Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek. Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20)"

Transcriptie

1 W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? De gemeente: daar leer je agapé-en! (preek 20) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie Voorwaarden Dit materiaal valt onder een Creative Commons-licentie. Dat betekent dat je deze preek en bijbehorende materialen vrij mag gebruiken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding is verplicht; Uitsluitend voor niet-commercieel gebruik; Het is niet toegestaan afgeleide werken te maken van deze preek en de bijbehorende materialen en die te verspreiden; Ik stel het op prijs als je het mij laat weten wanneer je dit materiaal gebruikt. Een e- mail naar is voldoende. Ga voor meer informatie naar

2 Wat is onze boodschap? Preek 20 De gemeente: daar leer je agapé-en! - Inleiding: In oktober en november gaan de preken over liefde. We hoorden dat er drie soorten liefde zijn. Eros, dat is: lichamelijke liefde, erotiek. Philia, vriendschap met iemand, betrokkenheid, begaan zijn met daklozen. En agapé. Agapé is onvoorwaardelijke liefde voor 100%. Wie agapét, zegt: Wie je ook bent, ik wil er helemaal voor jou zijn! Agapé is dus góddelijke liefde, want Gód zegt tegen ons: Ik ben er helemaal voor jullie, voor jou, zonder voorwaarden vooraf! In de Bijbel lezen we dat ook gewone mensenkinderen als jij en ik kunnen agapé-en. Onvoorwaardelijk er helemaal voor anderen kunnen zijn, zoals God. Nu, dat lukt niet niet zomaar van de ene dag op de andere. Agapé-en moet je oefenen. Waar? Die oefenplek is: de christelijke gemeente, het lichaam van Christus. Dat wil ik in de preek duidelijk maken: de gemeente als oefenplaats, als trainingsveld om te leren agapé-en. Het thema van de preek is: De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! - Zingen: Gezang 477:1 - Uitleg van Gods woorden 1. Hoofd en lichaamsdelen Bijbellezing: 1 Korinte 12:12-14 a. Verkeersongeluk, je hoofd ernstig beschadigd, o heden, als dat maar geen gevolgen heeft voor de rest van je lichaam... Je hoofd is het zenuwcentrum van waaruit je armen en benen, je spraak, je alles bestuurd en gecoördineerd wordt. Zo bestuurt en coördineert Jezus als hoofd de christelijke gemeente. Hij zit op de troon rechts naast God zijn Vader en kán dus niet beschadigd worden. Als er iets aan zijn lichaam, de gemeente, mankeert, ligt dat nooit aan hem, maar altijd aan ons, ledematen van zijn lichaam. Mankeert er iets aan de gemeente van de Bethelkerk, dan ligt dat nooit aan Jezus, het Hoofd, maar aan óns, gemeenteleden. b. Trouwens, wie zijn precies de ledematen van Christus lichaam? Wij allemaal: senioren, volwassenen, jongeren, kinderen, baby s. Wij zijn állen gedoopt... en zijn dáárdoor één lichaam geworden. De doop verbindt ons allen zowel aan Jezus, het hoofd, als aan elkaar. Hoe verschillend we ook zijn! In Paulus tijd hadden Joden hun eigen godsdienst met 1 God, Jahwe, de HEER. Grieken waren een trots volk, toen ook al!, hadden hun eigen verfijnde cultuur. Beide volken keken op elkaar neer. Barbaren, die Joden! - Onbesneden heidenen, die Grieken! 1

3 Romeinse machthebbers vonden slaven niet meer dan gereedschap, en slaven beschouwden rijken dus als corrupte uitbuiters. Rare jongens, die Romeinen! De doop, schrijft Paulus, verbindt Joden aan Grieken, slaven aan vrije mensen, en verbindt die vier onderling zo verschillende groepen aan het ene hoofd, Jezus Christus. 2. Op welke manier functioneert het lichaam van Christus? a. Niemand is minder waard! De CITO-toets vertelt welk vervolgonderwijs voor kinderen na de basisschool geschikt is. Is de uitslag HAVO of VWO, ouders halen opgelucht adem. Maar is het VMBO, ze fronsen ze hun wenkbrauwen. Ze doen wel stoer, maar ondertussen... Wat moeten ze op die verjaardag straks zeggen, als tante Bets ernaar vraagt?! Hun kind is toch geen achterblijvertje?! Naast het woord achter-blijver zijn in Nederland achter-standswijken of vormen ouders en kinderen zogenaamde achter-standsgezinnen. Verschillen in schoolopleiding, werk en inkomen en lifestyle lijken steeds scherper te worden, zodat minderwaardigheidsgevoelens steeds erger worden. We lezen: 1 Korinte 12: In de gemeente, Christus lichaam, bestaan geen minder-waardige lichaamsdelen en hoeft dus ook niemand hier zich minder-waard of minder-waardig te voelen. Paulus maakt dat duidelijk door het beeld van het lichaam tot in het absurde door te voeren. Stel je voor dat je voet zou zeggen: Tjonge, die hand kan aanwijzen en beetpakken en zich ballen tot een vuist... Nou, dat kan ik allemaal niet, hoor! Zou ik wel bij het lichaam horen?! M n oor zegt: Wat kan dat oog toch veel! Kijken, kan ik niet! Knipperen, kan ik niet! Boos kijken, kan ik niet als oor. Heb jij wel eens een oor boos zien kijken?! Nou dan! Nee hoor, ik hoor niet bij het lichaam! Stel je dat eens even voor, schrijft Paulus, dat wordt toch een idioot lichaam?! Je hele lichaam zou oog zijn, een grote bal met een enorme pupil... Hoe moet je dan horen?! Of een levensgroot oor, waar moet je dan mee lopen?! Nee, je hebt verschillende lichaamdelen, die elkaar nodig hebben en sámen vormen ze een lichaam. Minder-waardige lichaamsdelen zijn er niet en niemand hoeft zich dus zo te voelen. b. Niemand is meer waard! Sleutelwoord in onze maatschappij is: concurrentie. Jongeren concurreren onderling met hun nieuwste mobieltje, scooters, merkkleding, Ipod en -pad, baan en inkomen. Dat hebben ze, denk ik, van mijn generatie geleerd. Wij concurreren met huizen, meubilair, vakanties, enzovoorts. Reklame op radio en tv speelt daar maar wat graag op in: meer, beter, mooier. Je denkt toch niet dat reklame tevreden mensen wil maken? Juist niet! Mensen moeten 2

4 óntevreden blijven... Binnen bedrijven heerst naijver en concurrentie tussen werknemers, terwijl bedrijven onderling elkaar ook op leven en dood beconcurreren. We lezen verder in 1 Korinte 12: In de gemeente hoeft het ene gemeentelid zich ook niet méér waard te voelen dan het andere. Het oog kan niet zeggen: Ach, handje, om met anderen contact te maken, om boos of vriendelijk te kijken, heb ik jou helemaal niet nodig! Dat ik bijvoorbeeld denk: Ach, de Bijbel uitleggen is toch veel belangrijker dan bijbelklas opruimen?! Dat kán helemaal niet, schrijft Paulus. Waaróm niet? Omdat Gód alle lichaamsdelen een plaats heeft gegeven. Als jij goed mensen kunt troosten, dan is dat een geschénk van God, een kadootje. Kun jij goed organiseren of leiding geven? Jouw talent heb je gekrégen! Gód heeft het lichaam samengesteld! Daarom zijn gevoelens van meer-waardig zijn uitgesloten. Paulus noemde dit ook toen t over een mínder-waardigheidscomplex ging. Vs 18: Gód heeft alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals híj dat wilde. Niemand minder-waardig; niemand meer-waardig, maar: c. Allen zijn gelijk-waardig! Nooit was er zoveel onverdraagzaamheid als tegenwoordig, denk ik. Een vrouw die huismoeder wil zijn, wordt meewarig aangekeken: Wérk jij niet?! Een vriendelijke man met een zachte stem zal wel homo zijn. Niet dat ik iets tegen negers heb, hoor, maar in de tram.... De gemiddelde leeftijd gaat voortdurend omhoog, maar een man van 40 wordt uitgescholden voor ouwe vent. Onze laatste lezing is 1 Korinte 12:24b-13:1 In de gemeente zijn we allen gelijk-waardig. Gelijk-waardig betekent natuurlijk niet dat er geen verschillen zijn. Joden blijven Joden en Grieken Grieken. Mannen verschillen van vrouwen. Iemand van 86 jaar verschilt van een puber. Vanaf vs 28 noemt Paulus zelfs een zekere rangorde: apostelen, profeten, leraren, enzovoorts. U, jij en ik zijn door de doop één lichaam geworden, maar ieder van ons heeft zijn en haar eigen karakter, kwaliteiten, hebbelijkheden, onhebbelijkheden, noem maar op. Een lichaam heeft allerlei onderdelen: een oor verschilt van een oog, en een oog van een been, en een been verschilt van m n nek. Enzovoorts. Ik kan misschien de Bijbel uitleggen, maar ik moet niet achter de piano gaan zitten. Dat kán ik wel, maar dat wordt 3x niks. De één heeft de gave van troosten, terwijl de ander goed een vergadering kan leiden. Zo is de gemeente veelkleurig, veelzijdig, onderling verschillend. 3

5 Wat bedoelt Paulus dan met gelijk-waardigheid? Gelijk-waardigheid betekent: elk ledemaat is zo waardevol dat t niet gemist kan worden. Jij niet, ik niet, niemand kan gemist worden. Wij vullen elkaar aan en alleen samen kunnen we Jezus lichaam zijn. Groot en klein, oud en jong: we zijn gelijk van waarde, we willen ook voor elkaar zorgen en zo samen een mooi lichaam zijn, Jezus lichaam, door de heilige Geest, tot Gods eer. Jongeren beseffen dat ze ouderen nodig hebben en ouderen waarderen jongeren om hun eigen gaven. Mannen en vrouwen hebben, met alle onderlinge verschillen, een gelijkwaardige plaats in de gemeente. Allochtonen en homo s zijn hier geen geen gediskrimineerde minderheden, maar worden opgevangen in open armen en open harten. 3. Onze boodschap leren uitdragen! a. Wat Paulus schrijft over de gemeente als lichaam van Christus heb ik net afgezet tegen de huidige samenleving. De maatschappij gebruikt het woordje achter : achter-blijver, achter-standswijk, achter- standsgezin, achter-lijk. Overal vindt een concurrentieslag plaats: tussen supermarkten en in jongerengroepen, of je nu op de Adrianalaan woont of op de Schiekade, broers en zussen, zelfs het becijferingssysteem op school is concurrentie. Verdraagzaamheid is in Nederland in 2011 volgens mij maar schijn. In zo n maatschappij heeft de christelijke gemeente een boodschap. Wat is onze boodschap? Wat is de relevantie van het Evangelie? Laat ik het zo zeggen: de christelijke gemeente is een boodschap. Althans, wij kunnen zo n boodschap zijn! Als lichaam van Christus mogen we namelijk een gemeenschap vormen waar niemand minder-waard is (of zich zo hoeft te voelen), waar niemand meerder-waard is (of zich zo hoeft te voelen), maar waar gelijk-waardigheid de norm is en de toon zet. b. Wij kunnen zo n boodschap zijn. Hoe? Door te leren agapé-en, door dat híer te leren, binnen de christelijke gemeente. Want waar in de wereld zou je t anders kunnen leren: onvoorwaardelijk en voor 100% van mensen houden?! Op welke manier kunnen we hier leren agapé-en? Nu, je hebt zowel theorie als praktijk. Over de theorie wil ik 3 dingen zeggen: - Eerst dit: de doop is voor Paulus heel belangrijk, dat zei ik al. Bij onze Doop werd o.m. dit gebeden: De heilige Geest verzekert ons ervan dat Hij in ons wil wonen én ons tot levende ledematen van Christus wil maken. De heilige Geest wil dus zo in mij wonen dat ik Jezus echt erken als hoofd dat mij leidt en coördineert en stuurt. En dat ik mij ook verbonden weet met alle andere ledematen, hoe anders dan ik ze ook zijn. De doop verbindt ons eerst met Jezus en dan ook met elkaar. 4

6 - Het tweede wat goed moeten beseffen is, hoe sterk God de heilige Geest is. In vs 13 staat dat wij allen zijn gedoopt (dat is: ondergedompeld) in één Geest en daardoor één lichaam geworden, en ook van één Geest doordrenkt. Ondergedompeld en doordrenkt zijn wel heel bijzondere woorden! - In de 3 e plaats, in Galaten 5:22 schrijft Paulus dat die heilige Geest in de gemeente een vrucht laat groeien. Wat is die vrucht van de Geest? De liefde! Welk woord zou in Galaten 5 staan? De vrucht van de Geest is: eros, philia of agapé? Omcirkel het juiste antwoord... Agapé. In de gemeente laat de heilige Geest agapé groeien, dat is: góddelijke liefde, onvoorwaardelijk en volmaakt. c. In preken gaat het vaak vooral over de theoretische kant van het geloof. Maar er is natuurlijk ook de praktijk en daar gaat het vooral om! Jezus wil notabene in ons wonen zodat Hij door ons heen zichtbaar en hoorbaar wordt. De gemeente heet niet voor niets: zijn lichaam! De Bijbel geeft ontzettend veel informatie. Maar dit vind ik zo belangrijk: God informeert ons om ons te transformeren, te veranderen in nieuwe mensen. Daar ging t vanmorgen over. Die praktisch kant kan, denk ik, nog veel beter aan de orde komen via toerusting. Een jaar of 10 geleden heb ik een aantal keren deze cursus gegeven in de Bethelkerk: Het liefdeleerproces, over de kunst om liefde te geven en te ervaren. Het is volgens mij de moeite waard deze cursus nog eens een keer te doen met een groep. Want als we een bezinningsproces willen starten over wie we zijn als gemeente, gaat het inderdaad om de vraag: wie heeft welke gaven en op welke manier kunnen die ingezet worden? Maar de vraag die daaraan vooraf gaat is: houd ik van de gemeente en hoe doe ik dat? Voor Paulus is de vrucht van de Geest, is agapé-liefde, belangrijker dan de gaven. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Vanmorgen wil ik de preek toch een beetje praktisch afsluiten. Jij,... (kind/jongere), bent door de doop verbonden met Jezus. En jij, u,... (volwassene/senior) ook. Verbonden met Jezus, zoals je arm of been verbonden is aan je hoofd. Het is goed om zo ook naar elkaar te kijken! Kijk jij eens naar je buurman of -vrouw. Jij en jij, u en zij, jullie zijn samen, verbonden aan elkaar. Door de doop zijn wij samen één lichaam geworden. De verbinding tussen de ledematen en het hoofd, dus tussen ons en Christus, en de verbinding van de ledematen onderling, dus tussen jij en u en ik, beide verbindingen, verticaal en horizontaal zijn vol heilige Geest! Wat belangrijk om vaak tegen elkaar te zeggen: Het is hier vol heilige Geest! Die heilige Geest laat agapé groeien, dat is: góddelijke liefde, onvoorwaardelijk en volmaakt. 5

7 6

8 Welkom en mededelingen Intochtslied Psalm 100:1, 2(m), 3(v), 4 Welkom op zondag 30 oktober 2011 De Bethelkerk wil een gemeenschap zijn van mensen, die zich door God geroepen weten. Een gemeenschap waar mensen Jezus Christus kunnen vinden, Hem leren volgen en leren verkondigen. Tot eer van God! Stil gebed, belijdenis van afhankelijkheid en Gods groet Antwoordlied Psalm voor Nu 84 - Opwekking 369 Christelijke levensregel: Efeziërs 4:2-6 Gebed dat we afsluiten met het gezongen Onze Vader (melodie Elly&Rikkert) Dienst van Gods Woord * Inleiding: Agapé-en lukt je niet van de ene op de andere dag... * Zingen: Gezang 477:1 * Uitleg van Gods woorden: De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! 1. Hoofd en lichaamsdelen Bijbellezing: 1 Korinte 12:12-14 Jezus (het hoofd) bestuurt en coördineert de christelijke gemeente (het lichaam). Wij allemaal, hoe verschillend ook, zijn door de doop aan Hem en aan elkaar verbonden! 2. Hoe functioneert Jezus lichaam?

9 a. Niemand is minder waard! Nederland 2011: achter-blijver, achter standswijken Bijbellezing: 1 Korinte 12: Álle lichaamdelen hebben elkaar nodig en vormen sámen Christus ene lichaam. b. Niemand is meer waard! Nederland 2011: concurrentie Bijbellezing: 1 Korinte 12: In de gemeente is het onmógelijk jezelf boven anderen verheven te voelen, omdat Gód het lichaam heeft samengesteld (vs24; 18). c. Allen zijn gelijkwaardig! Nederland 2011: onverdraagzaam Bijbellezing: 1 Korinte 12:24b-13:1 In de gemeente zijn we allen gelijk-waardig. Met alle onderlinge verschillen hebben we elkaar nodig en moeten we elkaar met dezelfde zorg omringen. 3. Onze boodschap leren uitdragen! a. In Nederland 2011 kunnen wij een boodschap zijn door te leren agapé-en. b. Theorie: - Doopgebed: De heilige Geest verzekert ons ervan dat Hij in ons wil wonen én ons tot levende ledematen van Christus wil maken. - Gedoopt - ondergedompeld (vs13)! - Galaten 5:22 - In de gemeente laat de heilige Geest agapé groeien! c. Praktijk: God informeert ons om ons te transformeren => toerusting (over a. de vrucht en b. de gaven van de Geest; 1Kor12: :1).

10 * Moment van bezinning - Zingen Gezang 477:2 Dankzegging en voorbede - We belijden zingend ons geloof (op de melodie van Gezang 135) Dienst van de offers: er wordt gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap en we brengen God ons lofoffer: Opwekking 576 We ontvangen Gods zegen die we be-amen. INFORMATIE Na de dienst: Ontmoeting met een kopje koffie, thee en limo. Persoonlijk gebed Heb je na de dienst behoefte aan een kort gesprek en gebed? Onder de gaanderij zijn 2 mensen daarvoor beschikbaar. De bedoeling is zo n ontmoeting maximaal 10 minuten te laten duren. CD: opnames van de diensten zijn verkrijgbaar bij de geluidstafel. ABC tje bij Preek 20 De gemeente: oefenplaats voor agapé! Groeien in geloof, Dick van Keulen, blz Activiteiten - Zeg van de week elke avond (voordat je in slaap valt) of s morgens (direct na het wakker worden) 20x hardop: God houdt van mij! Zijn er aan het eind van de week dingen die je opvallen? - Schrijf op wat je allemaal goed vindt aan jezelf. Lees de lijst dan hardop voor, dank God ervoor en wees er blij mee! - Schrijf situaties op waarin je dagelijks vanzelfsprekend mensen vertrouwt (bijvoorbeeld: arts, postbode). In welke situaties vind je het moeilijk mensen te vertrouwen? Waarom? Wees zo concreet mogelijk. - Is er iemand in uw omgeving die volgens jou best een beetje liefde kan gebruiken? Bid vandaag voor hem/haar. Verras hem/haar met een klein cadeautje (5 euro). - Tekst om te onthouden:

11 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus. (Efeze 4:15) Bezinning - Jezus Christus is als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is (Ef1:22-23). Wat is alles? Wat wordt bedoeld met kerk? Is er verband tussen Christus hoofd-zijn over beide? Zo ja, welke relatie? - Er zijn geen... mannen en vrouwen (meer). U bent allen één in Christus Jezus. (Gal3:28) Relativeert Paulus hier zelfs scheppingsverschillen? Waarom (niet)? - In de 19 e eeuw heetten gereformeerde christenen kleine luyden (=eenvoudige mensen, in bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijk opzicht). Vandaag horen velen van hen bij de (hoge) middenklasse. Is dat fout? Is dat erg? Noem (positieve en negatieve) gevolgen van deze verandering. - Wat zijn de drie grootste obstakels die jouw eigen groei in liefde in de weg staan? - De eenheid met Christus en tussen christenen onderling is een feit. Onze taak is om die eenheid te bewaren (Ef4:3). Noem concrete manieren waarop we dat zouden kunnen doen. Communicatie - Efeze 1:15-23 Prijs koning Jezus! - Galaten 3:25-29 Dank God voor de dubbele eenheid. - 1 Korinte 1:22-31 Beroem je (in gebed) op de Heer. - Romeinen 12:1-5 Bid God dat je je niet hoger voelt dan anderen. - Efeze 4:1-8 Eenheid is een feit: Hoera! ZONDAG PREEKPROGRAMMA (DEEL 2) KLEINE KRING (16.30 uur) 06nov De gaven van de Geest (DvK, hfdst 19) Doopzondag 13nov11 Maaltijd van de Heer Psalm 23 X 20nov De liefde als Persoon (DvK, hfdst 20) Herdenken van overledenen 27nov11 ds Peter Strating - Havenkerk/Den Haag Preekmateriaal is beschikbaar op en

12 Eros = lichamelijke liefde Philia = vriendschap Agapé = on-voorwaardelijke liefde voor 100% (Góddelijke liefde!) Wat is onze boodschap De 11 Agapé-en lukt je niet van de ene op de andere dag... De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! Wat is onze boodschap De 22

13 Gezang 477:1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, Wat is onze boodschap De 33 De gemeente: dáár leer je agapé-en (als t goed is...)! Wat is onze boodschap De 44

14 1. Hoofd en lichaamsdelen Bijbellezing: 1 Korinte 12: Wat is onze boodschap De Hoe functioneert Jezus a. Niemand is minder waard! Bijbellezing: 1 Korinte 12: Wat is onze boodschap De 66

15 b. Niemand is meer waard! Bijbellezing: 1 Korinte 12: Wat is onze boodschap De 77 c. Allen zijn gelijkwaardig! Bijbellezing: 1 Korinte 12:24b- 13: Wat is onze boodschap De 88

16 3. Onze boodschap leren a. In Nederland 2011 kunnen wij een boodschap zijn door te leren agapé-en Wat is onze boodschap De 99 b. Theorie - Doopgebed: De heilige Geest verzekert ons ervan dat Hij in ons wil wonen én ons tot levende ledematen van Christus wil maken Wat is onze boodschap De Gedoopt = ondergedompeld

17 c. Praktijk: God informeert ons om ons te transformeren => toerusting (over a. de vrucht en b. de gaven van de Geest; 1Kor12: :1) Wat is onze boodschap De Wat is onze boodschap De 1212

18 Gezang 477:2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Wat is onze boodschap De 1313

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? De doop met de Heilige Geest (preek 12)

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? De doop met de Heilige Geest (preek 12) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? De doop met de Heilige Geest (preek 12) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook?

Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook? Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om 09.30 uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook? Samen met kinderen en leerkrachten uit groep 1 t/m 4 van C. B. S. De Bron Peter Wagenaar: Orgel, Piano

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? Liefde in soorten (preek 19)

Preek W W W. P A S T O R E R I K. N L. Thema Wat is onze boodschap? Liefde in soorten (preek 19) W W W. P A S T O R E R I K. N L Preek Thema Wat is onze boodschap? Liefde in soorten (preek 19) Inhoud Preek Liturgie / luisterwijzer Kinderluisterwijzer Beelden van de Powerpoint-presentatie Voorwaarden

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Verkondiging Lied: Gezang 477 Geloofsbelijdenis Lied: Gezang 95:3 Gebed Inzameling van de gaven Lied: Psalm 33: 7,8 (NB) Zegen

Verkondiging Lied: Gezang 477 Geloofsbelijdenis Lied: Gezang 95:3 Gebed Inzameling van de gaven Lied: Psalm 33: 7,8 (NB) Zegen Liturgie zondagavond 1 mei 2016 Binnenkomst kerkenraad Muzikale inleiding Welkom en mededelingen Lied: Op Toonhoogte 216 Stil gebed Bemoediging en Groet Lied: Psalm 89: 6,8 (NB) Gebed Schriftlezing: Efeziërs

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Pinksteren 2017 Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Goede Herderkerk * 4 juni 2017 m.m.v. de Protestantse Cantorij o.l.v. Theo Strik Nico Fierloos, orgel * ds. Huub Smeets, voorganger Voor de dienst:

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over:

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over: Samenhang Zondag 23 februari 2014 Inleiding koppelen aan videoboodschap Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer viering Heilig Avondmaal

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer viering Heilig Avondmaal Liturgie zondag 10-09-2017 09.30 uur ds J.J. Meijder viering Heilig Avondmaal Thema: gehecht aan de Heer Votum zingen: Gezang 168 (1 x allen, 2 x in 2 groepen) Vredegroet van God Zingen: Opwekking 797

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen

Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen De Emmaüsgangers Doop van Leah Michelle Petter Op de tafel achter in de kerk liggen gekleurde briefjes. Daarop kunt

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente.

Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst van de Wijkgemeente Martinikerk en de Tehuisgemeente. Contact Hebt u vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek, neem dan gerust contact op of spreek iemand

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog!

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog! Zondag 5 februari 2017 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Bertine van de Weg Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Henk de Gooijer Lector: Jeroen Mensink Koster: Pim van der Strate Lied voor

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus,

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus, 1 Preek over 1 Korintiërs 12:31 Geliefden in Christus, Lesgeven is een talent. Elke dag bezig zijn met kleuters die je onder controle moet zien te houden, dat lijkt me een hele klus. Lesgeven is een talent.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Geloven doe je samen!

Geloven doe je samen! Geloven doe je samen! Bij deze preek horen gespreksvragen. Deze zijn apart te downloaden. Liturgiesuggesties: Opwekking 488 en Opwekking 167 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 Gezang 242; 2 en 3 1 Korinthiërs 12:

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Handelingen 2 vers 29 t/m 41 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gezang 477 vers 1 en 2 (Liedboek) Lied 315 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Welkom bij Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Breng ons samen Sela U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden.

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Voorganger: ds. Corien Veenhuizen Organist: Els Dijkerman 1 Toenadering

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

DOOPDIENST. Zondag 31 mei 2015

DOOPDIENST. Zondag 31 mei 2015 DOOPDIENST Zondag 31 mei 2015 Zingen vooraf: Lied 218: 1 t/m 5 1. Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 2. Dank U voor deze mooie

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Welkom en mededelingen Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Stil gebed Votum en groet van Sela Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte laat niet

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent 7 december 2014 doopdienst voorganger: ds. N.J. Pronk organist: René van Dijken ouderling: mevr. J. de Greef

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Miranda van Bloemendaal. Herald Michiel Bokkers

Miranda van Bloemendaal. Herald Michiel Bokkers Orde van dienst voor de eredienst waarin het huwelijk van Miranda van Bloemendaal & Herald Michiel Bokkers zal worden bevestigd en ingezegend. Donderdag 28 september 2017 Aanvang: 15.00 uur Kruiskerk Nijkerk

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Ik ben de hand en jij de voet

Ik ben de hand en jij de voet Ik ben de hand en jij de voet Aangepaste dienst Zondag 30 maart 2014 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 45 : 1 en 2 l Laat de kind' ren tot Mij komen, alle alle kind'ren Laat

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie