Juni Mededelingen van de directie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2015. Mededelingen van de directie"

Transcriptie

1 Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt, maar op kantoor gaan alle veranderingen zeker niet ongemerkt voorbij. In maart maakte ik u al deelgenoot van de enorm toegenomen administratieve last. Zowel via de krant als middels radio en tv worden de vele problemen van de SVB en de gemeenten gecommuniceerd. Dramatische individuele casussen worden breed uitgemeten zeker als het achterstallige betalingen aan concrete hulpverleners betreft, maar het gegeven dat alle veranderingen alle zorgaanbieders op heel veel fronten hard treft, blijft toch nog min of meer verborgen. Laten we maar hopen dat het, daar waar het slechts administratieve problematiek betreft, in de komende maanden wordt opgelost. Voor u mogelijk nog veel belangrijker zijn de veranderingen die straks duidelijk moeten worden als dit zogenaamde overgangsjaar voorbij is. Kunnen we ook na dit jaar nog dezelfde zorg blijven bieden die u van ons gewend bent? Hoe gaat het verder met de wijkzorg als verzekeraars zoals aangekondigd op een andere manier zorg gaan inkopen? Zal WIJ Eindhoven er in slagen een groot gedeelte van de hulpverlening zelf daadwerkelijk uit te voeren waardoor zorgaanbieders mogelijk gedeeltelijk buitenspel worden gezet? Volgen andere gemeenten dit voorbeeld, ontwikkelt men op grote schaal eigen zogenaamde zorgcoöperaties of handhaaft men de bestaande situatie? Hoe ontwikkelen tarieven zich als de gemeenten zoals het er nu uitziet onmogelijk met de aan hen toegekende budgetten de zorg kunnen blijven inkopen? Worden er opnieuw bezuinigingsopdrachten op het bord van de zorgaanbieder neergelegd of is straks echt sprake van verzekerd recht? Volop vragen waarop de antwoorden nu nog niet duidelijk zijn maar die de komende maanden cq. jaren vaak onderwerp van gesprek zullen zijn en niet alleen binnen de muren van Zorgmed. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen de moeite van het vermelden waard. Zo kunnen we er zeker van zijn dat Sinterklaas de komende jaren niet zonder werk zal komen te zitten, afgaande op het aantal pasgeborenen en nieuwe zwangeren binnen de verschillende teams van 1

2 Zorgmed. Door hun tijdelijke afwezigheid is en komt er ook ruimte voor vervangers om het vele werk over te nemen zodat we ook nieuwe personeelsleden kunnen verwelkomen. In april werden we onaangenaam verrast door de plotselinge ziekte en het overlijden van Els de Laat die nog maar kort daarvoor afscheid van ons genomen had na een dienstverband van ruim 7 jaar. We wensen haar partner en kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Tot slot willen we in deze Zorgpraet aankondigen dat we op zoek zijn naar een goede kandidaat voor het directeurschap van Zorgmed. Aangezien wij beiden in de loop van dit jaar 65 worden en graag met ingang van 2016 een stapje terug willen doen is het van belang voor goede opvolging te zorgen. Wij denken dat we met een vervanger voor onze beider posities de beste garantie kunnen vinden voor het voortbestaan van Zorgmed als brede organisatie met haar onderscheiden onderdelen. Omdat Henk Bassa zijn positie aan de onze gekoppeld heeft gaat ook hij op dezelfde datum weg als wij erin slagen die gewenste opvolger te vinden. Wanneer er meer duidelijkheid is over dit traject en de stappen die we daarin gaan zetten, zullen we iedereen zo snel mogelijk daarover informeren. Mede namens Peter Geerts, Piet Verhappen. Nieuws van de cliëntenraad Wist u dat - Wij alweer twee vergaderingen hebben gehad, waarbij wij zijn geïnformeerd zijn door een aantal gasten die wij hebben uitgenodigd: de directie heeft toelichting gegeven over de ontwikkelingen en consequenties voor Zorgmed, de nieuwe vertrouwenspersoon Paul Rijerse heeft zich voorgesteld (zie ook eerdere Zorgpraet) en Nanda Brochard van de afdeling Ambulante Begeleiding heeft de uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder deze cliënten besproken en ons advies gevraagd over een passende vragenlijst voor cliënten in deze. - Marjo Feijen het prima doet als voorzitter! - Wij een jaarverslag over 2014 hebben gemaakt en gepubliceerd op het cliëntenforum in Easycare en je op het cliëntenforum meer kunt lezen over onze activiteiten. - Je via Easycare Web ook op het cliëntenforum kunt kijken. - Wij hele goede ervaringen hadden met de inloop/spelletjesmiddag voor cliënten afgelopen december en alweer bezig zijn een tweede inloop/spelletjesmiddag te organiseren. De datum is al bekend in elk geval: vrijdag 16 oktober 2015 van 14-16u in De Ont-moeting in Eindhoven aan de Carmelitessenstraat! Meer nieuws volgt. - Je ons altijd kunt mailen via voor vragen, info of suggesties!! - Wij ook graag alle jubilarissen, gediplomeerden en kersverse ouders feliciteren! 2

