Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20)"

Transcriptie

1 W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie Voorwaarden Dit materiaal valt onder een Creative Commons-licentie. Dat betekent dat je deze preek en bijbehorende materialen vrij mag gebruiken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding is verplicht; Uitsluitend voor niet-commercieel gebruik; Het is niet toegestaan afgeleide werken te maken van deze preek en de bijbehorende materialen en die te verspreiden; Ik stel het op prijs als je het mij laat weten wanneer je dit materiaal gebruikt. Een e- mail naar is voldoende. Ga voor meer informatie naar

2 Wat is onze boodschap? Preek 20 De gemeente: daar leer je agapé-en! - Inleiding: In oktober en november gaan de preken over liefde. We hoorden dat er drie soorten liefde zijn. Eros, dat is: lichamelijke liefde, erotiek. Philia, vriendschap met iemand, betrokkenheid, begaan zijn met daklozen. En agapé. Agapé is onvoorwaardelijke liefde voor 100%. Wie agapét, zegt: Wie je ook bent, ik wil er helemaal voor jou zijn! Agapé is dus góddelijke liefde, want Gód zegt tegen ons: Ik ben er helemaal voor jullie, voor jou, zonder voorwaarden vooraf! In de Bijbel lezen we dat ook gewone mensenkinderen als jij en ik kunnen agapé-en. Onvoorwaardelijk er helemaal voor anderen kunnen zijn, zoals God. Nu, dat lukt niet niet zomaar van de ene dag op de andere. Agapé-en moet je oefenen. Waar? Die oefenplek is: de christelijke gemeente, het lichaam van Christus. Dat wil ik in de preek duidelijk maken: de gemeente als oefenplaats, als trainingsveld om te leren agapé-en. Het thema van de preek is: De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! - Zingen: Gezang 477:1 - Uitleg van Gods woorden 1. Hoofd en lichaamsdelen Bijbellezing: 1 Korinte 12:12-14 a. Verkeersongeluk, je hoofd ernstig beschadigd, o heden, als dat maar geen gevolgen heeft voor de rest van je lichaam... Je hoofd is het zenuwcentrum van waaruit je armen en benen, je spraak, je alles bestuurd en gecoördineerd wordt. Zo bestuurt en coördineert Jezus als hoofd de christelijke gemeente. Hij zit op de troon rechts naast God zijn Vader en kán dus niet beschadigd worden. Als er iets aan zijn lichaam, de gemeente, mankeert, ligt dat nooit aan hem, maar altijd aan ons, ledematen van zijn lichaam. Mankeert er iets aan de gemeente van de Bethelkerk, dan ligt dat nooit aan Jezus, het Hoofd, maar aan óns, gemeenteleden. b. Trouwens, wie zijn precies de ledematen van Christus lichaam? Wij allemaal: senioren, volwassenen, jongeren, kinderen, baby s. Wij zijn állen gedoopt... en zijn dáárdoor één lichaam geworden. De doop verbindt ons allen zowel aan Jezus, het hoofd, als aan elkaar. Hoe verschillend we ook zijn! In Paulus tijd hadden Joden hun eigen godsdienst met 1 God, Jahwe, de HEER. Grieken waren een trots volk, toen ook al!, hadden hun eigen verfijnde cultuur. Beide volken keken op elkaar neer. Barbaren, die Joden! - Onbesneden heidenen, die Grieken! 1

3 Romeinse machthebbers vonden slaven niet meer dan gereedschap, en slaven beschouwden rijken dus als corrupte uitbuiters. Rare jongens, die Romeinen! De doop, schrijft Paulus, verbindt Joden aan Grieken, slaven aan vrije mensen, en verbindt die vier onderling zo verschillende groepen aan het ene hoofd, Jezus Christus. 2. Op welke manier functioneert het lichaam van Christus? a. Niemand is minder waard! De CITO-toets vertelt welk vervolgonderwijs voor kinderen na de basisschool geschikt is. Is de uitslag HAVO of VWO, ouders halen opgelucht adem. Maar is het VMBO, ze fronsen ze hun wenkbrauwen. Ze doen wel stoer, maar ondertussen... Wat moeten ze op die verjaardag straks zeggen, als tante Bets ernaar vraagt?! Hun kind is toch geen achterblijvertje?! Naast het woord achter-blijver zijn in Nederland achter-standswijken of vormen ouders en kinderen zogenaamde achter-standsgezinnen. Verschillen in schoolopleiding, werk en inkomen en lifestyle lijken steeds scherper te worden, zodat minderwaardigheidsgevoelens steeds erger worden. We lezen: 1 Korinte 12: In de gemeente, Christus lichaam, bestaan geen minder-waardige lichaamsdelen en hoeft dus ook niemand hier zich minder-waard of minder-waardig te voelen. Paulus maakt dat duidelijk door het beeld van het lichaam tot in het absurde door te voeren. Stel je voor dat je voet zou zeggen: Tjonge, die hand kan aanwijzen en beetpakken en zich ballen tot een vuist... Nou, dat kan ik allemaal niet, hoor! Zou ik wel bij het lichaam horen?! M n oor zegt: Wat kan dat oog toch veel! Kijken, kan ik niet! Knipperen, kan ik niet! Boos kijken, kan ik niet als oor. Heb jij wel eens een oor boos zien kijken?! Nou dan! Nee hoor, ik hoor niet bij het lichaam! Stel je dat eens even voor, schrijft Paulus, dat wordt toch een idioot lichaam?! Je hele lichaam zou oog zijn, een grote bal met een enorme pupil... Hoe moet je dan horen?! Of een levensgroot oor, waar moet je dan mee lopen?! Nee, je hebt verschillende lichaamdelen, die elkaar nodig hebben en sámen vormen ze een lichaam. Minder-waardige lichaamsdelen zijn er niet en niemand hoeft zich dus zo te voelen. b. Niemand is meer waard! Sleutelwoord in onze maatschappij is: concurrentie. Jongeren concurreren onderling met hun nieuwste mobieltje, scooters, merkkleding, Ipod en -pad, baan en inkomen. Dat hebben ze, denk ik, van mijn generatie geleerd. Wij concurreren met huizen, meubilair, vakanties, enzovoorts. Reklame op radio en tv speelt daar maar wat graag op in: meer, beter, mooier. Je denkt toch niet dat reklame tevreden mensen wil maken? Juist niet! Mensen moeten 2

4 óntevreden blijven... Binnen bedrijven heerst naijver en concurrentie tussen werknemers, terwijl bedrijven onderling elkaar ook op leven en dood beconcurreren. We lezen verder in 1 Korinte 12: In de gemeente hoeft het ene gemeentelid zich ook niet méér waard te voelen dan het andere. Het oog kan niet zeggen: Ach, handje, om met anderen contact te maken, om boos of vriendelijk te kijken, heb ik jou helemaal niet nodig! Dat ik bijvoorbeeld denk: Ach, de Bijbel uitleggen is toch veel belangrijker dan bijbelklas opruimen?! Dat kán helemaal niet, schrijft Paulus. Waaróm niet? Omdat Gód alle lichaamsdelen een plaats heeft gegeven. Als jij goed mensen kunt troosten, dan is dat een geschénk van God, een kadootje. Kun jij goed organiseren of leiding geven? Jouw talent heb je gekrégen! Gód heeft het lichaam samengesteld! Daarom zijn gevoelens van meer-waardig zijn uitgesloten. Paulus noemde dit ook toen t over een mínder-waardigheidscomplex ging. Vs 18: Gód heeft alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals híj dat wilde. Niemand minder-waardig; niemand meer-waardig, maar: c. Allen zijn gelijk-waardig! Nooit was er zoveel onverdraagzaamheid als tegenwoordig, denk ik. Een vrouw die huismoeder wil zijn, wordt meewarig aangekeken: Wérk jij niet?! Een vriendelijke man met een zachte stem zal wel homo zijn. Niet dat ik iets tegen negers heb, hoor, maar in de tram.... De gemiddelde leeftijd gaat voortdurend omhoog, maar een man van 40 wordt uitgescholden voor ouwe vent. Onze laatste lezing is 1 Korinte 12:24b-13:1 In de gemeente zijn we allen gelijk-waardig. Gelijk-waardig betekent natuurlijk niet dat er geen verschillen zijn. Joden blijven Joden en Grieken Grieken. Mannen verschillen van vrouwen. Iemand van 86 jaar verschilt van een puber. Vanaf vs 28 noemt Paulus zelfs een zekere rangorde: apostelen, profeten, leraren, enzovoorts. U, jij en ik zijn door de doop één lichaam geworden, maar ieder van ons heeft zijn en haar eigen karakter, kwaliteiten, hebbelijkheden, onhebbelijkheden, noem maar op. Een lichaam heeft allerlei onderdelen: een oor verschilt van een oog, en een oog van een been, en een been verschilt van m n nek. Enzovoorts. Ik kan misschien de Bijbel uitleggen, maar ik moet niet achter de piano gaan zitten. Dat kán ik wel, maar dat wordt 3x niks. De één heeft de gave van troosten, terwijl de ander goed een vergadering kan leiden. Zo is de gemeente veelkleurig, veelzijdig, onderling verschillend. 3

5 Wat bedoelt Paulus dan met gelijk-waardigheid? Gelijk-waardigheid betekent: elk ledemaat is zo waardevol dat t niet gemist kan worden. Jij niet, ik niet, niemand kan gemist worden. Wij vullen elkaar aan en alleen samen kunnen we Jezus lichaam zijn. Groot en klein, oud en jong: we zijn gelijk van waarde, we willen ook voor elkaar zorgen en zo samen een mooi lichaam zijn, Jezus lichaam, door de heilige Geest, tot Gods eer. Jongeren beseffen dat ze ouderen nodig hebben en ouderen waarderen jongeren om hun eigen gaven. Mannen en vrouwen hebben, met alle onderlinge verschillen, een gelijkwaardige plaats in de gemeente. Allochtonen en homo s zijn hier geen geen gediskrimineerde minderheden, maar worden opgevangen in open armen en open harten. 3. Onze boodschap leren uitdragen! a. Wat Paulus schrijft over de gemeente als lichaam van Christus heb ik net afgezet tegen de huidige samenleving. De maatschappij gebruikt het woordje achter : achter-blijver, achter-standswijk, achter- standsgezin, achter-lijk. Overal vindt een concurrentieslag plaats: tussen supermarkten en in jongerengroepen, of je nu op de Adrianalaan woont of op de Schiekade, broers en zussen, zelfs het becijferingssysteem op school is concurrentie. Verdraagzaamheid is in Nederland in 2011 volgens mij maar schijn. In zo n maatschappij heeft de christelijke gemeente een boodschap. Wat is onze boodschap? Wat is de relevantie van het Evangelie? Laat ik het zo zeggen: de christelijke gemeente is een boodschap. Althans, wij kunnen zo n boodschap zijn! Als lichaam van Christus mogen we namelijk een gemeenschap vormen waar niemand minder-waard is (of zich zo hoeft te voelen), waar niemand meerder-waard is (of zich zo hoeft te voelen), maar waar gelijk-waardigheid de norm is en de toon zet. b. Wij kunnen zo n boodschap zijn. Hoe? Door te leren agapé-en, door dat híer te leren, binnen de christelijke gemeente. Want waar in de wereld zou je t anders kunnen leren: onvoorwaardelijk en voor 100% van mensen houden?! Op welke manier kunnen we hier leren agapé-en? Nu, je hebt zowel theorie als praktijk. Over de theorie wil ik 3 dingen zeggen: - Eerst dit: de doop is voor Paulus heel belangrijk, dat zei ik al. Bij onze Doop werd o.m. dit gebeden: De heilige Geest verzekert ons ervan dat Hij in ons wil wonen én ons tot levende ledematen van Christus wil maken. De heilige Geest wil dus zo in mij wonen dat ik Jezus echt erken als hoofd dat mij leidt en coördineert en stuurt. En dat ik mij ook verbonden weet met alle andere ledematen, hoe anders dan ik ze ook zijn. De doop verbindt ons eerst met Jezus en dan ook met elkaar. 4

6 - Het tweede wat goed moeten beseffen is, hoe sterk God de heilige Geest is. In vs 13 staat dat wij allen zijn gedoopt (dat is: ondergedompeld) in één Geest en daardoor één lichaam geworden, en ook van één Geest doordrenkt. Ondergedompeld en doordrenkt zijn wel heel bijzondere woorden! - In de 3 e plaats, in Galaten 5:22 schrijft Paulus dat die heilige Geest in de gemeente een vrucht laat groeien. Wat is die vrucht van de Geest? De liefde! Welk woord zou in Galaten 5 staan? De vrucht van de Geest is: eros, philia of agapé? Omcirkel het juiste antwoord... Agapé. In de gemeente laat de heilige Geest agapé groeien, dat is: góddelijke liefde, onvoorwaardelijk en volmaakt. c. In preken gaat het vaak vooral over de theoretische kant van het geloof. Maar er is natuurlijk ook de praktijk en daar gaat het vooral om! Jezus wil notabene in ons wonen zodat Hij door ons heen zichtbaar en hoorbaar wordt. De gemeente heet niet voor niets: zijn lichaam! De Bijbel geeft ontzettend veel informatie. Maar dit vind ik zo belangrijk: God informeert ons om ons te transformeren, te veranderen in nieuwe mensen. Daar ging t vanmorgen over. Die praktisch kant kan, denk ik, nog veel beter aan de orde komen via toerusting. Een jaar of 10 geleden heb ik een aantal keren deze cursus gegeven in de Bethelkerk: Het liefdeleerproces, over de kunst om liefde te geven en te ervaren. Het is volgens mij de moeite waard deze cursus nog eens een keer te doen met een groep. Want als we een bezinningsproces willen starten over wie we zijn als gemeente, gaat het inderdaad om de vraag: wie heeft welke gaven en op welke manier kunnen die ingezet worden? Maar de vraag die daaraan vooraf gaat is: houd ik van de gemeente en hoe doe ik dat? Voor Paulus is de vrucht van de Geest, is agapé-liefde, belangrijker dan de gaven. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Vanmorgen wil ik de preek toch een beetje praktisch afsluiten. Jij,... (kind/jongere), bent door de doop verbonden met Jezus. En jij, u,... (volwassene/senior) ook. Verbonden met Jezus, zoals je arm of been verbonden is aan je hoofd. Het is goed om zo ook naar elkaar te kijken! Kijk jij eens naar je buurman of -vrouw. Jij en jij, u en zij, jullie zijn samen, verbonden aan elkaar. Door de doop zijn wij samen één lichaam geworden. De verbinding tussen de ledematen en het hoofd, dus tussen ons en Christus, en de verbinding van de ledematen onderling, dus tussen jij en u en ik, beide verbindingen, verticaal en horizontaal zijn vol heilige Geest! Wat belangrijk om vaak tegen elkaar te zeggen: Het is hier vol heilige Geest! Die heilige Geest laat agapé groeien, dat is: góddelijke liefde, onvoorwaardelijk en volmaakt. 5

7 6

8 Welkom en mededelingen Intochtslied Psalm 100:1, 2(m), 3(v), 4 Welkom op zondag 30 oktober 2011 De Bethelkerk wil een gemeenschap zijn van mensen, die zich door God geroepen weten. Een gemeenschap waar mensen Jezus Christus kunnen vinden, Hem leren volgen en leren verkondigen. Tot eer van God! Stil gebed, belijdenis van afhankelijkheid en Gods groet Antwoordlied Psalm voor Nu 84 - Opwekking 369 Christelijke levensregel: Efeziërs 4:2-6 Gebed dat we afsluiten met het gezongen Onze Vader (melodie Elly&Rikkert) Dienst van Gods Woord * Inleiding: Agapé-en lukt je niet van de ene op de andere dag... * Zingen: Gezang 477:1 * Uitleg van Gods woorden: De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! 1. Hoofd en lichaamsdelen Bijbellezing: 1 Korinte 12:12-14 Jezus (het hoofd) bestuurt en coördineert de christelijke gemeente (het lichaam). Wij allemaal, hoe verschillend ook, zijn door de doop aan Hem en aan elkaar verbonden! 2. Hoe functioneert Jezus lichaam?

9 a. Niemand is minder waard! Nederland 2011: achter-blijver, achter standswijken Bijbellezing: 1 Korinte 12: Álle lichaamdelen hebben elkaar nodig en vormen sámen Christus ene lichaam. b. Niemand is meer waard! Nederland 2011: concurrentie Bijbellezing: 1 Korinte 12: In de gemeente is het onmógelijk jezelf boven anderen verheven te voelen, omdat Gód het lichaam heeft samengesteld (vs24; 18). c. Allen zijn gelijkwaardig! Nederland 2011: onverdraagzaam Bijbellezing: 1 Korinte 12:24b-13:1 In de gemeente zijn we allen gelijk-waardig. Met alle onderlinge verschillen hebben we elkaar nodig en moeten we elkaar met dezelfde zorg omringen. 3. Onze boodschap leren uitdragen! a. In Nederland 2011 kunnen wij een boodschap zijn door te leren agapé-en. b. Theorie: - Doopgebed: De heilige Geest verzekert ons ervan dat Hij in ons wil wonen én ons tot levende ledematen van Christus wil maken. - Gedoopt - ondergedompeld (vs13)! - Galaten 5:22 - In de gemeente laat de heilige Geest agapé groeien! c. Praktijk: God informeert ons om ons te transformeren => toerusting (over a. de vrucht en b. de gaven van de Geest; 1Kor12: :1).

10 * Moment van bezinning - Zingen Gezang 477:2 Dankzegging en voorbede - We belijden zingend ons geloof (op de melodie van Gezang 135) Dienst van de offers: er wordt gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap en we brengen God ons lofoffer: Opwekking 576 We ontvangen Gods zegen die we be-amen. INFORMATIE Na de dienst: Ontmoeting met een kopje koffie, thee en limo. Persoonlijk gebed Heb je na de dienst behoefte aan een kort gesprek en gebed? Onder de gaanderij zijn 2 mensen daarvoor beschikbaar. De bedoeling is zo n ontmoeting maximaal 10 minuten te laten duren. CD: opnames van de diensten zijn verkrijgbaar bij de geluidstafel. ABC tje bij Preek 20 De gemeente: oefenplaats voor agapé! Groeien in geloof, Dick van Keulen, blz Activiteiten - Zeg van de week elke avond (voordat je in slaap valt) of s morgens (direct na het wakker worden) 20x hardop: God houdt van mij! Zijn er aan het eind van de week dingen die je opvallen? - Schrijf op wat je allemaal goed vindt aan jezelf. Lees de lijst dan hardop voor, dank God ervoor en wees er blij mee! - Schrijf situaties op waarin je dagelijks vanzelfsprekend mensen vertrouwt (bijvoorbeeld: arts, postbode). In welke situaties vind je het moeilijk mensen te vertrouwen? Waarom? Wees zo concreet mogelijk. - Is er iemand in uw omgeving die volgens jou best een beetje liefde kan gebruiken? Bid vandaag voor hem/haar. Verras hem/haar met een klein cadeautje (5 euro). - Tekst om te onthouden:

11 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus. (Efeze 4:15) Bezinning - Jezus Christus is als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is (Ef1:22-23). Wat is alles? Wat wordt bedoeld met kerk? Is er verband tussen Christus hoofd-zijn over beide? Zo ja, welke relatie? - Er zijn geen... mannen en vrouwen (meer). U bent allen één in Christus Jezus. (Gal3:28) Relativeert Paulus hier zelfs scheppingsverschillen? Waarom (niet)? - In de 19 e eeuw heetten gereformeerde christenen kleine luyden (=eenvoudige mensen, in bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijk opzicht). Vandaag horen velen van hen bij de (hoge) middenklasse. Is dat fout? Is dat erg? Noem (positieve en negatieve) gevolgen van deze verandering. - Wat zijn de drie grootste obstakels die jouw eigen groei in liefde in de weg staan? - De eenheid met Christus en tussen christenen onderling is een feit. Onze taak is om die eenheid te bewaren (Ef4:3). Noem concrete manieren waarop we dat zouden kunnen doen. Communicatie - Efeze 1:15-23 Prijs koning Jezus! - Galaten 3:25-29 Dank God voor de dubbele eenheid. - 1 Korinte 1:22-31 Beroem je (in gebed) op de Heer. - Romeinen 12:1-5 Bid God dat je je niet hoger voelt dan anderen. - Efeze 4:1-8 Eenheid is een feit: Hoera! ZONDAG PREEKPROGRAMMA (DEEL 2) KLEINE KRING (16.30 uur) 06nov De gaven van de Geest (DvK, hfdst 19) Doopzondag 13nov11 Maaltijd van de Heer Psalm 23 X 20nov De liefde als Persoon (DvK, hfdst 20) Herdenken van overledenen 27nov11 ds Peter Strating - Havenkerk/Den Haag Preekmateriaal is beschikbaar op en

12 Eros = lichamelijke liefde Philia = vriendschap Agapé = on-voorwaardelijke liefde voor 100% (Góddelijke liefde!) Wat is onze boodschap De 11 Agapé-en lukt je niet van de ene op de andere dag... De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! Wat is onze boodschap De 22

13 Gezang 477:1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, Wat is onze boodschap De 33 De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! Wat is onze boodschap De 44

14 1. Hoofd en lichaamsdelen Bijbellezing: 1 Korinte 12: Wat is onze boodschap De Hoe functioneert Jezus a. Niemand is minder waard! Bijbellezing: 1 Korinte 12: Wat is onze boodschap De 66

15 b. Niemand is meer waard! Bijbellezing: 1 Korinte 12: Wat is onze boodschap De 77 c. Allen zijn gelijkwaardig! Bijbellezing: 1 Korinte 12:24b- 13: Wat is onze boodschap De 88

16 3. Onze boodschap leren a. In Nederland 2011 kunnen wij een boodschap zijn door te leren agapé-en Wat is onze boodschap De 99 b. Theorie - Doopgebed: De heilige Geest verzekert ons ervan dat Hij in ons wil wonen én ons tot levende ledematen van Christus wil maken Wat is onze boodschap De Gedoopt = ondergedompeld

17 c. Praktijk: God informeert ons om ons te transformeren => toerusting (over a. de vrucht en b. de gaven van de Geest; 1Kor12: :1) Wat is onze boodschap De Wat is onze boodschap De 1212

18 Gezang 477:2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Wat is onze boodschap De 1313

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? Liefde in soorten (preek 19)

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? Liefde in soorten (preek 19) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? Liefde in soorten (preek 19) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie Voorwaarden

Nadere informatie

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? De doop met de Heilige Geest (preek 12)

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? De doop met de Heilige Geest (preek 12) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? De doop met de Heilige Geest (preek 12) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over:

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over: Samenhang Zondag 23 februari 2014 Inleiding koppelen aan videoboodschap Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band):

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Opwekking 334 Opwekking 710 Opwekking 518 Opwekking 553 Votum en zegengroet Zingen: Psalm

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Geloven doe je samen!

Geloven doe je samen! Geloven doe je samen! Bij deze preek horen gespreksvragen. Deze zijn apart te downloaden. Liturgiesuggesties: Opwekking 488 en Opwekking 167 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 Gezang 242; 2 en 3 1 Korinthiërs 12:

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Ik ben de hand en jij de voet

Ik ben de hand en jij de voet Ik ben de hand en jij de voet Aangepaste dienst Zondag 30 maart 2014 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 45 : 1 en 2 l Laat de kind' ren tot Mij komen, alle alle kind'ren Laat

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Preek. Thema Wat is onze boodschap? Nieuw leven door Jezus opstanding (preek 10)

Preek. Thema Wat is onze boodschap? Nieuw leven door Jezus opstanding (preek 10) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? Nieuw leven door Jezus opstanding (preek 10) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Preek. Thema Wat is onze boodschap? Een helikoptervlucht boven Gods boek (preek 2)

Preek. Thema Wat is onze boodschap? Een helikoptervlucht boven Gods boek (preek 2) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? Een boven Gods boek (preek 2) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie Voorwaarden

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Ontmoetingskerk zondag 24 mei 2015 - Pinksteren

Ontmoetingskerk zondag 24 mei 2015 - Pinksteren Ontmoetingskerk zondag 24 mei 205 - Pinksteren Doorwaai mijn kleine hof voorganger: ds. Hans van Walsum lector: Corine Platerink / organist: Kees de Keijzer m.m.v. de muziekgroep o.l.v. Hans Vliegenthart

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013

Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 23 juni 2013 Doop van Saar Poll, Daniël Jacobus Alexander Vosjan en Stijn Arjan Vliegenthart Voorganger: ds. Iemke Epema Orgel: Rudie Altelaar Muzikale meditatie:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy

Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy Voorganger: br. G. Siemons uit Steenwijk Medewerking: Kinderkoor Spirit o.l.v. Rachel Stuy Organist: André van Dijk en Adriaan Stuy Voorzang: Abba Vader Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Twee bronnen: Gods schepping en Gods boek (preek 1)

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Twee bronnen: Gods schepping en Gods boek (preek 1) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Twee bronnen: Gods schepping en Gods boek (preek 1) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie Voorwaarden

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst

Liturgie voor de doopdienst Liturgie voor de doopdienst op zondag 19 juli 2015 om 9.30 uur in De Ark Met medewerking van: ds. Thea de Ruijter Ada Wiegers, orgel Orgelspel Woord van welkom Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Nadere informatie

GEEF JEZELF IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS.

GEEF JEZELF IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS. GEEF JEZELF IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS. Liturgie Votum en groet Zingen: Psalm 92:1.2 Voorlezing van de wet Zingen: Psalm 92:3.4.7.8 Gebed Lezing van Gods Woord: 1 Kor. 12:4-27 Zingen; Gezang 120:1.2.3

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 18 augustus 2013 Doopdienst Thema: Ja en nee Paulineke Eigenhuis, voorganger Gerrit Blekkenhorst, orgel OVER DEZE DIENST Er zijn heel veel manieren

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Handelingen 2,33 - Pinksteren: voor of tegen Jezus

Handelingen 2,33 - Pinksteren: voor of tegen Jezus Handelingen 2,33 - Pinksteren: voor of tegen Jezus Liturgie Voorzang: Opwekking 334 / EL 382 Votum / Groet Zingen: Ps 67 Wet met Ezechiël 36,26-27 en Galaten 5,16-23 Zingen: LB 252,1.2 Gebed Schriftlezing:

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari 2012 - ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen In deze dienst wordt Sophie Boersma gedoopt & Vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Opwekking 672 Kinderopwekking 185 Gezang 125 : 1, 3, 4 en 5 Gezang 167

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Gebedsdienst bij een gedenkdag

Gebedsdienst bij een gedenkdag Gebedsdienst bij een gedenkdag bemoediging openingsvers Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

PINKSTEREN 24 mei 2015

PINKSTEREN 24 mei 2015 PINKSTEREN 24 mei 2015 kleur: rood voorganger: ds. Hans van Solkema m.m.v. de cantorij o.l.v. Rudie Altelaar organist: Piet Lievense DIENST VAN DE VOORBEREIDING voorbereiding - klokgelui, orgelspel, begroeting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Zondag 26 april 2015 doopdienst in de Ontmoetingskerk

Zondag 26 april 2015 doopdienst in de Ontmoetingskerk Zondag 6 april 05 doopdienst in de Ontmoetingskerk In deze dienst worden gedoopt: Jan Dirk Hakstege en Mila van der Kuijl Zelfs kleine kinderen zingen over U voorganger: ds. Hans van Walsum lector: Marja

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie