Matthé Drost Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Matthé Drost 9-6-2012. Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)"

Transcriptie

1 Matthé Drost Proces Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)

2 MAVIM 2008

3 MAVIM implementatie Uitgangspositie We moeten alle processen beschrijven Niet beantwoord: Wie werken ermee? Wie is de opdrachtgever en wie is verantwoordelijk? Wie maakt de beschrijvingen en wie houdt wijzigingen bij? Hoe communiceer je dit met anderen?

4 MAVIM praktijk Procesanalisten waren trots Rest van de organisatie deed er niets mee Kostbaar om in stand te houden

5 Nieuwe aanpak Wat wil ik bereiken? Breed draagvlak creëren! Projectmatige aanpak (in fasen). PDCA cyclus toepassen.

6 Informatiebeleid Procesmodel ROC Nijmegen Versie 2.05: Auteurs : Rob Knechten, Mark de Jong, John Onion, Matthé Drost B1.1 KOERSDOCUMENT B1.2 Meerjarendoelstelling B1.3 ROC Kaderbrief B1.4 Managementcontracten Rapportage - B1.5 Begroting 1.6 Management Intern Extern B1.7 Jaarverslag B1. Bestuur Financieel A. Weten regelgeving. - min OC&W (inspectie) - Duo - Kenniscentra (Colo) B2. Onderwijs B3. Beroepsveld B4. Bedrijfsvoering B2.1 Team Jaarplan (TJP) B3.1 Business plan B4.1 Business plan B2.2 Budgettering B3.2 Budgettering B4.2 Budgettering B2.3 Management contract B3.3 Management contract B4.3 Management contract Procesplaat Operations (FZ, Inkoop, ICT, ADM (Concern, SA, PZ)), Control, S&B (O&K, C&M, HRM), PPM, IM B2.4 Inspectieonderzoek B2.5 Bekostiging B3.4 Ondersteuning / Innovatie B2.6 Verslaggeving B3.5 Verslaggeving - sociaal C5. Beheren toegang S1. Studentenadministratie S2. Student Loopbaanbeheer S1.1 Aanmelding en (her)inschrijven Student - (Her)inschrijven - Communicatie met student (incl. onderwijsovereenkomsten) S2.1 Beheren BOL & BBL en Competenties S1.2 Verwerken aanmelding - verwerken gegevens + docs - verwerken her-inschrijvers S2.2 Beheren Mogelijke Leer routes, leereenheden en toetsen S1.8 Verantwoording S1.3, Initiëren financiële S1.4 Mgmt Student gegevens S1.5 Student aanwezigheid S1.6 Student uitschrijven S1.7 Produceren S1.9 Archiveren - CFI - contractpartijen transactie - Mutaties student -Tussentijds - Uitschrijven waardedocumenten - waardedocumenten - RMC - bedrijven - OGK (Onderwijs - Mutaties studie - Rapportage -Tussentijds - Diploma s - verantwoording - IBG - inspectie onderwijs Gerelateerde Kosten) - BPV overeenkomsten - Melding DUO - Bij overlijden - Certificaten - inburgering - intern - Schoolgeld - Verklaringen - ad hoc S2.3 Beheren voorwaarden S2.4 Begeleiding Studie S2.5 Individuele leerroutes leereenheden, leereenheden, - waardedocumenten S2.6 Monitoren inschrijven S2.7 Monitoren studievoortgang S2.8 Archiveren voor - SLB - Collegeroosters - Docent - EVC's toetsen toetsen - Toetsroosters - Decaan - Vrijstellingen - Roostergroepen - Switchen opleiding C4 Communiceren besloten exterene groep ** EXTRANET ** - Decanen - Kenniskringen - Bedrijven C3. Communiceren extern ** INTERNET** - potentiele student - potentieel bedrijfsactiviteit C2. Communiceren intern ** INTRANET** - Sector / Locatie - Groep / Individu - Student / Medewerker C1 Beheer relaties - Intern (medew, student) Communicatie ROC Nijmegen E1. Werving studenten E1.1 Markt onderzoek E1.2 Evenementen E1.3 Werving en promotie E3. Werving bedrijven E3.1 Markt onderzoek E3.2 Evenementen E3.3 Werving en promotie T1. Facilitair T2. PZ T3. ICT/Informatisering T4. Financieel T5. Vastgoed T6. M & C T7. Inkoop P1. Instroom P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen Begeleidingsprofiel (BGP) P1.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L3. Offerte Gebaseerde Dienstverlening (2e, 3e geldstroom) T1.1 Postafhandeling T3.1 Project (portfolio) T4.1 Beheren Grootboek T5.1 Verwerving T6.1.Beheer huisstijl - Intern T7.1 Beheren - Inkoopbeleid - Aanbestedingskalender P1.2 Intakegesprek Assessment Warme overdracht P1.4 Vaststellen studiekeuze T1.2 Bestellingen/ goederenstromen T2.1 Instroom - Werving & Selectie, - Sollicitatie, - Aanname - Registratie, - Accounts beheeren T3.2 Call & Incident T4.2 Verwerken Boekhoudkundige transacties - Kas, Bank, Overig T1.3 Verhuren & reserveren T2.2 CAO uitvoering T5.2. Inrichting T3.3 Change T6.2. Beheer imagovisie - Intern T7.2 Verwerving (incl. EA) - Leveranciers P2. Introductie, begeleiding en zorgstructuur P2.1 Beroepsoriëntatie P2.3 Voorlopig resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleiding Groep/individueel T1.4 Beveiliging & Incidenten T4.3 Beheren Bekostigings opbrengsten T3.4 Problem P2.2 Opstellen POP + bijstellen Begeleidingsprofiel P2.4 Feedback begeleider/ deelnemer P2.6 EVC en/of vrijstelling vaststellen T1.5 Opdrachten & aanpassingen/ wijzigingen T4.4 Project Boekhouding T5.3 Beheren P3. Onderwijs uitvoeren T1.6 Informatievoorziening receptie T3.5 Release & leverings-t3. Configuration T4.5 Activa Boekhouding T5.4 Aanpassen T6.3 Beheren standaardtekstent6.4 Produceren publicaties - Intern - Persberichten - Jaarverslag T7.3. Contracteren - Leveranciers P2.7 Zorg & Trajectbegeleiding L 1.1 Planning onderwijsontwikkeling - operationeel - pedagogisch didactisch klimaat L2.1 Planning onderwijslogistiek - Personeel - Operationeel - Financieel T2.3 Formatie budgettering L3.1 Planning contractactiviteiten - Personeel - Operationeel - Financieel T7.3 Beheren en monitoren - Leveranciers L3.2 Registreren en classificeren - Marktsignalen T4.6 Doorbelastingen T7.4 Aanpassen - Productassortiment P3.1 Oriëntatie op leerinhoud + verplichte kaders P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.5 Voorlopige resultaten vaststellen P3.7 inschrijven assessment (eventueel) P3.9 Begeleiden student L3.3 Validatie en kwalificeren - Marktsignalen T1.7 Diensten externe bedrijven T3.7 Service level T5.5 Afstoten T4.7 Factureren, incasso / storno T6.5 Communicatiekanalen managen - Aanleverende scholen - Werkveld, - Internationaal T7.5 Afstoten - Leveranciers P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 Voortgangsgerichte toetsing P3.6 Feedback geven P3.8 Reflectie + doorstroom P3.10 Aanwezigheidsregistratie L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling L1.3 Samenwerkingsverband - curriculum - leereenheden / modules en aansluitingen - toetscriteria en toetsen - vmbo mbo - assessment - mbo - hbo -OER -handboek examinering -studenten informatiegids L2.2 Vaststellen - Intakeprognose - Onderwijsaanbod - Onderwijslocaties - Onderwijspersoneel T2.4 POP, competenties en portfolio L2.3 Roosteren - Onderwijsaanbod samen met intakeprognose, onderwijslocaties en onderwijspersoneel P3.11 Opnemen in portfolio T2.5 HRM services - NAW, - Salaris, - Verlof L2.4 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L3.4 Maken, valideren en goedkeuren - Inhoudelijk voorstel - Personeel en middelen reserveren T1.8 Beheer & controle T.3.8 Availability T4.8 Debiteuren T5.6 Archiveren P4. Toewijzen BPV (Beroepspraktijkvorming) L1.4 Vaststellen leerroute (minoren en/of keuzevakken) L2.5 Herroosteren met bijgestelde - Intake(prognose) - Onderwijsaanbod - Onderwijslocaties - Onderwijspersoneel T2.6 Flex inhuur - Accounts beheren T6.6 Archiveren - Producten T7.6 Publiceren - Productassortiment intern - Productassortiment extern T1.9 Storingen/ klachten T3.9 Capacity P4.1 Opstellen BPV profiel P4.3 BPV uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaat T4.9 Crediteuren T7.7 Bestellen - Producten - Diensten L1.5 Aanwezigheidregistratie-eisen vaststellen L2.6 Publiceren - Rooster intern - Rooster extern L3.5 Maken, valideren en goedkeuren - Financiële voorstel T2.7 Doorstroom - Accounts beheren T1.10 Organisatorische processen T4.10 Betalingen P4.2 Werven BPV en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheidsregistratie T3.10 Service continuity L1.6 Onderwijs en toets beheer (content) incl. goedkeuringproces L2.7 Beheer, reproductie (of inkoop) en distributie - Onderwijsmaterieel - Onderwijsleermiddelen T.1.11Afval beheer L3.6 Versturen en monitoren - Offerte T2.8 Uitstroom - Accounts beheren T4.11 Analyse Rapportage P5. Examineren/certificeren P5.1 Vaststellen studieresultaat T1.12 Toegangbeheer & controle T3.11 Security T7.8 Monitoren bestelingen - Product leveringen - Dienst leveringen P5.3 Afnemen examen P5.5 Verzoek voor verstrekken waardedocument L1.7 Content Publicatie en zoekbaar maken L2.8 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern - Rooster examens L3.7 Rooster op basis van getekende offerte - Producten - Personeel - Middelen - Facturen T2.9 Arbo T4.12 Begroting en budgetten opstellen T1.13 Beheer & afrekenen /doorbelasten - Print/Kopie/Scan T3.12 Functioneel & beheer T7.9 Fysieke distributie - Product P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verklaringen) P5.4 Vaststellen resultaten T4.13 Control cyclus L1.8 Content - Statistische analyse - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L3.8 Archiveren - Correspondentie - Goedkeuringen - Offerte - Getekende offerte T2.10 Verzuim T1.14 Catering beheer T3.13 Telefonie & beheer T7.10 Monitoren kwaliteit - Product - Dienst T4.14 Afsluiting E2. Alumni E2.1 Beheren Alumni bestand E2.2 Loopbaan begeleiding E2.3 Kennis en kunde ondersteuning (LLL) L1.9 Content - Archiveren T1.14 Archiveren `T2.11 Archiveren en waardedocumenten T3.14 Archiveren T4.15 Archiveren T7.11 Archiveren M1. Operationele M2 Operationele M3. Analyse maangement M4 Dashboard Executive informatie per afdeling informatie per cluster / team / informatie Management Informatie. dienst Managementinformatie K4 Professionaliseren K1 Beleid ontwikkelen K2 Ondersteunen & Adviseren K3 Monitoren Kwaliteit (PDCA)

7 Jaarkalender

8 - min OC&W (inspectie) - Duo - Kenniscentra (Colo) E1.1 Markt onderzoek E1.2 Evenementen E1.3 Werving en promotie E3.1 Markt onderzoek E3.2 Evenementen E3.3 Werving en promotie B1.1 KOERSDOCUMENT B2.1 Team Jaarplan (TJP) B3.1 Business plan B4.1 Business plan P1. Instroom P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen Begeleidingsprofiel (BGP) P1.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P1.2 Intakegesprek Assessment Warme overdracht P1.4 Vaststellen studiekeuze B1.2 Meerjarendoelstelling B2.2 Budgettering B3.2 Budgettering B4.2 Budgettering B1.3 ROC Kaderbrief B1.4 Managementcontracten B2.3 Management contract B3.3 Management contract B4.3 Management contract B2.4 Inspectieonderzoek B2.5 Bekostiging B2.6 Verslaggeving S1.8 Verantwoording S1.1 Aanmelding en S1.2 Verwerken aanmelding S1.3, Initiëren financiële S1.4 Mgmt Student gegevens S1.5 Student aanwezigheid S1.6 Student uitschrijven S1.7 Produceren S1.9 Archiveren - CFI - contractpartijen (her)inschrijven Student - verwerken gegevens + docs transactie - Mutaties student -Tussentijds - Uitschrijven waardedocumenten - waardedocumenten - RMC - bedrijven - (Her)inschrijven - verwerken her-inschrijvers - OGK (Onderwijs - Mutaties studie - Rapportage -Tussentijds - Diploma s - verantwoording - IBG - inspectie onderwijs - Communicatie met student (incl. Gerelateerde Kosten) - BPV overeenkomsten - Melding DUO - Bij overlijden - Certificaten - inburgering - intern onderwijsovereenkomsten) - Schoolgeld - Verklaringen - ad hoc S2.1 Beheren S2.2 Beheren S2.3 Beheren voorwaarden S2.4 Begeleiding Studie S2.5 Individuele leerroutes leereenheden, leereenheden, - waardedocumenten S2.6 Monitoren inschrijven S2.7 Monitoren studievoortgang S2.8 Archiveren BOL & BBL en Mogelijke voor - SLB Competenties Leer routes, - Collegeroosters - Docent - EVC's toetsen toetsen leereenheden en toetsen - Toetsroosters - Decaan - Vrijstellingen - Roostergroepen - Switchen opleiding P2. Introductie, begeleiding en zorgstructuur P2.1 Beroepsoriëntatie P2.3 Voorlopig resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleiding Groep/individueel P2.7 Zorg & Trajectbegeleiding P2.2 Opstellen POP + bijstellen Begeleidingsprofiel P2.4 Feedback begeleider/ deelnemer P2.6 EVC en/of vrijstelling vaststellen B1.5 Begroting P3. Onderwijs uitvoeren P3.1 Oriëntatie op leerinhoud + verplichte kaders P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.5 Voorlopige resultaten vaststellen P3.7 inschrijven assessment (eventueel) P3.9 Begeleiden student 1.6 Management Rapportage Operations (FZ, Inkoop, ICT, ADM (Concern, SA, PZ)), Control, S&B (O&K, C&M, HRM), PPM, IM P3.11 Opnemen in portfolio P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 Voortgangsgerichte toetsing P4. Toewijzen BPV (Beroepspraktijkvorming) P4.1 Opstellen BPV P4.2 Werven BPV profiel en matchen P4.3 BPV uitvoeren P4.4 Opnemen in en begeleiden portfolio P4.5 Vastleggen studieresultaat B3.4 Ondersteuning / Innovatie B3.5 Verslaggeving P5. Examineren/certificeren P5.1 Vaststellen studieresultaat L 1.1 Planning L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling L1.3 Samenwerkingsverband L1.4 Vaststellen leerroute L1.5 Aanwezigheid- L1.6 Onderwijs en toets L1.7 Content L1.8 Content onderwijsontwikkeling - curriculum - leereenheden / modules en aansluitingen (minoren en/of registratie-eisen beheer (content) Publicatie en - Statistische analyse - operationeel - toetscriteria en toetsen - vmbo mbo keuzevakken) vaststellen incl. zoekbaar maken - Intern evaluatie - pedagogisch - assessment - mbo - hbo goedkeuringproces - Kwaliteitstoets didactisch klimaat -OER -handboek examinering -studenten informatiegids L2.3 Roosteren L2.5 Herroosteren met L2.1 Planning L2.2 Vaststellen L2.4 Terugkoppelen L2.6 Publiceren L2.7 Beheer, reproductie L2.8 Archiveren - Onderwijsaanbod bijgestelde onderwijslogistiek - Intakeprognose - Onoplosbare - Rooster intern (of inkoop) en distributie - Rooster intern samen met - Intake(prognose) - Personeel - Onderwijsaanbod roosterconflicten - Rooster extern - Onderwijsmaterieel - Rooster extern intakeprognose, - Onderwijsaanbod - Operationeel - Onderwijslocaties - Onderwijsleermiddelen - Rooster examens onderwijslocaties en - Onderwijslocaties - Financieel - Onderwijspersoneel onderwijspersoneel - Onderwijspersoneel L3.7 Rooster op basis van L3.1 Planning L3.2 Registreren en L3.3 Validatie en L3.4 Maken, valideren L3.5 Maken, valideren L3.6 Versturen L3.8 Archiveren getekende offerte contractactiviteiten classificeren kwalificeren en goedkeuren en goedkeuren en monitoren - Correspondentie - Producten - Personeel - Marktsignalen - Marktsignalen - Inhoudelijk voorstel - Financiële voorstel - Offerte - Goedkeuringen - Personeel - Operationeel - Personeel en - Offerte - Middelen - Financieel middelen reserveren - Getekende offerte - Facturen T1.13 Beheer & afrekenen T1.1 Postafhandeling T1.2 Bestellingen/ T1.3 Verhuren & T1.4 Beveiliging & T1.5 Opdrachten & T1.6 Informatievoorziening T1.7 Diensten T1.8 Beheer & T1.9 Storingen/ T1.10 Organisatorische processen beheer & controle beheer T.1.11Afval T1.12 Toegangbeheer T1.14 Catering /doorbelasten goederenstromen reserveren Incidenten aanpassingen/ wijzigingen receptie externe bedrijven controle klachten - Print/Kopie/Scan T2.1 Instroom - Werving & T2.5 HRM services T2.2 CAO uitvoering T2.3 Formatie budgettering T2.4 POP, competenties T2.6 Flex inhuur T2.7 Doorstroom T2.8 Uitstroom T2.9 Arbo T2.10 Verzuim Selectie, - Sollicitatie, - Aanname - NAW, - Salaris, en portfolio - Accounts beheren - Accounts beheren - Accounts beheren - Registratie, - Accounts beheeren - Verlof T3.1 Project (portfolio) T3.2 Call & Incident T3.3 Change T3.4 Problem T3.5 Release & leverings-t3. & beheer & beheer Configuration T3.7 Service level T.3.8 Availability T3.9 Capacity T3.10 Service continuity T3.11 Security T3.12 Functioneel T3.13 Telefonie T4.1 Beheren T4.2 Verwerken T4.3 Beheren T4.4 Project T4.5 Activa T4.6 Doorbelastingen T4.7 Factureren, T4.8 Debiteuren T4.9 Crediteuren T4.10 Betalingen T4.11 Analyse T4.12 Begroting en T4.13 Control Grootboek Boekhoudkundige transacties Bekostigings Boekhouding Boekhouding incasso / storno Rapportage budgetten opstellen cyclus - Kas, Bank, Overig opbrengsten T5.1 Verwerving T5.2. Inrichting T5.3 Beheren T5.4 Aanpassen T5.5 Afstoten T5.6 Archiveren T6.1.Beheer huisstijl T6.2. Beheer imagovisie T6.3 Beheren standaardtekstent6.4 Produceren publicaties T6.5 Communicatiekanalen managen T6.6 Archiveren - Intern - Persberichten - Aanleverende scholen - Producten - Intern - Intern - Jaarverslag - Werkveld, - Internationaal T7.1 Beheren T7.6 Publiceren T7.7 Bestellen T7.8 Monitoren bestelingen T7.10 Monitoren kwaliteit T7.2 Verwerving (incl. EA) T7.3. Contracteren T7.3 Beheren en monitoren T7.4 Aanpassen T7.5 Afstoten T7.9 Fysieke distributie - Inkoopbeleid - Productassortiment intern - Producten - Product leveringen - Product - Leveranciers - Leveranciers - Leveranciers - Productassortiment - Leveranciers - Product - Aanbestedingskalender - Productassortiment extern - Diensten - Dienst leveringen - Dienst P3.6 Feedback geven P3.8 Reflectie + doorstroom P3.10 Aanwezigheidsregistratie P4.6 Aanwezigheidsregistratie P5.3 Afnemen examen P5.5 Verzoek voor verstrekken waardedocument P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verklaringen) P5.4 Vaststellen resultaten B1.7 Jaarverslag - Financieel - sociaal E2.1 Beheren Alumni bestand E2.2 Loopbaan begeleiding E2.3 Kennis en kunde ondersteuning (LLL) L1.9 Content - Archiveren T1.14 Archiveren `T2.11 Archiveren en waardedocumenten T3.14 Archiveren T4.14 Afsluiting T4.15 Archiveren T7.11 Archiveren Proces Informatiebeleid Procesmodel ROC Nijmegen Versie 2.05: Auteurs : Rob Knechten, Mark de Jong, John Onion, Matthé Drost Intern Extern B1. Bestuur A. Weten regelgeving. B2. Onderwijs B3. Beroepsveld B4. Bedrijfsvoering C5. Beheren toegang S1. Studentenadministratie S2. Student Loopbaanbeheer Jaarkalender C1 Beheer relaties C2. Communiceren intern C3. Communiceren extern C4 Communiceren besloten ** INTRANET** ** INTERNET** exterene groep - Intern (medew, student) - Sector / Locatie - potentiele student ** EXTRANET ** - Groep / Individu - potentieel bedrijfsactiviteit - Decanen - Student / Medewerker - Kenniskringen - Bedrijven E1. Werving studenten E3. Werving bedrijven T1. Facilitair L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L3. Offerte Gebaseerde Dienstverlening (2e, 3e geldstroom) E2. Alumni M1. Operationele M2 Operationele M3. Analyse maangement M4 Dashboard Executive informatie per afdeling informatie per cluster / team / informatie Management Informatie. dienst K1 Beleid ontwikkelen K2 Ondersteunen & Adviseren K3 Monitoren K4 Professionaliseren T2. PZ T3. ICT/Informatisering T4. Financieel T5. Vastgoed T6. M & C T7. Inkoop ROC Nijmegen Communicatie Managementinformatie Kwaliteit (PDCA) trigger trigger Feedback Feedback RACI s Documen ten & systemen Procesbeschrijvingen Onderwijs & Bedrijfsvoering Rollen Acties

9 Jaarkalender als instrument Doelstelling komend jaar: Vervolmaken van de 1 ste versie van de JK Evalueren en verbeteren van de JK Per MT is er een verantwoordelijke procesmanager (is ook WG-lid) Maandelijks wordt de JK in de MT s besproken (twee maanden vooruit) Maandelijks wordt de JK in de WG besproken (één maand vooruit) MT geeft aan waar knelpunten zitten, via procesmanager gaat dit naar de WG en geeft opdracht voor procesanalyse Knelpunten worden geanalyseerd, beschreven en gevalideerd (m.b.v. standaard methode)

10 Processen & Proceseigenaren

11 Werkgroep samenstelling Onderwijsdirectie (2 onderwijs teammanagers) Strategie & Beleid (kwaliteits) Operations Finance & Control Informatiemanager Directeur onderwijs, tevens voorzitter Projectleider

12 Werkgroep taakomschrijving Contactpersonen brengen maandelijks de Jaarkalender in bij de MT s. Bespreken de Jaarkalender en geven knelpunten door aan de informatiemanager (= proceseigenaar). Tijdens de WG vergadering wordt besproken wat er met de knelpunten moet gebeuren en worden keuzes gemaakt welke knelpunten geanalyseerd moeten worden en wie daarbij betrokken moeten worden. Stelt beschreven processen vast.

13 Tool Portal ROC Nijmegen (MS sharepoint, outlook, office) Voordelen tool: - Geen extra kosten - Voor iedereen bereikbaar - Geïntegreerd in dagelijks werk / agenda - Scheiding centraal en decentraal TIP: Hier ga ik niet over, bestaat niet meer!

Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding. CVI April 2014

Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding. CVI April 2014 Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding CVI April 2014 Agenda: 1. Het Alfa-college 2. LBS & OLS doelstellingen 3. De processen 4. Ontwerp en keuzes 5. Programma waar lopen we tegen aan 6. Eerste opbrengsten

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Onderwijscatalogus. Lara Bok & Bram Lankreijer

Onderwijscatalogus. Lara Bok & Bram Lankreijer Onderwijscatalogus Lara Bok & Bram Lankreijer Agenda Welkom! Flex ID Plateau s Onderwijscatalogus Huidige situatie & toekomst Aanpak Korte impressie Vragen? Flex - ID ID College wil met de invoering van

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014 Datamanagement Schoning (kern)registratiesystemen Gebruikersdag sambo-ict Bas Kruiswijk Ede, 24 november 2014 Agenda Wat is het probleem? Wat is het (wettelijk / juridisch) kader? Wat betekent dit praktisch?

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Kick-off kwalificatiestructuur

Kick-off kwalificatiestructuur Kick-off kwalificatiestructuur Programma's van Eisen Bas Kruiswijk Bianca Buts Amersfoort 5 maart 2014 Agenda Onze opdracht Vertrekpunt: van hotspots naar drie thema s Thema s plus wijzigingen per thema

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Informatiemodel De Haagse Hogeschool D. Greefhorst en H.F. Schouten Versie 11, 24 januari 2012 Overzicht kernobjecten primaire processen

Informatiemodel De Haagse Hogeschool D. Greefhorst en H.F. Schouten Versie 11, 24 januari 2012 Overzicht kernobjecten primaire processen Versie, 24 januari 202 Overzicht kernobjecten primaire processen voert uit Onderzoek Onderzoeks resultaat Contact 0.. met Medewerker levert materiaal Toets materiaal Materiaal.. t uitgevoerd door.. werkt

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners.

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners. Exact Group B.V., 2017. All rights belong to their respective owners. BEST PRACTICES: DIT MOETEN JULLIE TOCH EERDER HEBBEN GEDAAN? EXACT LIVE 2017 Exact Group B.V., 2017. All rights belong to their respective

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW)

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Verbetersleutels voor informatiemanagement Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Bij de start van een nieuw studiejaar Friesland College

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur. Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016

HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur. Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016 HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016 Agenda IM binnen Aventus Procesmanagement Projecten HKS Opzet Wiki Informatiemanagement

Nadere informatie

ICT BENCHMARK BVE 2014

ICT BENCHMARK BVE 2014 ICT BENCHMARK BVE 2014 16 januari 2014 Martijn Broekhuizen Noorderpoort Jef van den Hurk M&I/Partners AGENDA ICT Kostenbenchmark BVE 2014: Waarom Wat Hoe Nieuw in de benchmark: Triple A Applicatielandschap

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Kennis & expertise. Sturing & beheersing. Herkenbare kwaliteit

Kennis & expertise. Sturing & beheersing. Herkenbare kwaliteit DFS 2020 Kennis & expertise Sturing & beheersing Herkenbare kwaliteit EUROPESE AANBESTEDING NIEUW FINANCIEEL MANAGEMENTSYSTEEM Inlichtingenbijeenkomst 19 april 2016 2 AGENDA 1. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VKR/RMO-SERVICEDOCUMENT: ORGANISATIE RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VERSIE: MAART 2015 DOOR: Jeroen van Esch en Han Swaans MEDE MOGELIJK GEMAAKT

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Toelating en inschrijving

Toelating en inschrijving Aanleiding Strategische doelen Erasmus Universiteit onder druk Belangrijke knelpunten in de begeleiding studenten (instroom, doorstroom, uitstroom) Oplossing: 1. ketenbenadering processen rondom Student

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Martijn Broekhuizen Informatiemanager Noorderpoort Chantal van Minnen Hoofd Studentzaken Noorderpoort 15.000 MBO 1.000 Educatie 1.000

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou?

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? De reis van ROC Eindhoven om te komen tot permanent verbeteren op basis van integraal Performance Management (ipm) Anouk Vromans November 2011 De aanleiding Tegenstrijdige

Nadere informatie

Presentie/absentie met chipkaart. 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages

Presentie/absentie met chipkaart. 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages Presentie/absentie met chipkaart 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages 1 Waarom digitaliseren van de aanwezigheidsregistratie? Standaardisering/uniformering

Nadere informatie

Ouderavond BOC

Ouderavond BOC Ouderavond BOC1 2015-2016 Programma ouderavond Informatie: 19.00-20.00 uur Presentatie is terug te vinden op: www.rijnijssel.nl/cios 2 Inhoud ouderavond 1. Introductie SLB er 2. Opleidingsstructuur CIOS

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Cohortsystematiek en onderwijslogistiek

Cohortsystematiek en onderwijslogistiek Cohortsystematiek en onderwijslogistiek Gert Idema, 8--0 Achtergrond 00 Ontstaan Inholland 008-00 Team Proceskwaliteit tijdigheid cijfers, tijdigheid roosters ruimtegebruik 0-0 OER 0-05 Project Onderwijslogistiek

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015)

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) Op verzoek van de externe stuurgroep van de Netwerkschool ROC Nijmegen brachten het opleidingsteam, de projectgroep en de werkgroep van deze

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014 Een 'werkende examencommissie Inhoud workshop Stellingendiscussie Presentatie: hoe hebben we bij Nova de professionalisering van de examencommissie aangepakt? Ervaren van een door ons gebruikte werkvorm:

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK

VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK SAMBO-ICT CONFERENTIE 2 OKTOBER 2015 People, Process & Technology SUZAN KOUWENHOVEN FRANK PINXT RENÉ VAN DEN BERG DOMEIN NFORMATIEMANAGER MANAGER ICT OPERATIONS

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Selectielijst. Archiefbescheiden van de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland

Selectielijst. Archiefbescheiden van de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland Selectielijst Archiefbescheiden van de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland Versie: augustus 2008 1 1. Primaire taken 1 A. Taak Monitoring en selectie B. Werkproces Het opzetten van een

Nadere informatie

.. en met vertrouwen

.. en met vertrouwen .. en met vertrouwen Transities in schema: eindtermenonderwijs > competentiegericht onderwijs. exclusief klassikaal georganiseerd onderwijs > onderwijs met variëteit in het weekprogramma. beperkte inzet

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Moderne onderwijslogistiek. Wim Konings (Graafschap College) Peter Verdaasdonk (Advitrae) sambo~ict 30 januari 2013

Moderne onderwijslogistiek. Wim Konings (Graafschap College) Peter Verdaasdonk (Advitrae) sambo~ict 30 januari 2013 Moderne onderwijslogistiek Wim Konings (Graafschap College) Peter Verdaasdonk (Advitrae) sambo~ict 30 januari 2013 Visie onderwijslogistiek 8.500 studenten hebben gemiddeld zo n 20 uur les per week. Dan

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Rollen in de functie van de D-Docent in het MBO

Rollen in de functie van de D-Docent in het MBO Rollen in de functie van de D-Docent in het MBO Als start van de synthese opdracht is een inventarisatie gemaakt bij D-docenten van welke taken ze uitoefenen binnen hun functie. Daarbij is gevraagd naar

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Education Service Centre. 5 oktober Opdrachtgever Koninklijk Conservatorium Den Haag

Profiel. Hoofd Education Service Centre. 5 oktober Opdrachtgever Koninklijk Conservatorium Den Haag Profiel Hoofd Education Service Centre 5 oktober 2017 Opdrachtgever Koninklijk Conservatorium Den Haag Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken?

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Marieke Nicolaij Adviseur Informatiemanagement Mp.nicolaij@noorderpoort.nl Martijn Broekhuizen Informatiemanager Twitter: @awini Ma.broekhuizen@noorderpoort.nl Inhoud

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie 15-12-2016 Auteur: Pieter van Manen Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland COPYRIGHT Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland.

Nadere informatie

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of...

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of... Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland BPV: logistieke nachtmerrie of... Onderwerpen Introductie ROC Zeeland en BPV OnStage: implementatie binnen de sector ICT Leerpunten uit het project Interactie en vragen Aanleiding

Nadere informatie

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden. 1. Omgeving

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden. 1. Omgeving Overzicht van taken en verantwoordelijkheden 1. Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd in Nederland, in de gemeentes en steden. De studentenbegeleider is een zelfstandig ondernemer, een zelfstandige

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Opleidingsdomeinen. Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012

Opleidingsdomeinen. Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012 Opleidingsdomeinen Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012 Frans Bergmans, hoofd studentenbeheer ROC Eindhoven Wim Konings, informatiemanager Graafschap College Pierre Veelenturf, MBO Raad Agenda 1 Waarom

Nadere informatie

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl

CV Tjeerd Oomens tel: 0346-284582/06-24766165 tjeerd.oomens@planet.nl Curriculum Vitae Personalia Naam Voornamen Oomens Tjeerd (Willem Sebastiaan) Adres Zebraspoor 209 3605 GM Maarssen Telefoon 0346-284 582 06-247 66 165 E-mail tjeerd.oomens@planet.nl Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

TRIPLE A IN DE PRAKTIJK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND

TRIPLE A IN DE PRAKTIJK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND TRIPLE A IN DE PRAKTIJK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND Vrijdag 30 september 2016 Ronde 3, 14:15 15:00 Suzan Kouwenhoven Lennart van Velzen AGENDA Even voorstellen Over ROC Midden Nederland Triple A Informatie-architectuur

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop

Contractcompliance. Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop Contractcompliance Je krijgt wat je verdient, maar de leverancier ook! Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Concerninkoop Controle of Communicatie? Wat doen we concreet? De blik naar buiten De blik

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie