28 Multimodaal vervoer Een totale logistieke benadering brengt partijen samen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 Multimodaal vervoer Een totale logistieke benadering brengt partijen samen."

Transcriptie

1 interface M a g a z i n e MAY - JUNE 2005 February/March 2006, Issue 36 CxO verschijnt tweemaandelijks,6 jaargang, February/March 2006, Issue 36, afgiftekantoor Brussel X p106176, toelating gesloten verpakking, PB-België b-7, Prijs lidmaatschap 105,00 (Excl. btw) Management & Human Resources 7 Politicy moeten minder beloven en dubbel zoveel doen CxO sprak met Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering. 9 Monthly Headlines Management 10 Manager van het Jaar zweert bij 5 to 8 Technologiebedrijf Option sleept begeerde titel Onderneming van het jaar en zijn CEO deze van Manager van het Jaar in de wacht. 11 Boss Paints en de kwaliteit van de beleving Het waardengedreven bedrijf als alternatief voor economische stagnatie. 13 Het belang van inrichtingsmanagement en van virtuele kantoren Facility Management (deel 2). Sales & Marketing 15 Dienstverlening maximaliseren via contact center Idecom, outsourcingpartner van de VUM leidt de dienstverlening van de groep in goede banen. 16 Monthly Headlines Sales & Marketing ICT & Networks 18 Monthly Headlines ICT & Networks 21 CIOnet wil CIO s en ICT managers samenbrengen. Het nieuwe CIOnet wil ook een online zakennetwerk zijn, maar eentje dat de zaken anders aanpakt. 22 Outsourcing documentaire: 80% de croissance par an Selon Strategy Parnters, le marché de l outsourcing documentaire en Europe pèse 1,495 milliards d euros. La Belgique représente 7% de ce marché. Insert: Interface Magazine 24 pages of interesting articles about the IT Security Value Chain. 24 CIO s zijn geen ras apart Newsletter CIOnet Logistics & Manufacturing 26 Monthly Headlines Logistics & Manufacturing 27 Warehouses getuigen van welvaart Warehouses: onmisbare schakel tussen mensen en hun goederen. 28 Multimodaal vervoer Een totale logistieke benadering brengt partijen samen. 29 De 18 miljoen euro van Patrik Latin Nieuw Internationaal Distributiecentrum van Sentipharm in Boortmeerbeek. Legal & Finance 30 Monthly Headlines Business Law 32 De invoering van de IFRS-normen bij het beursgenoteerde LSG Erik Vanderhaegen, CFO van het beursgenoteerde Laundry Systems Group (LSG) over de invloed van de nieuwe boekhoudstandaarden. 34 Monthly Headlines Finance 35 Domeinnamen Met het ter beschikking komen van de.eu-domeinnamen is een nieuwe wedloop ontstaat die voor veel bedrijven een mooi kostenplaatje kan opleveren. Juridische discussies zijn geen uitzonderingen, maar ook boekhoudkundig is niet alles duidelijk. 36 Het Belgisch Staatsblad, een onschatbare bron aan informatie Sinds 1997 online (www.staatsblad.be). Varia 37 The difference between hard selling and networking We take a deeper look into the difference between (hard) selling and networking to solve some of the misunderstandings about networking. 38 Wie wordt de Vlaamse JO 2006? Newsletter Junior Chamber International 39 Het belang van de juiste lokalisatie bij het opstarten van een investering in China Zakendoen in China en professioneel met de Chinese markt omgaan is geen evidentie. 40 Schitterend mooie, verrassende sportlimousines Maserati Quattroporte, perfect elegant en sportief. Mercedes CLS, tussen droom en werkelijkheid. 42 Best European Business Awards in Brussel uitgereikt 43 Gary Hamel over management innovation Newsletter Vlaamse StrategieVereniging Politici moeten minder beloven en dubbel zoveel doen. CxO sprak met Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering 7 Manager van het Jaar, Jan Callewaert, oprichter en bedrijfsleider van Option zweert bij 5 by 8 10 CIOnet Profile: Edwin D Hondt, Umicore: CIO s zijn geen ras apart 24 Mercedes CLS, tussen droom en werkelijkheid 41

2 the new S200 T H I N K I N G A H E A D M O V I N G F O R W A R D A L W AY S I N F O R M E D J O B D O N E... KEEP THE WORLD IN ONE DISTRIBUTED BY

3 editoriaal/éditorial Dirk Vermant uitgever/éditeur & directeur Nanotechnologie, you ain t seen nothing yet Nanotechnologie, sommigen onder ons hebben er al over gehoord, weinigen echter weten er het fijne van. Logisch want tot op heden speelde de ontwikkeling van deze grensverleggende wetenschap zich uitsluitend af in de R&D-centra van kapitaalkrachtige multinationals en universiteiten. Maar daar komt stilaan verandering in. Nanotechnologie zag het levenslicht reeds in 1959 toen Nobelprijswinnaar Richard Feynman met zijn lezing There s plenty room at the bottom de basis legde voor deze wonderbaarlijke wetenschap. Wat houdt nanotechnologie precies in en wat kan het voor ons betekenen? Nanotechnologie maakt het mogelijk om te werken met deeltjes in de orde van grootte van een nanometer, één miljardste meter. Dit is de gemiddelde schaal van atomen en moleculen. Met een geschikte nanomachine kunnen wetenschappers losse atomen of moleculen op een rij of in een bepaald patroon plaatsen. Dit schept ongelooflijke mogelijkheden. Het klinkt allemaal wetenschappelijk, maar wat telt zijn de oneindige toepassingen, die onze wereld, die van onze kinderen en kleinkinderen drastisch kunnen veranderen. Computers zo groot als een luciferdoosje, verf die niet meer afbladert, ultralichte tennisrackets, gsm s en pda s met een geheugen van terabytes, zonnepanelen die veel meer zon opvangen, medicijnen die veel fijner werken en minder neveneffecten hebben. IBM, Intel, 3M, Dow Chemicalm Dupont, GE, allemaal doen ze aan nano-onderzoek. Er broeit dus wat in hun labo s. Moleculen zien en bestuderen via microscopen is niet nieuw, de structuur ervan kunnen manipuleren is echter wel nieuw. Hewlett Packard kondigde vorig jaar een grote doorbraak in nanotechnologie aan. We vinden de computer terug uit op moleculair niveau klonk het daar. Beeldt u in, de volledige nationale bibliotheek van België in een luciferdoosje. Men voorziet trouwens dat de huidige chiptechnologie in minder dan 10 jaar op een fysische limiet zal botsen. Bedrijven die investeren in nanotechnologie staan echter voor grote uitdagingen. Denk maar aan de internet bubble. Extreem geloof in een technologie kan leiden tot extreme kapitaalinjecties en nadien tot een investeringsvlucht, wanneer produkten niet snel genoeg de nodige winsten opleveren. De lucht en het water rondom ons bestaan uit natuurlijke nanodeeltjes. De natuur is een nanolab op zich als het door de tijd koolstofatomen van steenkool in diamant transformeert. Indien kunstmatig gemaakte nanodeeltjes een slechte invloed zouden hebben op ons lichaam, zou met deze technologie wel eens hetzelfde kunnen gebeuren als met genetisch gemanipuleerde voeding. La Nanotechnologie, vous n avez encore rien vu La nanotechnologie, on en a entendu parler, mais on n est pas nombreux à savoir en détail de quoi il s agit. Ce qui est logique puisque, jusqu à présent, le développement de cette science d avant-garde s est essentiellement déroulé dans les centres R&D de puissantes multinationales et d universités.mais cela a tendance à changer. La nanotechnologie a vu le jour en 1959 lorsque le prix Nobel Richard Feynman en posa les fondements avec son exposé intitulé There is plenty room at the bottom. En quoi consiste la nanotechnologie et que peut-elle signifier pour nous? Cette technologie permet en réalité de travailler avec des particules de l ordre de grandeur d un nanomètre, autrement dit d un milliard de mètre. Cela correspond à l échelle moyenne utilisée pour les atomes et les molécules. Un appareillage adéquat permet aux scientifiques de trier des atomes ou des molecules et de les placer dans un registre déterminé. Cela crée une infinité de possibilités. Même si le sujet s avère extrêmement scientifique, ce qui compte sont les multiples applications qui en découlent et qui seront déterminantes pour notre vie, celle de nos enfants et petits-enfants. Des ordinateurs grands comme une boîte d allumettes, de la peinture qui ne s écaille plus, des raquettes de tennis ultra-légères, des gsm et des pda dotés de terabytes de capacité de mémoire, des panneaux solaires qui captent beaucoup plus de soleil, des médicaments qui ont un effet plus pointu et qui provoquent moins d effets secondaires. IBM, Intel, 3M, Dow Chemical Dupont, GE, tous procèdent à la recherche nanotechnologique. C est l effervescence dans les labos. Observer et étudier les molécules au travers du microscope n est pas neuf. En revanche, manipuler leur structure, ça c est nouveau. Hewlett Packard a annoncé l an passé un importante percée relative à la nanotechnologie. Nous retrouvons l ordinateur au niveau moléculaire y affirma-t-on. Imaginez, l intégralité de la bibliothèque nationale de Belgique dans une boîte d allumettes. On prévoit d ailleurs que la technologie actuelle du chip sera confrontée d ici une dizaine d années à sa limite physique. Le sociétés qui investissent dans la nanotechnolgie doivent cependant faire face à de grands défis. Pensez à la bulle internet. Une foi extrême dans une technologie peut conduire à des injections de capitaux extrêmes, puis à une fuite de l investissement due à des produits qui n atteignent pas assez rapidement la rentabilité escomptée. L air et l eau qui nous entourent sont composés de nanoparticules. La nature est un labo nanotechnologique à part entière lorsque, avec l aide du temps, elle transforme des atomes de carbone en diamant. Par ailleurs, dans le cas où des nanoparticules artificielles auraient un effet néfaste sur notre organisme, il est probable que cette technologie subisse le même sort que celui réservé à la nourriture génétiquement manipulée. A d v e r t e e r d e r s l i j s t 2 IT (advertorial) 25 4C Consulting 21 BMW 4-5 CxO 20 Dalkia 14 Dangaard 2 Diamant 38 Digipoint 19 Econocom 10 Graydon 27 Luon 14 Merak 12 Merak (advertorial) 23 Microsoft 44 PwC 17 SPSS (advertorial) 31 Uniweb 9 VIL 8 February/March 2006 CxO Magazine 3

4 G&CO BMW 5 Reeks. Zowel op de weg naar zakelijk succes als op die naar het plezier is de BMW 5 Reeks Berline sinds jaar en dag de leider in zijn klasse. En met recht en reden: zijn krachtige, zuinige motoren en de luxueuze binnenruimte en standaarduitrusting maken hem tot de businesswagen bij uitstek. Van de gloednieuwe en zeer zuinige BMW 520d tot de uitermate exclusieve BMW 550i. De BMW 5 Reeks Touring weet dan weer een sterke persoonlijkheid te combineren met een praktische ingesteldheid. Zijn panoramische open dak, zijn kofferklep die in twee afzonderlijke delen geopend kan worden en zijn royale binnenruimte zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Met als bonus een voorbeeldige zuinigheid, koppel en vermogen. Bepaalde BMW 5 Reeks modellen zijn uitgerust met de integrale transmissie xdrive. In functie van de toestand van het wegdek zorgt deze BMW exclusiviteit in een fractie van een seconde voor een optimale verdeling van het vermogen over de vier wielen. BMW Financial Services biedt u innovatieve financiële formules aan. Voor meer informatie, bel naar

5 BMW 5 Reeks Echt rijplezier Elke rit wordt puur plezier. Beschikbare versies: BMW 523i, BMW 525i, BMW 525xi, BMW 530i, BMW 530xi, BMW 540i, BMW 550i, BMW 520d, BMW 525d, BMW 530d, BMW 530xd, BMW 535d, BMW M5. Milieu-informatie : Gemiddeld verbruik ( l/100km ) / CO 2 - uitstoot ( g/km) : 14,8-5,9/

6 CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar met een oplage van exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 105,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 135,00 euro en 150,00 euro buiten Europa. CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 105,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l Adhesion pour l Europe est à 135,00 euros et hors Europe à 150,00 euros. Jan Callant Hoofdredacteur Rédacteur en chef Dirk Vermant Uitgever - Directeur Editeur - Directeur Sylvie Scherrens Sales Manager Gerda Van Keer Marketing Officer Dirk Vackier Business Relations Manager Irmin Persy Secretariaat Secrétariat Raad der Wijzen Conseil des Sages fotogalerij van de leden: zie hieronder Galerie de photos des membres: voir ci-dessous Uitgeverij Redactie Administratie Regie Maison d éditions Rédaction Administration Régie CxO Europe bvba Wielstraat 12, b-2880 Bornem Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) internet: Redactie Rédaction Els Beerens, Jan Callant, Paul De Bruyne, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Guido Fonteyn, Frans Godden, Marc Honnay, Bruno Koninckx, Brecht Lambrecht, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Marleen Miechielsen, Paul Muys, Frans Uyttebroeck, Alex Van Breedam, Ad Van Poppel, Peter Verkooijen, Michel Visart CxO Testlab in samenwerking met en collaboration avec ps_testware Fotografie Photographie Patrick Van Hoof Lay-out Mise en page Francis Goethals/BoulevArt NV Verantwoordelijke uitgever Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, b-2880 Bornem Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de monthly headlines vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender. Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l autorisation écrite de l éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l / des auteur(s). Les faits communiqués dans les monthly headlines relèvent de la responsabilité de l envoyeur. CxO Europe bvba. Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Periodiek Pers/La Maison d editions CxO Europe est membre de l Union de la Presse Périodique C x O s R a a d d e r Wi j z e n C o n s e i l d e s S a g e s B o a r d o f t h e Wi s e María de Lourdes Dieck Assad Ambassadeur du Mexique Dirk Boogmans gedelegeerd bestuurder GIMV Guido Schouteet managing director LeasePlan Belgium Marc Olivié CEO & President Agfa-Gevaert Group Guido Van der Schueren voorzitter raad van bestuur Artwork Systems Jan Heiremans managing director StepStone Ronnie Leten President Industrial Air Division, Atlas Copco Ingrid Lieten directeur generaal De Lijn Christian Leysen voorzitter raad van bestuur AXE Luc Van den Bossche gedelegeerd bestuurder BIAC Pieter Larmuseau gedelegeerd bestuurder Mitsubishi Motors Belgium Paul de Rooij afgevaardigd bestuurder Ford Motor Company Kaat Exterbille managing director Kate Thomas & Kleyn Gerard van Os zaakvoerder van Os - Sonnevelt Peter Leyman gedelegeerd bestuurder Volvo Cars Nicolas Saverys gedelegeerd bestuurder Exmar Erik Van Heuven CEO Inno Mimi Lamote CEO E5-Mode Pierre-Jean Everaert voorzitter directiecomité InBev Luc De Bruyckere gedelegeerd bestuurder Ter Beke Marie-Françoise Plissart Olivier Serruys directeur Benelux Overtoom International Roger Heijens voorzitter PwC John Dejaeger gedelegeerd bestuurder BASF Etienne Blomme ondervoorz. directiecomité Telenet Hedwige Nuyens financieel directeur K.U.Leuven Ajit Shetty managing director Janssen Pharmaceutica Karel Baron Boone voorzitter Raad van Bestuur Lotus Bakeries Norbert Verkimpe CEO Wegener DM Eddy de Mûelenaere managing director Vandemoortele Bart Verhaeghe afgevaardigd bestuurder Eurinpro Marc Haelemeersch gedelegeerd bestuurder Centea Paul Baron Buysse voorzitter raad van bestuur Bekaert Leo Baron Delwaide schepen voor Haven en Diamant, Antwerpen Luc Deflem CEO Securex Jannie Haeck gedelegeerd bestuurder NMBS Saskia Vanderstichel Karel Van Eetvelt gedelegeerd bestuurder Unizo Vincent de Clippele CEO Nestlé Koert Damveld gedelegeerd bestuurder Fiege Eric Verrept voorzitter MIVB Chris Dewulf president & CEO Picanol 6 CxO Magazine February/March 2006

7 M a n a g e m e n t & H u m a n R e s o u r c e s CxO sprak met Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering Politici moeten minder beloven en dubbel zoveel doen Erwin De Weerdt Een gesprek met Yves Leterme werkt verhelderend. De man is de kalmte in persoon, wat hij zegt is duidelijk en helder overdacht. Zijn stem verheft hij nauwelijks. Accenten legt hij in wat hij zegt, niet in hoe hij het zegt. Leidraad door ons vraaggesprek waren de thema s strategie en innovatie. Welke rol ziet u Vlaanderen spelen in het België, in het Europa, in het globale gegeven van morgen? Yves Leterme: In het post war -tijdperk na WO II hebben wij ons opgeworpen als harde werkers, noeste ondernemers en slimme mensen die dankzij een goede scholing, opleiding en opvoeding weer welvaart in het land brachten. Nu blijkt dat onze socio-econmische groei relatief is in tijd en ruimte, en dat de mensen elders ook hard werken, noest ondernemen en slim zijn. Het is tijd om te relativeren en bepaalde verworven rechten en waarden eens opnieuw in het licht te houden. Ik heb vier formidabele uitdagingen voor ogen: mensen, onze strategisch logistieke ligging, innovatie en de rol van de overheid. Mensen. Terug werken aan de kwaliteit van mensen, hen opnieuw leren risico s te nemen, dingen te creëren, te ondernemen. Wij zijn wereldkampioen in wiskunde, wij hebben wereldberoemde universiteiten, maar onze uitstroom aan ongekwalificeerden ligt onfatsoenlijk hoog. Er schort dus iets aan het systeem. Vlaanderen, in hartje Europa. Vele regio s in het buitenland beweren dat ook zij ideaal gelegen zijn, maar alleen Vlaanderen beschikt met Oostende, Gent (voor Sidmar en bulk), Zeebrugge (voor Ro-Ro) en uiteraard wereldhaven Antwerpen over vier toegangspoorten tot hinterland Europa. Wereldwijd beschouwt men de Antwerpse haven als een van de beste ter wereld. Wij beschikken over het meest Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering: Het is tijd om te relativeren en bepaalde verworven rechten en waarden eens opnieuw in het licht te houden. dichte spoorwegnet, onze binnenvaart heeft de wind in de zeilen. Nederland zal op een faire manier verderwerken aan het dossier van de IJzeren Rijn-spoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. En hebben wij in Vlaanderen niet de dichtste bekabelingsgraad?! Innovatie zei u? Wat innovatie betreft is Fientje Moerman (nvdr: Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) druk bezig. Vlaanderen is altijd al kampioen geweest inzake procesbegeleiding maar wij zullen in de toekomst veel meer belang moeten hechten aan onze capaciteit om zelf innoverende producten te ontwikkelen, in plaats van altijd maar naar het buitenland te kijken. Overheid. Ik denk dat de overheid eens zou moeten nadenken over een vorm van re-engineering. Haar functie eens grondig in vraag stellen en in functie van de realiteit der dingen bv. overstappen van procedurevergunningen naar doelgebonden vergunningen. Vervolgens moet zij het overlaten aan de economische spelers en die moeten dan ook maar rekening houden met bv. de Europese wetgeving terzake. Er is voor wat betreft het ambtenarencorps een wervingsstop en wij beseffen dat wij een aantal opdrachten beter kunnen uitbesteden. De opdracht luidt dan niet langer wat wij zelf doen, doen wij beter, maar wat wij zelf doen, moeten wij dan ook beter doen. Verder zien wij een aantal uitvoeringsagentschappen zoals de Post, VRT, NMBS, De Lijn, en anderen, zeer goed functioneren, maar het is niet uitgesloten dat ook zij in de toekomst voor bepaalde activiteiten een beroep doen op derden. Kortom, als wij competitief overeind willen blijven in het internationale ondernemen en indien wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen niet nodeloos willen hypothekeren, dan moet het stilaan doordringen tot zowel werkgevers als werknemers en sociale partners dat wij toe zijn aan langetermijnvisies. Delocaliseren hoeft in die zin niet langer een asociaal werkwoord te blijven. Een Europese studie toont aan dat heel wat burgers twijfelen aan de geloofwaardigheid van hun regering. Bent u het daarmee eens? Yves Leterme: Dat is alvast niet het geval in Vlaanderen. Wat dergelijke studie wel aangeeft is dat politici vroeg of laat de tol betalen voor het creëren van verwachtingen die zij niet kunnen inlossen, voor het verzwijgen van hele en halve waarheden. Ons hyperversnipperd politiek landschap ligt uiteraard aan de basis van deze wantoestand. En het is nog maar zeer de vraag of de komende verkiezingen de politieke verhoudingen in een gunstigere richting zullen beïnvloe- Monitoring & reporting Performance mgt Internal Audit Measure Performance improvement Verification February/March 2006 CxO Magazine 7

8 M a n a g e m e n t & H u m a n R e s o u r c e s den. Het is te vrezen dat wij misschien nog enkele generaties geduld zullen moeten oefenen. Maar misschien moesten wij ondertussen het spreekwoord voorspoed komt door moed maar eens terug uit de kast halen. Zoals Schröder gedaan heeft in Duitsland, door de mensen te vertellen waar het op staat, ook al namen niet alle burgers die waarheid in dank af. Ons sociaal-economisch Rijnlandmodel, waarin het sociaal overleg staat, leidt nu immers tot inerties. Want de tandem rijdt maar zo snel als de traagste trapper, zoals mag blijken uit de recente onderhandelingen over de loonkost. Ook al dragen ook de werkgevers en de sociale partners een zware verantwoordelijkheid in dit debat. Anderzijds zouden politici zich misschien wat bescheidener moeten opstellen, en in elk geval beginnen met minder aan te kondigen en dubbel zoveel te realiseren. Vele politieke partijen zouden eveneens eens moeten nadenken over hun verhouding tot de res publica, de verantwoordelijkheid van politici tegenover de gemeenschap. De inbreng van specialisten vanuit ondernemingen en organisaties, zoals de overstap van Kris Peeters van Unizo naar de politiek, is zeker een stap in de goede richting. Vlaanderen kruispunt van Europa. Maar wij staan wel allemaal elke dag stil in diezelfde file. Zonder aangepaste kade-infractructuur blijft het dromen van het massaal doorschuiven van wegtransport naar watertransport. En wat met het laden van méér vrachtwagens op niet- bestaande treinwagons. Hoever staan wij met de innovatie terzake? Yves Leterme: Laten wij misschien kijken naar wat wij wel goed doen. Belangrijke aanpassingswerken moeten binnenschepen met een groter laaddebiet toelaten, er zijn kredieten voor de uitbreiding van de spoorinfrastructuur en het verbeteren van de kwaliteit van het passagiersvervoer, wij bestuderen hoe wij een beter gebruik zouden maken van de snelwegen s nachts. Toegegeven, het politieke landschap laat geen snelle besluitvorming toe, maar wij zijn wat Vlaanderen aangaat dus hard bezig met het invullen van een aantal strategisch belangrijke missing links. De Ring rond Antwerpen, het Deurganckdok in de Antwerpse haven maar ook de bypass naar Brucargo aan de luchthaven van Zaventem zijn zenuwknooppunten waarvoor Kris Peeters (nvdr: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) ernstige dossiers klaarstoomt. Voor meer informatie geven wij u graag afspraak binnen enkele maanden. U zei in de aanhef van dit gesprek dat wij moeten streven naar meer productontwikkeling. Dat kan niet zonder onderzoek, maar hebben wij daar de centen voor? De Europese Commissie heeft zelfs een voorstel in de schuif liggen om beroep te doen op filantropie om reserachprojecten te finansponseren! Yves Leterme: Vlaanderen heeft geld voor research. Minister Moerman doet Vlaanderen aan met een roadshow die tot doel heeft een dialoog op gang te brengen met jongeren en hun ouders om hen ervan te overtuigen zich toe te leggen op onderzoek en innovatie. De Commissie Accent op Talent van de Koning Boudewijnstichting wil dat het onderwijs de talenten van alle leerlingen evenwaardig gaat waarderen en ontplooien. Intellectuele vaardigheden en kennis mogen niet langer op een apart voetstuk worden geplaatst, als het hoogst te bereiken doel. Het is nodig dat àlle andere talenten even sterk gewaardeerd worden, bv. technisch inzicht, handigheid, sociale vaardigheden, teamwerk, internationaal ingesteld zijn en nog veel meer. Ook talenten die in de kennismaatschappij doorslaggevend zijn verdienen meer aandacht, zoals ICT-vaardigheden, creativiteit, ondernemingszin, talent voor innovatie. Het bedrijfsleven moet ook de aantrekkingskracht van bepaalde beroepen verbeteren. In de eerste plaats van technische en technologische beroepen: daar is de behoefte het grootst. Het gaat bijvoorbeeld om het invoeren van specifieke carrièreprofielen voor technische functies, maar ook over basiselementen van ergonomische principes en aangepaste werkmiddelen en technische uitrusting. Europees Commissaris Wallström vindt dat communicatie niet de zaak is van Brussel. Zij bedoelt dat het aan de nationale en regionale regeringen is om Europa uit te leggen aan de burger. Kan u zich vinden in die uitspraak? Yves Leterme: In mijn jeugd was Europa een religie, incarnatie van het grote project onder Delors, van de val van de muur en de éénmaking van Duitsland onder Kohl, van de invoering van de euro. Maar in de jaren 80 evolueert Europa stilaan van een religie tot een bijkomend bestuursniveau. Europa mist sterke leiders. Santer, Prodi of Barroso zijn geen zwaargewichten en Europa mist grote projecten en de burgers in Europa zijn in toenemende mate gefrustreerd omdat zij geen grip hebben op wat Europa boven hun hoofd beslist. Het is moeilijk om dat op een zinnige manier te vertalen naar de burger, ook in Vlaanderen. Het wordt wachten op een groot Europees staatsman. Jordaenskaai 25, 2000 Antwerpen t +32 (0) f +32 (0) CxO Magazine February/March 2006

9 M a n a g e m e n t & H u m a n R e s o u r c e s Monthly Headlines Management Kan Abramoff corruptieschandaal in Brussel? In Brussel lopen zo n lobbyisten de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Lobbying in Europa verschilt echter grondig van Amerika. Hier tracht men de politieke besluitvorming te beïnvloeden op basis van facts and figures, daar heeft lobbyen tot doel fondsen te verzamelen voor politici en politieke partijen. Vorig jaar kwam uit dat Jack Abramoff in stijl verschillende Congresleden in Washington had omgekocht. Abramoff pleitte schuldig en een korf Congresgangers moest opstappen. Siim Kallas, de Estonische EU-Commissaris voor fraudebestrijding wil dat drukkingsgroepen, NGO s, Public Affairs-adviesbureau s en zelfstandige lobbyisten zich voortaan inschrijven in een centraal register waarin vermeld staat hoeveel geld zij ontvangen en van wie. Zijn voorstel, European Transparency Initiative, wil zorgen voor een betere inkijk in deze netwerken. SEAP (Society of European Affairs Professionals) en EPACA (European Public Affairs Consultancies Association) verwerpen die meldingsplicht. Zij vinden dat hun eigen gedragscodes voldoende waarborgen bieden. Voor hen moeten de Europese instellingen trouwens maar eens eerst voor eigen deur vegen en hun ambtenaren strikter controleren. Hernieuwbare energie vs kernenergie Een peiling van Eurobarometer geeft aan dat 80% van de Europeanen vinden dat hernieuwbare energie de beste alternatieve oplossing is tegenover de dure import van olie en gas. Voor slechts 12% brengt kernenergie redding. Uit interviews met burgers uit alle 25 lidstaten én uit Bulgarije, Croatië, Roemenie, Turkije en Noord-Cyprus blijkt dat 74% vindt dat Europa met oplossingen de stijgende olieprijzen moet tegengaan, de opwarming van de aarde onder controle houden en de levering van energie veilig stellen. Tegenover ingevoerde energie geniet zonne-energie veruit de voorkeur. Doorgedreven onderzoek naar nieuwe energietechnologieën zoals waterstof en zuivere steenkool staat op 2, wind op 3. Volgens Foratom, de associatie van de kernindustrie in Europa, weerspiegelt de Eurobarometerpeiling niet hoe de mensen in werkelijkheid denken over kernenergie. Mensen vragen te kiezen uit een lijst van oplossingen leidt ertoe dat mensen hun wensen voor werkelijkheid gaan nemen. Bovendien zegt Foratom dat bij een vorige Eurobarometer Oostenrijk, Cyprus, Malta en Portugal radicaal tegen kernenergie waren, terwijl Hongarije, Zweden, de Czechische Republiek, Litauwen, Finland, Frankrijk en Nederland juist voor. Sportevenementen en prostitutie Erwin De Weerdt Een aantal Europarlementariërs hebben besloten het probleem van de gedwongen prostitutie tijdens sportevenementen op de politieke agenda te zetten. Het comité Vrouwenrechten en Gelijke Rechten in het Europees Parlement wenst dat de Europese Commissie, nog voor de aanvang van de Wereldbeker Voetbal in Duitsland (juni) verduidelijkt of haar strategie om mensenhandel tegen te gaan ook slaat op sportevenementen. Volgens leden van dit comité neemt de vraag naar prostitutie en seksuele diensten tijdens internationale evenementen, exposities en congressen met de dag toe. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor de explosieve groei van de handel in vrouwen en gedwongen prostitutie tijdens de Wereldbeker Voetbal. De meeste vrouwen die sexuele diensten aanbieden tijdens dergelijke evenementen zijn in feite het slachtoffer van criminele bendes die hen onder voorwendsel een job beloven en hen dan dwingen om voor hen te werken als prostituée. De Europarlementariërs zouden graag zien dat de Commissie én de lidstaten gezamenlijk een Europese campagne op het getouw zetten om zowel het grote publiek als de voetbalfans te sensibiliseren voor dit probleem. February/March 2006 CxO Magazine 9

10 M a n a g e m e n t & H u m a n R e s o u r c e s Manager van het Jaar zweert bij 5 by 8 Frans Uyttebroeck De Belgische bedrijfswereld is weer een première rijker: voor het eerst heeft eenzelfde bedrijf zowel de begeerde titel Onderneming van het jaar en zijn CEO deze van Manager van het Jaar in de wacht gesleept. Het Leuvense beursgenoteerde technologiebedrijf Option was al blij met de eerste onderscheiding, zijn oprichter en bedrijfsleider Jan Callewaert stond vorige week te springen op het podium van de Bozar in Brussel toen hem door premier Verhofstadt de trofee voor 2005 werd overhandigd die hem laat toetreden tot het selecte clubje van Managers van het Jaar. De eerste titel haalde Option volgens juryvoorzitter Paul Buysse binnen dank zij het doortastend beleid van het management en het rotsvast geloof in de verdere groei van het bedrijf. De tweede titel is nog meer een persoonlijke erkenning van de managementskills, de drive, de focus en de doortastendheid van Jan Callewaert. Het ging Option niet altijd voor de wind. In 2002, toen het Option-aandeel nog 1 euro waard was, dacht iedereen: een vogel voor de kat... Maar Callewaert en zijn ploeg beten door en bleven zwaar investeren in R&D. De insteekkaarten van Option die zoveel mogelijk communicatiemogelijkheden samenbrengen op één kaart, vonden een steeds breder afzet, tot bij de grote operatoren. Option heeft het inderdaad gemaakt in het buitenland. Vorige week stond het Option-aandeel op 70 euro en in Leuven laten ze dezer dagen T-shirts drukken met als opdruk de doelstelling 5 by 8. Of 500 miljoen omzet tegen eind De jury hield bij de selectie van de laureaat in het bijzonder rekening met de complexiteit van de opdracht, de dimensie waarin het bedrijf opereert, de diverse klantengroepen en marktsegmenten die worden bediend, de financiële prestaties in de voorbije periode en de uitstraling van de manager naar zijn onmiddellijke omgeving en buitenwereld. Jan Callewaert, oprichter en bedrijfsleider van Option Het ging Option niet altijd voor de wind. In 2002, toen het Option-aandeel nog 1 euro waard was, dacht iedereen: een vogel voor de kat... Onder leiding van Lutgart Van Den Berghe (Instituut voor Bestuurders) selecteerde de jury een shortlist van tien kandidaten. Met de inbreng van de lezers van Trends werden dan drie genomineerden aangewezen, waarna de finale selectie volgde. Wouter Vandenhaute Van Woestijnvis en Peter Leyman van Volvo Cars Gent moesten de duimen leggen voor het doorzettend IT-geweld van Option. De Manager van het Jaar is een initiatief van het weekblad Trends in samenwerking met Kanaal Z en de Vlaamse Management Associatie. PRESENTS: Short Track consultancy Econocom developed 10 SHORT TRACK Missions that can help any ICT organisation to optimise its quality of support and delivery services. These activities (varying from 1 to 5 days maximum) are performed by Senior Service Management Consultants with a broad experience in the implementation of ITIL related disciplines 10 Short track missions: Service Catalogue Guidelines Guidelines for the definition of a Service Catalogue Value of ITIL The added value of ITIL based on business cases Optimise Service Desk SWOT analysis current service delivery & advice Customer Satisfaction Survey Measure customer satisfaction, reporting & advice ITIL Expert Advice Professional ITIL process advice ITIL Project Plan Project plan including goals, milestones, activities Costs of Infrastructure Support Matrix report which reflects current support costs User Self Help Data model for known error structure Proof of Concept Pilot simulation ITIL Maturity Flash Measure the ICT infrastructure performance For more information about this offering, mail to: 10 CxO Magazine February/March 2006

Logistics & Manufacturing

Logistics & Manufacturing Inserted in the centre of CxO Magazine interface M a g a z i n e MAY - JUNE 2005 June/July 2005, Issue 32 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, June/July 2005, Issue 32, afgiftekantoor

Nadere informatie

Innovation in Logistics & Manufacturing

Innovation in Logistics & Manufacturing GOOD BUSINESS MATH www.tq3.be February/March 2005, Issue 30 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, February/March 2005, Issue 30, afgiftekantoor Brussel X, toelating gesloten verpakking,

Nadere informatie

Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen.

Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen. August / September 2006 Issue 39 Interface Magazine als bijlage Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen. Business magazine on strategy

Nadere informatie

Peter Frans Anthonissen: Hoge technologische evolutie wijzigt zakendoen fundamenteel.

Peter Frans Anthonissen: Hoge technologische evolutie wijzigt zakendoen fundamenteel. October / November 2006 Issue 40 Interface Magazine als bijlage Peter Frans Anthonissen: Hoge technologische evolutie wijzigt zakendoen fundamenteel. Business magazine on strategy and innovation for CEOs,

Nadere informatie

HR-beleid cruciaal om ambities waar te maken p. 7. Georges Anthoon, HR Director Axa België. Business Intelligence p. 44

HR-beleid cruciaal om ambities waar te maken p. 7. Georges Anthoon, HR Director Axa België. Business Intelligence p. 44 August / September 2008 Issue 61 www.cxonet.be Corporate Governance niet dood na Fortis p. 67 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives CxO verschijnt

Nadere informatie

Controles door het FAVV kunnen op elk moment, maar er zijn wederzijdse spelregels.

Controles door het FAVV kunnen op elk moment, maar er zijn wederzijdse spelregels. E-zine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives Bart Callant Federale Overheidsdiensten brengen absenteisme in kaart dankzij SAS en Oracle. Marketeer van het jaar

Nadere informatie

Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12

Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12 October / November 2009 Issue 75 www.cxonet.be Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12 exclusieve interviews CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang,

Nadere informatie

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for Aug / sept executives decision makers & 95 issue 2011 general management Creatieve industrieën: muze voor bedrijfsleven. human

Nadere informatie

WebZine. De groene gedachte in de logistiek. Koert Damveld - Fiege. www.cxonet.be Issue 84-2010/08. Volgende gedrukte uitgave

WebZine. De groene gedachte in de logistiek. Koert Damveld - Fiege. www.cxonet.be Issue 84-2010/08. Volgende gedrukte uitgave Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine Verschijnt op 30 september 2010 WebZine Koert Damveld - Fiege De groene gedachte in de logistiek 08 General Management Aanvaardbare aftrekbare kosten 12 Human Resources

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen. WEBZINE Webzine for executives & decision makers. 2012 99b

Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen. WEBZINE Webzine for executives & decision makers. 2012 99b WEBZINE Webzine for Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen Walter Engels - HR Manager Aveve in het kader van CxO Leadershipforum 2011 14 22 28 34 44 48 50 Leden CxO Expert Groups debatteren

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie. SALES & MARKETING E-commerce en M-commerce. ICT IT-Virtualisatie

GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie. SALES & MARKETING E-commerce en M-commerce. ICT IT-Virtualisatie BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers JUNE - JULY 2014 GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie SALES & MARKETING

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Het collaboratieve white paper van de direct marketing

Het collaboratieve white paper van de direct marketing Het collaboratieve white paper van de direct marketing 15 experts delen hun kennis, mening en ervaringen Eerste editie: mei 2012 DIRECT MARKETING EXPERTS WHITEPAPER 2012 1 Inleiding De continue digitale

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Luc Beirens. Veel bedrijven zijn zo lek als een zeef. man met een visie. Belgacom, Proximus en Telindus of de som van ONE

Luc Beirens. Veel bedrijven zijn zo lek als een zeef. man met een visie. Belgacom, Proximus en Telindus of de som van ONE business focus for top ict professionals Q3-2007 mensen Peter Hinssen Danielle Jacobs Jos Polleunis Luc Verbist Marc Verhofstede bedrijven A.S. Adventure Ferrero Mensura NAVO toepassingen Application Delivery

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

HOEVEEL KOST EEN TEVREDEN WERKNEMER?

HOEVEEL KOST EEN TEVREDEN WERKNEMER? 001_001_SG08_Cover.indd 1 10 MYTHES IN CLOUD COMPUTING: DOET U HET ENKEL VOOR DE KOSTEN? TECHNOLOGIE AAN HET WERK EXTRA BIJLAGE FLEET MANAGEMENT BIJLAGE BIJ Fleet management Afgiftekantoor: Antwerpen X

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

GENERAL MANAGEMENT HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING ICT LOGISTICS & MANUFACTURING FINANCE & LEGAL

GENERAL MANAGEMENT HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING ICT LOGISTICS & MANUFACTURING FINANCE & LEGAL BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for APRIL/MAY executives decision makers & 91 ISSUE 2011 GENERAL MANAGEMENT Raad der Wijzen te gast in De Pastorale voor debat

Nadere informatie

Goesting werkt aanstekelijk GENERAL MANAGEMENT LOGISTICS & MANUFACTURING ICT FACILITY MANAGEMENT FINANCE & LEGAL HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING

Goesting werkt aanstekelijk GENERAL MANAGEMENT LOGISTICS & MANUFACTURING ICT FACILITY MANAGEMENT FINANCE & LEGAL HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers JUNE - JULY 2015 ISSUE GENERAL MANAGEMENT Corporate identity: de magische mix tussen emo en ratio

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK EEN WEB VOL OPPORTUNITEITEN MAART 2015 Patrick Marck Troeven genoeg om te slagen, maar

Nadere informatie