HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille van verschillende redenen, waaronder: o ICD-9-CM werd te beperkt om nieuwe inzichten en technologieën erin onder te brengen. o Eens een categorie in ICD-9-CM vol was, kon men alleen maar bijkomende o pathologieën of procedures onder eenzelfde code zetten om plaats te sparen. Verschillende landen hebben al een overstap gemaakt naar ICD10, zodat het moeilijk wordt om gegevens te vergelijken. - ICD-10-CM en ICD-10-PCS kunnen de kwaliteit van de zorg, de patiëntveiligheid en de financiering van de zorg positief beïnvloeden. - Elke applicatie en databank waarin diagnosen en procedures worden geregistreerd, opgeslagen, geanalyseerd of gerapporteerd zullen het nieuwe classificatiesysteem gebruiken. - ICD-10-CM heeft vele gelijkenissen met ICD-9-CM, voornamelijk wat betreft het formaat en de conventies. De codestructuur werd licht gewijzigd zodat uitbreidingen mogelijk worden om een betere classificatie te krijgen. - ICD-10-PCS vervangt het derde volume van de ICD-9-CM, maar heeft weinig gelijkenissen met zijn voorganger. LEERDOELSTELLINGEN Na het doornemen van dit hoofdstuk bent u in staat om: - Aan te geven waarom het ICD-10 codeersysteem efficiënter en beter is dan het ICD-9 systeem. - Aan te geven waarom de omschakeling naar ICD-10-CM en ICD-10-PCS voordelen biedt. - Het onderscheid tussen ICD-9 en ICD-10 te kennen. TERMEN ON TE KENNEN ICD-10-CM International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification: omvat de diagnose codes. ICD-10-PCS International Classification of Diseases, Tenth Revision, Procedure Coding System: omvat de procedure codes. TE HERINNEREN Codeerders moeten de basisprincipes kennen achter de classificatie zodat zowel de ICD-10-CM als de ICD-10-PCS correct en effectief kunnen gebruikt worden. INLEIDING De International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10- CM) en de International Classification of Diseases, Tenth Revision, Procedure Coding System (ICD-10-PCS) werden ontwikkeld om de ICD-9-CM te vervangen. ICD-10-CM bevat de klinische aanpassingen van ICD-10 van de Wereld Gezondheidsorganisatie. ICD-10-CM

2 bevat de diagnosen, terwijl ICD-10-PCS de procedures bevat. De klinische aanpassing breidt bepaalde ICD-10 codes uit om een duidelijkere codering mogelijk te maken voor bepaalde aandoeningen. De ICD-10-PCS is een classificatie om ingrepen en procedures te coderen in de Verenigde Staten; het is geen onderdeel van de WGO classificatie. Een classificatie systeem is een ordening van elementen in groepen volgens bepaalde afspraken en criteria. In ICD-10-CM en ICD-10-PCS zijn deze elementen diagnosen, letsels, operaties en procedures, die gegroepeerd worden in hoofdstukken en secties. Drie-karakter categorieën worden gebruikt in de ICD-10-CM en zeven-karakter codes in de ICD-10-PCS. Deze groepen vormen de algemene basis van de classificatie, die gebruikt wordt voor medische statistische berekeningen. Hiermee worden vragen beantwoord over groepen, gerelateerde aandoeningen en biedt het de mogelijkheid om pathologiegegevens systematisch in te delen, te bewaren en te bevragen. Elke alfanumerieke code stelt een teller voor waarbij de drie-karakter code, de basis is voor de hoofdindeling. In ICD-10-CM worden verschillende aandoeningen en letselcategorieën verder uitgebreid met een vierde, vijfde of zesde karakter om meer specificiteit te kunnen weergeven, maar toch zijn ze terug te brengen naar hun drie-karakter categorie. Bepaalde codes hebben zelfs een zevende karakter om bijkomende informatie weer te geven over de opname. ICD-10-CM en ICD-10-PCS zijn gesloten classificatie systemen zij bezitten één en slechts één plaats om een aandoening of een procedure te klasseren. Ondanks het grote aantal verschillende aandoeningen zal de classificatie zich moeten beperken om bruikbaar te blijven. Daarom zullen bepaalde zeldzame aandoeningen of aandoeningen met een minder belang, in groepen geplaatst worden met het label other of not elsewhere classified. Anderzijds is er een restcategorie om diagnosen te kunnen coderen waarvan men onvoldoende detail heeft. Soms worden deze twee vage groepen onder een gecombineerde code gezet. Codeerders moeten goed de basisprincipes achter het classificatiesysteem kennen om ICD- 10-CM en ICD-10-PCS op een correcte manier te kunnen gebruiken. Deze kennis is ook de basis om de codeeradviezen van de AHA Coding Clinic te begrijpen en toe te passen. Het is dus belangrijk dat de codeerders zich regelmatig bijscholen in zowel de officiële codeerregels voor de ICD-10-CM en ICD-10-PCS, als de adviezen die gegeven worden in de Coding Clinic. DE ONTWIKKELING VAN ICD-10-CM ICD-10 werd vrijgegeven door de WGO in In 1994 adviseerde de NCHS, het federaal agentschap van de Centers for Disease Control and Prevention, dat een klinische aanpassing ervan een meerwaarde zou betekenen voor de Verenigde Staten. Er was nood om urgente aandoeningen en nieuwe medische inzichten te incorporeren, alsook de incorporatie van nieuwe concepten en uitbreidingen voor de ambulante zorg en de zorgbeheersing. De WGO gaf de toestemming om ICD-10 uit te breiden voor de Verenigde Staten. Alle wijzigingen aan de ICD-10 moesten echter wel conform de WGO afspraken voor de ICD gemaakt worden. ICD-10 bevat enkel diagnosen. ICD-10-CM werd ontwikkeld onder het toezicht van de NCHS als een vervanging van de volumes 1 en 2 van de ICD-9-CM (de diagnose codes). De ICD-10-CM is publiek domein. Doch geen enkele code, noch de omschrijving ervan mag gewijzigd worden tenzij door het Coordination and Maintenance Process onder toezicht van NCHS en CMS. ICD-10-CM bevat 21 hoofdstukken waaronder ongeveer codes worden geplaatst. De classificatie van de uitwendige oorzaken, vergiftigingen en de classificatie van de factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden zijn in de ICD-10-CM ondergebracht.

3 DE ONTWIKKELING VAN ICD-10-PCS In 1992 startte de U.S. Health Care Financing Administration (HCFA, nu CMS) een voorbereidend project om het volume 3 van de ICD-9-CM te vervangen. In 1995 gaf de HCFA een 3-jarig contract aan 3M Health Information Systems (3M HIS) om een procedure codificatiesysteem te ontwikkelen. Dit werd ICD-10 Procedure Coding System (ICD-10-PCS) genoemd. In het eerste jaar werd een eerste draft door 3M HIS aangemaakt. In het tweede jaar werden externen gevraagd het voorstel na te kijken en werden er informele testen gemaakt. In het derde jaar werden de formele testen en revisies uitgevoerd. ICD-10-PCS werd vervolledigd in 1998 en nadien jaarlijks aangepast door 3M HIS. Het doel van die revisie is up-to-date te blijven met de nieuwste medische technologieën en codeer vereisten. ICD-10-PCS werd ontwikkeld volgens vier pijlers: - Volledigheid: alle substantiële verschillende procedures moeten een unieke afzonderlijke code krijgen. - Uitbreidbaarheid: de ICD-10-PCS structuur moet het mogelijk maken om op eenvoudige wijze nieuwe unieke codes toe te voegen voor nieuwe procedures. - Multi-axiale structuur: deze multi-axiale structuur moet het mogelijk maken dat elk karakter in een code dezelfde betekenis zou krijgen binnen een zelfde sectie en indien mogelijk over de verschillende secties heen. - Gestandaardiseerde methodologie: ICD-10-PCS moet unieke definities hanteren voor de verschillende gebruikte termen, waarbij elke term een duidelijke betekenis moet hebben. Volgende principes werden daarenboven aangehouden bij de ontwikkeling van ICD-10-PCS: - Er wordt geen diagnostische informatie in de procedurecode gezet. - Expliciete not otherwise specified (NOS) opties worden niet aangeboden. - Not elsewhere classified (NEC) opties worden slecht in beperkte mate aangeboden. - Alle mogelijke procedures werden opgenomen ongeacht de frequentie van voorkomen. Indien een procedure kan uitgevoerd worden, wordt er een code voor voorzien. De 16 secties in ICD-10-PCS vertegenwoordigen zo n verschillende codes. ICD-10- PCS gebruikt een tabelstructuur zodat er verschillende mogelijke codes zichtbaar worden op één pagina. MOTIVERING VOOR DE OVERSTAP ICD-9-CM wordt in de Verenigde Staten sinds 1979 gebruikt. Sinds de eerste publicatie ervan werden er reeds verschillende toevoegingen en aanpassingen gedaan. Niettegenstaande ICD-9-CM op regelmatige basis aangepast werd, is deze classificatie aan het einde van haar limieten gekomen, onder andere qua nummering. Sommige categorieën hebben vage en onnauwkeurige codes. Deze tekortkomingen creëren problemen bij de collectie van nauwkeurige gegevens over de nieuwste technologieën, de nood aan uitgebreide documentatie bij klachten en het gebrek aan datakwaliteit voor het beleid en de financiering van de zorg. Over de jaren heen geraakten verschilleden ICD-9-CM categorieën vol en werd het moeilijk om nog bijkomende codes aan te maken. Wanneer een categorie vol was werden verschillende types of gelijkaardige diagnosen en procedures onder eenzelfde code geplaatst, of onder een andere sectie in de classificatie geplaatst. Door dit gebrek aan plaats, werden verschillende procedures op verschillende lichaamdelen en met het gebruik van verschillende middelen toch onder een zelfde codegroep geplaatst. De structurele

4 integriteit van de ICD-9-CM procedureclassificatie, werd reeds aangetast door de aanmaak van het hoofdstuk 00 en het hoofdstuk 17, wanneer er geen plaats meer was voor nieuwe codes in het desbetreffende hoofdstuk. Anderzijds, en niet minder belangrijk, weten we dat andere landen reeds een overstap hebben gemaakt naar ICD-10, zodat het moeilijk wordt om pathologiegegevens te vergelijken. Tot op heden gebruiken reeds 138 landen ICD-10 voor de codering van de mortaliteit en 99 landen om de morbiditeit te registreren. Elk land heeft daarbij zijn eigen procedure codeersysteem ontwikkeld. MOMENT VAN OVERSCHAKELING De Verenigde Staten stappen over voor alle ontslagen patiënten vanaf 1 oktober De datum van ontslag uit de instelling is dus bepalend voor het gebruik van ICD-10-CM en ICD- 10-PCS. Vóór die datum codeert men nog met ICD-9-CM en mogen er geen ICD-10-CM of ICD-10-PCS codes gebruikt worden. Verschillende databanken en applicaties zullen dus moeten aangepast worden elke applicatie of gegevensbank waarin diagnosen en procedures geregistreerd, bewaard, verwerkt, geanalyseerd of gerapporteerd worden. Een succesvolle overstap kan alleen maar gebeuren wanneer dit zorgvuldig gepland en gecoördineerd wordt. Elke professionele codeerder moet bedreven worden in dit nieuwe classificatie systeem. De overstap is een welgekomen verbetering in zowel het coderen als het verwerken van medische gegevens. In België wordt de overstap gepland voor alle ontslagen verblijven vanaf 1 januari OEFENINGEN 1.1 Zonder gebruik te maken van het handboek, noch van de ICD-10-CM of de ICD-10-PCS, markeer de volgende beweringen als juist of fout. 1. ICD-10-CM bevat de diagnose en de procedure codes F 2. Het gebruik van de ICD-10-CM en ICD-10-PCS in de Verenigde Staten is 1 oktober 2015 J 3. In de ICD-10-CM worden drie-karakter categorieën gebruikt en zeven-karakter codes in de ICD-10-PCS J 4. Zowel de ICD-10-CM als de ICD-10-PCS werden door de WGO ontwikkeld. F 5. ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld omdat de ICD-9-CM verouderd is en er problemen ontstonden door de beperkte nummering. J VERGELIJKING TUSSEN ICD-9-CM EN ICD-10-CM ICD-10-CM heeft vele gelijkenissen met ICD-9-CM voornamelijk wat de indeling en de conventies betreft. De codestructuur is licht gewijzigd zodat uitbreidingen en verbeteringen mogelijk worden. Codestructuur Tabel 1.1 toont de verschillen tussen de codestructuur van het ICD-9-CM en het ICD-10-CM systeem. Figuur 1.1 toont het verschil tussen de verschillende codestructuur in ICD-9-CM en ICD-10- CM voor eenzelfde diagnose: de gesloten cervicale fractuur. Formaat Zowel de ICD-9-CM als de ICD-10-CM hebben een alfabetische als een systematische index. De alfabetische index heeft twee onderdelen: deze voor de aandoeningen en letsels en deze voor de uitwendige oorzaken. Er is ook een tabel voor de neoplasmata en de medicamenten en chemicaliën. ICD-10-CM heeft echter geen hypertensietabel meer. In ICD-

5 10-CM heeft men ook nog het verbindingsteken - dat niet gekend was in ICD-9-CM, om aan te geven dat een code onvolledig is en nog bijkomende karakters vereist zijn op het einde van de voorgestelde code. Tabel 1.1: belangrijke verschillen tussen ICD-9-CM en ICD-10-CM Kenmerk ICD-9-CM ICD-10-CM Minimum aantal 3 3 Maximum aantal 5 7 Aantal hoofdstukken Bijkomende classificatie V codes en E codes Geen, alles zit reeds in de classificatie Lateraliteit (rechts en links) Niet Wel Alfanumerisch versus numerisch Numerisch, uitgezonderd de V codes en E codes Alfanumerisch, waarbij elke code begint met een letter en sommige codes een letter als zevende karakter hebben Exclusie opmerkingen Ja Twee soorten Exclude 1 en Plaatshoudende karakters (dummy) Neen Figuur 1.0 ICD-9-CM codestructuur versus deze van ICD-10-CM Exclude 2 Ja: x Conventies ICD-10-CM heeft verschillende afspraken (conventies) die de codeerder reeds kent vanuit de ICD-9-CM, zoals instructies (notes), afkortingen, kruisverwijzingen (see), interpuncties, en relaties (zoals en ). De belangrijkste wijziging zit in de exclusies van de ICD-10-CM. ICD-9- CM kent slechts één type exclusie, terwijl ICD-10-CM er twee kent elk met een verschillende toepassing. Beide exclusies zijn onafhankelijk van elkaar. De ICD-10-CM conventies worden in het hoofdstuk 3 van dit handboek behandeld. Verbeteringen en belangrijke wijzigingen ICD-10-CM heeft de volgende verbeteringen en belangrijke wijzigingen t.o.v. ICD-9-CM - Significante verbetering om de eerste contacten, de uitwendige oorzaken van letsels, de mentale aandoeningen, de neoplasmata, en de preventieve zorg te coderen. - De nieuwste medische inzichten werden ingebouwd. - Er zijn codes voor de socio-economische toestand, de familiale relaties, de ambulante problemen, problemen gerelateerd aan de levensstijl, en voor resultaten van screeningtesten. - Er is meer ruimte voor latere uitbreidingen (alfanumerische structuur) - Nieuwe categorieën voor aandoeningen na een procedure. - De notie van de lateraliteit specificering van het orgaan of het lichaamsdeel dat aangetast is wanneer de plaats links, rechts, of bilateraal kan zijn. - Uitbreiding om het onderscheid te maken tussen ambulante en andere zorg. - Uitbreiding van de diabetes- en letselcodes. - Het samenvoegen van diagnose-/symptoomcodes zodat het aantal te coderen codes vermindert. - Grotere specificiteit binnen de codes. - Inclusie van het trimester voor de zwangerschapscodes.

6 VERGELIJKING TUSSEN ICD-9-CM EN ICD-10-PCS ICD-10-PCS is de vervanger van het volume 3 bij de ICD-9-CM, maar heeft er weinig gelijkenis mee. Tabel 1.2 toont de belangrijkste verschillen tussen ICD-9-CM en de ICD-10- PCS structuur en conventies. Figuur 1.2 toont het verschil in codestructuur tussen IC9-CM en ICD-10-PCS voor een zelfde procedure: de laparoscopische cholecystectomie. Formaat ICD-9-CM volume 3 (procedures) heeft een alfabetische en systematische index. Deze hebben ongeveer dezelfde structuur als deze voor de diagnosen van de ICD-9-CM. ICD-10-PCS heeft drie indelingen: een alfabetische index, tabellen en een lijst met codes. De hoofdtermen voor een procedure kan men terugvinden in de alfabetische index, in alfabetische volgorde. In tegenstelling tot ICD-9-CM leidt deze ICD-10-PCS index zelden tot de volledige code, maar zal de gebruiker verwezen worden naar de correcte tabel door de eerste drie karakters te geven van de code (de index ). De ICD-10-PCS tabellen zijn roosters ( matrixen ) die mogelijke combinaties bevatten van karakters die moeten gebruikt worden om de code samen te stellen. Tabel 1.2 Belangrijke verschillen tussen ICD-9-CM en ICD-10-PCS Kenmerk ICD-9-CM ICD-10_PCS Minimum aantal 3 7 Maximum aantal 4 7 Decimaal punt Ja Nee Alfanumerisch of numerisch Numerisch Alfanumerisch Inclusies Ja Nee Exclusies Ja Nee Ingebouwde betekenis voor de gebruikte karakters Nee Ja, multi-axiale structuur waarbij elk karakter dezelfde betekenis heeft binnen een zelfde sectie en zelfs zoveel mogelijk over de verschillende secties heen. Figuur 1.2 ICD-9-CM versus ICD-10-PCS codestructuur Verbeteringen belangrijke wijzigingen ICD-10-PCS bevat de volgende verbeteringen en belangrijke wijzigingen t.o.v. ICD-9-CM: - Bevat de huidige medische terminologie en materialen die gebruikt worden. - Is flexibel om codes toe te voegen. - Is zeer specifiek. - Kent de lateraliteit. - Heeft een gedetailleerde omschrijving voor lichaamsdelen. - Heeft een gedetailleerde omschrijving voor de toegangswegen. - Definieert procedures in detail volgens het lichaamsdeel, de toegangsweg, het gebruikte materiaal en de bijkomende informatie. - Geeft elke code een unieke definitie. - Heeft de mogelijkheid om codes te aggregeren voor de verschillende onderdelen van de procedure. - Nieuwe procedures en technologieën kunnen eenvoudig toegevoegd worden. - Maakt dat de code-uitbreidingen niet de codestructuur in het gedrang brengen.

7 - Maakt slechts uitzonderlijk gebruik van NOS en NEC categorieën. - Heeft een terminologie die duidelijk gedefinieerd is voor en toegepast wordt voor alle codes. - Heeft geen diagnostische informatie meer in de procedurecode.

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 1 1

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 1 1 Hoofdstuk 1:... 2 Achtergrond van de ICD-10-CM en ICD-10-PCS classificatie... 2 1. Inleiding... 3 2. De ontwikkeling van ICD-10-CM... 4 3. De ontwikkeling van ICD-10-PCS... 4 4. Motivering voor de overstap...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

ICD-10-BE. Codeerhandboek. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

ICD-10-BE. Codeerhandboek. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ICD-10-BE Codeerhandboek Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD

Nadere informatie

ICD-10-BE. Codeerhandboek. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

ICD-10-BE. Codeerhandboek. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ICD-10-BE Codeerhandboek Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

Domein 5 Medische gegevens

Domein 5 Medische gegevens Medische gegevens Domein 5 Medische gegevens Medische gegevens. Het bestand Gegevens over de diagnoses 1. Het bestand Gegevens over de diagnoses 1.1. NAAM XXX-Z-VERS-M-DIAGNOSE-YYYY-PP.TXT Voorbeeld: 001-Z-1.0-M-DIAGNOSE-2007-01.TXT

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 3 25

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 3 25 Hoofdstuk 3:... 26 ICD-10-CM conventies... 26 1. Inleiding... 27 2. Instructienota s... 27 2.1. Algemene instructienota s... 27 2.2. Inclusienota s en exclusienota s... 27 2.2.1. Inclusienota s... 28 2.2.2.

Nadere informatie

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN DAGHOSPITALISATIES INHOUD INHOUD...1 1. Domein MEDISCHE GEGEVENS en FACTURATIEGEGEVENS...3 1.1 Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...3

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak 1. Veld 31: A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH Veld 31 A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH behoort tot het bestand STAYHOSP in domein 3 van de administratieve gegevens.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding www.hoint/classifications 2012 1 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Welkom... 1 De cursus... 1 Technische informatie over gebruik van de tool... 2 Hoe de tool is opgebouwd... 3 Gebruik

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Feedback rapport per huisarts

Feedback rapport per huisarts ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport per huisarts Dataverzameling

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 6 55

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 6 55 Hoofdstuk 6... 56 Basisstappen in de ICD-10-CM codering... 56 1. Inleiding... 57 2. Lokaliseer de vermelding van de code in de alfabetische lijst... 57 3. Verifieer de code in de systematische lijst...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie mei 2016 (deel 3)

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie mei 2016 (deel 3) Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie mei 2016 (deel 3) FOD Volksgezondheid Publicatie mei 2016 (Deel 3) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1

Nadere informatie

Terminologiebeleid in België De rol van SNOMED CT

Terminologiebeleid in België De rol van SNOMED CT Terminologiebeleid in België De rol van SNOMED CT Situering Het elektronisch patiëntendossier en de uitwisseling van informatie is een absolute noodzaak om de kosten van de gezondheidszorg niet te laten

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België

Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Ontologie, classificatie, terminologie en codificatie in de Authentieke Bron Geneesmiddelen voor het e-health Platform in België Prof. Dr. R. Vander Stichele, IT-Coordinator Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN

HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN OVERZICHT - Vele symptomen en tekenen worden in hoofdstuk 18 van ICD-10-CM geclassificeerd wanneer zijn veroorzaakt kunnen worden door verschillende

Nadere informatie

Uw eigen vragen maakt u eenmaal aan en kunt u gebruiken bij elke inspectie.

Uw eigen vragen maakt u eenmaal aan en kunt u gebruiken bij elke inspectie. Vanaf deze versie is het mogelijk uw inspectie uit te breiden met eigen vragen, uw eigen vragen kunt u koppelen aan bijvoorbeeld de vloeren, daken, gevels of installaties. Uw eigen vragen maakt u eenmaal

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juni 2016 (deel 5)

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juni 2016 (deel 5) Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 5) FOD Volksgezondheid Publicatie juni 2016 (Deel 5) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden

Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden Bijkomende informatie voor de registratie van nietbeëindigde verblijven waarvoor reeds verpleegkundige gegevens doorgestuurd moeten worden 1. Over welke verblijven gaat het? Alle verblijven: - die op het

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen

Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen Tiende Revisie Deel 2 Handleiding voor het gebruik versie 1999 WHO Genève Bilthoven Utrecht Amsterdam

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT"

TOELICHTING BIJ DE KUBUS AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT" 1. Algemeen Deze tabellen geven aantallen migraties. In de "Inleiding

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 2 14

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 2 14 Hoofdstuk 2:... 15 Inleiding tot de ICD-10-CM classificatie... 15 1. Inleiding... 16 2. Het formaat... 16 3. Systematische lijst van aandoeningen en letsels... 16 4. Structuur van de ICD-10-CM codes...

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U4 Registratie /randomisatie procedure Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze

Nadere informatie

FEEDBACK DSM-IV code combinaties

FEEDBACK DSM-IV code combinaties FEEDBACK DSM-IV code combinaties Populatie: Beëindigde verblijven in de Minimale Psychiatrische Gegevens 2004 (N= 88551) Sectoren: Psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen van algemene

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisaties Inhoud 1. DOMEIN MEDISCHE GEGEVENS EN FACTURATIEGEGEVENS... 1 1.1. Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:...

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:... Aanvraag voor herstelverblijf rustverblijf zorgverblijf begeleider herstelverblijf Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere 1) Administratieve gegevens 4.. INSS......

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport Lokale Multidisciplinaire

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur, geen decimaal punt en zeven karakters. - ICD-10-PCS wordt in 16 hoofdstukken

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Codeerinstructie morfologie in de LBZ Met ingang van het registratiejaar 2014 vindt de morfologiecodering binnen de LBZ plaats aan de hand

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2014 Inclusiecriteria Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Overzichten genereren in het FMIS

Overzichten genereren in het FMIS Overzichten genereren in het FMIS 1. Algemeen Het FMIS is een database-applicatie waarin een gigantische set aan gegevens zit. Deze gegevens worden beheerd door gebruik te maken van de verschillende modules:

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

SAMENVATTING Een arts is, als professional, geïnteresseerd in de kwaliteit van zijn werk en in manieren om deze verder te verbeteren. Systematische, retrospectieve beoordeling van de eigen dagelijkse medische

Nadere informatie

Een bestaande buitenlandse CCR/SAM-registratie bijwerken voor contracten of subsidies met de Amerikaanse federale overheid

Een bestaande buitenlandse CCR/SAM-registratie bijwerken voor contracten of subsidies met de Amerikaanse federale overheid Een bestaande buitenlandse CCR/SAM-registratie bijwerken voor contracten of subsidies met de Amerikaanse federale overheid WARFIGHTER-ONDERSTEUNING UITMUNTEND BEHEER PERSONEELSONTWIKKELING U moet een individuele

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie

De tabellen geven de private huishoudens van het Vlaams Gewest.

De tabellen geven de private huishoudens van het Vlaams Gewest. TOELICHTING BIJ DE KUBUS "Private huishoudens naar woonplaats, type, omvang, aantal en leeftijd kinderen, kenmerken referentiepersoon e.a. (Vlaams Gewest, 1990-2015) 1. Algemeen De private huishoudens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit

Nadere informatie

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL PR01-1/5 1. DOEL Deze procedure beschrijft hoe de kwaliteitsdocumenten worden beheerd. Hieronder wordt o.a. verstaan de werkwijzen die gevolgd worden bij het tot stand komen, wijzigen, bewaren en vrijgeven

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

We hebben het genoegen u de nieuwe handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten voor te stellen.

We hebben het genoegen u de nieuwe handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten voor te stellen. Brussel, 20 maart 2008. Mevrouw, Mijnheer, We hebben het genoegen u de nieuwe handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten voor te stellen. Deze handleiding is bestemd voor degenen

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

A: Browsers waarvoor KIOSK geoptimaliseerd is, staan steeds op de hoofdpagina vermeld.

A: Browsers waarvoor KIOSK geoptimaliseerd is, staan steeds op de hoofdpagina vermeld. Vragen over KIOSK Mocht u na het lezen van onderstaande vragen toch nog bijkomende inlichtingen nodig hebben, dan kunt u contact opnemen via kiosk@vlaanderen.be. Gelieve altijd het dossier-id en de naam

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT DOT, ICD-10 en andere ontwikkelingen Beroepsbelangen Commissie Regelgeving Raad beroepsbelangen Federatie Bemiddeling geschillen DOT;

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit

Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit Annex 1 - NL Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling (PODO II) Deel II : Global change, ecosystemen en biodiversiteit tussen Het Federale Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Secure Vendor Administration Tool. HP Leverancier Setup Instructies: Hoe U Uw bedrijf registreren in Leverancier HP's Database

Secure Vendor Administration Tool. HP Leverancier Setup Instructies: Hoe U Uw bedrijf registreren in Leverancier HP's Database HP Leverancier Setup Instructies: Hoe U Uw bedrijf registreren in Leverancier HP's Database Global Procurement Last Updated: 3 February 2012 Contents Onderwerp 1 -Waarom heeft HP de details van uw bedrijf

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

Beste, Geef uw naam en voornaam Schrijf eerst uw naam en vervolgens uw voornaam.

Beste, Geef uw naam en voornaam Schrijf eerst uw naam en vervolgens uw voornaam. Beste, Er wordt u gevraagd om deze vragenlijst zo correct mogelijk in te vullen en op te sturen, zo dat de informatie vóór de bij u geplande onderzoeksdatum in ons bezit is. Vul deze vragenlijst zo nauwkeurig

Nadere informatie

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding E-crown Communicatieplatform - Gebruikershandleiding Inhoud 1. Wordpress multisite 2. Content beheer a. Content types b. Speciale content c. Publiceren, wachtend op review en concept d. Content sorteren

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 In de module Agenda & Planning onderscheiden we drie typen agenda-items. Algemene agenda-items Planning-items Afspraak-items In de maandagenda

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Deze versie treedt in voege vanaf 01/02/2016 (blz. 14) HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1) FOD Volksgezondheid Publicatie maart 2016 (Deel 1) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie