MVO-verslag Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-verslag 2010. Koninklijke FrieslandCampina N.V."

Transcriptie

1 MVO-verslag 2010 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

2 MVO-verslag 2010 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijschrift bij de cover: Melk is een van de rijkste natuur lijke bronnen van essentiële voedingsstoffen. Vanuit de nutritionele kracht van melk wil FrieslandCampina de uitdaging aangaan om consumenten overal ter wereld te voorzien van gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd. Voedingswaarde & Gezondheid is dan ook één van de vier MVO-speerpunten van FrieslandCampina.

3 Toelichting In 2010 bracht Koninklijke FrieslandCampina N.V. haar eerste MVO-verslag uit over het jaar In dit tweede MVO-verslag doet FrieslandCampina verslag van de resultaten en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Het MVO-verslag 2010 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag voldoet aan level B (self declared). Het MVO-verslag en de bijbehorende GRI-index zijn te vinden op Tevens is het MVOverslag, evenals het jaarverslag 2010, aan te vragen bij de afdeling corporate communication van FrieslandCampina. Vragen, opmerkingen of suggesties ontvangen wij graag op het volgende adres:

4 Inhoud Woord vooraf 4 Kengetallen 6 Profiel en organisatie 8 Onze merkenwereld 10 Ambities en strategie route Analysemodel maatschappelijk verantwoord ondernemen 13 Realisatie doelstellingen De MVO-aanpak van FrieslandCampina 15 De vier pijlers van het MVO-beleid Voedingswaarde & gezondheid 22 Duurzame melkveehouderij 28 Duurzame productieketens 31 Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika 37 Borging en uitvoering Medewerkers 41 Borging van het MVO-beleid 45 De MVO-organisatie 50 Bijlagen Verwerking van de rapportage en betrouwbaarheid van gegevens 51 Verklarende woordenlijst 52 Externe vertegenwoordigingen 54

5 4 Woord vooraf Geachte lezer, De groeiende vraag op de wereldmarkt naar duurzaam geproduceerde, gezonde voeding biedt FrieslandCampina zowel groeikansen als uitdagingen voor de toekomst. De wereldbevolking neemt snel toe, de koopkracht stijgt terwijl er tegelijkertijd sprake is van schaarste aan voedsel, grondstoffen en energie. In 2010 is veel energie besteed aan het bepalen van de strategische koers van Friesland- Campina voor de komende jaren. De strategie en de manier waarop we onze ambities willen waarmaken, zijn geformuleerd in route2020. Voorop staat dat we onze groeidoelstel lingen op een klimaatneutrale manier willen bereiken. Om dat mogelijk te maken willen we flinke stappen maken, zowel samen met onze leden-melkveehouders op de boerderijen, als in onze fabrieken en in de logistieke keten. Als een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld en mondiale top vijf-producent van zuivel probeert FrieslandCampina haar maatschappelijke meerwaarde tot uitdrukking te laten komen door de gehele keten heen: bij het ontwikkelen van standaarden voor een duurzame melkveehouderij, bij de productie en het vermarkten van voeding die bijdraagt aan gezondheid en welzijn, bij het duurzaam verwerken van melk in onze fabrieken en door het steunen van boeren in de melkveehouderij in opkomende markten in Afrika en Azië. Wij streven daarbij naar een duurzaam evenwicht tussen de prestaties als bedrijf en de inzet voor milieu en maatschappij, zodat de gezondheid van mens, milieu en FrieslandCampina ook op termijn gewaarborgd zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een sleutelrol in route2020. Wij zijn ervan overtuigd dat het consequent hanteren van de uitgangspunten van MVO uiteindelijk een belangrijke bijdrage zal leveren aan de duurzame waardecreatie voor alle belanghebbenden.

6 Woord vooraf 5 Het is de enige weg tot succesvolle groei. Die overtuiging past uiteraard bij onze coöperatieve grondslag die inmiddels 130 jaar oud is. En dan gaat het niet alleen om verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen, energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen om onze voetafdruk te verkleinen, maar ook om het leveren van actieve bijdragen aan de samenlevingen waarbinnen FrieslandCampina actief is. Daarbij valt te denken aan activiteiten gericht op steun aan boeren in Afrika en Azië of het versterken van de publieke gezondheid. Dat laatste doen we niet alleen met onze zuivel producten vol met belangrijke nutriënten zoals eiwitten, mineralen en vitamines maar ook met diverse initiatieven om met name jonge mensen bewust te maken van het belang van gezond leven, gezond eten en bewegen. De MVO-strategie richt zich op vier prioriteitsgebieden, te weten: voedingswaarde & gezondheid; duurzame melkveehouderij; duurzame productieketens; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika. In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op concrete inspanningen in 2010 bijvoorbeeld voor de inkoop van duurzame grondstoffen palmolie, cacao, verpakkingsmaterialen en groencertificaten van onze melkveehouders die duurzame energie produceren maar tevens op tal van nieuwe MVO-initiatieven die op stapel staan. Op basis van de duurzaamheidsresultaten van FrieslandCampina over 2010 ziet de executive board op twee onderwerpen aanleiding tot aanvullende maatregelen om de prestaties verder te verbeteren: bedrijfsveiligheid en efficiënter gebruik van energie en water. Onze ambitieuze MVO-doelstellingen zijn niet haalbaar zonder dialoog met alle belanghebbenden, in de eerste plaats onze leden-melkveehouders en onze medewerkers, consumenten en klanten in industrie en handel. Daarnaast met de samenlevingen waarbinnen onze onderneming actief is en waar wij relaties onderhouden met maatschappelijke organisaties, overheden, partners en andere stakeholders. Medewerkers van FrieslandCampina participeren in een groot aantal overlegorganen en zoeken actief de dialoog en samenwerking met allerlei maatschappelijke spelers. Om onze ambities op MVO-vlak te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat we onze medewerkers hierbij actief betrekken. Zij moeten daarnaast alle kansen krijgen én grijpen op het gebied van zowel loopbaanontwikkeling en training, als werken binnen een omgeving waar veiligheid, gezondheid en duurzaamheid goed zijn geborgd. FrieslandCampina wil voor huidige en nieuwe medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat we daarmee op de goede weg zijn, blijkt wel uit de toekenning van de P&O Proffie Award 2010, de prestigieuze prijs voor de onderneming met het beste HR-beleid in Nederland. In 2011 staat het realiseren van de strategie route2020 centraal en daarmee ook de uitvoering van de MVO-actieplannen die daarvan onderdeel zijn. Samen met onze leden-melkveehouders en medewerkers overal ter wereld zijn we de weg ingeslagen naar een duurzame groei van zowel coöperatie als onderneming. Cees t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. Amersfoort 7 juni 2011

7 6 Kengetallen 2010 Netto-omzet (in miljoenen euro s) Winst (in miljoenen euro s) 285 Totaal verwerkte melk (in miljoenen kg) Leden-melkveebedrijven einde jaar Landen waar FrieslandCampina actief is 25 Producten met Ik Kies Bewust -logo 158 CO 2 -uitstoot (kton CO 2 ) Energieverbruik (TJ) Energieverbruik van besparende maatregelen (TJ) 432 Waterverbruik (x m 3 ) Gevaarlijk afval (ton) Waarvan gerecycled (in procenten) 15 Werknemers (gemiddeld aantal fte s) Van wie mannen Van wie vrouwen Ziekteverzuim, Nederland (in procenten) 4,67 Ziekteverzuim, buiten Nederland (in procenten) 2,74 Ongevallenratio per gewerkte uren (LTA Rate) 2,10 Deelnemers FrieslandCampina Academy, wereldwijd Werknemers per business group 2010 gemiddeld aantal fte s Werknemers naar regio 2010 gemiddeld aantal fte s Overige Ingredients Consumer Products Europe 40,0% ,4% ,2% Cheese & Butter ,2% Overig ,2% Consumer Products International Azië 26% Rest van Europa 6% % % % Duitsland Nederland

8 Kengetallen 7 Energieverbruik 1 TJ Waterverbruik 1 x m Warmte Elektriciteit Stookolie Aardgas Leidingwater Grondwater CO 2 -emissies 1 kton CO 2 Overige emissies 1 ton Elektriciteit Stookolie Aardgas SO 2 NO x Leeftijdsopbouw medewerkers wereldwijd gemiddeld aantal fte's Gescheiden ingezamelde afvalstromen 2010 in procenten ,3% ,9% > 60 3,3% 633 < 20 0,4% 70 16,2% ,9% Overige afvalstoffen 25% 100% 49% Metaal Hout 8% 2% 1% Glas 3% Kunststof 11% 1% Papier en karton Bouw- en sloopafval Niet-gevaarlijk afval 1 De vergelijkende cijfers van 2008 en 2009 zijn onvolledig in verband met het ontbreken van informatie van een aantal vestigingen als gevolg van de recente fusie.

9 8 Profi el en organisatie Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft een belangrijke rol in de dagelijkse voorziening van gezonde voeding aan honderden miljoenen mensen. Het gaat hierbij om producten als zuiveldranken, baby- en kindervoeding, kaas, boter, room, desserts en functionele ingrediënten op basis van zuivel. Naast consumentenproducten worden ook producten geleverd aan professionele afnemers, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. FrieslandCampina kan bogen op meer dan 130 jaar ervaring in zuivel. Met een jaaromzet van bijna 9 miljard euro is FrieslandCampina een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. FrieslandCampina oefent haar commerciële activiteiten uit via vier marktgeoriënteerde business groups: Consumer Products Europe, Consumer Products International, Cheese & Butter (sinds april 2011 Cheese, Butter & Milkpowder) en Ingredients. De onderneming is op het gebied van consumentenproducten actief in een groot aantal Europese landen, in Azië en in Afrika. De verkoop aan industriële afnemers vindt wereldwijd plaats. De onderneming heeft eigen vestigingen in 25 landen met in totaal bijna medewerkers. De producten van FrieslandCampina vinden hun weg naar meer dan honderd landen. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is houder van alle aandelen in het kapitaal van Koninklijke FrieslandCampina N.V. De coöperatie wordt gevormd door leden-melkveehouders ( melkveebedrijven) in Nederland, Duitsland en België. Via de coöperatie zijn de leden-melkveehouders de gezamenlijke eigenaren van de onder neming. Corporate governance Vanuit het oogpunt van corporate governance zijn bij Koninklijke FrieslandCampina N.V. de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en de executive board relevant. Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De vennootschap is een vrijgestelde structuurvennootschap, maar kiest ervoor het structuurregime vrijwillig toe te passen. Samenstelling raad van commissarissen Kees (C.H.) Wantenaar (1949), voorzitter Piet (P.) Boer (1960), vice-voorzitter Peter (P.A.F.W.) Elverding (1948) Rob (R.) ter Haar (1950) Angelique (A.A.M.) Huijben-Pijnenburg (1968) Jorrit (J.) Jorritsma (1954) Jan (J.P.C.) Keijsers (1955) Frans (F.A.M.) Keurentjes (1957) Simon (S.R.F.) Ruiter (1958) Henk (H.) Scheffers (1948) Jan (J.H.G.M.) Uijttewaal (1962) Ben (B.) van der Veer (1951) Erwin (W.M.) Wunnekink (1970) Samenstelling executive board Cees (C.C.) t Hart (1958), Chief Executive Officer Kees (C.J.M.) Gielen (1959), Chief Financial Officer Kapil Garg (1964), Chief Operating Officer Piet (P.J.) Hilarides (1964), Chief Operating Officer Freek (F.) Rijna (1955), Chief Operating Officer Per 31 december 2010 is de heer Frans Visser, als gevolg van zijn prepensionering, teruggetreden als lid van de executive board en verantwoordelijke voor de business group Ingredients. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door de heer Roelof Joosten, die met ingang van 1 november 2010 is benoemd tot executive director van de business group Ingredients. Uitgebreide informatie over de raad van commissarissen, de executive board en corporate governance van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is te vinden in het jaarverslag 2010 en op

10 Profiel en organisatie 9 Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. 100% eigenaar Leden Coöperatieraad Districten Ledenraad Bestuur Koninklijke FrieslandCampina N.V. Algemene vergadering van aandeelhouders Raad van commissarissen Executive board Corporate centre Consumer Products Europe Consumer Products International Cheese & Butter 1 Ingredients FrieslandCampina Benelux FrieslandCampina Indonesia FrieslandCampina Cheese FrieslandCampina Domo FrieslandCampina Dagvers FrieslandCampina Germany FrieslandCampina Hungary FrieslandCampina Romania FrieslandCampina Hellas FrieslandCampina Russia FrieslandCampina UK FrieslandCampina Spain FrieslandCampina Professional FrieslandCampina Vietnam FrieslandCampina Malaysia/ Singapore FrieslandCampina Thailand FrieslandCampina China FrieslandCampina Hong Kong FrieslandCampina WAMCO Nigeria FrieslandCampina Middle East FrieslandCampina Export FrieslandCampina Cheese specialties FrieslandCampina Butter FrieslandCampina Kievit FrieslandCampina DMV FrieslandCampina Creamy Creation FrieslandCampina Dairy Feed FrieslandCampina DMV Fonterra Excipients 1 In april 2011 is de productie van kaas, boter en melkpoeder organisatorisch bij elkaar gebracht in één business group. Dit heeft tot gevolg dat de naam van de business group FrieslandCampina Cheese & Butter is gewijzigd in FrieslandCampina Cheese, Butter & Milkpowder.

11 10 Onze merkenwereld Vestig iging ingen in: België Duitsl sland Frankr ijk Griekenland Groot-Brittannië Hongarije Italië Ned erland Oostenrijk Roeme menië Rusland Spanje Saoedi edi-ar -Arabi abië Verenigde Arabi abisch e Emiraten Ghana Nigeria China Filippijnen Hong Kong Indonesië Maleisië Singapore Thailand Vie tnam Verenigde Staten Wereldwijd Ingredients:

12 Onze merkenwereld 11 FrieslandCampina heeft toonaangevende merken op het gebied van zuivel voor consumenten en professionele gebruikers, en functionele ingrediënten op basis van zuivel voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

13 12 Ambitie en strategie route2020 FrieslandCampina heeft twee belangrijke ambities in haar strategie route2020 die de onderneming richting consumenten en de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. wil vervullen: FrieslandCampina wil mensen vooruit helpen in het leven met natuurlijke zuivelproducten. Met melk kan worden ingespeeld op de groeiende vraag op de wereldmarkt naar gezonde voeding die op duurzame wijze is geproduceerd. Melk bevat immers essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vetten, melksuikers, vitaminen en mineralen. Daarnaast wil FrieslandCampina de meest aantrekkelijke zuivelonderneming zijn voor de leden-melkveehouders van de coöperatie. Het streven is erop gericht in 2020 ten opzichte van 2009 een substantieel hogere prestatietoeslag voor de melk uit te keren en een hogere uitkering te verstrekken in de vorm van vermogen op naam via ledenobligaties. De strategie route2020 richt zich op het verwezenlijken van deze aspiraties door met investeringen en innovaties in te zetten op de gekozen speerpunten van waardegroei. Op basis van de ontwikkelingen die FrieslandCampina ziet in de maatschappij, bij consumenten en bij afnemers, wordt voor consumenten ingezet op gezonde en verantwoorde voeding op basis van zuivel en op voedingskundige voordelen. Voor professionele afnemers richt FrieslandCampina zich vooral op functionele eigenschappen van zuivelproducten, die producten beter en smakelijker kunnen maken. Voor klanten in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en jongdiervoeding richt FrieslandCampina zich op het beter benutten en toegankelijk maken van de nutritionele en functionele eigenschappen. De grenzeloze mogelijkheden van melk Melk is van nature een van de rijkste voedingsbronnen. Zuivelproducten leveren eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen en melksuikers: bouwstoffen en brandstoffen die belangrijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarnaast hebben veel zuivelproducten een unieke smaakbeleving. Melk heeft grenzeloze toepassingsmogelijkheden. Nog steeds is er veel te ontdekken, te ontwikkelen en te innoveren. FrieslandCampina heeft meer dan 130 jaar zuivel op haar naam staan. Bij elke stap in de zuivelketen geven de ruim ledenmelkveehouders en medewerkers blijk van hun deskundigheid. Er wordt voortdurend gestreefd naar ver betering van prestaties. Talentmanagement, innovatie en melkexpertise zijn hierbij belangrijk. Onderlinge samenwerking FrieslandCampina is een multinationaal bedrijf met een lokale focus. Er wordt nauw samengewerkt met de mensen in de gemeenschappen waar FrieslandCampina actief is. FrieslandCampina creëert waarde voor de leden-melkveehouders en draagt verantwoordelijkheid voor haar acties. Daarbij wordt gebouwd aan een cultuur waarin vertrouwen, integriteit en inspiratie centraal staan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Met een wereldbevolking van naar verwachting circa negen miljard mensen in het jaar 2050 is de uitdaging immens. De komende decennia zal een voortdurend beroep op de creativiteit en het organiserend vermogen van de wereldgemeenschap worden gedaan teneinde de productie van voedsel, diervoeding en energie ( feed, food & fuel ) op peil en in balans te houden. Als organisatie die al meer dan 130 jaar in deze maatschappij is geworteld, wil FrieslandCampina haar constructieve bijdrage blijven leveren aan de innovatieve ontwikkelingen rond voeding & gezondheid, voedselveiligheid en voedselzekerheid. FrieslandCampina erkent als mondiale top vijf-producent van zuivel en als een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld, haar verantwoordelijkheid bij het verder verduurzamen van de melkveehouderij en de ketens voor verwerking en distributie van zuivel, voor het vermarkten van gezonde voeding en het ondersteunen van de lokale voedselproductie in Azië en Afrika door kennis en deskundigheid over te dragen aan boeren in de melkveehouderijsector. MVO speelt een belangrijke rol in de strategie route2020. De groeiende vraag naar gezond voedsel biedt grote kansen voor de onderneming. Benutten van deze kansen en verantwoord omgaan met schaarse energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen zullen op termijn een onmisbare bijdrage leveren aan de waardecreatie voor alle belanghebbenden: leden-melkveehouders, medewerkers, consumenten, industriële klanten, maatschappelijke organisaties, overheden, partners en lokale gemeenschappen waarin de onderneming actief is. Het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is tot stand gekomen na een grondige analyse van de effecten van activiteiten van Friesland- Campina op leefomgeving en milieu. Samen met KPMG Sustainability en Tias- Nimbas Business School zijn issue-analyses uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyses en het in 2010 verschenen rapport Visions 2050 van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), heeft FrieslandCampina een analysemodel ontwikkeld dat de basis vormt voor haar MVO-aanpak.

14 13 Analysemodel maatschappelijk verantwoord ondernemen Belangrijke trends in de wereld om ons heen op weg naar 2050 Implicaties voor FrieslandCampina Actieplannen FrieslandCampina Snelle toename wereldbevolking vooral in opkomende markten. Vergrijzing in ontwikkelde markten Toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen Fundamentele behoefte aan beter voedsel met meer nutritionele waarde Nutriëntentekorten, ondervoeding en obesitas blijven naast elkaar bestaan Transitie naar meer duurzame energie Toenemende urbanisatie (in 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in de stad) Druk op rurale sector en voedselproductie (voedselzekerheid) Ondanks verbetering in inkomen blijft substantieel deel van de wereldbevolking geconfronteerd met armoede Klimaatverandering Ecosystemen worden in toenemende mate aangetast met grote gevolgen voor beschikbaarheid water en voedsel Frequentere en zwaardere natuurrampen In Europa Zorg over de gevolgen van klimaatverandering, met name op vlak van natuurbehoud en biodiversteit maar ook van landbouw en voedselproductie 2 3 Vermindering uitstoot broeikasgassen 2 3 Bedreiging gezondheid door toenemende welvaartsziekten als gevolg van obesitas 1 Zorg over dierenwelzijn 2 Ruimte en leefbaarheid 2 In Azië Tekort aan schoon water 1 Voedselzekerheid en voedselveiligheid 1 4 Armoedebestrijding 4 Bedreiging gezondheid door toenemende welvaartsziekten als gevolg van obesitas 1 In Afrika Tekort aan schoon water 1 Armoede 4 Voedselzekerheid 4 Ondervoeding en gebrek aan pre- en postnatale zorg 1 Vier prioriteitsgebieden Voedingswaarde & gezondheid 1 Duurzame melkveehouderij 2 Duurzame productieketens 3 Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika 4 In Zuid-Amerika Tekort aan schoon water 1 Ondervoeding door toename stedelijke bevolking naast obesitas bij groepen met meer koopkracht 1 In het Midden-Oosten Tekort aan schoon water 1 Gezondheid: obesitas 1 In Noord-Amerika Zorg over de gevolgen van de klimaatverandering 2 3 Gezondheid: obesitas 1 Zorg over dierenwelzijn Zie schema op pagina 17.

15 14 Realisatie doelstellingen 2010 Implementatie van de nieuwe gedragscode in 2010 Implementatie van de nieuwe klokkenluidersregeling in 2010 Implementatie van de nieuwe Business Practices for Suppliers in 2010 en 2011 Ontwikkelen van verdere programma s in 2010 om suiker en zout te reduceren in consumentenproducten Implementatie Foqus Food Safety & Quality-systeem in 2010 Implementatie milieu-, veiligheid- en brandpreventiesysteem in 2010 Gerealiseerd In 2010 en 2011 wordt op lopende alle locaties een verbeterprogramma op het gebied van de prestaties en de bedrijfscultuur geïmple menteerd ja ja ja ja ja ja Jaarlijks minimaal 2 procent verbetering in energieeffi ciency, waarvan 1,5 procent op de productie locaties en 0,5 procent door maatregelen in de keten Gerealiseerd nee Duurzame inkoop van lopende 15 procent van de elektriciteit voor Nederlandse productielocaties in 2010 en 100 pro cent duurzame energie in 2020 The way we work verder implementeren in 2010 Ziekteverzuim Friesland- Campina Nederland minder dan 5 procent in 2010 Het op locaties verzorgen van Safety awareness-training in 2010 en 2011 Invoeren van de volledige versie van het Performance Management Systeem in 2010 ja ja lopende ja De cijfers van de ongevallenfrequentieverhouding betrouw baarder maken door in 2010 de defi nitie te standaardiseren ja

16 15 De MVO-aanpak van FrieslandCampina Op grond van de overtuiging dat MVO een absolute voorwaarde is voor de succesvolle groei van FrieslandCampina, is in 2010 hard gewerkt aan verdere ontwikkeling van een visie op MVO, een bijbehorende strategie en een aantal prioriteitsgebieden en actieplannen die volledig zullen worden opgenomen in de operationele activiteiten van FrieslandCampina. Definities FrieslandCampina richt zich in haar MVO-beleid naar de definitie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals deze door de Sociaal Economische Raad in Nederland is vastgelegd: Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen. FrieslandCampina hanteert tevens de definitie voor duurzaamheid zoals in 1987 door de commissie- Brundtland van de Verenigde Naties is omschreven: Duurzaamheid is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie wereldburgers, zonder dat daarbij het vermogen van de toekomstige generaties in gevaar wordt gebracht om in hun eigen behoefte te kunnen voorzien. Overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken zijn onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van Friesland- Campina en vormen een voorwaarde voor de onderneming om in de toekomst te kunnen groeien. FrieslandCampina heeft haar integraal MVObeleid zichtbaar gemaakt in het MVO-strategiehuis. Alle componenten waaruit het MVObeleid bestaat, komen bij elkaar in de vorm van een solide bouwwerk, geconstrueerd op basis van een doordachte visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en met oog voor langdurige waardecreatie voor alle belanghebbenden. Toelichting op de MVO-missie In de wereld bestaat een fundamenteel tekort aan gezonde en voedingsstofrijke voeding. Zuivelproducten bevatten van nature een zeer hoge voedingswaarde. Als multinationale, leidende onderneming op het gebied van zuivelproductie heeft FrieslandCampina de ambitie om haar betrokkenheid te tonen bij verantwoorde voedselproductie. FrieslandCampina wil een toonaangevende rol spelen op het gebied van: voedingswaarde & gezondheid: door het bestrijden van obesitas en ondervoeding; duurzame melkveehouderij: door een standaard te ontwikkelen op het gebied van duurzame melkveehouderij; duurzame productieketens: door het beter benutten van grondstoffen en hulpbronnen; ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika: door melkveehouders te helpen op het gebied van de kwaliteit van melk, productiviteit en bedrijfsvoering. Daarmee wordt de lokale voedselproductie geborgd. Toelichting op de MVO-visie FrieslandCampina voorziet een uitdagende toekomst voor een wereld die in 2050 wordt bevolkt door negen miljard mensen. De groei van de wereldbevolking vereist ingrijpende veranderingen op het gebied van de productie van voedsel, diervoeding en brandstoffen. FrieslandCampina stelt zich tot doel om op een constructieve manier bij te dragen aan het veranderingsproces naar een meer duurzame toekomst en grotere voedsel zekerheid. In denken en doen wil FrieslandCampina verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin huidige én toekomstige generaties werken en leven. Friesland Campina zoekt daarom naar een evenwicht tussen enerzijds de prestaties als bedrijf en anderzijds de inzet voor milieu en maatschappij. Dat moet een duurzaam evenwicht zijn, zodat de gezondheid van de mens, het milieu en de continuïteit van Friesland- Campina ook op termijn zijn gewaarborgd. Melk verbindt generaties. Boerderijen en land worden van generatie op generatie overgedragen, net als het lidmaatschap van de coöperatie en haar cultuur. De ledenveehouders van Zuivelcoöperatie Friesland- Campina zorgen voor de natuur, het landschap, de dieren en de mensen omdat niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen wordt gekeken.

17 16 De MVO-aanpak van FrieslandCampina Ook de verantwoordelijkheid voor de onderneming FrieslandCampina is van belang. Alles draait om evenwicht. Duurzaamheid houdt het bedrijf vitaal en winstgevend. FrieslandCampina kan, op grond van een sterke economische basis, consumenten, klanten, werknemers, aangesloten boeren en de maatschappij beter van dienst zijn, terwijl tegelijkertijd wordt zorggedragen voor het milieu. MVO is voor ons van wezenlijk belang MVO is voor ons van wezenlijk belang. Toekomstige groei zal alleen nog klimaatneutraal plaatsvinden. In 2010 hebben we een nieuwe visie en strategie opgesteld op basis van wat we in de wereld zien gebeuren. Er is schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en er is toenemende behoefte aan nutriëntrijke voeding, gegarandeerd veilige levensmiddelen en aan voedselzekerheid, om maar een paar punten te noemen. De dynamiek om ons heen en de uitdagingen die we zien, hebben we vertaald in vier MVO-prioriteiten. Van de prioriteiten zitten er twee in de hoek van duurzaamheid, in de zin van het voortdurend pogen de voetafdruk van onze activiteiten te verkleinen. Daarbij gaat het om efficiënt omgaan met energie, grondstoffen, water, land, transport, verpakkingen etc., om reductie van broeikasgassen, invoering van duurzame energie, minder afval en meer hergebruik. We stellen samen met de ledenmelkveehouders standaarden op voor de duurzame melkveehouderij met concrete doelen voor bijvoorbeeld dieren-welzijn en weidegang, en de beperking van broeikasgassen en medicijngebruik. Ook richten we de verwerking van zuivel en transport & logistiek in onze keten van boerderij tot klant zo efficiënt en zo duurzaam mogelijk in. De andere twee pijlers hebben te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en proactief bijdragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen waarbinnen we opereren. We helpen boeren in Azië en West-Afrika, waarmee we de lokale voedselproductie ondersteunen. En met zo n voedzaam product als melk kunnen we een rol spelen bij het bestrijden van nutriëntentekorten en samen met anderen proberen iets te doen aan bijvoorbeeld het groeiende probleem van overgewicht onder kinderen. Frank van Ooijen, Director Corporate Communication en Director Sustainability FrieslandCampina Toelichting op de MVO-strategie Binnen de vier prioriteitsgebieden worden de actieplannen uitgevoerd waarmee Friesland- Campina haar ambities op het gebied van MVO wil realiseren. Voor alle prioriteitsgebieden zijn of worden in de komende jaren KPI s, doelstellingen en actieplannen ontwikkeld. Ook alle reeds in gang gezette activiteiten op het gebied van MVO en duurzaamheid hebben hierin een plek gevonden. Dit sluit aan op het eerder ingezette beleid. Relaties met belanghebbenden FrieslandCampina hecht veel waarde aan een goede relatie en dialoog met haar belanghebbenden. Zij streeft naar een juiste balans tussen de belangen en verwachtingen van FrieslandCampina en die van de leden-melkveehouders, consumenten, medewerkers, industriële afnemers, partners, (lokale) overheden en maatschappelijke organisaties. Per groep belanghebbenden heeft Friesland- Campina deze visie verder ingevuld. Leden-melkveehouders FrieslandCampina garandeert de afname van de door de leden-melkveehouders geproduceerde melk, mits deze voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. FrieslandCampina betaalt de leden-melkveehouders voor de geleverde melk een garantieprijs en een prestatietoeslag. De garantieprijs is gebaseerd op de melkprijzen van in totaal zeventien zuivelbedrijven in Nederland, Duitsland, Denemarken en België. De prestatietoeslag is afhankelijk van de financiële prestatie van de onderneming. FrieslandCampina streeft naar optimale samenwerking tussen de leden-melkveehouders van de coöperatie en de onderneming FrieslandCampina.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Kop. Kop. Spark nr.5. Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal

Kop. Kop. Spark nr.5. Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal Kop Kop Kop kader lead plat Bouwen aan het succes van branded cheese Leadershipteam Ingredients en duurzaam ondernemen Missie Werkkapitaal Veiligheid in Indonesië en Vietnam is het personeelsblad van FrieslandCampina

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

nr.4 Spark State-of-the-art Innovation Centre in Wageningen Hoe staat de business group Consumer Products Europe, Middle East & Africa ervoor?

nr.4 Spark State-of-the-art Innovation Centre in Wageningen Hoe staat de business group Consumer Products Europe, Middle East & Africa ervoor? State-of-the-art Innovation Centre in Wageningen Hoe staat de business group Consumer Products Europe, Middle East & Africa ervoor? Spark nr.4 Spark is het personeelsblad van FrieslandCampina 2 Spark Column

Nadere informatie

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE

Spark nr.6. Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging. Optimale schaalgrootte supply chain CPE Veiligheidstraining executive board Innovatie nieuwe stijl Koploper in suikerverlaging Optimale schaalgrootte supply chain CPE is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.6 2 Column 3 Innoveren door

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 3 Verslagleggingsprincipes 5 Kerngegevens 8 Strategie 9 Coöperatie en governance 10 Duurzaamheid 15 Milieu en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2013 IHC Merwede P.O. Box 204, 3360 AE Sliedrecht Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht The Netherlands T +31 184 41 15 55 F +31 184 41 18 84 info@ihcmerwede.com www.ihcmerwede.com

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

FrieslandCampina viert Wereldmelkdag Een jaar route2020: Het gaat om samenwerken Investeringen in Aalter en Bornem Nieuwe droogtoren voor Dairy Feed

FrieslandCampina viert Wereldmelkdag Een jaar route2020: Het gaat om samenwerken Investeringen in Aalter en Bornem Nieuwe droogtoren voor Dairy Feed FrieslandCampina viert Wereldmelkdag Een jaar route2020: Het gaat om samenwerken Investeringen in Aalter en Bornem Nieuwe droogtoren voor Dairy Feed is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.3 2 Column

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie