Kunst op Niveau Griekse Kunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kunst op Niveau Griekse Kunst"

Transcriptie

1 Antwoorden door een scholier 3034 woorden 28 januari keer beoordeeld Vak Kunstgeschiedenis Kunst op Niveau Griekse Kunst Wat is architraafbouw? Er is sprake van architraafbouw als dragende, horizontale elementen (muren, balken of zuilen) gedragen worden. Wat was het grote nadeel van de architraafbouw? Je kunt maar één beperkte ruimte overkappen, anders buigt de architraaf door of de staande, dragende elementen verhinderen de doorgang. Teken een Dorische, Ionische en Korintische zuil. zie boek afb. 5 blz. 9 Teken een timpaan, fries, triglief, architraaf en kapiteel. zie boek afb. 5 blz. 9 In dienst waarvan stond de Griekse beeldhouwkunst? Noem drie voorbeelden. In dienst van de religie en tempeldienst, bijvoorbeeld: de kourosbeelden die als tempelversiering dienst deden, de beelden van sportfiguren dienden als dankbewijs aan de goden voor de geleverde prestatie, de afbeeldingen van goden en halfgoden dienden als eerbewijs van de Griekse goden. Bekijk de afbeeldingen 10, 11 en 13. Geef bij elk beeld aan: * de naam van de periode wanneer ze gemaakt zijn * de jaartallen die bij de periode horen * de kenmerken van de beelden uit die periode Afbeelding 10: * archaïsche periode * v. Chr. * gestileerde mannen- (kouros) en vrouwenfiguren (kore) zijn frontaal weergegeven, stramme houding, starende ogen en bevroren glimlach. Afbeelding 11: * klassieke periode * v. Chr. * anatomie (perfecte vormen en ideale verhoudingen), soepelere houding (contrapost) voorbeeld: gestrekt been waar het lichaam op rust en een licht gebogen been dat losjes neergezet wordt. Afbeelding 13: * hellenistische periode * v. Chr. * De mensfiguren zijn realistischer en verfijnder uitgebeeld. De houding is ingewikkeld, beweeglijk en dramatisch. Pagina 1 van 8

2 De gezichten en gebaren drukken emotie en strijd uit. Anatomie: spieren en botten zijn zeer gedetailleerd weergegeven. Wat is contrapost? Een gestrekt been waar het lichaam op rust en een licht gebogen been dat losjes neergezet wordt. (zie afb. 11) Noem drie onderwerpen die geliefd waren in de klassieke Griekse beeldhouwkunst. Sportfiguren, goden of halfgoden, gewone mannen en vrouwen. Wat is kenmerkend voor de vormgeving van het beeld op afb. 10? Frontaal weergegeven, stramme houding, starende ogen, gestileerde vormen. Van de oude Griekse schilderkunst is weinig overgebleven. Op welke voorwerpen werden toch schilderingen aangetroffen? Vazen, potten en schalen. Hoe wordt de vaas op afb. 7 genoemd? Waar werd hij voor gebruikt? Amfora, om olie in te bewaren en voor de sier. Romeinse Kunst Noem drie verschillen tussen een Griekse en een Romeinse tempel. Griekse tempel: geen podium (wel brede trappen), zuilen meteen op de grond, vrijstaande zuilen, architraafbouw, geen voorportaal. Romeinse tempel: hoog podium, zuilen op voetstuk, halfzuilen, behalve architraafbouw ook gewelfbouw, soms voorportaal. Noem vijf voorbeelden van de oude Romeinse burgerlijke bouwkunst. Aquaduct, triomfboog, (amfi)theater, tempel, waterleidingen, toiletten, villa s, thermen, basilica, erezuilen. De Grieken hebben andere opvattingen over architectuur dan de Romeinen. Wat is het verschil tussen hun opvattingen? De Grieken legden meer de nadruk op de schoonheid van hun architectuur, terwijl de Romeinen uitgingen van de functie van de gebouwen die zij ontwierpen. Op afb. 3 en 4 zijn drie verschillende soorten gewelven afgebeeld. Noem er twee. Tongewelf en koepelgewelf. De Romeinen pasten ook nog een derde type gewelf toe: het kruisgewelf (afb. 3, onderste tekening). Leg uit dat het kruisgewelf uit het gewelf dat erboven is afgebeeld, ontstaan is. Het kruisgewelf bestaat eigenlijk uit twee tongewelven die elkaar snijden. Hoe kwamen de Romeinen aan zoveel goden? De goden die de door hen overwonnen volken dienden of aanbaden, lijfden ze bij hun eigen goden in. Zo nam het aantal goden steeds meer toe. De tekening hiernaast stelt een plattegrond van een tempel voor. Is het een Griekse of Romeinse tempel? Waaraan zie je dat? Romeinse tempel, aan het rechthoekige voorportaal en de ronde vorm van het gedeelte daarachter. De absides zijn de halfronde en rechthoekige nissen in de cirkelvormige ruimte. Wat was de betekenis van de opening boven in de koepel van het Pantheon? Het symboliseerde het directe contact met de hemel: je keek door de grote opening zo naar de hemel boven je. Noem twee kenmerken van de Romeinse schilderkunst. Pagina 2 van 8

3 Levensechte portretten en stillevens in huizen, vloermozaïeken. Noem drie verschillende terreinen waarop de Romeinse schilderkunst is toegepast. Op sarcofagen, muurschilderingen in huizen, vloermozaïeken Hoe noem je het monument op afb. 14? Wat kun je over het reliëf op dit monument vertellen? Welke functie had de Romeinse beeldhouwkunst? Overwinningszuil. De heldendaden van de veldheer voor wie de zuil gemaakt was, zijn in de vorm van een stripverhaal afgebeeld. Het stripverhaal slingert als het ware om de zuil heen. De beeldhouwkunst diende vooral tot eer en ter herinnering aan belangrijke hoogwaardigheidsbekleders: o.a. veldheren en keizers. Vroegchristelijke Kunst Waar is de grondvorm van de vroegchristelijke basiliek van afgeleid (zie afb. 4)? Van de Romeinse basilica Waar staat de zetel van de bisschop? Waarom is dat een logische plaats? En in welk opzicht is dat een symbolische plaats? Op een centrale plaats: in de abside. Omdat de centrale plaats die de keizer of rechter (die de rechterlijke macht vertegenwoordigden) in de basilica innam, nu wordt ingenomen door de bisschop die de goddelijke macht vertegenwoordigt. De centrale positie van de bisschop symboliseert de centrale plaats van Gods Woord en het goddelijk gezag van de bisschop. Noem drie kenmerken van de vroegchristelijke basiliek. Welke twee verschillende soorten plattegronden zijn in de vroegchristelijke basiliek toegepast? Rechthoekige ruimte, abside (met altaar en crypt) als afsluiting, breed middenschip, twee smalle zijbeuken, zadeldak op middenbeuk, lessenaarsdak op zijbeuken, beuken gescheiden door zuilen met bogen, boven arcaden zijn rondboogvensters aangebracht. Centraalbouw en basilica. Noem drie kenmerken van de vroegchristelijke beeldhouwkunst (zie afb. 8)? Sobere vormgeving, gestileerd, onpersoonlijk, niet-realistisch, bijbelse/ religieuze/ symbolische voorstellingen. Leg uit waarom de vroegchristelijke beeldhouwkunst symbolisch is. De vroegchristelijke beeldhouwer verwees door middel van de bijbelse voorstellingen naar de geestelijke betekenis van deze verhalen. Realistische uitbeelding was niet zijn doel, omdat dan het gevaar van afgoderij ontstond. Byzantijnse Kunst Leg uit hoe de Byzantijnse cultuur vanuit de vroegchristelijke cultuur ontstaan is. Na de val van het West-Romeinse Rijk (476) werd het centrum van de kunst verplaatst naar Byzantium, de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. Noem drie verschillende plattegrondvormen van de Byzantijnse kerken. Grieks kruis, vierkant, regelmatige vierhoek, cirkelvorm. Wat is een icoon? Een houten paneeltje met de afbeelding van een heilig of goddelijk persoon. Noem drie verschillende plattegrondvormen van de Byzantijnse centraalbouw. Grieks kruis, vierkant en cirkel. Vergelijk de afb. 1, 2 en 3 met elkaar. Neem de plattegrond op af. 2 in hoofdlijnen over en geef met een pijltje aan waar de fotograaf van afb. 1 vermoedelijk heeft gestaan. Vermoedelijk rechts van de plattegrond op afb. 2, helemaal onderaan. Pagina 3 van 8

4 Bekijk afb. 3. Leg uit hoe de druk van de enorme koepel opgevangen wordt. De druk van de koepel wordt in eerste instantie opgevangen door de muren waar de koepel op rust. Op hun beurt geven ze de druk weer door aan de lager liggende koepel om de grote centrale koepel heen. Noem vier terreinen waarop de Byzantijnse schilderkunst is toegepast. Fresco s, mozaïeken, icoon, miniaturen. Wat is de functie van de Byzantijnse beeldhouwkunst? Versierende, decoratieve functie. Karolingische Kunst Verklaar de naam Karolingisch. Noem de juiste jaartallen die bij de Karolingische kunst behoren. Karolingisch is afgeleid van Karel (de Grote), die de eerste door de paus gekroonde keizer was en zich als opvolger van de Romeinse christenkeizers beschouwde Hoe is de Karolingische kunst ontstaan? Karel de Grote stimuleerde de culturele ontwikkelingen in zijn rijk door scholen, kerken en kloosters te stichten en kunstenaars, schrijvers en dichters opdrachten te verstrekken. Licht het verschil tussen de Karolingische en Romaanse kunst toe aan de hand van de begrippen hofkunst en kloosterkunst. Doordat de Karolingische kunst gestimuleerd werd door het hof en de opdrachten vanuit het hof verstrekt werden, is hier duidelijk sprake van een hofkunst. Het grote verschil met de Romaanse kunst is, dat deze kunst juist in en vanuit de kloosters tot stand kwam. Welke twee soorten plattegronden komen vooral in de Karolingische bouwkunst voor? Basiliek en centraalbouw. Deze afbeelding is een doorsnede van een Karolingische kapel. Noem twee verschillen met de vroegchristelijke basiliek. Het koepelvormige dak in plaats van lessenaarsdak, meer geledingen en ramen in de muren van de Karolingische kapel dan in de muren van vroegchristelijke basiliek. Op welke drie verschillende terreinen is de Karolingische beeldhouwkunst toegepast? Als decoratie van de kerken, op boekbanden, op gebruiksvoorwerpen. Wat is kenmerkend voor de vormgeving van de Karolingische schilderkunst (zie afb. 2)? Levensechte, expressieve mensfiguren, zware contourlijnen, weergave van plooien en ruimte tamelijk plat. Wat is een manuscript? Een handgeschreven tekst. Wat is opvallend aan de vormgeving van de mensfiguur in de Karolingische kunst? Ze maken een levensechte indruk. Romaanse Kunst In welke periode was er sprake van Romaanse kunst? Welke plattegrondvorm werd vooral in Noord-Europa toegepast voor de Romaanse basiliek? Latijns kruis. Waar is de Romaanse basiliek van afgeleid? Afgeleid van de Romeinse basilica. Schrijf minstens vijf kenmerken op van de Romaanse basiliek (afb. 3). Een Latijns kruis als grondplan, verhoogde middenbeuk met lagere zijbeuken, dwarsschip, afsluitende Pagina 4 van 8

5 absides met straalkapellen, op de viering een hoofdaltaar en kruisingsgewelven, tongewelf. Wat stelt het middelste gedeelte (de mensfiguur met dieren van afb. 9) voor? Christus en de vier evangelisten. Waarom zijn de muren van Romaanse kerken zo dik en hebben ze zo weinig ramen? Om het enorme gewicht van het gemetselde tongewelf te kunnen dragen. Verklaar waarom men zo n gigantische hoeveelheid (straal)kapellen aan de Romaanse kerken toevoegde. Om een plaats te bieden aan de steeds grotere hoeveelheid pelgrims en gelovigen die de grote hoeveelheid relikwieën en altaren als gevolg van de toegenomen heiligenverering wilde aanbidden. Noem twee kenmerken van de vormgeving van de Romaanse schilderkunst. Zware contouren en platte kleurvlakken zonder veel plasticiteit. Wat zijn attributen in de Romaanse schilderkunst? Noem een voorbeeld. Attributen zijn kenmerkende symbolen waarmee bepaalde personen worden afgebeeld. Wie stellen de figuren op afb. 8 voor? Christus en een aantal heiligen (apostelen). Hoe heten de afbeeldingen in het handschrift op afb. 7? Miniaturen. Gotiek Noem de juiste jaartallen van de gotiek Wat zijn de vier belangrijkste kenmerken van de gotische bouwstijl? De combinatie van kruisribgewelven, spitsbogen, luchtbogen en steunberen. Verklaar aan de hand van afb. 3 hoe het komt dat de muren van een gotische kathedraal geen dragende functie hebben en daarom heel open kunnen zijn. Het gewicht van het dak wordt opgevangen door de kruisribgewelven en spitsbogen, die de druk via luchtbogen afvoeren naar de steunberen. Licht het principe van de gotische kathedralen toe aan de hand van het begrip skeletbouw. Het skelet van een gotische kathedraal bestaat uit de combinatie van kruisribgewelven, spitsbogen, luchtbogen en steunberen. Dit skelet draagt het hele gebouw. De muren worden er als een soort beschermend vlies tegenaan gebouwd. Wat zijn de twee grote voordelen van skeletbouw? Je kunt hiermee grote ruimtes overkappen en de muren heel licht en transparant houden. Uit welke drie onderdelen bestaan de binnenwanden van het middenschip van een gotische kathedraal? Arcade, triforium en lichtbeuk. Teken een vereenvoudigde plattegrond van een gotische kathedraal met een middenschip, twee zijbeuken, en driebeukige transept, een koor met kooromgang en straalkapellen om het koor heen. Zie afb. 5, minus de twee extra zijbeuken om het koor heen. De onderwerpkeuze in de hooggotische schilderkunst is anders dan tijdens het begin van de gotiek. Geef twee verschillen aan. Tijdens de hooggotiek worden ook profane onderwerpen gekozen, de natuur speelt een nadrukkelijker rol in de hooggotische schilderkunst, er is meer aandacht voor het portretten van eigentijdse modellen. Noem twee manieren waarop de gebroeders Van Limburg diepte in hun getijdenboek suggereerden (afb. 9). Pagina 5 van 8

6 Door middel van perspectief, grote vormen vooraan en kleine vormen achterin het schilderij, door vergrijzing van kleur naar achteren toe, door vervaging van de vormen en texturen. De perspectief van afb. 8 klopt niet. Noem twee onderdelen van het schilderij waaruit dat blijkt. De lijnen van de schouw rechts in het tafereel komen niet in het verdwijnpunt van het plafond uit, de lijnen van de raampjes en de consoles waar het plafond op rust komen niet in het verdwijnpunt van het plafond uit, het tafeltje klapt omhoog, de lijnen van de bank waar Maria op zit komen niet in het verdwijnpunt van het plafond uit. Leg uit wat het betekent dat het kleurgebruik in afb. 8 symbolisch is. De blauwe kleur van het gewaad van de engel symboliseert de hemelse afkomst van deze troongeest, de witte doek die vlak onder het plafond hangt, symboliseert de onschuld en maagdelijkheid van Maria, de rode kleur van Maria s gewaad wijst op lijden en liefde. De schilderkunst stond tot aan 1300 in dienst van de kerk. Op welke wijze heeft de wereldse portretschilderkunst (vanaf ± 1350) zich uit deze religieuze kunst ontwikkeld? Aanvankelijk werden alleen heilige, bijbelse personen en hun portretten afgebeeld. Langzamerhand werden ook de opdrachtgevers in de heilige taferelen opgenomen. Daarna kregen de opdrachtgevers een steeds belangrijkere plaats in de schilderijen en werden de verwijzingen naar religieuze personen steeds onbeduidender, totdat de profane portretten de religieuze personen geheel verdrongen. Noem een voordeel van de olieverf ten opzichte van eitempera, de verf die men tot dan toe gebruikte. De verf blijft lang nat en daardoor kun je nog heel lang correcties aanbrengen en de verf van kleur veranderen door nat in nat te schilderen. Noem drie verschillende schildertechnieken die tijdens de gotiek werden toegepast. Eitempera, olieverf en glasschilderkunst. Hoe noem je de beelden aan weerszijden van de portaaldeuren op afb. 13? Colonnetfiguren. Neem de omtrek van de plattegrond op afb. 5 in grote lijnen over. Geef met een pijltje in de plattegrond aan waar de beelden op afb. 13 staan. Helemaal onderaan de plattegrond in het midden. Waardoor ontstaat plasticiteit in de kleding op afb. 15? Hoe heeft de maker dat technisch weten te realiseren? Door de diepe plooien donker af te beelden en de naar voren komende gedeeltes licht te maken. Door gebruik te maken van hachures: een soort splitje met verschillende kleuren, een kleurverloop, waardoor kleuren in elkaar overlopen. Wie is de persoon met het zwaard in de mond op afb. 16? Christus Noem twee kenmerken van de vormgeving van deze persoon waaraan je dat kunt zien. Aan de nimbus (ronde vorm om zijn hoofd heen) en aan het rode kruis in de nimbus. Renaissance Noem de juiste jaartallen van de Renaissance Wat hield de Renaissance in. Pagina 6 van 8

7 Welke veranderingen vonden omstreeks 1400 op godsdienstig, cultureel en maatschappelijk gebied plaats? Beschrijf voor elk van de genoemde gebieden de veranderingen die plaatsvonden. Gods gebied: het christelijk geloof en de kerk verloren terrein. Wetenschap, mondigheid en humaniteit namen een steeds grotere plaats in. Cultureel gebied: herontdekking en bestudering van de klassieken. Maatschappelijk gebied: burgers worden rijker en invloedrijker door handel. De adel en de geestelijkheid verloren terrein. Verklaar de naam Renaissance. Wat betekent de naam en waarin was men geïnteresseerd? Renaissance = wedergeboorte. Het houdt een opleving of hernieuwde belangstelling voor de klassieken en opbloei van de diverse wetenschappen in. Waarom is het gemakkelijk te verklaren dat de bakermat van de Renaissance in Italië lag? Doordat daar talrijke kunstschatten van de klassieken aanwezig waren, in verband met het feit dat daar het centrum van de (West-) Romeinse Rijk lag en door de goede contacten met Byzantium. Noem twee uitgangspunten die aan de perfecte maten en verhoudingen van de klassieke tempels ten grondslag lagen en door de Renaissancearchitecten weer ontdekt werden. Modulus en gulden snede Vergelijk afb. 5 met afb. 6. Welk gebouw hoort bij de vroegrenaissance en welk bij de hoogrenaissance? Licht je antwoord toe met argumenten. Afb. 5: vroegrenaissance, want het zijn gesloten muuroppervlakken, horizontale geledingen, verfijning van de materialen en vormen naar boven toe. Welke twee soorten onderwerpen zijn in de Renaissanceschilderkunst vooral geliefd? Mythologische voorstellingen, bijbelse onderwerpen en portretten van profane mensen. Veel renaissanceschilderijen willen de mensen iets leren. Dat was voor de renaissance ook het geval. Wat is echter het grote verschil tussen de boodschap van de renaissanceschilderijen en die van de schilderijen voor de renaissance? Renaissance schilders brengen niet alleen geloofswaardigheden en deugden tot uitdrukking, maar willen ook laten zien dat ze op de hoogte zijn van klassieke mythologie en hun vak perfect beheersen. Verklaar aan de hand van afb. 9 wat atmosferisch perspectief is. De kleuren helemaal in de verte en in de lucht zijn blauwer en grijzer aan de kleuren van de figuren op de voorgrond. Leg aan de hand van afb. 11 uit wat een allegorie is. Een aantal samenhangende symbolen die met elkaar een verhaal weergeven. Noem twee kenmerken van de vormgeving van de renaissanceschilderkunst. Perspectief, kleur symboliek, harmonie, symmetrie, atmosferisch perspectief. Noem een verschil tussen de vroegrenaissance- en de hoogrenaissanceschilderkunst. Vroegrenaissance: stijvere figuren, onnatuurlijke houdingen en situaties, weinig/ geen emoties en persoonlijke expressie. Hoogrenaissance: emotie uiten, persoonlijkheidskenmerken, plastische uitbeeldingswijze, beweeglijker, dynamischer. Welke conclusie kun je trekken uit het feit dat de schilders tijdens de Renaissance voor het eerst hun werk signeerden? Dat ze zich meer bewust waren van hun individualiteit en status als kunstenaar. Pagina 7 van 8

8 Waarom hadden de renaissancebeeldhouwers een voorkeur voor naakte of schaars geklede mensfiguren? Zo konden ze hun kennis van anatomie tonen. Vergelijk afb. 13 met afb. 14. Welk beeldhouwwerk hoort bij de vroegrenaissance en welk bij de hoogrenaissance? Licht je antwoord toe met argumenten. Afb. 13: vroegrenaissance frontaal weergegeven, stijf figuur, glas, emotieloos. Afb. 14: 3-d, plastisch (veel plooien), aandacht voor anatomie, dynamische houding. Door welke periode in de Griekse kunst is de beeldhouwer van afb. 14 geïnspireerd? Hellenisme Welke schilder/ beeldhouwer is erg beroemd geworden tijdens de Renaissance? Michelangelo, da Vincie Welke twee materialen worden in de renaissancebeeldhouwkunst vooral toegepast? Marmer en brons. Pagina 8 van 8

Samenvatting Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis Romeinen t/m Romaanse Periode

Samenvatting Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis Romeinen t/m Romaanse Periode Samenvatting Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis Romeinen t/m Romaanse Periode Samenvatting door een scholier 1262 woorden 27 oktober 2012 5,2 7 keer beoordeeld Vak Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis

Nadere informatie

5.3. Samenvatting door een scholier 947 woorden 4 april keer beoordeeld. Kunstgeschiedenis. Vroeg christelijke kunst. Voor de middeleeuwen

5.3. Samenvatting door een scholier 947 woorden 4 april keer beoordeeld. Kunstgeschiedenis. Vroeg christelijke kunst. Voor de middeleeuwen Samenvatting door een scholier 947 woorden 4 april 2016 5.3 12 keer beoordeeld Vak Kunstgeschiedenis Vroeg christelijke kunst. Voor de middeleeuwen Na de dood van Jezus, verspreidde de christelijke kunst

Nadere informatie

V4 cp3 Romaans Gotiek

V4 cp3 Romaans Gotiek ART HISTORY De middeleeuwen 500-1400 V4 cp3 Romaans 1000-1200 Gotiek 1200-1400 Tijdlijn Vroege middeleeuwen Gotiek RomaRoans Romaans Christendom als bindende factor Doordat het centrale gezag in Europa

Nadere informatie

Hoofdstuk 14: De romaanse en gotische kunst

Hoofdstuk 14: De romaanse en gotische kunst Hoofdstuk 14: De romaanse en gotische kunst Inleiding Inleidende oefening: bespreek met je buur de chronologische volgorde van deze zes gebouwen en noteer de corresponderende letters in die volgorde A

Nadere informatie

Samenvatting CKV Kunsthistorisch overzicht 1 - Klassieke oudheid tot de 19e eeuw

Samenvatting CKV Kunsthistorisch overzicht 1 - Klassieke oudheid tot de 19e eeuw Samenvatting CKV Kunsthistorisch overzicht 1 - Klassieke oudheid tot de 19e eeuw Samenvatting door S. 721 woorden 4 juni 2004 4 24 keer beoordeeld Vak CKV Beknopte samenvatting van het schoolboek Kunsthistorisch

Nadere informatie

Les 2. Periode 2 Kunstgeschiedenis

Les 2. Periode 2 Kunstgeschiedenis Les 2 Periode 2 Kunstgeschiedenis 1 Opdracht Deze Les 2 Wat? 1. Ontwerp je eigen Monogram. Een ontwerp voor je eigen geloof. Zoek uit wat een Monogram is en maak je eigen monogram/symbool. Maak daar een

Nadere informatie

De klassieke oudheid

De klassieke oudheid De klassieke oudheid De klassieke oudheid is een benaming voor De Griekse en Romeinse beschaving. Grieken: 1000 - ca.200 v Chr. De Grieken waren idealisten en filosofen. Rond 550 vc werd rond Athene de

Nadere informatie

De Griekse Bouwkunst

De Griekse Bouwkunst De Oude Grieken De Oude Grieken Het land Griekenland ligt in het zuidoosten van Europa. Het bestaat uit een groot stuk vastland en een heleboel kleine eilandjes. Griekenland bestond uit allerlei staatjes.

Nadere informatie

Samenvatting CKV 19e eeuw: neoclassicisme

Samenvatting CKV 19e eeuw: neoclassicisme Samenvatting CKV 19e eeuw: neoclassicisme Samenvatting door H. 972 woorden 26 juni 2016 1 1 keer beoordeeld Vak CKV Er zijn in de 19e eeuw 5 stromingen ontwikkeld NEO- classicisme De Romantiek Realisme

Nadere informatie

WERKBOEK REFLECTIE Klassieke Oudheid Griekse kunst Powerpoint: KG01_1_GRIEKS_BOEK.ppt REFLECTIE_WB_KG01_1_GRIEKS_BOEK_ppt.doc; v1: 0207; v2: 0407; v3:

WERKBOEK REFLECTIE Klassieke Oudheid Griekse kunst Powerpoint: KG01_1_GRIEKS_BOEK.ppt REFLECTIE_WB_KG01_1_GRIEKS_BOEK_ppt.doc; v1: 0207; v2: 0407; v3: WERKBOEK REFLECTIE Klassieke Oudheid Griekse kunst Powerpoint: KG01_1_GRIEKS_BOEK.ppt REFLECTIE_WB_KG01_1_GRIEKS_BOEK_ppt.doc; v1: 0207; v2: 0407; v3: Naam Klas Inleveren DOEN Lees in je (stencil)boek

Nadere informatie

4. In de les krijg je een oefentoets die je op weg helpt met het leren en toepassen van de begrippen.

4. In de les krijg je een oefentoets die je op weg helpt met het leren en toepassen van de begrippen. BEGRIPPENLIJST KLAS 3, PERIODE 2: Hoe moet je leren??? 1. De begrippen uit de tekst moet je weten en in eigen bewoordingen kunnen omschrijven en toepassen. De begrippen zijn in periode twee gekoppeld aan

Nadere informatie

BASISREADER KG: BEELDEND

BASISREADER KG: BEELDEND BASISREADER KG: BEELDEND Ontwikkelingen in de beeldende kunst in de Middeleeuwen. HOOFDSTUK: BEELDENDE KUNST - in de Middeleeuwen 2011 -M.T. van de Kamp - van www.kunstcontext.com 1 Hoofdstuk: Beeldende

Nadere informatie

ANTWOORDEN Oefenvragen STIJLHERKENNING tot 1800 14_oefvr_antw_Stijlhherk_tot1800

ANTWOORDEN Oefenvragen STIJLHERKENNING tot 1800 14_oefvr_antw_Stijlhherk_tot1800 ANTWOORDEN Oefenvragen STIJLHERKENNING tot 1800 14_oefvr_antw_Stijlhherk_tot1800 1 score 1p 1 Afb.1 1p Stijl: Romaans Soort product: BEST: bladzijde uit een bijbel met miniatuur. GOED: miniatuur [Christus

Nadere informatie

1 ste OPDRACHT - Maquette

1 ste OPDRACHT - Maquette Naam... Klas... 1 ste OPDRACHT - Maquette 1a Zet de maquette van de Domkerk voorzichtig in elkaar, zoals hij te zien is op de plattegrond hieronder. 1b Zet de nummers op de juiste plaats in de tekening

Nadere informatie

Nu'ge bouwwerken Realis5sche beeldhouwkunst Schilderkunst met perspec5ef Veel mozaïek Vereren van de keizer Afname geloof in goden Toename geloof in

Nu'ge bouwwerken Realis5sche beeldhouwkunst Schilderkunst met perspec5ef Veel mozaïek Vereren van de keizer Afname geloof in goden Toename geloof in 750 0 500 Nu'ge bouwwerken Realis5sche beeldhouwkunst Schilderkunst met perspec5ef Veel mozaïek Vereren van de keizer Afname geloof in goden Toename geloof in God 4 de 10 de eeuw 10 de 13 de eeuw 13 de

Nadere informatie

WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307

WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307 WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307 Naam Klas Inleveren DOEN Lees in je (stencil)boek Reflectie de teksten

Nadere informatie

ART HISTORY Klassieke Oudheid. H 4 - profiel Grieken 500 v. Chr - 100

ART HISTORY Klassieke Oudheid. H 4 - profiel Grieken 500 v. Chr - 100 ART HISTORY Klassieke Oudheid H 4 - profiel Grieken 500 v. Chr - 100 De Griekse stadstaten Kreta is de bakermat van de Griekse beschaving. Door de ligging en handel met andere oudere culturen was hier

Nadere informatie

3.1Griekse beeldhouwkunst

3.1Griekse beeldhouwkunst Samenvatting door een scholier 1497 woorden 13 december 2004 7 34 keer beoordeeld Vak Methode KCV Forum 3 Griekse kunst 3.1Griekse beeldhouwkunst de Griekse beeldhouwkunst bestaat uit drie perioden: de

Nadere informatie

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal:

Bouwstijlen van kerken in Nederland. De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Bouwstijlen Bouwstijlen van kerken in Nederland De volgende bouwstijlen worden kort toegelicht met tekst en beeldmateriaal: Oudste stenen gebouw Romaans Gotiek Neogotiek Renaissance Neorenaissance Classicisme

Nadere informatie

Romeinen. Bouwkunst. Beeldhouwkunst. Schilderkunst

Romeinen. Bouwkunst. Beeldhouwkunst. Schilderkunst Romeinen Romeinen Bouwkunst Beeldhouwkunst Schilderkunst Tijdlijn 750 0 500 Het Romeinse rijk De Romeinen hadden hun opkomst, bloei en ondergang tussen de jaren 750 v. Chr. en 500 n. Chr. Het Romeinse

Nadere informatie

MIDDELEEUWSE KUNST I. DE ROMAANSE BOUWKUNST (1000-1150) A. Architecturale kenmerken

MIDDELEEUWSE KUNST I. DE ROMAANSE BOUWKUNST (1000-1150) A. Architecturale kenmerken MIDDELEEUWSE KUNST I. DE ROMAANSE BOUWKUNST (1000-1150) A. Architecturale kenmerken 1. Grondplan - centraalbouw: bouwelementen rond een verticale symmetrieas geschikt. * Cirkelvormig * Vierkant * polygonaal

Nadere informatie

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde

De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde De gebouwen en stijlen in chronologische volgorde STIJL GEBOUW LOCATIE Romaans Oude Kerk (toren) Naaldwijk Gotisch Oude Kerk (kerkgebouw) Naaldwijk Renaissance Oude Raadhuis Naaldwijk Classicisme Nederhof

Nadere informatie

Week 1. Voorbeelde van Profane gebouwen uit de tijd van de grieken zijn de Stoa, Prytaneion en bijvoorbeeld theaters.

Week 1. Voorbeelde van Profane gebouwen uit de tijd van de grieken zijn de Stoa, Prytaneion en bijvoorbeeld theaters. Week 1 De eerste Griekse tempels werden uit houten elementen opgebouwd. Omdat hout niet duurzaam genoeg was en de tempels relatief snel in verval raakte werd er al snel gezocht naar een nieuw en duurzaam

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 693 woorden 18 maart keer beoordeeld

Samenvatting door een scholier 693 woorden 18 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 693 woorden 18 maart 2003 6 78 keer beoordeeld Vak CKV Stijl : Griekse kunst Tijd : ± 500 voor Christus Bijzonderheden : Dorische en Ionische bouwstijl Kenmerken : * zuilen

Nadere informatie

De Oude Grieken GEOMETRISCHE ARCHAÏSCHE KLASSIEKE HELLENISTISCHE ORIENTALISEERDE - ZWARTFIGURIG - ROODFIGUURIG

De Oude Grieken GEOMETRISCHE ARCHAÏSCHE KLASSIEKE HELLENISTISCHE ORIENTALISEERDE - ZWARTFIGURIG - ROODFIGUURIG De Oude Grieken GEOMETRISCHE ARCHAÏSCHE KLASSIEKE HELLENISTISCHE 1050 720 480 323 140 0 1100 700 600 530 GEOMETRISCHE ORIENTALISEERDE - ZWARTFIGURIG - ROODFIGUURIG De Oude Grieken Het land Griekenland

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Oude Grieken. Politiek 4,4. Werkstuk door een scholier 2360 woorden 26 oktober keer beoordeeld.

Werkstuk Geschiedenis Oude Grieken. Politiek 4,4. Werkstuk door een scholier 2360 woorden 26 oktober keer beoordeeld. Werkstuk Geschiedenis Oude Grieken Werkstuk door een scholier 2360 woorden 26 oktober 2017 4,4 17 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Politiek De eerste bestuursvorm in Athene was de monarchie. Dat betekent

Nadere informatie

Samenvatting KCV Griekse kunst Forum

Samenvatting KCV Griekse kunst Forum Samenvatting KCV Griekse kunst Forum Samenvatting door een scholier 770 woorden 20 juli 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode KCV Forum - K L A S S I E K E C U L T U U R - Griekse kunst Beeldhouwkunst De

Nadere informatie

Beeldende Begrippen 11 JUNI 2015 KHP VERSLAG, PERIODE TEXTIEL. DAVID WEEL l 10E

Beeldende Begrippen 11 JUNI 2015 KHP VERSLAG, PERIODE TEXTIEL. DAVID WEEL l 10E Beeldende Begrippen KHP VERSLAG, PERIODE TEXTIEL DAVID WEEL l 10E 11 JUNI 2015 1 VOORSTELLING Bij een voorstelling gaat het om wat ik zie. He kan zijn gemaakt naar de werkelijkheid of naar de fantasie.

Nadere informatie

Samenvatting Kunstgeschiedenis Gotiek - Rococo

Samenvatting Kunstgeschiedenis Gotiek - Rococo Samenvatting Kunstgeschiedenis Gotiek - Rococo Samenvatting door een scholier 2500 woorden 12 december 2009 6,7 31 keer beoordeeld Vak Kunstgeschiedenis Samenvatting kunstgeschiedenis Gotiek Rococo (boek)

Nadere informatie

Romeinen. Bouwkunst. Beeldhouwkunst. Schilderkunst

Romeinen. Bouwkunst. Beeldhouwkunst. Schilderkunst Romeinen Romeinen Bouwkunst Beeldhouwkunst Schilderkunst Tijdlijn 750 0 500 Het Romeinse rijk De Romeinen hadden hun opkomst, bloei en ondergang tussen de jaren 750 v. Chr. en 500 n. Chr. Het Romeinse

Nadere informatie

De Eerste Ingenieur. Image not found or type unknown. Image not found or type unknown

De Eerste Ingenieur. Image not found or type unknown. Image not found or type unknown De Eerste Ingenieur. Vanaf de 9e eeuw verschenen er in Europa plotseling grote kathedralen. Deze grote godshuizen of basilieken werden in eerste instantie in de romaanse bouwstijl opgetrokken en pas naderhand

Nadere informatie

Les 1. Periode 2 Kunstgeschiedenis

Les 1. Periode 2 Kunstgeschiedenis Les 1 Periode 2 Kunstgeschiedenis 1 Overzicht Periode 2 * 3 Pedegrees + opdrachten Les * Perioden/stromingen: -Romeinen Deze Les -Vroegchristelijk -Romaans -Gotiek -Vroeg-Renaissance Pedegrees uitgeprint

Nadere informatie

Keramische producten (potten, schalen en vazen) zijn vrijwel als enige overgebleven uit de schilderkunst.

Keramische producten (potten, schalen en vazen) zijn vrijwel als enige overgebleven uit de schilderkunst. Samenvatting door een scholier 1613 woorden 12 december 2003 5,7 33 keer beoordeeld Vak Kunstgeschiedenis Klassieke oudheid Tempel: 1. stylobaat: grondplaat 2. basement: voetstuk van een zuil 3. schacht:

Nadere informatie

[vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.]

[vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.] Mannaerts R., De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: een openbaring mits de juiste sleutel, Antwerpen, 2012 [vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.]

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. 2.4 De late oudheid. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. 2.4 De late oudheid. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten

Nadere informatie

Romeinse architectuur De Romeinse architectuur komt in eerste instantie voort uit die van de Grieken, die immers behoorlijk ver ontwikkeld was voor de

Romeinse architectuur De Romeinse architectuur komt in eerste instantie voort uit die van de Grieken, die immers behoorlijk ver ontwikkeld was voor de Oude Egyptische architectuur Egyptische bouwkunst had als doel om zo ordelijk en constant mogelijk te zijn. Het beste voorbeeld hiervan is de Egyptische piramide, die symmetrisch is en door praktisch de

Nadere informatie

Architectuurverslag CKV Sint Pieter

Architectuurverslag CKV Sint Pieter Architectuurverslag CKV Sint Pieter Architectuurverslag door een scholier 1988 woorden 7 juni 2004 6,3 50 keer beoordeeld Vak CKV Stap 1 : De voorbereiding Zakelijke gegevens: Ik heb de Sint-Pieter in

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten om de macht (235 284 meer dan 50 soldatenkeizers ) 3. Waardevermindering van het geld

Nadere informatie

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen

Tijd van Grieken en Romeinen. Romeinen. Romeinen. 1. Invallen door Germaanse stammen Pax Romana = Romeinse vrede, in 3 e eeuw n. Chr. onder druk door: 1. Invallen door Germaanse stammen 2. Conflicten om de macht (235 284 meer dan 50 soldatenkeizers ) 3. Waardevermindering van het geld

Nadere informatie

ART HISTORY Renaissance. V4-cp3 De Renaissance

ART HISTORY Renaissance. V4-cp3 De Renaissance ART HISTORY Renaissance V4-cp3 De Renaissance 1400-1530 Tijdlijn Invloed van steden en haar burgerij groeit steeds verder. In Italië ontstonden sterke stadsrepublieken. Het bestuur bestaat uit vooraanstaande

Nadere informatie

2 Vroege renaissance 2.1

2 Vroege renaissance 2.1 2 Vroege renaissance Giotto di Bondone, rond 1315 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de 14e eeuwse kunstenaar Giotto di Bondone, die in Italië een nieuwe kunststijl introduceerde. Voor het

Nadere informatie

Mens- en wereldbeeld - HV 12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/61301

Mens- en wereldbeeld - HV 12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/61301 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 June 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61301 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Inleiding Ontwikkelingen op maatschappelijk en cultureel gebied: De Middeleeuwen worden doorgaans in drie perioden verdeeld:

Inleiding Ontwikkelingen op maatschappelijk en cultureel gebied: De Middeleeuwen worden doorgaans in drie perioden verdeeld: Inleiding De periode tussen 500 en 1500 wordt de Middeleeuwen genoemd. Wat weet je van de middeleeuwen? Het wordt ook wel de donkere periode genoemd. Waarom? Tijdens de middeleeuwen was het geloof heel

Nadere informatie

Veel glas-in-lood ramen van rond 1215 zijn in deze kathedraal nog bewaard gebleven. Dit is vrij uniek omdat ramen meestal in de loop van de tijd door

Veel glas-in-lood ramen van rond 1215 zijn in deze kathedraal nog bewaard gebleven. Dit is vrij uniek omdat ramen meestal in de loop van de tijd door Kerken in de Berry De Berry is een oud graafschap in het centrum van Frankrijk. Recentelijk is de naam Berry bekend geworden door de grote overzichtstentoonstelling van het werk van de gebroeders Van Limburg,

Nadere informatie

Mens in actie. Zo groot ben jij!

Mens in actie. Zo groot ben jij! Handvaardigheid klas 2H/V februari 2015 Mens in actie Op de foto hiernaast is een bronzen beeld van een schaatser te zien, aangebracht aan de muur van het stadhuis van Haastrecht. Het beeld is gemaakt

Nadere informatie

Antwoorden CKV Kunst op niveau

Antwoorden CKV Kunst op niveau Antwoorden CKV Kunst op niveau Antwoorden door een scholier 8634 woorden 17 juni 2009 6,9 63 keer beoordeeld Vak CKV ANTWOORDEN OP DE VRAGEN IN HET WERKBOEK Griekse kunst 1. Er is sprake van architraafbouw

Nadere informatie

Samenvatting KCV H3 Griekse Kunst

Samenvatting KCV H3 Griekse Kunst Samenvatting KCV H3 Griekse Kunst Samenvatting door een scholier 1844 woorden 9 juni 2009 5,7 12 keer beoordeeld Vak KCV H3 Griekse Kunst 1 De Griekse beeldhouwkunst: streven naar perfectie 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

ART HISTORY. V4 Renaissance 1400-1530

ART HISTORY. V4 Renaissance 1400-1530 ART HISTORY V4 Renaissance 1400-1530 Tijdlijn Renaissance = wedergeboorte van de klassieke cultuur De klassieken zijn het grote voorbeeld. Het aardse leven is belangrijk. De mens bepaalt het eigen lot.

Nadere informatie

beeldende vakken CSE GL en TL

beeldende vakken CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 9.00-11.00 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal punten

Nadere informatie

ART HISTORY Barok en Classicisme

ART HISTORY Barok en Classicisme ART HISTORY Barok en Classicisme H4-profiel Barok 17e eeuw Classicisme 18de eeuw ART HISTORY Barok en Rococo H4-profiel 17e eeuw Barok De barok is een Europese stijlperiode die aan het begin van de 17e

Nadere informatie

OP AVONTUUR MET ARCHITECTUUR CULTUREEL ERFGOED IN OLDENZAAL

OP AVONTUUR MET ARCHITECTUUR CULTUREEL ERFGOED IN OLDENZAAL OP AVONTUUR MET ARCHITECTUUR CULTUREEL ERFGOED IN OLDENZAAL Lokatie: school en stadswandeling Doelgroep: groep 5 en 6 Duur: aantal lessen naar eigen inzicht. (2 a 3) doel: leren van feitelijke en begripmatige

Nadere informatie

Samenvatting Kunstgeschiedenis Grieken - Romaans

Samenvatting Kunstgeschiedenis Grieken - Romaans Samenvatting Kutgeschiedenis Grieken - Romaa Samenvatting door een scholier 2026 woorden 12 december 2009 6,9 10 keer beoordeeld Vak Kutgeschiedenis Samenvatting BeVa Grieken-Romaa Grieken In Griekenland

Nadere informatie

Praktische opdracht CKV Voorstelling (beeldende begrippen)

Praktische opdracht CKV Voorstelling (beeldende begrippen) Praktische opdracht CKV Voorstelling (beeldende begrippen) Praktische-opdracht door een scholier 691 woorden 1 december 2004 5,6 34 keer beoordeeld Vak CKV Voorstelling Voorstelling: een afbeelding of

Nadere informatie

Bouwkunst. A. Bespreek de kenmerken de oude GRIEKSE TEMPEL Onderdelen - het grondplan van een Griekse tempel

Bouwkunst. A. Bespreek de kenmerken de oude GRIEKSE TEMPEL Onderdelen - het grondplan van een Griekse tempel Bouwkunst A. Bespreek de kenmerken de oude GRIEKSE TEMPEL Onderdelen - het grondplan van een Griekse tempel * rechthoek * wiskundig in evenwicht * vaste verhoudingen * vrij eenvoudig * veel kleuren ( fresco

Nadere informatie

2. ROMAANS & VROEGE MIDDELEEUWEN. KLU Inleiding Kunstgeschiedenis Hanneke Lenders

2. ROMAANS & VROEGE MIDDELEEUWEN. KLU   Inleiding Kunstgeschiedenis Hanneke Lenders 2. ROMAANS & VROEGE MIDDELEEUWEN KLU www.klu.nl Inleiding Kunstgeschiedenis Hanneke Lenders 1 Diana (en Actaeon) Grieks origineel: ca. 325 v. Chr. Keizer Probus Romeins 3 e eeuw 2 INHOUD Romaans / Vroege

Nadere informatie

Samenvatting Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis Examen

Samenvatting Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis Examen Samenvatting Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis Examen Samenvatting door een scholier 691 woorden 5 april 2016 3,8 3 keer beoordeeld Vak Kunstgeschiedenis Kunstgeschiedenis Kunststijlen van oud naar nieuw

Nadere informatie

GRIEKEN EN ROMEINEN KENNISVRAGEN VWO-4

GRIEKEN EN ROMEINEN KENNISVRAGEN VWO-4 GRIEKEN EN ROMEINEN KENNISVRAGEN VWO-4 1. Leg uit wat een sofist was. score: 2. Welke rol speelden de sofisten in de Atheense democratie? 3. Waarom is het niet juist te spreken van Griekenland in de tijd

Nadere informatie

Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek :

Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek : Roncalli mavo Tekenen/Kunstgeschiedenis. Klas 3 Reader/begrippenlijst periode 4 toetsweek : Hoe moet je leren??? De begrippen zijn bij deze toets gekoppeld aan de kunststromingen van de kunstpromotie.

Nadere informatie

LIEFDE. En als je door de bogen kijkt, zie je op de achtergrond ook iets gebeuren. Wat wordt er op de achtergrond gedaan?

LIEFDE. En als je door de bogen kijkt, zie je op de achtergrond ook iets gebeuren. Wat wordt er op de achtergrond gedaan? LIEFDE Soms lijkt het wel of het hele leven om de liefde draait. Het begint al als je kind bent met de liefde voor je moeder en vader. En iedereen herinnert zich zijn eerste verliefdheid nog wel; op de

Nadere informatie

Street-art in de. Kijkwijzer Secundair Onderwijs

Street-art in de. Kijkwijzer Secundair Onderwijs Street-art in de Paterskerk Kijkwijzer Secundair Onderwijs Naam: Kom en ontdek het verhaal achter de kunstwerken! Welkom in de Paterskerk van Halle. De kerk is vandaag helemaal omgebouwd tot een oase van

Nadere informatie

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details.

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. beeldende vormgeving Naam:...Klas... thema 6: De mens Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. Zolang de mens zich bezig gehouden heeft met kunst, heeft hij

Nadere informatie

Korte geschiedenis van de parochie

Korte geschiedenis van de parochie Korte geschiedenis van de parochie Het dorp Schin op Geul is zeer oud. Onder de naam Schina komt het reeds voor in het oudste gedenkboek der abdij van de H.Remigius te Reims, dat omstreeks 847 werd opgesteld.

Nadere informatie

Naam: Klas: a. Wat denk je betekent het begrip verticalisme in de architectuur?

Naam: Klas: a. Wat denk je betekent het begrip verticalisme in de architectuur? Naam: Klas: De Dom van Keulen Je bevindt je op het plein voor de Dom van Keulen. Best indrukwekkend, toch? Niet alleen de torens van deze kathedraal horen bij de hoogste kerktorens wereldwijd. De kerk

Nadere informatie

Een nieuwe manier van bouwen

Een nieuwe manier van bouwen Steden en staten LES 3 DE MACHT VAN DE KERK In s-hertogenbosch bouwt men een kathedraal. Daar ga ik mijn stenen verkopen aan de bouwmeester. JE LEERT wat er zo bijzonder is aan een kathedraal; wat een

Nadere informatie

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN KIJKWIJZER BEELDASPECTEN SCHOOL: NAAM: Deze kijkwijzer kun je gebruiken voor elk kunstwerk of voorwerp van je keuze. Ga op zoek naar een kunstwerk wat je aanspreekt en vul aan de hand daarvan deze kijkwijzer

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Juul Lelieveld, Frederike Pals, Jacques van der Pijl Controle historische

Nadere informatie

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.!

De renaissance!! Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis.! De renaissance Waarschijnlijk heb je al eens van deze term gehoord bij het bezoeken van museums of tijdens lessen geschiedenis. Deze term betekent letterlijk de wedergeboorte, en is een kunststroming uit

Nadere informatie

Oudheid. Middeleeuwen. Samenvatting door een scholier 1259 woorden 25 april keer beoordeeld. Kunstgeschiedenis

Oudheid. Middeleeuwen. Samenvatting door een scholier 1259 woorden 25 april keer beoordeeld. Kunstgeschiedenis Samenvatting door een scholier 1259 woorden 25 april 2016 1 1 keer beoordeeld Vak Kunstgeschiedenis Oudheid Griekse oudheid (800-50 v. Chr.) Mens centraal Idealisering in beeldhouwkunst (zoeken naar ideale

Nadere informatie

De vorm en samenstelling van het monument. De omgeving van het monument. 1) Hoe heet het plein waar het monument zich bevindt? één personage.

De vorm en samenstelling van het monument. De omgeving van het monument. 1) Hoe heet het plein waar het monument zich bevindt? één personage. De vorm en samenstelling van het monument 1) Uit welke verschillende delen bestaat het monument? Kruis aan.. De omgeving van het monument 1) Hoe heet het plein waar het monument zich bevindt?... obelisk

Nadere informatie

- 1 - Afb. 1. Kathedraal St. Pierre in Beauvais. Foto: Bony 1983, p. 294.

- 1 - Afb. 1. Kathedraal St. Pierre in Beauvais. Foto: Bony 1983, p. 294. Een kleine 100 km boven Parijs ligt de plaats Beauvais met zijn bijzondere kathedraal St. Pierre. Het is één van de hoogste gotische kathedralen ter wereld, een laatste stuiptrekking uit de middeleeuwen

Nadere informatie

KG-KB 3. aantekeningen van

KG-KB 3. aantekeningen van KGKB 3 aantekeningen van Griekenland werd gevormd door een aantal staten, die onderling weinig contacten hadden. Het bestuur werd op democratische grondslag gevoerd. De kunst kenmerkte zich door eenvoud

Nadere informatie

Introductie. De val van het Romeinse Rijk 2.1

Introductie. De val van het Romeinse Rijk 2.1 2? 66 Introductie Dit hoofdstuk gaat over de vroege middeleeuwen. De middeleeuwen zijn namelijk op te delen in drie delen: de vroege, hoge en late middeleeuwen. De vroege middeleeuwen beginnen rond het

Nadere informatie

Stromingen in vogelvlucht

Stromingen in vogelvlucht Stromingen in vogelvlucht Grieken en Romeinen (Klassiek Erfgoed) 500 v. Chr. tot 400 n. Chr. Middeleeuwen (Goddelijke Orde) 500 tot 1500 Renaissance (Homo Universalis) 1500 tot 1600 Barok en Rococo (Verleiding

Nadere informatie

Begeleidende uitleg voor de leerkracht:

Begeleidende uitleg voor de leerkracht: TITEL ACTIVITEI T + beschrijving: Kennismaken met het huis van God 3 e graad In deze les gaan we dieper in op het grondplan van een kerk en bekijken de leerlingen belangrijkste plaatsen in de kerk. Deze

Nadere informatie

HET LICHT VAN DE WERELD

HET LICHT VAN DE WERELD Mannaerts R., De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: een openbaring mits de juiste sleutel, Antwerpen, 2012 Hét sleutelwoord om een gotische kerk te begrijpen, is het licht. Let wel: het gaat hier

Nadere informatie

Grote of Sint Michaëlskerk Zwolle

Grote of Sint Michaëlskerk Zwolle Grote of Sint Michaëlskerk Zwolle Reconstructie van een Epitaaf of Memoriesteen (2 e helft 15 e eeuw) Op ongeveer 2,5 meter hoogte aan de eerste pilaar links achter het koorhek bevind zich een zwaar gehavende

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Kopstukken: Constantijn de Grote I. Prof.dr. L.V. Rutgers

Kopstukken: Constantijn de Grote I. Prof.dr. L.V. Rutgers Kopstukken: Constantijn de Grote I Prof.dr. L.V. Rutgers Thema s Politieke geschiedenis Geschiedschrijving Religie Kunst Voorgeschiedenis: Problemen in de 3e eeuw 1. Erfopvolging: keizers = beroepssoldaten:

Nadere informatie

Schoolonderzoek 3-1 HAVO/VWO.

Schoolonderzoek 3-1 HAVO/VWO. Schoolonderzoek 3-1 HAVO/VWO. Vraag 1: In gotische schilder/beeldhouwkunst treffen we: Naam: A: realisme/anatomie/classicisme B: s-vorm/ietwat langgerekt/meer hoekige plooival C: kinderlijk/expressief/boertig

Nadere informatie

2 Eeuw van het Verstand

2 Eeuw van het Verstand 2 Eeuw van het Verstand Caravaggio, 1600 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de barok in Zuid-Europa en de Gouden Eeuw in Nederland. Zowel in de 16e als de 17e eeuw leefden een aantal van de

Nadere informatie

Kunstbeschouwen met Jacob

Kunstbeschouwen met Jacob Kunstbeschouwen met Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling Bovenbouw havo/vwo Stedelijk Museum Alkmaar Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kenmerken late Middeleeuwen: Kenmerken vroege Renaissance:

Nadere informatie

Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance

Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kunstbeschouwen met Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling Bovenbouw havo/vwo Stedelijk Museum Alkmaar Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kenmerken late Middeleeuwen: Hoog-gotiek Spitsbogen, Verticaal

Nadere informatie

Functies en Invalshoeken Kunst

Functies en Invalshoeken Kunst Inleiding Kunst Algemeen Functies en Invalshoeken Kunst Overal om ons heen zien we kunst: of het nou in de gangen van school is, in het museum, of in een kerk het hangt er vol mee. In heel uiteenlopende

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Renaissance & Barok

Werkstuk Geschiedenis Renaissance & Barok Werkstuk Geschiedenis Renaissance & Barok Werkstuk door een scholier 1888 woorden 1 juni 2005 5,7 119 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Onderwerp: Taak geschiedenis: De Renaissance (architectuur, sculptuur

Nadere informatie

3. Door de kruistochten werden de wegen naar het Oosten weer bekend en werd

3. Door de kruistochten werden de wegen naar het Oosten weer bekend en werd Samenvatting door M. 1059 woorden 9 december 2013 6 13 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 3.2 Waardoor de handel herleeft in de hoge middeleeuwen 1. Handelaren gingen zicht weer organiseren en gingen samenwerken

Nadere informatie

Sparrenlaan 9 (uitbreiding bestaande beschrijving)

Sparrenlaan 9 (uitbreiding bestaande beschrijving) Sparrenlaan 9 (uitbreiding bestaande beschrijving) Straat en huisnummer : Sparrenlaan 9 Postcode en plaats : 2111 AE Aerdenhout Kadastrale aanduiding : B3856 Complexonderdeel : Naam object : Antonius van

Nadere informatie

Het maken van een kerkraam bij het scheppingsverhaal geschikt voor midden- en bovenbouw door Arda-de Boer-van veen

Het maken van een kerkraam bij het scheppingsverhaal geschikt voor midden- en bovenbouw door Arda-de Boer-van veen Het maken van een kerkraam bij het scheppingsverhaal geschikt voor midden- en bovenbouw door Arda-de Boer-van veen Inleiding Ramen zijn bedoeld om licht van buiten naar binnen te laten vallen en om van

Nadere informatie

Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw

Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw beeldende vorming Naam:... Thema 1: De Moderne, de eerste helft van de twintigste eeuw. 1900-1945 inleiding De twintigste eeuw is een tijd waarin stijlen en stromingen elkaar snel opvolgen om plaats te

Nadere informatie

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) 5.2 Een nieuw mens en wereldbeeld. Europa rond 1500 (1500 1600) (1500 1600)

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) 5.2 Een nieuw mens en wereldbeeld. Europa rond 1500 (1500 1600) (1500 1600) Onderzoeksvraag: hoe veranderde de renaissance en het humanisme de uitgangspunten van wetenschappers en kunstenaars? Europa rond 1500 Kenmerkende aspecten: Het veranderende mens en wereldbeeld van de Renaissance

Nadere informatie

Overzicht architectuur Middelburg

Overzicht architectuur Middelburg Overzicht architectuur Middelburg spitsboog Visblaasmotief Driepas Gotisch raam ( 1493-'94) uit de Gasthuiskerk in de Lange Delft. Dam 33 is gebouwd rond 1525. De zijgevel is van hout. Hij steekt naar

Nadere informatie

Pompeii. de laatste dag INTRODUCTIE. Ooggetuige

Pompeii. de laatste dag INTRODUCTIE. Ooggetuige INTRODUCTIE Pompeii de laatste dag Ik huiver nog steeds bij de herinnering, maar ik zal proberen uit te leggen hoe het was. Het werd donker, niet donker zoals bij een maanloze of bewolkte nacht, nee, pikkedonker,

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Cultureel verslag KCV Meisje met de parel

Cultureel verslag KCV Meisje met de parel Cultureel verslag KCV Meisje met de parel Cultureel-verslag door een scholier 1065 woorden 13 april 2016 6,4 7 keer beoordeeld Vak KCV Voorwoord Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het schilderij al had gezien

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) / Renaissance

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) / Renaissance Tijdvakken Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) / Renaissance K.A. * Het begin van de Europese overzeese expansie * Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een

Nadere informatie

Tentoonstelling CKV De Ringeloor

Tentoonstelling CKV De Ringeloor Tentoonstelling CKV De Ringeloor Tentoonstelling door een scholier 1359 woorden 1 mei 2001 6 4 keer beoordeeld Vak CKV Inleiding Op vrijdagmiddag 17 november ben ik samen met Marcel naar galerie De Ringeloor

Nadere informatie

KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer:

KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer: KIJKWIJZER SCHILDERIJ CKV 1 opdracht Cijfer: Naam: Klas: Datum: Feiten Een kijkwijzer is bedoeld om je mee te nemen in de waarneming en het kijken te intensiveren: kortom je gaat steeds meer dingen zien,

Nadere informatie

Rijksmonument. St. Antoniusstraat 5-7-9. Korte omschrijving. Redengevende omschrijving Complex

Rijksmonument. St. Antoniusstraat 5-7-9. Korte omschrijving. Redengevende omschrijving Complex St. Antoniusstraat 5-7-9 (Foto: Maarten van Loosbroek ) Korte omschrijving De STEENTJESKERK is gebouwd als KERK van de H. Antonius van Padua met PASTORIE EN KOSTERSWONING. Het ontwerp was ontleend aan

Nadere informatie

Pantheon. Door Thom Zagwijn (8365) V4B 2017/2018. Pantheon PO Thom Zagwijn V4B Pagina 1

Pantheon. Door Thom Zagwijn (8365) V4B 2017/2018. Pantheon PO Thom Zagwijn V4B Pagina 1 Pantheon Door Thom Zagwijn (8365) V4B 2017/2018 Pantheon PO Thom Zagwijn V4B Pagina 1 Voorwoord In dit werkstuk vertel ik over het Pantheon, een monument uit de Romeinse oudheid. Naast een stukje geschiedenis

Nadere informatie