Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse"

Transcriptie

1 Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D /v1 1

2 Vrwrd Vr u ligt het dr ABF Research pgestelde lkaal brancherapprt. Om in deze turbulente tijden in de retail een eigen bedrijf te starten f uit te breiden met een nieuwe vestiging met u zich ged vrbereiden. Een gedegen lkaal brancherapprt is hierbij de eerste stap en een belangrijk nderdeel van uw ttale ndernemingsplan. Hieraan met u zelf natuurlijk ng uw visie en het financiële plaatje tevegen. He grt is het verzrgingsgebied, waar kmen de klanten vandaan, wat zijn hun alternatieven, welke cncurrenten zijn actief en wat is de kwaliteit van het begde vestigingsgebied? Dit zijn vrbeelden van vragen die belangrijk zijn vr u als ndernemer maar k vr de bank als nderbuwing vr uw eventuele financieringsaanvraag. De infrmatie in het nderliggende lkaal brancherapprt is gebaseerd p zeer betruwbare brnnen, maar dr de dynamiek van markt bestaat de mgelijkheid dat een en ander ingehaald is dr de tijd. Hier meten we een vrbehud vr maken. De dynamiek in de markt zrgt er eveneens vr dat het retaillandschap snel verandert. Als (tekmstig) ndernemer is het belangrijk u te realiseren dat, mede dr de technlgische ntwikkelingen, de dag van mrgen er weer heel anders uit kan zien dan vandaag. Het is vr u een uitdaging m de kritische en grillige cnsument aan u te binden. Mede dr het internet zijn cnsumenten meilijker vrspelbaar. Inspelen p deze trends en het bieden van nderscheidend vermgen zijn essentieel hierin. We hpen dat dit rapprt een gede basis biedt en bijdraagt aan het cncretiseren van uw plan naar een succesvl bedrijf. Wij als ABN AMRO staan in ieder geval vr u klaar m u verder p weg te helpen. Vr meer infrmatie ver de vruitzichten van de retailmarkt verwijs ik graag naar de nze site: Indien u vragen heeft ver de inhud van dit rapprt kunt u cntact pnemen met ABF Research via adres f telefnnummer Met vriendelijke greten, Michel Kster Sectr Banker Retail ABN AMRO Cpyright. Instant Brancherapprt, 2011 ABF Research Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevenssysteem en/f penbaar gemaakt in enige vrm f enige wijze, hetzij elektrnisch, mechanisch, dr ftkpieën, pnamen f p enige andere manier znder vrafgaande schriftelijke testemming van ABF Research. 2

3 SAMENVATTING Samenvatting Dit rapprt is gebaseerd p een enrm scala van feiten en cijfers en kan bijvrbeeld als nderdeel van een ndernemingsplan dienen. Er is een keur aan nderwerpen nderzcht, zals het vestigingsgebied, klantenptentieel en cncurrenten. De gegevens van uw vestigingsgebied en verzrgingsgebied zijn vergeleken met srtgelijke gebieden en natinale cijfers. Het rapprt is ingedeeld in vier nderdelen, namelijk: A. Sectr en branche: He is de ntwikkeling in de sectr (detailhandel) en de branche (schenenwinkels)? B. Vestigingsgebied: He is het gesteld met de kwaliteit van uw vestigingsgebied? C. Cncurrenten: He vergaat het uw cncurrentie in het verzrgingsgebied? D. Klanten: He grt is uw klantenptentieel in het verzrgingsgebied? Zijn niet alle gebruikte begrippen bekend? Kijkt u dan vr een mschrijving in de begrippenlijst p pagina 31. Invergegevens Dit rapprt is samengesteld p basis van de vlgende gegevens: Sectr Detailhandel Branche Schenenwinkels Cncurrerende branches Lederwaren en reisartikelenwinkels, (kleine) warenhuizen en sprtzaken Vestigingsgemeente Delft Vestigingspstcde 2611 (Binnenstad) Gemeenten verzrgingsgebied Rijswijk, Den Haag, Delft, Pijnacker-Ntdrp en Midden-Delfland Nieuw verkppunt Ja Telichting indicatren De kern van het rapprt bestaat uit vier hfdstukken (A,B,C en D), die p hun beurt weer ingedeeld zijn in een aantal paragrafen. Elke paragraaf wrdt afgeslten met een aantal cnclusies. Deze staan in een blauw kader. De cnclusies wrden grafisch weergegeven dr middel van een blletje. Hierbij wrdt met een kleur aangegeven f een indicatr een psitieve (gren), neutrale (grijs) f negatieve (rd) uitwerking heeft p het starten van een nieuwe verkppunt f p een bestaand verkppunt. Denk hierbij bijvrbeeld aan weinig cncurrenten binnen het verzrgingsgebied vergeleken met Nederland. Vr de cnclusies waar niet direct een waardering aan gegeven kan wrden, zijn de blletjes wit gekleurd. Een vrbeeld hiervan is het aandeel medewerkers in de branche (schenenwinkels) dat 12 uur f meer werkt in vergelijking met de sectr (detailhandel). Op de vlgende pagina zijn de belangrijkste indicatren in een tabel weergegeven. De nummering van indicatren crrespndeert met de hfdstukken (A, B, C en D) en pgenmen indicatren elders in het rapprt. Bijvrbeeld indicatr B.1 verwijst naar de eerste cnclusie in hfdstuk B Vestigingsgebied. In tabel 1 is de legenda van de scre van de indicatren weergegeven. De, en in de blletjes zijn pgenmen m k bij zwart-wit afdrukken de scre zichtbaar te maken. Tabel 1: Legenda scre indicatren X.x Zeer psitieve waardering X.x - Negatieve waardering X.x Hger / Stijgend X.x Psitieve waardering X.x -- Zeer negatieve waardering X.x Gemiddeld / Cnstant X.x Neutrale waardering X.x nvt Indicatr niet van tepassing X.x - Lager / Dalend 3

4 SAMENVATTING Samenvatting resultaten Tabel 2 geeft de belangrijkste indicatren weer. In de laatste klm van de tabel staat de pagina waar een uitgebreide beschrijving van de indicatr gegeven wrdt. Tabel 2: Overzicht belangrijkste kengetallen behrend bij de cnclusies uit de rapprtage A. Sectr en branche A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 Ontwikkeling aantal verkppunten in 8 jaar Ontwikkeling vierkante meter WVO in 8 jaar Ontwikkeling bedrijfsgrtte in 8 jaar Aandeel verkppunten dat 5 jaar f langer bestaat Jaarlijkse ntwikkeling werkzame persnen Aandeel fulltime werkzame persnen Aandeel mannelijke werkzame persnen Winstgevendheid Ontwikkeling bedrijfsresultaat als percentage van de handelsmarge Ontwikkeling bedrijfsresultaat in vergelijking met de detailhandel Bedrijfsresultaat per FTE en maand Ontwikkeling bestedingen t..v. andere kanalen B. Vestigingsgebied B.1a B.1b B.2 B.3 B.4 B.5a B.5b B.5c B.6a B.6b B.6c Aantal mensen bereikbaar in 30 minuten (aut) Aantal mensen bereikbaar in 30 minuten (fiets) Gangbaarheid lcatiekeuze Omvang detailhandel Omvang leegstand Ordeel veiligheid Ordeel publieke ruimte Algemeen rdeel leefbaarheid en veiligheid Hgte lkale lasten zelfstandige / kleine zaak Hgte lkale lasten middelgrte zaak Hgte lkale lasten grte zaak C. Cncurrenten in en m het vestigingsgebied C.1a C.1b C.2a C.2b C.3a C.3b C.4a C.4b Aandeel schenenwinkels dat 5 jaar f langer bestaat Aandeel zaken cncurrerende branches dat 5 jaar f langer bestaat Jaarlijkse ntwikkeling aantal schenenwinkels Jaarlijkse ntwikkeling aantal verkppunten cncurrerende branches Jaarlijkse ntwikkeling WVO schenenwinkels Jaarlijkse ntwikkeling WVO cncurrerende branches Type dynamiek: Jaarlijks aantal starters schenenwinkels Type dynamiek: Jaarlijks aantal stppers schenenwinkels D. Klantenptentieel in het verzrgingsgebied D.1a D.1b D.2 D.3a D.3b D.4 D.5 Aantal verkppunten per persnen Aantal verkppunten per persnen cncurrerende branches Aantal vierkante meter WVO per persnen Aandeel delgrep met een reistijd tt en met 10 minuten (aut) Aandeel delgrep met een reistijd tt en met 10 minuten (fiets) Marktindicatr schenenwinkels Ontwikkeling delgrep kmende jaren 9% 15 % 6% 72 % 1,2 % 65 % 23 % 13 % Cncurrerende branches 6% 24 % 17 % 65 % -0,4 % 64 % 30 % 23 % -39 % 3% Branche 670, 1.340,-4 % Vestigingsgebied Uw nderneming Srtgelijk Centrum stedelijk Centrum stedelijk Zeer uitgebreid Uitgebreid 13 % 11 % Negatief Negatief Psitief Psitief Zeer psitief Psitief 1.450, 1.449, 2.759, 2.797, 7.073, 7.196,Verzrgingsgebied Uw nderneming Srtgelijk 61 % 70 % 63 % 66 % 5,5 % 1,5 % 3,1 % 0,7 % 5,3 % 1,7 % 3,0 % 3,1 % 11 % 8% 6% 6% Verzrgingsgebied Uw nderneming Srtgelijk 0,9 0,6 0,9 0,7 200 m2 110 m2 52 % 53 % 23 % 10 % 1,1 1,9 3,0 % 2,1 % Sectr -4 % 15 % 20 % 69 % 0,9 % 65 % 41 % 17 % -7 % 910,Nederland Divers Divers 12 % Neutraal Neutraal Matig psitief 1.261, 2.427, 6.241,Nederland 72 % 65 % 1,5 % 1,1 % 1,8 % 2,7 % 8% 6% Nederland 1,0 1,0 220 m2 46 % 19 % 1,0 1,6 % Scre Pag Scre Pag Scre Pag Scre Pag. A. Sectr en branche B. Vestigingsgebied C. Cncurrenten in en m het vestigingsgebied D. Klantenptentieel in het verzrgingsgebied Ttaalbeeld

5 SAMENVATTING Samenvattend beeld Bij de nderstaande prfieltaart en het samenvattende beeld met wrden aangetekend dat er k verkppunten zijn waar in dit rapprt geen waardering aan wrdt gegeven, maar die wel een belangrijke invled hebben. Het beeld dat wrdt geschetst is daarm een eerste indicatie van de kans van slagen, maar zeer zeker geen definitief rdeel. De inzet, visie en kennis van de markt van de ndernemer zullen uiteindelijk bepalen f het verkppunt een succes wrdt. In het rapprt is daarm aan het eind van ieder nderdeel ruimte gereserveerd vr telichting van de ndernemer. Als gekeken wrdt naar de sectr en branche in heel Nederland is er sprake van een neutrale waardering. De landelijke trends zijn belangrijk, maar de situatie per regi kan verschillen en psitieve f negatieve uitschieters laten zien. Het draait dus vral m de waardering van het vestigingsgebied, de lkale cncurrenten en het klantenptentieel in het verzrgingsgebied. Hierbij scren de indicatren vr het vestigingsgebied en de cncurrenten psitief. Het klantenptentieel wrdt als neutraal berdeeld. Het samenvattende beeld van de kans van slagen van een schenenwinkel in het pgegeven vestigingsgebied en verzrgingsgebied is psitief, znder rekening te huden met de inzet en visie van de ndernemer. De bvenstaande figuur geeft de belangrijkste resultaten van de rapprtage waar een waardering aan gegeven kan wrden in één pslag weer. In de buitenste cirkel zijn de belangrijke cnclusies uit het rapprt weergegeven (nummering kmt vereen met de nummering in het rapprt en in tabel 2). De tweede cirkel geeft een waardering per thema p basis van de bijbehrende cnclusies uit de buitenste cirkel. Deze vier waarderingen wrden samengebracht in de binnenste cirkel tt één ttaalbeeld ver de kans van slagen p basis van de bjectief meetbare factren die in dit rapprt zijn pgenmen. 5

6 Inhudspgave Vrwrd... 2 Samenvatting... 3 Inhudspgave... 6 A. Sectr en branche... 7 Beschrijving sectr en branche...7 Trends...7 Kansen en bedreigingen...7 Verkppunten en WVO...8 Bedrijfsgrtte en bestaansduur...9 Werkzame persnen...10 Opbrengsten en lasten...11 Bestedingen en marktaandelen...12 Telichting ndernemer...13 B. Vestigingsgebied Kaart vestigingsgebied...14 Bereikbaarheid...15 Bevlkingssamenstelling...15 Type gebied...16 Vestigingsklimaat...17 Leefbaarheid en veiligheid...18 Lkale lasten...19 Telichting ndernemer...20 C. Cncurrenten in en m het vestigingsgebied Omvang en bestaansjaren cncurrerende verkppunten...21 Startende en stppende verkppunten...22 Telichting ndernemer...23 D. Klantenptentieel in het verzrgingsgebied Verzrgingsgebied...24 Omvang delgrep...25 Delgrep per verkppunt...26 Reistijd delgrep...27 Marktindicatr...27 Ontwikkeling delgrep tt Telichting ndernemer...29 Aanvullende infrmatie Begrippenlijst Algemene verantwrding

7 A. SECTOR EN BRANCHE A. Sectr en branche He is de ntwikkeling van de sectr (detailhandel) en de branche (schenenwinkels)? He is het gesteld met de sectr en branche binnen Nederland? Welke trends wrden waargenmen? Wat zijn kansen en bedreigingen? Neemt het aantal verkppunten de laatste jaren af f te en lpt dit gelijk met de ntwikkeling van het Winkelverkp Vlerppervlak (WVO)? Heveel persnen zijn er werkzaam en he is deze berepsbevlking samengesteld? Welke lasten en pbrengsten zijn gangbaar en he hg is de gemiddelde pbrengst? Dit zijn allemaal vragen waarp in dit hfdstuk antwrd gegeven wrdt. Er wrdt bij het bespreken van de sectr en branche gekeken naar heel Nederland. Beschrijving sectr en branche Een schenenwinkel valt nder de sectr detailhandel. Maar wat is detailhandel nu precies? Krt gezegd is detailhandel het leveren van fysieke gederen aan de cnsument vr persnlijk gebruik. De detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die lpt van fabrikant, grthandel, detailhandel tt cnsument. Onder deze fysieke gederen vallen vele zaken, van levensmiddelen tt mdeartikelen. De sectr is daarm nderverdeeld in veel verschillende branches waarvan de schenenbranche er één is. In de schenenbranche wrden dames- en herenschenen, kinderschenen, laarzen, sprtschenen, sandalen en pantffels verkcht. Onder het assrtiment vallen tevens accessires zals veters, nderhudsmiddelen en lederwaren zals riemen en tassen. De VGS (Vereniging Grtwinkelbedrijven in Schenen) is de branchevereniging, die via haar leden ruim een derde van de markt dekt. De schenenwinkels hebben als cncurrerende branches lederwaren en reisartikelenwinkels, (kleine) warenhuizen en sprtzaken. Trends (Brn: ABN AMRO) In de schenenbranche zijn verschillende trends waar te nemen. De vlgende twee zijn de belangrijkste: Vr de langere termijn is het belangrijk vr de schenenbranche m de interesse van de cnsument vast te huden. Waar de kledingbranche er in is geslaagd de cnsument te verleiden een aantal keer per jaar aankpen te den, is de schenenbranche ng steeds met een inhaalslag bezig m de schen als mdeartikel nder de aandacht van de cnsument te brengen. Het aandeel in het besteedbare inkmen zal vr schenen mhg gebracht meten wrden m de schenenbranche een impuls te geven. Vernieuwing is hiervr erg belangrijk; De nderlinge cncurrentie is hevig binnen de schenenbranche. De schenenwinkel ndervindt niet alleen cncurrentie van zijn branchegent, maar dr branchevervaging k steeds vaker van kleding- en sprtwinkels. Kansen en bedreigingen (Brn: ABN AMRO) De branche kent kansen en bedreigingen. Verschillende belangrijke zijn hier pgesmd: De branche zu in kunnen spelen p trends, zals duurzaamheid, en gezndheid. De link tussen schenen en gezndheid zal meer nder de aandacht gebracht kunnen wrden. Vral in relatie tt kinderschenen kan dit een belangrijk verkpargument zijn; Tch blijft kennis van het prduct en een uitgebreid assrtiment de cnsumenten naar de schenenwinkel trekken, waardr een aanzienlijk deel van de bestedingen aan schenen ng wel in de schenenbranche blijft; Internet speelt steeds meer een rl in de riëntatie en aankp van prducten. Vr de schenenbranche geldt dat de aankp van schenen via internet ng wel achterblijft, maar de riëntatie via internet wint aan ppulariteit. Aanwezigheid p internet blijft dus belangrijk vr de schenenwinkel; Demgrafisch zijn er k ntwikkelingen waar de schenenbranche in de bedrijfsvering rekening mee zal meten huden. De belangrijkste is de vergrijzing. Seniren blijven vaak truw aan merken en winkels. Het wrdt een uitdaging vr de winkeliers deze cnsument te verleiden en vast te huden. 7

8 A. SECTOR EN BRANCHE Verkppunten en WVO Op 1 januari 2011 waren in Nederland schenenwinkels met een ttaal Winkelverkp Vlerppervlak (WVO) van vierkante meter (cncurrerende branches: verkppunten). Tussen 1 januari 2003 en 2011 zijn verkppunten gestart (WVO: vierkante meter) en gestpt (WVO: vierkante meter). Figuur 1 en 2 geven het jaarlijks aantal gestarte en gestpte verkppunten (in aantal en WVO) vr 2003 tt en met Per jaar stppen ngeveer 7 prcent van alle schenenwinkels (detailhandel: 9 prcent). In figuur 3 en 4 is de ntwikkeling van schenenwinkels afgezet tegen de detailhandel en cncurrerende branches. Al met al greit sinds 2003 het aantal schenenwinkels met 9 prcent en greit het WVO met 15 prcent (cncurrerende branches: 6 en 24 prcent en detailhandel: -4 en 15 prcent). Gemiddeld is er in schenenwinkel per inwners. Figuur 1: Ontwikkeling gestarte en gestpte verkppunten Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 2: Ontwikkeling gestarte en gestpte verkppunten (in m2 WVO) Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 3: Ontwikkeling aantal verkppunten ten pzichte van 2003 Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 4: Ontwikkeling mvang ten pzichte van 2003 (in m2 WVO) Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) A.1 Ontwikkeling van het aantal verkppunten van 1 januari 2003 tt 2011 A.2 Ontwikkeling van het aantal vierkante meter WVO van 1 januari 2003 tt 2011 Grei aantal verkppunten in vrgaande jaren, maar stabilisatie in het laatste jaar. Grei mvang van het WVO. 8

9 A. SECTOR EN BRANCHE Bedrijfsgrtte en bestaansduur Naast de veranderingen van de mvang van het ttale WVO als gevlg van gestarte en gestpte verkppunten heeft k schaalvergrting invled p de ntwikkeling. De ttale ppervlakte van alle bedrijven die de gehele peride tussen 1 januari 2003 en 2011 bestnden is met vierkante meter tegenmen. Een schenenwinkel heeft in 2011 een gemiddeld WVO van 210 vierkante meter (detailhandel: 272 vierkante meter). In 2003 was dit 198 vierkante meter (detailhandel: 227 vierkante meter). Ongeveer 60 prcent van de bedrijven bestaat 8 jaar f langer (detailhandel: 55 prcent). Tegenver 18 prcent dat slechts 1 f 2 jaar bestaat (detailhandel: 20 prcent). Figuur 5: Ontwikkeling bedrijfsgrtte t..v Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 6: Bestaansduur Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) A.3 Ontwikkeling bedrijfsgrtte in vierkante meters tussen 2003 en 2011 A.4 Aandeel verkppunten dat 5 jaar f langer bestaat Tename (198 naar 210 vierkante meter). Nageneg gelijk bij schenenwinkels vergeleken met detailhandel. 9

10 A. SECTOR EN BRANCHE Werkzame persnen In 2010 waren persnen werkzaam in de branche schenenwinkels. Sinds 2004 is dit jaarlijks gemiddeld met 1,2 prcent tegenmen (cncurrerende branches: -0,4 prcent en detailhandel: 0,9 prcent). De laatste twee jaar is de ntwikkeling beperkt (cncurrerende branches: -1 prcent en detailhandel: 1 prcent). Van de werkzame persnen bij schenenwinkels is 23 prcent man (cncurrerende branches: 30 prcent en detailhandel: 41 prcent). 65 prcent van alle werkzame persnen werkt 12 uur f meer (cncurrerende branches: 64 prcent en detailhandel: 65 prcent). Per verkppunt werken gemiddeld 6,0 persnen (detailhandel: 5,9). Figuur 7 geeft de ntwikkeling van het aantal werkzame persnen en figuur 8 de verdeling naar de kenmerken geslacht en arbeidsduur. Figuur 7: Ontwikkeling aantal werkzame persnen ten pzichte van 2004 Brn: Lisa (bewerking ABF Research) A.5 A.6 A.7 Figuur 8: Aandeel werkzame persnen naar geslacht en arbeidsduur Brn: Lisa (bewerking ABF Research) Ontwikkeling van het aantal werkzame persnen van 1 januari 2004 tt 2010 Het aantal werkzame persnen is tegenmen met 9 prcent. Gedurende de laatste twee jaar is er sprake van een cnstant aantal werkzame persnen. Aandeel werkzame persnen die 12 uur f meer werken in 2010 ten pzichte van alle werkzame persnen 65 prcent bij schenenwinkels tegenver 65 prcent in de detailhandel. Aandeel mannelijke werkzame persnen in 2010 ten pzichte van alle werkzame persnen 23 prcent bij schenenwinkels tegenver 41 prcent in de detailhandel. 10

11 A. SECTOR EN BRANCHE Opbrengsten en lasten De ttale pbrengsten (exclusief de inkpwaarde) van een schenenwinkel in 2008 (laatst bekende jaar) bedragen gemiddeld per FTE (zie begrippenlijst p pagina 31) en maand eur (cncurrerende branches: eur en detailhandel: eur). Tegenver de pbrengsten staan de lasten van gemiddeld eur (cncurrerende branches: eur en detailhandel: eur). De grtste drie kstenpsten zijn persneel, huisvesting en afschrijving p vaste activa. De kstenpst persneel is 41 prcent van alle lasten (cncurrerende branches: 44 prcent en detailhandel: 47 prcent). Dit kmt dus neer p een psitief bedrijfsresultaat van circa 670 eur per FTE en maand en gemiddeld 13 prcent van de handelsmarge (cncurrerende branches: eur en 23 prcent en detailhandel: 910 eur en 17 prcent). Het bedrijfsresultaat is van 2006 naar 2008 gemiddeld 430 eur lager kmen te liggen, dit is afname van 39 prcent (cncurrerende branches: 91 eur en 3 prcent en detailhandel: -50 eur en -7 prcent). Tabel 3: Gemiddelde bedrijfspbrengsten, -lasten en -resultaat per FTE per maand vr heel Nederland in 2008 Brn: CBS * Alles per FTE en maand Bedrijfspbrengsten en lasten Bedrijfspbrengsten in 2008 Inkpwaarde mzet Schenenwinkels Bedrag Percentage van per maand handelsmarge % % Cncurrerende branches Detailhandel Bedrag Percentage van Bedrag Percentage van per maand handelsmarge per maand handelsmarge % % % % Handelsmarge in % % % Bedrijfslasten in 2008 Persnele ksten Energieksten Huisvestingsksten Ksten apparatuur en inventaris Ksten ververmiddelen Verkpksten Cmmunicatieksten Dienstverlening dr derden Overige bedrijfslasten Afschrijvingen p vaste activa % 36% 3% 23% 1% 1% 6% 1% 3% 6% 8% % 34% 2% 14% 1% 1% 8% 1% 3% 6% 6% % 39% 2% 14% 1% 2% 7% 1% 3% 6% 7% Bedrijfsresultaat in 2008 Bedrijfsresultaat in 2007 Bedrijfsresultaat in % 21% 21% % 22% 22% % 18% 19% A.8 ` Winstgevendheid in 2008 A.9 -- Ontwikkeling bedrijfsresultaat als percentage van de handelsmarge tussen 2006 en 2008 Er heeft een daling plaatsgevnden. A.10 - Ontwikkeling bedrijfsresultaat tussen 2006 en 2008 in vergelijking met de detailhandel Sterker gedaald bij schenenwinkels vergeleken met de detailhandel. A.11 - Bedrijfsresultaat per FTE in 2008 in vergelijking met de detailhandel Met een bedrijfsresultaat van 13 prcent van de handelsmarge is de winstgevendheid gemiddeld. Lager bij schenenwinkels dan in de detailhandel. 11

12 A. SECTOR EN BRANCHE Bestedingen en marktaandelen In 2010 is miljen (inclusief BTW) besteed dr de Nederlandse cnsument aan de belangrijkste prducten die nder de branche vallen (brn: HBD). Dit kmt neer p 270 eur per huishuden en 120 eur per persn. Dit is een afname van ngeveer 4 prcent sinds Met ngeveer 79 prcent hebben schenen- en lederwarenzaken het grtste marktaandeel. Figuur 9: Ontwikkeling marktaandeel belangrijkste prducten schenenwinkels per branche Brn: HBD (bewerking ABF Research) A.12 Figuur 10: Marktaandeel belangrijkste prducten van schenenwinkels per branche in 2010 Brn: HBD (bewerking ABF Research) Ontwikkeling bestedingen aan belangrijkste prducten van schenenwinkels tussen 2003 en 2010 Afname van ngeveer 4 prcent. 12

13 A. SECTOR EN BRANCHE Telichting ndernemer De telichting uit deze paragraaf is geschreven dr de ndernemer en gaat in p nderdeel A, sectr en branche. Op welke manier wrdt er ingespeeld p de trends f ziet u andere trends? Welke kansen wrden benut? Welke ksten zijn beduidend lager f hger dan bij een gemiddeld verkppunt (bijvrbeeld huur van het winkelpand)? Overige telichting. 13

14 B. VESTIGINGSGEBIED B. Vestigingsgebied He is het gesteld met de kwaliteit van uw vestigingsgebied? Over wat vr vestigingsgebied kan gesprken wrden? Is er sprake van een detailhandelklimaat? He is het gesteld met de leefbaarheid en veiligheid? Is er regelmatig leegstand in bestaande panden? Kan het vestigingsgebied makkelijk wrden bereikt? Wat zijn de lkale lasten die binnen de gemeente betaald meten wrden? Veel vragen waarp in dit hfdstuk antwrd wrdt gegeven. Kaart vestigingsgebied Figuur 11 geeft een kaart weer van het pstcdegebied dat als vestigingsgebied is pgegeven. Figuur 11: Kaart pstcdegebied 2611 (gemeente Delft) Brn: Falkplan Andes (bewerking ABF Research) 14

15 B. VESTIGINGSGEBIED Bereikbaarheid Op 1 januari 2011 kunnen ngeveer 2,1 miljen mensen het vestigingsgebied met de aut binnen 30 minuten bereiken. Bij srtgelijke gebieden is dit 1,4 miljen en in Nederland 0,6 miljen. Met de fiets is het vestigingsgebied vr 220 duizend mensen binnen 30 minuten bereikbaar (srtgelijke gebieden: en Nederland: ). Figuur 12: Omvang bevlking binnen bepaalde reistijd met de aut Brn: Gedan (bewerking ABF Research) Figuur 13: Omvang bevlking binnen bepaalde reistijd met de fiets Brn: Gedan (bewerking ABF Research) B.1a Aantal mensen die het vestigingsgebied binnen 30 minuten kunnen bereiken met de aut in 2010 B.1b Aantal mensen die het vestigingsgebied binnen 30 minuten kunnen bereiken met de fiets in ,1 miljen mensen en in Nederland 0,6 miljen mensen en in Nederland Bevlkingssamenstelling De bevlking van het vestigingsgebied geeft k inzicht in het type gebied. In ttaal zijn er p 1 januari mensen wnachtig. Vergeleken met srtgelijke gebieden wnen er veel jngeren en vlwassenen (25 t/m 44 jaar), maar weinig kinderen en seniren. Er zijn veel huishudens met een zeer laag inkmen vergeleken met srtgelijke gebieden. Bij dezelfde vergelijking valt een laag aandeel p met een laag en hg inkmen. Tt slt zijn er veel alleenstaanden en weinig samenwnenden znder kinderen als het wrdt afgezet tegen andere centrum stedelijke gebieden. Figuur 14: Bevlkingssamenstelling naar leeftijd, inkmen en huishudenssamenstelling in het vestigingsgebied Brn: ABF Research 15

16 B. VESTIGINGSGEBIED Type gebied Het vestigingsgebied kan als "centrum stedelijk" wrden mschreven. Dit betekent dat de lcatie een centrale ligging heeft met relatief hge wndichtheid en veel functiemenging. Centrum stedelijk heeft het grtste aandeel schenenwinkels. Wrdt er gekeken naar het aandeel pstcdegebieden met een schenenwinkel per wnmilieu in West-Nederland, dan blijkt centrum stedelijk het meest vr de hand liggend. Het vestigingsgebied kan als gangbaar wrden beschreven. Tabel 4: Aantal verkppunten, vierkante meter WVO en aandeel schenenwinkels per wnmilieu in West-Nederland Brn: ABF Research en Lcatus Wnmilieu Centrum stedelijk Cmpact stedelijk Ruim stedelijk Drps en landelijk Bedrijventerrein Aantal verkppunten Aantal vierkante meter WVO Aandeel verkppunten 59 % 15 % 8% 19 % 0% Aandeel vierkante Aantal meter VVO pstcdegebieden 56 % % 239 9% % 625 0% 44 Figuur 15: Aandeel vestigingsgebieden met schenenwinkel per wnmilieu in West-Nederland Brn: ABF Research en Lcatus B.2 Gangbaarheid lcatiekeuze Centrum stedelijk is gangbaar als vestigingsgebied. 16

17 B. VESTIGINGSGEBIED Vestigingsklimaat Binnen het vestigingsgebied zijn p 1 januari 2011 in ttaal circa 290 detailhandel-verkppunten ( m2 WVO). De lcatie kan daarm als winkelgebied wrden gezien en trekt dr het uitgebreide aanbd aan detailhandel k klanten aan uit een grt verzrgingsgebied. De leegstand van (winkel)panden in het vestigingsgebied is met 13 prcent hger dan in srtgelijke gebieden (srtgelijke gebieden: 11 prcent en Nederland: 12 prcent). Als naar de leegstand in WVO wrdt gekeken, dan is de leegstand 11 prcent tegen 9 prcent in srtgelijke gebieden (Nederland: 9 prcent). Figuur 16: Verdeling type detailhandel p basis van aantal verkppunten Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 17: Verdeling type detailhandelp basis van WVO Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 18: Leegstand panden als percentage van ttaal aantal verkppunten Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 19: Leegstand in WVO als percentage van ttale WVO Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) B.3 Omvang detailhandel binnen het vestigingsgebied in 2011 B.4 Omvang leegstand binnen het vestigingsgebied in 2011 Zeer uitgebreid aanbd. Hge leegstand in verhuding tt Nederland, maar binnen de marge. 17

18 B. VESTIGINGSGEBIED Leefbaarheid en veiligheid De kwaliteit van het vestigingsklimaat wrdt vr een grt deel bepaald dr de leefbaarheid en veiligheid. De VROM Leefbaarmeter (VROM: Ministerie van Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, tegenwrdig valt de leefbaarmeter nder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties) geeft inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in 2008 aan de hand van de thema's wningvrraad, niveau vrzieningen, veiligheid, publieke ruimte, sciale samenhang en bevlkingssamenstelling. Er wrdt een vergelijking vr het pstcdegebied gemaakt met Nederland waarbij de afwijking van -50 (negatief) tt 50 (psitief) kan lpen. Het pgegeven vestigingsgebied scrt ged p de aspecten wningvrraad, vrzieningen, publieke ruimte en samenstelling bevlking. Op de aspecten veiligheid en sciale samenhang is sprake van een slechte scre. Naast de waardering per thema geeft de VROM Leefbaarmeter k nafhankelijk van de thema's een algemene waardering. Dit vestigingsgebied heeft een zeer psitieve waardering gekregen. Figuur 20 geeft de berdeling per aspect ten pzichte van Nederland weer en figuur 21 de ttale berdeling. Figuur 20: Waardering leefbaarheid per aspect t..v. Nederland in 2008 Brn: VROM Leefbaarmeter Figuur 21: Ttale scre leefbaarheid t..v. Nederland in 2008 nafhankelijk berdeeld van de leefbaarheid per aspect Brn: VROM Leefbaarmeter B.5a - Ordeel veiligheid in 2008 B.5b Ordeel publieke ruimte in 2008 De publieke ruimte wrdt als psitief berdeeld. B.5c Algemeen rdeel leefbaarheid en veiligheid in 2008 De veiligheid wrdt als negatief berdeeld. De kwaliteit van het vestigingsgebied als geheel wrdt als zeer psitief berdeeld. 18

19 B. VESTIGINGSGEBIED Lkale lasten Ondernemers in Nederland betalen, in de plaats waar zij gevestigd zijn, een aantal verschillende lkale belastingen, heffingen en leges. Iedere gemeente en ieder waterschap bepaalt zelf de hgte van deze lkale lasten. In de gemeente Delft zijn de lkale lasten in 2010 nageneg gelijk in vergelijking met gemeenten met een srtgelijk vestigingsgebied. Een zelfstandige is eur per jaar kwijt. Dit kan plpen tt eur bij een grt verkppunt. Figuur 22 en 23 geven inzicht in de hgte van de gemeentelijke en waterschapsheffingen. Afvalstffenheffing, reinigingslasten, baat-, precari- en reclamebelasting zijn in dit rapprt niet meegenmen. Figuur 22: Lkale lasten gemeente in 2010 Brn: ABF Research Figuur 23: Lkale lasten waterschap in 2010 Brn: ABF Research B.6a Hgte lkale lasten zelfstandige / klein verkppunt (gemeente en waterschap) in 2010 B.6b Hgte lkale lasten middelgrt verkppunt (gemeente en waterschap) in 2010 De lkale lasten zijn vergelijkbaar met Nederland. B.6c Hgte lkale lasten grt verkppunt (gemeente en waterschap) in 2010 De lkale lasten zijn vergelijkbaar met Nederland. De lkale lasten zijn vergelijkbaar met Nederland. 19

20 B. VESTIGINGSGEBIED Telichting ndernemer De telichting uit deze paragraaf is geschreven dr de ndernemer en gaat in p nderdeel B, vestigingsgebied. Heeft de ligging van de vestiging binnen het pstcdegebied een gede bereikbaarheid en vldende parkeergelegenheid? Zrgt de lcatie dr de ligging binnen het pstcdegebied vr extra veel passanten (denk aan een drukke winkelstraat f nabij een warenhuis, terrassen, cultuur-histrische gebuwen et cetera)? Heeft het vestigingsgebied veel aantrekkingskracht als gevlg van bijvrbeeld de architectuur f inrichting? Overige telichting. 20

21 C. CONCURRENTEN C. Cncurrenten in en m het vestigingsgebied He vergaat het uw cncurrentie? Een ged draaiende branche f een mi vestigingsgebied zegt ng lang niet alles. Als andere ndernemers in een eerder stadium hun kans al hebben gegrepen kan hier sprake zijn van een verzadigde markt. Er zal antwrd gegeven meten wrden p verschillende vragen. Heveel cncurrenten zijn er en he grt zijn deze? Wat is de bestaansduur van cncurrerende schenenwinkels? Starten en stppen jaarlijks veel verkppunten? Omvang en bestaansjaren cncurrerende verkppunten In en m het vestigingsgebied zijn per 1 januari 2011 tussen de 40 en 45 cncurrerende schenenwinkels (WVO: vierkante meter). De cncurrerende schenenwinkels hebben een gemiddeld WVO van 234 vierkante meter (srtgelijke gebieden: 186 vierkante meter en Nederland: 210 vierkante meter). Per schenenwinkel werken gemiddeld 5,3 persnen, waarvan 64 prcent 12 uur f meer (srtgelijke gebieden: 5,8 persnen en 66 prcent en Nederland: 6,0 persnen en 65 prcent). De bestaansduur van de schenenwinkels is krter dan die van het Nederlandse gemiddelde. 61 prcent van de verkppunten bestaat 5 jaar f langer (srtgelijke gebieden: 70 prcent en Nederland: 72 prcent). Er zijn tussen de 40 en 45 verkppunten binnen de cncurrerende branches. Binnen de cncurrerende branches werkt 59 prcent van de werkzame persnen 12 uur f meer en bestaat 63 prcent van de verkppunten 5 jaar f langer. Figuur 24: Bestaansjaren schenenwinkels Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) In en m het vestigingsgebied Srtgelijke gebieden Nederland Srtgelijke gebieden Nederland Figuur 25: Bestaansjaren cncurrerende branches Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) In en m het vestigingsgebied C.1 Aandeel verkppunten dat 5 jaar f langer bestaat in 2010 Licht lager dan gemiddeld in Nederland, maar binnen de marges (61 tegenver 72 prcent). 21

22 C. CONCURRENTEN Startende en stppende verkppunten De afgelpen 6 jaar is het aantal cncurrerende schenenwinkels met jaarlijks gemiddeld 5,5 prcent tegenmen (srtgelijke gebieden: 1 prcent en Nederland: 1,5 prcent). Het WVO is met jaarlijks gemiddeld 5,3 prcent tegenmen (srtgelijke gebieden: 2 prcent en Nederland: 1,8 prcent). Het jaarlijks aantal startende en stppende schenenwinkels is 11 en 6 prcent (srtgelijke gebieden: 8 en 6 prcent en Nederland: 8 en 6 prcent). Het WVO greit de laatste jaren en ten pzichte van het landelijke beeld waren er meer startende en een vergelijkbaar aantal stppende schenenwinkels. Dit laat zien dat er sprake was van een greiende markt met meer dan gemiddelde dynamiek met ruimte vr nieuwe verkppunten. Het aantal verkppunten bij cncurrerende branches is in dezelfde peride jaarlijks gemiddeld met 3,1 prcent tegenmen. Bij cncurrerende branches liggen de percentages van startende en stppende verkppunten p 13 en 9 prcent. Figuur 26: Gestarte/gestpte verkppunten schenenwinkels (max. 50%) Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 27: Gestarte/gestpte verkppunten schenenwinkels in m2 WVO (max. 50%) Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 28: Gestarte/gestpte verkppunten cncurrerende branches (max. 50%) Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) Figuur 29: Gestarte/gestpte verkppunten cncurrerende branches in m2 WVO (max. 50%) Brn: Lcatus (bewerking ABF Research) C.2a Gemiddelde jaarlijkse ntwikkeling aantal verkppunten van 2005 tt en met 2011 C.2b - Gemiddelde jaarlijkse ntwikkeling aantal verkppunten cncurrerende branches van 2005 tt en met 2011 Grei aantal verkppunten cncurrerende branches (3 prcent). Gemiddelde jaarlijkse ntwikkeling vierkante meter WVO van 2005 tt en met 2011 Grei aantal vierkante meter WVO schenenwinkels (5 prcent). C.3 C.4 Grei aantal verkppunten schenenwinkels (6 prcent). De dynamiek van startende en stppende verkppunten van 2005 tt en met 2010 Markt met veel startende en een gemiddeld aantal stppende verkppunten. 22

23 C. CONCURRENTEN Telichting ndernemer De telichting uit deze paragraaf is geschreven dr de ndernemer en gaat in p nderdeel C, cncurrenten. Zijn er in de afgelpen peride cncurrenten gestpt f gestart die ng niet pgenmen zijn in de cijfers van dit rapprt (cijfers zijn tt en met 1 januari 2011)? Waarin nderscheidt de vestiging zich van andere cncurrerende verkppunten (bijvrbeeld specialisatie f service)? Overige telichting. 23

24 D. KLANTENPOTENTIEEL D. Klantenptentieel in het verzrgingsgebied He grt is uw klantenptentieel? Wat is de mvang van het verzrgingsgebied? Een grt verzrgingsgebied is leuk en aardig, maar wnen er k veel mensen, die binnen de delgrep vallen? He is de bevlking samengesteld en wie behren hiervan tt de delgrep? He gaat de delgrep zich ntwikkelen? Heveel persnen van de delgrep per schenenwinkel zijn er? Dit zijn allemaal belangrijke vragen m de slaagkans van de schenenwinkel te bepalen na de eerdere analyse van de branche, vestigingsgebied en cncurrentie. In dit nderdeel wrdt nder srtgelijke gebieden verstaan vestigingsgebieden als uw vestigingsgebied met een gebruikelijk verzrgingsgebied. Verzrgingsgebied Het verzrgingsgebied bestaat uit één f meer pstcdegebieden die nder een wnplaats, gemeente, regi en prvincie vallen. Pstcde 2611 is het pstcdegebied van uw schenenwinkel. Prvincie Regi Gemeenten Wnplaatsen Pstcdegebieden Zuid-Hlland Agglmeratie s-gravenhage en Delft en Westland Rijswijk, Den Haag, Delft, Pijnacker-Ntdrp en Midden-Delfland Rijswijk, s-gravenhage, Delft, Ntdrp, Den Hrn, Schipluiden, Pijnacker en Delfgauw Meer dan 30 pstcdegebieden Figuur 30: Kaart verzrgingsgebied Brn: Falkplan Andes (bewerking ABF Research) 24

25 D. KLANTENPOTENTIEEL Omvang delgrep De mvang van het verzrgingsgebied is vastgesteld p persnen. Hierbij is er rekening gehuden met de reisafstand. Dit betekent dat naar mate de reisafstand teneemt, er een kleiner deel van de bevlking mee wrdt geteld. Cncurrentie die verder weg is gelegen, wrdt eveneens minder zwaar meegerekend. Vergeleken met srtgelijke gebieden wnen er relatief veel jngeren. Tabel 5 geeft inzicht in de huidige bevlkingssamenstelling naar verschillende kenmerken. Vr uw branche zijn alle persnen meegenmen ngeacht geslacht en leeftijd. Het aantal persnen dat tt de delgrep behrt, is daarm gelijk aan de vastgestelde mvang van het verzrgingsgebied. Ok hierbij is er rekening gehuden met de reisafstand. Tabel 5: Bevlkingsmvang naar diverse kenmerken in 2011 Brn: ABF Research 0% 20% 0% 20% Verzrgingsgebied Geslacht Man Vruw Leeftijd Baby's en peuters (4 jaar f jnger) 80% 100% 40% 60% 80% 100% Jngeren (15 t/m 24 jaar) Vlwassenen (25 t/m 44 jaar) Vlwassenen (45 t/m 64 jaar) Seniren (65 jaar f uder) Westers Niet-westers Inkmen per huishuden Zeer laag 60% Kinderen (5 t/m 14 jaar) Etniciteit Nederlands 40% Laag Gemiddeld Hg Zeer hg Nederland 0% 20% Srtgelijke gebieden 40% 60% Verzrgingsgebied 80% 100% 25

26 D. KLANTENPOTENTIEEL Delgrep per verkppunt Er zijn ngeveer persnen van de delgrep per schenenwinkel en persnen inclusief cncurrerende branches in het verzrgingsgebied (srtgelijke gebieden: en persnen en Nederland: en persnen). Als er wrdt gekeken naar aantal persnen per vierkante meter WVO dan is dit vr het verzrgingsgebied 25 persnen (srtgelijke gebieden: 44 persnen en Nederland: 23 persnen). De figuren laten de ntwikkeling van het aantal verkppunten en vierkante meter WVO zien per persnen van de delgrep. He lager de staafjes zijn in het verzrgingsgebied ten pzichte van andere gebieden he gunstiger dat is m een schenenwinkel te beginnen. Uw verkppunt wrdt meegerekend. Figuur 31: Aantal verkppunten per persnen van de delgrep Brnnen: Lcatus en ABF Research Figuur 32: Aantal vierkante meter WVO per persnen van de delgrep Brnnen: Lcatus en ABF Research Figuur 33: Aantal verkppunten cncurrerende branches per persnen van de delgrep Brnnen: Lcatus en ABF Research D.1a Aantal verkppunten per persnen van de delgrep in 2011 D.1b Aantal verkppunten cncurrerende branches per persnen van de delgrep in 2011 Relatief weinig verkppunten vergeleken met Nederland (0,9 tegenver 1,0). D.2 Aantal vierkante meter WVO per persnen van de delgrep in 2011 Relatief weinig verkppunten vergeleken met Nederland (0,9 tegenver 1,0). Vergelijkbaar aantal vierkante meter WVO vergeleken met Nederland (200 tegenver 220). 26

27 D. KLANTENPOTENTIEEL Reistijd delgrep Van de gehele delgrep in het verzrgingsgebied wnt ngeveer 52 prcent binnen een reisafstand van 10 minuten met de aut, dit kmt neer p persnen (srtgelijke gebieden: 53 prcent, persnen en Nederland: 46 prcent, persnen). Als er wrdt gekeken naar de reistijd met de fiets, dan ligt dit percentage p 23 prcent ftewel persnen (srtgelijke gebieden: 10 prcent, persnen en Nederland: 19 prcent, persnen). Een klein verzrgingsgebied heeft een psitief effect p de reistijd, maar het werkt negatief vr de indicatren die de ruimte vr verkppunten aangeven. Figuur 34: Aandeel delgrep naar reistijd met de aut Brnnen: Gedan en ABF Research Figuur 35: Aandeel delgrep naar reistijd met de fiets Brnnen: Gedan en ABF Research D.3a Aandeel delgrep binnen een reistijd van 10 minuten (aut) D.3b Aandeel delgrep binnen een reistijd van 10 minuten (fiets) 52 prcent tegenver 46 prcent in Nederland. 23 prcent tegenver 19 prcent in Nederland. Marktindicatr Alleen de mvang van de delgrep, het aantal schenenwinkels en de hgte van de bestedingen (zie pagina 12) zeggen niet alles. Dr p basis van deze gegevens de bestedingen per schenenwinkel binnen het verzrgingsgebied af te zetten tegen de bestedingen per schenenwinkel in heel Nederland wrdt er een indicatie gegeven van de ruimte binnen de markt f het gebrek hieraan vr een schenenwinkel. Vr Nederland is deze waarde altijd gelijk aan 1. Een hgere waarde betekent dat er ruimte aanwezig is. Cncurrerende branches zijn hierbij niet meegenmen. Figuur 36: Marktindicatr (een uitkmst grter dan 1 geeft een indicatie van resterende ruimte) Brnnen: CBS, Lcatus en ABF Research D.4 Marktindicatr Binnen het pgegeven verzrgingsgebied is er beperkte ruimte vr schenenwinkels. 27

28 D. KLANTENPOTENTIEEL Ontwikkeling delgrep tt 2015 Figuur 37 geeft de ntwikkeling van het aantal persnen uit delgrep weer. De kmende 4 jaar neemt de delgrep met 3 prcent te. Dit betekent dat k de vraag naar uw prduct zal tenemen p basis van de bevlkingsntwikkeling. Figuur 37: Ontwikkeling aantal persnen van de delgrep Brn: ABF Research D.5 Ontwikkeling delgrep van 2010 tt en met 2015 De delgrep zal de kmende jaren met 3 prcent tenemen. 28

Haircare Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Haircare Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Haircare Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Cnsumenten dienstverlening Branche: Kapperszaken Gemeente: Utrecht Pstcde: 3511, Catharijne / Wijk C / Mreelsepark Datum: 13 april 2012 Rapprtnummer:

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen ver de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapprtcijfer geven. Daarbij geldt: een hger cijfer (10)

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand ktber Waarm werken rnd eerlijke handel? Vandaag lijden 800 miljen wereldburgers hnger. Het is dan k vlkmen naanvaardbaar m in nderhandelingen 'vedsel'

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Bedrijf/ of n.v.t. Adres. Email

Bedrijf/ of n.v.t. Adres. Email De Cmmerciële Vereniging Ens det een beheftepeiling nder Enser ndernemers en particulieren ter inventarisatie van wensen en beheften vr het mgelijk willen vestigen in een bestaand f nieuwbuwprject te Ens.

Nadere informatie

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf Rb Klinkert, Managing Partner Hevelaken, 31-1-2013 De tekmst van het schadebedrijf Intrductie Middenduin Autmtive gestart in september 2012. Onderdeel van de Middenduin Grep, gevestigd in Nijkerk. pgericht

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

4.4 Gemeente Woensdrecht

4.4 Gemeente Woensdrecht 4.4 Gemeente Wensdrecht De gemeente Wensdrecht bestaat uit vijf kernen: Wensdrecht, Hgerheide, Hui j- bergen, Putte en Ossendrecht. Er wnen circa 21.500 mensen in ngeveer 8.900 wningen, waarvan ruim 75%

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Advies DUWO Werkplan 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2015

Advies DUWO Werkplan 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2015 Advies DUWO Werkplan 2011 en Meerjarenbegrting 2011-2015 Dr E. Meijerman Inleiding Vr het advies is naar drie zaken gekeken: 1. Wat is het beleid. Welke vragen zijn daarbij denkbaar vr een bewnersrganisatie.

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsnderzek 2012 Wittevruwensingel Fax: Tel: 3581 030 - GA 231 Utrecht 67 70 55 7 www.internistvanln.nl RAPPORTAGE PATIËNTTEVREDENHEIDONDERZOEK 2012 1. 1.3 Algemene 1.1 Over de gegevens

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Wat vinden de professionals belangrijke keuzes voor het Centrum van Stadskanaal in 2014?

Wat vinden de professionals belangrijke keuzes voor het Centrum van Stadskanaal in 2014? 1 Stadskanaal Rapprtage flitsnderzek MKB Stadskanaal. Wat vinden de prfessinals belangrijke keuzes vr het Centrum van Stadskanaal in 2014? (Is het mgelijk m via het Internet snel en verantwrd standpunten

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie