Koffiesalon & Lunchroom Coffee & Joy Verwulft GJ Haarlem Code: HB 2146

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koffiesalon & Lunchroom Coffee & Joy Verwulft 11 2011GJ Haarlem Code: HB 2146"

Transcriptie

1 Koffiesalon & Lunchroom Coffee & Joy Verwulft GJ Haarlem Code: HB 2146 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Internet: Graafsebaan NL Rosmalen Kantoor Amsterdam Horecawerf TT Melissaweg 43 Amsterdam Horecamakelaar: Hans Berg

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. ALGEMENE BEDRIJFSINFORMATIE 2.1 Naam bedrijf 2.2 Adres 2.3 Internetsite 2.4 Aard activiteiten 2.5 Situering 2.6 Oppervlakte 2.7 Zitplaatsen 2.8 Woning 2.9 Installaties 2.10 Juridisch / Overheid 3. HET BEDRIJFSCONCEPT 3.1 Algemeen 3.2 Openingstijden 3.3 Assortiment en arrangement 3.4 Alternatieve aanwendingsmogelijkheden 4. FINANCIELE INFORMATIE 5. ALGEMENE INFORMATIE 5.1. Koopakte inventaris/goodwill 5.2. Huurovereenkomst onroerende zaak 5.3. Waarborgsom/bankgarantie 5.4. Overname personeel 5.5. Financieringsvoorbehoud 5.6. Oplevering 5.7. Baten en lasten 5.8. Algemeen BIJLAGEN I II III IV V Foto-impressie Inventarislijst Regioplattegrond Plattegrondtekeningen Kadastrale gegevens 1

3 1. INLEIDING De voorliggende bedrijfspresentatie is met alle zorgvuldigheid samengesteld door Klaassen Horecamakelaardij B.V. in opdracht van onze opdrachtgever, met als doel te komen tot verkoop van de exploitatie van koffiesalon, lunchroom Coffee & Joy gelegen aan Verwulft 11, 2011GJ te Haarlem. De in deze bedrijfspresentatie verstrekte, en alle in een latere fase nog te verstrekken informatie is vertrouwelijk en dient als zodanig te worden behandeld. Alle schriftelijk verstrekte gegevens zijn en blijven eigendom van onze opdrachtgever en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd. De verkoop van omvat de complete bedrijfsinrichting, de inventaris en de goodwill. Middels de bedrijfspresentatie wordt aan serieuze kandidaten een overzicht gegeven van de meest relevante gegevens van de onderneming. Een ieder die op basis van deze informatie de procedure wil voortzetten zal worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek (gebruikelijk tijdens een bezichtiging). Tijdens dit gesprek kan worden vastgesteld welke aanvullende informatie noodzakelijk is. Op basis van dit gesprek en de aanvullende informatie wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld zijn voorwaarden kenbaar te maken op grond waarvan hij tot overname wenst over te gaan. Indien over dit voorstel overeenstemming wordt bereikt zal een koopakte worden opgesteld die na goedkeuring door partijen wordt getekend. Alhoewel deze bedrijfspresentatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch de opdrachtgever, noch Klaassen Horecamakelaardij B.V. aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze bedrijfspresentatie. Deze bedrijfspresentatie dient als vrijblijvende informatie te worden beschouwd. Wij verzoeken u de aan u verstrekte informatie zo discreet mogelijk te behandelen, niet te vermenigvuldigen of aan derden ter hand te stellen. Verder verzoeken wij u niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemers, zijn personeel, zijn accountant, zijn leveranciers of andere personen die een relatie met het bedrijf hebben. Stelt u prijs op een dergelijk contact laat u ons dit dan weten zodat wij voor een afspraak kunnen zorgen. 2

4 Wij adviseren u alle voor u van belang zijnde gegevens te controleren. Voor zover mogelijk zijn wij gaarne bereid u hierbij te helpen. Indien u contact opneemt met overheidsinstanties, brouwerijen e.d. wilt u dan in verband met de discretie eerst met ons contact opnemen. Bezichtigingen van het bedrijf vinden alleen plaats na afspraak en in aanwezigheid van de vermelde contactpersonen of een door hen aan te wijzen plaatsvervanger. Indien u nadere informatie wenst over het bedrijf kunt u contact opnemen met ons kantoor. Uw contactpersoon voor dit bedrijf is Hans Berg. Hij beschikt over meer detailgegevens dan in de presentatie vermeld staan. Wij stellen u deze graag ter beschikking. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor de geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld en voor zover wij kunnen nagaan, uit een betrouwbare bron afkomstig. Voor de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Overigens wordt onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Indien het bedrijf niet aan uw wensen voldoet, verzoeken wij u de presentatie aan ons te retourneren naar onderstaand adres. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie dient uitsluitend te verlopen via: Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan NL Rosmalen tel. : fax.: Kantoor AMSTERDAM TT. Melissaweg SP Amsterdam Hans Berg tel. :

5 2. ALGEMENE BEDRIJFSINFORMATIE 2.1. Naam bedrijf Coffee & Joy 2.2. Adres Verwulft 11, 2011GJ te Haarlem 2.3. Internetsite n.v.t Aard activiteiten De zaak die thans nog de naam draagt van Coffee & Joy en serveer koffie specialiteiten en ontbijt en lunchkaart. De zaak heeft een totale oppervlakte van c.a. 80m2. Aan beide kopse kanten heeft de zaak een prachtig terras met in totaal 30 zitplaatsen, maar waar er meer mogelijk zijn. In de zaak zelf bevinden zich op dit moment ook c.a. 30 zitplaatsen. De zaak is in stap klaar en kan zo door worden geëxploiteerd. Met name een interessant object voor de bekende grote namen uit de koffie en lunch branche Situering Dat wat al jaren bij alle Haarlemmers bekend is als het voormalig VVV kantoor, is sinds kort geheel verbouwd tot prachtige koffie en lunch locatie. Op het drukke kruispunt van De Grote Houtstraat en de Gedempte Oude gracht, gelegen tussen V & D en Mac Donalds betreft dit een absolute zichtlocatie. 4

6 2.6. Oppervlakte Begane grond Toilet groep en kelder Totaal Parkeergelegenheid : c.a. 50 m2 : c.a. 30 m2 : c.a. 80 m2 : omgeving en parkeergarage 2.7. Zitplaatsen Lunchroom : c.a. 30 Terras : c.a Totaal mogelijk aantal zitplaatsen : c.a Woning Geen woning 2.9 Installaties Krachtstroom Vetafscheider C.A.I. aansluiting Centrale verwarming Warmwatervoorziening : ja : ja : ja : ja : ja 2.10 Juridische / overheid Rechtsvorm Speelautomaten Leveranciers Leasecontracten : V.O.F. : geen : n.v.t. : n.v.t. 5

7 Bestemming en gebruik Terrasvergunning Inrichtingseisen Brandveiligheidseisen Verontreiniging Personeel : dag exploitatie horeca : ja : vrijstelling : voldoet aan de eisen : voldoet aan milieu - eisen : nee 3. HET BEDRIJFSCONCEPT 3.1. Geschiedenis Het pand is zeer bekend en gezichtsbepalend voor dit drukke kruispunt van deze A1 locatie. De meeste Haarlemmers kennen het als het voormalige VVV kantoor, voordat het een nieuwe bestemming voor Horeca kreeg. De geschiedenis van Coffee & Joy is echter veel korter, het is namelijk een nieuw concept met een andere beleving van Koffie, Thee en alles wat je je er bij kan voorstellen. Echter bleek al snel dat ze kort na de opening een fantastische locatie kregen aangeboden op een zeer bekende plek in Amsterdam. Dat was toch eigenlijk de stad die zij voor ogen hadden voor de Pilotstore van hun vernieuwende concept. Omdat een kapitein maar 1 schip tegelijk kan sturen hebben zij gekozen voor concentratie in de Hoofdstad, waardoor zij met pijn in het hart van de mooie locatie in Haarlem afscheid willen nemen. De zaak klopt helemaal, is volledig ingericht en bijna de gehele inventaris is vernieuwd en aangepakt. De handschoen ligt klaar voor diegene die graag een leuke zaak wil beginnen in het gezellige stadshart van Haarlem. Na overeenstemming kunt u in feite de volgende dag open!! 6

8 3.2. Openingstijden De zaak is nu open elke dag van Assortiment Ontbijt, luxe broodjes, kleine gerechten, salades en soepen, brood en gebak, koffie specialiteiten en thee ook om mee te nemen Alternatieve aanwendingsmogelijkheden Brasserie/ lunchroom, catering, koffie specialiteiten, verse fruitsappen, soepen, etc. 7

9 4. FINANCIELE INFORMATIE De financiële gegevens worden alleen tijdens een persoonlijk gesprek verstrekt. VRAAGPRIJS EXPLOITATIE (goodwill inventaris) Bedrijfsexploitatie ,- Huurprijs 3.330,- p.m. (excl. BTW en servicekosten) De voorraden dienen te worden overgenomen op basis van de aanwezige voorraden per opnamedatum tegen de geldende inkoopprijs. 8

10 5. ALGEMENE VOORWAARDEN 5.1. Koopakte Inventaris/Goodwill Conform model van Klaassen Horecamakelaardij B.V., aangevuld met bijzondere bepalingen Huurovereenkomst onroerende zaken / in de plaatsstelling - Conform ROZ-model, aangevuld met bijzondere bepalingen. - Bij huur van middenstandsbedrijfsruimte is het mogelijk om het huurcontract aan de opvolger over te dragen door middel van een indeplaatsstelling. De opvolger neemt dan de plaats als huurder in, met alle daar aan verbonden rechten en plichten Waarborgsom / bankgarantie Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper door deze binnen 1 week, na het verkrijgen van een koper conveniërende financiering, een waarborgsom of bankgarantie in handen van Klaassen Horecamakelaardij B.V. gestort resp. gesteld, groot 10% van de koopsom Overname personeel Wat gebeurt er met een werknemer indien de onderneming overgaat op een nieuwe werkgever? Indien de onderneming (of een zelfstandig onderdeel hiervan) waar de werknemer werkt, wordt overgedragen aan een andere werkgever (de verkrijger van de onderneming) dan is deze verplicht om alle werknemers van de vorige werkgever (de vervreemder van de onderneming) over te nemen. Volgens artikel 7: 662 e.v. BW gaan namelijk alle rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die op het tijdstip van overgang van de onderneming golden ten aanzien van de vervreemder, automatisch over ten aanzien van de verkrijger van de onderneming. Alle bestaande arbeidsovereenkomsten (van de betrokken werknemers) en de daarin voorkomende bedingen gaan dus automatisch en ongewijzigd mee over. De werknemer die overgaat behoudt dus zijn arbeidsplaats en dezelfde arbeidsovereenkomst als voorheen. Hij is automatisch in dienst van de nieuwe werkgever zonder dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst hoeft te worden gesloten. De arbeidsbetrekking met de vorige werkgever eindigt eveneens automatisch en daar kan niets tegenin worden gebracht. De werknemer kan tevens volgens dit artikel nog een jaar na de overgang zowel de oude als de nieuwe werkgever aansprakelijk stellen voor nakoming van de verplichtingen van voor de overgang die voor de oude werkgever golden voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. De overgang mag 9

11 niet leiden tot nadelige arbeidsomstandigheden voor de werknemer. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld omdat de reistijd naar de nieuwe onderneming veel langer is geworden) dan kan de werknemer de arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Deze ontbinding geldt dan als wegens een reden die voor rekening van de werkgever komt. Dit betekent dat de werknemer een hogere ontbindingsvergoeding krijgt volgens de kantonrechtersformule Financieringsvoorbehoud Voordat koper tot onderhandeling overgaat, dient de koper zich op de hoogte gesteld te hebben van zijn financieringsmogelijkheden. Een mondeling uitgebrachte bieding kan door verkoper worden geaccepteerd, waardoor een koopovereenkomst is ontstaan Oplevering In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voorzover bij verkoper niet bekend), heersende/-lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan Baten en lasten Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van koper vanaf de datum van transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend Algemeen Deze presentatie is door ons met zorg samengesteld. Alle maten zijn circa maten. Voor de juistheid van de verstrekte informatie, waarvoor wij in belangrijke mate afhankelijk zijn van derden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Uiteraard beschikken wij over meer informatie. Aan serieuze gegadigden stellen wij deze gaarne beschikbaar, in het algemeen tijdens een persoonlijk gesprek. Wij adviseren u dringend alle gegevens die voor u van belang zijn grondig te controleren. In verband met discretie, verzoeken wij u bij het opvragen van nadere informatie bij overheidsinstanties en/of derden dit slechts alléén na overleg met de horecamakelaar van Klaassen Horecamakelaardij B.V. te verrichten. Ook verzoeken wij u niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemer(s), personeel, accountant, leveranciers of andere personen die een relatie met het bedrijf hebben. Bezichtiging van de exploitatie vindt alleen plaats na afspraak en in aanwezigheid van de voorgenoemde horecamakelaar. 10

12 Deze projectinformatie is niet bedoeld als aanbod! Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomstige aanvaarding. Aan de in deze brochure vermelde maten kunnen geen rechten worden ontleend. De eventueel bijgevoegde indelingsplattegronden zijn indicatief. De indeling op tekening kan afwijken van de werkelijke indeling. 11

13 6. BIJLAGE I II III IV V Foto impressie Inventarislijst (volgt op aanvraag) Regioplattegrond zie google link: Plattegrondtekeningen Kadastrale gegevens Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende geval aanspraak op een uitkering geeft.

14 FOTOIMPRESSIE Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende geval aanspraak op een uitkering geeft.

15 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende geval aanspraak op een uitkering geeft.

16 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende geval aanspraak op een uitkering geeft.

17 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende geval aanspraak op een uitkering geeft.

18 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons afgesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende geval aanspraak op een uitkering geeft.

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63

UTRECHT. Valeriaanweg 21. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht. Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl UTRECHT Valeriaanweg 21 www.puntmakelaars.nl (030) 273 74 64 adres

Nadere informatie

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam

Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Spaarndammerplantsoen 14 Amsterdam Koopsom 245.000,= kosten koper Hendrik Jacobszstraat 10 Amsterdam [T] 020-800 23 83 www.mooijekindvleut.nl amsterdam@mooijekindvleut.nl Leuk, ruim driekamer appartement

Nadere informatie

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k.

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar

Nadere informatie

Heythuysen Koppelstraat 13

Heythuysen Koppelstraat 13 ALGEMEEN: Het bruisende dorp Heythuysen heeft een fantastische ligging. Het is omgeven door fraaie natuurgebieden, zoals het Leudal en de loof-naaldhoutenbossen, en men vindt op een steenworp afstand de

Nadere informatie

Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k.

Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k. Hamsterstraat 147, 5701 TJ Helmond Vraagprijs 259.000,- k.k. Omschrijving RUIM 4-KAMERAPPARTEMENT UIT 2007 MET DRIE SLAAPKAMERS, EEN EIGEN PARKEERPLAATS IN DE KELDER EN EEN EIGEN BERGING. GELEGEN IN HET

Nadere informatie

Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k.

Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k. Grasbaan 228, 5658 ET Eindhoven Biedprijs vanaf 257.500,- k.k. Omschrijving Uitstekend onderhouden en licht 3-kamerhoekappartement met een zonnig balkon, eigen berging en eigen parkeerplaats op het afgesloten

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Pagelaan 24 3525 GW Utrecht 85.000,- k.k. circa 49 m² circa 147

Nadere informatie

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III

Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III. 210.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem - Laurens Reaellaan 4 - III Haarlem Laurens Reaellaan 4 - III 210.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Dirck van Zuylenstraat 17 3511 RE Utrecht 179.000,- k.k. circa

Nadere informatie

!"# $ % && ' ( ) * & +! " #, &- + +.& /000/. +

!# $ % && ' ( ) * & +!  #, &- + +.& /000/. + '()*&+!"#!"#$%&&,&-+.& /000/.+ -)*&+ Makelaar met drie unieke garanties Garantiemakelaars is uniek. Want als enige makelaar in Nederland geeft Garantiemakelaars garantie op de dienstverlening. Wij zeggen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Veldzigtlaan 144 Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 117.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Veldzigtlaan 144 Haarlem. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 117.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Haarlem 117.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt het onroerend

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

Ohe en Laak Moeder Magdalenastraat 16

Ohe en Laak Moeder Magdalenastraat 16 ALGEMEEN: Op zeer mooie locatie gelegen, met blijvend vrij uitzicht over de maasvallei bieden wij u deze mooie semi bungalow te koop aan. De inhoud is ± 725 m³ en het perceel oppervlakte bedraagt ± 1.095

Nadere informatie

Kokstraat 11 Haarlem

Kokstraat 11 Haarlem Haarlem 950.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

Heeft het (in) huis. Heemborgh. Makelaars in onroerend goed. www.heemborgh.nl. Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt:

Heeft het (in) huis. Heemborgh. Makelaars in onroerend goed. www.heemborgh.nl. Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt: Er is altijd wel een Heemborgh vestiging bij u in de buurt: Heemborgh Bennebroek Rijksstraatweg 22 2121 AE Bennebroek tel: 023 584 52 65 bennebroek@heemborgh.nl K.v.K. Haarlem nr. 34063774 Directeur E.

Nadere informatie

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20

Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Rheezerveen, Elfde Wijk 40 A-20 Op het bungalowpark Stoetenslagh gelegen vrijstaande recreatiebungalow. De bungalow is bij de ingang van het park gelegen op een perceel van 715 m2 grond. Indeling: entree

Nadere informatie

TE KOOP BOREELPLEIN 16 DEVENTER. Koopsom: 217.500,- k.k. Adfinis makelaardij hypotheek verzekeringen

TE KOOP BOREELPLEIN 16 DEVENTER. Koopsom: 217.500,- k.k. Adfinis makelaardij hypotheek verzekeringen TE KOOP BOREELPLEIN 16 DEVENTER Koopsom: 217.500,- k.k. Adfinis makelaardij hypotheek verzekeringen Keizerstraat 29 7411 HD Deventer Tel. (0570) 64 22 99 www.adfinis.nl ADFINIS MAKELAARS Wij stellen ons

Nadere informatie

Linne. Processieweg 10

Linne. Processieweg 10 Linne Processieweg 10 EEN GOEDE LOCATIE VOOR TOEKOMSTIG WOONGENOT! Deze vrijstaande woning is gelegen in het dorp Linne met alle dagelijkse voorzieningen op korte afstand. De kern beschikt over diverse

Nadere informatie

Omschrijving. Stinsenweg 30 Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 30 9301 WK Roden

Omschrijving. Stinsenweg 30 Roden. Algemene informatie. Stinsenweg 30 9301 WK Roden Omschrijving Algemene informatie 9301 WK Wonen in een groene omgeving, nabij bos en fietspaden, het kan in deze tussenwoning op een groot perceel van 269 m2 eigen grond. In een heerlijk groene woonomgeving

Nadere informatie

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442

Te Koop! Singel 8 Beetsterzwaag. Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Te Koop! Singel 8 Vraagprijs 338.000,- k.k. www.kuperusmakelaardij.nl Telefoon 0512-542 442 Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Foto overzicht Omschrijving Zeer complete

Nadere informatie

Waterbospark 91 te Rijnsburg

Waterbospark 91 te Rijnsburg Waterbospark 91 te Rijnsburg Als u een vrijstaande woning aan het water zoekt en de hoogste kwaliteit eist bent u hier aan het goede adres! Deze woning is in 2011 geheel gerenoveerd en uitgebreid met een

Nadere informatie

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl

Zomerzorgerlaan 18 Bloemendaal. KOK houdt het onroerend goed in beweging. 789.000,- k.k. www.kokmakelaars.nl Bloemendaal 789.000,- k.k. KOK Makelaars Bloemendaalseweg 245 2051 GC Overveen telefoon 023 541 00 41 overveen@kokmakelaars.nl KOK houdt het onroerend goed in beweging Kantoor KOK Makelaars houdt onroerend

Nadere informatie

LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547-262626 Fax: 0547-260303 E-mail: makelaardij@lofwonen.nl. Laarstraat 100 Goor

LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547-262626 Fax: 0547-260303 E-mail: makelaardij@lofwonen.nl. Laarstraat 100 Goor LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547262626 Fax: 0547260303 Email: makelaardij@lofwonen.nl Laarstraat 100 Goor Omschrijving Laarstraat 100, 7471 DG Goor Zeer goed onderhouden karakteristieke 2/1

Nadere informatie

ELZENLAAN 15 te MARUM

ELZENLAAN 15 te MARUM te WILT U DE WENS IN VERVULLING LATEN GAAN OM VERRASSEND RUIM TE WONEN IN EEN AANZIENLIJK UITGEBOUWD HUIS MET EEN GROTE WOONKAMER/ WOONKEUKEN (53 M²) EN EEN RUIM PERCEEL (572 M²)? Aan de rustige Elzenlaan

Nadere informatie

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal Verbindingsweg 59 135.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum

Nadere informatie

DENNEKAMP 12 te ALTEVEER

DENNEKAMP 12 te ALTEVEER te VOOR DEGENE DIE EEN PERMANENT TE BEWONEN VOORMALIGE RECREATIEWONING ZOEKT IN EEN BOSRIJKE OMGEVING, NABIJ UITGEBREIDE VOORZIENINGEN BIEDEN WIJ NAMENS ONZE OPDRACHTGEVER AAN: Nabij Roden en temidden

Nadere informatie

Linne Grotestraat 25

Linne Grotestraat 25 MOGELIJKHEDEN OM 6 APPARTEMENTEN TE REALISEREN! Authentieke woning gelegen in de kern van het pittoreske Maasdorp Linne. Het pand is voorzien van royale bergruimte, overkapping, tuin en een dubbele garage.

Nadere informatie