NET.WORK.PLACE. La nouvelle mobilité au bureau : modules dans une trame definie. De nieuwe beweging op kantoor: modules en rastermaten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NET.WORK.PLACE. La nouvelle mobilité au bureau : modules dans une trame definie. De nieuwe beweging op kantoor: modules en rastermaten."

Transcriptie

1 NET.WORK.PLACE La nouvelle mobilité au bureau : modules dans une trame definie. De nieuwe beweging op kantoor: modules en rastermaten. Freiräume für Leistung.

2 La modification de la culture et de la structure du travail passe par un supplément de liberté de mouvement pour les personnes, les concepts et les idées. Elle nécessite des espaces de bureaux paysagés modifiables à tout moment. Ces derniers ne sont toutefois possibles qu à condition de disposer d un mobilier adaptatif présentant de préférence une trame répétitive, adaptée à la topographie globale du bureau. Notre échelonnement se base sur la valeur magique de 80 cm. Le chiffre fondateur de NET.WORK.PLACE. De verandering van werkcultuur en werkstructuur vereist meer bewegingsvrijheid voor mensen, gedachten en ideeën. Zij verlangt te allen tij de veranderbare kantoorlandschappen. Maar deze veronderstellen flexibel meubilair en dat bij voorkeur in een standaard rastermaat die in de gehele kantoortopografie terugkeert. Ons raster wordt bepaald door de magische eenheid van 80 cm. Het vormt de basis van NET.WORK.PLACE. Vous trouverez ici le nouveau film NET.WORK.PLACE : Il vous suffit de photographier le code avec votre smartphone. U vindt de nieuwe NET.WORK.PLACEfilm hier: Fotografeer de code met uw smartphone. L idée réside dans le format. La cote optimale pour des solutions système universelles s inspire de l échelonnement de 80 en vigueur dans le secteur de l architecture. Les surfaces sont pleinement utilisables lorsque le mobilier s aligne sur cette cote. La structure modulaire permet de compléter très rapidement ou de remplacer des composants. Les combinaisons résultantes offrent des solutions à fort potentiel émotionnel. Il est ainsi possible de créer des univers de travail personnalisés, modifiables à volonté. Het concept spreekt uit het formaat. De optimale maat voor universeel systeemmeubilair is gebaseerd op de rastermaat van 80 cm in de architectuur. Oppervlakken zij n perfect bruikbaar als het meubilair erop is afgestemd. Dankzij de modulaire opbouw kan bliksemsnel een aanvulling of vervanging van componenten worden gerealiseerd. De daaruit voortvloeiende combinaties maken uiterst emotionele oplossingen mogelij k. Zo kunnen steeds weer nieuwe, individuele werkomgevingen worden geschapen. 2 3

3 Zone de bien-être, zone d attente, entrée stylée. Quelle que soit la zone de bureau que vous voulez aménager, NET.WORK.PLACE propose tout ce qu il faut. Avec des solutions élégantes au langage formel épuré. Et avec une mobilité clairement exprimée. Quiconque entre ici se sent le bienvenu. Des coloris gais, rayonnants d optimisme, apportent des touches contrastées qui défi nissent l atmosphère. Feel good -ruimte, wachtkamer, entree met stijl. Welke functies in uw kantoorlandschap u ook wilt inrichten, NET.WORK.PLACE levert de bouwstenen ervoor. Met elegantie en een heldere vormentaal. En met een helder statement over mobiliteit. Wie hier binnenkomt, voelt zich welkom. Sfeervolle, vrolij ke kleuren plaatsen accenten en zetten de toon. 4 5

4 Travailler ensemble, échanger, confronter ses idées. Get-together et Networking : autant de concepts qui ont besoin d espace, de mobilité et de décontraction. Mais aussi d une infrastructure claire. Des tables-ponts de différentes hauteurs structurent l espace. Egalement au sens figuré. Des séries de sièges complètent harmonieusement l ensemble et apportent une mobilité supplémentaire. Samen werken, van gedachten wisselen, overleggen. Voor get together en netwerken is ruimte, mobiliteit en ongedwongenheid nodig. Maar ook een heldere infrastructuur. Brugtafels van verschillende hoogte delen de ruimte in. Zeker ook in figuurlij ke zin. Harmonisch bij passende stoelseries geven de ambiance extra mobiliteit. 6 7

5 Un carré est un carré et bien plus encore. En fait, c est un module polyvalent au service de la flexibilité. Un modèle de stabilité. Qui invite à se sentir bien. Een kwadraat is een vierkant... en nog veel meer. Namelij k een veelzij dige bouwsteen voor fl exibiliteit. Toonbeeld van stabiliteit. Met de vrij heid om je prettig te voelen. De la détente à la concentration. Travail et détente se déclinent en une infinité de variations. Les meubles NET.WORK.PLACE avec banquettes et tables électrifiables créent une atmosphère aussi optimale pour le travail que pour la détente. Une atmosphère favorable à la communication. Et qui dit communication dit performances des collaborateurs. La boucle est ainsi bouclée! Van ontspannen tot geconcentreerd. Arbeid kent minstens zo veel variaties als ontspanning. Wat heerlij k dat beide in een optimale ambiance kunnen plaatsvinden dankzij de doordachte NET.WORK.PLACE meubels met elektrisch bedienbare zitbanken en tafels. Een sfeer waarin communicatie wordt bevorderd. En met de communicatie de prestatie van de medewerksters en medewerkers. Dus in zekere zin prestatie in het kwadraat. 8 9

6 De grands espaces. Désormais avec un nouveau charme. NET.WORK.PLACE démontre que la générosité d un espace décloisonné ne doit pas forcément être impersonnelle. Bien au contraire. Ici, la personnalisation est la priorité. Les zones d intimité et de discrétion sont intégrées avec élégance. Des cloisons rembourrées offrent une protection contre la vue et le bruit. Pour se replier brièvement, se ressourcer, soupeser des idées. Tout est mobile. Tout est possible Tout est humain. Kantoortuin. Nu met een nieuwe charme. Want NET.WORK.PLACE bewij st dat de weidsheid van een open ruimte niet onpersoonlij k hoeft te zij n. Integendeel. Hier staat de individualiteit centraal. Afscherming en de mogelij kheid gewoon even de drukte te ontlopen zij n elegant geïntegreerd. Gestoffeerde wanden fungeren als zicht- en geluidsscherm. Even alleen zij n, op adem komen, ideeën overdenken. Alles is mobiel. Alles is mogelij k. Alles is menselij k

7 Un design classique est intemporel. Clair. Convaincant par son caractère épuré. Et donc d une esthétique hors du commun. La perfection des matériaux et de la finition est statutaire sans être écrasante. Des combinaisons de couleurs sobres apportent une touche d intemporalité. Ainsi, avec un petit nombre d éléments stylistiques marquants, il est possible de créer un style de travail et de vie spécifique de l entreprise. Un style dont on peut être fier. Vis-à-vis des clients comme des employés. Klassiek design is tijdloos. Helder. Overtuigend door de zuiverheid van vorm. En juist daarom van buitengewone schoonheid. Perfectie in materiaal en afwerking maakt een representatieve indruk zonder opdringerig te zij n. Gedekte kleurcombinaties brengen tij dloosheid in het spel. Zo ontstaat met slechts enkele bepalende stij lmiddelen een indrukwekkende corporate work- en lifestyle. Eentje die er zij n mag. Bij klanten en bij medewerkers

8 Inaugurez une nouvelle mobilité au bureau. Découvrez la modularité de la conception avec une trame de 80. Haal de nieuwe beweging in uw kantoor. Beleef de modulaire opzet en planning in het 80 cm-raster

9 La trame modulaire constante de 80 est le fil conducteur de tous les meubles NET.WORK.PLACE. Si simple que cela puisse paraître, les implications de cette cote sont étonnantes. De doorlopende 80 cm modulerastermaat ligt ten grondslag aan alle NET.WORK.PLACE meubels. Hoe eenvoudig deze maat ook mag lijken, zijn implicaties zijn verbazingwekkend. Le choix des composants, la trame d une grande simplicité et notre compétence en matière de planification sont autant d aides précieuses pour créer votre NET.WORK.PLACE personnalisé. De keuz e van de componenten, de uiterst eenvoudige rastermaat en natuurlijk onze deskundigheid op het gebied van planning bieden u de nodige ondersteuning voor het samenstellen van uw geheel individuele NET.WORK.PLACE

10 Des meubles rembourrés et des compléments d une flexibilité pratiquement infinie. Gestoffeerde meubels in een bijna oneindig flexibel systeem van elkaar aanvullende componenten. Une multitude de tables-ponts et de meubles d appoint crée de nouvelles zones fonctionnelles et de travail. Een groot aantal brugtafels en bijpassende meubels creëren nieuwe toepassingen en werkzones. Fauteuil/Canapé Fauteuil/bank Banquette rapportée Opzetbank Tables I Tafels Meubles d appoint I Bijpassende meubels 3 places 3-zits En option pour module 2 et 3 Optioneel voor module 2 en 3 Module 3 2 places 2-zits Module 4 1 place 1-zits Module 1 Module 2 Boîte modulaire Modulebox Banquette Bank Boîte modulaire Modulebox Cloisons Wanden Meubles multimédia I Mediameubels Configurations (transformation) Configuraties (ombouw) Option Caisson pour ordinateur Optie Computerbox Options Patte Opties Voetsteunen Options Organisation des tables Opties Tafelorganisatie Options Organisation des tables Opties Tafelorganisatie Banquette Zitbank Elément à juxtaposer Aanzetelement Coussin décoratif Decoratiekussen Options boîte modulaire Opties modulebox Bac à plantes Plantenbox Cache avec prise de courant Afdekking met contactdoos Insert avec prise de courant Unit met contactdoos Cache Afdekking Lampe Verlichting Voile Lichtzeil 18 19

11 Adieu la kitchenette. Vive le working bistro! Il y a longtemps que le travail s est libéré du poste de travail. Les fonctions s entremêlent. Travailler, c est communiquer. Se rencontrer, s asseoir autour d une table, et bien plus encore. Dans un cadre lumineux, clairement structuré. Sur des banquettes ou des sièges. Avec plus ou moins de couleurs. Afscheid van het aloude koffiekeukentje. Welkom in de working bistro. Werken speelt zich al lang niet meer alleen direct op de werkplek af. Functies gaan vloeiend in elkaar over. Werken is communiceren, bij eenkomen, bij elkaar gaan zitten en nog veel meer. In een lichte, helder gestructureerde omgeving. Op banken of stoelen. Met meer of minder kleur

12 Aujourd hui comme ci, demain comme ça. La trame cohérente de NET.WORK.PLACE autorise des changements spontanés. Elle invite même à tester les nouvelles possibilités. A une époque où tout s accélère, cette solution est idéale. Echanger. Recombiner. Modifier la disposition. En créant de nouveaux attraits à chaque changement. Tout ce qui vous passe par la tête est possible. En un tournemain. Vandaag zus en morgen zo. Het consequente NET.WORK.PLACE raster staat spontane veranderingen toe. Ja, het nodigt zelfs uit tot het uitproberen van nieuwe mogelij kheden. In de hectiek van ons moderne bestaan geeft dit een bevrij dend gevoel. Verwisselen. Opnieuw combineren. Anders samenstellen. Met elke verandering zorgen voor nieuwe impulsen. Wat u ook voor ogen staat, het is mogelij k. In een handomdraai

13 Des réunions ad hoc. Lancer une idée folle à la cantonade. Quant la situation l impose. Par exemple assis sur un tabouret de bar PUBLICA, devant le panneau de projection multimédia. Parfaitement intégré dans l ambiance. Moins formel. D autant plus efficace. Parce que la créativité aime la spontanéité. Et les collaborateurs créatifs aiment les environnements mobiles. Car, dans un biotope mobile, les idées poussent comme des fleurs au soleil. A toute vitesse! Ad hoc vergaderingen. Een gek idee in de groep gooien. Op het moment dat de situatie daarom vraagt. Bij voorbeeld voor de mediawand met de PUBLICA barkruk. Perfect geïntegreerd in de ambiance. Het oogt wat minder officieel, maar is des te effectiever. Want creativiteit houdt van spontaniteit. En creatieve medewerkers houden van een mobiele omgeving. Want in een mobiele biotoop schieten de ideeën als paddestoelen uit de grond. Razendsnel

14 Le Think Tank une pièce à l image d un meuble. Transparent, mais familier. Parfaitement conçu jusque dans les détails. Avec une finition parfaite. Une oasis de réflexion et de créativité à l endroit de votre choix. Et aussi mobile que tous les autres composants. Un refuge pour de grandes idées. Et vu de l intérieur comme de l extérieur un lieu de repli qui n a pas à se cacher. De Think Tank een ruimte als meubelstuk. Transparant, maar intiem. Doordacht in elk detail. Perfect verwerkt. Als denk- en creativiteitsoase precies daar geplaatst waar u het wilt. Net zo mobiel als alle andere componenten. Een toevluchtsoord voor grote ideeën. Zowel van binnen als van buiten een plaats om even alleen te zijn maar ook een plaats die gezien mag worden

15 Une toute nouvelle sensation de créativité. Une impression d espace pour des idées concrètes. A l abri des distractions, et pourtant en plein cœur de la vie du bureau. Insonorisé et absorbant. Clair et lumineux. Aéré et ventilé. Doté d une technique de présentation adéquate, avec toutes les interfaces techniques indispensables pour le monde du travail moderne. Een heel nieuw gevoel van creativiteit. Een gevoel van ruimte voor grootse gedachten. Beschermd tegen elke afl eiding en toch midden in het kantoorleven. Met geluiddemping en geluidsabsorberend. Licht en verlicht. Luchtig en geventileerd. Uitgerust met adequate presentatietechniek en alle technische aansluitingen die u in een moderne werkomgeving nodig hebt. Les Think Tanks sont un concentré d espace pour concentrer ses pensées. Au cœur de la vie du bureau. Et à la taille de votre choix. Een denktank is een compacte ruimte voor geconcentreerd denken. Midden in de kantooromgeving. En met de afmetingen van uw keuze. Think Tanks: Une pièce dans la pièce, comme un simple meuble. Ruimte in de ruimte, zo eenvoudig als een meubel. Plafond en option : absorption, ventilation, éclairage Optie plafond: absorptie, ventilatie, verlichting En option : cloison pleine Optie: massieve wand Option: solid/glazed wall Optie: massieve-/glaswand X = Possibilité de montage de portes deurinbouw mogelijk

16 Electrification et solutions techniques : les détails ne sont jamais insignifiants. Ils sont souvent décisifs pour la qualité d un bureau. Elektrificatie en technische oplossingen: details zijn geen kleinigheden. Vaak bepalen juist zij de kwaliteit van het kantoorlandschap l Plateau coulissant : une flexibilité qui cache bien son jeu. Schuifblad: variabiliteit waar je de vele mogelijkheden niet aan afziet. 2 l Alimentation : prises électriques escamotables. Stroomaansluiting: pop-up elektrische stopcontacten. 3 l Pont avec plateau : continu avec prise de courant pivotante. Tafelbrug: met doorlopend blad. 4 l Bandes de plexiglas : Les branchements électriques pour ordinateurs portables, etc. sont accessibles à tout moment. Stroken plexiglas: elektrische aansluitingen voor laptop etc. Toegankelijk op elk gewenst moment. 5 l Bande Velcro : les éléments muraux sont faciles à monter, à remplacer ou à enlever grâce à la fixation Velcro. Klittenbandsluiting: wandelementen zijn m.b.v. klittenband snel en eenvoudig te verwisselen en te (de)monteren. 6 l Connexion : les éléments sont maintenus par deux fixations. Verbinding: De gestoffeerde elementen worden vastgezet met twee connectoren. 8 7 l Boîte modulaire : la boîte modulaire avec lampe intégrée et prise de courant crée des îlots de lumière. Modulebox: de modulebox met geïntegreerde lamp en contactdoos creëert lichteilanden in het kantoorlandschap. 8 l Voile : une zone d intimité au sein de la pièce, facile à positionner. Zeil: ruimtelijke intimiteit die speels kan worden gerealiseerd

17 Faits l un pour l autre. Les coloris des rembourrages sont aussi rafraîchissants que raffinés. Voor elkaar gemaakt. Kleuren voor stofferingen in frisse looks en voor exclusieve presentaties. Groupe de tissus 49 Nr. 46 (turquoise) Stofgroe 49 Nr. 46 (turquoise blauw) Cuir 50 Nr. LB (marron) leder Nr. LB (bruin) Groupe de tissus 27 Nr. 34 (vert promme) Stofgroep 27 Nr. 34 (appelgroen) Groupe de tissus 49 Nr. 25 (beige) Stofgroep 49 Nr. 25 (beige) Groupe de tissus 22 Nr. 28 (beige clair) Stofgroep 22 Nr. 28 (lichtbeige) Groupe de tissus 49 Nr. 67 (Múre) Stofgroep 49 Nr. 67 (bramm) Groupe de tissus 26 Nr. 74 (marron) Stofgroep 26 Nr. 74 (bruin) Groupe de tissus 83 Nr. 50 (jaune) Stofgroep 83 Nr. 50 (geel) Groupe de tissus 46 Nr. 55 (gris froncé Stofgroep 46 Nr. 55 (donkergrijs) Groupe de tissus 37 Nr. 60 (rouge) Stofgroep 37 Nr. 60 (rood) Groupe de tissus 49 Nr. 52 (gris moyen) Stofgroep 49 Nr. 52 (grijs) Groupe de tissus 38 Nr. 40 (bleu gris) Stofgroep 38 Nr.40 (blauw grijs) La diversité des meubles NET.WORK.PLACE est à l unisson de l étendue presque infinie des combinaisons de nos collections de tissus 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49 et 50. Nous recommandons particulièrement trois groupes de tissus : Economy 14, Standard 22 et Premium 49 disponibles respectivement avec un choix allant jusqu à dix coloris. Ces trois groupes de tissus se distinguent par une résistance à l usure moyenne à élevée, par un comportement au feu testé selon la norme DIN et sont même difficilement inflammables selon B1. D autres matériaux et coloris en plus de ceux présentés ici à titre d exemple fi gurent dans la vue d ensemble des produits, sur notre site Internet ou sur nos cartes d échantillons de tissus. Bovenop de diversiteit van de NET.WORK.PLACE meubels komen nog de bijna even oneindige combinatiemogelijkheden van onze stofcollecties 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49 en 50. Wij adviseren drie bij zondere stofgroepen: Economy 14, Standard 22 alsook Premium 49 elk leverbaar in tot wel tien verschillende kleuren. Alle drie de groepen vallen op met een hoge tot extreem hoge schuurbestendigheid, DIN-geteste brandeigenschappen of zelfs moeilij ke ontvlambaarheid volgens B1. Nog meer materialen en kleuren dan de hier bij wij ze van voorbeeld afgebeelde kunt u vinden in het productoverzicht, op onze website of onze stofstalenkaarten. Groupe de tissus 20 Nr. 62 (noir) Stofgroep 20 Nr.62 (zwart) Groupe de tissus 14 Nr. 25 (beige) Stofgroep 14 Nr. 25 (beige) 32 33

18 Tableau des couleurs Kleurentabel Vue d ensemble du produit Productoverzicht Mélamine unie pour les plateaux I Kunststof uni voor bladen Meubles rembourrés I Gestoffeerde meubels 1 place, 2 places, 3 places, modules d angles, tabourets, modules intermédiaires I 1-zits, 2-zits, 3-zits, hoek-, voetenbank-, tussenmodules WI Blanc pur I Zuiver wit GW Gris blanc I Grijswit GK Gris I Grijs KH Gris clair I Lichtgrijs KT Couleur alu Aluminiumkleurig Stratifié avec décor pour les plateaux I Kunststof decor voor bladen AO Erable I Ahorn MB Hêtre I Beuken NK Noyer I Noten EP Chêne I Eiken SH Sahara (uniquement plateaux de table de 25 mm) (alleen tafelbladen 25 mm) Mélamine unie pour les joues latérales Kunststof uni voor zijpanelen WI Blanc pur I Zuiver wit MS Noir I Zwart Verre laqué pour meubles multimédia I Glas gelakt voor mediameubels Tissus pour éléments de cloison et de rembourrage, groupes de tissus 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49, 50. Voir carte d échantillons de tissus. Stoffen voor wand- en stofferingselementen stofgroepen 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49, 50. Zie stofstalenkaart. Sous réserve de modifications techniques, de fautes d impression et de modifications des programmes. Les différences de couleur par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d impression. Technische wijzigingen, drukfouten en veranderingen in het programmavoorbehouden. De gedrukte kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren. Finition poudrée métallisée Poedercoating metaal Hauteur d assise 450 mm, hauteur du dossier 820 mm I Zithoogte 450 mm, rughoogte 820 mm Coussin décoratif 400 x 400 mm, 600 x 300 mm, 500 x 500 mm I Decoratiekussen 400 x 400 mm, 600 x 300 mm, 500 x 500 mm Tissu bicolore au sein d un groupe de tissus Dossier/Rembourrage de l assise et du dossier I Stof tweekleurig binnen één stofgroep leuning/zit- en rugkussen Banquettes rembourrées I Gestoffeerde banken Banquette rembourrée largeur 600, 800, 1600, 2400 mm I Gestoffeerde bank breedte 600, 800, 1600, 2400 mm Hauteur d assise 450 mm, profondeur d assise 600 mm, Bloc de 2 prises, rétractable I Zithoogte 450 mm, zitdiepte 600 mm, Contactdoos 2-voudig, inklapbaar Banquette rapportée, hauteur 720 mm I Opzetbank, hoogte 720 mm Elément à juxtaposer largeur 800 mm I Aanzetelement breedte 800 mm Boîte modulaire l x P : 800 x 800 mm, 600 x 600 mm Insert fermé I Modulebox B x D: 800 x 800 mm, 600 x 600 mm inzetelement gesloten Boîte modulaire l x P : 800 x 800 mm, 600 x 600 mm Insert ouvert I Modulebox B x D: 800 x 800 mm, 600 x 600 mm inzetelement open Ponts et banquettes I Tafelbruggen en zitbanken Pont avec plateau continu avec prise de courant pivotante I Tafelbrug met doorlopend blad Pont avec plateau subdivisé avec bacs de rangement et lampe de table I Tafelbrug met meerdelig blad met aflegbakjes en tafellamp Hauteurs 450, 720, 1060mm, largeurs 800, 1600, 2400 mm I Hoogtes 450, 720, 1060 mm, breedtes 800, 1600, 2400 mm Banquettes rembourrées, largeurs 1200, 2000 mm ; hauteurs 450, 780 mm I Zitbanken gestoffeerd breedtes 1200, 2000 mm; hoogtes 450, 780 mm Eléments muraux I Wandelementen Eléments muraux avec habillage tissu et velcro d un côté, en option: des deux côtés I Wandelementen met stof bekleed met klittenbandsluiting aan één zijde, optie: aan beide zijden Hauteurs 1545, 1920 mm, largeur 800 mm I Hoogtes 1545, 1920 mm, breedte 800 mm Elément mural d angle à 90 avec habillage tissu et velcro d un côté à gauche I Wandhoekelement 90 met stof bekleed met klittenbandsluiting aan één zijde links à droite, des deux côtés I rechts, aan beide zijden Meuble multimédia I Mediameubels Meuble multimédia composé d un élément mural et d une table-pont I Mediameubels bestaande uit wandelement en tafelbrug GSW Blanc I Wit GSS Noir I Zwart WI Blanc pur I Zuiver wit KS Noir RAL 9011 Zwart RAL 9011 GC Chrome I Chroom Equipement avec plateau subdivisé et organisation de table avec bloc de 4 prises I Uitrusting met meerdelig blad en tafelorganisatie 4-voudige contactdoos Organisation de table avec système de bus pour 1 ordinateur portable et 1 PC I Tafelorganisatie met bussysteem voor 1 laptop en 1 PC Polyéthylène pour table d appoint Polyethyleen voor combinatietafel Laque structurée pour tige et patte Structuurlak voor voetstang en voetsteun Organisation de table avec système de bus pour 2 ordinateurs portables I Tafelorganisatie met bussysteem voor 2 laptops Caisson pour ordinateur I Computerbox Meubles d appoint I Bijzetmeubels Table de réunion H 720 mm I Bespreektafel H 720 mm Tables lounge sur piétement étoile à 4 branches, H 450 mm I Loungetafels op 4-poots kruisvoet, H 450 mm PSW Blanc I Wit PSS Noir I Zwart KSS Noir I Zwart Table d appoint, polyéthylène H 300 mm, H 450 mm I Combinatietafel, polyethyleen H 300 mm, H 450 Lampe sur pied H 1470 mm I Staande lamp H 1470 mm Think Tank Lampenkap en zeil Plexiglas hoogglans voor tafelbrug Cloison longitudinale entièrement vitrée, cloison transversale pleine/vitrée I Lengtewand geheel in glas, dwarswand massief/glas Portes coulissantes, éléments absorbants pour plafonds, système de ventilation, éclairage, collage I Schuifdeuren, plafondabsorptie, ventilatiesysteem, verlichting, laminering LSW Blanc I Wit LSS Noir I Zwart PXS Noir I Zwart Équipement de série l basis En option l optie 34 35

19 Deutschland König + Neurath AG Büromöbel-Systeme Industriestraße Karben Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Great Britain K + N International (Office Systems) Ltd 52 Britton Street London EC1M 5UQ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Nederland König + Neurath AG Office Furniture Airport Business Park Lijnden Frankfurtstraat RH Lijnden Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) KN-03.13/HD/5/2/1/Imprimé sur du papier blanchi sans chlore. Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Freiräume für Leistung.

Vrijstaande baden - Baignoires îlot

Vrijstaande baden - Baignoires îlot Vrijstaande baden - Baignoires îlot Meubelen op maat / Meubles sur mesure Op maat LED spiegels / Mirroirs LED sur mesure a division of Aqua Prestige www.aquasento.be 1 Inhoud - Contenu Meubelen op maat

Nadere informatie

LA NOUVELLE MOBILITÉ AU BUREAU, DE LA DÉTENTE À LA CONCENTRATION. HET NIEUWE BEWEGEN OP KANTOOR, VAN ONTSPANNEN TOT GECONCENTREERD.

LA NOUVELLE MOBILITÉ AU BUREAU, DE LA DÉTENTE À LA CONCENTRATION. HET NIEUWE BEWEGEN OP KANTOOR, VAN ONTSPANNEN TOT GECONCENTREERD. LA NOUVELLE MOBILITÉ AU BUREAU, DE LA DÉTENTE À LA CONCENTRATION. HET NIEUWE BEWEGEN OP KANTOOR, VAN ONTSPANNEN TOT GECONCENTREERD. UN TALENT UNIVERSEL AU SERVICE DES ZONES DE COMMUNICATION FLEXIBLES EN

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

COMPTOIR INSIDE.50 INSIDE.50 BALIE UNE MANIERE STYLEE DE RECEVOIR VOS VISITEURS. STIJLVOLLE ONTVANGST VOOR UW BEZOEKERS.

COMPTOIR INSIDE.50 INSIDE.50 BALIE UNE MANIERE STYLEE DE RECEVOIR VOS VISITEURS. STIJLVOLLE ONTVANGST VOOR UW BEZOEKERS. COMPTOIR INSIDE.50 INSIDE.50 BALIE UNE MANIERE STYLEE DE RECEVOIR VOS VISITEURS. STIJLVOLLE ONTVANGST VOOR UW BEZOEKERS. LA CARTE DE VISITE DE CHAQUE ENTREPRISE. HET VISITEKAARTJE VAN ELK BEDRIJF. Des

Nadere informatie

EDISON MOBILIER/ MEUBILAIR

EDISON MOBILIER/ MEUBILAIR L AFFIRMATION D UN STYLE Edison propose des modules spacieux et originaux aux lignes courbes et ergonomiques qui s assemblent pour composer un cabinet de travail moderne et personnalisé. L harmonie des

Nadere informatie

NOTEBORN. creating new dimensions

NOTEBORN. creating new dimensions NOTEBORN creating new dimensions 38 3 8 3 Welk verhaal vertelt uw boekenkast? De boeken die u om zich heen verzamelt weerspiegelen uw karakter. Nu kunt u uw boekenkast net zo persoonlijk maken als de inhoud.

Nadere informatie

DOUCHES WWW.BALMANI.EU

DOUCHES WWW.BALMANI.EU DOUCHES WWW.BALMANI.EU Een inloopdouche op maat voor een redelijke prijs. Dat klinkt als een droom, maar het Balmani Modular Shower System komt wel heel erg in de buurt van die droom. Het systeem kortweg

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

S É J O U R W O N E N

S É J O U R W O N E N Abonnement à la newsletter: Aanmelden voor de newsletter: www.hulsta.com/newsletter! «Venez découvrir le nouvel agencement de notre exposition.» Kom en bezoek onze vernieuwde showroom. Exposition/Showroom:

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

S É J O U R W O N E N

S É J O U R W O N E N Abonnement à la newsletter: Aanmelden voor de newsletter: www.huelsta.com/newsletter! «Venez découvrir le nouvel agencement de notre exposition.» Kom en bezoek onze vernieuwde showroom. Exposition/Showroom:

Nadere informatie

La polyvalence a dorénavant un nouveau nom: MULTI-VARIS. Veelzijdigheid heeft een nieuwe naam: MULTI-VARIS. La synthèse de l idée et de la forme.

La polyvalence a dorénavant un nouveau nom: MULTI-VARIS. Veelzijdigheid heeft een nieuwe naam: MULTI-VARIS. La synthèse de l idée et de la forme. 173 La polyvalence a dorénavant un nouveau nom:. La synthèse de l idée et de la forme. Veelzijdigheid heeft een nieuwe naam:. De synthese van idee en vorm. Ce nouveau programme de meubles d appoint conjugue

Nadere informatie

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de defined by Nordex biedt u verschillende stijlvolle oplossingen om uw deuren, ongeacht hun draairichting, subtiel over te laten gaan in de sobere vormgeving van uw interieur. Nordex vous propose différentes

Nadere informatie

Klöber Centeo: Symbool van soevereiniteit. Klöber Centeo : symbole de noblesse.

Klöber Centeo: Symbool van soevereiniteit. Klöber Centeo : symbole de noblesse. Klöber Centeo 2 3 Klöber Centeo: Symbool van soevereiniteit. De nieuwe draaifauteuil Centeo brengt op een excellente manier het karakter van het premiummerk Klöber tot uitdrukking. Leer en aluminium gaan

Nadere informatie

Reuze JUMBO potten in PE Pots géants JUMBO en PE

Reuze JUMBO potten in PE Pots géants JUMBO en PE Reuze JUMBO potten in Pots géants JUMBO en 51 JUMBO reuze bloempotten Pots géant JUMBO 52 JUMBO DECO in 1 kleur en 1 couleur ENKELE WAND / SIMPLE AU DECO - Marie diam. A (boven. diam. B (onde diam. A (supér.)

Nadere informatie

5j a a r g a r a n t i e conform de garantiepas

5j a a r g a r a n t i e conform de garantiepas Musterring Nova Informatie Informations Stoelen n Bekledingen in stof of leder, ook met contrastnaad n Frames van roestvrij staal (VA), rond of vierkant, als optie met viltglijders n Flex-functie: rug

Nadere informatie

Sta-op-stoelen / Fauteuils releveurs

Sta-op-stoelen / Fauteuils releveurs Sta-op-stoelen / Fauteuils releveurs Comfort en design / Confort et design biedt een breed gamma moderne sta-op-stoelen aan met 1 of 2 motoren en verschillende types stof, kleuren en afmetingen. De stoelen

Nadere informatie

GLAS MET MATTE STROOK VERRE AVEC BANDE OPAQUE 6 DOUCHEWANDBETEGELING CARRELAGE DE DOUCHE 38

GLAS MET MATTE STROOK VERRE AVEC BANDE OPAQUE 6 DOUCHEWANDBETEGELING CARRELAGE DE DOUCHE 38 WWW.BALMANI.EU Een inloopdouche op maat, met of zonder deur, voor een redelijke prijs. Dat klinkt als een droom, maar het Balmani Modular Shower System komt wel heel erg in de buurt van die droom. Het

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

VERTO Naoto Fukasawa, 2012. 80 watts*. VERTO a été développé conjointement

VERTO Naoto Fukasawa, 2012. 80 watts*. VERTO a été développé conjointement VERTO VERTO Naoto Fukasawa, 2012 VERTO is de efficiëntste staande bureaulamp met LED van deze tijd. Met slechts 80 watt* verlicht de lamp twee kantoorwerkplekken. VERTO werd samen met N aoto Fukasawa vrij

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

! «Venez découvrir le nouvel agencement de notre exposition.»

! «Venez découvrir le nouvel agencement de notre exposition.» Abonnement à la newsletter: Aanmelden voor de newsletter: www.hulsta.com/newsletter! «Venez découvrir le nouvel agencement de notre exposition.» Kom en bezoek onze vernieuwde showroom. Exposition/Showroom:

Nadere informatie

Go-4-it Probably perfect

Go-4-it Probably perfect Go-4-it Probably perfect chairs for the quality office Go 30 Y Go 20 Y Go 520 X De GO 20 (middelhoge rug), GO 30 (hoge rug) en GO 520 (baliestoel) blinken uit door hun eenvoud en bedieningscomfort en zijn

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

FORCMS - MM - 071. Perceel 1 Ergonomische bureaustoelen met bijpassende bezoekersstoelen. Perceel 6 Comfortabele bezoekers- en vergaderstoelen

FORCMS - MM - 071. Perceel 1 Ergonomische bureaustoelen met bijpassende bezoekersstoelen. Perceel 6 Comfortabele bezoekers- en vergaderstoelen FORCMS - MM - 071 Perceel 1 Ergonomische bureaustoelen met bijpassende bezoekersstoelen Perceel 6 Comfortabele bezoekers- en vergaderstoelen Perceel 7 Zitbanken voor wacht- en onthaalruimten Lot 1 Sièges

Nadere informatie

Vrijstaande baden - Baignoires îlot

Vrijstaande baden - Baignoires îlot Vrijstaande baden - Baignoires îlot Meubelen op maat / Meubles sur mesure Op maat LED spiegels / Mirroirs LED sur mesure a division of Aqua Prestige www.aquasento.be 1 Inhoud - Contenu Meubelen op maat

Nadere informatie

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 2 TARIEVEN Vrije ruimte...35 /uur excl. BTW Opleidingsruimte

Nadere informatie

deco & lighting BY EXPO RENT

deco & lighting BY EXPO RENT De deco & lighting BY EXPO RENT De inhoud index De design & service kussens coussins verlichting éclairage deco déco 4 6 8 14 naam / nom afmetingen / dimensions www.eventattitude.be 4 De design & service

Nadere informatie

MAATWERK 84 SUR MESURE MAATWERK SUR MESURE

MAATWERK 84 SUR MESURE MAATWERK SUR MESURE 84 maatwerk sur mesure 85 Hilma beschikt over een zeer uitgebreid assortiment van tafels. Deze bladen worden volledig op maat gemaakt en er kan gekozen worden beuk, eik, rubberwood, stratifié geplakt op

Nadere informatie

L a c o m m u n i c a t i o n d e v i e n t s i m p l e. C o m m u n i c e r e n w o r d t c o m f o r t a b e l e r. www.karssen.

L a c o m m u n i c a t i o n d e v i e n t s i m p l e. C o m m u n i c e r e n w o r d t c o m f o r t a b e l e r. www.karssen. J o i n M e L a c o m m u n i c a t i o n d e v i e n t s i m p l e. C o m m u n i c e r e n w o r d t c o m f o r t a b e l e r. www.karssen.nl L o g i q u e d e l a s i m p l i f i c a t i o n. D e l

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

MEFA TrendFA. MEFA ParcelA

MEFA TrendFA. MEFA ParcelA brievenbussen I boîtes aux lettres MEFA TrendFA MEFA ParcelA MEFA Harmony MEFA Classic MEFA Projects Fashion Colours Personaliseer uw brievenbus! Mits een beperkte meerprijs kan u een selectie van de MEFA

Nadere informatie

Vitro Colors. Doekcollectie Screens. Fabric collection Toille screen NLFR-456-100823(6)

Vitro Colors. Doekcollectie Screens. Fabric collection Toille screen NLFR-456-100823(6) Vitro Colors Doekcollectie Screens Fabric collection Toille screen NLFR--008() 0 TS AS RS 8 TV 0 TS AS RS TV 90 TS 0 AS 0 RS 0 TV 0 80 TS AS 0 RS TV 80 TS AS RS TV 9 8 TS AS RS 0 TV TS 0 AS RS TV 0 TS

Nadere informatie

Polijsten van beton - Decoratieve betonnen vloeren en muren. Printbeton - Boren en zagen in gewapend beton.

Polijsten van beton - Decoratieve betonnen vloeren en muren. Printbeton - Boren en zagen in gewapend beton. Polijsten van beton - Decoratieve betonnen vloeren en muren. Printbeton - Boren en zagen in gewapend beton. Gepolijste beton - Béton poli Het concept "gepolijste beton" is een mechanisch veredeld betonoppervlak.

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE

WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE WAT WORDT UW LOGO? PERSONNALISATION À LA CARTE IMPRESSION FLEXO DRUK PLATTE HANDVATTEN - POIGNEES PLATES KRAFTZAKKEN - SACS KRAFT 1 KLEUR - 2 ZIJDEN OF 2 KLEUREN - 2 ZIJDEN / 1 COULEUR - 2 FACES OU 2 COULEURS

Nadere informatie

Harmonie stylée. Ciello. Stijlvolle harmonie. ConferenCe

Harmonie stylée. Ciello. Stijlvolle harmonie. ConferenCe ConferenCe Harmonie stylée Stijlvolle harmonie Cultivé Moderne Détendu Gecultiveerd Modern Ontspannen L e fauteuil conférence pivotant crée des lieux de communication et d inspiration privilégiés. Le rembourrage

Nadere informatie

Fraai kijkje binnenin: zoveel opbergruimte!

Fraai kijkje binnenin: zoveel opbergruimte! Musterring Fraai kijkje binnenin: zoveel opbergruimte! Quelle élégance, et il y a tellement de rangement! * Fraai slaapkamerprogramma in poolwit met accentkleuren in sonomaeiken-decor. De kledingkasten

Nadere informatie

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE TRADING ELECTRABEL

L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE TRADING ELECTRABEL L.O.G ENJOY YOUR WORKSPACE TRADING ELECTRABEL 1 PROJET PROJECT PROJECT Projet d envergure, très spécifique de par la nature du travail qui y est effectué. Cet espace doit être fonctionnel en faisant la

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

DO IT.4. La référence en termes de design, de logique et de fonctionnalité. Het systematische en functionele referentiepunt op designgebied.

DO IT.4. La référence en termes de design, de logique et de fonctionnalité. Het systematische en functionele referentiepunt op designgebied. La référence en termes de design, de logique et de fonctionnalité. Het systematische en functionele referentiepunt op designgebied. DO IT.4 Freiräume für Leistung. 4 pieds, un concept : DO IT.4, la solution

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

DESIGN MINIMALISTE ET FONCTIONNALITÉ WAAR SOBERE VORMGEVING EN FUNCTIONALITEIT SAMENGAAN DO IT.4

DESIGN MINIMALISTE ET FONCTIONNALITÉ WAAR SOBERE VORMGEVING EN FUNCTIONALITEIT SAMENGAAN DO IT.4 DESIGN MINIMALISTE ET FONCTIONNALITÉ WAAR SOBERE VORMGEVING EN FUNCTIONALITEIT SAMENGAAN DO IT.4 L esthétique joue sur l ombre et la lumière Le système classique de tables 4 pieds DO IT.4 séduit par son

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62) De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is.

Nadere informatie

45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M)

45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M) 45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M) Onderdelenlijst Liste d'inventaire 4004M Wandelementen / Eléments des parois Typ ovoïde 45mm 385x565 SDPAU Artikel nr Afmeting / Dimension # Functie/Fonction

Nadere informatie

Les remises concernent les meubles de showroom ou de stock. Deze prijzen zijn excl.levering en plaatsing, excl.btw

Les remises concernent les meubles de showroom ou de stock. Deze prijzen zijn excl.levering en plaatsing, excl.btw FORS VERLAAGDE PRIJZEN IFV TOONZAALVERKOOP PRIX REDUITS EN FONCTION DE LA VENTE DE MOBILIER SHOWROOM De vermelde kortingen gelden voor toonzaalmodellen. Les remises concernent les meubles de showroom ou

Nadere informatie

2011/2012 MAG. .be. mobilier

2011/2012 MAG. .be. mobilier Mobilier Horeca Meubilair 2011/2012 MAG.be mobilier horeca meubilair SITS OUTDOOR SITS brands SITS STOCKS SITS OUTDOOR cubic/ 65,95 Stoelen Valenco tropisch hout, aluminium en mat vlechtwerk. Tafels Destin

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

WAAROM POURQUOI R VOLUTION EENVOUDIG EN SNEL TE MONTEREN FACILE E RAPIDE A INSTALLER

WAAROM POURQUOI R VOLUTION EENVOUDIG EN SNEL TE MONTEREN FACILE E RAPIDE A INSTALLER WAAROM POURQUOI R VOLUTION E? EENVOUDIG EN SNEL TE MONTEREN FACILE E RAPIDE A INSTALLER TEGELEN WORDT TOT EEN MINIMUM BEPERKT TRAVAUX DE MACONNERIE MINIMISES NAAR EIGEN WENS SAMEN TE STELLEN POSSIBILITE

Nadere informatie

wedding ring collection

wedding ring collection wedding ring collection 1 Creativiteit en vakmanschap Créativité et savoir-faire P 6-7 P 8-9 yellow gold P 10-11 bicolor yellow P 12-19 Bicolor red P 20-21 white gold P 22-27 palladium P 28-29 Titanium

Nadere informatie

Ieder mens heeft een onmiskenbaar karakter. In de vormgeving van zijn levensruimten blijkt zijn volledige individualiteit. Bij het wastafelmeubel

Ieder mens heeft een onmiskenbaar karakter. In de vormgeving van zijn levensruimten blijkt zijn volledige individualiteit. Bij het wastafelmeubel A system addit Ieder mens heeft een onmiskenbaar karakter. In de vormgeving van zijn levensruimten blijkt zijn volledige individualiteit. Bij het wastafelmeubel staat de mens tegenover zichzelf in de spiegel

Nadere informatie

Handleiding voor de opmeting Instructions pour la prise de mesure Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin

Handleiding voor de opmeting Instructions pour la prise de mesure Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin 1 Situatie / Situation Aanduiden: installatie op douchebak of betegelde vloer. Indiquer: installation sur receveur de douche ou sur sol carrelé. 2 Op douchebak/sur receveur Plaatsing van uiterste punt

Nadere informatie

Nuancier. Kleurenkaart

Nuancier. Kleurenkaart Nuancier Kleurenkaart Stores vénitiens Jaloezieën Lamelles/Lamellen Couleurs/Kleuren Valeurs spectrophotométriques Technische waarden S102 Réflexion solaire/warmtewering % 70 Réflexion lumineuse/lichtwering

Nadere informatie

2 TO: ALBISSER+HUND FO

2 TO: ALBISSER+HUND FO S E N S I B L E M E N T D I F F É R E N T V O E L B A A R A N D E R S 2 FOTO: ALBISSER+HUND Nouveau galbe et confort d assise accru: la ligne giroflex 64 allie un design séduisant à une technique parfaite.

Nadere informatie

www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project

www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project 2 public space Previo C est ce que l on appelle l universalité. Previo est un siège empilable et polyvalent,

Nadere informatie

Design et fonction au service d une organisation parfaite. Perfect samenspel van design en functionaliteit. ACTA.PLUS

Design et fonction au service d une organisation parfaite. Perfect samenspel van design en functionaliteit. ACTA.PLUS Design et fonction au service d une organisation parfaite. Perfect samenspel van design en functionaliteit. ACTA.PLUS Plus de place. Plus de possibilités. Plus de style. Le système de rangement modulaire

Nadere informatie

Schüco Door Control System (DCS) Schüco gebouwautomatisering L automatisation des bâtiments

Schüco Door Control System (DCS) Schüco gebouwautomatisering L automatisation des bâtiments Schüco Door Control System (DCS) Schüco gebouwautomatisering L automatisation des bâtiments 2 Schüco Schüco Door Control System (DCS) Modulair systeem met een aantrekkelijk design Système modulaire au

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

bars & buffets BY EXPO RENT

bars & buffets BY EXPO RENT Bb bars & buffets BY EXPO RENT Bb eps inhoud index Bb design & service zwarte bars & bars noirs zwarte bars & backbars noirs witte bars & backbars blancs bruine bars & backbars bruns houten bars & backbars

Nadere informatie

FORCMS-MM-050. perceel 1: Ergonomische bureaustoel met bijpassende bezoekersstoelen. lot 1 : Siège ergonomique avec chaises visiteurs assorties

FORCMS-MM-050. perceel 1: Ergonomische bureaustoel met bijpassende bezoekersstoelen. lot 1 : Siège ergonomique avec chaises visiteurs assorties FORCMS-MM-050 perceel 1: Ergonomische bureaustoel met bijpassende bezoekersstoelen lot 1 : Siège ergonomique avec chaises visiteurs assorties perceel 3: Directiezetel met bijpassende bezoekersstoelen lot

Nadere informatie

MENTO. Des facultés indéniables. Onmiskenbare eigenschappen. Séjours/ Woonkamers MENTO. Finitions/Uitvoeringen

MENTO. Des facultés indéniables. Onmiskenbare eigenschappen. Séjours/ Woonkamers MENTO. Finitions/Uitvoeringen 45 Finitions/Uitvoeringen Des facultés indéniables. Le caractère particulier de résulte de l harmonie des différentes surfaces qui forment un ensemble cohérent. Le corps, les façades et les accents peuvent

Nadere informatie

Assortiment. Geberit bedieningsplaten voor wc-spoelingen. Plaques de déclenchement Geberit pour W.-C.

Assortiment. Geberit bedieningsplaten voor wc-spoelingen. Plaques de déclenchement Geberit pour W.-C. Assortiment. Geberit bedieningsplaten voor wc-spoelingen. Plaques de déclenchement Geberit pour W.-C. 1 Geberit Sigma01. Compatibel met de wc-blokjeshouder, die als toebehoren beschikbaar is. Compatible

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

Bouwplaten Licht in verwerking... sterk in kwaliteit. Panneaux de construction Qualité forte... maniabilité légère

Bouwplaten Licht in verwerking... sterk in kwaliteit. Panneaux de construction Qualité forte... maniabilité légère Bouwplaten Licht in verwerking... sterk in kwaliteit Panneaux de construction Qualité forte... maniabilité légère Creativiteit kent geen grenzen! La créativité n a pas de limites! is de ideale ondergrond

Nadere informatie

Small size. Big fun. Ideas with Passion

Small size. Big fun. Ideas with Passion Small size. Big fun. Ideas with Passion Xsmall Plus Espresso is nog lekkerder met twee daarom kunt u twee espresso's tegelijkertijd bereiden met de Xsmall Plus. U zou liever een latte macchiato of cappuccino

Nadere informatie

BASISPROGRAMMA PROGRAMME DE BASE

BASISPROGRAMMA PROGRAMME DE BASE BASISPROGRAMMA PROGRAMME DE BASE Blokhutten Chalets p. 2-7 32-44 - 60 mm Tuinhuisjes Abris de jardin p. 8-9 20 mm Garages p. 10 32-44 - 60 mm Basisprogramma Blokhutten Programme de base Chalets Alle DALEVI

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

Voel u vrij met uw tweede thuis! Votre seconde résidence: une sensation de liberté!

Voel u vrij met uw tweede thuis! Votre seconde résidence: une sensation de liberté! Voel u vrij met uw tweede thuis! Votre seconde résidence: une sensation de liberté! R O D E O C A R A V A N S Waarom kiezen voor een tweede huis, een mobiel vakantiehuis, van Rodeo... Een stacaravan geeft

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Tous les espaces toilette que vous voulez pour vos invités

Tous les espaces toilette que vous voulez pour vos invités TONICguest Zoveel gasten-wc s als u wilt Tous les espaces toilette que vous voulez pour vos invités 2 TONICguest Kleine Ruimte Espace réduit... Geen plaats? Geen probleem! Met TONICguest wordt zelfs de

Nadere informatie

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES UNE GAMME DEDIE Rollbox 40 et 60 sont des rideaux à roulement filtrants et occultant spécifiques pour installation directe sans perçage sur bâtis en aluminium.

Nadere informatie

design Piet Billekens structure aluminium verre 6 mm hauteur 200 cm aluminium frame glas 6 mm hoogte 200 cm

design Piet Billekens structure aluminium verre 6 mm hauteur 200 cm aluminium frame glas 6 mm hoogte 200 cm Tecnorama Tecnorama design Piet Billekens structure aluminium verre 6 mm hauteur 200 cm aluminium frame glas 6 mm hoogte 200 cm Als trendsetter heeft Cesana opnieuw een concept ontwikkeld dat zich onderscheidt

Nadere informatie

Autumn 2013. Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl

Autumn 2013. Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl Autumn 2013 Duni Benelux B.V. Tinstraat 15 4823 AA Breda Tel NL +31 (0)76 543 23 00 Tel B +32 (0)3 828 20 00 www.duni.nl 2 Kleuren die passen bij het seizoen Des couleurs en parfaite harmonie avec la saison

Nadere informatie

Rookafzuiging : Lasdamp Evacuation Gaz : Soudure

Rookafzuiging : Lasdamp Evacuation Gaz : Soudure Rookafzuiging : Lasdamp Evacuation Gaz : Soudure 10/02/2014 PSW 10 Kleine werken / PSW10 Petit travaux Le PSW 10 est un extracteur portable de petites dimensions, idéal pour l aspiration des fumées de

Nadere informatie

Collection Collectie AMBIENTE AMEZA ARCO BELLA CACAHUETE COBRA COSMO CURVA ESTRELLA FOGO LINDA MAGAZINE ONDA PONTE SENTA VENTO

Collection Collectie AMBIENTE AMEZA ARCO BELLA CACAHUETE COBRA COSMO CURVA ESTRELLA FOGO LINDA MAGAZINE ONDA PONTE SENTA VENTO Collection Collectie 2015 AMBIENTE AMEZA ARCO BELLA CACAHUETE COBRA COSMO CURVA ESTRELLA FOGO LINDA MAGAZINE ONDA PONTE SENTA VENTO LUXE FURNITURE A PROPOS OVER A la direction de RJ Welding, une entreprise

Nadere informatie

Cadre légal. Descriptif

Cadre légal. Descriptif Cadre légal Descriptif Les données enregistrées dans le tachygraphe doivent être téléchargées tous les deux mois minimum et celles contenues dans la carte du chauffeur tous les 21 jours. Toutes ces données

Nadere informatie

34MM BODEN 355X535+30 CM SDPAU+EDC

34MM BODEN 355X535+30 CM SDPAU+EDC 34MM BODEN 355X535+30 CM SDPAU+EDC Onderdelenlijst Liste d'inventaire 6005 Wandelementen / Eléments des parois Typ Ovoïde 34mm 355x535+30 SDPAU+EDC01L Artikel nr Afmeting / Dimension # Functie/Fonction

Nadere informatie

Style in your garden!

Style in your garden! Style in your garden! www.gardenspecial.be - www.gardenspecial.nl INDEX Bij het doorwandelen van dit fotoboek, ziet u slechts een klein deel van de vele mogelijkheden. Vertel ons echter uw verhaal, en

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

HANDDOEKDROGERS EN BADKAMERRADIATOREN SÈCHE-SERVIETTES ET RADIATEURS DE SALLE DE BAINS

HANDDOEKDROGERS EN BADKAMERRADIATOREN SÈCHE-SERVIETTES ET RADIATEURS DE SALLE DE BAINS HANDDOEKDROGERS EN BADKAMERRADIATOREN SÈCHE-SERVIETTES ET RADIATEURS DE SALLE DE BAINS 2 HANDDOEKDROGERS SÈCHE-SERVIETTES 4 KANZA 6 KANZA RX 8 VULCAN 10 SEDONA BADKAMERRADIATOREN RADIATEURS DE SALLE DE

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE HOUT - BOIS

TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE HOUT - BOIS TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE HOUT - BOIS 2 TECHNISCHE GIDS HOUT- GUIDE TECHNIQUE BOIS Index Blz. 2 Page 2 Blz. 3 Page 3 Blz. 4 Page 4 Blz. 5 Page 5 Blz. 6 Page 6 Blz. 7 Page 7 Blz. 8 Page 8 Blz. 9 Page

Nadere informatie

Relatieringen - Trouwringen Bagues pour relations - Alliances

Relatieringen - Trouwringen Bagues pour relations - Alliances Relatieringen - Trouwringen Bagues pour relations - Alliances VRIENDSCHAP. LIEFDE. VERBONDENHEID. Omdat je zoveel voor elkaar betekent Wil je graag dat je partner je ring draagt? Toon aan iedereen in je

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

FUTURION. 90 x 90 cm 100 x 100 cm. 90 x 80 cm 100 x 80 cm 120 x 80 cm. 120 x 90 cm 140 x 90 cm 150 x 100 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm

FUTURION. 90 x 90 cm 100 x 100 cm. 90 x 80 cm 100 x 80 cm 120 x 80 cm. 120 x 90 cm 140 x 90 cm 150 x 100 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm Een snelle manier om je op te frissen of wakker te worden, maar ook de mogelijkheid om langdurig te genieten van het sproeiend water op je lichaam. Voldoende bewegingsvrijheid met het nodige comfort zorgen

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

Klöber Metric Metric. De nieuwe bouwkunst. Metric. La construction d un nouveau type.

Klöber Metric Metric. De nieuwe bouwkunst. Metric. La construction d un nouveau type. Klöber Metric Klöber Metric Metric. De nieuwe bouwkunst. Glas, staal, aluminium, zichtbeton. Koele materiaalcomposities bepalen de moderne architectuur. Scheppen heldere vormen. Zorgen voor flexibele structuren.

Nadere informatie

Terrace Design 2014. www.terrassen-vanhoof.be N.V. VAN HOOF STEENWEG OP VILVOORDE 112 B. 1745 OPWIJK

Terrace Design 2014. www.terrassen-vanhoof.be N.V. VAN HOOF STEENWEG OP VILVOORDE 112 B. 1745 OPWIJK Terrace Design 2014 www.terrassen-vanhoof.be N.V. VAN HOOF STEENWEG OP VILVOORDE 112 B. 1745 OPWIJK Het terras en uw horecazaak, succes verzekerd. De pier van Blankenberge, een terras 300 meter in zee,

Nadere informatie

Combinatie van open en gesloten kasten in verschillende dieptes. Open elementen in fineer eik. Kasten met fronten in poederlak, vlak of met

Combinatie van open en gesloten kasten in verschillende dieptes. Open elementen in fineer eik. Kasten met fronten in poederlak, vlak of met Combinatie van open en gesloten kasten in verschillende dieptes. Open elementen in fineer eik. Kasten met fronten in poederlak, vlak of met InGrid-patroon. Ovale spiegel met geïntegreerde vergrootspiegel

Nadere informatie

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Bronks theater techniek +32 (0)2 229 53 09 +32 (0)2 219 99 21 Varkensmarkt 15-17 1000 Brussel BE 0448 497 118 Technici: ( wij komen met 2) Technici van de zaal:

Nadere informatie

CLASS Applique ronde / Rond Toestel

CLASS Applique ronde / Rond Toestel CLASS Applique ronde / Rond Toestel Base, anneau et vasque en polycarbonate. IP65 et classe II L applique CLASS est une armature ronde IP65 idéale pour salle de bain, couloir ainsi que pour l'extérieur

Nadere informatie