Plantronics Telesales Team Trophy 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plantronics Telesales Team Trophy 2015"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 Plantronics Telesales Team Trophy 2015 Inhoudsopgave deelnamevoorwaarden: Algemeen pagina Historie 2 Vernieuwde opzet Jury 2 Winnaars voorgaande jaren 2 Prijzen en podium 2 Belangrijke data op een rijtje 3 Reglement Plantronics Telesales Team Trophy 2015 Belangrijke spelregels 3 Belangrijke beoordelingscriteria 3 Weging van de drie onderdelen van de wedstrijd 4 Aanbieding en briefing 4 Beperkingen 4 Rapportage en aanleverdata 4 Bestanden 5 Bevestiging 5 Weging beoordelingscriteria Kwalitatieve criteria geldig voor belbestanden 5 Kwantitatieve criteria geldig voor belbestanden 6 Het advies de management summary 6-7 Contactpersoon voor de deelnemende organisaties 7

2 Pagina 2 van 7 Algemeen Historie BBP Media (BBP) is initiatiefnemer en organisator van de Plantronics Telesales Team Trophy. In 1997 introduceerde Telebusiness Magazine nadien Telecommerce (vanaf januari 2015 CustomerFirst) de Telesales Team Trophy. Een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarbij teams van geselecteerde inhouse en facilitaire contactcenters de competitie met elkaar aangaan. In deze competitie gaat het, anders dan bij vele andere prijzen, puur om een motiverende outbound-actie voor een Goed Doel. Het team met de meeste sales (conversie) won en natuurlijk stond het inhoudelijke gesprek centraal; meetbaarheid en objectiviteit dus, naast het teambelang (een mooi instrument). Plantronics was en is de sponsor en heeft haar naam aan deze Trophy verbonden. De prijs vanaf 2015 In 2015 ligt de nadruk vooral op kwaliteit en klantbehoud en -loyaliteit. Iets dat medewerkers, van zowel de inhouse als facilitaire contactcenters die meedoen aan de wedstrijd, erg motiveert. Een deel van de te bellen bestanden is bedoeld voor het werven van donaties. Een ander belangrijk onderdeel is de zogenaamde Happy Calls of service calls. De kwaliteit van elk gesprek is erg belangrijk en wordt door mystery calls gemeten. Tot slot stelt de deelnemer een beknopt adviesrapport op voor het goede doel. Het goede doel voor de wedstrijd in 2015 is het Liliane Fonds. De resultaten van de inhouse en facilitaire contactcenters worden apart beoordeeld door de Jury. Er zijn elk jaar dus zo mogelijk twee winnaars! De Jury De jury bestaat uit juryvoorzitter Hanny Philipse (Philipse Business School en School for Customer Management), François Kroes (nieuwsredacteur CustomerFirst ), Gosse Bosma (directeur VFI), Geeske te Gussinklo (directeur Klantenservice Federatie), Patrick Jordens (afgevaardigd lid bestuur DDMA), Freddy Korte (Plantronics), Ernst Kruize (brightone) en een vertegenwoordiger van het Liliane Fonds. De winnaars van de afgelopen jaren: 2014 PH Telemarketing Winnaar Goud Facilitair 2013 Cendris Customer Contact Winnaar Goud Facilitair 2013 Zorgverzekeraar VGZ Winnaar Goud Inhouse 2012 Cendris Customer Contact Winnaar Goud Facilitair 2012 UPC Winnaar Goud Inhouse 2011 Annie Connect Winnaar Goud Facilitair 2011 Nuon Winnaar Goud Inhouse Prijzen en podium Als winnaar van de gouden, zilveren en bronzen Plantronics Telesales Team Trophy krijgt u: Veel positieve exposure voor uw organisatie over uw deelname via o.a. de print en online magazines en nieuwsbrieven van Telecommerce/CustomerFirst, MarketingTribune, Twinkle en CCM. Bovendien via de brancheverenigingen, die deze wedstrijd ondersteunen, zoals de DDMA, de Klantenservice Federatie en de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen, VFI.; Een mooie trofee om voor de organisatie te kunnen stralen; Natuurlijk eeuwige roem. De winnaar in de categorie Facilitair zal daarnaast een betaalde opdracht krijgen van het Liliane Fonds.

3 Pagina 3 van 7 Belangrijke data op een rijtje: 21 januari 2015: De informatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers is om uur in Houten (bij Utrecht). De gastheer is Philipse Business School. 2 t/m 14 februari 2015: De wedstrijdperiode om de gesprekken te voeren. 20 februari 2015: aanlevering eindrapportage belbestanden. 27 februari 2015: aanlevering advies de Management Summary. 23 april 2015: De uitreiking van de prijs in TivoliVredenburg in Utrecht tijdens het NCCA Awards gala. Reglement 'Plantronics Telesales Team Trophy 2015' Belangrijke spelregels zijn: 1. Elk team bestaat uit minimaal vier en maximaal acht personen. De gesprekken dienen redelijkerwijs gelijkmatig over de teamleden te worden verdeeld. Dit wordt gecontroleerd. Voor de start van de actie moeten de namen van de klantadviseurs (medewerkers contactcenter), die van het team en de verantwoordelijke bij de deelnemer, aan BBP worden doorgegeven. Tevens dient een kort profiel van de organisatie en de motivatie voor deelname te worden doorgespeeld. 2. Alleen de door de klant aangegeven aanbieding mag aan de oud-donateur worden gedaan. Het is niet toegestaan zelf aanvullende zaken te beloven of te financieren. Ook mag er niet in het kader van de competitie worden geworven buiten het bestand dat aan de deelnemer is toegewezen. Meerdere transacties per adres kunnen mogelijk zijn. 3. Elk deelnemend contactcenter krijgt eenzelfde hoeveelheid gelijkwaardige adressen voor het werven van donaties bij (oud) donateurs niet ouder dan 3 jaar. Dit aantal is vastgesteld op 500 adressen. 4. Elk deelnemend contactcenter krijgt eenzelfde hoeveelheid gelijkwaardige adressen voor het voeren van Happy Calls bij recente donateurs. Dit aantal is vastgesteld op 250 adressen. Belangrijke beoordelingscriteria zijn: 1. Het correct hanteren van de regelgeving van de Code Telemarketing, zoals gedeponeerd bij de Stichting Reclame Code. 2. Het nauwgezet volgen van de regelgeving van de Telecommunicatiewet. 3. Na ontvangst van het bestand hebben de bureaus twee weken de tijd om de calls uit te voeren en één week om de rapportage te verwerken. De belperiode is van 2 t/m 14 februari Buiten deze periode mag niet op de bestanden van het Liliane Fonds worden gebeld. 4. De gespreksresultaten moeten tijdens de actie wekelijks worden teruggekoppeld op de door de wedstrijdorganisatie aangegeven manier om zo de follow-up goed te laten verlopen, en ter controle van de teams, hun samenstelling en de werkwijze. 5. De absolute conversie donaties circa negen weken na afloop van de actie a. Alle extremen bij het werven van donaties worden door de jury gecontroleerd b. Per geval wordt bekeken hoe deze meetellen in de totale score 6. De kwaliteit van de gesprekken wordt door onafhankelijke mystery guests, ad random opgenomen in de te bewerken bestanden, met minimaal een 7 beoordeeld (schaal 1 = slecht en 10 is uitstekend). 7. De kwaliteit en toepasbaarheid van het beknopte advies, de Management Summary is minimaal voldoende. 8. Alle adressen van het door het Liliane Fonds beschikbaar gestelde waardevolle adressenbestand van hun donateurs worden door elke deelnemende organisatie minimaal drie keer gebeld alvorens de contactpoging met dat adres wordt gestaakt.

4 Pagina 4 van 7 Weging van de drie onderdelen van de wedstrijd Conversie Kwaliteit Advies Management Summary De winnaars van goud, zilver en brons worden bepaald op basis van: 1. de absolute conversie van donaties circa negen weken na afloop van de actie (na fulfilment door het Liliane Fonds); 2. de bereikte kwaliteit van de gesprekken; 3. de kwaliteit en toepasbaarheid en mogelijk rendement van het advies Management Summary. Alle drie de elementen wegen even zwaar (1:1:1). Aanbieding en briefing In samenwerking met BBP geeft het Liliane Fonds de briefing tegelijkertijd aan alle deelnemers. De aanbieding aan de oud-donateurs voor het werven van donaties wordt door het Liliane Fonds vastgesteld. Natuurlijk wordt vermeld wat de minimale gift (eenmalig, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks) moet zijn. Ook wordt de sfeer van de Happy Call gesprekken weergegeven en de beoogde doelstellingen van het Liliane Fonds. Na de briefing ontvangen de deelnemers een gespreksleidraad van het Liliane Fonds. De deelnemers mogen de scripts naar inzicht aanpassen, maar het Liliane Fonds dient haar goedkeuring te geven aan de veranderingen en de definitieve belscripts dienen aan BBP te worden aangeleverd voor de start van de wedstrijd. Beperkingen Er kan worden gebeld van tot uur (op werkdagen) en van tot uur (op zaterdagen). Buiten deze uren mag er niet gebeld worden. Indien er toch buiten deze tijden wordt gebeld, dan kan de deelnemende organisatie worden uitgesloten van deelname; Een duidelijk nee dient als een nee verstaan te worden; Indien de consument aangeeft niet gebeld te willen worden, dient de telemarketeer te vragen of de consument op dat moment niet mee wil werken, nooit meer telefonisch benaderd wil worden door het goede doel of wil worden opgenomen in het Bel-me-niet register. Dit moet overigens ook altijd worden aangeboden aan donateurs die wel een donatie/schenking doen en aan de recente donateurs die benaderd worden middels een Happy Call. Rapportage en aanleverdata Elke deelnemende organisatie geeft één maal per week resultaten door met de nodige gegevens aan BBP, in de door het Liliane Fonds gewenste format en opbouw. Telkens aan het einde van de belweek. Indien het formaat van de respons niet goed is, krijgt de deelnemer drie dagen de tijd om het bestand in het goede formaat aan te leveren. Indien na drie dagen het bestandsformaat nog niet goed, behoudt de jury zich het recht voor het resultaat niet mee te nemen in de jurering of daar consequenties aan te verbinden. Een dag na de belperiode dient het totaalbestand retour aan BBP te worden geleverd. Na de belperiode hebben de deelnemende organisaties nog één week om de eindrapportage aan te leveren, uitgevoerd op de gebruikelijke manier voor de betreffende deelnemer. o De eindrapportage wordt op 20 februari 2015 naar BBP gestuurd. De rapportage dient ter evaluatie voor de deelnemer en om de jurering te bespoedigen, maar telt niet mee in de bepaling van de winnaar.

5 Pagina 5 van 7 U dient dit aan te leveren in hetzelfde bestandsformaat als het originele bronbestand. De telefoonnummers in de rapportagebestanden dienen volledig overeen te komen met de telefoonnummers uit het bronbestand. Het advies de Management Summary voor het Liliane Fonds dient uiterlijk 27 februari 2015 in het bezit te zijn van BBP. Bestanden 500 werving- en behoudcalls en 250 Happy Calls per deelnemende organisatie. Iedere deelnemende facilitaire of inhouse contactcenter organisatie krijgt volledig gelijkwaardige bestanden, geheel at random (qua sekse, welstand, geografisch, etc.), voortkomend uit een uniforme groep oud-donateurs en recente donateurs en geheel willekeurig verdeeld onder de deelnemers. De bestanden blijven behoren tot de zeggenschap van het Liliane Fonds en mogen alleen in het kader van de Plantronics Telesales Team Trophy 2015 worden gebruikt in de twee weken durende wedstrijdperiode. Bevestiging Het Liliane Fonds draagt zorg voor een goede follow-up. De bevestigingen worden door het Liliane Fonds verstuurd, niet door de deelnemende organisaties zelf. Voorkomende spijtoptanten worden niet in de eindscore meegerekend. Weging beoordelingscriteria Beide belbestanden: werving en behoud donateurs en Happy Calls: Kwalitatieve criteria: a. Gaat de werving niet ten koste van het beoogde behoud van de donateur? Criterium: Zwaar b. Wordt het beoogde doel Happy bereikt? Criterium: Zwaar c. Gaat men flexibel om met afwijkingen door de respondent m.b.t. de scripting (geen opgesomd verhaal, leuk, positief gesprek) kan men antwoorden op faq s, zoals het telefoonnummer van het goede doel?) Criterium: Normaal d. Duidelijk aanbod, en alleen het aanbod uit de briefing. Criterium: Normaal e. Hoe (duidelijk) wordt telemachtigen aangeboden. De uitleg over telemachtiging moet juist worden gegeven. Is de check (NAW, rekeningnummer, periode, bedrag, bevestigingsbrief, het feit dat de telefonische ja een machtiging is) op het telemachtigen goed uitgevoerd. De bevestigingsbrieven worden verstuurd door de opdrachtgever, niet door het deelnemende bureau. Criterium: Zeer Zwaar f. Positieve tone-of-voice. Criterium: Zwaar g. Ligt de verhouding gerapporteerde scores in lijn met de daadwerkelijke conversie (kwantiteit en kwaliteit van de respons). Criterium: Zwaar h. Harde nee is nee. Criterium: Zwaar i. Het niet naleven van de Code Telemarketing zoals gedeponeerd bij de Stichting Reclame Code. Criterium: Diskwalificatie j. Het niet naleven van de Telecommunicatiewet. Criterium: Diskwalificatie k. Zijn er klachten binnengekomen (en zijn deze structureel en/of relevant voor deze deelnemer)? Criterium: Terugzetten in het klassement c.q. diskwalificatie l. In verband met het belang van een goed verloop van de fulfilment: wordt de respons goed aangeleverd qua bestandsopbouw en aanleverfrequentie. Indien het formaat niet goed is,

6 Pagina 6 van 7 krijgt men drie dagen de tijd om het bestand in het goede formaat aan te leveren. Indien na drie dagen het bestandsformaat nog niet goed, behoudt de jury zich het recht voor het resultaat niet mee te nemen in de jurering of daar consequenties aan te verbinden d.m.v. diskwalificati. Aanlevering in een gelijk format als aanlevering door het Liliane Fonds. De veldindeling moet gelijk zijn aan het aangeleverde bestand, wijziging van naam onder speciale kolom onder brengen). Criterium: Diskwalificatie m. Het behalen van minimaal een 7 op schaal 1 = slecht en 10 = uitstekend schoolcijfer op de mystery calls. Criterium: besluitvormend Kwantitatieve criteria: a. Hoe is de verhouding van structureel doneren (waarde 5) versus /eenmalige donatie (waarde 1). Structurele donateurs worden zwaarder gewogen, aangezien deze gemiddeld 5 jaar donateur blijven. Kortom: aantal structurele donateurs x gemiddeld bedrag/jaar (bedrag x periode gemiddeld) x 5 (jaar); het cijfer dat uit deze index rolt is een deel van het eindcijfer. Alle extreme gevallen worden door de jury bezien en per geval bekeken hoe deze meetellen in de totaalscore. b. Incidentele donateurs: idem: aantal x gemiddeld bedrag, bijvoorbeeld 10 incidentele donateurs x 50,- = 500,- c. De bedragen voortkomend uit beide indices worden opgeteld en leveren zo het eindtotaal op, waarop we de ranking baseren. d. Informatie aanvragers tellen mee in de categorie waarin deze resultaat opleveren. Wordt iemand bijvoorbeeld structureel donateur voor Euro 10,- per maand, dan telt deze als zodanig mee. De non-respons hierop telt niet mee, maar kan worden gebruikt als criterium i.g.v. status quo. e. Ook wordt gekeken naar het aantal blokkeringen, dat rechtstreeks bij het goede doel en bij het Bel-me-niet register zijn binnengekomen. f. De absolute conversie donaties circa negen weken na afloop van de actie. Criterium: Besluitvormend Het Advies De Management Summary Dit advies dient de deelnemende organisatie te onderbouwen op basis van de verkregen informatie uit de gesprekken met als doel verbeteringen te kunnen aanbrengen in het aanbod van het Liliane Fonds of in de dienstverlening in het algemeen. In de gesprekken kan feedback worden verkregen over het Liliane Fonds, het is goed om dit aan het goede doel terug te geven. Bij het opstellen van een adviesrapport, hoort ook het schrijven van een managementsamenvatting. Zo'n samenvatting geeft een beknopte beschrijving van de inhoud van het verslag/rapport. Hieronder is te lezen hoe de samenvatting opgesteld dient te worden. Karakterisering Een managementsamenvatting is speciaal geschreven voor het management. Er wordt rekening gehouden met de taken van het management, nl. beslissingen nemen. Het accent ligt in een managementsamenvatting op de adviezen of beslispunten die uit het rapport naar voren komen. Toevoeging PTTT: 1. Gegevens en beschrijvingen in de Management Summary dienen SMART te zijn. 2. De bijlagen dienen hetgeen wordt beweerd in de management summary te onderbouwen.

7 Pagina 7 van 7 Een managementsamenvatting is op zijn plaats in documenten die bedoeld zijn om beslissingen door het management van een organisatie te ondersteunen. Een managementsamenvatting is niet gericht op het samenvatten van alle onderdelen, maar op die onderdelen die van belang zijn voor het management, namelijk: verantwoording afleggen van de werkwijze; conclusies die getrokken kunnen worden; aanbevelingen die op basis daarvan gedaan kunnen worden. Inhoud en structuur De kern van de managementsamenvatting wordt gevormd door het advies. Maar managers moeten natuurlijk ook weten welke overwegingen aan dat advies ten grondslag liggen en ze moeten straks kunnen uitleggen met welke argumenten zij tot hun besluit gekomen zijn. Dus die argumenten moeten ook in de managementsamenvatting vermeld worden. De volgende structuur is doorgaans de meest gebruikelijke: probleem: wat is de aanleiding van het probleem; waarom wordt dit advies uitgebracht; advies: welke maatregelen worden voorgesteld om het probleem op te lossen; argumentatie: wat zijn de belangrijkste argumenten voor het advies, eventueel vergeleken met de meest voor de hand liggende alternatieven; consequenties: wat zijn verwachte kosten en baten; welke werkzaamheden moeten er verder worden uitgevoerd. Presentatieadviezen 1. Houd de managementsamenvatting kort: niet langer dan 2-3 pagina s; 2. Hanteer bovenstaande structuur: probleem, advies, argumentatie, consequenties; 3. Houd rekening met de voorkennis van de lezer. Bedenk in hoeverre hij is ingevoerd in de materie; is hij generalist of specialist. Met andere woorden: wat kan je als bekend veronderstellen en wat niet; 4. Zorg dat de managementsamenvatting zelfstandig leesbaar is. Verwijzingen als een beschrijving van het ontwerp kunt u vinden in hoofdstuk 5 zijn taboe. Vermijd ook begrippen die, los van het rapport, slecht te begrijpen zijn; 5. Maak de samenvatting overzichtelijk: deel je samenvatting in in afgebakende alinea s en gebruik tussenkopjes. Probeer van de eerste zin in de alinea een kernzin te maken, een zin waarin de belangrijkste informatie beknopt wordt weergegeven. De beoordeling van de toepasbaarheid en kwaliteit en het beoogde rendement van de Management Summary van het Advies met bijlagen ligt in de handen van het Liliane Fonds. Criterium: Besluitvormend Contactpersoon voor de deelnemende organisaties: BBP Media Jeffrey Figaroa Telefoon:

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

C est Passieble! 2016

C est Passieble! 2016 C est Passieble! 2016 C est Passieble! is de jaarlijks terugkerende dag waarop Christal als Huis van Verbinding gratis werkt en werft voor één van haar klanten. Met een fantastische sfeer en altijd buitengewoon

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 -

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - 1 Voorwoord De DDMA commissie Telemarketing heeft zich tot doel gesteld de belangen van organisaties die telemarketing uitbesteden

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016.

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. I INLEIDING Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Zeeuws kampioenschap (ZK) staat open voor ALLE beginnende onderwaterfotografen

Nadere informatie

Reglement van de Graham Awards 2014

Reglement van de Graham Awards 2014 Reglement van de Graham Awards 2014 Hieronder volgt het Reglement ten behoeve van jaarlijkse toekenning van de Graham Awards. Het reglement heeft algemene gelding voor alle betrokken partijen. Dit reglement

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rapportage onderzoek BtoB adressen vergelijker

Rapportage onderzoek BtoB adressen vergelijker Rapportage onderzoek BtoB adressen vergelijker Mystery shopping- onderzoek Periode augustus/september 2013 Dé specialist in klantonderzoek DocumenFnformaFe Auteur Type document Datum Versie Document eigenaar

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy

De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy 09 compliance Compliance Aantallen checklists De DDMA Privacy Autoriteit controleert DDMA-leden jaarlijks op de toepassing van de privacy wet- en regelgeving in marketingcommunicatie aan de hand van een

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Validatiecriteria voor Huurdersoordeel 2016

Validatiecriteria voor Huurdersoordeel 2016 Validatiecriteria voor Huurdersoordeel 2016 Een van de onderdelen van de Aedes-benchmark is het Huurdersoordeel. Dit huurdersoordeel wordt verkregen door onderzoeken uit te voeren onder huurders. Deze

Nadere informatie

Gedragscodes en klachten

Gedragscodes en klachten Gedragscodes en klachten Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Governance Code Cultuur, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de

Nadere informatie

Gedragscode voor Telemarketing

Gedragscode voor Telemarketing Gedragscode voor Telemarketing waarin opgenomen de Code Telemarketing 2012 (CTM) inclusief de bepalingen ten aanzien van gevraagde telefonische oproepen. Gedragscode voor Telemarketing (GTM) In deze Gedragscode

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Projectdocument New Market Consultants. Lead generatie & Telesales

Projectdocument New Market Consultants. Lead generatie & Telesales Projectdocument New Market Consultants Lead generatie & Telesales NM, New Market Consultants B.V. 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waarom kiezen voor New Market Consultants? 4 3. Standaard opzet Telemarketing

Nadere informatie

Inschrijfformulier VKB-Marsh/Mercer Award 2015. onderwerp: succesvolle voorbeelden voor het organiseren van vrijwilligerswerk in de gemeenten.

Inschrijfformulier VKB-Marsh/Mercer Award 2015. onderwerp: succesvolle voorbeelden voor het organiseren van vrijwilligerswerk in de gemeenten. Inschrijfformulier VKB-Marsh/Mercer Award 2015 thema: mensen onderwerp: succesvolle voorbeelden voor het organiseren van vrijwilligerswerk in de gemeenten. Meedoen? Lees dit eerst. Vrijwilligerswerk biedt

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten

Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten CODE TELEMARKETING (CTM) Code voor telefoongesprekken tussen telemarketeer en consumenten Artikel 1 In deze code wordt verstaan onder: telemarketing: het planmatig en systematisch gebruik maken van het

Nadere informatie

Drive the Care Company BV

Drive the Care Company BV RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU

WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPA- PER TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMAR- KETINGBU- REAU WHITEPAPER: TIEN TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN TELEMARKETINGBUREAU Telemarketing is een belangrijk onderdeel van het verkoopproces.

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Het Bel-me-nietregister uitgelegd voor fondsenwervers, wijzigingen in de Telecommunicatiewet Nationale Vakdag Fondsenwerving 26 november 2009 mr Alexander J.J.T. Singewald Singewald Consultants Group BV

Nadere informatie

Studenten Magazine Print Award academiejaar De weg naar een mooie professionele start in 7 stappen

Studenten Magazine Print Award academiejaar De weg naar een mooie professionele start in 7 stappen Studenten Magazine Print Award academiejaar 2013-2014 De weg naar een mooie professionele start in 7 stappen STAP 1 Ontwerp een advertentie die beantwoordt aan het reglement en de briefing. Werk rond en

Nadere informatie

REGLEMENT HARLAND AWARDS 2015 (Algemeen en Verhalen)

REGLEMENT HARLAND AWARDS 2015 (Algemeen en Verhalen) REGLEMENT HARLAND AWARDS 2015 (Algemeen en Verhalen) Dit is het eerste deel van het reglement, dat hoofdzakelijk gaat over de Harland Award voor Verhalen. Later volgt het reglement voor de Harland Awards

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Opbouw. Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails

Opbouw. Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails [t] [f] [e] [w] Onderzoeksrapport Onderzoek naar de kwaliteit van reacties op e-mails Inleiding We zijn dit onderzoek begonnen om een beeld te krijgen van de kwaliteit van reacties op e-mails van verschillende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9 2 de Nota van Inlichtingen van de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor het Klantenpanel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie:

Nadere informatie

Bank Degroof Petercam is in 2016 de organisator van de golfcompetitie Passion for Golf Trophy

Bank Degroof Petercam is in 2016 de organisator van de golfcompetitie Passion for Golf Trophy PASSION FOR GOLF TROPHY 2016 REGLEMENT EN VOORWAARDEN Bank Degroof Petercam is in 2016 de organisator van de golfcompetitie Passion for Golf Trophy 1. KWALIFICATIES 1.1. Aantal kwalificaties In 2016 zal

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

WEDSTRIJDVOORWAARDEN WEDSTRIJDVOORWAARDEN IKEA TEKENWEDSTRIJD 2017 Deelnamevoorwaarden 1. IKEA NL B.V., in samenwerking met IKEA of Sweden AB, P.O. BOX 317, 83020 Hackås, Zweden, btw-nummer: SE5560747551, hierna te noemen

Nadere informatie

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. 1. Algemeen Principe CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding (Tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26/01/2016

Nadere informatie

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes!

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes! E-MAIL CAMPAGNE 2015: PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen! Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te houden, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

1. Iedereen die in Nederland woont mag meedoen. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

1. Iedereen die in Nederland woont mag meedoen. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar. Voorwaarden LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE (LAATST GEWIJZIGD OP 14 oktober 2010).

Nadere informatie

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst behorende bij de Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten Versie 1.0 Definitief 09 maart 2017 1 1. Algemeen Onderstaande vijf (5) gunningscriteria

Nadere informatie

Team communicatie Bulkmailprotocol

Team communicatie Bulkmailprotocol Team communicatie Bulkmailprotocol Soms wil je groepen scouts tegelijkertijd bereiken, bijvoorbeeld om een activiteit onder de aandacht te brengen of om leden te voorzien van belangrijke informatie. Alle

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje?

Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Ook de staatssecretaris doet een duit in uw zakje. Of haalt hij de duit (juist) uit dat zakje? Op 1 oktober 2009 zal het bel-me-nietregister operationeel zijn, zoals op 29 april 2009 aangekondigd door

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN FME Hackathon 2017 Algemeen De vereniging FME gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69, organiseert in de periode van 18 november 2017 09.00 uur tot en met 19 november 2017 18.30

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Handleiding PE-Online

Handleiding PE-Online voor opleidingsinstituten januari 2016 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN... 3 II AANMELDEN EN INLOGGEN... 5 III AANVRAGEN OPLEIDINGSPUNTEN... 6 IV PRESENTIE... 9 Algemeen I ALGEMEEN Inleiding Alle notarissen en

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing OPTA, juni 2009 Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Mr of Miss Cavalor

WEDSTRIJDREGLEMENT Mr of Miss Cavalor WEDSTRIJDREGLEMENT Mr of Miss Cavalor ARTIKEL 1 ORGANISATIE De fotowedstrijd wordt georganiseerd door Versele-Laga, met maatschappelijke zetel in België, te 9800 Deinze, Kapellestraat 70, houdende het

Nadere informatie

10 tips om te scoren met telefonische acquisitie. Haal meer uit je adressenbestand

10 tips om te scoren met telefonische acquisitie. Haal meer uit je adressenbestand 10 tips om te scoren met telefonische acquisitie Haal meer uit je adressenbestand 1. Weet waar je het over hebt Wanneer je met telefonische acquisitie begint is het belangrijk om je goed voor te bereiden

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen?

1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? Toelichtingen bij de jurering en het inschrijvingsformulier van de Cuckoo Awards 2012 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? 1. Direct marketing is een respons-driven

Nadere informatie

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres Te bereiken op mail Telefoon Facebook; LinkedIn;Twitter profiel: Korte beschrijving van je achtergrond, CV IDEE VOOR ANIMATIE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

Blik p. Informatieboek. Sint-Michielsgestel. Alles over het magazine!

Blik p. Informatieboek. Sint-Michielsgestel. Alles over het magazine! Blik p Sint-Michielsgestel Informatieboek Alles over het magazine! Beste Ondernemer, Na het doorlezen van dit boekje bent u helemaal op de hoogte van BlikOp Sint-Michielsgestel.nl en het nieuwste magazine

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

STAPPA JDRF BEWEEGPROGRAMMA

STAPPA JDRF BEWEEGPROGRAMMA STAPPA JDRF BEWEEGPROGRAMMA Najaar 2013 Van Amsterdam naar Kopenhagen in 42 dagen! Loop virtueel van Amsterdam naar Kopenhagen en steun JDRF GEZONDHEIDSBEVORDERING EN TEAMBUILDING OP DE WERKPLEK! WEDSTRIJDPERIODE:

Nadere informatie

Gegevens aanvrager. Waarderingstekens Aanvraagformulier waarderingsteken

Gegevens aanvrager. Waarderingstekens Aanvraagformulier waarderingsteken Waarderingstekens Aanvraagformulier waarderingsteken Met dit formulier vraag je een waarderingsteken aan voor een Scoutingvrijwilliger. Lees voor het invullen van dit formulier de informatie op www.scouting.nl.

Nadere informatie

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD AANBESTEDINGSNUMMER: 2012/S 205-337609 Aanbestedende

Nadere informatie

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma.

Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012. www.ddma. Event: Dialogue Challenge 2012 Thema: Wet- en regelgeving Dialogue Marketing Spreker: Jitty van Doodewaerd Datum: januari 2012 www.ddma.nl Dialogue Challenge - Wet- en regelgeving DM - waarom relevant?

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

PCI Performance Customer Interactions 4 2011

PCI Performance Customer Interactions 4 2011 Performance Customer Interactions 4 Copyright 1994- TOTE-M Performance Customer Interactions 5 Mensen willen steeds persoonlijker geholpen worden Bart Combée, directeur Consumentenbond De ludieke actie

Nadere informatie

Algemeen Reglement Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie

Algemeen Reglement Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie Algemeen Reglement Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie I Inleiding Het Zeeuws Kampioenschap onderwaterfotografie (ZK) wordt door Aquashot georganiseerd. Aquashot is een commissie van de Nederlandse

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV

Klanttevredenheidsonderzoek. Matchcare HR Services BV Klanttevredenheidsonderzoek Matchcare HR Services BV 1-1-2017 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Matchcare HR Services BV 2 A. Cedeo-erkenning

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be. een organisatie van Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers Contactpersoon: Filip Coveliers Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel T 02 545 57 05 F 02 545 58 59 info@houtproef.be www.houtproef.be FAQ vragen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

BNO Pitchcode / Competitieleidraad

BNO Pitchcode / Competitieleidraad BNO Pitchcode / Competitieleidraad Inhoud: 1. Inleiding 2. Selectie van een ontwerpbureau 3. Wanneer een bureaucompetitie? 4. Voorbereiding competitie 5. Keuze bureaus 6. Briefing 7. Planning 8. Kennismaking

Nadere informatie