- Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document -"

Transcriptie

1

2 Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CE IEMES, voor het collegejaar In deze gids vind je praktische informatie om je door je opleiding heen te helpen. Naast de hardcopy versie staat de studiegids ook online op Naast de studiegids is er ook een online werkveldgids beschikbaar met daarin alle informatie over Projecten, Stages en de IEMES-weken. Mocht de informatie in deze gids niet toereikend zijn, richt je dan tot je studiecoach, die kan je verder helpen. Ik wens je veel succes met je studie komend collegejaar! Met vriendelijke groeten, Martine Mingaars Coördinator CE IEMES - Gedurende het collegejaar is het mogelijk dat er actuele wijzigingen worden doorgevoerd in dit document -

3 1. Visie 2 Creativiteit 3 Beroepsprofiel 4 Competentieprofiel 5 Jaarrooster 6 Curriculumkaders 7 Tentamens 7.1 Huisregels tentamens 7.2 Inzage tentamens 7.3 Bonusopdrachten 7.4 Vrijstellingen 7.5 Extra tentamenfaciliteiten 7.6 Bijzondere omstandigheden 7.7 Herkansingen 8 Assessments 9 Advanced courses 10 Extra vakken 11 Excellentietrajecten 12 Werkveld 12.1 IEMES- Weken 12.2 Facultatieve excursies 12.3 Projecten 12.4 Expertiseweken 12.5 Stages 12.6 Specialweeks 12.7 Alumni 12.8 Master doorstroom coordinator 13 Studiecoaching Propedeuse Hoofdfase en Afstudeerfase 14 Buitenland 14.1 Minor abroad 14.2 Aanmelden minor abroad 14.3 Internship abroad 14.4 Aanmelden internship abroad 15 Opleidingsminor 16 Persoonlijke begeleiding 16.1 Decaan 16.2 International Office 16.3 Loopbaancentrum Studenten 16.4 Studentenpsycholoog 16.5 Vertrouwenspersoon 17 Informatie 18 Examencommissie 19 Bedrijfsbureau 20 Belangrijke contactpersonen 21 #CLUBIEMES

4 Bij CE IEMES leiden we studenten op tot Commercieel Econoom in de creatieve industrie, specifiek voor de business van Event, Music & Entertainment. Daar waar de grenzen vervagen tussen de EME branches, ontstaat er de vraag naar de breed georiënteerde marketingmanager, die qua kennis en inzicht voorbij de branchegrenzen kan gaan. CE IEMES leidt marketeers op die de snel veranderende branche verkennen, herkennen en kunnen benutten. Een CE-IEMES afgestudeerde is in staat creatieve producten en diensten op de markt te etten, te organiseren en te managen. Na het behalen van het getuigenschrift mag je je Bachelor of Business Administration(BBA) noemen. CE IEMES maakt onderdeel uit van de Academy for Creative Industries. Deze relatief nieuwe creatieve industrie is lastig in één zin samen te vatten. De opleiding kan zich goed vinden in de definitie van het Britse Government Department for Culture, Media and Sport (DCMS) die de creatieve industrie omschrijft als: Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. (DCMS 2001, p. 04) In de Cross Media Monitor 2010 staat het volgende over deze nieuwe industrie: De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector. Hij zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium laat deze sector in de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers zien. Zijn innovatieve kracht en daarmee bijdrage aan concurrentiekracht beperkt zich niet tot de eigen sector, maar komt ook tot uiting in de verbindingen die vanuit de creatieve industrie met andere sectoren worden aangegaan. Daarop is zijn centrale plaats in de creatieve economie gestoeld. Het kernpunt uit beide visies is het feit dat in de creatieve industrie de creativiteit zelf het product of de dienst is. Het is de creativiteit die daarmee de basis vormt om banen te genereren en het welzijn van de mensen te vergroten. Creativiteit is het sleutelwoord en de bepalende succesfactor binnen een hele industrie geworden. Een industrie die drijft op het creërende en scheppende vermogen van individuen, groepen, bedrijven en organisaties. Er zijn daarbij verschillende opvattingen over de samenstelling en onderverdeling van de creatieve industrie. CE IEMES concentreert zich op die domeinen die gezamenlijk ook benoemd kunnen worden als de Evenementen, Muziek en Entertainmentbranche (verder de EMEbrache genoemd). De volgende categorieën worden door CE IEMES binnen deze EME-branche onderscheiden: film, televisie, muziek, radio, theater, digitale media, printed media, kunst en cultuur, gaming, live entertainment, themaparken, events, media-, entertainmenten communicatie-adviesbureaus.

5 Creativiteit is een van de kernwaarde van Fontys ACI. Creativiteit wordt ook door Fontys centraal als een speerpunt gezien. Nienke Meyer, voorzitter van het college van bestuur zegt het volgende: Fontys leidt studenten op voor de vragen van morgen, voor een onbekende maatschappij en voor beroepen die nu nog niet bestaan. Naast een gedegen vakopleiding zijn daarom vaardigheden nodig waarmee studenten later zelf nieuwe kennis kunnen vinden. Om de maatschappelijke problemen het hoofd te bieden is innovatieve denk- en daadkracht nodig. Deze kracht kan voortkomen uit opgedane kennis, een gezonde dosis ondernemerschap en gestimuleerde creativiteit.. creatief denken en handelen is van belang voor bij alle denkbare vakgebieden. Studenten worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar bijzondere verbindingen, nieuwe vormen van samenwerken en interactie. Zodat zij ook later een eigen koers kunnen varen. Bij Fontys ACI geloven wij dan ook dat creativiteit aan te leren is. Creativiteit komt voor uit drie componenten: 1. Kennis van het werkveld 2. Houding 3. Creatieve vaardigheden: Creatieve vaardigheden bestaan uit een achttal creatieve competenties. Vraag herkennen Oordeel uitstellen Flexibel alternatieven zoeken Anders kijken Combineren en synthese vinden Verfijnen van ideeën Context geven Fantasievol verbeelden Creativiteit is binnen heel de opleiding verweven, met als doel startbekwame studenten af te leveren. Studenten die zichzelf kunnen onderscheiden en als persoon iets kunnen betekenen voor het werkveld. 3. Creatieve vaardigheden (Amabile, 1996) 1. Kennis van het werkveld: Kennis wordt verworven binnen het curriculum. Hier leert de student over de branches en de vakgebieden als marketing of communicatie. 2. Houding: Een creatieve houding bestaat uit vijf kenmerkende factoren in houding en gedrag die je tezamen een beeld kunnen geven van de creatieve capaciteiten van een student: nieuwsgierigheid, verbeelding, doorzettingsvermogen, discipline en samenwerking (Kooij van der, 2013).

6 Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. In onderstaand profiel worden de kenmerkende beroepssituaties beschreven van de commerciële econoom in de event, music en entertainmentbranche weergegeven. Het profiel schept duidelijkheid rondom taken en verantwoordelijkheden van de beroepsuitoefening en draagt tevens bij aan de professionalisering van het beroep. Dit beroepsprofiel voor de opleiding Commerciële Economie International Event, Music & Entertainment Studies is bedoeld om enerzijds richting te geven aan de opleiding en anderzijds duidelijkheid te verschaffen aan (toekomstige) studenten en het werkveld. Voorbeelden van beroepssituaties Als de hieronder genoemde rollen en taken gecombineerd worden met de binnen de EMEbranche onderscheiden categorieën komt daar een hoeveelheid en diversiteit aan mogelijke beroepsspecifieke situaties uit. 1. Marketing medewerker De MM voert analyses uit die ten grondslag liggen aan marketing- en salesbeslissingen. Hij adviseert bij het opstellen van het marketingbeleid en draagt bij aan creatieve processen. Hij is in staat om diverse methoden en technieken van onderzoek toe te passen en op hun waarde te schatten. De onderzoeken kunnen betrekking hebben op de markt, maar ook op de marketinginstrumenten. Hij kan de vraag naar onderzoek correct verwoorden, heeft een analytisch vermogen en kan op basis van de gegevens de conclusies en aanbevelingen helder presenteren. De presentatie kan zowel in de vorm van een rapport als mondeling geschieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne presentatietechnieken. De MM voert marketingactiviteiten binnen de gestelde kaders uit, communiceert daarbij met alle betrokken partijen en rapporteert over bereikte resultaten aan zijn manager. 2. Brand Manager De BM is verantwoordelijk voor een bepaald merk of product of een bepaalde range van producten in een bedrijf. Hij heeft te maken met het ontwikkelen van nieuwe producten (productinnovatie) en het aanpassen of veranderen van bestaande producten (productvariatie). Binnen deze kaders formuleert hij marketingdoelen voor de betreffende producten en is verantwoordelijk voor de positionering van het merk/product in de doelmarkt. De operatieve uitvoering van de marketinginstrumenten ligt in zijn handen. Voor de BM is het noodzakelijk met verschillende andere disciplines/functies van het bedrijf samen te werken. Daarom is de interne communicatie een van zijn sterke punten. 3. Sales Manager De SM identificeert en analyseert klantenwensen en stelt op basis hiervan een verkoopstrategie. Hij geeft leiding aan het verkoopproces en de daarbij betrokken medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van verkoopdoelstellingen. De SM onderhandelt met internen over producten en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen van de klant. Hij denkt klantgericht en commercieel en handelt resultaatgericht. 4. Account Manager De accountmanager weet middels effectief relatiemanagement klanttevredenheid en loyaliteit te vergroten en daardoor het rendement van de onderneming te verbeteren. Hij is verantwoordelijk voor Customer Relationship Management (CRM) en het accountplan dat bestaat uit het opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van lange termijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. De accountmanager is een echte resultaatgerichte teamplayer die contacten onderhoudt met commerciële functionarissen.

7 5. Zelfstandig Ondernemer De zelfstandig ondernemer is in staat op basis van eigen ideeën en gegenereerde (veelal onvolledige) informatie in te schatten en te beoordelen wat de (on)mogelijkheden zijn voor het aanbieden van producten en diensten. De ondernemer is in staat beslissingen te nemen en de consequenties op financieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch terrein te overzien. De ondernemer anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en kansen van de onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de markt te redeneren; het betreft ontwikkelingen in een veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal. 6. Marketingcommunicatie Manager Een MCM is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van een organisatie. Hij draagt het (doorgaans mede door hem ontwikkelde) gewenste imago van zijn organisatie uit en ontwikkelt en implementeert de promotie van de producten of diensten ter ondersteuning van de doelstellingen in het marketingplan. Zijn werk is planmatig, gebaseerd op marktonderzoek en gericht op het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Hij onderscheidt zich door een extroverte persoonlijkheid en beschikt over grote overtuigingskracht. De marketingcommunicatiemanager kan bij uitbesteding ook werk delegeren. Hij is daarnaast creatief en buitengewoon taalvaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Uit intern onderzoek (2013) over de afgestudeerde professionals van de Fontys Academy of Creative Industries blijkt dat IEMES afgestudeerden: 75% van de ondervraagden heeft op dit moment betaald werk, een klein deel van de ondervraagden heeft gekozen voor een vervolg studie. 53% vond binnen een half jaar een baan 24%van de ondervraagden studenten werkt in de EME branche. 90% komt op een marketing en/of salesfunctie terecht. 12% van de ondervraagden heeft een eigen bedrijf. 7. Eventmanager De EM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren van evenementen vanuit de marketingstrategie van een organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen door middel van een projectmatige aanpak. Hij is verantwoordelijk voor fondsenwerving en budgetbewaking. De eventmanager stelt een projectteam samen en geeft leiding aan projectmedewerkers en vrijwilligers.

8 Tijdens de opleiding CE IEMES worden studenten competenties aangeleerd (Kennis Vaardigheden Gedrag) die binnen de eerder genoemde beroepssituaties essentieel zijn. De competenties zijn grotendeels landelijk vastgesteld door het landelijke domein Commerce waar de opleiding CE IEMES bij hoort. De competenties worden stapsgewijs aangeleerd en getoetst en zijn opgebouwd uit drie niveaus. Die niveaus passen weer bij de verschillende fasen binnen de opleiding: Niveau 1 > Propedeuse = Jaar 1 Niveau 2 > Hoofdfase = Jaar 2+3 Niveau 3 > Afstudeerfase = Jaar 4 Per niveau worden verschillende prestatie-indicatoren omschreven om de beroepshandelingen concreter te maken. Het competentieprofiel CE IEMES bestaat uit negen competenties. 1 Ondernemerschap Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten, en stakeholders en deze vertalen in producten of diensten. Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst. Competentieniveau 2 Genereren van innovatieve en creatieve ideeën als antwoord op een probleem. Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee. Omzetten, samen met anderen, van een concept in een product of een dienst en zorgen voor de organisatie van het (laten) maken ervan. Vormgeven en besturen, samen met anderen, van een project of onderneming. Maken, samen met anderen, van een volledig plan voor een onderneming. 2 Marktonderzoek Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Competentieniveau 1 Formuleren van een onderzoeksvraag vanuit een gegeven probleemstelling. Maken van een plan van aanpak voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Maken van een eenvoudige vragenlijst die aansluit bij de onderzoeksvraag. Uitvoeren van een kwantitatief onderzoek en verwerken van de data m.b.v. een ICT toepassing. Maken van een eenvoudige rapportage met statistische bewerkingen op beschrijvend niveau (grafieken, rechte uitdraai, kruistabellen). Uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Kunnen interpreteren van onderzoek van derden. Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek.

9 Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen. Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek. Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistiek m.b.v. een statistisch pakket en trekken van conclusies. Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever. Evalueren van het uitgevoerde onderzoek. Uitvoeren van deskresearch. Maken van een analyse van de marktomvang, samenstelling en ontwikkeling alsmede de positie die de organisatie/het merk heeft. Maken van de schattingen vanuitverschillende invalshoeken (aanbodperspectief, vraagperspectief, de statistiek van productie, import, export, voorraad). Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en onderzoeksvraag vanuit een of meerdere contexten. Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst. Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket. Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen. Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen. Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis. 3 Bedrijfs & omgevingsanalyse Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt, op basis van relevante nationale en internationale trends. Competentieniveau 1 Vaststellen welke gegevens nodig zijn over interne bedrijfsprocessen en cultuur om een sterkte/zwakte analyse van een onderneming te kunnen uitvoeren. Vaststellen welke gegevens nodig zijn uit de omgeving om de kansen en bedreigingen voor een onderneming te kunnen beschrijven. Uitvoeren van een eenvoudige interne en externe analyse (quick scan) vanuit een gegeven probleemstelling. Inzicht genereren in de inrichting van een organisatie en in organisatiemodellen. Competentieniveau 2 Opstellen en uitvoeren, samen met anderen, van een SWOT-analyse vanuit een gegeven context. Objectiveren en combineren van de gegevens op basis van een SWOTanalyse en conclusies daaruit trekken. Vaststellen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse. Rapporteren en presenteren van de resultaten, verantwoorden van de keuze voor de methodiek en onderbouwen, ook financieel, van de aanbevelingen. Meedenken over doelen en inrichting van de organisatie. Zich mondeling goed uitdrukken bij contacten op verschillend niveau, onderbouwen van eigen standpunten. Competentieniveau 3 Opstellen, zelfstandig, van een marktanalyseplan vanuit een of meerdere contexten. Trekken van conclusies, zelfstandig, op basis van beschikbare en mogelijk onvolledige informatie en aangeven van belangentegenstellingen. Beoordelen van strategische opties voor de nationale en/of internationale markt op basis van de analyse.

10 Rapporteren en overtuigend presenteren van de resultaten en verantwoorden van de analyse, inclusief verantwoorden van de aanpak en geven van een advies over het vervolgtraject. Een eigen standpunt met goede argumenten naar voren weten te brengen, zich houdend aan de kern van de zaak. 4 Strategie en beleid Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Competentieniveau 1 In kaart brengen van de marktkansen van een product of dienst op basis van een eenvoudig onderzoek. Vertalen van de marktkansen in korte termijn doelstellingen. Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de organisatie. Competentieniveau 2 Benoemen van een aantal opties op basis van een Swot analyse die voor een opdrachtgever is uitgevoerd. Structureren van de opties en terugbrengen tot een haalbaar aantal prioriteiten. SMART formuleren van enkele marketingdoelstellingen voor de korte of middellange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de organisatorische en financiële consequenties. Competentieniveau 3 Benoemen van een aantal opties op basis van een zelfstandig uitgevoerde analyse in opdracht van een externe opdrachtgever. Prioriteren van opties eventueel in overleg met de opdrachtgever. Onderzoeken van de haalbaarheid van deze opties. Opstellen van marketingdoelstellingen of bijstellen van bestaande doelstellingen, voor de middellange of lange termijn. Ontwerpen van een marketingplan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, inclusief de marketinginstrumenten die daarvoor worden ingezet en de organisatorische en financiële consequenties. Het initiëren, (laten) ontwikkelen, plannen, vermarkten (laten)uitvoeren en evalueren van managen, op basis van relevante managementmodellen van evenementen, uitgaande van een event als marketincommunicatie instrument. Bepalen van een systeem van evaluatie van resultaten tijdens en na de uitvoering. 5 Planning en uitvoering Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Competentieniveau 1 Vaststellen, samen met anderen, van de veranderingen voor een of enkele functionele gebieden van de organisatie vanuit een gegeven marketing probleemstelling. Ontwikkelen, opstellen en onderbouwen, samen met anderen, van een eenvoudig plan of advies voor de communicatie en/of sales en/of organisatie. Het projectmatig plannen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct in groepsverband onder begeleiding. Opstellen van budgetten. Competentieniveau 2 Analyseren, samen met anderen, van de veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een globale marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, opstellen, onderbouwen en uitvoeren van een plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een gegeven marketingbeleid. Het samen met anderen initiëren, ontwikkelen, vermarkten, uitvoeren en evalueren van een entertainmentproduct.

11 Hanteren van verschillende schrijfstijlen die passen bij de doelgroep. Competentieniveau 3 Analyseren en onderzoeken, zelfstandig, van veranderingen voor alle functionele gebieden van de organisatie, uitgaande van een complexe marketingprobleemstelling. Ontwikkelen, uitvoeren, bijstellen en evalueren, zelfstandig, van een onen offline plan (voor communicatie, inkoop en/of verkoop, distributie, organisatie) op basis van een complexe marketingprobleemstelling. Presenteren van de analyse en conclusies op overtuigende wijze aan management en andere doelgroepen voor het verkrijgen van instemming met en draagvlak en budget voor de uitvoering. In zijn complexe in vraagstukken helder en gestructureerd verwoorden, houden van samenhangende presentaties. 6 Sales Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van inkoop, verkoop en dienstverlening. Competentieniveau 1 Enkelvoudig verkopen van product of dienst (transactionele verkoop). Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. Offertes maken en beoordelen. Onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. Kunnen inschatten welke verkoopkanalen (on- en offline) ingezet moeten worden. Werken met CRM-systemen, klantendatabase of leveranciersdatabase. Luisteren en duidelijk uitdrukken. Kan kort rapporteren met een heldere structuur en opbouw, met correct gebruik van het Nederlands en met gebruik van moderne ICT. Kan een korte beschrijvende presentatie geven met behulp van ICT. Brengt een boodschap helder naar voren. Competentieniveau 2 Consultatieve klantgesprekken voeren Voeren van onderhandelingen in het kader van langdurige accountrelaties Het kunnen beoordelen van de potentie van de suspects, prospects en klanten en daar de activiteiten op afstemmen (funnelmanagement) Opstellen en beoordelen van een account- en/of leveranciersplan inclusief financiële verantwoording. Uitvoeren van een analyse van de effectiviteit van het inkoop- en/of verkoopteam In staat zijn sponsoring binnen de event, music en entertainmentwereld op een efficiënte en effectieve manier in te zetten, dit zowel vanuit de kant van de gesponsorde als de sponsor. 7 Communicatie Communiceren in meerdere talen, rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Competentieniveau 1 Beheersen van de Engelse taal op minimaal Europees taalniveau B1+. - Kan een presentatie houden over onderwerpen uit interesse- of werkgebied. - Kan duidelijke, gedetailleerde teksten schrijven over onderwerpen die te maken hebben met het beroepenveld en de opleiding.

12 Competentieniveau 2 Communiceren intern en extern, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en rapporten, informeren, overleg voeren, presenteren, draagvlak creëren. Beheersen van de Engelse taal op Europees taalniveau B2+: - Kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. - Kan gedetailleerde beschrijvingen geven van en formele presentaties houden over complexe onderwerpen die betrekking hebben op het werkveld en de opleiding Kan duidelijke, goed-gestructureerde teksten schrijven over complexe onderwerpen die betrekking hebben op het werkveld en de opleiding. 8 Marketingcommunicatie Het vertalen van het marketingplan naar een on- en offline marketingcommunicatieplan Competentieniveau 1 Inzicht in communicatiedoelgroep(en). Overzicht geven van instrumenten en media welke kunnen worden ingeschakeld om marketingdoelstellingen te helpen realiseren. Opstellen, samen met anderen, van de marketingcommunicatiemix op basis van een gegeven thema. Opstellen van een cross mediaal-mediaplan. Onderbouwen mediakeuze. Rekening houden met belangrijke wetgeving rond communicatie. Houdt rekening met de ethische grenzen van marketingcommunicatie. Competentieniveau 2 Opstellen van een briefing van een extern communicatiebureau. Hanteren van consumentengedrag als uitgangspunt voor communicatie. Begrijpt de samenhang tussen off- en online communicatie instrumenten. Op basis van een communicatie onderzoek een marketing communicatie plan opstellen vanuit een gegeven strategische context en op basis van communicatieonderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen. 9 Leiderschap en management Leiding geven aan een project, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een bedrijf. Competentieniveau 1 Beheersen van een aantal aspecten van projectleiderschap. Opbouwen v.e. eenvoudige projectorganisatie; Voorzitten van vergaderingen in een projectgroep; Leiden v.d. uitvoering v.e.e opdracht; Instrueren en volgen v.d. deelnemers v.e. projectgroep; Leiding geven bij het maken v.e. Plan van Aanpak; Herkennen van conflictsituaties in een projectgroep en een bemiddelende rol spelen; Opstellen van kwaliteitseisen t.a.v. het project in overleg met de projectgroep. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. Competentieniveau 2 Hanteren van een eenvoudige conflictsituatie in een projectgroep. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen in de projectgroep verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden. Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project. Formuleren van lange termijn doelen en deze vaststellen in overleg binnen de projectgroep en tijdig tussentijds toetsen op haalbaarheid. Schatten naar waarde van de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep en feedback geven naar de projectgroep.

13 Samenwerken (multidisciplinair) in een beroepsomgeving aan meer complexe taak met beperkte begeleiding. Plannen samen met anderen van de werkzaamheden logisch, gestructureerd en haalbaar n.a.v. een gegeven doel, deadline en kwaliteitsniveau. Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Competentieniveau 3 Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; Ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts. Het organiseren van eigen actualiteit. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit.

14 CE IEMES & CO IEMES Jaaragenda Augustus September Oktober 2015 week week intro S1 1 2 IEMES T/A vrij ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2015 November December Januari 2016 week week S IEMES 6 vrij vrij vrij T/A T/A T/A extra ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2016 Februari Maart April 2016 week week S3 vrij 2 3 IEMES IEMES T/A T/A T/A S4 2 3 ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2016 Mei Juni Juli 2016 week week vrij IEMES T/A T/A T/A S5 T/A T/A T/A vrij ma ma di di wo wo do do vr vr za za 2016 Augustus September Oktober 2016 week week vrij T/A S1 ma ma di di wo wo do do vr vr za za Tentamen- en Assessmentweken IEMES Expertise- & Praktijkweken Onderwijsvrije weken Collectieve sluiting (feestdagen e.d.) Extra week (Berlijnexcursie e.d.) Uitreiking propedeuse-getuigschriften Diploma-uitreiking hbo-getuigschriften Start studiejaar Goede Vrijdag Start ond.periode Tweede Paasdag Thesis Day Koningsdag Assessment Day Bevrijdingsdag/Hemelv Paper Day Tweede Pinksterdag AC Day I Am2 Expositie Fontys ACI Nu & Straks Festival

15 6.1 PORTAL Op de portal kun je veel actuele informatie vinden, zoals ziekmeldingen van docenten en mededelingen van het Bedrijfsbureau, de opleidingscoördinatoren, de coördinator Werkveld, de coördinator Buitenland en de examencommissie. Maar ook docenten en studiecoaches kunnen via dit medium met de studenten communiceren. Ook vind je op de portal actuele informatie over de projecten, assessments, stages, excursies en seminars. Naast je Fontys- adres is de portal het belangrijkste communicatiemiddel voor het verstrekken van informatie vanuit de opleiding. Kijk hier dus zeer regelmatig (bij voorkeur dagelijks) op. De portal kun je ook van thuis uit gebruiken. Het adres is Daarnaast is er uiteraard ook de website van Fontys Acadamy for Creative Industries Hierop vind je bijvoorbeeld de nieuwsberichten betreft de opleiding en deze studiegids. 6.2 ROOSTER Het rooster is te vinden op de portal. Bij vragen en/of opmerkingen kan er worden g d naar: 6.3 CURRICULUMKADERS PER JAAR Op de volgende pagina s kun je de curriculumkaders vinden van de hele opleiding. Hierin staan alle vakken, toetscodes, aantal contacturen per week en het aantal studiepunten. Naast je Fontys mailadres is de portal het belangrijkste communicatiemiddel voor het verstrekken van informatie vanuit de opleiding

16

17

18

19

20 7 Het toetsingsbeleid valt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. De praktische coördinatie en uitvoer van de tentamens ligt bij het Bedrijfsbureau. Datum, tijd en plaats van tentamens worden in lesweek 3 voorafgaand aan de tentamenperiode bekendgemaakt. De tentamenweken staan aangegeven op de jaaragenda. Te vinden op: Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van elk 12 weken. Elke periode wordt afgesloten met 1 of meerdere tentamen- en/of assessmentweken. Je hebt per studiejaar twee kansen voor het behalen van een toets (tentamen of opdracht). Een toets wordt twee keer per studiejaar aangeboden: een regulier tentamen zoals vermeld in de curriculumkaders wordt altijd herkanst in de direct daarop volgende periode. Cijfers worden bekend gemaakt uiterlijk 10 werkdagen na het tentamen. Uitzonderingen hierop zijn de toetsen behorende bij de modules Copywriting, Engels en Creativity en Personality. De cijfers worden bekend gemaakt uiterlijk 20 werkdagen na het tentamen. Bij ieder gemaakt tentamen heb je recht op inzage. Sommige onderdelen van de studie worden afgerond met een presentatie. Bijvoorbeeld de projecten maar ook assessments. Jij bent als student verantwoordelijk voor het regelen van de mediavoorzieningen (laptop/beamer). Deze kunnen worden gereserveerd bij de AV-balie in P HUISREGELS TENTAMENS Tijdens de afname van tentamens gelden de volgende huisregels: 1. Studenten dienen instructies van surveillanten op te volgen. 2. Een student dient zich te legitimeren bij de afname van tentamens met zijn identiteitsbewijs. De identiteitskaart ligt duidelijk zichtbaar op tafel. 3. Studenten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal aanwezig te zijn minuten na aanvang van het tentamen wordt de deur nogmaals geopend om laatkomers toe te laten minuten na aanvang van het tentamen wordt de deur voor de laatste keer geopend om laatkomers toe te laten. 6. Na aanvang van de toets mogen studenten na 30 minuten het toetslokaal verlaten. 7. Toiletbezoek dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Uitsluitend na toestemming van de surveillant mag een student het toilet bezoeken. De surveillant ziet er op toe dat niet twee of meer studenten tegelijk het lokaal verlaten. 8. Tijdens de laatste 15 minuten van een toets mogen studenten het lokaal niet meer verlaten. 9. De student dient na ontvangst van de opgaven direct te controleren of de opgaven volledig zijn. Indien de toets niet volledig is, meldt hij dit direct bij de surveillant. 10. De student dient de toets te maken op papier dat door de opleiding wordt verstrekt. Hij mag hierbij gebruik maken van kladpapier dat eveneens door de opleiding wordt verstrekt. Het is de student verboden toets- of kladpapier van buiten de toetsruimte mee te nemen. 11. De student mag uitsluitend gebruik maken van hulpmiddelen zoals deze op de toetsopgaven zijn vermeld. Hij dient deze voor aanvang van de toets klaar te leggen. Tijdens toetsen is het studenten verboden op enige manier te communiceren met medestudenten of hulpmiddelen, papieren, tekenmateriaal e.d. uit te wisselen. 12. Tijdens de toetsen zijn mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen uitgeschakeld en opgeborgen in tas of jas. Deze worden voorin of achterin de toetsruimte geplaatst.

21 13. De student tekent de presentielijst bij het inleveren van het gemaakte tentamen, nadat hij/zij de opgave, het tentamenpapier en het kladpapier ingeleverd heeft. 14. Wanneer een student bij een toets/tentamen wordt betrapt op spieken of op het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, wordt de student hier op aangesproken. De surveillant maakt een melding door middel van een proces-verbaal van hetgeen hij geconstateerd heeft (data en feiten) en levert dit in, zo mogelijk met het bewijsmateriaal, bij het bedrijfsbureau. Hierna zal de examencommissie contact opnemen met de student. 7.2 INZAGE TENTAMENS Bij het reguliere tentamen zal er een plenaire bijeenkomst gepland worden. Voor tentamenperiode 5, 1, 2 en 3 geldt dat deze plenaire bijeenkomst valt op de maandag van de IEMES/Expertise week. Voor periode 4 zal de inzage tzt bekend worden gemaakt. Voor hertentamens geldt dat je binnen 10 werkdagen na bekendmaking van je cijfer in progress een verzoek tot inzage (per mail) kunt indienen bij de betreffende docent. Herkansingen en toets vorm en -inhoud: Bij eenherkansing van een module in een volgend studiejaar kan de inhoud veranderen en daarmee ook de toets vorm. Het is bij herkansingen van toetsen de verantwoordelijkheid van de student om kennis van de juiste toetsvorm en -inhoud te nemen. Raadpleeg hiervoor de conversietabellen en de modulebeschrijvingen en indien nodig de betreffende vakdocent. 7.3 BONUSOPDRACHTEN IEMES hanteert de mogelijkheid dat studenten tijdens collegereeksen bonusopdrachten maken die meetellen bij het toetscijfer. Reden daarvoor is enerzijds dat tussentijdse opdrachten studenten aanzetten tot actieve verwerving van kennis en vaardigheden in aanloop naar het tentamen. Anderzijds kunnen er facetten van een vakgebied zijn die vragen om meer gevarieerde toetsvormen dan uitsluitend een tentamen. Elke collegereeks heeft per periode maximaal 1 opdracht. Varianten zijn dus: 0 of 1 bonusopdrachten bij een periodevak; 0, 1 of 2 bonusopdrachten bij een semestervak. Bonusopdrachten samen leveren per collegereeks (periode of semester) maximaal een half bonuspunt opgeteld bij het behaalde toetscijfer. Indien er meerdere bonusopdrachten zijn moeten deze allebei met een voldoende zijn beoordeeld om het bonuspunt te krijgen. Studenten kunnen bonusopdrachten niet herkansen of inhalen. Zijn er opdrachten onvoldoende of niet ingeleverd dan is er geen aanpassing van het toetscijfer. Voorwaarde is dat elke opdracht individueel is of dat elke opdracht ten minste een precies aanwijsbare persoonlijke bijdrage van de student bevat. De bonusregel kan gelden voor alle leerjaren, onder voorwaarde dat de bonusopdracht(en) expliciet vermeld staat(n) in de modulebeschrijving die op de portal staat. Communicatie IEMES heeft geen andere bonusof middelingsprocedures van tentamencijfers dan deze bonusregel. Algemeen: Alle bonus- of maluspunten gelden alleen bij de eerste kans van de student bij het tentamen. Daarna geldt het ongewogen tentamencijfer. Reden daarvoor is dat de opleiding geen schaduw-admistraties wil bijhouden. De docent is verantwoordelijk voor toepassing van bovengenoemde regels. 7.4 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen op basis van eerder behaalde opleidingen dan wel ervaring kunnen worden verleend op basis van een ingevuld Formulier Vrijstellingen dat je kunt vinden op de portal onder Institute > Exam Committee. Hier wordt ook uitgelegd hoe de procedure in zijn werk gaat. De examencommissie zal je verzoek en de bijlagen beoordelen en, indien akkoord, de vrijstelling doorgeven aan de administratie. De vrijstelling wordt als VR bij het desbetreffende vak in Progress opgenomen. Voor het berekenen van het gewogen gemiddelde cijfer telt een vrijstelling als een 7. Vrijstellingen voor studenten die switchen van opleiding binnen Fontys ACI, bijvoorbeeld van CE IEMES naar CO IEMES of voor studenten die toestemming hebben om opnieuw jaar 1 te volgen, hoeven niet te worden aangevraagd. Deze vrijstellingen worden aan het begin van het studiejaar automatisch verwerkt. Voor informatie over welke vrijstellingen er in deze gevallen worden verleend, kun je terecht bij de coördinatoren van de opleidingen.

22 NB: Modulen behaald op (V)MBO-niveau kunnen niet worden gebruikt voor het aanvragen van een vrijstelling.aangevraagd. 7.5 EXTRA TENTAMEN FACILITEITEN Heb je een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dan kun je verzoeken om extra faciliteiten bij het maken van toetsen. Volg daarvoor de volgende stappen: Download het formulier Extra faciliteit verklaring en vul dit in; Maak een scan van je dyslexieverklaring of de verklaring over andere functiebeperkingen; Dien je verzoek in via de examencommissieportal en voeg daarbij het formulier en de verklaring(en) toe als bijlage. De examencommissie zal je verzoek beoordelen en, indien akkoord, het aanvraagformulier met daarop aangegeven de toegekende extra faciliteiten doorgeven aan de administratie. 7.6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN Afwezigheid bij toetsen indien je wegens zwaarwegende bijzondere omstandigheden toetsen hebt gemist, bijvoorbeeld wegens ziekte, een ongeval of een uitvaart van een familielid in de eerste graad, kun je de examencommissie verzoeken om een uitzondering. Bij een dergelijk verzoek moet je bewijsmateriaal bijvoegen waaruit blijkt dat je met een geldige reden de toets hebt gemist, bijvoorbeeld een doktersverklaring. Het verzoek dien je pas in wanneer beide tentamengelegenheden in het studiejaar voorbij zijn: als je de eerste kans hebt gemist en er is in hetzelfde studiejaar nog een herkansing, zal de examencommissie je altijd verwijzen naar de herkansing. Pas als je die hebt gemaakt maar niet hebt gehaald, kun je een verzoek indienen via de examencommissieportal. Bij je verzoek voeg je het bewijsmateriaal bij als bijlage. De examencommissie kan beslissen om in jouw geval de overgangsnorm te versoepelen. Alleen als dat niet mogelijk is, worden er extra tentamenkansen aangeboden. studentendecaan (via istudent, telefonisch of via nl). Als de decaan van oordeel is dat er rekening moet worden gehouden met je omstandigheden, dien je vervolgens via de examencommissieportal een verzoek daartoe in bij de examencommissie. Als bijlage voeg je de ondersteunende verklaring van de decaan toe. De examencommissie kan dan besluiten om de overgangsnorm aan te passen of je adviseren om een studiejaar opnieuw te volgen. Verzoek om herbeoordeling Indien je het niet eens bent met de beoordeling van een opdracht, tentamen of assessment, kun je via de examencommissieportal een verzoek indienen voor herbeoordeling. Een dergelijk verzoek wordt alleen toegewezen als je inhoudelijke argumenten hebt waarom de beoordeling die je hebt ontvangen niet correct kan zijn. Aanpassing leerroute Indien je wegens persoonlijke omstandigheden of binnen de topsportregeling of de artiestenvoorziening een aangepast studietraject volgt, maak je eerst met je studiecoach of studieloopbaanbegeleider een studieplanning. Vervolgens dien je een verzoek in bij de examencommissie voor goedkeuring van de studieplanning. Het verzoek dien je in via de examencommissieportal en de studieplanning voeg je bij als bijlage. Opnieuw starten met de opleiding Indien je door aantoonbare persoonlijke omstandigheden tijdelijk wil stoppen met de opleiding en later opnieuw wil beginnen, dan kun je (via istudent, telefonisch of via een afspraak maken met de studentendecaan om dit te bespreken. Als de decaan van oordeel is dat er rekening moet worden gehouden met je omstandigheden, dien je vervolgens via de examencommissieportal een verzoek daartoe in bij de examencommissie. Als bijlage voeg je de ondersteunende verklaring van de decaan toe. Bijzondere studie-omstandigheden indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden waardoor je niet kunt voldoen aan de overgangsnorm, bijvoorbeeld chronische ziekte, dyslexie of ADHD/ADD, dan kun je een afspraak maken met de

23 7.7 HERKANSINGEN Op de portal staan de conversietabellen voor alle CE2, CE3 en CE4 studenten. In een conversietabel kun je direct zien wat je wanneer kunt herkansen. Je kijkt bij jouw eigen cohort (het jaar dat je begonnen bent bij Commerciele economie IEMES), de vakken zijn dan per jaar en niveau gesorteerd. De student is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van eventuele wijzigingen in de tentamenstof. Herkansingen in de vorm van een tentamen/ assessment vinden altijd plaats tijdens de T/A weken (Zie daarvoor de jaaragenda IEMES op bij hoofdstuk 4) Herkansingen in de vorm van een opdracht/ paper kunnen alleen ingeleverd worden op Paperday. Voor alle toetsen in de propedeuse (tentamens, vakopdrachten, projectopdrachten, stageverslagen, scripties en assessments) geldt maximaal twee kansen per student per studiejaar. De eerste kans is de reguliere kans en de herkansing is in de daaropvolgende periode. Voor alle toetsen in de hoofdfase en afstudeerfase geldt: de student kan stageverslagen, scripties, assessments, vakopdrachten, projectopdrachten en opdrachten van de Advanced Courses in elke tentamenperiode blijven herkansen; de student kan een tentamen herkansen op elk moment dat het tentamen wordt aangeboden. De herkansingen van toetsen van periode 4 worden in de zomervakantie afgenomen. Studenten kunnen conform de voorwaarden van de OER* deelnemen aan een (her)tentamen. * OER: Onderwijs- en examenregeling. De OER bestaat uit algemene informatie voor alle opleidingen van Fontys Hogescholen waaraan opleidingsspecifieke informatie is toegevoegd en is onderdeel van het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut. Te vinden via www. fontys.nl Bij vragen kun je mailen naar nl Het bijwonen van colleges waar je een tentamen van hebt, gaat altijd in overleg met de desbetreffende docent.

24 8 Assessments De studie CE IEMES kent 3 competentie-examens, ook wel assessments genoemd: - Het assessment ter afronding van de propedeutische fase (niveau 1) - Het assessment ter afronding van de hoofdfase (niveau 2) - Het afstudeerassessment voor het vaststellen van de startbekwaamheden (niveau 3) Het assessment is een soort meesterproef die studenten de gelegenheid biedt om te laten zien dat ze de leerstof van de achterliggende periode niet alleen kennen, maar ook kunnen toepassen. De assessments vervullen hiermee ook een belangrijke rol in de studievoortgang van studenten. Zoals ook in de OER vermeld staat, moeten studenten (naast andere toetsen / projecten, zie de OER voor de exacte formulering van de overgangsnormen) het assessment CE1 behaald hebben om naar de hoofdfase te mogen. Het assessment ter afronding van de hoofdfase moet zijn behaald om naar de afstudeerfase te mogen. Het assessment is een meesterproef die je de gelegenheid biedt om te laten zien dat je de leerstof van de achterliggende periode niet alleen kent, maar ook kunt toepassen

25 9 Een Advanced Course (AC) is een module van 4 uurgedurende 1 periode, die in collegejaar 4 gegeven wordt. De AC s worden afgesloten met een schriftelijk tentamen, opdracht of mondelinge presentatie. De advanced courses worden gedurende één semster gegeven Er bestaan twee soorten AC s, namelijk mandatory (verplicht) en optional (optioneel). Per periode kies je twee verplichte AC s, die op maandag en dinsdag gegeven worden. Deze AC s volgt de student op maandag en dinsdag gedurende het semester in samenstelling van de klas (bijvoorbeeld CO AC A). De klassenindelingen worden na de vakantie bekend gemaakt. Per periode moeten er ook twee optionele AC s gekozen worden. Je dient je hiervoor via de portal in te schrijven. Deze optionele AC s volg je van woensdag tot en met vrijdag. Dus 2 optionele AC s in periode 1 en twee optionele AC s in periode 2 van semester 1. In totaal volg je vier verplichte advanced courses en vier optionele advanced courses. Kies GEEN optionele Advanced Courses die op dezelfde dag plaatsvinden (binnen dezelfde periode) of waarvoor je niet toegankelijk bent. Gedurende het semester waarin je de advanced courses volgt, vinden er twee verplichte special program weeks plaats. Meer informatie hierover is te vinden in de Modulebeschrijving Special Weeks in de bijlagen. Eventuele wijzigingen voor semester 2 worden tot nader tijdstip bekend gemaakt. De verplichte en optionele AC s die in semester 1 worden aangeboden zijn hiernaast weergegeven. Voor een uitgebreide uitleg is er per Advanced Course een modulebeschrijving in de bijlage toegevoegd. 9.1 MANDATORY AC S Business model innovation Applied Research Service marketing Economics 9.1 OPTIONAL AC S woensdag Radio Management Entertainment Television Music Ethics Copywriting donderdag vrijdag Periode 1 Dance Interview Cultural Entrepreneurship Generation Studies Futures Research & Trendwatching Diffusion of Innovations Theme Park Concepting Film Studies Event Transmedia Storytelling Periode 2 Dance Music Digital Concepts Copywriting Futures Research & Trendwatching Gaming Advanced Strategic Economics Radio Management Entertainment Television Ethics Big Data Transmedia Storytelling Consumer Behavior Theme Park Economics Theatre Marketing Leadership Film Studies

26 10 Je kunt naast het reguliere curriculum extra vakken volgen in het tweede collegejaar, indien de Propedeuse is behaald. Je krijgt hier geen studiepunten voor, enkel een extra aantekening op je getuigenschrift. De extra taalvakken zijn: IQ Dit vak is bedoeld voor studenten die op zoek zijn naar intellectuele verdieping en wetenschappelijke verbreding. Het centrale thema van IQ is verwondering. Spaans Italiaans Chinees Russisch Japans Studenten die een taal als extra vak kiezen, hebben de mogelijkheid om tijdens een studiereis dat wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen. Meer informatie hierover wordt tijdens de lessen verstrekt. De andere extra vakken zijn: Creativity Quotient Sound Scaping Onze multimediale wereld heeft zich vanaf het begin van de vorige eeuw in rap tempo ontwikkeld. Met de grammofoon, radio, film, televisie en internet is geluid en geluidondersteunende beleving een zeer belangrijk onderdeel geworden van onze communicatiemiddelen en belevingsstrategie. We gebruiken geluid bij films, tv en evenementen in een ondersteunende rol. De ontwikkelingen van geluidsopname en de verbeterde kwaliteit voeden onze sensorische waarnemingen en registratie. Geluid maakt veel los en is een zeer belangrijk communicatietool. Bij dit extra vak ga je in twaalf bijeenkomsten aan de slag met muziektheorie, ritmiek, frequentiepalet, geluidsinstincten, hersenfuncties met betrekking tot het verwerken van geluid, moodmarketing en nog veel meer interessante onderwerpen die met de beleving van geluid te maken hebben.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Beste student,

Voorwoord. Inhoudsopgave. Beste student, STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Assessements 15

Nadere informatie

CE1 STUDIEJAAR

CE1 STUDIEJAAR CE1 STUDIEJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Onderwijsvisie... 2 2. Opbouw... 3 3. Curriculumkader... 5 4. Docentinzet... 6 5. Voorbeeld weekrooster... 7 6. Jaaragenda... 8 IEMESe Onderwijs Ontwerp CE jaar

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 15 5. CONVERSIETABELLEN 18 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 19 7. LITERATUURLIJSTEN 111 8.

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Commerciële Economie (CE)

Commerciële Economie (CE) Commerciële Economie (CE) Bijlagen 3 t/m bij OER Academie Voor Deeltijd 0-07 per opleiding Bijlage en : zijn toegevoegd aan de algemene OER AVD. Zijn voor alle opleidingen hetzelfde. Bijlage 3: Competenties

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Small Business & Retail Management (SBRM)

Small Business & Retail Management (SBRM) Small Business & Retail Management (SBRM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties 14.1.1 Eindkwalificaties SBRM Versie 13 mei 2015 Beoogd eindniveau

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

9-1-2014. vragen/opmerkingen: aciroosters@fontys.nl

9-1-2014. vragen/opmerkingen: aciroosters@fontys.nl 01) maandag 13 jan 10.00-14.00 CE1A 2259YPRJT1 Project 1 P.3 0.41 01) maandag 13 jan 10.00-14.00 CE1A 2259YSLS1T Sales P.3 0.41 06) maandag 20 jan 09.00-10.40 CE1A 2259YMKT1T (Her) Marketing volgt 07)

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Conversietabellen. Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1

Conversietabellen. Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1 Conversietabellen Conversietabel 2011-2012 Niveau 1 Cohort 2010-2011-Niveau-1 Huidige CE2 Cohort 2011-2012-Niveau-1 Huidige CE1 Marketing 1 (semester 1) 2259YMRK1T P1, her P2 Jaar 1, P1 en P2 Marketing

Nadere informatie

Varianten van digitaal toetsen. N@tschool gebruikersdag 22 april 2008

Varianten van digitaal toetsen. N@tschool gebruikersdag 22 april 2008 Varianten van digitaal toetsen N@tschool gebruikersdag 22 april 2008 Even voorstellen Albert van Embden Docent aan de Hogeschool Rotterdam (voorheen HES) Instituut voor Financieel Management (IFM) Kwantitatieve

Nadere informatie

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar.

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar. Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens

NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV tentamenregeling voor schriftelijke tentamens NHTV internationale hogeschool Breda Ingangsdatum: 1 september 2014 De tentamenregeling is onderdeel van de onderwijs en examenregeling van NHTV. Status

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

120712 Studiegids Commerciële Economie 2012-2013

120712 Studiegids Commerciële Economie 2012-2013 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 3 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 4 3. COMPETENTIEPROFIEL 7 4. CURRICULUMKADERS 8 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 21 7. LITERATUURLIJSTEN 100 8.

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie