NET.WORK.PLACE. La nouvelle mobilité au bureau : modules dans une trame definie. De nieuwe beweging op kantoor: modules en rastermaten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NET.WORK.PLACE. La nouvelle mobilité au bureau : modules dans une trame definie. De nieuwe beweging op kantoor: modules en rastermaten."

Transcriptie

1 NET.WORK.PLACE La nouvelle mobilité au bureau : modules dans une trame definie. De nieuwe beweging op kantoor: modules en rastermaten. Freiräume für Leistung.

2 La modification de la culture et de la structure du travail passe par un supplément de liberté de mouvement pour les personnes, les concepts et les idées. Elle nécessite des espaces de bureaux paysagés modifiables à tout moment. Ces derniers ne sont toutefois possibles qu à condition de disposer d un mobilier adaptatif présentant de préférence une trame répétitive, adaptée à la topographie globale du bureau. Notre échelonnement se base sur la valeur magique de 80 cm. Le chiffre fondateur de NET.WORK.PLACE. De verandering van werkcultuur en werkstructuur vereist meer bewegingsvrijheid voor mensen, gedachten en ideeën. Zij verlangt te allen tij de veranderbare kantoorlandschappen. Maar deze veronderstellen flexibel meubilair en dat bij voorkeur in een standaard rastermaat die in de gehele kantoortopografie terugkeert. Ons raster wordt bepaald door de magische eenheid van 80 cm. Het vormt de basis van NET.WORK.PLACE. Vous trouverez ici le nouveau film NET.WORK.PLACE : Il vous suffit de photographier le code avec votre smartphone. U vindt de nieuwe NET.WORK.PLACEfilm hier: Fotografeer de code met uw smartphone. L idée réside dans le format. La cote optimale pour des solutions système universelles s inspire de l échelonnement de 80 en vigueur dans le secteur de l architecture. Les surfaces sont pleinement utilisables lorsque le mobilier s aligne sur cette cote. La structure modulaire permet de compléter très rapidement ou de remplacer des composants. Les combinaisons résultantes offrent des solutions à fort potentiel émotionnel. Il est ainsi possible de créer des univers de travail personnalisés, modifiables à volonté. Het concept spreekt uit het formaat. De optimale maat voor universeel systeemmeubilair is gebaseerd op de rastermaat van 80 cm in de architectuur. Oppervlakken zij n perfect bruikbaar als het meubilair erop is afgestemd. Dankzij de modulaire opbouw kan bliksemsnel een aanvulling of vervanging van componenten worden gerealiseerd. De daaruit voortvloeiende combinaties maken uiterst emotionele oplossingen mogelij k. Zo kunnen steeds weer nieuwe, individuele werkomgevingen worden geschapen. 2 3

3 Zone de bien-être, zone d attente, entrée stylée. Quelle que soit la zone de bureau que vous voulez aménager, NET.WORK.PLACE propose tout ce qu il faut. Avec des solutions élégantes au langage formel épuré. Et avec une mobilité clairement exprimée. Quiconque entre ici se sent le bienvenu. Des coloris gais, rayonnants d optimisme, apportent des touches contrastées qui défi nissent l atmosphère. Feel good -ruimte, wachtkamer, entree met stijl. Welke functies in uw kantoorlandschap u ook wilt inrichten, NET.WORK.PLACE levert de bouwstenen ervoor. Met elegantie en een heldere vormentaal. En met een helder statement over mobiliteit. Wie hier binnenkomt, voelt zich welkom. Sfeervolle, vrolij ke kleuren plaatsen accenten en zetten de toon. 4 5

4 Travailler ensemble, échanger, confronter ses idées. Get-together et Networking : autant de concepts qui ont besoin d espace, de mobilité et de décontraction. Mais aussi d une infrastructure claire. Des tables-ponts de différentes hauteurs structurent l espace. Egalement au sens figuré. Des séries de sièges complètent harmonieusement l ensemble et apportent une mobilité supplémentaire. Samen werken, van gedachten wisselen, overleggen. Voor get together en netwerken is ruimte, mobiliteit en ongedwongenheid nodig. Maar ook een heldere infrastructuur. Brugtafels van verschillende hoogte delen de ruimte in. Zeker ook in figuurlij ke zin. Harmonisch bij passende stoelseries geven de ambiance extra mobiliteit. 6 7

5 Un carré est un carré et bien plus encore. En fait, c est un module polyvalent au service de la flexibilité. Un modèle de stabilité. Qui invite à se sentir bien. Een kwadraat is een vierkant... en nog veel meer. Namelij k een veelzij dige bouwsteen voor fl exibiliteit. Toonbeeld van stabiliteit. Met de vrij heid om je prettig te voelen. De la détente à la concentration. Travail et détente se déclinent en une infinité de variations. Les meubles NET.WORK.PLACE avec banquettes et tables électrifiables créent une atmosphère aussi optimale pour le travail que pour la détente. Une atmosphère favorable à la communication. Et qui dit communication dit performances des collaborateurs. La boucle est ainsi bouclée! Van ontspannen tot geconcentreerd. Arbeid kent minstens zo veel variaties als ontspanning. Wat heerlij k dat beide in een optimale ambiance kunnen plaatsvinden dankzij de doordachte NET.WORK.PLACE meubels met elektrisch bedienbare zitbanken en tafels. Een sfeer waarin communicatie wordt bevorderd. En met de communicatie de prestatie van de medewerksters en medewerkers. Dus in zekere zin prestatie in het kwadraat. 8 9

6 De grands espaces. Désormais avec un nouveau charme. NET.WORK.PLACE démontre que la générosité d un espace décloisonné ne doit pas forcément être impersonnelle. Bien au contraire. Ici, la personnalisation est la priorité. Les zones d intimité et de discrétion sont intégrées avec élégance. Des cloisons rembourrées offrent une protection contre la vue et le bruit. Pour se replier brièvement, se ressourcer, soupeser des idées. Tout est mobile. Tout est possible Tout est humain. Kantoortuin. Nu met een nieuwe charme. Want NET.WORK.PLACE bewij st dat de weidsheid van een open ruimte niet onpersoonlij k hoeft te zij n. Integendeel. Hier staat de individualiteit centraal. Afscherming en de mogelij kheid gewoon even de drukte te ontlopen zij n elegant geïntegreerd. Gestoffeerde wanden fungeren als zicht- en geluidsscherm. Even alleen zij n, op adem komen, ideeën overdenken. Alles is mobiel. Alles is mogelij k. Alles is menselij k

7 Un design classique est intemporel. Clair. Convaincant par son caractère épuré. Et donc d une esthétique hors du commun. La perfection des matériaux et de la finition est statutaire sans être écrasante. Des combinaisons de couleurs sobres apportent une touche d intemporalité. Ainsi, avec un petit nombre d éléments stylistiques marquants, il est possible de créer un style de travail et de vie spécifique de l entreprise. Un style dont on peut être fier. Vis-à-vis des clients comme des employés. Klassiek design is tijdloos. Helder. Overtuigend door de zuiverheid van vorm. En juist daarom van buitengewone schoonheid. Perfectie in materiaal en afwerking maakt een representatieve indruk zonder opdringerig te zij n. Gedekte kleurcombinaties brengen tij dloosheid in het spel. Zo ontstaat met slechts enkele bepalende stij lmiddelen een indrukwekkende corporate work- en lifestyle. Eentje die er zij n mag. Bij klanten en bij medewerkers

8 Inaugurez une nouvelle mobilité au bureau. Découvrez la modularité de la conception avec une trame de 80. Haal de nieuwe beweging in uw kantoor. Beleef de modulaire opzet en planning in het 80 cm-raster

9 La trame modulaire constante de 80 est le fil conducteur de tous les meubles NET.WORK.PLACE. Si simple que cela puisse paraître, les implications de cette cote sont étonnantes. De doorlopende 80 cm modulerastermaat ligt ten grondslag aan alle NET.WORK.PLACE meubels. Hoe eenvoudig deze maat ook mag lijken, zijn implicaties zijn verbazingwekkend. Le choix des composants, la trame d une grande simplicité et notre compétence en matière de planification sont autant d aides précieuses pour créer votre NET.WORK.PLACE personnalisé. De keuz e van de componenten, de uiterst eenvoudige rastermaat en natuurlijk onze deskundigheid op het gebied van planning bieden u de nodige ondersteuning voor het samenstellen van uw geheel individuele NET.WORK.PLACE

10 Des meubles rembourrés et des compléments d une flexibilité pratiquement infinie. Gestoffeerde meubels in een bijna oneindig flexibel systeem van elkaar aanvullende componenten. Une multitude de tables-ponts et de meubles d appoint crée de nouvelles zones fonctionnelles et de travail. Een groot aantal brugtafels en bijpassende meubels creëren nieuwe toepassingen en werkzones. Fauteuil/Canapé Fauteuil/bank Banquette rapportée Opzetbank Tables I Tafels Meubles d appoint I Bijpassende meubels 3 places 3-zits En option pour module 2 et 3 Optioneel voor module 2 en 3 Module 3 2 places 2-zits Module 4 1 place 1-zits Module 1 Module 2 Boîte modulaire Modulebox Banquette Bank Boîte modulaire Modulebox Cloisons Wanden Meubles multimédia I Mediameubels Configurations (transformation) Configuraties (ombouw) Option Caisson pour ordinateur Optie Computerbox Options Patte Opties Voetsteunen Options Organisation des tables Opties Tafelorganisatie Options Organisation des tables Opties Tafelorganisatie Banquette Zitbank Elément à juxtaposer Aanzetelement Coussin décoratif Decoratiekussen Options boîte modulaire Opties modulebox Bac à plantes Plantenbox Cache avec prise de courant Afdekking met contactdoos Insert avec prise de courant Unit met contactdoos Cache Afdekking Lampe Verlichting Voile Lichtzeil 18 19

11 Adieu la kitchenette. Vive le working bistro! Il y a longtemps que le travail s est libéré du poste de travail. Les fonctions s entremêlent. Travailler, c est communiquer. Se rencontrer, s asseoir autour d une table, et bien plus encore. Dans un cadre lumineux, clairement structuré. Sur des banquettes ou des sièges. Avec plus ou moins de couleurs. Afscheid van het aloude koffiekeukentje. Welkom in de working bistro. Werken speelt zich al lang niet meer alleen direct op de werkplek af. Functies gaan vloeiend in elkaar over. Werken is communiceren, bij eenkomen, bij elkaar gaan zitten en nog veel meer. In een lichte, helder gestructureerde omgeving. Op banken of stoelen. Met meer of minder kleur

12 Aujourd hui comme ci, demain comme ça. La trame cohérente de NET.WORK.PLACE autorise des changements spontanés. Elle invite même à tester les nouvelles possibilités. A une époque où tout s accélère, cette solution est idéale. Echanger. Recombiner. Modifier la disposition. En créant de nouveaux attraits à chaque changement. Tout ce qui vous passe par la tête est possible. En un tournemain. Vandaag zus en morgen zo. Het consequente NET.WORK.PLACE raster staat spontane veranderingen toe. Ja, het nodigt zelfs uit tot het uitproberen van nieuwe mogelij kheden. In de hectiek van ons moderne bestaan geeft dit een bevrij dend gevoel. Verwisselen. Opnieuw combineren. Anders samenstellen. Met elke verandering zorgen voor nieuwe impulsen. Wat u ook voor ogen staat, het is mogelij k. In een handomdraai

13 Des réunions ad hoc. Lancer une idée folle à la cantonade. Quant la situation l impose. Par exemple assis sur un tabouret de bar PUBLICA, devant le panneau de projection multimédia. Parfaitement intégré dans l ambiance. Moins formel. D autant plus efficace. Parce que la créativité aime la spontanéité. Et les collaborateurs créatifs aiment les environnements mobiles. Car, dans un biotope mobile, les idées poussent comme des fleurs au soleil. A toute vitesse! Ad hoc vergaderingen. Een gek idee in de groep gooien. Op het moment dat de situatie daarom vraagt. Bij voorbeeld voor de mediawand met de PUBLICA barkruk. Perfect geïntegreerd in de ambiance. Het oogt wat minder officieel, maar is des te effectiever. Want creativiteit houdt van spontaniteit. En creatieve medewerkers houden van een mobiele omgeving. Want in een mobiele biotoop schieten de ideeën als paddestoelen uit de grond. Razendsnel

14 Le Think Tank une pièce à l image d un meuble. Transparent, mais familier. Parfaitement conçu jusque dans les détails. Avec une finition parfaite. Une oasis de réflexion et de créativité à l endroit de votre choix. Et aussi mobile que tous les autres composants. Un refuge pour de grandes idées. Et vu de l intérieur comme de l extérieur un lieu de repli qui n a pas à se cacher. De Think Tank een ruimte als meubelstuk. Transparant, maar intiem. Doordacht in elk detail. Perfect verwerkt. Als denk- en creativiteitsoase precies daar geplaatst waar u het wilt. Net zo mobiel als alle andere componenten. Een toevluchtsoord voor grote ideeën. Zowel van binnen als van buiten een plaats om even alleen te zijn maar ook een plaats die gezien mag worden

15 Une toute nouvelle sensation de créativité. Une impression d espace pour des idées concrètes. A l abri des distractions, et pourtant en plein cœur de la vie du bureau. Insonorisé et absorbant. Clair et lumineux. Aéré et ventilé. Doté d une technique de présentation adéquate, avec toutes les interfaces techniques indispensables pour le monde du travail moderne. Een heel nieuw gevoel van creativiteit. Een gevoel van ruimte voor grootse gedachten. Beschermd tegen elke afl eiding en toch midden in het kantoorleven. Met geluiddemping en geluidsabsorberend. Licht en verlicht. Luchtig en geventileerd. Uitgerust met adequate presentatietechniek en alle technische aansluitingen die u in een moderne werkomgeving nodig hebt. Les Think Tanks sont un concentré d espace pour concentrer ses pensées. Au cœur de la vie du bureau. Et à la taille de votre choix. Een denktank is een compacte ruimte voor geconcentreerd denken. Midden in de kantooromgeving. En met de afmetingen van uw keuze. Think Tanks: Une pièce dans la pièce, comme un simple meuble. Ruimte in de ruimte, zo eenvoudig als een meubel. Plafond en option : absorption, ventilation, éclairage Optie plafond: absorptie, ventilatie, verlichting En option : cloison pleine Optie: massieve wand Option: solid/glazed wall Optie: massieve-/glaswand X = Possibilité de montage de portes deurinbouw mogelijk

16 Electrification et solutions techniques : les détails ne sont jamais insignifiants. Ils sont souvent décisifs pour la qualité d un bureau. Elektrificatie en technische oplossingen: details zijn geen kleinigheden. Vaak bepalen juist zij de kwaliteit van het kantoorlandschap l Plateau coulissant : une flexibilité qui cache bien son jeu. Schuifblad: variabiliteit waar je de vele mogelijkheden niet aan afziet. 2 l Alimentation : prises électriques escamotables. Stroomaansluiting: pop-up elektrische stopcontacten. 3 l Pont avec plateau : continu avec prise de courant pivotante. Tafelbrug: met doorlopend blad. 4 l Bandes de plexiglas : Les branchements électriques pour ordinateurs portables, etc. sont accessibles à tout moment. Stroken plexiglas: elektrische aansluitingen voor laptop etc. Toegankelijk op elk gewenst moment. 5 l Bande Velcro : les éléments muraux sont faciles à monter, à remplacer ou à enlever grâce à la fixation Velcro. Klittenbandsluiting: wandelementen zijn m.b.v. klittenband snel en eenvoudig te verwisselen en te (de)monteren. 6 l Connexion : les éléments sont maintenus par deux fixations. Verbinding: De gestoffeerde elementen worden vastgezet met twee connectoren. 8 7 l Boîte modulaire : la boîte modulaire avec lampe intégrée et prise de courant crée des îlots de lumière. Modulebox: de modulebox met geïntegreerde lamp en contactdoos creëert lichteilanden in het kantoorlandschap. 8 l Voile : une zone d intimité au sein de la pièce, facile à positionner. Zeil: ruimtelijke intimiteit die speels kan worden gerealiseerd

17 Faits l un pour l autre. Les coloris des rembourrages sont aussi rafraîchissants que raffinés. Voor elkaar gemaakt. Kleuren voor stofferingen in frisse looks en voor exclusieve presentaties. Groupe de tissus 49 Nr. 46 (turquoise) Stofgroe 49 Nr. 46 (turquoise blauw) Cuir 50 Nr. LB (marron) leder Nr. LB (bruin) Groupe de tissus 27 Nr. 34 (vert promme) Stofgroep 27 Nr. 34 (appelgroen) Groupe de tissus 49 Nr. 25 (beige) Stofgroep 49 Nr. 25 (beige) Groupe de tissus 22 Nr. 28 (beige clair) Stofgroep 22 Nr. 28 (lichtbeige) Groupe de tissus 49 Nr. 67 (Múre) Stofgroep 49 Nr. 67 (bramm) Groupe de tissus 26 Nr. 74 (marron) Stofgroep 26 Nr. 74 (bruin) Groupe de tissus 83 Nr. 50 (jaune) Stofgroep 83 Nr. 50 (geel) Groupe de tissus 46 Nr. 55 (gris froncé Stofgroep 46 Nr. 55 (donkergrijs) Groupe de tissus 37 Nr. 60 (rouge) Stofgroep 37 Nr. 60 (rood) Groupe de tissus 49 Nr. 52 (gris moyen) Stofgroep 49 Nr. 52 (grijs) Groupe de tissus 38 Nr. 40 (bleu gris) Stofgroep 38 Nr.40 (blauw grijs) La diversité des meubles NET.WORK.PLACE est à l unisson de l étendue presque infinie des combinaisons de nos collections de tissus 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49 et 50. Nous recommandons particulièrement trois groupes de tissus : Economy 14, Standard 22 et Premium 49 disponibles respectivement avec un choix allant jusqu à dix coloris. Ces trois groupes de tissus se distinguent par une résistance à l usure moyenne à élevée, par un comportement au feu testé selon la norme DIN et sont même difficilement inflammables selon B1. D autres matériaux et coloris en plus de ceux présentés ici à titre d exemple fi gurent dans la vue d ensemble des produits, sur notre site Internet ou sur nos cartes d échantillons de tissus. Bovenop de diversiteit van de NET.WORK.PLACE meubels komen nog de bijna even oneindige combinatiemogelijkheden van onze stofcollecties 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49 en 50. Wij adviseren drie bij zondere stofgroepen: Economy 14, Standard 22 alsook Premium 49 elk leverbaar in tot wel tien verschillende kleuren. Alle drie de groepen vallen op met een hoge tot extreem hoge schuurbestendigheid, DIN-geteste brandeigenschappen of zelfs moeilij ke ontvlambaarheid volgens B1. Nog meer materialen en kleuren dan de hier bij wij ze van voorbeeld afgebeelde kunt u vinden in het productoverzicht, op onze website of onze stofstalenkaarten. Groupe de tissus 20 Nr. 62 (noir) Stofgroep 20 Nr.62 (zwart) Groupe de tissus 14 Nr. 25 (beige) Stofgroep 14 Nr. 25 (beige) 32 33

18 Tableau des couleurs Kleurentabel Vue d ensemble du produit Productoverzicht Mélamine unie pour les plateaux I Kunststof uni voor bladen Meubles rembourrés I Gestoffeerde meubels 1 place, 2 places, 3 places, modules d angles, tabourets, modules intermédiaires I 1-zits, 2-zits, 3-zits, hoek-, voetenbank-, tussenmodules WI Blanc pur I Zuiver wit GW Gris blanc I Grijswit GK Gris I Grijs KH Gris clair I Lichtgrijs KT Couleur alu Aluminiumkleurig Stratifié avec décor pour les plateaux I Kunststof decor voor bladen AO Erable I Ahorn MB Hêtre I Beuken NK Noyer I Noten EP Chêne I Eiken SH Sahara (uniquement plateaux de table de 25 mm) (alleen tafelbladen 25 mm) Mélamine unie pour les joues latérales Kunststof uni voor zijpanelen WI Blanc pur I Zuiver wit MS Noir I Zwart Verre laqué pour meubles multimédia I Glas gelakt voor mediameubels Tissus pour éléments de cloison et de rembourrage, groupes de tissus 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49, 50. Voir carte d échantillons de tissus. Stoffen voor wand- en stofferingselementen stofgroepen 14, 20, 22, 26, 27, 37, 38, 46, 49, 50. Zie stofstalenkaart. Sous réserve de modifications techniques, de fautes d impression et de modifications des programmes. Les différences de couleur par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d impression. Technische wijzigingen, drukfouten en veranderingen in het programmavoorbehouden. De gedrukte kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren. Finition poudrée métallisée Poedercoating metaal Hauteur d assise 450 mm, hauteur du dossier 820 mm I Zithoogte 450 mm, rughoogte 820 mm Coussin décoratif 400 x 400 mm, 600 x 300 mm, 500 x 500 mm I Decoratiekussen 400 x 400 mm, 600 x 300 mm, 500 x 500 mm Tissu bicolore au sein d un groupe de tissus Dossier/Rembourrage de l assise et du dossier I Stof tweekleurig binnen één stofgroep leuning/zit- en rugkussen Banquettes rembourrées I Gestoffeerde banken Banquette rembourrée largeur 600, 800, 1600, 2400 mm I Gestoffeerde bank breedte 600, 800, 1600, 2400 mm Hauteur d assise 450 mm, profondeur d assise 600 mm, Bloc de 2 prises, rétractable I Zithoogte 450 mm, zitdiepte 600 mm, Contactdoos 2-voudig, inklapbaar Banquette rapportée, hauteur 720 mm I Opzetbank, hoogte 720 mm Elément à juxtaposer largeur 800 mm I Aanzetelement breedte 800 mm Boîte modulaire l x P : 800 x 800 mm, 600 x 600 mm Insert fermé I Modulebox B x D: 800 x 800 mm, 600 x 600 mm inzetelement gesloten Boîte modulaire l x P : 800 x 800 mm, 600 x 600 mm Insert ouvert I Modulebox B x D: 800 x 800 mm, 600 x 600 mm inzetelement open Ponts et banquettes I Tafelbruggen en zitbanken Pont avec plateau continu avec prise de courant pivotante I Tafelbrug met doorlopend blad Pont avec plateau subdivisé avec bacs de rangement et lampe de table I Tafelbrug met meerdelig blad met aflegbakjes en tafellamp Hauteurs 450, 720, 1060mm, largeurs 800, 1600, 2400 mm I Hoogtes 450, 720, 1060 mm, breedtes 800, 1600, 2400 mm Banquettes rembourrées, largeurs 1200, 2000 mm ; hauteurs 450, 780 mm I Zitbanken gestoffeerd breedtes 1200, 2000 mm; hoogtes 450, 780 mm Eléments muraux I Wandelementen Eléments muraux avec habillage tissu et velcro d un côté, en option: des deux côtés I Wandelementen met stof bekleed met klittenbandsluiting aan één zijde, optie: aan beide zijden Hauteurs 1545, 1920 mm, largeur 800 mm I Hoogtes 1545, 1920 mm, breedte 800 mm Elément mural d angle à 90 avec habillage tissu et velcro d un côté à gauche I Wandhoekelement 90 met stof bekleed met klittenbandsluiting aan één zijde links à droite, des deux côtés I rechts, aan beide zijden Meuble multimédia I Mediameubels Meuble multimédia composé d un élément mural et d une table-pont I Mediameubels bestaande uit wandelement en tafelbrug GSW Blanc I Wit GSS Noir I Zwart WI Blanc pur I Zuiver wit KS Noir RAL 9011 Zwart RAL 9011 GC Chrome I Chroom Equipement avec plateau subdivisé et organisation de table avec bloc de 4 prises I Uitrusting met meerdelig blad en tafelorganisatie 4-voudige contactdoos Organisation de table avec système de bus pour 1 ordinateur portable et 1 PC I Tafelorganisatie met bussysteem voor 1 laptop en 1 PC Polyéthylène pour table d appoint Polyethyleen voor combinatietafel Laque structurée pour tige et patte Structuurlak voor voetstang en voetsteun Organisation de table avec système de bus pour 2 ordinateurs portables I Tafelorganisatie met bussysteem voor 2 laptops Caisson pour ordinateur I Computerbox Meubles d appoint I Bijzetmeubels Table de réunion H 720 mm I Bespreektafel H 720 mm Tables lounge sur piétement étoile à 4 branches, H 450 mm I Loungetafels op 4-poots kruisvoet, H 450 mm PSW Blanc I Wit PSS Noir I Zwart KSS Noir I Zwart Table d appoint, polyéthylène H 300 mm, H 450 mm I Combinatietafel, polyethyleen H 300 mm, H 450 Lampe sur pied H 1470 mm I Staande lamp H 1470 mm Think Tank Lampenkap en zeil Plexiglas hoogglans voor tafelbrug Cloison longitudinale entièrement vitrée, cloison transversale pleine/vitrée I Lengtewand geheel in glas, dwarswand massief/glas Portes coulissantes, éléments absorbants pour plafonds, système de ventilation, éclairage, collage I Schuifdeuren, plafondabsorptie, ventilatiesysteem, verlichting, laminering LSW Blanc I Wit LSS Noir I Zwart PXS Noir I Zwart Équipement de série l basis En option l optie 34 35

19 Deutschland König + Neurath AG Büromöbel-Systeme Industriestraße Karben Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Great Britain K + N International (Office Systems) Ltd 52 Britton Street London EC1M 5UQ Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) Nederland König + Neurath AG Office Furniture Airport Business Park Lijnden Frankfurtstraat RH Lijnden Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) KN-03.13/HD/5/2/1/Imprimé sur du papier blanchi sans chlore. Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Freiräume für Leistung.

DO IT.4. La référence en termes de design, de logique et de fonctionnalité. Het systematische en functionele referentiepunt op designgebied.

DO IT.4. La référence en termes de design, de logique et de fonctionnalité. Het systematische en functionele referentiepunt op designgebied. La référence en termes de design, de logique et de fonctionnalité. Het systematische en functionele referentiepunt op designgebied. DO IT.4 Freiräume für Leistung. 4 pieds, un concept : DO IT.4, la solution

Nadere informatie

Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas

Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas BE: T 00 32 3 296 03 03 NL: T 0031 208 005 056 FR: T 0033 170 61 16 83 LUX: T 0035 220 203 425 FAX: 00 32 3 296 03 02 BTW BE 0877 516 438 www.aquaconcept.com

Nadere informatie

preview Boxspring Arte M GmbH & Co. KG Seedorfer Straße 80 78713 Schramberg Germany Fon +49 7402 75-0 Fax +49 7402 75-200 info@arte-m.

preview Boxspring Arte M GmbH & Co. KG Seedorfer Straße 80 78713 Schramberg Germany Fon +49 7402 75-0 Fax +49 7402 75-200 info@arte-m. 2 preview boxspring Arte M GmbH & Co. KG Seedorfer Straße 80 78713 Schramberg Germany Fon +49 7402 75-0 Fax +49 7402 75-200 info@arte-m.de Arte M room center Südlohner Weg 36 48703 Stadtlohn Germany Fon

Nadere informatie

PELLETKACHELS PO LES IT S YOUR FIRE! Cap. Flair. Boxtherm 70. Thema

PELLETKACHELS PO LES IT S YOUR FIRE! Cap. Flair. Boxtherm 70. Thema PELLETKACHELS PO LES PELLETS Flair Boxtherm 70 Thema Cap IT S YOUR FIRE! 2013 MCZ, een van de marktleiders in het ontwikkelen en produceren van hout- en pelletkachels, is vermaard geworden door haar vooruitstrevend

Nadere informatie

NL/FR EUR BELUX MANUAL 2014

NL/FR EUR BELUX MANUAL 2014 NL/FR EUR BELUX MANUAL 2014 Index Overview 6 Lampen Luminaires Arba 8 Aura 14 Blossom 16 LED Cloud 20 Diogenes 28 Disk 30 Economy 34 Flat 36 Fokus 42 Koi Leia 54 LED Lifto 58 Meter by Meter 94 O-Lite 62

Nadere informatie

Ieder mens heeft een onmiskenbaar karakter. In de vormgeving van zijn levensruimten blijkt zijn volledige individualiteit. Bij het wastafelmeubel

Ieder mens heeft een onmiskenbaar karakter. In de vormgeving van zijn levensruimten blijkt zijn volledige individualiteit. Bij het wastafelmeubel A system addit Ieder mens heeft een onmiskenbaar karakter. In de vormgeving van zijn levensruimten blijkt zijn volledige individualiteit. Bij het wastafelmeubel staat de mens tegenover zichzelf in de spiegel

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

Schüco Door Control System (DCS) Schüco gebouwautomatisering L automatisation des bâtiments

Schüco Door Control System (DCS) Schüco gebouwautomatisering L automatisation des bâtiments Schüco Door Control System (DCS) Schüco gebouwautomatisering L automatisation des bâtiments 2 Schüco Schüco Door Control System (DCS) Modulair systeem met een aantrekkelijk design Système modulaire au

Nadere informatie

FLEXSTATIC - Quality Stretchtent Concepts

FLEXSTATIC - Quality Stretchtent Concepts FLEXSTATIC - Quality Stretchtent Concepts FLEXSTATIC is officieel verdeler van de originele Freeform stretchtenten voor België en Luxemburg. Freeform stretchtenten staan ook bekend als Bedouine stretchtent,

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3 VolUME 3 BEST OF SLATES VolUME 3 Redactie en lay-out Rédaction et mise en pages Gudrun Krämer, Karl Krämer Verlag Stuttgart INHOUDSOPGAVE Sommaire Hertekening van de plannen Adaptation des plans Dr.-Ing.

Nadere informatie

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom?

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? technique / techniek Propos recueillis par Interview geschreven door Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? En quoi le film constitue-t-il

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN RAPPORT VERSLAG DOC 50 2400/001 DOC 50 2400/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 maart 2003 24 mars 2003 De recente evoluties op het vlak van Informatie- en communicatietechnologie

Nadere informatie

Prijslijst 2013 Liste de prix 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2

Prijslijst 2013 Liste de prix 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2 Prijslijst 2013 Liste de prix 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2 ROCKWOOL 4 in 1 Vier unieke productvoordelen ROCKWOOL rotswolisolatie is brandveilig,

Nadere informatie

Igepa Belux nv Igepa Ans sa Igepa Belux sàrl Sagamgraphic nv PEFC-07-32-61 PLASTIC CONVERSION

Igepa Belux nv Igepa Ans sa Igepa Belux sàrl Sagamgraphic nv PEFC-07-32-61 PLASTIC CONVERSION PLASTIC CONVERSION PLASTIC CONVERSION WELKOM Voor u ligt de vernieuwde brochure van Plastic Conversion. Dat we bij Igepa een zwak hebben voor papier, dat kunnen we niet ontkennen. Hier blijft het echter

Nadere informatie

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 6097 6098 6099 voor één rijtuig A, B of BD pour une voiture A, B ou BD voor één stuurrijtuig pour une voiture pilote voor een set

Nadere informatie

SIGNALISATION ET MARQUAGE DURABLE EN ENTREPÔT

SIGNALISATION ET MARQUAGE DURABLE EN ENTREPÔT SIGNALISATION ET MARQUAGE DURABLE EN ENTREPÔT IDENTIFICATION DE RAYONNAGES À PALETTES & ÉTAGÈRES IDENTIFICATION ET MARQUAGE DES EMPLACEMENTS IDENTIFICATION DES PALETTES, CHARIOTS, CONTENEURS,... IDENTIFICATION

Nadere informatie

Trophée Benelux de la Galvanisation 2015. Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015

Trophée Benelux de la Galvanisation 2015. Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015 Trophée Benelux de la Galvanisation 2015 Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2015 Voorwoord Préface Dit boek is volledig gewijd aan de tiende editie van de tweejaarlijkse Benelux Trofee voor Thermisch

Nadere informatie

HOE KUNNEN BRUSSEL EN DE RAND GEDEELDE WINSTEN BOEKEN? COMMENT BRUXELLES ET LA PÉRIPHÉRIE PEUVENT-ELLES PARTAGER DES GAINS COMMUNS?

HOE KUNNEN BRUSSEL EN DE RAND GEDEELDE WINSTEN BOEKEN? COMMENT BRUXELLES ET LA PÉRIPHÉRIE PEUVENT-ELLES PARTAGER DES GAINS COMMUNS? HOE KUNNEN BRUSSEL EN DE RAND GEDEELDE WINSTEN BOEKEN? COMMENT BRUXELLES ET LA PÉRIPHÉRIE PEUVENT-ELLES PARTAGER DES GAINS COMMUNS? 1 PRODUCTIVE BXL INLEIDING 5 Het traject 8 6 GEDEELDE UITDAGINGEN VOOR

Nadere informatie

#/.#/523 #/.3425#4)/.!#)%2 34/,"!5 #/.#/523 %DITION,UXEMBOURG %DITIE,UXEMBURG. 2en laatste

#/.#/523 #/.3425#4)/.!#)%2 34/,!5 #/.#/523 %DITION,UXEMBOURG %DITIE,UXEMBURG. 2en laatste info_steel Afgiftekantoor Brussel X - P910504 - Driemaandelijks - nummer 30-3-4-5-2011 Bureau de dépôt Bruxelles X - P910504 - Trimestriel - numéro 30-3-4-5-2011 info_steel_30 30 an nen v indie uction

Nadere informatie

vivabox typisch Belgisch typiquement belge

vivabox typisch Belgisch typiquement belge vivabox typisch Belgisch typiquement belge Hoe werkt uw vivabox? Comment utiliser votre vivabox? Inhoud Sommaire 1. Ontdek de voorgestelde restaurants evenals de aangeboden diners aan de hand van dit boekje

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 0347/001 DOC 54 0347/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 30 september 2014 30 septembre 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

PARLEMENTAIR INTERNET FORUM FORUM PARLEMENTAIRE RELATIF A INTERNET ISPA BELGIUM

PARLEMENTAIR INTERNET FORUM FORUM PARLEMENTAIRE RELATIF A INTERNET ISPA BELGIUM BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE PARLEMENTAIR INTERNET FORUM Colloquium Het gebruik van e-mail en de politieke, juridische en sociologische

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

Le plan des temps de la ville de Milan

Le plan des temps de la ville de Milan N 34 - December - Décembre 2002 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014 CO Nieuws MAGAZINE N 6 December/Décembre 2014 Info ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! Edito Geachte mevrouw, Geachte heer, Het jaar loopt weeral op zijn einde. Een moment

Nadere informatie

Een nieuw logo maakt de lente niet.

Een nieuw logo maakt de lente niet. 39 KRITISCH ESSAY Een nieuw logo maakt de lente niet. Toegegeven, de titel van deze beschouwing klinkt als een oneliner en wellicht niet de sterkste die je zou kunnen bedenken. Zeker niet nu de herfst

Nadere informatie