Achtergronden van (de aanwijzing van) dit architectonische icoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achtergronden van (de aanwijzing van) dit architectonische icoon"

Transcriptie

1 UNESCO werelderfgoedstatus voor Van Nellefabriek Achtergronden van (de aanwijzing van) dit architectonische icoon 1) Van Nellefabriek in het kort Locatie: Industrieterrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam, Nederland Gebouwd in: Architecten: J.A. (Jan) Brinkman en L.C. (Leen) van der Vlugt Opdrachtgever: C.H. (Kees) van der Leeuw Productie van: oorspronkelijk koffie, thee en tabak; later ook andere producten Productie gestopt in: 1995 Herontwikkeling: Huidige invulling: inspirerende werkruimte voor bedrijven en evenementenlocatie Bijzondere feiten: Eerste industrieel geprefabriceerde vliesgevel van de wereld. Locatie van het eerste overleg over de wederopbouw van de binnenstad na het bombardement, enkele weken na het bombardement op 14 mei Overleg vond plaats in het kantoor van Kees van der Leeuw. 2) Het complex Beschrijving De Van Nellefabriek staat in het noordwesten van Rotterdam, op bedrijventerrein Spaanse Polder, langs de oever van een kanaal. Het fabriekscomplex als geheel beslaat een oppervlakte van zo n 10 hectare. Het deel dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst, betreft slechts het noordelijke en oostelijke deel van het complex. Dit gedeelte omvat de belangrijkste historische gebouwen die dateren uit de late jaren 20. Dit gedeelte vormt één blok, dat een oppervlakte van iets meer dan 5 hectare beslaat. De fabriek, die werd gebruikt voor de verwerking, verpakking en verzending van thee, koffie en tabak, bestaat uit een ensemble van gebouwen die zij aan zij of dicht bij elkaar staan, met ruim bemeten verkeerszones en toegang tot het kanaal en ontsluitingswegen. Het hoofdensemble bestaat uit drie naast elkaar gelegen fabrieken, elk met een eigen omvang, die zijn gesitueerd langs een binnenstraat. Alle drie de gebouwen zijn voorzien van een groot formaat, plat dak van verschillende hoogte. De gebouwen liggen langs een uitgestrekte noord-west/zuid-oostas. Het grootste en hoogste van de drie, de Tabaksfabriek (gebouwd in ), vormt het middelpunt. Ten noorden hiervan ligt de Koffiefabriek (gebouwd in ), met een iets geringere hoogte, gevolgd door de Theefabriek (gebouwd in ), met op zijn beurt ook weer een iets geringere hoogte. Verder in zuidelijke richting wordt de lijn van de glazen vliesgevels doorgezet in het Kantoor (gebouwd in ), dat in het perspectief een concave lijn vormt. De glazen vliesgevels strekken zich uit over een lengte van zo n 220 meter. De gevels worden gedomineerd door horizontale lijnen, slechts onderbroken door drie verticale trappenhuizen. Het hoogste van de drie loopt uit in de rond vormgegeven tearoom, die een panoramisch uitzicht biedt over de fabriek, de directe omgeving en het stadscentrum. Tegenover dit architectonische hoofdensemble ligt een reeks functionele gebouwen, die aan de overzijde langs de binnenstraat zijn gesitueerd: het Ketelhuis met zijn imposante schoorsteen (gebouwd in ), het grote Expeditiegebouw (gebouwd in ) dat via vier luchtbruggen verbonden is met de fabrieken, de Pakhuizen (gebouwd in en 1967), en als laatste gebouw langs het kanaal, dat de ruimte aan de noordzijde begrenst, de Technische Dienst (gebouwd in ). Naast de hoofdstraat met de fabrieken, omvat het terrein nog een groenperk, dat zich nabij de ingang bevindt, en een portiersloge.

2 De dragende constructies van de hoofdgebouwen vormen een inwendig skelet van beton en staal. De buitengevels zijn vormgeven als glazen vliesgevels, met grote ramen gevat in stalen kozijnen. De grootschalige toepassing van glas, niet alleen buiten, maar ook binnenin het gebouw, met name in de kantoren, zorgt ervoor dat het licht tot diep in het gebouw kan doordringen, en verbetert het zicht binnenin het gebouw. De inrichting van de fabrieksruimten is zo gekozen dat er zo veel mogelijk daglicht naar binnen valt, en ruimten snel kunnen worden aangepast aan wijzigingen in productieomstandigheden. De inwendige, achtzijdige kolommen zijn sterk genoeg om het gewicht van de betonnen vloeren voor de industriële apparatuur te dragen. Het boilersysteem, dat oorspronkelijk op kolen werkte, werd later omgezet naar olie, en nog weer later naar gas. Het transportsysteem dat de verschillende gebouwen via luchtbruggen met elkaar verbond, maakte deel uit van het oorspronkelijke ontwerp. Het geheel wordt compleet gemaakt door een haventerrein met kranen waarmee direct tegenover de pakhuizen vrachtschepen konden worden geladen. Naast de specifieke architecturale en functionele kwaliteiten van elk gebouw op zich, die kenmerkend zijn voor het interbellum, ademt het ensemble van gebouwen de uitstraling van een compleet en goed bewaard industrieel complex, dat werd gebruikt voor de verwerking, verpakking, opslag en commerciële distributie van industriële voedingsproducten in de grote traditie van de Nederlandse haveneconomie. Geschiedenis en ontwikkeling In de zeventiende en achttiende eeuw leverde de langeafstandshandel in specerijen en andere overzeese producten, met name door de VOC (de Verenigde Oost-Indische Compagnie) en de WIC (de West-Indische Compagnie) een grote bijdrage aan de economische bloei van Nederland. In deze periode maakte niet alleen Amsterdam, maar ook de Rotterdamse haven een grote groei door. De Rotterdamse haven specialiseerde zich al heel vroeg in de verwerking van levensmiddelen en de opslag en verhandeling van goederen, waarbij goederen werden doorverkocht naar de rest van Europa, en later de rest van de wereld. De Van Nellefabriek werd in 1782 als winkel in tabak, koffie en thee gestart door Johannes van Nelle. Na zijn overlijden werd het bedrijf voortgezet als familiebedrijf, waarna het in de negentiende eeuw door de familie van der Leeuw verder werd uitgebouwd onder de oorspronkelijke bedrijfsnaam. Rotterdam profiteerde van zijn rivierverbindingen met het Europese achterland, en groeide uit tot één van de grootste havens in de wereld. In de negentiende eeuw bleef de haven gestaag groeien; de haven werd verder ontwikkeld en industriële en commerciële bedrijven vestigden zich in Rotterdam. De oudste zoon van de derde generatie van der Leeuw, Kees van der Leeuw, was de aanjager achter het enorme project van de Van Nellefabriek, die op een nog onontwikkeld terrein in de Spaanse Polder, langs de oevers van een kanaal moest verrijzen. Kees van der Leeuw was tevens filosoof en kunstenaar, en die interesses waren van grote invloed op zijn kijk op de industriële architectuur. Hij wilde dat de nieuwe fabriek zijn humanistische en sociale overtuigingen zou uitdragen. Hij hechtte groot belang aan een goede, sociale relatie met zijn werknemers. In het tweede decennium van de twintigste eeuw begon het project vorm te krijgen. Na uitgebreide ontwerpstudies werden in 1923 de plannen voor de nieuwe fabriek getekend door architect Michiel Brinkman, die tijdens de eerste planningsfase in 1925 overleed. Zijn zoon Jan, een jong ingenieur die al bij het project betrokken was, nam zijn werk over, bijgestaan door architect Leen van der Vlugt. Zij legden de laatste hand aan de plannen en voerden in de daarop volgende jaren de bouw van het project uit, dat was ontworpen als een organisch, functioneel geheel. Doel was te komen tot een industrieel productiecomplex met ruimtelijke samenhang, waarbinnen grootschalige opslag en verzending mogelijk waren met gebruik van alle mogelijke transportmethoden. Het complex werd gesitueerd rondom een binnenstraat die evenwijdig liep aan het kanaal, dat eveneens een belangrijke visuele as vormt. Aan de ene zijde van de binnenstraat domineert een lange reeks, in één lijn geplaatste, grote geveloppervlakken. Aan de overzijde van de straat vormen de pakhuizen en het ketelhuis, met zijn enorme schoorsteen, een evenwijdige lijn. De visuele concave lijn van het kantoorgebouw nabij de ingang, leidt het oog naar het hoofdperspectief. Het voltooide complex is een vroeg voorbeeld van industriële stadsplanning, een geslaagd project in zowel functioneel als esthetisch opzicht. In de jaren was de Spaanse Polder een oude agrarische polder aan de rand van de in hoog tempo uitbreidende stad Rotterdam. Het gebied stond via verschillende kanalen in verbinding met de bevaarbare waterwegen. Deze kanalen werden verlengd en verdiept. De bodem, die zacht en nat

3 was, werd opgehoogd met een circa 2,5 meter dikke laag zand (1925). De fundering rust op een groot aantal heipalen van gewapend beton, waarmee de ondergrond werd gestabiliseerd. De heipalen werden vanaf 1926 op locatie geprefabriceerd, en werden de grond in gedreven met behulp van een stoomheistelling. Dit was voor die tijd een vernieuwende techniek die voor het eerst in Nederland werd toegepast, en in onze tijd nog altijd als een opmerkelijke prestatie wordt gezien. De dragende constructie van de gebouwen is opgetrokken uit gewapend beton, met paddenstoelvormige verticale kolommen waarop direct de vloer rust. Dit is een technische variant op de traditionele kolomliggerstructuur uit gewapend beton, bedacht door Michiel Brinkman (1913). 3) Sociaal gedachtegoed bouwheer Kees van der Leeuw Zoals hierboven ook al even geschetst werd de bouwheer van de Van Nellefabriek, Kees van der Leeuw, naast een groot bouwer gezien als een werkgever met hart voor de lichamelijke en geestelijke verzorging van de arbeider. De keuze voor een architectuur van licht, lucht, ruimte, reinheid en beweging is beslist niet alleen ingegeven door esthetische overwegingen. Het idealistische streven naar een fundamentele verbetering van de werk- en levensomstandigheden van de fabrieksarbeiders was net zo goed een uitgangspunt. Het begon al bij de locatiekeuze. De verplaatsing van de bedrijfshuisvesting vanuit verspreide locaties in de dicht opeen gepakte en minder veilige binnenstad van Rotterdam naar een groot, nieuw complex aan de stadsrand nabij vaarwater, spoor- en verkeerswegen én arbeiderswijken zorgde direct voor verbeterde werkomstandigheden. Met opzet is voor het gehele complex een pure, ornamentloze architectuur toegepast en een materiaal- en kleurenpalet gekozen dat lichtheid en opgewektheid uitstraalt. De ritmisch ingedeelde vliesgevels van staal en glas bevatten ten dele draaibare taatsramen en zo min mogelijk horizontale onderverdelingen zodat de fabrieksarbeiders, staand of zittend, een onbelemmerd uitzicht hadden. Hiermee werd ook het gevoel van opgeslotenheid vermeden. Door de geringe gebouwdiepte en de gladde, balkloze plafonds kon het daglicht overal doordringen. Van der Leeuw maakte in de VS speciaal studie van geschikte kunstverlichting. Een ander kenmerk voor het streven naar een lichte fabriek waren de groenperken en de tuin met rustweide, fleurige borders en vijverpartij om tijdens pauzes te verblijven en om tijdens het werk op uit te kijken. Ap Strik werkte van 1975 tot 1995 in de fabriek als machinebankwerker en kijkt terug op een mooie tijd: Het was een prachtige fabriek! Overal kon je naar buiten kijken en je had goed licht op je werk. Het maatschappelijk betrokken karakter van de onderneming bleek ook uit goede sociale voorzieningen voor het personeel en de mogelijkheden om zich (via bedrijfsclubs) cultureel en sportief te ontwikkelen. Wim Rambas was vanaf 1965 werkzaam bij het expeditiecentrum van de fabriek en herinnert zich de vele activiteiten: Er werd van alles georganiseerd; toneel, sport en ook reizen. Heel leuk!. Karakteristiek voor de thee- en koffieverwerking was het grote aantal vrouwelijke medewerkers. Omdat in die jaren vrouwen meestal stopten met werken als ze gingen trouwen werden de fabrieken bevolkt door een groot aantal jonge fabrieksmeisjes. Het bedrijf voelde hier een grote verantwoordelijkheid voor en Van der Leeuw bezocht in de jaren 20 in Amerika organisaties die zich bezighielden met de sociale gevolgen van vrouwen in de industrie. De menging van mannen en (jonge) vrouwen werd vooral nauwlettend in de gaten gehouden bij het sanitair, dat aan de trappenhuizen geschakeld was. De fabriek was overal voorzien van waslokalen omdat douches in de arbeiderswoningen van die tijd meestal nog ontbraken. Een sociaal aanvaardbare oplossing werd gevonden door de trappenhuizen om-en-om alleen voor vrouwen of voor mannen te bestemmen. 4) Uitzonderlijk universele waarden die de Van Nellefabriek een werelderfgoed maken Om in aanmerking te komen voor de werelderfgoedstatus moet een gebouw, plaats of gebied van uitzonderlijke universele waarde zijn. Het UNESCO werelderfgoedcomité bepaalt of een genomineerd erfgoed uniek en onvervangbaar is aan de hand van 10 criteria (www.whc.unesco.org/en/criteria). Minimaal één criteria moet van toepassing zijn. De Van Nellefabriek is op de werelderfgoedlijst gekomen op basis van de volgende twee criteria:

4 Criterium (ii): het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden ten toon, gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting De Van Nellefabriek verenigt en maakt gebruik van ideeën op het vlak van technologie en architectuur uit verschillende delen van Europa en Noord-Amerika, die aan het begin van de twintigste eeuw in zwang waren. Het complex is uitzonderlijk succesvol, zowel voor wat betreft de industriële vormgeving, als voor de architecturale en esthetische waarden. De fabriek is een belangrijk Nederlands voorbeeld van het modernisme ten tijde van het interbellum, en is sinds de oprichting uitgegroeid tot een wereldwijd invloedrijk voorbeeld en symbool. Criterium (iv): het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of een architectonische of technologische samenstelling of landschap, dat (een) significante stap(pen) in de menselijke geschiedenis vertegenwoordigt Binnen de context van de industriële architectuur in de eerste helft van de twintigste eeuw, is de Van Nellefabriek een uitstekend voorbeeld van een complex met een goede relatie met de omgeving, met een rationale organisatie van productiestromen, en verzending via het nabijgelegen communicatienetwerk. Daarbij valt tevens de optimale lichtinval op, die is gerealiseerd door een grootschalige toepassing van glazen vliesgevels met stalen kozijnen, en open inwendige ruimten. Het gebouw staat voor helderheid, doorstroming en openstelling van de industrie naar de buitenwereld. Integriteit Gedurende een lange industriële geschiedenis waarin de fabriek aan dezelfde taak gewijd was de industriële verwerking en verpakking van levensmiddelen zijn de verschillende fabrieksgebouwen en hun functionele relaties met de logistieke ruimten (opslag, verzending, transport) onveranderd gebleven. Het ensemble van gebouwen bleef behouden toen op het terrein eind jaren negentig een economische aanpassing werd doorgevoerd. Aan de voorwaarden van integriteit op het vlak van compositie (locatie en organisatie van het terrein, functionele relaties, panoramische uitzichten, etc.) en op het architecturale vlak in al zijn facetten, is voldaan. Authenticiteit De om economische redenen doorgevoerde herstructurering en renovatie van het complex van 2000 tot 2006 werden uitgevoerd op een complex dat over het algemeen goed was onderhouden, en sinds de oorspronkelijke bouw eind jaren 20 nooit eerder ingrijpend was verbouwd of aangepast. De renovatie is met grote zorg uitgevoerd, als onderdeel van een modelproject. De authenticiteit van het complex is daarbij op passende wijze en in alle opzichten behouden. Iets wat voor zowel de bezoekers als de nieuwe zakelijke gebruikers van de Van Nellefabriek duidelijk zichtbaar is. Eisen aan beheer en behoud De Van Nellefabriek is sinds 1985 opgenomen in de monumentenlijst, en geniet daarmee de hoogst mogelijke rijksbescherming. Om een goede visuele expressie van het complex in een open omgeving te waarborgen, is een grote bufferzone ingesteld. De algehele bescherming van het complex als geheel is gegarandeerd onder het Bestemmingsplan Spaanse Polder, dat zijn voltooiing nadert, en door opname van milieubeschermingsmaatregelen in de vijf bestemmingsplannen die de bufferzone rondom het complex beslaat. (Het werelderfgoed ligt in één bestemmingsplan, namelijk Spaanse Polder. De bufferzone waar het erfgoed in ligt beslaat in totaal vijf bestemmingsplannen, inclusief Spaanse Polder.) Het complex wordt beheerd door zijn huidige eigenaar en exploitant, de CV Van Nelle Ontwerpfabriek. Een samenwerking tussen de erfgoedafdelingen van de gemeente Rotterdam en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vormt de basis voor het beheer en behoud van de architecturale, stedelijke en milieuwaarden van het complex. Binnen deze samenwerking is het beheerplan voor het complex opgesteld (in januari 2013). De onderlinge samenwerking is permanent gemaakt in de vorm van een gezamenlijk comité van beheer, dat is uitgebreid met nieuwe experts. De belangrijkste functie van het complex is ruimte te bieden aan economische activiteiten op industrieel, commercieel en dienstverleningsvlak. Het is reeds open voor het publiek, maar dit lijkt geen hoofddoel; het aantal bezoekers zou de komende jaren echter kunnen toenemen, waardoor behoefte zou kunnen ontstaan aan specifieke voorzieningen, die evenwel de integriteit en authenticiteit van het complex niet zouden mogen aantasten.

5 5) Nominatieproces Van Nellefabriek 1992 Nederland ratificeert het UNESCO-verdrag 1995: Van Nellefabriek met meerdere Nederlandse objecten op de voorlopige lijst 1998: Oorspronkelijk productieproces beëindigd; begin zoektocht herbestemming 2003: Nederland zegt toe geen voordrachten te doen tot 2006 wegens kandidatuur in Werelderfgoedcomité 2010 Instelling cie-leemhuis-stout voor herziening voorlopige lijst Augustus 2011 Van Nellefabriek formeel op de nieuwe voorlopige lijst November 2011 Officieel gestart met nominatieteam December 2012 Goedkeuring voordracht door Nederlandse regering Januari 2013: Dossier aangeboden aan de Nederlandse minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de Rotterdamse wethouder Cultuur Januari 2013 Dossier aangeboden aan Nederlandse ambassadeur voor Unesco te Parijs, en vervolgens door hem aan medewerker voor Werelderfgoedcomité in Unescokantoor Oktober 2013 Technische evaluatie door ICOMOS Januari 2014 Supplement aangeboden aan UNESCO naar aanleiding van rapportage ICOMOS Juni 2014 Besluit van het Werelderfgoedcomité 6) Herbestemming en restauratie De herbestemming van het fabriekscomplex is van de grond getild in een tijd dat een dergelijke operatie nog allerminst vanzelfsprekend was. In 1995 besloot de toenmalige eigenaar, het Amerikaans-Nederlandse concern Sara Lee/DE, om binnen drie jaar - na gefaseerde verplaatsing van de productie-activiteiten naar elders - het complex te verkopen. De eigenaar beschouwde het daarbij als een morele plicht om het architectonisch erfgoed op een verantwoorde manier over te dragen en garant te staan voor een goede wijze van herbestemming en behoud van de Van Nellefabriek als een functionerend monument. In verband daarmee heeft Sara Lee/DE volop meegewerkt aan een bijzondere overlegstructuur met gemeente en rijk om een modus te vinden voor herbestemming met behoud van de transparante architectuur van de Van Nellefabriek. Hiertoe heeft zij de unieke en voorbeeldige beslissing genomen om de door de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgestelde Cultuurhistorische Verkenning (1998) met aanwijzingen voor het al dan niet toestaan van toekomstige ingrepen tot verplichtend onderdeel van de verkoopvoorwaarden te maken. Op die basis is het complex verkocht en is het, tegelijk met een uiterst consciëntieuze restauratie van de voornaamste bedrijfsgebouwen, herbestemd als de Van Nelle Ontwerpfabriek (VNOF). Eric Gude van de Property Conversion Group ontwikkelde als eerste ideeën voor de leegstaande Van Nelle fabriek. Nick de Boer/René Werger van Kondor Wessels Projecten (KWP) en John van Lit/Remko Overdam van haar zustermaatschappij POB (Project Ontwikkelingsbureau Bouwnijverheid) wierpen zich als mede (concept)ontwikkelaars en financieel draagkrachtige partners op. Samen richtten zij de Maatschap Van Nelle Ontwerpfabriek op, die de daadwerkelijke ontwikkeling ter hand nam. Ook voor de exploitatie van de Ontwerpfabriek moesten nieuwe modellen worden ontwikkeld. Op basis van een creatief financieringsconcept van Nick de Boer in samenwerking met Huub de Heij werd een Commanditaire Vennootschap (CV) opgericht, een voor een dergelijk project ongebruikelijke constructie en op dat moment de grootste CV van het land. Het eigen vermogen van de CV werd bij elkaar gebracht door 780 participaties van particuliere beleggers. Op basis hiervan was de NIBC bank bereid de verdere financiering te verzorgen. Daarmee werd de CV Van Nelle Ontwerpfabriek eigenaar van het totale complex. Deze financieringsconstructie leidde ertoe dat ondanks concurrerende m2 prijzen de rendementsdoelstellingen per participatie ruimschoots zijn gehaald. Voor de begeleiding van dit uitdagende project van herbestemming en restauratie van een architectonisch uiterst gevoelig ensemble is in 1999 een coördinerend architect aangesteld met grondige expertise van restauratie en herbestemming van de monumenten van de Moderne Beweging, Wessel de Jonge. Hij is een van de co-founders van de internationale organisatie

6 DOCOMOMO die zich sinds 1990 beijvert voor zinvol behoud van dit jonge erfgoed (www.docomomo.com). De Jonge is ook betrokken geweest bij de restauratie van Sanatorium Zonnestraal in Hilversum, dat binnenkort ook zal worden voorgedragen voor de UNESCO-lijst. Dit veelomvattende herbestemmingsproject is echt teamwork geweest zegt Wessel de Jonge. Collegaontwerpbureaus Claessens Erdmann, Joris Molenaar en Bruno Doedens zijn daarin onmisbaar geweest. De grootste uitdaging is geweest om in de oude fabrieksgebouwen de juiste condities te scheppen voor gebruik als kantoren en ontwerpstudios. Gelukkig heeft Sara Lee/DE als goed rentmeester de gebouwen in een nette staat overgedragen, vervolgt De Jonge. In het innovatieve en rationele ontwerp van de jaren 20 bleek een nieuwe bestemming soepel te kunnen worden ingepast. Met een tweede glasgevel aan de binnenkant zijn goede binnencondities gerealiseerd zonder de monumentale vliesgevels aan te tasten. In 2008 ontving De Van Nelle Ontwerpfabriek reeds de prestigieuze Europa Nostra Award, de prijs van de Europese Unie voor cultureel erfgoed, voor de kwaliteit van de renovatie en voorbeeldig hergebruik van het Europees Cultureel erfgoed. De status van Werelderfgoed is een tweede, nog grotere erkenning. 7) De huidige Van Nellefabriek: business inspiration events De Van Nellefabriek is naast UNESCO Werelderfgoed sinds juni 2000 een inspirerende energieke kantoor- en eventlocatie en opereert onder de naam Van Nelle Fabriek. En zeker niet alleen voor architectuurliefhebbers. Waar Van Nelle vroeger koffie, thee en tabak verwerkte zijn nu meer dan 80 bedrijven gevestigd; van klein tot groot. De Van Nelle Fabriek is het toneel voor grote publieke culturele events als Art Rotterdam, tentoonstellingen met internationaal befaamde kunstenaars als Li Wei, tot exclusieve dance feesten als Must en familiefestijn Speelrijk. Er zijn zeer diverse en bijzondere ruimtes die gehuurd kunnen worden; voor een diner of vergadering in de tearoom met uitzicht op Rotterdam tot een groot congres of concert. In de Branderij, het restaurant, is de verbinding tussen de Van Nelle Fabriek en Gispen duidelijk terug te zien in het interieur. Het UNESCO Werelderfgoed heeft supersnel internet en de Gouden Green Key, een internationaal keurmerk voor duurzaamheid. Door de ligging vlakbij de A4 en A20 en de zeer ruime parkeerfaciliteiten is het prettig bereikbaar.

INSPIRERENDE RUIMTE VOOR ONDERNEMENDE BEDRIJVEN

INSPIRERENDE RUIMTE VOOR ONDERNEMENDE BEDRIJVEN INSPIRERENDE RUIMTE VOOR ONDERNEMENDE BEDRIJVEN EEN GEBOUW, UNIEK VOOR ZIJN TIJD IN MATERIAAL EN VORM, EN VANUIT SOCIAAL OOGPUNT ZIJN TIJD VER VOORUIT A. ABOUTALEB, BURGEMEESTER ROTTERDAM IMPOSANT VAN

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Van Nelle Fabriek" Van Nelleweg 1 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Van Nelle Fabriek Van Nelleweg 1 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Van Nelle Fabriek" Van Nelleweg 1 te Rotterdam Omschrijving De Van Nelle Fabriek is een dynamische locatie voor ondernemers die willen profiteren van de

Nadere informatie

Stromingen in vogelvlucht

Stromingen in vogelvlucht Stromingen in vogelvlucht Grieken en Romeinen (Klassiek Erfgoed) 500 v. Chr. tot 400 n. Chr. Middeleeuwen (Goddelijke Orde) 500 tot 1500 Renaissance (Homo Universalis) 1500 tot 1600 Barok en Rococo (Verleiding

Nadere informatie

VAN NELLE FABRIEK (Van Nelleweg 1) TE ROTTERDAM

VAN NELLE FABRIEK (Van Nelleweg 1) TE ROTTERDAM VAN NELLE FABRIEK (Van Nelleweg 1) TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : Diverse kantoorruimten vanaf 23 m² tot 5.500 m² in de Van Nelle Fabriek welke is bekroond tot het UNESCO

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT

GENERAAL VETTERSTRAAT GENERAAL VETTERSTRAAT Disclaimer De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. FRED is niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

day li g ht awa r d 2 010

day li g ht awa r d 2 010 Licht, transparantie en openheid verhogen in grote mate het comfortabele gevoel. Dit wordt bevestigd door het intensieve gebruik van daglicht in de CaballeroFabriek dat ten dienste staat van de gebruikers.

Nadere informatie

12.610 m 2 bedrijfsruimte TE KOOP. Willem Vleertmanstraat 3 Oldenzaal Beleggingsobject

12.610 m 2 bedrijfsruimte TE KOOP. Willem Vleertmanstraat 3 Oldenzaal Beleggingsobject 12.610 m 2 bedrijfsruimte TE KOOP Willem Vleertmanstraat 3 Oldenzaal Beleggingsobject Willem Vleertmanstraat 3 Oldenzaal OBJECT Algemeen Te koop grootschalig zeer representatief en multifunctioneel bedrijfscomplex,

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

Hoe maak ik een Volledig verslag

Hoe maak ik een Volledig verslag Hoe maak ik een Volledig verslag (print dit hele document even af en lees alles goed door en vul in waar nodig) Een volledig verslag is een door jou geschreven werkstuk over een gebouw dat je tijdens de

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

www.degrootefabrieke.be

www.degrootefabrieke.be www.degrootefabrieke.be Deze oude spinnerij die sinds 1907 het dorpsgezicht van Avelgem meebepaalt en een halve eeuw geleden nog de belangrijkste werkgever was in de gemeente, is in een zeldzaam goede

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 1 Verplaatsing van een horeca en een winkel binnen de bestemming gemengde doeleinden. 1 Foto Denis Filyukov Verschenen op 1 Aanleiding en

Nadere informatie

DINXPERLO, INDUSTRIESTRAAT ONGENUMMERD B

DINXPERLO, INDUSTRIESTRAAT ONGENUMMERD B gemeente : AALTEN postcode + plaats : 7091 DC Dinxperlo straat + huisnr. : Industriestraat ongenummerd (op de hoek van de Industriestraat en de Anholtseweg) naam object : bescherming : Gemeentelijk monument

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Restauratiefilosofie voor monumenten van de 20ste eeuw enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden

Restauratiefilosofie voor monumenten van de 20ste eeuw enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden Restauratiefilosofie voor monumenten van de 20ste eeuw enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden Joris Molenaar Molenaar & Van Winden architecten TU Delft, 30 november 2011 Inhoud Huis De Bruyn, eerste ervaring

Nadere informatie

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219 Cultureel Centrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (www.crea.uva.nl) opdrachtgever; Universiteit van Amsterdam / CREA ontwerp: Joost Glissenaar, Amsterdam / architecten van Mourik, Den Haag projectarchitect:

Nadere informatie

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM Architect prof. ir. Hans Ruijssenaars Opdrachtgever Rijksgebouwendienst Opdracht 1995 Werknummer 9500 6 mei 1995 Het Rijksmuseum is een belangwekkend instituut. Aan de

Nadere informatie

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad PAGINA 2 Inhoud PAGINA 3 INHOUD 4. Alles van waarde is weerloos 6. Op en top Rotterdams 8. Eyecatcher van de Blaak 10. Plattegrond 18. Inspirerende en dynamische Maasstad 20. Faciliteiten om de hoek 22.

Nadere informatie

Hoe maak ik een Volledig verslag

Hoe maak ik een Volledig verslag Hoe maak ik een Volledig verslag (print dit hele document even af en lees alles goed door en vul in waar nodig) Een volledig verslag is een door jou geschreven werkstuk over een gebouw dat je tijdens de

Nadere informatie

METAGLAS. transparante oplossingen in glas en metaal. meer informatie. bel (0344) 750 400 of kijk op www.metaglas.nl. metaglas bv Postbus 270

METAGLAS. transparante oplossingen in glas en metaal. meer informatie. bel (0344) 750 400 of kijk op www.metaglas.nl. metaglas bv Postbus 270 meer informatie bel (0344) 750 400 of kijk op www.metaglas.nl metaglas bv Postbus 270 4000 AG Tiel T (0344) 750 400 info@metaglas.nl www.metaglas.nl twitter.com/metaglas www.linkedin.com/company/metaglas-b.v.

Nadere informatie

PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 2013

PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 2013 PROJECTPRESENTATIE Rotterdam Architectuurprijs 0 Mini Mall: Een compacte shopping mall met een eigentijdse programmering in een monumentaal erfgoed. Aanleiding Het monumentale Station Hofplein maakt deel

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST?

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST? VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST? Johannes Fake Berghoef (Aalsmeer, 1903-1994) is voor velen een onbekende architect. Niet voor Jennifer Meyer, promovenda

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op KantorenPark PODIUM 0 ong te Amersfoort 165 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website:

Nadere informatie

Roosendaal - Spoorhaven

Roosendaal - Spoorhaven Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan voor de herontwikkeling van spooremplacement en bedrijventerrein nabij het centrum van Roosendaal. Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT Architectenbureau diederendirrix veranderde een voormalig ketelhuis in kantoren met royaal binnenstromend daglicht. De grootse en inspirerende herbestemming

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Stationspark 850 te Sliedrecht per maand

Huur kantoorpand op Stationspark 850 te Sliedrecht per maand Huur kantoorpand op Stationspark 850 te Sliedrecht 10000 per maand Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: - Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com Omschrijving Algmeen:

Nadere informatie

Koop kantoorruimte op Marienbornstraat 3 A te Dordrecht

Koop kantoorruimte op Marienbornstraat 3 A te Dordrecht Koop kantoorruimte op Marienbornstraat 3 A te Dordrecht 350000 Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: - Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com Omschrijving Algemeen: Door

Nadere informatie

Familiebedrijf Müller Transport Rijssen verhuist naar Enter. Vijfde generatie. Nieuwe locatie

Familiebedrijf Müller Transport Rijssen verhuist naar Enter. Vijfde generatie. Nieuwe locatie Müller Transport Rijssen BV is een van de familiebedrijven die haar roots heeft sinds de negentiende eeuw. Om precies te zijn kent de transporteur zijn oorsprong 1889. Waar de oprichter vooral Rijssen

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM

VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE SPAANSE BOOGJES TE ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com VERHUURINFORMATIE BEDRIJVENPARK DE

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

UPC duurzaam kantoor en callcenter

UPC duurzaam kantoor en callcenter UPC duurzaam kantoor en callcenter Het UPC kantoor en callcenter in Leeuwarden heeft als eerste opgeleverde gebouw het BREEAM-NL Excellent certificaat ontvangen. Met een GPR score van 8.3 gemiddeld, is

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

arc 12 - architectuur

arc 12 - architectuur Cortenstaal is goedkoop, eenvoudig te verwerken, duurzaam, laag gewicht, heeft geen milieu belastende coatings, en is perfect voor recycling. Samen met de materialen polycarbonaat en glas; zorgt dit voor

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

// Project transformatie

// Project transformatie tekstproductie Jan Bol // fotografie S2 architecten, architectuurfotografen.nl, lieftink geveltechniek en Jan Bol // tekenwerk henk heusinkveld Chocoladefabriek De Baronie in Alphen aan den Rijn was in

Nadere informatie

De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen

De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen De brouwerij en stijfselfabriek bij de Gouden Berg te Tegelen Voorlopige conclusies bouwhistorisch onderzoek, oktober 2013 Historie De voormalige brouwerij en stijfselfabriek aan de Sint Martinusstraat

Nadere informatie

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid zwarte parel rotterdam ZUID titel ontwerp voorgevel ontwerp interieur programma periode Zwarte Parel Rotterdam Zuid Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten Studio Rolf.fr woning en atelier 2008-2010 Maatschappelijke

Nadere informatie

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht.

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. VOORWOORD Geachte Fotoliefhebber, Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. Gebouwen kunnen bij daglicht heel mooi zijn, maar in

Nadere informatie

Analyse en ontwerp Wallhouse

Analyse en ontwerp Wallhouse Analyse en ontwerp Wallhouse Groningen Het Wallhouse#2 is een woning naar ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij was een groot bewonderaar van Le Corbusier en liet zich dan ook door hem

Nadere informatie

15 BEDRIJFSUNITS VAN 150 M2

15 BEDRIJFSUNITS VAN 150 M2 15 BEDRIJFSUNITS VAN 150 M2 DESIGNCENTER T/O VAN NELLE www.designcentervannelle.nl info@designcentervannelle.nl 0186-60 31 79 DESIGNCENTER SCHUTTEVAERWEG 95-97 ROTTERDAM 15 BEDRIJFSUNITS TEGENOVER DE VAN

Nadere informatie

Ten Dam De Leeuw Architecten. De boerderij: een nieuwe to

Ten Dam De Leeuw Architecten. De boerderij: een nieuwe to Ten Dam De Leeuw Architecten De boerderij: een nieuwe to Ten Dam De Leeuw Architecten is een dynamisch bureau dat zich bezighoudt met architectuur, stedenbouw, landschap en interieur. Het is altijd op

Nadere informatie

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht Inleiding Deze bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een complex, maar kan separaat aangekocht worden. Het betreft een grote bedrijfshal van 25,5 meter breed

Nadere informatie

Derde Ambachtsschool te Scheveningen

Derde Ambachtsschool te Scheveningen Op locatie bij Hendrick de Keyser Unieke historische locaties voor bijzondere gelegenheden Scheveningen Derde Ambachtsschool Licht, lucht en ruimte in Scheveningen Derde Ambachtsschool te Scheveningen

Nadere informatie

Brochure. Amperestraat 3 A 3861 NC NIJKERK. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Amperestraat 3 A 3861 NC NIJKERK. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Amperestraat 3 A 3861 NC NIJKERK pagina 1 van 9 TE HUUR Omschrijving Een historische werkplek met alle gemakken van deze tijd. In De Havenaer bevinden zich diverse kantoren van o.a. MedWay, Syslogic,

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,-

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,- TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: 525.000,- www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

INDEX PAGINA Linkedin Group Domein Zuiderbosch

INDEX PAGINA   Linkedin Group Domein Zuiderbosch INDEX PAGINA 4 INLEIDING 6 DE IDEALE LOCATIE TRADITIE EN INNOVATIE EEN VOGELVLUCHT OVER HET DOMEIN 0 HIGH-END KANTOORPAVILJOENS 11 UITGANGSPUNTEN ONTWERP 3 RUIMTE OM TE ONDERNEMEN 13 DE IDEALE WERKPLEK

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Leerlijn erfgoededucatie Hengelo. Lesbladen groep 8

Leerlijn erfgoededucatie Hengelo. Lesbladen groep 8 Leerlijn erfgoededucatie Hengelo Lesbladen groep 8 Industrieel erfgoed en herbestemming in Hengelo Naam: School: Groep: Les 1: Fabrieken van vroeger 1. Oude foto s en wist jedat? De volgende foto s zijn

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k.

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k. TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: n.o.t.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De locatie

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Op een unieke locatie aan de rand van natuurgebied De Regte Heide bieden wij twee ruime en exclusieve bouwkavels aan AKKERWEG - RIEL LIGGING BOUWKAVELS Riel De bouwkavels

Nadere informatie

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven DIRK ROOSENBURG PUBLIEKSPRIJS 2013 herbestemming Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven In november 2012 is de gerestaureerde en herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven in gebruik genomen. Om de fraaie

Nadere informatie

Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd

Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd Heijplaat, RDM terrein = Sport Educatie & vrije tijd De stad Rotterdam is onlosmakelijk met zijn haven verbonden. De geschiedenis leert dat met de groei van de stad de haven activiteit even zo meegroeit.

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM www.generaalvetterstraatong.nl Omschrijving OBJECT Deze spectaculaire nieuwbouw ontwikkelingvan ca 4.400 m² heeft door de eenvoudige vormgeving en sterke verticale belijning

Nadere informatie

DE KOKELAERESTRAAT IZEGEM

DE KOKELAERESTRAAT IZEGEM Bouwheer C.V. Izegemse Bouwmaatschappij Brugstraat 16, 8870 Izegem Project Sociale huisvesting (6 appartementen 2/3, 6 appartementen 1/2 en 10 woningen 1/2) Adres Kokelaerestraat 8870 Izegem Sociaal Huis

Nadere informatie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie moestuin plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 rosaklooster Het Rosaklooster wordt door het Leger des Heils gebruikt als opvanghuis voor vrouwen met psychische problemen. Het

Nadere informatie

woonhuis 1925 ca. Kozijnen op detailniveau gewijzigd, samenhang nr. 6

woonhuis 1925 ca. Kozijnen op detailniveau gewijzigd, samenhang nr. 6 STRAAT HUISNR OORSPR. FUNCTIE HUIDIGE FUNCTIE BOUWJAAR VERVOLGSTATUS OPMERKINGEN Achter de Wal 6 woonhuis woonhuis 1923 ca. Nagenoeg gaaf Achter de Wal 7 woonhuis + bedrijf(?) woonhuis 1925 ca. Kozijnen

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen

stadhuis eindhoven Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Restauratie en herindeling Stadhuis laagbouw Opdrachtgever Gemeente Eindhoven Interieurarchitect Buro Staal/Christensen Opdracht December 1992 Oplevering November 2001 Bouwkosten 5.000.000,- excl. BTW

Nadere informatie

: AKU-fontein : Arnhem : Arnhem. : Gele Rijdersplein to 41 :

: AKU-fontein : Arnhem : Arnhem. : Gele Rijdersplein to 41 : BESLUITMOTIVERING - maakt deel uit van het besluit betreffende naam gemeente plaats straat en huisnummer nummer : Fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting : AKU-fontein :

Nadere informatie

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T

STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/ ANTWERP - BELGIUM T 1 STUDIO FARRIS ARCHITECTS BVBA KORTE KLARENSTRAAT 4/4 2000 ANTWERP - BELGIUM STUDIO@STUDIOFARRIS.COM T + 32 3 237 64 18 WWW.STUDIOFARRIS.COM BTW BE0807 219 251 2 STABLE Studio Farris Architects heeft

Nadere informatie

EUROBIOSCOOP HILVERSUM

EUROBIOSCOOP HILVERSUM EUROBIOSCOOP HILVERSUM titel opdrachtgever projectteam bouwmanagement programma opdracht periode Herbestemming Eurobioscoop Hilversum Teus Kroon Marnix van der Meer, Redmer Weijer, Roy van Maarseveen,

Nadere informatie

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID

HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID HOUTSKELET BOUW ONTWERPVRIJHEID 2 4 3 1 5 6 TECHNISCHE VOORDELEN dr. ir. Kurt De Proft, houtskeletbouwspecialist bij het Technisch Centrum der Houtnijverheid: Houtskeletbouw wordt gekenmerkt door een grote

Nadere informatie

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M Landgoed Beukenrode Doorn Patist Makelaardij en Taxatiebureau 2 patistmakelaardij.nl "Sparrenhof", 2K Fraai gelegen Kantoorgebouw bestaande uit 2 verdiepingen

Nadere informatie

9 ta. Mlc. Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

9 ta. Mlc. Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Veiligheid Mlc Gemeente Delft Advies Phoenlxsiraat 16 261 1 AL DeIR Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres :Advies, Postbus 78. 2600 ME Delfl Leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

GROOTZAND 66 SNEEK Bint

GROOTZAND 66 SNEEK Bint GROOTZAND 66 SNEEK Bint makelaardij Aan een van de oudste grachten van Sneek en op slechts 130 meter van de Waterpoort staat dit prachtige, zeer karakteristieke, monumentale winkelpand. De aangeboden begane

Nadere informatie

interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat bn amsterdam +31 (0)

interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat bn amsterdam +31 (0) interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat 267 1092 bn amsterdam +31 (0)20 663 67 84 www.vasd.nl vasd@vasd.nl VASD brengt oude gebouwen tot leven Een gebouw met geschiedenis

Nadere informatie

TE HUUR. Jules Verneweg 125 B + C te Tilburg

TE HUUR. Jules Verneweg 125 B + C te Tilburg TE HUUR Jules Verneweg 125 B + C te Tilburg LIGGING Het bedrijfscomplex is gelegen op bedrijventerrein Loven op een unieke zichtlocatie. De Jules Verneweg is de belangrijkste (doorgaande) weg van bedrijventerrein

Nadere informatie

Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam

Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam Renovatie en upgrading woningblokken Waterlandplein Amsterdam Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Hoge galerijflat op winkelplint Nieuwe

Nadere informatie

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar

Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Adres: ECI 1-7, 6041 MA Roermond Huurprijs 135,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Het voormalige fabriekscomplex van de Electro Chemische Industrie (ECI) is gerestaureerd en herontwikkeld

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011)

LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) LEVS ARCHITECTEN TIJDELIJKE HUISVESTING ST. IGNATIUSGYMNASIUM AMSTERDAM IN LEEGSTAAND KANTOOR (2009-2011) PROJECTOMSCHRIJVING DE KLENCKE 2008-2009 OPDRACHTGEVER STICHTING VO A DAM-ZUID P/A ST.IGNATIUSGYMNASIUM

Nadere informatie

Nieuw gebouw voor Amsterdam RAI, het Amtrium

Nieuw gebouw voor Amsterdam RAI, het Amtrium Nieuw gebouw voor Amsterdam RAI, het Amtrium In oktober 2013 is een start gemaakt met de bouw van de nieuwe, flexibele en duurzame congres- vergader- en kantoorruimte aan de noordzijde van Amsterdam RAI

Nadere informatie

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Op een unieke locatie aan de rand van natuurgebied De Regte Heide bieden wij u drie zeer ruime en exclusieve bouwkavels aan LIGGING BOUWKAVELS Riel De bouwkavels zijn

Nadere informatie

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag)

Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Koop kantoorruimte op Reeweg Oost 123 te Dordrecht (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: bedrijfshuisvesting@waltmann.com Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com

Nadere informatie

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel Beste relatie, Traditiegetrouw ontvangt u van ons een eindejaarsgroet waarin we het een en ander vertellen over het

Nadere informatie

Slank, stalen profielsysteem voor (brandwerende) binnendeuren- en puien

Slank, stalen profielsysteem voor (brandwerende) binnendeuren- en puien SL3O Slank, stalen profielsysteem voor (brandwerende) binnendeuren- en puien ON THE edge Perfectie MHB, de Design & Build gevelproducent is in 1938 opgericht door Johan Mathijssen, maar de geschiedenis

Nadere informatie

Bedrijfsruimte in combinatie met woning TE KOOP

Bedrijfsruimte in combinatie met woning TE KOOP Bedrijfsruimte in combinatie met woning TE KOOP De Greune 8 Haaksbergen De Greune 8 Haaksbergen OBJECT Algemeen Te koop een onder architectuur van Hans Wigger gerealiseerde functionele bedrijfsruimte voorzien

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

Buitenleven DE MARKANTE BOERDERIJ TE RENOVEREN WOONBOERDERIJ (1952)

Buitenleven DE MARKANTE BOERDERIJ TE RENOVEREN WOONBOERDERIJ (1952) e rv e Wiltink Op de grens van Salland en Twente bepaalt Erve Wiltink al meer dan een halve eeuw de entree van Lemele. Prachtig gelegen aan de voet van de Lemelerberg in een essen landschap met magnifiek

Nadere informatie

Koop bedrijfsruimte op Darwinstraat 0 ong te Ede vrij op naam

Koop bedrijfsruimte op Darwinstraat 0 ong te Ede vrij op naam Koop bedrijfsruimte op Darwinstraat 0 ong te Ede 97500 vrij op naam Aanbiedende partij: Zoonen Commercieel Vastgoed BV Email: info@zoonenvastgoed.nl Telefoon: 0318-582285 Website: www.zoonenvastgoed.nl

Nadere informatie

1.425 m 2 vvo bedrijfsruimte met kantoren voorzien van kraanbanen 2 ton & 5 ton TE HUUR. Einsteinstraat 12 Almelo

1.425 m 2 vvo bedrijfsruimte met kantoren voorzien van kraanbanen 2 ton & 5 ton TE HUUR. Einsteinstraat 12 Almelo 1.425 m 2 vvo bedrijfsruimte met kantoren voorzien van kraanbanen 2 ton & 5 ton TE HUUR Einsteinstraat 12 Almelo Einsteinstraat 12 Almelo OBJECT Algemeen Te huur een zeer representatieve en moderne bedrijfsruimte,

Nadere informatie

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen

161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen 161 Weesperzijde renovatie en verbetering van 67 woningen aan de Amstel studieplan voor het optoppen van dit blok met 15 koopwoningen Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1999

Nadere informatie

Mindow is een prachtig slank en elegant kozijnsyteem, de pure minimalist. 32 mm MINIMALISTISCH. Stefan Prins, Associate Powerhouse Company

Mindow is een prachtig slank en elegant kozijnsyteem, de pure minimalist. 32 mm MINIMALISTISCH. Stefan Prins, Associate Powerhouse Company Vision reviewed MINIMALISTISCH Mindow is een prachtig slank en elegant kozijnsyteem, ontworpen voor de pure minimalist. Stefan Prins, Associate Powerhouse Company In ons werk zijn vakmanschap, detaillering

Nadere informatie

Havengebouw Elburg. De Opgave.

Havengebouw Elburg. De Opgave. De Opgave Net buiten het oude centrum van vestingstad op een prominente locatie aan de haven is het nieuwe sanitair- en havenmeestergebouw van gebouwd. Het gebouw vormt niet alleen het onderkomen van de

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Marie Curieweg 3 te Roermond Prijs op aanvraag

Huur kantoorruimte op Marie Curieweg 3 te Roermond Prijs op aanvraag Huur kantoorruimte op Marie Curieweg 3 te Roermond Prijs op aanvraag Aanbiedende partij: Forelle Eskina B.V. Email: s.crijns@forelle.com Telefoon: 0475-334560 Omschrijving Als eerste huurder de unieke

Nadere informatie

Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT

Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT Blik op beton EEN WONING IN BOUSVAL, BETON OP MAAT Deze creatie van Mario Garzaniti is een ode aan beton en getuigt van geduld en liefde voor vakmanschap. De architect was ook goed omringd: de aannemer

Nadere informatie