Inhoud. Deel 1 Noodzaak, definities, theorie. Ruth Hammelburg, Wiebe Jan Lubbers en Noks Nauta. Noks Nauta en Ruth Hammelburg. Noks Nauta.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Deel 1 Noodzaak, definities, theorie. Ruth Hammelburg, Wiebe Jan Lubbers en Noks Nauta. Noks Nauta en Ruth Hammelburg. Noks Nauta."

Transcriptie

1 IX 1 Inleiding Ruth Hammelburg, Wiebe Jan Lubbers en I Deel 1 Noodzaak, definities, theorie 2 Waarom samenwerken in de zorg en wat is samenwerken? en Ruth Hammelburg 3 Noodzaak voor samenwerking Noodzaak vanuit de praktijk Noodzaak vanuit onderzoek Definities, terminologie en meten van samenwerking Definities en termen Soorten communicatie Meten van samenwerking Complexiteit van samenwerken, het speelveld De complexiteit van samenwerken in de zorg Het speelveld De positie van de patiënt Samenwerking middels informaticatechnologie Helianthe Kort 6.1 Inleiding Health informatics Telehealth DSS Theorie over samenwerking Welke theorieën? Theorieën op organisatieniveau Theorieën op persoonlijk en teamniveau Gevolgen van beter samenwerken Samenwerken bij richtlijnontwikkeling Ruth Hammelburg 8.1 Inleiding Belemmeringen Praktische tools

2 X 9 Samenwerken in teams Chantal Savelsbergh en 9.1 Wat is een team? Functioneren van teams Noodzaak van teamwork Wetenschappelijk onderzoek naar teamfunctioneren Bedrijfscultuur en samenwerking Wiebe Jan Lubbers en Ruth Hammelburg 10.1 Belang van cultuur Definities Drie benaderingen van aspecten van cultuur Gevolgen van cultuur voor samenwerking Aandachtspunten Sociaalpsychologische factoren bij samenwerken Wat zijn sociaalpsychologische factoren? Persoonlijke factoren Identiteit en status Verantwoordelijkheden Afhankelijkheid Vertrouwen Juridisch perspectief op samenwerken Diederik van Meersbergen 12.1 Juridisch perspectief De Wet BIG De Kwaliteitswet zorginstellingen Juridische gevolgen van onvoldoende samenwerking Tot slot Dilemma s bij samenwerking Inleiding Twee voorbeelden Omgaan met dilemma s II Deel 2 Leren samenwerken, praktische tools 14 Leren samenwerken, kan dat? Ruth Hammelburg 14.1 Wát moeten we leren als het gaat over samenwerken? De basis voor leren samenwerken Zoektocht naar het gebruik van modellen voor samenwerken Opleiding en nascholing Het management van zorginstellingen

3 XI 14.6 Samenwerken bij richtlijnontwikkeling Samenvattend: sleutelbegrippen in deel De KNMG-Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg Paul Rijksen 15.1 Inleiding De Handreiking en de praktijk Hoe verder? Tot slot Zoektocht naar het gebruik van modellen voor samenwerken Wiebe Jan Lubbers en Ruth Hammelburg 16.1 Inleiding Wanneer welk model? Intermezzo: het patiëntenperspectief Vragen bij effectief samenwerken Twee basale overlegvormen: consultatie en multidisciplinair overleg Tot slot een overweging Samenwerken en leren binnen onderwijs en training, hoe doe je dat? Monique Bekker 17.1 Inleiding Samenwerkend leren Samenstellen van groepjes De docent Sociale vergelijking Het succes verklaard Samenwerken en begeleiden Samenvatting Begeleide intervisie: leren samenwerken in de nascholing Chris Rietmeijer 18.1 Inleiding Begeleide intervisie, de methode Thema s die veel in intervisie van aio s worden besproken Intervisiemodellen Ontwikkelingen Geaccrediteerde nascholing Leren samenwerken op afdelingen en in teams Chantal Savelsbergh en 19.1 Inleiding Teambuilding en teamleren Afdelingsteams van zorginstellingen, kenmerken en uitdagingen voor samenwerken

4 XII 19.4 Praktische adviezen voor het starten van een team, aannemen van nieuwe medewerkers, afspraken over samenwerken Tot slot Clinical governance en een cultuur continu gericht op verbeteren Wouter A. Keijser 20.1 Inleiding Autonomie en verantwoordelijkheid Fundamenten Combinatie Praktijkervaringen Verantwoord Werkvormen voor multidisciplinaire bijeenkomsten en Ruth Hammelburg 21.1 Inleiding Werkvormen naar doelstelling Werkvormen Samenwerking in zorgorganisaties en de rol van het management Gabriëlle Verbeek 22.1 Inleiding Typologie van organisaties in de zorg Samenwerking rondom de individuele cliënt Drijfveren voor samenwerking bij professionals Conclusie Samenwerken in richtlijnontwikkeling Ruth Hammelburg en 23.1 Inleiding Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke Lage Rugklachten Haring tool Organisatie en samenwerken bij richtlijnontwikkeling III Deel 3 Inspirerende voorbeelden van samenwerking in de praktijk 24 Samenwerking in de praktijk, waar letten we op? Wiebe Jan Lubbers 24.1 Vragen rondom de samenwerking van de zorg Een aantal belangrijke tendensen in de gezondheidszorg Hoe komen deze tendensen in de volgende hoofdstukken terug? Samenwerking vanuit een patiëntenperspectief Ton den Teuling

5 XIII 26 Samenwerking eerste en tweede lijn in Heuvelland Guy Schulpen en Hans Fiolet 26.1 Samenwerking werkt Het gezamenlijk consult huisarts en specialist Implementatie Geleerde lessen Toekomst? Conclusies IJburg, wijk zonder scheidslijnen tussen zorg en welzijn Jolanda Buwalda en Rob Smeenk 27.1 SAG gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk Het uitgangspunt van de SAG is op geheel eigen wijze verder ontwikkeld op IJburg De toolkit Samen Beter Doen (voor professionals) Resultaten: betrokkenheid cliënt, arbeidssatisfactie hulpverlener, kwaliteit gezondheid en kosten Hogere betrokkenheid cliënt en arbeidssatisfactie hulpverlener? Leidt deze aanpak tot betere gezondheid, betere kwaliteit van geleverde hulp en zorg? Leidt deze aanpak ook tot lagere zorgkosten? Slot Arbocuratieve samenwerking Liesbeth Smits en Kees de Kock 28.1 Inleiding Gezondheid Werk is belangrijk De bedrijfsarts De eerste lijn en werk Praktische problemen Relationele factoren Organisatorische en structurele aspecten Samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts Korte lijnen tussen gezondheid en werk Positie bedrijfsarts Resultaten Discussie/hoe verder Samenwerken op afstand met inzet van ehealth Helianthe Kort 29.1 ehealth is niet meer weg te denken Health buddy Tele-COPD Telehealth bij hartfalen Opvattingen over ehealth

6 XIV 30 Ketenzorg en transmurale afspraken Loes Meijer en Mariëtte Oostindiër 30.1 Inleiding Medisch coördinerende centra Wat betekent dat voor het voorbeeld: de RTA-prostaatdiagnostiek Initiatie van een RTA Conceptie van een RTA Geboorte van een RTA Opgenomen in de familie van richtlijnontwikkelaars Samenwerking tussen eerste en tweede lijn De 360 -methode bij richtlijnontwikkeling Ruth Hammelburg 31.1 Waarom de 360 -methode? Wat is 360 -based richtlijnontwikkeling? Ontstaan van de 360 -based methode voor richtlijnontwikkeling De 360 -methode bij het project De continuïteit van de zorg voor mensen met kanker Samenvatting Toekomst Netwerkzorg COPD Waterland Kees van der Plas 32.1 Voorgeschiedenis project Netwerkzorg COPD Waterland Toekomstbestendige regionale samenwerkingsstructuur Nascholing, implementatie, regionale werkafspraken Resultaten Wat ging minder goed? Succesfactoren Goede levenseindezorg kwetsbare oudere vergt proactieve zorgplanning Yvonne G. van Ingen 33.1 Inleiding Proactieve zorg voor kwetsbare ouderen Advance care plan als onderdeel van Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) Bewustwording Individueel zorgplan Hoofdbehandelaarschap Afsluiting De kunst van het verbindend organiseren Pim Valentijn en Marc Bruijnzeels 34.1 Inleiding De kloof tussen ideaal en praktijk Verbindend organiseren vraagt meesterschap Botsende belangen in een veranderproces

7 XV 34.5 Van buiten naar binnen kijken Conclusie (toekomstgericht verbindend organiseren) Samenwerken in de ggz: kopzorgen? Fred Koster, Marcella Petri en Nils Stoll 35.1 Inleiding Achtergrond Vicino NHN Stand van zaken na bijna een jaar Openstaande uitdagingen Succesfactoren Vicino NHN Conclusie Formele en informele vormen van samenwerking Antoinette Bont en Marlies Maaijen 36.1 Inleiding Waarom nu? Over netwerken en vertrouwen Van teams naar netwerken; oefenen met vertrouwen Conclusie IV Deel 4 Samenwerking toen, samenwerking morgen 37 Veranderende samenwerking in de toekomst: geleerde lessen of stip op de horizon Wiebe Jan Lubbers 37.1 Van verleden en heden naar toekomst van samenwerken Leeswijzer Geschiedenis van de samenwerking tussen huisarts en specialist Wil van den Bosch 38.1 Inleiding Verleden Communicatie Gezamenlijke consulten NHG Organisatie van zorg: perspectief van samenwerking in verleden en heden Cor Spreeuwenberg 39.1 Inleiding Samenwerking in het verleden De eerste lijn Complexere samenwerkingssituaties Werken als netwerkorganisatie Heroriëntatie van de gezondheidszorg Medische opleidingen en beroepsuitoefening in verleden en heden Lode Wigersma 40.1 Inleiding

8 XVI 40.2 Organisatie opleidingen Modernisering: CanMEDS-competenties Structuur en indeling beroepen en opleidingen heroverwegen Samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling Conclusie Nieuwe ontwikkelingen in de zorg Samenwerking en schaarste Guus Schrijvers 41.1 Inleiding Wetenschappelijke kennis Toenemende schaarste en samenwerking ehealth en samenwerking Tot slot Marktwerking in de zorg: Gevolgen tot nu toe en de toekomst Guus Schrijvers 42.1 Inleiding Preventie niet uit de zorgverzekeringswet te betalen Huisartsen varen wel bij marktwerking Ziekenhuizen kennen zes markten Acute zorg: vooral concurrentie op de zorginkoopmarkt De oncologische zorg: alleen behandeling concentreren De electieve zorg: hier is concurrentie goed mogelijk Geboortezorg: marktwerking als dreigement Chronische zorg: consultatie is een aparte markt Geestelijke gezondheidszorg: wat is het product? Nabeschouwing Bekostiging van de zorg Hans Duits, Daniëlle Berndsen en Femke Keijzer 43.1 Inleiding Financiering en uitgaven aan zorg Bekostigingsstructuur: een overzicht Uitdagingen op weg naar beheersbare zorgkosten Komen tot een win-winsituatie Demand supply chain management Roelof Ettema en Marlou de Kuiper 44.1 Inleiding Veranderingen in de afstemmingsvraag in de zorg De afstemmingsvraag volgens demand supply chain management DSCM voor de gezondheidszorg De afstemmingsvraag in het licht van zelfmanagement en participatie Autonomie en hulpbronnen Vraag, probleem of crisis Tot slot

9 XVII 45 Samenwerking door nieuwe technologieën Helianthe Kort 45.1 Inleiding Van ontdekken naar toepassen econsult Twitter-poli Samenwerken om nieuwe technologieën effectief te kunnen invoeren Tot besluit Bijlagen Literatuur Register

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars

Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars Verkennende analyse van de rol van PGO-organisaties in een zorgstelsel met marktwerking Trudi Nederland Dick Oudenampsen Sandra ter Woerds December 2007 Inhoud

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Drs. J. (Johan) ter Maaten Manager Bedrijfsvoering Cardea Jeugdzorg B. (Bas) van der Hoorn Psychiater, directeur Zorg Palier (Forensisch

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen

Een ziekte komt zelden alleen Een ziekte komt zelden alleen Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn Vilans Ruth Pel Littel Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Co- en Multimorbiditeit:

Nadere informatie

ehealth, verder dan je denkt

ehealth, verder dan je denkt ehealth, verder dan je denkt ehealth/cover ehealth-monitor 2013 ehealth, verder dan je denkt ehealth-monitor 2013 Auteurs: Johan Krijgsman Jolanda de Bie Arina Burghouts Judith de Jong Geert-Jan Cath

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundige

Beroepsprofiel verpleegkundige Beroepsprofiel verpleegkundige DEEL 3 Beroepsprofiel verpleegkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 3 V&V 2020 Deel 3 Beroepsprofiel verpleegkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 3 Beroepsprofiel

Nadere informatie

Casemanagement: van idee naar model

Casemanagement: van idee naar model Casemanagement: van idee naar model Wat doet Frieslab? Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg,

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 In opdracht van het bestuur V&VN-SPV: J. Boon J. Derks HVA 5-11-2013

Nadere informatie

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Signalering ethiek en gezondheid 2009 Centrum voor ethiek en gezondheid Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie