Plantronics Telesales Team Trophy 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plantronics Telesales Team Trophy 2015"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 Plantronics Telesales Team Trophy 2015 Inhoudsopgave deelnamevoorwaarden: Algemeen pagina Historie 2 Vernieuwde opzet Jury 2 Winnaars voorgaande jaren 2 Prijzen en podium 2 Belangrijke data op een rijtje 3 Reglement Plantronics Telesales Team Trophy 2015 Belangrijke spelregels 3 Belangrijke beoordelingscriteria 3 Weging van de drie onderdelen van de wedstrijd 4 Aanbieding en briefing 4 Beperkingen 4 Rapportage en aanleverdata 4 Bestanden 5 Bevestiging 5 Weging beoordelingscriteria Kwalitatieve criteria geldig voor belbestanden 5 Kwantitatieve criteria geldig voor belbestanden 6 Het advies de management summary 6-7 Contactpersoon voor de deelnemende organisaties 7

2 Pagina 2 van 7 Algemeen Historie BBP Media (BBP) is initiatiefnemer en organisator van de Plantronics Telesales Team Trophy. In 1997 introduceerde Telebusiness Magazine nadien Telecommerce (vanaf januari 2015 CustomerFirst) de Telesales Team Trophy. Een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarbij teams van geselecteerde inhouse en facilitaire contactcenters de competitie met elkaar aangaan. In deze competitie gaat het, anders dan bij vele andere prijzen, puur om een motiverende outbound-actie voor een Goed Doel. Het team met de meeste sales (conversie) won en natuurlijk stond het inhoudelijke gesprek centraal; meetbaarheid en objectiviteit dus, naast het teambelang (een mooi instrument). Plantronics was en is de sponsor en heeft haar naam aan deze Trophy verbonden. De prijs vanaf 2015 In 2015 ligt de nadruk vooral op kwaliteit en klantbehoud en -loyaliteit. Iets dat medewerkers, van zowel de inhouse als facilitaire contactcenters die meedoen aan de wedstrijd, erg motiveert. Een deel van de te bellen bestanden is bedoeld voor het werven van donaties. Een ander belangrijk onderdeel is de zogenaamde Happy Calls of service calls. De kwaliteit van elk gesprek is erg belangrijk en wordt door mystery calls gemeten. Tot slot stelt de deelnemer een beknopt adviesrapport op voor het goede doel. Het goede doel voor de wedstrijd in 2015 is het Liliane Fonds. De resultaten van de inhouse en facilitaire contactcenters worden apart beoordeeld door de Jury. Er zijn elk jaar dus zo mogelijk twee winnaars! De Jury De jury bestaat uit juryvoorzitter Hanny Philipse (Philipse Business School en School for Customer Management), François Kroes (nieuwsredacteur CustomerFirst ), Gosse Bosma (directeur VFI), Geeske te Gussinklo (directeur Klantenservice Federatie), Patrick Jordens (afgevaardigd lid bestuur DDMA), Freddy Korte (Plantronics), Ernst Kruize (brightone) en een vertegenwoordiger van het Liliane Fonds. De winnaars van de afgelopen jaren: 2014 PH Telemarketing Winnaar Goud Facilitair 2013 Cendris Customer Contact Winnaar Goud Facilitair 2013 Zorgverzekeraar VGZ Winnaar Goud Inhouse 2012 Cendris Customer Contact Winnaar Goud Facilitair 2012 UPC Winnaar Goud Inhouse 2011 Annie Connect Winnaar Goud Facilitair 2011 Nuon Winnaar Goud Inhouse Prijzen en podium Als winnaar van de gouden, zilveren en bronzen Plantronics Telesales Team Trophy krijgt u: Veel positieve exposure voor uw organisatie over uw deelname via o.a. de print en online magazines en nieuwsbrieven van Telecommerce/CustomerFirst, MarketingTribune, Twinkle en CCM. Bovendien via de brancheverenigingen, die deze wedstrijd ondersteunen, zoals de DDMA, de Klantenservice Federatie en de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen, VFI.; Een mooie trofee om voor de organisatie te kunnen stralen; Natuurlijk eeuwige roem. De winnaar in de categorie Facilitair zal daarnaast een betaalde opdracht krijgen van het Liliane Fonds.

3 Pagina 3 van 7 Belangrijke data op een rijtje: 21 januari 2015: De informatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers is om uur in Houten (bij Utrecht). De gastheer is Philipse Business School. 2 t/m 14 februari 2015: De wedstrijdperiode om de gesprekken te voeren. 20 februari 2015: aanlevering eindrapportage belbestanden. 27 februari 2015: aanlevering advies de Management Summary. 23 april 2015: De uitreiking van de prijs in TivoliVredenburg in Utrecht tijdens het NCCA Awards gala. Reglement 'Plantronics Telesales Team Trophy 2015' Belangrijke spelregels zijn: 1. Elk team bestaat uit minimaal vier en maximaal acht personen. De gesprekken dienen redelijkerwijs gelijkmatig over de teamleden te worden verdeeld. Dit wordt gecontroleerd. Voor de start van de actie moeten de namen van de klantadviseurs (medewerkers contactcenter), die van het team en de verantwoordelijke bij de deelnemer, aan BBP worden doorgegeven. Tevens dient een kort profiel van de organisatie en de motivatie voor deelname te worden doorgespeeld. 2. Alleen de door de klant aangegeven aanbieding mag aan de oud-donateur worden gedaan. Het is niet toegestaan zelf aanvullende zaken te beloven of te financieren. Ook mag er niet in het kader van de competitie worden geworven buiten het bestand dat aan de deelnemer is toegewezen. Meerdere transacties per adres kunnen mogelijk zijn. 3. Elk deelnemend contactcenter krijgt eenzelfde hoeveelheid gelijkwaardige adressen voor het werven van donaties bij (oud) donateurs niet ouder dan 3 jaar. Dit aantal is vastgesteld op 500 adressen. 4. Elk deelnemend contactcenter krijgt eenzelfde hoeveelheid gelijkwaardige adressen voor het voeren van Happy Calls bij recente donateurs. Dit aantal is vastgesteld op 250 adressen. Belangrijke beoordelingscriteria zijn: 1. Het correct hanteren van de regelgeving van de Code Telemarketing, zoals gedeponeerd bij de Stichting Reclame Code. 2. Het nauwgezet volgen van de regelgeving van de Telecommunicatiewet. 3. Na ontvangst van het bestand hebben de bureaus twee weken de tijd om de calls uit te voeren en één week om de rapportage te verwerken. De belperiode is van 2 t/m 14 februari Buiten deze periode mag niet op de bestanden van het Liliane Fonds worden gebeld. 4. De gespreksresultaten moeten tijdens de actie wekelijks worden teruggekoppeld op de door de wedstrijdorganisatie aangegeven manier om zo de follow-up goed te laten verlopen, en ter controle van de teams, hun samenstelling en de werkwijze. 5. De absolute conversie donaties circa negen weken na afloop van de actie a. Alle extremen bij het werven van donaties worden door de jury gecontroleerd b. Per geval wordt bekeken hoe deze meetellen in de totale score 6. De kwaliteit van de gesprekken wordt door onafhankelijke mystery guests, ad random opgenomen in de te bewerken bestanden, met minimaal een 7 beoordeeld (schaal 1 = slecht en 10 is uitstekend). 7. De kwaliteit en toepasbaarheid van het beknopte advies, de Management Summary is minimaal voldoende. 8. Alle adressen van het door het Liliane Fonds beschikbaar gestelde waardevolle adressenbestand van hun donateurs worden door elke deelnemende organisatie minimaal drie keer gebeld alvorens de contactpoging met dat adres wordt gestaakt.

4 Pagina 4 van 7 Weging van de drie onderdelen van de wedstrijd Conversie Kwaliteit Advies Management Summary De winnaars van goud, zilver en brons worden bepaald op basis van: 1. de absolute conversie van donaties circa negen weken na afloop van de actie (na fulfilment door het Liliane Fonds); 2. de bereikte kwaliteit van de gesprekken; 3. de kwaliteit en toepasbaarheid en mogelijk rendement van het advies Management Summary. Alle drie de elementen wegen even zwaar (1:1:1). Aanbieding en briefing In samenwerking met BBP geeft het Liliane Fonds de briefing tegelijkertijd aan alle deelnemers. De aanbieding aan de oud-donateurs voor het werven van donaties wordt door het Liliane Fonds vastgesteld. Natuurlijk wordt vermeld wat de minimale gift (eenmalig, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks) moet zijn. Ook wordt de sfeer van de Happy Call gesprekken weergegeven en de beoogde doelstellingen van het Liliane Fonds. Na de briefing ontvangen de deelnemers een gespreksleidraad van het Liliane Fonds. De deelnemers mogen de scripts naar inzicht aanpassen, maar het Liliane Fonds dient haar goedkeuring te geven aan de veranderingen en de definitieve belscripts dienen aan BBP te worden aangeleverd voor de start van de wedstrijd. Beperkingen Er kan worden gebeld van tot uur (op werkdagen) en van tot uur (op zaterdagen). Buiten deze uren mag er niet gebeld worden. Indien er toch buiten deze tijden wordt gebeld, dan kan de deelnemende organisatie worden uitgesloten van deelname; Een duidelijk nee dient als een nee verstaan te worden; Indien de consument aangeeft niet gebeld te willen worden, dient de telemarketeer te vragen of de consument op dat moment niet mee wil werken, nooit meer telefonisch benaderd wil worden door het goede doel of wil worden opgenomen in het Bel-me-niet register. Dit moet overigens ook altijd worden aangeboden aan donateurs die wel een donatie/schenking doen en aan de recente donateurs die benaderd worden middels een Happy Call. Rapportage en aanleverdata Elke deelnemende organisatie geeft één maal per week resultaten door met de nodige gegevens aan BBP, in de door het Liliane Fonds gewenste format en opbouw. Telkens aan het einde van de belweek. Indien het formaat van de respons niet goed is, krijgt de deelnemer drie dagen de tijd om het bestand in het goede formaat aan te leveren. Indien na drie dagen het bestandsformaat nog niet goed, behoudt de jury zich het recht voor het resultaat niet mee te nemen in de jurering of daar consequenties aan te verbinden. Een dag na de belperiode dient het totaalbestand retour aan BBP te worden geleverd. Na de belperiode hebben de deelnemende organisaties nog één week om de eindrapportage aan te leveren, uitgevoerd op de gebruikelijke manier voor de betreffende deelnemer. o De eindrapportage wordt op 20 februari 2015 naar BBP gestuurd. De rapportage dient ter evaluatie voor de deelnemer en om de jurering te bespoedigen, maar telt niet mee in de bepaling van de winnaar.

5 Pagina 5 van 7 U dient dit aan te leveren in hetzelfde bestandsformaat als het originele bronbestand. De telefoonnummers in de rapportagebestanden dienen volledig overeen te komen met de telefoonnummers uit het bronbestand. Het advies de Management Summary voor het Liliane Fonds dient uiterlijk 27 februari 2015 in het bezit te zijn van BBP. Bestanden 500 werving- en behoudcalls en 250 Happy Calls per deelnemende organisatie. Iedere deelnemende facilitaire of inhouse contactcenter organisatie krijgt volledig gelijkwaardige bestanden, geheel at random (qua sekse, welstand, geografisch, etc.), voortkomend uit een uniforme groep oud-donateurs en recente donateurs en geheel willekeurig verdeeld onder de deelnemers. De bestanden blijven behoren tot de zeggenschap van het Liliane Fonds en mogen alleen in het kader van de Plantronics Telesales Team Trophy 2015 worden gebruikt in de twee weken durende wedstrijdperiode. Bevestiging Het Liliane Fonds draagt zorg voor een goede follow-up. De bevestigingen worden door het Liliane Fonds verstuurd, niet door de deelnemende organisaties zelf. Voorkomende spijtoptanten worden niet in de eindscore meegerekend. Weging beoordelingscriteria Beide belbestanden: werving en behoud donateurs en Happy Calls: Kwalitatieve criteria: a. Gaat de werving niet ten koste van het beoogde behoud van de donateur? Criterium: Zwaar b. Wordt het beoogde doel Happy bereikt? Criterium: Zwaar c. Gaat men flexibel om met afwijkingen door de respondent m.b.t. de scripting (geen opgesomd verhaal, leuk, positief gesprek) kan men antwoorden op faq s, zoals het telefoonnummer van het goede doel?) Criterium: Normaal d. Duidelijk aanbod, en alleen het aanbod uit de briefing. Criterium: Normaal e. Hoe (duidelijk) wordt telemachtigen aangeboden. De uitleg over telemachtiging moet juist worden gegeven. Is de check (NAW, rekeningnummer, periode, bedrag, bevestigingsbrief, het feit dat de telefonische ja een machtiging is) op het telemachtigen goed uitgevoerd. De bevestigingsbrieven worden verstuurd door de opdrachtgever, niet door het deelnemende bureau. Criterium: Zeer Zwaar f. Positieve tone-of-voice. Criterium: Zwaar g. Ligt de verhouding gerapporteerde scores in lijn met de daadwerkelijke conversie (kwantiteit en kwaliteit van de respons). Criterium: Zwaar h. Harde nee is nee. Criterium: Zwaar i. Het niet naleven van de Code Telemarketing zoals gedeponeerd bij de Stichting Reclame Code. Criterium: Diskwalificatie j. Het niet naleven van de Telecommunicatiewet. Criterium: Diskwalificatie k. Zijn er klachten binnengekomen (en zijn deze structureel en/of relevant voor deze deelnemer)? Criterium: Terugzetten in het klassement c.q. diskwalificatie l. In verband met het belang van een goed verloop van de fulfilment: wordt de respons goed aangeleverd qua bestandsopbouw en aanleverfrequentie. Indien het formaat niet goed is,

6 Pagina 6 van 7 krijgt men drie dagen de tijd om het bestand in het goede formaat aan te leveren. Indien na drie dagen het bestandsformaat nog niet goed, behoudt de jury zich het recht voor het resultaat niet mee te nemen in de jurering of daar consequenties aan te verbinden d.m.v. diskwalificati. Aanlevering in een gelijk format als aanlevering door het Liliane Fonds. De veldindeling moet gelijk zijn aan het aangeleverde bestand, wijziging van naam onder speciale kolom onder brengen). Criterium: Diskwalificatie m. Het behalen van minimaal een 7 op schaal 1 = slecht en 10 = uitstekend schoolcijfer op de mystery calls. Criterium: besluitvormend Kwantitatieve criteria: a. Hoe is de verhouding van structureel doneren (waarde 5) versus /eenmalige donatie (waarde 1). Structurele donateurs worden zwaarder gewogen, aangezien deze gemiddeld 5 jaar donateur blijven. Kortom: aantal structurele donateurs x gemiddeld bedrag/jaar (bedrag x periode gemiddeld) x 5 (jaar); het cijfer dat uit deze index rolt is een deel van het eindcijfer. Alle extreme gevallen worden door de jury bezien en per geval bekeken hoe deze meetellen in de totaalscore. b. Incidentele donateurs: idem: aantal x gemiddeld bedrag, bijvoorbeeld 10 incidentele donateurs x 50,- = 500,- c. De bedragen voortkomend uit beide indices worden opgeteld en leveren zo het eindtotaal op, waarop we de ranking baseren. d. Informatie aanvragers tellen mee in de categorie waarin deze resultaat opleveren. Wordt iemand bijvoorbeeld structureel donateur voor Euro 10,- per maand, dan telt deze als zodanig mee. De non-respons hierop telt niet mee, maar kan worden gebruikt als criterium i.g.v. status quo. e. Ook wordt gekeken naar het aantal blokkeringen, dat rechtstreeks bij het goede doel en bij het Bel-me-niet register zijn binnengekomen. f. De absolute conversie donaties circa negen weken na afloop van de actie. Criterium: Besluitvormend Het Advies De Management Summary Dit advies dient de deelnemende organisatie te onderbouwen op basis van de verkregen informatie uit de gesprekken met als doel verbeteringen te kunnen aanbrengen in het aanbod van het Liliane Fonds of in de dienstverlening in het algemeen. In de gesprekken kan feedback worden verkregen over het Liliane Fonds, het is goed om dit aan het goede doel terug te geven. Bij het opstellen van een adviesrapport, hoort ook het schrijven van een managementsamenvatting. Zo'n samenvatting geeft een beknopte beschrijving van de inhoud van het verslag/rapport. Hieronder is te lezen hoe de samenvatting opgesteld dient te worden. Karakterisering Een managementsamenvatting is speciaal geschreven voor het management. Er wordt rekening gehouden met de taken van het management, nl. beslissingen nemen. Het accent ligt in een managementsamenvatting op de adviezen of beslispunten die uit het rapport naar voren komen. Toevoeging PTTT: 1. Gegevens en beschrijvingen in de Management Summary dienen SMART te zijn. 2. De bijlagen dienen hetgeen wordt beweerd in de management summary te onderbouwen.

7 Pagina 7 van 7 Een managementsamenvatting is op zijn plaats in documenten die bedoeld zijn om beslissingen door het management van een organisatie te ondersteunen. Een managementsamenvatting is niet gericht op het samenvatten van alle onderdelen, maar op die onderdelen die van belang zijn voor het management, namelijk: verantwoording afleggen van de werkwijze; conclusies die getrokken kunnen worden; aanbevelingen die op basis daarvan gedaan kunnen worden. Inhoud en structuur De kern van de managementsamenvatting wordt gevormd door het advies. Maar managers moeten natuurlijk ook weten welke overwegingen aan dat advies ten grondslag liggen en ze moeten straks kunnen uitleggen met welke argumenten zij tot hun besluit gekomen zijn. Dus die argumenten moeten ook in de managementsamenvatting vermeld worden. De volgende structuur is doorgaans de meest gebruikelijke: probleem: wat is de aanleiding van het probleem; waarom wordt dit advies uitgebracht; advies: welke maatregelen worden voorgesteld om het probleem op te lossen; argumentatie: wat zijn de belangrijkste argumenten voor het advies, eventueel vergeleken met de meest voor de hand liggende alternatieven; consequenties: wat zijn verwachte kosten en baten; welke werkzaamheden moeten er verder worden uitgevoerd. Presentatieadviezen 1. Houd de managementsamenvatting kort: niet langer dan 2-3 pagina s; 2. Hanteer bovenstaande structuur: probleem, advies, argumentatie, consequenties; 3. Houd rekening met de voorkennis van de lezer. Bedenk in hoeverre hij is ingevoerd in de materie; is hij generalist of specialist. Met andere woorden: wat kan je als bekend veronderstellen en wat niet; 4. Zorg dat de managementsamenvatting zelfstandig leesbaar is. Verwijzingen als een beschrijving van het ontwerp kunt u vinden in hoofdstuk 5 zijn taboe. Vermijd ook begrippen die, los van het rapport, slecht te begrijpen zijn; 5. Maak de samenvatting overzichtelijk: deel je samenvatting in in afgebakende alinea s en gebruik tussenkopjes. Probeer van de eerste zin in de alinea een kernzin te maken, een zin waarin de belangrijkste informatie beknopt wordt weergegeven. De beoordeling van de toepasbaarheid en kwaliteit en het beoogde rendement van de Management Summary van het Advies met bijlagen ligt in de handen van het Liliane Fonds. Criterium: Besluitvormend Contactpersoon voor de deelnemende organisaties: BBP Media Jeffrey Figaroa Telefoon:

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014 Gedragscode SMS-Dienstverlening 1 Deelnemende Partijen Operators (waaronder Service Providers): Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC SMS-dienstverleners: Netsize

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Monitor Klant & Calamiteit

Monitor Klant & Calamiteit Monitor Klant & Calamiteit De dienstverlening van NS bij verstoringen onder de loep genomen door de reiziger en NS. Kim Hauwert NS Reizigers, Marktonderzoek & Advies, kim.hauwert@ns.nl Martien Beintema

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie