Voorwoord. Copyright Alle rechten voorbehouden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Copyright 2001. Alle rechten voorbehouden."

Transcriptie

1 Slim U2 TA Scanner Utility Gebruikershandleiding

2 Voorwoord Copyright 2001 Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is bedoeld om het gebruik van Slim U2 TA Scanner Utility te vergemakkelijken. Hoewel dit document met zorg is samengesteld, kan geen garantie worden verleend op de inhoud. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreeks, incidentele of gevolgschade als gevolg van het gebruik of de verhindering tot het gebruik van het product of de documentatie, zelfs indien melding is gemaakt van de mogelijkheid van dergelijke schade. De informatie in dit document is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging van het geheel of een gedeelte van deze handleiding langs mechanische, elektronische of enige andere weg, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden. ii

3 Inhoud Voorwoord... ii Info... 1 Werken met de TWAIN-interface... 2 Vergrendeling... 2 De scanner aansluiten... 3 Slim U2 TA Scanner Utility starten... 4 De interface van Slim U2 TA Scanner Utility... 5 Werken met Slim U2 TA Scanner Utility... 6 De functie Scannen... 6 De functie Kopiëren/afdrukken... 8 De functie Aangepast De functie OCR De functie Voorkeursinstellingen Instellingen voor functies Functie selecteren Toepassing toevoegen...15 Voorkeursinstellingen Scanstatus weergeven...18 Map voor tijdelijke bestanden...19 Intelligente scantatus...19 Problemen met verbindingen De scanner reageert niet...20 Problemen bij de installatie De wizard Setup start niet automatisch...20 Kan programmapictogrammen niet vinden nadat de computer opnieuw is opgestart De wizard Setup loopt vast tijdens de installatie Overige problemen met de scanner De lamp van de scanner werkt niet De scanner werkt uiterst traag Fout: kan scanner niet vinden Problemen in TWAIN Het TWAIN-venster verschijnt niet wanneer u Acquire (Ophalen) hebt gekozen iii

4 Kan niet naar toepassingssoftware scannen...21 Problemen met de scan De gescande afbeelding is te licht of te donker...21 Moiré-patronen op de gescande afbeelding De kleurovergangen zijn heel abrupt (wanneer u in de modus met ware kleuren hebt gescand) iv

5 Hoofdstuk 1 Info Slim U2 TA Scanner Utility biedt een handige interface voor toegang tot geavanceerde scanfuncties. Met Slim U2 TA Scanner Utility scant u in geen tijd documenten en afbeeldingen, maakt u een snelle kopie van een document en verzendt u deze kopie naar de printer, scant u een afbeelding en verzendt u deze rechtstreeks naar de client, faxt u een afbeelding of document met de faxtoepassing van uw keuze, scant u tekstdocumenten en bewerkt u deze met een tekstverwerker of stelt u een standaardtoepassing in waarnaar het gescande document wordt verzonden voor naverwerking. Kopiëren/ afdrukken Aangepast OCR Scannen De interface van Slim U2 TA Scanner Utility emuleert het bedieningspaneel op de scanner, zodat u de scanfuncties met de PC kunt besturen: De interface van Slim U2 TA Scanner Utility heeft vijf knoppen: Scannen, OCR, Aangepast, Kopiëren/afdrukken en . Als u op een knop drukt, wordt een item gescand en naar de printer of een bepaalde toepassing, zoals de software, verzonden. Aan elke knop is een standaardtoepassing toegewezen voor naverwerking. Wanneer u de scanner installeert, wordt op de computer naar een toepassing gezocht die geschikt is voor elke knop (bijvoorbeeld Microsoft Outlook voor de knop ). Als een toepassing is gevonden, wordt deze aan de knop toegewezen. Als u een andere toepassing wilt selecteren of de scaninstellingen wilt aanpassen, kunt u nieuwe configuraties maken of bestaande configuraties bewerken. Als u bijvoorbeeld kleurfoto s scant voor gebruik op het Web, kunt u een configuratie maken die optimaal presteert wanneer u afbeeldingen scant voor gebruik met HTML. 1

6 Werken met de TWAIN-interface Wanneer u afbeeldingen scant, is de TWAIN-interface standaard uitgeschakeld. Alle instellingen voor kleuren en afbeeldingen worden echter weergegeven in het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen en afbeeldingen worden rechtstreeks naar de toepassing voor beeldbewerking geladen. Dit is van toepassing wanneer u in Slim U2 TA Scanner Utility op de knop Scannen klikt of op het fysieke bedieningspaneel van de scanner op de knop Scannen drukt. Als u ervoor kiest de TWAIN-interface te gebruiken, kunt u het selectievakje TWAIN uitschakelen in het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen uitschakelen zodat u de scanopdracht met TWAIN kunt instellen. Zie het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen op pagina 17 voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de TWAIN-interface. Vergrendeling De scanner is tevens voorzien van een vergrendeling die u kunt gebruiken wanneer u de scanner verplaatst of transporteert. Als u de schuifknop onder aan de scanner in de vergrendelde positie plaatst, worden alle bewegende interne onderdelen van de scanner vastgezet om eventuele beschadiging door schokken of trillingen te voorkomen. Wanneer u de scanner opnieuw wilt gebruiken, schuift u de knop terug naar de ontgrendelde positie. 2

7 De scanner aansluiten Wanneer de software en stuurprogramma s zijn geïnstalleerd, verschijnt het pictogram taakbalk van Windows zodat u Slim U2 TA Scanner Utility kunt openen: op de Als de scanner nog niet op de PC is aangesloten, wordt het pictogram weergegeven. U dient een verbinding tot stand te brengen voordat u Slim U2 TA Scanner Utility kunt gebruiken. Als dit pictogram wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteert u Verbinden. Wanneer de USB-poort is aangesloten, brengt het hulpprogramma automatisch een verbinding tot stand met de scanner en verschijnt het volgende bericht: Als de verbinding is mislukt, wordt het volgende bericht weergegeven: Raadpleeg Probleemoplossing voor meer informatie. 3

8 Slim U2 TA Scanner Utility starten Wanneer de software en stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en de PC opnieuw is opgestart, wordt het pictogram in het systeemvak van Windows weergegeven: Als u dubbelklikt op het pictogram, wordt Slim U2 TA Scanner Utility geopend: Opmerking: als de scanner nog niet op de PC is aangesloten, wordt het pictogram weergegeven. U dient een verbinding tot stand te brengen voordat u Slim U2 TA Scanner Utility kunt gebruiken. Raadpleeg Probleemoplossing voor meer informatie. Als u op een knop klikt, wordt de gekoppelde toepassing geopend. Klik op Help om de on line Help voor Slim U2 TA Scanner Utility weer te geven. Klik op Afsluiten als u het programma opnieuw in het systeemvak van Windows wilt plaatsen. Als u op Voorkeursinstellingen klikt, kunt u de voorkeursinstellingen voor alle toepassingen selecteren. 4

9 De interface van Slim U2 TA Scanner Utility De volgende tabel bevat een functiebeschrijving voor elke knop in de interface van Slim U2 TA Scanner Utility: De knop Scannen: klik op om documenten en afbeeldingen te scannen. De afbeeldingen worden verzonden naar Photo Suite SE voor beeldbewerking. U kunt de standaardtoepassing voor naverwerking wijzigen door op Voorkeursinstellingen te klikken en een ander programma te kiezen. De knop Kopiëren/afdrukken: klik op om gescande afbeeldingen of documenten rechtstreeks naar een printer of afdruktoepassing te verzenden. De knop Aangepast: klik op om gescande afbeeldingen of documenten rechtstreeks naar een vooraf geselecteerde toepassing te verzenden. De knop OCR: klik op om een gescand item te converteren naar zwart-wittekst voor gebruik met een tekstverwerker. De knop klik op om gescande afbeeldingen of documenten rechtstreeks naar een programma te verzenden. De knop Voorkeursinstellingen: klik op om voorkeursinstellingen voor elke knop te selecteren. U kunt instellingen toevoegen en kiezen voor de toepassingen voor naverwerking, opties instellen voor de weergave van de scanstatus en geavanceerde eigenschappen instellen zoals afbeeldingsmodus, kleurbeheer en resolutie. De knop Afsluiten: klik op naar het systeemvak te plaatsen. om Slim U2 TA Scanner terug De knop Help: klik op om de on line Help voor het Slim U2 TA Scanner Utility weer te geven. Het volgende hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over het gebruik van elke functie. 5

10 Hoofdstuk 2 Werken met Slim U2 TA Scanner Utility Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over elke functie. Opmerking: raadpleeg voor informatie over de TWAIN-interface, de on line Help van de TWAIN-interface. De functie Scannen Met de functie Scannen kunt u afbeeldingen en documenten scannen en deze naar de TWAINinterface verzenden voor beeldbewerking. Volg deze instructies: 1. Plaats het item op de scanner met de bedrukte zijde naar beneden en met de hoek van het papier naast de pijl, zoals weergegeven: 2. Dubbelklik op het pictogram Slim U2 TA Scanner Utility in het systeemvak van Windows. Slim U2 TA Scanner Utility wordt geopend. 3. Klik in Slim U2 TA Scanner Utility op de knop Scannen. De TWAIN-interface wordt geopend. 4. Als de TWAIN-interface is ingeschakeld, wordt het TWAIN-dialoogvenster weergegeven. Maak de gewenste aanpassingen in de Scannerinstellingen en Scanconfiguratie en klik vervolgens op Scannen. De TWAIN-interface is standaard uitgeschakeld en het TWAINdialoogvenster wordt NIET weergegeven. De afbeelding wordt rechtstreeks naar de toepassing voor naverwerking geladen. Zie het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen op pagina 15 voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de TWAIN-interface. U dient mogelijk tot tien seconden te wachten voordat de toepassing voor naverwerking is geladen. 6

11 Opmerking: raadpleeg voor informatie over het instellen van opties in de TWAIN-interface, de on line Help van de TWAINinterface. Opmerking: u kunt de toepassing instellen waarnaar afbeeldingen door de TWAIN-interface worden verzonden voor naverwerking. Raadpleeg voor meer informatie over instellingen de sectie Voorkeursinstellingen. 7

12 De functie Kopiëren/afdrukken Met de functie Kopiëren/afdrukken kunt u afbeeldingen en documenten scannen en deze vervolgens naar de printer verzenden. Volg deze instructies: 1. Plaats het item op de scanner met de bedrukte zijde naar beneden en met de hoek van het papier naast de pijl, zoals weergegeven: 2. Dubbelklik op het pictogram Slim U2 TA Scanner Utility in het systeemvak van Windows. Slim U2 TA Scanner Utility wordt geopend. 3. Klik in Slim U2 TA Scanner Utility op de knop Kopiëren/afdrukken. 4. Wanneer de afbeelding is gescand, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend. U dient ten minste tien seconden te wachten totdat het dialoogvenster Afdrukken is geladen. Opmerking: de afbeelding wordt standaard rechtstreeks naar de geselecteerde printer gescand, zonder de TWAIN-interface te openen. 5. Klik op Printer om een printer te selecteren. Een nieuw dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. Selecteer een printerpictogram in het menu. Klik op Afdrukken om de gescande afbeelding af te drukken of klik op Annuleren om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken van Slim U2 TA Scanner Utility. 8

13 Opmerking: Positie van de afbeelding wordt niet ondersteund in deze driverversie. 6. Klik op OK. Het document wordt vervolgens naar de printer verzonden. 9

14 De functie Aangepast Met de functie Aangepast kunt u afbeeldingen en documenten scannen en deze naar een door de gebruiker gedefinieerde toepassing verzenden voor naverwerking. 1. Plaats het item op de scanner met de bedrukte zijde naar beneden en met de hoek van het papier naast de pijl, zoals weergegeven: 2. Dubbelklik op het pictogram Slim U2 TA Scanner Utility in het systeemvak van Windows. Slim U2 TA Scanner Utility wordt geopend. 3. Klik in Slim U2 TA Scanner Utility op de knop Aangepast. De TWAIN-interface wordt geopend. 4. Als de TWAIN-interface is ingeschakeld, wordt het TWAIN-dialoogvenster weergegeven. Maak de gewenste aanpassingen in de Scannerinstellingen en Scanconfiguratie en klik vervolgens op Scannen. De TWAIN-interface is standaard uitgeschakeld en het TWAINdialoogvenster wordt NIET weergegeven. De afbeelding wordt rechtstreeks naar de toepassing voor naverwerking geladen. Zie het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen op pagina 15 voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de TWAIN-interface. U dient mogelijk tot tien seconden te wachten voordat de toepassing voor naverwerking is geladen. Opmerking: raadpleeg voor informatie over het instellen van opties in de TWAIN-interface, de on line Help van de TWAINinterface. 10

15 De functie OCR Met de functie OCR kunt u afbeeldingen en documenten scannen en deze naar de standaardtekstverwerker verzenden. Volg deze instructies: 1. Plaats het item op de scanner met de bedrukte zijde naar beneden en met de hoek van het papier naast de pijl, zoals weergegeven: 2. Dubbelklik op het pictogram Slim U2 TA Scanner in het systeemvak van Windows. Slim U2 TA Scanner Utility wordt geopend. 3. Klik in Slim U2 TA Scanner Utility op de knop OCR. De TWAIN-interface wordt geopend. 4. Als de TWAIN-interface is ingeschakeld, wordt het TWAIN-dialoogvenster weergegeven. Maak de gewenste aanpassingen in de Scannerinstellingen en Scanconfiguratie en klik vervolgens op Scannen. De TWAIN-interface is standaard uitgeschakeld en het TWAINdialoogvenster wordt NIET weergegeven. De afbeelding wordt rechtstreeks naar de toepassing voor naverwerking geladen. Zie het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen op pagina 15 voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de TWAIN-interface. U dient mogelijk tot tien seconden te wachten voordat de toepassing voor naverwerking is geladen. Opmerking: voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u een standaardtoepassing voor naverwerking toe te wijzen. Raadpleeg Voorkeursinstellingen voor meer informatie. 11

16 De functie Met de functie kunt u afbeeldingen en documenten scannen en deze naar het e- mailprogramma verzenden. Volg deze instructies: 1. Plaats het item op de scanner met de bedrukte zijde naar beneden en met de hoek van het papier naast de pijl, zoals weergegeven: 2. Dubbelklik op het pictogram Slim U2 TA Scanner in het systeemvak van Windows. Slim U2 TA Scanner Utility wordt geopend. 3. Klik in Slim U2 TA Scanner Utility op de knop . De afbeelding wordt vervolgens gescand. 4. Wanneer de afbeelding is gescand, wordt deze naar het programma verzonden en als bijlage aan een toegevoegd. U dient de alleen nog te adresseren en te verzenden. U dient ten minste tien seconden te wachten totdat het programma is geladen. 12

17 Het hulpstuk voor de dia / het negatief gebruiken Gebruik het hulpstuk voor de dia / het negatief om negatieven en dia s te scannen en de afbeeldingen vervolgens te bewerken in uw beeldbewerkingsprogramma. Volg deze richtlijnen: 1. Verwijder het spiegeldeksel. 2. Plaats het maskerhulpstuk op de scannerplaat en zorg ervoor dat de pijlen overeenstemmen. 3. Dia: a. Hef de houder voor de dia/het negatief op en sluit hem aan de rechterzijde van het scharnier. b. Plaats de dia in de voorziene ruimte. Zorg ervoor dat de dia in de goede richting is geplaatst. 4. Negatief: a. Houd het negatief vast met de bovenzijde naar boven gericht en schuif het onder de houder zoals weergegeven. b. Plaats het negatief in de voorziene ruimte. 5. Ga door met het scannen zoals u dat gewoon bent. Opmerkingen: Vergeet niet het spiegeldeksel te bevestigen aan het scannerdeksel wanneer u de Reflectief modus gebruikt. Vergeet niet het spiegeldeksel te verwijderen van het scannerdeksel wanneer u de modus Transparantie Negatief of Transparant Positief gebruikt. 13

18 Voorkeursinstellingen Met het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor Slim U2 TA Scanner kunt u de instellingen voor elke knop configureren en toepassingen toewijzen voor naverwerking. Dubbelklik op het pictogram in het systeemvak van Windows om Slim U2 TA Scanner Utility te openen: Opmerking: als de scanner nog niet op de PC is aangesloten, wordt het pictogram weergegeven. U dient een verbinding tot stand te brengen voordat u Slim U2 TA Scanner Utility kunt gebruiken. Klik op Voorkeursinstellingen om het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor Slim U2 TA Scanner te openen: Instellingen voor functies In deze sectie vindt u uitleg over het gebruik van de opties op het tabblad Functies van het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor Slim U2 TA Scanner. 14

19 Functie selecteren In de vervolgkeuzelijst kunt u de knop kiezen die u wilt configureren en waarvoor u voorkeursinstellingen wilt selecteren. Kies een knop in de vervolgkeuzelijst: Wanneer u een knop hebt geselecteerd, kunt u aan deze knop een toepassing toevoegen, de gekoppelde toepassing verwijderen, geavanceerde eigenschappen instellen of de standaardwaarden voor de knop herstellen. Toepassing toevoegen Met Toepassing toevoegen kunt u een toepassing aan een knop koppelen voor de naverwerking van gescande afbeeldingen of documenten. Volg deze instructies: 1. Selecteer een knop in de vervolgkeuzelijst: 15

20 2. De lijst met standaardtoepassingen voor de knop wordt weergegeven: 3. Klik op Toepassing toevoegen. Het dialoogvenster Openen wordt geopend: 4. Blader naar de locatie van de toepassing die u aan de knop wilt koppelen. Klik op Openen. De toepassing is toegevoegd aan de lijst met standaardtoepassingen: 16

21 5. Selecteer de toepassing en klik op Geavanceerd... Het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen wordt weergegeven: In het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen kunt u de volgende opties instellen: Afbeeldingsmodus: kies kleur, grijswaarden of zwart-wit voor de uitvoer van de afbeeldingen. Kleurbeheer: geef in de vakken een waarde op voor de helderheid, het contrast en het gamma. Resolutie: selecteer de uitvoerresolutie in de vervolgkeuzelijst. U kunt een resolutie kiezen tussen 75 en 600 dpi. Schakel het selectievakje TWAIN uitschakelen en automatisch bijsnijden gebruiken in zodat de afbeeldingen rechtstreeks naar de toepassing worden gescand zonder eerst in het TWAIN-dialoogvenster te worden geopend. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden voordat deze in de toepassing wordt geopend. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor Slim U2 TA Scanner of klik op Annuleren om af te sluiten zonder de wijzigen op te slaan. Als u een toepassing uit de lijst met standaardtoepassingen voor een knop wilt verwijderen, selecteert u de toepassing en klikt u op Toepassing verwijderen. Als u de standaardwaarden voor de lijst met toepassingen voor een knop wilt herstellen, selecteert u de toepassing en klikt u op Standaardwaarden. 17

22 Voorkeursinstellingen In het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor Slim U2 TA Scanner klikt u op het tabblad Voorkeursinstellingen om het volgende scherm te openen: Scanstatus weergeven Schakel het selectievakje Statusberichten voor Slim U2 TA Scanner weergeven in om een door de scanner geactiveerd bericht boven aan het bureaublad van Windows weer te geven: Schakel het selectievakje Scannervoortgang weergeven wanneer TWAIN is uitgeschakeld in om een voortgangsvenster weer te geven wanneer TWAIN is uitgeschakeld. 18

23 Map voor tijdelijke bestanden Met deze instelling kunt u de map opgeven waarin u afbeeldingen wilt opslaan. Stel deze map in op een station met voldoende schijfruimte voor grote afbeeldingsbestanden. Klik op Maak de map voor tijdelijke bestanden leeg om de inhoud van de map met tijdelijke bestanden te wissen. Intelligente scantatus Schakel het selectievakje Voor elke scanknop alle toepassingen weergeven uit om alleen de toepassingen weer te geven die zijn toegewezen aan de knop wanneer u de software hebt geïnstalleerd. Als het selectievakje Venster met voorkeursinstellingen openen bij ingedrukt houden scanknop is ingeschakeld, kunt het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor Slim U2 TA Scanner openen door een van de knoppen op de scanner in te drukken en ingedrukt te houden. 19

24 Probleemoplossing In deze sectie vindt u informatie over het onderhoud van de scanner en antwoorden op veelgestelde vragen waarmee u mogelijk problemen oplost die u kunt ondervinden bij het werken met de scanner. Als u problemen blijft ondervinden of als het probleem hier niet is behandeld, neemt u contact op met uw leverancier. Problemen met verbindingen De scanner reageert niet. Controleer of alle kabels goed en correct zijn aangesloten. Start de computer opnieuw op en probeer het nog eens. Installeer de software opnieuw, start de computer opnieuw op en probeer het vervolgens opnieuw. Controleer of de USB-aansluiting op de computer is ingeschakeld. U vindt deze instelling (Universal Serial Bus Controller) via het onderdeel Systeem van het Configuratiescherm in Apparaatbeheer (als u twijfelt, controleert u Windows Help). Problemen bij de installatie De wizard Setup start niet automatisch. Controleer of de functie Automatisch starten beschikbaar is op de computer. Controleer in Windows of de CD-ROM is ingesteld op Bericht bij automatisch invoegen. U vindt deze instelling onder het onderdeel Systeem van het Configuratiescherm in de eigenschappen van het specifieke CD-ROM-model (als u twijfelt, raadpleegt u Windows Help). Kan programmapictogrammen niet vinden nadat de computer opnieuw is opgestart. Als de programmapictogrammen niet in het menu Start onder Programma s verschijnen, installeert u het programma opnieuw. De wizard Setup loopt vast tijdens de installatie. Installeer de software opnieuw. Overige problemen met de scanner De lamp van de scanner werkt niet. Controleer of het TWAIN-venster op het scherm wordt weergegeven. Als dit niet zo is, selecteert u de TWAIN-bron en schakelt u de TWAIN-interface opnieuw in. Controleer of alle kabels goed en correct zijn aangesloten. De scanner werkt uiterst traag. Controleer of u de resolutie van de scanner niet te hoog hebt ingesteld (bij voorkeur 300 dpi of lager). Controleer de kabelaansluitingen (zie Problemen met verbindingen).

25 Fout: kan scanner niet vinden. Controleer het volgende: (1) Is de USB-instelling ingeschakeld? (2) Is de stroomadapter aangesloten op de scanner? (3) Is de USB-kabel correct aangesloten op de scanner en de PC. Dit bericht wordt weergegeven als er een communicatieprobleem optreedt met de scanner. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een stroomonderbreking, slechte verbinding of installatieprobleem. Controleer de kabelaansluitingen en de contactdoos en controleer of alle stroomschakelaars zijn ingeschakeld. Problemen in TWAIN Het TWAIN-venster verschijnt niet wanneer u Acquire (Ophalen) hebt gekozen. Controleer of alle kabels goed en correct zijn aangesloten. Controleer of de scanner is geselecteerd in het dialoogvenster Select Source (Bron selecteren). Installeer de software opnieuw. Controleer de kabelaansluitingen (zie Problemen met verbindingen). Kan niet naar toepassingssoftware scannen. Controleer of de scanner is geselecteerd in het dialoogvenster Select Source (Bron selecteren). Controleer of alle kabels goed en correct zijn aangesloten. Sluit alle geopende programma s en start de computer opnieuw op en probeer het opnieuw. Problemen met de scan De gescande afbeelding is te licht of te donker. Controleer of het scanvenster proper is. Pas de instellingen voor de helderheid en het kleurengamma aan en probeer het opnieuw. Moiré-patronen op de gescande afbeelding. De originele afbeelding is professioneel gedrukt. Probeer de resolutie lichtjes te reduceren, bijvoorbeeld van 200 dpi tot 190 dpi. Ga door tot de patronen verdwijnen. Ofwel schakelt u het selectievakje Moiré-patronen verwijderen in op het tabblad Geavanceerde instellingen van de TWAIN-interface. De kleurovergangen zijn heel abrupt (wanneer u in de modus met ware kleuren hebt gescand). Dit is normaal als u een weergavemodus gebruikt die alleen 256 of 16 kleuren kan weergeven. Probeer de modus Hoge kleuren of Ware kleuren. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Windows en de gebruikershandleiding van de grafische kaart. 21

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Opmerking: het is aanbevolen de verschillende onderdelen te installeren in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen.

Inhoudsopgave. Opmerking: het is aanbevolen de verschillende onderdelen te installeren in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen. Deze Beknopte Gebruiksaanwijzing helpt u bij de installatie en het gebruik van IRIScan Express 3. De meegeleverde software is Readiris Pro 12. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8)

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Met het Webservices-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista (SP2 of recenter), Windows 7

Nadere informatie

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Scannen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Scannen Dit hoofdstuk omvat: Eenvoudige scantaken op pagina 4-2 Het scannerstuurprogramma installeren op pagina 4-4 Scanopties aanpassen op pagina 4-5 Afbeeldingen ophalen op pagina 4-11 Bestanden en scanopties

Nadere informatie

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Voor gebruikers van Windows XP

Voor gebruikers van Windows XP Voor gebruikers van Windows XP De machine en de pc instellen om samen te werken Voordat u begint U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface waarmee u deze machine gaat gebruiken

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Welkom. Mustek Systems, Inc.

Welkom. Mustek Systems, Inc. Welkom Mustek Systems, Inc. De informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder aankondiging vooraf. Firma s, namen en gegevens die in de voorbeelden worden gebruikt zijn fictief, tenzij anders wordt

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl Capture Pro Software Handleiding A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software Deze gids bevat simpele procedures waarmee u snel aan de slag kunt, onder meer voor het installeren en starten van

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows 7 en Mac OS X Mountain Lion.

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

HP Scanjet G3010. Gebruikershandleiding

HP Scanjet G3010. Gebruikershandleiding HP Scanjet G3010 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Werken met de scanner...2 Aanvullende informatie...2 Toegankelijkheid...2 Werken met de HP Photosmart-software...3 Overzicht van het bedieningspaneel

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren 4012884-00 XXX De inhoud van de verpakking controleren papiersteun uitvoerlade cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken

Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken Lettertypen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Typen lettertypen op pagina 1-21 Residente printerlettertypen op pagina 1-21 Een overzicht van beschikbare lettertypen bekijken op pagina 1-21

Nadere informatie

1. De IRISCard scanner gebruiken

1. De IRISCard scanner gebruiken Deze Beknopte Gebruiksaanwijzing helpt u bij de installatie en het gebruik van IRISCard Anywhere 5 en IRISCard Corporate 5 scanners. De met deze scanners meegeleverde software is: - Cardiris Pro 5 en Cardiris

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren.

Volg de instructies op de website van Epson voor het downloaden en het installeren. Message Broadcasting Message Broadcasting is een invoegtoepassing voor EasyMP Monitor. Beheerders kunnen de invoegtoepassing gebruiken om berichten of aankondigingen naar een of meer projectoren of alle

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

SHARP TWAIN AR/DM. Gebruikershandleiding

SHARP TWAIN AR/DM. Gebruikershandleiding SHARP TWAIN AR/DM Gebruikershandleiding Copyright 2001 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming,

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl

Capture Pro Software. Aan de slag. A-61640_nl Capture Pro Software Aan de slag A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software en Capture Pro Limited Edition De software installeren: Kodak Capture Pro Software en Network Edition... 1 De software

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Bijvoegsel

Bedieningshandleiding Bijvoegsel Bedieningshandleiding Bijvoegsel Snijmachine Product Code: 891-Z01 Lees dit document voordat u de machine gebruikt. Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen. Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2.

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows 7 en Mac OS X Mountain Lion. Lees deze

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen Handelsmerken Belangrijke opmerking Definities van opmerkingen In deze

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Bluetooth Installatie guide DE BLUETOOTH MODULE GEBRUIKEN

Bluetooth Installatie guide DE BLUETOOTH MODULE GEBRUIKEN DE BLUETOOTH MODULE GEBRUIKEN 1 Installatie van de software: Het software installatiepakket van de Bluetooth module bevindt zich op de meegeleverde Bluetooth cd-rom. Indien u de Bluetooth module voor de

Nadere informatie

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven.

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Externe apparatuur Artikelnummer van document: 405762-331 Mei 2006 In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Inhoudsopgave 1 USB-apparaat gebruiken USB-apparaat

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT

P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING. PJ-623/PJ-663 Mobiele printer. Versie 0 DUT P-TOUCH EDITOR SOFTWAREHANDLEIDING PJ-6/PJ-66 Mobiele printer Versie 0 DUT Inleiding De modellen PJ-6 en PJ-66 (met Bluetooth) zijn mobiele printers van Brother die compatibel zijn met allerlei Windows

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Pro 3 Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik neemt.

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen Printerinstellingen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen op pagina 1-14 Energiebesparing activeren op pagina 1-15 Bestandsbeveiligingssysteem

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Stappenplan scannen Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Het programma ABBYY Finereader is een programma waarmee makkelijk gescand kan worden. Het zorgt voor de OCR omzetting. Dit wil

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603 Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie Multifunctioneel model LP-2050-MF Printermodel LP-2050 Snelle referentiegids U00123351603 Inleiding Uw printer is een Teriostar LP-2050-serie breedformaatprinter.

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Universele handleiding stuurprogramma s

Universele handleiding stuurprogramma s Universele handleiding stuurprogramma s Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versie B DUT 1 Overzicht 1 De

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

HandleidingNero BurnRights

HandleidingNero BurnRights Handleiding Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen Printerinstellingen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen op pagina 1-14 Energiebesparing activeren op pagina 1-15 Intelligent Ready-modus activeren

Nadere informatie