Matthé Drost Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Matthé Drost 9-6-2012. Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)"

Transcriptie

1 Matthé Drost Proces Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)

2 MAVIM 2008

3 MAVIM implementatie Uitgangspositie We moeten alle processen beschrijven Niet beantwoord: Wie werken ermee? Wie is de opdrachtgever en wie is verantwoordelijk? Wie maakt de beschrijvingen en wie houdt wijzigingen bij? Hoe communiceer je dit met anderen?

4 MAVIM praktijk Procesanalisten waren trots Rest van de organisatie deed er niets mee Kostbaar om in stand te houden

5 Nieuwe aanpak Wat wil ik bereiken? Breed draagvlak creëren! Projectmatige aanpak (in fasen). PDCA cyclus toepassen.

6 Informatiebeleid Procesmodel ROC Nijmegen Versie 2.05: Auteurs : Rob Knechten, Mark de Jong, John Onion, Matthé Drost B1.1 KOERSDOCUMENT B1.2 Meerjarendoelstelling B1.3 ROC Kaderbrief B1.4 Managementcontracten Rapportage - B1.5 Begroting 1.6 Management Intern Extern B1.7 Jaarverslag B1. Bestuur Financieel A. Weten regelgeving. - min OC&W (inspectie) - Duo - Kenniscentra (Colo) B2. Onderwijs B3. Beroepsveld B4. Bedrijfsvoering B2.1 Team Jaarplan (TJP) B3.1 Business plan B4.1 Business plan B2.2 Budgettering B3.2 Budgettering B4.2 Budgettering B2.3 Management contract B3.3 Management contract B4.3 Management contract Procesplaat Operations (FZ, Inkoop, ICT, ADM (Concern, SA, PZ)), Control, S&B (O&K, C&M, HRM), PPM, IM B2.4 Inspectieonderzoek B2.5 Bekostiging B3.4 Ondersteuning / Innovatie B2.6 Verslaggeving B3.5 Verslaggeving - sociaal C5. Beheren toegang S1. Studentenadministratie S2. Student Loopbaanbeheer S1.1 Aanmelding en (her)inschrijven Student - (Her)inschrijven - Communicatie met student (incl. onderwijsovereenkomsten) S2.1 Beheren BOL & BBL en Competenties S1.2 Verwerken aanmelding - verwerken gegevens + docs - verwerken her-inschrijvers S2.2 Beheren Mogelijke Leer routes, leereenheden en toetsen S1.8 Verantwoording S1.3, Initiëren financiële S1.4 Mgmt Student gegevens S1.5 Student aanwezigheid S1.6 Student uitschrijven S1.7 Produceren S1.9 Archiveren - CFI - contractpartijen transactie - Mutaties student -Tussentijds - Uitschrijven waardedocumenten - waardedocumenten - RMC - bedrijven - OGK (Onderwijs - Mutaties studie - Rapportage -Tussentijds - Diploma s - verantwoording - IBG - inspectie onderwijs Gerelateerde Kosten) - BPV overeenkomsten - Melding DUO - Bij overlijden - Certificaten - inburgering - intern - Schoolgeld - Verklaringen - ad hoc S2.3 Beheren voorwaarden S2.4 Begeleiding Studie S2.5 Individuele leerroutes leereenheden, leereenheden, - waardedocumenten S2.6 Monitoren inschrijven S2.7 Monitoren studievoortgang S2.8 Archiveren voor - SLB - Collegeroosters - Docent - EVC's toetsen toetsen - Toetsroosters - Decaan - Vrijstellingen - Roostergroepen - Switchen opleiding C4 Communiceren besloten exterene groep ** EXTRANET ** - Decanen - Kenniskringen - Bedrijven C3. Communiceren extern ** INTERNET** - potentiele student - potentieel bedrijfsactiviteit C2. Communiceren intern ** INTRANET** - Sector / Locatie - Groep / Individu - Student / Medewerker C1 Beheer relaties - Intern (medew, student) Communicatie ROC Nijmegen E1. Werving studenten E1.1 Markt onderzoek E1.2 Evenementen E1.3 Werving en promotie E3. Werving bedrijven E3.1 Markt onderzoek E3.2 Evenementen E3.3 Werving en promotie T1. Facilitair T2. PZ T3. ICT/Informatisering T4. Financieel T5. Vastgoed T6. M & C T7. Inkoop P1. Instroom P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen Begeleidingsprofiel (BGP) P1.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L3. Offerte Gebaseerde Dienstverlening (2e, 3e geldstroom) T1.1 Postafhandeling T3.1 Project (portfolio) T4.1 Beheren Grootboek T5.1 Verwerving T6.1.Beheer huisstijl - Intern T7.1 Beheren - Inkoopbeleid - Aanbestedingskalender P1.2 Intakegesprek Assessment Warme overdracht P1.4 Vaststellen studiekeuze T1.2 Bestellingen/ goederenstromen T2.1 Instroom - Werving & Selectie, - Sollicitatie, - Aanname - Registratie, - Accounts beheeren T3.2 Call & Incident T4.2 Verwerken Boekhoudkundige transacties - Kas, Bank, Overig T1.3 Verhuren & reserveren T2.2 CAO uitvoering T5.2. Inrichting T3.3 Change T6.2. Beheer imagovisie - Intern T7.2 Verwerving (incl. EA) - Leveranciers P2. Introductie, begeleiding en zorgstructuur P2.1 Beroepsoriëntatie P2.3 Voorlopig resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleiding Groep/individueel T1.4 Beveiliging & Incidenten T4.3 Beheren Bekostigings opbrengsten T3.4 Problem P2.2 Opstellen POP + bijstellen Begeleidingsprofiel P2.4 Feedback begeleider/ deelnemer P2.6 EVC en/of vrijstelling vaststellen T1.5 Opdrachten & aanpassingen/ wijzigingen T4.4 Project Boekhouding T5.3 Beheren P3. Onderwijs uitvoeren T1.6 Informatievoorziening receptie T3.5 Release & leverings-t3. Configuration T4.5 Activa Boekhouding T5.4 Aanpassen T6.3 Beheren standaardtekstent6.4 Produceren publicaties - Intern - Persberichten - Jaarverslag T7.3. Contracteren - Leveranciers P2.7 Zorg & Trajectbegeleiding L 1.1 Planning onderwijsontwikkeling - operationeel - pedagogisch didactisch klimaat L2.1 Planning onderwijslogistiek - Personeel - Operationeel - Financieel T2.3 Formatie budgettering L3.1 Planning contractactiviteiten - Personeel - Operationeel - Financieel T7.3 Beheren en monitoren - Leveranciers L3.2 Registreren en classificeren - Marktsignalen T4.6 Doorbelastingen T7.4 Aanpassen - Productassortiment P3.1 Oriëntatie op leerinhoud + verplichte kaders P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.5 Voorlopige resultaten vaststellen P3.7 inschrijven assessment (eventueel) P3.9 Begeleiden student L3.3 Validatie en kwalificeren - Marktsignalen T1.7 Diensten externe bedrijven T3.7 Service level T5.5 Afstoten T4.7 Factureren, incasso / storno T6.5 Communicatiekanalen managen - Aanleverende scholen - Werkveld, - Internationaal T7.5 Afstoten - Leveranciers P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 Voortgangsgerichte toetsing P3.6 Feedback geven P3.8 Reflectie + doorstroom P3.10 Aanwezigheidsregistratie L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling L1.3 Samenwerkingsverband - curriculum - leereenheden / modules en aansluitingen - toetscriteria en toetsen - vmbo mbo - assessment - mbo - hbo -OER -handboek examinering -studenten informatiegids L2.2 Vaststellen - Intakeprognose - Onderwijsaanbod - Onderwijslocaties - Onderwijspersoneel T2.4 POP, competenties en portfolio L2.3 Roosteren - Onderwijsaanbod samen met intakeprognose, onderwijslocaties en onderwijspersoneel P3.11 Opnemen in portfolio T2.5 HRM services - NAW, - Salaris, - Verlof L2.4 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L3.4 Maken, valideren en goedkeuren - Inhoudelijk voorstel - Personeel en middelen reserveren T1.8 Beheer & controle T.3.8 Availability T4.8 Debiteuren T5.6 Archiveren P4. Toewijzen BPV (Beroepspraktijkvorming) L1.4 Vaststellen leerroute (minoren en/of keuzevakken) L2.5 Herroosteren met bijgestelde - Intake(prognose) - Onderwijsaanbod - Onderwijslocaties - Onderwijspersoneel T2.6 Flex inhuur - Accounts beheren T6.6 Archiveren - Producten T7.6 Publiceren - Productassortiment intern - Productassortiment extern T1.9 Storingen/ klachten T3.9 Capacity P4.1 Opstellen BPV profiel P4.3 BPV uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaat T4.9 Crediteuren T7.7 Bestellen - Producten - Diensten L1.5 Aanwezigheidregistratie-eisen vaststellen L2.6 Publiceren - Rooster intern - Rooster extern L3.5 Maken, valideren en goedkeuren - Financiële voorstel T2.7 Doorstroom - Accounts beheren T1.10 Organisatorische processen T4.10 Betalingen P4.2 Werven BPV en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheidsregistratie T3.10 Service continuity L1.6 Onderwijs en toets beheer (content) incl. goedkeuringproces L2.7 Beheer, reproductie (of inkoop) en distributie - Onderwijsmaterieel - Onderwijsleermiddelen T.1.11Afval beheer L3.6 Versturen en monitoren - Offerte T2.8 Uitstroom - Accounts beheren T4.11 Analyse Rapportage P5. Examineren/certificeren P5.1 Vaststellen studieresultaat T1.12 Toegangbeheer & controle T3.11 Security T7.8 Monitoren bestelingen - Product leveringen - Dienst leveringen P5.3 Afnemen examen P5.5 Verzoek voor verstrekken waardedocument L1.7 Content Publicatie en zoekbaar maken L2.8 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern - Rooster examens L3.7 Rooster op basis van getekende offerte - Producten - Personeel - Middelen - Facturen T2.9 Arbo T4.12 Begroting en budgetten opstellen T1.13 Beheer & afrekenen /doorbelasten - Print/Kopie/Scan T3.12 Functioneel & beheer T7.9 Fysieke distributie - Product P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verklaringen) P5.4 Vaststellen resultaten T4.13 Control cyclus L1.8 Content - Statistische analyse - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L3.8 Archiveren - Correspondentie - Goedkeuringen - Offerte - Getekende offerte T2.10 Verzuim T1.14 Catering beheer T3.13 Telefonie & beheer T7.10 Monitoren kwaliteit - Product - Dienst T4.14 Afsluiting E2. Alumni E2.1 Beheren Alumni bestand E2.2 Loopbaan begeleiding E2.3 Kennis en kunde ondersteuning (LLL) L1.9 Content - Archiveren T1.14 Archiveren `T2.11 Archiveren en waardedocumenten T3.14 Archiveren T4.15 Archiveren T7.11 Archiveren M1. Operationele M2 Operationele M3. Analyse maangement M4 Dashboard Executive informatie per afdeling informatie per cluster / team / informatie Management Informatie. dienst Managementinformatie K4 Professionaliseren K1 Beleid ontwikkelen K2 Ondersteunen & Adviseren K3 Monitoren Kwaliteit (PDCA)

7 Jaarkalender

8 - min OC&W (inspectie) - Duo - Kenniscentra (Colo) E1.1 Markt onderzoek E1.2 Evenementen E1.3 Werving en promotie E3.1 Markt onderzoek E3.2 Evenementen E3.3 Werving en promotie B1.1 KOERSDOCUMENT B2.1 Team Jaarplan (TJP) B3.1 Business plan B4.1 Business plan P1. Instroom P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen Begeleidingsprofiel (BGP) P1.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P1.2 Intakegesprek Assessment Warme overdracht P1.4 Vaststellen studiekeuze B1.2 Meerjarendoelstelling B2.2 Budgettering B3.2 Budgettering B4.2 Budgettering B1.3 ROC Kaderbrief B1.4 Managementcontracten B2.3 Management contract B3.3 Management contract B4.3 Management contract B2.4 Inspectieonderzoek B2.5 Bekostiging B2.6 Verslaggeving S1.8 Verantwoording S1.1 Aanmelding en S1.2 Verwerken aanmelding S1.3, Initiëren financiële S1.4 Mgmt Student gegevens S1.5 Student aanwezigheid S1.6 Student uitschrijven S1.7 Produceren S1.9 Archiveren - CFI - contractpartijen (her)inschrijven Student - verwerken gegevens + docs transactie - Mutaties student -Tussentijds - Uitschrijven waardedocumenten - waardedocumenten - RMC - bedrijven - (Her)inschrijven - verwerken her-inschrijvers - OGK (Onderwijs - Mutaties studie - Rapportage -Tussentijds - Diploma s - verantwoording - IBG - inspectie onderwijs - Communicatie met student (incl. Gerelateerde Kosten) - BPV overeenkomsten - Melding DUO - Bij overlijden - Certificaten - inburgering - intern onderwijsovereenkomsten) - Schoolgeld - Verklaringen - ad hoc S2.1 Beheren S2.2 Beheren S2.3 Beheren voorwaarden S2.4 Begeleiding Studie S2.5 Individuele leerroutes leereenheden, leereenheden, - waardedocumenten S2.6 Monitoren inschrijven S2.7 Monitoren studievoortgang S2.8 Archiveren BOL & BBL en Mogelijke voor - SLB Competenties Leer routes, - Collegeroosters - Docent - EVC's toetsen toetsen leereenheden en toetsen - Toetsroosters - Decaan - Vrijstellingen - Roostergroepen - Switchen opleiding P2. Introductie, begeleiding en zorgstructuur P2.1 Beroepsoriëntatie P2.3 Voorlopig resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleiding Groep/individueel P2.7 Zorg & Trajectbegeleiding P2.2 Opstellen POP + bijstellen Begeleidingsprofiel P2.4 Feedback begeleider/ deelnemer P2.6 EVC en/of vrijstelling vaststellen B1.5 Begroting P3. Onderwijs uitvoeren P3.1 Oriëntatie op leerinhoud + verplichte kaders P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.5 Voorlopige resultaten vaststellen P3.7 inschrijven assessment (eventueel) P3.9 Begeleiden student 1.6 Management Rapportage Operations (FZ, Inkoop, ICT, ADM (Concern, SA, PZ)), Control, S&B (O&K, C&M, HRM), PPM, IM P3.11 Opnemen in portfolio P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 Voortgangsgerichte toetsing P4. Toewijzen BPV (Beroepspraktijkvorming) P4.1 Opstellen BPV P4.2 Werven BPV profiel en matchen P4.3 BPV uitvoeren P4.4 Opnemen in en begeleiden portfolio P4.5 Vastleggen studieresultaat B3.4 Ondersteuning / Innovatie B3.5 Verslaggeving P5. Examineren/certificeren P5.1 Vaststellen studieresultaat L 1.1 Planning L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling L1.3 Samenwerkingsverband L1.4 Vaststellen leerroute L1.5 Aanwezigheid- L1.6 Onderwijs en toets L1.7 Content L1.8 Content onderwijsontwikkeling - curriculum - leereenheden / modules en aansluitingen (minoren en/of registratie-eisen beheer (content) Publicatie en - Statistische analyse - operationeel - toetscriteria en toetsen - vmbo mbo keuzevakken) vaststellen incl. zoekbaar maken - Intern evaluatie - pedagogisch - assessment - mbo - hbo goedkeuringproces - Kwaliteitstoets didactisch klimaat -OER -handboek examinering -studenten informatiegids L2.3 Roosteren L2.5 Herroosteren met L2.1 Planning L2.2 Vaststellen L2.4 Terugkoppelen L2.6 Publiceren L2.7 Beheer, reproductie L2.8 Archiveren - Onderwijsaanbod bijgestelde onderwijslogistiek - Intakeprognose - Onoplosbare - Rooster intern (of inkoop) en distributie - Rooster intern samen met - Intake(prognose) - Personeel - Onderwijsaanbod roosterconflicten - Rooster extern - Onderwijsmaterieel - Rooster extern intakeprognose, - Onderwijsaanbod - Operationeel - Onderwijslocaties - Onderwijsleermiddelen - Rooster examens onderwijslocaties en - Onderwijslocaties - Financieel - Onderwijspersoneel onderwijspersoneel - Onderwijspersoneel L3.7 Rooster op basis van L3.1 Planning L3.2 Registreren en L3.3 Validatie en L3.4 Maken, valideren L3.5 Maken, valideren L3.6 Versturen L3.8 Archiveren getekende offerte contractactiviteiten classificeren kwalificeren en goedkeuren en goedkeuren en monitoren - Correspondentie - Producten - Personeel - Marktsignalen - Marktsignalen - Inhoudelijk voorstel - Financiële voorstel - Offerte - Goedkeuringen - Personeel - Operationeel - Personeel en - Offerte - Middelen - Financieel middelen reserveren - Getekende offerte - Facturen T1.13 Beheer & afrekenen T1.1 Postafhandeling T1.2 Bestellingen/ T1.3 Verhuren & T1.4 Beveiliging & T1.5 Opdrachten & T1.6 Informatievoorziening T1.7 Diensten T1.8 Beheer & T1.9 Storingen/ T1.10 Organisatorische processen beheer & controle beheer T.1.11Afval T1.12 Toegangbeheer T1.14 Catering /doorbelasten goederenstromen reserveren Incidenten aanpassingen/ wijzigingen receptie externe bedrijven controle klachten - Print/Kopie/Scan T2.1 Instroom - Werving & T2.5 HRM services T2.2 CAO uitvoering T2.3 Formatie budgettering T2.4 POP, competenties T2.6 Flex inhuur T2.7 Doorstroom T2.8 Uitstroom T2.9 Arbo T2.10 Verzuim Selectie, - Sollicitatie, - Aanname - NAW, - Salaris, en portfolio - Accounts beheren - Accounts beheren - Accounts beheren - Registratie, - Accounts beheeren - Verlof T3.1 Project (portfolio) T3.2 Call & Incident T3.3 Change T3.4 Problem T3.5 Release & leverings-t3. & beheer & beheer Configuration T3.7 Service level T.3.8 Availability T3.9 Capacity T3.10 Service continuity T3.11 Security T3.12 Functioneel T3.13 Telefonie T4.1 Beheren T4.2 Verwerken T4.3 Beheren T4.4 Project T4.5 Activa T4.6 Doorbelastingen T4.7 Factureren, T4.8 Debiteuren T4.9 Crediteuren T4.10 Betalingen T4.11 Analyse T4.12 Begroting en T4.13 Control Grootboek Boekhoudkundige transacties Bekostigings Boekhouding Boekhouding incasso / storno Rapportage budgetten opstellen cyclus - Kas, Bank, Overig opbrengsten T5.1 Verwerving T5.2. Inrichting T5.3 Beheren T5.4 Aanpassen T5.5 Afstoten T5.6 Archiveren T6.1.Beheer huisstijl T6.2. Beheer imagovisie T6.3 Beheren standaardtekstent6.4 Produceren publicaties T6.5 Communicatiekanalen managen T6.6 Archiveren - Intern - Persberichten - Aanleverende scholen - Producten - Intern - Intern - Jaarverslag - Werkveld, - Internationaal T7.1 Beheren T7.6 Publiceren T7.7 Bestellen T7.8 Monitoren bestelingen T7.10 Monitoren kwaliteit T7.2 Verwerving (incl. EA) T7.3. Contracteren T7.3 Beheren en monitoren T7.4 Aanpassen T7.5 Afstoten T7.9 Fysieke distributie - Inkoopbeleid - Productassortiment intern - Producten - Product leveringen - Product - Leveranciers - Leveranciers - Leveranciers - Productassortiment - Leveranciers - Product - Aanbestedingskalender - Productassortiment extern - Diensten - Dienst leveringen - Dienst P3.6 Feedback geven P3.8 Reflectie + doorstroom P3.10 Aanwezigheidsregistratie P4.6 Aanwezigheidsregistratie P5.3 Afnemen examen P5.5 Verzoek voor verstrekken waardedocument P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verklaringen) P5.4 Vaststellen resultaten B1.7 Jaarverslag - Financieel - sociaal E2.1 Beheren Alumni bestand E2.2 Loopbaan begeleiding E2.3 Kennis en kunde ondersteuning (LLL) L1.9 Content - Archiveren T1.14 Archiveren `T2.11 Archiveren en waardedocumenten T3.14 Archiveren T4.14 Afsluiting T4.15 Archiveren T7.11 Archiveren Proces Informatiebeleid Procesmodel ROC Nijmegen Versie 2.05: Auteurs : Rob Knechten, Mark de Jong, John Onion, Matthé Drost Intern Extern B1. Bestuur A. Weten regelgeving. B2. Onderwijs B3. Beroepsveld B4. Bedrijfsvoering C5. Beheren toegang S1. Studentenadministratie S2. Student Loopbaanbeheer Jaarkalender C1 Beheer relaties C2. Communiceren intern C3. Communiceren extern C4 Communiceren besloten ** INTRANET** ** INTERNET** exterene groep - Intern (medew, student) - Sector / Locatie - potentiele student ** EXTRANET ** - Groep / Individu - potentieel bedrijfsactiviteit - Decanen - Student / Medewerker - Kenniskringen - Bedrijven E1. Werving studenten E3. Werving bedrijven T1. Facilitair L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L3. Offerte Gebaseerde Dienstverlening (2e, 3e geldstroom) E2. Alumni M1. Operationele M2 Operationele M3. Analyse maangement M4 Dashboard Executive informatie per afdeling informatie per cluster / team / informatie Management Informatie. dienst K1 Beleid ontwikkelen K2 Ondersteunen & Adviseren K3 Monitoren K4 Professionaliseren T2. PZ T3. ICT/Informatisering T4. Financieel T5. Vastgoed T6. M & C T7. Inkoop ROC Nijmegen Communicatie Managementinformatie Kwaliteit (PDCA) trigger trigger Feedback Feedback RACI s Documen ten & systemen Procesbeschrijvingen Onderwijs & Bedrijfsvoering Rollen Acties

9 Jaarkalender als instrument Doelstelling komend jaar: Vervolmaken van de 1 ste versie van de JK Evalueren en verbeteren van de JK Per MT is er een verantwoordelijke procesmanager (is ook WG-lid) Maandelijks wordt de JK in de MT s besproken (twee maanden vooruit) Maandelijks wordt de JK in de WG besproken (één maand vooruit) MT geeft aan waar knelpunten zitten, via procesmanager gaat dit naar de WG en geeft opdracht voor procesanalyse Knelpunten worden geanalyseerd, beschreven en gevalideerd (m.b.v. standaard methode)

10 Processen & Proceseigenaren

11 Werkgroep samenstelling Onderwijsdirectie (2 onderwijs teammanagers) Strategie & Beleid (kwaliteits) Operations Finance & Control Informatiemanager Directeur onderwijs, tevens voorzitter Projectleider

12 Werkgroep taakomschrijving Contactpersonen brengen maandelijks de Jaarkalender in bij de MT s. Bespreken de Jaarkalender en geven knelpunten door aan de informatiemanager (= proceseigenaar). Tijdens de WG vergadering wordt besproken wat er met de knelpunten moet gebeuren en worden keuzes gemaakt welke knelpunten geanalyseerd moeten worden en wie daarbij betrokken moeten worden. Stelt beschreven processen vast.

13 Tool Portal ROC Nijmegen (MS sharepoint, outlook, office) Voordelen tool: - Geen extra kosten - Voor iedereen bereikbaar - Geïntegreerd in dagelijks werk / agenda - Scheiding centraal en decentraal TIP: Hier ga ik niet over, bestaat niet meer!

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo

Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo In samenwerking met Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 4 1 Inleiding 5 1.1 Sturing op basis

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Productencatalogus 2015. Basispakket

Productencatalogus 2015. Basispakket Productencatalogus 2015 Basispakket Versie 16.04.2014 Herzien 02.04.2015 PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2015 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: 1. Advisering financiële & business control 2. Beleidsadvisering

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 18.30 Welkom 18.40 Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid 19.45 Pauze (Leo Ruijs) 20.00

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Inspiratie voor taal en rekenen

Inspiratie voor taal en rekenen Inspiratie voor taal en rekenen Geachte lezer, Taal en rekenen zijn de zuurstof van ons onderwijs. Taal is niet alleen de expressie, maar ook de essentie van begrip. Er is zoveel meer mogelijk als je je

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Inrichtingsplan SSC ICT

Inrichtingsplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Inrichtingsplan SSC ICT onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 15 december 2004 Versie 2.0 Inhoudsopgave Documentbeheer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie