Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte opleidingen. Het is belangrijk om alle veranderingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied Document Management actief te volgen. Dat is niet alleen belangrijk voor uw eigen ontwikkeling, maar ook voor uw organisatie en klanten. Het DIOR opleidingsstelsel is sterk modulair opgezet waarmee een individueel opleidingspakket kan worden samengesteld. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden. Op maat wil zeggen: direct afgestemd op de praktijk. De student leert via de theorie en oefeningen (cases) een relatie te leggen naar de eigen praktijk. De opleiding spoort de student aan zijn kennis en vaardigheden direct toe te passen. De snelle ontwikkelingen op het vakgebied hebben geresulteerd in een nieuwe leergang, de crebo-gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (crebo nr , MBO niveau 4). De leergang bestaat uit acht modules. Deze modules kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Deze nieuwe opleiding komt in plaats van de A-modules. Voor studenten die nog in opleiding zijn voor de A-diplomalijn bestaat natuurlijk de mogelijkheid dit af te ronden. Ook nieuw is de D-lijn en een 13-tal workshops. Deze studiegids geeft u veel informatie voor het samenstellen van een individueel gericht lespakket, maar u kunt ons desgewenst ook om een opleidingsadvies vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u weet dan zeker dat de gekozen opleidingen perfect aansluiten bij de persoon en de werksituatie. Naast de reguliere modules is het ook mogelijk om een opleiding binnen uw organisatie te laten geven (incompany en op maat). Onze medewerkers zijn gaarne bereid u te informeren over de mogelijkheden.

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Het DIOR-stelsel...5 Structuur van het DIOR-stelsel...6 Didactische opzet...7 DIOR-diploma s...8 Diploma MID...8 A-diploma s...9 B-diploma s...10 C-diploma s D-diploma s De modules Medewerker Informatiedienstverlening A-modules...17 B-modules C-modules...27 D-modules...31 X-modules Workshops Planning Inlichtingen en aanmelding

4 Moderniseren van de informatiehuishouding begint met goede samenwerking en communicatie

5 Het DIOR-stelsel In document-intensieve organisaties speelt documentaire informatie een hoofdrol. Het is vaak zowel grondstof als product. Het smeermiddel waarop de organisatie draait. Hoe effectiever de taken van de documentaire informatievoorziening worden verricht, des te slagvaardiger de organisatie kan handelen. DIOR is een opleidingsstelsel speciaal voor medewerkers die werken in de documentaire informatievoorziening of wier werkzaamheden hiermee raakvlakken hebben. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, dat wil zeggen direct afgestemd op de praktijk. De student herkent in de stof zijn eigen werksituatie en de nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied. De opleiding spoort de student aan zijn kennis en vaardigheden direct toe te passen door opdrachten uit te voeren in de eigen werksituatie. Deze opdrachten hebben directe relatie met de bedrijfsprocessen, waardoor de noodzakelijke samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het informatiemanagement duidelijker wordt. Een niet onbelangrijk element hierin is tevens het versterken van de samenwerking tussen de eigenaren van de processen en de informatiedienstverlener en het bevorderen van een gemeenschappelijke taal op het terrein van het informatiemanagement. Materiedeskundigen monitoren de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vakgebied, waardoor de opleidingen tijdig kunnen worden geactualiseerd. De leerstof bestaat uit korte, afgeronde eenheden. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan. De doelgroep omvat allerlei medewerkers die taken verrichten op het gebied van informatiemanagement, zoals informatiedienstverleners, secretaresses, management ondersteunende medewerkers, projectassistenten, projectleiders, informatiemanagers en informatieadviseurs. 5

6 Structuur van het DIOR-stelsel Het DIOR-stelsel is opgebouwd uit modules. Dat zijn korte afgeronde opleidingen op een bepaald taakgebied. Er zijn modules op verschillende niveaus: DIOR-modules Niveau instroom Niveau uitstroom Vakopleiding Medewerker Informatiedienstverlening Crebo-gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (MID crebo nr ) A-modules, Vakopleiding Documentair Informatieverzorger B-modules, Vakopleiding Office manager/ managementassistent C-modules, Vakopleiding Hoofd DIV/ Adviseur DIV X-modules, Cognitieve vaardigheidstrainingen D-modules, Vakopleiding Informatiemanagement Recordbeheerder Recordcoördinator Recordmanager VMBO/MAVO MBO VMBO/MAVO MBO niveau 4 VMBO VMBO MBO Alle VMBO MBO MBO MBO MBO HBO MBO MBO HBO HBO Om een module te kunnen volgen moet de student het bijbehorende denken werkniveau (niveau instroom of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring) bezitten. 6

7 Didactische opzet Elke module is opgebouwd uit drie onderdelen: Zelfstudiedeel De student bestudeert het zelfstudiedeel zelfstandig. In het zelfstudiedeel vindt de student het theoretisch kader. Daarnaast zijn er studietaken die de student voorafgaand aan de lesdagen moet maken. Hiermee kan de student toetsen of hij de stof beheerst. De antwoorden op de studietaken worden besproken tijdens de lesdagen. Tijdens elke lesdag wordt bovendien (diagnostisch) getoetst of de student de basiskennis beheerst. Van kennis Oefendeel Het oefendeel wordt gebruikt tijdens de mondelinge lessen. De student past nu de verworven kennis toe door, veelal in groepjes, aan de slag te gaan met praktijksituaties. Centraal staan: problemen oplossen, keuzes maken, prioriteiten stellen, plannen opstellen. Voor de begeleiding is er een gekwalificeerde docent aanwezig. Via oefening Praktijkwerkboek Met behulp van het praktijkwerkboek voert de student opdrachten uit op de eigen werkplek. Deze praktijkopdrachten worden door de leidinggevende beoordeeld en afgetekend. Dit is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Hier past de student immers kennis en vaardigheden toe in de eigen werksituatie. Hij toont aan dat hij ook in de praktijk in staat is taken uit te voeren en problemen op te lossen. Naar toepassing 7

8 DIOR-diploma s Er zijn verschillende diploma s te behalen met de DIOR-certificaten. Binnen de MID, A-, B-, C- en D-opleiding zijn de modules naar samenhang gegroepeerd. Zodoende kan voor iedere praktijksituatie een diploma worden behaald. Diploma MID Vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening (MID) Het vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening bestaat uit 8 modules (MID1 t/m MID8) en kan in een leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Ook is het mogelijk binnen deze opleiding aparte diploma s te behalen. Zie hiervoor de diplomalijn. Na het succesvol afronden van de leergang heeft de student recht op het vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening. Crebo gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (MID, crebo 90523) Wil de student in aanmerking komen voor de crebo gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (crebo 90523) op MBO 4 niveau, dan moet de student d.m.v. toetsen aantonen voldoende competenties te bezitten op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Tevens legt de student aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid af. Het Diploma Medewerker Informatiedienstverlening (MID) bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID2 Organisaties, structuren en processen MID3 Informatiehuishouding MID4 Informatiebeheer MID5 Toegankelijkheid en metadatamodellen MID6 Waardering en selectie MID7 Communicatie en klantgerichtheid MID8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening 8

9 MID-diploma s Basisdiploma Informatiedienstverlening Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID2 Organisaties, structuren en processen MID3 Informatiehuishouding MID7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Informatiebeheer 1 Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID3 Informatiehuishouding MID4 Informatiebeheer MID7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Informatiebeheer 2 Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID5 Toegankelijkheid en metadatamodellen MID6 Waardering en selectie MID7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Kwaliteitszorg Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID3 Informatiehuishouding MID7 Communicatie en klantgerichtheid MID8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening 9

10 A-diploma s Basisdiploma Documentaire Informatievoorziening Dit diploma bevat de volgende modules: 1A 2A 3A 1X Introductie Organisatie Postbehandeling Klantgericht werken Diploma Registreren en Ontsluiten van Documentaire Informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 4A 5A 6A Standaardpostregistratie Voortgangsadministratie Inhoudelijk ontsluiten Diploma Beheer van Documentaire Informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 7A Depotbeheer 10A Informatieverstrekking 11A Selectie en Vernietiging en richtlijnen voor de Inventarisatie 13A Het werken met documentaire informatiesystemen Diploma Vorming en Ordening van Documentaire informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 9A Dossiervorming 10A Informatieverstrekking 12A De handeling centraal 14A Het maken van een structuur- en ordeningsplan 10

11 B-diploma s Diploma Organisatie en informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 1B 2B 3B Organisatie, doelen en processen Algemene ondersteunende taken en DIV-werkzaamheden Samenstellen en beheren van werkarchieven Diploma Organisatie en informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 4B 5B 1X Planning en Time management Facility management Klantgericht werken C-diploma s Diploma Advies en Organisatie Dit diploma bevat de volgende modules: 1C 2C 3C 4C Projectmanagement Analyse van werkprocessen en het ontwerpen van een veranderingsplan Implementeren van een veranderingsplan Proces en Arbeid Diploma Beleid en Informatiemanagement Dit diploma bevat de volgende modules: 1C 5C 6C Projectmanagement Beleidsontwikkeling Integrale kwaliteitszorg in de DIV Diploma Informatiebeheer in relatie tot metadatering Dit diploma bevat de volgende modules: 1C 7C 8C Projectmanagement Normen en standaarden metadata Ontwerpen en implementeren van een metadatamodel voor de eigen organisatie 11

12 D-diploma s Diploma Recordbeheerder Dit diploma bevat de volgende modules: 1D 2D 3D 4D Basis informatiemanagement Organisaties, structuren en processen Document- en workflowmanagement Records- en webcontentmanagement Diploma Recordcoördinator Dit diploma bevat de volgende modules: 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D Basis informatiemanagement Organisaties, structuren en processen Document- en workflowmanagement Records- en webcontentmanagement Structuurplannen en metadatamodellen Waardering en selectie Wet- en regelgeving informatiemanagement Diploma Recordmanager Dit diploma bevat de volgende modules: 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D Basis informatiemanagement Organisaties, structuren en processen Document- en workflowmanagement Records- en webcontentmanagement Structuurplannen en metadatamodellen Waardering en selectie Wet- en regelgeving informatiemanagement 1C 5C Projectmanagement Beleidsontwikkeling 12

13 De modules Modules MID De behoefte van de samenleving aan overheidsinformatie groeit sterk. De roep om een grotere transparantie van het overheidshandelen en een duidelijker verantwoording over haar optreden, beïnvloedt in steeds grotere mate de wijze waarop de informatiehuishouding moet worden ingericht. Digitalisering speelt hierin steeds meer een zeer belangrijke rol. Inmiddels zijn vele veranderingen in de informatievoorziening aangekondigd en voor een deel al in gang gezet. De medewerkers informatiedienstverlening krijgen daardoor met vele technische, bestuurlijke en organisatorische veranderingen te maken. In deze veranderingen moeten zij opereren vanuit een geheel andere instelling. Het vakgebied van de medewerkers informatiedienstverlening brengt door al deze ontwikkelingen veranderende competenties met zich mee. Daar waar hij vroeger vooral binnen het domein van de documentaire administratie bleef, moet hij tegenwoordig midden in de organisatie staan. Hij moet kunnen meepraten over de inrichting en organisatie van de informatiehuishouding, het digitaal beheer van informatie, over metadatering, over documentenstromen, over de informatie en communicatietechnologie die daarmee samenhangen etc. Al deze veranderingen vragen om nieuwe kennis, vaardigheden en aanpak. De DIOR-opleidingen spelen in op deze veranderingen en bieden opleidingen, afgestemd op de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. Een transparante organisatie kan alleen door excellente informatiehuishouding mid 13

14 MID 1 Basis informatiedienstverlening Informatiedienstverlening en de veranderingen Organisatie, structuren en processen Informatiehuishouding Informatiebeheer Toegankelijkheid en metadatamodellen Waardering en selectie Communicatie en klantgerichtheid Kwaliteitzorg informatiedienstverlening Duur: 5 lesdagen Prijs 2012: 1.115,-- MID 2 Organisaties, structuren en processen Organisatiekunde Structuren Processen Zaakgericht werken en zaaktypencatalogus Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 3 Informatiehuishouding Uitgangspunten informatiehuishouding Kaders, normen en standaarden Document management systemen Workflow management Records management Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 4 Informatiebeheer Kaders voor informatiebeheer Documentbehandeling De zorg en het beheer van informatie Informatieverstrekking 14 Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- mid

15 MID 5 Toegankelijkheid van informatie Begrippenkader Methoden voor toegankelijkheid Structuurplannen Metadatamodellen Zaaktypencatalogus Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 6 Waardering en selectie Uitgangspunten en kaders Bestaande methodes voor selectie De nieuwe waarderingsmethodiek Waardering en selectie digitale informatie E-depot Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 7 Communicatie en klantgerichtheid Communicatiedoelen en vaardigheden Effectief communiceren Klanten en klantgerichtheid Klantenzorg Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 8 Kwaliteitzorg informatiedienstverlening Algemene kaders en begrippen Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Nieuwe ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- mid 15

16 Informatie is een bedrijfsmiddel. Het raakt de hele organisatie.

17 A-modules Vakopleiding Documentair Informatieverzorger De A-modules zijn bestemd voor medewerkers van wie het zwaartepunt van de werkzaamheden bestaat uit DIV werkzaamheden. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor het volgen van één of meerdere A-modules wordt er gekeken naar de huidige functie van de DIV medewerker. De bestanddelen uit de functie kunnen één op één omgezet worden naar één of meerdere DIOR modules. Door op deze manier de keuze te maken welke DIOR modules gevolgd moeten worden (need to know) wordt een adequate opleiding gekozen. Door het volgen van need to know kan de vakinhoudelijke kennis worden verdiept. Door het volgen van andere DIOR A-modules wordt het nice to know principe gewaarborgd. Als standaardregel kan worden gesteld dat de DIOR A-modules op een zeer goede manier de link leggen tussen de theorie uit het studieboek en de praktijk van de werkplek. Immers, de student bestudeert het zelfstudiedeel, door het maken van diverse oefenopdrachten wordt de theorie van de lesdag beoefend en door het maken van praktijkopdrachten wordt een link gelegd tussen de theorie en de praktijk. De doelgroep bestaat uit medewerkers, belast met leidinggevende en uitvoerende taken op het gebied van documentair informatiemanagement. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven.

18 Module 1A Introductiemodule Organisatie Postverwerking Archiefbeheer Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 2A Organisatie Organisaties in het algemeen De Nederlandse overheid De Europese Unie (EU) Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 3A Postbehandeling Postontvangst Postverzending Interne documenten Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 4A Standaard postregistratie Registratievoorschriften Registratiecriteria Identificatie en ontsluiten van documenten Registratiemethoden Registratiemiddelen Het proces van registreren van ingekomen, uitgaande en voor intern gebruik bestemde documenten Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- 18 a-modules

19 Module 5A Voortgangsadministratie De overheid Procedures Methoden van verblijfplaats-, voortgangs-, en afdoeningadministratie Knelpunten Toekomstige ontwikkelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 705,-- Module 6A Inhoudelijk ontsluiten Inhoudelijk ontsluiten algemeen Documentsoorten Doorlezen van documenten Inhoudselementen Verwoorden van inhoudsomschrijvingen en trefwoorden Duur: 4 lesdagen, inclusief 1 praktijkdag Prijs 2012: 780,-- Module 7A Depotbeheer Archieven algemeen Werkzaamheden van het semi-statisch archief Toekomstige ontwikkelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 705,-- a-modules 19

20 Module 8A Leiding geven Aspecten van het leiding geven Organisatiestructuren Functionele bevoegdheden De klantenkring Taakverdeling en het organiseren van de werkzaamheden Persoonlijke inbreng Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 9A Dossiervorming Dossiervorming algemeen Ordenen is kiezen Het proces dossiervorming Speciale archieven Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- Module 10A Informatie verstrekking Informatieverstrekking algemeen Raadplegen van het archief Verstrekken van informatie Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 705,-- 20 a-modules

21 Module 11A Selectie, vernietiging en inventarisatie Plaatsbepaling van selectie Wettelijk kader Organisatie en taken van het archiefvormend orgaan Vernietiging Inventarisatie Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- Module 12A De handeling centraal Waarom een nieuwe manier van gegevensbeheer? Klassieke methode van gegevensbeheer De nieuwe methode van gegevensbeheer Een ordeningsplan op basis van handelingen Registreren op basis van handelingen Dossiervorming op basis van handelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.135,-- Module 13A Digitaal archiefbeheer: het werken met documentaire informatiesystemen Welke regelgeving is er over het beheer van digitale documenten in informatiebeveiliging? Wat is een documentair informatiesysteem en uit welke componenten bestaat het? Het functionele beheer Gegevens- en bestandbeheer Record Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid De Andere Overheid Duur: 4 lesdagen, inclusief 1 praktijkdag Prijs 2012: 1.640,-- a-modules 21

22 Module 14A Het maken van structuur- en ordeningsplannen Waarom een ordeningsplan? Methode en technieken bij het vaststellen van de logische verzamelingen Methode en technieken bij de samenstelling van logische verzamelingen Opbouw van een ordeningsplan Implementatie van een ordeningsplan Toekomstige ontwikkelingen Duur: 5 lesdagen, inclusief 1 praktijkdag Prijs 2012: 1.960,-- Module 15A Toepassen van kwaliteitszorg in de DIV Kwaliteit, kwaliteitszorg en documentaire informatievoorziening Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.640,-- 22 a-modules

23 B-modules Vakopleiding Officemanager/Managementassistent Het komt regelmatig voor dat officemanagers, projectsecretarissen, projectassistenten en managementassistenten naast hun reguliere taken op het gebied van documentaire informatievoorziening een keur aan bijkomende taken verrichten, zoals het bijhouden van werkarchieven, het uit verschillende bronnen verzamelen van informatie, etc. Door de veranderende rol van de overheid en de voortschrijdende digitalisering wordt van hen niet alleen meer verwacht, maar eveneens andere kennis en vaardigheden dan vroeger. In de informatieketen vormen zij veelal een belangrijke schakel tussen de business en het informatiemanagement. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. Officemanager belangrijke schakel tussen business en informatiemanagement

24 Module 1B Organisatie, doelen en processen Organisaties De Nederlandse overheid De veranderende overheid Informatievoorziening bij de overheid Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 970,-- Module 2B Algemene ondersteunende taken en DIV-werkzaamheden De eigen werkomgeving als deel van de organisatie Processen van de eigen diensteenheid Planning DIV-taken Organisatie van het eigen werk Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 970,-- Module 3B Samenstellen en beheren van werkarchieven Inleiding DIV-werkzaamheden Een werkarchief samenstellen Een werkarchief beheren Commissiearchieven Toekomstige ontwikkelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 825,-- 24 b-modules

25 Modules 4B Planning en Timemanagement Timemanagement Omgaan met stress Omgaan met conflicten Duur: 2 lesdagen Prijs 2012: 750,-- Module 5B Facilitymanagement Facilitymanagement Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop en beheer Professionaliseren van de facilitaire organisatie Beheersen, besturen en verbeteren Andere uitvoeringsvormen en beheersvarianten Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.130,-- Module 6B Contractbeheer Facility Management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop Contractmanagement Contractbeheer Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.130,-- b-modules 25

26 Goed informatiemanagement en advies bieden nieuwe kansen in sterk veranderende organisaties

27 C-modules Vakopleiding Hoofd DIV/Adviseur DIV Overheidsorganisaties maken deel uit van en hebben verplichtingen tegenover de lokale, nationale, Europese en mondiale context waarin zij opereren. Die omgeving stelt steeds hogere eisen aan het functioneren van de overheid. Zo heeft zij te maken met een steeds luider klinkende roep om digitale dienstverlening (e-overheid) en hoge en groeiende verwachtingen van burgers ten aanzien van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording. Dit brengt een groeiende noodzaak tot samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling met zich mee in een meer en meer open omgeving. Daarbij is sprake van steeds snellere communicatie en verspreiding van informatie via het Internet en mede als gevolg daarvan van een toenemende internationalisering en complexiteit in beleid en wetgeving. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisaties, ongeacht type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie een belangrijke sleutel tot succes. Om dit te bereiken is helderheid vereist. Helderheid, vastgelegd in beleidsuitgangspunten. Van de moderne managers, beleidsmakers en adviseurs op het terrein van de informatievoorziening wordt daarom verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de nieuwe uitgangspunten op dit terrein tot uitdrukking te laten komen in goed beleid en goede regels en richtlijnen. Deze ontwikkelingen zorgen er tevens voor dat de managers en adviseurs veel vaker in de praktijk ook andere vaardigheden nodig hebben. In de huidige praktijk wordt de adviseur of manager geconfronteerd met projecten die moet worden geleid, onderzoeken die moeten worden ingesteld, nieuwe DIV-structuren die moeten worden ontwikkeld, veranderingstrajecten die in gang moeten worden gezet, etc. Ook zijn er vaak normen nodig, prestatie-indicatoren, een personeelssterkte moet worden vastgesteld, er moeten kengetallen en ratio s worden bepaald. Daarvoor heeft de adviseur of manager bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. c-modules 27

28 Module 1C Projectmanagement Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en begroting Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 2.930,-- Module 2C Analyse van werkprocessen en documentaire informatiebehoeften Inleiding systeemkunde Inleiding systeemtheorie Organisaties als open systemen Organisaties als sociotechnische systemen Integrale organisatieontwikkeling De intake Diagnose Weerstand Het vooronderzoek De detailanalyse Het herontwerp Herontwerpen van de DIV Duur: 3 blokken van 2 lesdagen Prijs 2012: 3880,-- 28 c-modules

29 Module 3C Implementatie van een veranderingsplan De implementatie van een veranderingsplan Projectmatig werken Projectmanagement Veranderingsmanagement Inleiding organisatieverandering Fasering veranderingsproces Managementvaardigheden Houding van medewerkers bij verandering Belemmeringen in een veranderingsproces Instrumenten Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 2.930,-- Module 4C Proces en arbeid Inleiding arbeidsstudie Historie van de arbeidskunde Arbeidskundige begrippen Methodestudie Kwalitatieve analyse Vastleggingstechnieken Arbeidsmeting Zelfregistratie Multi-moment opnamen De intervalopname met tempo Tijdstudie Systemen van vooraf bepaalde bewegingstijden Het opzetten van een normeringsonderzoek Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 3.225,-- c-modules 29

30 Module 5C Beleidsontwikkeling Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 2.115,-- Module 6C Integrale kwaliteitszorg in de documentaire informatievoorziening Kwaliteit en kwaliteitszorg Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 2.115,-- 30 c-modules

31 D-modules Van DIV-medewerker naar informatieprofessional Zowel de papieren als de digitale informatiehuishouding van de overheid zijn niet geheel op orde. In veel rapporten wordt dat al decenia gesignaleerd. In dezelfde rapporten wordt eveneens gesignaleerd dat goed opgeleid personeel, dat zich op welke manier dan ook met het informatiemanagement bezighoudt, één van de oplossingen is om dit probleem het hoofd te bieden. In die zin liggen er grote uitdagingen voor dit personeel om ervoor te zorgen dat informatie vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar is en blijft. Belangrijke uitdagingen, want kwalitatief goede informatie is cruciaal binnen de overheid als kennisintensieve organisatie. Ook de kennisintensieve samenleving vraagt om snelle en kwalitatief goede informatie, tijd en plaats onafhankelijk. De weg naar verbetering begint bij een goede opleiding van iedereen die op het terrein van informatiemanagement een rol speelt. Door de ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement intensief te volgen, kunnen wij opleidingen ontwikkelen die u in staat stellen kennis en vaardigheden te verwerven en bij te houden. De rol van de medewerker informatiedienstverlening verandert en wij stellen u in staat de nieuwe kansen in uw veranderende rol in uw voordeel te benutten. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven.

32 Module 1D Basis informatiemanagement De status van het vakgebied Vernieuwing en effecten daarvan Veranderingsprocessen DIV Organisaties Processen Documentaire informatiemanagementsystemen De NEN 2082 Metadata Belangrijke wettelijke kaders Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 2D Organisaties, structuren en processen Organisatiekunde Organisatiestructuren Organisatievormen en structuren Processen Proces- en organisatiestructuur Processen en functies Missie, visie en strategie Procesdenken bij de overheid Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- 32 d-modules

33 Module 3D Document- en workflowmanagement Visie, beleid en uitgangspunten informatiebeheer Document management systemen (DMS) Kiezen van een DMS Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en beleidsuitgangspunten Informatiebeveiliging Integratie DMS met andere systemen Zaakgericht werken Workflow management (WFM) Bedrijfsprocessen Programma van eisen (PvE) WfM Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 4D Records- en webcontentmanagement Algemene kaders Records management Records management applicatie (RMA) Kiezen van een RMA Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en standaarden Informatiebeveiliging Integratie RMA met andere systemen Zaakgericht/procesgericht werken Substitutie Web content management (WCM) Standaarden, richtlijnen en metadata Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- d-modules 33

34 Module 5D Structuurplannen en metadatamodellen Algemene kaders Visie en uitgangspunten Richtlijnen, normen en standaarden Doel, ontwikkeling, gebruik en onderhoud DSP s Metadata modellen Beschrijven van entiteiten en elementen metagegevens overheids-informatie Toepassingsprofielen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 6D Waardering en selectie Uitgangspunten en kaders Bestaande methoden voor selectie Bouwstenen voor een nieuwe waarderingmethodiek Waardering en selectie digitale informatie E-depot Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 7D Wet- en regelgeving informatiemanagement Algemene kaders en belangrijke aandachtsgebieden Samenhang in het wettelijke kader m.b.t. overheidsinformatie Wetten en regels voor het beheren van overheidsinformatie Wetten en regels voor het openbaar maken van overheidsinformatie Wetten en regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid Invoeden wet- en regelgeving bij de inrichting van de informatiehuishouding Invloeden wet- en regelgeving bij de digitalisering Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- 34 d-modules

35 X-modules Cognitieve en managementvaardigheden Flexibel inzetbaar naast alle andere modules. De X-modules bestaan uit een aantal modules die niet direct met documentair informatiemanagement te maken hebben. De student leert in deze modulelijn zijn cognitieve en managementvaardigheden te versterken. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. Flexibel, aanvullend en versterkend.

36 Module 1X Klantgericht werken Klantgerichtheid Klantenzorg Klachten Kwaliteit van de dienstverlening: normen en resultaten Terugkoppeling Geprogrammeerde klantgerichtheid Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.170,-- Module 2X Persoonlijke effectiviteit Bewustworden van de communicatiestijl (houding en gedrag) Assertiviteit en coöperativiteit Waarnemen van en omgaan met groepsdynamische processen Omgang met weerstanden en conflicten Gesprekstechnieken waaronder feedback geven en ontvangen Onderkennen van stresssignalen en hierop tijdig reageren Tijdbeheer Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.170,-- Module 3X Communicatieve vaardigheden Het begrip communicatie Het communicatieproces Het belang van feedback Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Verbale en non verbale communicatie Functies van interne communicatie Communicatiestructuur Stagnaties in de communicatie en het opheffen ervan Effectief presenteren Effectief vergaderen Onderhandelen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.170,-- 36 x-modules

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie'

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie' Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0 'de architectuurfamilie' Opdrachtgever: Jan Mens (Ministerie van Financiën) Budgethouder: Wilbert Disseldorp (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ. samengevat en toegelicht. voor bestuurders Model Architectuur Rijksdienst MARIJ samengevat en toegelicht voor bestuurders 'de architectuurfamilie' MARIJ 1.0 Pagina 2 van 28 Voorwoord Het is al langer een trend dat maatschappelijke problemen steeds

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie