Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen"

Transcriptie

1 a f v a l fo r u m jaargang 12 maart Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen English summary included Vrije afvalmarkt aan banden Hoge milieuscore voor compost

2 DELTA, nuttig voor u DELTA biedt een breed pakket aan milieudiensten zoals papierrecycling, glasrecycling, compostering, industriële reiniging, afvalwaterzuivering, slibontwatering, inzameling en verwerking van gevaarlijk afval en afvalberging. DELTA streeft ernaar afvalstromen zoveel mogelijk te hergebruiken, te recyclen of te composteren. De activiteiten beslaan heel de afvalketen. Dit biedt klanten de mogelijkheid de totale afvalbehandeling bij één partner onder te brengen; efficiënt en kostenbesparend. Meer weten? Bel (0115) of kijk op

3 Sturen in afvalland Colofon afvalforum maart 2008 jaargang 12 nummer 1 verschijnt vier keer per jaar afvalforum biedt nieuws, ontwikkelingen, feiten en meningen over afval. Het behandelt zowel het beleid als de praktijk van afvalbeheer. afvalforum wordt uitgegeven door de Vereniging Afvalbedrijven. De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van afvalbedrijven die actief zijn in de gehele keten: van inzameling, recycling, hergebruik en rioleringsbeheer tot en met de verwerking van afval. De Vereniging Afvalbedrijven steunt haar leden bij de groei naar één Europese afvalmarkt en maakt zich hard voor optimale randvoorwaarden voor een milieuhygiënische en kosteneffectieve afvalverwijdering en -verwerking. Leden van de Vereniging ontvangen afvalforum gratis, evenals bestuurders, politici en ambtenaren bij overheden. hoofdredactie Vereniging Afvalbedrijven Daniëlle van Vleuten s-hertogenbosch redactieadres De redactie van afvalforum is geïnteresseerd in afvalnieuws. Persberichten en ideeën voor artikelen kunt u sturen naar: Redactie afvalforum Postbus CD s-hertogenbosch engelse teksten Derek Middleton, Zevenaar opmaak Ontwerpburo Suggestie & illusie, Utrecht foto cover SITA Nederland. Lees verder op pagina 8 drukker USPbv, Utrecht abonnement 35,- per jaar (4 nummers) Meer informatie bij Vereniging Afvalbedrijven, t. (073) Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN adverteren in afvalforum afvalforum wordt verspreid naar (inter)nationale bestuurders, politici, directeuren, managers, technici en andere deskundigen in de afvalsector (controlled circulation). Meer informatie bij Wim Peters, t. +31 (0) Het zal niemand ontgaan zijn: het tweede Landelijk afvalbeheerplan is in aantocht. Daarin wordt het afvalstoffenbeleid voor de komende periode nader ingekleurd. De afgelopen jaren is beleidsmatig de keuze gemaakt om meer aan de markt over te laten. Het openen van de landsgrenzen voor brandbaar afval is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Een door het afvalbedrijfsleven van harte ondersteunde maatregel. Maar ook in een marktsituatie kan sturing wenselijk zijn. De BRBS heeft onlangs het rapport Naar een duurzaam grondstofmanagement het licht doen zien. Daarin worden met het oog op het verder stimuleren van hergebruik van bouw- en sloopafval verschillende sturingsmaatregelen tegen het licht gehouden, waaronder een belasting op het verbranden van afval. Uiteraard sluit de Vereniging Afvalbedrijven zich voor 100 procent aan bij het verder bevorderen van hergebruik van afvalstoffen. Maar een belasting op verbranden vinden wij niet de juiste methode. Die wordt toegepast op alle brandbare afvalstromen en dus ook op het restafval van huishoudens. Op deze manier worden de Nederlandse huishoudens getroffen die met het scheiden aan de bron van onder meer gft-afval en verpakkingsafval aan de basis staan van de goede resultaten die we in Nederland op afvalgebied behalen. Een belasting op verbranden is voorwaar geen beloning voor deze bijdrage. Niet doen dus! Dat neemt niet weg dat in voorkomende gevallen er een noodzaak tot aanvullende sturingsmaatregelen kan zijn. Centrale vragen zijn dan: Is het echt nodig of kan de markt zijn werk doen? En als het echt nodig is, welke afvalstromen moeten dan worden gestuurd? Met de antwoorden op deze vragen kan tot gerichte instrumenten worden gekomen en blijft het draagvlak voor het afvalstoffenbeleid behouden. Wij sturen natuurlijk graag mee en zullen de komende maanden actief meedoen aan de discussie. Inhoud 4 Open afvalgrenzen ingeperkt door nieuwe regels Ir. Pieter H. Hofstra Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven 8 Commerciële overheid benadeelt private afvalbedrijven 10 Weeffouten in Europa s nieuwe afvalbeleid 11 Flaws in Europe s new waste policy 16 Interview CDA-kamerlid Antoinette Vietsch 18 Innovaties schroeven milieuscore van compost op 20 Nog veel haken en ogen aan saneren van oude stortplaatsen 22 Leerstoel opgericht voor onderzoek energie-efficiënte avi En verder: Korte berichten 7, 15 English summary 25

4 door Pieter van den Brand Uit de kennisgevingen die worden gedaan voor in- en uitvoer van brandbaar restafval blijkt dat de Nederlandse verbrandingscapaciteit nauwelijks wordt gebruikt voor buitenlands afval (foto: Vereniging Afvalbedrijven / Maarten Kip) Open afvalgrenzen ingeperkt door nieuwe regels Hoezo, vrije afvalmarkt? Eén jaar open afvalgrenzen. En dan? De vorig jaar ingezette europeanisatie van de afvalmarkt heeft er niet toe geleid dat buitenlands afval massaal in Nederlandse afvalovens is beland. En dat eigen afval naar de stortplaats werd verdrongen, wat met name provincies vreesden. Toch hangt er nu een flexibel importplafond boven de markt. Ongewenst, vindt de sector. De overheid dekt zich liever in. 1 januari Eén jaar open landsgrenzen voor brandbaar restafval. Reden voor een verjaardagsfeestje is er niet. Voor wie het zou willen vieren althans. Het afval heeft nog niet zijn koffers gepakt. De uitvoer van 34 duizend ton afval naar Duitsland betreft niet meer dan de reguliere uitruil van hoog- en laagcalorisch afval tussen de ovens van ARN in Weurt en partner Remondis in Oberhausen. Tot november vorig jaar is er geen extra grammetje brandbaar afval ingevoerd voor verwijdering in Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties (avi s). Uit de kennisgevingen die worden gedaan voor in- en uitvoer van brandbaar restafval blijkt klip-en-klaar dat er Nederlandse verbrandingscapaciteit nauwelijks wordt gebruikt voor buitenlands afval. Vreemd is dat niet, weet Jan Manders, directeur externe betrekkingen bij AVR- Van Gansewinkel. Met hun langlopende verwerkingscontracten hebben de avi s nauwelijks speelruimte. Van het afval is 98 procent voor lange tijd gecontracteerd, slechts de resterende twee procent is er voor de spot-business, zoals Manders dit noemt. Maar er was het afgelopen jaar geen directe noodzaak om extra afval aan te trekken. De avi s waren voldoende gevuld. Ook kent het buitenland nog administratieve drempels. Bedrijven hebben volgens Manders nog geen ervaring met het regelen van importvergunningen. Ook dat moet nog worden getest. Echter, er komt meer verwerkingscapaciteit bij, dus in de toekomst komt het buitenlands afval beslist in beeld. Het gaat er zeker van komen, mits er voldoende aanbod is. Er zal vanzelf meer concurrentie ontstaan. Openstelling van de grenzen is een natuurlijk proces, vindt Manders. Trek vanuit de avi s die dicht bij de grens zitten, cirkels met een passer en Duitsland komt snel in beeld. Voor alle producten en diensten in de EU geldt een vrij grensoverschrijdend verkeer. Waarom dan voor afval niet? Huiverig Juist daar waren de provincies een jaar geleden huiverig voor. Want al concludeerde VROM dat de hoeveelheid afval uit Duitsland moeilijk was in te schatten, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant meenden dat wel te weten. Veel. De prijzen voor het verbranden van afval in Nederland zijn lager en storten van onbehandeld brandbaar afval mag niet meer in Duitsland. 4 afvalforum afvalforum maart maart

5 Dus zou een afvalstroom richting ons land zeer waarschijnlijk zijn, als de grenzen eenmaal van slot zijn. Volgens de drie provincies zou er meer Nederlands afval naar de stortplaats gaan, als gevolg van het Duitse stortverbod. Dat is dus niet zo. Even kwam er inderdaad een omgekeerde beweging tot stand van Duits afval naar Nederlandse scheidingsinstallaties. Maar dat was tijdelijk en vermoedelijk kwam slechts een marginaal deel hiervan op de Nederlandse stortplaats terecht. Bovendien is het veronderstelde overschot van brandbaar afval in Duitsland opvallend snel afgenomen en zijn de verbrandingstarieven daar flink omlaag gegaan tot Nederlands niveau (circa 100 euro per ton). Uit de statistieken (SenterNovem) blijkt dat er in 2007 minder brandbaar afval (tussen de 1,6 en 1,8 miljoen ton, niet alle cijfers zijn medio februari bekend) met ontheffing is gestort dan in 2006 (ruim twee miljoen ton). Onvermijdelijk de vrucht van in gebruik genomen nieuwe verbrandingscapaciteit. Sinds oktober vorig jaar wordt er maandelijks 50 duizend ton afval gestort. Als die trend doorzet, staat de prognose voor 2008 op nog maar 600 duizend ton. Annelies van der Kolk (gedeputeerde Gelderland): De Ladder van Lansink is richtinggevend, we zijn geen voorstander van storten. De cijfers laten ook niet zien dat Nederlands afval uit de eigen avi s (met een vollastverklaring) wordt verdrongen ten gunste van lucratief aangetrokken buitenlands afval. Het lijkt een idee-fixe te veronderstellen dat dit op korte termijn het geval zal zijn. Niet voor de provincies. Per brandbrief dringen die er oktober vorig jaar bij minister Cramer van VROM op aan een invoerplafond in te stellen. Als de buitenlandse invoer niet beperkt wordt, dreigt ons brandbaar afval op de stort terecht te komen, klinkt het wederom. Deze dreiging is nu acuut geworden, omdat er plannen zijn om grote hoeveelheden afval uit Italië te importeren en in Rotterdam te verbranden schrijven de provincies in IPO-verband aan de Vaste Kamercommissie voor VROM voorafgaand aan het Kameroverleg in oktober. Inmiddels is duidelijk waar het bij deze grote hoeveelheden Italiaans afval om gaat. AVR/Van Gansewinkel is in februari namelijk in de race voor een deel van het opgestapelde Napolitaanse afval. Eigen afval Zijn de provincies dan niet overtuigd door de dalende stortcijfers? Neen, daar gaat het niet om, betoogt Annelies van der Kolk, milieugedeputeerde in Gelderland en woordvoerder namens het IPO. We zien het importplafond als een preventieve maatregel. Wij zijn als overheid verantwoordelijk voor ons eigen afval. De Ladder van Lansink is richtinggevend, we zijn geen voorstander van storten. Minister Cramer van VROM buigt als riet voor de provinciale onrust. De bewindsvrouw wil de invoer van brandbaar restafval halfjaarlijks gaan meten en, afhankelijk van de totale verwerkingscapaciteit in eigen land, daar een maximum aan stellen. Dit flexibel invoerplafond stelt dat maximaal vijf procent van de huidige avicapaciteit plus tien procent van de sinds 1 januari vorig jaar gerealiseerde capaciteitsuitbreidingen mag worden benut voor buitenlands afval. Omgerekend zo n 300 duizend ton afval. Cramer heeft het instrument inmiddels opgenomen in het vierde pakket wijzigingen in het nog huidige en eerste Landelijk Afvalbeheerplan, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gegaan ze wilde niet wachten tot de opvolger van het LAP die in 2009 moet verschijnen. Tekorten Angst regeert bij de provincies, concludeert Manders. De feiten zeggen iets compleet anders. Dat het bij het Italiaanse afval om enorme hoeveelheden zou gaan, is volgens Titia van Leeuwen (VROM): Wat de provincies betreft is de vrees voor massale invoer nog steeds niet bewaarheid. hem niet waar. We zijn geïnteresseerd om met dit afval onze tekorten aan te vullen. Over een periode van enkele jaren zou dat kunnen gaan om zo n honderdduizend tot 150 duizend ton in totaal. Maar die hoeveelheid is wel meteen de helft van het invoerplafond. Terwijl er al vele jaren lang jaarlijks zo n 500 duizend ton Napolitaans afval naar Duitse afvalovens gaat. Dus waar praten we over in Nederland. Van een ommezwaai op het ministerie is beslist geen sprake. Dat misverstand wil Titia van Leeuwen, plaatsvervangend directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling (SAS) bij VROM, snel de wereld uit hebben. Dit komt niet als een duveltje uit een doosje! Bedrijven hebben altijd geweten dat een dergelijke maatregel boven de markt hing. Wat we niet willen is dat er meer brandbaar afval naar de stortplaats gaat. Bij een ongewenst effect zouden we ingrijpen. We zouden de effecten meten en criteria en daaraan gekoppelde maatregelen ontwikkelen. Eerst was dat een absoluut stortverbod. Maar dat zou een min of meer wanhopige maatregel zijn geweest. We redeneren nu: begin bij de bron. Zo is het flexibel importplafond bedacht. Maar er is toch geen ongewenst effect? Regeren is vooruitzien, antwoordt Van Leeuwen. Als we nu niks zouden doen, en er zou toch iets negatiefs gebeuren, dan valt de hele Kamer terecht over ons heen. Juist omdat we ons daarop niet zouden hebben voorbereid. VROM ziet ook geen reden de import van het Napolitaanse afval door AVR-Van Gansewinkel te verbieden, maar wel binnen de kaders die nu worden gesteld, zegt Van Leeuwen. Onderzoek Het instrument importplafond zelf is niet vrij van kritiek. Sterker nog. Recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) maakt er korte metten mee. Uit het onderzoek volgt dat het flexibel invoerplafond een overbodig instrument is en contraproductief» afvalforum maart 2008

6 Kton Evenwicht vraag aanbod brandbaar afval medio 2007 eind 2007 medio 2008 eind 2008 medio 2009 eind 2009 medio 2010 eind 2010 medio 2011 eind 2011 medio 2012 eind 2012 Bron: PricewaterhouseCoopers, 2008 Eind 2009: evenwicht bereikt De zwarte lijn is het basisaanbodscenario van VROM. De stippellijn schetst het verschil tegenover het basisscenario op grond van een analyse van wat er van het brandbaar afval geschikt is voor verbranding in een avi, grofweg 700 duizend ton afval minder. De groene lijn geeft de bestaande capaciteit in Nederland aan, waarbij de capaciteit is opgeteld die nu al door de afvalsector wordt gebouwd. De rode lijn is de verwachte toename van de verbrandingscapaciteit in ons land, indien alle initiatieven die nu al bekend zijn gerealiseerd worden. Dit leidt tot eind 2009 tot een evenwicht, niet eind Leontine Kiès-Westerik (PricewaterhouseCoopers): Het invoerplafond bouwt onzekerheid in. werkt. Leontine Kiès-Westerik van PwC: Het instrument is voorgesteld op basis van het verleden en gaat uit van een tekort aan verbrandingscapaciteit. Geen vreemde veronderstelling, vindt zij, want er wordt veel brandbaar afval gestort en de grenzen zijn open. Toch leert een nadere analyse dat het tekort aan verbrandingscapaciteit slechts een kwestie van tijd zal zijn. Onder de categorieën gestort brandbaar afval bevindt zich een aantal stromen die je niet snel in een avi tegen zult komen. Zoals grof huishoudelijk afval, denk aan matrassen, en middel- en hoogcalorische residuen die allerlei storingen in de installatie geven. Jan Manders (AVR-Van Gansewinkel): We worden al zo belast met regels die geen enkel doel dienen. Daarnaast worden onder het brandbare afval ook de RDF-stromen meegerekend die al een andere verwerkingsroute kennen. Volgens Kiès-Westerik is circa een derde van de twee miljoen ton brandbaar afval die in 2006 werd gestort, niet geschikt voor avi s. Dit afval zal eerder de recyclingroute volgen, als secundaire brandstof worden ingezet of anders toch naar de stortplaats gaan. Als gevolg daarvan valt het totale aanbod werkelijk verbrandbaar afval zo n 700 duizend ton lager uit dan de circa 8,2 miljoen ton waarmee tot op heden wordt gerekend. PwC becijfert dat er in ons land al eind 2009 een evenwicht zal zijn tussen het aanbod van brandbaar afval en de verbrandingscapaciteit. Dit maakt de invoering van een flexibel invoerplafond (medio 2008), dat uitgaat van een tekort aan verbrandingscapaciteit onnodig. Maar bedrijven gaan toch niet investeren op overcapaciteit? Neen, stelt Kiès-Westerik. Als de lintjes van de nieuwe verbrandingslijnen worden doorgeknipt, zal eind 2009 invoer van afval nodig zijn om de seizoensinvloeden in het afvalaanbod op te vangen of om de avi s structureel van vollast te voorzien. Wat aangeeft dat het invoerplafond niet alleen onnodig is, maar ook nog eens ongewenst. Het bouwt onzekerheid in, terwijl voor het bouwen van nieuwe capaciteit juist zekerheid naar financiers toe nodig is. Dit werkt dus zelfs contraproductief. Evenwicht Gedeputeerde Van der Kolk geeft desgevraagd aan er geen behoefte aan te hebben op het PwC-onderzoek in te gaan. In het instrument zit voldoende flexibiliteit. Neemt de capaciteit toe, dan gaat ook het importplafond omhoog en mogen bedrijven dus meer afval invoeren. Ik begrijp juist niet waarom het bedrijfsleven bang is voor het plafond. Is er eind 2009 een evenwicht bereikt tussen aanbod en capaciteit? Prima. Daar kan ik bedrijven alleen maar complimenten voor maken. Dan hebben ze het perfect gedaan en wordt er immers geen brandbaar afval meer gestort. VROM-ambtenaar Van Leeuwen blijft benadrukken dat het invoerplafond juist alleen aan de orde is in de tijdelijke situatie dat er geen evenwicht is. We praten over problemen die er in feite niet zijn. Dat geldt aan beide kanten. Wat de provincies betreft is de vrees voor massale invoer nog steeds niet bewaarheid. Voor de sector zal het importplafond niet beperkend werken. Dat ziet Manders toch anders. Het evenwicht zal volgens het PwC-rapport sneller bereikt zijn. Dus waarom gaat de overheid dan regelgeving invoeren die ook nog eens een contraproductief effect heeft. We worden al zo belast met regels die geen enkel doel dienen. Bovendien geeft het een verkeerd signaal aan de markt af, waarschuwt Manders. Stel dat het principe van wie het eerst komt, het eerst maalt gaat gelden. Bedrijven zullen elkaar vliegen af gaan vangen. Iedereen zal als eerste van de mogelijkheid gebruik willen maken, gewoonweg omdat deze er straks is. Dat creëert een ongewenste situatie op de afvalmarkt en is op zijn zachtst gezegd niet optimaal voor de hele branche. 6 afvalforum maart 2008

7 advertentie remondis 190x133 5 lpage :20:15 C M Y CM MY CY CMY K Minder duurzame elektriciteit geproduceerd in 2007 Het afgelopen jaar is de productie van duurzame elektriciteit afgenomen. In 2007 bedroeg de duurzame elektriciteits- productie zes procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik. In 2006 was dit nog 6,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De daling is toe te schrijven aan een halvering van het meestoken van biomassa in elektriciteits- centrales. De verandering in subsidietarieven vanaf 1 juli 2006 kan een reden hiervoor zijn. Windenergie is nu de belangrijkste bron van duurzame elektriciteit. De productie ervan is in 2007 met een kwart gestegen ten opzichte van 2006 en was verantwoordelijk voor de helft van de duurzame elektriciteitsproductie. De duurzame elektriciteit opgewekt in afvalverbrandingsinstallaties bedroeg afgelopen jaar 15 procent. In 2007 bestond 10,5 procent van het Nederlandse elektriciteitverbruik uit geïmporteerde groene stroom. Dat is een derde meer dan het jaar daarvoor. Boek over coaching voor middenkader Ketenaanpak in het afvalbeleid Eind 2007 heeft het ministerie van VROM het project Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid opgestart. Aanleiding is de vernieuwing van het Landelijk afvalbeheerplan dat het beleidskader van het afvalbeleid geeft. Samen met bedrijven heeft VROM zes pilots opgestart rondom afval- en materiaalketens, met als doel belemmeringen weg te nemen om tot verdere ketenaansluiting en milieudrukverlaging te komen. Het huidige beleid richt zich vooral op de eindfase van productketens, het afvalstadium. In het nieuwe beleid wil VROM ook eerder in de keten, vóór het afvalstadium, kijken naar de mogelijkheden voor mindering of betere recycling van afval. Het gaat in dit project om de productketens textiel, tapijt, EPS, zink, gips en voedsel. Het project dat eindigt in mei 2008, stelt voor elke productketen een kort plan van aanpak op, waarmee de ketenpartijen gezamenlijk aan de slag gaan. VROM gebruikt de plannen bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid. Meer informatie op: Het functioneren van de operationele afdelingen is bepalend voor het succes van een bedrijf. Goed leidinggeven op de werkvloer is dan ook essentieel. Aan de ontwikkeling van leidinggevenden uit het middenkader werd tot op heden weinig aandacht besteed. Speciaal voor hen is sinds januari Coaching aan de lopende band verkrijgbaar, een boek vol herkenbare situaties en praktische tips. Zo krijgen managers handvatten aangereikt om hun team effectief te motiveren, bijvoorbeeld door eerlijk en open te communiceren, duidelijk te zijn en actief te coachen. Ingewikkeld taalgebruik en overbodige theorie zijn hierbij weggelaten. afvalforum maart 2008

8 Commerciële overheid benadeelt private afvalbedrijven Bijklussende overheid in toom? Overheid en private afvalondernemingen vissen steeds vaker in dezelfde vijver. Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat valse concurrentie moet voorkomen. De verwachtingen in de afvalbranche zijn niet hoog gespannen. Het probleem wordt nu ook al gebagatelliseerd. Door Han van de Wiel Het marktaandeel van private afvalbedrijven in de inzameling van huishoudelijk afval kalft snel af, doordat overheidsgedomineerde afvalbedrijven onder onze duiven schieten. Geert Steeghs, manager overheidsdiensten van afvalbedrijf SITA Nederland, zegt het zonder pathos. Ze bouwen eerst in hun beschermde thuismarkt een commercieel apparaat op en plegen daarna actief acquisitie daarbuiten. Van eerlijke concurrentie is daarbij dikwijls geen sprake, zegt Steeghs. Veel overheidsbedrijven bieden hun diensten aan voor tarieven waar we grote vraagtekens bij zetten. Die tarieven kunnen Regels voor volgens Steeghs wel veertig tot vijftig procent lager zijn dan van private bedrijven. Daar kunnen wij het niet voor doen. Die tarievenoorlog zit particuliere bedrijven dwars, omdat overheidsgedomineerde bedrijven hem risicoloos uitvechten. In Leeuwarden betaalt elk huishouden jaarlijks zestig euro voor het inzamelen van het huishoudelijk afval door Omrin, het Friese overheidsbedrijf waarin de voormalige gemeentelijke reinigingsdienst van Leeuwarden is opgenomen. Inwoners van enkele Oost-Groningse gemeenten, waar Omrin eveneens actief is, betalen maar dertig euro. Steeghs: Volgens Leeuwarden Geert Steeghs (SITA): Veel overheidsbedrijven bieden hun diensten aan voor tarieven waar we grote vraagtekens bij zetten. bijklussende overheid Kern van de wijziging van de Mededingingswet is het voorkomen dat publieke middelen worden gebruikt voor commerciële taken. Het wijzigingsvoorstel kent zes gedragsregels voor overheidsgedomineerde bedrijven: Overheidsorganisaties worden verplicht te publiceren wanneer zij een nieuwe economische activiteit beginnen Overheidsgedomineerde bedrijven moeten alle kosten integraal doorberekenen aan de klant Overheidsgedomineerde bedrijven moeten transparant worden, dus de boekhoudkundig moet te controleren zijn door derden (bedrijfsleven en gemeenteraden) Informatie die alleen bij de overheid bekend is, mag niet exclusief worden gebruikt door overheidsgedomineerde bedrijven Er moet functiescheiding zijn van toezichthouder en aanbieder Een gemeente mag overheidsgedomineerde bedrijven niet bevoordelen bij commerciële activiteiten zijn die tarieven niet te vergelijken: in Leeuwarden zou Omrin meer kwaliteit en service bieden dan in Groningen. Als je in Leeuwarden bijvoorbeeld een afvalbak te laat aan de straat zet, zegt Omrin hem toch nog te komen halen. Dat is opmerkelijk, omdat de bestekken voor de verschillende gemeenten vergelijkbaar zijn. Bovendien word je in beide gemeenten op vergelijkbare wijze beboet als je afval te laat aan de straat zet. De tarievenverschillen tussen Leeuwarden en de Oost-Groningse gemeenten zijn een schoolvoorbeeld van kruissubsidiëring, stelt Roland Amoureus van AVR-Van Gansewinkel: De thuismarkt Leeuwarden financiert met zijn hoge tarieven de lage afvaltarieven voor andere gemeenten als Scheemda, Reiderland en Bellingwedde. Hij komt het vaak tegen. Het zijn meestal de voormalige gemeentelijke reinigingsdiensten die een flinke bruidschat hebben meegekregen. De gemeente is hun bastion, waar anderen niet inkomen. Daar kan ik vrede mee hebben, al zou ik liever een einde maken aan deze inbesteding. De echte moeilijkheden treden op als overheidsbedrijven buiten hun bastion komen en hun diensten ver onder de marktprijs aanbieden. Met publiek geld worden dan commerciële activiteiten ontplooid. Tarievenoorlogen Bij de NVRD, een vereniging van overheidsgedomineerde bedrijven, kent waarnemend directeur Gijs van Bezooijen de berichten over de tarievenoorlog. Volgens hem zijn de kostprijsverschillen tussen overheidsgedomineerde en particuliere bedrijven in 8 afvalforum maart 2008

9 de loop der jaren steeds kleiner geworden. Zo zijn de btw en de vennootschapsbelasting gelijkgetrokken. Het enige relevante verschil is de salariëring: overheidsbedrijven hebben duurder personeel, omdat de ambtenaren-cao fors duurder is dan de transport-cao. Die kostprijs staat los van de tarievenoorlog die bedrijven uitvechten, meent Van Bezooijen. Of het in alle gevallen om kruissubsidiëring gaat, vind ik moeilijk te zeggen. Dat moet je echt kunnen bewijzen. Het kan ook om een prijsstrategie gaan om een markt te veroveren. Zijn leden gaan hier heel verschillend mee om, aldus Van Bezooijen. Aan de ene kant van het spectrum zitten bedrijven die strikt binnen het gebied van de aandeelhouders blijven. Aan de andere kant zitten bedrijven die júist buiten het eigen territorium willen werken, omdat dat schaalvoordelen oplevert en het werken op de vrije markt hun organisatie scherp houdt. Van Bezooijen heeft wel een duidelijk oordeel over overheidsbedrijven die bijklussen. Hij geeft een fictief voorbeeld van een overheidsgedomineerd bedrijf dat van acht uur s ochtends tot drie uur s middags huishoudelijk afval inzamelt en om halfvier een tiental containers van een bedrijf leegt voor een scherpe prijs en de kosten daarvan laat drukken op de inzameling van het huishoudelijke afval. Dat geeft scheve ogen bij de concurrentie en ik vind het ook niet goed als het op die wijze gebeurt. Gezond verstand Reikhalzend kijkt de afvalsector uit naar een wijziging van de Mededingingswet, waarover al sinds 2004 wordt gepraat. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft dit voorstel begin maart aan de Tweede Kamer gezonden, al was er recent onenigheid over het wetsvoorstel in de boezem van het kabinet, toen minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken mordicus tegen leek te zijn. Inmiddels heeft Ter Horst haar verzet gestaakt, nadat Van der Hoeven had toegezegd de administratieve lasten voor overheden te beperken. De wetswijziging schrijft overheidsgedomineerde bedrijven gedragsregels voor. De gedachte hierachter is onder meer dat dit gemeenteraden en derden kan helpen informatie in te winnen over commerciële activiteiten van overheidsbedrijven. Als die informatie daar aanleiding toe geeft, kan bovendien de mededingingsautoriteit NMa worden ingeschakeld, die de bevoegdheid Overheid en private afvalondernemingen beconcurreren elkaar bij de inzameling van huishoudelijk afval. De aangepaste Mededingingswet moet oneerlijke concurrentie voorkomen (foto: Vereniging Afvalbedrijven) Gijs van Bezooijen (NVRD): Ik heb er begrip voor dat particuliere bedrijven hier in enkele gevallen een vervelend gevoel over hebben. heeft de boeken van bedrijven te controleren. Steeghs van SITA bespeurt een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, omdat er nu niks is geregeld en er dus ook niet kan worden gehandhaafd. Het ontbreekt nu aan transparantie in de boekhouding van overheidsbedrijven, waardoor wij geen kans hebben aan te tonen dat er kruissubsidiëring plaatsvindt. Maar tegelijk tempert Steeghs al te hoog gespannen verwachtingen. De vraag is namelijk of de NMa in actie komt bij relatief kleine overtredingen. Het probleem wordt nu ook al gebagatelliseerd. Bij AVR-Van Gansewinkel is Amoureus er eveneens niet zeker van dat het wetsvoorstel een adequaat antwoord is op de problemen. Regelgeving is nodig, maar iedereen met gezond verstand begrijpt nu al dat het niet klopt als overheidsbedrijven marktaandeel veroveren met geld van de burger. Het wetsvoorstel kan helpen dit open te breken, door de NMa de bevoegdheid te geven mogelijke onregelmatigheden juridisch te onderzoeken. Maar of het ook gaat gebeuren, is koffiedik kijken. Uit veel onderzoeken door gemeentelijke rekenkamers blijkt dat de verzelfstandiging van voormalige overheidsbedrijven vaak niet brengt wat men hoopte. Toch zijn er nauwelijks raadsleden die er daarna iets mee doen. Waarschijnlijk omdat het niet om één groot overheidsbedrijf gaat, maar vele kleintjes. Per individueel geval is de impact niet zo groot. Voor Van Bezooijen van de NVRD zijn de voorwaarden in het wijzigingsvoorstel glashelder. Elk overheidsbedrijf weet straks aan welke regels het zich moet houden als het de markt op gaat. Ik denk dat mijn leden geen moeite zullen hebben eraan te voldoen. Hij merkt echter op dat het wetsvoorstel geen adequaat antwoord op alle problemen geeft, omdat de inbesteding er niet mee wordt geregeld. Bij inbesteding gunt een gemeente de afvalinzameling aan de eigen reinigingsdienst, waarover de gemeente als aandeelhouder volledige zeggenschap heeft. Van Bezooijen: Dit gebeurt vaak en ik heb er begrip voor dat particuliere bedrijven hier in enkele gevallen een vervelend gevoel over hebben. Deze problematiek wordt echter langs een andere weg aangepakt. De vraag in welke gevallen inbesteden is geoorloofd, ligt inmiddels bij de Europese Commissie. afvalforum maart 2008

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer afvalforum jaargang 12 oktober 2008 3 English summary included Surfen naar potentiële klanten Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer Impuls afvalscheiding voor LAP-doelen ...het verantwoord verwerken

Nadere informatie

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies afvalforum jaargang 16 mei 2012 2 Vereniging Afvalbedrijven jaarverslag 2011 Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies Op naar 83% recycling Beter bewust van veiligheid Afvalsector bloeit als energiebedrijf

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

NO N RGY TO WASTE Onderzoek naar het overheidsbeleid ter verbetering van de energieprestaties van de AVI s in Nederland

NO N RGY TO WASTE Onderzoek naar het overheidsbeleid ter verbetering van de energieprestaties van de AVI s in Nederland NO N RGY TO WASTE Onderzoek naar het overheidsbeleid ter verbetering van de energieprestaties van de AVI s in Nederland Afstudeeronderzoek wo-master Opleiding Milieu-natuurwetenschappen Faculteit Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 mei 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL:

S GNAAL. Kortere procedures voor vergunningen bodemenergie. Verder in deze S GNAAL: S GNAAL A P R I L 2 0 1 3, N U M M E R 2 Signaal is een gratis uitgave van de Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013. Datum november 2014

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013. Datum november 2014 Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013 Datum november 2014 Colofon Projectnaam Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013 Versienummer 1.0 Aantal bijlagen 6 Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 50, december 2008 In dit nummer: 1. Een nieuwe fase 2. Als je gaat trouwen dan denk je niet aan scheiden 3. Marcel

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie