ELEKTRISCHE BOILER 5/10 Liter Close-Up / Close-In MONTAGE HANDLEIDING GARANTIE KAART GARANTIE 2 JAAR CLOSE-IN CLOSE-UP. 10L wersja z dnia 22-X-2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEKTRISCHE BOILER 5/10 Liter Close-Up / Close-In MONTAGE HANDLEIDING GARANTIE KAART GARANTIE 2 JAAR CLOSE-IN CLOSE-UP. 10L wersja z dnia 22-X-2010"

Transcriptie

1 P.P.U.H. Installatie ELEKTRISCHE BOILER /0 Liter Close-Up / Close-In Stempel/handtekening dealer: Datum aanschaf Artikelnummer: Type boiler: GARANTIE 2 JAAR Handtekening... Reparatie datum:... MONTAGE HANDLEIDING GARANTIE KAART Leverdatum 20 Produktiedatumi 20 Garantie ID CLOSE-UP CLOSE-IN L 0L wersja z dnia 22-X-200

2 . FUNKTIE Een Elektrische boiler is een apparaat voor het verwarmen van en bewaart het warme in een vat. Afhankelijk van het model kan de boiler horizontaal of verticaal geplaatst worden. De verwarmingselementen zijn in het vat geinstalleerd (direct verwarmd) 2. TECHNISCHE SPECIFICATIES Model L 0 Tijd behalen temp. 60 C ( t=4 C) min. 2 Ingangsspanning 20V / 0Hz Opgenomen vermogen kw, Opgenomen stroom A 6, Min/Max temperatuur C -70 Maximale temperatuur (inwendig) C 8 Minimale temperatuur C Min/Max werkdruk MPa 0,0* / 0,6** Afmeting anode mm 2 x 70 Netto gewicht kg,0 7,0. Aansluiten verwarmingselement De tank kachel is gemaakt van plaatstaal met keramische coating binnen dat een passieve bescherming biedt tegen corrosie. De anode is voorzien van magnesium wat ook weer goed werkt tegen corrosie. De bodem van de tank is voorzien van een flenskraag bevestigd met schroeven. De flens is om het verwarmingselement en anode te bevestigen. De isolatie is gemaakt van polyurethaanschuim. Het wordt verwarmd door een elektrische verwarmingselement, die wordt geregeld door een thermostaat. Bescherming tegen de oververhitting vind plaats d.m.v. temperatuurbegrenzer, die het elektrische circuit verbreekt wanneer de temperatuur van het te hoog wordt. Indien deze beveiliging is uitgevoerd zal u handmatig de beveiliging moeten resetten en de boiler opnieuw moeten opstarten. De boiler heeft 2 aansluitingen. rode voor de warm uitgang en een blauwe die als ingang dient voor het koude. Vergeet niet uw overdrukventiel (inlaadcombinatie) te monteren. * - Afhankelijk model (opwarmtijd voor standaard modellen, kw ) P.P.U.H. LEMET behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder kennisgeving of reden. Sommige parameters zoals verwarming kan variëren afhankelijk van de omstandigheden. LET OP! EERST DE BOILER VULLEN MET WATER pas DAARNA de stroom aansluiten Omgekeerde volgorde kan uw boiler beschadigen!

3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Handlowe "LEMET" ul. Żymierskiego 94a Branice tel P.P.U.H. EME DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DECLARATION OF CONFORMITY) Close-UP Close-In Koudtoevoer (blauw gemarkeerd) [/2"] 2 - Heetuitloop (rood gemarkeerd) [/2"] Pan Leon Pleśniak (Mr)... (Imię, Nazwisko / Surname, Name) Lokatie heater 4 - Instelbare temp.regelaar - Controlelampje reprezentujący firmę P.P.U.H. LEMET ul. Żymierskiego 94a, Branice (legal representative of)... (Nazwa i adres producenta / Manufacturer's Name and Address) Aansluitsnoer netspanning DEKLARUJE / DECLARES z pełną odpowiedzialnością, że wyrób: (with all responsibility, that the product): Elektryczne ogrzewacz wody użytkowej o pojemności 20, 0, 40, 0, 60, 80, 00, 20, 0L... (nazwa, typ lub model / name, type or model) został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami: (has been designed, manufactured and placed in the market in confirmity with directives) - Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych 97/2/EEC art. ust. ; the requirements of the pressure equipment Directive 97/2/EEC -Dyrektywa niskonapięciowa 7/2/EEC; (dotyczy ogrzewaczy z fabrycznie wbudowaną grzałką elektryczną). the safety principles of the "Low voltage" Directive 7/2/EEC; (only heater with manufactured established heating element) - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej "EMC" 89/6/EEC wraz z zmianami zawartymi w Dyrektywie 9/68/EEC. the protection requirements of "EMC" Directive 89/6/EEC, also amended by Council Directive 92/68/EEC i niżej wymienionymi odpowiednimi normami and that the following relevant Standards - EN 60-:2004/Ap2: EN : EN :97/A:200 - EN :2006(U) - EN 04-: EN 04-2:999/A:2004 Branice dnia: (Miejscowość i data wystawienia) (place and date)... (Imię i nazwisko oraz podpis) (Name, Surname and Signature) 4. HEATER VEILIGHEID OVERVERHITTING : - Thermostaat die de stroomtoevoer automatisch uitschakeld als het warmer wordt dan 8 graden C. CORROSIE: - le gebakken anode bij 80 C (elke 0 maanden vervangen) Tegen warmteverlies: - Isolatie van polyurethaan-schuim, Tegen de druk (voor toenemende druk): - Veiligheidsklep 0,6 MPa.. ELEKTRISCH SCHEMA - het verwarmingselement 2 - temperatuurregelaar - temperatuurbegrenzer Ls - indicatielampje (rood) Ls 6. INSTALLATIE EN VEILIGHEID Installatie en veiligheid. Installatie wordt uitgevoerd door een erkende instalateur. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie of het niet naleven van deze instructies. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde installateur om een veilig gebruik van de inrichting, de installatie en inbedrijfstelling waarborgen. De installatie dient te worden bevestigd in de garantiekaart. ~ 20V

4 6.2. Inhoud van de verpakking. - Heater stuk - Veiligheidsventiel stuk - Handleiding met garantiebewijs... stuk 6.. Plaatsen van de boiler. De boiler kan bevestigd worden m.b.v. de montagegaten aan de binnenkant.. Let er op deat u de juiste keuze maakt in het gebruik van montagemiddelen zoals schroeven en haken. Zorg ervoor dat men de boiler zo plaats dat er geen schade aan het gebouw achterblijft na verwijderen van de boiler. Bij de montage goed letten op: de lengte van het snoer, de afstand van het stopcontact en de plaats van het veiligheidsventiel zodat er geen kan druipen uit veiligheidsklep waar het niet gewenst is. Installeer het toestel nooit in een potentieel explosieve atmosfeer, stel het niet bloot aan temperaturen onder de graden C, plaats de boiler niet op een plaats waar veel damp is (bijvoorbeeld boven het bad), en niet platsen op een locatie waar bij eventueel vallen van de boiler deze veel schade aan kan richten Aansluiting op de leiding. De boiler moet dusdanig gemonteerd worden dat deze makkelijk verwijderd kan worden bij eventueel onderhoudt. Ook moet altijd het verwarmingselement met magnesium anode makkelijk bereikbaar blijven voor vervanging. De minimum afstand van de bodemplaat waar de anode gemonteerd wordt op de boiler is cm. Het koudtoevoer kan bevestigd worden aan de blauw ingang, en de waruitgang op de rode uitgang. Let op dat u buizen gebruikt die bestand zijn tegen 9 graden C en een druk van 0,7 Mpa. (geen kunststof leidingen). Wij adviseren een flexibele bewapende metalen leiding te nemen. Installeer de veiligheidsklep die de terugslagklep met een druk van 0,6 MPa op de inlaad. De pijl op de veiligheidsklep moet in overeenstemming zijn met de stroomrichting van het. De uitlaat van de veiligheidklep mag niet naar boven gericht. Het hete dat kan ontstaan bij hoge druk in de veiligheidklep moet vrij naar buiten kunnen lopen. Neem eventueel een afvoerbuis om de uitstoot te reguleren. Tussen de veiligheidsklep en de boiler kan kan indien gewenst een klep worden gemonteerd, (T-fitting), die het mogelijk maakt de tank van de boiler te legen. Als in rust de druk in de leiding hoger is dan 0, MPa moet er een drukregelaar worden geïnstalleerd ( aansluiting op het gebouw) vanwege de mogelijkheid van plotselinge pieken in de druk van meer dan 0,6 MPa. 6.. Aansluiting op het lichtnet. De boiler moet worden aangesloten op het lichtnet (uitgerust met een aardlekschakelaar en installatie automaat) met een geaarde stekker niet. Gebruik nooit stopcontact zonder aarde. Dat kan levensgevaarlijk zijn! Gebruik geen meervoudige adapters of klemmenblok. Steek de stekker alleen in het stopcontact als de boiler is gevuld met. Indien u dit niet doet kan er schade ontstaan aan het verwarmingselement en zal deze moeten worden vervangen.

5 - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld door foutief gebruik of aansluiten van de veiligheidsklep. - Dek nooit het lampje af en vervang regelmatig uw verwarmingselement. Bij niet naleven kan er geen garantie gegeven worden - In alle gevallen blijven onze verkoopvoorwaarden gelden. - Gebruik de kachel niet in netwerken op meer dan gegeven door fabrikanten zonder de juiste druk regelaar vervalt de garantie. - Gebruik de boiler uitsluitend met een goedgekeurde veiligheidsklep. Bij het gebruik van een niet gekeurde klep of geen klep kan er geen garantie worden gegeven. Het verhoogd de kans op scheuren in het boilervat. - Bij het maken van aanpassingen/modificaties vervallen alle garanties. - Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - De basis garantie kan alleen worden gegeven bij een juist ingevulde garantiekaart. - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het onzuiver is of bestanddelen bevat die niet in normaal kraan hoort te zitten - Bij alle mechanische aanpassingen vervalt de garantie. Tekening - Installatie van Close-Up Pp k.c. k.n. 2 G Am Cz Tekening - Installatie van Close-In koud Z Cz Am Zb k.n. k.s. k.c. Z2 warm Pp warm Z2 k.s. Zb Z koud G 2 Stempel dealer: Vervangen van de magnesiumanodes Stempel dealer: Datum:... Datum:.... MILIEU / RECYCLING - Op grond van de Wet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ( Dz.U ) kunt u de boiler niet plaatsen bij het normale afval. 2 - Het verwarmingselement bevat mogelijk schadelijke stoffen voor het milieu. - De boiler kan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling van apparaten. 4 - Om het milieu te beschermen verzoeken wij u vriendelijk bovenstaand advies op te volgen. - geëmailleerde tank 2 - thermische isolatie - Buitenmantel G - verwarmingselementl Am - Magnesiumanode Cz-sensor Reb - Veiligheidsventiel K.S. - Drain Pp - netsnoer Z - kraan koud toevoer Z2 - aansluiting uitlaat heet K.N. - Koudtoevoer (blauw) 7. OPSTARTEN VAN DE BOILER Na de installatie van de boiler moet deze met worden gevuld door het openen van de kraan Z en kraan Z2 (uitgang boiler). Z2 klep moet worden geopend totdat alle lucht uit de boiler is en het normaal doorstroomd. Controleer meteen tijdens het vullen de boiler op lekkage. Kijk goed of alle koppelingen juist gemonteerd zijn. Let op dat de boiler nog niet op het lichtnet aangesloten is. Doe dit pas als men er zeker van is dat er geen lekkage is! Vul daarna de boiler met en stel de boiler in op de gewenste temperatuur. Steek de stekker in een stopcontact achter een aardlekschakelaar en installatieeuromaat. Het lampje lampje van de boiler gaat nu branden (verwarming werkt). Haal altijd de stroom uit het stopcontact als u (tijdelijk) de boiler niet meer gebruikt of de omgevingstemperatuur beneden de graden C komt. 8. GEBRUIK / ONDERHOUD BOILER 8.. Veiligheid. Onderhoudt en reparatie mag uitsluitend uitgevoerd worden door iemand die daartoe bevoegd is. Haal voordat u begint met onderhoudt of reparatie eerst de stekker uit het stopcontact. Controleer ook altijd of er wel eeb geaard stopcontact is. Een niet goed geaard stopkontact kan levengevaarlijke situatie opleveren! Gebruik altijd een veiligheidsklep (inlaadcombinatie) en een kraan voor de ingang en uitgang van de koud en warm kant om snel en eenvoudig het te kunnen afsluiten Het veiligheidsventiel zorgt ervoor dat er geen grote druk kan ontstaan in het boiler vat Dit voorkomt explosie of scheuren van de tank.

6 Sluit de stroom af als er geen doorstroomt. Controleer daarna uw kranen en kleppen op juiste werking Dienst. Controleer minimaal eenmaal per jaar de thermostaat en werking daarvan. Dit kan eenvoudig door de gewenste temperatuur in te stelen op nul. Het zou moeten afkoelen na enkele uren. 8.. Economisch gebruik. Continue de boiler instellen op de hogste temperatuur zorgt voor snellere slijtage van uw boiler. Wij adviseren een instelbare temperatuur van maximaal rond de 0-60 graden C. Bij hoge temperaturen heeft u meer warmteverlies, met hoger energieverbruik, evenals verhoogde slijtage waarbij weer de anode een kortere levensduur heeft Schoonmaak, onderhoud, vervanging van de magnesium anode. De boiler kan worden schoongemaakt met een vochtige doek zonder agressieve schoonmaakmiddelen.om de levensduur van uw boiler te verlengen kunt u regelmatig eventuele kalk verwijderen in de boiler. U kunt dit doen met een houten lepen die u in het gat steekt van het verwarmingselement. Doe dit zeer voorzichtig en beschadig niet de binnen kant van uw boiler of het verwarmingselement. Vergeet niet eerst de stroom van uw boiler af te halen en daarna de boiler leeg te laten lopen. Vervang regelmatig uw verwarmingselement. 2 De temperatuur van het niet toeneemt lampje brandt. Defect verwarmingselement. Vervang het verwarmingselement. Lage temperatuur van het. Defecte thermostaat. Vervang de thermostaat. 4 De temperatuur van het is hoger dan de ingestelde temperatuur. Defecte thermostaat. De veiligheidsklep gaat niet open Veiligheidsventiel vuil of verkalkt. 6 Het veiligheidsventiel loopt door. (Steeds druppelend ). 7 Het uit de boiler is vuil. Veiligheidsventiel in vuil 2 Resten van de afdichttape zit onder de afdichting Overmatige druk op het netwerk. Veel vuil in de tank of versleten magnesiumanode. 8 Een onaangename geur. De afwezigheid van sulfaten reduceren het gehalte van sulfaten en aanwezige bacteriën in met een laag zuurstofgehalte. Vervang de thermostaat en temperatuur beveiliging. Reinig of vervang ventiel. Reinig of bereiken de oppervlakte vastklampen veiligheidsventiel. 2 Controleren en verwijderen vuil uit het veiligheidsventiel Verminder de druk via drukregelaar. Reinig de tank of vervang de magnesiumanode Tank schoonmaken, vervang anode verwarm de temperaturen boven 60 C 0. GARANTIE - TANK geëmailleerd - twee jaar, afhankelijk van het model; - ELEKTRISCHE ONDERDELEN - 2 maanden; 9. PROBLEMEN OPLOSSEN.. FOUT OORZAAK OPLOSSING Lampje brandt niet. De verwarming werkt niet. Een breuk in het elektrisch circuit 2 Defecte verwarming controle Defecte zekering 4 Defecte lichtgroep 6 Losgekoppeld van de elektrische installatie.stekker niet aangesloten. Controleer de zekering 2 controleer de aansluiting. Defecte temperatuurbegrenzer. 4 Vervang indicatielampje Reset temperatuurbegrenzer. - De garantieperiode begint op de datum van aankoop van het product de gebruiker in de kaart opgenomen Garantie en bevestigd door aankoopbewijs (factuur), afgegeven door de verkoper. - De garantie is beperkt tot het grondgebied van Nederland. - De borg garandeert de goede werking van de kachel op voorwaarde dat het zal worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze handleiding. - Tijdens de garantieperiode heeft u recht op gratis reparatie aan de boiler. - Garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, modificaties, en ongeautoriseerde aanpassingen en installatie en onderhoud van apparatuur niet in overeenstemming met dezehandleiding, - In geval van storing, dit aan de fabrikant van het product melden. Nog niet de boiler verwijderen.. Bewaar de aankoopbon van uw boiler. Dit is uw garantiebewijs. - Zorg altijd voor vrije toegang tot de boiler. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele aanpassingen die nodig zijn om bij de boiler te komen.. - Regelmatige inspectie en vervanging van de magnesium anode is nodig voor een veilige en lange levensduur van de boiler.

LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP

LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP R.O. SYSTEMEN LP-10/10BP/20BP/30BP/60BP/100BP HANDLEIDING 25-06-2015 versie 2.8 Contronics Engineering B.V., Ambachtsweg 8, 5492 NJ Sint-Oedenrode, Nederland, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine.

Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Russell Hobbs brood bakmachine. Veiligheidsvoorschriften Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Animo WKT 10/25L. Animo GEBRUIKSAANWIJZING. Animo

Animo WKT 10/25L. Animo GEBRUIKSAANWIJZING. Animo GEBRUIKSAANWIJZING NL Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG, 92/31/EEG en de laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG This appliance is in accordanc with the EMC-Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14 HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT Koelvitrine KV-RR 12/14 Gebruikershandleiding & Installatievoorschrift van de Koelvitrine type KV-RR 12/14 Belangrijk! Lees voor gebruik deze handleiding, dit voorkomt

Nadere informatie

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Cobra 40-10. Uitgave 10/2013. Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Cobra 40-10 Uitgave 10/2013 Hogedrukdubbelmembraanpompen B_04234 Inhoudsopgave 1 OVER DEZE HANDLEIDING 5 1.1 Voorwoord 5 1.2 Waarschuwingen, aanwijzingen

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380

Pneumatische membraanpompen VERDER VA 15 ACETAAL* EN GELEIDEND POLYPROPYLEEN* VERDER VA 20 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST 819.0380 INSTRUCTIES/ONDERDELENLIJST Pneumatische membraanpompen 89.0380 Rev. Z Voor het verplaatsen van vloeistoffen. Alleen voor professioneel gebruik. Maximale vloeistofwerkdruk: 0,7 MPa (7 bar, 00 psi) Maximale

Nadere informatie

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem

System 10. Digitaal Draadloos Systeem. ATW-1101 UniPak Zendersysteem. ATW-1101/G Gitaarsysteem. ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem Digitaal Draadloos Systeem ATW-1101 UniPak Zendersysteem ATW-1101/G Gitaarsysteem ATW-1101/H Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92 Miniatuur Hoofdgedragen Microfoonsysteem ATW-1101/H92-TH Miniatuur

Nadere informatie

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften.

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. In samenwerking met: Longfibrosepatiëntenvereniging Stichting Pulmonale

Nadere informatie

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach Meterkast-memo Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen Storingcoach Over Poort6 Poort6 verhuurt ruim 7200 woningen in Gorinchem en Dalem. De woningcorporatie streeft ernaar dat de mensen graag

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde!

Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde! Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde! Dit is een van de gratis uitgaven van het Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf. Meer exemplaren kunt u bestellen via de website energiecenrum.nl

Nadere informatie

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen?

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? met koop- en gebruiktips Inhoud Woord vooraf... 3 Zuinig met energie... 4 Het energielabel... 5 Wasmachines... 7 Droogkasten... 9 Koelkasten... 11 Diepvriezers...

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie