Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp"

Transcriptie

1 Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen Adressen

2 Colofon Deze Mantelzorgwijzer is in opdracht van de gemeente Renkum ontwikkeld door het Steunpunt Mantelzorg in Renkum. Meer informatie over mantelzorg en de Mantelzorgwijzer bij het Zorgloket, telefoon (026) of bij het Steunpunt Mantelzorg, telefoon (0317) Website: Tekst: Steunpunt Mantelzorg Renkum Grafische vormgeving: gemeente Renkum Juni 2014

3 Inleiding Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand in hun naaste omgeving, die vanwege ouderdom, een ziekte of handicap hulpbehoevend is. Dit kan de partner, een ouder, kind of ander familielid zijn, maar ook een buur, vriend(in) of kennis. Mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend, is vaak langdurig en onbetaald. Bent u mantelzorger? Mantelzorg, zorgen voor je naaste, dat vinden de meesten van ons heel gewoon. Velen van u zijn al jaren mantelzorger of hebben al verschillende periodes in hun leven mantelzorg verleend. De gemeente Renkum waardeert uw inzet als mantelzorger enorm en wil u graag ondersteunen in uw werk. Waarom deze wegwijzer? Deze wijzer is er voor iedereen met vragen rondom voorzieningen en mogelijkheden binnen de gemeente. Er is een scala aan mogelijkheden om u als mantelzorger te ondersteunen bij de zorg die u geeft. Deze wegwijzer wijst u als mantelzorger de weg naar die verschillende organisaties. Tevens lichten we Het Zorgloket, Steunpunt Mantelzorg en Steunpunt Vrijwillige Hulp uit om u een indruk te geven waar deze organisaties voor staan. Wat is een Steunpunt Mantelzorg? Steunpunt Mantelzorg van Solidez is hét aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg. Naast informatie en advies biedt Steunpunt Mantelzorg u een luisterend oor. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een afspraak maken bij u thuis of op kantoor.

4 Er worden tenminste zes mantelzorgsalons per jaar georganiseerd, waar u ontspannen informatie en ervaringen kunt delen. Elk jaar wordt er op 10 november een Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Het steunpunt organiseert iets leuks of inspirerends speciaal voor u. Op deze 10de november worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor uw bijzondere werk. Ook organiseert het steunpunt een weekendje weg met andere mantelzorgers (Respijtweekend). Bemiddeling bij mantelzorgvervanging kan tot de mogelijkheden behoren. Het Steunpunt Mantelzorg biedt verschillende cursussen aan. Daarnaast is er de mogelijkheid ondersteuning te vinden in verschillende gespreksgroepen. In de nieuwsbrief leest u de activiteiten van Steunpunt Mantelzorg en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste regionale - en landelijke ontwikkelingen over mantelzorg. Wilt u zich gratis abonneren op de nieuwsbrief dan kunt u zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg. Het Zorgloket Bij het Zorgloket van de gemeente Renkum kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van Wonen Welzijn en Zorg. Het Zorgloket is er voor alle inwoners van de gemeente Renkum. Het Zorgloket kan u helpen met het zoeken naar oplossingen om beter en langer zelfstandig te kunnen wonen. Heeft u vragen over of moeite met: uw huishouden draaiende te houden? traplopen of lopen in en om uw huis? autorijden, fietsen of reizen met openbaar vervoer? ontmoeten van andere mensen?

5 De medewerkers van het Zorgloket kijken graag samen met u wat uw eigen mogelijkheden zijn en welke oplossingen het beste bij u passen. Binnen het Zorgloket werken WMO-consulenten, een professionele ouderenadviseur en vrijwillige ouderenadviseurs. Ook werken er twee consulenten van MEE. Zij ondersteunen mensen met een beperking. Er wordt vanuit het loket nauw samengewerkt met de coördinator van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en diverse andere professionele en vrijwillige organisaties. Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Er zijn veel vrijwilligersorganisaties die ondersteuning bieden op allerlei terreinen. Om het u gemakkelijk te maken zoekt het Steunpunt Vrijwillige Hulp in overleg met u de organisatie en/of de vrijwilliger die u verder kan helpen. U kunt bij het Steunpunt Vrijwillige Hulp terecht met al u vragen rondom zorg en dienstverlening. Een medewerker van het Steunpunt bemiddelt bij de inschakeling van een vrijwilliger. In deze Mantelzorgwijzer zijn de verschillende vormen van ondersteuning in rubrieken ondergebracht met daarbij de organisaties die u daarvoor kunt benaderen. Achter in de Mantelzorgwijzer vindt u de contactadressen en telefoonnummers van alle genoemde organisaties.

6 1 Informatie, advies en begeleiding Niet eindeloos van het kastje naar de muur. Steunpunt Mantelzorg, Steunpunt Vrijwillige Hulp van Solidez en het Zorgloket van de gemeente kunnen u de juiste informatie geven over waar u moet zijn. Informatie over veranderingen AWBZ WMO Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een deel van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Begeleiding in de thuissituatie wordt naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) overgeheveld. De persoonlijke verzorging, verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg worden vanaf 2015 geregeld in de zorgverzekering. Individuele WMO voorzieningen WMO: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een wet die voorzieningen regelt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en actief mee te doen in de maatschappij. Het wordt minder vanzelfsprekend dat de overheid primair verantwoordelijk is voor ondersteuning. In eerste instantie wordt er geholpen om in eigen omgeving en netwerk ondersteuning te organiseren bij het zelfstandig thuis wonen. Natuurlijk kan het zo zijn dat niet al uw problemen zich door mantelzorgers of vrijwilligers laten oplossen. Dan kunt u zich bij het zorgloket aanmelden voor een gesprek. Misschien is er een rolstoel nodig, een regiotaxi of andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld hulp in het huishouden en woningaanpassingen. Een medewerker van het Zorgloket zal bij u thuis komen om uw hulpvraag in kaart te brengen. Samen met u wordt gezocht naar de oplossing.

7 1Vragen die betrekking hebben op het ouder worden De ouderenadviseur van het Zorgloket van de gemeente geeft u graag informatie. 1 Ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een beperking of een chronische ziekte Consulenten van MEE bieden ondersteuning op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Hulp van vrijwilligers: voor bijvoorbeeld vervoer, kleine klusjes in huis of tuin, thuisadministratie en sociale contacten. Naast het Steunpunt Mantelzorg/Steunpunt Vrijwillige Hulp en het Zorgloket kunt u ook bij andere organisaties terecht, zoals de Senior Service en Levenu. Begeleiding, hulp en advisering: Mezzo Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. U kunt hier terecht voor informatie en advies. Ieder(in) Netwerk voor informatie en belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

8 2 Emotionele Steun Wie heeft er aandacht voor mij, waar kan ik mijn verhaal kwijt? Hoe ga ik om met mijn schuldgevoelens? Hoe bewaak ik mijn grenzen? Naar uw verhaal luisteren, u informeren, adviseren en doorverwijzen: bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen bij u thuis of op kantoor Ervaringen uitwisselen door lotgenotencontact: via de Mantelzorgsalons komt u op een ontspannen manier in contact met andere mantelzorgers. In een informele sfeer kunt u andere mantelzorgers ontmoeten, informatie uitwisselen, samen iets leuks doen en elkaar ondersteunen. De salons worden door het Steunpunt Mantelzorg van Solidez georganiseerd. 24 uur per dag gesprek van mens tot mens: u kunt ten allen tijden bellen met de telefonische hulp dienst van Sensoor, dit kan ook online via chat of Mantelzorger van iemand met een chronische ziekte: Voor bijna elke chronische ziekte is er een patiëntenvereniging. Binnen deze verenigingen zijn ze goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en er worden handvatten gegeven over hoe om te gaan met de ziekte. Een paar voorbeelden zijn: Alzheimer Nederland, het Parkinson netwerk en stichting NAH ( niet aangeboren hersenletsel ) bijv. ten gevolge van een ongeval, herseninfarct of hersenbloeding. Solidez Steunpunt Mantelzorg helpt u graag aan het juiste adres. Mantelzorger en niet van Nederlandse afkomst: misschien is uw behoefte aan ondersteuning dan net even anders. Vrouwenvereniging Nazar levert een bijdrage aan ontmoeting, activering, bewustwording en integratie van Renkumse vrouwen en hun gezinnen. Op vrijdagavond is er vanuit Nazar een inloop in dorpshuis de Hucht. Er is de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende groepen zoals bijv. naailes. Voor specifieke informatie over mantelzorg voor en door mensen van niet Nederlandse afkomst kunt u ook contact opnemen met Spectrum, partner met Elan.

9 2 Mantelzorger van iemand met psychiatrische problemen: zoals Borderline of Schizofrenie. Indigo/ Pro Persona verzorgt diverse cursussen waar u handvatten krijgt hoe om te gaan met deze ziektebeelden. De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. Mantelzorger van een kind met de diagnose autisme of ADHD: als uw andere kind/kinderen het moeilijk vindt/vinden hiermee om te gaan dan kan het Brussenproject van Indigo of MEE een oplossing bieden. Er bestaan Brussengroepen in verschillende leeftijdscategorieën. Het CJG, onderdeel van het Zorgloket van de gemeente kan u hierbij verder helpen. Ondersteuning in de laatste levensfase: die kan geboden worden door de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg van Solidez (VPTZ). De vrijwilligers zijn er ter ondersteuning van de mantelzorger en kunnen tijdelijk uw zorgtaken overnemen. Dit geeft u even tijd voor uzelf. De VPTZ biedt ook directe hulp binnen 24 uur. De VPTZ coördinator zal tijdens een intakegesprek bij u thuis overleggen hoe de tijd met uw naaste wordt ingevuld en draagt zorg voor de juiste match tussen cliënt/ mantelzorger en vrijwilliger. Jonge Mantelzorger: Ben je tussen de 4-25 jaar en geef jij mantelzorg dan wordt je een jonge mantelzorger genoemd. Wil je in contact komen met andere jongeren die mantelzorg verlenen of wil je informatie? Steunpunt Mantelzorg en het CJG kunnen je in contact brengen met andere (jonge) mantelzorgers. Ex- mantelzorger: Wanneer in uw leven het zorgen voor uw naaste stopt ontstaat er vaak een periode van rouw en verlies. Steunpunt Mantelzorg van Solidez kan met u hierover in gesprek gaan en kijken wat u nodig hebt om gesterkt uw leven weer te vervolgen. 2

10 3 Educatie Heeft u behoefte aan vorming en training? Wilt u meer weten over ziektes of ziektebeelden? Of wilt u instructies voor het juiste gebruik van hulpmiddelen of een praktische training? Deze educatie wordt vaak verzorgd door patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, MEE-organisaties en het Steunpunt Mantelzorg. Hulp bij opvoeding: U kunt gebruik maken van het Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG ). CJG Renkum is er voor alle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien. Er worden regelmatig cursussen en informatiebijeenkomsten aangeboden. Opvoeding van een kind met een beperking: voor vragen of praktische ondersteuning kunt u terecht bij MEE Gelderse Poort. Kenniscentrum autisme: het dr. Leo Kannerhuis is een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot autisme-spectrumstoornissen. Alzheimer Café: Het Alzheimer café is er voor iedereen die te maken krijgt met dementie. Het Alzheimercafé is er voor mensen met dementie en hun mantelzorger maar ook voor de vrijwilliger en de professional. Het programma biedt zowel informatie als ruimte voor ontmoeting. Steunpunt Mantelzorg organiseert regelmatig cursussen voor mantelzorgers. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met dementie, Mindfulness, Voorlichting over bepaalde ziektebeelden Patiëntenverenigingen organiseren regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende ziektebeelden. Informatie hierover is verkrijgbaar bij uw ( huis )arts.

11 Praktische hulp Vaak is praktische hulp gericht op de zorgbehoevende. Er zijn verschillende organisaties die u letterlijk werk uit handen kunnen nemen. 4 Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden om u (praktisch) te ontlasten. Zorgloket Heeft u vragen over bijv. vervoer, hulp bij het huishouden, maaltijden, personenalarmering etc.? Het Zorgloket kan u hierbij verder helpen. Thuiszorg Heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging of verpleging, dan kan de thuiszorg u hierbij van nut zijn. De indicatie om voor hulp in aanmerking te komen wordt door de thuiszorg aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of in de toekomst bij de Zorgverzekeraar. Voor aanmelding neemt u contact op met het servicepunt van de thuiszorgorganisatie. Casemanager dementie Bent u mantelzorger van iemand met dementie? U heeft de mogelijkheid een casemanager aan te vragen bij het Casemanagement Dementie Gelderse Vallei. Een casemanager kan u en de persoon waar u voor zorgt informeren, adviseren en begeleiden in het proces van dementie. U heeft geen indicatie nodig.

12 4 Regelhulp Regelhulp laat zien welke oplossing bij uw situatie past. Regelhulp is een internetsite voor mensen met een beperking, ouderen en iedereen in hun omgeving. U vindt er een overzicht van allerlei regelingen en oplossingen Sommige voorzieningen kunt u direct online aanvragen op de site: Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Vervoer door vrijwilligers: bijvoorbeeld vervoer naar arts, ziekenhuis of kapper. Kleine klusjes in en om huis: bijvoorbeeld de heg knippen of een schilderij ophangen. Hulp bij het invullen van formulieren, de boodschappendienst. Wilt u informatie over welke mogelijkheden er voor u zijn? Neemt u contact op met het Steunpunt Vrijwillige Hulp van Solidez. Sociaal Juridische Ondersteuning De Rechtswinkel biedt juridische hulp, helpt bij belastingvragen en aangiften. Daarnaast biedt de rechtswinkel ondersteuning bij administratieve vragen en budgetteringsvraagstukken. Ook is er de mogelijkheid voor te bereiden naar schuldhulpverlening.

13 Respijtzorg en Ontspanning Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die de mantelzorg tijdelijk overnemen. Dit zodat de mantelzorger iets anders kan doen, zoals zelf naar de kapper gaan of met een vriend of vriendin iets leuks doen. Respijt betekent letterlijk: even niet Respijtzorg kan voor een paar uur per week zijn maar ook bijvoorbeeld voor een vakantie. Degene die de zorg even over neemt, kan dat buitenshuis doen, of thuis. 5 Er even tussenuit Solidez Bezoek en Opvang Service (BOS): mantelzorger en even tijd voor uzelf nodig? De Bezoek en Opvangservice ( BOS ) biedt mantelzorgondersteuning. Tijd nodig om rustig boodschappen te kunnen doen? Een keer naar de kapper of naar uw wekelijkse sportavond? De vrijwilligers van de BOS kunnen 1 dagdeel per week de zorg van u overnemen maar zijn ook incidenteel inzetbaar. De BOS coördinator zal tijdens het intakegesprek bij u thuis overleggen hoe de tijd met uw naaste wordt ingevuld en zorgt voor de juiste match tussen de mantelzorger en vrijwilliger. Dagbesteding/Dagopvang en Dagbehandeling: De gemeente Renkum heeft verschillende mogelijkheden voor inwoners op het gebied van het vinden van een zinvolle daginvulling en/of andere vormen van opvang en behandeling. Solidez heeft 7 ontmoetingspunten waar u elke week terecht kunt en waar contact leggen met andere bezoekers centraal staat. Om een juiste keuze te kunnen maken is het raadzaam om te overleggen met Steunpunt Mantelzorg of in geval van dementie met de casemanager dementie. Zij kennen uw situatie en weten raad. Zinzia Zorggroep heeft ook vele mogelijkheden op het gebied van opvang en behandeling. Heeft u vragen over wat er mogelijk is in uw situatie? Neemt u contact op met de hoofdlocatie in Wageningen.

14 5 Een maatje voor iemand met een psychiatrische aandoening: De Vriendendienst van Humanitas brengt mensen met een psychiatrische achtergrond in contact met een vrijwilliger als maatje, om samen gedurende een periode van ongeveer een jaar geregeld alledaagse activiteiten te ondernemen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn wandelen, winkelen, een museum bezoeken of gewoon af en toe een kopje koffie drinken. Een maatje voor iemand met een ernstige ziekte: Buddyzorg gaat voor u op zoek naar een vrijwilliger die bij u past. Solidez Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) van Solidez kunnen mantelzorgers of familie ondersteunen in de laatste levensfase van hun naaste. Door af en toe de zorg over te nemen heeft de mantelzorger even de tijd voor zichzelf. Ook vragen over angst, leven en dood zijn bespreekbaar. De VPTZ coördinator zal tijdens het intakegesprek bij u thuis overleggen hoe de tijd met uw naaste wordt ingevuld en draagt zorg voor de juiste match tussen cliënt/ mantelzorger en vrijwillger. Er langer tussenuit De Steunpunten Mantelzorg uit uw regio (Renkum, Wageningen, Ede) organiseren jaarlijks een Respijtweekend voor mantelzorgers. Samen met andere mantelzorgers en de mantelzorgconsulenten een weekend weg waar vooral veel ruimte is voor ontmoeting en ontspanning. Opkracht: Deze organisatie biedt u ook speciale arrangementen aan. Neemt u eens een kijkje op hun website: 24 uur vervanging van de mantelzorger: bij Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handenin-huis kunt u informeren naar de mogelijkheden. De Mezzo Respijtwijzer geeft u een overzicht van logeermogelijkheden in het hele land.

15 Tijdelijk gebruik van kamer in verzorgings- of verpleeghuis: informeert u bij de advieslijn van diverse thuiszorgorganisaties in uw gemeente. Een weekend of een korte vakantie voor een zorgvrager met een stoornis in het autistimespectrum: een kind of volwassene kan terecht in het Dr. Leo Kannerhuis. 5 Solidez Steunpunt Mantelzorg adviseert u graag welke mogelijkheid het beste bij uw situatie past. Ontspanning Open Tafel: een keer niet hoeven koken door gebruik te maken van bijvoorbeeld de open tafel in een van de drie dorpshuizen van Solidez. U eet in een gezellige en ontspannen sfeer met andere inwoners. Activiteiten en cursussen: via bijvoorbeeld Solidez of het Venster. Muziek, dans, theater of beeldende kunst om lekker het hoofd leeg te maken. Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden voor respijtzorg en ontspanning, telefoon (0317)

16 6 Financiën en administratie Wie kan helpen met de financiële administratie van degene die ik verzorg? Het beheer van de eigen financiën is een groot goed. Een privéaangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Soms is goed beheer van financiën onmogelijk. Door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Er zijn verschillende instanties die u in dat geval met raad en daad kunnen bijstaan. Recht en regels, hulp bij invullen van formulieren en belastingaangifte en thuisadministratie: Rechtswinkel Renkum (wekelijks spreekuur in Dorpshuis Oosterbeek) kan u verder helpen. Ook Maatschappelijk Werk Solidez verzorgt samen met Humanitas Thuisadministratie de dienst Formulierenhulp in Dorpshuis De Poort van Doorwerth. Er is een wekelijks inloopspreekuur op woensdagochtend. Hier kunt u terecht met al uw vragen rondom formulieren en voorzieningen. Ook kunt u hiervoor gebruik maken van de vrijwilligers van de formulierenbrigade. Heeft u vragen? Neemt u contact op met het Maatschappelijk Werk Solidez. Bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, zorgtoeslag, schuldhulpverlening en regeling chronisch zieken en gehandicapten: meer informatie verkrijgbaar bij gemeente Renkum, team Sociale Zaken of bij het Maatschappelijk Werk van Solidez Beheer van de financiën overnemen: de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewind voering ter bescherming van meerderjarigen is een onafhankelijke instantie die het beheer van de financiën overneemt van meerderjarigen die dat wensen. Schulden: meer informatie bij de gemeente Renkum team Sociale Zaken.

17 De Budgetkring: een werkgroep voor het oplossen en voorkomen van financiële problemen. Deelnemers gaan concreet aan de slag om aken anders aan te pakken: handig inkopen, zuinig met energie, slim besparen en budgetteren. Deelname is gratis. 6 Persoonsgebonden budget: Per Saldo geeft informatie over alles wat te maken heeft met het persoonsgebonden budget. Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden met betrekking tot financiën en administratie, telefoon (0317)

18 7 Materiële Hulp Mantelzorgers kunnen materiële hulp krijgen. Deze is meestal gericht op de zorgbehoevende, maar bij toewijzing van een WMO voorziening wordt de mantelzorger betrokken. Een voorziening voor de zorgvrager kan de mantelzorger ontlasten in zijn taken. Hulp bij het langer zelfstandig kunnen wonen Natuurlijk kan het zo zijn dat niet al uw problemen zich door mantelzorgers of vrijwilligers laten oplossen. Misschien is er een rolstoel nodig, een regiotaxikaart of een aanpassing in huis. U kunt zich hiervoor bij het Zorgloket aanmelden. Een medewerker van de WMO (Zorgloket) zal samen met u kijken naar de beste oplossing. Hulpmiddelen lenen, huren en kopen Dit kan bij diverse thuiszorgorganisaties. Voorbeelden kunnen zijn een rolstoel, krukken of een toiletstoel. Er zijn diverse uitleen- en afhaalpunten in de regio. Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden om u (middels materiele hulp) te ontlasten.

19 Mantelzorg en Werk Hoe combineert u zorg en werk? Van deze vraag kunt u flink wakker liggen. Eén op de acht werknemers is mantelzorger. De combinatie wordt makkelijker als er goede afspraken gemaakt kunnen worden met u en de werkgever. Waar kunt u hiervoor terecht? 8 Informatie voor u Bij het Steunpunt Mantelzorg van Solidez kunnen medewerkers met u meedenken over de mogelijkheden voor het combineren van zorg en werk. Steunpunt Mantelzorg is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor werkende mantelzorgers. Op de website van Mezzo vindt u veel informatie over de combinatie werk en mantelzorg. Flexibele werktijden, (wettelijke) verlofregelingen: Informatie hierover kunt u krijgen bij uw leidinggevende, P&O medewerker of bij een vakbond. Sollicitatieplicht: Het is belangrijk dat u bij uw uitkerende instantie aangeeft dat u mantelzorger bent, er kan dan afhankelijk van uw situatie een ontheffing worden aangevraagd. Informatie voor uw werkgever Kijk op

20 9 Meedenken en Meehelpen Meedenken? De gemeente Renkum en Steunpunt Mantelzorg van Solidez willen graag van u als mantelzorger weten wat u vindt van de ondersteuning die u geboden wordt. Vindt u dat er voldoende ondersteuning is, sluit het aanbod aan bij uw vraag of ziet u mogelijkheden tot verbeteringen? Graag horen wij van u wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook ideeën over de ondersteuning van mantelzorgers en reacties op deze Mantelzorgwijzer zijn van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met: Solidez Steunpunt Mantelzorg Beleidsmedewerker Mantelzorg gemeente Renkum/ Team Samenleving WMO-adviesraad gemeente Renkum Meehelpen? Wilt u helpen bij het ondersteunen van mantelzorgers zodat zij hun zorgtaken goed kunnen uitvoeren en dit langer kunnen blijven doen? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Solidez, telefoon (0317)

21 Adressenlijst Zorgloket Gezondheidscentrum De Dennenkamp Generaal Urquhartlaan 18 G 6860 HA Oosterbeek Telefoon (026) (bereikbaar tussen 8.30 en uur) Website Solidez Steunpunt Mantelzorg Dorpshuis de Hucht Dorrestijnplantsoen EB Heelsum Telefoon (0317) Website Solidez Steunpunt Vrijwillige Hulp Dorpshuis Poort van Doorwerth Mozartlaan GB Doorwerth Telefoon (026) ma-woe-vrijdagochtend van uur. Website Alzheimercafé gemeente Renkum Dorpshuis De Hucht Dorrestijnplantsoen EB Heelsum Telefoon (0317) Website 10

22 10 Buddyzorg Midden Gelderland Velperweg MD Arnhem Telefoon (026) Website CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Institutenweg 25a 7521 PH Enschede Postbus AJ Enschede Telefoon (088) Website De Budgetkring Contact via gemeente Renkum Telefoon (026) Website Casemanagement Dementie Gelderse Vallei Telefoon (088) via contactformulier website Website Centrum Jeugd en Gezin Renkum Postbus HA Oosterbeek Telefoon (088) Website Digitale balie Zoeken in digitale balie Dr. Leo Kannerhuis Hoofdkantoor Dunoveste Houtsniplaan 1a 6865 XZ Doorwerth Telefoon (026) Website

23 Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen (GSBB) IJssellaan DW Arnhem Telefoon (026) Website Gemeente Renkum - Gemeentehuis Generaal Urquahartlaan GG Oosterbeek Telefoon (026) Website Humanitas Vriendendienst neder-veluwe Buurtseweg EZ Wageningen Telefoon (0317) humanitas.nl Website Ieder-In Churchilllaan GV Utrecht Telefoon (030) Website Indigo/Pro Persona Hoofdkantoor: Wagnerlaan AG Arnhem Telefoon (026) Website Iriszorg: Hulp bij verslaving Weerdjesstraat JE Arnhem Telefoon (088) Website 10

24 10 Levenu/Uitleen hulpmiddelen Richtersweg GV Doorwerth Telefoon (026) Website Maaltijdservice lekker thuis Telefoon (0165) gratis Website MEE Gelderse Poort Kadestraat 3, 6811 CA Arnhem Telefoon (088) Website Mezzo Regulierenring LB Bunnik Telefoon (030) Website Mantelzorglijn (0900) Opkracht Postadres Molenweg 49A, 6741 KK Lunteren Reserverings/Boekingstelefoon (0900) (0.10 cent p/min). Website Ouderenadviseur Te bereiken via het Zorgloket. Per Saldo Postbus DD Utrecht Telefoon (0900) Website Pro Persona Regionaal Centrum Geestelijke Gezonheidszorg Wagnerlaan AG Arnhem Telefoon (026) Website Regelhulp Website

25 RIBW Arnhem &Veluwe Vallei Centraal Bureau Velperweg BC Arnhem Telefoon (026) Website Senior Service Generaal Urquahartlaan 18-p 6861 GG Oosterbeek Telefoon (026) Website Sensoor Telefonische Hulpdienst Telefoon (0900) Website Spectrum, partner Elan Expertisecentrum Kastanjelaan GJ Arnhem Telefoon (026) Website Solidez Algemeen Maatschappelijk Werk Oosterbeek/Wolfheze Telefoon (026) Doorwerth/Heveadorp Telefoon (026) Renkum/Heelsum Telefoon (0317) Bezoek en Opvangservise (BOS) Spreekuur: iedere woensdagmiddag van tot Dorpshuis Oosterbeek Telefoon (026) of (06) Dorpshuizen Oosterbeek Generaal Urquahartlaan 1a Telefoon (026) Doorwerth De Poort van Doorwerth Mozartlaan 2 Telefoon (026)

26 10 Heelsum De Hucht Dorrestijnplantsoen 1 Heelsum Telefoon (0317) Maaltijdvoorziening Telefoon (0317) Steunpunt Mantelzorg gemeente Renkum Telefoon (0317) Steunpunt Vrijwillige Hulp Telefoon (026) ma-woe-vrijdagochtend van uur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Spreekuur iedere woensdagmiddag van tot in Dorpshuis Oosterbeek Telefoon (026) of (06) Website Stichting Hulpdienst Voor Elkaar Telefoon (06) Website Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen-in-huis J.F. Kennedylaan GB Bunnik Telefoon (030) Website Stichting Rechtswinkel Renkum Generaal Urquahartlaan 1a 6861 GE Oosterbeek Telefoon (06) Website Thuisdiner Apetito Telefoon (0800) Website

27 Thuis wonen Solidez Maaltijdservice, personenalarmering en plusbus Stationstraat AM Wageningen Telefoon (0317) Thuiszorg Buurtzorg Oosterbeek Telefoon (06) Doorwerth Telefoon (06) Renkum Telefoon (06) Website Thuiszorg Arnhem Telefoon (026) Website Thuiszorg Groot Gelre Telefoon (026) Website Opella Thuiszorg/Uitleen hulpmiddelen Telefoon (0318) Website Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG)/Uitleen hulpmiddelen Telefoon (026) Website Verburgt-Molhuysen Staete Telefoon (026) Website 10

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Wegwijzer voor Mantelzorgers

Wegwijzer voor Mantelzorgers Wegwijzer voor Mantelzorgers in de gemeenten Rheden en Rozendaal Mijn kind heeft extra zorg nodig Mijn vader kan zichzelf niet meer scheren Wanneer is iemand mantelzorger? Mantelzorgers zijn mensen die

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Wegwijzer voor Mantelzorgers. in de gemeenten Rheden en Rozendaal

Wegwijzer voor Mantelzorgers. in de gemeenten Rheden en Rozendaal Wegwijzer voor Mantelzorgers in de gemeenten Rheden en Rozendaal Wanneer is iemand mantelzorger? Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Renkum Uitgave: zomer 2013 Inhoud: - Respijtweekend voor mantelzorgers uit de regio Renkum, Wageningen en Ede - Dag van de Mantelzorg in kasteel Doorwerth: u komt toch

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers in Kaag en Braassem Inhoud Inleiding 2 Het WMO-loket: de beste vraagbaak 2 Respijtzorg: vervangende mantelzorg thuis 3 Respijtzorg: vervangende zorg buitenshuis 4 Mantelzorg

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken.

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Folder voor familie en mantelzorgers van mensen die (tijdelijk) zorg ontvangen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Wat is Respijtzorg Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 DE MANTELZORGMAKELAAR Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 INFORMATIE AVOND EVEN NIET? Wanneer bent u mantelzorger Knelpunten van mantelzorgers Wat is respijtzorg Wat kan een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega mantelzorger is. Je leidinggevende,

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Goed voor Elkaar in Lansingerland. Hulp of ondersteuning nodig?

Goed voor Elkaar in Lansingerland. Hulp of ondersteuning nodig? Goed voor Elkaar in Lansingerland Hulp of ondersteuning nodig? Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (nieuwe) taken op het gebied van hulp, ondersteuning en begeleiding van inwoners.

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving

PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving MANTELZORG: NOG NOOIT VAN GEHOORD? PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de mantelzorger en zijn omgeving Voor veel mensen is het dagelijkse realiteit: het combineren van werk en mantelzorg. Het kan zijn dat een collega

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Praktische hulp voor thuis

Praktische hulp voor thuis Praktische hulp voor thuis Veelzijdig in zorg Thuisbegeleiding Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase kunt u

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Zorg na uw ziekenhuisopname z 1 Als u na uw opname het WZA weer verlaat, betekent dit niet automatisch dat u alles weer zelf

Nadere informatie