VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016"

Transcriptie

1 CYCLUS VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT NEW! Procurement trainings in English (p. 35)

2

3 CYCLUS VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

4

5 INHOUDSOPGAVE Over VIB 6 Open opleidingen = meer verrrijkend 7 Client scan 8 Kennispartners 9 Kennisdomeinen 10 Lidmaatschap loont 11 Internationale normen/certificaten 12 Erkenningen 13 OPLEIDINGEN INKOOP 15 Kennispartner Solvint 16 Inkoop Algemeen Kerncompetenties en vaardigheden 17 Kerncompetenties voor 3 verschillende functieniveaus 18 Inkoop Operationeel niveau 20 Operationeel inkopen 21 Inkoop Tactisch niveau 22 Opleidingscyclus Tactisch niveau 23 Tactisch Inkopen van sourcing tot contract 24 Efficiënt onderhandelen voor Inkopers 25 Juridische aspecten van inkoopcontract 26 Examen en certificaat Inkoop Tactisch niveau 27 Inkoop Strategisch niveau 28 Opleidingscyclus Inkoop Strategie & Management 29 Van bedrijfsvisie naar inkoopstrategie 30 Inkoopprocessen en -systemen 31 Inkooporganisatie competence development leadership 32 Examen en certificaat Inkoop Strategisch niveau 33 Procurement Training Courses in English 35 Operational Purchasing 36 Tactical procurement Sourcing to contract 37 Procurement Strategy & Management 38 Strategic negotiations with key suppliers 39 Inkoop Extra kennis en vaardigheden 41 Cost & Cash management 42 Strategisch onderhandelen met kernleveranciers 43 Complexe en internationale contracten 44 Sociale regelgeving betreffende onderaanneming 45 Inkoop specialisaties 47 Aankopen en Outsourcen van Diensten 48 Aankopen van Energie 49 Inkopen van Strategische Grondstoffen 50 Inkopen van Verpakkingen 51 IT-sourcing & procurement: an evolving challenge 52 Opleidingscyclus Inkopen voor de Overheid 53 Basismodule Overheidsopdrachten voor Inkopers 54 Professioneel Inkopen voor de Overheid 55 Duurzaam en Strategisch Inkopen voor de Overheid 56 Opleidingscyclus Aankopen en Outsourcen van Transport 57 Marktanalyse en inkoopstrategie voor transport 58 Sociale regelgeving ivm outsourcing transport 59 Wegtransport en stadsdistributie 60 Binnenvaart Short Sea Shipping zeevracht 61 Treintransport /luchtvracht 62 Inkoop & Logistiek Extra kennis 63 Basisopleiding Douane, BTW en Accijnzen 64 Oorsprongscertificaten EU vrijhandelsakkoorden 65 Basisopleiding incoterms 66 Incoterms case studies 67 AEO assessment 68 OPLEIDINGEN LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 69 Kennispartner Zelco 70 Opleidingen Logistiek 71 Europese certificering voor logistiek vakmanschap 72 Opleidingscyclus Advanced logistiek management 73 Efficiënt Magazijnmanagement 74 Voorraad beheer en optimalisatie 75 Lean productiemanagement en -planning 76 Transport en distributiemanagement 77 Supply chain business project en procesmanagement 78 Core management skills voor logistiek 79 Executive Masterclass in International SCM 81 Modules Masterclass in SCM 82 ALGEMENE INFORMATIE 85 Docenten 86 Locaties 88 Kalender 89 Contactpersonen 90 Algemene voorwaarden 91 INKOOP LOGISTIEK 5

6 VIB OPLEIDING EN INFORMATIE VIB werd in 1981 opgericht als Vereniging voor Inkoop en Logistiek. Gedurende de voorbije 35 jaar groeide de vereniging uit tot een professioneel vormingsinstituut en een kennisnetwerk voor iedereen die een functie uitoefent in de supply chain. De belangrijkste doelstellingen van VIB zijn: Personen die werkzaam zijn in inkoop, logistiek en/of supply chain management te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling Bedrijven en overheidsorganisaties te stimuleren om meer te investeren in vorming en projecten voor de verdere professionalisering van hun inkoop en supply chain organisatie Deze doelstellingen bereikt VIB door Het aanbieden van een ruime keuze aan praktijkgerichte opleidingen voor verschillende niveaus van ervaring en specialisatie Het aanreiken van informatie en kennis over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied Het bevorderen en faciliteren van netwerking onder supply chain professionals voor de uitwisseling van kennis en ervaringen VIB streeft ernaar om haar opleidingsaanbod continu uit te breiden en te vernieuwen, zodat elke inkoop en supply chain professional er, gedurende zijn volledige loopbaan, nieuwe kennis over het vakgebied kan vinden en vergaren. Het vakgebied is voordurend in beweging en professionals worden steeds opnieuw geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, waardoor levenslang leren een noodzaak wordt. VIB komt aan die behoefte tegemoet. Jos Marinus Voorzitter VIB 6

7 OPEN OPLEIDINGEN MEER VERRIJKEND De opleidingen die VIB aanbiedt zijn open interactieve opleidingen; dat wil zeggen dat je in een groep terecht komt met cursisten uit zeer diverse bedrijven en sectoren. Dit is een bewuste keuze. Wij geloven in de chemie en dynamiek van een diverse groep cursisten, weliswaar met gelijkwaardige ervaring en functieniveaus, omdat dit een extra dimensie toevoegt aan het leerproces. Vaak vinden we dit extra verrijkend aspect ook terug in de evaluatie van onze cursisten. Trigger voor innovatie Open klassikale opleidingen zijn meer verrijkend omdat je samen zit met collega s van hetzelfde niveau, maar met een andere bedrijfscultuur, een andere aanpak, andere ervaringen en andere denkpatronen. De docent vormt de trigger van de innovatieve dynamiek die loskomt in de groep: hij schetst het theoretisch kader, reikt nieuwe inzichten aan, geeft praktijkvoorbeelden en laat in groep werken rond bepaalde thema s en cases. Als deelnemer begin je vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen, te vertellen over jouw aanpak en strategie. Zo ontstaat er een groepsdynamiek die inspiratie en creativiteit stimuleert; je bent dan klaar voor INNOVATIE. Je laat traditionele denkpatronen los en stelt je open voor nieuwe inzichten. Dat is zeer belangrijk in dit transformatietijdperk, waarin alles exponentieel verandert en vernieuwt. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn, steeds opnieuw. We moeten leren loslaten wat we reeds kennen en ons openstellen voor nieuwe ideeën, nieuwe strategieën, nieuwe processen. Telkens opnieuw. Innovatie wordt een noodzaak om te overleven. En innovatie komt niet als je vasthoudt aan wat je reeds kent. In-company trainingen De opleidingen van operationeel en tactisch niveau kunnen ook in-company gegeven worden, indien gewenst. Het volstaat om hiervoor een aanvraag per in te dienen, en u krijgt dan van ons een offerte op maat. Dergelijke in company trainingen zijn vooral geschikt voor het operationele niveau: om nieuwe medewerkers vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, met de bestaande processen en de geijkte manier van werken binnen het bedrijf. Om binnen een team alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Of als ondersteuning bij de implementatie van een nieuw systeem, een project of een veranderingsproces. Maar als je tactische of strategische medewerkers wil stimuleren om innoverend te denken, om nieuwe opportuniteiten te zien of strategieën of processen te herdenken, dan is een open opleiding absoluut aangewezen. The illiterate of the future are not those that cannot read or write. They are those that cannot learn, unlearn, relearn. Alvin Toffler 7

8 CLIENT SCAN VIB liet een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij de cursisten en klanten van onze opleidingen. Wij citeren enkele passages uit het rapport van dit onderzoek: Alle deelnemers aan de open opleidingen zijn tevreden over de inhoud van de opleidingen. De onderwerpen worden goed uitgewerkt, theoretisch goed gekaderd en gelinkt aan concrete herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse realiteit. Enkele deelnemers spraken hun expliciete waardering uit voor de praktijkgerichtheid van de opleidingen. Deelnemers krijgen informatie, ideeën en tools aangereikt die ze onmiddellijk kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. De tijdsbesteding tijdens de opleidingen is evenwichtig. Er is voldoende afwisseling in didactische werkvormen waardoor ook langere opleidingen boeiend blijven. De docenten worden door alle deelnemers en opdrachtgevers positief gewaardeerd. Zonder enige uitzondering worden ze als echte specialisten op hun vakgebied gepercipieerd. Ze beheersen de materie door en door. Het zijn praktijkmensen die de link leggen met de dagelijkse praktijk. Alle geïnterviewde klanten zijn tevreden over het algemene opleidingsaanbod van VIB. Het aanbod is divers en beantwoordt aan de behoefte aan concrete, bruikbare informatie. Deze cursussen hebben door hun aanpak een zeer grote algemeen vormende waarde. En tegelijkertijd zijn ze zeer praktijkgericht. Docenten brengen niet alleen formele regels maar komen ook met werkbare inzichten en methoden die onmiddellijk kunnen toegepast worden in de concrete werkomgeving. 8

9 KENNISPARTNERS VIB heeft ervoor gekozen om haar opleidingen aan te bieden in samenwerking met diverse kennispartners. Per kennisdomein hebben wij gekozen voor een kennispartner die expert is in dit vakgebied, en vaak ook marktleider op het gebied van kennis en ervaring in deze materie. Onze opleidingen worden inhoudelijk samengesteld in overleg, en verder uitgewerkt door de docenten van de kennispartner. Deze manier van samenwerken garandeert ons dat de inhoud van onze opleidingen steeds up-to-date wordt gehouden en beantwoordt aan de reële opleidingsbehoefte van onze cursisten. Bovendien zijn wij zo verzekerd van docenten die een ruime praktijkervaring combineren met jarenlange ervaring in lesgeven. Onze kennispartners zijn: Voor inkoop Voor transport SOLVINT Supply Management geeft tailor-made advies en is de one stop shop binnen het vakgebied van Inkoop en Supply Chain Management. Zij helpen bij het realiseren van besparingen, het optimaliseren van de Supply Chain performance en het professionaliseren van de Supply Chain organisatie. SOLVACADEMY ontwikkelt en verzorgt trainingsprogramma s over inkoop. Daarnaast werken zij ook als persoonlijke coach voor Inkoop en Supply Chain Management professionals. Uitgangspunten zijn altijd een stevige theoretische basis, veel aandacht voor soft skills, het gebruik van aansprekende best practices en een toepassingsgerichte focus. De trainers en coaches behoren tot de internationale top en hebben een lange ervaring binnen Inkoop en Supply Chain Management. Zij leveren direct inzetbare kennis en vaardigheden op het gebied van sourcing, categorie specifieke Inkoop en Supply Chain Management. Phidan is een groep van experts in supply chain management, logistiek en procesoptimalisatie. Hun knowhow vertaalt zich in advies, interim management en innovatieve producten en concepten voor organisaties actief in de productie, distributie of dienstverlening. Vanuit de kantoren in België, Nederland en China ondersteunen wij organisaties met accuraat advies en strategische planning. Maar Phidan gaat verder: tot op de werkvloer, via consulting, coaching, training en interim management services. Voor integrale logistiek en warehousing Zelco werd opgericht met het doel bedrijven te ondersteunen bij het stroomlijnen van de supply chain organisatie ter verbetering van de klantenservice en de productiviteit. Zelco werkt daartoe met meertalige raadgevers die kunnen terugblikken op een succesvolle management ervaring. Dit bevordert de communicatie met alle geledingen van het bedrijf en laat toe om snel de echte bedrijfsproblemen te doorzien. Zelco gaat er eveneens van uit dat de voorgestelde oplossingen en adviezen rekening moeten houden met de bestaande bedrijfscultuur zodat een klimaat van vertrouwen kan geschapen worden dat toelaat om de eventuele veranderingen probleemloos te laten verlopen. Voor extra kennis over inkoop en logistiek Belangenorganisatie van Logistieke Professionals Training en coaching in Logistiek Havengebonden en Logistieke Opleidingen 9

10 KENNISDOMEINEN Kennisdomein Inkoop ALGEMENE KERNCOMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN VOOR INKOOP OP DIVERSE NIVEAU S Inkoop Operationeel niveau operationeel/starter Inkoop Tactisch niveau 3-5 jaar ervaring Inkoop Strategisch & management niveau senior ervaring/management ENGLISH TRAINING COURSES Operational Purchasing Tactical Procurement sourcing, cost & supplier mgt Procurement Strategy & Management Strategic Negotiations with Key Suppliers INKOOP EXTRA KENNIS EN VAARDIGHEDEN Cost & Cash management Strategisch Onderhandelen met Kernleveranciers Complexe en Internationale contracten Sociale regelgeving bij onder-aanneming en detachering INKOOP SPECIALISATIES Aankopen en outsourcen van diensten Aankopen van energie Aankopen van strategische grondstoffen Aankopen van verpakkingen IT sourcing & procurement: an evolving challenge (English course) Basismodule Overheidsopdrachten voor Inkopers Professioneel inkopen voor de Overheid in de praktijk Duurzaam en Strategisch aankopen voor de Overheid Aankopen en outsourcen van (multimodaal) transport INKOOP & LOGISTIEK EXTRA KENNIS OTM/BCCL Basisopleiding douane, BTW en accijnzen Oorsprongscertificaten Basisopleiding Incoterms PORTILOG Incoterms in de praktijk case studies AEO assessment operational/starter 3 to 5 years experience senior/management experience senior/management experience senior ervaring/management senior ervaring/management senior ervaring/management senior ervaring/management > 1 jaar ervaring > 1 jaar ervaring > 1 jaar ervaring > 1 jaar ervaring > 1 jaar ervaring > 1 jaar ervaring > 1 jaar ervaring senior ervaring/management > 1 jaar ervaring operationeel operationeel operationeel 1-5 jaar ervaring 1-5 jaar ervaring Kennisdomein Logistiek / Supply Chain Management ALGEMENE KERNCOMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN VOOR LOGISTIEK Niveau Advanced Logistiek Management Efficiënt magazijnmanagement Voorraadbeheer & optimalisatie Lean Productiemanagement Distributie en Transportmanagement Supply chain business project en process management Core management skills 1-5 jaar ervaring EXECUTIVE MASTER IN INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Vlerick Business School senior ervaring/management 10

11 VIB-LIDMAATSCHAP LOONT Als uw bedrijf lid is van VIB, dan geniet u van kortingen tot 20% op de deelnameprijs van onze opleidingen. U kan dan tevens ook genieten van de andere voordelen van het VIB-lidmaatschap. Het VIB-lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap; dat wil zeggen dat alle personen binnen het bedrijf die een functie hebben binnen inkoop, logistiek of supply chain management kunnen genieten van de voordelen van dit lidmaatschap. De bijdrage voor het lidmaatschap wordt berekend op basis van het totaal aantal werknemers van uw bedrijf. Wat zijn de voordelen van het VIB-lidmaatschap? Gratis deelname aan ledenactiviteiten (ontbijtsessies, bedrijfsbezoeken, ronde tafels, boekbesprekingen, presentaties) Toegang tot het Members Only gedeelte van de website met kennisdatabank (artikels, templates, white papers) VIB Magazine (10x per jaar) met informatie over het vakgebied Toegang tot de VIB Linkedin Group waar u informatie en ervaringen kan uitwisselen en in contact kan treden met andere VIB-leden Korting op VIB-opleidingen Korting op deelname aan VIB Seminars en Events Korting op boeken en tijdschriften Korting op plaatsing van vacatures op vib-jobs.be Uitnodiging op de VIB-Nieuwjaarsreceptie Voor meer informatie over het lidmaatschap en de kalender van onze ledenactiviteiten, raadpleegt u best onze website: 11

12 INTERNATIONALE NORMEN EN CERTIFICATEN VOOR PROFESSIONELE VORMING VIB is lid van internationale koepelorganisaties, die continu werken rond het vastleggen van normen voor de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de diverse functies in inkoop, logistiek en supply chain management. De opleidingen en certificaten van VIB worden geënt op deze internationale normen. International Federation of Purchasing and Supply Management The International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) is the union of 48 national and regional purchasing associations worldwide, who have around procurement professionals as members. IFPSM facilitates the development and distribution of knowledge to elevate the procurement profession, thus favorably impacting improved business practices. The term procurement is taken to embrace purchasing, materials management, logistics, supply chain management and strategic sourcing. It is our goal to develop and impact globally relevant standards that set an expectation of national performance in an international environment. European Logistics Association ELA, the European Logistics Association, is a federation of 40 national organizations, covering almost every country in Central and Western Europe. ELA s goal is to provide a forum for networking and promotion of the logistics and supply chain profession. From the finalists of national award winning projects, the European Award for Logistics Excellence celebrates the best Logistics project of the year. To promote the profession doctorate students from all over Europe are invited to join an annual ELA Doctorate Workshop in order to explore papers on a range of logistics and supply chain topics. To ensure interaction with the European Parliament and the different Directorate Generals in the European Commission, ELA organizes joint events and meetings. The European Certification Board for Logistics (ECBL) is an independent body consisting of member countries who voluntarily agree to share the Standards of Competence for Logistics and adhere to common levels of quality assurance procedures. They are the custodian of the ELA Standards and as such responsible for updating the ELA Standards as and when required. The ECBL Board is the sole authority for approving the award of a qualification, and no awards under this program will be allowed without such approval. 12

13 ERKENNINGEN Overheidssteun via KMO-portefeuille VIB is erkend door de Vlaamse Regering voor de KMO-portefeuille in de pijler Opleiding (erkenningsnummer DV.O105467). U kan tot 50% besparen: Vanaf 1 januari 2013 werd het maximaal subsidiabel bedrag van de pijler opleiding beperkt tot 90 euro per opleidingsuur. Bij een subsidieaanvraag voor opleiding moet opgegeven worden hoeveel uren opleiding gevolgd worden. De subsidie wordt dan automatisch beperkt tot maximaal 45 euro per opleidingsuur. (Bij elke opleiding hebben wij het aantal lesuren vermeld, die in aanmerking komen) Hier vindt u de vernieuwde schermen voor een subsidieaanvraag terug. Hier vindt u het Ministerieel Besluit. De beperking van de subsidie tot 45 euro per uur gevolgde opleiding betekent ook dat eventuele kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning vanaf 1 januari 2013 niet langer gesubsidieerd kunnen worden. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden. Educatief Verlof De langlopende VIB-opleidingen zijn erkend door de FOD Onderwijs, voor de toekenning van Educatief Verlof. Dit geldt enkel voor opleidingen met minstens 32 contacturen. Educatief verlof is het recht van voltijdse en sommige deeltijdse werknemers in de privé-sector, die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale loon (weliswaar geplafonneerd). Het aantal uren toegelaten afwezigheid is onder meer afhankelijk van de aard van de opleiding en het aantal gevolgde uren. De afwezigheid moet in overleg met uw werkgever gepland worden. U moet het verlof opnemen tussen de aanvang van het academiejaar en de datum van het laatste examen van de eerste examenzittijd. Eventueel kan de periode worden verlengd tot het einde van de tweede zittijd. Als u gebruik wenst te maken van educatief verlof, dan moet u dit aan VIB melden bij de start van de opleiding. U krijgt dan de nodige documenten om dit betaald verlof te kunnen aanvragen. 13

14 14

15 OPLEIDINGEN INKOOP 1. ALGEMENE OPLEIDINGEN INKOOP Kerncompetenties en vaardigheden voor inkoop op diverse niveaus Inkoop Operationeel niveau Inkoop Tactisch niveau Inkoop Strategisch & management niveau 2. ENGLISH TRAINING COURSES Operational Purchasing Tactical Procurement sourcing, cost & supplier management Procurement Strategy & Management Strategic Negotiations with Key Suppliers 3. INKOOP EXTRA KENNIS EN VAARDIGHEDEN Cost en Cash management Strategisch Onderhandelen met Kernleveranciers en Stakeholders Complexe en Internationale contracten Sociale regelgeving betreffende onder-aanneming 4. INKOOP SPECIALISATIES Aankopen en outsourcen van Diensten (Facility, Fleet, Professional services) Aankopen van Energie in een volatiele markt Inkopen van strategische Grondstoffen Inkopen van Verpakkingen IT-sourcing: an evolving challenge Overheidsopdrachten voor inkopers (basismodule) Professioneel Inkopen voor de Overheid in de praktijk Duurzaam en strategisch aankopen voor de Overheid Aankopen en outsourcen van (multimodaal) Transport 5. INKOOP & LOGISTIEK - EXTRA KENNIS Basisopleiding Douane, BTW en Accijnzen (BCCL) Oorsprongscertificaten (BCCL) Basisopleiding Incoterms (BCCL) Incoterms in de praktijk case studies (Portilog) AEO assessment(portilog) 15

16 KENNISPARTNER SOLVINT Voor de organisatie van de inkoopopleidingen werkt VIB samen met: SOLVINT Supply Management verstrekt advies binnen het vakgebied van Inkoop en Supply Chain Management. Het helpt bedrijven bij het versneld realiseren van besparingen, het optimaliseren van de Inkoop & Supply Chain performantie en het professionaliseren van de Inkoop & Supply Chain organisatie. SOLVINT zorgt voor de strategische groei van uw Inkoop en Supply Chain Management activiteiten op projectmatige basis, via opleidingen, coaching, het aanreiken van tools, recrutering en competence development van uw medewerkers, enz Het dienstenaanbod van SOLVINT bestaat uit onderstaande 4 business units: SOLVPROJECTS: inkoopprojecten (Purchasing scan, Category Development Plan, Supply Chain Mapping, Cost Decision Model, Purchasing strategy, Purchasing intelligence, Outsourcing,.) SOLVACADEMY: tailor-made inhouse opleidingen en coaching programma s SOLVPEOPLE: HR-ondersteuning op vlak van Inkoop & Logistiek (recruitment, interim solutions, competence development) SOLVTRACK: hands on tools voor elke stap binnen het Supply Chain process SOLVINT heeft kantoren in Antwerpen (België), Amsterdam (Nederland) en Parijs (Frankrijk), en telt op vandaag ruim 50 medewerkers 16

17 ALGEMENE OPLEIDINGEN INKOOP ALGEMENE OPLEIDINGEN INKOOP KERNCOMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN VOOR DIVERSE FUNCTIENIVEAUS Inkoop Operationeel niveau Inkoop Tactisch niveau Inkoop Strategisch & management niveau 17

18 ALGEMENE OPLEIDINGEN VOLGENS DE STRUCTUUR VAN HET INKOOPPROCES ALGEMENE OPLEIDINGEN INKOOP De algemene inkoopopleidingen volgen een goed afgelijnde en logische structuur, waarbij de doelgroepen en leerdoelen voor elk niveau duidelijk omschreven worden. Elke opleidingsmodule is een afgerond geheel, die ook apart kan gevolgd worden, maar sluit naadloos aan bij de andere modules uit het zelfde niveau. Modules uit een volgend niveau bouwen voort op de leerstof van het vorige niveau, die dan ook als gekend wordt beschouwd. Cursisten en opleidingsverantwoordelijken kunnen zo een opleidingstraject uitstippelen dat past bij hun functieniveau en verdere loopbaan. Wij vormen de inkoper, van starter tot manager, in kerncompetenties en vaardigheden, en begeleiden hem in elke verdere stap van zijn carrière met nieuwe kennis en nieuwe skills. Speerpunten: Professionele vorming bieden aan inkopers tijdens hun volledige loopbaan, vanaf hun prille start in het operationele inkoopproces tot aan het strategische niveau van inkoopmanagement. Een modulair aanbod zodat cursisten zelf hun opleiding kunnen plannen en samenstellen in functie van hun beschikbare tijd en specifieke behoefte aan vorming. Docenten met een ruime praktijkkennis en ervaring in interactief en praktijkgericht lesgeven. Certificatie door middel van examens. We onderscheiden 3 niveaus van opleiding: Inkoop operationeel van bestelling tot nazorg (Purchase-to-Pay). Inkoop tactisch van analyse en sourcing tot contract (Source-to- Contract). Inkoop strategie & management strategie, organisatie en management (Strategy-to-Plan). Competenties Doelgroep INKOOP STRATEGISCH Inkoopstrategie Processen& systemen Inkooporganisatie & People management INKOOP STRATEGISCH Procurement & Purchasing managers Sourcing, supplier, commodity, category managers zij-instromers op management niveau INKOOP TACTISCH Inkoopproces, Spendanalyse, Marktonderzoek, Specificeren en selecteren, Financiele aspecten, Inkoopresultaten, kostenreductietechnieken INKOOP TACTISCH Inkopers met 3 tot 5 jaar ervaring Category buyers Beginnende inkopers die zelf contracten maken INKOOP OPERATIONEEL Basiskennis van inkoop en zijn processen correct opvolgen van bestellingen, leveringen, facturen communicatie met interne klanten types relaties met leveranciers INKOOP OPERATIONEEL Startende inkopers die vooral bestellen, opvolgen, uitvoeren Junior buyers Occassionele inkopers 18

19 INKOOP OPERATIONEEL INKOOP TACTISCH INKOOP STRATEGIE & MANAGEMENT Doelgroep: Starters in inkoop Junior buyers Operationele inkopers Inkoopassistenten Anderen die occasioneel inkopen Doelgroep: Inkopers met 3 tot 5 jaar ervaring Category buyers Beginnende inkopers die zelf contracten onderhandelen en beheren Dagopleiding 1 module Dagopleiding 3 modules (apart te volgen) Module: Operationeel Inkopen Leerdoelen Basiskennis van inkoopprocessen Correct opvolgen van bestellingen, leveringen, facturen Effectief communiceren intern en extern Betere relaties met leveranciers Attest van deelname Modules: Kerncompetenties 1. Tactisch Inkopen van analyse tot contract Extra vaardigheden en kennis 2. Efficiënt onderhandelen voor inkopers technieken en tactieken 3. Juridische aspecten van het inkoopcontract Leerdoelen Inkoop situeren (context, uitdagingen) Een inkoopbudget opstellen De financiële impact van inkoop kennen Inkoopprocessen opzetten en uitvoeren TCO, prijs- en kostenopbouw begrijpen Inkoop vanuit verschillende perspectieven bekijken en analyseren Uw inkoopresultaten op een effectieve manier rapporteren Efficiënt functioneren in een internationale professionele inkooporganisatie Certificaat Tactisch Inkoper (PI-1) Open boek examen schriftelijk Doelgroep: Procurement & Purchasing managers Category, sourcing, supplier managers Zij-instromers op management niveau Dagopleiding 3 modules van 2 dagen (apart te volgen) Modules: Kerncompetenties 1. Van bedrijfsvisie tot inkoopstrategie 2. Inkoopprocessen en systemen 3. Inkooporganisatie competence development leadership & cultuur Leerdoelen Bedrijfsstrategie vertalen naar een inkoopactieplan Inkooporganisatie en -processen opzetten Inkoopteam optimaliseren Samenwerking met interne stakeholders Partnerships met strategische leveranciers Acceptatiegraad van inkoopacties verhogen Certificaat Inkoopmanagement (PI-2) Mondeling examen (cases) + thesis ALGEMENE OPLEIDINGEN INKOOP 19

20 INKOOP OPERATIONEEL NIVEAU Competenties Doelgroep INKOOP STRATEGISCH Inkoopstrategie Processen& systemen Inkooporganisatie & People management INKOOP STRATEGISCH Procurement & Purchasing managers Sourcing, supplier, commodity, category managers zij-instromers op management niveau INKOOP OPERATIONEEL NIVEAU INKOOP TACTISCH Inkoopproces, Spendanalyse, Marktonderzoek, Specificeren en selecteren, Financiele aspecten, Inkoopresultaten, kostenreductietechnieken INKOOP OPERATIONEEL Basiskennis van inkoop en zijn processen correct opvolgen van bestellingen, leveringen, facturen communicatie met interne klanten types relaties met leveranciers INKOOP TACTISCH Inkopers met 3 tot 5 jaar ervaring Catego ry buyers Beginnende inkopers die zelf contracten maken INKOOP OPERATIONEEL Startende inkopers die vooral bestellen, opvolgen, uitvoeren Junior buyers Occassionele inkopers 20

21 INKOOP OPERATIONEEL NIVEAU OPERATIONEEL INKOPEN Een operationele inkoper bent u sneller dan u denkt: plaatst u bestellingen, moet u soms prijzen aanvragen of offertes vergelijken, heeft u regelmatig (telefonisch)contact met leveranciers, dan is deze opleiding voor u! Na afronding zal u door het bos de bomen zien: vele termen zullen duidelijk zijn, handige checklists worden meegegeven, de verschillende stappen in een aankoopproces komen aan bod en heel veel praktische tips zullen u helpen tijd besparen en fouten voorkomen. Alles wat een operationele inkoper moet weten om zelfzeker zijn of haar rol te kunnen vervullen! Doelgroep Programma Dit opleidingsniveau richt zich tot: Neofieten in het inkoopvak zonder ervaring en voorkennis Inkoopassistenten, junior buyers, operationele inkopers Iedereen die actief is in het P2P proces; van bestelling tot betaling. Niet-inkoop professionals die occasioneel inkooptaken vervullen Docenten Els Raemdonck of Yves Thijs, Solvint Supply Management (zie pag ). GRATIS handboek Een betere kijk op de inkoopfunctie Gebruikelijke terminologie in procurement Purchasing in de value chain Soorteninkoop (direct, indirect, investeringen/ goederen, diensten) Soorten goederen Taak van de operationele inkoper Het inkoopproces stap voor stap Voorbereiding Specificatie (functioneel/technisch/logistiek/..) Selecteren (RFI, RFP, RFQ) Contracteren (Wanneer is er een bindende overeenkomst/ contractmanagement) Bestellingen en leveringen opvolgen (soorten orders,optimalisatie, orderbevestiging, acceptatie, betaling) Performantie-opvolging waar kan je het verschil maken? Procedures methodes tools Communicatie met leveranciers en interne klanten Herken de truuks van de verkoper Hoe word je een graag geziene klant? Assertief spreken + actief luisteren Non-verbale communicatie (body language) Wie is je klant? Hoe omgaan met klachten? Met onvriendelijkheid? Met onduidelijkheid? INKOOP OPERATIONEEL NIVEAU GRATIS Inkoopwijzer Praktijkgids Operationele Inkoop Marcel Bressers PRAKTISCH Duur 2 dagen telkens van 09.00u tot 17.00u onthaal vanaf 08.30u Locaties Antwerpen: ALM Center, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem Gent: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent Per locatie zijn maximum 20 deelnemers toegelaten. Data Antwerpen: 17 en 24 september 2015 of 10 en 17 maart 2016 Gent: 3 en 10 december 2015 Prijs Leden VIB en Agoria: 999 euro (+ 21% BTW) Niet-leden: euro (+ 21% BTW) In deze prijs is inbegrepen: 2 lesdagen, syllabus, 2-gangenlunch, gratis handboek Inkoop. 10% korting vanaf de 2 e deelnemer uit hetzelfde bedrijf. 50% korting mogelijk via KMO-portefeuille aantal les uren = 12 uren. 21

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION Kom leren van mensen met Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie de kennis én de ervaring EDUCATION 2 Kom met de Opleidingsadviseur STIMA EDUCATION Laurent Lejeune EDUCATION INTERACTIEVE

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen 2015-2016

Catalogus Opleidingen 2015-2016 Training, advies en begeleiding voor excellent management. Catalogus Opleidingen 2015-2016 QUALITY HEALTH & SAFETY ENVIRONMENT PEOPLE Over Amelior U hebt de catalogus van Amelior in handen, een handig

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

LEREN & ONTWIKKELEN KIM GAVEL ZOOM OP ROEM GABECON & PREFAXIS: STERK IN BURGERLIJKE BOUWKUNDE, GROOTS IN HR INTERVIEW MET JIM KIRKPATRICK

LEREN & ONTWIKKELEN KIM GAVEL ZOOM OP ROEM GABECON & PREFAXIS: STERK IN BURGERLIJKE BOUWKUNDE, GROOTS IN HR INTERVIEW MET JIM KIRKPATRICK LEREN & ONTWIKKELEN OPLEIDINGSKRANT - JAARGANG 9 EDITIE 28 DIT GRATIS MAGAZINE VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR AFZENDER / VU: BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA ADRES: ZANDSTRAAT 539 B-8200 BRUGGE NEDERLANDSTALIG

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES

LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES TRAINING COACHING ADVIES LANGLOPENDE OPLEIDINGEN & CLUBFORMULES 2015-2016 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

LEREN & ONTWIKKELEN BRIGITTE BALLINGS DE VINTAGE WERKNEMER L&D-BOEK VAN HET JAAR L&D BIJ ING: LEVENSLANG LEREN, MAAR DAN MET GOESTING

LEREN & ONTWIKKELEN BRIGITTE BALLINGS DE VINTAGE WERKNEMER L&D-BOEK VAN HET JAAR L&D BIJ ING: LEVENSLANG LEREN, MAAR DAN MET GOESTING LEREN & ONTWIKKELEN OPLEIDINGSKRANT - JAARGANG 8 EDITIE 27 DIT GRATIS MAGAZINE VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR AFZENDER / VU: BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA ADRES: ZANDSTRAAT 539 B-8200 BRUGGE NEDERLANDSTALIG

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

OPLEIDINGSAGENDA NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAGENDA NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAGENDA NAJAAR 2015 Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be 1. Direct toepasbare opleidingen 2. Flexibiliteit in lesinhoud, data en locatie 3. Uitgebreid,

Nadere informatie