Whitepaper deel 1 van een tweeluik over thuiswerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper deel 1 van een tweeluik over thuiswerken"

Transcriptie

1 Whitepaper deel 1 van een tweeluik over thuiswerken Hoe u thuiswerken kunt inzetten om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen Een persoonlijk relaas van een ondernemer in thuiswerk 5 augustus 2013, pagina 1 van 8

2 Hoe u thuiswerken kunt inzetten om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen: een handvat voor implementatie van thuiswerken in organisaties Door: Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Achtergrond Toen mijn eerste kind in 1998 geboren werd, veranderde mijn status van de ene op de andere dag van werkende vrouw in werkende moeder. In die tijd bestond Het Nieuwe Werken nog niet en werd er van mij verwacht dat ik binnen de 9-5 kaders op kantoor werkte. Als salesvrouw in de telecomsector had ik relatief veel vrijheid, omdat ik een ambulante functie had en toen al via een modem mijn thuis kon afhandelen als dat zo uitkwam. Toch begonnen de vaste kantoorkaders al snel te knellen. Ik ontdekte dat ik liever voor mezelf wilde werken. Het plan waar ik uiteindelijk voor gegaan ben kwam uit onverwachte hoek. Tijdens een gesprek met een kleine ondernemer die vanuit huis werkte kwam naar voren dat hij wel behoefte had aan ondersteuning, maar niet de beschikking had over een kantoor om een assistent een werkplek te kunnen bieden. Iemand die, net als hij, thuiswerkte zou ideaal zijn. Dát was het! Door mijn ervaring in de ICT-sector wist ik dat kantoorwerk door Internet onafhankelijk van tijd en plaats was geworden. Dit in combinatie met het feit dat ik ervan uitging dat ik niet de enige goed opgeleide en ervaren medewerker in Nederland zou zijn die het lastig vond om een gezin met werk te combineren vormde de basis voor mijn nieuwe bedrijf: Moneypenny, naar de gelijknamige assistent van James Bond, een uitzendbureau voor thuiswerkers. Weerstand tegen thuiswerken Sinds de start van mijn bedrijf op 1 april 2000 heb ik te maken gehad met (soms felle) weerstand tegen de inzet van thuiswerkers. In de begintijd kwam daar nog de complicerende factor bij dat de techniek nog wel eens een belemmering vormde door haperende verbindingen en langzame modems. Waar ik alleen maar kansen zag, was een veelgehoorde reactie van potentiële klanten: Dat kan helemaal niet, thuiswerken! Ik werd al snel geconfronteerd met de standaardmanager die de mening toegedaan was dat medewerkers fysiek aanwezig moesten zijn om aangestuurd te kunnen worden, waardoor het aanvankelijk lastig leek om klanten binnen te halen. De weerstanden en vooroordelen tegen thuiswerken waren, en zijn tot op de dag van vandaag, niet van de lucht. Omdat weerstand tegen thuiswerken niet het onderwerp is van dit Whitepaper verwijs ik u graag voor meer informatie en inspiratie door naar een uitstekend blog hierover door mijn collega en zakenpartner Susan Smulders uit 2010 dat nog steeds actueel is. 5 augustus 2013, pagina 2 van 8

3 Enthousiasme bij werknemers Wat mij ervan weerhield om direct het bijltje erbij neer te gooien was de niet aflatende stroom aan sollicitanten die Moneypenny vanaf de start ten deel viel. Mijn hypothese dat er veel werknemers in Nederland zouden zijn die, net als ikzelf, behoefte hadden aan invloed op tijd en plaats van werk bleek te kloppen. Ik zag het als mijn persoonlijke missie om, tegen de stroom in, managers te overtuigen van de voordelen van thuiswerkers. Immers, als werken onafhankelijk is van tijd en plaats, kan een groot arbeidspotentieel aan kleine deeltijd moeders, ouderen, vaders en arbeidsgehandicapten, die om wat voor reden dan ook op zoek zijn naar flexibiliteit, veel beter benut worden! Mijn achtergrond als bedrijfskundige en verkoper kwam goed van pas. Daardoor wist ik dat ik haast moest maken met een sluitende what s in it for the customer-propositie om potentiële klanten binnen te kunnen halen. Mijn uitdaging was niet om thuiswerkers te rekruteren, die waren er in overvloed. De focus van mijn bedrijf moest komen te liggen op het matchen van de behoefte aan flexibiliteit en zeggenschap over werkplek en tijd bij medewerkers met vraagstukken binnen organisaties die door de inzet van thuiswerkers konden worden opgelost. Ondanks de weerstand, lukte het ons toch om een bepaald type opdrachtgevers over de streep te trekken. Daarbij speelde de tijdsgeest van de eerste internetbubbel ons absoluut in de kaart. Die zorgde ervoor dat we bij de startups van die tijd vrij gemakkelijk afspraken kregen en daarmee een luisterend oor voor ons thuiswerkconcept. De.nl was snel achter de bedrijfsnaam geplakt en met MoneyPenny.nl ging ik de boer op. Nieuw was goed, nieuw was hip en er was voldoende geld voor handen om te experimenteren. Ik was dus in de gelukkige omstandigheid om het thuiswerken, waar feitelijk nergens ervaring mee was, dankzij opdrachtgevers die vertrouwen hadden in mijn enthousiaste verhaal, in de praktijk te kunnen testen. Met thuiswerken aan de slag Als u aan de slag wilt met thuiswerken binnen uw eigen organisatie, dan kunt u van verschillende kanten, zowel van medewerkers als management, weerstand en dus tegenwerking verwachten. Mijn ervaring is dat het helpt om heel feitelijk en methodisch te werk te gaan en zoveel mogelijk discussies uit de weg te gaan die te maken hebben met vooroordelen. Op basis van de vele thuiswerkcases die ik in de afgelopen jaren voorbij heb zien komen, heb ik het volgende model (Figuur 1) kunnen destilleren waarlangs functies getoetst en (deels) op thuiswerken ingericht kunnen worden. 5 augustus 2013, pagina 3 van 8

4 Figuur 1: schematische weergave van de thuiswerkdimensies van een functie Hoe u dit model kunt inzetten, is door medewerker en leidinggevende te vragen om per individuele medewerker/functie de huidige invulling van de functie op de 4 genoemde dimensies te beoordelen op een 5-puntsschaal. Daarna vraagt u ze om dezelfde exercitie uit te voeren, maar dan met de opdracht om thuiswerken waar mogelijk - als vast onderdeel van de functie op te nemen. U zult in alle gevallen tot interessante inzichten komen. Hieronder licht ik de 4 elementen van het model op hoofdlijnen toe. Activiteiten Alle activiteiten die een medewerker individueel achter een PC of telefoon uitvoert lenen zich per definitie voor thuiswerk. Randvoorwaarde daarbij is uiteraard dat de medewerker op afstand, vanuit het thuiskantoor, toegang heeft tot de voor de uitvoering van het werk benodigde informatie en systemen. Het is daarom nuttig om de functie als het ware uit te rafelen in activiteiten die individueel versus in samenwerking met anderen uitgevoerd worden om met behulp daarvan een eerste schifting te kunnen maken van werk dat nu al op afstand uitgevoerd zou kunnen worden in plaats van op kantoor, de zogenaamde quick wins. Vervolgens is het de uitdaging om een verdiepingsslag te maken door het werk dat wel in samenwerking met anderen gedaan wordt aan nader onderzoek te onderwerpen. Stel daarbij de vraag of de samenwerking met anderen ook op afstand plaats zou kunnen vinden door de inzet van communicatietools, zoals online vergaderen, schermen delen, chat, social media, et cetera. U zult zien dat er altijd een zekere mate van virtualisatie van taken plaats kan vinden. Wees niet verbaasd als medewerkers daarbij creatiever zijn dan managers! 5 augustus 2013, pagina 4 van 8

5 Plaats Veel taken die medewerkers uitvoeren kunnen werkplek onafhankelijk worden verricht, maar er bestaan vanzelfsprekend ook locatiegebonden kantoortaken. Neem het voorbeeld van de secretaresse. In veel organisaties heeft zij nog altijd een representatieve functie, waarbij zij zorg draagt voor ontvangst van gasten en hen voorziet van koffie. Vreemd genoeg hebben organisaties de neiging om daarom de gehele functie van secretaresse, onterecht, het label kantoorgebonden te geven. Deze denkfout wil ik hier adresseren. Het is immers niet de functie die kantoorgebonden is, maar slechts een gering deel van de taken. Bij thuiswerken is het van groot belang om buiten de gebaande paden te denken. Als we bij het voorbeeld van de secretaresse blijven, kunnen we constateren dat de toegevoegde waarde van de kennis en expertise van de secretaresse het laagst is bij de kantoorgebonden taken, met andere woorden: die kunnen ook prima door iemand anders worden uitgevoerd. Haar overige takenpakket kan desgewenst goed op afstand worden uitgevoerd. Een heel interessant model, dat ik nog nergens ben tegengekomen, is simpel, kostenverlagend en uiterst effectief: het virtuele secretariaat. Daarbij maken de secretaresses binnen de organisatie zelf afspraken over aanwezigheid op kantoor, beschikbaarheid en bereikbaarheid, waarbij uiteraard rekening gehouden kan worden met ieders individuele wensen en voorkeuren. De output van de onderlinge afspraken is een rooster dat wekelijks worden opgesteld en dat inzichtelijk is voor alle collega s. Het principe is eenvoudig: wie op kantoor werkt, doet op die dag de locatiegebonden werkzaamheden. De rest wijst zich vanzelf. Dit model kan op vele verwerkende kantoorfuncties, zoals de administratie en het callcenter worden geprojecteerd. Maar kan ook prima worden toegepast op staffuncties, zoals een marketing- of een HR-afdeling, waarbij ook een bepaalde beschikbaarheid op kantoor wordt verwacht. De truc is om hierbij niet bang te zijn om te differentiëren tussen medewerkers. Resultaat meetbaar Het is een open deur dat thuiswerken draait om outputsturing, en dat begint bij het werk meetbaar maken op resultaat. Omdat het vele malen makkelijker is om resultaat dat in hoge mate te kwantificeren is, zoals het aantal facturen dat wordt ingeboekt, het aantal en de duur van telefoontjes of de omzet van een verkoper, te meten, zijn dit ook de gemakkelijkste taken om door een thuiswerker te laten uitvoeren. Zodra output meer kwalitatief van aard is, wordt het voor veel managers en medewerkers lastig om vast te stellen wat de output van het werk is. Toch durf ik de stelling aan dat al het werk te vertalen is naar een bepaalde output, wees daarbij creatief en stel haalbare doelen! Ook van het werk van de beleidsmedewerker is de output meetbaar te maken in kwalitatieve zin. 5 augustus 2013, pagina 5 van 8

6 Een goed voorbeeld is een consultancy-organisatie die een strak beoordelingssysteem hanteerde van het werk van de consultants. Zowel in- als externe klanten werden stelselmatig bevraagd over de kwaliteit van het werk van de consultants. Zo ontstond er een goed beeld van het functioneren van alle adviseurs en kon prima op die output worden bijgestuurd. Goed sturen op output is in mijn optiek een van de meest moeilijke en uitdagende taken van een manager. Daar kunnen veel whitepapers aan gewijd worden. Wat ik in dit verband alleen maar wil aangeven is dat de dimensie outputsturing een essentiële is of mensen thuis werken of op kantoor. Tijd Doordat de meeste organisaties nog steeds zijn georganiseerd rondom het 9-5 kader, wordt er gemakshalve vanuit gegaan dat kantoorwerk ook binnen die kaders uitgevoerd moet worden. Niets is minder waar. Alleen die taken, waarvoor beschikbaarheid en bereikbaarheid binnen bepaalde tijdsblokken vereist is, dienen daadwerkelijk binnen die tijdsblokken uitgevoerd te worden. Bij het inregelen van thuiswerk is het in het kader van output sturing en het managen van verwachtingen heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de factor tijd. Daarbij is een handig hulpmiddel om met elkaar vast te stellen of het werk inderdaad binnen bepaalde tijdsblokken of op een bepaald tijdstip moet worden uitgevoerd of dat het volstaat om af te spreken dat het werk binnen een bepaalde termijn afgerond is. Een beleidsnotitie, marketingplan of het inboeken van de administratie zal waarschijnlijk op een bepaalde datum af moeten zijn. Maar de telefonische bereikbaarheid van het bedrijf of het callcenter moet hoogstwaarschijnlijk binnen bepaalde tijdsblokken geregeld worden. Toch valt over dat laatste nog te twisten. Het is verstandig om af te wegen in hoeverre de uitvoering van taken echt tijd kritisch is. Is het werkelijk noodzakelijk of haalbaar om de helpdesk medewerker altijd direct aan de lijn te krijgen of kunnen er ook terugbel afspraken gemaakt worden, waarbij dan afgesproken wordt welke doorlooptijd voor het terugbellen van toepassing is? Thuiswerken stimuleren door virtualisatie van taken Als u de bovenstaande exercitie heeft doorlopen, zal ongetwijfeld blijken dat er meer werk op afstand, vanuit de thuiskantoren uitgevoerd kan worden dan thans het geval is. Daarbij is het aan de organisatie in hoeverre en met welk tempo er grenzen verlegd worden. Zo ken ik organisaties die helemaal geen kantoor (meer) hebben, ondanks het feit dat medewerkers dagelijks overlegmomenten hebben en veelvuldig met elkaar moeten communiceren om hun werk goed te doen. Dit genereert een enorme kostenbesparing. De meeste organisaties zullen echter kiezen voor een hybride model, waarbij mensen zowel vanuit huis als op kantoor werkzaam zijn. 5 augustus 2013, pagina 6 van 8

7 Er zijn verschillende knoppen waaraan u kunt draaien om de huidige organisatie van werken en samenwerken meer thuiswerk-proof te maken. En dat begint bij wat ik het virtualiseren van taken ben gaan noemen. Ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld, een groot energiebedrijf waarbij wij een thuiswerkpilot hebben begeleid. Digitalisering en toegang tot systemen Ter voorbereiding van de inzet van thuiswerkers hebben we een analyse gemaakt van de bestaande werkwijze, inclusief de daaraan gekoppelde vertaalslag van de fysieke naar de virtuele situatie. Zo werden er nog steeds briefjes in bakjes gelegd om door de medewerkers verwerkt te worden. Die briefjes moesten in de nieuwe, virtuele, situatie worden gescand en digitaal beschikbaar gesteld worden aan de thuiswerkers. De rest van de informatie die nodig was om het werk uit te voeren was digitaal beschikbaar en de systemen konden op afstand ontsloten worden. Aansturing en kwaliteitsbewaking In een contactcenter is kwaliteitsbewaking een van de belangrijkste kritische succesfactoren. Dit proces bestond bij dit bedrijf uit verschillende onderdelen, waaronder het beoordelen van gesprekken en s van medewerkers door middel van een scoremethodiek, evenals het coachen van medewerkers. Deze taken werden uitgevoerd door de teamleiders. Aangezien ook in de thuiswerksituatie de gesprekken werden opgenomen en vanzelfsprekend de e- mails van de thuiswerkers in het systeem werden opgeslagen, vormde het scoren van de s en gesprekken geen probleem in de nieuwe situatie. Echter, het coachen van medewerkers leek in eerste instantie lastiger. In de bestaande situatie zaten de teamleider en de medewerker samen achter een PC om het coaching gesprek te voeren. Daarbij werden zaken doorgenomen en schermen doorgelopen. In de thuiswerksituatie moest hier dus een andere werkwijze voor worden afgesproken. Dat werd een telefoongesprek, ondersteund door de mogelijkheid om op afstand schermen te delen. Dit bleek in de praktijk prima te werken met als bijkomend voordeel dat de coachingsgesprekken korter duurden en dus tijdswinst opleverden. Communicatie Ook voor de communicatie op de werkvloer werd een oplossing gevonden. De zogenaamde dagstart, waarbij de teamleider eventuele specifieke aanwijzingen gaf, werd door de teamleider ingesproken en als digitaal bestand verstuurd aan de thuiswerkers. Andere communicatie vond digitaal plaats, dus er hoefde geen verdere wijzigingen in het werkproces te worden doorgevoerd. 5 augustus 2013, pagina 7 van 8

8 Informatiebeheer en kennismanagement Aangezien het zogenaamde knowledge management systeem, waarin alle informatie over de wijze waarop calls en s afgehandeld moesten worden, inclusief standaardteksten die gebruik moesten worden voor correspondentie met klanten, digitaal beschikbaar was leek dit een gebied waar in het kader van thuiswerken waarschijnlijk geen probleem zou ontstaan. Echter, zo bleek achteraf, dit aspect tevens een kritische succesfactor bleek uiteindelijk de show stopper van het project te zijn. Tijdens de pilot werden de thuiswerkers stelselmatig onvoldoende beoordeeld op hun kennis en het gebruik van de vereiste standaarden. Dit bevreemdde onze thuiswerkers; immers, zij maakten uitsluitend gebruik van het knowledge management systeem en konden dit ook aantonen. Wat uit de pilot naar voren kwam is dat kennisdeling voornamelijk op de werkvloer plaatsvond en dat het state-of-theart knowledge management systeem niet up-to-date was. Dit punt zou dus geadresseerd moeten worden om het thuiswerken integraal te kunnen implementeren. Naar aanleiding van de pilot werden verschillende voordelen van thuiswerken geïdentificeerd. Zo bleek onder meer dat het aantal calls benodigd om klanten te bereiken drastisch daalde doordat de thuiswerkers niet gebonden waren aan shifts, maar hun werktijden konden afstemmen op het bereikbaarheidspatroon van de klant. De klant besloot om pas verder te gaan met thuiswerken als het probleem rondom het kennismanagement was opgelost. Conclusie Thuiswerken is niet de oplossing voor alles en iedereen. De kern van mijn boodschap is dat thuiswerk enorme kansen biedt voor organisaties om hun werkprocessen nóg slimmer te organiseren en op die manier kosten te besparen en productiviteit van medewerkers te verhogen. Deze whitepaper is bedoeld als inspiratiebron, maar is zeker niet alles omvattend. Er is nog zoveel meer te zeggen over thuiswerken, bijvoorbeeld over de skills die medewerkers en managers nodig hebben om effectief op afstand te kunnen werken en samenwerken. Wellicht is dat een dankbaar onderwerp voor een volgend whitepaper. Mocht u geïnspireerd zijn en de mogelijkheden van thuiswerk in uw organisatie vrijblijvend willen verkennen, aarzel dan niet on contact met mij op te nemen via / augustus 2013, pagina 8 van 8

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Thuiswerken. Customer Contact Center Carglass

Thuiswerken. Customer Contact Center Carglass Eerst even dit Thuiswerken Customer Contact Center Carglass Thuiswerken bij Carglass In 2011 zijn we bij Carglass Customer Contact Center begonnen met thuiswerken Adviseurs hebben de zelfde tools om klanten

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

Whitepaper deel 2 van een tweeluik over thuiswerken

Whitepaper deel 2 van een tweeluik over thuiswerken Whitepaper deel 2 van een tweeluik over thuiswerken Hoe u thuiswerken kunt inzetten om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen Een persoonlijk relaas van een ondernemer in thuiswerk Deel 2 van

Nadere informatie

BIJ MONEYPENNY STAAT EEN VIRTUELE ASSISTENT VOOR U KLAAR

BIJ MONEYPENNY STAAT EEN VIRTUELE ASSISTENT VOOR U KLAAR TE VEEL WERK? BIJ MONEYPENNY STAAT EEN VIRTUELE ASSISTENT VOOR U KLAAR 1 De Virtuele Assistent: De flexibele en voordelige oplossing voor zelfstandigen en kleine organisaties Het werken met Virtuele Assistenten

Nadere informatie

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk

ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk ICT-Kwaliteit continu inzichtelijk Al 15 jaar helpt CEPO haar klanten met het verbeteren van de ICTkwaliteit. Met een doordachte test- en acceptatiemethode en uitgekiende hulpmiddelen maken we die kwaliteit

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Inleiding Om onderzoek te doen naar rituelen is het in eerste plaats belangrijk om te definiëren wat een ritueel is.

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken. Bartjan van der Jagt en Susan Smulders

WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken. Bartjan van der Jagt en Susan Smulders WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken SPREKER: Bartjan van der Jagt en Susan Smulders Even voorstellen Bartjan van der Jagt Teammanager Operations ABN AMRO - Hypotheken Susan Smulders Partner Moneypenny

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 3: omarmen

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 3: omarmen Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 1: denken en doen als een ondernemer Les 3: omarmen Pen en papier? Omarmen Ondernemen is een groot avontuur Onderweg op je reis kom je van alles tegen, ook

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers Leer je vakkennis overtuigend over te brengen in projectteams, om te gaan met conflicterende belangen en te bereiken wat voor jou belangrijk is! Ben je een adviseur, architect of projectleider, en werk

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Drijfveren en verkopen

Drijfveren en verkopen Drijfveren en verkopen 5.6 Verkopen Een heel andere manier van omgaan met de drijfveren heeft te maken met de omgang met de buitenwereld. Dit boek gaat over drijfveren in de praktijk, met de nadruk op

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is?

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is? Positief moeten doen Uitgeschreven progressiegerichte dialogen zijn mooi materiaal om jezelf te trainen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt de dialoog lezen en in de kantlijn schrijven

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams?

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams? Het Wat Werkt boekje Wat werkt voor wijkteams? In dit boekje verzamelen we een aantal succesfactoren voor de ontwikkeling van een wijkteam dat werkt. Wij vertellen vanuit onze eigen ervaringen. Voor het

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback.

employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback. employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback. Print de feedback uit en doe die achter dit tabblad. Maak op basis van de feedback

Nadere informatie

BIJ MONEYPENNY STAAT EEN VIRTUELE ASSISTENT VOOR U KLAAR

BIJ MONEYPENNY STAAT EEN VIRTUELE ASSISTENT VOOR U KLAAR TE VEEL WERK? BIJ MONEYPENNY STAAT EEN VIRTUELE ASSISTENT VOOR U KLAAR 1 De Virtuele Assistent: De flexibele en voordelige oplossing voor kleine en grote organisaties Met een Virtuele Assistent kiest u

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

8 Stappen naar Succes

8 Stappen naar Succes 8 Stappen naar Succes Ik ga je een geheim vertellen; Al meer dan 4 jaar was ik zelfstandig Trainer en ik heb geworsteld en gezocht naar; Focus Mijn missie Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik een stabiel

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap: hoe blijf je in tijd van vertrouwenscrisis trouw aan je ambities?

Persoonlijk leiderschap: hoe blijf je in tijd van vertrouwenscrisis trouw aan je ambities? Persoonlijk leiderschap: hoe blijf je in tijd van vertrouwenscrisis trouw aan je ambities? Onder het oppervlak van de kredietcrisis ligt een veel ingrijpender crisis, namelijk het wereldwijde gebrek aan

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING

HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING HET JUISTE SPOOR OP WEG NAAR SUCCESVOL FRANCHISING Franchise Match is een full service franchi- Op deze en de volgende pagina s treft u Onze energie zit primair in de uitvoering. Maar ook als de franchiseorganisatie

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Marketing voor een Succesvolle praktijk

Marketing voor een Succesvolle praktijk Marketing voor een Succesvolle praktijk Marketing is iets dat je eigenlijk continu doet als je met vreemden over jouw dienst praat. Marketing is namelijk het communiceren van de waarde van jouw dienst

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie