Bijlage 4: Kantoor Veiligheidsregels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4: Kantoor Veiligheidsregels"

Transcriptie

1 Bijlage 4: Kantoor Veiligheidsregels Kantoren behoren tot de meest veilige werkruimten. Toch kan dat soms, doordat men de gevaren niet onderkent, door onachtzaamheid of door foutieve inschatting, geheel anders uitvallen. De volgende punten zijn vereist om geen ongevallen op de werkplek te veroorzaken: 1. Algemeen Gevaarlijke situaties moeten onmiddellijk gemeld en gecorrigeerd worden. Deel de activiteiten zo in dat zo weinig mogelijk de trap moet worden gebruikt. Machines moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en niet in nauwe ruimten staan. Er moet genoeg ruimte tussen bureaus, kasten en andere objecten zijn. Het is niet toegestaan chemicaliën (bijv. gassen, vloeistoffen, korrels, enz.) in het kantoor te bewaren. Apparatuur Blusmiddelen Brandgevaar Laat geen nietjes en paperclips op apparatuur liggen. Deze kunnen in de apparatuur vallen en schade aanrichten. Een elektrisch apparaat moet afstaan voordat de steker ingeplugd wordt. Plaats handen en vingers niet op die plaats waar ze gegrepen of gesneden kunnen worden. Het draaiende gedeelte van draaiende apparatuur moet afgeschermd worden. Brandblussers en bluswaterhaspels mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet zich op de hoogte (laten) stellen van de werking van de blusmiddelen. Een rookverbod geldt op het gehele fabrieksterrein inclusief alle gebouwen en vervoersmiddelen. Het rookverbod geldt ook voor gelegenheden buiten het fabrieksterrein waar door Dow medewerkers werkzaamheden plaatsvinden. Gedurende recepties, feesten en informele bijeenkomsten beslist de organisator of roken is toegestaan en geeft dat als zodanig aan. Er mag niets op een elektrische verwarming liggen. Gloeilampen mogen niet dicht boven papier hangen. Brandbare producten moeten apart worden opgeslagen. Elektrische apparatuur m.u.v. processors moeten na werktijd uitgeschakeld worden. Additionele verwarmingsunits, gebruikt als bijverwarming, moeten buiten de werkuren uitgezet worden. Bureau Houd het bureau netjes en overzichtelijk. Sluit bureaulades wanneer er geen zaken in of uit hoeven te worden genomen. Glazen platen zijn op bureaus en tafels verboden. Deuren Glazen en transparante deuren en wanden Deuren langzaam openen en de deurkruk gebruiken. Automatisch openende en sluitende deuren mogen geen gevaar opleveren voor medewerkers. Medewerkers mogen daarin niet bekneld kunnen raken. Alleen vluchtdeuren, die in een nis van de gang zijn geplaatst, mogen naar de gang toe openklappen. De overige deuren draaien de kantoorruimte in. Bij veel in gebruik zijnde deur moet op ooghoogte een venster zijn voorzien om personen achter de deur te kunnen waarnemen. Door deuren normaal open te houden wordt dit omzeild. Schuifdeuren moeten zijn voorzien van een beveiliging tegen het uit de rails lopen. Bij dubbele deuren moet op de rechter deur "IN" staan en op de linker deur "UIT". Glazen deuren en wanden moeten op ooghoogte gemarkeerd zijn met een sticker o.d. om er tegenaan lopen te voorkomen. Voor glazen / transparante wanden kunnen ook plantenbakken o.d. geplaatst worden. Alleen veiligheidsglas mag in deuren, wanden en ramen gebruikt worden. Printed: 03 Feb :58 AM Page 1 of 5

2 Proc Kantoorveiligheid, Bijlage Dow Benelux procedure Operating Discipline Management System Elektriciteit Kleding Alle werkzaamheden aan de vaste elektrische installatie dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van de installatie verantwoordelijke. In bijlage 1 staat vermeld wanneer hij/zij een Veilig Werk Vergunning nodig heeft. Overbelasting van elektrische kabels, zowel mechanisch als elektrisch moet worden voorkomen. Beschadigde leidingen, wandcontactdozen, schakelaars en lamparmaturen moeten direct gemeld en gecorrigeerd worden. Schoenen Schoeisel met gewone standaard hakken wordt aanbevolen boven hoge hakken, omdat deze voornamelijk bij een noodsituatie een snellere aftocht garanderen en hakken niet in roosters blijven steken. "Plateauzolen" en gladde zolen worden ontraden. Geadviseerd wordt schoenen met ruwe zolen te dragen om uitglijden te voorkomen. Alleen dichte schoenen zijn toegestaan in een laboratorium- en plantomgeving. Het is verboden op blote voeten en sokken te lopen. Slippers zijn niet toegestaan. Kleren Anders dan in de fabrieken is korte mouwen en mouwloos toegestaan. Loshangende stropdassen, sjaaltjes en wijde mouwen kunnen gegrepen worden in papierversnipperaar, een ventilatorfan, e.d. Deze loshangende kledingstukken zijn verboden bij gebruik of in de buurt van deze draaiende apparatuur. Sieraden Bij het werken met of in de nabijheid van draaiende apparatuur (zie kleren) moeten voorkomen worden dat loshangende sieraden gegrepen worden. Laden en kasten Liften Loop- en vluchtroutes Page 2 of 5 Haren Bij het werken met of in de nabijheid van draaiende apparatuur (zie kleren) moeten voorkomen worden dat haren gegrepen worden. Eén lade van een kast mag slechts gelijktijdig geopend kunnen worden om te voorkomen dat deze topzwaar wordt en omvalt. De anderen moeten automatisch geborgd worden. Kasten die geen "lade borging" hebben moeten aan de muur of vloer verankerd zijn. De zwaarste spullen moeten in de onderste laden en beneden in kasten liggen. Op kasten hoger dan ooghoogte mogen geen voorwerpen geplaatst worden. Laden van ladekasten en openslaande deuren van kasten moeten gesloten zijn als er niet in gewerkt wordt en in looppaden staan. Gebruik de greep om laden en kasten dicht te maken. Dit voorkomt beknelling van handen. Alleen personenliften mogen gebruikt worden voor personenvervoer. In geval van een alarm mag de personenlift niet gebruikt worden. Gebruik de aanwezige goederenlift om met de handen vrij van etage te wisselen. De loop- en vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels. Kabels en snoeren moeten zodanig zijn weggewerkt dat ze noch als struikelobject, noch als hinder bij schoonmaak kunnen dienen. Om botsingen te voorkomen wordt geadviseerd rechts te lopen. Looppaden moeten vrij zijn van ordners, dozen, e.d. Snoeren mogen looppaden niet kruisen. Geen papier en gladde matjes op de vloer. Losliggende vloerbedekking moet onmiddellijk vastgezet worden. Gemorst water, koffie, thee en olie moeten opgeruimd worden. Monitors, lampen, e.d. die aan het plafond in een looppad hangen, moeten op minimaal 2,2 meter hoogte hangen. Ook kan op de vloer een object (plantenbak o.d.) Revised: 11/20/2009 4:16:00 PM Printed: 03 Feb :58 AM

3 geplaatst worden, zodat men er niet onderdoor kan lopen. Parkeerplaats Noodplan Ramen Snijden en steken Stoel Tillen Trappen (vast) Trappen (mobiel) en ladders (zie proc ) De weg van de auto naar het kantoor moet vrij zijn van obstakels. De weg moet zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden. Iedereen moet zich op de hoogte (laten) stellen van het noodplan. Bij brand, letsel of onwel worden moet onmiddellijk 2222 gebeld worden. Milieuklachten moeten gemeld worden via Alle ramen aan de zonzijde moeten aan de buitenzijde voorzien zijn van lichtwerende (screens) of instelbare (lamellen) zonwering. Ramen moeten van veiligheidsglas zijn voorzien. Alleen snijmachines met een veiligheidskap mogen gebruikt worden. Ga voorzichtig om met papier en karton. Ook hier kan aan gesneden worden. Berg scharen en messen op in houders, apart van andere middelen, als ze niet direct nodig zijn. Dit voorkomt dat er in gesneden wordt of dat ze in het been of de voet vallen. Het lemmet (snijgedeelte) van messen die niet gebruikt worden moeten afgeschermd zijn. Niet de postenveloppen niet dicht, maar gebruik tape als de klitteband niet werkt. Stel de stoel ergonomisch goed in. Ga nooit op een stoel staan. Leun niet achterover in een stoel. Hij zou kunnen blokkeren en omvallen. Gebruik de stoel niet om over de vloer te verplaatsten. Houd de stoel vast als je gaat zitten. Verkeerd of te zwaar tillen kan rugletsel veroorzaken. Als de last te zwaar is, moet deze niet getild worden. Vraag hulp. Gebruik de juiste gereedschappen. Houd het zwaartepunt van de last zo dicht mogelijk bij het lichaam. Til met de benen en een rechte rug. Een ieder is verplicht de leuning te gebruiken; één hand vrij voor jezelf. Er mag geen trede worden overgeslagen. Geadviseerd wordt rustig te lopen op de trap. Geadviseerd wordt aan de rechter zijde van de trap te lopen. Geadviseerd wordt niet op de trap te blijven staan praten. De traptreden moeten vrij zijn van grote (dozen, e.d.) en kleine (pennen, papier, e.d) spullen. Dit geldt ook voor de beneden- en bovenvloer van de trap. Geïmproviseerde klimmaterialen mogen niet gebruikt worden; zoals stoelen, kisten, e.d. Mobiele trappen moeten stevig staan en niet kunnen wegglijden of wegrijden. Het platform van een trap moet zijn vergrendeld. Ladders moeten op een vlakke, stevige ondergrond geplaatst worden. Ladders mogen niet achter deuren, die open kunnen slaan, geplaatst worden. Ladders moeten onder een hoek van ongeveer 75 staan. Bij het beklimmen, dalen en staan op een trap of ladder moeten altijd 3 punten (handen en/of voeten) contact hebben met een trede of ladderboom. Het is verboden ver buiten de trap te reiken. De ladder moet aan de bovenzijde vastgezet zijn met een touw. Is de ladder (nog) niet vastgezet dan moet deze beneden vastgehouden worden door een andere persoon. Ladders mogen niet hoger beklommen worden dan de 4e trede van boven. Printed: 03 Feb :58 AM Page 3 of 5

4 Proc Kantoorveiligheid, Bijlage Dow Benelux procedure Operating Discipline Management System Ventilatie Verbranding Vloeren Ventilatiekanalen moeten in een onderhoudsschema zitten. De frequentie wordt bepaald door de vervuilingsgraad. Indien meerdere koffiekoppen gelijktijdig door 1 persoon gehaald wordt, moet dit in een houder gedragen worden. De warmwaterkraan bij wasbakken moet beveiligd zijn op maximaal 60 C. In ruimten waar kooktoestellen, koffiezetapparatuur en magnetrons staan, moet voldoende manoeuvreer ruimte aanwezig zijn. De vloer moet zodanig stroef zijn dat men hierop niet kan uitglijden. Indien er met water of een ander poetsmiddel gewerkt wordt, moet het gebied gemarkeerd worden met het bord "pas op glad". Losse matten op de grond moeten geborgd zijn tegen wegglijden. Losse vloerbedekking moet onmiddellijk worden afgezet en gerepareerd. Het vloeroppervlak moet vrij zijn van gaten en hobbels. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden worden uitgevoerd volgens Terneuzen procedure veilig werk vergunningen. Page 4 of 5 Revised: 11/20/2009 4:16:00 PM Printed: 03 Feb :58 AM

5 PBM -matrix (persoonlijke beschermingsmiddelen) Veiligheids-eisen Veiligheidshoenen Helm Veiligheidsbril Gehoorbescherming Ring-verbod / handschoenen Schoonmaken in kantoren / controle kamers X X Schoonmaken in labs X X X Schoonmaken in plants (ISBL) X X X O X Glaswassen binnen X X O X X Glaswassen buiten X O X O X X Tapijt reiniging X X X Rentokil (reiniging, ongediertebestrijding, e.d) X O X O X X Verhuizers / Laad en losactiviteiten X O X O X X Kantine personeel eigen omgeving / kantoor X X Kantine personeel buiten / distributie X X Storingsmonteur kopieermachine O O X X Storingsmonteur kantoorapparatuur O O X X Storingsmonteur gebouwapparatuur (lift, X O X X draaideur, archief, e.d) Klusman X O X X Maintenance services (rookmelder, intercom) X O X X X Maintenance services (telefoon, computer) X O X X Postkamerpersoneel in gebouw X Postkamerpersoneel op terrein (OSBL) X O O O X Schilder binnen X X X X Schilder buiten X X X O X X Tapijt- linoleumlegger X X X Buiten tuiniers binnen ISBL van fabrieken X X X O X X Buiten tuiniers buiten ISBL van fabrieken X O X O X X Binnen tuiniers in gebouwen X X X Milieuactiviteit (vacuüm wagen, papier, e.d) X X X O X X Betekenis symbolen (Office Services heeft een uitgebreidere lijst) X Dit is verplicht O Dit is optioneel. Te bepalen door de gebouwbeheerder. Niet van toepassing Bedrijfskleding Printed: 03 Feb :58 AM Page 5 of 5

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO

ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO ALUMINIUM PRODUKTEN WORMER B.V. GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK ALUMINIUM ROLSTEIGERS TYPE APW, HT en EURO Verrijdbare aluminium steigers, volgens de normeringen: NEN - EN 1004 en de Europese

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

Checklist veiligheid in en om uw huis

Checklist veiligheid in en om uw huis Checklist veiligheid in en om uw huis - Algemene controlepunten - Trap, gangen en overloop - Woonkamer - Keuken - Slaapkamer - Badkamer en toilet - Buiten Algemene controlepunten In orde? Opmerkingen Liggen

Nadere informatie

Feestversiering? Het kan en moet veilig!

Feestversiering? Het kan en moet veilig! 18 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Feestversiering? Het kan en moet veilig! Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl BRANDVEILIG

Nadere informatie

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten

Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Kom Beter Binnen over toegankelijkheid van kerken en andere gebedsruimten Colofon Een uitgave van Adres Auteur Interkerkelijke Stichting Kom Beter Binnen Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht E-mail: info@kombeterbinnen.nl

Nadere informatie

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13

Lees. dit examen. Benodigdheden: potlood en gum. Een. Einde examen: Pagina 1 van 13 Naam kandidaat: Examen: VOL-VCA Evenementcode: Proefexamen_VOL VCA Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Zorg dat u thuis niet valt

Zorg dat u thuis niet valt Zorg dat u thuis niet valt Tips om vallen te voorkomen Dit is een uitgave van VeiligheidNL. Deze publicatie is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. VeiligheidNL aanvaardt geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

118 brandveiligheids. Feestversiering? Het kan en moet veilig! Brandveilig feestvieren INFO

118 brandveiligheids. Feestversiering? Het kan en moet veilig! Brandveilig feestvieren INFO 118 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Feestversiering? Het kan en moet veilig! Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel

Arbowaaier. Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel Arbowaaier Informatie en tips om gezond te blijven werken in je winkel WERKEN IN DE DETAILHANDEL IS ERG LEUK... EN DAT MOET VOORAL ZO BLIJVEN. Daarom is een veilige en gezonde werkplek belangrijk. Zo voorkom

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie