R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee"

Transcriptie

1 Parochieblad nr. 5 oktober - november 2018 R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee

2 Waarom willen wij helpen? Wij geloven in God die wil dat het mensen goed gaat. Dit kan alleen als eerlijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan. In Zijn Geest willen wij mensen in nood een helpende hand bieden en hen op weg zetten naar een passende oplossing van hun probleem. Hoe willen wij helpen? Door samen met de hulpvrager na te gaan wat de beste oplossing is voor het probleem. Het is belangrijk dat de hulpvrager zoveel mogelijk vertelt over de situatie, wat hij/zij al heeft gedaan om uit het probleem te komen en waar het verkeerd ging. Privacy voor de hulpvrager is hierbij belangrijk. Als PCI hanteren we een sociale kaart, zodat wij mensen zo goed mogelijk kunnen verwijzen. Wij maken in onze hulp geen onderscheid. We proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen. PCI - CONTACTPERSONEN VOOR DIACONIE Den Helder: secretariaat PCI, Julianadorp: de heer J.A.J. Clemens, tel

3 Parochieblad H. Maria, Sterre der Zee Den Helder - Julianadorp 24e jaargang nr. 5 oktober - november 2018 Parochiecentrum en secretariaat parochiebestuur: Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder, telefoon: Openingstijden: dinsdag en donderdag van uur - voor algemene informatie over de parochie - voor het maken van afspraken met de pastores - voor het maken van afspraken over vieringen (doop, communie, huwelijk, jubileum, uitvaart) - voor het melden van veranderingen in de ledenadministratie (geboorte, verhuizing, overlijden) - voor vragen betreffende financiële zaken (kerkbalans, facturen, giften) - voor het opgeven van intenties - voor vragen over diaconie - Internet: IBAN rekeningnr.: NL45INGB t.n.v. Parochie H. Maria, Sterre der Zee Pastores;; tel (spreek in en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld) Pastoor Ivan Garcia Kapelaan Paweł Banaszak Diaken Henk Schrader KOPIJ PAROCHIEBLAD De uiterste inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer: 24 e jaargang - parochieblad nr. 6 december 18 - januari 19 dinsdag 6 november 2018 vóór uur! Inleveren bij voorkeur via 3

4 Abonnementsbijdrage Parochieblad Een noot van de boekhouding Eind augustus was 10 via automatische incasso geïncasseerd voor het jaarlijkse abonnement op het groene boekje het Parochieblad. Bij enkele mensen was deze poging mislukt om verschillende redenen. Mocht u het vermoeden hebben dit iets misliep met de betaling neemt u dan gerust contact met het parochiecentrum op. Tevens is dit een geheugensteuntje aan de parochianen die in het verleden de voorkeur hebben gegeven om de abonnementsbijdrage zelf te willen overmaken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Het parochieblad in kleur lezen? Ga naar onze site: KBO afdeling Den Helder, voor iedere 50-plusser. Voor alle activiteiten geldt,: iedereen is welkom. Wilt u meer weten over de KBO en hoe u lid kunt worden, neemt u dan contact op met de ledenadministratie, Anneke van der Veeken, telefoon Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de Commissie Activiteiten, mail naar of bel met Nel Donkers, telefoon REDACTIE De redactie van het parochieblad corrigeert en redigeert, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de schrijver van de betreffende tekst. In verband met de vaak grote hoeveelheid aangeleverde kopij en het daarvoor beschikbare aantal pagina's van het parochieblad, kan de redactie helaas geen garanties geven dat alles geplaatst wordt. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt. 4

5 ,, En weest dankbaar. (Col 3, 15) Beste parochianen, Wij hebben een mooie zomer achter de rug. Een tijd waarin - of je dan op vakantie bent geweest of toch werken moest je elke dag spontaan en vanzelf de pracht van de schepping kunt ervaren. Ik hoop dus dat wij hoe dan ook toch vele redenen hebben - de dingen hebben gezien en meegemaakt - om dankbaar voor te zijn. Met dit in het hart kunnen wij nu verder aan de slag. Nu worden de dagen kouder en grijzer en denken wij al meer aan de herfst. de scholen zijn opnieuw begonnen, denken ook wij aan de start van dit jaar van onze geloofsschool als wij de kerk zo kunnen noemen. Dankbaarheid is de sleutel tot de rust van de menselijke geest en tot welzijn van het lichaam. Het verheft onze geest om te zoeken naar wat boven is, naar de oorsprong. Het verbindt ons met God ook al hoeft het misschien niet altijd zo bewust beleefd en zo duidelijk genoemd te worden. Als gelovige mensen geven wij graag aan onze dankbaarheid een vaste plek in ons leven, een structuur, een ritme. Zodoende gaat het in ons groeien. Het krijgt dan in ons een vorm niet meer van gevoelens alleen maar van een besluit. Net als in de relatie tussen twee mensen: totdat het enkel op gevoelens loopt, blijft het wankelbaar want de menselijke emoties zijn veranderlijk. Vanaf het moment echter dat dit een vaste keuze begint te betekenen, dan krijg je daar pas iets om er verder op te kunnen bouwen. Daarom verzamelen wij ons elke zondag graag in de kerk. Waarom? Om God dank te brengen, Hem te vereren. Eucharistie betekent dankzegging. Niet voor niets opent iedere tafelgebed van de zondagse viering met de uitnodiging van de priester: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. En wij geven eraan toe met: Hij is onze dankbaarheid waardig. Elke zondag bereidt God voor ons een feest om het ook te beleven als een feest God ter ere. Ik vermoed al waar uw gedachten naartoe gaan als u dit zo leest: elke zondag... (?), Eucharistie (?), God ter ere (?) is het niet te gek?!!! Zo vaak volgen wij de manieren van doen en denken van deze tijd. Elke zondag is dan niet een feest maar mijn vrije dag dus ik ga naar de kerk wanneer ik het wel geschikt vind en dan ook niet zozeer God ter ere maar meestal voor een klusje, omdat ik dan ingeroosterd ben of zo. Wie zegt dat ik dan elke zondag er naartoe moet?. Oké, ik begrijp dat een uurtje per week soms te veel kan zijn. Maar als je van de andere kant alles bij elkaar optelt: dat je ademt zoveel keer per minuut, dit dan 60 maal per uur, 24 keer per dag, 7 keer per week;; voeg 5

6 je gezichts- en gehoorvermogens elk moment al die tijd nog eens toe;; dat u spreken kan, de smaak op je tong, de kracht van je spieren, je talenten, je relaties, het dak boven je hoofd, je bezittingen en noem maar op. Hoe ziet het er dan nu voor je uit? Bij mij wordt het veel meer dan een uur per week voor dankbaarheid. Heb je minder? In dit nieuwe schooljaar zijn we weer enthousiast van start gegaan;; het is mooi om met vele vrijwilligers in samenwerking met het hele pastorale team allerlei bijzondere vieringen en activiteiten voor te bereiden. Alle informatie hierover kunt u terugvinden in de komende parochiebladen, op de site en facebook. Nu even ter herinnering: sinds juli werken wij volgens een rooster die ook aan vasteland nu twee tijden van de zondagsvieringen voorziet om 9:30 buiten de stad en om 11:00 in de Petrus en Pauluskerk in Den Helder (met een Eucharistieviering). Geef dit door aan de anderen. Het is voor iedereen even wennen maar wij zien daar ook grote voordelen van. Laten wij ons met de zondagsvieringen blijven ontmoeten. Daar groeit de geest van en worden wij samen sterker. Veel goeds aan iedereen, Paweł 6

7 MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIË God is ons een toevlucht en een sterkte Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland. Katholieke minderheid Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke Kerk is, ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking, zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen. Steun voor koffieboeren Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de Kleine Zusters van Jezus zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren. Opvang van vluchtelingen Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid- Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. Missiezondag Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB , t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: 7

8 Paus Franciscus: Bid dagelijks de Rozenkrans Paus Franciscus heeft alle katholieken gevraagd elke dag in de maand oktober de Rozenkrans te bidden en Maria en de aartsengel Michaël te vragen om bescherming van de kerk in deze periode van geestelijke onrust. Deze oproep verscheen in een verklaring die 29 september werd uitgebracht door het Vaticaan. De Russische mystici en de grote heiligen van alle tradities adviseerden, op momenten van spirituele turbulentie, om te schuilen onder de mantel van de Heilige Moeder Gods. De verklaring moedigde ook het gebed van Sub Tuum Praesidium aan: Onder de mantel van Maria Onder Uw bescherming vluchten wij, Heilige Moeder van God; versmaad onze gebeden niet in onze nood maar verlos ons altijd van alle gevaren, o, glorierijke en gezegende Maagd. De paus noemde niet de spirituele turbulentie waarnaar hij verwees, maar zei wel dat gebed de kerk kon helpen meer bewust te worden van de fouten, de fouten en de misstanden gepleegd in het heden en in het verleden. Aartsengel Michaël Paus Franciscus moedigde ook aan dat katholieken de Rozenkrans beëindigen met het gebed tot de aartsengel Michaël: 8

9 Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Rozenkrans voor de vrede Zondag 7 oktober is het tevens de aangewezen dag om de Rozenkrans te bidden voor de Vrede. De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. In oktober is dat op 7 oktober - Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans In onze eigen parochie H. Maria Sterre der Zee is er ook de mogelijkheid om samen met elkaar de rozenkrans te bidden; 3, 17 en 31 oktober om uur in de Willibrordkerk 10 en 24 oktober om uur in de PP- kerk Tevens zullen we in de Petrus en Pauluskerk starten met aanbidding van het Allerheiligste. Aanvang op 10 en 24 oktober uur (vooraf gaand van het rozenkransgebed) Vanaf dinsdag 6 november zal er iedere 2e dinsdag van de maand, aansluitend op de eucharistie om uur, aanbidding en rozenkransgebed plaatsvinden in de Petrus en Pauluskerk. 9

10 Workshops en aanmelden voor vrijwilligersdag Zaterdag 13 oktober uur - OLV ter Nood Heiloo Op zaterdag 13 oktober organiseert het bisdom een vrijwilligersdag speciaal voor alle vrijwilligers in het bisdom. Deze dag staat in het teken van ontmoeting en bezinning. Naast een Eucharistieviering met Mgr. Punt en een lezing door Leo Fijen worden er verschillende workshops aangeboden. Workshops Geluk en heiligheid gaan samen: over de nieuwe exhortatie van Paus Franciscus Het missiewerk van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará Zangworkshop Rondleiding over het Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood Jongerenwerk in de parochie Hoe is het bisdom georganiseerd...? Projecten van de Diocesane Caritas De Neocatechumenale weg in de parochie en in het leven van de gelovigen Oefenen in bidden In gesprek met de bisschop Programma Deze dag vindt plaats van tot uur in het Diocesaan Heiligdom O.L. Vrouwe ter Nood te Heiloo. Het volledige programma van de dag is hier te vinden. Aanmelden In verband met de catering wordt aanmelding op prijs gesteld. Dit kan tot vrijdag 5 oktober bij mw. L. Blonk: tel. (023)

11 Vormen van Herinneringen Lichtwandeling Katholieke begraafplaats Sint Jozef Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Na het verliezen van een dierbare beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te herdenken, kunnen we de inspiratie, het gedachtegoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken om wie ze waren en wat ze te vertellen hadden. Op zondag 4 november 2018 vindt op de katholieke begraafplaats Sint Jozef aan de Jan Verfailleweg de speciale herdenking Vormen van Herinneringen plaats. Hierbij staat gezamenlijk herdenken centraal. Iedereen die iemand wil gedenken, is van harte welkom, ongeacht of de overledene begraven of gecremeerd is op onze begraafplaats. Kaarsen en fakkels zorgen voor vuur en licht tijdens de lichtwandeling langs de graven. Gedurende de wandeling wordt er muziek gespeeld en worden gedichten voorgedragen. Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Zondag 4 november 2018, Katholieke begraafplaats Sint Jozef, Jan Verfailleweg te Den Helder, lichtwandeling uur. Sint Maarten: Op zondag 11 november, om uur in de Petrus en Pauluskerk, zal er met medewerking van de RK Basisschool de Windwijzer een gezinsviering plaatsvinden speciaal in het teken van Sint Maarten! Alle kinderen worden uitgenodigd om hun lampion mee te nemen. Op de avond van Sint Maarten zullen dit jaar de deuren van de meeste kerken binnen onze regio open gaan voor natuurlijk wat lekkers, het branden van een kaarsje en vanzelfsprekend voor gebed. Zo ook in de Willibrordkerk en de Petrus en Pauluskerk. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd! 11

12 PERSONALIA UIT ONZE GEMEENSCHAP Gedoopt: Olav Kaczmarczyk Djelina van Velsen Ashley Stout Benjamin Stout Divya Ramachandran Overleden: Elisabeth Zeijlemaker Schutte Antonie Berlee Anna Maria de Bruin- Meskers Hendrika Haarsma Berntzen Op 29 juli 2018 is Anna Maria (Ans) de Bruin- Meskers in het bijzijn van alle kinderen vredig ingeslapen. Ze werd geboren op 16 mei in 1932 en heeft de leeftijd van 86 jaar bereikt. Ans woonde nog zelfstandig aan de Pieter de Leeuwstraat 6 in de Schooten. Zij was de laatst overgebleven telg van de familie Meskers van de Doggersvaart. Hoewel haar gezondheid de laatste jaren sterk achteruit ging was haar geest en wil om door te gaan nog steeds meer dan goed. Zij genoot van alle dingen om haar heen en vooral van de vele mensen om haar heen. Ze was ook net als vroeger een echt mensenmens. Ze was heel dankbaar voor de vele bezoekjes van de kinderen, kleinkinderen, nichten, neven, familie, vrienden, buren, parochianen en alle andere mensen. Ze was altijd oprecht geïnteresseerd en belangstellend in alle mensen om haar heen. Ze hield van het leven en kon ook na de dood van haar Joop de levensvreugde herpakken, ondanks dat ze hem vreselijk miste. Ze vertelde iedere dag aan een ieder die op bezoek kwam hoe mooi ze woonde en hoe gelukkig ze was met haar huisje en de mensen om haar heen. Ik heb toch alles, zei ze dan. Joop en Ans waren een twee-eenheid in het leven. Joop kwam uit een gemengd huwelijk en heeft op 16-jarige leeftijd zelf gekozen katholiek 12

13 gedoopt te worden. Samen hebben ze veel gedaan voor de NKJB, Joop in het bestuur en Ans op de achtergrond. Ze hebben heel wat leuke toneelen feestavonden georganiseerd. In 1958 zijn ze getrouwd en namen de kruidenierszaak aan de Duyn van Maasdamstraat over. Hier moest heel hard gewerkt worden om het hoofd boven water te houden. Ze werden gezegend met 4 kinderen. De kruidenierszaak was het middelpunt van alle sociale gebeurtenissen in de wijk. Doordat zij een van de weinigen waren met telefoon was de winkel ook vaak een crisis centrum bij ziekte en overlijden van buurgenoten. Ans heeft op dat soort momenten heel veel mensen bijgestaan in woord en daad. Alles kon daar en ze stelden zich zeer dienstbaar voor de mensen in hun wijk op. In de summiere tijd die nog over was legde Joop alle kerkelijke hoogtepunten vast op de gevoelige plaat. Hij fotografeerde voor alle katholieke kerken in Den Helder en Julianadorp de 1 e communie, het vormsel en alle andere feestelijkheden. Na hun pensionering hebben Joop en Ans heel veel betekend voor de Vredeskerk. Ook nu weer Joop in het bestuur en Ans op de achtergrond. Ze waren echte voorvechters van de oecumene. Ze hebben door zichzelf weg te cijferen heel veel gedaan voor de kerk. Dit was heel belangrijk voor ze en ze hebben hier heel veel vriendschappen met gereformeerde en hervormde mensen aan overgehouden. Voor hen bestond er geen verschil. Iedereen was voor hen gelijk. Samen met mensen van alle andere kerken hebben ze veel gedaan voor stichting Polen. Van het verzamelen van kleding, voedsel, geld, medicijnen en nog veel meer, tot het persoonlijk overhandigen van de ingezamelde goederen aan de mensen in Polen. Joop heeft een pauselijke onderscheiding mogen ontvangen voor zijn grote inzet voor zijn kerkelijk werk. En ook hier had Ans een belangrijke regisserende en stimulerende rol op de achtergrond. Zonder haar tomeloze inzet had Joop dit werk nooit met zoveel passie kunnen doen. Na het sluiten van het katholieke deel van de Vredeskerk kerkte Ans graag in de Willibrordkerk in Julianadorp. Ze voelde zich daar thuis, lekker gewoon, geen poespas, gezellig en hier gaat het om de mensen zei ze altijd. Toen ze minder mobiel werd en haar gezondheid het liet afweten keek ze elke zondag naar de KRO- diensten op tv, ze sloeg ze nooit over. En hoe slecht het soms ook met haar ging ze probeerde altijd van de partij te zijn op de koffieochtenden in de Vredeskerk en bij het KVG in de Willibrordkerk. Ze vond het hier altijd zo gezellig en je zag weer eens mensen van je eigen kerk. Ze bloeide dan helemaal op en vergat zo even al haar pijn. Dankbaar kunnen we terug kijken op hun dienstbare leven. We hopen dat Ans en Joop in vrede en liefde weer bij elkaar zullen zijn. 13

14 Dat wij Christusdrager zijn Onder dit motto wordt u door de Werkgroep Vrienden van de Petrus en Pauluskerk van harte uitgenodigd op vrijdag 19 oktober uur naar het parochiecentrum van de Petrus- en Pauluskerk te komen voor een lezing gehouden door vlootaalmoezenier George Martens. Misschien kent u hem als aalmoezenier of heeft u hem wel eens ontmoet als voorganger in een van onze kerken. Daarin volgt hij de traditie van al die paters (zoals vlootaalmoezeniers aan boord worden genoemd) die in het verleden in de Koninklijke Marine hebben gediend. Een traditie van ruim 100 jaar inmiddels. Hoe staat de Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging in de Marine er eigenlijk voor? Met die vraag wordt de avond geopend. Vlootaalmoezeniers hebben in Den Helder gewoond, geleefd en gewerkt. We hoeven de naam Frans Kuttschrütter maar te noemen. Voortdurend is er in meer of mindere mate contact met de pastores in de parochie. Soms op straat, soms in KMT Stella Maris aan de Koningstraat of in de Duif aan de Binnenhaven, dan weer in de OLVOO of de Petrus- en Pauluskerk. Hoe is dat gegaan zo tussen pastores en aalmoezeniers? Het beantwoorden van deze vraag is de kern van de lezing op 19 oktober. En dit alles onder het motto van een tekst vormgegeven in een glas-in-lood raam uit de vorige eeuw want pastores en aalmoezeniers zijn vooral Christusdragers. We hopen op een mooie en ontspannen avond. Na de lezing is er gelegenheid voor vragen en uitwisseling. Rond u. zal de avond worden gesloten. Eenieder is van harte welkom dus zegt het voort. Vanaf u. staat de koffie voor u klaar. Werkgroep Vrienden van de Petrus en Pauluskerk 14

15 Nieuws van de Vrienden van de PP Even een korte terugblik op de tentoonstelling van Jopie Huisman, half juli. Buiten de parochianen om, hebben wij ongeveer 200 mensen mogen verwelkomen. Bijna iedereen was vol lof over deze expositie, gezien de vele opmerkingen en mooie woorden in het gastenboek. Voor een aantal mensen ook een mooie gelegenheid om eens met onze kerk kennis te maken. Voor ons, als werkgroep, een stimulans om door te gaan. Misschien voor u een reden om eens te overwegen ook Vriend te worden. U kunt al Vriend worden vanaf 15 per jaar. U kunt overigens in Workum van zijn originele werken genieten en dan tevens de huidige tentoonstelling bezoeken, maar dit terzijde. Op zaterdag 10 augustus vond er in de tuin van onze kerk een tuinfeest plaats, georganiseerd door de stichting Afgestoft. Wij als Vrienden hadden ook een bescheiden aandeel in de organisatie. Het was een culturele happening, met kraampjes voor elk wat wils. Verder verzorgde emeritus-pastor Jan van Diepen tweemaal een uitgebreide rondleiding in de kerk. Het was, al met al, een geslaagd gebeuren. Veel publiek en goed weer;; wat wil je nog meer! Dank ook aan de tuinploeg die er in geslaagd was om van de tuin weer een plaatje te maken! In principe vindt in augustus 2019 het volgende tuinfeest plaats. Tenslotte hebben wij nog geen nieuwe datum voor onze orgellezing kunnen vaststellen. Die houdt u nog van ons te goed. VERVOER NAAR DE PETRUS EN PAULUSKERK Als u een viering wilt bijwonen in de Petrus en Pauluskerk en u heeft geen vervoer, dan kunt u bellen naar het parochiecentrum, tel

16 Intenties Ten Anker 17 november Mevrouw F.J. Mul-Dekker Intenties Petrus en Pauluskerk 5 oktober e vrijdag van de maand. Levende en overleden leden van de Katholieke Bond voor Ouderen;; Arie Tabeling;; Mevr. Joke Oerlemans-van Amersfoort;; Mw. Lena Assendelft-Oerlemans;; 7 oktober Leonardus van Amersfoort;; Giovanni Assorgia;; Overleden familie Janzen-Walraven;; Overleden familie Rijkers-Bruning;; Mevr. Joke Oerlemans-van Amersfoort;; Maria Cornelia Grooff;; Christina Johanna Geertruida Vader-Smit;; Afra Johanna Snel-Lengers;; Christina Johanna Cornelis-de Jong;; Mevr. Lena Assendelft-Oerlemans;; 14 oktober Herman Wilms en zegen over zijn gezin;; Dhr. Liong Seng Goey;; Elisabeth Vis-Nowicki;; Kees Lengers, Kurt Thran, Herman en Agaath Gerritsen;; Jacques Teunissen en zegen over zijn gezin;; 21 oktober Marian Kuin-Fit;; Marja Nott-Snel;; Robert Smits;; Catharina Theresia Koenen-Zegers;; Dina van Eijbergen-Koopman;; 28 oktober Herman Wilms en zegen over zijn gezin;; Overleden ouders Cornelia Weel-Wittebrood en Jacobus Weel;; Voor een jarige zoon en zegen over zijn gezin;; 2 november 2018, 1e vrijdag van de maand. Levende en overleden leden van de Katholieke Bond voor Ouderen;; Arie Tabeling;; Mw. Joke Oerlemans-van Amersfoort;; Mw. Lena Assendelft-Oerlemans;; 4 november Gebed voor Jan van Veen, zegen en gezondheid voor ons gezin;; Levende en overleden families Graaf-van Koningsbruggen;; P.M.J. Klooster-Maarsseveen;; René van den Hoff;; Jacques Teunissen en zegen over zijn gezin;; 11 november Anneke Jongmans-Nollen;; Herman Wilms en zegen over zijn gezin;; Dhr. Liong Seng Goey;; Jan Buisman;; Kees Lengers;; Overleden ouders Cornelia Weel-Wittebrood en Jacobus Weel;; uit dankbaarheid bij een verjaardag;; Herman en Agaath Gerritsen;; Kurt Thran;; 18 november Afra Johanna Snel-Lengers;; 25 november Herman Wilms en zegen over zijn gezin;; Overleden ouders van Koningsbruggen-Grimminck en overleden kinderen;; Christina Johanna Geertruida Vader-Smit;; Mevrouw Marina Patiño Perez;; Maria Cornelia Grooff;; Christina Johanna Cornelis-de Jong;; René van den Hoff;; 16

17 WILLIBRORDKERK Parkstraat 24 Julianadorp parochie: info: Contact: Pastoor Ivan Garcia Ferman Johan Franke voorzitter wijkteam Patricia van den Berg planning/secretariaat Jan van Velzen uitvaartverzorging Cynthia van Schie uitvaartverzorging VERVOER NAAR DE WILLIBRORDKERK Als u een viering wilt bijwonen in de Willibrordkerk en u heeft geen vervoer, dan kunt u bellen naar Helma Vlaming, tel of tel BLOEMEN VAN HET MARIA-ALTAAR Als u iemand uit de Willibrordwijk in aanmerking wilt laten komen voor het bloemetje van het Maria-altaar, dan kunt u contact opnemen met Annelies van der Ploeg, tel , Intenties Willibrordkerk;; 6-7 oktober Henricus Martinus Maria Kolster;; Nic Meskers;; Maria Dorothea Joanna Faas-van Bezu;; 3-4 november Cornelia Maria Roozen-Meskers;; november Henricus Martinus Maria Kolster;; Cornelia Andrea Petronella Kranenburg-Rietmeijer;; 17

18 BENEFIETCONCERT door het Chr. Gem. Koor Rejoice uit Julianadorp De Ontmoetingskerk, Protestantse Gemeente in Julianadorp, steunt in 2018, door het houden van verschillende acties, stichting ORHEI uit Bunschoten/Spakenburg, die zich inzet voor kansarme kinderen in Moldavië. Voor meer informatie over de stichting, zie Wij zijn blij met de toezegging van Rejoice om een Benefietconcert te verzorgen dat zal plaatsvinden op Ø Woensdag 10 oktober in de Ontmoetingskerk, Parkstraat 10 Ø Aanvang uur, kerk is open vanaf uur Ø Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, maar wij vragen u om een vrije bijdrage na afloop van het concert. Hiermee steunt u niet alleen onze actie voor Stichting Orhei, maar laat ook uw waardering blijken voor Rejoice voor hun enthousiaste inzet voor deze avond. Rejoice zal een gevarieerd programma brengen dat fijn in het gehoor ligt. Daarbij zijn contacten gelegd met een enthousiast herenkwartet en een fluitensemble, die ook belangeloos hun medewerking verlenen aan het concert. Het belooft een mooie avond te worden, waarvoor u bij deze van harte bent uitgenodigd. En neem gerust uw buurvrouw/man, vriend of vriendin mee. De diaconie van de PKN Julianadorp 18

19 NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP Koperen priesterfeest pastoor Ivan Garcia Ferman Op zondag 9 december 2018 zal pastoor Ivan Garcia Ferman zijn koperen priesterfeest vieren tijdens de hoogmis van uur in de Petrus & Pauluskerk te Den Helder. Na deze viering, waar het Ceaciliakoor zingt, bent u uitgenodigd om de jubilaris te feliciteren. Pastoor Ivan is 12,5 jaar geleden, op 10 juni 2006, in Haarlem tot priester gewijd. Sinds 1 september 2013 is hij pastoor in onze regio. Om deze feestelijke dag extra luister bij te zetten wordt er na de viering een agape georganiseerd. Sommigen van u hebben al een agape meegemaakt, een feestelijke maaltijd van zelf meegebrachte lekkernijen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, de rest mogen wij zelf organiseren! Om uw gedachten een handje te helpen: zoete lekkernijen, hartige lekkernijen, chips, wijn, bier, frisdrank. De meegebrachte lekkernijen kunt u vóór de viering afgeven. Op deze wijze kunnen wij als parochianen het koperen priesterschap van pastoor Ivan tot een echt feest maken! Cadeau- tip: financiële bijdrage bezoek familie in Honduras Parochies: t Zand, Anna Paulowna, Breezand, Texel, Den Helder &Julianadorp. 19

20 Eerste Heilige Communie en Vormselproject Algemene informatieavond 5 november 2018 In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan. Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regiobreed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten toe zijn. Wanneer: Maandag 5 november 2018 Waar: Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 54 te Den Helder Inloop: uur Aanvang: uur Einde: uur Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten en een uitleg van de projecten met mogelijkheid tot inschrijving en opgave van hulp. Ook is er gelegenheid om eventueel vragen aan het pastorale team te stellen. In verband met de organisatie willen wij u verzoeken om aan te geven of u wel of niet aanwezig kunt zijn ja of nee. Mailadres: Heel graag tot dan! Pastoor Ivan Garcia Ferman, mede namens het pastorale team 20

21 Het nieuwe seizoen gaat van start! Vol plannen gaan we er weer een mooi jaar van maken! The Tigers of God zijn opgevallen in het bisdom The Tigers zijn gevraagd om samen met de jongerengroep van Heemskerk het jaarlijkse evenement Teens get Together te organiseren. Houd 31 maart 2019 vrij in je agenda, check regelmatig je mailbox, want we need your help! Het eerste evenement waar we naar toe kunnen leven staat gepland op zaterdag 6 oktober. Inmiddels heeft iedereen een mail met alle info hierover al ontvangen. Hoe het was? Dat lees je in het volgende parochieblad. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van de Tigers of God? Geef je mailadres dan even door op het parochiecentrum of mail direct naar We keep you posted! 21

22 OVERZICHT VAN DE VIERINGEN SENIORENVIERINGEN - iedere eerste vrijdag van de maand om uur (pastorie) VASTE VIERINGEN OP WEEKDAGEN: *dinsdag uur Petrus en Pauluskerk (pastorie) Vanaf dinsdag 6 november zal er iedere 2 e dinsdag van de maand, aansluitend op de eucharistie om uur, aanbidding en rozenkransgebed plaatsvinden in de Petrus en Pauluskerk. * donderdag uur Den Koogh (om de week) OECUMENISCHE DIENSTEN OP ZONDAG Gemini-ziekenhuis oecumenische dienst om uur. Noorderhaven oecumenische dienst om uur. Iedere vrijdag om uur Coventrygebed! Bid je ook mee voor vrede & verzoening? In de maand oktober in de Petrus en Pauluskerk, Kerkgracht 55 in Den Helder In de maand november bij het Leger des Heils, Vismarkt 24 in Den Helder. * WEEKENDROOSTER EN ANDERE VIERINGEN Er is elke zondag kinderkerk in de Petrus en Pauluskerk, behalve tijdens familievieringen. Elke 2 e zondag van de maand is er kindercrèche in de Petrus en Pauluskerk voor de allerkleinsten. * In principe iedere zaterdagavond eucharistieviering van de Neocathechumenale Weg in de pastorie van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder. Voor meer informatie kunt u bellen met pastoor Ivan Garcia tel U bent van harte welkom! 22

23 OKTOBER ROZENKRANSMAAND / MISSIEMAAND Rozenkrans bidden in de Willibrord op woensdag 3, 17 en 31 oktober om uur Rozenkrans bidden in de Petrus en Pauluskerk op woensdag 10 en 24 oktober om uur woensdag 3 oktober uur Rozenkransgebed Willibrordkerk te Julianadorp oktober e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen Collecte: Wereldmissiedag voor de Kinderen Ten Anker I. Garcia Samenzang M. de Willibrord P. Banaszak Samenzang J. de Wit Breezand I. Garcia Koren St. Jan Startviering / koffie Den Burg I. Garcia Startzondag 't Zand Parochianen Ritmisch koor koffie Anna Parochianen Klein koor Mariaviering Paulowna Petrus en Paulus P. Banaszak Inzingkoor M. de woensdag 10 oktober uur aanbidding Allerheiligste met aansluitend om uur rozenkransgebed Petrus en Pauluskerk te Den helder oktober e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen Ten Anker H. Schrader Samenzang M. de 't Zand H. Schrader Anna I. Garcia Rhythm Voice Combo Paulowna Den Burg H. Schrader Willibrord Parochianen Breezand I. Garcia Samenzang Petrus en Paulus I. Garcia PP-koor Caeciliakoor R. v.d. Veen koffie woensdag 17 oktober uur rozenkransgebed Willibrordkerk Julianadorp 23

24 20-21 oktober e ZATERDAG DOOR HET JAAR Groen Missiezondag Collecte: Wereldmissiedag Ten Anker P. Banaszak Samenzang M. de Willibrord P. Banaszak Samenzang J. de Wit Breezand H. Schrader KoorBisNis Oudeschild P. Banaszak Oudeschild 't Zand I. Garcia Cantica Nova M. de Anna H. Schrader Zimra E. Paulowna Petrus en Paulus Den Burg P. Banaszak I. Garcia Samenzang M. de woensdag 24 oktober uur aanbidding Allerheiligste met aansluitend om uur rozenkransgebed Petrus en Pauluskerk te Den helder oktober e ZATERDAG DOOR HET JAAR Groen Wintertijd Ten Anker H. Schrader Samenzang M. de 't Zand P. Banaszak Anna I. Garcia Klein koor Paulowna Den Burg I. Garcia Willibrord H. Schrader Willibrordkoor koffie Breezand Parochianen Samenzang Petrus en Paulus P. Banaszak PP-koor Caeciliakoor R. v.d. Veen 31 oktober uur rozenkransgebed Willibrordkerk Julianadorp Donderdag 1 november 2018 ALLERHEILIGEN Wit Petrus en Paulus Geen Viering: I. Garcia Samenzang M. de regioviering Anna Paulowna, 't Zand, Breezand, kapel Ten Anker, Julianadorp en Texel 24

25 Vrijdag 2 november 2018 ALLERZIELEN Gedachtenis van alle overleden gelovigen Paars Petrus en P. Banaszak PP-koor M. de koffie Paulus Caeciliakoor Willibrord Avondwakegroep Willibrordkoor koffie Breezand Avondwakegroep Dameskoor 't Zand Avondwakegroep Promise Anna Avondwakegroep Avondwakekoor Paulowna Den Burg Avondwakegroep koffie Geen Viering: kapel Ten Anker e ZONDAG DOOR HET JAAR Wit november 2018 WILLIBRORDZONDAG Collecte: Zondag voor de Oecumene Ten Anker I. Garcia Samenzang M. de Willibrord I. Garcia Samenzang J. de Wit Breezand G. Scholten Encore! De Cocksdorp P. Banaszak De Cocksdorp 't Zand H. Schrader Ritmisch koor Diaconaal weekend/koffie Anna I. Garcia Klein koor Paulowna Petrus en Paulus Den Burg P. Banaszak I. Garcia Inzingkoor M. de 11 november Sint Maarten ;; ' s avonds zijn de Willibrordkerk en de Petrus en Pauluskerk geopend voor een liedje, snoepje, het branden van een kaarsje en vanzelfsprekend ook voor gebed. Jong en oud zijn van harte welkom! november e ZONDAG DOOR HET JAAR Groen Ten Anker P. Banaszak Samenzang M. de 't Zand I. Garcia Muziek van Joke van Geebergen en Annelies Komen Den Burg P. Banaszak Diaconale zondag Willibrord I. Garcia Anna Paulowna H. Schrader Kinderkoren Gezamenlijke familieviering Petrus en Paulus I. Garcia PP-koor Caeciliakoor R. v.d. Veen Gezinsviering Diaconaal weekend / koffie Geen viering:breezand en Anna Paulowna op zaterdag i.v.m. de gezamenlijke familieviering 25

26 17-18 november e ZONDAG DOOR HET JAAR Nationale Jongerencollecte Groen Ten Anker H. Schrader Samenzang M. de Willibrord P. Banaszak Breezand H. Schrader KoorBisNis Diaconaal weekend Oudeschild I. Garcia Oudeschild Anna Paulowna P. Banaszak Zimra E Schagerbrug H. Schrader/Dominee oec.dienst Petrus en Paulus P. Banaszak Samenzang M. de Den Burg I. Garcia Vrijdag 23 33e VRIJDAG DOOR HET JAAR november Den Burg Taizé viering Groen november 2018 CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL Nationale jongerencollecte Hoogfeest Wit Ten Anker I. Garcia Samenzang M. de 't Zand I. Garcia Cantica Nova M. de Anna H. Schrader Rhythm Voice Diaconaal Weekend Paulowna Den Burg Parochianen Willibrord H. Schrader Willibrordkoor koffie Breezand I. Garcia Dameskoor Petrus en Paulus I. Garcia PP-koor Caeciliakoor R. v.d. Veen Extra informatie: 34e zondag en laatste zondag van het liturgisch jaar De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2018 is dat op zondag 2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest;; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd. Op de 1 e advent vieren we de start van het nieuwe liturgische jaar! 26

27 27