Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko"

Transcriptie

1 Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

2 Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder van Ko. Zo kunt u onze huisregels en dagindeling nalezen en leert u waar u met uw klachten terecht kunt. Tevens vertelt dit boekje hoe wij ons beleid hebben geregeld en wie de oudercomissie is. Heeft u nog vragen of heeft u opmerkingen? Laat het ons weten, u bent altijd welkom op ons kantoor.

3 Dagindeling De kinderen worden gebracht en er is gelegenheid voor ouders om een kop koffie of thee te drinken. De kinderen kunnen puzzelen of vrij spelen. Beide groepen starten samen op de groene groep, rond uur wordt er gesplitst en vertrekken de kinderen van de paarse groep met hun leidsters naar hun eigen ruimte Alle kinderen en leidsters gaan gezellig aan tafel en zingen liedjes. Daarna drinken we sap en eten we fruit Tijd voor spel! Bij goed weer gaan we naar de kinderboerderij, het park of spelen we in onze tuin. Als het nat is blijven we binnen en doen we activiteiten. De jongste kinderen slapen meestal in de ochtend Lunch: de kinderen eten brood en drinken sap. Zo nu en dan maken we warm eten waarbij de grotere kinderen soms kunnen helpen Tijd voor het middagslaapje. De kleinsten slapen in de slaapkamer, de grotere kinderen slapen op stretcherbedjes in de speelhal. De leidsters blijven bij de kinderen tot ze slapen. De allergrootsten mogen even rusten op de bank en spelen op de groep. De baby s en dreumesen die nu wakker zijn doen activiteiten of spelen vrij op de groep De meeste kinderen zijn wakker. We eten crackers en drinken melk De kinderen kunnen vrij spelen, binnen of buiten. Als we genoeg tijd hebben doen we een gezamenlijke activiteit De kinderen worden opgehaald door hun ouders. De leidsters vertellen de ouders hoe het gegaan is met hun kind Alle kinderen zijn opgehaald en ook de leidsters gaan naar huis.

4 Praktische informatie Ko is open op werkdagen van 7.30 uur tot uur. De kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.30 uur worden gebracht en tussen uur en uur weer worden opgehaald. Kom op tijd, dat is belangrijk voor zowel de kinderen als de leidsters. Indien het u een keer niet lukt om uw kind vóór half tien te brengen is het mogelijk om dit om u te doen. Tussen half tien en kwart over tien zitten we met de kinderen aan tafel en dat gezellige moment willen we niet verstoren. Bovendien vinden veel kinderen het verwarrend als er ineens ouders op de groep komen. Als uw kind een dagje niet kan komen, laat u het ons dan voor 9.00 u weten. Wordt uw kind een keer door iemand anders opgehaald, zoals oma of een buurvrouw? Geeft u dit van te voren aan de leidsters door. We geven een kind niet mee aan (voor ons) onbekenden. Omdat het toch vaak gebeurt dat kinderen te laat worden opgehaald hebben we in overleg met de oudercommissie een sanctie in het leven geroepen. Dit houdt in dat voor elk kwartier dat een kind te laat wordt opgehaald een ouder vijf euro moet betalen. Bij de derde keer te laat halen brengen we bovendien nog eens vijftig euro extra in rekening. Als de groepssamenstelling het toelaat kunt u in overleg met de leidster uw kind een dagje extra brengen. Hiervoor berekenen wij de dagprijs, u ontvangt hiervoor een aparte factuur. U kunt er ook voor kiezen om een dag te ruilen. Ook hiervoor geldt dat de groepssamenstelling en de leidster bepaalt of het mogelijk is. Ruilen kan bovendien alleen in dezelfde week of in de week voor of na de te ruilen dag. Wanneer u op vakantie gaat is het niet mogelijk om deze dagen in te halen. U kunt de jas van uw kind aan de kapstok kwijt, dat geldt ook voor grote tassen. Kleine tassen van kinderen kunnen in het persoonlijke mandje of vakje op de groep. Uw eigen tas dient u bij zich te houden of op buiten bereik op de kapstok van de kinderen te plaatsen. Dit houdt verband met de veiligheid: kinderen kunnen makkelijk over tassen struikelen of gevaarlijke voorwerpen uit de tas pakken, zoals medicijnen of sigaretten. Wij hebben helaas geen plaats voor kinderwagens. Als u uw kind met de kinderwagen brengt, verzoeken wij u de kinderwagen mee naar huis te nemen. Lukt dat echt niet, dan kunt u de kar ingeklapt in de gang achterlaten mits daar voldoende ruimte voor is. Fietsstoeltjes kunt u eventueel bij de bolderwagens in het halletje achterlaten. Bij het brengen en halen van uw kind dient u uw schoenen uit te doen of gebruik te maken van de sloffen. Zo houden we de vloeren lekker fris voor onze kruipende kinderen.

5 Doet u uw kind geen kleding met koorden of touwtjes aan, dit kan verstikkingsgevaar met zich meebrengen. We hebben bij Ko voldoende gevarieerd speelgoed voor de kinderen. Eigen speelgoed meenemen is dus niet nodig. De kinderen mogen natuurlijk wel hun vertrouwde (slaap)knuffel meenemen. Om te voorkomen dat u of andere kinderen de verkeerde schoenen en jas meenemen, vragen we u jassen en schoenen te voorzien van de naam van uw kind. Dat scheelt bovendien een hoop zoekwerk wanneer we naar buiten gaan. Wilt u voor uw kind sloffen en een extra setje kleding (inclusief ondergoed) meebrengen? Indien u uw kind met de auto komt halen of brengen, parkeer de auto dan niet op de stoep, maar op een parkeerplaats.

6 Sluitingsdagen Ko is gesloten van Kerstmis tot en met Nieuwjaarsdag, op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag en één keer in de vijf jaar op Bevrijdingsdag. Voeding Ko is gedurende de opvang verantwoordelijk voor het aanbieden van verantwoorde en gevarieerde voeding aan uw kind. We maken waar mogelijk gebruik van biologische producten. Het is niet nodig om zelf voeding mee te nemen. Sommige kinderen gebruiken speciale dieetvoeding. We willen u vragen deze voeding wel zelf mee te brengen en hierop de openings- of startdatum en de naam van het kind te vermelden. Moedermelk Wilt u afgekolfde moedermelk meenemen naar het kinderdagverblijf? Leest u dan onderstaande instructie van het Voedingscentrum. Als u zich aan deze regels houdt draagt dat bij aan een zo veilig en hygiënisch mogelijk gebruik van borstvoeding. Als u de borstvoeding afkolft kort voor dat u uw kind naar het kinderdagverblijf toebrengt, vervoert u de borstvoeding dan in een koeltas met een koelblok dat u van te voren in het diepvriesvak van uw koelkast heeft gelegd. Noteer op de verpakking de naam van het kind en de datum van de dag waarop de melk gekolfd is. U kunt de melk het beste aanleveren in babyflesjes (met dop), zodat de melk niet overgegoten hoeft te worden. Zet bij aankomst op het kinderdagverblijf de melk zo snel mogelijk in de koelkast. Als u de voeding de avond van te voren afkolft, zorg er dan voor dat de voeding zo snel mogelijk koud is. Ziekte De temperatuur van uw koelkast behoort beneden de 7 graden te zijn, maar het is beter als het 4 graden in de koelkast is. Om te voorkomen dat alle kinderen tegelijk ziek worden, mogen kinderen niet naar Ko worden gebracht als ze een besmettelijke ziekte hebben. Ook als uw kind koorts boven de 38,5 graden Celsius heeft kan u kind niet naar het kinderdagverblijf. Wanneer uw kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, nemen we contact met u op. Het is dan belangrijk dat u uw kind zo snel mogelijk komt halen. Zorgt u dat uw kind goed uitziekt en lekker uitrust voordat u het weer naar Ko brengt. Als uw kind niet genoeg aangesterkt is, is de kans groot dat het snel weer ziek wordt.

7 Communicatie Bij Ko hanteren we verschillende manieren om met u als ouder te communiceren. Hieronder een overzicht. Borden Op elke groep hangt een whiteboard waar u informatie kunt vinden over wat uw kind die dag gegeten heeft, hoe lang het geslapen heeft en eventuele bijzonderheden. U kunt deze borden ook zelf gebruiken om incidentele informatie over die betreffende dag door te geven, bijvoorbeeld wanneer uw kind die ochtend uitzonderlijk vroeg wakker was. In de gang hangen twee prikborden voor communicatie tussen ouders onderling, tussen oudercommissie en ouders en tussen Ko en ouders. In de gang hangt, direct na binnenkomst rechts, nog een whiteboard waar u informatie kunt vinden over de leidsters en het rooster. Kantoor Op kantoor werken Edith Moolenaar en Kaylin Deen. Edith is de directeur en eigenaar van Ko en Kaylin is assistent leidinggevende. Voor vragen kunt u altijd bij hen terecht. Het nummer van kantoor is Bereikbaarheid groep De groepen zijn bereikbaar op het volgende nummer: Nieuwsbrief De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en bevat allerhande informatie over feesten, activiteiten en nieuws met betrekking tot personeels- en beleidszaken. Ouderavond Eenmaal per jaar organiseren de medewerkers van Ko in overleg met de oudercommissie een ouderavond. Dit is een informatie avond waarbij een pedogisch onderwerp centraal staat. Leidster- oudergesprekjes Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprekje met de leidster ten aanzien van het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Schriftjes U kunt een schrifje meegeven voor de communicatie tussen u en de leidsters over onderwerpen als eet- en slaappatronen, vooruitgang of ontwikkelingen in gedrag en motoriek. Website Op de website vindt u een beveiligd gedeelte voor ouders waarvoor u moet inloggen. Hier vindt u informatie speciaal voor ouders van Ko, foto s, video s etcetera. U kunt inloggen met het volgende wachtwoord:

8 Personeel en bezetting Op beide groepen zijn dagelijks twee vaste, gediplomeerde leidsters aanwezig die minimaal in het bezit zijn van het MBO diploma Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast worden de leidsters ondersteund door stagiaires, voor wie Ko een leuke leeromgeving biedt. De stagiaires volgen de opleiding Helpende Welzijn niveau 2 (BOL) of Pedagogisch werk niveau 3 of 4 (BOL) en staan altijd boventallig op de groepen. Kinderdagverblijf Ko volgt de wettelijke voorschriften voor de leidster -kind ratio. Dat betekent dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen op de groep ten minste als volgt bedraagt: 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend. Aan het begin van de dag zijn er minder kinderen aanwezig daarom beginnen we de dag met een pedagogisch medewerker per groep. Dit is de vroege dienst. Om 9.00 uur start de late dienst. Tussen de middag, wanneer er veel kinderen slapen, gaan de leidsters elk een half uur met pauze. Om uur gaat de vroege dienst naar huis en blijft op elke groep een leidster om de dag met de kinderen af te sluiten. Er zijn altijd twee leidsters aanwezig bij Ko. In geval van ziekte of vakantie werken we met vaste invalkrachten. Edith of Kaylin zijn dagelijks aanwezig op het kantoor. Beleid Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid plaats. De risicoinventarisatie (RI) van Ko is grotendeels gebaseerd op modellen van Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (hygiëne) en Stichting Consument en Veiligheid (veiligheid). Naar aanleiding van de RI wordt een actieplan gemaakt, deze ligt ter inzage op kantoor. Eens per jaar komt de Inspectie Kinderopvang Amsterdam bij Ko voor een inspectie. Zij kijkt naar veiligheid, hygiëne, de opleiding van het personeel en pedagogische aspecten. Het inspectierapport hangt ter inzage op het prikbord in de hal en is ook te vinden op de website van Ko en van de Inspectie. Kinderdagverblijf Ko werkt volgens de Beroepscode kinderopvang. Indien u geïnteresseerd bent in de inhoud van deze code ligt deze ter inzage op kantoor.

9 Medezeggenschap De mogelijkheden voor u als ouder/verzorger om mee te denken en te praten over Kinderdagverblijf Ko, zijn vastgelegd met het oprichten van de oudercommissie. Deze oudercommissie dient als spreekbuis voor de ouders, maar ook voor Ko. Wanneer u als ouder iets veranderd wilt zien bij Ko, of juist wanneer Ko graag iets wenst te veranderen binnen de organisatie dat betrekking heeft op de klanten, dan kan de oudercommissie optreden als doorgeefluik. Daarbij heeft de commissie recht op informatie en recht op het geven van advies over allerhande zaken die de klanten van Ko aangaan. Tot de taken van de oudercommissie behoort tevens het organiseren van activiteiten en feesten. De oudercommissie houdt regelmatig vergaderingen met de directie van Ko. De oudercommissie communiceert tevens met de ouders via het prikbord in de gang. Klachten Wanneer u ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken binnen Ko, of wanneer u een klacht heeft over een medewerker, vertelt u het ons alstublieft. Bij Ko hebben we een klachtenprocedure opgesteld die hopelijk tot een snelle en bevredigende afhandeling van het probleem kan leiden. Wanneer u ergens ontevreden over bent, bespreekt u dit dan met de leidsters, of wanneer dit niet wenselijk is, met Edith of Kaylin. We zullen er alles aan doen uw ontevredenheid te verhelpen. We volgen daarbij de stappen van onze interne klachtenprocedure en koppelen tussentijds de voortgang en verbeteringen naar u terug. Als u uw klacht rechtstreeks aan een onafhankelijke commissie wenst voor te leggen, kunt u terecht bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang waarbij Ko is aangesloten. Wanneer onze interne klachtenprocedure niet afdoende is, zullen wij ons zelf ook kunnen wenden tot de SKK. Deze stichting hanteert een klachtenreglement dat voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Informatie over SKK vindt u in de folder op kantoor. Privacy Kinderdagverblijf Ko is genoodzaakt voor haar eigen administratie persoonsgegevens op te nemen en te bewaren. Een deel van deze gegevens wordt verstrekt aan de medewerkers, zoals de telefoonnummers en noodnummers van ouders en verzorgers. Voor onbevoegden zijn alle persoonsgegevens onzichtbaar, deze worden vergrendeld bewaard. Kinderdagverblijf Ko volgt bij het bewaren en verstrekken van de persoonsgegevens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U als ouder heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien, zo nodig te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen. U kunt daarvoor contact opnemen met Edith of Kaylin. Voor allerhande overige gegevensverzameling benadrukken wij dat deze met zorgvuldigheid en bescherming zal worden bewaard.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN op de Casa Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben Maria Montessori Inhoud 1. Algemeen 4 2. Doelstelling 6 3. Dagindeling 7

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Lentehuis 2001 www.marliekeovermeer.nl 5 Informatie voor jongeren Welkom op Kaaplandstraat 57B Dit boekje is gemaakt om jou kennis te laten maken met de gang van zaken

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie