Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Nederland"

Transcriptie

1 Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Nederland

2 Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per vierkante meter Conclusie Bijlagen Doel en onderzoeksverantwoording Begrippenlijst pagina 1 Nederland oktober 2014

3 Inleiding In het kwartaalbericht Nederland worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. In deze uitgave staan de ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2014 centraal. Sprekende Cijfers voorziet iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse woningmarkt door middel van heldere cijfers en bondige tekstuele uitleg van informatie. De gebruikte data in deze rapportage betreft een combinatie van data verzameld door Dynamis Research en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. In aanvulling op de landelijke woningmarktcijfers en de daarop aansluitende uiteenzetting wordt voor zeven regio s een verdieping en actualisatie gegeven van de lokale woningmarkt. Naast de analyse over de bestaande woningmarkt wordt in diverse regionale publicaties tevens gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. Hierbij wordt per nieuwbouwproject ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. De rapportages Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede, Noord-Holland en Zwolle zijn te verkrijgen via onze website of de desbetreffende Dynamis partner. Het negatieve sentiment op de woningmarkt is zo goed als verdwenen. Het economisch klimaat is beter, het vertrouwen neemt toe, de spaarrente is laag, de hypotheekrente is laag, er kan belastingvrij worden geschonken voor de aankoop van een woning en koopwoningen worden steeds beter betaalbaar. De marktverhoudingen worden beter, aanbod daalt en verkopen nemen toe, waardoor prijzen blijven stijgen. Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw kritische vragen. Shirley Bröcker MSc Research Manager Dynamis B.V. pagina 2 Nederland oktober 2014

4 Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Op 1 oktober 2014 staan in Nederland bestaande woningen in aanbod. Wanneer dit wordt vergeleken met drie maanden geleden is sprake van een aanboddaling van 2,7%, oftewel woningen. Drie maanden terug steeg het aanbod, als reactie op de verbeterende woningmarkt, op kwartaalbasis 2%. Echter, een blijvende forse toename in het aantal verkopen doet het aantal beschikbare woningen dalen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de marktverhouding tussen vraag en aanbod herstelt en dit een prijsopdrukkend effect tot gevolg heeft. Hierbij dient te worden opgemerkt dat regionaal grote verschillen waarneembaar zijn. Met name de woningmarkt in de Randstad vertoont een positiever beeld dan in het oosten of noorden van Nederland. Hieraan ligt ten grondslag dat het aantal inwoners in de Randstad toeneemt, terwijl in het oosten en noorden van Nederland sprake is van een lagere bevolkingsgroei of zelfs krimp. Hierdoor blijft het aanbod de vraag fors overstijgen en nemen woningprijzen naar verwachting niet snel toe. In Nederland staan op 1 oktober 2014 in totaal bestaande appartementen te koop. Dit is 27% van het totale woningaanbod. Op kwartaalbasis is het aantal beschikbare objecten van dit woningtype met 2,7% gedaald, oftewel objecten. In tegenstelling tot drie maanden geleden, toen van alle woningtypen meer objecten in de verkoop stonden in vergelijking met voorgaand kwartaal, noteren nu alle verschillende woningtypen een daling. Het aantal beschikbare hoekwoningen is in drie maanden het sterkst gedaald, te weten 4,6%. Aan het einde van het derde kwartaal staan woningen van dit type te koop, oftewel 839 minder dan op 1 juli Dit woningtype wordt in Nederland het minst aangeboden, te weten 8% van het totaal. Tussenwoningen en twee onder één kap woningen noteren een aanboddaling van respectievelijk 4% en 3,7%, oftewel en objecten. Daarmee staan op 1 oktober tussenwoningen en twee onder één kap woningen te koop. Ten opzichte van het totale aanbod betreft derhalve 21% een tussenwoning en 14% een twee onder één kap woning. Het aantal vrijstaande woningen in aanbod blijft het meest stabiel en is met 420 object licht gedaald (0,7%) tot objecten. Daarmee staat dit woningtype, met 30% van het totaal aantal beschikbare woningen in Nederland, het meest te koop. Het negatieve sentiment op de woningmarkt is zo goed als verdwenen. Het economisch klimaat is beter, het vertrouwen neemt toe, de spaarrente is laag, de hypotheekrente is laag, er kan belastingvrij worden geschonken voor de aankoop van een woning en koopwoningen worden steeds beter betaalbaar. Dit onderschrijft ook de marktindicator van Vereniging Eigen Huis die in september een neutrale waarde van 100 heeft. Mede doordat het kabinet duidelijk beleid heeft bepaald en geen verdere wijzigingen heeft aangekondigd, weten woonconsumenten waar zij aan toe zijn wanneer zij besluiten een woning te gaan kopen. Desondanks heerst nog financiële onzekerheid ten aanzien van de werkgelegenheid. De werkloosheid is namelijk met 8% (peildatum augustus 2014) nog altijd als hoog te typeren. Verder blijft de kredietruimte beperkt en moet rekening gehouden worden met eerder gemaakte politieke afspraken zoals een beperking van de hypotheekrenteaftrek en een daling van de maximale NHG-grens. Aanbod (in aantallen woningen) pagina 3 Nederland oktober 2014

5 Vraagprijzen Een bestaande woning die op 1 oktober te koop staat kost mediaan ,-. Dit is 1.750,- lager dan drie maanden geleden, aangezien een object toen voor een prijs van ,- te koop stond. Op 1 oktober bedraagt volgens de gegevens van de NVM de onderhandelingsruimte, het verschil tussen vraag- en verkoopprijs 4,5%. Een kwartaal geleden was dit gegeven 4,7%, dat samen met een dalende vraagprijs indiceert dat de woningen die te koop staan een steeds realistischere prijs noteren. Indien het aantal verkopen hoog is ten opzichte van het aanbod zullen in reactie hierop ook de vraagprijzen gaan stijgen. Een hoekwoning en een vrijstaande woning noteren op 1 oktober 2014 een gelijke mediane vraagprijs als een kwartaal geleden, te weten ,- en ,-. De overige drie woningtypen staan voor een lagere prijs in de markt. Een appartement is 2.000,- goedkoper dan op 1 juli en staat aan het einde van het derde kwartaal in aanbod voor ,-. Tussenwoningen registreren een vraagprijs van ,-, dit is een lichte daling van 500,-. Verder staat een twee onder één kap woning voor 1.500,- minder te koop dan drie maanden geleden. Hierdoor staat een dergelijke woning op 1 oktober in aanbod voor ,-. Vraagprijzen (in ) Verkopen Normaliter ondervindt de woningmarkt in het derde kwartaal hinder van de zomermaanden wat is terug te zien in het verkoopaantal. Sinds vorig jaar is deze traditie doorbroken en neemt het aantal verkopen door het jaar heen toe. Ook in 2014 is sprake van een oplopend aantal verkopen; in het eerste kwartaal zijn objecten verkocht, in het tweede kwartaal en in het derde kwartaal Wanneer het verkoopaantal uit het derde kwartaal van 2014 wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden dan is sprake van een forse stijging van 30,2% oftewel woningen. Ondanks de daling van de maximale NHG-grens per 1 juli van ,- naar ,- neemt het aantal hypotheekaanvragen met NHG toe. Dit is onder andere te wijten aan de financiële onzekerheid ten aanzien van de werkgelegenheid. Door een verandering in de bevolkingssamenstelling en het type huishoudens verandert tevens de vraag naar een woningtype. In Nederland neemt het aantal ouderen fors toe en ook het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt. Naar verwachting neemt hierdoor het koopaanbod toe, aangezien ouderen vaak de voorkeur hebben voor een huurwoning in plaats van een koopwoning. Doorgaans wordt de veelal te grote koopwoning ingeruild voor een kleinere huurwoning. Aangezien het aantal jong volwassenen lager is dan het aantal ouderen neemt het aantal beschikbare koopwoningen naar verwachting op termijn toe. Verder neemt de vraag naar kleinere en goedkopere woningen toe door een stijging in het aantal eenpersoonshuishoudens. Met name het woningtype appartementen registreert naar verwachting een toenemend aantal verkopen. Ook hier is sprake van grote regionale verschillen die wederom te verklaren zijn door de demografie van de desbetreffende regio. Vooralsnog is het krijgen van een financiering als alleenstaande vaak moeilijk. Aangezien deze groep potentiële huizenkopers steeds belangrijker wordt, dienen banken hierop in te spelen en eventueel beleid aan te passen om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Aan de aanbodzijde van de markt is een duidelijke ontwikkeling gaande, transformatie van kantoorgebouwen naar woningen. Enerzijds worden kantoren omgebouwd tot studentenkamers/studio s, anderzijds worden volledige appartementen gecreërd die aansprekend zijn voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. pagina 4 Nederland oktober 2014

6 Van het totale verkoopaantal in het derde kwartaal van 2014 betreft 29% een appartement en 29% een tussenwoning. Het aantal verkochte appartementen is ten opzichte van vorig jaar met objecten toegenomen tot verkopen. Verder zijn tussenwoningen verkocht, dit zijn woningen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De toename in het aantal verkopen van vrijstaande woningen en twee onder één kap woningen bedraagt en objecten. Daarmee zijn in de maanden juli, augustus en september vrijstaande woningen en twee onder één kap woningen verkocht. Vrijstaande woningen noteren 16% van het totaal aantal geregistreerde verkopen en twee onder één kap woningen 15%. In het afgelopen kwartaal is 12% van het aantal verkopen een hoekwoning, oftewel woningen. Wanneer dit vergeleken wordt met dezelfde periode vorig jaar is sprake van een toename van 683 objecten. Procentueel gezien is op jaarbasis sprake van forse toename in het aantal verkopen van minimaal 19,5% voor hoekwoningen tot maximaal 39,6% voor appartementen. Verkopen (in aantallen woningen) Woningmarktratio Uit de aanbod- en verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal blijkt dat in het derde kwartaal van 2014 sprake is van een krappere woningmarkt. Wanneer het aantal beschikbare woningen en het verkoopaantal dichter tot elkaar komen is sprake van een krappere woningmarkt. Indien deze verhouding verder uiteenloopt wordt gesproken over verruiming. De verhouding tussen het aanbod en de verkoopcijfers staat bekend als de woningmarktratio. In een periode van drie maanden is deze ratio met één procentpunt gestegen tot 17% aan het einde van het derde kwartaal. Daarmee is voor twee kwartalen op rij sprake van een krappere woningmarkt. Wederom ligt hier een toenemend aantal verkopen aan ten grondslag. Wanneer de ratio wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is eveneens sprake van een krappere markt, aangezien de woningmarktratio toen 12% betrof. Naar woningtype wordt de ratio weergegeven tussen het aantal verkopen en het aantal beschikbare objecten van dit type. Deze ratio geeft derhalve aan hoeveel woningen aan het begin van een kwartaal worden aangeboden op één verkoop in dat betreffende kwartaal. Wanneer de ratio stijgt, heeft een woonconsument de keuze uit meer woningen. Daar staat tegenover dat bij een dalende ratio minder woningen beschikbaar zijn per verkoop. De woningtypen tussenwoningen en hoekwoningen noteren in het derde kwartaal de meest krappe ratio met één verkoop op circa vier en een halve beschikbare woning van dat type op 1 juli Anders gezegd, bijna 23% van het aantal beschikbare tussenwoningen en hoekwoningen aan het begin van het derde kwartaal van 2014 zijn in dat kwartaal verkocht. In het derde kwartaal van 2013 lag dit percentage op circa 17%. Appartementen en twee onder één kap woningen noteren één verkoop op zes beschikbare woningen van dat type. Dit betekent dat ruim 17% van het aantal beschikbare appartementen en twee onder één kap woningen op 1 juli 2014 in het daaropvolgende kwartaal is verkocht. In vergelijking met een jaar geleden is dit met circa vijf procentpunt toegenomen, aangezien toen één op acht woningen verkocht werd. Wederom kent het woningtype vrijstaande woningen de ruimste verhouding met één verkoop op elf aangeboden objecten. Derhalve is in het derde kwartaal van 2014 circa 9% van het aantal beschikbare vrijstaande woningen op 1 juli 2014 verkocht. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de markt voor vrijstaande woningen wel krapper geworden, aangezien toen 7% werd verkocht. In Nederland ligt het gemiddeld aantal verkopen in het derde kwartaal op één op zes. Oftewel, van het aanbod op 1 juli 2014 is in het afgelopen kwartaal 16,5% verkocht. Dit is een aanzienlijke verbetering met vorig jaar toen de verhouding één op acht bedroeg en het verkooppercentage 12% betrof. Naar verwachting houdt de pagina 5 Nederland oktober 2014

7 verbeterende woningmarkt aan, de verkoopverhouding loopt wederom terug en het verkooppercentage neemt verder toe. Aanbod en verkopen (in aantal bestaande woningen) Aanbod Transacties - Looptijden De looptijd geeft aan hoelang een woning in aanbod stond alvorens deze verkocht werd in het derde kwartaal van De gemiddelde looptijd is aan forse schommelingen onderhevig, aangezien extreem hoge en lage waarnemingen in dit cijfer worden meegenomen. Om deze reden worden hier de mediane looptijden weergegeven, waarbij deze extreme waarden buiten beschouwing worden gelaten. In Nederland staat een bestaande woning drie maanden en 20 dagen (111 dagen) in aanbod alvorens deze in het derde kwartaal verkocht is. In dezelfde periode een jaar geleden stond een woning 38 dagen langer te koop, namelijk vier maanden en 27 dagen. Derhalve is sprake van een looptijddaling van 25,5% op jaarbasis. De vier verschillende woningtypen die in de voorbije drie maanden zijn verkocht, stonden allen minder lang in aanbod dan in dezelfde periode vorig jaar. Tussenwoningen en hoekwoningen werden het snelst verkocht, namelijk in drie maanden (91 dagen). Op jaarbasis is de mediane looptijd van een tussenwoning met 31 dagen gedaald en een hoekwoning is één maand en zes dagen sneller verkocht. Het aantal dagen dat een appartement in aanbod staat is drie maanden en elf dagen (102 dgaen), dit is een daling van één maand en tien dagen op jaarbasis. Traditiegetrouw staan twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen langer in aanbod dan tussenwoningen, hoekwoningen en appartementen. Een twee onder één kap woning staat vier maanden en tien dagen in aanbod (132 dagen), daarmee is sprake van een daling van één maand en dertien dagen op jaabasis. De langste looptijd is derhalve toe te schrijven aan vrijstaande woningen, namelijk zes maanden en 28 dagen (210 dagen). Wanneer dit vergeleken wordt met het derde kwartaal van 2013, dan is sprake van een looptijddaling van 29 dagen. Looptijden verkochte woningen (in dagen) pagina 6 Nederland oktober 2014

8 Verkoopprijzen Zoals in het tweede kwartaalrapport al aangeven werkt de aanscherping van de hypotheekregels belemmerend op de aanschaf van een (andere) koopwoning. Jaarlijks wordt het maximaal te lenen bedrag verlaagd waardoor woonconsumenten meer eigen geld moeten inbrengen. Verder staan een groot deel van de woningen onder water, dit betekent dat de hoogte van de hypotheek de huidige waarde van de woning overstijgt. Mede door de tijdelijke schenkingsvrijstelling hebben potentiële woningkopers de financiering rond gekregen, waardoor doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd. Verder blijft aflossen op de hypotheek populair, onder andere door de lage spaarrente en de populariteit van het terugdringen van de woningschuld. Wanneer de hypotheekschuld daalt en de verkoopprijzen toenemen zijn ook eigenaren van woningen die onder water staan in staat om zich weer op de woningmarkt te bewegen zonder daar een hoge restschuld bij te moeten accepteren. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat één op de drie woningbezitters te maken heeft met onderwaarde. De moeizame financiering van hypotheken is het gevolg van de vrijgevige hypotheekregels uit het verleden, met een bankencrisis tot gevolg. AFM en DNB houden streng toezicht op de naleving van deze regels, waardoor banken nog maar moeizaam naar eigen inzicht kunnen handelen. Daarmee moet onder andere worden voorkomen dat financieringen hoger komen te liggen dan de waarde van de woning. De mediane verkoopprijs van een in het derde kwartaal verkochte woning bedraagt ,-, dit is 5,2% meer dan een jaar geleden. Ter vergelijking, in het derde kwartaal van 2013 is voor een woning ,- betaald. De koopsom is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014 gelijk gebleven. Naar verwachting neemt de vraag in het vierde kwartaal, door onder andere een verdere beperking van de maximale hypotheek, toe en stijgt de mediane koopsom door betere marktverhoudingen. Alle woningtypen registreren een hogere mediane koopsom dan in dezelfde periode vorig jaar. Een appartement is met 7,4% op jaarbasis het sterkst in prijs gestegen en kost in het afgelopen kwartaal ,-. In het derde kwartaal van 2013 kostte een dergelijke woning ,- minder. Tussenwoningen zijn het minst in prijs toegenomen, te weten met 4,2% van ,- tot ,-. Verder is een hoekwoning 5,1% duurder, een vrijstaande woning 5,3% en een twee onder één kap woning 6,2%. Daarmee is voor een hoekwoning 9.375,- meer betaald, oftewel ,-. Voor een vrijstaande woning is mediaan ,- betaald wat ,- meer is dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Twee onder één kap woningen zijn verkocht voor een mediane koopsom van ,-. Ter vergelijking, een jaar geleden kostte een dergelijke woning ,-. Verkoopprijzen (in ) Verkoopprijzen per vierkante meter Overeenkomstig de stijging van de mediane koopsom is ook de prijs per vierkante meter aan een stijging onderhevig. De toename van de mediane prijs per vierkante meter betreft op jaarbasis 4,8% en is daarmee kleiner dan de algehele verkoopprijsstijging van 5,2%. In het derde kwartaal van 2014 is de vierkante meterprijs 1.855,-, een toename van 85,- op jaarbasis. Op jaarbasis noteren alle woningtypen in het derde kwartaal van 2014 een hogere vierkante meterprijs. Het duurst is een vrijstaande woning die 2.047,- per vierkante meter kost. Dit is in vergelijking met vorig jaar 2,4% duurder, oftewel 47,-. Na vrijstaande woningen zijn appartementen het duurst. Voor een appartement is 2.032,- per vierkante meter betaald. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2013 is de prijsstijging 6,4%, oftewel 123,-. Daarmee noteert dit woningtype de sterkste prijsstijging per vierkante meter. Twee onder één kap woningen zijn goedkoper dan appartementen en kosten 1.833,- per vierkante meter. Ter vergelijking, in het derde kwartaal van 2013 werd 1.766,- pagina 7 Nederland oktober 2014

9 per vierkante meter voor een dergelijke woning betaald, dit is een toename van 3,8%. In Nederland zijn tussenwoningen en hoekwoningen de goedkoopste woningtypen. Een tussenwoning kost 1.704,- per vierkante meter en een hoekwoning 1.750,-. Ook deze woningtypen noteren een prijsstijging op jaarbasis, respectievelijk 3,7% en 5%. Oftewel een tussenwoning is 61,- per vierkante meter duurder geworden en een hoekwoning 84,-. Verkoopprijzen per m² (in ) Conclusie Nederlandse woningmarkt in het derde kwartaal van 2014 Negatieve sentiment zo goed als verdwenen. Verkoopaanbod daalt door hoog verkoopcijfer. Aantal verkopen neemt door het jaar heen toe. Verkoopprijs nog altijd in de lift. Woningen zijn per vierkante meter duurder dan vorig jaar. Huizen staan minder lang in de verkoop. Aanbod objecten 1 oktober 2014 t.o.v. 1 juli 2014 Verkopen objecten Q t.o.v. Q ,69% +30,20% Vraagprijs ,- 1 oktober 2014 t.o.v. 1 juli 2014 Verkoopprijs ,- Q t.o.v. Q3 2013* -0,76% +5,15% Looptijd 111 dagen Q t.o.v. Q3 2013* -25,50% Verkoopprijs per m² 1.855,- Q t.o.v. Q3 2013* +4,80% *De looptijd, verkoopprijs en de verkoopprijs per vierkante meter zijn medianen. Verwachtingen voor de Nederlandse woningmarkt Mede door vergrijzing stijgt het woningaanbod. Vraag naar goedkopere woningen neemt toe door groei eenpersoonshuishoudens. Vierde kwartaal van 2014 naar verwachting beste kwartaal van het jaar. Koopsommen stijgen gestaag verder. pagina 8 Nederland oktober 2014

10 Bijlagen Doel en Onderzoeksverantwoording Doel Het doel van de is om per kwartaal inzicht te verschaffen in het aanbod, de vraag en de prijsontwikkelingen van de bestaande woningmarkt in Nederland. Daarnaast het leveren van een actueel overzicht door middel van heldere cijfers en een bondige tekstuele uitleg. Tot slot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen, en hierdoor een toekomstgericht beeld scheppen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt. Aanpak De data worden door Dynamis verkregen van de NVM. Deze gegevens worden verwerkt volgens een standaardmethode. Met de door de NVM gehanteerde methoden wordt voor het berekenen van de objectbestanden, objecten met slechte of onjuiste gegevens verwijderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediane looptijden en transactieprijzen, daarmee tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de normale prijs dan een gemiddelde prijs. Dynamis registreert alle verkopen die tot stand gekomen zijn door bemiddeling van NVM, VBO en VastgoedPRO leden, vanaf het moment dat de ontbindende voorwaarde(n) in de koopovereenkomst is/zijn verlopen. Het gaat hierbij om verkoopprijzen gerealiseerd op de onderhandse vrije verkoopmarkt. Veilingtransacties en transacties tussen beleggers en woningbouwcorporaties aan zittende huurders of derden, waarbij NVM-leden hebben bemiddeld, worden niet meegenomen voor de analyse in prijsontwikkelingen. In vergelijking met het Kadaster worden alle overdrachten geregistreerd, ook zonder tussenkomst van een makelaar. Daarnaast registreert het Kadaster de transactie van een bestaande koopwoning op het moment van transport bij de notaris. In de praktijk blijkt dat de periode tussen ondertekening van de overeenkomst bij de NVM-makelaar en het transporteren van de woning bij de notaris twee en een halve maand tot drie maanden is. De cijfers van Dynamis geven daarmee een actueel beeld van de woningmarkt. Analyse Op basis van de verzamelde cijfers worden de totale aanbod- en verkoopcijfers bepaald en berekend, alsmede de gemiddelde mediane verkoopprijzen (per vierkante meter) per woningtype in Nederland. Het kwartaal dat centraal staat in de rapportage wordt vergeleken met voorgaande periode, waardoor een goed beeld door de tijd ontstaat. De samenwerking tussen de dertien Dynamis partners geeft een dynamisch beeld van de markt. Daarmee is Dynamis in staat tot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt. pagina 9 Nederland oktober 2014

11 Begrippenlijst Mediane looptijd verkochte woningen: De looptijd is de mediane tijd dat woningen te koop hebben gestaan voordat ze verkocht zijn. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de normale looptijd dan een gemiddelde looptijd. Mediane verkoopprijs (per vierkante meter): De genoemde verkoopprijzen (per vierkante meter) zijn mediane prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de verkoopprijzen betreffen woningen die gedurende een bepaalde periode zijn verkocht. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de normale prijs dan een gemiddelde prijs. Mediane vraagprijs: De genoemde vraagprijzen zijn mediane prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de vraagprijzen betreffen woningen die op het moment van analyseren in aanbod staan. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de normale prijs dan een gemiddelde prijs. Type woningen: Appartementen: Bovenwoning, benedenwoning, maisonnette, galerijflat, portiekflat, verzorgingsflat, patiowoning, combiwoning, penthouse. Tussenwoningen: Geschakelde woningen, verspringende woningen. Hoekwoningen: Eindwoningen. Twee onder één kap woningen: Halfvrijstaande woningen. Vrijstaande woningen: Losstaande woningen. Woningmarktratio: Verhouding tussen verkopen in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal, uitgedrukt in procenten. 75% wordt beschouwd als evenwicht, wat betekent dat driekwart van het aanbod in een kwartaal wordt verkocht. Met andere woorden: in vier maanden (de reciproke van 0,75 vermenigvuldigd met het aantal maanden in een kwartaal) wordt het gehele aanbod verkocht, op basis van de vraag in de voorbije drie maanden. Dit evenwicht verschilt per woningtype en regio. Dynamis 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V. pagina 10 Nederland oktober 2014

12 Sprekende Cijfers Woningmarkt Nederland Orteliuslaan BA Utrecht t Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t Noord-Holland Kuijs Reinder Kakes Westzijde GK Zaandam t Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan AL Apeldoorn t Zwolle Rodenburg Makelaars Zwolle Aagje Dekenstraat BZ Zwolle t Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein JR Enschede t f Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Arnhem Sweerts de Landasstraat DA Arnhem t f Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat ST Breda t f Boek & Offermans Makelaars Akerstraat GW Heerlen t f (ook in Maastricht) HRS Bedrijfsmakelaars Pettelaarpark PD s-hertogenbosch t f Molenbeek Makelaars Maliebaan CG Utrecht t f Ooms.com Maaskade NJ Rotterdam t f Strijbosch Thunnissen Makelaars Nijmegen St. Canisiussingel TJ Nijmegen t f Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars Kennedyplein ZT Eindhoven t f Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat K X Assen t f pagina 1 Nederland april 2014

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per

Nadere informatie

Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Kwartaal 1 Nederland 2015 kwartaal 1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm

Nadere informatie

Nederland. Sprekende Cijfers Woningmarkten. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V.

Nederland. Sprekende Cijfers Woningmarkten. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V. Nederland 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar gemaakt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Apeldoorn 0 Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Apeldoorn

Nadere informatie

Regio Den Haag - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Regio Den Haag - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Regio Den Haag - Kwartaal 1 Regio Den Haag regio Den Haag 2015 kwartaal 1 Een uitgave van Dynamis B.V. en Frisia Makelaars Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Den Haag Pagina 1 van 9 regio Den Haag oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Den Haag Inleiding

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Apeldoorn Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Apeldoorn

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten

Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Kwartaal 3 Nederland 2015 kwartaal 3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Enschede. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Enschede

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Enschede. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Enschede Pagina 1 van 14 gemeente Enschede oktober Caspar Branderhorst Charles Donkerwolke Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten

Sprekende Cijfers Woningmarkten Van der Sande Makelaars 15 Gemeente Breda - Kwartaal 2 Gemeente Breda gemeente Breda 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V. en Van der Sande Breda B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Parkstad Limburg

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Parkstad Limburg 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Regio Apeldoorn - Kwartaal 4. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Regio Apeldoorn - Kwartaal 4. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Regio Apeldoorn - Kwartaal 4 Regio Apeldoorn regio Apeldoorn kwartaal 4 Een uitgave van Dynamis B.V. en Rodenburg Woningmakelaars B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Zwolle pagina 1 van 14 Gemeente Zwolle april 2014 Inleiding Oscar van Schaverbeke In Zwolle zijn in het eerste kwartaal van 2014 relatief weinig nieuwbouw

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers Woningmarkt Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Enschede Pagina 1 van 15 Gemeente Enschede januari 2015 Caspar Branderhorst Charles Donkerwolke Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Parkstad Limburg

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Parkstad Limburg 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Maastricht

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Maastricht 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Maastricht

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Maastricht 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4. Woningmarkt Regio Arnhem. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4. Woningmarkt Regio Arnhem. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers -4 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 pagina 1 van 15 regio Arnhem januari 2013 Woningmarkt Regio Arnhem Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Delft

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Delft 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwartaal 4. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Kwartaal 4. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Kwartaal 4 Nederland 2015 kwartaal 4 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm

Nadere informatie

Regio Apeldoorn - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Regio Apeldoorn - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Regio Apeldoorn - Kwartaal 1 Regio Apeldoorn regio Apeldoorn 2015 kwartaal 1 Een uitgave van Dynamis B.V. en Rodenburg Makelaars Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Hengelo, Hof van Twente en Borne

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Hengelo, Hof van Twente en Borne 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers. Woningmarkten Vierde kwartaal. pagina 1 van 26 Januari 2013

Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers. Woningmarkten Vierde kwartaal. pagina 1 van 26 Januari 2013 Sprekende Cijfers -4 Sprekende Cijfers pagina 1 van 26 Januari 2013 Woningmarkten Vierde kwartaal Sprekende Cijfers -4 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de landelijke rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Breda pagina 1 van 16 gemeente Breda april 2014 Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Van der

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Arnhem

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Arnhem 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten

Sprekende Cijfers Woningmarkten Van der Sande Makelaars 15 Gemeente Breda - Kwartaal 4 Gemeente Breda gemeente Breda kwartaal 4 Een uitgave van Dynamis B.V. en Van der Sande Breda B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Den Haag

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Den Haag 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Den Haag Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Leiden

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Leiden 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Zaanstad, Oostzaan en Wormerland

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Zaanstad, Oostzaan en Wormerland 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt Gemeente Zwolle. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Zwolle

Sprekende Cijfers Woningmarkt Gemeente Zwolle. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Zwolle Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Zwolle Pagina 1 van 14 Gemeente Zwolle januari 2015 Inleiding Voor u ligt het vierde exemplaar van Sprekende Cijfers van het jaar, dé marktrapportage

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Amsterdam

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Amsterdam 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Zwolle. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Zwolle

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Zwolle. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Zwolle Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Zwolle pagina 1 van 15 Gemeente Zwolle oktober Inleiding Voor u ligt het derde exemplaar van Sprekende Cijfers van het jaar, dé marktrapportage over

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Purmerend

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Purmerend 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Rotterdam

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Rotterdam 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Utrecht

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Utrecht 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Nijmegen

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Nijmegen 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Deventer

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Deventer 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers 2014-2 Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 18 regio Arnhem juli 2014 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt 1 van 17 regio Arnhem april 2014 Regio pagina Arnhem Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Dordrecht

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Dordrecht 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Breda pagina 1 van 17 gemeente Breda oktober 2014 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 16 regio Apeldoorn januari 2013 Inleiding In het vorige kwartaalbericht hebben wij geschreven over het gevecht tussen kopers

Nadere informatie

Regio Arnhem - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Regio Arnhem - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Regio Arnhem - Kwartaal 1 Regio Arnhem regio Arnhem 2015 kwartaal 1 Een uitgave van Dynamis B.V. en Strijbosch Thunnissen Makelaars Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Zwolle

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Zwolle 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Breda pagina 1 van 17 gemeente Breda oktober Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Van

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Enschede

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Enschede Sprekende Cijfers Pagina 1 van 16 gemeente Enschede juli 2013 Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Enschede Caspar Branderhorst Charles Donkerwolke Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt Gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars

Sprekende Cijfers Woningmarkt Gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Breda pagina 1 van 17 Gemeente Breda januari 2015 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Q3 Woningmarkt. Van der Sande Makelaars

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Q3 Woningmarkt. Van der Sande Makelaars Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars Kwartaalbericht Woningmarkt Plaats Gemeente Breda Breda pagina 1 van 17 gemeente Breda juli 2013 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Gemeente Breda. Van der Sande Makelaars Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Breda pagina 1 van 17 gemeente Breda januari 2014 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

2 Woningmarkten 2017 Q1

2 Woningmarkten 2017 Q1 , 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 124.149 Beschikbaar woningaanbod 1-4-2017 56.782 Aantal transacties Q1 46% Marktratio 9,9% Woningprijsontwikkeling (op jaarbasis) Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Deventer

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Deventer 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 9 Gemeente Enschede oktober 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 16 regio Apeldoorn juli 2013 Inleiding Alexander Dekker Na een explosieve toename in het aantal verkochte in het laatste kwartaal

Nadere informatie

Regio Den Haag - Kwartaal 2. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Regio Den Haag - Kwartaal 2. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Regio Den Haag - Kwartaal 2 Regio Den Haag regio Den Haag 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V. en Frisia Makelaars B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 18 regio Arnhem januari 2014 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen Makelaars

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4. Zwolle

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4. Zwolle 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q4 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Apeldoorn

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Apeldoorn 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Hengelo, Hof van Twente en Borne

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Hengelo, Hof van Twente en Borne 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag juli 2012 Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Enschede

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Enschede 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Apeldoorn

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Apeldoorn 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem oktober2012 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen

Nadere informatie

Regio Den Haag - Kwartaal 4. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Regio Den Haag - Kwartaal 4. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Regio Den Haag - Kwartaal 4 Regio Den Haag regio Den Haag kwartaal 4 Een uitgave van Dynamis B.V. en Frisia Makelaars B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Enschede, Losser en Haaksbergen

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Enschede, Losser en Haaksbergen 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 Enschede, Losser en Haaksbergen Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers 2012-1 Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 9 Gemeente Enschede april 2012 Gemeente Enschede Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Hengelo, Hof van Twente en Borne

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Hengelo, Hof van Twente en Borne 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Almelo

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Almelo 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 Almelo Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4. Arnhem

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4. Arnhem 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q4 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem juli 2012 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen Makelaars

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Derde kwartaal '12 In onderstaande analyse wordt nader ingegaan op de kantorenmarktontwikkelingen binnen de 24 Dynamis regio s in het derde kwartaal van. Deze rapportage

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Gemeente Zwolle pagina 1 van 16 Gemeente Zwolle april 2013 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt het eerste exemplaar van Sprekende Cijfers van het jaar 2013,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Hengelo, Hof van Twente en Borne

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Hengelo, Hof van Twente en Borne 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Breda

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Breda 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen juni 2014 Topsegment t/marnhem Q1 Nijmegen pagina 1 van 54 Nederland Gelderland Arnhem Nijmegen Top acht gemeenten Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Enschede

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Enschede 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag pagina 1 van 6 Den Haag oktober 2010 Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers van Frisia Makelaars. Wij trachten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Breda

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2. Breda 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 Breda Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Tweede kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars. verder u

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Tweede kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars. verder u Vastgoedconsultants en Makelaars Tweede kwartaal '12 In het tweede kwartaal van blijft, zoals verwacht, herstel van de kantorenmarkt uit. Na de opleving van het transactievolume in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Breda

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3. Breda 16 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 Breda Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 Q3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment t/m Q1. juni 2014 Topsegment pagina 1 van 33

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment t/m Q1. juni 2014 Topsegment pagina 1 van 33 Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment t/m Q1 juni 2014 Topsegment pagina 1 van 33 Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment

Nadere informatie

Jaarrapport. Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Jaarrapport. Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 15 Jaarrapport Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 2015 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei

Nadere informatie

Topsegment Nederland t/m Q1 2015. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Topsegment Nederland t/m Q1 2015. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Topsegment Nederland t/m Q1 2015 Topsegment Nederland Top acht gemeenten Topsegment t/m Q1 2015 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Breda

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1. Breda 17 Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 Q1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012 Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn juli 2012 Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht van 2012 over de woningmarkt in de regio Apeldoorn.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Enschede - Hengelo t/m Q1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Enschede Hengelo

Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Enschede - Hengelo t/m Q1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Enschede Hengelo Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Enschede - Hengelo t/m Q1 juni 2014 Topsegment Enschede Hengelo pagina 1 van 51 Nederland Overijssel Enschede Hengelo Top acht gemeenten Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam juli 2012 Inleiding Het nieuwste rapport Sprekende Cijfers Woningmarkten over het tweede kwartaal 2012

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Breda t/m Q1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Breda

Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Breda t/m Q1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Breda Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Breda Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Breda t/m Q1 juni 2014 Topsegment Breda pagina 1 van 51 Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 /

Nadere informatie

Jaarrapport. Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Jaarrapport. Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 15 Jaarrapport Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere

Nadere informatie