Enkel man van het jaar?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enkel man van het jaar?"

Transcriptie

1 Enkel man van het jaar? Nieuwjaarsgroet 2014 vzw VicOG Michelbeke, 9 januari Goede vrienden, mijn nieuwjaarsbrieven zijn steeds een collage van her en der opgestoken dingen die mij in de loop van het voorbije jaar aangesproken en/of getroffen hebben. Toen ik leraar was moest ik daarvoor geen jaar wachten; elke dag had je dan wel een tussendoortje: dingen die ik de dag voorheen gelezen of gezien had en die ik met mijn leerlingen wou delen tussendoortje noemde ik het, omdat het misschien niet steeds echt bij de les aansloot, maar daarom toch niet onbelangrijk was. Jullie hebben het begrepen, ook dit jaar wordt mijn nieuwjaarsgroet een compilatie van andermans inhoud maar waardoor ik jullie tevens kan laten aanvoelen waar het mij eigenlijk om gaat. BUONA SERA Begin 2013 wist ik dat tijdens dat jaar de 50 ste verjaardag van de opening van het 2 de Vaticaans Concilie 1 zou plaatsvinden en ik begon mij daarop voor te bereiden door de lectuur van wat historische werken hierover en natuurlijk ook door het herlezen van de concilieteksten zelf. Het zal u misschien verbazen dat ik aan dit gebeuren zo n grote betekenis gaf, maar ja daarvoor moet je die jaren meegemaakt hebben ; het was alsof ik ze opnieuw wou (en zou) beleven. U moet weten: in die jaren zat ik in het seminarie voor mijn priesteropleiding. Het was dan ook met herkenning dat ik in het laatste nummer van De Kovel 2 het getuigenis 3 las van ENZO BIANCHI, de prior van de monastieke gemeenschap van Bose in Noord-Italië. Toevallig een leeftijdsgenoot van mij. Als ik terugblik op mijn leven schrijft Bianchi - mag ik zeker niet nalaten de Heer te danken om een lente die ik heb mogen kennen in mijn jeugd: de lente van paus Johannes XXIII en van het Tweede Vaticaans Concilie, een lente die heel mijn leven bepaald heeft. In mijn ouderdom wil ik de Heer danken om die nieuwe lente waarvan ik merk dat zij zich opnieuw aftekent in de kerk, ingezet door paus Franciscus en zeker voorbereid door Benedictus XVI. Ik beken het, mijn droefheid om de zekerheid van mijn nakende exodus is er minder bij geworden. Want ik zie dat datgene waarin ik geloofd heb, mogelijk is: jawel, de kerk kan hervormd worden. Goede vrienden, ik wil het in mijn nieuwjaarsboodschap niet over de kerk hebben, evenmin als over de hervorming ervan. Maar ik kan niet nalaten even net zoals Bianchi - op die figuur van PAUS FRAN- CISCUS te wijzen. Verschillenden onder ons waren in Houffalize (BaO) toen het nieuws bekend werd: Jorge Mario Bergoglio, de aartsbisschop van Buenos Aires tot paus verkozen! Op het eerste zicht (en ik bedoel letterlijk zicht, want we zaten in de refter voor het avondmaal en enkelen beschikten over een ipad waardoor terstond foto s beschikbaar waren) op het eerste zicht niet zo n openbarend beeld: niet onmiddellijk een man die kracht en jeugdigheid uitstraalt oktober De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. nr. 30, november IVO DUJARDIN ocso, Vaticanum II en Bose: conspiratie van de beste soort. In: De Kovel, nr. 30, p (Enzo Bianchi, fragment uit een interview bij de viering van zijn zeventigste verjaardag, 2 mei 2013). 1

2 Maar dan de eerste verrassing: hij kiest de naam Franciscus. Neen, niet de grote jezuiëtenmissionaris Franciscus Xaverius die in de 16 de eeuw een belangrijke rol speelde in de opbouw van de missie in Zuid- en Oost-Azië. Nee, hij kiest de naam van de kleine arme van Assisi, il Poverello, Franciscus van Assisi En dan die eerste verschijning op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek: 'Buona sera'. Met deze alledaagse begroeting vanaf het balkon van de Sint Pieter zette de kersverse paus Franciscus op de avond van 13 maart de toon: hier stond een man die het anders ging doen. Zijn stijl is sober, menselijk. Sympathiek, vinden veel gelovigen en niet-katholieken hem. Misschien zal hij bij het gewone volk getypeerd blijven door die eenvoudige begroeting Buona sera'. En dan die geladen stilte, toen hij de massa vroeg om, voorafgaand aan de zegen, voor hem te bidden. Het zijn beelden die bij velen blijven hangen als belofte van zoveel meer. Zoals voor mij ook, jaren geleden, la luna van JO- HANNES XXIII op de avond van de opening van het concilie. De politie schatte dat er zo n half miljoen mensen aanwezig waren. De jongeren van de katholieke actie, die fakkels droegen, vormden een reusachtig kruis rond de obelisk in het midden. Er was veel geroep en gezang. De bedoeling was paus Johannes op deze grootste dag van zijn leven aan het venster te laten verschijnen. Het lukte. Johannes kwam naar het raam en riep: Lieve kinderen, lieve kinderen, ik hoor jullie stemmen. In heel eenvoudige taal vertelde hij hun over zijn hoop voor het concilie. Hij wees erop dat de maan boven hen het schouwspel bezag. Mijn stem is slechts een enkele stem - zei hij maar daarin weerklinkt de hele wereld. Hij besloot met: Ga nu allemaal terug naar huis en geef jullie kindertjes een zoen zeg hun dat die van paus Johannes is. De emotie was bijna voelbaar. 4 4 PETER HEBBLETHWAITE, Johannes XXIII. De paus van het concilie. Uitgeverij J. H. Gottmer, Haarlem, 1985, p Volledige toespraak: Beste kindertjes, ik hoor jullie stem. Mijn stem is er maar één, maar vat de stem van de hele wereld samen: hier is de hele wereld vertegenwoordigd. Men zou zeggen dat zelfs de maan zich vanavond gehaast heeft, zie hem daarboven staan, om naar dit schouwspel te kijken. Wij sluiten een grote dag van vrede af... van vrede. Ere aan God en vrede aan de mensen van goede wil. Laten wij deze wens vaak herhalen. En wanneer wij kunnen zeggen dat de straal, de lieflijkheid van de vrede van de Heer ons verenigt en ons bevangt, zeggen wij: zie hier een proeve van wat altijd het leven van alle eeuwen en van het leven dat ons voor de eeuwigheid wacht, zou moeten zijn. Zeg eens. Als ik zou vragen, als ik ieder zou kunnen vragen: Waar kom je vandaan?. De kinderen van Rome die hier bijzonder zijn vertegenwoordigd, zouden antwoorden; O, wij zijn uw dichtstbijzijnde kinderen; u bent de bisschop van Rome. Maar jullie, kindertjes van Rome, zijn jullie werkelijk in staat Rome, caput mundi, zoals het in de voorzienigheid geroepen is te zijn, te vertegenwoordigen voor de verspreiding van de waarheid en de christelijke vrede? In deze woorden ligt het antwoord op uw eer. Mijn persoon telt in het geheel niet; het is een broer die tot jullie spreekt, vader geworden door de wil van onze Heer... Maar allen tezamen, vaderschap en broederschap, en genade van God, alles, alles... Laten wij elkaar dus zo blijven liefhebben, elkaar zo aankijkend, als wij elkaar ontmoeten; oppakken wat ons verenigt, terzijde laten wat ons het leven een beetje moeilijk kan maken, als dat er is. Vanmorgen is het een schouwspel geweest dat zelfs de Sint-Pietersbasiliek, die een geschiedenis van vier eeuwen heeft, nooit heeft kunnen aanschouwen. Wij behoren derhalve tot een tijd waarin wij gevoelig zijn voor de stemmen van boven; en wij willen trouw zijn en blijven volgens de richting die de gezegende Christus ons heeft gegeven. Ik eindig met jullie te zegenen. Ik wil naast mij graag de heilige en gezegende Maagd Maria uitnodigen, van wie wij vandaag het grote mysterie gedenken; ik heb vandaag iemand van jullie Efese horen gedenken en de lampen die daar rondom de basiliek zijn ontstoken; ik heb ze gezien met mijn eigen ogen (natuurlijk niet toen, maar kort geleden) en dat herinnert aan de afkondiging van het dogma van het goddelijke moederschap van Maria. Vanavond is het mij geboden schouwspel zodanig dat het in mijn herinnering blijft, zoals dat ook in jullie herinnering zal blijven. Laten wij de indrukken van deze avond eer aandoen! Mogen onze gevoelens altijd zijn, zoals nu, laten wij er voor de hemel en de aarde uitdrukking aan geven. Geloof, hoop, liefde, liefde voor God, liefde voor onze broeders en zusters; en vervolgens allen tezamen, die zo in de heilige vrede van de Heer worden geholpen, tot de werken van het goede. Wanneer jullie naar huis teruggaan, zullen jullie de kinderen aantreffen, geef je kinderen een knuffel en zeg tegen hen: dit is een knuffel van de paus. Jullie zullen enkele tranen aantreffen... om te drogen: spreek een lief woord. De paus is met ons, vooral in de uren van droef- 2

3 De volkse aanhankelijkheid voor Johannes XXIII is opnieuw te herkennen bij paus Franciscus. Zijn eenvoudige woorden raken de mensen, zijn sobere daden vertolken een Blijde Boodschap. Ook de wereld ziet met verwondering naar deze herder. Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine heeft paus Franciscus aangeduid als persoon van Franciscus is er - volgens de redactie - in korte tijd en op buitengewone manier in geslaagd om de stem en het beeld van de kerk te veranderen. "Hij nam de naam van een bescheiden heilige aan en wil een helende kerk aanvoeren. De eerste niet-europese paus in 1200 jaar heeft de kracht om de wereld te veranderen - zegt hoofdredactrice van Time Nancy Gibbs. En alsof al die wereldse lof nog niet genoeg is, meldden de media dat de naam van paus Franciscus werd uitgeroepen tot topnaam van het internet, hij is de meest besproken persoon van 2013 op Facebook; hij kreeg meer dan tien miljoen volgelingen op Twitter en volgens een internationale opiniepeiling van CNN krijgt hij een goedkeuringsgraad van 88 procent. Tevens, ongelooflijk maar waar: het mannenblad Esquire heeft hem uitgeroepen tot 'Best Dressed Man of 2013'; daarmee klopt hij binken als Bradley Cooper, Chris Pine en Joseph Gordon-Levitt. Zo kijkt de wereld naar die merkwaardige man. Maar ernstiger en van een totaal ander gehalte is het getuigenis dat de heer FRANK VAN MASSENHOVE 5 op 16 december bracht in Terzake. Als beeld van 2013 kiest deze vrijzinnige voor de figuur van de paus. Zijn motivering daarvoor is ontroerend indrukwekkend: een hoopvol teken voor de wereld. En ook in de Kerstspecial van Tertio 6 getuigt LUC VAN DER KELEN, die zich een twijfelende zoeker, een christelijke agnost noemt. Op de vraag waarom hij de paus die hij de man van het jaar noemt, antwoordt hij al volgt. Wegens zijn oprechtheid. Zijn ongekunstelde eenvoud. Hij is een prediker die rondgaat zoals Christus in Galilea. Hij zoekt de armen op. Dat is wat priesters moeten doen. Volgens geruchten verlaat hij s nachts het Vaticaan om de daklozen op te zoeken. In een wereld waar iedereen vooral geld wil verdienen, brengt hij de andere boodschap: een van solidariteit en soberheid. Deze paus gaat recht naar de essentie van het evangelie. Zijn naamkeuze houdt een heel programma in en hij voert het uit. Alle witgekalkte graven krijgen een schop onder hun achterste en worden aangemaand zich opnieuw met de essentie bezig te houden. Dat schept hoop. En je ziet dat in de cijfers. Ik lees dat het kerkbezoek her en der weer toeneemt. Ik hoor buiten de kerk dat er positief over hem wordt gesproken. Franciscus geeft een ongelooflijke nieuwe dynamiek. Ik vind dat bijzonder hoopgevend. DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE Hoopgevend, ook als men de eerste exhortatie van de paus leest, Evangelii Gaudium (De vreugde van het evangelie) 7. Het woord vreugde is een van de kernbegrippen. heid en bitterheid. En laten wij vervolgens elkaar beminnen: zingend, zuchtend, huilend, maar altijd vol vertrouwen in Christus, die ons helpt en naar ons luistert, laten wij onze weg blijven hernemen. (Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers); bron: 5 Voorzitter van het directiecomité Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 6 Tertio 24 december 2013, nr De officiële Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar. Zie ook: 3

4 Hij voelt de hartslag van de tijd feilloos aan. In dit eerste officiële schrijven draait hij er niet omheen. Hij legt de vinger op de zere plek. Hoe kan het zo zegt hij dat het sterven van een dakloze geen nieuws is, maar dat een daling van twee punten van de aandelenbeurs in chocoladeletters op de voorpagina staat? Dergelijke directe en persoonlijke uitspraken zijn exemplarisch. Hij spreekt in scherpe bewoordingen over een economie die geld plaatst boven mensen. Uiteindelijk ondermijnt een systeem dat mensen als middel ziet en niet als centrum en doel, iedere samenleving. Hiermee spreekt Franciscus zich onomwonden uit tegen de schaduwzijden van het doorgestoken vrijemarktdenken. In plaats daarvan benadrukt hij hoe belangrijk het is om onze naasten te zien, in het bijzonder de armen. Daarom zo zegt hij wil ik een arme kerk die er voor de armen is. Paus Franciscus pleit dan ook voor een kerk van de straat, vuil en gewond, in plaats van een kerk die ongezond is door een krampachtig vasthouden aan haar eigen veiligheid. 8 Deze Exhortatie ligt in de lijn van de boodschap waarmee velen enigszins vertrouwd geworden zijn via zijn begrijpbare toespraken en via zijn beeldrijke evangelische oproepen, gekruid met ervaringen uit het dagelijkse leven, zoals ooit Jezus deed toen hij het volk onderwees. Enkele citaten uit een interview 9 met de Italiaanse jezuïet ANTONIO SPADARO, hoofdredacteur van La Civiltà Cattolica (Katholieke Cultuur): Wat de Kerk vandaag het meest nodig heeft, is het vermogen om wonden te helen en om de harten van de gelovigen aan te wakkeren, dit te samen met nabijheid en medevoelen. Ik beschouw de Kerk een beetje als een veldhospitaal net na een slag. Het heeft geen zin om aan een zwaargewonde te vragen hoe hoog zijn cholesterolgehalte is en hoe het zit met zijn suikergehalte. Men moet eerst zijn wonden helen, pas nadien kan men over de rest praten. Wonden helen, wonden verzorgen en men moet van onderuit beginnen. De Kerk heeft zich soms laten inkapselen in details en kleine voorschriftjes. Het belangrijkste is nochtans de Blijde Boodschap: Jezus Christus heeft je gered! ( ) Laat ons, in plaats van enkel een Kerk te zijn die verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een Kerk proberen te zijn die nieuwe wegen bewandelt, die in staat is zichzelf te overstijgen en de hand uit te steken naar degenen die haar niet kennen, of die weggegaan zijn of onverschillig geworden zijn. Wie weggegaan is, doet dit vaak uit redenen die, wanneer men die goed begrijpt en inschat, niet noodzakelijk een terugkeer verhinderen. Maar daar is durf voor nodig, en moed. Ik moet hierbij denken aan een interview 10 in Tertio met TOMÁŠ HALÍK 11 rond het thema Middagmoeheid in kerk en samenleving. 8 THIJS CASPERS en PIETER KOHNEN in Branbants dagblad 9 ANTONIO SPADARO, Interview met paus Franciscus. In: Streven, 10 september Zie: 10 EMMANUEL VAN LIERDE, Drastisch intellectueel en spiritueel vernieuwen dringt zich op. In: Tertio 2 mei

5 Bij het grondplan (van de Sint-Pietersbasiliek in Rome) hoort de colonnade. Dat zijn als het ware armen rond het voorplein. Ook wie de basiliek niet binnengaat, bevindt zich op dat plein al in de kerk en hoort erbij. Ook wie niet voor de volle honderd procent meedoet, is welkom. Als de kerk zich alleen op de volmaakte gelovigen richt, wordt ze een sekte. De kerk moet zich ook bezighouden met wie zich niet helemaal met haar identificeert en ruimte bieden voor de zoekers. De kerk ziet vooral wie langs de weg voor haar applaudisseert of tegen haar is, maar ze merkt niet dat de bomen vol zitten met nieuwsgierige Zacheüssen die vanuit hun plek overzicht op de situatie willen hebben en wat afstand willen bewaren. Jezus sprak Zacheüs met zijn naam aan, maar dat vergeet de kerk te doen. Zo verwoordde Tomáš Halík het nog in de meimaand. Sindsdien heb ik meer dan de indruk dat paus Franciscus dit Zacheüsverhaal niet vergeten is. Ik vermoed trouwens ook dat we in ons onderwijs ook met veel nieuwsgierige Zacheüssen zitten, ja meermaals erken ik er mijzelf in. NAASTE WORDEN Ik zei dat ik het vandaag niet over de kerk zou hebben, evenmin als over de hervorming ervan. Ik heb mij blijkbaar niet aan die belofte kunnen houden. Maar als ik vandaag de paus centraal stel, is het allereerst omdat hij mensen beroert, ook mij beroert. Hij spreekt niet enkel de taal van het evangelie; hij is evangelie en verwijst ook mij naar de kern ervan. Het is dank zij de figuur van paus Franciscus dat ik opnieuw geïnteresseerd ben geworden in Il Poverello uit Assisi en in de Franciscaanse spiritualiteit 12 en via, via ook met de figuur en het engagement van Jean Vanier. Christenen moeten niet enkel verkondigers van de Blijde Boodschap zijn; zij moeten vooral verkondigen door de Blijde Boodschap te doen, te zijn! En daarom spreekt die paus mij zo aan, omdat hij mij niet ongemoeid laat. Zijn doen en zijn doorprikken mijn zelfbeeld, raken mijn geweten. De arme, de vreemde, de persoon met een functiebeperking, de langdurige zieke Ik ken ze niet, ik ken ze eigenlijk niet. Als christen weet ik dat wij allen evenwaardig zijn en wil ik ongetwijfeld grootmoedig de naastenliefde beoefenen, maar durf ik er de naaste van worden? Naastenliefde via de bankrekening - niet mis, maar zo afstandelijk veraf! Franciscus laat zich niet verstoren: hij raakt de zieken, de gewonden en laat zich raken. Hij gaat niet in een omweg om hen heen; neen, hij wordt hun naaste. Naaste, een christelijke term die ongetwijfeld bij iedereen nog de herinnering oproept van de parabel van de barmhartige Samaritaan. Menigmaal verteld in school- en kerkverband en misschien voor vele oren niet meer zo scherp, zo waarden-omkerend als toen Jezus het vertelde, mij vergapend op het verhaaltje i.p.v. op het revolutionaire perspectief dat Jezus zijn toehoorders voorhoudt: Jezus vraagt hen bij het einde wie er voor de gewonde Samaritaan naaste is geweest. De Samaritaan is dus niet bij voorbaat mijn naaste. Iemand is dus niet zomaar mijn naaste, niet diegene die mij nabij is, die naast mij is, maar diegene die zomaar mijn pad doorkruist en aan wie ik ongenode - goed doe. Van die word ik de naaste! En meteen wijst die parabel wat het perspectief 11 TOMÁŠ HALÍK (Praag, 1948) studeerde sociologie, filosofie en psychologie aan de Karls-Universiteit in Praag. Daarnaast volgde hij clandestien theologie en werd in het geheim in 1978 tot priester gewijd in Erfurt. De geheime politie zag hem als een vijand van het regime en verbood hem te doceren aan de universiteit. Naast zijn activiteiten als psychotherapeut was Halík betrokken bij de ondergrondse kerk waar hij samenwerkte met kardinaal František Tomášek en Václav Havel, de latere president. Na de val van het communisme trok hij naar de pauselijke universiteit van Lateranen in Rome en behaalde bijkomende doctoraten in sociologie en theologie. Van 1990 tot 93 was hij secretaris van de Tsjechische bisschoppenconferentie. Als pastoor van de universitaire parochie is hij een luisterend oor voor velen. In zijn boek Nachtgedanken eines Biechtvaters. Glaube in Zeiten der Ungewissheit distilleert hij uit zijn vele biechtgesprekken de tekenen van deze tijd, de levensproblemen en de geloofstwijfel van de moderne mens, en helpt te onderscheiden waar het op aan komt. 12 Ik ontdekte de werken van theoloog Michel Hubaut, en o.a.: MICHEL HUBAUT, Accueillir la Parole de Dieu avec François d Assise. Les éditions franciscaines, Paris, ISBN MICHEL HUBAUT, Chemins d interiorité avec saint François. Les éditions franciscaines, Paris ISBN MICHEL HUBAUT, Quand Dieu prend visage d homme. Approche franciscaine. Les éditions franciscaines, Paris ISBN

6 is van het Rijk Gods : barmhartig zijn, goed doen aan wie nood-behoevend mijn pad doorkruist en die mij aldus de kans geeft om diens naaste te worden. Als maatschappij zijn we zeker zo ver niet, evenmin in het onderwijs. Maar hier en daar zijn er die hierin voorop gaan. Wij moeten nog vele stappen zetten. Niet hals over kop vanuit een van boven opgelegde strategie. We moeten er vanuit het hart naar toe groeien. Voorbeelden (die geen voorbeelden willen zijn) wijzen ons een weg, maken in ons iets los. Zij verbranden zich aan mensen met minder kansen. Soms zijn het ook levende verhalen die in ons iets in beweging brengen. Ik denk hier aan een prachtig werkje van de VIERDEWERELDGROEP MENSEN VOOR MENSEN uit Aalst, Waar zal ik mijn verhaal beginnen? 13. Aangrijpend begrijpelijk In een opiniestuk in De Standaard schreef MIA DOORNAERT in dat verband: Het allerbelangrijkste, zeker voor kinderen uit maatschappelijk zwakke gezinnen, is dan ook onderwijzers en leraars die bij hen de vlam van nieuwsgierigheid aanwakkeren, van leergierigheid, van drang naar steeds verdere ontdekkingen. Lees de biografieën van mensen die zich uit kansarmoede hebben omhooggewerkt en je vindt er meestal de herinnering terug aan een dergelijke onderwijzer of leraar die hen voorhield dat plus est en vous. Het onderwijs heeft dan ook in de eerste plaats de passie nodig van onderwijskrachten. Een grote uitdaging voor het onderwijs is eveneens de stap naar inclusiever onderwijs. Voor velen in het gewone onderwijs is het niet evident om een kind of een jongere niet allereerst te zien als de persoon met een handicap. Ook al weet men wel dat elkeen evenwaardig is; men moet een lijfelijke grens doorbreken om evenwaardig aan hen te worden. Ook hier zijn schitterende voorgangers, niet in het minst in het Buitengewoon Onderwijs. Dit jaar op Eén is er dagelijkst het tv-programma Iedereen Beroemd. Hierin zit ook wekelijks een item waarbij twee schoolverlaters 40 weken lang ander werk testen. Op een avond zag ik een fragmentje over BRECHT HERTELEER als begeleider van mensen met een beperking 14. Aansprekend mooi 13 Waar zal ik mijn verhaal beginnen? 10 mensen vertellen over hun leven in genaratiearmoede. Aalsterse Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw vereniging waar armen het woord nemen ISBN

7 Op de website van de VRT las is het volgende: Brecht Herteleer werd op 28 juni 19 jaar, en woont midden in de velden van Zomergem, op een half uur fietsen van Gent. Brecht is de oudste van vier broers, en z n ouders runnen een boerderij. In de linkse stal staan de varkens, rechts staan koeien. Brecht denkt er niet aan om landbouwer te worden: een onzekere toekomst, vreest hij. Het afgelopen jaar volgde hij de richting Wiskunde-Wetenschappen in OLV-Ten Doorn in Eeklo. Hij deed er zijn zesde jaar over De eerste drie jaren van het secundair verliepen prima, maar toen begon het mis te lopen. Steeds meer tijd voor hobby s (de plaatselijke KLJ is dé plek waar Brecht het liefst rondhangt) en minder motivatie om te studeren brachten hem in het zesde jaar serieus in de problemen. Ook in dat laatste bisjaar bleken Frans en Chemie nog lastige brokken. Roadies kwam dus als geroepen: Brecht had nog geen flauw idee in welke job hij wil terechtkomen. De leraren waren verrast toen ze hoorden dat Brecht de selecties overleefd had, maar ze bevestigden dat het voor hem net ideaal was dat hij zoveel jobs eens mocht uitproberen. In zijn school bevestigen ze dat hij een gouden hart heeft en écht in de spiegel durft kijken. Z n vader zag dat Brecht absoluut niet vies is van hard werk, maar hij maakte zich ook zorgen over het studietraject van z n zoon. En Brecht zelf? Die heeft er geweldig veel zin in. Een gast met een moeilijke schoolcarrière, maar met het hart op de tong, weinig angst en een heel open blik op de wereld: dat is alvast één perfecte helft van de Roadies. Brecht heeft nul ervaring met deze doelgroep (mensen met een beperking). Meer zelfs, hij is bang van dit soort mensen. Toch gaat hij heel spontaan om met de cliënten. Hij smijt zich in de job zonder er al te veel bij na te denken. Spontaan blijven, het is zo dat het moet. Eén van de voortrekkers van een nieuw samenleven op basis van evenwaardigheid van mensen met een beperking, is JEAN VANIER 15. Zelf getuigt hij hierover. Sinds meer dan dertig jaar leef ik in "De Ark" samen met mannen en vrouwen met een mentale handicap. Daarvoor was ik marineofficier en professor in de filosofie. Het avontuur van de Ark is begonnen in 1963 toen een dominicaan, pater Thomas Philippe, mij uitnodigde hem te bezoeken in Trosly-Breull, een klein dorpje dicht bij Compiègne, honderd kilometer ten noorden van Parijs. Hij wou mij laten kennismaken met zijn nieuwe vrienden, personen met een mentale handicap, die in een groot huis woonden waar hij aalmoezenier was. Deze zwakke en kwetsbare mensen waren gekwetst door een ongeval of een ziekte, maar meer nog door het misprijzen en de verwerping. Ik ben er op bezoek geweest en heb hen ontmoet met een zekere angst, een beetje gegeneerd. Dit bezoek heeft me tevens ontroerd. Iedereen leek te hongeren naar vriendschap en genegenheid. De mensen klampten zich aan mij vast terwijl ze me met woorden of met hun blik de vraag stelden: 'Houd je van mij? Wil je mijn vriend worden?' 15 JEAN VANIER, In elke mens schrijft God geschiedenis. (Omgang met de mentaal gehandicapte mens). Uitgeverij Altiora, Averbode, 1998, p Arkgemeenschappen zijn plaatsen waar mensen met en zonder beperking samen gemeenschap vormen. Zulk uniek project is er ook in Oude Abdij te Drongen (Drongenplein 26, 9031 Drongen). 7

8 In een asiel dicht bij Parijs, ontmoette ik twee mannen met een mentale handicap, Raphaël en Philippe. Raphaël, klein, had hersenvliesontsteking gehad waardoor hij spraakgestoord was en zijn lichaam evenwicht miste. Philippe kon praten, maar ten gevolge van een hersenbeschadiging bleef een arm en een been verlamd. Toen hun ouders stierven, waren ze allebei in dit asiel geplaatst zonder dat iemand naar hun mening vroeg. Ik had een klein huisje kunnen kopen in het dorp Trosly, en nadat ik alle vereiste toestemmingen van de overheid had bekomen, heb ik Raphaël en Philippe uitgenodigd om er met mij te komen leven. Zo begon het avontuur van de Ark. Wij leefden samen. Wij deden alles samen: de keuken, het huishouden, de tuin, wandelingen... Wij leerden elkaar kennen. Ik werd mij bewust van hun diepe pijn, vooral omdat ze voor hun ouders en omgeving steeds een ontgoocheling waren geweest en nooit erkend of gewaardeerd waren als menselijk waardevol. Ik begreep dat hun diepste verlangen erin bestond vrienden te hebben en te leven zoals anderen, volgens hun mogelijkheden. In de Ark trachten wij aan de personen met een handicap hun eigen menselijke waardigheid terug te geven, waardigheid die hen afgenomen werd. Het komt er op aan een familiaal en warm milieu te scheppen waar elke persoon zich kan ontplooien volgens zijn mogelijkheden, waar hij zo gelukkig mogelijk kan leven en zichzelf worden. Het leven in de Ark is voor mij een diepe menselijke en geestelijke ervaring geweest. Zij heeft mij doen ontdekken hoezeer het Evangelie werkelijk goed nieuws is voor de armen en hoe de psychologie en de psychiatrie personen met moeilijkheden kunnen helpen hun evenwicht terug te vinden, vooral als zij in een echt menselijke omgeving wonen. In die context wordt bij mij opnieuw het beeld opgeroepen van Lou Boland. Op nieuwjaar 2007 was hij te zien op de Nederlandse televisie. De blog van Nicolaas Sintobin s.j. 16 die mij daar opnieuw aan herinnert, verwijst naar een recenter filmpje JE M APPELLE LOU over die ondertussen 14-jarige jongeling De vader vertelt: "Lou wordt blind geboren. Die vaststelling veroorzaakt complete verwarring. Zijn komst stelt heel wat in vraag. Dat mag duidelijk wezen. Een blind kind hebben en opvoeden is het 'anders-zijn' van dat kind omarmen; het is overstappen van de logica van de zienden naar een wereld waarin alles opnieuw te leren valt. Meer dan met eender welk ander kind en omdat er geen enkele visuele informatie beschikbaar is, moet geduldig stukje per stukje in elkaar gepast worden, om dan een volgende stap te zetten en uit te leggen, telkens opnieuw uit te leggen want niets is nog vanzelfsprekend: de hemel, wat is dat, en de zon, de zee, de regen, een auto, de dagen van de week en de tijd die voorbijgaat (...). Lou is een uitdaging en de gevolgen en implicaties voor het dagelijks leven zijn niet altijd te overzien, te meer daar hij alle kenmerken ontwikkelde die bepaalde blindgeborenen ook hebben: blindisme en verbalisme die autistische gedragingen zijn december

9 Het is een dagelijkse strijd om hem uit zijn cocon te halen en hem zin te geven om de wereld te omhelzen. Het is ook een strijd tegen gelatenheid en ontmoediging, tegen zwartkijkerij, het is inzien dat mensen die zogenaamd in dergelijke handicaps gespecialiseerd zijn, er niets mee aan kunnen. Lou is een gelukkig, vrolijk, woelig en grappig kereltje. Zijn levenslust is de mooiste aanmoediging die er bestaat. Net zoals vice versa en vanzelfsprekend de aanmoedigingen en de felicitaties hem zelf trots maken en veel moed geven om deze onbekende wereld aan te pakken." Goede vrienden, de ontmoeting met de arme, de vreemde, de persoon met een functiebeperking, de langdurige zieke, de échte ontmoeting met zo n ander kan mij veranderen, mijn ware mens-zijn laten openbloeien en mij mijn echte waardigheid schenken: naaste te kunnen worden. In deze nadagen van kerstmis en nieuwjaar laat ik graag ter bezinning KRIS GELAUDE aan het woord: Het wonder van de menswording gebeurt niet in een zee van licht, niet in straten vol glitter, niet in de verblindende veelheid en ver van wie uit is op macht. Maar naamloos, geborgen, misschien in het holst van de nacht. Op plaatsen, ontelbaar, waar leven wordt doorgegeven, waar het brood van vertrouwen vanzelfsprekend met ieder gedeeld wordt, waar niemand te min is, geen levende ziel onbelangrijk. Waar je als vreemde een thuis vindt, waar eenzaamheid wordt geheeld en pijn niet vergeten, angst niet meer hoeft. Waar men grootmoedig een stap zet, en nog één en nog één, naar verzoening en eindelijk vrede. Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen, God, wat een wonder. 9

10 Tot slot - eveneens met woorden van Kris Gelaude - aan u allen nog een zalig en voorspoedig nieuwjaar gewenst! Het kan gebeuren dat je een engel op je weg ontmoet onverwacht en nooit meteen herkenbaar. Ik wens dat het je overkomt in het stille verloop van dagelijkse dingen. Ik wens dat je vrede in je huis vindt. Ik wens dat zijn licht je hele wereld met innigheid doordringt. Ik wens dat zijn aanraking je angst kan uitwissen. Ik wens dat zijn woord je wijst op het onzichtbare. Ik wens dat zijn schaduw je aandachtig maakt voor de toevallige voorbijganger. Ik wens vooral dat hij voor jou nooit ongewenst komt. En God weet, zal iemand op een dag in jou een engel zien: boodschapper van mensgeworden goedheid. 10

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

Getuige zijn geeft de opdracht tot verantwoording, tot verantwoordelijkheid. Jij daar, ja jij, zeg het maar, waarvan ben jij nu getuige?

Getuige zijn geeft de opdracht tot verantwoording, tot verantwoordelijkheid. Jij daar, ja jij, zeg het maar, waarvan ben jij nu getuige? Overweging in de Oecumenische viering 24 januari 2010: Lezing uit Lucas 24 (stemmenspel) Geliefde zusters en broeders, getuigen van onze Heer, Jij bent mijn getuige. Je zult maar zo n opdracht krijgen,

Nadere informatie

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Als je zijn of haar foto ziet, zijn of haar stem weer hoort, dan kan het je ziel diep beroeren, je diep raken, zelfs jaren

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

5 e Zondag van de Vasten. Dierbare Broeders en Zusters,

5 e Zondag van de Vasten. Dierbare Broeders en Zusters, 5 e Zondag van de Vasten Dierbare Broeders en Zusters, Paus Benedictus herhaalde vaak dat Aan het begin van het christenzijn, niet een ethische beslissing staat of een grootse gedachte, maar de ontmoeting

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Ruimte voor God thema 5: Écht ontvangen Preek over Matteüs 13:8 & 23 & Lukas 1: Preek Gemeente van Christus,

Ruimte voor God thema 5: Écht ontvangen Preek over Matteüs 13:8 & 23 & Lukas 1: Preek Gemeente van Christus, Ruimte voor God thema 5: Écht ontvangen Preek over Matteüs 13:8 & 23 & Lukas 1:26-38 Preek Gemeente van Christus, Want Jezus vertelt over een zaaier die aan het zaaien is. Hij strooit het zaad wijd en

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Lied voor de dienst, uit de bundel van Johannes de Heer, 94: 1,2,3,4 Heer ik kom tot u

Lied voor de dienst, uit de bundel van Johannes de Heer, 94: 1,2,3,4 Heer ik kom tot u De morgendienst in de Hoeksteen Leek op 16 sep. 2018 Lied voor de dienst, uit de bundel van Johannes de Heer, 94: 1,2,3,4 Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U hoor naar mijn gebed Vergeef mijn zonden nu

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Antwoord zonder vragen

Antwoord zonder vragen Antwoord zonder vragen Zr. Eefje Hendriksen Zr. Eefje Hendriksen Inhoud: 1 Vader in de Hemel 2 Antwoord zonder vragen 3 Telefoon 4 Mijn genade is voor jou genoeg 5 Ons eindexamen 6 De Heer is daar 7 De

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Doopviering. Ik doop je in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest

Doopviering. Ik doop je in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest Doopviering Ik doop je in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest Welkom Beste, Wij zijn hier samengekomen om de geboorte te vieren van dit nieuwe leven. Dagelijks worden er kinderen geboren,

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 14 vers 1 tot 12. Tom, Tom is altijd goed Kom, kom nou zeg, is dat zo?

Bijbellezing: Johannes 14 vers 1 tot 12. Tom, Tom is altijd goed Kom, kom nou zeg, is dat zo? Bijbellezing: Johannes 14 vers 1 tot 12 Tom, Tom is altijd goed Kom, kom nou zeg, is dat zo? Heb een Tom, Tom gekocht Bij de ANWB winkel in Drachten Nou ja ik heb hem eigenlijk gekregen Voor mijn verjaardag

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Psalm 25, 14 Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Psalm 25, 14 Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Psalm 25, 14 Ochtenddienst H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Lied 457 : 1, 2 en 3 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 51 : 4 en 5 6

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Zingen 'Votum en groet' (Hemelhoog 495) Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

Zingen 'Votum en groet' (Hemelhoog 495) Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Liturgie zondag 31 december 2018 om 19:00 uur Andreaskerk Putten Voorganger ds. Reinoud Koning Lector Marianne Mulder Organist Rik Nijs Koster Evert van den Heuvel Techniek Arjan van den Bor ORDE VAN DIENST

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Nabije, en liefde van vroeger. Vergeet mijn afbreuken. want Jij bent genadig. Ps. 25, 6-7

Nabije, en liefde van vroeger. Vergeet mijn afbreuken. want Jij bent genadig. Ps. 25, 6-7 Nabije, gedenk Jouw barmhartigheid en liefde van vroeger. Vergeet mijn afbreuken en misstappen uit mijn jeugd; denk aan mij vol liefde, want Jij bent genadig. Ps. 25, 6-7 Nabije, gedenk Jouw barmhartigheid

Nadere informatie

Gebedsdienst dinsdag 8 oktober 1991 Thema: Maria, bid voor ons, dat wij Gods groet vernemen en elkaar begroeten.

Gebedsdienst dinsdag 8 oktober 1991 Thema: Maria, bid voor ons, dat wij Gods groet vernemen en elkaar begroeten. Gebedsdienst dinsdag 8 oktober 1991 Thema: Maria, bid voor ons, dat wij Gods groet vernemen en elkaar begroeten. Openingslied 205 Het Weesgegroet (couplet 1 en 2) Openingswoord Een groet aan u, die hier

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

ORDE. voor afscheidsdienst van. Theo Cornelis Heus. Theo. Maranathakerk, Lunteren 30 november 2017

ORDE. voor afscheidsdienst van. Theo Cornelis Heus. Theo. Maranathakerk, Lunteren 30 november 2017 ORDE voor afscheidsdienst van Theo Cornelis Heus Theo Maranathakerk, Lunteren 30 november 2017 Voorganger: ds. Jaap Hansum Orgel: mw. Margret Spelt Intochtsmuziek: George Samphire - The Lonely Shepherd

Nadere informatie

Zondag 7 februari 2016

Zondag 7 februari 2016 Zondag 7 februari 2016 Geroepen? Evangelie-lezing: Lucas 5 : 1 11 Vandaag vieren we de vijfde, de laatste zondag van Epifanie. We vierden in de weken na het kerstfeest de zondagen van Epifanie. Epifanie

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Gebedsdienst dinsdag 20 oktober 1987 Thema: Maria, moeder van liefde. Woord ter inleiding

Gebedsdienst dinsdag 20 oktober 1987 Thema: Maria, moeder van liefde. Woord ter inleiding Gebedsdienst dinsdag 20 oktober 1987 Thema: Maria, moeder van liefde Openingslied God groet u, zoals bloemen Woord ter inleiding De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap

Nadere informatie

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op,

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op, Het team Hé, broeder, Kan ik je even spreken? Ja, wacht even, oké, oké, ja, zeg het maar. Nou, ja, het zit eigenlijk zo: je hebt mij heel erg pijn gedaan. O? Ja. Ik heb één van je oude toespraken beluisterd.

Nadere informatie

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, Beste gasten en alle vrienden van de gemeente.

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, Beste gasten en alle vrienden van de gemeente. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, Beste gasten en alle vrienden van de gemeente. Ben je ooit aan iets begonnen met een prut houding? Zo van: dit is niks, dit was niks en dit zal ook nooit wat

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

825. Openbaring 19:6-16, Johannes 16: 23b mei 2017

825. Openbaring 19:6-16, Johannes 16: 23b mei 2017 825. Openbaring 19:6-16, Johannes 16: 23b-30 21 mei 2017 Daar zit hij dan, Johannes. Op het verre eiland Patmos, afgesloten van de rest van de wereld. Zo lijkt het tenminste. Of beter gezegd: dat hebben

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God DBO 46 Zondag 8 november 2015 Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God Welkom bij het programma De Bijbel Open. Dit is een wekelijks programma, waarin we samen de Bijbel lezen

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

"een goed verstaander heeft genoeg aan een half woord."

een goed verstaander heeft genoeg aan een half woord. Wijkgemeente Regenboog Zoetermeer (POR-dienst) Datum: 19 augustus 2018 KOMEN Welkom Aanvangslied: Lied 274: 1, 2, 3 (Wij komen hier ter ere van uw naam) Stilte Groet en bemoediging Psalm van de zondag:

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

(Naam kind) (datum) +

(Naam kind) (datum) + (Naam kind) (datum) + Jouw naam, met liefde gekozen, zullen we blijven noemen. Je telt nog altijd mee als we vertellen Je bent wel uit ons zicht nooit uit ons hart Je bent niet meer weg te denken op onze

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Gebed voor de zieken/ zwakken/ gehandicapten - gebed loopt uit op: Opwekking 717 Stil mijn ziel

Gebed voor de zieken/ zwakken/ gehandicapten - gebed loopt uit op: Opwekking 717 Stil mijn ziel Liturgie Ontdekzondag 2015 De zwakste schakel Welkom door de dienstdoende ouderling Votum, zegengroet en amen Zingen Liedboek 460: 1,2, 3 en 4 Loof de Koning heel mijn wezen Gebed Bijbellezing: 1 Korintiërs

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie

ZEGENING MET ZALVING ALS KRACHTMOMENT

ZEGENING MET ZALVING ALS KRACHTMOMENT ZEGENING MET ZALVING ALS KRACHTMOMENT Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. Zorg dragen voor elkaar behoort tot het wezen van ons christen-zijn. 1 Harpmuziek (blijvend

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Eucharistieviering van 25 december 2013 Geboorte van de Heer

Eucharistieviering van 25 december 2013 Geboorte van de Heer Eucharistieviering van 25 december 2013 Geboorte van de Heer Vooraf zingt het koor: Puer natus. Intredelied: nr. 205: Heden zal uw redder komen. Begroeting P. Wie u ook bent, wat u ook zoekt, van waar

Nadere informatie

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst Nu gingen hun de ogen open Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING Sint Anna Aalst I. WOORDDIENST INTREDELIED Wie wil leven, moet zich geven Wie wil leven moet zich geven, moet het wagen op weg te gaan met zijn vragen,

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 1: november 2014 Thema 3: Kom en zie

Deel het leven Johannes 1: november 2014 Thema 3: Kom en zie Preek Gemeente van Christus, Wie iets vindt, heeft niet goed gezocht. Dat zijn woorden waar je wel even over na moet denken. Je moet ook dichter zijn om iets zo te zeggen. Het zijn woorden van Rutger Kopland

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Franciscus van Assisi ( )

Franciscus van Assisi ( ) Franciscus van Assisi (1182-1226) Franciscus, waarom loopt iedereen achter jou aan? Je bent maar klein, niet mooi en je bent niet geleerd. En toch lopen massa s mensen achter je aan. Hoe krijg je dat voor

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

JANUARI. arkbwspiegelssmileysenstilletijdmetgod.indd 3

JANUARI. arkbwspiegelssmileysenstilletijdmetgod.indd 3 JANUARI 3 arkbwspiegelssmileysenstilletijdmetgod.indd 3 05-07-16 09:56 1 JANUARI De Heer houdt zich echt aan zijn belofte, ook al beweren sommige mensen van niet. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie!

Nadere informatie

Wie naar het altaar gaat, moet kennen goed en kwaad. Het één staat hem te wachten, het ander laat hij achter.

Wie naar het altaar gaat, moet kennen goed en kwaad. Het één staat hem te wachten, het ander laat hij achter. PAROCHIE HERZELE HOUTEM Zesentwintigste zondag door het jaar C 24-25 september 2016 Intredelied: Wie naar het altaar gaat (ZJ 534, 1-2-3) Wie naar het altaar gaat, moet kennen goed en kwaad. Het één staat

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Zoals het engelenkoor: met velen samen een lied van toekomst zingen: er is bevrijding mogelijk uit slavernij van geld, van ego en imago.

Zoals het engelenkoor: met velen samen een lied van toekomst zingen: er is bevrijding mogelijk uit slavernij van geld, van ego en imago. In 2012 verder doen zoals het met Kerstmis begon Zoals de engel: mensen hoop en uitzicht geven in crisistijd. Zoals het engelenkoor: met velen samen een lied van toekomst zingen: er is bevrijding mogelijk

Nadere informatie

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand

Viering voor de eerste zondag van de missiemaand Viering voor de eerste zondag van de missiemaand 1 oktober 2017 26 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens Begroeting

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Ruimte voor God - thema 1: Eén ding is nodig! Preek over Lukas 10: Gemeente van Christus,

Ruimte voor God - thema 1: Eén ding is nodig! Preek over Lukas 10: Gemeente van Christus, Ruimte voor God - thema 1: Eén ding is nodig! Preek over Lukas 10:38-42 Gemeente van Christus, Het gaat vanmorgen over Jezus. Dat zal je waarschijnlijk ook niet verrassen. Maar als het gaat over Jezus,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vorige week, op de eerste zondag van advent, zijn we begonnen met de lezingen uit het evangelie van Lukas. En ik heb toen gezegd dat het bij Lukas gaat

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is een overbekend verhaal, dat verhaal over de 3 wijzen uit het oosten. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt: drie wijzen, magiërs of koningen:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Oasemoment 'Als de graankorrel niet sterft' Emmaüsparochie - donderdag 22 maart 2018

Oasemoment 'Als de graankorrel niet sterft' Emmaüsparochie - donderdag 22 maart 2018 Oasemoment 'Als de graankorrel niet sterft' Emmaüsparochie - donderdag 22 maart 2018 Inleiding Christus' kruisdood komt nu snel nabij en we gaan met de lezing van het voorbije weekend nog één stap verder

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Oasemoment 'De goede herder' Emmaüsparochie - donderdag 27 april 2017

Oasemoment 'De goede herder' Emmaüsparochie - donderdag 27 april 2017 Oasemoment 'De goede herder' Emmaüsparochie - donderdag 27 april 2017 Inleiding Er is maar één goede herder die zijn schapen kent, één naar wie de schapen luisteren. Eén die bekwaam is om ze allemaal op

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Zondag 12 maart 2017, 40-II Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle Voorbereiding. Inleidend orgelspel. Stilte in de kerk tijdens het gebed in de consistorie. Welkom. Intochts-psalm 25: 1, 2 (Heer, ik

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 augustus 2013 Negentiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 11 augustus 2013 Negentiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 11 augustus 2013 Negentiende zondag door het jaar (C) Openingslied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting en kruisteken P. Vakantietijd, een stille tijd, een tijd om op bezoek

Nadere informatie

Nada te turbe Laudate Omnes gentes

Nada te turbe Laudate Omnes gentes Gebedsviering Ten Bos op zondag 19 juni 2011 VOORAF INSTRUMENTAAL Nada te turbe Laudate Omnes gentes INLEIDING Le. 1 Welkom op deze eerste zondag na Pinksteren waarop we het feest van de Drievuldigheid

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Sterzingen 2016 Viering

Sterzingen 2016 Viering Sterzingen 2016 Viering Bouwen aan een wereld Sterzanger Vandaag vieren we dat wijze mensen hoopvol op weg wilden gaan. Zij lieten zich leiden door een ster, hadden aandacht voor het nieuwe dat zich aandiende.

Nadere informatie

Pasen in het Kruispunt paasmorgen 21 april Lezing OT. Lied. Lezing Epistel. Rejoice zingt. Lezing Evangelie. Rejoice zingt.

Pasen in het Kruispunt paasmorgen 21 april Lezing OT. Lied. Lezing Epistel. Rejoice zingt. Lezing Evangelie. Rejoice zingt. Pasen in het Kruispunt paasmorgen 21 april 2019 Lezing OT Jesaja 51, 9-11 Lied Liedboek 608 De steppe zal bloeien... Lezing Epistel Kolossenzen 3, 1-4 Rejoice zingt Jezus Christus is verrezen Lezing Evangelie

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Jeruzalemkerk Liturgie 3 juli 2016 ochtend RdH Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Muzikale begeleiding: Peter Tiggelaar (orgel) Kindernevendienst:

Nadere informatie

Geroepen zijn wij allemaal (Mc. 1, )

Geroepen zijn wij allemaal (Mc. 1, ) Geroepen zijn wij allemaal (Mc. 1, 14-20 ) Lieve mensen, We kennen het allemaal wel. Je komt bij iemand en je hoort: Óh, je komt als geroepen. Je dochter, een buur, je oude tante, kijkt je helemaal blij

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

Gezinsviering voor Missiezondag 21 oktober e zondag doorheen het jaar B

Gezinsviering voor Missiezondag 21 oktober e zondag doorheen het jaar B Gezinsviering voor Missiezondag 29 e zondag doorheen het jaar B Alle Bijbelteksten werden genomen uit de Bijbel in Gewone Taal. Met dank aan Marie-Louise Hulstaert, lid van de groep voor missieanimatie

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Viering voor de 2e zondag van de missiemaand 14 oktober e zondag doorheen het jaar B

Viering voor de 2e zondag van de missiemaand 14 oktober e zondag doorheen het jaar B Viering voor de 2e zondag van de missiemaand 28 e zondag doorheen het jaar B De eerste lezing in deze viering werd genomen uit de Willibrordvertaling 1995. De andere lezingen werden genomen uit de Bijbel

Nadere informatie

Viering voor de 1e zondag van de missiemaand 7 oktober e zondag doorheen het jaar B

Viering voor de 1e zondag van de missiemaand 7 oktober e zondag doorheen het jaar B Viering voor de 1e zondag van de missiemaand 27 e zondag doorheen het jaar B Alle Bijbelteksten werden genomen uit de Bijbel in Gewone Taal. Deze viering is een uitgave van Missio vzw: Vorstlaan 199, 1160

Nadere informatie