De capaciteit om het Daan naar de zin te maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De capaciteit om het Daan naar de zin te maken"

Transcriptie

1 De drijfveer van de Gemiva-SVG Groep EEN KENNISMAKING

2 De capaciteit om het Daan naar de zin te maken Daan van Winden (hier op de foto met zijn zusje Josefien) bezoekt kinderdagcentrum De Regenboog in Middelharnis en logeert regelmatig in logeerhuis De Bijenkorf in s Gravendeel. In het kinderdagverblijf en in het logeerhuis werken mensen met de capaciteit om het Daan naar de zin te maken, vertelt Daans vader. De bejegening en de communicatie zijn goed. De totale communicatie die ze zowel in het kinderdagcentrum als in het logeerhuis toepassen, werkt goed. Omdat ook wij leren hoe wij met Daan kunnen communiceren, begrijpt hij ons veel beter. Dat geeft je vertrouwen. We werken met gebaren, verwijzers en bakenen elke situatie duidelijk af. Het is verbazingwekkend om te zien hoe ook onze dochter Josefien dit allemaal overneemt.

3 De drijfveer van de Gemiva-SVG Groep Voor Daan van Winden, zijn ouders en zijn zusje, is de ondersteuning van de Gemiva-SVG Groep belangrijk. Hun verhaal, hun vraag en die van alle andere cliënten vormen de drijfveer van de Gemiva-SVG Groep. Mensen met een handicap ondersteunen bij hun leven in de samenleving. Dat is wat de Gemiva-SVG Groep doet. Al 40 jaar. Met betrokkenheid, deskundigheid en creativiteit. Ruim 4000 mensen maken gebruik van onze dienstverlening. Kinderen en volwassenen met uiteenlopende zorgvragen. Daarom hebben wij een gevarieerd aanbod, op veel plaatsen in de provincie Zuid-Holland. In deze brochure vertellen we wie we zijn en waar we voor staan. U maakt kennis met een aantal medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun vertegenwoordigers: de mensen die onze organisatie een gezicht geven. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op onze internetsite: in ons jaarverslag, ons tijdschrift Maggezien of in folders en brochures over onze diverse vormen van zorg en begeleiding. Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met medewerkers van het Centraal Bureau of van één van onze afdelingen Zorgbemiddeling. Zij helpen u graag verder. De adressen en telefoonnummers vindt u achterin deze brochure. 3

4 4 Werken met visie Bij ons werk gaan wij uit van vijf principes. Voor deze principes zetten wij ons in, samen met de cliënt en als het even kan met iedereen die voor hem belangrijk is. Mensen met een handicap horen er in onze samenleving bij. Deze overtuiging dragen wij in woord en daad uit. Mensen met een handicap krijgen kansen om zich te ontwikkelen, ervaringen op te doen en vaardigheden te gebruiken. Wij stimuleren hen om die kansen te benutten en zetten ons vakmanschap daarvoor in. Mensen met een handicap maken zélf keuzes voor hun leven en toekomst en hebben recht op een respectvolle bejegening. Als zij ondersteuning vragen bij het voeren van de regie over hun bestaan, dan willen wij hun professionele partner zijn. Mensen met een handicap hebben talenten. Op hun vraag of die van hun vertegenwoordigers ondersteunen wij hen om die talenten te gebruiken voor persoonlijke groei en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Mensen met een handicap zijn mens tussen de mensen. Wij willen hen helpen bij het aangaan en onderhouden van bevredigende relaties met familie, vrienden, buren en kennissen. We hebben deze principes vastgelegd in onze zorgvisie, waarin we beschrijven waar we voor staan. De volledige tekst van de zorgvisie vindt u op onze internetsite: U kunt de tekst ook aanvragen via ons Centraal Bureau, telefoon (0182)

5 Talent benutten Een stap in de goede richting, dat is het. Na een zwaar ongeluk en een lange revalidatietijd werkt Maickel Moret (22) alweer een aantal jaren in activiteitencentrum Overweg in Dordrecht. Vóór mijn ongeluk had ik geen oog voor de creatieve kant in mij. Nu wel. Van het locatiehoofd hoorde ik dat activiteitencentrum De Cirkel in Schoonhoven een kunstwerk op de gevel wilde hebben. Het moest iets met cirkels worden. Mijn ontwerp is in 2007 langzaam tot ontwikkeling gekomen. Men wilde graag dat die cirkels konden bewegen, maar het moest geen kermisattractie worden. Eén cirkel kan nu met een druk op de knop bewegen. Van mijn ontwerp heb ik eerst een maquette gemaakt. Samen met begeleiders werk ik het nu uit op het juiste formaat. Dat kost me veel denk- en rekenwerk, maar ik heb er plezier in. Het duurt echt nog wel even voordat het kunstwerk klaar is want het is belangrijk dat ik in mijn eigen tempo kan werken en niet gestresst raak. Met mijn creatieve talent wil ik absoluut verder. Ik heb er mijn rust in gevonden en het geeft me veel voldoening. Het is iets heel positiefs na een erg moeilijke tijd in mijn leven.

6 6 Spreiding en variatie Kinderen en volwassenen met een handicap (én de mensen in hun omgeving) kunnen bij de Gemiva-SVG Groep terecht voor ondersteuning op alle levensterreinen. Wij ondersteunen hen in hun eigen woonomgeving, op school, op hun werk of in onze locaties. De kwaliteit van leven van onze cliënten stellen wij centraal. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij zo veel mogelijk zelf bepalen wat ze willen en hoe wij hen kunnen ondersteunen. Wij luisteren naar de vragen van onze cliënten en spelen daar voor zover dat in ons vermogen ligt op in. Daardoor ontstaan ook steeds nieuwe vormen van ondersteuning. Ons dienstenpakket omvat momenteel: ondersteuning in het gezin naschoolse opvang ondersteuning in het onderwijs praktisch pedagogische gezinsbegeleiding vroeghulp vakantieopvang gastgezinnen logeren hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen wonen in een woonwijk wonen op een verkeersluw terrein begeleiding bij zelfstandig wonen wonen en werken op de boerderij kort-verblijfopvang crisisopvang dagbesteding voor kinderen uiteenlopend werk en activiteiten voor volwassenen cursussen en trainingen begeleid werken hulpvraagverduidelijking diagnostiek en advies van deskundigen therapieën ondersteuning in de ouderenzorg. Het dienstenaanbod per regio varieert. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in úw regio, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. De telefoonnummers vindt u achter in deze brochure. Bij deze afdeling kunt u ook de brochures over ons zorgaanbod aanvragen.

7 Dit is veel prettiger Zes jaar geleden gingen ze samenwonen in de Spieringstraat in Gouda. Sinds twee jaar hebben ze daar een nieuw appartement, helemaal bovenin het gebouw. Klaziena Vuurens en André Raap zijn er zeer trots op. We hebben nu onze eigen wc, vertelt Klaziena. Eerst moesten we de wc delen met andere bewoners, maar dit is veel prettiger. Het is hier ook veel rustiger dan in ons oude appartement. Daar hoorde je alles. Klaziena werkt in hotel-restaurant Abrona, onderdeel van Stichting Abrona. Ze werkt daar in de bediening. André werkt vier dagen per week in de bakkerij van activiteitencentrum Gouwplaats. Op vrijdag ben ik vrij, dan kan ik mooi het huis schoonmaken. Klaziena en André hebben een duidelijke verdeling gemaakt wie wat doet in het huishouden. Dan kunnen we daar geen ruzie over krijgen.

8 Van vraag naar zorg De ondersteuning van mensen met een handicap wordt betaald uit de AWBZ, de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Iedereen die gebruik wil maken van deze zorg, heeft daarvoor een indicatie nodig. Hoe intensiever de benodigde ondersteuning is, hoe meer geld beschikbaar komt. het CIZ: en op onze eigen website. De medewerkers van onze afdelingen Zorgbemiddeling helpen u ook graag verder. Hun telefoonnummers vindt u achter in deze brochure. 8 Wie een hulpvraag heeft, kan een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt op basis van de hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Als iemand een indicatie heeft gekregen, kan hij het bedrag zelf in handen krijgen en de nodige zorg inkopen. We spreken dan over een persoonsgebonden budget (pgb). De cliënt kan er ook voor kiezen om het geld niet zelf te beheren, maar dit over te laten aan de instelling die zorg levert. In dat geval spreken we van zorg in natura. Meer informatie over de manier waarop u zorg en ondersteuning kunt aanvragen, vindt u op de internetsite van

9 Aan de slag met de vragen van Willem Olgiras Alberto (rechts) werkt als leerling-begeleider in woonvorm Den Haag. Samen met collega Nelleke Bijkerk is zij persoonlijk begeleider van Willem van de Langkruis, die in november in de woonvorm kwam wonen. Willem heeft door zijn niet-aangeboren hersenletsel dagelijks zorg en begeleiding nodig. Daarnaast had Willem een aantal andere vragen waar we mee aan de slag zijn gegaan, vertelt Nelleke. Hij zat bijvoorbeeld niet lekker in zijn rolstoel. Wij hebben geholpen bij het aanvragen van een nieuwe. Die heeft hij nu. Olgiras: Hij wilde ook leren lopen. Daar is hij nu mee bezig in het revalidatiecentrum. Als hij thuis is, helpen wij hem met oefenen. Olgiras vindt het gaaf om te zien wat ze al hebben bereikt: Het gaat beter met Willem dan toen hij hier kwam wonen. Ik zie een heel ander mens: vrolijk en tevreden. Als ik vraag hoe het met hem gaat, stráált hij gewoon. Ik ben blij dat ik daar aan bij kan dragen.

10 10 Partners in zorg Samen met de cliënt werken de medewerkers van de Gemiva-SVG Groep aan optimale ondersteuning. We overleggen over de manier waarop we de zorg en begeleiding vormgeven, als het gewenst of nodig is óók met de vertegenwoordiger van de cliënt. De gemaakte afspraken leggen we vast, meestal in een ondersteuningsplan. Dat evalueren we regelmatig, ook weer samen met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Op grond daarvan stellen we het plan bij. We overleggen niet alleen op individueel niveau met de cliënt. De Gemiva-SVG Groep vindt het belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers meedenken, meepraten en meebeslissen over wat er in de locatie gebeurt. Dit kan in de cliëntenraad of in de cliëntvertegenwoordigersraad. de Raad van Bestuur. De GCVR houdt zich bezig met onderwerpen die de hele organisatie aangaan. Informatie over medezeggenschap bij de Gemiva-SVG Groep kunt u vinden in onze folder Meedenken, meepraten, meebeslissen en in het reglement Medezeggenschap. De folder vindt u op onze website en het reglement kunt u aanvragen bij het Centraal Bureau. De adresgegevens vindt u achter in de brochure. Deze raad heeft regelmatig overleg met het locatiehoofd over het beleid van de locatie. De Gemiva-SVG Groep heeft ook een centrale medezeggenschapsraad: de Groeps Cliënten/VertegenwoordigersRaad (GCVR). Deze raad overlegt namens alle cliënten met

11 We hebben elkaar nodig Stefan van der Spek is 22 jaar en woont in een groepswoning van de Gemiva-SVG Groep. Zijn moeder Nelleke behartigt zijn belangen. Hoe ziet zij haar rol als cliëntvertegenwoordiger? In de eerste plaats ben ik de spreekbuis van mijn zoon; hij kan niet praten, dus dat doe ik voor hem. Daarbij gaat het onder andere over praktische zaken zoals zijn dagbesteding. Dat leggen we vast in zijn ondersteuningsplan. Mijn tweede rol is die van ouder. In die rol houd ik me bezig met het welzijn van mijn zoon. Als lid van de LocatieCliënten/VertegenwoordigersRaad behartig ik de belangen van alle cliënten van de locatie en in de GroepsCliëntenVertegenwoordigersRaad voor alle cliënten van de Gemiva-SVG Groep. Het realiseren van basale zorg is het vertrekpunt. Daarnaast is het belangrijk andere mensen te betrekken bij het leven van Stefan. Hoe lastig dat soms ook is, het is wel nodig. Ik wil daar graag een invulling aan geven, samen met anderen. Dat is ook een uitdaging voor de Gemiva-SVG Groep. Om de cliënt te kunnen ondersteunen, moeten we elkaars professionaliteit en betrokkenheid erkennen en respecteren. We hebben elkaar nodig.

12 Tevreden medewerkers, tevreden cliënten 12 De Gemiva-SVG Groep heeft deskundige, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Er zijn bijna 2500 vaste medewerkers parttime of fulltime in dienst. Daarnaast helpen 600 invalmedewerkers ons om de continuïteit en de kwaliteit van onze ondersteuning te waarborgen. De meeste medewerkers zijn begeleider of persoonlijk begeleider: zij verlenen de directe zorg aan de cliënten. Daarbij krijgen ze ondersteuning van andere medewerkers, zoals woningassistenten, administratief medewerkers, gedragsdeskundigen, therapeuten, artsen en leidinggevenden. Iedereen draagt in zijn eigen functie bij aan de kwaliteit van de ondersteuning. Medewerkers zijn de spil in onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat zij hun werk in goede sfeer kunnen doen en tevreden zijn over hun werkomstandigheden. Dit willen we bereiken door goede interne communicatie, ruimte voor eigen initiatief en door óók de medewerkers ondersteuning en begeleiding op maat te geven. Dit gebeurt in het directe contact met collega s en leidinggevenden, maar ook via de interne opleidingen die ons Educatief Centrum verzorgt. Salarissen en sociale regelingen zijn vastgesteld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) die geldt voor de gehandicaptenzorg. Wij voeren de CAO nauwkeurig uit, en hebben een aantal aanvullende sociale regelingen en een gedragscode. Dat geeft medewerkers en hun leidinggevenden houvast over rechten, plichten en procedures. Daarnaast behartigt de Ondernemingsraad (OR) de collectieve belangen van medewerkers. Daarvoor overlegt de OR regelmatig met de Raad van Bestuur over het beleid van de organisatie. Meer informatie over werken, leren en stages bij de Gemiva-SVG Groep vindt u op onze internetsite: Daar staat ook een overzicht van onze vacatures.

13 Ik voel me thuis bij de manier van werken Ik heb het hier erg naar mijn zin! Aan het woord is Marion Kamp. Zij werkt als persoonlijk begeleider met jongvolwassenen met een ernstig meervoudige handicap bij dagcentrum Symfonie in Oud-Beijerland. Ik voel me thuis bij de manier van werken, vertelt ze. Ik werk in een team met vier mensen. Onze samenwerking is heel goed. We staan voor elkaar klaar als collega s en we staan open voor feedback. Dat is belangrijk, want daar leren we van. Marion vindt dat ze voldoende ondersteuning en begeleiding krijgt om haar werk goed te kunnen doen. Er worden regelmatig cursussen aangeboden. Ze vindt wel dat er wat meer geld naar de zorg mag, zodat ze bijvoorbeeld meer spelen leermaterialen voor haar cliënten kan aanschaffen. Ik zou nog zoveel meer voor ze willen doen!

14 14 Midden in de samenleving Wij begeleiden cliënten bij het wonen en werken in de samenleving. Dat betekent ook dat ze een bijdrage leveren aan de samenleving. Er zijn cliënten die werken in bedrijven, winkels en (kinder)boerderijen. Een aantal gaat nog naar school. Anderen maken kunstnijverheidproducten die erg in trek zijn. Kunstenaars maken werk dat steeds vaker te zien is op exposities in binnen- en buitenland. Onze internetsite laat hiervan een overzicht zien achter de knop Etalage. Ook als organisatie staan we midden in de samenleving. We werken bijvoorbeeld samen met buurtorganisaties, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, de adviesorganisatie MEE, gemeenten en andere overheden. Daarnaast zijn er veel contacten met andere zorgorganisaties: in de gehandicaptenzorg én andere zorgsectoren, zoals de thuiszorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Door onze deskundigheid te bundelen, kunnen we beter bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een handicap.

15 Zo gewoon mogelijk meedoen De Printerij en het Atelier zijn twee activiteitenlocaties in Sliedrecht. De locaties staan letterlijk midden in de samenleving, in een zijvleugel van het Sliedrechtse gemeentehuis. Per dag vinden veertien cliënten met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel er hun dagbesteding. Zij hebben er een werkplek in een standaard kantoorpand en dat is nu juist wat de cliënten aanspreekt: niet opvallen vanwege een handicap, zo gewoon mogelijk meedoen. We werken hier arbeidsmatig en we werken samen met niet-gehandicapten, juist dat spreekt me aan, vertelt cliënte Monica Breur. In het Atelier werken de cliënten met klei, ze maken beelden, schalen en vazen. Vaak vanuit hun eigen gevoel, het is vooral een vorm van creatief bezig zijn. Door te boetseren kun je je gevoelens uiten. Dat leidt tot unieke producten. We verkopen ze vaak al snel, vanuit ons atelier of cadeauwinkel Gemivaria in Dordrecht, maar ook via onze webwinkel (www.gemivariawebwinkel.nl). Ook hebben we vaste afnemers: een drankenhandel neemt bijvoorbeeld kruikjes af, waarin zij hun likeur verkopen.

16 16 Vrijwilligers: onmisbaar In veel locaties van de Gemiva-SVG Groep zijn ook vrijwilligers actief. Dankzij hun inzet en betrokkenheid kunnen mensen met een handicap extra activiteiten ontplooien en hebben zij meer contacten in hun omgeving. Vrijwilligers zijn op veel verschillende gebieden actief: ze begeleiden cliënten bij activiteiten buitenshuis, zoals theaterbezoek, zwemmen, wandelen of paardrijden. Andere vrijwilligers zorgen voor het vervoer van cliënten naar vrijetijdsbestemmingen in de regio of helpen bij activiteiten. Verder zijn er vrijwilligers die één of twee maal per week koken met cliënten, de tuin onderhouden of technisch onderhoud verrichten. internetsite: vindt u onze actuele vrijwilligersvacatures. Meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u ook vinden in onze brochure Winst voor twee, verkrijgbaar via het Centraal Bureau in Gouda. Vrijwilligers kunnen bij ons rekenen op: een goede begeleiding; WA-verzekering tijdens de activiteiten; een onkostenvergoeding; reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer. Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Op onze

17 Belangrijk dat mensen plezier hebben Wie de ruimte binnenloopt waar Duncan Polak keyboardles geeft, wordt als eerste begroet door geleidehond Vledder. Duncan is vrijwilliger in activiteitencentrum De Rotonde. Behalve keyboardles geeft hij er les op de computer. Hij kwam op het idee toen hij zelf revalideerde in een centrum voor blinden en slechtzienden. Als muzikant hielp hij steeds vaker mensen die iets wilden leren. Hij volgde er een opleiding om les te geven. Daarna nam hij contact op met De Rotonde. De eerste leerling werd Brian Rundbergen. Duncan: Brian kon al spelen, maar wilde bijleren. We werken met een lesmethode. Brian komt ook wel eens zelf met een liedje dat hij wil leren. Na Brian kwamen er meer leerlingen. Het is voor mij een uitdaging om in te kunnen spelen op de uiteenlopende vragen van mensen. Ik vind het belangrijkste dat mensen er plezier bij hebben. Het geeft me een kick als dat ook lukt. Voor mij is het ook een goede daginvulling, want betaald werk is voor mij wat betreft energie niet haalbaar. Ik kan altijd terug vallen op een contactpersoon. Er is overleg en een open sfeer. Ook dat vind ik belangrijk.

18 18 Geld is geen bijzaak De Gemiva-SVG Groep heeft een gezonde financiële huishouding hoog in het vaandel staan. Bij onze activiteiten houden we rekening met onze financiële mogelijkheden en de grenzen daaraan. Daarmee kunnen we cliënten en medewerkers zekerheid bieden en de voortgang van de zorg garanderen. Professionele ondersteuning kost geld. Van elke euro die wij declareren bij het zorgkantoor, geven wij 65 cent uit aan de inzet van medewerkers. Daarvan is 55 cent bestemd voor medewerkers die rechtstreeks onze cliënten ondersteunen en 10 cent voor management, administratie en andere medewerkers die niet zelf met cliënten werken. De overblijvende 35 cent besteden we aan onze gebouwen, de inrichting daarvan, het onderhoud, het vervoer, de energie en het eten. Soms zijn er projecten die we niet kunnen bekostigen uit de AWBZ, maar die we wel heel graag willen realiseren voor onze cliënten. In zulke situaties zoeken we naar andere bronnen van financiering. Fondsen, bedrijfsleven - waaronder onze eigen zakenvriendenclub - en particulieren maken vele extra s mogelijk in onze zorgverlening. Zo werden bijvoorbeeld een speel- en belevingstuin, een snoezelkamer, een sidebysidefiets, een vakantieproject of het voortbestaan van een muziekgroep mogelijk. Denkt u over sponsoring en wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met de afdeling PR & Voorlichting in het Centraal Bureau.

19 Waardevol Tirza Schoonderwoerd vermaakt zich uitstekend met de nieuwe speeltoestellen van kinderdagcentrum Ons Blije Honck in Zwijndrecht. Dankzij de bijdragen van bedrijven, serviceclubs en vrijwilligers heeft de speeltuin van het kinderdagcentrum een flinke facelift gekregen. De speeltoestellen die er stonden, voldeden niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Die moesten weg, vertelt locatiehoofd Jessica Freeke. Alleen zijn de toestellen duur. We konden ze uit ons reguliere budget niet betalen. Ik heb eigenlijk alleen geld voor het onderhoud. De medewerkers van Ons Blije Honck startten daarom een actie. En dat heeft resultaat gehad. Inmiddels heeft het kinderdagcentrum voor ruim euro speeltoestellen aan kunnen schaffen en is de plaatselijke Rotaryclub nog bezig met een actie voor een vogelnestschommel. Jessica: We zijn ontzettend blij met hulp van bedrijven, organisaties en vrijwilligers. Het levert niet alleen een mooie speeltuin op, er spreekt ook een enorme betrokkenheid met de kinderen uit. En dat is wel zo waardevol.

20 20 Kwaliteit en organisatie Wij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons werk. We hebben bijvoorbeeld veel belangrijke zaken geregeld via protocollen en richtlijnen. We onderzoeken de tevredenheid van cliënten en medewerkers regelmatig. We werken met ondersteuningsplannen en hebben een werkplancyclus. De Gemiva-SVG Groep voldoet aan de eisen voor het HKZ-kwaliteitscertificaat, dat we eind 2007 hebben gehaald. Daarmee kunnen we aantonen dat wij de cliënt centraal stellen, dat we intern onze zaken op orde hebben en dat we continu werken aan de verbetering van de zorg. Wij zijn er trots op dat we over het certificaat beschikken, maar relativeren tegelijkertijd de betekenis van een certificaat: procedures en protocollen ondersteunen onze medewerkers, maar goede zorg ontstaat dankzij vakmensen die zich met hoofd en hart voor hun cliënten inzetten. Om de ondersteuning goed te kunnen organiseren, is de Gemiva-SVG Groep verdeeld in drie regio s: Zuid-Holland Noord, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. Zo is ieder deel van de organisatie te overzien en is iedere regiomanager gekend en benaderbaar. Iedere regio is opgedeeld in clusters van locaties, waarin onderling overleg en afstemming plaatsvindt. Naast de drie regio s beschikt de Gemiva-SVG Groep over een groepsbrede dienst Begeleiding, Behandeling en Onderzoek. In deze dienst zijn de zorginhoudelijke disciplines van de Gemiva-SVG Groep samengebracht, zoals gedragsdeskundigen, artsen, paramedici en therapeuten.

21 Organisatieschema Raad van Toezicht Ondernemingsraad Raad van Bestuur Groepscliëntenvertegenwoordigersraad ** Bouw- en Huisvestingszaken Kwaliteit PR en Voorlichting Financiën en Informatievoorziening (F&I) Personeel, Organisatie en Opleiding (PO&O) Secretariaat Manager Begeleiding, Behandeling en Onderzoek (BBO) Regiomanager Noord Regiomanager Midden Regiomanager Zuid Vakgroepen Artsen (voor verstandelijk gehandicapten) Bewegingsagogen/ Psychomotorisch therapeuten Communicatiedeskundigen/ Logopedisten Ergotherapeuten Fysiotherapeuten Gedragsdeskundigen Muziektherapeuten Spelagogen Wetenschappelijk Onderzoek Clustermanagers Clustermanagers Clustermanagers Locatiehoofden * Locatiehoofden * Locatiehoofden * Medewerkers Medewerkers Medewerkers * In kleine locaties heeft een teamleider de dagelijkse leiding. ** Naast dit centrale medezeggenschapsorgaan van cliënten/vertegenwoordigers zijn er per locatie, cluster of regio medezeggenschapsorganen voor cliënten en hun vertegenwoordigers.

22 22 Adressen Gemiva-SVG Groep Centraal Bureau Postbus AP Gouda telefoon (0182) fax (0182) Afdelingen Zorgbemiddeling Onze afdelingen Zorgbemiddeling zijn regionaal georganiseerd, zodat er altijd een aanspreekpunt in uw regio is. U kunt daar terecht met alle vragen over zorg en ondersteuning. Of het nu om dienstverlening aan kinderen of volwassenen gaat, om wonen, dagbesteding of zorg bij u aan huis, de afdeling Zorgbemiddeling wil uw gesprekspartner zijn. Zowel voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking als voor de zorg voor mensen met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel helpt de afdeling zorgbemiddeling u graag verder. Zuid-Holland Noord en Zoetermeer e.o. Blankaartweg AD Zoeterwoude telefoon (071) Midden-Holland en Den Haag e.o. Bleulandweg 1a 2803 HG Gouda telefoon (0182) Waardenland, Zuid-Hollandse Eilanden en Rotterdam e.o. Dubbeldamseweg-Zuid KR Dordrecht telefoon (078)

23 Gek op beesten Dit zijn Nelson en Hannibal. Nu nog tenminste. Binnenkort worden ze gecastreerd. Dan noemen we ze Nellie en Hanny. Monique van Os geeft een rondleiding in haar nieuwe woonomgeving: de Elsenhoeve, een prachtig gelegen boerderij aan de rand van Lekkerkerk. Overdag werken we buiten. Laat mij maar met de dieren werken, ik ben gek op beesten. Mijn vorige huis was in Rotterdam-Schiebroek. Daar zat ik niet meer op de goede plek: in het verkeerde huis met de verkeerde mensen. Omdat ik zo dol ben op dieren, is mijn schoonzus op zoek gegaan naar boerderijen waar ik zou kunnen wonen. Zij kwam toen deze boerderij op het spoor. Het platteland spreekt me wel aan. In de stad wordt het steeds maar drukker. Dit was echt een ideale plek voor mij. Inmiddels woont Monique een jaar in Lekkerkerk. Het bevalt. Ik ben in mijn leven heel vaak verkeerd ingeschat, of te hoog, of te laag. Dat gaat hier wel beter. En ik heb hier een aparte woonkamer. Dat vind ik wel de grootste verbetering.

24 Centraal Bureau Postbus AP Gouda Telefoon (0182)

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF MET EEN VERSTANDELIJKE/MEERVOUDIGE HANDICAP

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF MET EEN VERSTANDELIJKE/MEERVOUDIGE HANDICAP Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF MET EEN VERSTANDELIJKE/MEERVOUDIGE HANDICAP Uw kind ontwikkelt zich niet zoals verwacht. Mogelijk heeft het

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Voorpagina: Deborah Corpeleijn: Door de ondersteuning ervaar ik

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Ondersteuning bij werk en activiteiten ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Voorpagina: Arthur Klous houdt van zijn werk in een kopieerwinkel. Ik heb het hier uitstekend

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Voorpagina: Monique Overdijkink is erg blij met haar appartement: Ik heb mijn eigen ingang aan de achterkant

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

Symfonie. Kinderdagcentrum van de Gemiva-SVG Groep

Symfonie. Kinderdagcentrum van de Gemiva-SVG Groep Symfonie Kinderdagcentrum van de Gemiva-SVG Groep Inleiding In 1991 is de Gemiva-SVG Groep in Oud-Beijerland een kinderdagcentrum gestart voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Zelf kiezen hoe je wilt leven

Zelf kiezen hoe je wilt leven Zelf kiezen hoe je wilt leven Ik ontdekte dat ik veel meer kan, dan ik in eerste instantie dacht. Ik ben in de tijd dat ik hier woon veel zelfstandiger geworden. Mijn eigen appartementje, dat was altijd

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten Colofon Redactie: Jose Schilderinck, Frank Nijhuis en Gerdi Verkerk Contact en algemene vragen: Postadres 820, 7550 AV Hengelo t. 088 777 60 00 e. info@ambiq.nl i. www.ambiq.nl Concept en ontwerp: Vanille

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg Dichterbij dan je denkt

Gehandicaptenzorg Dichterbij dan je denkt Gehandicaptenzorg Dichterbij dan je denkt ORGANISATIES Wil je kennismaken met de gehandicaptenzorg in Zuid-Holland? Neem dan deel aan een van onze activiteiten! In deze waaier vind je: een gebruiksaanwijzer

Nadere informatie

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren De cliëntenraad in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren hersenletsel Ik vind dat de belangen van mensen met een handicap of niet-aangeboren

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking ASVZ Touwbaan 1 Postbus 121 3360 AC Sliedrecht t 0184 491200 info@asvz.nl www.asvz.nl ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking anders denken anders voelen anders doen Psychotherapie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN LOGEREN SYNDION VERLEENT DIENSTEN MET ZORG Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. De sector

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking Zo lang mogelijk zelfstandig Ik ben slechtziend en heb een lichte verstandelijke beperking. Waar kan ik zelfstandig wonen en toch

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Amerpoort: deskundig en betrokken Amerpoort is een organisatie die diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. We

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding Passend Vertrouwd Dichtbij Dagbesteding Werk is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het draagt bij aan een zinvolle daginvulling, voldoening, een gevoel van eigenwaarde en sociale contacten.

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Over jou, over ons. Het beste uit jezelf

Over jou, over ons. Het beste uit jezelf Over jou, over ons. Het beste uit jezelf Wij zijn Philadelphia. Wie ben jij? Dit boekje vertelt je over Philadelphia. Over wie wij zijn. Over wat we doen. Over ons werk voor mensen als jij. Zo kun jij

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

IMIIIMIIII llllll llll II 2013.05306 23/09/2013

IMIIIMIIII llllll llll II 2013.05306 23/09/2013 F G EMivA-SVG G R O E P Ingekomen: Afdeling Kopie 2 3 SEP 2013 I

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care

werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care werk, Dagbesteding en leren voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Zinvol bezig zijn Een vrije dag is pas genieten als het een uitzondering is. Een vakantie is vooral heerlijk na

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding Training Begeleid Wonen training begeleid WONeN de beste voorbereiding voor LAter Wil je als jongere of volwassene graag zelfstandig wonen? Maar moet je daarvoor eerst

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Kinderen met Multipele Sclerose:

Kinderen met Multipele Sclerose: Deze brochure kwam tot stand met medewerking van Leven met Multipele Sclerose uitgave 9 mevrouw Anita van der Zwan. Anita is moeder van twee kinderen, zoon Barry en dochter Mikki. Bij Mikki is in de zomer

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

Hoi allemaal, Groetjes, Kim

Hoi allemaal, Groetjes, Kim Even voorstellen Ik heet Harjon van den Poll, ben 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben creatief, ondernemend, sociaal en sportief. Mijn passie is om mensen te laten ervaren wat ze willen

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons:

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons: KLEURRIJK IN THUISZORG Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Goede, betrouwbare zorg verlenen waarbij zaken als persoonlijke achtergrond, situatie, wensen en behoeften geen drempel vormen.

Nadere informatie

Gebruikersgids verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie 4 Zorg

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding Samen doen wij dat! info Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding informatie voor cliënten Inhoud INHOUD 1. Verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie 4 2. Het kwaliteitskader

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Maak kennis met Syndion Dat het gewoon is dat ik er ben Syndion ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikersgids verstandelijke beperking 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids verstandelijke beperking 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids verstandelijke beperking 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie