Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp"

Transcriptie

1 Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen Adressen

2 Colofon Deze Mantelzorgwijzer is in opdracht van de gemeente Renkum ontwikkeld door het Steunpunt Mantelzorg in Renkum. Meer informatie over mantelzorg en de Mantelzorgwijzer bij het Zorgloket, telefoon (026) of bij het Steunpunt Mantelzorg, telefoon (0317) Website: Tekst: Steunpunt Mantelzorg Renkum Grafische vormgeving: gemeente Renkum Juni 2014

3 Inleiding Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand in hun naaste omgeving, die vanwege ouderdom, een ziekte of handicap hulpbehoevend is. Dit kan de partner, een ouder, kind of ander familielid zijn, maar ook een buur, vriend(in) of kennis. Mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend, is vaak langdurig en onbetaald. Bent u mantelzorger? Mantelzorg, zorgen voor je naaste, dat vinden de meesten van ons heel gewoon. Velen van u zijn al jaren mantelzorger of hebben al verschillende periodes in hun leven mantelzorg verleend. De gemeente Renkum waardeert uw inzet als mantelzorger enorm en wil u graag ondersteunen in uw werk. Waarom deze wegwijzer? Deze wijzer is er voor iedereen met vragen rondom voorzieningen en mogelijkheden binnen de gemeente. Er is een scala aan mogelijkheden om u als mantelzorger te ondersteunen bij de zorg die u geeft. Deze wegwijzer wijst u als mantelzorger de weg naar die verschillende organisaties. Tevens lichten we Het Zorgloket, Steunpunt Mantelzorg en Steunpunt Vrijwillige Hulp uit om u een indruk te geven waar deze organisaties voor staan. Wat is een Steunpunt Mantelzorg? Steunpunt Mantelzorg van Solidez is hét aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg. Naast informatie en advies biedt Steunpunt Mantelzorg u een luisterend oor. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak maken bij u thuis of op kantoor.

4 Er worden tenminste zes mantelzorgsalons per jaar georganiseerd, waar u ontspannen informatie en ervaringen kunt delen. Elk jaar wordt er op 10 november een Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Het steunpunt organiseert iets leuks of inspirerends speciaal voor u. Op deze 10de november worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor uw bijzondere werk. Ook organiseert het steunpunt een weekendje weg met andere mantelzorgers (Respijtweekend). Bemiddeling bij mantelzorgvervanging kan tot de mogelijkheden behoren. Het Steunpunt Mantelzorg biedt verschillende cursussen aan. Daarnaast is er de mogelijkheid ondersteuning te vinden in verschillende gespreksgroepen. In de nieuwsbrief leest u de activiteiten van Steunpunt Mantelzorg en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste regionale - en landelijke ontwikkelingen over mantelzorg. Wilt u zich gratis abonneren op de nieuwsbrief dan kunt u zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg. Het Zorgloket Bij het Zorgloket van de gemeente Renkum kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van Wonen Welzijn en Zorg. Het Zorgloket is er voor alle inwoners van de gemeente Renkum. Het Zorgloket kan u helpen met het zoeken naar oplossingen om beter en langer zelfstandig te kunnen wonen. Heeft u vragen over of moeite met: uw huishouden draaiende te houden? traplopen of lopen in en om uw huis? autorijden, fietsen of reizen met openbaar vervoer? ontmoeten van andere mensen?

5 De medewerkers van het Zorgloket kijken graag samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn en welke oplossingen het beste bij u passen. Binnen het Zorgloket werken WMO-consulenten, een professionele ouderenadviseur en vrijwillige ouderenadviseurs. Ook werken er twee consulenten van MEE. Zij ondersteunen mensen met een beperking. Er wordt vanuit het loket nauw samengewerkt met de coördinator van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en diverse andere professionele en vrijwillige organisaties. Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Er zijn veel vrijwilligersorganisaties die ondersteuning bieden op allerlei terreinen. Om het u gemakkelijk te maken zoekt het Steunpunt Vrijwillige Hulp in overleg met u de organisatie en/of de vrijwilliger die u verder kan helpen. U kunt bij het Steunpunt Vrijwillige Hulp terecht met al u vragen rondom zorg en dienstverlening. Een medewerker van het Steunpunt bemiddelt bij de inschakeling van een vrijwilliger. In deze Mantelzorgwijzer zijn de verschillende vormen van ondersteuning in rubrieken ondergebracht met daarbij de organisaties die u daarvoor kunt benaderen. Achter in de Mantelzorgwijzer vindt u de contactadressen en telefoonnummers van alle genoemde organisaties.

6 1 Informatie, advies en begeleiding Niet eindeloos van het kastje naar de muur. Steunpunt Mantelzorg, Steunpunt Vrijwillige Hulp van Solidez en het Zorgloket van de gemeente kunnen u de juiste informatie geven over waar u moet zijn. Informatie over veranderingen AWBZ WMO Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een deel van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Begeleiding in de thuissituatie wordt naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) overgeheveld. De persoonlijke verzorging, verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg worden vanaf 2015 geregeld in de zorgverzekering. Individuele WMO voorzieningen WMO: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een wet die voorzieningen regelt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en actief mee te doen in de maatschappij. Het wordt minder vanzelfsprekend dat de overheid primair verantwoordelijk is voor ondersteuning. In eerste instantie wordt er geholpen om in eigen omgeving en netwerk ondersteuning te organiseren bij het zelfstandig thuis wonen. Natuurlijk kan het zo zijn dat niet al uw problemen zich door mantelzorgers of vrijwilligers laten oplossen. Dan kunt u zich bij het zorgloket aanmelden voor een gesprek. Misschien is er een rolstoel nodig, een regiotaxi of andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld hulp in het huishouden en woningaanpassingen. Een medewerker van het Zorgloket zal bij u thuis komen om uw hulpvraag in kaart te brengen. Samen met u wordt gezocht naar de oplossing.

7 1Vragen die betrekking hebben op het ouder worden De ouderenadviseur van het Zorgloket van de gemeente geeft u graag informatie. 1 Ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een beperking of een chronische ziekte Consulenten van MEE bieden ondersteuning op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Hulp van vrijwilligers: voor bijvoorbeeld vervoer, kleine klusjes in huis of tuin, thuisadministratie en sociale contacten. Naast het Steunpunt Mantelzorg/Steunpunt Vrijwillige Hulp en het Zorgloket kunt u ook bij andere organisaties terecht, zoals de Senior Service en Levenu. Begeleiding, hulp en advisering: Mezzo Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. U kunt hier terecht voor informatie en advies. Ieder(in) Netwerk voor informatie en belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

8 2 Emotionele Steun Wie heeft er aandacht voor mij, waar kan ik mijn verhaal kwijt? Hoe ga ik om met mijn schuldgevoelens? Hoe bewaak ik mijn grenzen? Naar uw verhaal luisteren, u informeren, adviseren en doorverwijzen: bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen bij u thuis of op kantoor Ervaringen uitwisselen door lotgenotencontact: via de Mantelzorgsalons komt u op een ontspannen manier in contact met andere mantelzorgers. In een informele sfeer kunt u andere mantelzorgers ontmoeten, informatie uitwisselen, samen iets leuks doen en elkaar ondersteunen. De salons worden door het Steunpunt Mantelzorg van Solidez georganiseerd. 24 uur per dag gesprek van mens tot mens: u kunt ten allen tijden bellen met de telefonische hulp dienst van Sensoor, dit kan ook online via chat of Mantelzorger van iemand met een chronische ziekte: Voor bijna elke chronische ziekte is er een patiëntenvereniging. Binnen deze verenigingen zijn ze goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en er worden handvatten gegeven over hoe om te gaan met de ziekte. Een paar voorbeelden zijn: Alzheimer Nederland, het Parkinson netwerk en stichting NAH ( niet aangeboren hersenletsel ) bijv. ten gevolge van een ongeval, herseninfarct of hersenbloeding. Solidez Steunpunt Mantelzorg helpt u graag aan het juiste adres. Mantelzorger en niet van Nederlandse afkomst: misschien is uw behoefte aan ondersteuning dan net even anders. Vrouwenvereniging Nazar levert een bijdrage aan ontmoeting, activering, bewustwording en integratie van Renkumse vrouwen en hun gezinnen. Op vrijdagavond is er vanuit Nazar een inloop in dorpshuis de Hucht. Er is de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende groepen zoals bijv. naailes. Voor specifieke informatie over mantelzorg voor en door mensen van niet Nederlandse afkomst kunt u ook contact opnemen met Spectrum, partner met Elan.

9 2 Mantelzorger van iemand met psychiatrische problemen: zoals Borderline of Schizofrenie. Indigo/ Pro Persona verzorgt diverse cursussen waar u handvatten krijgt hoe om te gaan met deze ziektebeelden. De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. Mantelzorger van een kind met de diagnose autisme of ADHD: als uw andere kind/kinderen het moeilijk vindt/vinden hiermee om te gaan dan kan het Brussenproject van Indigo of MEE een oplossing bieden. Er bestaan Brussengroepen in verschillende leeftijdscategorieën. Het CJG, onderdeel van het Zorgloket van de gemeente kan u hierbij verder helpen. Ondersteuning in de laatste levensfase: die kan geboden worden door de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg van Solidez (VPTZ). De vrijwilligers zijn er ter ondersteuning van de mantelzorger en kunnen tijdelijk uw zorgtaken overnemen. Dit geeft u even tijd voor uzelf. De VPTZ biedt ook directe hulp binnen 24 uur. De VPTZ coördinator zal tijdens een intakegesprek bij u thuis overleggen hoe de tijd met uw naaste wordt ingevuld en draagt zorg voor de juiste match tussen cliënt/ mantelzorger en vrijwilliger. Jonge Mantelzorger: Ben je tussen de 4-25 jaar en geef jij mantelzorg dan wordt je een jonge mantelzorger genoemd. Wil je in contact komen met andere jongeren die mantelzorg verlenen of wil je informatie? Steunpunt Mantelzorg en het CJG kunnen je in contact brengen met andere (jonge) mantelzorgers. Ex- mantelzorger: Wanneer in uw leven het zorgen voor uw naaste stopt ontstaat er vaak een periode van rouw en verlies. Steunpunt Mantelzorg van Solidez kan met u hierover in gesprek gaan en kijken wat u nodig hebt om gesterkt uw leven weer te vervolgen. 2

10 3 Educatie Heeft u behoefte aan vorming en training? Wilt u meer weten over ziektes of ziektebeelden? Of wilt u instructies voor het juiste gebruik van hulpmiddelen of een praktische training? Deze educatie wordt vaak verzorgd door patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, MEE-organisaties en het Steunpunt Mantelzorg. Hulp bij opvoeding: U kunt gebruik maken van het Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG ). CJG Renkum is er voor alle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien. Er worden regelmatig cursussen en informatiebijeenkomsten aangeboden. Opvoeding van een kind met een beperking: voor vragen of praktische ondersteuning kunt u terecht bij MEE Gelderse Poort. Kenniscentrum autisme: het dr. Leo Kannerhuis is een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot autisme-spectrumstoornissen. Alzheimer Café: Het Alzheimer café is er voor iedereen die te maken krijgt met dementie. Het Alzheimercafé is er voor mensen met dementie en hun mantelzorger maar ook voor de vrijwilliger en de professional. Het programma biedt zowel informatie als ruimte voor ontmoeting. Steunpunt Mantelzorg organiseert regelmatig cursussen voor mantelzorgers. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met dementie, Mindfulness, Voorlichting over bepaalde ziektebeelden Patiëntenverenigingen organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende ziektebeelden. Informatie hierover is verkrijgbaar bij uw ( huis )arts.

11 Praktische hulp Vaak is praktische hulp gericht op de zorgbehoevende. Er zijn verschillende organisaties die u letterlijk werk uit handen kunnen nemen. 4 Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden om u (praktisch) te ontlasten. Zorgloket Heeft u vragen over bijv. vervoer, hulp bij het huishouden, maaltijden, personenalarmering etc.? Het Zorgloket kan u hierbij verder helpen. Thuiszorg Heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging of verpleging, dan kan de thuiszorg u hierbij van nut zijn. De indicatie om voor hulp in aanmerking te komen wordt door de thuiszorg aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of in de toekomst bij de Zorgverzekeraar. Voor aanmelding neemt u contact op met het servicepunt van de thuiszorgorganisatie. Casemanager dementie Bent u mantelzorger van iemand met dementie? U heeft de mogelijkheid een casemanager aan te vragen bij het Casemanagement Dementie Gelderse Vallei. Een casemanager kan u en de persoon waar u voor zorgt informeren, adviseren en begeleiden in het proces van dementie. U heeft geen indicatie nodig.

12 4 Regelhulp Regelhulp laat zien welke oplossing bij uw situatie past. Regelhulp is een internetsite voor mensen met een beperking, ouderen en iedereen in hun omgeving. U vindt er een overzicht van allerlei regelingen en oplossingen Sommige voorzieningen kunt u direct online aanvragen op de site: Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Vervoer door vrijwilligers: bijvoorbeeld vervoer naar arts, ziekenhuis of kapper. Kleine klusjes in en om huis: bijvoorbeeld de heg knippen of een schilderij ophangen. Hulp bij het invullen van formulieren, de boodschappendienst. Wilt u informatie over welke mogelijkheden er voor u zijn? Neemt u contact op met het Steunpunt Vrijwillige Hulp van Solidez. Sociaal Juridische Ondersteuning De Rechtswinkel biedt juridische hulp, helpt bij belastingvragen en aangiften. Daarnaast biedt de rechtswinkel ondersteuning bij administratieve vragen en budgetteringsvraagstukken. Ook is er de mogelijkheid voor te bereiden naar schuldhulpverlening.

13 Respijtzorg en Ontspanning Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die de mantelzorg tijdelijk overnemen. Dit zodat de mantelzorger iets anders kan doen, zoals zelf naar de kapper gaan of met een vriend of vriendin iets leuks doen. Respijt betekent letterlijk: even niet Respijtzorg kan voor een paar uur per week zijn maar ook bijvoorbeeld voor een vakantie. Degene die de zorg even over neemt, kan dat buitenshuis doen, of thuis. 5 Er even tussenuit Solidez Bezoek en Opvang Service (BOS): mantelzorger en even tijd voor uzelf nodig? De Bezoek en Opvangservice ( BOS ) biedt mantelzorgondersteuning. Tijd nodig om rustig boodschappen te kunnen doen? Een keer naar de kapper of naar uw wekelijkse sportavond? De vrijwilligers van de BOS kunnen 1 dagdeel per week de zorg van u overnemen maar zijn ook incidenteel inzetbaar. De BOS coördinator zal tijdens het intakegesprek bij u thuis overleggen hoe de tijd met uw naaste wordt ingevuld en zorgt voor de juiste match tussen de mantelzorger en vrijwilliger. Dagbesteding/Dagopvang en Dagbehandeling: De gemeente Renkum heeft verschillende mogelijkheden voor inwoners op het gebied van het vinden van een zinvolle daginvulling en/of andere vormen van opvang en behandeling. Solidez heeft 7 ontmoetingspunten waar u elke week terecht kunt en waar contact leggen met andere bezoekers centraal staat. Om een juiste keuze te kunnen maken is het raadzaam om te overleggen met Steunpunt Mantelzorg of in geval van dementie met de casemanager dementie. Zij kennen uw situatie en weten raad. Zinzia Zorggroep heeft ook vele mogelijkheden op het gebied van opvang en behandeling. Heeft u vragen over wat er mogelijk is in uw situatie? Neemt u contact op met de hoofdlocatie in Wageningen.

14 5 Een maatje voor iemand met een psychiatrische aandoening: De Vriendendienst van Humanitas brengt mensen met een psychiatrische achtergrond in contact met een vrijwilliger als maatje, om samen gedurende een periode van ongeveer een jaar geregeld alledaagse activiteiten te ondernemen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn wandelen, winkelen, een museum bezoeken of gewoon af en toe een kopje koffie drinken. Een maatje voor iemand met een ernstige ziekte: Buddyzorg gaat voor u op zoek naar een vrijwilliger die bij u past. Solidez Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) van Solidez kunnen mantelzorgers of familie ondersteunen in de laatste levensfase van hun naaste. Door af en toe de zorg over te nemen heeft de mantelzorger even de tijd voor zichzelf. Ook vragen over angst, leven en dood zijn bespreekbaar. De VPTZ coördinator zal tijdens het intakegesprek bij u thuis overleggen hoe de tijd met uw naaste wordt ingevuld en draagt zorg voor de juiste match tussen cliënt/ mantelzorger en vrijwillger. Er langer tussenuit De Steunpunten Mantelzorg uit uw regio (Renkum, Wageningen, Ede) organiseren jaarlijks een Respijtweekend voor mantelzorgers. Samen met andere mantelzorgers en de mantelzorgconsulenten een weekend weg waar vooral veel ruimte is voor ontmoeting en ontspanning. Opkracht: Deze organisatie biedt u ook speciale arrangementen aan. Neemt u eens een kijkje op hun website: 24 uur vervanging van de mantelzorger: bij Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handenin-huis kunt u informeren naar de mogelijkheden. De Mezzo Respijtwijzer geeft u een overzicht van logeermogelijkheden in het hele land.

15 Tijdelijk gebruik van kamer in verzorgings- of verpleeghuis: informeert u bij de advieslijn van diverse thuiszorgorganisaties in uw gemeente. Een weekend of een korte vakantie voor een zorgvrager met een stoornis in het autistimespectrum: een kind of volwassene kan terecht in het Dr. Leo Kannerhuis. 5 Solidez Steunpunt Mantelzorg adviseert u graag welke mogelijkheid het beste bij uw situatie past. Ontspanning Open Tafel: een keer niet hoeven koken door gebruik te maken van bijvoorbeeld de open tafel in een van de drie dorpshuizen van Solidez. U eet in een gezellige en ontspannen sfeer met andere inwoners. Activiteiten en cursussen: via bijvoorbeeld Solidez of het Venster. Muziek, dans, theater of beeldende kunst om lekker het hoofd leeg te maken. Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden voor respijtzorg en ontspanning, telefoon (0317)

16 6 Financiën en administratie Wie kan helpen met de financiële administratie van degene die ik verzorg? Het beheer van de eigen financiën is een groot goed. Een privéaangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Soms is goed beheer van financiën onmogelijk. Door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Er zijn verschillende instanties die u in dat geval met raad en daad kunnen bijstaan. Recht en regels, hulp bij invullen van formulieren en belastingaangifte en thuisadministratie: Rechtswinkel Renkum (wekelijks spreekuur in Dorpshuis Oosterbeek) kan u verder helpen. Ook Maatschappelijk Werk Solidez verzorgt samen met Humanitas Thuisadministratie de dienst Formulierenhulp in Dorpshuis De Poort van Doorwerth. Er is een wekelijks inloopspreekuur op woensdagochtend. Hier kunt u terecht met al uw vragen rondom formulieren en voorzieningen. Ook kunt u hiervoor gebruik maken van de vrijwilligers van de formulierenbrigade. Heeft u vragen? Neemt u contact op met het Maatschappelijk Werk Solidez. Bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, zorgtoeslag, schuldhulpverlening en regeling chronisch zieken en gehandicapten: meer informatie verkrijgbaar bij gemeente Renkum, team Sociale Zaken of bij het Maatschappelijk Werk van Solidez Beheer van de financiën overnemen: de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewind voering ter bescherming van meerderjarigen is een onafhankelijke instantie die het beheer van de financiën overneemt van meerderjarigen die dat wensen. Schulden: meer informatie bij de gemeente Renkum team Sociale Zaken.

17 De Budgetkring: een werkgroep voor het oplossen en voorkomen van financiële problemen. Deelnemers gaan concreet aan de slag om aken anders aan te pakken: handig inkopen, zuinig met energie, slim besparen en budgetteren. Deelname is gratis. 6 Persoonsgebonden budget: Per Saldo geeft informatie over alles wat te maken heeft met het persoonsgebonden budget. Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden met betrekking tot financiën en administratie, telefoon (0317)

18 7 Materiële Hulp Mantelzorgers kunnen materiële hulp krijgen. Deze is meestal gericht op de zorgbehoevende, maar bij toewijzing van een WMO voorziening wordt de mantelzorger betrokken. Een voorziening voor de zorgvrager kan de mantelzorger ontlasten in zijn taken. Hulp bij het langer zelfstandig kunnen wonen Natuurlijk kan het zo zijn dat niet al uw problemen zich door mantelzorgers of vrijwilligers laten oplossen. Misschien is er een rolstoel nodig, een regiotaxikaart of een aanpassing in huis. U kunt zich hiervoor bij het Zorgloket aanmelden. Een medewerker van de WMO (Zorgloket) zal samen met u kijken naar de beste oplossing. Hulpmiddelen lenen, huren en kopen Dit kan bij diverse thuiszorgorganisaties. Voorbeelden kunnen zijn een rolstoel, krukken of een toiletstoel. Er zijn diverse uitleen- en afhaalpunten in de regio. Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden om u (middels materiele hulp) te ontlasten.

19 Mantelzorg en Werk Hoe combineert u zorg en werk? Van deze vraag kunt u flink wakker liggen. Eén op de acht werknemers is mantelzorger. De combinatie wordt makkelijker als er goede afspraken gemaakt kunnen worden met u en de werkgever. Waar kunt u hiervoor terecht? 8 Informatie voor u Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden voor het combineren van zorg en werk. Steunpunt Mantelzorg is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor werkende mantelzorgers. Op de website van Mezzo vindt u veel informatie over de combinatie werk en mantelzorg. Flexibele werktijden, (wettelijke) verlofregelingen: Informatie hierover kunt u krijgen bij uw leidinggevende, P&O medewerker of bij een vakbond. Sollicitatieplicht: Het is belangrijk dat u bij uw uitkerende instantie aangeeft dat u mantelzorger bent, er kan dan afhankelijk van uw situatie een ontheffing worden aangevraagd. Informatie voor uw werkgever Kijk op

20 9 Meedenken en Meehelpen Meedenken? De gemeente Renkum en Steunpunt Mantelzorg van Solidez willen graag van u als mantelzorger weten wat u vindt van de ondersteuning die u geboden wordt. Vindt u dat er voldoende ondersteuning is, sluit het aanbod aan bij uw vraag of ziet u mogelijkheden tot verbeteringen? Graag horen wij van u wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook ideeën over de ondersteuning van mantelzorgers en reacties op deze Mantelzorgwijzer zijn van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met: Solidez Steunpunt Mantelzorg Beleidsmedewerker Mantelzorg gemeente Renkum/ Team Samenleving WMO-adviesraad gemeente Renkum Meehelpen? Wilt u helpen bij het ondersteunen van mantelzorgers zodat zij hun zorgtaken goed kunnen uitvoeren en dit langer kunnen blijven doen? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Solidez, telefoon (0317)

21 Adressenlijst Zorgloket Gezondheidscentrum De Dennenkamp Generaal Urquhartlaan 18 G 6860 HA Oosterbeek Telefoon (026) (bereikbaar tussen 8.30 en uur) Website Solidez Steunpunt Mantelzorg Dorpshuis de Hucht Dorrestijnplantsoen EB Heelsum Telefoon (0317) Website Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Dorpshuis Poort van Doorwerth Mozartlaan GB Doorwerth Telefoon (026) ma-woe-vrijdagochtend van uur. Website Alzheimercafé gemeente Renkum Dorpshuis De Hucht Dorrestijnplantsoen EB Heelsum Telefoon (0317) Website 10

22 10 Buddyzorg Midden Gelderland Velperweg MD Arnhem Telefoon (026) Website CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Institutenweg 25a 7521 PH Enschede Postbus AJ Enschede Telefoon (088) Website De Budgetkring Contact via gemeente Renkum Telefoon (026) Website Casemanagement Dementie Gelderse Vallei Telefoon (088) via contactformulier website Website Centrum Jeugd en Gezin Renkum Postbus HA Oosterbeek Telefoon (088) Website Digitale balie Zoeken in digitale balie Dr. Leo Kannerhuis Hoofdkantoor Dunoveste Houtsniplaan 1a 6865 XZ Doorwerth Telefoon (026) Website

23 Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen (GSBB) IJssellaan DW Arnhem Telefoon (026) Website Gemeente Renkum - Gemeentehuis Generaal Urquahartlaan GG Oosterbeek Telefoon (026) Website Humanitas Vriendendienst neder-veluwe Buurtseweg EZ Wageningen Telefoon (0317) humanitas.nl Website Ieder-In Churchilllaan GV Utrecht Telefoon (030) Website Indigo/Pro Persona Hoofdkantoor: Wagnerlaan AG Arnhem Telefoon (026) Website Iriszorg: Hulp bij verslaving Weerdjesstraat JE Arnhem Telefoon (088) Website 10

24 10 Levenu/Uitleen hulpmiddelen Richtersweg GV Doorwerth Telefoon (026) Website Maaltijdservice lekker thuis Telefoon (0165) gratis Website MEE Gelderse Poort Kadestraat 3, 6811 CA Arnhem Telefoon (088) Website Mezzo Regulierenring LB Bunnik Telefoon (030) Website Mantelzorglijn (0900) Opkracht Postadres Molenweg 49A, 6741 KK Lunteren Reserverings/Boekingstelefoon (0900) (0.10 cent p/min). Website Ouderenadviseur Te bereiken via het Zorgloket. Per Saldo Postbus DD Utrecht Telefoon (0900) Website Pro Persona Regionaal Centrum Geestelijke Gezonheidszorg Wagnerlaan AG Arnhem Telefoon (026) Website Regelhulp Website

25 RIBW Arnhem &Veluwe Vallei Centraal Bureau Velperweg BC Arnhem Telefoon (026) Website Senior Service Generaal Urquahartlaan 18-p 6861 GG Oosterbeek Telefoon (026) Website Sensoor Telefonische Hulpdienst Telefoon (0900) Website Spectrum, partner Elan Expertisecentrum Kastanjelaan GJ Arnhem Telefoon (026) Website Solidez Algemeen Maatschappelijk Werk Oosterbeek/Wolfheze Telefoon (026) Doorwerth/Heveadorp Telefoon (026) Renkum/Heelsum Telefoon (0317) Bezoek en Opvangservise (BOS) Spreekuur: iedere woensdagmiddag van tot Dorpshuis Oosterbeek Telefoon (026) of (06) Dorpshuizen Oosterbeek Generaal Urquahartlaan 1a Telefoon (026) Doorwerth De Poort van Doorwerth Mozartlaan 2 Telefoon (026)

26 10 Heelsum De Hucht Dorrestijnplantsoen 1 Heelsum Telefoon (0317) Maaltijdvoorziening Telefoon (0317) Steunpunt Mantelzorg gemeente Renkum Telefoon (0317) Steunpunt Vrijwillige Hulp Telefoon (026) ma-woe-vrijdagochtend van uur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Spreekuur iedere woensdagmiddag van tot in Dorpshuis Oosterbeek Telefoon (026) of (06) Website Stichting Hulpdienst Voor Elkaar Telefoon (06) Website Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen-in-huis J.F. Kennedylaan GB Bunnik Telefoon (030) Website Stichting Rechtswinkel Renkum Generaal Urquahartlaan 1a 6861 GE Oosterbeek Telefoon (06) Website Thuisdiner Apetito Telefoon (0800) Website

27 Thuis wonen Solidez Maaltijdservice, personenalarmering en plusbus Stationstraat AM Wageningen Telefoon (0317) Thuiszorg Buurtzorg Oosterbeek Telefoon (06) Doorwerth Telefoon (06) Renkum Telefoon (06) Website Thuiszorg Arnhem Telefoon (026) Website Thuiszorg Groot Gelre Telefoon (026) Website Opella Thuiszorg/Uitleen hulpmiddelen Telefoon (0318) Website Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG)/Uitleen hulpmiddelen Telefoon (026) Website Verburgt-Molhuysen Staete Telefoon (026) Website 10

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS Voor de mantelzorger in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2 Mantelzorg: nog nooit

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Raalte, winter 2014 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg

Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg 2014 Deze handreiking werd mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Provincie

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt 1 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland Netwerkcoördinator: Patricia Appeldoorn W.M.

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Een praktische gids over zorg in de laatste levensfase Netwerk Palliatieve Zorg Per adres: Markettenweg 50 3314 JE Dordrecht T 06-30 28 56 53 I www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie