Schenk de wadden een toekomst. Schenken en nalaten aan de Waddenvereniging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schenk de wadden een toekomst. Schenken en nalaten aan de Waddenvereniging"

Transcriptie

1 Schenk de wadden een toekomst Schenken en nalaten aan de Waddenvereniging

2 Voorwoord In het najaar van 1965 zaten de oprichters van de Waddenvereniging in Harlingen bijeen. Reden was dat zij hun geliefde Waddenzee van inpoldering wilden redden. Gelukkig is dat hun gelukt en verdwenen de inpolderingplannen voorgoed van tafel. Sindsdien bleef de Waddenvereniging zich inspannen voor de bescherming van het wad. Met succes. Om een aantal voorbeelden te noemen: het aantal zeehonden nam toe door het verbod op PCB s, het beheer van de duinen werd natuurlijker, mechanische kokkelvisserij werd verboden en bedrijven langs het wad zijn steeds schoner gaan werken. Ruim veertig jaar later is het bestaan van de Waddenvereniging (helaas) nog steeds hard nodig. De waddenbodem, de basis van het hele ecosysteem, is omgewoeld door visnetten en door baggerwerkzaamheden. Er is vervuiling en overbevissing en de rijkdom aan planten en dieren is hard achteruitgegaan. Daarbovenop komt nog eens de klimaatverandering. Hoe kunnen we het wad redden als het steeds warmer wordt en als de zeespiegel stijgt? De Waddenvereniging blijft staan voor de bescherming van dit unieke gebied. Dat doen we samen met vele vrijwilligers die zich voor het wad inzetten. En met financiële steun. Want zonder leden, donateurs, giften, schenkingen en nalatenschappen kunnen wij ons werk niet doen. In deze brochure brengen wij de mogelijkheden van schenkingen en nalatenschappen onder uw aandacht. We hopen dat u op welke manier dan ook besluit ons werk te steunen. Zodat niet alleen wij, maar ook de generaties na ons kunnen blijven genieten van de wadden. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Waddenvereniging Hidde van Kersen, algemeen directeur Het eindeloze wad De golven om de Waddeneilanden ruischen een wonderlijk lied. Ze zingen van lang vervlogen dagen en van vroeger, heel vroeger gebeurde dingen. Ze rollen af en aan en verhalen hun sproke. Wie goed luistert, hoort het verre verleden er uit opdreunen. (uit: Simon Franke, De Lutine). Een dag op de wadden is een dag zonder tijd. Het gekrijs van de vogels, het slik tussen je tenen, de ontzaglijke ruimte... zo is het nu en zo was het eeuwen geleden ook. Het waddengebied is een unieke erfenis uit het verleden. Dat klinkt misschien stoffig, maar dat is het zeker niet. De wadden zijn springlevend en geen dag hetzelfde. Iedere dag veranderen de platen van plek, liggen de slikken weer anders; één storm en het gebied is veranderd. De overweldigende natuur van het waddengebied is niet alleen belangrijk voor Nederland. Het gebied behoort tot de negen grootste wetlands op aarde. Miljoenen trekvogels zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van onze Waddenzee. Het zou een verlies zijn voor de hele wereld als er iets met dit gebied gebeurt; het kan daarom met recht een werelderfgoed worden genoemd. Wij mensen zijn op aarde slechts passanten, de wadden moeten blijven! Het eindeloze Wad 2 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 3

3 Wat doet de Waddenvereniging Wij beschermen de natuur De Waddenvereniging probeert op allerlei manieren de waddennatuur te beschermen. Bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen te promoten, die het beheer ten goede komen. Of door initiatieven te steunen die bijdragen aan een duurzame regionale economie. De Waddenvereniging communiceert en bestrijdt actief misstanden. Via de media, de politiek en, indien nodig, de rechter. De Waddenvereniging baseert haar standpunten op feiten en wetenschappelijk onderzoek. Want de vereniging is dé kennisautoriteit op het gebied van de wadden. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling In het waddengebied wonen, werken en recreëren mensen. De Waddenvereniging vindt dat er ruimte moet zijn voor deze activiteiten. Als die maar niet ten koste gaan van de waddennatuur. Wij denken dat dat kan. Daarom stimuleren we onder meer duurzame havens en industrie, duurzame visserij en natuur- en cultuurtoerisme. We houden de vinger aan de pols bij de gaswinning Wij strijden al jaren tegen gaswinning in het waddengebied, en met resultaat. We hebben de winning van verschillende gasvelden kunnen tegenhouden. Waar dat niet lukte, is door onze druk de natuur uitgangspunt geworden bij de winningen. Gaswinning vindt nu plaats vanaf de vaste wal en in een laag tempo zodat bodemdaling wordt vermeden. En er is veel onderzoek om de vinger aan de pols te houden. Wij zoeken samen met vissers naar methoden van duurzame visserij Visserij is heel goed mogelijk in de Waddenzee, als het met respect voor de natuur gebeurt. We praten met de vissers in de Waddenzee over mogelijkheden voor duurzame visserij, zoals het voorkomen van ongewenste bijvangst, het zoveel mogelijk met rust laten van de zeebodem en het laten leven van vis die nog niet geslachtsrijp is. Waddengoud zeebaars Wie aan strenge voorwaarden voor duurzame visserij voldoet, krijgt het certificaat Waddengoud. Voorbeeld is de Waddengoud zeebaars. Deze wordt gevangen met staande wanten zegennetten met een minimale maasgrootte van 11 cm. De kleinere zeebaarzen worden met deze grote mazen nauwelijks gevangen en kunnen zich voortplanten. De Waddengoud zeebaars wordt direct na de vangst aan boord in het ijs gelegd en supervers aangevoerd. Zodoende wordt topkwaliteit gegarandeerd. Wat doet de Waddenvereniging 4 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 5

4 Toen Albert Feilzer uit Amsterdam vijftig werd, hoefde hij geen cadeaus. Liever had hij dat het naar een goed doel ging. Het werd even zoeken naar welk goed doel. Uiteindelijk koos hij voor de Waddenvereniging. Uit jeugdsentiment, vertelt zijn vrouw. Albert is opgegroeid in Den Helder en daar leefde hij vlakbij de Waddenzee. De vrijheid van het zeilen, niemand tegenkomen, de aandoenlijke zeehondjes... dat is mooi van de wadden. Hoewel we eigenlijk typische stadsmensen zijn. Wij streven naar de wadden als klimaatbuffers Een warmer klimaat heeft gevolgen voor de waddennatuur. Veel planten en dieren zullen het hier te warm vinden en verhuizen terwijl soorten uit zuidelijke streken zich hier vestigen en inheemse soorten verdringen. Als de zeespiegel te snel stijgt zullen platen, slikken en kwelders verdrinken, waardoor vogels hier geen eten meer kunnen vinden. De Waddenvereniging wil ervoor zorgen dat de veerkracht van de wadden herstelt. Zand en slib moeten de ruimte krijgen om vrij te bewegen, zodat het gebied kan meegroeien met de zee. Daarnaast willen we zorgen voor herstel van mosselbanken, kokkelbanken en zeegrasvelden. Deze vangen veel slib in en houden zo de wadplaten boven water. Wij geven educatie en voorlichting De Waddenvereniging is niet alleen actief op het gebied van bescherming van het wad. Het liefst zouden we zoveel mogelijk mensen meenemen om te genieten van het unieke gebied. Kijk, ervaar en beleef zelf hoe bijzonder ons waddengebied is! Ook kinderen willen we meenemen om zelf pieren te kunnen zoeken en te leren hoe vogels al die verschillende schelpen open krijgen. Om ze enthousiast te maken voor een bezoek aan het wad is er een lespakket ontwikkeld, is er een jeugdwebsite en hebben we WaddenWerkKisten waarmee kinderen de wondere wereld van het wad kunnen ontdekken. Maar we willen niet alleen laten zien hoe prachtig het gebied is. We geven ook voorlichting over de bedreigingen en over mogelijkheden voor bescherming en herstel. Zo hopen we meer begrip te krijgen voor onze activiteiten. Mevrouw Nijhoff-Rombach is biologe en heeft goede herinneringen aan het waddengebied. Ik was vroeger lid van de NJN en ben er veel geweest als kamplid en als leidster. De uitgestrektheid, de weidsheid van het landschap. De geluiden, het geweldige licht. De zachte ondergrond die onder je voeten veert, de wadpieren. Het wad is mij lief. Ik vind het belangrijk dat de natuur wordt beschermd. Wat ik goed vind aan de Waddenvereniging is dat ze altijd aanwezig zijn en goed opletten. Bijvoorbeeld bij die gasboringen, die vond ik akelig. Ik wil de Waddenvereniging graag bij hun werk steunen en daarom ben ik donateur. 6 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 7

5 Op welke manieren kunt u ons helpen? Wij kunnen ons werk alleen doen dankzij onze leden en donateurs en dankzij de vele vrijwilligers die zich voor ons inzetten. Steeds meer mensen spreekt het aan via schenkingen en nalatenschappen de waddennatuur voor toekomstige generaties te behouden. Begrijpelijk, het is een mooie manier om de wadden veilig te stellen. Op de volgende pagina s leest u hoe u de Waddenvereniging kunt steunen via schenken en/of nalaten. De heer Honig is al meer dan 30 jaar lid van de Waddenvereniging en geeft bovendien elk jaar een donatie. Natuur en milieu liggen mijn vrouw en mij zeer na aan het hart. We zijn lid van diverse milieuorganisaties. Wat mij aanspreekt van de Waddenvereniging is dat het een actieve vereniging is. Ze voeren actie en krijgen dingen voor elkaar. Ik vind dat ze goede dingen doen, bijvoorbeeld dat de mechanische kokkelvisserij is gestopt. Het gaat mij niet zozeer om de wadden specifiek, maar om de natuur in het algemeen. Ik ben zelfs nog nooit in het waddengebied geweest. Maar het is wel het grootste natuurgebied van ons land en ik vind het belangrijk dat dat wordt beschermd! Op welke manieren kunt u ons helpen 8 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 9

6 Schenkingen Eenmalig of jaarlijks schenken Misschien wilt u de Waddenvereniging laten meedelen als u iets te vieren of te gedenken heeft. Iedere bijdrage is van harte welkom! Giften aan de Waddenvereniging komen in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting wanneer het totaal van het geschonken bedrag tussen de 1% en 10% van uw drempelinkomen ligt. Periodiek notarieel schenken Veel mensen schenken jaren achtereen aan de Waddenvereniging. Dan loont het de moeite om een periodieke schenking te overwegen. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor ons, maar zeker ook voor u. Want bedragen die u periodiek schenkt aan de Waddenvereniging zijn volledig aftrekbaar voor de belastingen. De enige voorwaarde is dat u uw losse giften omzet in een notariële schenking voor minimaal 5 jaar. Er zijn geen minima of maxima verbonden aan deze schenkingen. De Belastingdienst betaalt u na uw aangifte inkomstenbelasting een bedrag terug. Méér doneren kost niets extra Stel dat u per jaar 100, - aan de Waddenvereniging schenkt. Met een notariële schenking krijgt u bij een belastingtarief van 42% 42, - terug. U betaalt netto 58, -. U kunt er ook voor kiezen om per saldo dezelfde 100, - te betalen als u gewend was. Dat betekent dat u uw gift kunt verhogen naar 172, -. Zonder dat het u iets extra s kost! U krijgt immers 72, - terug van de Belastingdienst. Hoe gaat periodiek schenken in zijn werk? Een periodieke schenking wordt vastgelegd in een notariële akte. Dit kan heel eenvoudig geregeld worden door de huisnotaris van de Waddenvereniging. U hoeft daarvoor slechts de volmacht in te vullen die we in deze brochure hebben bijgevoegd. Indien u een periodieke schenking van minimaal 100, - per jaar laat vastleggen, neemt de Waddenvereniging de notariskosten voor haar rekening. Wilt u meer informatie ontvangen over schenkingen? Neem dan contact met ons op. Of vraag na bij de charitydesk van de Rabobank. De Waddenvereniging is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ontvangen schenkingen voor de vereniging geheel belastingvrij. Alles komt dus ten goede aan de natuur. Mevrouw Den Beer Poortugael (Officemanager bij eigen notariskantoor) en haar man schenken jaarlijks een bedrag aan de Waddenvereniging. Ze hebben dat vastgelegd in een notariële akte. We kiezen er bewust voor om natuurdoelen te steunen. Er zijn natuurlijk heel veel goede doelen, maar de natuur heeft het meest te lijden. We moeten respectvol met de natuur omgaan. Dat respect voor de natuur zie ik veel te weinig terug. Op de eilanden voel je dat ze onderdeel uitmaken van een groot natuurgebied. Juist het geheel van wadden, zee en eilanden geeft het een grotere kracht dan dat de onderdelen op zichzelf zouden staan. Het is belangrijk dat er een organisatie als de Waddenvereniging bestaat. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat de mechanische kokkelvisserij is gestopt. De menselijke inmenging in het gebied moet zoveel mogelijk worden tegengehouden. De Waddenvereniging is een partij die serieus wordt genomen en die daarvoor opkomt. Dat hebben ze inmiddels wel bewezen. Schenkingen 10 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 11

7 Erfstelling en legaten WaddenFonds op Naam Erfstelling en legaten Geven via erfstelling Het is mogelijk om de Waddenvereniging bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten en schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel. Legaat U kunt ook overwegen de Waddenvereniging als legataris aan te wijzen. Bij een legaat omschrijft u in uw testament precies welk deel van uw bezittingen u aan de Waddenvereniging nalaat. Dit kan een geldbedrag zijn, een percentage van de nalatenschap of specifieke (onroerende) zaken uit uw bezit. Na aftrek van de legaten wordt de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. U kunt legaten tijdens uw leven op elk moment aanpassen. Hoe werkt het Voor het opmaken van een testament is de notaris nodig, uw eigen notaris of indien u dit wenst onze huisnotaris. Voor meer informatie over erfstellingen en legaten kunt u contact opnemen met de Waddenvereniging. Erfstellingen en legaten zijn vrijgesteld van successierecht. Dat betekent dat we uw geld volledig kunnen besteden aan het doel waarvoor u het bestemt: de bescherming van de wadden! Wilt u geven met een gerichte opdracht aan de Waddenvereniging? Dan biedt de Waddenvereniging de mogelijkheid een WaddenFonds op Naam in te stellen. Dit kan via een eenmalige of periodieke schenking of bij testament. Een WaddenFonds op Naam is zeer persoonlijk en dus maatwerk. Over de totstandkoming, uw wensen met betrekking tot de naam en de doelstelling van het fonds en het (minimum)bedrag kunt u contact met ons opnemen. Mijn man, Lon Kriesels, hield van de wadden. Hij droeg het gebied een warm hart toe. Bijna elk jaar gingen we met ons gezin naar een Waddeneiland, in de herfst, met kerst of in de zomer. Mijn man vond de luchten en de ondergaande zon schitterend en maakte graag foto s. Helaas is hij overleden. In plaats van bloemen, hebben we geld gevraagd voor de zijn zo geliefde wadden. Dat hadden de kinderen bedacht, want bloemen pasten niet bij hem. Ik vind het belangrijk dat de wadden behouden blijven. Het is een stukje wilde, ongerepte natuur, waar je goed rust kan zoeken. Tijdens onze laatste vakantie waren we op Vlieland. We koesteren de herinnering daaraan. Want Lon was dol op het waddengebied Laat ons ervoor zorgen dat we houden wat we hebben: een unieke wildernis van internationale betekenis. Van onschatbare waarde voor de mensen die nu leven en vooral ook voor ons nageslacht! WaddenFonds op Naam 12 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 13

8 14 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 15 Volmacht voor periodieke schenking

9 E011 Volmacht voor periodieke schenking Ondergetekende geeft hierbij volmacht aan de huisnotaris van de Waddenvereniging, Notaris Heeres te Harlingen, om het nodige te verrichten inzake de hieronder beschreven periodieke schenking aan de Waddenvereniging gevestigd te Harlingen. Achternaam Voornamen (voluit) Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer adres Gehuwd met/geregistreerd partner van, die hierbij toestemming verleent voor deze schenking: Achternaam Voornamen (voluit) Geboortedatum Geboorteplaats m/v m/v Schenking per jaar, zegge euro (bij een schenking van jaarlijks 120,- of meer neemt de Waddenvereniging de kosten van de notariële akte voor haar rekening). Looptijd jaar (minimaal vijf jaar) en ingaande (jaar). Ik machtig hierbij de Waddenvereniging om mijn periodieke schenking jaarlijks van mijn bank/girorekening af te schrijven middels automatische incasso. De schenking is inclusief de lidmaatschapscontributie. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer John de Vries van de Waddenvereniging via telefoonnummer of via Datum Handtekening Medeondertekening (indien van toepassing) Vergeet u niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ook van eventuele medeondertekenaar) mee te sturen! Stuur dit formulier in een gesloten envelop zonder postzegel naar: Waddenvereniging, Antwoordnummer 90, 8800 XT Harlingen. Dank u wel. 16 Schenk de wadden een toekomst Schenk de wadden een toekomst 17 Ik wil graag meer weten over schenken, het instellen van een Waddenfonds op Naam of nalaten aan de Waddenvereniging. Bel mij tussen en uur op dag. Naam en voorletters m/v Straat en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer adres Terugbelkaart SE&O

10 Waddenvereniging Antwoordnummer XT Harlingen geen postzegel nodig Schenk de wadden een toekomst 19

11 Postadres Postbus AB Harlingen Bezoekadres Droogstraat SR Harlingen Bankrekeningnummer: Beleef de wadden. Beleef de bijzondere natuur, de rust en het open landschap. Help ons dit ruige natuurgebied te beschermen. Waddenvereniging, december Tekst: Moniek Löffler. Fotografie: Roy Vrouwenvelder. Portretfotografie: Jos Lammers.

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet Informatie over geef om schenken en nalaten het nationale ballet ballet van wereldklasse Het Nationale Ballet is trots op zijn vooraanstaande plaats in het Nederlandse culturele leven. Het gezelschap behoort

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland de Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Geven aan de molens van Nederland Alles over schenken en nalaten Zeeburgerdijk 139 www.molens.nl 1095 AA Amsterdam dhm@molens.nl T: 020-623

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds. De gift bestaat

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud)

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) 1. VERKLARING SCHENKINGSOVEREENKOMST De ondergetekende (naam schenker).. verklaart een schenking te doen aan Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen

Nadere informatie

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer ,

STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer , Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan: hierna te noemen instelling. STICHTING GEZINSADOPTIE JALES, RSIN/Fiscaalnummer

Nadere informatie

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker

* het overlijden van de schenker * het overlijden van een ander dan de schenker OVEREENKOMST GEEFKRINGEN exemplaar voor de schenker 1 Verklaring periodieke gift Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Het Nationale Ballet Fonds en treedt daarmee toe

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1: Verklaring gift Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker)... verklaart een gift te doen aan Stichting Hoge Veluwe Fonds De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Particuliere schenking via notariële akte

Particuliere schenking via notariële akte Particuliere schenking via notariële akte Wanneer u het Fonds Atelier Oerol fiscaal optimaal wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte vanaf 300 per jaar voor vijf jaar.

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking

Overeenkomst periodieke schenking Overeenkomst periodieke schenking 1. Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Introdans Mijn gegevens achternaam m v voornamen (voluit) bsn/sofinummer straat en huisnummer

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

Trouwe vriend. Help ons honden. helpen

Trouwe vriend. Help ons honden. helpen Trouwe vriend Help ons honden helpen Trouwe vrienden van honden Onze honden. We zijn aan ze gehecht. Ze geven ons leven kleur en zijn er op de mooie én de moeilijke momenten. Niet voor niets noemen we

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag!

JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag! JA, ik help chronisch zieken en terminale patiënten. Graag geef ik ze de kracht van een wensdag! 1. Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Wensstichting Oppepper4All. Mijn

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST Exemplaar voor de schenker PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST 1 VERKLARING GIFT * De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

De ondergetekende. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Stichting ADRA Nederland RSIN/Fiscaalnummer: 800305589 De gift bestaat

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker Overeenkomst periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Kunsthal Rotterdam De gift bestaat uit vaste

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom doneer ik met belastingvoordeel via een notariële akte. UNICEF is er voor álle kinderen > UNICEF werkt in meer dan 190 landen. > Ruim 50 procent van

Nadere informatie

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Nalaten aan Natuur & Milieu NAtuur & Milieu laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Laat uw erfenis de toekomst veranderen Ons klimaat verandert.

Nadere informatie

Overeenkomst tot periodieke schenking (minimaal 5 jaar)

Overeenkomst tot periodieke schenking (minimaal 5 jaar) Overeenkomst tot periodieke schenking (minimaal 5 jaar) Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring Schenking 1a Naam van de schenker De heer/mevrouw 1b Naam van de begunstigde Stichting Universiteitsfonds

Nadere informatie

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015

Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 Overeenkomst Schenking periodieke gift 2015 De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker), verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking Overeenkomst Periodieke schenking Exemplaar voor de 1 Basisgegevens 1a Naam van de De heer/mevrouw 1b Naam van de begunstigde Stichting TJOMMIE Foundation 1c Vast bedrag per jaar in euro Vast bedrag per

Nadere informatie

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI

FISCAAL AFTREKBAAR. Ilya van Marle/AI MAAK UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR Ilya van Marle/AI voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële

Nadere informatie

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers),

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers), Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal schenkbedrag 100 euro per jaar) Vast bedrag per

Nadere informatie

Schenk een betere wereld. Schenken en nalaten aan Greenpeace

Schenk een betere wereld. Schenken en nalaten aan Greenpeace Schenk een betere wereld Schenken en nalaten aan Greenpeace Rouvillois/GP Wat doet Greenpeace? Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam

Nadere informatie

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters)

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters) Schenking aan: Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Overeenkomst periodieke gift in geld Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. De gift bestaat uit een

Nadere informatie

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen

Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Net dat beetje meer, daar kunt u voor zorgen Elke dag bieden onze medewerkers met enthousiasme en professionaliteit zorg en behandeling aan onze cliënten. Om

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum. Toelichting bij het invullen van de overeenkomst Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Zo werkt een notariële akte:

Zo werkt een notariële akte: Zo werkt een notariële akte: Vul het onderstaande volmachtformulier in met uw gegevens en (indien van toepassing) die van uw partner. Maak voor uzelf een kopie. Teken het formulier niet thuis! Ga (indien

Nadere informatie

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters)

Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. (Bedrag in letters) Schenking aan: Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Overeenkomst periodieke gift in geld Ondergetekende (schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting De Navigators. De gift bestaat uit een

Nadere informatie

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN

Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN Katja Tähjä VOORDELIG SCHENKEN voordelig schenken U kunt uw gift aan Amnesty International volledig fiscaal aftrekbaar maken. Als u uw gift door de notaris laat vastleggen in een notariële akte, mag u

Nadere informatie

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Versie 16augustus 2010 Parochie: Adres: Contactpersoon in de parochie voor periodieke schenking: Jaarlijks schenken aan een parochie is een genereus

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân

Provinciale vereniging voor natuurbescherming. Leven is doorgeven. It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW SCHENKING Deel uw liefde voor de natuur Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke Gift

Overeenkomst Periodieke Gift Overeenkomst Periodieke Gift Kerkelijke gemeente * via Protestantse Kerk in Nederland Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Relatienummer nummer waaronder de schenker

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers),

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld

Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGEN

PERIODIEKE SCHENKINGEN PERIODIEKE SCHENKINGEN Human Rights Watch staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodieke schenkingen aan een ANBI komen in aanmerking voor belastingvoordeel. Wanneer u met

Nadere informatie

Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen. Hartelijk dank!

Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen. Hartelijk dank! Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen Eenmalige schenking Periodieke schenking U kunt uw gift overmaken op: IBAN: NL11 RABO 0117 5713 26 t.n.v. Stichting Peuple du Monde. Zie onderstaand

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Nalaten aan het Longfonds. Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven

Nalaten aan het Longfonds. Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven Nalaten aan het Longfonds Een bijzondere manier om ook na uw leven iets waardevols door te geven Wij weten als geen ander hoe het is om te leven met een chronische longziekte Ik ben zelf astmapatiënte

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld Met uw bijdrage helpt u Museum Boijmans Van Beuningen bijzondere projecten realiseren zoals een gedroomde kunstaankoop, een urgente restauratie, een fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder tbc Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven. OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD voor minstens vijf jaar

Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven. OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD voor minstens vijf jaar Transactie nummer: Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven www.skae.nl OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD voor minstens vijf jaar 1. Verklaring gift De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Stichting

Nadere informatie

➀ Verklaring gift. ➁ Looptijd van de gift. ➂ Gegevens schenker

➀ Verklaring gift. ➁ Looptijd van de gift. ➂ Gegevens schenker Overeenkomst begunstiger De Nationale Opera Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker ➀ Verklaring gift Ondergetekende verklaart een gift te doen en ondersteunt De Nationale Opera in de rol van:

Nadere informatie

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Pagina 1 van 12 Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan New Dutch Connections. Periodieke giften, vastgelegd

Nadere informatie

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Vroeger kregen mijn broertjes alle aandacht. Nu ben ik aan de beurt Linda, acute lymfatische leukemie Maak kanker kansloos Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Even voorstellen

Nadere informatie

Geef om een lach. schenken en nalaten

Geef om een lach. schenken en nalaten Geef om een lach schenken en nalaten Kiezen is vrijheid. Vanzelfsprekend? Misschien wel voor ons. Maar veel mensen in ontwikkelingslanden hebben die luxe niet. Gelukkig biedt het werk van lokale maatschappelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld

OVEREENKOMST Periodieke gift in geld OVEREENKOMST Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Dierenopvangcentrum De Doornakker De gift bestaat uit

Nadere informatie

Watersport voor gehandicapten. Samen maken wij het mogelijk

Watersport voor gehandicapten. Samen maken wij het mogelijk Watersport voor gehandicapten Samen maken wij het mogelijk Iedereen kan watersporten! Kunt u ook zo genieten van de wind in de zeilen, het golvende water tegen de boeg en de zon op het gezicht? Zeilen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING (LIJFRENTESCHENKING) 1a Naam van de schenker Dhr / Mevr. 1b Naam van de begunstigde

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING (LIJFRENTESCHENKING) 1a Naam van de schenker Dhr / Mevr. 1b Naam van de begunstigde 1 BASISGEGEVENS 1a Naam van de schenker Dhr / Mevr 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro Vast bedrag per jaar in letters 2 LOOPTIJD PERIODIEKE SCHENKING 2a Looptijd schenking (minimaal

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker zending via internet Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting GlobalRize Nederland De gift bestaat uit

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda

Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Parochie Sint Jan de Doper Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua, Gouda Onderwerp: Behandeld door: Bijlage: Periodieke Gift in Geld (PGiG) Dick Jaspers Ingevulde Overeenkomst PGiG Datum: Geachte mevrouw/mijnheer,

Nadere informatie

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5)

SCHENKINGSOVEREENKOMST (lees eerst de toelichting op pagina 4 en 5) Hierbij verklaar ik (ondergetekende/schenker) dat ik periodiek een gift schenk aan Stichting De Luisterpost Bralectah (LPB media). 1. Mijn schenking bestaat uit een vaste en gelijkmatige gift van: (jaarbedrag

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst

Periodieke schenkingsovereenkomst Periodieke schenkingsovereenkomst Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Persoonlijke gegevens schenker Achternaam Voornamen (s.v.p.

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de de schenker Verklaring gift De ondergetekende(naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) Stichting World Vision

Nadere informatie

Geef de natuur een toekomst

Geef de natuur een toekomst Nalaten Een bijzondere manier om natuur te steunen Geef de natuur een toekomst Nalaten aan het Zuid-Hollands Landschap Natuur en cultuurhistorie in Zuid-Holland duurzaam veilig stellen We zetten ons in

Nadere informatie

Ja, ik steun Open Doors!

Ja, ik steun Open Doors! Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Open Doors. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Overeenkomst Periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan: WereldOuders De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

Nadere informatie

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

OVER DE MOGELIJKHEDEN OM HET YCCA FINANCIEEL TE STEUNEN

OVER DE MOGELIJKHEDEN OM HET YCCA FINANCIEEL TE STEUNEN OVER DE MOGELIJKHEDEN OM HET YCCA FINANCIEEL TE STEUNEN Algemeen De piculiere Stichting Yssel Center for Contemporary Art (het YCCA) ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies.

Nadere informatie

Ja, ik steun Open Doors!

Ja, ik steun Open Doors! Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT Ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting Open Doors. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften

Lorem Ipsum. Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Belastingen & Giften. Overeenkomst Periodieke gift in geld. Giften Lorem Ipsum Stichting Honderd-Duizend-Keereen-Tientje (HDKT) Overeenkomst Periodieke gift in geld Belastingen & Giften Giften Geeft u wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling?

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT

OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT Exemplaar voor de schenker 1. VERKLARING GIFT De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift* te doen aan Stichting Landschap Overijssel gevestigd te Dalfsen. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

* * Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift

* * Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Deel uw liefde voor het landschap

Deel uw liefde voor het landschap Deel uw liefde voor het landschap Schenkingen aan Stichting IKL Limburg is schitterend Met uw bijdrage houden we dat zo! Limburg, de provincie met de zachte G, waar de Maas zich al meanderend slingert

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.

Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89. Stichting Elburg helpt Gambia KvK-nummer 08169143 Havenkade 25 ANBI beschikking fiscaal nr. 818905633 8081 GR Elburg Rabobank rekeningnr. 1086.89.085 e-mail: info@elburghelptgambia.nl www.elburghelptgambia.nl

Nadere informatie

Omdat élk kind kind moet kunnen zijn.

Omdat élk kind kind moet kunnen zijn. Omdat élk kind kind moet kunnen zijn. Daarom doneer ik met belastingvoordeel. Thobile uit Swaziland is hiv positief, dankzij de juiste medische behandeling kwam haar dochter Catarea gezond ter wereld.

Nadere informatie

Overeenkomst tot periodieke schenking Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst tot periodieke schenking Exemplaar voor de schenker Overeenkomst tot periodieke schenking Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring schenking De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Stichting. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift (exemplaar voor schenker)

Overeenkomst periodieke gift (exemplaar voor schenker) Overeenkomst periodieke gift (exemplaar voor schenker) 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke

Nadere informatie

Nalaten aan de diabetesvereniging

Nalaten aan de diabetesvereniging Nalaten aan de diabetesvereniging DVN-lid Toon van Engelen met zijn kleindochter Julie Inhoud Voorwoord pagina 3 Waar staan wij voor? pagina 4 Wat doen wij met uw gift? pagina 6 Nalaten, hoe zit dat? pagina

Nadere informatie

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon. Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker GZB Postbus 28 3970 AA Driebergen 0343-512444 info@gzb.nl www.gzb.nl 1. Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift

Nadere informatie

*010800201* Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift

*010800201* Overeenkomst Periodieke gift in geld. Belastingdienst. euro. Exemplaar voor de schenker. 1 Verklaring gift Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

VOLMACHT NOTARIELE SCHENKING

VOLMACHT NOTARIELE SCHENKING VOLMACHT NOTARIELE SCHENKING De ondergetekende(n), A. achternaam:. voornamen (voluit):.. geboortedatum en plaats: adres:.. postcode / Woonplaats: legitimatie: Nederlands *paspoort / rijbewijs / Europese

Nadere informatie