3 Nieuws van de Ondernemingsraad Zoals jullie in het voorwoord hebben kunnen lezen van de directie en via alle vormen van media mee kunnen krijgen is het een rommelige tijd met veel onzekerheden in het land van de zorg. Wij als OR hebben in deze periode ook kritisch met de directie meegedacht en we zullen dat natuurlijk voorlopig ook blijven doen. De afgelopen maanden hebben wij met de directie een aantal keer rondom de tafel gezeten en meegedacht over het beleid in deze roerige tijd. We hebben geadviseerd, gebrainstormd en extern overleg gehad om te kijken op welke manier we mee kunnen denken in de bezuinigingen en hoe we daar een goed beeld van kunnen krijgen. We zijn tevreden dat we tot op heden binnen Zorgmed geen grote ingrijpende veranderingen hebben hoeven doorvoeren, mede dankzij de grote inzet van onze beide directeuren Piet & Peter. Hiervoor verdienen onze heren dan ook een dikke pluim, vinden wij als OR. Dankzij hun grote hart en betrokkenheid bij de organisatie, lukt het ons nog steeds, ons als Zorgmed staande te houden. In tegenstelling tot wat men van andere organisaties in de media kan vernemen. Het is een interessante en drukke periode voor ons geweest om ook continue de belangen van het personeel en de organisatie te behartigen en op één lijn te zetten. Naast deze ingrijpende, soms wat emotionele discussies, hebben we ook het CQ onderzoeksresultaat (afdeling begeleiding) van bureau Triqs doorgenomen en zijn hiervoor actiepunten uitgezet bij betreffende collega s. Tevens zijn wij de afgelopen tijd ook druk bezig geweest om samen met personeelszaken en andere betrokken collega s, het aankomende personeelshandboek vorm te geven. Dit heeft nu bijna zijn definitieve vorm bereikt en zal binnenkort dan ook voor eenieder in te zien zijn op het forum van Zorgmed. Het personeelshandboek, mag gezien worden als een soort van huisreglement van Zorgmed, een aanvulling op de geldende CAO en wetgeving. Ieder personeelslid wordt dan ook geacht zich hiervan op de hoogte te stellen, zodat iedereen weet heeft van zijn/haar rechten en plichten. We zijn van mening dat we op deze manier met zijn allen een goed samenwerkingsverband kunnen realiseren binnen onze mooie organisatie. In de vorige Zorgpraet hadden wij twee vacatures uit staan. Eén van deze vacatures is ingevuld door Monique Bogmans, zij zal namens kantoor en dagbesteding zitting nemen in de OR. Monique stelt zich voor elders in de Zorgpraet. Monique zal hiermee de functie van Lieke Verhappen deels in gaan vullen, als notulist van de OR. Lieke zal de komende periode nog zitting blijven nemen in de OR om haar taken binnen de OR over te dragen. Wij heten Monique van harte welkom! Ook hebben jullie kunnen lezen dat er een vacature voor OR-lid vanuit de afdeling V&V vacant was. Hier waren helaas geen aanmeldingen voor. Om deze reden heeft Mieke van Dijk besloten deel te blijven nemen aan de OR. We zijn erg blij met het besluit van Mieke om bij ons te blijven! De Ondernemingsraad van Zorgmed bestaat momenteel uit de volgende personen: Astrid Klaibeda (afd. kraamzorg, voorzitter OR), Lieke Verhappen (afd. kantoor, secretaris), Mark Meeuwsen (afd. V&V), Mieke van Dijk (afd. V&V), Monique Bogmans (afd. kantoor/dagbesteding, notulist), Jan Willem van de Leur (afd. TAB) en Elise Hautvast (afd. TAB). De komende maanden zal Elise in verband met zwangerschapsverlof tijdelijk niet deelnemen aan de OR (medio juli tot en met oktober), zij zal niet vervangen worden. Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie bij ons terecht via 3

4 Nieuws van de Afdeling Verpleging & Verzorging Ontwikkelingen Ook op de afdeling Verpleging en Verzorging zijn we de afgelopen maanden hard bezig geweest de veranderingen in de langdurige zorg te verwerken. Wij hebben te maken met een aantal wetten: de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet Langdurige Zorg (WLZ). Huishoudelijke ondersteuning en de combinatie persoonlijke verzorging/begeleiding voor cliënten met cognitieve problemen wordt gefinancierd door de WMO (gemeente), persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (de eigen ziektekostenverzekering, basispakket) en cliënten die een zorgzwaartepakket hebben voor zorg in een zorginstelling met verblijf (WLZ, zorgkantoor). Die laatste groep cliënten kan overbruggingszorg (verpleging, verzorging, begeleiding) van Zorgmed krijgen tot een eventuele opname. Dat kan jaren soms duren of zelfs nooit tot opname leiden. Voor het gedeelte Zorgverzekeringswet is bij wet bepaald dat deze indicaties gesteld gaan worden door HBO/niveau 4 verpleegkundigen vanuit de instelling. Hiervoor hebben een aantal collega s van onze afdeling een cursus bij Fontys gevolgd en zijn zij, zoals vroeger als wijkverpleegkundige weer zelf verantwoordelijk voor het inschatten van benodigde zorg. Deze indicaties betreft het grootste gedeelte van onze cliënten en moesten voor 1 mei klaar zijn. Dit is gebeurd, met de informatie die wij al hadden van onze cliënten, aangevuld met informatie van cliënten en EVV s. De komende tijd worden deze indicaties (zorgplannen) via de EVV s of HBO verpleegkundigen met cliënten thuis besproken en in de dossiers ingevoegd. Elk half jaar worden deze met de cliënten en teams geëvalueerd. Cliënten vallende onder de WLZ krijgen een bericht van het CIZ met betrekking tot hun indicaties. Cliënten vallende onder de WMO met PGB of Zorg in Natura: mocht u als cliënt twijfels hebben over de geldigheidsduur van uw indicatie of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Bas van Liempt. Zo nodig nemen wij contact op met uw gemeente. Ook via de website van WIJeindhoven of via hun telefoonnummer is hierover meer informatie te verkrijgen. Even voorstellen Student Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Hallo, mijn naam is Alwin Doppenberg. Sinds 1 maart ben ik als student bezig met een project van een half jaar bij Zorgmed. Ik studeer technische bedrijfskunde voor de gezondheidzorg aan de universiteit in Eindhoven en dit is mijn afstudeerproject. Mijn studie richt zich vooral op het verbeteren van de zorg op elke manier mogelijk, dit kan dus zijn met behulp van wiskunde modellen, ICT en zelfs psychologie. Ik ga vooral kijken of ICT kan helpen om de zorg bij Zorgmed te verbeteren. Ik ben met toeval bij Zorgmed terecht gekomen. Ik heb naar 10 thuiszorgorganisaties een gestuurd. Zorgmed was de eerste die erg enthousiast reageerde en ben dus snel hier terecht gekomen. Nu vind ik het fantastisch dat ik hier mijn project mag doen en ben erg blij dat ze gereageerd hebben. Iedereen is erg behulpzaam bij mijn project en ik voelde me gelijk thuis hier. Naast mijn opdracht doe ik graag leuke dingen met vrienden en ben ik ook een muziekliefhebber. Groetjes Alwin 4

5 Stagiaire Verpleegkunde Graag zou ik me even willen voorstellen, mijn naam is Melissa van Beusecom en ik ben nieuw als stagiaire bij Zorgmed (V&V). Ik doe de opleiding Verpleegkunde niveau 4 en als het goed gaat behaal ik mijn diploma in december. Voor die tijd blijf ik hier ongeveer 30 uur in de week stage lopen, dus we zullen elkaar vast en zeker tegenkomen. Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik gewerkt als doktersassistente. Dit vond ik erg leuk, maar mijn passie ligt toch echt in de zorg. Ik ben nu ongeveer een weekje bij Zorgmed (team Strijp/Gestel) aan het werk, en het bevalt mij erg goed. Het werk is leuk en zeker ook het contact met de cliënten. Tot snel, Groetjes Melissa van Beusecom Binnengekomen post Hallo cliënten en collega's van mijn mama! Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Maria Zeegers! Nadat ik maandenlang met mijn mama Evi door Stratum, Tongelre, Nuenen en Geldrop heb meegelift, ben ik op 17 mei 2015 geboren bij Wouter en Evi thuis in Geldrop. Mama vond mijn bevalling een hele mooie ervaring en zal jullie daar over een aantal weken alles over vertellen. Het gaat met ons hartstikke goed! We genieten van onze roze wolk. Heel veel groetjes van mij, mijn mama Evi en papa Wouter Smoelpraet Ik ben Bas van Liempt (1968) en sinds de oprichting in maart 1999 werkzaam bij Zorgmed. Daarvoor werkte ik ook bij een bureau voor thuiszorg in het kantoor aan de Carmelitessenstraat, waar ik Peter en Piet leerde kennen. Zij werkten toen vanuit Intermed samen met deze organisatie. Overigens werkten Rina School en Henk Bassa daar ook. Mijn opleiding verpleegkunde heb ik in 1993 afgerond in het Catharina ziekenhuis. De inservice-opleiding was dat, een combinatie van werk en studie. Op zich een fijne en zinvolle opleiding, maar dat ziekenhuiswereldje beviel me uiteindelijk totaal niet en het was dan ook een verademing toen ik in 1997 met de thuiszorg kennismaakte. 5

6 Bij de oprichting van Zorgmed ben ik vanaf dag 1 betrokken bij planning en organisatie maar werkte ik voornamelijk in de wijk als verpleegkundige... Het was een bijzondere en leuke tijd waarin in zorgland nog veel mogelijk was. De budgetten groeiden tot in de hemel en voor elk probleem(-pje) was er wel een compensatie te vinden. Dat is wel even een ander verhaal geworden! Eigen kracht heet dat tegenwoordig. Het opzetten van de planning was een nieuwe en spannende taak voor mij, hoewel het toen voor het team Eindhoven slechts 5 collega s en 6 cliënten betrof, of iets van die omvang. Het lukte me overigens toen al om fouten te maken in de planning :). In rap tempo groeide het aantal cliënten en collega s en werd de uitdaging steeds groter. Vaak moesten ook Peter en Piet op pad in avond en weekenden, om de gebrekkige bezetting bij te staan. Al snel bouwden we een goeie naam op in de regio en kwamen er veel zorgvragen binnen via o.a. Savant, een van onze hoofdaannemers. We boden toen nog veel nacht- en gezinszorg. Dat laatste bestaat eigenlijk niet meer. Destijds kon een gezin waarvan vader werkte en (meestal zwangere) moeder met bekkeninstabiliteit gestrekt op de bank lag, 30 uur of meer hulp per week krijgen om de kinderen te verzorgen! Dat heeft jaren geduurd maar ineens was het over, geen geld meer! Ik heb ook van bekkeninstabiliteit nooit meer gehoord.. Ondertussen groeide ook de wijkzorg uit tot behoorlijke en intensieve omvang. Zeker de planning hiervan kostte en kost nog steeds veel aandacht en tijd om volgens onze hoge norm van cliëntgerichtheid en service te organiseren. Met vallen en opstaan hebben we veel geleerd en zijn we van een kleinschalig PGB bureau langzaam maar zeker uitgegroeid tot een volwassen professionele organisatie! 16 jaar, twee kinderen (Sophie, 11 en Tijn, 14) en een mooie nieuwe liefde verder zijn mijn werkzaamheden behoorlijk veranderd. Mijn taken zijn zich meer gaan richten op automatisering, indicaties, financiën en contacten leggen met organisaties zoals zorgverzekeraars, gemeentes, zorgkantoor CIZ en wat dies meer zij. Kort gezegd is mijn voornaamste taak ervoor te zorgen dat de zorg die wij bieden rechtmatig en doelmatig is. Oftewel, is het volgens de juiste voorwaarden en binnen de toegekende budgetten verleend (als dat niet zo is dan deugen de voorwaarden en budgetten niet natuurlijk :) ). Ook dit is weer een enorm leuke en interessante klus! Vooral ervoor zorgen dat we geen rare en banale systemen ontwikkelen doordat we ons op allerlei manieren voor allerlei organisaties moeten verantwoorden. Die organisaties willen papieren en cijfers zien. Echter die geven slechts een abstracte weergave van de weerbarstige werkelijkheid van alledag. Dat betekent dat je creatief moet zijn en soms risico's moet lopen om het voor de collega's op de werkvloer werkbaar te houden. En zo varen de jaren voorbij en zien we om ons heen veel veranderen, heel veel. Nieuwe financieringen, wetten, methodes, behandelingen, controles, technologische toepassingen, etc. Maar binnen al die veranderingen is er een belangrijke constante, hoe verschillend en onvoorspelbaar ook, toch: de mens! Sjonge jonge wat hebben we ongemeen veel unieke, fijne, mooie, interessante mensen leren kennen in al die jaren! Soms maar heel kort, veel te kort, en andere keren voor jaren of gelukkig tot op de dag van vandaag! Het is een prachtig vak en heel boeiend en uitdagend werk in die thuiszorg! Zonder twijfel is er met gemak een zoetsappige soapserie van te maken! Alle ingrediënten zijn voorhanden. Ik kijk zelf al jaren geen tv dus godwit loopt er al zo'n serie.. Hoe dan ook, ik ben heel blij om deel uit te maken van de echte versie, met echte mensen met echte verhalen. Bas 6

7 Bijscholingen Een grote groep collega s heeft weer een opfriscursus tillen en transfers gekregen en hiertoe als voorbereiding een online toets gemaakt (een primeur overigens..). De ervaringen zijn positief; we hebben allemaal wel wat nieuwe dingen geleerd en ook op arbo gebied weer de puntjes op de i gezet. Bedankt allemaal! Verder gaan we weer op herhaling voor onze vaardigheden Reanimatie & EHBO binnenkort en bekijken we of en op welke wijze we de intervisiegroep V&V geleid door Teamcare volgend jaar gaan voortzetten omdat ook deze training als prettig en zinvol is ervaren. Ter herinnering aan.. Afgelopen april is onze collega Els de Laat overleden. Wij herinneren haar als een enorm gedreven, zorgzame en fijne collega met veel zorg voor haar cliënten. Zij heeft heel veel betekend voor cliënten. Ze heeft de laatste jaren vooral begeleiding gedaan en hierin was ze ongelooflijk betrokken bij mensen en hun omgeving. Af en toe moesten we haar wat afremmen omdat ze bij wijze van spreken zelfs haar laatste geld en goed zou weggeven. Haar grote betrokkenheid vond ze maar heel normaal. Af en toe kwam ze even een kop koffie doen op kantoor, even vertellen, even iets regelen Maar snel weer weg want weer op pad met of voor haar cliënten! We zullen haar missen. Wisten jullie dat. Nieuws van het Team Ambulante Begeleiding - Zorgmed aanwezig is op verschillende zorgmarkten van gemeenten om Zorgmed lokaal op de sociale kaart te zetten - Angela Roest weer terug is van zwangerschapsverlof, Danielle van der Laan inmiddels met zwangerschapsverlof is en Elise Hautvast binnenkort met zwangerschapsverlof gaat - Sanne Peeters vanaf 1 juni werkzaam bij ons is ter vervanging van de zwangerschapsverloven 7

8 Even voorstellen Hallo allemaal, bij deze wil ik me graag even voorstellen! Mijn naam is Sanne Peeters en ik ben 25 jaar oud. Ik woon nu vijf jaar in Eindhoven samen met mijn vriend. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd van de opleiding Pedagogiek. Binnen deze opleiding heb ik veel kennis ontwikkeld op het gebied van opvoedingstheorieën en gedragstherapeutische technieken. Door mijn ervaring van de afgelopen jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik graag verder wil in de ambulante hulpverlening. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat cliënten optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en samen aan een betere leefkwaliteit te werken. Nu mag ik mededelen dat ik voor een periode van vier maanden de zwangerschapsverloven van Danielle en Elise deels op ga vangen. Ik ben super enthousiast om binnen Team Ambulante Begeleiding aan de slag te gaan en deze kans aan te grijpen! In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden, vriendinnen en familie op pad en bezoek ik graag hier en daar een festival. Verder vind ik het heerlijk om te reizen en probeer ik dit nog vaker te gaan doen in de toekomst! Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek TAB 2014 Vorig jaar is door onderzoeksbureau TRIQS een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle cliënten die begeleiding vanuit Zorgmed ontvangen. De resultaten laten zien dat veruit de meeste cliënten Zorgmed op alle fronten een goede beoordeling geven en een ander zouden aanraden bij Zorgmed hulp te zoeken. De tevredenheid kan worden weergegeven in een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Hier zijn wij, zeker gezien alle veranderingen en onzekerheden samenhangend met de transities, heel tevreden mee! De resultaten zijn inmiddels in de OR en met de cliëntenraad besproken en van daaruit zijn actiepunten geformuleerd om de cliënttevredenheid nog verder te vergroten. Alle cliënten die aan het onderzoek hebben meegewerkt, bedankt! 8

9 Recept Nu Zweden het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft met het lekkere nummer Heroes, is het tijd voor meer lekkere Zweedse dingen. Wat dacht u van het recept voor deze heerlijke Zweedse cake? Recept Zweeds cake gebak 200 gram gesmolten boter 2 dl water 5 eieren 4 dl suiker 4½ dl bloem 1 eetlepel bakpoeder 1 eetlepel vanillepoeder Mix de suiker en de eieren lichtgeel Daarna boter en water Daarna meel/bakpoeder/vanillepoeder en cacao luchtig doorscheppen Bakken op 200 graden ongeveer 15 minuten in het midden van de oven Laten afkoelen en storten Toplaag 50 gr gesmolten boter ( voor meer 75 gr) 200gr poeder suiker ( 300 gr) ½ dl sterke koffie ( ¾ dl 1 eetlepel cacao( 1½) 1 theelepel vanillepoeder Verdeel over afgekoelde cake Topping eventueel kokos Smaklig måltid (eet smakelijk)!! De Ont-moeting Valkenswaard Nieuws van de Afdeling Dagbesteding Verslag Zorgmarkt Zorg Dicht Bij U te Valkenswaard Zaterdag 30 mei vertrokken we naar de zorgmarkt in Valkenswaard om ons Zorgmed kraampje mooi te gaan inrichten! Dat lukte goed met de fleurige doeken, de folders en het Zorgmed paneel. Het resultaat zag er goed uit zoals je op de foto s kan zien. Bert en Caatje hadden koffiebonnen gemaakt die we uit konden delen voor geïnteresseerden om een kop koffie te komen drinken bij Dagbesteding De Ont-moeting. Door de regen duurde het helaas even voordat de eerste mensen langs ons kraampje kwamen, maar hierdoor hadden wij de kans om te netwerken met de andere zorgaanbieders die op de markt stonden. Na een tijdje kwam het zonnetje langzaam door en kwamen de eerste mensen langs. Het was mooi om in gesprek te raken met verschillende mensen en hun verhaal te horen waarom ze zorg nodig hebben. 9

10 De één kwam bijvoorbeeld voor zijn autistische broer die mogelijk deel kon nemen aan de dagbesteding, maar niet de eerste stap durfde te zetten. Hierbij hebben we samen gekeken hoe deze stap makkelijker door hem genomen kon worden. Iemand anders die langskwam was een oma die misschien zorg nodig had voor haar kleindochter in de vorm van ambulante thuisbegeleiding. Ze gaf aan dat haar dochter het te druk had om rond te kijken maar zij zo de mogelijkheid had om haar te helpen. Door deze verhalen kwam je gemakkelijk in gesprek en kon je rustig uitleggen wat Zorgmed in iedere individuele casus te bieden had aan hulp. Na afloop keken we dan ook terug op een fijne informele en persoonlijke middag! De Ont-moeting Eindhoven Paasviering Op 1 april, nee hoor dat is geen grap, vierden de schilders van De Ont-moeting hun jaarlijkse paasviering. Het was geen opperbest weer maar toch was iedereen - al dan niet hersteld van de griep - op tijd aanwezig. Claudia en Rocco hadden de tafel keurig netjes en op zijn paasbest gedekt. De directie had een uur eerder een directievergadering met paaslunch en toen zij de tafel gingen dekken bleek Zorgmed te beschikken over te weinig bestek voor twee activiteiten tegelijk.. Misschien moeten we daar als cliëntenraad maar eens een actie voor organiseren, maar zoals altijd gingen de cliënten voor en mocht het bestek bij De Ont-moeting blijven liggen. Sjapo voor onze directie! Hoe zij hun brood gemaakt en gegeten hebben is mij niet ter ore gekomen maar bij Zorgmed mag je ook met je handjes eten. Iedere deelnemer had wat te eten meegebracht en zo zaten we aan een overvloedig gedekte tafel met bestek voor iedereen (eigenlijk had de directie best mee kunnen eten, ook een leuk idee!). Claudia las een mooi gedicht voor (zie hieronder) en de paaslunch was geopend. Lekker smullen. Bij ieder bord lag een hard gekookt ei en een klein wit eitje met wat zwarte stippels. Een 1 april ei? Wie het weet mag het zeggen dus werd er eerst een onderzoek naar het ei gedaan: de een rolde het, ze ander rook of likte eraan; er werd gedacht aan kievitsei, een stenen ei was het van chocolade of gips? Van de kip of van de paashaas? Kun je het wel of niet eten? Midden in deze discussie pakte Rocco het eitje vast en beet het in een keer midden door.. wat een vertrouwen en zover wij weten is hij niet ziek geworden, anders valt dat onder een bedrijfsongeval.na de pauze kwam de kunst boven tafel. Het paasthema betrof dit jaar de vlinder, het magisch begin van nieuw leven en de opstanding van Jezus. Natuurlijk hadden we alle gemaakte paaskunstwerken ingelijst en opgehangen. Ze werden bekeken en besproken en zoals gewoonlijk werd er ook een schilderij besproken van een groot meester. Rocco had ook nog een filmpje over de monarchvlinder. Hoe die zich mysterieus uit het ei at en vervolgens het ei op at om daarna te ontpoppen als een vlinder. Echt een wonder van de natuur. 10

11 Kunst is niet alleen schilderen, nee hoor ook in de muziek zitten kunstenaars neem bv Handel die het prachtige lied zo vrolijk componeerde natuurlijk het Hallelujah van Handel, klonk zo mooi dat de Theresiakerk er jaloers op kon zijn. Het was een super mooie lekkere middag met dank aan Claudia en Rocco! We hopen dat het bij de directie ook zo lekker was! We sloten af met koffie en natuurlijk paaseitjes! Marjo Uit: "Groeien als een boom" Yvonne van Emmerik ALS EEN RUPS MAG VLINDEREN Als een rups al mag vlinderen De boom nieuwe knoppen krijgt Als een graankorrel brood wordt En de druif klare wijn, Wat zal er dan wel voor de mensen, de mensen Wat zal er dan wel voor ons weggelegd zijn? Als een knop al mag bloesemen, De bloesem weer vruchten draagt, Als de nacht opnieuw dag wordt En in zonlicht verdwijnt, Wat zal er dan wel Voor de mensen, de mensen, Wat zal er dan wel voor ons weggelegd zijn? Ik wilde deze voor mij mooie bemoedigende tekst graag met u delen. Marjo Nieuws van de Afdeling Kraamzorg Hallo, wij zijn Monique Bogmans en Marion Smulders! Samen zijn we verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van afdeling Kraamzorg. Astrid Klaibeda heeft ons de pen doorgegeven om nader kennis met jullie te maken. Het leuke van ons werk bij Zorgmed is dat het heel afwisselend is. Iedere dag is anders en door het onverwachte wat de kraamzorg met zich mee brengt weet je ook nooit van te voren hoe de dag gaat verlopen. We hebben veel verschillende taken binnen onze afdeling. Vanzelfsprekend zijn we ervoor verantwoordelijk dat de planning zo goed als mogelijk verloopt. Op het moment dat er een kraamgezin gaat bevallen of bevallen is in het ziekenhuis en naar huis mag komen, zorgen wij dat een kraamverzorgster alle gegevens die van belang zijn van het gezin krijgt en dat de kraamverzorgster 11

12 daar gaat starten. Soms maak je meteen een goede combi, soms is dit echt wel even puzzelen. Wie is er beschikbaar, wie past het beste bij deze cliënt? Zeker met de aankomende vakantieperiode zal het weer puzzelen gaan worden, we hebben veel cliënten die uitgerekend zijn in de vakantieperiode en natuurlijk willen de kraamverzorgsters ook graag op vakantie. Los van deze planning hebben we ook contact vooraf met de cliënt die later van ons kraamzorg gaat krijgen, om samen door te spreken wat ze van ons mogen verwachten. Wij vragen op dat moment ook na of een cliënt nog specifieke wensen heeft waar wij rekening mee kunnen houden. We zorgen ervoor dat de cliënt na aanmelding van zorg in ons computersysteem bekend is, en dat na de zorg de rekening naar de verzekeraar wordt verstuurd. En dan komen daarbovenop nog de taken om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Evaluaties, afdelingsdoelen, beleidsplannen; ze worden door ons geschreven.. Dit is een korte samenvatting van onze taken. Zo divers dat inderdaad niet één dag hetzelfde is en dat is wat wij vinden dat onze functie zo boeiend maakt binnen Zorgmed. Je hebt intensief contact met klanten, collega s en externe contacten. Nu iets over ons: Monique! Ik ben Monique Bogmans, werkzaam binnen Zorgmed vanaf 1 augustus Ik ben begonnen bij afdeling V&V. Zorgmed was toen ik hier begon met werken nog maar net een goed jaar bezig. Ik heb letterlijk Zorgmed zien groeien, nieuwe afdelingen op zien starten, zorg zien veranderen. Nog steeds vind ik het een leuke organisatie om in te mogen werken. Ik heb van alles gedaan binnen Zorgmed, thuiszorg, planning thuiszorg, waarneming en nu al weer 7 jaar de planning en coördinatie van de kraamzorg. Vele van jullie zullen mij weleens aan de telefoon hebben gehad bij de waarneming. Dit is iets wat ik namelijk bijna vanaf het begin dat ik bij Zorgmed werkte tot nu toe doe. Eén van mijn nieuwste taken binnen Zorgmed is mijn deelname bij de OR. Sinds mei zit ik hier in namens afdeling kantoor en namens afdeling De Ontmoeting. Een leuke nieuwe uitbreiding van mijn takenpakket. Mocht iemand vragen hebben over de OR kun je (ook) bij mij terecht. Al moet ik hier nog wel groeien in mijn nieuwe taak Verder woon ik in Oirschot, ben getrouwd met een lieve man en samen hebben wij twee prachtige kinderen. Een zoon van 13 en een dochter van 9 jaar. Ik werk 22 uur per week waardoor ik een goede combi heb tussen werk en thuis. Ik wil er graag zijn voor de kinderen, het opgroeien gaat toch al heel snel dus ik wil het wel bewust mee maken. 12

13 Marion! Inmiddels ben ik alweer 15 jaar werkzaam bij Zorgmed, en dat nog steeds met veel plezier. Ik ben begonnen als kraamverzorgster na 18 jaar uit de zorg zijn geweest, maar het is net als fietsen en zwemmen: je verleert het niet zomaar! Het meest spannende was de eerste bevallingsassistentie maar met een leuke verloskundige is dat prima gegaan. Inwerken was toen nog niet zo normaal dus ik werd meteen in het diepe gegooid. Al snel kreeg ik in de gaten dat er een vacature kwam voor praktijkopleider, en na een gesprek met Peter mocht ik de opleiding voor praktijkopleider gaan volgen. Zo ging ik de combinatie maken met werken in de kraam en stagiaires begeleiden in het werk en met hun opdrachten. Steeds vaker kwam ik op kantoor en leerde zo Marty de Boer kennen, die de coördinatie deed voor de Kraamzorg. Langzamerhand nam ik wat werkzaamheden over van haar zodat zij ook vrij kon nemen. Dat beviel mij prima en toen Marty aangaf wat minder te willen gaan werken was dat voor mij het moment om planning en praktijkopleider te combineren, en dat doe ik nu nog steeds. Maar in de loop van de tijd is er in mijn privé situatie ook het e.e.a. veranderd zodat ik ook daar wat meer tijd investeer. Paul en ik hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen, dat is een gezellige boel waar we het regelmatig druk mee hebben, maar we zouden ook niet anders willen. Daarnaast runnen we een Bed & Breakfast waar we gasten ontmoeten uit de hele wereld. Ik hoop deze dingen nog lang zo te kunnen doen, samen met het thuisfront en mijn collega s! Bijzondere momenten! Soms zijn er bijzondere momenten in het leven of in de samenwerking van en met onze collega s. Graag willen we deze met jullie delen en kunnen we op deze manier ook even wat extra aandacht geven aan betreffende collega, gewoon omdat jullie dat zeker verdienen. Denk aan geboortes, bruiloften, jubilarissen etc etc. Wil iemand graag iets door geven voor in deze rubriek voor in de volgende Zorgpraet kan dit door een mail te sturen naar ter attentie van Monique. Mariam el Baroudy, dochter van Nicole en Tarek el Baroudy is 24 april geboren Maria Zeegers, dochter van Evi Zeegers en Wouter Liebregts is 17 mei geboren Wij feliciteren deze collega s, hun partners en broertjes en zusjes met de gezinsuitbreiding! Maya van Berkel, in dienst bij afdeling kraamzorg vanaf 20 april Sanne Peeters, in dienst bij TAB vanaf 1 juni Maya en Sanne van harte welkom. Wij wensen jullie veel werkplezier toe bij onze organisatie. Helaas gaat Vivian van Kemenade van afdeling kraamzorg ons verlaten vanaf 1 augustus. Zij heeft elders een baan gevonden. Vivian bedankt alvast voor de fijne samenwerking afgelopen jaren. Heel veel succes in je nieuwe baan! Gelukkig kunnen we nog ruim een maand gebruik maken van jouw kwaliteiten als kraamverzorgende! 13

14 En geslaagd zijn: Sandra Rojo als Helpende Zorg & Welzijn Froukje Klaibeda als Kraamverzorgende Sandra van der Peet als Verzorgende IG Gefeliciteerd dames! Hard gewerkt met een mooi resultaat. Last but not least Twee Toffe Peren Ja twee Toffe Peren, die hebben wij bij Zorgmed in ons midden. Het zijn er two of a kind en daar kunnen wij trots op zijn! Wie zijn wij? Wij zijn alle medewerkers van Zorgmed en dan bedoel ik ook ALLE medewerkers. Het zijn er teveel om op te noemen, maar wij hebben dan ook ALLEMAAL te maken, op wat voor manier dan ook, met die twee Toffe Peren. Langzaam wordt het duidelijk denk ik. Niet te snel, even stil staan bij het feit dat die twee Toffe Peren degenen zijn die Zorgmed een naam hebben gegeven. Een naam die wij met z n ALLEN dragen en die naam uitstralen als wij aan het werk zijn. Misschien ook wel als wij niet aan het werk zijn, zoals ik nu. Even een stukje in deze zo moeilijke tijd voor de zorg, denk maar eens aan wat er allemaal moet gebeuren om Zorgmed draaiende te houden, personeel uitbetalen, cliënten tevreden houden maar vooral ZORG geven aan allen die het nodig hebben. Je hoofd boven water zien te houden terwijl anderen vallen. Zelf enorm investeren op alle mogelijk en onmogelijk denkbare manieren om Zorgmed Zorgmed te laten zijn. Hier moet wel behalve energie ook liefde en gedrevenheid zijn maar ook een stuk sociaal zijn met je organisatie en jezelf geheel belangeloos inzetten voor je organisatie. Want dat is wat die twee Toffe Peren op dit moment doen. Laten wij ALLEN maar eens stil staan bij die twee Toffe Peren en laten wij samen, door met hart en ziel te werken en misschien een handdruk of lofwoordje richting die twee Toffe Peren blijken dat wij trots op onze Toffe Peren zijn. Ik heb maar een woord voor onze Toffe Peren en dat is RESPECT!!!! Een van de vele medewerkers van Zorgmed Redactie en vormgeving Zorgpraet door Marjo Feijen, Lars Sanders en Jacqueline van Dijk. Drukwerk door Karel van den Hurk. De volgende Zorgpraet verschijnt in september. Kopij kan naar 14

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Kleurrijke zorg. flexibel

Kleurrijke zorg. flexibel veelzijdig creatief professioneel Kleurrijke zorg uitdagend zelfstandig sociaal verrassend flexibel behulpzaam doortastend betrokken Voorwoord In Kleurrijke Zorg zijn twaalf Amsterdamse zorgverleners aan

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie