MVO-verslag Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V."

Transcriptie

1 MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

2 MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen. Vanuit de nutritionele kracht van melk wil FrieslandCampina de uitdaging aangaan om consumenten overal ter wereld te voorzien van gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd. Voedingswaarde & Gezondheid is dan ook één van de vier MVO-speerpunten van FrieslandCampina.

3 Toelichting In 2010 bracht Koninklijke FrieslandCampina N.V. haar eerste MVO-verslag uit over het jaar In dit tweede MVO-verslag doet FrieslandCampina verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Het MVO-verslag 2010 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag voldoet aan level B (self declared). Het MVO-verslag en de bijbehorende GRI-index zijn te vinden op Tevens is het MVOverslag, evenals het jaarverslag 2010, aan te vragen bij de afdeling corporate communication van FrieslandCampina. Vragen, opmerkingen of suggesties ontvangen wij graag op het volgende adres:

4 Inhoud Woord vooraf 4 Kengetallen 6 Profiel en organisatie 8 Onze merkenwereld 10 Ambities en strategie route Analysemodel maatschappelijk verantwoord ondernemen 13 Realisatie doelstellingen De MVO-aanpak van FrieslandCampina 15 De vier pijlers van het MVO-beleid Voedingswaarde & gezondheid 22 Duurzame melkveehouderij 28 Duurzame productieketens 31 Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika 37 Borging en uitvoering Medewerkers 41 Borging van het MVO-beleid 45 De MVO-organisatie 50 Bijlagen Verwerking van de rapportage en betrouwbaarheid van gegevens 51 Verklarende woordenlijst 52 Externe vertegenwoordigingen 54

5 4 Woord vooraf Geachte lezer, De groeiende vraag op de wereldmarkt naar duurzaam geproduceerde, gezonde voeding biedt FrieslandCampina zowel groeikansen als uitdagingen voor de toekomst. De wereldbevolking neemt snel toe, de koopkracht stijgt terwijl er tegelijkertijd sprake is van schaarste aan voedsel, grondstoffen en energie. In 2010 is veel energie besteed aan het bepalen van de strategische koers van Friesland- Campina voor de komende jaren. De strategie en de manier waarop we onze ambities willen waarmaken, zijn geformuleerd in route2020. Voorop staat dat we onze groeidoelstel lingen op een klimaatneutrale manier willen bereiken. Om dat mogelijk te maken willen we flinke stappen maken, zowel samen met onze leden-melkveehouders op de boerderijen, als in onze fabrieken en in de logistieke keten. Als een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld en mondiale top vijf-producent van zuivel probeert FrieslandCampina haar maatschappelijke meerwaarde tot uitdrukking te laten komen door de gehele keten heen: bij het ontwikkelen van standaarden voor een duurzame melkveehouderij, bij de productie en het vermarkten van voeding die bijdraagt aan gezondheid en welzijn, bij het duurzaam verwerken van melk in onze fabrieken en door het steunen van boeren in de melkveehouderij in opkomende markten in Afrika en Azië. Wij streven daarbij naar een duurzaam evenwicht tussen de prestaties als bedrijf en de inzet voor milieu en maatschappij, zodat de gezondheid van mens, milieu en FrieslandCampina ook op termijn gewaarborgd zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een sleutelrol in route2020. Wij zijn ervan overtuigd dat het consequent hanteren van de uitgangspunten van MVO uiteindelijk een belangrijke bijdrage zal leveren aan de duurzame waardecreatie voor alle belanghebbenden.

6 Woord vooraf 5 Het is de enige weg tot succesvolle groei. Die overtuiging past uiteraard bij onze coöperatieve grondslag die inmiddels 130 jaar oud is. En dan gaat het niet alleen om verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen, energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen om onze voetafdruk te verkleinen, maar ook om het leveren van actieve bijdragen aan de samenlevingen waarbinnen FrieslandCampina actief is. Daarbij valt te denken aan activiteiten gericht op steun aan boeren in Afrika en Azië of het versterken van de publieke gezondheid. Dat laatste doen we niet alleen met onze zuivel producten vol met belangrijke nutriënten zoals eiwitten, mineralen en vitamines maar ook met diverse initiatieven om met name jonge mensen bewust te maken van het belang van gezond leven, gezond eten en bewegen. De MVO-strategie richt zich op vier prioriteitsgebieden, te weten: voedingswaarde & gezondheid; duurzame melkveehouderij; duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika. In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op concrete inspanningen in 2010 bijvoorbeeld voor de inkoop van duurzame grondstoffen palmolie, cacao, verpakkingsmaterialen en groencertificaten van onze melkveehouders die duurzame energie produceren maar tevens op tal van nieuwe MVO-initiatieven die op stapel staan. Op basis van de duurzaamheidsresultaten van FrieslandCampina over 2010 ziet de executive board op twee onderwerpen aanleiding tot aanvullende maatregelen om de prestaties verder te verbeteren: bedrijfsveiligheid en efficiënter gebruik van energie en water. Onze ambitieuze MVO-doelstellingen zijn niet haalbaar zonder dialoog met alle belanghebbenden, in de eerste plaats onze leden-melkveehouders en onze medewerkers, consumenten en klanten in industrie en handel. Daarnaast met de samenlevingen waarbinnen onze onderneming actief is en waar wij relaties onderhouden met maatschappelijke organisaties, overheden, partners en andere stakeholders. Medewerkers van FrieslandCampina participeren in een groot aantal overlegorganen en zoeken actief de dialoog en samenwerking met allerlei maatschappelijke spelers. Om onze ambities op MVO-vlak te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat we onze medewerkers hierbij actief betrekken. Zij moeten daarnaast alle kansen krijgen én grijpen op het gebied van zowel loopbaanontwikkeling en training, als werken binnen een omgeving waar veiligheid, gezondheid en duurzaamheid goed zijn geborgd. FrieslandCampina wil voor huidige en nieuwe medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat we daarmee op de goede weg zijn, blijkt wel uit de toekenning van de P&O Proffie Award 2010, de prestigieuze prijs voor de onderneming met het beste HR-beleid in Nederland. In 2011 staat het realiseren van de strategie route2020 centraal en daarmee ook de uitvoering van de MVO-actieplannen die daarvan onderdeel zijn. Samen met onze leden-melkveehouders en medewerkers overal ter wereld zijn we de weg ingeslagen naar een duurzame groei van zowel coöperatie als onderneming. Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. Amersfoort 7 juni 2011

7 6 Kengetallen 2010 Netto-omzet (in miljoenen euro s) Winst (in miljoenen euro s) 285 Totaal verwerkte melk (in miljoenen kg) Leden-melkveebedrijven einde jaar Landen waar FrieslandCampina actief is 25 Producten met Ik Kies Bewust -logo 158 CO 2 -uitstoot (kton CO 2 ) Energieverbruik (TJ) Energieverbruik van besparende maatregelen (TJ) 432 Waterverbruik (x m 3 ) Gevaarlijk afval (ton) Waarvan gerecycled (in procenten) 15 Werknemers (gemiddeld aantal fte s) Van wie mannen Van wie vrouwen Ziekteverzuim, Nederland (in procenten) 4,67 Ziekteverzuim, buiten Nederland (in procenten) 2,74 Ongevallenratio per gewerkte uren (LTA Rate) 2,10 Deelnemers FrieslandCampina Academy, wereldwijd Werknemers per business group 2010 gemiddeld aantal fte s Werknemers naar regio 2010 gemiddeld aantal fte s Overige Ingredients Consumer Products Europe 40,0% ,4% ,2% Cheese & Butter ,2% Overig ,2% Consumer Products International Azië 26% Rest van Europa 6% % % % Duitsland Nederland

8 Kengetallen 7 Energieverbruik 1 TJ Waterverbruik 1 x m Warmte Elektriciteit Stookolie Aardgas Leidingwater Grondwater CO 2 -emissies 1 kton CO 2 Overige emissies 1 ton Elektriciteit Stookolie Aardgas SO 2 NO x Leeftijdsopbouw medewerkers wereldwijd gemiddeld aantal fte's Gescheiden ingezamelde afvalstromen 2010 in procenten ,3% ,9% > 60 3,3% 633 < 20 0,4% 70 16,2% ,9% Overige afvalstoffen 25% 100% 49% Metaal Hout 8% 2% 1% Glas 3% Kunststof 11% 1% Papier en karton Bouw- en sloopafval Niet-gevaarlijk afval 1 De vergelijkende cijfers van 2008 en 2009 zijn onvolledig in verband met het ontbreken van informatie van een aantal vestigingen als gevolg van de recente fusie.

9 8 Profi el en organisatie Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft een belangrijke rol in de dagelijkse voorziening van gezonde voeding aan honderden miljoenen mensen. Het gaat hierbij om producten als zuiveldranken, baby- en kindervoeding, kaas, boter, room, desserts en functionele ingrediënten op basis van zuivel. Naast consumentenproducten worden ook producten geleverd aan professionele afnemers, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. FrieslandCampina kan bogen op meer dan 130 jaar ervaring in zuivel. Met een jaaromzet van bijna 9 miljard euro is FrieslandCampina een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. FrieslandCampina oefent haar commerciële activiteiten uit via vier marktgeoriënteerde business groups: Consumer Products Europe, Consumer Products International, Cheese & Butter (sinds april 2011 Cheese, Butter & Milkpowder) en Ingredients. De onderneming is op het gebied van consumentenproducten actief in een groot aantal Europese landen, in Azië en in Afrika. De verkoop aan industriële afnemers vindt wereldwijd plaats. De onderneming heeft eigen vestigingen in 25 landen met in totaal bijna medewerkers. De producten van FrieslandCampina vinden hun weg naar meer dan honderd landen. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is houder van alle aandelen in het kapitaal van Koninklijke FrieslandCampina N.V. De coöperatie wordt gevormd door leden-melkveehouders ( melkveebedrijven) in Nederland, Duitsland en België. Via de coöperatie zijn de leden-melkveehouders de gezamenlijke eigenaren van de onder neming. Corporate governance Vanuit het oogpunt van corporate governance zijn bij Koninklijke FrieslandCampina N.V. de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en de executive board relevant. Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De vennootschap is een vrijgestelde structuurvennootschap, maar kiest ervoor het structuurregime vrijwillig toe te passen. Samenstelling raad van commissarissen Kees (C.H.) Wantenaar (1949), voorzitter Piet (P.) Boer (1960), vice-voorzitter Peter (P.A.F.W.) Elverding (1948) Rob (R.) ter Haar (1950) Angelique (A.A.M.) Huijben-Pijnenburg (1968) Jorrit (J.) Jorritsma (1954) Jan (J.P.C.) Keijsers (1955) Frans (F.A.M.) Keurentjes (1957) Simon (S.R.F.) Ruiter (1958) Henk (H.) Scheffers (1948) Jan (J.H.G.M.) Uijttewaal (1962) Ben (B.) van der Veer (1951) Erwin (W.M.) Wunnekink (1970) Samenstelling executive board Cees (C.C.) t Hart (1958), Chief Executive Officer Kees (C.J.M.) Gielen (1959), Chief Financial Officer Kapil Garg (1964), Chief Operating Officer Piet (P.J.) Hilarides (1964), Chief Operating Officer Freek (F.) Rijna (1955), Chief Operating Officer Per 31 december 2010 is de heer Frans Visser, als gevolg van zijn prepensionering, teruggetreden als lid van de executive board en verantwoordelijke voor de business group Ingredients. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door de heer Roelof Joosten, die met ingang van 1 november 2010 is benoemd tot executive director van de business group Ingredients. Uitgebreide informatie over de raad van commissarissen, de executive board en corporate governance van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is te vinden in het jaarverslag 2010 en op

10 Profiel en organisatie 9 Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. 100% eigenaar Leden Coöperatieraad Districten Ledenraad Bestuur Koninklijke FrieslandCampina N.V. Algemene vergadering van aandeelhouders Raad van commissarissen Executive board Corporate centre Consumer Products Europe Consumer Products International Cheese & Butter 1 Ingredients FrieslandCampina Benelux FrieslandCampina Indonesia FrieslandCampina Cheese FrieslandCampina Domo FrieslandCampina Dagvers FrieslandCampina Germany FrieslandCampina Hungary FrieslandCampina Romania FrieslandCampina Hellas FrieslandCampina Russia FrieslandCampina UK FrieslandCampina Spain FrieslandCampina Professional FrieslandCampina Vietnam FrieslandCampina Malaysia/ Singapore FrieslandCampina Thailand FrieslandCampina China FrieslandCampina Hong Kong FrieslandCampina WAMCO Nigeria FrieslandCampina Middle East FrieslandCampina Export FrieslandCampina Cheese specialties FrieslandCampina Butter FrieslandCampina Kievit FrieslandCampina DMV FrieslandCampina Creamy Creation FrieslandCampina Dairy Feed FrieslandCampina DMV Fonterra Excipients 1 In april 2011 is de productie van kaas, boter en melkpoeder organisatorisch bij elkaar gebracht in één business group. Dit heeft tot gevolg dat de naam van de business group FrieslandCampina Cheese & Butter is gewijzigd in FrieslandCampina Cheese, Butter & Milkpowder.

11 10 Onze merkenwereld Vestig iging ingen in: België Duitsl sland Frankr ijk Griekenland Groot-Brittannië Hongarije Italië Ned erland Oostenrijk Roeme menië Rusland Spanje Saoedi edi-ar -Arabi abië Verenigde Arabi abisch e Emiraten Ghana Nigeria China Filippijnen Hong Kong Indonesië Maleisië Singapore Thailand Vie tnam Verenigde Staten Wereldwijd Ingredients:

12 Onze merkenwereld 11 FrieslandCampina heeft toonaangevende merken op het gebied van zuivel voor consumenten en professionele gebruikers, en functionele ingrediënten op basis van zuivel voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

13 12 Ambitie en strategie route2020 FrieslandCampina heeft twee belangrijke ambities in haar strategie route2020 die de onderneming richting consumenten en de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. wil vervullen: FrieslandCampina wil mensen vooruit helpen in het leven met natuurlijke zuivelproducten. Met melk kan worden ingespeeld op de groeiende vraag op de wereldmarkt naar gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd. Melk bevat immers essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vetten, melksuikers, vitaminen en mineralen. Daarnaast wil FrieslandCampina de meest aantrekkelijke zuivelonderneming zijn voor de leden-melkveehouders van de coöperatie. Het streven is erop gericht in 2020 ten opzichte van 2009 een substantieel hogere prestatietoeslag voor de melk uit te keren en een hogere uitkering te verstrekken in de vorm van vermogen op naam via ledenobligaties. De strategie route2020 richt zich op het verwezenlijken van deze aspiraties door met investeringen en innovaties in te zetten op de gekozen speerpunten van waardegroei. Op basis van de ontwikkelingen die FrieslandCampina ziet in de maatschappij, bij consumenten en bij afnemers, wordt voor consumenten ingezet op gezonde en verantwoorde voeding op basis van zuivel en op voedingskundige voordelen. Voor professionele afnemers richt FrieslandCampina zich vooral op functionele eigenschappen van zuivelproducten, die producten beter en smakelijker kunnen maken. Voor klanten in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en jongdiervoeding richt FrieslandCampina zich op het beter benutten en toegankelijk maken van de nutritionele en functionele eigenschappen. De grenzeloze mogelijkheden van melk Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen. Zuivelproducten leveren eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen en melksuikers: bouwstoffen en brandstoffen die belangrijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarnaast hebben veel zuivelproducten een unieke smaakbeleving. Melk heeft grenzeloze toepassingsmogelijkheden. Nog steeds is er veel te ontdekken, te ontwikkelen en te innoveren. FrieslandCampina heeft meer dan 130 jaar zuivel op haar naam staan. Bij elke stap in de zuivelketen geven de ruim ledenmelkveehouders en medewerkers blijk van hun deskundigheid. Er wordt voortdurend gestreefd naar ver betering van prestaties. Talentmanagement, innovatie en melkexpertise zijn hierbij belangrijk. Onderlinge samenwerking FrieslandCampina is een multinationaal bedrijf met een lokale focus. Er wordt nauw samengewerkt met de mensen in de gemeenschappen waar FrieslandCampina actief is. FrieslandCampina creëert waarde voor de leden-melkveehouders en draagt verantwoordelijkheid voor haar acties. Daarbij wordt gebouwd aan een cultuur waarin vertrouwen, integriteit en inspiratie centraal staan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Met een wereldbevolking van naar verwachting circa negen miljard mensen in het jaar 2050 is de uitdaging immens. De komende decennia zal een voortdurend beroep op de creativiteit en het organiserend vermogen van de wereldgemeenschap worden gedaan teneinde de productie van voedsel, diervoeding en energie ( feed, food & fuel ) op peil en in balans te houden. Als organisatie die al meer dan 130 jaar in deze maatschappij is geworteld, wil FrieslandCampina haar constructieve bijdrage blijven leveren aan de innovatieve ontwikkelingen rond voeding & gezondheid, voedselveiligheid en voedselzekerheid. FrieslandCampina erkent als mondiale top vijf-producent van zuivel en als een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld, haar verantwoordelijkheid bij het verder verduurzamen van de melkveehouderij en de ketens voor verwerking en distributie van zuivel, voor het vermarkten van gezonde voeding en het ondersteunen van de lokale voedselproductie in Azië en Afrika door kennis en deskundigheid over te dragen aan boeren in de melkveehouderijsector. MVO speelt een belangrijke rol in de strategie route2020. De groeiende vraag naar gezond voedsel biedt grote kansen voor de onderneming. Benutten van deze kansen en verantwoord omgaan met schaarse energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen zullen op termijn een onmisbare bijdrage leveren aan de waardecreatie voor alle belanghebbenden: leden-melkveehouders, medewerkers, consumenten, industriële klanten, maatschappelijke organisaties, overheden, partners en lokale gemeenschappen waarin de onderneming actief is. Het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is tot stand gekomen na een grondige analyse van de effecten van activiteiten van Friesland- Campina op leefomgeving en milieu. Samen met KPMG Sustainability en Tias- Nimbas Business School zijn issue-analyses uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyses en het in 2010 verschenen rapport Visions 2050 van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), heeft FrieslandCampina een analysemodel ontwikkeld dat de basis vormt voor haar MVO-aanpak.

14 13 Analysemodel maatschappelijk verantwoord ondernemen Belangrijke trends in de wereld om ons heen op weg naar 2050 Implicaties voor FrieslandCampina Actieplannen FrieslandCampina Snelle toename wereldbevolking vooral in opkomende markten. Vergrijzing in ontwikkelde markten Toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen Fundamentele behoefte aan beter voedsel met meer nutritionele waarde Nutriëntentekorten, ondervoeding en obesitas blijven naast elkaar bestaan Transitie naar meer duurzame energie Toenemende urbanisatie (in 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in de stad) Druk op rurale sector en voedselproductie (voedselzekerheid) Ondanks verbetering in inkomen blijft substantieel deel van de wereldbevolking geconfronteerd met armoede Klimaatverandering Ecosystemen worden in toenemende mate aangetast met grote gevolgen voor beschikbaarheid water en voedsel Frequentere en zwaardere natuurrampen In Europa Zorg over de gevolgen van klimaatverandering, met name op vlak van natuurbehoud en biodiversteit maar ook van landbouw en voedselproductie 2 3 Vermindering uitstoot broeikasgassen 2 3 Bedreiging gezondheid door toenemende welvaartsziekten als gevolg van obesitas 1 Zorg over dierenwelzijn 2 Ruimte en leefbaarheid 2 In Azië Tekort aan schoon water 1 Voedselzekerheid en voedselveiligheid 1 4 Armoedebestrijding 4 Bedreiging gezondheid door toenemende welvaartsziekten als gevolg van obesitas 1 In Afrika Tekort aan schoon water 1 Armoede 4 Voedselzekerheid 4 Ondervoeding en gebrek aan pre- en postnatale zorg 1 Vier prioriteitsgebieden Voedingswaarde & gezondheid 1 Duurzame melkveehouderij 2 Duurzame productieketens 3 Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika 4 In Zuid-Amerika Tekort aan schoon water 1 Ondervoeding door toename stedelijke bevolking naast obesitas bij groepen met meer koopkracht 1 In het Midden-Oosten Tekort aan schoon water 1 Gezondheid: obesitas 1 In Noord-Amerika Zorg over de gevolgen van de klimaatverandering 2 3 Gezondheid: obesitas 1 Zorg over dierenwelzijn Zie schema op pagina 17.

15 14 Realisatie doelstellingen 2010 Implementatie van de nieuwe gedragscode in 2010 Implementatie van de nieuwe klokkenluidersregeling in 2010 Implementatie van de nieuwe Business Practices for Suppliers in 2010 en 2011 Ontwikkelen van verdere programma s in 2010 om suiker en zout te reduceren in consumentenproducten Implementatie Foqus Food Safety & Quality-systeem in 2010 Implementatie milieu-, veiligheid- en brandpreventiesysteem in 2010 Gerealiseerd In 2010 en 2011 wordt op lopende alle locaties een verbeterprogramma op het gebied van de prestaties en de bedrijfscultuur geïmple menteerd ja ja ja ja ja ja Jaarlijks minimaal 2 procent verbetering in energieeffi ciency, waarvan 1,5 procent op de productie locaties en 0,5 procent door maatregelen in de keten Gerealiseerd nee Duurzame inkoop van lopende 15 procent van de elektriciteit voor Nederlandse productielocaties in 2010 en 100 pro cent duurzame energie in 2020 The way we work verder implementeren in 2010 Ziekteverzuim Friesland- Campina Nederland minder dan 5 procent in 2010 Het op locaties verzorgen van Safety awareness-training in 2010 en 2011 Invoeren van de volledige versie van het Performance Management Systeem in 2010 ja ja lopende ja De cijfers van de ongevallenfrequentieverhouding betrouw baarder maken door in 2010 de defi nitie te standaardiseren ja

16 15 De MVO-aanpak van FrieslandCampina Op grond van de overtuiging dat MVO een absolute voorwaarde is voor de succesvolle groei van FrieslandCampina, is in 2010 hard gewerkt aan verdere ontwikkeling van een visie op MVO, een bijbehorende strategie en een aantal prioriteitsgebieden en actieplannen die volledig zullen worden opgenomen in de operationele activiteiten van FrieslandCampina. Definities FrieslandCampina richt zich in haar MVO-beleid naar de definitie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals deze door de Sociaal Economische Raad in Nederland is vastgelegd: Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen. FrieslandCampina hanteert tevens de definitie voor duurzaamheid zoals in 1987 door de commissie- Brundtland van de Verenigde Naties is omschreven: Duurzaamheid is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie wereldburgers, zonder dat daarbij het vermogen van de toekomstige generaties in gevaar wordt gebracht om in hun eigen behoefte te kunnen voorzien. Overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken zijn onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van Friesland- Campina en vormen een voorwaarde voor de onderneming om in de toekomst te kunnen groeien. FrieslandCampina heeft haar integraal MVObeleid zichtbaar gemaakt in het MVO-strategiehuis. Alle componenten waaruit het MVObeleid bestaat, komen bij elkaar in de vorm van een solide bouwwerk, geconstrueerd op basis van een doordachte visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en met oog voor langdurige waardecreatie voor alle belanghebbenden. Toelichting op de MVO-missie In de wereld bestaat een fundamenteel tekort aan gezonde en voedingsstofrijke voeding. Zuivelproducten bevatten van nature een zeer hoge voedingswaarde. Als multinationale, leidende onderneming op het gebied van zuivelproductie heeft FrieslandCampina de ambitie om haar betrokkenheid te tonen bij verantwoorde voedselproductie. FrieslandCampina wil een toonaangevende rol spelen op het gebied van: voedingswaarde & gezondheid: door het bestrijden van obesitas en ondervoeding; duurzame melkveehouderij: door een standaard te ontwikkelen op het gebied van duurzame melkveehouderij; duurzame productieketens: door het beter benutten van grondstoffen en hulpbronnen; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika: door melkveehouders te helpen op het gebied van de kwaliteit van melk, productiviteit en bedrijfsvoering. Daarmee wordt de lokale voedselproductie geborgd. Toelichting op de MVO-visie FrieslandCampina voorziet een uitdagende toekomst voor een wereld die in 2050 wordt bevolkt door negen miljard mensen. De groei van de wereldbevolking vereist ingrijpende veranderingen op het gebied van de productie van voedsel, diervoeding en brandstoffen. FrieslandCampina stelt zich tot doel om op een constructieve manier bij te dragen aan het veranderingsproces naar een meer duurzame toekomst en grotere voedsel zekerheid. In denken en doen wil FrieslandCampina verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin huidige én toekomstige generaties werken en leven. Friesland Campina zoekt daarom naar een evenwicht tussen enerzijds de prestaties als bedrijf en anderzijds de inzet voor milieu en maatschappij. Dat moet een duurzaam evenwicht zijn, zodat de gezondheid van de mens, het milieu en de continuïteit van Friesland- Campina ook op termijn zijn gewaarborgd. Melk verbindt generaties. Boerderijen en land worden van generatie op generatie overgedragen, net als het lidmaatschap van de coöperatie en haar cultuur. De ledenveehouders van Zuivelcoöperatie Friesland- Campina zorgen voor de natuur, het landschap, de dieren en de mensen omdat niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen wordt gekeken.

17 16 De MVO-aanpak van FrieslandCampina Ook de verantwoordelijkheid voor de onderneming FrieslandCampina is van belang. Alles draait om evenwicht. Duurzaamheid houdt het bedrijf vitaal en winstgevend. FrieslandCampina kan, op grond van een sterke economische basis, consumenten, klanten, werknemers, aangesloten boeren en de maatschappij beter van dienst zijn, terwijl tegelijkertijd wordt zorggedragen voor het milieu. MVO is voor ons van wezenlijk belang MVO is voor ons van wezenlijk belang. Toekomstige groei zal alleen nog klimaatneutraal plaatsvinden. In 2010 hebben we een nieuwe visie en strategie opgesteld op basis van wat we in de wereld zien gebeuren. Er is schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en er is toenemende behoefte aan nutriëntrijke voeding, gegarandeerd veilige levensmiddelen en aan voedselzekerheid, om maar een paar punten te noemen. De dynamiek om ons heen en de uitdagingen die we zien, hebben we vertaald in vier MVO-prioriteiten. Van de prioriteiten zitten er twee in de hoek van duurzaamheid, in de zin van het voortdurend pogen de voetafdruk van onze activiteiten te verkleinen. Daarbij gaat het om efficiënt omgaan met energie, grondstoffen, water, land, transport, verpakkingen etc., om reductie van broeikasgassen, invoering van duurzame energie, minder afval en meer hergebruik. We stellen samen met de ledenmelkveehouders standaarden op voor de duurzame melkveehouderij met concrete doelen voor bijvoorbeeld dieren-welzijn en weidegang, en de beperking van broeikasgassen en medicijngebruik. Ook richten we de verwerking van zuivel en transport & logistiek in onze keten van boerderij tot klant zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk in. De andere twee pijlers hebben te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en proactief bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen waarbinnen we opereren. We helpen boeren in Azië en West-Afrika, waarmee we de lokale voedselproductie ondersteunen. En met zo n voedzaam product als melk kunnen we een rol spelen bij het bestrijden van nutriëntentekorten en samen met anderen proberen iets te doen aan bijvoorbeeld het groeiende probleem van overgewicht onder kinderen. Frank van Ooijen, Director Corporate Communication en Director Sustainability FrieslandCampina Toelichting op de MVO-strategie Binnen de vier prioriteitsgebieden worden de actieplannen uitgevoerd waarmee Friesland- Campina haar ambities op het gebied van MVO wil realiseren. Voor alle prioriteitsgebieden zijn of worden in de komende jaren KPI s, doelstellingen en actieplannen ontwikkeld. Ook alle reeds in gang gezette activiteiten op het gebied van MVO en duurzaamheid hebben hierin een plek gevonden. Dit sluit aan op het eerder ingezette beleid. Relaties met belanghebbenden FrieslandCampina hecht veel waarde aan een goede relatie en dialoog met haar belanghebbenden. Zij streeft naar een juiste balans tussen de belangen en verwachtingen van FrieslandCampina en die van de leden-melkveehouders, consumenten, medewerkers, industriële afnemers, partners, (lokale) overheden en maatschappelijke organisaties. Per groep belanghebbenden heeft Friesland- Campina deze visie verder ingevuld. Leden-melkveehouders FrieslandCampina garandeert de afname van de door de leden-melkveehouders geproduceerde melk, mits deze voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. FrieslandCampina betaalt de leden-melkveehouders voor de geleverde melk een garantieprijs en een prestatietoeslag. De garantieprijs is gebaseerd op de melkprijzen van in totaal zeventien zuivelbedrijven in Nederland, Duitsland, Denemarken en België. De prestatietoeslag is afhankelijk van de financiële prestatie van de onderneming. FrieslandCampina streeft naar optimale samenwerking tussen de leden-melkveehouders van de coöperatie en de onderneming FrieslandCampina.

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013

Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Visie op de ontwikkeling van de zuivelmarkt Thom Albers Landelijke Onderwijsdag 19 november 2013 Groeiende vraag Stabiele vraag Dalende vraag Positief effect op garantieprijs Negatief effect op garantieprijs

Nadere informatie

De Nederlandse zuivel in de wereld. Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina

De Nederlandse zuivel in de wereld. Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina De Nederlandse zuivel in de wereld Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina 3 oktober 2014 Van Gras tot Glas De Agro & Food sector De Nederlandse zuivelsector in de wereld FrieslandCampina 1 Agro

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij cover: Koeien in de wei zijn een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap.

Nadere informatie

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij cover: Koeien in de wei zijn een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap.

Nadere informatie

Duurzaamheid & Verpakkingen. Taco Kingma Alphen a/d Rijn,

Duurzaamheid & Verpakkingen. Taco Kingma Alphen a/d Rijn, Duurzaamheid & Verpakkingen Taco Kingma Alphen a/d Rijn, 26-05-2016 19.000 ambitieuze leden-melkveehouders zijn de eigenaren van FrieslandCampina Een goede verzorging van de koe staat aan de basis van

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2010 voor FrieslandCampina Stijging omzet en nettowinst

Goed eerste halfjaar 2010 voor FrieslandCampina Stijging omzet en nettowinst Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Rob van Dongen T + 31 (0)33 71 32 191 M + 31 (0)6 539 145 07 www.frieslandcampina.com Dinsdag, 31 augustus 2010 Goed eerste halfjaar 2010

Nadere informatie

De Transformatie van Royal FrieslandCampina Kees Gielen, Chief Financial Officer 27 november 2014

De Transformatie van Royal FrieslandCampina Kees Gielen, Chief Financial Officer 27 november 2014 De Transformatie van Royal FrieslandCampina Kees Gielen, Chief Financial Officer 27 november 2014 19.000 ambitieuze leden-melkveehouders zijn de eigenaren van FrieslandCampina 1 13.887 leden-melkveebedrijven

Nadere informatie

MVO-verslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2012 Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2012 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij cover: In deze installatie in de productielocatie van FrieslandCampina in Workum wordt

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Fors hoger resultaat 2010 bij 10 procent hogere omzet FrieslandCampina

Fors hoger resultaat 2010 bij 10 procent hogere omzet FrieslandCampina Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Rob van Dongen T +31 (0)33 7132191 M +31 (0)653914507 www.frieslandcampina.com Woensdag, 16 maart 2011 Meeste merken breiden posities in markten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Toelichting In dit jaarverslag worden de financiële resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Melk is van nature een van de meest rijke voedingsbronnen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken,

Melk is van nature een van de meest rijke voedingsbronnen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken, In een oogopslag 1 Eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen, suikers... melk Melk is van nature een van de meest rijke voedingsbronnen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. FrieslandCampina - Gemeente Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst. FrieslandCampina - Gemeente Amersfoort Samenwerkingsovereenkomst FrieslandCampina - Gemeente Amersfoort Partijen: FrieslandCampina Nederland B.V., gevestigd aan het Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, hierna te noemen: FrieslandCampina ; en

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie

Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie Strategie route2020: duurzame groei én waardecreatie 2 Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. De

Nadere informatie

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2013 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Toelichting In dit MVO-verslag doet Koninklijke FrieslandCampina N.V. verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk

Nadere informatie

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2013. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2013 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Toelichting In dit MVO-verslag doet Koninklijke FrieslandCampina N.V. verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk

Nadere informatie

Donderdag 26 maart 2009

Donderdag 26 maart 2009 Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Rob van Dongen T + 31 (0)522 276 334 www.frieslandcampina.com Donderdag 26 maart 2009 Geografische spreiding, brede pakket toegevoegde waarde

Nadere informatie

Melk is een natuurlijke bron van voedingsstoffen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken, kaas, boter

Melk is een natuurlijke bron van voedingsstoffen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla, zuiveldranken, kaas, boter In een oogopslag Eiwitten, vetten, vitamines B2 en B12, mineralen, suikers... melk Melk is een natuurlijke bron van voedingsstoffen en vormt de basis van een breed scala zuivelproducten. Van yoghurt, vla,

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Goed resultaat bij hoge melkprijs voor leden-melkveehouders

Jaarcijfers 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Goed resultaat bij hoge melkprijs voor leden-melkveehouders Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Jan-Willem ter Avest t + 31 (0) 33 713 3885 jan-willem.teravest@frieslandcapina.com www.frieslandcampina.com Woensdag 14 maart 2012 Jaarcijfers

Nadere informatie

Volumegroei en internationale focus dragen bij aan hogere omzet en winst FrieslandCampina realiseert goed resultaat in eerste helft 2012

Volumegroei en internationale focus dragen bij aan hogere omzet en winst FrieslandCampina realiseert goed resultaat in eerste helft 2012 Voor meer informatie: FrieslandCampina Corporate Communication Jan-Willem ter Avest t + 31 (0) 33 713 3885 jan-willem.teravest@frieslandcapina.com www.frieslandcampina.com Donderdag 30 augustus 2012 Volumegroei

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1

GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN GEDRAGSCODE DUURZAAMHEID NEDERLANDSE PRODUCENTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN 1 Inleiding In deze Gedragscode geeft de Vereniging van

Nadere informatie

Energie + Meten = Weten Agenda :

Energie + Meten = Weten Agenda : Energie + Meten = Weten Agenda : 1. FrieslandCampina 2. DMV 3. Energie management FrieslandCampina in een oogopslag 11,3 miljard euro omzet 22.168 medewerkers Vestigingen in 32 landen Export naar meer

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

FACTSHEET JOGG JULI 2012

FACTSHEET JOGG JULI 2012 FACTSHEET JOGG JULI 2012 Convenant Gezond Gewicht en deelconvenant JOGG Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden,

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

MVO-verslag 2009. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2009. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2009 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2009 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Koninklijke FrieslandCampina N.V. Toelichting Dit is het

Nadere informatie

Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding. Eelko ter Schure October 1 st 2013

Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding. Eelko ter Schure October 1 st 2013 Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding Eelko ter Schure October 1 st 2013 Een analyse van de toekomst Wie zijn wij Elke dag voorziet FrieslandCampina circa 1 miljard mensen wereldwijd van voeding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Conferentie Keuzes voor landbouw en veehouderij Huidige mondiale impact van veehouderij Biodiversiteit, aandeel 30% in mondiaal verlies

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2009. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Toelichting In dit jaarverslag presenteren wij de financiële resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen van uit het jaar 2009. De jaarrekening is opgemaakt per 31 december

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2 Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen uit melk. De kwaliteit van

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

MVO-verslag 2014. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

MVO-verslag 2014. Koninklijke FrieslandCampina N.V. MVO-verslag 2014 Koninklijke FrieslandCampina N.V. 2 Inhoud 3 FrieslandCampina Indonesia heeft samen met een supermarktketen een fondsenwerving gelanceerd voor 25.000 Indonesische scholieren. Dit initiatief

Nadere informatie

Stakeholders en materiële onderwerpen voor duurzaamheidsverslag 2016

Stakeholders en materiële onderwerpen voor duurzaamheidsverslag 2016 Stakeholders en materiële onderwerpen voor heidsverslag 2016 In 2016 consulteerden we verschillende stakeholders over onze heidsdoelen. Indien relevant was de directie aanwezig bij deze gesprekken. De

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014

Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014 Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014 Inhoud 1 2 3 Bedrijfsprofiel Agrifirm Globalisering Risico s en kansen voor de Food en Agri-business Vragen Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Verklaring van de symbolen

Verklaring van de symbolen Verklaring van de symbolen lactosevrij UTZ CERTIFIED gecertificeerde koffieboeren verbouwen hun koffie met zorg en aandacht voor mens en milieu. Inter IKEA Systems B.V. 2009 Producten die geschikt zijn

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

SBIR Verduurzamen voedselproductie

SBIR Verduurzamen voedselproductie SBIR Verduurzamen voedselproductie Informatiebijeenkomst 16 juli 2014 Alexia Michel, Ministerie EZ Topsector Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangmaterialen Achtergrond Initiatief: topsector Agri&Food en ministerie

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2011. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. 1 Jaarverslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Bijschrift bij omslag: Melk is een van de rijkste natuurlijke bronnen van essentiële voedingsstoffen.

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 FrieslandCampina brands Consumer products Professional market Ingredients 2 Wereldwijd Europe Netherlands

Nadere informatie

Samen Ondernemen met de Natuur

Samen Ondernemen met de Natuur Samen Ondernemen met de Natuur Henk Gerbers Kleinschalig maakt gelukzalig, of is bulk beter? Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Verhaal over Ondernemen

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina

Assortimentsoverzicht. zuivel, vruchtensappen en fruitdranken FrieslandCampina Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Friesland 2 Assortimentsoverzicht zuivel, vruchtensappen en fruitdranken Over deze brochure Friesland heeft een breed assortiment zuivel, vruchtensappen,

Nadere informatie

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME VOEDSELKETEN IN 2020 AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL Voorop lopen met duurzaam voedsel Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie, innovatie en agrifood-export.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen

Verslag raad van commissarissen 66 Verslag raad van commissarissen Activiteiten van de raad van commissarissen Een belangrijk onderwerp in het verslagjaar was de actualisering van de strategie route2020, waaraan in vrijwel alle vergaderingen

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

14-12-2010. Caring Dairy en het. Het Kringloop-Kompas. Inhoud. CONO Kaasmakers. Wat is duurzaamheid voor CONO Kaasmakers? Caring Dairy: Hoe het begon

14-12-2010. Caring Dairy en het. Het Kringloop-Kompas. Inhoud. CONO Kaasmakers. Wat is duurzaamheid voor CONO Kaasmakers? Caring Dairy: Hoe het begon -- CONO Kaasmakers, blije boeren, blije aarde Ruim jaar ervaring Zelfstandige coöperatie Caring Dairy en het leden en medewerkers Werelderfgoed De Beemster 8 miljoen kilogram kaas Kaas met toegevoegde

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Project- en Portfolio Management. Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn

Project- en Portfolio Management. Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn Project- en Portfolio Management Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn Welcome We provide people around the world with all the good things milk has to offer By nature, milk

Nadere informatie

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group

Maatschappij, Markt en Meerwaarde. Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group Maatschappij, Markt en Meerwaarde Paul Jansen, Director Public Affairs Agri VION Food group VION Food Group Global Profiel Internationaal Food Concern 9 miljard omzet 27.000 werknemers Hoofdkantoor Son

Nadere informatie

DUURZAAM A-WARE DUURZAAM: WAARDEREN VAN VAKMANSCHAP DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS A-WARE MVO-BELEID A-WARE FOOD GROUP MELKVEEHOUDERS OVER DUURZAAMHEID

DUURZAAM A-WARE DUURZAAM: WAARDEREN VAN VAKMANSCHAP DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS A-WARE MVO-BELEID A-WARE FOOD GROUP MELKVEEHOUDERS OVER DUURZAAMHEID DUURZAAM MAGAZINE MAGAZINE Oktober 2014 04 06 14 DUURZAAM ONDERNEMEN VOLGENS A-WARE MVO-BELEID A-WARE FOOD GROUP MELKVEEHOUDERS OVER DUURZAAMHEID Korte versie A-WARE DUURZAAM: WAARDEREN VAN VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

DE KRACHT VAN BOER GENOTEERD. Atze Schaap Vereniging & Transport Wageningen, 22 november 2007

DE KRACHT VAN BOER GENOTEERD. Atze Schaap Vereniging & Transport Wageningen, 22 november 2007 DE KRACHT VAN BOER GENOTEERD Atze Schaap Vereniging & Transport Wageningen, 22 november 2007 Agenda 1. Profiel en Missie van Campina 2. De kracht van boer genoteerd 3. Project Source - Campina merkmelk

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Voedingsmiddenenbedrijven hebben verschillende manieren om consumenten erop te attenderen dat bepaalde producten goed zouden zijn voor de gezondheid. Sinds enkele jaren worden daar in Nederland

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Halfjaarbericht 2015. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Halfjaarbericht 2015 Koninklijke FrieslandCampina N.V. Eerste halfjaar 2015 2 Belangrijkste ontwikkelingen Sterke winststijging bij stabiele omzet in onzekere markt Netto-omzet stabiel op 5.645 miljoen

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Partners for International Business (PIB) is een

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Internationaal dierenwelzijnsbeleid

Internationaal dierenwelzijnsbeleid Internationaal dierenwelzijnsbeleid Stand: februari 2016 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI. Een belangrijke voorwaarde

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie