Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie"

Transcriptie

1 Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Solvay Way is het initiatief voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en speelt een centrale rol in de visie van de Groep om een model voor een duurzame chemie te worden. Solvay Way is dan ook een groeipijler met als doel de ontwikkeling van duurzame chemie door duurzame, milieuvriendelijke werkwijzen en productiemethoden die bijdragen aan het van veiligere en gezondere levenswijzen en consumptiepatronen. Jacques Kheliff, Algemeen Directeur Duurzame Ontwikkeling Solvay Pragmatisme en mobilisatie Solvay Way vertaalt onze ambitie voor een duurzamere ontwikkeling in concrete handelingen. We hebben dit veeleisende initiatief samen met het bijhorende referentie-instrument ontwikkeld, zodat elke speler van de Groep, van manager tot operator, zich het duurzaam engagement van de Groep eigen kan maken. De kracht van Solvay Way is zijn pragmatisme. Het integreert de bestaande programma s en indicatoren, hetbeoogt geen omwenteling te veroorzaken, maar vragen te stellen. Elke eenheid, elke medewerker wordt uitgenodigd om zich af te vragen welke invloed zijn activiteiten, zijn praktijken, zijn processen, zijn producten heeft ten opzichte van zijn stakeholders. Al onze medewerkers, op elk niveau, dienen een specifieke rol te spelen in Solvay Way. Daarom wordt de variabele verloning van onze managers voor 10 % afhankelijk van MVO, een duidelijk teken van het engagement van Solvay voor duurzame ontwikkeling. Nu al heeft 100 % van de eenheden van de Groep hun werkwijzen geëvalueerd en voor 2014 de gebieden vastgelegd waarop vooruitgang kan worden geboekt: deze snelle toe-eigening reflecteert de sterke interne mobilisatie en waarborgt het halen van onze doelstellingen voor Solvay - Jaarverslag 2013

2 arbeidshygiëne voor de mensen die op de vestigingen aanwezig zijn; een omzetgroei te behalen met producten die beantwoorden aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling; een voortdurende verbetering van de prestaties van technologieën en procedés; een vermindering van de ecologische voetafdruk; en de ontwikkeling van een rijk en evenwichtig sociaal overleg. Solvay Way zit stevig verankerd in de dagelijkse activiteiten en wordt toegepast met een een referentie-instrument op basis van best practices van de Groep. _Duurzame ontwikkeling is een prioriteit voor onze chemici. Zij staan aan de basis van de transformatie van grondstoffen en industriële middelen zijn zij zo ook verantwoordelijk voor de economische, sociale en ecologische voetafdruk van hun producten. Solvay was een voorloper in het rekening houden met deze processen en werkwijzen. Vandaag de dag is duurzame ontwikkeling een drijvende kracht in de strategie van de Groep. De meeste activiteiten richten zich op markten verbonden aan belangrijke uitdagingen voor onze aarde. Het duurzaamheidsinitiatief Solvay Way dat in 2013 werd uitgerold, heeft als doel om de Groep s vooruitgang in de duurzame chemie te versnellen. De hoofddoelstellingen zijn: het bereiken van uitmuntendheid op het vlak van veiligheid, gezondheid en Engagementen op het hoogste niveau Solvay heeft ervoor gekozen om zijn initiatief op één lijn te brengen met de meest veeleisende referenties wereldwijd. Als lid van het Global Compact van de Verenigde Naties, publiceert de Groep jaarlijks een gedetailleerd verslag van zijn activiteiten. De Groep onderschrijft eveneens de verbintenissen van het wereldhandvest Responsible Care, een programma voor continue verbetering opgericht door de chemische industrie en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Zie voor een meer gedetailleerd overzicht het Rapport voor Duurzame Ontwikkeling 2013: Solvay Way, voor een 360 verantwoordelijkheid _Het Solvay Way referentie-instrument bevat 48 punten voor verbetering, opgedeeld in 23 engagementen ten opzichte van de belanghebbenden. Dit rooster wordt door de eenheden van de Groep gebruikt om hun werkwijzen te evalueren. Onder leiding van de Directie voor Duurzame Ontwikkeling en gesteund door een netwerk van 200 kampioenen en correspondenten, ging dit referentie-instrument in 2013, van kracht in alle vestigingen, die intussen hun eerste zelfevaluatie hebben gedaan. Met deze jaarlijkse balans kunnen zij een actieplan vast leggen om hun vak nog beter te beoefenen. Het Solvay Way referentie-instrument voldoet aan de nieuwe internationale ISO norm en zijn prestaties worden jaarlijks geëvalueerd en nagegaan door middel van externe audits. Solvay is een actief lid van de IIRC (International Integrated Reporting Council (1) ) en maakt deel uit van de piloot-werkgroep die toegevoegde waarde wil geven voor de financiële en niet-financiële gegevens in een geïntegreerd verslag. Hoof doelstellingen voor 2020 Solvay heeft 13 hoofd doelstellingen vastgelegd rond vijf thema s, die te maken hebben met milieubescherming, innovatie, veiligheid en ontwikkeling van de medewerkers. Voorbeelden zijn een vermindering met 10 % van de broeikasgasuitstoot en het verbruik van primaire energiel, evenals een reductie met 25 % van de luchtemissies van potentieel verzurende stoffen. Er wordt een grootscheepse actie opgezet zodat alle nieuwe producten tegemoetkomen aan de hoogste criteria die door het Sustainable Portfolio Management (SPM) tool worden gemeten. De Groep verbindt zich er ook toe om in de volgende vijf jaar een risicoanalyse te maken van al zijn vestigingen en om alle medewerkers op te leiden volgens het Solvay Way initiatief. Solvay - Jaarverslag 2013 De engagementen ten opzichte van de belanghebbenden Klanten_Solvay heeft zich ertoe geëngageerd om zijn markten te vernieuwen, analyseren en ontwikkelen volgens MVO (2) en om zijn MVO-initiatief toe te passen aa (1) Internationale Raad voor geïntegreerde rapportage. (2) MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 5 actiepijlers 1. Het hoogste niveau van veiligheid, gezondheid en hygiëne behalen voor iedereen aanwezig op onze vestigingen; 2. Het aandeel van onze omzet te vergroten met markten of met activiteiten die tegemoetkomen aan de behoeften van duurzame ontwikkeling; 3. De voortdurende verbetering van de kennis en prestaties van onze technologieën, procedés en producten, zodanig dat schadelijke gevolgen voor het milieu en op personen worden beperkt tijdens de hele levenscyclus van onze producten; 4. Het terugdringen van broeikasgassenemissies, energie- en waterverbruik, en de negatieve gevolgen voor de bodem-, water- en luchtkwaliteit, evenals het verbruik van grondstoffen en met name niet-hernieuwbare grondstoffen; 5. Het ontwikkelen van een rijk en evenwichtig sociaal overleg met de nationale en internationale personeelsvertegenwoordigers. 35

3 aa op de klantenrelaties, met name in de beheersing van de risico s die met producten te maken hebben. Nu klanten met steeds strengere reglementeringen en veeleisendere vragen van consumenten worden geconfronteerd, waakt Solvay over de veiligheid van zijn producten tijdens hun hele levensduur en werkt hij continu aan het verminderen van de impact ervan. De Groep heeft naar de markten geluisterd en een visie ontwikkeld waarmee het kan antiperen op hun behoeften die een gerichte O&I mogelijk maakt. Alle innovaties worden geëvalueerd en getoetst aan aan de criteria van de SPM-methode. Leveranciers Gemeenschappen Investeerders Prestatie Voortgang Implementatie Introductie Onze planeet Klanten Medewerkers Medewerkers_Solvay zet zich in voor de veiligheid en gezondheid van zijn bij de medewerkers op het werk. Daarbij garandeert de Groep de naleving van hun sociale rechten en een gelijke behandeling en bevordert tevens de kwaliteit van de sociale dialoog te bevorderen en de medewerkers te mobiliseren. Als voorloper op het vlak van sociaal beleid, beschouwt Solvay talenten als de grootste rijkdom van de Groep en hun ontplooiing is dan ook een doelstelling: hij heeft zich ertoe verbonden hun vaardigheden en inzetbaarheid te ontwikkelen. Onze planeet_solvay zet zich in om milieubeheer te bevorderen, zuinig om te springen met natuurlijke grondstoffen, de negatieve invloed van zijn activiteiten op het milieu te beperken, de biodiversiteit in stand te houden en een duurzame invloed uit te oefenen. Het is de ambitie van Solvay om een steeds milieuvriendelijker chemie aan te bieden, zowel door zijn producten als door zijn werkwijzen. De Groep engageert zich ertoe om de ecologische voetafdruk van zijn productieprocedés terug te schroeven en zijn energie-efficiëntie te vergroten. Hij geeft voorrang aan het gebruik van hernieuwbare en herbruikbare grondstoffen, samen met een lager energie- en grondstoffenverbruik. Het beschermen van de watervoorraden is een essentieel doel: tegen 2020 moet de uitstoot van potentieel eutrofiërende stoffen met 20 % zijn verminderd en het verbruik van gronden drinkwater met 10 % zijn verlaagd. Jyrki Raina, Secretaris-Generaal van IndustriALL Global Union IndustriALL, een wereldwijd akkoord dat vooruitgang biedt voor iedereen Voor IndustriALL komt het erop aan dat multinationals zich correct en waardig gedragen en de rechten van hun werknemers overal ter wereld in acht nemen. De wereldwijde MVO-overeenkomst die met Solvay werd gesloten, is voor ons optreden van groot belang. Het bevestigt dat sociaal overleg op internationaal niveau mogelijk is en dat het veel te bieden heeft voor een groep die wereldwijd actief is. Solvay verbindt zich ertoe om de internationale sociale normen na te leven in al zijn activiteiten ook in de landen die deze verdragen nog niet hebben geratificeerd. Hij engageert zich er ook toe om zijn praktijken ter plaatse te laten beoordelen. Voor zowel Solvay als voor ons is het een proces dat grote betrokkenheid vergt. Jaarlijks zullen er twee beoordelingsmissies ter plaatse komen: één voor de veiligheid, een andere voor de toepassingen van de overeenkomst zijn geheel - milieubescherming, salarisniveau, relaties met de leveranciers. Concreet zullen onze vertegenwoordigers de werknemers ontmoeten om de praktijken van de Groep in situ te bestuderen en verbeteringen voor te stellen. Deze overeenkomst concretiseert de visie van IndustriALL dat sociaal overleg een bron is voor wederzijdse vooruitgang een visie die we graag delen met Solvay. 36 Solvay - Jaarverslag 2013

4 Duurzamere leveringen Solvay werkt mee aan de oprichting van Samen voor een duurzame ontwikkeling, een initiatief van zes grote chemiebedrijven die ernaar streven de transparantie en duurzaamheid van de toeleveringsketen te versterken. Het is gebaseerd op audits en regelmatige beoordelingen van de duurzame praktijken van de leveranciers aan de hand van sociale en milieucriteria. Het voordeel voor de leveranciers is nu slechts één formulier hoeven te raadplegen dat op een online platform beschikbaar is voor alle opdrachtgevers. Tijdens de eerstefase in 2013 heeft Solvay meer dan 500 beoordelingen en audits geleid. Een erkende niet-financiële prestatie In 2013 kreeg het MVO-initiatief van de Groep erkenning met de opname in de DJSI Europe index. Solvay is ook opgenomen in de niet-financiële indexen FTSE4Good en NYSE Euronext Vigeo World 120. Investeerders_Solvay verbindt zich ertoe om op een verantwoordelijke manier toegevoegde waarde te creëren en risico s te beheren, om te zorgen voor de verspreiding van en de inachtneming van de best practices op het vlak van management en bestuur en om ethisch en transparante te communiceren. Door toepassingvan de strengste praktijken van goed bestuur, en regelmatige en volledige publicatie van de resultaten en strategische visie van de Groep voldoet Solvay aan de eisen die de marktautoriteiten en investeerders hebben op het gebied van transparantie en nauwgezetheid. De erkenning door niet-financiële indexeringsinstanties in 2013 draagt bij aan de waarde van de Groep. Leveranciers_Solvay engageert zich ertoe om de MVO-prestaties van zijn aankopers te beoordelen. De Groep streeft er ook naar om de relaties met zijn leveranciers te optimaliseren volgens twee prioriteiten: bepalen wat hij van hen verwacht op het vlak van verantwoordelijkheid en deze criteria opnemen in de selectieprocedures; hun MVO-prestaties sturen en evalueren. Solvay wenst vertrouwensrelaties op te bouwen met zijn leveranciers gebaseerd op gedeelde ethiek en duidelijke principes die als doel hebben omduurzame waarde voor iedereen te creëren. Hun betrokkenheid bij de Groep wordt gevoed door informatiecampagnes, regelmatig overleg, opleidingen en evaluaties. Gemeenschappen_Solvay engageert zich voor een duurzame integratie van zijn vestigingen op hun locaties door het beheersen van de industriële risico s, de risico s verbonden aan de toeleveringsketen en door voortdurende versterking van zijn preventie-initiatieven. Solvay heeft een vertrouwensrelatie opgebouwd buurtbewoners van haar industriële vestigingen, door middel van dialoog, duidelijke informatie en strikte procedés om risico s en hinder te beheersen. Vooral ten aanzien van transport heerst er een verhoogde waakzaamheid, waarbij de hele toeleveringsketen betrokken is. Joel Quintart, Occupational Safety Corporate Process Manager De veiligheidscultuur integreren in een gedragsverandering Eén van de prioriteiten van Solvay is om de frequentiegraad van ongevallen waarbij medische zorg vereist is (MTAR), structureel terug te dringen. Twee jaar geleden hebben we belangrijke acties gelanceerd op het vlak van risicopreventie, waarbij we de belangrijkste ongevalgevoelige scenario s opnieuw hebben onderzocht, systematisch de ongevallen hebben geanalyseerd en sensibiliseringscampagnes hebben gestart voor managers en medewerkers. Zo is de frequentiegraad van ongevallen waarbij medische zorg vereist is, in de afgelopen twee jaar tijd gedaald van 2,92 naar 1,06 ongevallen per miljoen gewerkte uren. De doelstelling is om dit aantal nog verder terug te dringen door een gedragsverandering. De operatoren krijgen opleidingen over nieuwe preventiereflexen. We willen ook in de hele Groep de verbeteringen doorvoeren die we hebben gedaan aan installaties waar problemen mee waren. Solvay - Jaarverslag

5 Op het terrein Productveiligheid: een unieke expertise GRETA VANMARCKE, CORPORATE PROCESS MANAGER OF PRODUCT REGULATORY AFFAIRS & PRODUCT STEWARDSHIP Onze producten op een verantwoorde manier beheren, betekent voor onshet altijd beter doen en de reglementeringen overtreffen, of het nu Europese reglementeringen zoals REACH zijn, of nationale verordeningen. Zo hebben wij op wereldwijd niveau een vrijwillig initiatief opgestart voor de opvolging van Zeer zorgwekkende stoffen (1), om deze zoveel mogelijk te beperken. Mijn team heeft als opdracht toezicht te houden op hun wereldwijde toepassing en op de conformiteit met de interne procedures. We zijn trots op de erkenning die we door deze expertise hebben gekregen: zo is Solvay sinds 2014 voorzitter van de Strategy Implementation Group (SIG) Product Stewardship van CEFIC (2). Onze portefeuille grondig onderzocht uitdagingen van duurzame ontwikkeling MICHEL WASHER, DEPUTY CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER Bij Solvay beschikken we over een schitterende tool: de Sustainable Portfolio Management (SPM)-methode. Eén as op de SPM-matrix meet de impact van onze productieprocedés, de andere as evalueert de afstemming van onze producten op de noden van duurzame ontwikkeling. We hebben al 65 % van onze omzet met deze methode geanalyseerd en eind 2015 moet dit minstens 80 % zijn. In 2020 willen we dat 20 % van onze omzet zich in de Star (3) categorie van SPM bevindt. We zijn trots op deze aanpak, die als een referentie wordt gezien en die we voor iedereen beschikbaar zullen stellen, bijgestaan door de deskundige die ons heeft geholpen met de uitwerking ervan. MVO bonus: een drijvende kracht voor Solvay Way SANDRINE ROCHAT, GBU ENGINEERING PLASTICS GLOBAL HSE & PRODUCT STEWARDSHIP MANAGER, SOLVAY WAY CHAMPION Als Kampioen ben ik belast met de promotie en implementatie van de beste toepassingen van Solvay Way in mijn GBU. Vanaf dit jaar is 10 % van de variabele verloning van de managers verbonden aan het behalen van concrete doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het is duidelijk dat deze bonus een efficiënte wereldwijde implementering van het initiatief heeft bevorderd, en een snelle realisatie van onze twee belangrijkste jaardoelstellingen: de opname van de Groep in belangrijke niet-financiële indexen en de opleiding, mobilisatie van de teams en realisatie van de Solvay Way zelfevaluaties in al onze vestigingen. Energiekentering: een aanbod op maat van de uitdagingen PHILIPPE ROSIER, PRESIDENT OF ENERGY SERVICES Voor Solvay is energiekentering zowel een uitdaging als een toekomstige markt. We dragen er op verschillende manieren aan bij door onze milieuvriendelijke procedés en door mee te werken aan de opmars van de energiebronnen van de toekomst. Zo ontwikkelen we voor de gasindustrie, een erg dynamische sector in de Verenigde Staten, oplossingen die minder water verbruiken. Op het gebied van hernieuwbare energie investeren we in de getorreficieerde biomassa-industrie, een brandstof die kolen zal kunnen vervangen voor de grootschalige productie van elektriciteit en warmte. We implementeren ook ons programma voor energie-efficiëntie, Solwatt, in de vestigingen van de Groep met het doel om het energieverbruik van de Groep nog met 10 % terug te dringen tegen (1) SVHC: Substances of very high concern. Hieronder vallen stoffen die door het programma REACH als kankerverwekkend, mutageen en toxisch voor de voortplanting (CMR) worden beschouwd, en de hormoonontregelaars. (2) Confédération Européenne des Fédérations de l Industrie Chimique, Europese Raad van de chemische nijverheid. (3) SPM Star: in lijn met de noden van duurzame ontwikkeling EN met een versnelde groei. 38 Solvay - Jaarverslag 2013

Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p.

Onze cultuur _ p. 38. Verbeteren _ p. 39. Integreren _ p. 40. Behouden _ p. 41. Creëren _ p. 42. Ontwikkelen _ p. 43. Delen _ p. solvay.com Jaarverslag 2014 Onze moderne levensstijl en ons consumptiepatroon verstoren het evenwicht op onze planeet. Daarom moeten we met z n allen, samen met alle politieke, economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Solvay nv Ransbeekstraat, 310 B-1120 Brussel België

Solvay nv Ransbeekstraat, 310 B-1120 Brussel België www.solvay.com Solvay nv Ransbeekstraat, 310 B-1120 Brussel België waarom? Wij leveren aan duizenden industrieën. Als pioniersbedrijf nemen we het voortouw op het vlak van innovatie die echt een verschil

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving Globaal Preventieplan 2015 2020 Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving De inzet van ons preventiebeleid: Onze veiligheidsattitude moet een weerspiegeling worden van ons professionalisme

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Wereldwijd beleid van Novartis 1 maart 2014 Versie HSE 001.V1.NL 1. Inleiding Novartis wil een leider zijn op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 The world has changed, a revision was needed Alumni-event, Milieu- en preventiemanagement Joerdi Roels, 20-10-2016 Hoeveel officiële ISO certificaten zijn er wereldwijd uitgereikt

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties 2 Inhoudsopgave ISO 26000: een richtlijn voor iedereen

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me?

Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Beton Bewust Keurmerk Beton What s in it for me? Het keurmerk voor beton Ron Peters, directeur VOBN. Stelling: Bouwen met beton is duurzaam bouwen. Eens of Oneens? Inhoud Beton is duurzaam. Keurmerk Beton

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

onze planeet onze mensen ALSICO kleding

onze planeet onze mensen ALSICO kleding onze planeet onze mensen ALSICO kleding Levensvatbaar Ecologisch Economisch * Leefbaar Sociaal Eerlijk *Duurzaam gerecycleerd papier ALSICO & DUURZAAM ONDERNEMEN De ALSICO group is een familiebedrijf opgericht

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie Stand: juli 2016 Onze visie Eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar liggen traditionele handelswaarden ten grondslag aan het succes

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Overzicht Wat en Waarom Dit Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing (hierna Beleid ) is een uiteenzetting van Anheuser-Busch

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

Visie, Missie, Strategie en Waarden

Visie, Missie, Strategie en Waarden Visie, Missie, Strategie en Waarden Onze Visie s Werelds meest toonaangevend coatingsbedrijf te zijn door op consistente wijze kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame oplossingen te leveren waarop

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Bijlage 1 GRI tabel 2016

Bijlage 1 GRI tabel 2016 Bijlage 1 GRI tabel MVO-verslag Plukon Food Group GRI tabel Deze bijlage behoort tot de rapportage over. GRI Standaard Omschrijving Directe informatie, paginanummer Algemene verslagleggingsvoorschriften

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Wereldwijde overeenkomst maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen Solvay en IndustriALL Global Union

Wereldwijde overeenkomst maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen Solvay en IndustriALL Global Union Wereldwijde overeenkomst maatschappelijk verantwoord ondernemen tussen Solvay en IndustriALL Global Union Versie van 17 december 2013 OVEREENKOMST BETREFFENDE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN VAN

Nadere informatie

De Atlas Copco Groep. Gedragscode

De Atlas Copco Groep. Gedragscode De Atlas Copco Groep Gedragscode Inhoud De Atlas Copco Groep 1 First in Mind First in Choice 2 Kernwaarden 3 Relaties 4 Maatschappij en milieu 5 Werknemers 6 Klanten 7 Zakelijke partners 8 Aandeelhouders

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Solvay in het kort 2014 Foto: Solvay s Centrum voor Onderzoek en Innovatie in Singapore. 10 213 miljoen euro omzet 26 000 medewerkers 119 industriële

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 CO2-Prestatieladder Communicatieplan Klaver Giant Groep Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen

Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen Lexmark s ECO-simulator helpt consumenten en bedrijven minder te printen, minder te vervuilen en tegelijk meer te besparen Diegem, 18 augustus 2009 Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) heeft een ecosimulator

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1 Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling... 4 1.2 Externe communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Duurzaam en doeltreffend schoonmaken. Ecologisch verantwoord

Duurzaam en doeltreffend schoonmaken. Ecologisch verantwoord Duurzaam en doeltreffend schoonmaken Ecologisch verantwoord Vive, in één keer dubbel schoonmaken: duurzaam en doeltreffend Vive draait om leven. Levenslust. Vitaliteit. Een goed gevoel. Vive is de naam

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan 3.C. Communicatieplan (2015.001) Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie