Beleidsplan Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar"

Transcriptie

1 Beleidsplan Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

2 Colofon Beleidsplan Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie, Almere Ontwerp TypoDynamo.nl Druk Druno en Dekker Drukkers, Noordwijkerhout De kernwaarden van Sint Antonius van Padua draag ik uit door in geval van storing de klacht van de klant snel en vakkundig te repareren. Ik ben al twintig jaar een vertrouwd gezicht voor onze huurders en heb altijd een luisterend oor. K. Sluis, medewerker onderhoudsdienst

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn we en waar staan we voor? 5 Lokaal 7 Klantgericht 13 Betrouwbaar 15 Beleidsplan

4 2 Woningstichting Sint Antonius van Padua

5 Voorwoord Iedere vijf jaar schrijven wij een beleidsplan waarin wij aangeven wat onze doelen voor die periode zijn en hoe we ze willen bereiken. Zo n beleidsplan is vaak een nogal taai document. Daarom hebben we speciaal voor u een versie geschreven die kort, prettig leesbaar en begrijpelijk is. De titel die wij aan ons Beleidsplan hebben meegegeven is: Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar. Een titel die past bij wie we zijn en waar we voor staan. Waar wij ons de komende jaren samen met u, onze belanghouders, vooral sterk voor willen maken, is het zorgen voor passende en betaalbare huisvesting voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Dat is onze primaire taak. Onze positie in Noordwijkerhout en De Zilk is stevig, maar we houden rekening met een mogelijke gemeentelijke herindeling en de gevolgen daarvan voor onze positie. Voorop staat dat we de komende jaren Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar blijven handelen, zoals u van ons gewend bent. Bij het maken van dit beleidsplan hebben we naast ontwikkelingen en regelgeving in Europa en van ons kabinet, ook rekening gehouden met de input die we van u kregen tijdens de belanghoudersbijeenkomst en de uitkomsten van de eind 2010 gehouden visitatie. Een beleidsplan dat tot stand is gekomen met de steun en inzet van alle medewerkers en de Raad van Commissarissen. Aad Verkade directeurbestuurder Beleidsplan

6 De behoeften in Noordwijkerhout zijn aan verandering onderhevig. Er is sprake van vergrijzing en daar moet Sint Antonius van Padua op inspelen door meer levensloopbestendige appartementen en woningen voor kleine huishoudens te bouwen. A. de Jong, lid Raad van Commissarissen

7 Wie zijn we en waar staan we voor? Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar zijn onze belangrijkste kernwaarden op basis waarvan we de komende periode invulling geven aan ons beleid. Ons motto is: Wij zorgen ervoor dat het Goed Wonen is in Noordwijkerhout en De Zilk. Deze missie vertalen we in het creëren van voldoende, kwalitatief goede woningen met acceptabele woonlasten en een leefbare woonomgeving in vitale kernen voor mensen die dat zelfstandig niet kunnen organiseren. Dit doen we samen met lokale partners. Kernwaarden Wie we zijn en waar we voor staan hebben we in een aantal kernwaarden samengevat. Deze kernwaarden komt u regelmatig tegen in ons beleidsplan. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar zijn voor ons de drie belangrijkste. Onze jarenlange ervaring maakt dat wij vertrouwd zijn met ons werkgebied. We staan dicht bij onze huurders. Daarbij zijn wij betrouwbaar. We staan 100 procent achter het werk dat we doen en wanneer we iets beloven maken we dat waar. Beleidsplan

8 De vastgoedportefeuille van een betrouwbare partij als Sint Antonius van Padua sluit prima aan bij ons Noordwijkerhoutse dorpsnotariaat. F. van Loenhoud, notaris Noordwijkerhout 6 Woningstichting Sint Antonius van Padua

9 Lokaal Noordwijkerhout en De Zilk zijn twee hechte dorpsgemeenschappen waarmee wij ons sterk verbonden voelen. Onze positie op de krappe lokale woningmarkt is dan ook stevig. Om aan de toenemende vraag naar woningen te kunnen voldoen, bepalen we in ons strategisch voorraadbeleidsplan wat we de komende jaren met onze woningvoorraad gaan doen. We streven ernaar om een deel van onze woningen geschikt te maken voor alle levensfasen. Lokaal zijn we sterk verankerd. Afgelopen jaren hebben we veel werk verzet in Noordwijkerhout en De Zilk. Nieuwe woningen kwamen van de grond, maar ook realiseerden we combinaties van wonen en zorg en ander maatschappelijk vastgoed. Alle doelen die te maken hebben met onze woningvoorraad, geven we vaste vorm in ons strategisch voorraadbeleidsplan (SVB), dat in 2011 is opgesteld. Stevige positie Met de bouw van 285 woningen verstevigen wij onze positie op de krappe woningmarkt in de gemeente Noordwijkerhout. We hebben met de gemeente afgesproken dat onze totale woningvoorraad moet bestaan uit minimaal huurwoningen in Noordwijkerhout waarvan 200 in De Zilk. Aandachtspunt qua omvang en samenstelling van ons bezit in de toekomst is, dat we meer rekening moeten houden met de demografische ontwikkelingen in ons werkgebied. Er kan een verschuiving optreden van vraag naar eengezinswoningen naar vraag naar appartementen en nultredenwoningen. Om onze lokale positie verder te verstevigen, hebben we ons een aantal doelen gesteld. Leefbaarheid We willen dat het voor onze huurders prettig wonen en leven is in de gemeente Noordwijkerhout. We zetten een huismeester in die in direct contact staat met bewoners, maar er ook voor zorgt dat wijken en buurten leefbaar blijven. Sociale overlast voorkomen en het voorzieningenniveau op peil houden, dat zijn onze belangrijkste doelen op dit gebied voor de Beleidsplan

10 Sint Antonius van Padua staat bij en in de gemeente bekend als een betrouwbare en klantgerichte corporatie, die zich richt op Noordwijkerhout. Veel van de woningplannen in aanbouw, zijn projecten van Sint Antonius van Padua. De gemeente is dan ook blij met zo n partner die de woningbouwmarkt in beweging houdt en samen met de gemeente zorgt voor een duurzaam evenwichtig woningaanbod. J.C.F. Knapp, wethouder gemeente Noordwijkerhout 8 Woningstichting Sint Antonius van Padua

11 komende jaren. We pikken signalen op van huurders en medewerkers wanneer zij zien dat de leefbaarheid achteruit gaat en kunnen daardoor snel handelen. Geschikt voor alle levensfasen Omdat in Noordwijkerhout en De Zilk sprake is van vergrijzing, bouwen we de laatste jaren veel woningen die geschikt zijn voor senioren. We maken nieuwe woningen levensloopbestendig en passen bestaande woningen aan. In ons SVB benoemen we concreet hoeveel woningen we de komende periode op welk niveau willen brengen. In tegenstelling tot het aantal ouderen neemt het aantal starters en (jonge) gezinnen af. Toch is het voor deze groep moeilijk om in Noordwijkerhout en De Zilk geschikte huurwoningen te vinden. Daarom verkorten we de wachttijd door een mix van nieuwbouw, gerichte toewijzing en doorstroming, die we in ons SVB verder invulling geven. Nieuwe woningen bouwen we volgens de eisen van Woonkeur, een certificaat voor nieuwbouwwoningen, zodat deze geschikt zijn voor huurders in alle levensfasen. Zorg op afroep Ook hebben we de afgelopen periode een aantal nieuwe complexen opgeleverd waarin wonen is gecombineerd met zorg op afroep. Met deze nieuwbouw voorzien we nu en in de toekomst in de vraag naar combinaties van wonen en zorg. In hoeverre meer aanbod van wonen en zorg noodzakelijk Beleidsplan

12 Sint Antonius van Padua loopt keurig in de pas, doet haar best en scoort goed op dienstverlening, maar 100 procent tevredenheid bestaat natuurlijk nergens. T. Mulders, voorzitter HBNZ De nieuwe EU-inkomensregels zorgen ervoor dat veel van onze sociale huurders tussen wal een schip raken en aangewezen zijn op huren in de vrije sector of op dure koopwoningen. Stichting HBNZ, die opkomt voor de belangen van huurders en bewoners van woningen van Sint Antonius van Padua, wil dit uiteraard voorkomen. 10 Woningstichting Sint Antonius van Padua

13 is en welke kaders we stellen aan de (ver)bouw en exploitatie van vastgoed dat speciaal ontwikkeld wordt voor bijzondere doelgroepen, bepalen we bij het jaarlijks actualiseren van ons SVB. Daarnaast is er op lokaal gebied een aantal actuele thema s dat de komende jaren extra aandacht vraagt. Scheve verhoudingen Op basis van landelijke regelgeving zijn wij verplicht om elk jaar 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een inkomen van euro of lager en een huur tot de huurtoeslaggrens. Dit nemen we mee als randvoorwaarde bij de ontwikkeling van ons SVB. Wij wijzen geen woningen toe aan mensen met een inkomen boven euro. We willen een extra huurverhoging geven aan zittende huurders met een inkomen hoger dan euro, die wonen in een woning met een te lage huur. Deze situatie noemen we scheefwonen. Ook het bewonen van eengezinswoningen door kleine huishoudens valt voor ons onder dit begrip. Met de bouw van nieuwe woningen bieden we deze groep meer alternatieven. Tussen wal en schip Huishoudens met een inkomen van euro of hoger krijgen het door de 90 procent-regelgeving moeilijker op de lokale woningmarkt. Het financieren van geschikte koopwoningen is momenteel erg lastig. In 2012 bekijken we in welke mate de inkomensgroep vanaf euro in ons werkgebied daadwerkelijk tussen wal en schip raakt om vervolgens te bepalen welke maatregelen we willen en kunnen treffen. Arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa In de gemeente Noordwijkerhout blijft de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost- Europa onderwerp van discussie. Wij huisvesten alleen arbeidskrachten die besluiten zich definitief in ons werkgebied te vestigen. Dat betekent dat we meer woningen beschikbaar moeten houden voor een jongere doelgroep (inclusief gezinnen) dan op basis van de leeftijdsontwikkeling van onze huidige huurders mag worden verwacht. Bij eventuele verkoopplannen houden we hiermee zoveel mogelijk rekening in ons SVB. Beleidsplan

14 Vooral na het verkrijgen van het KWH-Huurlabel is het aantal positieve reacties van klanten merkbaar gestegen. De kwaliteit van het onderhoud neemt toe; we gebruiken steeds betere en luxueuzere materialen. Maar ook heeft de klant meer keuzemogelijkheden uit keukens, tegels en sanitair. K.Sluis, medewerker onderhoudsdienst 12 Woningstichting Sint Antonius van Padua

15 Klantgericht We bieden onze klanten betaalbare woningen van duurzame kwaliteit en zien graag dat zij zich thuis voelen in hun woning. De klant staat voor ons dan ook op nummer 1. Wij voorzien op lange termijn in een toenemende vraag naar betaalbare sociale huurwoningen, zeker nu het er voorlopig niet naar uit ziet dat de economische omstandigheden zullen verbeteren. Toch geeft het kabinet aan dat als huurders daar interesse in hebben, zij hun huurwoningen tegen een redelijke prijs moeten kunnen kopen. Sint Antonius van Padua deelt deze mening niet, maar wil haar huurders wel de mogelijkheid bieden om een betaalbare koopwoning te kunnen kopen. Daarom maken wij gebruik van de KoopGarant-regeling die het mogelijk maakt om een koopwoning eenvoudiger te financieren. Duurzaamheid Bij de betaalbaarheid van woningen spelen ook steeds vaker energieprijzen een prominente rol. Wij gebruiken bij nieuwbouw duurzame materialen en helpen huurders van bestaande woningen om hun energielasten terug te dringen. Dit doen we door te kijken hoe we onze woningen beter kunnen isoleren en voorzien van zuinige installaties. Woningen met een hoger energielabel, kennen we dan ook een hogere huur toe, waarbij we er wel voor zorgen dat de totale woonlasten door energiebesparende maatregelen omlaag gaan. Al onze woningen zijn voorzien van een energielabel. Wordt er gerenoveerd, dan stijgt het energielabel met twee sprongen. Ons streven is om van een gemiddeld D-label in 2010 een gemiddeld C-label te halen in Thuis Hoe duurzaam een woning ook is, huurders moeten zich er wel thuis voelen. Met ons vernieuwde ZAV-beleid (ZAV staat voor zelf aangebrachte veranderingen) geven we huurders de mogelijkheid om zelf veranderingen aan te brengen in hun woning. Daarnaast bieden we onze huurders een flexibele vervangingsregeling als het gaat om keukens en sanitair. Dit beleid geeft onze huurders voldoende vrijheid. KWH-Huurlabel Al deze vormen van dienstverlening worden door onze huurders goed gewaardeerd. De klant staat voor ons dan ook op nummer 1. Onlangs hebben we het KWH- Huurlabel weten te prolongeren, een instrument dat inzicht geeft in de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit label willen we natuurlijk vasthouden. Onze ambitie voor de toekomst is om tot de best scorende corporaties op het KWH-Huurlabel te behoren. Beleidsplan

16 Wanneer Sint Antonius van Padua nieuwe projecten opstart, zijn er altijd wel zaken die juridisch goed moeten worden geregeld. Dan staan wij voor de corporatie klaar. F. van Loenhoud, notaris Noordwijkerhout 14 Woningstichting Sint Antonius van Padua

17 Betrouwbaar Wij zijn een betrouwbare partner voor onze belanghouders. Wanneer we iets beloven maken we dat waar. Om aan de vraag naar woningen te kunnen blijven voldoen, is het belangrijk dat we als organisatie sterk zijn en financieel stevig in onze schoenen staan. Een belangrijke randvoorwaarde om onze huurders ook in de toekomst te kunnen blijven bedienen, is een sterke organisatie met een goede financiële positie. Daarom hebben we ons een aantal financiële doelen gesteld. Financiële continuïteit Om te kunnen voorzien in goede woningen en een efficiënte dienstverlening voor onze huurders, is financiële continuïteit van onze organisatie een belangrijke randvoorwaarde. Onze financiële positie is sterk, maar ook wij moeten de komende jaren steeds scherper op onze middelen letten. Om onze financiële continuïteit te borgen, stellen we ons de komende vijf jaar als doel om ten minste te blijven voldoen aan de eisen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Best scorende corporaties Ten opzichte van het gemiddelde in de sector zijn onze huidige bedrijfslasten per wooneenheid laag. Om financiële risico s te beperken, is het van belang om te blijven werken aan de beheersbaarheid van onze reguliere bedrijfslasten per wooneenheid. We willen ook de komende vijf jaar behoren tot de 20 procent best scorende corporaties conform het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Continue professionalisering Zoals eerder gezegd komen er in de toekomst veel ontwikkelingen op ons af. Vanuit Europa maar ook vanuit ons eigen kabinet, waardoor we ons beleid moeten aanpassen. Dit beleidsplan is dan ook geen statisch document. Om als organisatie beter voorbereid te zijn op deze en andere ontwikkelingen, is een continue professionalisering nodig. Dit doen we door actief op zoek te gaan naar samenwerkingsvormen die passen bij de lokale omstandigheden en de cultuur. Daarnaast vergroten wij de kracht van onze eigen organisatie door de onderlinge vervangbaarheid te verbeteren en meer te sturen vanuit de beleidscyclus. Mochten er tussentijds wijzigingen zijn in ons beleid, Beleidsplan

18 16 Woningstichting Sint Antonius van Padua

19 dan houden we u daarvan op de hoogte via ons bewonersblad Over de drempel en onze website Stappen maken Onlangs zijn wij als organisatie gevisiteerd. Het visitatierapport geeft ons een dikke 7 voor onze prestaties. Het presteren naar eigen ambities en doelstellingen doen we goed, maar het geven van sturing op basis van de beleidscyclus vraagt om extra aandacht. Jaarplannen en monitoring kunnen hierbij uitkomst bieden. Het daadwerkelijk doorvoeren van eenmaal genomen besluiten krijgt de komende jaren niet voor niets meer aandacht van ons. Met dit beleidsplan zetten we een eerste stap in de goede richting. Samen met Antonius van Padua willen we ons in de gemeente blijven inzetten voor een woningaanbod voor alle doelgroepen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die in sociaal en economisch opzicht een zwakke positie hebben op de woningmarkt. J.F.C. Knapp, wethouder gemeente Noordwijkerhout Sint Antonius van Padua maakt haar beloften waar, dit blijkt uit diverse onderzoeken waarin de organisatie in alle opzichten boven het gemiddelde scoort. A. de Jong, lid Raad van Commissarissen Toekomst Het is voor ons moeilijk om te anticiperen op de toekomst. Naast nieuwe wetgeving over de taken van woningcorporaties, is er vanaf 2014 ook een nieuwe heffing van het rijk op komst die onze financiën op scherp zet. Een andere belangrijke discussie die hier gaande is, is die van gemeentelijke herindeling in de Bollenstreek. U ziet onze omgeving is constant in beweging. Hier spelen wij op in door jaarlijks samen met het opstellen van de begroting een overzicht van concrete actiepunten te maken dat ons helpt bij het realiseren van onze doelen en past bij de actuele omstandigheden. Een doel dat we zeker willen realiseren is het zelfstandig blijven om zo een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de lokale samenleving. Beleidsplan

20 Woningstichting Sint Antonius van Padua Forum LV Noordwijkerhout T (0252) F (0252) E I Oprichting: 1 september Woningstichting Sint Antonius van Padua

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Gewoon goed. wonen WONINGSTICHTING BUITENLUST ONDERNEMINGSPLAN

Gewoon goed. wonen WONINGSTICHTING BUITENLUST ONDERNEMINGSPLAN Gewoon goed wonen WONINGSTICHTING BUITENLUST ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 2 WONINGSTICHTING BUITENLUST Hierbij presenteren wij met veel plezier ons ondernemingsplan 2014-2018 met als titel: GEWOON GOED WONEN

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten Profielschets Directeur-bestuurder Woningstichting Putten ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningstichting Putten Datum: 21 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningstichting Putten

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

KoersWijzer. Woningstichting Leusden

KoersWijzer. Woningstichting Leusden KoersWijzer Woningstichting Leusden KoersWijzer Inleiding In deze koerswijzer staan quotes uit de gesprekken met onze huurders, en stakeholders. Deze quotes zijn te herkennen aan de gekleurde vakken.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG

vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG vitale buren maken vitale buurten DE STRATEGISCHE KOERS VAN DE VOORZORG 2018-2028 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ONZE VISIE ONZE MISSIE p. 3 p. 5 p. 7 ONZE KERNWAARDEN p. 7 EEN ECHTE HEERLENSE

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2018-2022 Missie: In ons nieuwe beleidsplan blijft de missie ongewijzigd. Het blijft de beste zin die precies uitdrukt wie wij willen zijn en hoe we willen werken. Rijnhart Wonen creëert kansen

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019

Activiteitenoverzicht Midden-Groningen 2019 ACTIVITEITENOVERZICHT 2019 MIDDEN-GRONINGEN juni 2018 1. INLEIDING Voor u ligt het activiteitenoverzicht 2019 van Actium aan de gemeente Midden-Groningen, met daarin de voorgenomen activiteiten van Actium

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Voorwoord. Beleid. Maatschappelijke verantwoording. Het huisvesten van de doelgroep. Kwaliteit en duurzaamheid.

Inhoud. Voorwoord. Voorwoord. Beleid. Maatschappelijke verantwoording. Het huisvesten van de doelgroep. Kwaliteit en duurzaamheid. Jaarverslag 2018 Inhoud Voorwoord SAMENVATTING JAARVERSLAG 2018 WONEN MIDDEN-DELFLAND Voorwoord Beleid Maatschappelijke verantwoording 03 05 06 Wij zijn een lokaal verankerde corporatie met een scherpe

Nadere informatie

Samenvatting. Meerjarenvisie Intermaris, voor jou(w) thuis

Samenvatting. Meerjarenvisie Intermaris, voor jou(w) thuis Samenvatting Meerjarenvisie 2019-2022 Intermaris, voor jou(w) thuis Meerjarenvisie 2019-2022 Samenvatting Intermaris, voor jou(w) thuis De bewoner is onze basis Iedereen is gelijk, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 IN T KORT

JAARVERSLAG 2016 IN T KORT IN T KORT 02 Onze koers 2016 2020 Parteon is er voor mensen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Parteon volgt daarbij het rijksbeleid en de gemeentelijke woonvisie. We houden het aantal sociale

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

PRESTATIECONTRACT WONEN

PRESTATIECONTRACT WONEN PRESTATIECONTRACT WONEN 2011-2015 GEMEENTE BORNE WOONBEHEER BORNE EVALUATIE Op 30 september 2011 hebben de gemeente Bome en Woonbeheer Borne het Prestatiecontract Wonen 2011-2015 ondertekend. Dit Prestatiecontract

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Midden in Rhenen! Jaarbericht Rhenense Woningstichting 2013

Midden in Rhenen! Jaarbericht Rhenense Woningstichting 2013 Midden in Rhenen! Terugblik Het jaar 2013 was voor de Rhenense Woningstichting (RWs) een bijzonder jaar. Ondanks de onzekere financiële- en marktomstandigheden zijn we erin geslaagd om de voorgenomen investeringen

Nadere informatie

Samenvatting en recensie

Samenvatting en recensie Samenvatting en recensie Samenvatting In oktober 2009 heeft WORMERWONEN te Wormer de opdracht gegeven om een visitatie uit te voeren. De visitatie is uitgevoerd op basis van de 3.0-versie van de methodiek

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

2016: prestaties. van formaat! 160 woningtoewijzingen. 150 welkomstpassen. +30 nieuwbouwwoningen

2016: prestaties. van formaat! 160 woningtoewijzingen. 150 welkomstpassen. +30 nieuwbouwwoningen 2016: prestaties van formaat! +30 nieuwbouwwoningen 160 woningtoewijzingen 150 welkomstpassen Voorwoord Aan het begin van het jaar stelde ik de vraag: kunnen wij vanuit onze visie aan het werk binnen de

Nadere informatie

Startnotitie woonvisie Wassenaar

Startnotitie woonvisie Wassenaar Startnotitie woonvisie 2014-2020 Wassenaar Documentbeheer DATUM AUTEURS VERSIE VERANDERING 18 september 2013 S. Bueving 1.1 24 september 2013 S. Bueving 1.2. Communicatieparagraaf 8 oktober 2013 S. Bueving

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit -

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Voorwoord Voor u ligt het nieuwe Koersplan van Parteon voor de periode 2012-2015. In dit koersplan leest u wie wij zijn, wat ons drijft en wat onze richting en doelstellingen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Koersplan VWS

Koersplan VWS 2016-2020 blad 1 Inleiding De Veenendaalse Woningstichting is er voor de huisvesting van mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Deze 100 jaar oude doelstelling geldt nog steeds en de VWS zal zich

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

RWS Jaarplan

RWS Jaarplan RWS Jaarplan 2012-2013 Het jaarplan 2012-2013 vloeit voort uit het Ondernemingsplan 2012-2016. Het is een concrete uitwerking van wat we in 2013 doen om de lange termijn doelen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017. De koers voor de toekomst

Ondernemingsplan 2013-2017. De koers voor de toekomst Ondernemingsplan 2013-2017 De koers voor de toekomst Datum: 15 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Missie, visie en kernwaarden... 5 2 Het proces... 6 2.1 Het plan... 6 3 Ambitie en doelen... 8 3.1

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

(VER)BOUWEN AAN PLEZIERIG WONEN

(VER)BOUWEN AAN PLEZIERIG WONEN BODEGRAVEN NIEUWERBRUG Een flexibele en moderne organisatie Zorgen voor een passende woningvoorraad WAARDER REEUWIJK Reeuwijkse plassen DRIEBRUGGEN Plezierig wonen HOGEBRUG (VER)BOUWEN AAN PLEZIERIG WONEN

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Juni 2018 Vragenlijst 13 Bedrijfsplan

Juni 2018 Vragenlijst 13 Bedrijfsplan Samenvatting uitslag digitaal klantenpanel Juni 2018 Vragenlijst 13 Bedrijfsplan 2019-2022 Response Er zijn 140 personen uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen, hierop zijn 43 reacties gekomen. Toelichting

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT Uitvoeringsprogramma 2016-2025 gemeente Brummen Kenmerk INT16.2900 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitvoering per pijler 1 Pijler 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 2 Pijler 2. Wonen, zorg en vergrijzing 5 Pijler

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Gemeente Oudewater. Huurdersorganisatie De Woningraat

Gemeente Oudewater. Huurdersorganisatie De Woningraat Prestatieafspraken 2018 Gemeente Oudewater Huurdersorganisatie De Woningraat Oudewater is een aantrekkelijke plek om te wonen en te leven en moet ook in de toekomst zo blijven, daar werken wij samen aan!

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol Bijzonder door gewoon te zijn.

Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol Bijzonder door gewoon te zijn. Ondernemingsplan Beter Wonen Ammerstol 2014-2020 Bijzonder door gewoon te zijn. In 2014 heeft het bestuur van Beter Wonen besloten om een ondernemingsplan tot het jaar 2020 op te stellen. In een aantal

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Jaarverslag 2018, Samenvatting

Jaarverslag 2018, Samenvatting Jaarverslag 2018, Samenvatting Datum 23 april 2019 Status Definitief Versie V-11, samenvatting Auteur Woonmeij pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Bestuursverslag 3 3 Volkshuisvestingsverslag

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

BETER WONEN VECHTDAL: DICHT ER BIJ

BETER WONEN VECHTDAL: DICHT ER BIJ BELEIDSVISIE BETER WONEN VECHTDAL 2016 BETER WONEN VECHTDAL: DICHT ER BIJ MISSIE: KERNWAARDEN: MOTTO: IN BONDGENOOTSCHAP EN BETROKKENHEID BIJ MENSEN EEN VEILIGE, VERTROUWDE EN DIERBARE WOON- EN LEEFOMGEVING

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie