Juni Mededelingen van de directie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2015. Mededelingen van de directie"

Transcriptie

1 Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt, maar op kantoor gaan alle veranderingen zeker niet ongemerkt voorbij. In maart maakte ik u al deelgenoot van de enorm toegenomen administratieve last. Zowel via de krant als middels radio en tv worden de vele problemen van de SVB en de gemeenten gecommuniceerd. Dramatische individuele casussen worden breed uitgemeten zeker als het achterstallige betalingen aan concrete hulpverleners betreft, maar het gegeven dat alle veranderingen alle zorgaanbieders op heel veel fronten hard treft, blijft toch nog min of meer verborgen. Laten we maar hopen dat het, daar waar het slechts administratieve problematiek betreft, in de komende maanden wordt opgelost. Voor u mogelijk nog veel belangrijker zijn de veranderingen die straks duidelijk moeten worden als dit zogenaamde overgangsjaar voorbij is. Kunnen we ook na dit jaar nog dezelfde zorg blijven bieden die u van ons gewend bent? Hoe gaat het verder met de wijkzorg als verzekeraars zoals aangekondigd op een andere manier zorg gaan inkopen? Zal WIJ Eindhoven er in slagen een groot gedeelte van de hulpverlening zelf daadwerkelijk uit te voeren waardoor zorgaanbieders mogelijk gedeeltelijk buitenspel worden gezet? Volgen andere gemeenten dit voorbeeld, ontwikkelt men op grote schaal eigen zogenaamde zorgcoöperaties of handhaaft men de bestaande situatie? Hoe ontwikkelen tarieven zich als de gemeenten zoals het er nu uitziet onmogelijk met de aan hen toegekende budgetten de zorg kunnen blijven inkopen? Worden er opnieuw bezuinigingsopdrachten op het bord van de zorgaanbieder neergelegd of is straks echt sprake van verzekerd recht? Volop vragen waarop de antwoorden nu nog niet duidelijk zijn maar die de komende maanden cq. jaren vaak onderwerp van gesprek zullen zijn en niet alleen binnen de muren van Zorgmed. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen de moeite van het vermelden waard. Zo kunnen we er zeker van zijn dat Sinterklaas de komende jaren niet zonder werk zal komen te zitten, afgaande op het aantal pasgeborenen en nieuwe zwangeren binnen de verschillende teams van 1

2 Zorgmed. Door hun tijdelijke afwezigheid is en komt er ook ruimte voor vervangers om het vele werk over te nemen zodat we ook nieuwe personeelsleden kunnen verwelkomen. In april werden we onaangenaam verrast door de plotselinge ziekte en het overlijden van Els de Laat die nog maar kort daarvoor afscheid van ons genomen had na een dienstverband van ruim 7 jaar. We wensen haar partner en kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Tot slot willen we in deze Zorgpraet aankondigen dat we op zoek zijn naar een goede kandidaat voor het directeurschap van Zorgmed. Aangezien wij beiden in de loop van dit jaar 65 worden en graag met ingang van 2016 een stapje terug willen doen is het van belang voor goede opvolging te zorgen. Wij denken dat we met een vervanger voor onze beider posities de beste garantie kunnen vinden voor het voortbestaan van Zorgmed als brede organisatie met haar onderscheiden onderdelen. Omdat Henk Bassa zijn positie aan de onze gekoppeld heeft gaat ook hij op dezelfde datum weg als wij erin slagen die gewenste opvolger te vinden. Wanneer er meer duidelijkheid is over dit traject en de stappen die we daarin gaan zetten, zullen we iedereen zo snel mogelijk daarover informeren. Mede namens Peter Geerts, Piet Verhappen. Nieuws van de cliëntenraad Wist u dat - Wij alweer twee vergaderingen hebben gehad, waarbij wij zijn geïnformeerd zijn door een aantal gasten die wij hebben uitgenodigd: de directie heeft toelichting gegeven over de ontwikkelingen en consequenties voor Zorgmed, de nieuwe vertrouwenspersoon Paul Rijerse heeft zich voorgesteld (zie ook eerdere Zorgpraet) en Nanda Brochard van de afdeling Ambulante Begeleiding heeft de uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder deze cliënten besproken en ons advies gevraagd over een passende vragenlijst voor cliënten in deze. - Marjo Feijen het prima doet als voorzitter! - Wij een jaarverslag over 2014 hebben gemaakt en gepubliceerd op het cliëntenforum in Easycare en je op het cliëntenforum meer kunt lezen over onze activiteiten. - Je via Easycare Web ook op het cliëntenforum kunt kijken. - Wij hele goede ervaringen hadden met de inloop/spelletjesmiddag voor cliënten afgelopen december en alweer bezig zijn een tweede inloop/spelletjesmiddag te organiseren. De datum is al bekend in elk geval: vrijdag 16 oktober 2015 van 14-16u in De Ont-moeting in Eindhoven aan de Carmelitessenstraat! Meer nieuws volgt. - Je ons altijd kunt mailen via voor vragen, info of suggesties!! - Wij ook graag alle jubilarissen, gediplomeerden en kersverse ouders feliciteren! 2

3 Nieuws van de Ondernemingsraad Zoals jullie in het voorwoord hebben kunnen lezen van de directie en via alle vormen van media mee kunnen krijgen is het een rommelige tijd met veel onzekerheden in het land van de zorg. Wij als OR hebben in deze periode ook kritisch met de directie meegedacht en we zullen dat natuurlijk voorlopig ook blijven doen. De afgelopen maanden hebben wij met de directie een aantal keer rondom de tafel gezeten en meegedacht over het beleid in deze roerige tijd. We hebben geadviseerd, gebrainstormd en extern overleg gehad om te kijken op welke manier we mee kunnen denken in de bezuinigingen en hoe we daar een goed beeld van kunnen krijgen. We zijn tevreden dat we tot op heden binnen Zorgmed geen grote ingrijpende veranderingen hebben hoeven doorvoeren, mede dankzij de grote inzet van onze beide directeuren Piet & Peter. Hiervoor verdienen onze heren dan ook een dikke pluim, vinden wij als OR. Dankzij hun grote hart en betrokkenheid bij de organisatie, lukt het ons nog steeds, ons als Zorgmed staande te houden. In tegenstelling tot wat men van andere organisaties in de media kan vernemen. Het is een interessante en drukke periode voor ons geweest om ook continue de belangen van het personeel en de organisatie te behartigen en op één lijn te zetten. Naast deze ingrijpende, soms wat emotionele discussies, hebben we ook het CQ onderzoeksresultaat (afdeling begeleiding) van bureau Triqs doorgenomen en zijn hiervoor actiepunten uitgezet bij betreffende collega s. Tevens zijn wij de afgelopen tijd ook druk bezig geweest om samen met personeelszaken en andere betrokken collega s, het aankomende personeelshandboek vorm te geven. Dit heeft nu bijna zijn definitieve vorm bereikt en zal binnenkort dan ook voor eenieder in te zien zijn op het forum van Zorgmed. Het personeelshandboek, mag gezien worden als een soort van huisreglement van Zorgmed, een aanvulling op de geldende CAO en wetgeving. Ieder personeelslid wordt dan ook geacht zich hiervan op de hoogte te stellen, zodat iedereen weet heeft van zijn/haar rechten en plichten. We zijn van mening dat we op deze manier met zijn allen een goed samenwerkingsverband kunnen realiseren binnen onze mooie organisatie. In de vorige Zorgpraet hadden wij twee vacatures uit staan. Eén van deze vacatures is ingevuld door Monique Bogmans, zij zal namens kantoor en dagbesteding zitting nemen in de OR. Monique stelt zich voor elders in de Zorgpraet. Monique zal hiermee de functie van Lieke Verhappen deels in gaan vullen, als notulist van de OR. Lieke zal de komende periode nog zitting blijven nemen in de OR om haar taken binnen de OR over te dragen. Wij heten Monique van harte welkom! Ook hebben jullie kunnen lezen dat er een vacature voor OR-lid vanuit de afdeling V&V vacant was. Hier waren helaas geen aanmeldingen voor. Om deze reden heeft Mieke van Dijk besloten deel te blijven nemen aan de OR. We zijn erg blij met het besluit van Mieke om bij ons te blijven! De Ondernemingsraad van Zorgmed bestaat momenteel uit de volgende personen: Astrid Klaibeda (afd. kraamzorg, voorzitter OR), Lieke Verhappen (afd. kantoor, secretaris), Mark Meeuwsen (afd. V&V), Mieke van Dijk (afd. V&V), Monique Bogmans (afd. kantoor/dagbesteding, notulist), Jan Willem van de Leur (afd. TAB) en Elise Hautvast (afd. TAB). De komende maanden zal Elise in verband met zwangerschapsverlof tijdelijk niet deelnemen aan de OR (medio juli tot en met oktober), zij zal niet vervangen worden. Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie bij ons terecht via 3

4 Nieuws van de Afdeling Verpleging & Verzorging Ontwikkelingen Ook op de afdeling Verpleging en Verzorging zijn we de afgelopen maanden hard bezig geweest de veranderingen in de langdurige zorg te verwerken. Wij hebben te maken met een aantal wetten: de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet Langdurige Zorg (WLZ). Huishoudelijke ondersteuning en de combinatie persoonlijke verzorging/begeleiding voor cliënten met cognitieve problemen wordt gefinancierd door de WMO (gemeente), persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (de eigen ziektekostenverzekering, basispakket) en cliënten die een zorgzwaartepakket hebben voor zorg in een zorginstelling met verblijf (WLZ, zorgkantoor). Die laatste groep cliënten kan overbruggingszorg (verpleging, verzorging, begeleiding) van Zorgmed krijgen tot een eventuele opname. Dat kan jaren soms duren of zelfs nooit tot opname leiden. Voor het gedeelte Zorgverzekeringswet is bij wet bepaald dat deze indicaties gesteld gaan worden door HBO/niveau 4 verpleegkundigen vanuit de instelling. Hiervoor hebben een aantal collega s van onze afdeling een cursus bij Fontys gevolgd en zijn zij, zoals vroeger als wijkverpleegkundige weer zelf verantwoordelijk voor het inschatten van benodigde zorg. Deze indicaties betreft het grootste gedeelte van onze cliënten en moesten voor 1 mei klaar zijn. Dit is gebeurd, met de informatie die wij al hadden van onze cliënten, aangevuld met informatie van cliënten en EVV s. De komende tijd worden deze indicaties (zorgplannen) via de EVV s of HBO verpleegkundigen met cliënten thuis besproken en in de dossiers ingevoegd. Elk half jaar worden deze met de cliënten en teams geëvalueerd. Cliënten vallende onder de WLZ krijgen een bericht van het CIZ met betrekking tot hun indicaties. Cliënten vallende onder de WMO met PGB of Zorg in Natura: mocht u als cliënt twijfels hebben over de geldigheidsduur van uw indicatie of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Bas van Liempt. Zo nodig nemen wij contact op met uw gemeente. Ook via de website van WIJeindhoven of via hun telefoonnummer is hierover meer informatie te verkrijgen. Even voorstellen Student Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Hallo, mijn naam is Alwin Doppenberg. Sinds 1 maart ben ik als student bezig met een project van een half jaar bij Zorgmed. Ik studeer technische bedrijfskunde voor de gezondheidzorg aan de universiteit in Eindhoven en dit is mijn afstudeerproject. Mijn studie richt zich vooral op het verbeteren van de zorg op elke manier mogelijk, dit kan dus zijn met behulp van wiskunde modellen, ICT en zelfs psychologie. Ik ga vooral kijken of ICT kan helpen om de zorg bij Zorgmed te verbeteren. Ik ben met toeval bij Zorgmed terecht gekomen. Ik heb naar 10 thuiszorgorganisaties een gestuurd. Zorgmed was de eerste die erg enthousiast reageerde en ben dus snel hier terecht gekomen. Nu vind ik het fantastisch dat ik hier mijn project mag doen en ben erg blij dat ze gereageerd hebben. Iedereen is erg behulpzaam bij mijn project en ik voelde me gelijk thuis hier. Naast mijn opdracht doe ik graag leuke dingen met vrienden en ben ik ook een muziekliefhebber. Groetjes Alwin 4

5 Stagiaire Verpleegkunde Graag zou ik me even willen voorstellen, mijn naam is Melissa van Beusecom en ik ben nieuw als stagiaire bij Zorgmed (V&V). Ik doe de opleiding Verpleegkunde niveau 4 en als het goed gaat behaal ik mijn diploma in december. Voor die tijd blijf ik hier ongeveer 30 uur in de week stage lopen, dus we zullen elkaar vast en zeker tegenkomen. Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik gewerkt als doktersassistente. Dit vond ik erg leuk, maar mijn passie ligt toch echt in de zorg. Ik ben nu ongeveer een weekje bij Zorgmed (team Strijp/Gestel) aan het werk, en het bevalt mij erg goed. Het werk is leuk en zeker ook het contact met de cliënten. Tot snel, Groetjes Melissa van Beusecom Binnengekomen post Hallo cliënten en collega's van mijn mama! Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Maria Zeegers! Nadat ik maandenlang met mijn mama Evi door Stratum, Tongelre, Nuenen en Geldrop heb meegelift, ben ik op 17 mei 2015 geboren bij Wouter en Evi thuis in Geldrop. Mama vond mijn bevalling een hele mooie ervaring en zal jullie daar over een aantal weken alles over vertellen. Het gaat met ons hartstikke goed! We genieten van onze roze wolk. Heel veel groetjes van mij, mijn mama Evi en papa Wouter Smoelpraet Ik ben Bas van Liempt (1968) en sinds de oprichting in maart 1999 werkzaam bij Zorgmed. Daarvoor werkte ik ook bij een bureau voor thuiszorg in het kantoor aan de Carmelitessenstraat, waar ik Peter en Piet leerde kennen. Zij werkten toen vanuit Intermed samen met deze organisatie. Overigens werkten Rina School en Henk Bassa daar ook. Mijn opleiding verpleegkunde heb ik in 1993 afgerond in het Catharina ziekenhuis. De inservice-opleiding was dat, een combinatie van werk en studie. Op zich een fijne en zinvolle opleiding, maar dat ziekenhuiswereldje beviel me uiteindelijk totaal niet en het was dan ook een verademing toen ik in 1997 met de thuiszorg kennismaakte. 5

6 Bij de oprichting van Zorgmed ben ik vanaf dag 1 betrokken bij planning en organisatie maar werkte ik voornamelijk in de wijk als verpleegkundige... Het was een bijzondere en leuke tijd waarin in zorgland nog veel mogelijk was. De budgetten groeiden tot in de hemel en voor elk probleem(-pje) was er wel een compensatie te vinden. Dat is wel even een ander verhaal geworden! Eigen kracht heet dat tegenwoordig. Het opzetten van de planning was een nieuwe en spannende taak voor mij, hoewel het toen voor het team Eindhoven slechts 5 collega s en 6 cliënten betrof, of iets van die omvang. Het lukte me overigens toen al om fouten te maken in de planning :). In rap tempo groeide het aantal cliënten en collega s en werd de uitdaging steeds groter. Vaak moesten ook Peter en Piet op pad in avond en weekenden, om de gebrekkige bezetting bij te staan. Al snel bouwden we een goeie naam op in de regio en kwamen er veel zorgvragen binnen via o.a. Savant, een van onze hoofdaannemers. We boden toen nog veel nacht- en gezinszorg. Dat laatste bestaat eigenlijk niet meer. Destijds kon een gezin waarvan vader werkte en (meestal zwangere) moeder met bekkeninstabiliteit gestrekt op de bank lag, 30 uur of meer hulp per week krijgen om de kinderen te verzorgen! Dat heeft jaren geduurd maar ineens was het over, geen geld meer! Ik heb ook van bekkeninstabiliteit nooit meer gehoord.. Ondertussen groeide ook de wijkzorg uit tot behoorlijke en intensieve omvang. Zeker de planning hiervan kostte en kost nog steeds veel aandacht en tijd om volgens onze hoge norm van cliëntgerichtheid en service te organiseren. Met vallen en opstaan hebben we veel geleerd en zijn we van een kleinschalig PGB bureau langzaam maar zeker uitgegroeid tot een volwassen professionele organisatie! 16 jaar, twee kinderen (Sophie, 11 en Tijn, 14) en een mooie nieuwe liefde verder zijn mijn werkzaamheden behoorlijk veranderd. Mijn taken zijn zich meer gaan richten op automatisering, indicaties, financiën en contacten leggen met organisaties zoals zorgverzekeraars, gemeentes, zorgkantoor CIZ en wat dies meer zij. Kort gezegd is mijn voornaamste taak ervoor te zorgen dat de zorg die wij bieden rechtmatig en doelmatig is. Oftewel, is het volgens de juiste voorwaarden en binnen de toegekende budgetten verleend (als dat niet zo is dan deugen de voorwaarden en budgetten niet natuurlijk :) ). Ook dit is weer een enorm leuke en interessante klus! Vooral ervoor zorgen dat we geen rare en banale systemen ontwikkelen doordat we ons op allerlei manieren voor allerlei organisaties moeten verantwoorden. Die organisaties willen papieren en cijfers zien. Echter die geven slechts een abstracte weergave van de weerbarstige werkelijkheid van alledag. Dat betekent dat je creatief moet zijn en soms risico's moet lopen om het voor de collega's op de werkvloer werkbaar te houden. En zo varen de jaren voorbij en zien we om ons heen veel veranderen, heel veel. Nieuwe financieringen, wetten, methodes, behandelingen, controles, technologische toepassingen, etc. Maar binnen al die veranderingen is er een belangrijke constante, hoe verschillend en onvoorspelbaar ook, toch: de mens! Sjonge jonge wat hebben we ongemeen veel unieke, fijne, mooie, interessante mensen leren kennen in al die jaren! Soms maar heel kort, veel te kort, en andere keren voor jaren of gelukkig tot op de dag van vandaag! Het is een prachtig vak en heel boeiend en uitdagend werk in die thuiszorg! Zonder twijfel is er met gemak een zoetsappige soapserie van te maken! Alle ingrediënten zijn voorhanden. Ik kijk zelf al jaren geen tv dus godwit loopt er al zo'n serie.. Hoe dan ook, ik ben heel blij om deel uit te maken van de echte versie, met echte mensen met echte verhalen. Bas 6

7 Bijscholingen Een grote groep collega s heeft weer een opfriscursus tillen en transfers gekregen en hiertoe als voorbereiding een online toets gemaakt (een primeur overigens..). De ervaringen zijn positief; we hebben allemaal wel wat nieuwe dingen geleerd en ook op arbo gebied weer de puntjes op de i gezet. Bedankt allemaal! Verder gaan we weer op herhaling voor onze vaardigheden Reanimatie & EHBO binnenkort en bekijken we of en op welke wijze we de intervisiegroep V&V geleid door Teamcare volgend jaar gaan voortzetten omdat ook deze training als prettig en zinvol is ervaren. Ter herinnering aan.. Afgelopen april is onze collega Els de Laat overleden. Wij herinneren haar als een enorm gedreven, zorgzame en fijne collega met veel zorg voor haar cliënten. Zij heeft heel veel betekend voor cliënten. Ze heeft de laatste jaren vooral begeleiding gedaan en hierin was ze ongelooflijk betrokken bij mensen en hun omgeving. Af en toe moesten we haar wat afremmen omdat ze bij wijze van spreken zelfs haar laatste geld en goed zou weggeven. Haar grote betrokkenheid vond ze maar heel normaal. Af en toe kwam ze even een kop koffie doen op kantoor, even vertellen, even iets regelen Maar snel weer weg want weer op pad met of voor haar cliënten! We zullen haar missen. Wisten jullie dat. Nieuws van het Team Ambulante Begeleiding - Zorgmed aanwezig is op verschillende zorgmarkten van gemeenten om Zorgmed lokaal op de sociale kaart te zetten - Angela Roest weer terug is van zwangerschapsverlof, Danielle van der Laan inmiddels met zwangerschapsverlof is en Elise Hautvast binnenkort met zwangerschapsverlof gaat - Sanne Peeters vanaf 1 juni werkzaam bij ons is ter vervanging van de zwangerschapsverloven 7

8 Even voorstellen Hallo allemaal, bij deze wil ik me graag even voorstellen! Mijn naam is Sanne Peeters en ik ben 25 jaar oud. Ik woon nu vijf jaar in Eindhoven samen met mijn vriend. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd van de opleiding Pedagogiek. Binnen deze opleiding heb ik veel kennis ontwikkeld op het gebied van opvoedingstheorieën en gedragstherapeutische technieken. Door mijn ervaring van de afgelopen jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik graag verder wil in de ambulante hulpverlening. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat cliënten optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en samen aan een betere leefkwaliteit te werken. Nu mag ik mededelen dat ik voor een periode van vier maanden de zwangerschapsverloven van Danielle en Elise deels op ga vangen. Ik ben super enthousiast om binnen Team Ambulante Begeleiding aan de slag te gaan en deze kans aan te grijpen! In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden, vriendinnen en familie op pad en bezoek ik graag hier en daar een festival. Verder vind ik het heerlijk om te reizen en probeer ik dit nog vaker te gaan doen in de toekomst! Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek TAB 2014 Vorig jaar is door onderzoeksbureau TRIQS een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle cliënten die begeleiding vanuit Zorgmed ontvangen. De resultaten laten zien dat veruit de meeste cliënten Zorgmed op alle fronten een goede beoordeling geven en een ander zouden aanraden bij Zorgmed hulp te zoeken. De tevredenheid kan worden weergegeven in een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Hier zijn wij, zeker gezien alle veranderingen en onzekerheden samenhangend met de transities, heel tevreden mee! De resultaten zijn inmiddels in de OR en met de cliëntenraad besproken en van daaruit zijn actiepunten geformuleerd om de cliënttevredenheid nog verder te vergroten. Alle cliënten die aan het onderzoek hebben meegewerkt, bedankt! 8

9 Recept Nu Zweden het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft met het lekkere nummer Heroes, is het tijd voor meer lekkere Zweedse dingen. Wat dacht u van het recept voor deze heerlijke Zweedse cake? Recept Zweeds cake gebak 200 gram gesmolten boter 2 dl water 5 eieren 4 dl suiker 4½ dl bloem 1 eetlepel bakpoeder 1 eetlepel vanillepoeder Mix de suiker en de eieren lichtgeel Daarna boter en water Daarna meel/bakpoeder/vanillepoeder en cacao luchtig doorscheppen Bakken op 200 graden ongeveer 15 minuten in het midden van de oven Laten afkoelen en storten Toplaag 50 gr gesmolten boter ( voor meer 75 gr) 200gr poeder suiker ( 300 gr) ½ dl sterke koffie ( ¾ dl 1 eetlepel cacao( 1½) 1 theelepel vanillepoeder Verdeel over afgekoelde cake Topping eventueel kokos Smaklig måltid (eet smakelijk)!! De Ont-moeting Valkenswaard Nieuws van de Afdeling Dagbesteding Verslag Zorgmarkt Zorg Dicht Bij U te Valkenswaard Zaterdag 30 mei vertrokken we naar de zorgmarkt in Valkenswaard om ons Zorgmed kraampje mooi te gaan inrichten! Dat lukte goed met de fleurige doeken, de folders en het Zorgmed paneel. Het resultaat zag er goed uit zoals je op de foto s kan zien. Bert en Caatje hadden koffiebonnen gemaakt die we uit konden delen voor geïnteresseerden om een kop koffie te komen drinken bij Dagbesteding De Ont-moeting. Door de regen duurde het helaas even voordat de eerste mensen langs ons kraampje kwamen, maar hierdoor hadden wij de kans om te netwerken met de andere zorgaanbieders die op de markt stonden. Na een tijdje kwam het zonnetje langzaam door en kwamen de eerste mensen langs. Het was mooi om in gesprek te raken met verschillende mensen en hun verhaal te horen waarom ze zorg nodig hebben. 9

10 De één kwam bijvoorbeeld voor zijn autistische broer die mogelijk deel kon nemen aan de dagbesteding, maar niet de eerste stap durfde te zetten. Hierbij hebben we samen gekeken hoe deze stap makkelijker door hem genomen kon worden. Iemand anders die langskwam was een oma die misschien zorg nodig had voor haar kleindochter in de vorm van ambulante thuisbegeleiding. Ze gaf aan dat haar dochter het te druk had om rond te kijken maar zij zo de mogelijkheid had om haar te helpen. Door deze verhalen kwam je gemakkelijk in gesprek en kon je rustig uitleggen wat Zorgmed in iedere individuele casus te bieden had aan hulp. Na afloop keken we dan ook terug op een fijne informele en persoonlijke middag! De Ont-moeting Eindhoven Paasviering Op 1 april, nee hoor dat is geen grap, vierden de schilders van De Ont-moeting hun jaarlijkse paasviering. Het was geen opperbest weer maar toch was iedereen - al dan niet hersteld van de griep - op tijd aanwezig. Claudia en Rocco hadden de tafel keurig netjes en op zijn paasbest gedekt. De directie had een uur eerder een directievergadering met paaslunch en toen zij de tafel gingen dekken bleek Zorgmed te beschikken over te weinig bestek voor twee activiteiten tegelijk.. Misschien moeten we daar als cliëntenraad maar eens een actie voor organiseren, maar zoals altijd gingen de cliënten voor en mocht het bestek bij De Ont-moeting blijven liggen. Sjapo voor onze directie! Hoe zij hun brood gemaakt en gegeten hebben is mij niet ter ore gekomen maar bij Zorgmed mag je ook met je handjes eten. Iedere deelnemer had wat te eten meegebracht en zo zaten we aan een overvloedig gedekte tafel met bestek voor iedereen (eigenlijk had de directie best mee kunnen eten, ook een leuk idee!). Claudia las een mooi gedicht voor (zie hieronder) en de paaslunch was geopend. Lekker smullen. Bij ieder bord lag een hard gekookt ei en een klein wit eitje met wat zwarte stippels. Een 1 april ei? Wie het weet mag het zeggen dus werd er eerst een onderzoek naar het ei gedaan: de een rolde het, ze ander rook of likte eraan; er werd gedacht aan kievitsei, een stenen ei was het van chocolade of gips? Van de kip of van de paashaas? Kun je het wel of niet eten? Midden in deze discussie pakte Rocco het eitje vast en beet het in een keer midden door.. wat een vertrouwen en zover wij weten is hij niet ziek geworden, anders valt dat onder een bedrijfsongeval.na de pauze kwam de kunst boven tafel. Het paasthema betrof dit jaar de vlinder, het magisch begin van nieuw leven en de opstanding van Jezus. Natuurlijk hadden we alle gemaakte paaskunstwerken ingelijst en opgehangen. Ze werden bekeken en besproken en zoals gewoonlijk werd er ook een schilderij besproken van een groot meester. Rocco had ook nog een filmpje over de monarchvlinder. Hoe die zich mysterieus uit het ei at en vervolgens het ei op at om daarna te ontpoppen als een vlinder. Echt een wonder van de natuur. 10

11 Kunst is niet alleen schilderen, nee hoor ook in de muziek zitten kunstenaars neem bv Handel die het prachtige lied zo vrolijk componeerde natuurlijk het Hallelujah van Handel, klonk zo mooi dat de Theresiakerk er jaloers op kon zijn. Het was een super mooie lekkere middag met dank aan Claudia en Rocco! We hopen dat het bij de directie ook zo lekker was! We sloten af met koffie en natuurlijk paaseitjes! Marjo Uit: "Groeien als een boom" Yvonne van Emmerik ALS EEN RUPS MAG VLINDEREN Als een rups al mag vlinderen De boom nieuwe knoppen krijgt Als een graankorrel brood wordt En de druif klare wijn, Wat zal er dan wel voor de mensen, de mensen Wat zal er dan wel voor ons weggelegd zijn? Als een knop al mag bloesemen, De bloesem weer vruchten draagt, Als de nacht opnieuw dag wordt En in zonlicht verdwijnt, Wat zal er dan wel Voor de mensen, de mensen, Wat zal er dan wel voor ons weggelegd zijn? Ik wilde deze voor mij mooie bemoedigende tekst graag met u delen. Marjo Nieuws van de Afdeling Kraamzorg Hallo, wij zijn Monique Bogmans en Marion Smulders! Samen zijn we verantwoordelijk voor de planning en coördinatie van afdeling Kraamzorg. Astrid Klaibeda heeft ons de pen doorgegeven om nader kennis met jullie te maken. Het leuke van ons werk bij Zorgmed is dat het heel afwisselend is. Iedere dag is anders en door het onverwachte wat de kraamzorg met zich mee brengt weet je ook nooit van te voren hoe de dag gaat verlopen. We hebben veel verschillende taken binnen onze afdeling. Vanzelfsprekend zijn we ervoor verantwoordelijk dat de planning zo goed als mogelijk verloopt. Op het moment dat er een kraamgezin gaat bevallen of bevallen is in het ziekenhuis en naar huis mag komen, zorgen wij dat een kraamverzorgster alle gegevens die van belang zijn van het gezin krijgt en dat de kraamverzorgster 11

12 daar gaat starten. Soms maak je meteen een goede combi, soms is dit echt wel even puzzelen. Wie is er beschikbaar, wie past het beste bij deze cliënt? Zeker met de aankomende vakantieperiode zal het weer puzzelen gaan worden, we hebben veel cliënten die uitgerekend zijn in de vakantieperiode en natuurlijk willen de kraamverzorgsters ook graag op vakantie. Los van deze planning hebben we ook contact vooraf met de cliënt die later van ons kraamzorg gaat krijgen, om samen door te spreken wat ze van ons mogen verwachten. Wij vragen op dat moment ook na of een cliënt nog specifieke wensen heeft waar wij rekening mee kunnen houden. We zorgen ervoor dat de cliënt na aanmelding van zorg in ons computersysteem bekend is, en dat na de zorg de rekening naar de verzekeraar wordt verstuurd. En dan komen daarbovenop nog de taken om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Evaluaties, afdelingsdoelen, beleidsplannen; ze worden door ons geschreven.. Dit is een korte samenvatting van onze taken. Zo divers dat inderdaad niet één dag hetzelfde is en dat is wat wij vinden dat onze functie zo boeiend maakt binnen Zorgmed. Je hebt intensief contact met klanten, collega s en externe contacten. Nu iets over ons: Monique! Ik ben Monique Bogmans, werkzaam binnen Zorgmed vanaf 1 augustus Ik ben begonnen bij afdeling V&V. Zorgmed was toen ik hier begon met werken nog maar net een goed jaar bezig. Ik heb letterlijk Zorgmed zien groeien, nieuwe afdelingen op zien starten, zorg zien veranderen. Nog steeds vind ik het een leuke organisatie om in te mogen werken. Ik heb van alles gedaan binnen Zorgmed, thuiszorg, planning thuiszorg, waarneming en nu al weer 7 jaar de planning en coördinatie van de kraamzorg. Vele van jullie zullen mij weleens aan de telefoon hebben gehad bij de waarneming. Dit is iets wat ik namelijk bijna vanaf het begin dat ik bij Zorgmed werkte tot nu toe doe. Eén van mijn nieuwste taken binnen Zorgmed is mijn deelname bij de OR. Sinds mei zit ik hier in namens afdeling kantoor en namens afdeling De Ontmoeting. Een leuke nieuwe uitbreiding van mijn takenpakket. Mocht iemand vragen hebben over de OR kun je (ook) bij mij terecht. Al moet ik hier nog wel groeien in mijn nieuwe taak Verder woon ik in Oirschot, ben getrouwd met een lieve man en samen hebben wij twee prachtige kinderen. Een zoon van 13 en een dochter van 9 jaar. Ik werk 22 uur per week waardoor ik een goede combi heb tussen werk en thuis. Ik wil er graag zijn voor de kinderen, het opgroeien gaat toch al heel snel dus ik wil het wel bewust mee maken. 12

13 Marion! Inmiddels ben ik alweer 15 jaar werkzaam bij Zorgmed, en dat nog steeds met veel plezier. Ik ben begonnen als kraamverzorgster na 18 jaar uit de zorg zijn geweest, maar het is net als fietsen en zwemmen: je verleert het niet zomaar! Het meest spannende was de eerste bevallingsassistentie maar met een leuke verloskundige is dat prima gegaan. Inwerken was toen nog niet zo normaal dus ik werd meteen in het diepe gegooid. Al snel kreeg ik in de gaten dat er een vacature kwam voor praktijkopleider, en na een gesprek met Peter mocht ik de opleiding voor praktijkopleider gaan volgen. Zo ging ik de combinatie maken met werken in de kraam en stagiaires begeleiden in het werk en met hun opdrachten. Steeds vaker kwam ik op kantoor en leerde zo Marty de Boer kennen, die de coördinatie deed voor de Kraamzorg. Langzamerhand nam ik wat werkzaamheden over van haar zodat zij ook vrij kon nemen. Dat beviel mij prima en toen Marty aangaf wat minder te willen gaan werken was dat voor mij het moment om planning en praktijkopleider te combineren, en dat doe ik nu nog steeds. Maar in de loop van de tijd is er in mijn privé situatie ook het e.e.a. veranderd zodat ik ook daar wat meer tijd investeer. Paul en ik hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen, dat is een gezellige boel waar we het regelmatig druk mee hebben, maar we zouden ook niet anders willen. Daarnaast runnen we een Bed & Breakfast waar we gasten ontmoeten uit de hele wereld. Ik hoop deze dingen nog lang zo te kunnen doen, samen met het thuisfront en mijn collega s! Bijzondere momenten! Soms zijn er bijzondere momenten in het leven of in de samenwerking van en met onze collega s. Graag willen we deze met jullie delen en kunnen we op deze manier ook even wat extra aandacht geven aan betreffende collega, gewoon omdat jullie dat zeker verdienen. Denk aan geboortes, bruiloften, jubilarissen etc etc. Wil iemand graag iets door geven voor in deze rubriek voor in de volgende Zorgpraet kan dit door een mail te sturen naar ter attentie van Monique. Mariam el Baroudy, dochter van Nicole en Tarek el Baroudy is 24 april geboren Maria Zeegers, dochter van Evi Zeegers en Wouter Liebregts is 17 mei geboren Wij feliciteren deze collega s, hun partners en broertjes en zusjes met de gezinsuitbreiding! Maya van Berkel, in dienst bij afdeling kraamzorg vanaf 20 april Sanne Peeters, in dienst bij TAB vanaf 1 juni Maya en Sanne van harte welkom. Wij wensen jullie veel werkplezier toe bij onze organisatie. Helaas gaat Vivian van Kemenade van afdeling kraamzorg ons verlaten vanaf 1 augustus. Zij heeft elders een baan gevonden. Vivian bedankt alvast voor de fijne samenwerking afgelopen jaren. Heel veel succes in je nieuwe baan! Gelukkig kunnen we nog ruim een maand gebruik maken van jouw kwaliteiten als kraamverzorgende! 13

14 En geslaagd zijn: Sandra Rojo als Helpende Zorg & Welzijn Froukje Klaibeda als Kraamverzorgende Sandra van der Peet als Verzorgende IG Gefeliciteerd dames! Hard gewerkt met een mooi resultaat. Last but not least Twee Toffe Peren Ja twee Toffe Peren, die hebben wij bij Zorgmed in ons midden. Het zijn er two of a kind en daar kunnen wij trots op zijn! Wie zijn wij? Wij zijn alle medewerkers van Zorgmed en dan bedoel ik ook ALLE medewerkers. Het zijn er teveel om op te noemen, maar wij hebben dan ook ALLEMAAL te maken, op wat voor manier dan ook, met die twee Toffe Peren. Langzaam wordt het duidelijk denk ik. Niet te snel, even stil staan bij het feit dat die twee Toffe Peren degenen zijn die Zorgmed een naam hebben gegeven. Een naam die wij met z n ALLEN dragen en die naam uitstralen als wij aan het werk zijn. Misschien ook wel als wij niet aan het werk zijn, zoals ik nu. Even een stukje in deze zo moeilijke tijd voor de zorg, denk maar eens aan wat er allemaal moet gebeuren om Zorgmed draaiende te houden, personeel uitbetalen, cliënten tevreden houden maar vooral ZORG geven aan allen die het nodig hebben. Je hoofd boven water zien te houden terwijl anderen vallen. Zelf enorm investeren op alle mogelijk en onmogelijk denkbare manieren om Zorgmed Zorgmed te laten zijn. Hier moet wel behalve energie ook liefde en gedrevenheid zijn maar ook een stuk sociaal zijn met je organisatie en jezelf geheel belangeloos inzetten voor je organisatie. Want dat is wat die twee Toffe Peren op dit moment doen. Laten wij ALLEN maar eens stil staan bij die twee Toffe Peren en laten wij samen, door met hart en ziel te werken en misschien een handdruk of lofwoordje richting die twee Toffe Peren blijken dat wij trots op onze Toffe Peren zijn. Ik heb maar een woord voor onze Toffe Peren en dat is RESPECT!!!! Een van de vele medewerkers van Zorgmed Redactie en vormgeving Zorgpraet door Marjo Feijen, Lars Sanders en Jacqueline van Dijk. Drukwerk door Karel van den Hurk. De volgende Zorgpraet verschijnt in september. Kopij kan naar 14

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Hoi allemaal, Groetjes, Kim

Hoi allemaal, Groetjes, Kim Even voorstellen Ik heet Harjon van den Poll, ben 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben creatief, ondernemend, sociaal en sportief. Mijn passie is om mensen te laten ervaren wat ze willen

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

De eerste keer opa & oma

De eerste keer opa & oma De eerste keer opa & oma De eerste keer opa & oma De beste tips voor grootouders van nu Bert en Willemien Reinds Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam Inleiding: We willen jullie iets vertellen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Moeder worden, moeder zijn

Moeder worden, moeder zijn Moeder worden, moeder zijn Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208 1001 EE Amsterdam Telefoon: (020) 520 60 70 Fax: (020) 520 60 61 E-mail: info@eenvoudigcommuniceren.nl Website: www.eenvoudigcommuniceren.nl

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN.

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN. Nieuwsbrief PGB WMO en ZIN. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de AWBZ zorg. Dit is het potje met geld waaruit ook de begeleiding bij Hoeve de Kaolder door wordt gefinancierd. De AWBZ

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Schoolkrant april groep 5 en 6 Pius X school

Schoolkrant april groep 5 en 6 Pius X school 1 Film strip groep 4, 5, 6 Op donderdag 17 april om 19:00 worden de film strips van groep 4, 5, 6 vertoond. De kinderen van 4, 5,6 zijn in 5 mixgroepen verdeeld. En we hopen dat u de filmpjes heel erg

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Schoolkrant. Juli 2015

Schoolkrant. Juli 2015 Schoolkrant Juli 2015 Inleiding Shakira Naar de middelbare school! Interview juf Sanne over het kamp van groep 7/8. Interview juf Femke over bruiloft 25 jaar jubileum Over ons Spelletjes Shakira Geschreven

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Take a look at my life week 26

Take a look at my life week 26 Take a look at my life week 26 Zo weer een week voorbij, wat vliegen ze ineens om. Voorheen gingen mijn dagen nooit zo snel maar nu met een kleine in huis kom ik gewoon tijd te kort. Daan is inmiddels

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst!

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst! Jaargang 21 nummer 7 Vrijdag 5 december 2014 Agenda 5 19 december 2014 maandag 8, en 15/woensdag 10 en 17 december en donderdag 11 en 18 december donderdag 18 december vrijdag 19 december Bijbelrooster

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Take a look at my life 50

Take a look at my life 50 Take a look at my life 50 Vorige week kwam er geen weekverslag online omdat het me niet lukte om hem te maken. Nu kan je dus van twee weken mee lezen. Al zal er vrij weinig extra foto,s zijn omdat ik een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011 Nieuwsbrief Wijziging kerstvakantie Vanwege de uiteenlopende vakantieperiodes van de verschillende scholen, hebben wij de vakantie periode aangepast. Wij zijn buiten week 51 en 52 nu ook de eerste week

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Nieuws van de Cliëntenraad Jaarverslag 2015 De cliëntenraad heeft een jaarverslag gemaakt van haar activiteiten in 2015. In dit artikel vinden jullie een link naar het jaarverslag.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Voor kleuters is het belangrijk om een knuffel vast te houden, het geeft houvast, een knuffel troost, geeft vertrouwen, een veilig gevoel.

Voor kleuters is het belangrijk om een knuffel vast te houden, het geeft houvast, een knuffel troost, geeft vertrouwen, een veilig gevoel. Pasen Wat lijkt het lang geleden dat we met Kerst de geboorte van Jezus vierden. Het thema van Pasen is vasthouden en loslaten. Om te ontdekken dat het geloof in Jezus houvast biedt, moeten de mensen om

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Het verhaal op reis. groep 1-2. melle de muis. Bijlagen Les 1. media. spoor

Het verhaal op reis. groep 1-2. melle de muis. Bijlagen Les 1. media. spoor Het verhaal op reis groep 1-2 melle de muis Bijlagen Les 1 Les 1 - Bijlage 1 - brief kunstenaar 1 Lieve kinderen, Vandaag begint er een bijzonder project: HET VERHAAL OP REIS. Jullie gaan vandaag met elkaar

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel Wij bieden zorg en begeleiding aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en/of een beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 20 februari 2015 nummer 62 Personeel Juf Atie heeft besloten per 1-3-2015

Nadere informatie

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN Omslag: Drukwerk: Danny Demeersseman Nevelland Graphics Copyright 2014 Danny Demeersseman www.wensen.eu Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Lekker zonder koemelk. Koemelk- en lactosevrije gerechten

Lekker zonder koemelk. Koemelk- en lactosevrije gerechten Lekker zonder koemelk Koemelk- en lactosevrije gerechten Lekker zonder koemelk E. Schot van den Assem Realisatie, recepten en foodstyling: E. Schot van den Assem Coverontwerp en fotografie: E. Schot van

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

Onderwerp: Je kunt het leven leiden dat je wenst

Onderwerp: Je kunt het leven leiden dat je wenst 1 Praatkaart Onderwerp: Je kunt het leven leiden dat je wenst Mensen om jou heen luisteren naar je en praten met je over wat jij belangrijk vindt. Je kunt beter je eigen keuzes maken en anderen ondersteunen

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Samenvatting enkele resultaten: Voor begeleiding geven de ouders/verzorgers/kinderen ons een 9! En ook een 9 voor de activiteiten die we aanbieden.

Samenvatting enkele resultaten: Voor begeleiding geven de ouders/verzorgers/kinderen ons een 9! En ook een 9 voor de activiteiten die we aanbieden. Uitslag tevredenheidsonderzoek Kinderen/ouders/verzorgers 2016 Deelname: 16 ouders/verzorgers van de kinderen die bij ons begeleiding ontvangen hebben het onderzoek ingevuld en retour gestuurd. Van de

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de Kinder GemeenteRaad! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 13 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 5 Directiepraatje Beste ouders, verzorgers, Schilderwerk: Het

Nadere informatie

werkbladen thema 6 feestdagen en vrije tijd

werkbladen thema 6 feestdagen en vrije tijd werkbladen thema 6 feestdagen en vrije tijd 6.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken Badria wordt vandaag 5 jaar. Jan koopt een boek voor Badria.

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie