meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &"

Transcriptie

1 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

2

3 De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

4 Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk EG UTRECHT t: (030) f: (030) w: Contactpersonen Franchising: Louise de Gier e: Evert van Gelderen e: Maarten Heintges e: Vanzelfsprekend is de inhoud van deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gebracht. De informatie in deze brochure bevat echter geen juridisch advies. Voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen. De informatie in deze brochure wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Noch de genoemde contactpersonen noch De Gier Stam & Advocaten kunnen derhalve enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze brochure verstrekte informatie aanvaarden. De Gier Stam & Advocaten stelt het op prijs indien u eventueel aangetroffen onjuistheden, onvolkomenheden of ontbrekende maar relevante informatie via meldt aan de hierboven genoemde contactpersonen.

5 Inleiding Franchising is overal om ons heen. Loop door een willekeurige Nederlandse of buitenlandse stad en het duurt niet lang of je ziet allerlei vertrouwde supermarkten, winkels en horecagelegenheden. In de mode- en cosmeticabranches wordt veel gebruik gemaakt van franchising. Maar ook in de dienstverlening komt franchising voor. De gemiddelde consument ziet deze vestigingen als onderdeel van een keten. Die keten kan op verschillende manieren zijn georganiseerd. De winkels kunnen behoren tot het hoofdbedrijf zelf, zogenaamde filialen of company stores. Ze kunnen ook worden gedreven door zelfstandige ondernemers. Dat laatste gebeurt vaak door middel van franchising. Franchising kan de betrokken partijen diverse voordelen bieden. De zelfstandige ondernemer, de franchisenemer, hoeft niet op eigen kracht naamsbekendheid op te bouwen. Hij kan meeliften op de bekendheid van de ontwikkelaar c.q. exploitant van de franchiseformule, de franchisegever. Een ander voordeel is dat de franchisenemer geen eigen distributienetwerk hoeft op te zetten. De hoogte van de benodigde investeringen kan op basis van de ervaringen van de franchisegever meestal beter worden geschat. Een bank zal eerder bereid zijn een financiering te verstrekken voor een formule die reeds zijn succes heeft bewezen. Ook de franchisegever kan baat hebben bij een franchiseconstructie. Hij hoeft minder eigen kapitaal te investeren om de formule uit te breiden. Als uitgangspunt zijn de franchisenemers namelijk financieel zelfstandig en dus zelf verantwoordelijk voor de benodigde investeringen. De franchisegever loopt zodoende minder risico. Het feit dat de franchisenemer een zelfstandig ondernemer is, kan bijdragen aan zijn inzet. De franchisenemer heeft er immers een direct belang bij dat zijn eigen zaak goed draait. De Gier Stam & pagina 3

6 Franchising is dus een bekend fenomeen dat bedrijfseconomische voordelen kan bieden. Maar wat is het nu precies in juridische zin? Aan welke regels moeten bedrijven betrokken bij een franchiserelatie zich houden? In deze brochure zullen we 10 vragen beantwoorden over de belangrijkste juridische aspecten van franchising. Dat zijn de volgende: 1. Wat is franchising? 2. Waar is franchising geregeld in de wet? 3. Waaraan moeten partijen denken bij het aangaan van een franchiseovereenkomst? 4. Wat wordt bepaald in een franchiseovereenkomst? 5. In hoeverre is de franchisegever aansprakelijk voor een tegenvallende omzet? 6. Wat heeft het mededingingsrecht te maken met franchising? 7. Mag een franchisenemer ook via internet handelen? 8. Hoe eindigt de franchiseovereenkomst? 9. Hoe ver mag een non-concurrentiebeding reiken? 10. Wat gebeurt er bij franchising en een gehuurd pand? De Gier Stam & pagina 4 De 10 meest gestelde vragen over

7 1. Wat is franchising? Er geldt in Nederland geen officiële, algemeen erkende juridische definitie van franchising. Bij partijen die er veel mee te maken hebben, bijvoorbeeld belangenorganisaties, bestaat wel een zekere consensus over wat franchising is. En over welke elementen minimaal aanwezig moeten zijn, wil er sprake van zijn. Franchising kan worden gedefinieerd als een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers 1. Dat is een hele mond vol. Kort gezegd is franchising een samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers. Bij die samenwerking zijn enerzijds de franchisegever en anderzijds de franchisenemers betrokken. De franchisegever exploiteert een zakelijk concept: de franchiseformule. Hij is houder van een merk, handelsnaam en/of andere intellectuele eigendomsrechten. In het kader van de samenwerking stelt de franchisegever zijn formule, inclusief merk of handelsnaam, tegen betaling van een vergoeding ter beschikking aan de franchisenemer. Hij verleent daarop een gebruiksrecht, ofwel licentie. De franchisenemer kan met gebruikmaking van de formule van de franchisegever een eigen bedrijf exploiteren. Dat kan bestaan uit het verkopen van producten of het leveren van diensten. Door de franchiseconstructie handelt de franchisenemer weliswaar onder de merk- of handelsnaam van de franchisegever, maar juridisch en financieel is hij een zelfstandig ondernemer. Vaak zal het publiek zich niet eens bewust zijn, dat een bepaalde vestiging van een bekend merk in feite het bedrijf is van een franchisenemer. En dus niet een filiaal van de franchisegever. 1 Deze definitie is overgenomen uit de Europese Erecode Inzake Franchising, zie hierover vraag 2. Franchising De Gier Stam & pagina 5

8 Franchising gaat verder dan het enkel in gebruik geven van een merk of handelsnaam. Bij franchising moet de franchisenemer zich naast de afspraken over het gebruik van het merk of de handelsnaam houden aan allerlei voorschriften en richtlijnen met betrekking tot de formule. Deze zijn vaak tot in detail beschreven in een handboek. Het doel daarvan is het bereiken van een uniforme uitstraling, overal hetzelfde niveau van kwaliteit en service, etc. In de mate van gedetailleerdheid van een formule bestaan gradaties, variërend van zogenaamde hard franchise, waarbij de franchisenemer zich strikt aan een uitgewerkte formule moet houden, tot soft franchise waarbij de franchisenemer over het algemeen meer vrijheid heeft. In de regel zorgt de franchisegever voor voortdurende commerciële en technische ondersteuning en begeleiding bij de bedrijfsvoering van de franchisenemer. Hij deelt zijn opgebouwde knowhow met de franchisenemer ten behoeve van een optimale exploitatie van de formule. Kortom, kenmerkende elementen van franchising zijn: een zakelijk concept de franchiseformule voor de verkoop van producten of de levering van diensten onder een merk of handelsnaam; een gebruiksrecht (licentie) op deze franchiseformule inclusief merk, handelsnaam of andere intellectuele eigendomsrechten en een verplichting om deze conform door de franchisegever bepaalde voorwaarden en richtlijnen te gebruiken; een min of meer duurzame samenwerking op basis van een overeenkomst; franchisegever en franchisenemer zijn juridisch en economisch zelfstandige partijen; voortdurende ondersteuning en begeleiding, maar ook controle door de franchisegever van de franchisenemer om de uniforme uitstraling, identiteit en het imago van de franchiseorganisatie te waarborgen; een handboek, waarin de werking van de franchiseformule is beschreven; een vergoeding, franchisefee, te betalen door franchisenemer aan franchisegever, bijvoorbeeld een percentage van de omzet. De Gier Stam & pagina 6 De 10 meest gestelde vragen over

9 Waar is franchising geregeld in 2. de wet? In Nederland bestaat geen specifieke wet voor franchising. Dit betekent echter niet dat er geen regels voor franchising gelden. Bij franchising spelen meerdere rechtsgebieden en dus verschillende wetten een rol. Het algemene verbintenissenrecht (ook wel overeenkomstenrecht genoemd), zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek, geeft (aanvullende) regels waaraan de franchiseovereenkomst moet voldoen. Aspecten die betrekking hebben op intellectuele eigendom (merken, handelsnamen, auteursrechten), mededinging of huur worden door de daarvoor bestemde wetten beheerst. Zie onze andere brochures met de 10 meest gestelde vragen, zoals die over het auteursrecht, het merkenrecht en het handelsnaamrecht. Franchising lijkt enigszins op een andere samenwerkingsvorm, namelijk die van de agentuur. In een agentuurrelatie bemiddelt de handelsagent ( de vertegenwoordiger ) voor zijn opdrachtgever (de principaal) bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen laatstgenoemde en een klant. De handelsagent verkoopt normaliter echter niet zelf het product of levert niet zelf de dienst waarvoor hij bemiddelt. Dat doet de franchisenemer wel. Voor agentuur bestaat in tegenstelling tot franchising specifieke wettelijke regelgeving. Er zijn situaties denkbaar waarbij de franchiseconstructie samenvalt met agentuur, zodat die regels van toepassing zijn. Naast wetten zijn uiteraard ook rechterlijke uitspraken van belang. Er bestaat veel jurisprudentie die relevant is voor franchising of waarin een franchiserelatie onderwerp van geschil is. Zowel op Europees als Nederlands niveau en afkomstig van verschillende rechterlijke instanties. Uit die rechtspraak is bijvoorbeeld de regel voortgekomen, dat de franchisegever een zorgplicht heeft tegenover de franchisenemer. Dit is een open regel die per geval nader kan worden ingevuld. De zorgplicht brengt onder andere mee, dat de franchisegever de franchisenemer advies en bijstand moet verlenen. Ten slotte bestaat op het gebied van franchising al geruime tijd zelfregulering, neergelegd in de Europese Erecode inzake Franchising (kortweg Ere- Franchising De Gier Stam & pagina 7

10 code ). De Erecode is begin jaren 70 door de Europese Franchise Federatie opgesteld in samenwerking met de Europese Commissie. Het is een verzameling van gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers. Deze is niet algemeen verbindend, zoals een wettelijke regeling. In principe verbinden in Nederland alleen leden van de Nederlandse Franchisevereniging (NFV) zich om de Erecode na te leven. Een rechter kan ook bij conflicten tussen niet-leden aanhaken bij de Erecode. Mogelijk kan de Erecode op bepaalde punten als gewoonterecht worden beschouwd. Er gaan al jaren stemmen op die pleiten voor een aparte wettelijke regeling voor franchising. Deze zou dan vooral bepalingen ten behoeve van de franchisenemer bevatten. Bijvoorbeeld een verplichting voor de franchisegever om voor het aangaan van de relatie gedetailleerde informatie te verstrekken aan de franchisenemer, zodat deze een goede afweging kan maken of hij al dan niet een bedrijf onder de bewuste franchiseformule wil starten. Veel franchisegevers doen dit overigens al, mede met het oog op hun zorgplicht. Regelgeving in andere landen Sommige Europese landen kennen net als Nederland geen nationale franchisewetgeving. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn echter ook Europese staten die wel specifieke wetten voor franchising hebben, zoals Frankrijk, Spanje, Italië en België. Een in die landen veelvoorkomende al genoemde wettelijke verplichting voor de franchisegever, vormt de zogenaamde disclosure -verplichting. Deze houdt in, dat de franchisegever voorafgaande aan de contractuele relatie bepaalde informatie moet geven aan de franchisenemer. Voldoet de franchisegever daar niet aan, dan kan de franchisenemer gedurende een zekere tijd de franchiseovereenkomst vernietigen. In andere landen van de wereld bestaat ook specifieke wetgeving voor franchising. In de Verenigde Staten is dat het geval. Daar kan de franchisewetgeving ook nog eens per staat verschillen. Het is verstandig om voor het starten van een franchiseformule in het buitenland een locale juridische expert te raadplegen. De Gier Stam & pagina 8 De 10 meest gestelde vragen over

11 3. Waaraan moeten partijen denken bij het aangaan van een franchiseovereenkomst? Voor de franchisegever zal het niet altijd eenvoudig zijn om geschikte franchisenemers te vinden voor zijn formule. De franchisegever zal niet zonder meer iedere kandidaat accepteren. Evenmin zal een kandidaat-franchisenemer zomaar instappen. Franchising beoogt een relatie voor een langere termijn en vereist van beide partijen inzet. Zowel de franchisenemer als de franchisegever zullen alleen bereid zijn om die wederzijdse inspanningen te leveren als ze overtuigd zijn van elkaars toegevoegde waarde. Wanneer franchisegever en franchisenemer elkaar gevonden hebben kunnen de onderhandelingen beginnen. Deze fase wordt de pre-contractuele fase genoemd. In de pre-contractuele fase zullen partijen informatie uitwisselen met het doel tot een overeenkomst te komen. De franchisegever zal de franchisenemer inlichten over zijn formule en handelwijze. De kandidaat-franchisenemer zal informatie wensen omtrent omzet- en winstverwachtingen. In verband daarmee wordt soms eerst een Voorovereenkomst of Letter of Intent gesloten, voordat gedetailleerde informatie wordt verstrekt. Op deze wijze kan onder andere geheimhouding worden afgesproken. Het afbreken van de onderhandelingen in de pre-contractuele fase blijft niet altijd zonder consequenties. Wanneer partijen erop mochten vertrouwen dat de overeenkomst zou worden gesloten, kan een verplichting tot schadevergoeding ontstaan in het geval partijen al kosten hebben gemaakt. Het is aan te raden goede afspraken te maken over het verloop van de pre-contractuele fase met bijbehorende duidelijk omschreven voorbehouden. Zoals hiervoor bij vraag 2 vermeld, bestaan in Nederland geen wettelijke regels die voorschrijven welke informatie voorafgaande aan het aangaan van de franchiserelatie moet worden verschaft. Franchising De Gier Stam & pagina 9

12 Franchisegevers die zijn aangesloten bij de NFV, hebben zich verbonden om de regels van de Erecode na te leven. Volgens die regels moet onder meer de volgende informatie worden verschaft in de pre-contractuele fase: informatie over het bedrijf en de financiële positie van de franchisegever; informatie over het aangeboden franchiseconcept en over een eventuele pilotvestiging (testvestiging); een compleet en recent overzicht van alle aangesloten franchisenemers; financiële ramingen en prognoses (indien beschikbaar); de inhoud van de af te sluiten franchiseovereenkomst; bankreferenties; een verklaring of er sprake is geweest van een eerdere franchisevestiging in het beoogde rayon van de kandidaat-franchisenemer. Franchisegevers die de Erecode niet onderschrijven hoeven in beginsel geen financiële ramingen of prognoses te verschaffen. Doen zij dit wel, dan moet dit zeer zorgvuldig gebeuren. Zie hierover meer bij vraag 5. De Gier Stam & pagina 10 De 10 meest gestelde vragen over

13 Wat wordt bepaald in een 4. franchiseovereenkomst? Bij franchising verleent de franchisegever aan de franchisenemer doorgaans een gebruiksrecht ( licentie ) op het zakelijk concept inclusief het merk, de handelsnaam en/of eventuele andere daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten. Over dit gebruiksrecht moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Zoals: welke (intellectuele eigendoms)rechten mogen precies worden gebruikt, voor welk doel, binnen welk gebied en voor welke duur. Het is verstandig om de rechten en verplichtingen van de franchisegever en de franchisenemer in een schriftelijke franchiseovereenkomst vast te leggen. Naast de in de meeste soorten contracten voorkomende bepalingen, zoals over de duur, betaling van verschillende vergoedingen, verzekeringen, vrijwaringen en aansprakelijkheid, kan zo n franchiseovereenkomst afspraken bevatten met betrekking tot de volgende zaken: een (al dan niet exclusief) toegewezen verzorgingsgebied; geheimhouding (met name gericht op knowhow); non-concurrentie; gezamenlijke marketingactiviteiten; ondersteuning door de franchisegever (bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen); assortiment en prijzen; targets; (periodieke) herinvesteringen; gevolgen van beëindiging van de franchiserelatie; een optierecht voor de franchisegever om de zaak van de franchisenemer over te nemen. Dikwijls wordt als bijlage bij de franchiseovereenkomst een zogenaamd handboek verschaft. In dit handboek staan regels, richtlijnen en adviezen voor het uitvoeren van de franchiseformule. De franchisegever beoogt hiermee de kwaliteit en continuïteit van zijn zakelijk concept te waarborgen. Lidmaatschap van de NFV is voor de franchisegever pas mogelijk nadat deze organisatie de (sjabloon) franchiseovereenkomst heeft getoetst en akkoord bevonden. Franchising De Gier Stam & pagina 11

14 5. In hoeverre is de franchisegever aansprakelijk voor een tegenvallende omzet? Voor de (kandidaat-)franchisenemer zal bij zijn beslissing om al dan niet met een franchisegever in zee te gaan een grote rol spelen wat hij met de exploitatie van de franchiseformule kan verdienen. De franchisegever zal daarom in veel gevallen financiële prognoses vertrekken. Het komt wel eens voor dat tussen franchisegever en franchisenemer een geschil ontstaat doordat de werkelijk behaalde omzet tegenvalt. Het gaat dan om de vraag aan welke partij dit te wijten is. Heeft de franchisegever te rooskleurige cijfers verstrekt? Heeft de franchisenemer onvoldoende inspanning geleverd? Of zijn er andere redenen? De franchisegever is niet per definitie verplicht om de franchisenemer in te lichten over omzet- of winstverwachtingen. De hoogste rechter van Nederland heeft bepaald dat er geen algemene verplichting tot het verstrekken van een omzet- of winstprognose bestaat. Mocht de franchisegever die informatie wél verstrekken, dan moet de prognose berusten op een deugdelijk onderzoek. Het is dus zaak dat de franchisegever zorgvuldig omgaat met succesbeloften. Wanneer een geschil hierover ontstaat, dan kan de franchisenemer verschillende juridische grondslagen aanvoeren, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Als de prognoses zijn verstrekt na het sluiten van een (voor)overeenkomst, dan kan de franchisenemer betogen dat de franchisegever wanprestatie (een toerekenbare tekortkoming ) heeft gepleegd. Daarbij kan de franchisenemer verschillende sancties proberen in te roepen, zoals (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, ongedaanmaking van al verrichte prestaties en/of vergoeding van schade, bijvoorbeeld voor investeringen die hij voor niets heeft gedaan. De Gier Stam & pagina 12 De 10 meest gestelde vragen over

15 Wat ook wel eens gebeurt, is dat de franchisenemer stelt te hebben gedwaald met betrekking tot de omzetprognoses. Daarmee bedoelt de franchisenemer, dat hij bij het aangaan van de franchiseovereenkomst een onjuiste voorstelling van zaken had, die is te wijten aan verkeerde inlichtingen van de franchisegever. Bij een juiste voorstelling van zaken had de franchisenemer de overeenkomst niet of niet onder die voorwaarden gesloten. Met een geslaagd beroep op dwaling kan de franchisenemer de overeenkomst vernietigen. Juridisch betekent dit dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, moeten franchisegever en franchisenemer de al verrichte prestaties ongedaan maken of in plaats daarvan een vergoeding betalen. De franchisegever zal een beroep op dwaling door de franchisenemer zoveel mogelijk willen voorkomen. Een disclaimer bij de verstrekte informatie kan daarbij helpen. In zo n disclaimer staat dan dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de verstrekte informatie en dat de franchisenemer wordt geadviseerd ook zelf onderzoek te doen. Doet de franchisenemer geen eigen onderzoek terwijl er een dergelijke disclaimer van toepassing is, dan kan een beroep op dwaling lastiger worden. Franchising De Gier Stam & pagina 13

16 6. Wat heeft mededingingsrecht te maken met franchising? Het mededingingsrecht geeft regels om een effectieve concurrentie tussen ondernemingen te bevorderen. Het omvat onder meer het kartelverbod, op basis waarvan een aantal categorieën concurrentieverstorende afspraken of gedragingen van ondernemingen is verboden. Zo kunnen sommige horizontale overeenkomsten zijn verboden. Van een horizontale overeenkomst is sprake indien concurrenten of niet-concurrenten die op hetzelfde niveau in de productie- of distributieketen staan afspraken maken. Een bekende verboden gedraging bij een horizontale overeenkomst is een prijsafspraak tussen twee producenten van hetzelfde product (bijvoorbeeld een minimumprijs voor bier). Het mededingingsrecht kent ook regels voor verticale overeenkomsten. Verticale overeenkomsten zijn overeenkomsten die worden gesloten tussen bedrijven die opereren op verschillende niveaus binnen dezelfde productie- of distributieketen. Een voorbeeld is een overeenkomst tussen de distributeur en de retailer van een bepaald product. Een franchiserelatie wordt juridisch beschouwd als een verticale overeenkomst. De afspraken die een franchisegever met zijn franchisenemer(s) maakt, kunnen de mededinging beperken. Denk hierbij aan de volgende clausules uit de franchiseovereenkomst: Afspraken over exclusieve afname (ofwel de verplichting om producten of diensten van de franchisegever in te kopen); Afspraken die verkoopprijzen voorschrijven; Afspraken over de verdeling van markten of klanten (bijvoorbeeld exclusieve rayons); Non-concurrentiebedingen (zie vraag 9). De Gier Stam & pagina 14 De 10 meest gestelde vragen over

17 Franchising is gebaseerd op een zakelijke formule waarin veel tijd en geld is geïnvesteerd. Deze formule omvat knowhow, een merk of een handelsnaam en bijbehorende stijl en vormgeving. De afspraken die in de franchiseovereenkomst zijn opgenomen zijn veelal noodzakelijk voor het goed functioneren van de franchiseformule. Bepalingen over het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow zijn noodzakelijk om de identiteit en reputatie van de franchisegever te waarborgen. De hoogste Europese rechter heeft bepaald, dat afspraken die voor de franchisegever noodzakelijk zijn ter bescherming van zijn knowhow en ter bewaring van zijn identiteit en reputatie niet worden geacht de mededinging te beperken. Deze essentiële afspraken zijn dus niet verboden. Wel gelden er voorwaarden voor het mogen maken van dergelijke afspraken. In Europese regelgeving, te weten de Groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten, zijn die voorwaarden nader uitgewerkt. Voor een vrijstelling van het kartelverbod geldt kort gezegd, dat: 1. het marktaandeel van zowel franchisegever als franchisenemer op de relevante producten/dienstenmarkt niet groter is dan 30%; en 2. er geen zogenaamde hardcore beperkingen zoals prijsbinding of absolute gebiedsbescherming zijn afgesproken, waarop overigens wel enkele nuances en uitzonderingen zijn te maken. Ook al bevat een overeenkomst afspraken die formeel in strijd zijn met het mededingingsrecht, dan moet nog worden nagegaan of de concurrentie wel echt merkbaar wordt aangetast. In de regel zullen pas dan sancties kunnen worden gehanteerd. Sancties kunnen bestaan uit boetes opgelegd door de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) of civiele sancties (vernietiging overeenkomst, vergoedingen) door private partijen. Franchising De Gier Stam & pagina 15

18 7. Mag een franchisenemer ook via internet handelen? Veelal krijgen franchisenemers een exclusief gebied (territoir of rayon) toegewezen, waarbinnen zij de franchiseformule als enige mogen exploiteren. Deze verdeling van gebieden is bedoeld om te voorkomen dat ondernemingen van dezelfde formule in elkaars vaarwater gaan zitten (kannibalisatie, het weglopen van klanten naar een andere vestiging) en om de formule optimaal te exploiteren. Handel op het internet kun je niet of nauwelijks op een dergelijke wijze indelen in gebieden, althans niet in Nederland. Ondernemingen bieden via hun websites (inter)nationaal producten en diensten aan. Klanten uit het ene rayon kunnen eenvoudig producten en diensten bestellen bij een aanbieder die is gevestigd in het andere rayon. De vraag rijst in hoeverre de franchisegever dat kan tegengaan. Mag hij een franchisenemer in het geheel verbieden om het internet voor zijn handelsactiviteiten te gebruiken? Zoals bij vraag 6 naar voren kwam, is het opleggen van een zogenaamde hardcore beperking zoals een absolute gebiedsbescherming in beginsel niet toegestaan. Een absolute gebiedsbescherming betekent een verbod, opgelegd door de franchisegever aan de franchisenemer, om producten te verkopen of diensten te leveren buiten het aan de franchisenemer aangewezen gebied. Deze absolute gebiedsbescherming gaat zo ver dat ook in het geval de franchisenemer geen actieve verkoophandelingen verricht, maar de koper hem uit eigen beweging benadert, de verkoop niet is toegestaan. Het toewijzen van een exclusief territoir hoeft nog geen absolute gebiedsbescherming in te houden. Het hanteren van exclusieve territors is niet verboden, zolang het maar niet uitmondt in een verbod op passieve verkoop. Belangrijk is dus het onderscheid tussen actieve en passieve verkoop. Onder actieve verkoop wordt verstaan: het door de franchisenemer op eigen initiatief benaderen van klanten. De Gier Stam & pagina 16 De 10 meest gestelde vragen over

19 Onder passieve verkoop wordt verstaan: het ingaan op spontane verzoeken van klanten. Op het gebied van actieve verkoop mogen beperkende afspraken worden gemaakt. Het gaat dan om het beperken van verkoopactiviteiten gericht op een exclusief gebied van een andere franchisenemer of een gebied dat de franchisegever voor zichzelf heeft gereserveerd. Bijvoorbeeld geen reclame mogen maken in een ander rayon dan het toegewezen rayon. In principe mag passieve verkoop niet worden beperkt. In het mededingingsrecht wordt het gebruik van een website voor de verkoop van producten in het algemeen beschouwd als een vorm van passieve verkoop. De klanten kunnen de website uit eigen beweging bezoeken en niet noodzakelijk op uitnodiging van de onderneming. Vanuit die hoofdregel mag de franchisegever de franchisenemer niet contractueel volledig verbieden dat hij producten of diensten aanbiedt, verkoopt en levert aan klanten uit een ander gebied. Indien een franchisenemer via een webshop producten of diensten aan wil bieden, dan kan de franchisegever daar wel een zekere invloed op uitoefenen. Zoals de franchisegever bij een normale, fysieke winkel mag eisen dat de vormgeving en het merk-/handelsnaamgebruik in lijn zijn met dat van de franchiseformule, zo mag hij soortgelijke eisen stellen aan een website of webshop. Het is voor de franchisegever belangrijk dat de websites conform de franchiseformule zijn om een uniforme uitstraling te waarborgen. Daarnaast mag de franchisegever eisen dat de franchisenemer een bepaalde minimumhoeveelheid aan producten blijft verkopen via zijn fysieke winkel. Sommige internetactiviteiten kunnen toch vallen onder het begrip actieve verkoop, die dan dus tot op zekere hoogte contractueel mogen worden beperkt. De komende jaren zal moeten blijken welke dat precies zijn. Het gaat hier om nieuwe Europese regelgeving die nog niet is uitgekristalliseerd. Te denken valt aan direct mailings gericht op potentiële klanten in het exclusieve gebied van een andere franchisenemer, banners op websites van derden (bijvoorbeeld advertenties van een winkel in Maastricht geplaatst op de website van een dagblad in Groningen) en SEO (search engine optimization). Franchising De Gier Stam & pagina 17

20 8. Hoe eindigt de franchiseovereenkomst? Zoals uiteengezet, bestaat in Nederland geen specifieke wetgeving voor franchiseovereenkomsten. Als uitgangspunt heeft tussen partijen te gelden wat er in het franchisecontract staat. In aanvulling daarop kunnen regels uit het algemeen verbintenissenrecht een rol spelen. Normaliter zullen franchisegever en franchisenemer in het franchisecontract een regeling opnemen hoe deze kan worden beëindigd door een van de partijen en in welke gevallen deze automatisch eindigt. Indien de franchiseovereenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd, dan eindigt deze in principe bij het verstrijken van die termijn. Vaak wordt een optieregeling opgenomen ten behoeve van de franchisenemer. Indien is voldaan aan de voorwaarden om de optie uit te oefenen, dan kan de franchisenemer de formule voor een volgende termijn exploiteren. Partijen kunnen ook afspreken dat daarvoor eerst een nieuw contract moet worden uitonderhandeld. Dit onderhandelmoment is mede bedoeld om een nieuw non-concurrentiebeding te kunnen afsluiten (zie vraag 9). Voor het geval dat franchisegever en franchisenemer geen termijn hebben afgesproken, dan kan het zijn dat de overeenkomst wordt beschouwd als een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde termijn. Of en hoe (met welke opzegtermijn) deze mag worden beëindigd, hangt af van allerlei omstandigheden. Bijvoorbeeld: de duur van de overeenkomst, de verwachtingen omtrent voortduring van de overeenkomst, de verwachte tijd die de opgezegde partij nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, de mate van afhankelijkheid (in financiële zin), de investeringen die zijn gedaan en nog niet terugverdiend en een eventuele grond voor opzegging. Mogelijk volstaat het in acht nemen van een redelijke opzegtermijn. Maar er zijn ook situaties denkbaar dat de franchisenemer recht heeft op een vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer de franchisegever de franchisenemer heeft verplicht een aanzienlijke investering te doen en vervolgens de relatie kort daarna beëindigt. De Gier Stam & pagina 18 De 10 meest gestelde vragen over

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Europese Erecode Inzake Franchising 1. Definitie van franchising Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende

Nadere informatie

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord

EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING. Voorwoord EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING Voorwoord Elke Nationale Franchise Vereniging of Federatie, aangesloten bij de Europese Franchise Federatie, heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze Erecode

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n

Flexibele verkoop. Jurgen van Asten Simone Fijneman. 4 april 2012. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n Flexibele verkoop Jurgen van Asten Simone Fijneman 4 april 2012 Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht Opstellen van commerciële contracten Beoordelen overeenkomsten

Nadere informatie

De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur

De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur John van Schendel Advocaat Kristina Adam Advocaat 11 oktober 2016 2 Stellingen Van een agent kan ik sneller afscheid nemen dan van een distributeur.

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

Franchise. Jurisprudentie Myrthe S.J. Steenhuis

Franchise. Jurisprudentie Myrthe S.J. Steenhuis Franchise Jurisprudentie 2015 Myrthe S.J. Steenhuis Statistieken 2013 / 2014 / 2015 PAGE 2 Statistieken 2013 / 2014 / 2015 PAGE 3 Statistieken Aangespannen door: PAGE 4 Statistieken Grotendeels in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel

e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel e-commerce en mededinging Congresmiddag Fashion & IE 12 februari 2015 Martijn van de Hel Agenda 1. Introductie mededingingsrecht 2. Verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) a. Horizontale

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 HOOFDSTUK 1. INLEIDING...3 Afdeling 1. Historiek...3 Afdeling 2. De economisch-commerciële invalshoek...4 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel

Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel ` Wat is Franchise Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel van de franchisenemer en franchisegever...

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

DFA GEDRAGSCODE FRANCHISE. Tekst vastgesteld d.d. 19 november 2015

DFA GEDRAGSCODE FRANCHISE. Tekst vastgesteld d.d. 19 november 2015 DFA GEDRAGSCODE FRANCHISE Tekst vastgesteld d.d. 19 november 2015 Met veel dank aan de Werkgroep Alternatieve Gedragscode Franchise van de Vereniging Distributie, Franchise en Agentuur Schrijvers: Anita

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10

PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10 PC Advocaten Nieuwsbrief maart april 10 PRECONTRACTUELE INFORMATIE BIJ COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN INLEIDING De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële

Nadere informatie

Nederlandse Franchise Gedragscode

Nederlandse Franchise Gedragscode Nederlandse Franchise Gedragscode Gebaseerd op de in 1972 door de Europese Franchise Federatie opgestelde Europese Erecode Inzake Franchising, aangevuld met het normenkader goede samenwerking franchisegeversfranchischenemers

Nadere informatie

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven;

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven; Huurrecht 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) Bij huurrecht en een huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw. De meeste huurvragen hebben hier dan

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de. website van Huizenbalie.nl en andere woningwebsites

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de. website van Huizenbalie.nl en andere woningwebsites ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR Website 1 Definities Vestiging Verhuurder ; HUIZENBALIE ; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de website van Huizenbalie.nl en andere

Nadere informatie

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte.

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en)

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Franchisenemer worden

Franchisenemer worden Franchisenemer worden Zelfstandig ondernemerschap binnen een grote organisatie Franchising Wat is franchising? Franchising is een systeem voor de distributie van goederen en diensten, dat de beste eigenschappen

Nadere informatie

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om te bemiddelen in de verhuur

; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om te bemiddelen in de verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR met Vestiging van Huizenbalie 1 Definities Vestiging Verhuurder ; HUIZENBALIE ; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om te bemiddelen in de verhuur van de eigen woning

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230

Nadere informatie

Europese Erecode Inzake Franchising

Europese Erecode Inzake Franchising Versie 2016 Europese Erecode Inzake Franchising Voorwoord Dit voorwoord omschrijft het doel van de Europese Erecode inzake Franchising en de uitgangspunten die de leden van de Europese Franchise Federatie

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 41098659, d.d. 15 februari 2016. 1. Algemeen 1.1 Stichting CentERdata,

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

SUPERMARKTBRIEF 11. 1. Het concept Nederlandse Franchise Code slecht voor supermarkt franchisenemers

SUPERMARKTBRIEF 11. 1. Het concept Nederlandse Franchise Code slecht voor supermarkt franchisenemers 11 1. Het concept Nederlandse Franchise Code slecht voor supermarkt franchisenemers; 2. Bent u als werkgever voldoende op de hoogte wat er qua wetgeving op arbeidsrechtelijk gebied is veranderd? 3. De

Nadere informatie

Franchiseovereenkomst

Franchiseovereenkomst Franchiseovereenkomst Ondergetekenden: A. (naam bedrijf), gevestigd te (plaats), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (naam), geboren te (plaats) op (datum), wonende aan de (adres) te (postcode,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

De Nederlandse Franchise Code (NFC) is opgesteld als

De Nederlandse Franchise Code (NFC) is opgesteld als wet- en regelgeving Liever nog geen wettelijke verankering voor de NFC Eerst moet de juiste koers bepaald worden Kamp aangekondigde wettelijke verankering van de Code ligt nog niet binnen handbereik omdat

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

SUPERMARKTBRIEF. Inbreuk op het marktgebied door de eigen franchisegever: overlappende exclusiviteit.

SUPERMARKTBRIEF. Inbreuk op het marktgebied door de eigen franchisegever: overlappende exclusiviteit. 1. Inbreuk op het marktgebied door de eigen franchisegever: overlappende exclusiviteit. 2. Hoe zelfstandig is de supermarktondernemer eigenlijk nog? 3. De verhuurder is ook verantwoordelijk voor de directe

Nadere informatie

Lidmaatschapsvoordelen

Lidmaatschapsvoordelen De vereniging Inleiding Kopregel kopregel kopregel De Nederlandse Franchise Vereniging De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchisegevers. De vereniging

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 7316 / 176 Betreft zaak: 7316/Euretco

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Doc. : Th-Franchise A 4 Brussel, 16.3.2001 MH/RHdG/LC A D V I E S. over de COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN (DE FRANCHISE) ***

Doc. : Th-Franchise A 4 Brussel, 16.3.2001 MH/RHdG/LC A D V I E S. over de COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN (DE FRANCHISE) *** Doc. : Th-Franchise A 4 Brussel, 16.3.2001 MH/RHdG/LC A D V I E S over de COMMERCIELE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN (DE FRANCHISE) *** 2 Na raadpleging van de commissie Algemeen KMO-beleid dd. 07.02.2001

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

HET NON-CONCURRENTIE BEDING

HET NON-CONCURRENTIE BEDING HET NON-CONCURRENTIE BEDING Algemeen Het non-concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij zelf heeft gekozen. Daarmee

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groenhuys Vastgoed Verhuur Makelaars voor Woningzoekenden van Woningruimte 2014

Algemene Voorwaarden Groenhuys Vastgoed Verhuur Makelaars voor Woningzoekenden van Woningruimte 2014 Algemene Voorwaarden Groenhuys Vastgoed Verhuur Makelaars voor Woningzoekenden van Woningruimte 2014 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst

Nadere informatie

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Op 18.01.2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet betreffende de precontractuele informatie bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening ARMA IT Consultancy & Webdesign Sint Janshaven 354 3087 XJ Reg.nr. KvK 24490360 1. Algemene bepaling 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

SUPERMARKTBRIEF Niet verstrekken marktonderzoek aan franchisenemer blijft zonder consequenties voor franchisegever.

SUPERMARKTBRIEF Niet verstrekken marktonderzoek aan franchisenemer blijft zonder consequenties voor franchisegever. 13 1. Niet verstrekken marktonderzoek aan franchisenemer blijft zonder consequenties voor franchisegever; 2. Franchisegever blijft aansprakelijk voor onjuiste prognose; 3. Franchisenemers pas op bij datalekken

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet

Arbitragecommissie. Advies over de sancties bepaald in artikel 5 van de wet Advies nr. 2011/08 van 4 oktober 2011 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de sancties bepaald

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van HousingSpots zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING VERKOOP WONING

ALGEMENE VOORWAARDEN EN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING VERKOOP WONING ALGEMENE VOORWAARDEN EN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING VERKOOP WONING 1 Definities Vestiging ; HUIZENBALIE Opdrachtgever ; Particulier die opdracht geeft aan HUIZENBALIE om zijn woning te plaatsen op de

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Logius

Algemene Voorwaarden Logius Algemene Voorwaarden Logius Datum 1 april 2012 Versie 1.0 De Algemene Voorwaarden van Logius zijn de voorwaarden waaronder Logius haar diensten verleent aan Afnemers. Ze benoemen rechten en verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

NEDERLANDSE FRANCHISE VERENIGING

NEDERLANDSE FRANCHISE VERENIGING NEDERLANDSE FRANCHISE VERENIGING STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Nederlandse Franchise Vereniging. Zij is gevestigd te Hilversum. DEFINITIE VAN FRANCHISING Artikel 2 Franchising

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden (artikel 1)

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden (artikel 1) Algemene Voorwaarden De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen. Mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2247 / 44 Betreft zaak: Griffioen/ De Boer Unigro Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Dit is een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zoals gegenereerd met de NDA generator van ICTRecht: www.ndagenerator.nl In dit voorbeeld wordt een NDA gesloten in verband met een nieuwe internetdienst

Nadere informatie

Franchise en mededingingsrecht: een bijzondere verhouding

Franchise en mededingingsrecht: een bijzondere verhouding Franchise en mededingingsrecht: een bijzondere verhouding Mr. M.J. van Joolingen en mr. D.T.A. Noordeloos* 2. Wat is franchise? 1. Inleiding Franchiseketens zijn uit het hedendaagse (straat)beeld niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werknemers

Concurrentiebeding - werknemers Concurrentiebeding - werknemers Wat is een concurrentiebeding? Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde werknemers niet bij een (directe) concurrent of als zelfstandige gaan werken. Dit

Nadere informatie