomatisering bijvoorbeeld. Daar moeten toch mogelijkheden liggen? 12

13 De ondernemer keek me bijna medelijdendaan. Jaennee, zeihij. Natrlijk, ik heb ook bedrijfssystemen, ikwerkookmetcad,enikzalecht niet beweren dat het nergens goed voor is.maarhetisookzodatomvangrijke comptersystemen n jist onderdeel zijn van het probleem. Elke OEM heeft een eigen ERP-systeem en een eigen spply-chain applicatie. Mijn leveranciers en partners hebben weer heel andere systemen.ennietspraatmetelkaar.hoe moet ik dan aan betrowbare informatie komen?daarheeftmijncompterecht geenknopjevoor.dswatdoeikals ikeenprobleeméchtmoetzienopte lossen?danpakikdetelefoonommet mijn partners, leveranciers of klanten te praten. En wat denk je dat mijn technische mensen doen, als ze bezig zijn met het ontwikkelenvannieweprodcten? Precies hetzelfde. Hoger nivea van atomatisering in het midden- en kleinbedrijf De ervaringen van deze ondernemer staan geenszins op zichzelf. Volgens onafhankelijke analisten zijn de meeste ondernemingeninhetmidden-en kleinbedrijf nog altijd voor een groot deel afhankelijk van papieren processen. In 80 procent van de gevallen is er geen sprake van enige atomatisering van bedrijfsprocessen of werkstroom. Excelen zijndeenigeextratools diegebriktwordenvoorbeheervan gegevens.maarineentijdwaarinhet traditionele itvinden steeds meer plaatsmaaktvoorsamenwerkingen innovatie, begint daar toch verandering in te komen. Ook ondernemingen in het MKB zijn inmiddels doordrongen van de noodzaak tot optimalisering van hn processenenprocedres.hetisniet overdreven te stellen dat het vermogen totefficiëntprodctmanagement gedrendedetotalelevenscycls van eerste concept tot itfasering en recycling devolgendegroteitdagingisin eencontextvannognietofonvolledig gerealiseerd bedrijfspotentieel. Datisookderedenwaaromkleineen middelgrote ondernemingen steeds vaker overgaan op het gebrik van PLMsystemen, oplossingen voor Prodct LifecycleManagement.Enwaardiestap onderstend wordt door werkelijke visie begint dat ook concrete resltaten af te werpen. Sterker nog, het besef begint post te vatten dat geïntegreerde PLM-systemenopbasisvancentrale gegevensopslag grensverleggende mogelijkhedenbiedenvoorhetsnelop de markt brengen van niewe prodcten en tegelijkertijd de kosten te beheersen. Hetisdanooknietvreemddatdit middensegment van de markt (bedrijven met een jaaromzet van 30 tot 999 miljoen dollar)desnelstegroeilaatzieninplmverkoop.datblijktalthansitcijfersvan AMR Research Inc. it Boston. In het verleden was een PLM-systeem typischietsvoordegroteconcerns OEM s of Tier 1 leveranciers. OndernemingenithetMKBzagener het nt niet zo van in. Teveel gedoe, tedr,teweinigflexibel,teweinig direct rendement. Wil een niewe technologie ingang vinden in het MKB, danmoetendiekleinetotmiddelgrote bedrijven ervan overtigd zijn dat ze er snel prodctief mee knnen werken, aldsmarchalpern,plm-analistbij Gartner. Omheteenvodigtezeggen: kleine tot middelgrote ondernemingen zijn alleen geïnteresseerd in oplossingen dieeenantwoordbiedenopreële behoeften. Ze begrijpen best dat harder ensnellerwerkennietmeervoldoende is.hetgaatomslimmerwerkenenbeter samenwerken. Dat kan alleen op basis van eenniewconceptvanprodctontwerp enmetbehlpvannieweprodctietools. En daar is PLM er één van. De jiste verhoding tssen omvang en vermogen In deze context van technologische innovatie en bedrijfsmatige noodzaak stelt UGS zijn in de praktijk bewezen expertise in diverse indstriesectoren beschikbaarvoorimplementatievan ook voor ondernemingen in het MKB relevante en crciale fnctionaliteit. Wijgaandaarbijitvaneenmodlaire opzet, die PLM-systemen betaalbaar hodt en tegelijkertijd de basis legt voor volledige integratie van de afzonderlijke componenten. Het zijn oplossingen die voorzien in alle facetten van prodctontwikkeling binnen het midden- en kleinbedrijf en bovendien hetfndamentleggenvoorperfecte commnicatie met partners en klanten. Implementatie van deze oplossingen maakt een einde aan de hopeloze complexiteit waarmee de ontwikkeling van niewe prodcten maar al te vaak gepaardgaat.aldannietgefndeerde veronderstellingen worden vervangen door feitelijk inzicht en systematische methodiek. En dat betaalt zich terg in creativiteit en effectiviteit, in alle onderdelen van de leveringsketen. De PLM-softwarevanUGSismeerdaneen hlpmiddel voor individele technici en ontwerpers. Het is een systeem dat dynamisch samenwerken in teamverband mogelijkmaakt.hetisookeensysteem dat volledige fnctionaliteit biedt voor 3D-modellering en virtele testscenario s voordat een niew ontwerp daadwerkelijk in prodctie wordt genomen. Op die manier zorgt PLM ook in het middenen kleinbedrijf voor de informatie die nodig is voor sccesvolle innovatie, optimalisering van prodctontwikkeling en maximalisering van bedrijfsrendement. Door volledige atomatisering van alle relevantewerkstromenenmethet bijkomende voordeel van eenvodige itbreidingsmogelijkheden wanneer de behoefte ontstaat aan niewe fnctionaliteit. 13

14 UGS BREIDT TEAMCENTER UIT MET CONTENT-MANAGEMENTOPLOSSING Oplossingverhoogtefficiencyvantechnische pblicatiesenonderstentverschillendetalen, formaten en prodctvarianten UGS introdceert een niewe contentmanagementoplossing als aanvlling op de Teamcenter software, s werelds meest gebrikte PLM-portfolio. Deze niewe oplossing voor dynamisch pbliceren vormt een integraal onderdeel van het PLM-proces en atomatiseert het samenstellen en pbliceren van informatie over prodcten of diensten in meerdere talen en formaten. In de kennisintensieve economie diewevandaagkennenmoeten organisaties tegemoet komen aan de informatiebehoefte van consmenten met correcte, relevante, eendidige en actele docmentatie, alds Steve Bashada, vice president of Teamcenter Applications bij UGS. Door content management te verbinden met PLM biedt de niewe oplossing van Teamcenter UGS-gebrikersdemogelijkheidomeen grote hoeveelheid prodctinformatie aan te leggen, te beheren en te hergebriken in een dynamische pblicatie-omgeving. Ditzorgtvoorlagerekosteneneen efficiënter proces om essentiële prodctkennistekoppelenaantechnische docmenten. Teamcenter maakt het n mogelijk om zeer betrowbare informatie atomatisch en on-demand te pbliceren. Bewezen oplossing; innovatieve technologie Denieweapplicatieisgebaseerd op Teamcenter s technologie voor databeheer en collaboration, zodat de content-managementoplossing de prodctgerelateerde docmentatie behandelt als een intrinsiek onderdeel van het prodct zelf. Het resltaat is een oplossing die de fotgevoelige handmatige stappen bij het ontwikkelen van technische pblicaties overbodig maakt. Door gebrik te maken van Teamcenter s content-managementoplossing knnen organisaties in aanzienlijk minder tijd rijkere, interactievere en meer accrate docmentatie ontwikkelen, diegesynchroniseerdwordtmetde onderliggende prodctdata. Het niewe aanbodmaakthetookeenvodigom docmentendieinmeerderetalen onderstend moeten worden te lokaliseren, diverse prodctvarianten te verwerken of het systeem aan te passen om een maatwerkprodct op te knnen nemen. Teamcenter gebrikt een overkoepelend proces voor verandermanagement zodat alle gevolgen voor docmentatie naar aanleiding van een verandering in het prodct geïdentificeerd worden. Het beheer hiervan biedt bovendien inzicht in de stats van de verwerking. Door de inzet van Teamcenter s mogelijkheden voor configratiemanagement is het eenvodigeromdevariëteitincontent ondercontroletehodenendelenvan docmenten te hergebriken. Met een centrale bron van prodctinformatie wordthetvolledigedocmentatieproces efficiënter en betrowbaarder. Teamcenter s content managementoplossing biedt voordelen voor diverse pblicatietoepassingen, waaronder: Gebriksaanwijzingen en catalogi voor onderdelen en prodcten Werkinstrcties met prodctiebeschrijvingen, instrcties voor assemblage, spportdocmenten binnen de logistiekeketenenservice-en reparatie-instrcties Algemene docmenten zoals resorce-beschrijvingen, bdgetteringsdocmenten en prodctlabels. Teamcenter s niewe contentmanagementoplossing is direct beschikbaar. Voor meer informatie kntcontactopnemenmetugs. 14

15 3DCONNEXION SpacePilot vervangt definitief de Spaceball en Spacemose Pls Navelejarenheeft3Dconnexion-fabrikantvandeSpaceballenSpacemosePls deverkoopvandezetweeprodctenper31december2006stopgezet. De reden hiervoor is dat deze prodcten gebowd zijn op niet langer leverbare techniek. 3Dconnexion zal de garantie en softwarespport blijven leveren voor de hidige onderstende platforms en applicaties. 3DconnexionwijstalsvervangingnaardevorigjaargeïntrodceerdeSpacePilot. De SpacePilot geeft geavanceerde mogelijkheden voor alle NX-gebrikers (V3.04enlater).Uiteraardverleent3DconnexionopdeSpacePilotgarantie vandrievolledigejaren. Voor meer informatie knt contact opnemen met Koen Smlders bij UGS. (telefonisch op of per NAVIGATE YOUR 3D WORLD SpacePilot TM The intelligent soltion now only 399,- * NEW SpaceTraveler TM The portable soltion 199,- * Take yor designs and modeling projects from inspiration to completion in record time with 3Dconnexion s 3D navigation devices. Maniplate 3D models and even fly arond Google Earth with an agility and precision nachievable with a mose and keyboard. At work, home, school or on the road 3Dconnexion offers a navigation device for yor 3D world. * Sggested retail price exclding VAT. SpaceExplorer TM The enterprise soltion 299,- * 15

16 VAN CAD/CAM-AUTORITEIT NAAR AANGEWEZEN PLM-PARTNER UGSzietinimagogrootsteitdaging Edwin Severijn, VicePresidentenManagingDirector,UGSBenelx 21 mei 2007 Chassé Theater Breda Open 16 Hose 2007 Voor veel mensen staat UGS vooral bekend als solide aanbieder van CAD-/CAM-/CAEen PDM-oplossingen. Niet zo vreemd als je al zevenentwintig jaar de nmmer één bent binnen de Benelx op het gebied van prodct-ontwikkel-software. Het bedrijf is trots op deze koppositie, maar merkt dat het hieraan verbonden imago er ook voor zorgt dat een andere grote kracht wel eens over het hoofd wordt gezien. UGS leidt namelijk ook de markt in Prodct Lifecycle Management (PLM). Volgens Edwin Severijn, Vice President en Managing Director van UGS Benelx, moet dit de komende tijd meer voor het voetlicht worden gebracht bij bestaande en niewe klanten. Daar ligt onze grootste itdaging. De associatie van UGS met dat van CAD-/CAM-bedrijf komt niet it het niets. Het bedrijf is met zijn prodctontwikkel-software al meer dan dertig jaar actief binnen onder meer de atomobiel- en lchtvaartindstrie en de bow- en scheepsbowsector. Inmiddelsteltdecombinatievan Strctral Dynamics Research Corporation (SDRC), Engineering Animation Inc. (EAI) en UGS wereldwijd 7200 medewerkers en klanten binnen de ICT. Doordeindeloopdertijdopgedane ervaring en kennis wordt UGS inmiddels gezien als een ware atoriteit en leider in de markt. We zijn sterk in digitale manfactring, weet Severijn. Dit betekent voor ons dat we ondernemingen helpen efficiënte en effectieve prodcten te ontwikkelen. Dezekrachtzaldekomendetijd nog versterkt moeten worden. Onze doelstelling is de komende jaren het marktleiderschap te behoden. Daarnaastwillenweindeindstrieën lchtvaart, scheepsbow en machinebow met minimaal tien procent blijven groeien. Ontwikkelingen in de markt De beoogde groei is niet meer pr te behalen it de verkoop van prodctontwikkel-software. Severijn ziet in de markt ontwikkelingen die vragen om eenandereaanpak. Eriseentrendte zien in het consmentengedrag. Klanten willen steeds minder betalen voor prodctenendezemoetenmeeropde eigen behoeften aansliten dan in het verleden. Als prodcent zl je ds óf de kostprijs moeten verlagen óf je prodcten innoveren. Met name bij de innovatie vanprodctenkanugseentoegevoegde waarde hebben voor zijn klanten. Severijn: Innovatie is een heel acteel thema. Groeienontwikkelinggaanhierbij hand in hand. Zeventig procent van de prodcten bestaat over vijf jaar niet meer.deprodctlevenscyclswordtds steeds korter. Dit betekent voor een bedrijf dat het in steeds kortere tijd zijn investeringen terg moet verdienen. JistvoorditlaatsteisPLMvancrciaal belang. PLM-oplossingen maken het mogelijk prodctgegevens efficiënt te beheren en daarmee het prodct snel aan te passen aan de verniewde wensenvandeconsment.daarnaast knnen niewe prodcten sneller op demarktgeïntrodceerdworden. Met PLM richten we ons op alle prodctbeschrijvende en onderstenende data,verteltseverijn. Hetbelangrijkste hierbij is de commnicatie tssen de verschillendeafdelingenbinneneen bedrijf.pasalsgegevensbinnende verschillende segmenten van een bedrijf goed itgewisseld worden, kn je snel beoogderesltatenalshetverkortenvan doorlooptijden en het innoveren van je prodcten behalen. Globalisatie Ook in de toenemende globalisatie, een andere trend binnen de markt, ziet SeverijneenbelangrijkerolvoorUGS weggelegd. Veel bedrijven verleggen hn prodctienaarlandenwaararbeidskracht goedkoopisendatbiedtkansen. Een

17 grootgedeeltevandemaak-indstrie wordtverlegdnaarlage-lonen-landen. In deze itbestedingslanden ligt vaak de ontwerpkennis nog niet. Deze kennis zal dan bij collega s it andere vestigingen vandaan gehaald moeten worden. UGS biedt daarom onder meer PLM-oplossingen om internationaal samen te werken. Dit kan bijvoorbeeld een platform zijn waarop eenmedewerkervaneenvestiginginindia gegevens en kennis deelt met zijn collega in Nederland, legt Severijn it. Bedrijven knnen zo beter inhaken op snelle veranderingen en andere ontwikkelingen binnen de hidige wereldeconomie. Aanpak Bijhetimplementerenvaneendergelijk platform of een andere PLM-oplossing kijkt UGS niet alleen naar de technische kant van het verhaal, maar vooral ook naar de processen die de invoering van zo n oplossing met zich meebrengt. Hetbedrijfwerktnawsamenmet zijn klanten om het innovatieproces op een goede manier naar een digitale omgeving te transformeren. Je knt dsnietalleenjetoolverkopen,zonder aandacht te besteden aan de proceskant bij de invoering ervan, legt Severijn it. In een innovatief bedrijf zijn mensen bijvoorbeeld vaak gewend met bepaalde vrijheden te werken. Wanneer een innovatieproces geatomatiseerd wordt, lijken die vrijheden soms in het geding te komen. Hierdoor kan er weerstand ontstaan tegen het invoeren van een PLMoplossing. Een belangrijke taak voor UGS zit hem volgens Severijn in het betrekken van de hoofdverantwoordelijken van het bedrijf bij de invoering van zo n oplossing. Wemoetendedirectievan zo nbedrijfitknnenleggendatzijer belang bij hebben betrokken te zijn bij het implementatieproces. Zij knnen daneendidigebeslissingennemenen samenmetonsbepalenwiewaarvoor verantwoordelijk is. Van daarit loopt zo n traject dan vanzelf verder. Positie Klanten die op dit moment gebrik maken van PLM-toepassingen van UGS zijn onder andere ASML, DAF Trcks en Philips. De keze van dit soort gerenommeerde bedrijven voor oplossingen van UGS heeft volgens Severijn te maken met de positie van zijn bedrijf binnen de markt. We zijn zeer goed gepositioneerd in de markt vanit onze prodctportfolio, licht hij toe. Deze is inmiddels ook heel breed. Daardoor knnen we met verschillende modles it de portfolio naar de klant. Deze knnen afzonderlijk worden gebrikt, maar sliten ookprimaaanopanderefacetten. Een bijkomend voordeel is dat deze facetten niet alleen aan prodcten vanugstekoppelenzijn,maarook gebriktknnenwordenintoepassingen van andere aanbieders. Wij bieden binnen het prodct-spectrm andere partijen de mogelijkheid aansliting te vinden op ons aanbod vertelt Severijn. Hierdoor gebrikt SAP bijvoorbeeld al componentenvanonsinhnsystemen. Hoewel UGS hen PLM-componenten kan leveren, blijven ERP-bedrijven als SAPenOraclegedchteconcrrenten voor Severijn en de zijnen. Zij hebben al een relatie opgebowd met de klant en beschikken vanit hn ERP-activiteiten overdejistecontactenmetde mensendieookophetgebiedvanplm beslissingen knnen nemen. Desondanks ziet Severijn de positie van UGS ten op zichtevandevanodshererp-aanbieders alsvoordelig. Wijhebbenhetvoordeel datwemetonzemeerdandertigjaar langeervaringveelkennisvandeindstrie in his hebben. Concrrenten met een meererp-achtergrondzijnhiervoortoch vaak aangewezen op partners. De itdaging voor UGS zit hem volgens Severijn dan ook meer in het didelijk maken aan het bedrijfsleven watplmbijdraagtaanhetbehalenvan bedrijfsdoelstellingen. Het is belangrijk dat bedrijven zich realiseren dat innovatie essentieel is voor het behalen van de beoogde bedrijfsresltaten zoals het verhogen van de omzet en het verkorten van doorlooptijden. Daarbij willen wij natrlijkdatdezebedrijvenwetenwat wijalsugsvoorhenknnenbetekenen opdatgebiedendsmeervanitde bsinesshoekdanvanitdecad-/camhoek worden bekeken. 17

18 WAT IS PLM? DE DRUK OP ONDERNEMINGEN UIT HET MKB DrkvanOEM somsnellerte reageren op offerteaanvragen Drk van klanten om een prodctontwerp voortdrend te veranderen Drk van leveranciers die componentennietoptijdofniet binnen bdget knnen leveren Drk tot conformering aan standaardpraktijken en -processen van OEM s en bijkomende drk tot conformering aan wettelijke voorschriften en overheidsbepalingen die per regio variëren Drk om te voorzien in steeds complexere prodcten met steeds meer fncties, opties en variatiemogelijkheden Drk om geavanceerde oplossingen te verzorgen en innoverender te opereren dan alle concrrenten Prodct Lifecycle Management PLM is een geïntegreerde, op feitelijke informatie gebaseerde strategie voor eenversneldprocesvaneffectieve innovatie en sccesvolle introdctie van nieweprodcten.kernvanhetconcept is niforme toegang tot één centrale verzamelplaats van prodctkennis, prodctgegevens en prodctprocessen. Met behlp van PLM knnen ook ondernemingen it het midden- en kleinbedrijf zelfbewst en doelmatig opereren binnen een waardeketen van gedistribeerde organisaties leveranciers, partners en klanten. PLM is een efficiënt hlpmiddel voor optimaal prodct management tijdens de gehele levenscycls van een prodct, van innovatie en ontwikkeling in de ontwerpfase, via prodctonderstening in de actieve fase tot prodctiebeëindiging in het stadim van itfasering. PLM is een benadering die op basis van in de praktijk bewezen procedres en concrete ervaring een basis creëert van waardevol intellecteel kapitaal dat zijn waarde ook op termijn blijft behoden. PLM is ook een strategie op het gebied vaninformatietechnologie.indiezinzorgt PLM voor een coherente datastrctr die mogelijkheden opent tot real-time, virtele samenwerking en gedeeld gebrik vangegevens,ookinhetgevalvanteams waarvan de leden fysiek van elkaar gescheiden zijn. PLM maakt het mogelijk systemen te consolideren en verhoogt het rendement vaninvesteringengedrendedetotale levensdr. Het is een concept op basis van open architectr en vaste indstriestandaarden, dat daardoor problemen met onderling onverenigbare gegevens minimaliseert en tegelijkertijd zorgt voor vrije toegankelijkheid vaninformatieentransparantievan werkstromen en procesafhankelijkheden. Alle prodctinformatie is altijd op de jiste plaatsen en voor de jiste mensen beschikbaar, in elke fase van de levenscycls van een prodct. Tot voor kort werd PLM geassocieerd met enorme IT-investeringen, maar n wordt het ook voor ondernemingen it het midden- en kleinbedrijf als een reële optie gezien, medeomdatdebelangrijksteleveranciers van PLM-software n ook kant-en-klaar geconfigreerde PLM-oplossingen biedenmetvolledigopmaatgesneden fnctionaliteit. - de ltieme PLM ervaring - 18

19 NIEUWE MEDEWERKERS v.l.n.r.: (1sterij)PalElbersen/WernerGhitti/DaveJanssen/MartijnvanOnna (2de rij) Jopie Leen / Bas Kper. Pal Elbersen, (26)issindsvorigjaar jli werkzaam als cstomer spport medewerker. Vanaf november is hij bij professional services als resorce manager begonnen. Hij is afgestdeerd aan de PTH (Pedagogische Technische Hogeschool), richting werktigbowknde. Hier volg je de opleiding tot docent, trainer opleidingscoördinator. Hij is bij Cadimp Training afgestdeerd met als onderwerp kwaliteitsmanagement in training. Na zijn werkzaamheden is hij te vinden op de sqashbaanenvoordetvalservoetbal op is. Werner Ghitti (30) is in oktober jl. begonnen en verantwoordelijk als Channel Manager Benelx voor de aanstring van het indirecte verkoopkanaal. Hij heeft negenjaargewerktbijveenmanb.v. Docment Atomatisering als District Salesmanager.Wernerenzijnvriendin hoden van reizen en zijn levensgenieters prsang.daarnaastgaanzeregelmatig metvakantieaanhetgardameeromdaar te genieten van de omgeving, de cltr en het eten. Dave Janssen (36) versterkt vanaf oktober de afdeling Cstomer Spport. Hij stdeerde werktigbowknde en werktaljarenmetnxenteamcenter, eerst als constrcter en later als systeem- en applicatiebeheerder. Hij woontsamenmetannet.inzijnvrije tijdspeelthijal26jaartrompetin eenharmonie. Zijnpassieisvooral motorrijden. Martijn van Onna (46)issinds november2006bijugsindiensten is werkzaam op de financiële afdeling. Hij heeft als interim controller bij DPA Finacial People vele opdrachten vervld bij diverse bedrijven, waaronder een opdracht in 2004 bij UGS. Is daarom geen onbekende binnen de organisatie. Hij hodt zich vooral bezig met controllingen rapportage werkzaamheden. Hij is een blijevadervandriekinderen. Zijnhobby s zijn volleyballen en tinieren. Jopie Leen (48) Na 2,5 jaar werkzaam te zijn geweest in de beveiliging en 2,5 jaar als telefoniste/receptioniste bij het UWV, bemant ze sinds november 2006 de receptie bij UGS. Jopie is moeder van twee kinderen.haarhobbyisbowlen.samen methaarzszitzeinhetleagebestr vandebowlingverenigingdenbosch. Daarnaast doet ze nog contry-line dance met haar kinderen, pzzelen, aqa joggen. Alszenogtijdoverheeft,zitzeachterde compterenbewerktfoto senfilmpjes. Bas Kper (36) is in december gestart op de afdeling enterprise sales. Bas heeft rim veertien jaar ervaring in diverse sales en bsiness development fncties. Na rim tien jaar in Amsterdam te hebben gewoondishijonlangsterggekeerdnaar zijn Brabantse roots. Bas woont samen met Szanne en heeft een dochter, Roos. Inzijnvrijetijdishijtergtevindenop de tennisbaan en heeft hij recentelijk zijn voetbalcarrière niew leven ingeblazen. Daarnaastishijeenenthosiasteamater kok. 19

20 UGS praktijkverhaal Snelle ato s nóg sneller in de markt door UGS technologie Spyker Cars gebrikt NX, Solid Edge én Teamcenter van UGS voor de ontwikkeling en het databeheer van haar exclsieve ato s. Hier speelt innovatie een grote rol. Wij zijn een relatief kleine speler in de atomobielindstrie, maar met inzet van de UGS-software hebben wij in weinig tijd opvallend veel weten te bereiken, zegt Victor Mller, CEO van Spyker Cars. Wijzigingen in de atomobielindstrie dienen snel doorgevoerd te worden waarbij UGS als partner hierin een grote bijdrage heeft. Het digitaliseren van de prodctdata geeft Spyker onder andere de mogelijkheid om foten in het assemblageproces te voorkomen. Edwin Severijn, Vice President UGS Benelx: Spyker is innovatie ten voeten it. Het bedrijf heeft dezelfde insteek als UGS. Dat werkt prettig samen. UGS heeft niet alleen binnen de atosport een podimplaats verdiend. Ook bedrijven in andere sectoren zoals in de machinebow en in de high-tech indstrie versnellen hn innovatie én behalen hn voordeel met het gebrik van de PLM software van UGS. 24 r Le Mans 2007! 16 en 17 jni Copyright 2006 UGS Corp. All rights reserved. UGS, Transforming the process of innovation and the Signs of Innovation trade dress are trademarks or registered trademarks of UGS Corp. or its sbsidiaries in the United States and in other contries.

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2008: editie 9 www.siemens.com/plm 24 Binnenkort: Siemens PLM Connection Benelux 2008 28 mei Eindhoven 29 mei Mechelen DAF Trucks De meerwaarde

Nadere informatie

inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management

inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Siemens PLM Software VOORWOORD Beste lezer,

Nadere informatie

Thema: Inzicht Make the Het magazine voor Product Lifecycle Management Connection juli 2010: editie 13 www.siemens.com/plm

Thema: Inzicht Make the Het magazine voor Product Lifecycle Management Connection juli 2010: editie 13 www.siemens.com/plm Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Make the Connection juli 2010: editie 13 www.siemens.com/plm 12 Siemens PLM Connection dagen 2010 Make the Connection 20 Stork Turbo Blading

Nadere informatie

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Clichés in de PLM-wereld november 2009: editie 12 www.siemens.com/plm 8 Introductie NX voor Mac OS X 16 BKL Engineering Winnaars Verhuizing

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Inzicht. Synergie. FRANS Product Development. A.P. van den Berg. Solid Edge. Snel BSH. Cofely Energy & Infra BV ST3

Inzicht. Synergie. FRANS Product Development. A.P. van den Berg. Solid Edge. Snel BSH. Cofely Energy & Infra BV ST3 Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Synergie november 2010: editie 14 www.siemens.com/plm 20 FRANS Product Development 24 A.P. van den Berg 26 Cofely Energy & Infra BV BSH Stimuleert

Nadere informatie

inzicht CAD CAM GIS 2004, beurs Kortrijk, 29/30 september, Hal 1 stand 140 Het magazine voor Product Lifecycle Management Foto: Fei Company

inzicht CAD CAM GIS 2004, beurs Kortrijk, 29/30 september, Hal 1 stand 140 Het magazine voor Product Lifecycle Management Foto: Fei Company inzicht September 2004 Het magazine voor Product Lifecycle Management Foto: Fei Company CAD CAM GIS 2004, beurs Kortrijk, 29/30 september, Hal 1 stand 140 Bijzondere Momenten op de Zaak. 15.24 uur. Niemand

Nadere informatie

Inzicht. Win een ipad 2! ASM. Winnaars PLM Excellence Awards 2011. Fokker Services Perfect proces- en gegevensbeheer. Femtec. Verhuizing PVDO BV

Inzicht. Win een ipad 2! ASM. Winnaars PLM Excellence Awards 2011. Fokker Services Perfect proces- en gegevensbeheer. Femtec. Verhuizing PVDO BV Inzicht Thema: Getting Closer Het magazine voor Product Lifecycle Management juni / juli 2011: editie 15 www.siemens.com/plm Getting Closer 6 Terugblik Siemens PLM Connection Benelux 2011 ASM International

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Succes verzekerd! juli 2013: editie 18 www.siemens.com/plm 17 Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Alles over innovatie in ICT

Alles over innovatie in ICT Alles over innovatie in ICT Jaargang 6, nr. 7-8 / 2015 Performance Inzicht, controle, optimalisatie: zo win je de gele trui EuroCloud Monitor Acceptatie en contemplatie Onderzoek Nederland datacenterland:

Nadere informatie

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V.

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. BNP Paribas Cardif Dichterbij dan ooit Annal Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figres BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figres BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

decision. On crucial moments you want an IT partner you can trust Informatie Magazine over business enabling door IT

decision. On crucial moments you want an IT partner you can trust Informatie Magazine over business enabling door IT Informatie Magazine over business enabling door IT a p r i l 2 0 0 4 Mechelen Utrecht Veenendaal decision. Hoofdvestiging Nederland Einsteinstraat 22 1, 3902 HN Veenendaal 0318-55 20 20 Fax: 0318-55 23

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Docspro en UNIT4 hebben iets met elkaar

Docspro en UNIT4 hebben iets met elkaar Pagina 8 De medewerkers: In twintig jaar goed geslaagd in opbouwen langdurige relaties Pagina 14 De partner: Docspro en UNIT4 hebben iets met elkaar Pagina 24 De wethouder: Alphen heeft ambassadeurs als

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Er is een focus-verschuiving

Er is een focus-verschuiving DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Toegankelij k, betaalbaar en een snelle implementatie BUSINESS

Nadere informatie