Centraal Bureau voor de Statistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Bureau voor de Statistiek"

Transcriptie

1 Ctraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB maart uur De gepubliceerde cijfers va de istitutioele bevatt fout. Ditgevolge is dit persbericht iet correct. De cijfers voor 2002 zij imiddels bijgesteld. Istitutioele : mager 2000 a koersverliez De istitutioele hebb hu beleggig over het hele jaar 2000 zi toem met 4% tot 1558 miljard guld. Het slechte vierde kwartaal heeft de toame va de eerste drie kwartal fors vermiderd. Dit blijkt uit de laatste gegevs va het CBS over psiofods verzekeraars. De afame i het vierde kwartaal (-4%) is het gevolg va forse koersverliez op aadel (-73 miljard guld). Het belag va obligaties i de beleggigsportefeuille is toegom tot ederde. Slechts kleie toame beleggig over heel 2000 De totale istitutioele beleggig zij i het jaar 2000 toegom va 1499 tot 1558 miljard guld. Aa het eid va het derde kwartaal was de totale waarde va de beleggig og 1616 miljard guld. I het laatste kwartaal va 2000 is er sprake va e teruggag met 57 miljard guld (-4%). De toame va de beleggig over heel 2000 va +4% steekt schril af teg de voorafgaade drie jar, waari de groeiperctages tuss ti twitig proct lag. Va de istitutioele beleggig beher de psiofods 978 miljard guld. T opzichte va ultimo 1999 is de waarde va deze beleggig met 2% toegom. De verzekeraars hebb hu beleggig zi toem met 8% tot 581 miljard guld. CBS-Persdist Postbus JM Voorburg tel. (070) fax (070) Het CBS is e dist va het Miisterie va Ecoomische Zak Dalde koers leid tot forse verliez Het verloop va diverse aadelidex laat over de eerste drie kwartal va 2000 e toame zi. I het vierde kwartaal echter duikel zij tot oder de begistad va het jaar. De psiofods moet i dat vierde kwartaal e koersverlies va 50 miljard guld (- 10%) op hu aadel icasser; de verzekeraars e koersverlies va 23 miljard guld (-11%). De resultat uit de eerste drie kwartal ku deze verliez iet compser. Over het hele jaar oter de istitutioele e koersverlies op aadel va 20 miljard guld (-3%). CBS Persbericht PB pagia 1 va 5

2 Hoewel de CBS-koersidex voor obligaties met og ge 2% stijgt i het jaar 2000, behal de verzekeraars e koerswist va 9 miljard guld (+5,3%). De psiofods scor met hu bija tweemaal zo grote obligatieportefeuille ook e koerswist va 9 miljard guld (+3%). Voor het vastgoed is 2000 e voordelig jaar geweest. De istitutioele realiser e waardestijgig va 7,5 miljard guld. De waardestijgig va het vastgoed bij de verzekeraars (+16,4%) overtreft de toame va de CBS-koersidex voor vastgoedfods (+5,5%) i ruime mate. Trasacties bepal toame beleggig De totale toame va de beleggig i 2000 bedraagt 59 miljard guld. I tegstellig tot adere jar bestaat deze toame voor het grootste deel uit ieuw te belegg middel (54 miljard guld). Het restat is koerswist. De verzekeraars hebb voor 31 miljard guld ieuwe beleggig gekocht; met ame aadel (+10 miljard guld), hypothek (+9 miljard guld) obligaties (+7 miljard guld). Ze hebb auwelijks iets va hu beleggig afgestot. De psiofods daarteg verkocht ogeveer e kwart va hu oderhadse lig etide deel va hu vastgoed. Daarvoor i de plaats zij obligaties gekocht (+43 miljard guld). Het relatieve belag va de obligaties eemt door aakop koerswist toe met 5%-put. Buitladse beleggig i 2000 iet gedaald De buitladse istitutioele beleggig, agoeg geheel bestaad uit aadel obligaties, zij i hu ostuimige groei afgeremd door de koersotwikkelig i het vierde kwartaal va De aakop i 2000 zij voor e deel tietgedaa door de forse koersverliez i het vierde kwartaal. Over het hele jaar gom is er echter og steeds sprake va e toame va de beleggig i het buitlad met 12%. De beleggig i buitladse obligaties groeid zelfs met 28%. De buitladse aadelportefeuille laat over heel 2000 e toame va 4% zi. Aa het eid va 2000 is i totaal 759 miljard guld belegd i het buitlad (48,7% va de totale beleggig). Eid 1999 was dit og 45,2% met e top va 49,1% aa het eid va het derde kwartaal De psiofods belegg bija tweederde va hu middel i het buitlad. De portefeuille va de verzekeraars bestaat voor bija e kwart uit dergelijke beleggig. CBS Persbericht PB pagia 2 va 5

3 Noot voor de redactie Voor achtergrodiformatie over dit oderwerp kut u cotact opem met het Ctraal Bureau voor de Statistiek i Voorburg, drs. C.H.M. Schmitz, tel. (070) Overige iformatie kut u verkrijg bij de persdist va het CBS, tel. (070) CBS Persbericht PB pagia 3 va 5

4 Tabel 1. Beleggig va istitutioele (stad per ultimo) istitutioele Mld gld 1998-I II III I II III I II III Bro: CBS Tabel 2. Portefeuilleverdelig istitutioele beleggig (stad per ultimo) Psiofods Psiofods istitutioele I % beleggig waarva Vastgoed 5,8 5,5 4,9 5,5 5,5 5,5 Aadel 50,7 47,9 32,3 31,4 44,1 41,8 Obligaties 29,4 34,3 31,4 31,8 30,1 33,3 Hypothek 2,6 2,7 11,9 12,5 5,9 6,3 Oderhadse lig Bro: CBS 9,4 6,8 15,8 14,4 11,7 9,6 CBS Persbericht PB pagia 4 va 5

5 Tabel 3. Sector waari istitutioele belegg (stad per ultimo) Psiofods istitutioele Sector i % Overheid 10,7 9,3 17,3 15,5 13,0 11,6 Sociale fods 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bak 4,6 5,0 10,5 10,4 6,7 7,0 Overige fi. istellig 12,7 11,3 23,2 22,6 16,5 15,5 Overheidsbedrijv 3,5 2,7 4,7 4,3 3,9 3,3 Particuliere bedrijv Gezi istellig zoder wistoogmerk 7,6 5,1 10,3 11,3 8,6 7,4 2,6 2,7 12,2 12,8 6,0 6,5 Buitlad 58,4 63,9 21,8 23,2 45,2 48,7 beleggig 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 4. Koersverschill op istitutioele beleggig Aadel Obligaties Vastgoed Psio Psio Psio I mld gld I +28, ,2 +9,4 +0,5 +1,3 II -11,2-3,4-4,7-2,1-0,1 +0,7 III +13,8 +11,6-4,3-2,5 +1,0 +0,4-49,5-23,2 +4,1 +4,2 +1,7 +2,1 totaal -18,4-1,7 +9,2 +9,1 +3,1 +4,4 CBS Persbericht PB pagia 5 va 5

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Toegenomen gevoeligheid pensioenfondsen voor beleggingen in buitenland

Toegenomen gevoeligheid pensioenfondsen voor beleggingen in buitenland Toegenomen gevoeligheid pensioenfondsen voor beleggingen in buitenland De liberalisering en deregulering van de kapitaalmarkten in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben, in combinatie

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 maart 2003

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 maart 2003 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Marktbeeld oktober 2014

Marktbeeld oktober 2014 oktober & groeit De totale - laat in het tweede en derde kwartaal van dit jaar een e omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. -ondernemers en dat de omzetgroei in het laatste kwartaal Op het gebied

Nadere informatie