middelares en koningin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "middelares en koningin"

Transcriptie

1 OKTOBER e jaargang - Nr. 5 - Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus - P Afgiftekantoor Leuven Mail middelares en koningin Bekommerd om mensen Hoe over Maria spreken? blz. 6 Met Paulus op tocht blz. 8-9 Werft u mee? blz. 4-5 Zonder vrede geen toekomst blz God, dichterbij dan je denkt God, dichterbij dan je denkt

2 Werft u mee? blz. 4-5 OKTOBER e jaargang - Nr. 5 - Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus - P Afgiftekantoor Leuven Mail Hoe over Maria spreken? blz. 6 Met Paulus op tocht blz. 8-9 Zonder vrede geen toekomst blz Hasselt Onze-Lieve-Vrouwekerk Virga Jesse 2 Editoriaal middelares en koningin Bekommerd om mensen God, dichterbij dan je denkt Op vele plaatsen herdenken we dit jaar de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Helaas was met het einde van die oorlog alle geweld niet eens en voorgoed de wereld uit. Zelfs honderd jaar later wordt er nog op vele plaatsen duchtig gevochten, al dan niet in de naam van God. In zijn artikel Zonder vrede geen toekomst wijst Antoine Rubbens erop dat God alvast geen vragende partij is van al dat geweld. De God van de christenen houdt enkel van de kracht van verzoening. Het spreekt voor zich dat Maria als voorbeeld van vrede en dienstbaarheid tijdens deze oktobermaand op het voorplan treedt. Ondanks de cultuurschok van de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de Mariaverering zich gehandhaafd. Michel T Joen reikt drie wegen aan als antwoord op de vraag hoe we Maria kunnen benaderen opdat ze niet alleen ons hart zou raken, maar ook ons denken en handelen kan inspireren. In Rozenkrans en verbondenheid wijst hij tevens op onze verbondenheid met God. Pater Fabry sluit daarbij aan en vergelijkt de rozenkrans met een evangelie in klein formaat. Hij handelt immers over twintig belangrijke fases uit het leven van Jezus. Rozenkransbidden is zo een ware door Maria begeleide Christusontmoeting. In het vervolginterview met Paulus vernemen we meer over het conflict dat de apostel heeft gehad met Petrus. Het draaide rond de vraag of het christendom voorbehouden was voor de Joden of dat het er toch was voor iedereen. Niet alleen in de prille Kerk moesten er meningsverschillen uitgeklaard worden. In De goede oude tijd? maken we kennis met Irenaeus van Lyon, die ten strijde trok tegen het gnosticisme, een hardnekkige ketterse stroming in de vroege Kerk. In De vreugde van de bekering stelt de auteur dat die bekering geen gemakkelijke weg is, maar een weg van vallen en opstaan. Gelukkig hoeven we niet perfect te zijn om naar God toe te gaan. Een hele geruststelling: als we zijn liefdevolle barmhartigheid maar aanvaarden en zelf ook barmhartig zijn tegenover onze medemensen. middelares en koningin oktober 2014 Inhoudsopgave 3 Heb altijd een evangelie op zak F. Fabry 4-5 Abonnementenwervingsactie 6-7 Hoe over Maria spreken? Rozenkrans en verbondenheid M. T Joen 8-9 Met Paulus op tocht (6) J. Wuyts De vreugde van de bekering (6) M. Kemseke Zonder vrede geen toekomst A. Rubbens Pieter, hou je van me? M.B. de Villenfagne 18 Regionale bijeenkomsten najaar Wees gegroet in Scherpenheuvel De goede oude tijd? Pierre Trouillez Gods ogen-blik (30) J. Meeuws Tombola Lourdes in België Puzzelbladzijde Wij bidden voor en met elkaar 32 Montfort-Bedevaarten 2014

3 HEB ALTIJD EEN EVANGELIE OP ZAK! Wat bedoelt paus Franciscus toch met zijn oproep om altijd een evangelie op zak te hebben? Het gaat hem ter harte, want hij heeft het al een paar keer gezegd: echte christenen, levende christenen, zijn mensen die dagelijks met Jezus omgaan. Dan kan vriendschap ontstaan, een verbondenheid die toelaat dat God hen boven henzelf uittilt, hen opnieuw laat geboren worden. Dit omgaan met Jezus neemt paus Franciscus heel serieus. Vanwaar dat lachend gelaat? Met realiteitszin kijkt paus Franciscus naar zichzelf en naar de wereld om zich heen. Hij is zich goed bewust van zijn persoonlijke beperkingen hoe vaak vraagt hij niet dat we voor hem bidden?, hij ziet de problemen waar vooral de armen mee zitten, hij kan ze scherp onder woorden brengen en toch valt zijn lachende gelaatsuitdrukking op. Je voelt heel goed dat het geen toneellach is, maar de uitdrukking van een innerlijke rust en dynamiek. Vanwaar komt die kracht? Zonder de minste schroom getuigt hij ervan: dagelijks ontmoet hij Jezus en ervaart hij zijn vriendschap. Jezus geeft die kracht door. En dit is haalbaar voor ieder, zo stelt hij. Het is de draagwijdte van zijn oproep in zijn fameuze exhortatie De vreugde van het Evangelie: Ik nodig elke christen uit, waar en in welke situatie hij zich ook bevindt, om vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of tenminste de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten. Dicht bij Hem staan Om Jezus stem te horen, moet je dicht bij Hem staan, even dicht als het volk in de evangelies. En dat kan want de Bijbel is zijn Woord. Bij een angelus op het Sint-Pietersplein richtte paus Franciscus zich eens rechtstreeks tot de aanwezigen: Lees je de Bijbel? En met gebaren interpreteerde hij: Ja, neen ja, neen zo nu en dan En hij werd direct: Zorg dat je de evangelies in klein formaat op zak te hebt en lees er regelmatig korte stukjes uit. Het Evangelie leert je Jezus kennen zoals Hij is, de levende Jezus die je hart raakt en jezelf en de wereld anders laat zien. Je gaat anders leven, of je gaat een diepere dimensie geven aan wat je bezig bent. Je wordt anders, nieuwgeboren. Je ontdekt dat alles in een nieuw licht komt te staan, ook de vermoeidheid, het lijden en zelfs de dood. Lees het evangelie, heb het bij de hand en lees het. Je ontmoet Jezus. Een klein evangelie De rozenkrans telt nu twintig mysteries, twintig belangrijke fases uit het leven van Jezus. Hij is een evangelie in klein formaat. Inderdaad, rozenkransbidden is meer dan een aantal weesgegroeten prevelen. Het is een met Maria kijken naar Jezus daden, luisteren naar zijn woorden en met haar erover nadenken. Het is een ware Jezusontmoeting, begeleid door Maria. Persoonlijk, en in zijn pastoraal, gebruikte de Heilige Montfort zijn leven lang dit klein evangelie. Daarom ook beelden de kunstenaars hem vaak af met een grote rozenkrans en een tas om de schouder waar een boek uitpuilt: de Bijbel! Hij droeg die altijd mee. Laat oktober ons een nieuwe impuls geven om het kleine evangelie dagelijks ter hand te nemen. Frans Fabry, directeur Mariabeeld in Notre-Dame la Grande Poitiers oktober 2014 middelares en koningin 3

4 Hoe over Tegen alle verwachtingen in heeft de Mariaverering zich gehandhaafd na de cultuurschok van de jaren zestig van de vorige eeuw. De Moeder van de Heer blijft aanspreken, in bedevaartplaatsen en in persoonlijk gebed. We kunnen ons afvragen hoe dit komt. Voor de populariteit van Maria zijn er meerdere redenen die voor de hand liggen. Lange tradities werken na. Het goddelijke staat veraf, terwijl Maria een nabije figuur is. Bovendien is zij moeder wat aansluit bij één van de meest innige menselijke relaties. Gevoelsmatige devotie volstaat niet Toch lijkt het erop dat de Moeder Gods overwegend in de devotionele zone teruggedrongen is. Daarom is het nodig te bedenken dat gevoelsmatige devotie niet volstaat. Een mens is niet alleen hart, maar ook hoofd en handen. Gevoel moet samengaan met denken en handelen. Kerkelijk uitgedrukt moet er een interactie bestaan tussen spiritualiteit, theologie en ethiek. De vraag is dan hoe we Maria goed kunnen benaderen opdat zij niet alleen ons hart zou raken, maar ons denken en handelen kan inspireren. Hiertoe dienen drie wegen zich aan. De Schrift De eerste is de Schrift. Christenen baseren hun leven op Gods Woord, Maria spreken? neergelegd in de hele Bijbel. Het Oude en Nieuwe Testament zijn de neerslag van de verbondsdialoog die God met zijn Volk is aangegaan. Wie de Schrift ontvankelijk opent, kan intreden in de liefdedialoog die God blijft aanbieden. De plaats van Maria binnen Gods heilsplan Dat brengt ons bij de tweede weg. Goed over Maria spreken, haar rol juist inschatten en waarderen, is haar ontdekken binnen Gods heilsplan waarover de Schrift bericht. Maria neemt in de verbondsdialoog van God met de mensheid een uitnemende plaats in. Christenen geloven dat God op een welbepaald moment ingegrepen heeft in de wankele verbondsgeschiedenis door de gave van zijn Zoon. Toen, aldus de Schrift, werd iemand zo begenadigd dat zij het volkomen jawoord op Gods ultiem aanbod kon geven. Allen die na haar komen, van Petrus tot de verste christen, kunnen niet anders dan dat jawoord nageven en naleven. Christen zijn zij die Jezus als de Christus in hun leven ten volle toelaten. Maria, de eenvoudige dienares De derde weg verrast. Over Maria kan alleen eenvoudig gesproken worden. In haar Magnificat heeft zij het over de grootheid van God en de kleinheid van haarzelf, zijn dienares. Deze richtlijn sluit aan bij de algemene ervaring dat de diepste vragen die alle mensen aangaan, Annuntiaten St-Doulchard - Mariabeeld uit Madagascar eenvoudig zijn, te herleiden tot de éne vraag: Hoe kan ik, kunnen wij gelukkig zijn? Evangelisch stelt Jezus bovendien dat de eenvoud, de armoede van geest, een voorwaarde is om dat geluk te vinden (Mt 5, 3) en dat Hij bijgevolg vooral voor alle armen zijn Goede Boodschap kan brengen (Lc 4, 18). Misschien is dat wel daarom dat Maria blijft aanspreken. Zij brengt het bestaan en het evangelie op mensenmaat. Vooral als men in grote nood geraakt, veel glitter dooft en hoge torens vallen, komen mensen tot de essentie: het besef dat zij maar mensen zijn, de vraag naar geluk en dat er een Liefde kan zijn die troost, uit armoede verheft en dat het volstaat zich ervoor te openen en ernaar te leven, de eerste gelovige achterna. Michel T Joen 6 middelares en koningin oktober 2014

5 Rozenkrans en verbondenheid Van bij de eerste aanblik spreekt elke rozenkrans al van verbondenheid, zoveel parels, kralen aan één snoer geregen, als rozen tot één krans verenigd. Maar ook elk gebed dat hij draagt, spreekt van verbondenheid. We richten ons als kinderen tot één Vader. We spreken de moeder aan van alle mensen, de eerste christen die het volle antwoord gaf op het Woord van de Vader en in zijn hele zending deelde. We brengen eer aan de drie-ene God die de Liefde is, Verbondenheid, Oorsprong en Doel van alle verbondenheid. Verder leven we ons bij de overweging van de mysteries biddend in in de weldaden van het Nieuwe Verbond. Mysterie staat voor de blijde en droeve gegevens die ons leven en samenleven bepalen en ons te boven gaan. Maar als wij die biddend verbinden met de momenten in Jezus leven en zending en met de weg die de eerste gelovige Maria ging, worden ze verblijdend doorlicht. Dan kunnen wij gesterkt en hoopvol, met God en elkaar verbonden, onze wegen verder gaan. Ten slotte werken ook de vele intenties die de heilsmysteries oproepen verbindend. Waarachtig christelijke voorbeden richten zich inderdaad altijd eerst op het heil, het diepe geluk van medemensen en volksgroepen, eerder dan op eigen, onmiddellijke belangen. St Nic - Rozenkransretabel Mocht de rozenkrans van de verbondenheid velen verblijden, bijlichten, sterken en de hoop bijbrengen van de Goede Boodschap van het altijd Nieuwe Verbond. Heel Bijbels De rozenkrans is alvast heel handig. Je kunt hem persoonlijk bidden of in gemeenschap. Je kunt elke dag één reeks mysteries overwegen, bijvoorbeeld op maandag en zaterdag de blijde geheimen, op dinsdag en vrijdag de droeve, op donderdag de mysteries van het licht, op woensdag en zondag de glorierijke. Je kunt ook voorbeden invoegen die passen bij elk mysterie. Je kunt bij elk mysterie vooraf een woord uit het Nieuwe Testament aanhalen en een gebed bidden. In alle geval bid je heel Bijbels! Het onzevader is ons door Jezus zelf gegeven. En het eerste deel van het weesgegroet zijn de woorden van de groet van de engel bij de boodschap aan Maria en van Elisabet toen Maria haar bezocht. En merk je ook dat het bidden van de rozenkrans je helemaal onderdompelt in de liefde van de God van de verbondenheid, vanaf het kruisteken, de geloofsbelijdenis, tot elk Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Michel T Joen Uit De rozenkrans van de verbondenheid Bedevaartsoord Oostakker-Lourdes oktober 2014 middelares en koningin 7

6 oktober 2014 Wees gegroet in Scherpenheuvel Gelukkige gezinnen maken een gelukkige Kerk Deze maand zijn bisschoppen van over de hele wereld verzameld rond paus Franciscus om na te denken over het gezin. Op vraag van de paus werd deze vergadering voorbereid door een rondvraag bij alle gelovigen over de vreugden en de moeilijkheden die de gezinnen vandaag ondervinden. Het wordt een belangrijke synode die trouwens volgend jaar een vervolg zal kennen. Het gezin is belangrijk in het leven van de mensen, het is ook belangrijk in het leven van de Kerk die één groot gezin is. Laten wij eens kijken naar het heilige gezin van Nazaret: Jezus, Maria en Jozef. Kunnen zij ons op weg zetten om de gezinnen vandaag gelukkiger te maken? Ook zij kenden hun moeilijkheden en hun vreugden. Als kersvers gezin vonden ze niet eens een onderkomen in Betlehem en moesten ze zelfs op de vlucht slaan voor de machtshonger van Herodes. Het lijden omwille van Jezus was nooit ver weg in het leven van Maria en Jozef. Hoe hebben zij het kunnen volhouden? Waar haalden zij hun kracht vandaan? In hun geloof dat God met hen was? Alle leden van het heilig gezin hebben zich overgegeven aan Gods wil, hebben geloofd in zijn woord, hebben vertrouwd dat God voltooit wat Hij met hen begonnen was. Dit geloof heeft hen gedragen, verder gedragen dan twijfel, tegenstand, lijden en dood. We zouden deze maand intenser kunnen bidden voor ons eigen gezin, voor alle gezinnen. Dat het geloof meer liefde en hoop mag wekken. En dat de Kerk als een liefdevolle moeder geduldig en minzaam waakt bij haar kinderen en hen vriendelijk helpt om Gods wil over hun leven te ontdekken zodat zij er zich blijmoedig aan kunnen toevertrouwen. Luc Van Hilst, pastoor Maria inspireert oktober 2014 middelares en koningin 19

7 Groeten van de bedevaarders Ook tradities worden geboren In deze drukke tijden van snelle communicatie is er steeds meer en meer nood aan een adempauze. Vijftien jaar geleden, tijdens een parochiebijeenkomst van Duffel Sint-Franciscus, werd de vraag gesteld of er geen behoefte was aan een bedevaart naar Scherpenheuvel, enerzijds om persoonlijke intenties een plaats te geven en anderzijds om het samenhorigheidsgevoel in de parochie te ondersteunen. Het antwoord was overweldigend positief zodat de eerste bedevaart naar Scherpenheuvel na de fusie een feit werd. Vroeger gingen we jaar na jaar op de eerste zaterdag van augustus naar Scherpenheuvel en telkens waren de deelnemers blij eraan te hebben deelgenomen. Men had dan de nodige geestelijke kracht bijgetankt en keek telkens al uit naar de volgende keer. Ondertussen kwamen er heel wat veranderingen in de kerkelijke beleving. Kerken liepen minder en minder vol en het aantal priesters daalde. Deze fenomenen leidden tot onvermijdelijke fusies van parochies. Ook Duffel ontsnapte daar niet aan en de fusie Sint-Martinus en Sint-Franciscus was een feit. Dit werd de start van een goede samenwerking. De verruimde bedevaart ging voor de eerste keer door op zaterdag 5 juli We hebben er het volste vertrouwen in dat dit de start is van een nieuwe traditie: een bedevaart die telkens de eerste zaterdag van juli zal plaatsvinden. Samen naar Maria gaan om onze grote en kleine zorgen maar ook om onze grote en kleine vreugden aan Onze-Lieve-Vrouw te vertellen in alle stilte en eenvoud, om een poos rust en innerlijke stilte te vinden, om stil en eenvoudig blij te zijn. Een bedevaart doet men samen en toch een beetje alleen, maar toch geeft deze steeds een wonderlijk gevoel. Rik Schotte, bedevaart Duffel Sint-Franciscus - Sint-Martinus 20 middelares en koningin oktober 2014

8 Zieken bij Onze-Lieve-Vrouw brengen Op woensdag 21 augustus 2014 zat de basiliek van Scherpenheuvel afgeladen vol voor de eucharistieviering van 15 uur. Onder hen heel wat leden van de groep van Ziekenzorg uit Melkwezer, een dorp in het Hageland tussen Tienen en Sint-Truiden. Het bestuur van Ziekenzorg gaat op geregelde basis de zieken van onze parochie bezoeken. En elk jaar gaan we met onze afdeling van Ziekenzorg op bedevaart naar Scherpenheuvel. Het is intussen toch al zeker twintig jaar dat we dit doen. In ons dorp van ongeveer 420 inwoners bezoeken wij een groep van ongeveer zestig zieken, waarvan er nu 29 bij Onze-Lieve-Vrouw kwamen bidden. We hebben ons niet met de bus verplaatst, maar met auto s. Voor de tocht naar Scherpenheuvel doen we een beroep op vrijwilligers uit de verenigingen en uit het dorp om de mensen tot bij Maria te brengen. Dat lukt ons elk jaar weer. We vonden een tiental bereidwillige chauffeurs en zijn hen heel dankbaar. Zij zijn de engelen die onze zieken dragen, of ze proberen toch op zijn minst engelen te zijn. Elk jaar kijken de mensen immers uit naar de dag van de bedevaart. Scherpenheuvel is voor onze mensen altijd een oord geweest met een bijzondere aantrekkingskracht. Onze zieken kwamen vroeger vaak zelf te voet. Nu genieten ze ervan met de wagen mee te kunnen en de viering mee te maken. Ook wij kijken er altijd naar uit, omdat het zo n speciaal moment is. Het doet deugd bij Maria te komen, samen met de zieken die we geregeld bezoeken, samen met de families voor wie we boodschappen doen, samen met de mensen die we soms bij hun geliefden in rust- of ziekenhuis brengen omdat ze er zelf niet raken. Ieder brengt zijn eigen intenties mee bij Onze-Lieve-Vrouw, maar samen biddend en zingend zijn we dankbaar bij Haar. Ook voor ons is het een fijne dag. Het bestuur van Ziekenzorg Melkwezer oktober 2014 middelares en koningin 21

9 Het bedevaartsoord nodigt u uit 386ste kaarskensprocessie Op zondag 2 november vieren wij de kaarskensprocessie. We danken Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel voor haar liefdevolle aanwezigheid bij de mensen, in hun lief en leed. Hoog heffen we het licht van onze kaarsen om haar hulde te brengen en vragen haar zegen. Dit jaar is mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, voorganger in ons gebed. 15 uur: plechtig lof in de basiliek met aansluitend kaarskensprocessie 16 uur: eucharistieviering in de Mariahal. Scherpenheuvellezing: De Moeder Gods in de leer van de Kerk die in vroomheid onze liefste moeder is Op vrijdag 17 oktober organiseert het bedevaartsoord in De Pelgrim de zesde Scherpenheuvellezing. De Nederlandse priester Antoine Bodar geeft een lezing met als titel De Moeder Gods in de leer van de Kerk die in vroomheid onze liefste moeder is. Aanvang van de conferentie: 17 uur. Orgelconcert Pierre Ramakers Op vrijdag 24 oktober om 20 uur brengt titularis-organist Pierre Ramakers een orgelrecital in de basiliek. Hij speelt werken van grote meesters als J.S. Bach en C. Franck. Gespreksavond: De vreugde van het evangelie Op woensdag 19 november begeleidt E.H. Kristof Struys ons doorheen de exhortatie Gaudium Evangelii van paus Franciscus. Om 20 uur in De Pelgrim. MONTFORTAANSE VORMINGS- EN ONTMOETINGSDAG Zaterdag 11 oktober 2014 Op zaterdag 11 oktober vindt de volgende ontmoetingsdag plaats in het Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355, Heverlee Aanvang: 9.30 uur Thema: 'Laat de schat van het evangelie niet verloren gaan' Animatie door pater Frans Fabry Gebed, onderricht, ontmoeting en eucharistieviering Picknick meebrengen Saint-Laurent-sur-Sèvre Institut Saint-Gabriel Beeld van Montfort Inlichtingen Nic Slaus Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A/ Heverlee 22 middelares en koningin oktober 2014

10 Wij bidden voor en In oktober dit jaar reikt de liturgie ons bij Lucas leerrijke passages over het gebed aan. De leerlingen vragen Jezus ronduit hen te leren bidden. Zijn antwoord is een kostbare les over het gebed. Eerst geeft Lucas aan dat Jezus zelf aan het bidden was: Eens was Hij aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft (Lc 11, 1-13). Jezus bad zelf vaak Het is opvallend hoe vaak men in de evangelies aantreft dat Jezus bad. Wat kan dat betekenen? Waarom moest Hij bidden? Was Hij niet God en kon Hij zodoende niet alles naar zijn hand zetten? Wij weten echter dat Jezus van zijn jeugd af bij zijn Vader wilde zijn (Lc 2, 49) en het gebed dat Hij ons leert gaat in die zin. De leerlingen echter vroegen een gebed voor hun groepje, zoals ook de leerlingen van Johannes de Doper eigen gebeden hadden. Over deze gebeden weten we niets. Wij kunnen er wel naar raden omwille van zijn oproep om open te staan voor het nakend handelen van God. En dan sluit dit Siluva Litouwen Mariakerk B. Dumont De gemeenschappelijke gebedsnoveen van 7 tot 15 oktober. Dagelijks een eucharistie voor alle levende en overleden leden van Middelares en Koningin. gebed aardig aan bij dat van Jezus: Uw rijk kome; uw wil geschiede, maar Jezus voegt er een dimensie aan toe. Abba Bidden is op de eerste plaats vertoeven bij de Vader, zo leert Hij. God die zich kenbaar heeft gemaakt 30 middelares en koningin oktober 2014

11 met elkaar middelares en koningin Mariaal tijdschrift van de montfortanen is een God van mededogen. Jezus brengt je meteen in die sfeer: Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, In zijn eigen taal is dat abba, het equivalent van ons woord papa. Stel je voor, je mag de grote God papa noemen. Zoiets gebeurt in geen enkele andere godsdienst. En dan ga je door met je vertrouwen uit te drukken. Je begint niet met je eigen zorgen, je bent er zeker van dat je Vader enkel het beste met je voor heeft: Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome. Daarna ook belangrijk kijk je niet alleen naar jezelf, maar naar jezelf met je medemensen: Geef ons, vergeef ons Vraag en jullie zal gegeven worden Bovendien voegt Jezus er deze opmerking aan toe: Vraag en jullie zal gegeven worden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Vraag, en dring aan. Om dit laatste vol te houden hebben we hulp nodig, en die hulp is ons door Jezus zelf geboden: Maria, en al degenen rond haar. Wegens onze band met de Heilige Montfort betrekken wij ook hem in ons gebed. Oefen je in het bidden van het onzevader, ga openstaan én naar je Vader toe én naar je medemensen die vragen om met hen mee te bidden. Intenties Voor een veilige terugreis van onze dochter en haar gezin Opdat onze ouders een mooie oude dag mogen hebben omringd door kinderen en kleinkinderen en niet naar een rusthuis moeten Opdat de kinderen en kleinkinderen in een geest van eensgezindheid en samenhorigheid onze ouders positief en liefdevol blijven steunen Voor een oplossing voor een positieve verdeling van het financiële en materiële zonder ruzie Opdat we in elkaars familie graag gezien en aanvaard worden Opdat we door Gods genade allebei positief loskomen van het verleden en bereid zijn JA te zeggen tegen deze nieuwe weg en die op de juiste manier kunnen voorbereiden Opdat de kinderen veilig thuiskomen van vakantie Voor het slagen in rijexamen van kleindochter Voor redding van huwelijk Voor mijn kleinkinderen, welslagen tweede zit Voor goed herstel na operatie van mijn echtgenoot Opdat mijn gezondheid het toelaat mijn echtgenoot thuis te verzorgen. Voor onze overledenen BAMBRUGGE: mevr. De Schrijver- Van Bever. BEVEREN-Waas: dhr. Fransiscus Stuer. BRUGGE: mevr. Marie-Leopold Boudens. DEINZE: zr. Philomène, Martha De Rycke. GENK: p. Frans Franken, montfortaan. HERNE: mevr. Elza Thienpont-Adriaenssens. NEDER- HASSELT: dhr. Gaston De Kegel. PARIKE: dhr. Albert Machtelinckx. WAREGEM: dhr. Luc Verbeke. WOLVERTEM-Imde: mevr. Roza Van den Elsen-Van den Bossche, medewerker. Uit dank : ZELE, GIJZEGEM, KOR- BEEK-LO Lijst afgesloten op 29 augustus ste Jaargang: oktober 2014 Het abonnementsjaar begint in APRIL en telt 10 nummers ADMINISTRATIE Middelares en Koningin, Diestsevest 55, 3000 Leuven Kantooropeningsuren: , uur ('s vrijdags tot uur) telefoon fax DIRECTIE EN REDACTIE Verantwoordelijke uitgever en directie: Pater Frans Fabry Mariale Werken vzw Diestsevest 55, 3000 Leuven Btw BE Redactiemedewerkers: Arnoud Beke - Frans Fabry - Louis Goltstein - Lenie Goltstein-Erven - Mark Kemseke - Georgette Mathieu - Jan Meeuws - A. Rubbens Michel T'Joen - Luc Van Hilst - Jan Wuyts DRUKKERIJ Van der Poorten nv, Kessel-Lo Middelares en Koningin wordt gedrukt op chloorvrij aangemaakt en 100 % gerecycleerd papier. FOTO'S IN DIT NUMMER: R. Couckuyt: blz. 3, 6, 22 R. De Gersem : blz. 32 B. Dumont: blz. 9, 26 H. Loriaux: blz. 18 H. Poleunus: blz. 28 J. Vandegaer: blz. 1, 7, 11, 16-17, 30 J. Van Hecke: blz. 10 Very Picture - Singles, Couples, and Friends: blz. 12. ABONNEMENTEN België : 20 euro Steunbijdrage: 35 euro Storting: postrekening IBAN: BE BIC: BPOTBEB1 van Middelares en Koningin, Diestsevest 55, 3000 Leuven. Nederland : 30 euro Storten op rekeningnr IBAN: NL06 ABNA BIC: ABNANL2A van Middelares en Koningin bij ABN-Amro, Maastricht. Landen Europese Unie : 30 euro Alle andere landen : 35 euro oktober 2014 middelares en koningin 31