Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte opleidingen. Het is belangrijk om alle veranderingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied Document Management actief te volgen. Dat is niet alleen belangrijk voor uw eigen ontwikkeling, maar ook voor uw organisatie en klanten. Het DIOR opleidingsstelsel is sterk modulair opgezet waarmee een individueel opleidingspakket kan worden samengesteld. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden. Op maat wil zeggen: direct afgestemd op de praktijk. De student leert via de theorie en oefeningen (cases) een relatie te leggen naar de eigen praktijk. De opleiding spoort de student aan zijn kennis en vaardigheden direct toe te passen. De snelle ontwikkelingen op het vakgebied hebben geresulteerd in een nieuwe leergang, de crebo-gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (crebo nr , MBO niveau 4). De leergang bestaat uit acht modules. Deze modules kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Deze nieuwe opleiding komt in plaats van de A-modules. Voor studenten die nog in opleiding zijn voor de A-diplomalijn bestaat natuurlijk de mogelijkheid dit af te ronden. Ook nieuw is de D-lijn en een 13-tal workshops. Deze studiegids geeft u veel informatie voor het samenstellen van een individueel gericht lespakket, maar u kunt ons desgewenst ook om een opleidingsadvies vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u weet dan zeker dat de gekozen opleidingen perfect aansluiten bij de persoon en de werksituatie. Naast de reguliere modules is het ook mogelijk om een opleiding binnen uw organisatie te laten geven (incompany en op maat). Onze medewerkers zijn gaarne bereid u te informeren over de mogelijkheden.

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord...1 Het DIOR-stelsel...5 Structuur van het DIOR-stelsel...6 Didactische opzet...7 DIOR-diploma s...8 Diploma MID...8 A-diploma s...9 B-diploma s...10 C-diploma s D-diploma s De modules Medewerker Informatiedienstverlening A-modules...17 B-modules C-modules...27 D-modules...31 X-modules Workshops Planning Inlichtingen en aanmelding

4 Moderniseren van de informatiehuishouding begint met goede samenwerking en communicatie

5 Het DIOR-stelsel In document-intensieve organisaties speelt documentaire informatie een hoofdrol. Het is vaak zowel grondstof als product. Het smeermiddel waarop de organisatie draait. Hoe effectiever de taken van de documentaire informatievoorziening worden verricht, des te slagvaardiger de organisatie kan handelen. DIOR is een opleidingsstelsel speciaal voor medewerkers die werken in de documentaire informatievoorziening of wier werkzaamheden hiermee raakvlakken hebben. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, dat wil zeggen direct afgestemd op de praktijk. De student herkent in de stof zijn eigen werksituatie en de nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied. De opleiding spoort de student aan zijn kennis en vaardigheden direct toe te passen door opdrachten uit te voeren in de eigen werksituatie. Deze opdrachten hebben directe relatie met de bedrijfsprocessen, waardoor de noodzakelijke samenhang tussen de bedrijfsprocessen en het informatiemanagement duidelijker wordt. Een niet onbelangrijk element hierin is tevens het versterken van de samenwerking tussen de eigenaren van de processen en de informatiedienstverlener en het bevorderen van een gemeenschappelijke taal op het terrein van het informatiemanagement. Materiedeskundigen monitoren de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vakgebied, waardoor de opleidingen tijdig kunnen worden geactualiseerd. De leerstof bestaat uit korte, afgeronde eenheden. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan. De doelgroep omvat allerlei medewerkers die taken verrichten op het gebied van informatiemanagement, zoals informatiedienstverleners, secretaresses, management ondersteunende medewerkers, projectassistenten, projectleiders, informatiemanagers en informatieadviseurs. 5

6 Structuur van het DIOR-stelsel Het DIOR-stelsel is opgebouwd uit modules. Dat zijn korte afgeronde opleidingen op een bepaald taakgebied. Er zijn modules op verschillende niveaus: DIOR-modules Niveau instroom Niveau uitstroom Vakopleiding Medewerker Informatiedienstverlening Crebo-gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (MID crebo nr ) A-modules, Vakopleiding Documentair Informatieverzorger B-modules, Vakopleiding Office manager/ managementassistent C-modules, Vakopleiding Hoofd DIV/ Adviseur DIV X-modules, Cognitieve vaardigheidstrainingen D-modules, Vakopleiding Informatiemanagement Recordbeheerder Recordcoördinator Recordmanager VMBO/MAVO MBO VMBO/MAVO MBO niveau 4 VMBO VMBO MBO Alle VMBO MBO MBO MBO MBO HBO MBO MBO HBO HBO Om een module te kunnen volgen moet de student het bijbehorende denken werkniveau (niveau instroom of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring) bezitten. 6

7 Didactische opzet Elke module is opgebouwd uit drie onderdelen: Zelfstudiedeel De student bestudeert het zelfstudiedeel zelfstandig. In het zelfstudiedeel vindt de student het theoretisch kader. Daarnaast zijn er studietaken die de student voorafgaand aan de lesdagen moet maken. Hiermee kan de student toetsen of hij de stof beheerst. De antwoorden op de studietaken worden besproken tijdens de lesdagen. Tijdens elke lesdag wordt bovendien (diagnostisch) getoetst of de student de basiskennis beheerst. Van kennis Oefendeel Het oefendeel wordt gebruikt tijdens de mondelinge lessen. De student past nu de verworven kennis toe door, veelal in groepjes, aan de slag te gaan met praktijksituaties. Centraal staan: problemen oplossen, keuzes maken, prioriteiten stellen, plannen opstellen. Voor de begeleiding is er een gekwalificeerde docent aanwezig. Via oefening Praktijkwerkboek Met behulp van het praktijkwerkboek voert de student opdrachten uit op de eigen werkplek. Deze praktijkopdrachten worden door de leidinggevende beoordeeld en afgetekend. Dit is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Hier past de student immers kennis en vaardigheden toe in de eigen werksituatie. Hij toont aan dat hij ook in de praktijk in staat is taken uit te voeren en problemen op te lossen. Naar toepassing 7

8 DIOR-diploma s Er zijn verschillende diploma s te behalen met de DIOR-certificaten. Binnen de MID, A-, B-, C- en D-opleiding zijn de modules naar samenhang gegroepeerd. Zodoende kan voor iedere praktijksituatie een diploma worden behaald. Diploma MID Vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening (MID) Het vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening bestaat uit 8 modules (MID1 t/m MID8) en kan in een leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Ook is het mogelijk binnen deze opleiding aparte diploma s te behalen. Zie hiervoor de diplomalijn. Na het succesvol afronden van de leergang heeft de student recht op het vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening. Crebo gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (MID, crebo 90523) Wil de student in aanmerking komen voor de crebo gecertificeerde opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (crebo 90523) op MBO 4 niveau, dan moet de student d.m.v. toetsen aantonen voldoende competenties te bezitten op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Tevens legt de student aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid af. Het Diploma Medewerker Informatiedienstverlening (MID) bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID2 Organisaties, structuren en processen MID3 Informatiehuishouding MID4 Informatiebeheer MID5 Toegankelijkheid en metadatamodellen MID6 Waardering en selectie MID7 Communicatie en klantgerichtheid MID8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening 8

9 MID-diploma s Basisdiploma Informatiedienstverlening Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID2 Organisaties, structuren en processen MID3 Informatiehuishouding MID7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Informatiebeheer 1 Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID3 Informatiehuishouding MID4 Informatiebeheer MID7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Informatiebeheer 2 Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID5 Toegankelijkheid en metadatamodellen MID6 Waardering en selectie MID7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Kwaliteitszorg Dit diploma bevat de volgende modules: MID1 Basis informatiedienstverlening MID3 Informatiehuishouding MID7 Communicatie en klantgerichtheid MID8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening 9

10 A-diploma s Basisdiploma Documentaire Informatievoorziening Dit diploma bevat de volgende modules: 1A 2A 3A 1X Introductie Organisatie Postbehandeling Klantgericht werken Diploma Registreren en Ontsluiten van Documentaire Informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 4A 5A 6A Standaardpostregistratie Voortgangsadministratie Inhoudelijk ontsluiten Diploma Beheer van Documentaire Informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 7A Depotbeheer 10A Informatieverstrekking 11A Selectie en Vernietiging en richtlijnen voor de Inventarisatie 13A Het werken met documentaire informatiesystemen Diploma Vorming en Ordening van Documentaire informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 9A Dossiervorming 10A Informatieverstrekking 12A De handeling centraal 14A Het maken van een structuur- en ordeningsplan 10

11 B-diploma s Diploma Organisatie en informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 1B 2B 3B Organisatie, doelen en processen Algemene ondersteunende taken en DIV-werkzaamheden Samenstellen en beheren van werkarchieven Diploma Organisatie en informatie Dit diploma bevat de volgende modules: 4B 5B 1X Planning en Time management Facility management Klantgericht werken C-diploma s Diploma Advies en Organisatie Dit diploma bevat de volgende modules: 1C 2C 3C 4C Projectmanagement Analyse van werkprocessen en het ontwerpen van een veranderingsplan Implementeren van een veranderingsplan Proces en Arbeid Diploma Beleid en Informatiemanagement Dit diploma bevat de volgende modules: 1C 5C 6C Projectmanagement Beleidsontwikkeling Integrale kwaliteitszorg in de DIV Diploma Informatiebeheer in relatie tot metadatering Dit diploma bevat de volgende modules: 1C 7C 8C Projectmanagement Normen en standaarden metadata Ontwerpen en implementeren van een metadatamodel voor de eigen organisatie 11

12 D-diploma s Diploma Recordbeheerder Dit diploma bevat de volgende modules: 1D 2D 3D 4D Basis informatiemanagement Organisaties, structuren en processen Document- en workflowmanagement Records- en webcontentmanagement Diploma Recordcoördinator Dit diploma bevat de volgende modules: 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D Basis informatiemanagement Organisaties, structuren en processen Document- en workflowmanagement Records- en webcontentmanagement Structuurplannen en metadatamodellen Waardering en selectie Wet- en regelgeving informatiemanagement Diploma Recordmanager Dit diploma bevat de volgende modules: 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D Basis informatiemanagement Organisaties, structuren en processen Document- en workflowmanagement Records- en webcontentmanagement Structuurplannen en metadatamodellen Waardering en selectie Wet- en regelgeving informatiemanagement 1C 5C Projectmanagement Beleidsontwikkeling 12

13 De modules Modules MID De behoefte van de samenleving aan overheidsinformatie groeit sterk. De roep om een grotere transparantie van het overheidshandelen en een duidelijker verantwoording over haar optreden, beïnvloedt in steeds grotere mate de wijze waarop de informatiehuishouding moet worden ingericht. Digitalisering speelt hierin steeds meer een zeer belangrijke rol. Inmiddels zijn vele veranderingen in de informatievoorziening aangekondigd en voor een deel al in gang gezet. De medewerkers informatiedienstverlening krijgen daardoor met vele technische, bestuurlijke en organisatorische veranderingen te maken. In deze veranderingen moeten zij opereren vanuit een geheel andere instelling. Het vakgebied van de medewerkers informatiedienstverlening brengt door al deze ontwikkelingen veranderende competenties met zich mee. Daar waar hij vroeger vooral binnen het domein van de documentaire administratie bleef, moet hij tegenwoordig midden in de organisatie staan. Hij moet kunnen meepraten over de inrichting en organisatie van de informatiehuishouding, het digitaal beheer van informatie, over metadatering, over documentenstromen, over de informatie en communicatietechnologie die daarmee samenhangen etc. Al deze veranderingen vragen om nieuwe kennis, vaardigheden en aanpak. De DIOR-opleidingen spelen in op deze veranderingen en bieden opleidingen, afgestemd op de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. Een transparante organisatie kan alleen door excellente informatiehuishouding mid 13

14 MID 1 Basis informatiedienstverlening Informatiedienstverlening en de veranderingen Organisatie, structuren en processen Informatiehuishouding Informatiebeheer Toegankelijkheid en metadatamodellen Waardering en selectie Communicatie en klantgerichtheid Kwaliteitzorg informatiedienstverlening Duur: 5 lesdagen Prijs 2012: 1.115,-- MID 2 Organisaties, structuren en processen Organisatiekunde Structuren Processen Zaakgericht werken en zaaktypencatalogus Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 3 Informatiehuishouding Uitgangspunten informatiehuishouding Kaders, normen en standaarden Document management systemen Workflow management Records management Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 4 Informatiebeheer Kaders voor informatiebeheer Documentbehandeling De zorg en het beheer van informatie Informatieverstrekking 14 Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- mid

15 MID 5 Toegankelijkheid van informatie Begrippenkader Methoden voor toegankelijkheid Structuurplannen Metadatamodellen Zaaktypencatalogus Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 6 Waardering en selectie Uitgangspunten en kaders Bestaande methodes voor selectie De nieuwe waarderingsmethodiek Waardering en selectie digitale informatie E-depot Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 7 Communicatie en klantgerichtheid Communicatiedoelen en vaardigheden Effectief communiceren Klanten en klantgerichtheid Klantenzorg Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- MID 8 Kwaliteitzorg informatiedienstverlening Algemene kaders en begrippen Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Nieuwe ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- mid 15

16 Informatie is een bedrijfsmiddel. Het raakt de hele organisatie.

17 A-modules Vakopleiding Documentair Informatieverzorger De A-modules zijn bestemd voor medewerkers van wie het zwaartepunt van de werkzaamheden bestaat uit DIV werkzaamheden. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor het volgen van één of meerdere A-modules wordt er gekeken naar de huidige functie van de DIV medewerker. De bestanddelen uit de functie kunnen één op één omgezet worden naar één of meerdere DIOR modules. Door op deze manier de keuze te maken welke DIOR modules gevolgd moeten worden (need to know) wordt een adequate opleiding gekozen. Door het volgen van need to know kan de vakinhoudelijke kennis worden verdiept. Door het volgen van andere DIOR A-modules wordt het nice to know principe gewaarborgd. Als standaardregel kan worden gesteld dat de DIOR A-modules op een zeer goede manier de link leggen tussen de theorie uit het studieboek en de praktijk van de werkplek. Immers, de student bestudeert het zelfstudiedeel, door het maken van diverse oefenopdrachten wordt de theorie van de lesdag beoefend en door het maken van praktijkopdrachten wordt een link gelegd tussen de theorie en de praktijk. De doelgroep bestaat uit medewerkers, belast met leidinggevende en uitvoerende taken op het gebied van documentair informatiemanagement. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven.

18 Module 1A Introductiemodule Organisatie Postverwerking Archiefbeheer Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 2A Organisatie Organisaties in het algemeen De Nederlandse overheid De Europese Unie (EU) Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 3A Postbehandeling Postontvangst Postverzending Interne documenten Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 4A Standaard postregistratie Registratievoorschriften Registratiecriteria Identificatie en ontsluiten van documenten Registratiemethoden Registratiemiddelen Het proces van registreren van ingekomen, uitgaande en voor intern gebruik bestemde documenten Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- 18 a-modules

19 Module 5A Voortgangsadministratie De overheid Procedures Methoden van verblijfplaats-, voortgangs-, en afdoeningadministratie Knelpunten Toekomstige ontwikkelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 705,-- Module 6A Inhoudelijk ontsluiten Inhoudelijk ontsluiten algemeen Documentsoorten Doorlezen van documenten Inhoudselementen Verwoorden van inhoudsomschrijvingen en trefwoorden Duur: 4 lesdagen, inclusief 1 praktijkdag Prijs 2012: 780,-- Module 7A Depotbeheer Archieven algemeen Werkzaamheden van het semi-statisch archief Toekomstige ontwikkelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 705,-- a-modules 19

20 Module 8A Leiding geven Aspecten van het leiding geven Organisatiestructuren Functionele bevoegdheden De klantenkring Taakverdeling en het organiseren van de werkzaamheden Persoonlijke inbreng Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 780,-- Module 9A Dossiervorming Dossiervorming algemeen Ordenen is kiezen Het proces dossiervorming Speciale archieven Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- Module 10A Informatie verstrekking Informatieverstrekking algemeen Raadplegen van het archief Verstrekken van informatie Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 705,-- 20 a-modules

21 Module 11A Selectie, vernietiging en inventarisatie Plaatsbepaling van selectie Wettelijk kader Organisatie en taken van het archiefvormend orgaan Vernietiging Inventarisatie Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 935,-- Module 12A De handeling centraal Waarom een nieuwe manier van gegevensbeheer? Klassieke methode van gegevensbeheer De nieuwe methode van gegevensbeheer Een ordeningsplan op basis van handelingen Registreren op basis van handelingen Dossiervorming op basis van handelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.135,-- Module 13A Digitaal archiefbeheer: het werken met documentaire informatiesystemen Welke regelgeving is er over het beheer van digitale documenten in informatiebeveiliging? Wat is een documentair informatiesysteem en uit welke componenten bestaat het? Het functionele beheer Gegevens- en bestandbeheer Record Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid De Andere Overheid Duur: 4 lesdagen, inclusief 1 praktijkdag Prijs 2012: 1.640,-- a-modules 21

22 Module 14A Het maken van structuur- en ordeningsplannen Waarom een ordeningsplan? Methode en technieken bij het vaststellen van de logische verzamelingen Methode en technieken bij de samenstelling van logische verzamelingen Opbouw van een ordeningsplan Implementatie van een ordeningsplan Toekomstige ontwikkelingen Duur: 5 lesdagen, inclusief 1 praktijkdag Prijs 2012: 1.960,-- Module 15A Toepassen van kwaliteitszorg in de DIV Kwaliteit, kwaliteitszorg en documentaire informatievoorziening Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.640,-- 22 a-modules

23 B-modules Vakopleiding Officemanager/Managementassistent Het komt regelmatig voor dat officemanagers, projectsecretarissen, projectassistenten en managementassistenten naast hun reguliere taken op het gebied van documentaire informatievoorziening een keur aan bijkomende taken verrichten, zoals het bijhouden van werkarchieven, het uit verschillende bronnen verzamelen van informatie, etc. Door de veranderende rol van de overheid en de voortschrijdende digitalisering wordt van hen niet alleen meer verwacht, maar eveneens andere kennis en vaardigheden dan vroeger. In de informatieketen vormen zij veelal een belangrijke schakel tussen de business en het informatiemanagement. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. Officemanager belangrijke schakel tussen business en informatiemanagement

24 Module 1B Organisatie, doelen en processen Organisaties De Nederlandse overheid De veranderende overheid Informatievoorziening bij de overheid Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 970,-- Module 2B Algemene ondersteunende taken en DIV-werkzaamheden De eigen werkomgeving als deel van de organisatie Processen van de eigen diensteenheid Planning DIV-taken Organisatie van het eigen werk Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 970,-- Module 3B Samenstellen en beheren van werkarchieven Inleiding DIV-werkzaamheden Een werkarchief samenstellen Een werkarchief beheren Commissiearchieven Toekomstige ontwikkelingen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 825,-- 24 b-modules

25 Modules 4B Planning en Timemanagement Timemanagement Omgaan met stress Omgaan met conflicten Duur: 2 lesdagen Prijs 2012: 750,-- Module 5B Facilitymanagement Facilitymanagement Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop en beheer Professionaliseren van de facilitaire organisatie Beheersen, besturen en verbeteren Andere uitvoeringsvormen en beheersvarianten Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.130,-- Module 6B Contractbeheer Facility Management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop Contractmanagement Contractbeheer Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.130,-- b-modules 25

26 Goed informatiemanagement en advies bieden nieuwe kansen in sterk veranderende organisaties

27 C-modules Vakopleiding Hoofd DIV/Adviseur DIV Overheidsorganisaties maken deel uit van en hebben verplichtingen tegenover de lokale, nationale, Europese en mondiale context waarin zij opereren. Die omgeving stelt steeds hogere eisen aan het functioneren van de overheid. Zo heeft zij te maken met een steeds luider klinkende roep om digitale dienstverlening (e-overheid) en hoge en groeiende verwachtingen van burgers ten aanzien van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording. Dit brengt een groeiende noodzaak tot samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling met zich mee in een meer en meer open omgeving. Daarbij is sprake van steeds snellere communicatie en verspreiding van informatie via het Internet en mede als gevolg daarvan van een toenemende internationalisering en complexiteit in beleid en wetgeving. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisaties, ongeacht type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie een belangrijke sleutel tot succes. Om dit te bereiken is helderheid vereist. Helderheid, vastgelegd in beleidsuitgangspunten. Van de moderne managers, beleidsmakers en adviseurs op het terrein van de informatievoorziening wordt daarom verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de nieuwe uitgangspunten op dit terrein tot uitdrukking te laten komen in goed beleid en goede regels en richtlijnen. Deze ontwikkelingen zorgen er tevens voor dat de managers en adviseurs veel vaker in de praktijk ook andere vaardigheden nodig hebben. In de huidige praktijk wordt de adviseur of manager geconfronteerd met projecten die moet worden geleid, onderzoeken die moeten worden ingesteld, nieuwe DIV-structuren die moeten worden ontwikkeld, veranderingstrajecten die in gang moeten worden gezet, etc. Ook zijn er vaak normen nodig, prestatie-indicatoren, een personeelssterkte moet worden vastgesteld, er moeten kengetallen en ratio s worden bepaald. Daarvoor heeft de adviseur of manager bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. c-modules 27

28 Module 1C Projectmanagement Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en begroting Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 2.930,-- Module 2C Analyse van werkprocessen en documentaire informatiebehoeften Inleiding systeemkunde Inleiding systeemtheorie Organisaties als open systemen Organisaties als sociotechnische systemen Integrale organisatieontwikkeling De intake Diagnose Weerstand Het vooronderzoek De detailanalyse Het herontwerp Herontwerpen van de DIV Duur: 3 blokken van 2 lesdagen Prijs 2012: 3880,-- 28 c-modules

29 Module 3C Implementatie van een veranderingsplan De implementatie van een veranderingsplan Projectmatig werken Projectmanagement Veranderingsmanagement Inleiding organisatieverandering Fasering veranderingsproces Managementvaardigheden Houding van medewerkers bij verandering Belemmeringen in een veranderingsproces Instrumenten Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 2.930,-- Module 4C Proces en arbeid Inleiding arbeidsstudie Historie van de arbeidskunde Arbeidskundige begrippen Methodestudie Kwalitatieve analyse Vastleggingstechnieken Arbeidsmeting Zelfregistratie Multi-moment opnamen De intervalopname met tempo Tijdstudie Systemen van vooraf bepaalde bewegingstijden Het opzetten van een normeringsonderzoek Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 3.225,-- c-modules 29

30 Module 5C Beleidsontwikkeling Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 2.115,-- Module 6C Integrale kwaliteitszorg in de documentaire informatievoorziening Kwaliteit en kwaliteitszorg Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 2.115,-- 30 c-modules

31 D-modules Van DIV-medewerker naar informatieprofessional Zowel de papieren als de digitale informatiehuishouding van de overheid zijn niet geheel op orde. In veel rapporten wordt dat al decenia gesignaleerd. In dezelfde rapporten wordt eveneens gesignaleerd dat goed opgeleid personeel, dat zich op welke manier dan ook met het informatiemanagement bezighoudt, één van de oplossingen is om dit probleem het hoofd te bieden. In die zin liggen er grote uitdagingen voor dit personeel om ervoor te zorgen dat informatie vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar is en blijft. Belangrijke uitdagingen, want kwalitatief goede informatie is cruciaal binnen de overheid als kennisintensieve organisatie. Ook de kennisintensieve samenleving vraagt om snelle en kwalitatief goede informatie, tijd en plaats onafhankelijk. De weg naar verbetering begint bij een goede opleiding van iedereen die op het terrein van informatiemanagement een rol speelt. Door de ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement intensief te volgen, kunnen wij opleidingen ontwikkelen die u in staat stellen kennis en vaardigheden te verwerven en bij te houden. De rol van de medewerker informatiedienstverlening verandert en wij stellen u in staat de nieuwe kansen in uw veranderende rol in uw voordeel te benutten. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven.

32 Module 1D Basis informatiemanagement De status van het vakgebied Vernieuwing en effecten daarvan Veranderingsprocessen DIV Organisaties Processen Documentaire informatiemanagementsystemen De NEN 2082 Metadata Belangrijke wettelijke kaders Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 2D Organisaties, structuren en processen Organisatiekunde Organisatiestructuren Organisatievormen en structuren Processen Proces- en organisatiestructuur Processen en functies Missie, visie en strategie Procesdenken bij de overheid Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- 32 d-modules

33 Module 3D Document- en workflowmanagement Visie, beleid en uitgangspunten informatiebeheer Document management systemen (DMS) Kiezen van een DMS Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en beleidsuitgangspunten Informatiebeveiliging Integratie DMS met andere systemen Zaakgericht werken Workflow management (WFM) Bedrijfsprocessen Programma van eisen (PvE) WfM Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 4D Records- en webcontentmanagement Algemene kaders Records management Records management applicatie (RMA) Kiezen van een RMA Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en standaarden Informatiebeveiliging Integratie RMA met andere systemen Zaakgericht/procesgericht werken Substitutie Web content management (WCM) Standaarden, richtlijnen en metadata Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- d-modules 33

34 Module 5D Structuurplannen en metadatamodellen Algemene kaders Visie en uitgangspunten Richtlijnen, normen en standaarden Doel, ontwikkeling, gebruik en onderhoud DSP s Metadata modellen Beschrijven van entiteiten en elementen metagegevens overheids-informatie Toepassingsprofielen Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 6D Waardering en selectie Uitgangspunten en kaders Bestaande methoden voor selectie Bouwstenen voor een nieuwe waarderingmethodiek Waardering en selectie digitale informatie E-depot Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- Module 7D Wet- en regelgeving informatiemanagement Algemene kaders en belangrijke aandachtsgebieden Samenhang in het wettelijke kader m.b.t. overheidsinformatie Wetten en regels voor het beheren van overheidsinformatie Wetten en regels voor het openbaar maken van overheidsinformatie Wetten en regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid Invoeden wet- en regelgeving bij de inrichting van de informatiehuishouding Invloeden wet- en regelgeving bij de digitalisering Duur: 4 lesdagen Prijs 2012: 1.615,-- 34 d-modules

35 X-modules Cognitieve en managementvaardigheden Flexibel inzetbaar naast alle andere modules. De X-modules bestaan uit een aantal modules die niet direct met documentair informatiemanagement te maken hebben. De student leert in deze modulelijn zijn cognitieve en managementvaardigheden te versterken. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. Flexibel, aanvullend en versterkend.

36 Module 1X Klantgericht werken Klantgerichtheid Klantenzorg Klachten Kwaliteit van de dienstverlening: normen en resultaten Terugkoppeling Geprogrammeerde klantgerichtheid Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.170,-- Module 2X Persoonlijke effectiviteit Bewustworden van de communicatiestijl (houding en gedrag) Assertiviteit en coöperativiteit Waarnemen van en omgaan met groepsdynamische processen Omgang met weerstanden en conflicten Gesprekstechnieken waaronder feedback geven en ontvangen Onderkennen van stresssignalen en hierop tijdig reageren Tijdbeheer Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.170,-- Module 3X Communicatieve vaardigheden Het begrip communicatie Het communicatieproces Het belang van feedback Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Verbale en non verbale communicatie Functies van interne communicatie Communicatiestructuur Stagnaties in de communicatie en het opheffen ervan Effectief presenteren Effectief vergaderen Onderhandelen Duur: 3 lesdagen Prijs 2012: 1.170,-- 36 x-modules

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT Opleidingen Informatiemanagement en ICT Studiegids 2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Studiegids 2014. Opleidingen

Studiegids 2014. Opleidingen Studiegids 2014 Opleidingen Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen informatiemanagement

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat je altijd al wilde weten over een informatieve baan als DIV kracht bij Mailprofs Kun je goed met computers omgaan? Mogen we nauwkeurigheid,

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Inleiding Aanleiding voor deze opdracht Vragen Wat is document management en hoe wordt deze

Nadere informatie

DIOR Academy studiegids

DIOR Academy studiegids DIOR Academy studiegids INHOUD LEERGANGEN Leergang Medewerker informatiedienstverlening 9 Leergang Recordmanager 20 Leergang Informatiemanager / adviseur 32 OPLEIDINGEN Projectmanagement PRINCE2 Foundation

Nadere informatie

Toelichting perceel DIV

Toelichting perceel DIV BIJLAGE E.4 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 4 Toelichting perceel DIV Korte beschrijving perceel Team Documentbeheer is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening van de provincie Utrecht. De

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda Substitutie, de eerste stap naar een E-depot Miriam Weeda Inhoud De weg naar een Machtiging voor vervanging Een E-depot opbouwen Structuur van je E-depot? En dan Even voorstellen 2003 in DIV-wereld terechtgekomen

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Document Management in het MBO

Document Management in het MBO Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Vragen Wat is document management en hoe wordt deze term gehanteerd in het MBO? Welke processen

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

DIOR Opleidingen B.V.

DIOR Opleidingen B.V. DIOR Opleidingen B.V. Medewerker Informatiedienstverlening (crebo registratienummmer 90523 deelnemersstatuut) 2012-2013 DIOR Opleidingen Bezuidenhoutse weg 1 2594 AB Zoetermeer Tel.nr. 070-8200628 www.dior.nl,

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses en management assistenten die geen mbo-diploma

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Een generiek toetsingskader voor de archiefinspectie van de gemeente Almere

Een generiek toetsingskader voor de archiefinspectie van de gemeente Almere Een generiek toetsingskader voor de archiefinspectie van de gemeente Almere Auteur : drs. F.P. Smit, archiefinspecteur Versie : 0.9 Datum : 30 juni 2010 Status : Ter vaststelling Stadsarchivaris INHOUD

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie