Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie"

Transcriptie

1 Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Solvay Way is het initiatief voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en speelt een centrale rol in de visie van de Groep om een model voor een duurzame chemie te worden. Solvay Way is dan ook een groeipijler met als doel de ontwikkeling van duurzame chemie door duurzame, milieuvriendelijke werkwijzen en productiemethoden die bijdragen aan het van veiligere en gezondere levenswijzen en consumptiepatronen. Jacques Kheliff, Algemeen Directeur Duurzame Ontwikkeling Solvay Pragmatisme en mobilisatie Solvay Way vertaalt onze ambitie voor een duurzamere ontwikkeling in concrete handelingen. We hebben dit veeleisende initiatief samen met het bijhorende referentie-instrument ontwikkeld, zodat elke speler van de Groep, van manager tot operator, zich het duurzaam engagement van de Groep eigen kan maken. De kracht van Solvay Way is zijn pragmatisme. Het integreert de bestaande programma s en indicatoren, hetbeoogt geen omwenteling te veroorzaken, maar vragen te stellen. Elke eenheid, elke medewerker wordt uitgenodigd om zich af te vragen welke invloed zijn activiteiten, zijn praktijken, zijn processen, zijn producten heeft ten opzichte van zijn stakeholders. Al onze medewerkers, op elk niveau, dienen een specifieke rol te spelen in Solvay Way. Daarom wordt de variabele verloning van onze managers voor 10 % afhankelijk van MVO, een duidelijk teken van het engagement van Solvay voor duurzame ontwikkeling. Nu al heeft 100 % van de eenheden van de Groep hun werkwijzen geëvalueerd en voor 2014 de gebieden vastgelegd waarop vooruitgang kan worden geboekt: deze snelle toe-eigening reflecteert de sterke interne mobilisatie en waarborgt het halen van onze doelstellingen voor Solvay - Jaarverslag 2013

2 arbeidshygiëne voor de mensen die op de vestigingen aanwezig zijn; een omzetgroei te behalen met producten die beantwoorden aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling; een voortdurende verbetering van de prestaties van technologieën en procedés; een vermindering van de ecologische voetafdruk; en de ontwikkeling van een rijk en evenwichtig sociaal overleg. Solvay Way zit stevig verankerd in de dagelijkse activiteiten en wordt toegepast met een een referentie-instrument op basis van best practices van de Groep. _Duurzame ontwikkeling is een prioriteit voor onze chemici. Zij staan aan de basis van de transformatie van grondstoffen en industriële middelen zijn zij zo ook verantwoordelijk voor de economische, sociale en ecologische voetafdruk van hun producten. Solvay was een voorloper in het rekening houden met deze processen en werkwijzen. Vandaag de dag is duurzame ontwikkeling een drijvende kracht in de strategie van de Groep. De meeste activiteiten richten zich op markten verbonden aan belangrijke uitdagingen voor onze aarde. Het duurzaamheidsinitiatief Solvay Way dat in 2013 werd uitgerold, heeft als doel om de Groep s vooruitgang in de duurzame chemie te versnellen. De hoofddoelstellingen zijn: het bereiken van uitmuntendheid op het vlak van veiligheid, gezondheid en Engagementen op het hoogste niveau Solvay heeft ervoor gekozen om zijn initiatief op één lijn te brengen met de meest veeleisende referenties wereldwijd. Als lid van het Global Compact van de Verenigde Naties, publiceert de Groep jaarlijks een gedetailleerd verslag van zijn activiteiten. De Groep onderschrijft eveneens de verbintenissen van het wereldhandvest Responsible Care, een programma voor continue verbetering opgericht door de chemische industrie en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Zie voor een meer gedetailleerd overzicht het Rapport voor Duurzame Ontwikkeling 2013: Solvay Way, voor een 360 verantwoordelijkheid _Het Solvay Way referentie-instrument bevat 48 punten voor verbetering, opgedeeld in 23 engagementen ten opzichte van de belanghebbenden. Dit rooster wordt door de eenheden van de Groep gebruikt om hun werkwijzen te evalueren. Onder leiding van de Directie voor Duurzame Ontwikkeling en gesteund door een netwerk van 200 kampioenen en correspondenten, ging dit referentie-instrument in 2013, van kracht in alle vestigingen, die intussen hun eerste zelfevaluatie hebben gedaan. Met deze jaarlijkse balans kunnen zij een actieplan vast leggen om hun vak nog beter te beoefenen. Het Solvay Way referentie-instrument voldoet aan de nieuwe internationale ISO norm en zijn prestaties worden jaarlijks geëvalueerd en nagegaan door middel van externe audits. Solvay is een actief lid van de IIRC (International Integrated Reporting Council (1) ) en maakt deel uit van de piloot-werkgroep die toegevoegde waarde wil geven voor de financiële en niet-financiële gegevens in een geïntegreerd verslag. Hoof doelstellingen voor 2020 Solvay heeft 13 hoofd doelstellingen vastgelegd rond vijf thema s, die te maken hebben met milieubescherming, innovatie, veiligheid en ontwikkeling van de medewerkers. Voorbeelden zijn een vermindering met 10 % van de broeikasgasuitstoot en het verbruik van primaire energiel, evenals een reductie met 25 % van de luchtemissies van potentieel verzurende stoffen. Er wordt een grootscheepse actie opgezet zodat alle nieuwe producten tegemoetkomen aan de hoogste criteria die door het Sustainable Portfolio Management (SPM) tool worden gemeten. De Groep verbindt zich er ook toe om in de volgende vijf jaar een risicoanalyse te maken van al zijn vestigingen en om alle medewerkers op te leiden volgens het Solvay Way initiatief. Solvay - Jaarverslag 2013 De engagementen ten opzichte van de belanghebbenden Klanten_Solvay heeft zich ertoe geëngageerd om zijn markten te vernieuwen, analyseren en ontwikkelen volgens MVO (2) en om zijn MVO-initiatief toe te passen aa (1) Internationale Raad voor geïntegreerde rapportage. (2) MVO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 5 actiepijlers 1. Het hoogste niveau van veiligheid, gezondheid en hygiëne behalen voor iedereen aanwezig op onze vestigingen; 2. Het aandeel van onze omzet te vergroten met markten of met activiteiten die tegemoetkomen aan de behoeften van duurzame ontwikkeling; 3. De voortdurende verbetering van de kennis en prestaties van onze technologieën, procedés en producten, zodanig dat schadelijke gevolgen voor het milieu en op personen worden beperkt tijdens de hele levenscyclus van onze producten; 4. Het terugdringen van broeikasgassenemissies, energie- en waterverbruik, en de negatieve gevolgen voor de bodem-, water- en luchtkwaliteit, evenals het verbruik van grondstoffen en met name niet-hernieuwbare grondstoffen; 5. Het ontwikkelen van een rijk en evenwichtig sociaal overleg met de nationale en internationale personeelsvertegenwoordigers. 35

3 aa op de klantenrelaties, met name in de beheersing van de risico s die met producten te maken hebben. Nu klanten met steeds strengere reglementeringen en veeleisendere vragen van consumenten worden geconfronteerd, waakt Solvay over de veiligheid van zijn producten tijdens hun hele levensduur en werkt hij continu aan het verminderen van de impact ervan. De Groep heeft naar de markten geluisterd en een visie ontwikkeld waarmee het kan antiperen op hun behoeften die een gerichte O&I mogelijk maakt. Alle innovaties worden geëvalueerd en getoetst aan aan de criteria van de SPM-methode. Leveranciers Gemeenschappen Investeerders Prestatie Voortgang Implementatie Introductie Onze planeet Klanten Medewerkers Medewerkers_Solvay zet zich in voor de veiligheid en gezondheid van zijn bij de medewerkers op het werk. Daarbij garandeert de Groep de naleving van hun sociale rechten en een gelijke behandeling en bevordert tevens de kwaliteit van de sociale dialoog te bevorderen en de medewerkers te mobiliseren. Als voorloper op het vlak van sociaal beleid, beschouwt Solvay talenten als de grootste rijkdom van de Groep en hun ontplooiing is dan ook een doelstelling: hij heeft zich ertoe verbonden hun vaardigheden en inzetbaarheid te ontwikkelen. Onze planeet_solvay zet zich in om milieubeheer te bevorderen, zuinig om te springen met natuurlijke grondstoffen, de negatieve invloed van zijn activiteiten op het milieu te beperken, de biodiversiteit in stand te houden en een duurzame invloed uit te oefenen. Het is de ambitie van Solvay om een steeds milieuvriendelijker chemie aan te bieden, zowel door zijn producten als door zijn werkwijzen. De Groep engageert zich ertoe om de ecologische voetafdruk van zijn productieprocedés terug te schroeven en zijn energie-efficiëntie te vergroten. Hij geeft voorrang aan het gebruik van hernieuwbare en herbruikbare grondstoffen, samen met een lager energie- en grondstoffenverbruik. Het beschermen van de watervoorraden is een essentieel doel: tegen 2020 moet de uitstoot van potentieel eutrofiërende stoffen met 20 % zijn verminderd en het verbruik van gronden drinkwater met 10 % zijn verlaagd. Jyrki Raina, Secretaris-Generaal van IndustriALL Global Union IndustriALL, een wereldwijd akkoord dat vooruitgang biedt voor iedereen Voor IndustriALL komt het erop aan dat multinationals zich correct en waardig gedragen en de rechten van hun werknemers overal ter wereld in acht nemen. De wereldwijde MVO-overeenkomst die met Solvay werd gesloten, is voor ons optreden van groot belang. Het bevestigt dat sociaal overleg op internationaal niveau mogelijk is en dat het veel te bieden heeft voor een groep die wereldwijd actief is. Solvay verbindt zich ertoe om de internationale sociale normen na te leven in al zijn activiteiten ook in de landen die deze verdragen nog niet hebben geratificeerd. Hij engageert zich er ook toe om zijn praktijken ter plaatse te laten beoordelen. Voor zowel Solvay als voor ons is het een proces dat grote betrokkenheid vergt. Jaarlijks zullen er twee beoordelingsmissies ter plaatse komen: één voor de veiligheid, een andere voor de toepassingen van de overeenkomst zijn geheel - milieubescherming, salarisniveau, relaties met de leveranciers. Concreet zullen onze vertegenwoordigers de werknemers ontmoeten om de praktijken van de Groep in situ te bestuderen en verbeteringen voor te stellen. Deze overeenkomst concretiseert de visie van IndustriALL dat sociaal overleg een bron is voor wederzijdse vooruitgang een visie die we graag delen met Solvay. 36 Solvay - Jaarverslag 2013

4 Duurzamere leveringen Solvay werkt mee aan de oprichting van Samen voor een duurzame ontwikkeling, een initiatief van zes grote chemiebedrijven die ernaar streven de transparantie en duurzaamheid van de toeleveringsketen te versterken. Het is gebaseerd op audits en regelmatige beoordelingen van de duurzame praktijken van de leveranciers aan de hand van sociale en milieucriteria. Het voordeel voor de leveranciers is nu slechts één formulier hoeven te raadplegen dat op een online platform beschikbaar is voor alle opdrachtgevers. Tijdens de eerstefase in 2013 heeft Solvay meer dan 500 beoordelingen en audits geleid. Een erkende niet-financiële prestatie In 2013 kreeg het MVO-initiatief van de Groep erkenning met de opname in de DJSI Europe index. Solvay is ook opgenomen in de niet-financiële indexen FTSE4Good en NYSE Euronext Vigeo World 120. Investeerders_Solvay verbindt zich ertoe om op een verantwoordelijke manier toegevoegde waarde te creëren en risico s te beheren, om te zorgen voor de verspreiding van en de inachtneming van de best practices op het vlak van management en bestuur en om ethisch en transparante te communiceren. Door toepassingvan de strengste praktijken van goed bestuur, en regelmatige en volledige publicatie van de resultaten en strategische visie van de Groep voldoet Solvay aan de eisen die de marktautoriteiten en investeerders hebben op het gebied van transparantie en nauwgezetheid. De erkenning door niet-financiële indexeringsinstanties in 2013 draagt bij aan de waarde van de Groep. Leveranciers_Solvay engageert zich ertoe om de MVO-prestaties van zijn aankopers te beoordelen. De Groep streeft er ook naar om de relaties met zijn leveranciers te optimaliseren volgens twee prioriteiten: bepalen wat hij van hen verwacht op het vlak van verantwoordelijkheid en deze criteria opnemen in de selectieprocedures; hun MVO-prestaties sturen en evalueren. Solvay wenst vertrouwensrelaties op te bouwen met zijn leveranciers gebaseerd op gedeelde ethiek en duidelijke principes die als doel hebben omduurzame waarde voor iedereen te creëren. Hun betrokkenheid bij de Groep wordt gevoed door informatiecampagnes, regelmatig overleg, opleidingen en evaluaties. Gemeenschappen_Solvay engageert zich voor een duurzame integratie van zijn vestigingen op hun locaties door het beheersen van de industriële risico s, de risico s verbonden aan de toeleveringsketen en door voortdurende versterking van zijn preventie-initiatieven. Solvay heeft een vertrouwensrelatie opgebouwd buurtbewoners van haar industriële vestigingen, door middel van dialoog, duidelijke informatie en strikte procedés om risico s en hinder te beheersen. Vooral ten aanzien van transport heerst er een verhoogde waakzaamheid, waarbij de hele toeleveringsketen betrokken is. Joel Quintart, Occupational Safety Corporate Process Manager De veiligheidscultuur integreren in een gedragsverandering Eén van de prioriteiten van Solvay is om de frequentiegraad van ongevallen waarbij medische zorg vereist is (MTAR), structureel terug te dringen. Twee jaar geleden hebben we belangrijke acties gelanceerd op het vlak van risicopreventie, waarbij we de belangrijkste ongevalgevoelige scenario s opnieuw hebben onderzocht, systematisch de ongevallen hebben geanalyseerd en sensibiliseringscampagnes hebben gestart voor managers en medewerkers. Zo is de frequentiegraad van ongevallen waarbij medische zorg vereist is, in de afgelopen twee jaar tijd gedaald van 2,92 naar 1,06 ongevallen per miljoen gewerkte uren. De doelstelling is om dit aantal nog verder terug te dringen door een gedragsverandering. De operatoren krijgen opleidingen over nieuwe preventiereflexen. We willen ook in de hele Groep de verbeteringen doorvoeren die we hebben gedaan aan installaties waar problemen mee waren. Solvay - Jaarverslag

5 Op het terrein Productveiligheid: een unieke expertise GRETA VANMARCKE, CORPORATE PROCESS MANAGER OF PRODUCT REGULATORY AFFAIRS & PRODUCT STEWARDSHIP Onze producten op een verantwoorde manier beheren, betekent voor onshet altijd beter doen en de reglementeringen overtreffen, of het nu Europese reglementeringen zoals REACH zijn, of nationale verordeningen. Zo hebben wij op wereldwijd niveau een vrijwillig initiatief opgestart voor de opvolging van Zeer zorgwekkende stoffen (1), om deze zoveel mogelijk te beperken. Mijn team heeft als opdracht toezicht te houden op hun wereldwijde toepassing en op de conformiteit met de interne procedures. We zijn trots op de erkenning die we door deze expertise hebben gekregen: zo is Solvay sinds 2014 voorzitter van de Strategy Implementation Group (SIG) Product Stewardship van CEFIC (2). Onze portefeuille grondig onderzocht uitdagingen van duurzame ontwikkeling MICHEL WASHER, DEPUTY CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER Bij Solvay beschikken we over een schitterende tool: de Sustainable Portfolio Management (SPM)-methode. Eén as op de SPM-matrix meet de impact van onze productieprocedés, de andere as evalueert de afstemming van onze producten op de noden van duurzame ontwikkeling. We hebben al 65 % van onze omzet met deze methode geanalyseerd en eind 2015 moet dit minstens 80 % zijn. In 2020 willen we dat 20 % van onze omzet zich in de Star (3) categorie van SPM bevindt. We zijn trots op deze aanpak, die als een referentie wordt gezien en die we voor iedereen beschikbaar zullen stellen, bijgestaan door de deskundige die ons heeft geholpen met de uitwerking ervan. MVO bonus: een drijvende kracht voor Solvay Way SANDRINE ROCHAT, GBU ENGINEERING PLASTICS GLOBAL HSE & PRODUCT STEWARDSHIP MANAGER, SOLVAY WAY CHAMPION Als Kampioen ben ik belast met de promotie en implementatie van de beste toepassingen van Solvay Way in mijn GBU. Vanaf dit jaar is 10 % van de variabele verloning van de managers verbonden aan het behalen van concrete doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het is duidelijk dat deze bonus een efficiënte wereldwijde implementering van het initiatief heeft bevorderd, en een snelle realisatie van onze twee belangrijkste jaardoelstellingen: de opname van de Groep in belangrijke niet-financiële indexen en de opleiding, mobilisatie van de teams en realisatie van de Solvay Way zelfevaluaties in al onze vestigingen. Energiekentering: een aanbod op maat van de uitdagingen PHILIPPE ROSIER, PRESIDENT OF ENERGY SERVICES Voor Solvay is energiekentering zowel een uitdaging als een toekomstige markt. We dragen er op verschillende manieren aan bij door onze milieuvriendelijke procedés en door mee te werken aan de opmars van de energiebronnen van de toekomst. Zo ontwikkelen we voor de gasindustrie, een erg dynamische sector in de Verenigde Staten, oplossingen die minder water verbruiken. Op het gebied van hernieuwbare energie investeren we in de getorreficieerde biomassa-industrie, een brandstof die kolen zal kunnen vervangen voor de grootschalige productie van elektriciteit en warmte. We implementeren ook ons programma voor energie-efficiëntie, Solwatt, in de vestigingen van de Groep met het doel om het energieverbruik van de Groep nog met 10 % terug te dringen tegen (1) SVHC: Substances of very high concern. Hieronder vallen stoffen die door het programma REACH als kankerverwekkend, mutageen en toxisch voor de voortplanting (CMR) worden beschouwd, en de hormoonontregelaars. (2) Confédération Européenne des Fédérations de l Industrie Chimique, Europese Raad van de chemische nijverheid. (3) SPM Star: in lijn met de noden van duurzame ontwikkeling EN met een versnelde groei. 38 Solvay - Jaarverslag 2013

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie

Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Toegewijd aan het bouwen van een model van duurzame chemie Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 02 Achtergrondinformatie Onze vestigingen Onze resultaten en investeringen Onze markten 15 Perspectieven

Nadere informatie

KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005

KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005 KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005 75 jaar redden en in stand houden van levens www.baxter.com/sustainability VAN DE VOORZITTER EN CEO 75 jaar redden en in stand houden van levens Bij Baxter

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

Sustainable purchasing & supply chain management

Sustainable purchasing & supply chain management Sustainable purchasing & supply chain management ( Praktijkgids 1 inhoud Inleiding...3 Deel I - Waarom...4 Duurzaam beheer van de waardeketen, aankoopbeleid en MVO...4 Waarom is een duurzaam aankoopbeleid

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent.

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Ons engagement op het vlak van deugdelijk bestuur Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Medewerkers, aandeelhouders, directie en raad van bestuur: bij

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur 1 Markt en groei Strategisch risico 149 2 Risico s verbonden aan bevoorrading en productie 150 3 Risico s met betrekking tot regelgeving,

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar JAARVERSLAG 2014 DELHAIZE GROEP (1) EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities op vlak van voedingsdistributie in onze voornaamste markten. Onze operationele ondernemingen

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. www.sika.be duurzaamheid

MEeR waarde ENGAGEMENT STRATEGIE. WERELDWIJDe RAPPORTAGE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID. www.sika.be duurzaamheid MEeR waarde minder impact SIKA & DUURZAAMHEID ENGAGEMENT 1 MILJOEN KLANTEN 16.293 WERKNEMERS MEER DAN 100 JaaR INNOVatiE WERELDWIJDe RAPPORTAGE SIKA RAPPORTEERT VOLGENS G4 STRATEGIE DE utiliteit VERHOGEN

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie