Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde"

Transcriptie

1 November 2007 Jaargang 6, nr. 11 Een uitgave van Habion In dit nummer: Primeur zorgtijdregistratie 1 Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen 2 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Bert de Jong 3 Weten voor wie je bouwt 4 Habion en Woonservice ruilen bezit 5 ISZ De Brug gaat de markt op 5 Nood werd deugd in Nijverdal 6 Mijlpalen 7 Habion in Apeldoorn medeontwikkelaar stadsdeelhart Anklaar 8 Samen bouwen krijgt extra dimensie in Menaldum 9 Plan voor voormalig fabrieksterrein Eibergen 10 Habion Energie BV levert energie aan t Slot in Gameren 11 Nieuwe functies bij Habion 12 Habion laat al haar woningen en zorgcentra EPA-certificeren 13 Europa niet klaar voor vergrijzing 14 Nieuwbouw of monument? 15 Kort nieuws 16 Colofon 16 Inspiratie Nu het 55-jarig jubileumjaar van Habion- zo ver is gevorderd, is het goed om jezelf de vraag te stellen of alle inspanningen hebben geleid tot datgene wat je er vooraf van verwacht had. Hebben zich onverwachte effecten aangediend? Centraal in ons jubileumjaar stond De grijze motor, het onderzoek naar de woonzorgbehoefte van de toekomstige generatie ouderen. Dit onderzoek heeft erg veel publiciteit gegenereerd en heeft een zeer frequent bezoek aan onze website te weeg gebracht. Dagelijks zijn honderden pagina s gedownload. Een ander effect is dat we veel zijn uitgenodigd voor interviews en om als gastspreker op te treden op allerlei congressen, om de uitkomsten van het onderzoek nog eens toe te lichten en met anderen in discussie te gaan over de toekomst van zorgvastgoed. Ook intern hebben de nieuwe inzichten hun uitwerking gehad, worden de onderzoeksresultaten gedeeld en voor zover mogelijk al in de projecten toegepast. Gevolg is dat intern meer aandacht is ontstaan voor kwaliteitsbewaking en toekomstgerichtheid in de projecten en voor de specifieke wensen van verschillende typen ouderen. Grappig is te constateren dat het werken met het nieuwe gedachtegoed er zelfs toe leidt dat we ons huidige logo wensen te restylen en dit te gaan toepassen in onze nieuwe huisvesting in Houten, waar we begin 2008 naar toe verhuizen. Conclusie is dat een jubileumjaar een uitstekende gelegenheid biedt om inspiratie op te doen; verras anderen en ook jezelf met vernieuwende inzichten. We zijn nu nog beter geëquipeerd als gesprekspartner voor de toekomstige ontwikkelingen bij onze zorgpartners, gemeenten en andere relaties. Dus, graag tot ziens, tot Habion! John Vrije, directeur/bestuurder Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde Woonzorgcentrum Mariposa in t Harde heeft een aangeven wat de bewoner gedronken heeft, hoeveel en of de zorghandeling binnen de landelijke primeur. De registratie van genormeerde tijd is gebeurd. Zo niet dan kan de daadwerkelijke tijd worden ingevoerd. zorghandelingen bij de individuele bewoners Die tijdregistratie is gekoppeld aan elke zorghandeling. Ook dus bijvoorbeeld voor een gebeurt voortaan elektronisch op een touchscreen bewoner die regelmatig verward is en dwaalt of zwerfgedrag vertoont. scherm. Daarmee krijgen we inzicht in de Alle zorghandelingen volgens de tien zzpcategoriën zijn er in opgenomen. Het systeem werkelijke tijd die we aan een bewoner besteden ondersteunt de gedetailleerde vraagstelling van de norm verantwoorde zorg. Het vraagt dus en kunnen we op objectieve wijze verantwoording bijvoorbeeld ook bij stemmingsproblemen wat voor stemmingsproblemen de bewoner heeft, afleggen over de indicatie, aldus Jan van Mossel, vertelt Johan Smit, manager extramurale zorg, beleid en innovatie van de Unie Veluwe. raad van bestuur van de Protestants Onderbouwen Christelijke Woonzorg Unie Veluwe, Het uit de VS afkomstige registratiesysteem wordt daar al in tweeduizend zorgcentra gebruikt. zorgpartner van Habion. Smit heeft met leverancier CareTracker gewerkt aan de invulling van het systeem, zodat het in ons land toepasbaar is. Wij werken al sinds 2005 aan Verspreid binnen Mariposa hangen drie schermen het meten van de individuele zorgzwaarte van de aan de muur, simpel te bedienen door met een cliënt. Dat deden we tot voor kort aan de hand van vinger steeds op een menumogelijkheid te papieren lijsten. Het invullen daarvan gebeurde drukken. Eerst meldt één van de verzorgenden van vaak deels op gevoel. Van die discussie daarover Mariposa zich aan, vervolgens wordt op de naam wilden we af. Dit systeem biedt een daadwerkelijke tijdregistratie, zodat we eventueel ook van een bewoner gedrukt. Dan verschijnt een scherm met pictogrammen van zorghandelingen. herindicatie kunnen aanvragen. Uit de eerste De pictogrammen die oplichten zijn de zorghandelingen voor de betreffende bewoner. lichtere zorgindicatie meer tijd vragen dan het resultaten blijkt dat vooral de bewoners met een Wie bijvoorbeeld op voeding drukt krijgt een aantal uren waarvoor ze geïndiceerd zijn. vervolgmenu, waarop de verpleegkundige kan Dat kunnen we nu ook onderbouwen. Schat aan informatie De elektronische registratie geeft een schat aan informatie. Het systeem komt misschien wat klinisch over, maar het resultaat is een beter zorgaanbod voor de bewoners, daar doen we het uiteindelijk voor. De inzet van verzorgend personeel is beter te managen. We kunnen nu precies vaststellen of het vermoeden dat de werkdruk op bepaalde momenten te groot is, daadwerkelijk klopt, stelt Van Mossel. Lees verder op pagina 2 De inzet van personeel is beter te managen volgens de heer Van Mossel 1

2 Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen Gezamenlijk aan de slag met woonconcepten Ons jubileumonderzoek Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen heeft veel tongen los gemaakt. Na de presentatie van ons onderzoek in februari hebben zich zo n dertig belangstellenden gemeld om het proces om te komen tot vernieuwende woonconcepten verder te ontwikkelen. De belangstelling komt uit alle disciplines: zorginstellingen, architecten, bankwezen, bouwers, gemeenten, noem maar op, vertelt Habion directeur John Vrije. Dat is belangrijk, niet. Iedereen is op zoek naar mogelijke antwoorden op de maatschappelijke ontwikkelingen die we op ons af zien komen: de enorme vergrijzing, de stijgende zorgvraag, het groeiend tekort aan zorgpersoneel, de afkalvende mantelzorg en de individuele wensen van de nieuwe ouderen. Daarbij hebben we alle maal het gevoel dat het anders moet. Maar hoe te beginnen? Het is een TRADITIONEEL 17% heeft geen kinderen Lokaal georiënteerd Vaker landelijk wonend Sociale contacten in directe omgeving Voor zorg bij voorkeur terugvallen op kinderen en familie want toekomstige ouderen willen actief deel uit kluwen die afgewikkeld moet worden. We hebben Vooral de drie vernieuwende blijven maken van de maatschappij en regie en daarmee een begin gemaakt. Dat motiveert velen, autonomie houden. Interactie is daarbij essen- zo hebben we gemerkt. woonconcepten, waarin interactie tieel. Dat betekent dat we gezamenlijk moeten nadenken over de vraag hoe we dat kunnen Goede discussie tussen ouderen en maatschappij faciliteren. Iedereen heeft daarin zijn eigen Op 6 november organiseren we dan ook een inbreng. zogenoemde Electronic Board Room Sessie. Dat is centraal staat, trokken de aandacht in Knelpunten en oplossingen een interactieve manier om discussies te voeren, meningen te peilen, te brainstormen en draagvlak tal van media. Nu is het zaak Er zal een antwoord moeten komen op vragen als: te creëren. Vrije: De methode genereert snel welk concept willen we realiseren? Welke partijen resultaat en garandeert een goede discussie, om de drie gedachtelijnen verder gaan we daarbij betrekken en hoe benader je deze? Wat zijn knelpunten, wat zijn de oplossingen? waarbij iedereen aan bod komt. Zo krijgt elke inbreng aandacht. Dat doen we met een tiental MODERN uit te werken. Dat kunnen Wat is ieders rol daarbij? Ook onze rol moet vertegenwoordigers van verschillende disciplines 37% heeft geen kinderen bepaald worden. Nemen wij de coördinatie op ons op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Suburbane woonomgeving én willen we niet alleen. of een andere partij, bijvoorbeeld de gemeente? Een begin De interesse om mee te denken over de uitkom- Expertmeeting De uitkomsten van deze sessie brengen we later in bij een plenaire expertmeeting, waarvoor Minder gericht op vitaliteit en gezondheid Comfort, gemaksgeoriënteerd, statusgevoelig sten van ons jubileumonderzoek verbaast Vrije we iedereen die zich aangemeld heeft zullen Nog niet bezig met zorgvraag uitnodigen. Het draait om de vraag: hoe kom je Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen Ons jubileumonderzoek Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen bestaat uit drie deelonderzoeken. Allereerst zijn de belangrijk- van concept naar realisatie? De drie concepten die we gepresenteerd hebben, kun je niet letterlijk zo bouwen en daar zijn concepten ook niet voor bedoeld. We gaan nu op zoek naar concretere invullingen in deze vernieuwende geest. ste sociodemografische trends tot 2040 in kaart gebracht. Vervolgens zijn de toekomstige ouderen, de huidige babyboom generatie - in drie hoofdtypen beschreven: traditioneel, modern en postmodern. Het tweede deelonderzoek is een trendanalyse op basis van sociaal-culturele onderstromen. Een koppeling van die analyse met de drie type ouderen, heeft geleid tot drie vernieuwende woonzorgconcepten. Een derde deelonderzoek was een markt analyse om te zien of de drie woonconcepten een reële optie vormen. Habion heeft de onderzoeksresultaten verwoord in de toegankelijke pocket De grijze motor. Wilt u meer weten of het boekje bestellen, kijk dan op Niet stil Ondertussen zitten we niet stil. Zo zijn we al concreet met de uitkomsten van ons onderzoek aan de slag gegaan in Eibergen. Daar hebben we een voormalige weeffabriek aangekocht. We onderzoeken nu of we daar rond het thema kunst gelijk gestemden in een levendige omgeving met veel interactie kunnen laten werken en wonen (zie elders in deze Habits). Vrije: Intern zijn we verder onze kennis aan het verdiepen van de drie typen toekomstige ouderen die we in ons onderzoek onderscheiden hebben. En op de vervolgvraag welke kenmerken gebouw en inrichting voor ieder type afzonderlijk moeten hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om kleur- en materiaalgebruik en voorzieningen. POSTMODERN 43% heeft geen kinderen Woongebied: heel stedelijk of juist heel landelijk Sterk gericht op vitaliteit Tolerant naar andere culturen Zorgvraag zelf regelen (autonomie) met eigen netwerk Vervolg van pagina 1 Ook is te zien of alle zorghandelingen voor die len is beter te bepalen. Je hebt ook cijfers Het systeem leidt ze ook van vraag naar vraag, ochtend, middag of avond verricht zijn. waarmee je het gesprek met zorgkantoor, waarop steeds met één druk met de vinger op Daarnaast zijn risicogroepen meteen in kaart te bewoner of familie beter kunt onderbouwen. het scherm antwoord te geven is. Inmiddels brengen. We kunnen bijvoorbeeld iemands vochtgehalte of gewicht beter volgen, omdat Eenvoudig te leren wordt nagenoeg honderd procent van de zorghandelingen weggetikt. Binnen afzien- CareTracker vraagt hoeveel iemand gedronken Voor de verzorgenden is het systeem heel bare tijd zullen ook de overige huizen van en gegeten heeft. Voorheen hadden we wel het eenvoudig te leren. Van Mossel: De mede- Unie Veluwe met de CareTracker worden gevoel dat iemand al een tijdje wat minder werkers vinden het ook leuk. En het scheelt een uitgerust. drinkt, maar konden dat niet meteen afdoende hoop werk, omdat het veel eenvoudiger en onderbouwen. Het moment van extra maatrege- sneller gaat dan het invullen van een formulier. 2

3 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Bert de Jong: Altijd oog houden voor de sociale kant Sociaal, deskundig, degelijk, enthousiast, Zijn staat van dienst is lang. Hij is voorzitter vloers doen. Op de begane grond zitten alle ver voor de troepen uit te lopen en sociale huis- geweest van de Raad van Bestuur van het GAK, functies en het is ruim genoeg voor zorg, eventueel vesting uit het oog te verliezen. Ik denk dat Habion meedenkend, vernieuwend en gefocust op van de Sociale Verzekeringsraad, van het Sticht- een inwonende verzorgende. Als dat straks daar een goed evenwicht in heeft gevonden. maatschappelijke ontwikkelingen. ingsbestuur van de Radboud Universiteit en UMC Sint Radboud in Nijmegen; hij is lid geweest van tenminste betaalbaar is. Een bewuste keus. Passend ook in de maatschap- Teamplayer de Raad van Bestuur van Achmea, van de Eerste pelijke en politieke trends op het gebied van wonen Hij zegt het allemaal wat omzichtig, want hij wil Referenties van Habion die onze nieuwe Kamer (voor het CDA), van de Ziekenfondsraad en en zorg. Ouderen willen in de eigen omgeving uiteraard niet op de stoel van de directeur/ de SER; hij was hoogleraar sociaal recht en heeft blijven, actief deel uit blijven maken van de bestuurder John Vrije gaan zitten. Dat is mijn voorzitter van de Raad van Commissarissen, tal van publicaties op zijn naam staan op dat maatschappij, zelf bepalen hoe en waar ze wonen. taak ook niet. Als voorzitter van de Raad van gebied. Ik heb het geluk om dat te kunnen realiseren. Vele Commissarissen ben ik toezichthouder en adviseur. dr. E.P. (Bert) de Jong tegenkwam, toen hij anderen niet. Het tekort aan woonvormen voor En ik dien als klankbord voor directie en manage- Momenteel is hij onder meer voorzitter van de Raad ouderen die zelfstandigheid, individuele keuzes en ment. Ik zie mezelf bovendien als een teamplayer. zich oriënteerde op onze organisatie. van Advies van de Sociale Verzekeringsbank en vervult hij een aantal toezichthoudende en interactie onderstrepen, stelt Habion voor een opgave. Sociale kant Habions missie is zorgen voor goede bestuurlijke functies binnen de zorg en het onderwijs. Nee, in de volkshuisvesting voor Keuzemogelijkheden Hij hoopt wel zijn bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Habion en ziet daarbij ouderenhuisvesting. Daarvoor is het ouderen ben ik nooit actief geweest. Er zijn wel Habions jubileumonderzoek Het nieuwe ouder vele mogelijkheden. De gevolgen van marktwerk- raakvlakken met mijn activiteiten. Zo ben ik bij het worden, het nieuwe wonen heeft hij dan ook met ing in de care en cure zijn moeilijk te voorspellen. noodzakelijk innovatieve GAK betrokken geweest bij het beheer en de veel interesse gelezen. Met zo n onderzoek laat je Wel zullen zorginstellingen aan de slag moeten met ontwikkeling van vastgoed en ben ik voorzitter als Habion zien de ontwikkelingen te onderkennen. hun vastgoed. Zij zullen behoefte hebben aan een woonzorgconcepten te ontwikkelen. geweest van de Raad van Toezicht van Stichting Vervolgens is het zaak nieuwe, innovatieve klankbord en aan expertise. Ik denk dat daar voor Zorgspectrum in Nieuwegein. woonzorgconcepten te ontwikkelen. Zonder Habion als landelijk werkende en financieel sterke Opgave overigens voorbij te gaan aan de grote groep ouderen die zich daarin minder thuis zullen voelen corporatie kansen liggen. Met altijd oog voor de sociale kant van ouderenhuisvesting en de Zelf woont de 62-jarige De Jong in Vierhouten in en kiezen voor meer traditionele huisvesting. maatschappelijke verantwoordelijkheid die het een rietgedekt, klassiek Veluws ogend huis. Diversiteit en keuzemogelijkheden blijven voorop heeft. Habion streeft niet na om snel veel geld te Daar kan ik straks als het nodig is alles gelijk- staan. De kunst is om innovatief te zijn zonder te verdienen. Dat spreekt mij wel aan. 3

4 Weten voor wie je bouwt Habion wint bieding project wonen in private sfeer aan de Empelsche Schans De landelijke uitstraling van ons Habion wil particulier initiatief voor private Persoonlijke levensstijl lichte zorgvraag krijgt. Bovendien is Pavia een woonzorg waar mogelijk ondersteunen. Dat doen Bewoners zullen straks hun persoonlijke levensstijl monument en bouwen we aan de Empelsche bouwplan in combinatie met het we gezien de toenemende vraag en het tekort aan zoveel mogelijk kunnen behouden. Behalve AWBZ- Schans helemaal nieuw. Dat heeft voordelen. bouwmoge lijkheden. En om een diversiteit aan zorg kunnen ze individueel aanvullende zorg krijgen We hebben in het voortraject veel tijd en energie zorgconcept. Dat zijn de belangrijkste vernieuwende en comfortabele woonvormen voor en kiezen voor extra service en diensten. Dit kan gestoken in het bepalen voor wie we exact gaan ouderen te bouwen. Dat is ook precies de reden huishoudelijke hulp zijn, maar ook intensieve bouwen en wat dat betekent voor de plattegrond redenen geweest voor de huidige dat we in Den Bosch gaan bouwen. Een zorgonder- verpleging. Een kok zal maaltijden bereiden en er en inrichting van het complex. De zorgzwaarte nemer kreeg de kans mee te dingen naar een bouw- zullen allerlei activiteiten worden geboden. van de bewoners heeft bijvoorbeeld veel invloed eigenaar om Habion uit verschillende project voor ouderen op een stuk grond van een particulier. Het gaat om een oppervlakte van Intensief voortraject op de wijze waarop je bouwt. Voordat de architect de definitieve lijnen op papier zet, hebben we exact partijen te kiezen voor de bouw van een 8500 m 2 met daarop een oude boerenschuur. Het verschil met bijvoorbeeld ons kleinschalig bepaald voor welke type ouderen we dat gaan Zij klopte bij ons aan en gezamenlijk hebben we woonproject in de private sfeer Pavia in Zeist doen en wat hun wensen zijn. woonzorgproject in de private zorg. een plan ontwikkeld dat tegemoet komt aan de is dat Hof van Empel ook bewoners met een landelijke omgeving en de wensen van de eigenaar Na Pavia in Zeist, ECH in Heino en van de grond, vertellen adjunct-directeur regio west Erik van der Velde en Dietward Bruin, De Gouden Leeuw in Zelhem wordt Hof ontwikkelmanager van Habion. van Empel aan de Empelsche Schans ons Hoeve De eigenaar van de grond wil gebruik maken van vierde woonzorgproject in de private sfeer. een bestemmingsplanwijziging die ouderenhuisvesting mogelijk maakt. Bovendien zocht hij, We passen daarbij de inzichten die we gezien zijn leeftijd, ook huisvesting waar alle mogelijke zorg te leveren is en hij zich echt thuis hebben opgedaan met ons jubileum voelt. Hof van Empel wordt in carrévorm gebouwd waardoor het een bijzondere sfeer en uitstraling onderzoek Het nieuwe ouder worden, krijgt. Er komen circa 29 luxe huurappartementen van 100 tot 120 m 2 voor bewoners met een lichte het nieuwe wonen nadrukkelijk toe. zorgvraag, 14 zorgappartementen van circa 70 m 2 voor bewoners met een zware zorgvraag en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Elk appartement heeft een woonkamer, één of twee slaapkamers, een badruimte met toilet, een gastentoilet, keuken en berging. 4

5 Habion en Woonservice ruilen bezit Habion heeft onlangs de locatie De Wester Es is een woonzorgcentrum in het we straks op de locatie van De Wester Es ook centrum van Beilen met 70 zorgplaatsen en andere functies onderbrengen en het aanbod voor De Wester Es in Beilen overgedragen aan 35 aanleunwoningen. Naast deze locatie liggen senioren meer spreiden over Beilen, zegt Dost. 113 seniorenwoningen van Woonservice. Het is heel prettig als je samen zo n traject ingaat de Drentse woningcorporatie De plaatselijke corporatie heeft in de omgeving en er in goede harmonie uitkomt met een mooi van de locatie nog meer bezit en werkt aan resultaat voor beide partijen. Wij kunnen het Woonservice. Tegelijk hebben we met plannen voor een gebiedsgerichte aanpak van het plangebied nu naar eigen believen inrichten en centrum van Beilen, aldus directeur Elles Dost. Habion heeft een mooie locatie om nieuwe deze lokale corporatie een overeenkomst Er moet onder andere een woonservicezone seniorenwoningen te ontwikkelen. gesloten voor een nieuwbouwlocatie. komen met een combinatie van wonen, welzijn, onderwijs en zorg. Ontwikkelen zonder beperkingen De overdracht van De Wester Es heeft in mei Woonservice heeft nu de vrije hand om de Bij zulke processen is het niet handig als er te plaatsgevonden. Habion koopt de nieuwbouw- veel partijen aan tafel zitten, zegt Lex Roders, locatie van Woonservice in twee fasen en wil er omgeving van De Wester Es adjunct-directeur regio oost van Habion. zestig tot zeventig seniorenwoningen bouwen. Wij waren daarom wel bereid de locatie over Prettig is dat we deze locatie, zonder bestaande te herontwikkelen, terwijl Habion in te dragen aan Woonservice, maar dan wilden we bebouwing, vrij kunnen ontwikkelen. We kunnen wel een andere locatie voor onze plannen voor ons zo helemaal richten op waar behoefte aan is Beilen nieuwe woningen voor nieuwbouw voor senioren in Beilen. in Beilen en op de wensen van toekomstige senioren kan realiseren. Mooi resultaat bewoners, zegt Roders. Verder ligt de nieuwe locatie aantrekkelijk dicht bij het centrum en niet Woonservice had een locatie beschikbaar net ver van zorgcentrum De Wester Es. Het ligt voor buiten het plangebied, maar ook in het centrum de hand om straks te kijken of de bewoners van Beilen. Habion en de lokale corporatie desgewenst gebruik kunnen maken van de Ellen Dost: Een mooi resultaat voor beide partijen. werden het snel eens over een uitruil. Nu kunnen diensten van het zorgcentrum. ISZ De Brug en Habion gaan de keuken van verzorgingshuis Sparrenheide in Driebergen ISZ De Brug gaat de markt op uitbreiden en vernieuwen. In de keuken worden een blast chiller in twee uur terug tot 10º Celsius straks dagelijks 750 maaltijden bereid voor de drie en daarna naar 4º Celsius. Doordat het koelen zo eigen huizen van ISZ De Brug en verschillende snel gaat, blijven kwaliteit en smaak optimaal behouden, zegt Blom. Vervolgens kunnen we andere grote afnemers, groeiend tot het eten tot maximaal 72 uur na de bereiding in optimale conditie houden. Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat een woonzorgcentrum een eigen grootkeuken Uitgroeien heeft waar de maaltijden worden bereid. Dat hoeft De verbouwing start in oktober en wordt voor de ook niet, omdat de moderne technieken prima zomer van 2008 afgerond. De keukenbrigade gaat alternatieven bieden om lekker en gezond voedsel dan dagelijks 750 maaltijden bereiden voor de drie te kunnen bieden. Maar ook al hoeft het koken en locaties van ISZ De Brug, verpleeghuis Het Zonne- bakken niet meer op de plek te gebeuren waar huis in Doorn, tafeltje-dek-je in Driebergen en het wordt uitgeserveerd, het moet wel ergens Maarn, vier serviceflats, een klooster en diverse gebeuren. Zorgaanbieder ISZ De Brug en eigenaar cateringactiviteiten. Er is ruimte om uit te groeien Habion kozen ervoor om in Sparrenheide een naar het dubbele. We zijn in onderhandeling met grootkeuken te realiseren, ten behoeve van de een nieuwe afnemer, zegt Blom. Daarnaast eigen bewoners maar ook van andere afnemers. zitten we in een fusietraject, zodat we in de Ontkoppeld koken De keuken van Sparrenheide wordt daarvoor met toekomst ook voor andere huizen kunnen koken. Onderscheiden met kwaliteit ongeveer 500 vierkante meter uitgebreid. Het gaat De keuken moet in ieder geval kostendekkend hierbij onder meer om koel cellen, een koude worden, en liefst winst maken. ISZ De brug slaagt keuken en een portioneerruimte. De basis van de daar nu ook al in. Je moet goed op de centen oude keuken blijft in stand, legt facilitair manager letten, aldus Blom. Maar ook op de kwaliteit. Joep Blom uit, maar we krijgen meer faciliteiten Wij zijn niet de goedkoopste, maar we onder- om ontkoppeld te koken. Ontkoppeld koken scheiden ons met kwaliteit. Eten is heel belang- betekent dat het koken en de consumptie uit elkaar rijk; als het goed is, mag het wel wat meer kosten. worden gehaald. Dat geeft klanten de vrijheid om Daarom luisteren we heel goed naar onze klanten. de maaltijd te eten wanneer het hun uitkomt. En het We hebben menucommissies om de wensen en biedt ons de mogelijkheid om flexibel te werken. suggesties voor verbetering te verzamelen. Verse ingrediënten Daarnaast houden wij tevredenheidsenquêtes. Je kunt onmogelijk alle mensen altijd honderd De koks van Sparrenheide bereiden maaltijden uit procent tevreden stellen. Maar als er klachten verse ingrediënten en koelen die vervolgens met zijn, gaan we daar heel serieus mee om. Joep Blom: Wij zijn niet de goedkoopste, maar we onderscheiden ons met kwaliteit. 5

6 Eigenlijk door de nood gedwongen kozen Nood werd deugd voor De Hoge Es in Nijverdal 6 Habion en zorgorganisatie ZorgAccent in Nijverdal ervoor op twee locaties nieuwbouw te plegen om het verouderde verzorgingshuis De Hoge Es te vervangen. Twee moderne zorgcentra op een kilometer van elkaar zijn het resultaat. Samen vormen ze nu de kern van een woonzorgzone in het dorp. Het is af en toe wel puzzelen om de exploitatie rond te krijgen. Woonzorgzone in Nijverdal Het oude verzorgingshuis De Hoge Es aan de rand van het dorp was gebouwd in de jaren zestig. De appartementen waren klein en vooral geschikt voor mensen die nog redelijk goed ter been waren. En door de bouwkundige structuur verviel de mogelijkheid appartementen bij elkaar te trekken. Habion en ZorgAccent kozen daarom voor vervangende nieuwbouw. Twee plekken Maar het was niet mogelijk om op dezelfde plaats een nieuw zorgcentrum te realiseren èn met ruimere appartementen èn met dezelfde capaciteit als het oude. Samen met de gemeente werd eerst gezocht naar een andere ruimere locatie. Er leken mogelijkheden, maar geen daarvan was groot genoeg voor een compleet modern zorgcentrum. Zo ontstond het idee om de nieuwbouw te verdelen over twee plekken, zowel op de plaats van De Hoge Es als elders. Uiteindelijk werd een tweede locatie gevonden op het terrein van een voormalige school aan de Dahliastraat, een mooie plek op iets meer dan een kilometer van De Hoge Es. Op beide locaties wilden we zowel zorgplaatsen als verpleegplaatsen realiseren, vertelt Wim Geesink, manager Verzorging & Verpleging bij ZorgAccent. Daarmee voorkom je dat bewoners naar een andere locatie moeten als ze zwaardere zorg nodig hebben. Zeker als het gaat om echtparen, is dat heel pijnlijk. We hebben in de nieuwbouw nu echtparen waarvan de ene partner in het verzorgingsdeel woont en de ander op de verpleegafdeling. Ze kunnen elkaar nu heel een voudig elke dag opzoeken. De Parallel In 2006 werd De Parallel aan de Dahliastraat opgeleverd. Het complex biedt plaats aan dertig zorgappartementen en een verpleegafdeling voor vijftien bewoners met somatische klachten. Verder is er een consultatiebureau, een grand café, een winkeltje en ruimte voor dagactiviteiten en dagopvang. Vanuit De Parallel levert ZorgAccent ook zorg op afroep aan 23 bewoners van het nabijgelegen wooncomplex De Korenbloem. Nieuwe De Hoge Es Voor de bewoners van de oude De Hoge Es was voor tijdens de bouw een semi-permanente woonvoorziening gerealiseerd op het terrein van een verpleeghuis aan de rand van Nijverdal. Natuurlijk is een verhuizing heel wat, maar het was goed geregeld, de mensen hebben er goed gewoond, aldus Geesink. Op de locatie van De Hoge Es verrees een nieuw complex met dertig zorgappartementen, een psychogeriatrische afdeling voor dertig bewoners en twee plaatsen voor tijdelijke opname. In april 2007 konden de bewoners hun intrek nemen. Aardappelschijfjes Ook De Hoge Es heeft een grand café en een winkeltje. Verder heeft Habion er veertien luxe huurwoningen gerealiseerd. Geesink is blij met de nieuwste locatie, en de bewoners ook. Het grand café met zijn hoge plafond en professionele keuken is een populaire ontmoetingsplaats. Veel tafeltjes zijn bezet, in afwachting van de maaltijd. In de keuken bakt een kok in twee grote koekenpannen aardappelschijfjes. We koken ontkoppeld zoals dat heet, vertelt Geesink, In de keuken kunnen we de aangeleverde maaltijden verder aankleden voor restaurantbezoekers. De keuken is ook groot genoeg om er incidenteel zelf een feestmaaltijd te bereiden. Niet altijd gemakkelijk Maar soms is de verdeling over twee locaties best lastig, zegt hij. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het winkeltje. Nu hebben we twee kleine winkeltjes met een beperkt assortiment. Kun je dat combineren, dan heb je meer mogelijkheden. Ook het rondbreien van het dienstrooster is niet altijd gemakkelijk; twee recepties, twee grand cafés en twee teams voor de nachtdienst. Alleen al voor de nachtdienst hebben we de uren van 3 fulltimers extra nodig. Een deel daarvan heeft ZorgAccent weten op te vangen door samenwerking met fusiepartner Thuiszorg Noordwest Twente (TNWT). Die verzorgt de alarmopvolging voor Nijverdal. ZorgAccent gaat de samenwerking met TNWT verder verbreden, waardoor ze een continuüm aan zorg kan leveren in Nijverdal. De beide locaties bieden nu zorg, service en voorzieningen zowel aan de inwonenden van de zorgcentra als aan de andere oudere inwoners van Nijverdal. Met de twee locaties en het brede aanbod heeft Nijverdal een woonzorgzone gekregen van waaruit het hele dorp bediend kan worden. En zo werd de nood een deugd.

7 Hoogste punt De Gouden Leeuw MIJLPALEN Eerste steen Weerdenhof Ballonnen in Zelhem De ballonnen ontbraken niet en uiteraard ging de vlag in de top. In juni bereikte de bouw van woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw in Zelhem het hoogste punt. Daar bouwen we een nieuw kleinschalig complex voor senioren in de private sfeer, deels in het voormalige gemeentehuis, deels als nieuwbouw daaraan gekoppeld. Het plan is afkomstig van zorgaanbieder De Gouden Leeuw Groep bv uit Laag-Keppel, die een prijsvraag daartoe van de gemeente won, vertelt projectmanager Popke Schaap van Habion. De gemeente verkoos de inzending van De Gouden Leeuw Groep boven de onze, maar tijdens de procedure ontstond een goed contact met de zorgaanbieder, waarna we gezamenlijk optrokken om het plan te realiseren. Het gaat om 33 luxe tweekamer-huurappartementen en 7 zorgstudio s voor tijdelijke opvang. Verder krijgt De Gouden Leeuw een restaurant, ruimte voor fysiotherapie, een binnentuin, een infrarood sauna en een filmzaal. Bewoners kunnen gebruik maken van een breed aanbod aan service en activiteiten en een zorgaanbod tot en met verpleeghuiszorg, zowel uit AWBZgelden als privaat gefinancierd. Schaap: Gezamenlijk hebben we gekeken naar wat de mogelijkheden zijn, de zorgvisie, de doelgroep en hoe de gebouwen daarop exact aan te passen. Onze kennis en expertise van woonvormen voor ouderen en bouwprocessen garandeert de zorgaanbieder een maximaal functioneel gebouw. Zo hebben we bijvoorbeeld de oorspronkelijke tekeningen aangepast door de kappen wat schuiner te maken. Daarmee hebben we de te gebruiken vloeroppervlakte aanzienlijk weten te vergroten. De eerste bewoners krijgen nog dit jaar hun sleutel. Appartementen binnen maand verkocht Zo n zeventig gasten uit de bouwwereld, de zorgsector, gemeente en Ministerie van VROM zagen op 21 juni hoe Habions directeur John Vrije de eerste steen onthulde van ons nieuw appartementencomplex Weerdenhof in Werkhoven. Onder de gasten ook veel toekomstige bewoners. Dat is niet verwonderlijk, want de belangstelling voor de 23 comfortabele drie kamerappartementen is groot. Zo waren de 11 koopappartementen, waaronder zes penthouses, binnen een maand verkocht. Projectmanager Danny de Vries van Habion: Alle appartementen hebben aantrekkelijke oppervlaktes van 90 tot 110 m 2. Het gaat om zelfstandige woningen met de nadruk op veiligheid en comfort. Zo heeft elk appartement een zorgoproepmogelijkheid. Eerste steen De Cope Eerste paal Franeker Unieke samenwerking Een zeer gedifferentieerd woonaanbod bestaande uit een mix van koop- en huurappartementen in verschillende prijsklassen; een breed aanbod van dienstverlening, zorg, servicepakketten én allerlei activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en beweging. Tijdens de onthulling van de eerste steen van ons nieuw seniorencomplex De Cope in Kamerik werd nog eens nadrukkelijk gewezen op de unieke samenwerking tussen Habion en de lokale partijen Zorgorganisatie Utrecht West (Zuwe), de Stichting Huisvesting en Voorzieningen voor Ouderen te Kamerik (SHVO) en de Stichting Welzijn Ouderen Woerden (SWO). Marcel Donkersloot, projectmanager van Habion: In Kamerik is een groeiende behoefte aan comfortabele en zelfstandige woonruimte met de mogelijkheid van zorg en service. De combinatie van een mooie locatie, op loopafstand van winkels en de aanwezigheid in De Cope van het dienstencentrum, maakt het appartementencomplex zeer populair. De 11 koopappartementen waren dan ook al snel verkocht. De in totaal 39 drie-kamerappartementen hebben een oppervlakte variërend van 75 tot 110 m 2 en zijn van alle gemakken voorzien. Donkersloot: We hebben veel aandacht besteed aan het mogelijk maken van ontmoeting. De aanwezigheid van het atrium, een loungeruimte en het dienstencentrum met zijn aanbod zorgt voor interactie tussen bewoners. Van kantoor naar appartement In Franeker sloeg wethouder Lieuwe Miedema 20 juni de eerste paal de grond in voor ons nieuwe kleinschalige appartementencomplex De Triangel. De naam komt voort uit het fraaie driehoekige ontwerp van het gebouw, dat vlakbij het NS-station komt. De bouw is mogelijk dankzij onze lokale verankering in de regio s waar wij werken. Het is bovendien een goed voorbeeld van ons beleid om waar mogelijk bouwlocaties actief te werven voor ouderenhuisvesting, vertelt Habions projectleider Popke Schaap. Oorspronkelijk wilde Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie op die locatie een kantoorgebouw neerzetten. De belangstelling daarvoor viel tegen. Vandaar dat Lont het plan omboog naar een woongebouw en het ons aanbood. Uit ons marktonderzoek bleek grote behoefte aan luxe huurappartementen voor ouderen. Toen de gemeente ook bereid was de bestemming te wijzigen, hebben wij het terrein overgenomen. Vervolgens hebben we Lonts ontwerp verder inhoudelijk aangepast aan de doelgroep en aan onze kwaliteitseisen. Als Lont straks klaar is met de bouw, krijgen we het gebouw turn-key opgeleverd. De Triangel krijgt twee bouwlagen met in totaal 16 ruime en luxe driekamerappartementen met een oppervlakte tot 100 m 2. Verder komt er een gezamenlijke binnentuin, een eigen parkeer terrein en bergingen voor fiets of scootmobiel. Bewoners kunnen desgewenst gebruik maken van zorg en service vanuit zorgcentrum Saxenoord in Franeker. 7

8 Lef tonen voor het welzijn van ouderen Een zorgcentrum dat puur op zich zelf staat komt steeds minder voor. Vervangende nieuwbouw van zorgcentra gebeurt in samenhang met de directe omgeving en steeds meer met niet-direct gerelateerde functies. Horeca, bibliotheken, winkels, cultuurpodia en andere wijkvoorzieningen én de openbare ruimte maken steeds vaker onderdeel uit van de planvorming. In Apeldoorn grijpen we de kans aan om met gemeente, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars, winkeliers en andere partijen een nieuw kloppend stadsdeelhart voor het nieuwe stadsdeel Zevenhuizen-Zuidbroek te ontwikkelen. In de toekomst zullen we vaker de totale gebiedsontwikkeling mede bepalen. Habion in Apeldoorn mede-ontwikkelaar stadsdeelhart Anklaar Vaak richt onze aandacht zich alleen op ons complex. De rest ligt vast: de wijkvoorzieningen, wegen, het buitengebied. Maar in Apeldoorn maakt de vervangende nieuwbouw van Zorgcentrum Koningin Wilhelmina wezenlijk onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling, met de gemeente als initiator. Daarmee hebben we invloed op het hele buiten gebied. Ook de bewoners van ons zorgcentrum profiteren daarvan, vertellen Lex Roders en Richard de Lange, respectievelijk adjunct-directeur regio oost en projectmanager van Habion. Het nieuwe stadsdeelhart is bedoeld voor de verouderde wijk Zevenhuizen en de nieuwe wijk Zuidbroek, dat tegen Zevenhuizen herrijst. Gepland staan een nieuw winkelcentrum, een multifunctioneel centrum, een medisch centrum, het nieuwe Wilhelmina, een levendig plein, een cultuurvoor - ziening, 360 woningen en parkeerplaatsen. Meer interactie De Lange: Onze plannen voor nieuwbouw van het functioneel verouderde Wilhelmina liggen er al langer. Omdat de gemeente het hele gebied wilde aanpakken, konden we echter niet beginnen. Aan de andere kant bood dat mooie kansen. Door in het nieuwe woonzorgcomplex ook verschillende maatschappelijke voorzieningen te realiseren is straks meer interactie tussen bewoners en wijk mogelijk. In het nieuwe woonzorgcentrum komen een multifunctioneel centrum met meerdere gebruikersgroepen en een mediatheek, beide van de gemeente. Jong en oud kunnen elkaar ontmoeten. Bewoners van het nieuwe Wilhelmina kunnen straks ook makkelijk boodschappen doen in een nieuw, overdekt en veilig winkelcentrum. Meer partijen Het vraagt wel een andere manier van werken. Er komen veel meer partijen bij kijken. Zo werken we nu samen met partijen als ontwikkelaar Bouwfonds, de winkeliers, de gemeente, het medisch centrum, maatschappelijke organisaties, de Atlant Zorggroep. Meer afstemming, meer gebruikers en een meer ontwikkelingsgerichte aanpak. In de toekomst zullen we dat vaker doen, aldus Roders. Die samenwerking maakt het project ook complexer. Een tweetal plangebieden (zorg centrum en winkelcentrum) moeten worden vervlochten; hetzelfde geldt voor het programma van eisen van bijvoorbeeld zorgcentrum en multifunctioneel centrum. Met name het samenvoegen van de twee plangebieden vraagt de nodige afstemming. De Lange: Je moet op elkaar wachten. Zo is het winkelcentrum voor een groot deel eigendom van individuele winkeliers, die ieder hun eigen eisen en voorwaarden hebben. Wij gaan uit van een totaalaanpak. Maar we hebben bewust ons plangebied zo opgezet, dat we het ook afzonderlijk kunnen ontwikkelen. Zo blijven wij baas over wat wij zelf ontwikkelen. Dus ook over zaken als opdrachtgeverschap, aannemerkeuze, aanbesteding en tijdpad. Meerwaarde Er ontstaat wel een ander schetsontwerp als we toch alleen ons plan zouden moeten ontwikkelen. Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van de woonomgeving. Zo is het dan nog maar de vraag of het centrale plein en het vernieuwde winkelcentrum er dan komen. Maar we doen er alles aan te voorkomen dat partijen afhaken. De meerwaarde van een integrale totaalaanpak is voor ons vastgoed namelijk erg groot, stellen de beide Habion medewerkers. Bovendien zijn we er voor de belangen van de Atlant Zorggroep, haar zorg centrum en voor de bewoners. Die hebben baat bij een compleet vernieuwd stadsdeelhart. Wij kunnen namens de zorggroep zakelijk en professioneel optreden richting gemeente, ontwikkelaar en andere partijen. Voor de zorggroep zijn we de stabiele factor in het hele traject, waarbij we de belangen van de bewoners steeds voorop stellen. Dat vertrouwen hebben we gekregen. Investeren in kwaliteit Een mogelijkheid was geweest het nieuwe zorgcentrum ook integraal te laten ontwikkelen door Bouwfonds. Deze ontwikkelaar realiseert namelijk de commerciële voorzieningen zoals winkels, parkeermogelijkheden en een groot deel van de appartementen. Roders: We hebben al jarenlang een partnership met de Atlant Zorggroep. Wij kennen hun zorgvisie en we hebben een lange termijnvisie. Onze uitgangspunten zijn anders bij de bouw van een woonzorgvorm voor ouderen dan die van het Bouwfonds. Wij kijken ook puur naar onze doelgroep. Daarin zit onze kwaliteit. En we zijn ook bereid mee te investeren in kwaliteit, duurzaamheid en leefgebied. Katalysator Dit najaar zal duidelijk worden of alle partijen elkaar hebben weten te vinden. Wij zijn bereid daarbij onze nek uit te steken door als eerste te gaan bouwen. Daarmee hopen we katalysator te zijn voor de anderen. We willen voorkomen dat alle partijen naar elkaar blijven kijken en afwachten. Er is inmiddels al een jaar vertraging opgelopen, onder meer door wisselende partijen of wisselingen in vertegenwoordigingen van die partijen. Eigenlijk was Habion de constante, rode lijn in de planvorming tot nog toe. Vandaar dat wij onze rol in het totaalproject versterkt hebben en krachtig stelling nemen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door als eerste te gaan bouwen, tonen we lef. We gaan ervan uit dat als één schaap over de dam is, de rest vanzelf volgt. Laat ons maar aanjager zijn. Nieuw zorgcentrum Koningin Wilhelmina Het huidige Zorgcentrum Koningin Wil helmina dateert uit de jaren 70 en is functioneel verouderd. Wij gaan de intramurale voorziening (133 plaatsen) transformeren in een woongebouw met 60 zorgappartementen, 24 verpleegappartementen, 32 woningen in de sociale huur, algemene voorzieningen en zorginfrastructuur. Daarnaast komen er 36 woningen in de vrije huursector en 30 koopappartementen. In het gebouw komt bovendien een multi functioneel centrum van 2900 vierkante meter. 8 Links Richard de Lange en rechts Lex Roders: Alle neuzen de zelfde kant op.

9 Habion meer dan ouderenhuisvester Samen bouwen krijgt extra dimensie in Menaldum In het Friese Menaldum (2650 inwoners) staan 1168 woningen. Een kleine 200 daarvan zijn huurwoningen, voor een aanzienlijk deel in bezit van Habion. Omdat ze verouderd zijn en niet meer geschikt voor de toekomst willen we daar op termijn 84 woningen van gaan slopen. Dat is wel een heel groot deel van alle huurwoningen in Menaldum. Dat heeft een enorme impact op de gemeenschap Zorgorganisatie Palet, de gemeente, dorpsbelang Menaldum, de Protestantse Gemeente Menaldum, Centrale Vereniging voor Christelijke Belangen, Protestants Christelijk Basisonderwijs, de ANBO, diverse politieke partijen, thuiszorg en een ondernemersvereniging. Ze waren allemaal vertegenwoordigd tijdens de brainstormbijeenkomst die we, ondersteund door de gemeente, hielden in Menaldum over hoe nu verder met de herontwikkeling. Lex Roders, adjunct-directeur regio oost hierover: Kwamen we in het verleden vooral met de zorginstelling en gemeente tot planontwikkeling, nu praten we steeds vaker ook met andere mogelijk betrokkenen in het initiatief. Dat past in ons beleid dat we woonvormen willen bouwen, waarbij ouderen midden in de maatschappij blijven staan en er contact over en weer kan ontstaan. Input van de gemeenschap is daarbij heel belangrijk. Hele gemeenschap Uit de brainstormsessie kwamen nog wat wensen naar boven: kleinschalig wonen voor dementerenden; het onderbrengen in het plan van een tandarts, kinderopvang, fysiotherapie, naschoolse opvang en jeugdzorg. En ook bijvoorbeeld dat de christelijke en openbare school niet samen zullen gaan. Dat zijn allemaal relevante zaken voor een plan waar de hele gemeenschap achter kan staan. Klankbordgroep Voorlopig is een klankbordgroep geformeerd die de wensen, suggesties en plannen verder gaat uitwerken. Daarin is ook de gemeente vertegenwoordigd. Schaap: Bij de gemeente staan we bekend als specialisten in woonvormen voor ouderen. Dat wij nu een bredere taak op ons nemen, is voor alle partijen wennen. Vandaar dat we de tijd er voor nemen. Over een jaar zullen we opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst houden om de stand van zaken toe te lichten. daar. Vandaar dat we veel belang hechten aan het betrekken van de gemeente en overige lokale partijen bij de planontwikkeling, vertelt Popke Schaap, projectmanager van Habion. Interactie en ontmoeting Daar komt bij dat er in Menaldum voldoende ouderenwoningen zijn. Wel is er behoefte aan woningen voor starters, koopwoningen en aan een echt dorpshart, want die ontbreken nu, zo bleek ook uit de brainstormsessie. We hebben nog helemaal geen plannen over wat we terug willen bouwen. We zijn helemaal open gaan brainstormen en hebben gevraagd: wat zijn jullie gedachten hierover? Daar zijn een aantal goede zaken uit voortgekomen. Neem de wens om een echt dorpshart te creëren. Dat past goed in onze visie dat het goed is ouderen te blijven betrekken bij wat er om hen heen gebeurt en hen ontmoetingsmogelijkheden te bieden. 9

10 Wonen en werken met kunst Plan voor voormalig fabrieksterrein Eibergen Hoe kunnen we toekomstige ouderen Het is opvallend hoeveel er in Eibergen te doen is Kunst als rode draad concept te realiseren? Want het zal door de op het gebied van kunst: er zijn diverse galerieën Onderzoek van de omgeving en de leefgemeen schap gemeenschap gedragen moeten worden. zodanig huisvesten dat ze zorg op afroep en ateliers; er worden workshops schilderen, bracht al snel naar voren dat kunst als een rode De gebruikers en bewoners zullen het straks tekenen, sieraden en tassen maken gegeven; draad door Eibergen loopt, vertelt Welschen. moeten doen. Wij zorgen voor de stenen en kunnen krijgen, ze deel uitmaken van de er is een jaarlijkse kunstmarkt, een kunstuitleen. Kunst is ook een mooi thema om mensen met faciliteren; de gebruikers moeten het straks Jongere en oudere kunstbeoefenaars stimuleren dezelfde interesse bij elkaar te laten wonen en organiseren. Uit een eerste inventarisatie blijkt maatschappij en actief blijven? elkaar. We kwamen daar achter nadat we door werken. We stellen ons een plek voor waar dat er veel enthousiasme is voor het concept. De uitkomsten van ons jubileumonderzoek projectontwikkelaar Credo in Arnhem gewezen werden op de te koop staande voormalige Gemavo- jongere en oudere, al dan niet professionele, kunstbeoefenaars gezamenlijk wonen en werken. Onder gelijkgestemden fabriek. De monumentale oude weverij uit 1834 Waar ze elkaar helpen en onderling ook klusjes De bedoeling is dat in de Gemavofabriek zelf enkele Het nieuwe ouder worden, het nieuwe staat op een mooie plek, net buiten het dorpshart, voor elkaar doen. Een complex met woningen, maisonnettes komen en diverse kunst- en expositie- aan de doorgaande Twenteroute, vertellen appartementen, ateliers en ruimtes waar bewoners ruimtes. In een nieuwbouwplan voor het terrein wonen geeft daartoe handvatten. Lex Roders, adjunct-directeur regio oost, en exposities houden en workshops geven of volgen. achter de fabriek is plaats voor zo n 24 levensloop- Janneke Welschen, medewerker kwaliteit en Kunstenaars kunnen er cursussen geven, bewoners bestendige appartementen. Roders en Welschen In Eibergen gaan we daarmee voor het innovatie van Habion. Om daar nu sec woningen kunnen werken in het atelier. Misschien komt er zien als toekomstige bewoners 55-plussers voor naast te bouwen, vonden we zonde. Dan laat je ook een restaurant. Zo ontstaat een woonklimaat zich die waarde hechten aan creatieve ontwikkeling. eerst concreet aan de slag. kansen liggen. De locatie vraagt om iets bijzonders. waar interactie is tussen ouderen onderling en met Welschen: Muziek, eten, cultuur zijn enkele Ook om te voorkomen dat ouderen daar straks wat mensen uit de omgeving die op al die kunstbedrijvig- steekwoorden. Een groep die hecht aan zelfstandig- geïsoleerd komen te wonen. De vraag is dan: maar heid afkomen. En dat is precies wat ons jubileum- heid, een brede oriëntatie en nog geen of weinig wat? En hoe kunnen we de uitkomsten van ons onderzoek bepleit. behoefte heeft aan zorg. jubileumonderzoek daarbij gebruiken? Veel enthousiasme Het gaat er om dat het thema kunst ouderen kans biedt onder gelijk gestemden te wonen. Het concept is nog in een voorbereidende fase. Roders: De Gemavofabriek staat sinds 2005 leeg Leading rol en heeft voor de Eibergenaren veel waarde. Voorlopig is er nog geen bouwvergunning of zelfs We hebben het pand aangekocht om het voor de maar een bouwplan. Roders: Eigenlijk hebben we gemeenschap te behouden. Het is echter niet aan niet meer dan een mogelijke ontwikkellocatie ons alleen om te bepalen hoe het plan eruit gaat aangekocht. Zonder dat we de zekerheid hebben te zien. Dat willen we doen met tal van partijen. mogen bouwen. Toch hebben we zoveel vertrouwen We gaan op korte termijn een brainstormsessie in het concept dat we het aan hebben gedurfd. houden, waarbij we het hele culturele netwerk en We pakken daarmee de leading rol op die we willen de gemeente zullen uitnodigen. Gezamenlijk gaan spelen bij het ontwikkelen van moderne vormen we dan de mogelijkheden op een rij zetten en van ouderenhuisvesting. Nu is het zaak om antwoord geven op vragen als: waar is exact draagvlak te creëren en alle neuzen dezelfde behoefte aan? Wie kan wat inbrengen om het kant op te krijgen. 10

11 Eind oktober zijn we in Gameren gestart met de vervangende nieuwbouw voor Zorgcentrum t Slot. Een bijzonder project, waarbij comfortabel wonen een extra dimensie krijgt door de toepassing van warmte-koude opslag. Een duurzame klimaattechniek die we voor het eerst gaan toepassen. De bewoners krijgen daarmee een extra behaaglijk binnenklimaat, stelt projectmanager Marcel Donkersloot. Warmte-koude opslag verhoogt wooncomfort Habion Energie BV levert energie aan t Slot in Gameren Het nieuwe complex krijgt 53 verzorgingsplaatsen, 30 verpleegplaatsen in de vorm van groepswonen, 3 plaatsen voor kortdurende opvang, 13 zelfstandige woonappartementen, een restaurant, apo theek, huisartsenpraktijk en een fysiotherapie praktijk. De 53 plaatsen voor mensen die lichte zorg nodig hebben, bouwen we in twee typen. Zo krijgen 24 van de 53 verzorgingsplaatsen een oppervlakte boven de normering van 45 m 2, namelijk circa 72 m 2. gesloten systeem en er wordt dus geen grondwater aan de bodem onttrokken. Binnenklimaat Donkersloot: Warmte-koude opslag geeft een heel prettig en behaaglijk aanvoelend binnenklimaat voor bewoners. Het gebouw krijgt vloerverwarming. Door s zomers koel water door de slangen van die verwarming te voeren, kunnen bewoners hun appartement dan goed energie-bv. Het ontwerp, de installatie en het beheer besteden we wel uit. Beeldbepalend project De extra investering in dit bijzondere project noemt Donkersloot meer dan de moeite waard. De voordelen voor bewoners en het milieu zijn daar groot genoeg voor. Verder is het ook een mooi beeldbepalend project, aan de rand van het beschermde dorpsgezicht van Gameren. Alles in huis t Slot heeft straks alles in huis: verzorging, verpleging, zelfstandig wonen. In het ontwerp is rekening gehouden met omkeerbaar bouwen. Dat betekent dat de zorgappartementen in de toekomst naar verpleegappartementen kunnen worden omgebouwd als daar meer behoefte aan is, vertelt Donkersloot. De grote appartementen van 72 m 2 bieden ruimte aan echtparen, van wie één van de twee zware zorg nodig heeft. Al met al biedt de diversiteit mogelijkheden om te voldoen aan de wensen van individuele bewoners én toekomstige ontwikkelingen in de zorg. en een voudig koelen. Groot voordeel van het systeem is bovendien dat het energieverbruik aanzienlijk vermindert en de CO2-uitstoot fors terugloopt. Daarmee voldoet het aan Europese milieudoelstellingen. We hebben grote verwachtingen van deze vorm van duurzame klimaattechniek. De investeringskosten zijn weliswaar 40 procent hoger dan bij een traditionele installatie, maar dat zal zich naar verwachting in de loop der jaren terugverdienen. Voor ons is dit een pilot. Als het succesvol verloopt dan zullen we deze techniek zeker vaker toepassen, aldus Donkersloot. De architectuur sluit daarop aan. We hebben weliswaar niet voor klassieke vormgeving gekozen, maar maken wel gebruik van herkenbare elementen uit de omgeving, zoals bijvoorbeeld schuine daken. We investeren extra in kwalitatief hoogwaardige materialen, in grote appartementen met een ruim balkon en in comfort. In dat rijtje past ook de toepassing van warmte-koude opslag. Het is gewoon een prachtig project! Bodemlaag De warmte-koude opslag wordt toegepast in het gehele zorgcentrum. Het betreft een systeem waarbij warm en koud water in een geïsoleerde bodemlaag wordt opgeslagen. In de zomer wordt opgewarmd water opgeslagen, dat wordt in de winter opgepompt en gebruikt om het zorgcentrum te verwarmen. Hierdoor koelt dat water af en wordt het terug in de bodem gepompt en opgeslagen. Dat koude water wordt in de zomermaanden dan weer gebruikt om het gebouw te koelen. Het is een Habion Energie BV Speciaal voor de toepassing van deze nieuwe en duurzame techniek hebben we Habion Energie BV opgericht. Donkersloot: Voor toepassing van warmte-koude opslag heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt het in eigen beheer doen, je kunt het helemaal uitbesteden aan een energie leverancier en er zijn tussenvormen. Wij hebben ervoor gekozen eigenaar te blijven van alle installaties. Eventuele opbrengsten maar ook verliezen zijn voor rekening van de aparte 11

12 Nieuwe functies bij Habion In het vorige nummer van Habits meldden we al kort dat de afdeling Strategie & Markt van Habion is uitgebreid met twee nieuwe medewerkers in twee nieuwe functies. Janneke Welschen is aangetrokken als medewerker kwaliteit en innovatie en Floor Mattijsen als consulent maatschappelijke aanbesteding. Functies die je niet veel bij corporaties tegenkomt en die Habion welbewust creëerde. Vlnr: Janneke Welschen, Dietward Bruin en Floor Mattijssen De functie medewerker kwaliteit en innovatie is in feite een direct uitvloeisel van ons recente jubileumonderzoek Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen. Daaruit komt onder meer naar voren dat seniorenhuisvesting van de toekomst veel meer omvat dan stenen stapelen. Huisvesters dienen zich rekenschap te geven van de andere wensen van de ouderen van straks en moeten nieuwe woonzorgconcepten bedenken bij de veranderende, actieve rol van senioren en de ontwikkelingen in onze samenleving zoals de vergrijzing. Habion zocht daarom iemand die vanuit bewonersperspectief en met een vernieuwende inslag helpt de plannen te ontwikkelen. seniorenhuisvesting actief voor het voetlicht. Ik richt mij fulltime op die gemeenten waar wij actief zijn en actief willen worden. Gemeenten en plaatselijke woning corporaties hebben te maken met een enorme opgave in het kader van de aankomende vergrijzing. Wij voelen ons daar, als specialist in ouderen huisvesting, medeverantwoordelijk voor en daarom zetten wij in op een actieve bijdrage aan het opstellen van visies voor de lokale situatie op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Maar dan willen we graag ook concreet aan de slag en daarom maken we over de uitvoering van dit beleid prestatieafspraken, zodat helder is welke verplichtingen we samen aangaan. Laten zien dat we er zijn Dietward Bruin, ontwikkelmanager Dietward Bruin werkt al 12,5 jaar bij Habion. Voorheen als projectmanager en sinds begin 2007 in een nieuwe functie: ontwikkelmanager. Waarom deze nieuwe functie? Habion ziet het tekort aan goede woonvormen voor ouderen groeien en daar willen we actief wat aan doen. Daarom is deze nieuwe functie gecreëerd, om actief op zoek te gaan naar nieuwe locaties en mogelijkheden om te ontwikkelen en te bouwen. Voorheen volgden we vooral onze zorgpartners bij hun initiatieven. Nu gaan we ook zelf op zoek, het tekort is te groot om dat niet te doen en wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat maakt het aantrekkelijk voor jou? De dynamiek. Naast onze contacten met huidige zorgpartners treedt Habion nu vaker buiten de gebruikelijke paden. Zo doen we vaker mee aan prijsvragen en biedingen om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen. Dan moet je in korte tijd de lokale situatie kunnen analyseren en daar een passend en aansprekend plan bij maken. In concurrentie met verschillende andere partijen. Als het puur om het hoogste biedingsbedrag draait, zijn wij meestal niet de meest logische partij. Hoog bieden met een concept met veel koopwoningen is niet zo moeilijk. Maar als maatschappelijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en een goed concept een grote rol spelen, onderscheiden we ons gunstig, met een eigen(wijze) visie op de locatie en de mogelijkheden. Heb je een voorbeeld? In september hebben we een overeenkomst getekend voor een project in Den Bosch, Hof van Empel. Een particuliere eigenaar met een boerderij plus perceel wilde er luxe senioren woningen realiseren, onder andere voor zichzelf. We hadden daar niet de hoogste bieding, maar wel het beste plan. Affiniteit Ik werkte hiervoor bij de TU Delft en verrichtte daar onderzoek in opdracht van woningcorporaties, vertelt Janneke. Mijn affiniteit met seniorenhuisvesting is dichtbij begonnen. De opa en oma van mijn vriend woonden in een aanleunwoning toen opa ging dementeren en naar een verpleeghuis moest verhuizen. Het greep mij aan dat die mensen uit elkaar werden gehaald. Dat moet toch anders kunnen. Van alles mogelijk Ik hoop daar bij Habion een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren door te helpen vernieuwende projecten te ontwikkelen. Door heel goed te kijken waar behoefte aan is bij de specifieke bewoners voor wie we op die locatie gaan bouwen. En door in of bij woonvormen voor senioren ook andere voorzieningen te realiseren zodat de bewoners deel kunnen blijven uitmaken van de maatschappij. Levendigheid en ontmoeting zijn belangrijk en kan positief bijdragen aan het leefklimaat in een wijk of dorp. Een restaurant, een filmzaal, een huisartsenpraktijk, kinderopvang, winkels, een combinatie met een schoolgebouw, er is van alles mogelijk. Zo werken we in Eibergen met lokale partijen aan een project om in een voormalig fabriekspand huisvesting te combineren met ateliers en expositieruimte voor kunstenaars. (red: u leest daar elders in deze Habits meer over) Veel te doen Floor werkte eerder als beleidsmedewerker bij een corporatie in Zeist. Ik zag daar ook hoeveel er nog te doen is in de seniorenhuisvesting. Daar wil ik graag gericht en actief aan bijdragen. In haar eerste maanden heeft ze geïnventariseerd waar de meeste mogelijkheden liggen voor Habion. Die zijn er vooral in gemeenten waar de vergrijzing sterk is en de lokale corporatie een grote opgave heeft, zegt ze. Wij kunnen dan een deel van die opgave voor onze rekening nemen en onze expertise als seniorenhuisvester inbrengen. Het gaat ons er niet om landjepik te spelen, maar om een meerwaarde te bieden. Zodat de lokale corporatie zich kan richten op andere projecten. Dan heb je een win-win situatie. Digitale nieuwsbrief Ze merkt dat Habion bij gemeenten nog relatief onbekend is. Ik moet nog veel uitleggen wie wij zijn en wat we kunnen bieden. Daarom ga ik er veel op uit voor persoonlijke gesprekken en brengen we binnenkort een digitale nieuwsbrief uit speciaal voor onze gemeentelijke relaties. We hebben altijd tamelijk anoniem geopereerd met de zorginstelling aan wie we ons vastgoed verhuren als spreekbuis. Nu is het tijd om te laten zien dat we er zijn en wat we kunnen bieden. 12 Wat is daarbij de kracht van Habion? We weten waar we het over hebben. We hebben meer dan 55 jaar ervaring vertaald in verschillende concepten. Vanuit de lokale behoeften kunnen we goede oplossingen bedenken. En vervolgens uitvoeren. Stevige contacten met gemeenten Floor Mattijsen verstevigt als consulent maatschappelijke aanbesteding onze contacten met gemeenten en brengt Habion als specialist in Interesse in onze nieuws brief speciaal voor gemeenten? Meld u dan aan op onze website (vanaf medio november)

13 Goed voor milieu én wooncomfort Habion laat al haar woningen en zorgcentra EPA-certificeren In 2003 al zijn de meeste van onze complexen van voor 1998 voorzien van een energieprestatiecertificaat. Toen gold daar al een verplichting toe en was er subsidie voor beschikbaar, maar lang niet alle corporaties hebben toen actie ondernomen. Habion zag het belang en deed dat wel. Nu gaan we de toenmalige certificaten voor ruim 3200 woningen omzetten naar een energielabel volgens de huidige eisen. En we gaan zorgen voor een label voor ons overige vastgoed: 1400 woningen en 75 zorgcentra, vertellen Habions Bert van Harmelen en Roel Meurs. Beide bouwkundig technisch beheerders hebben inmiddels een EPA-cursus succesvol afgesloten. EPA staat voor energieprestatieadvies. Vanuit Europese wetgeving geldt per 1 januari 2008 de verplichting om elke woning ouder dan 10 jaar te certificeren en te voorzien van een energielabel. Alleen corporaties hebben uitstel gekregen tot 1 januari 2009 om hun woningen en zorgcentra van een energielabel te voorzien. Dat certificaat geeft aan in welke mate de woning of het gebouw energievriendelijk is. Je kunt het vergelijken met het energielabel van een ijskast of auto. Het certificaat geeft onder meer de mate van isolatie van de vloer, de wanden en het dak aan en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Maatregelen Bij het certificaat hoort een inventarisatie van mogelijkheden om het energieverbruik terug te brengen. Daarbij kun je denken aan spouwmuurisolatie, hoogrendementsketels, isolerend glas. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het verhoogt ook het wooncomfort, vertellen de bouwkundig technisch beheerders. De geïnventariseerde gegevens komen in een database, waarin diverse rekenmodellen gemaakt kunnen worden. Doordat Habion nu twee gediplomeerde EPA-adviseurs in huis heeft, zijn we beter in staat de energetische waarde van ons bezit te beoordelen en eventueel maatregelen te nemen. Overigens zullen we niet altijd kiezen voor acties die leiden tot het meest gunstige label, we blijven de kosten en baten afwegen. Soms is een maatregel op dit moment kostentechnisch niet haalbaar, omdat het pand bijvoorbeeld over een paar jaar al zal worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Goed scoren Met de certificaten wil Nederland bijdragen aan de broeikasgasemissie, zoals afgesproken in het Kyoto-protocol. Van Harmelen en Meurs verwachten dat alle Habionwoningen goed zullen scoren op energieverbruik. Dat baseren we op de al aanwezige certificaten van de woningen van voor Na 1998 hebben we bovendien alleen maar gebouwd volgens de daarvoor geldende energie prestatie coëfficiënt. Daar komt bij dat wij altijd voor ouderen bouwen en wooncomfort en binnenklimaat daardoor altijd al veel aandacht kregen. Actie ondernemen De nieuwste normen zijn alleen verplicht voor panden ouder dan tien jaar, maar we laten de komende maanden toch al ons vastgoed EPAcertificeren. Zo hebben we straks een goed totaaloverzicht van ons bezit en weten we ook wat het gemiddelde energielabel is van onze complexen. Zorgcentra en woningen die daar onaanvaardbaar onder zouden zitten, hebben we daarmee snel boven water. Daar kunnen we dan gericht actie op ondernemen. 13

14 Europa niet klaar voor vergrijzing Als één ding duidelijk is geworden tijdens In mei maakten we samen met directies en van een geïntegreerde aanpak. Ouderen worden Dit initiatief van Habion bracht de sector dichter managers van de zorgorganisaties waarmee we in Brussel nog te veel gekoppeld aan de nationale bij de beleids ontwikkelaars. Dat gebeurt vanuit ons bezoek aan de Europese Commissie is samenwerken, een studiereis naar Brussel. Ieder gezondheidszorg, terwijl het vraagstuk veel ons land nog veel te weinig. dat Europa niet klaar is voor de vergrijzing. jaar organiseert Habion een dergelijke korte reis met de zorgpartners om projecten te bezoeken, breder ligt. Het gaat ook om welzijn, ontmoeting, maatschappelijke betrokkenheid, interactie, Migranten inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisse- zorgpersoneel, huisvesting en integratie. Het bezoek krijgt voor belangstellende zorg- De toenemende veroudering van de len. Reden om deze keer de Europese Commissie te bezoeken is ons jubileumonderzoek Het nieuwe Behoefte aan informatie directeuren en managers van onze zorgorganisaties een vervolg. Ze zijn allemaal uitgenodigd bevolking wordt niet gezien ouder worden, het nieuwe wonen over de Van te voren hadden we ons jubileumonderzoek om in het najaar verder te komen praten over toekomst van verzorgd wonen. In hoeverre sluiten aan verschillende Europarlementariërs toe- het thema migranten en gezondheid. Vanuit zijn als een Europees probleem maar de uitkomsten aan bij ontwikkelingen elders in gestuurd. De behoefte in Brussel aan informatie betrokkenheid bij de European Network on Europa en wat is de rol van de Europese Commis- vanuit het veld is groot, zegt ook Maarten Intercultural Elderly Care zal Koppert daar zeker als de verantwoordelijkheid sie op dit terrein? Koppert, directeur van Woonzorgcentrum bij aanwezig zijn: Onder het thema valt ook van de afzonderlijke landen. Dat is Europarlementariërs De Molenhof in Zwolle en deelnemer aan de reis. Gezeten in de stoel van voorzitter Barroso van ouderenzorg. Heel Europa heeft te maken met migranten, dus richt de aandacht zich daarop. John Vrije, directeur Habion: We hebben in de Europese Commissie informeerde hij Het is wellicht het begin van een meer geïnte- zorgelijk en staat een internationale Brussel verschillende commissies bezocht en commissieleden over de actuele stand van greerd Europees ouderen beleid. Europarlementariërs gesproken over vergrijzing, zaken in Nederland. Zij moeten beleid maken. benadering in de weg. ouderenzorg, ouderenhuisvesting en de noodzaak Dat kunnen ze alleen als ze weten wat er speelt. 14

15 Verzorgd wonen in private sfeer Twee jaar geleden openden wij in Zeist de monumentale buitenplaats Pavia, Hoe aantrekkelijk zijn monumenten? ons pilotproject voor kleinschalig wonen in Voor wie zijn toch minimaal zo n 15 bewoners nodig. zorgt voor vastgoed dat past bij de wensen van de Woonzorgvoorzieningen op een landgoed in mooi Daar moet dan ruimte voor zijn in het pand. doelgroep en de zorgondernemer kiest een pakket de private sfeer. Doel van deze pilot was het gelegen buitenhuizen spreken tot ieders verbeel- Zowel voor de appartementen als voor luxe van zorg, voorzieningen en dienstverlening dat ding. Voor een welvarender deel ouderen worden gezamenlijke ruimten zoals een restaurant. daarbij aansluit. realiseren van een nieuwe woonzorgvorm steeds vaker zulke plannen ontwikkeld en gerealiseerd. Vaak gaat het om monumentale panden. Intensieve zorgvraag Brandveiligheid en deze ervaring weer te delen met onze Dan is het extra belangrijk om van te voren goed Schuurman: Voor Pavia is bewust gekozen voor Schuurman noemt nog een aandachtspunt bij het de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld alleenstaande ouderen met een meer intensieve gebruik van een monument als woonzorgvorm voor (zorg)partners. Inmiddels realiseren we ook in te krijgen, zo leert de ervaring. Onze insteek is zorgvraag. Daar lag de behoefte en voor hen ouderen. Zo n pand heeft vaak tal van trappetjes, allereerst goed te bepalen voor wie we de konden we het pand goed aanpassen zodat drempels, gangetjes en andere hindernissen. Zelhem en in Den Bosch luxe woonvormen woon vorm ter plekke willen realiseren. Waar is voldoende woon-slaapappartementen ontstonden Die zijn niet allemaal te slechten. Een architect moet behoefte aan? Willen we op de locatie iets bieden met een eigen ruime badkamer. Als het zou zijn daar rekening mee houden. Een dergelijk gebouw in de private sfeer. We worden steeds vaker ook aan vitalere ouderen, alleenstaanden of ook gegaan om ouderen of echtparen die veel woon- heeft vaak diverse ingangen. Hoe beveilig je die? echtparen, mensen met een lichte of zwaardere en leefruimte wensen, goed mobiel zijn en weinig En ook heel belangrijk: vooraf dien je heldere en benaderd met een aanbod om iets te ontwikkelen, zorgvraag, bewoners met psychogeriatrische zorg nodig hebben was dit buitenhuis geen goede duidelijke afspraken te maken met de brandweer. problemen? Elke doelgroep heeft eigen wensen keus geweest. En in dat geval was de exploitatie Ook daarvoor moet je de doelgroep en de zorg- overwegen dat dan maar gaan er lang niet en behoeften die niet altijd passen bij de mogelijk- voor de zorgondernemer ook niet rond gekomen. zwaarte heel goed voor ogen hebben. heden van het desbetreffende monument. Of een monument geschikt is staat dus direct in altijd op in. Het is natuurlijk prachtig als je relatie tot de doelgroep, het aantal beschikbare Een monument heeft bijvoorbeeld beperkingen als vierkante meters en de zorgvraag. ouderen een adembenemend mooi monumentaal het gaat om het aantal appartementen dat je kunt realiseren en de grootte daarvan. Vaak is er geen Goede afstemming buitenhuis kunt aanbieden. Maar vooraf dienen ruimte voor veel of grote appartementen en ben Verder is een goede afstemming essentieel tussen je beperkt in breek- en verbouwmogelijkheden. de corporatie als opdrachtgever/eigenaar en de grondige afwegingen te worden gemaakt. Het is tenslotte een monument dat je niet geheel zorgondernemer als exploitant. Samen kunnen naar believen mag aanpassen. De regelgeving is we de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de Bepalend voor succes is eerst goed na te denken streng. Dat kan op gespannen voet staan met een doelgroep op een rij zetten en exploitatiebereke- gezonde exploitatie voor de zorgaanbieder, vertelt ningen maken. Habion heeft daarvoor een voor welke doelgroep je zo n initiatief precies Schuurman. Als je een woonvorm wilt bieden voor checklist ontwikkeld waarmee we in een vroeg welgestelde bewoners die zwaardere zorg nodig stadium kunnen nagaan of een plan al of niet wilt en kunt realiseren, stelt Martin Schuurman, hebben, dan moet de zorgverlener 24-uurs zorg haalbaar en succesvol kan zijn. Uiteindelijk moet kunnen garanderen en een uitgebreid service- je het als corporatie en zorgaanbieder eens worden financieel adviseur van Habion. pakket bieden. Om dat rendabel te kunnen doen, en op één lijn verder kunnen gaan. De corporatie 15

16 Kort nieuws Sponsortocht voor t Slot in Gameren Vanaf het Habionkantoor in De Bilt naar de nieuwbouwplek voor zorgcentrum t Slot in Gameren is ruim zestig kilometer fietsen. Een grote groep medewerkers en directie van t Slot ondernamen die tocht op zaterdag 29 september. En lieten zich flink sponsoren om straks extra leuke dingen te kunnen doen in de nieuwbouw. Zaterdagmiddag was er al euro binnen, met nog meer in het verschiet. Sponsor conferentie Vanwege onze doelgroep senioren ligt het onderwerp toegankelijkheid Habion na aan het hart. Dat geldt voor onze gebouwen maar ook voor de omgeving daarvan. Vandaar dat we ingingen op het verzoek om sponsor te zijn van de conferentie Stoep en straat voor iedereen? die op 19 oktober plaatsvond in Amersfoort. De conferentie was een initiatief van de ANBO voor 50-plussers en 9 landelijke belangenorganisaties. Een keur van sprekers belichtten het belang en de vele mogelijk heden om de toegankelijkheid van de woonomgeving en de openbare ruimte te verbeteren. Vertrek Per 1 oktober 2007 heeft Joke Abbring, manager Strategie en Markt, onze organisatie verlaten. Na bijna 7 jaar Habion heeft zij nu gekozen voor een andere werkkring binnen de volkshuisvesting. Naast een nieuwe uitdaging is de (veel) kortere reistijd aantrekkelijk voor haar. We zullen haar missen, zowel inhoudelijk als collegiaal. Joke wordt tijdelijk vervangen door een interim-manager. Website Nieuw Habion kantoorpand Ons mooie kantoor in De Bilt is nu echt te klein geworden. Een ruimer en geschikt nieuw pand vonden we in Houten, met voldoende parkeer gelegenheid en vlakbij het NS-station. Habion verhuist begin 2008, u kunt een verhuis bericht van ons tegemoet zien. Diessenplas op een na beste De uitslag kwam op 25 september: Habions woonzorgcentrum Diessenplas in Holten is tweede geworden in de verkiezing beste wonen en zorg voor ouderen van het College bouw zorginstellingen. Een prachtige score gezien de 130 zorgcentra en verpleeghuizen die mee dongen. Het zorgcentrum hoorde bij de laatste 3 genomineerde en kreeg uiteindelijk 40% van de stemmen (4.806 stuks). Vooral de ongedwongen en gezellige sfeer die de zorg instelling in Holten weet te creëren oogst waardering. We feliciteren onze zorgpartner Zorggroep De Leiboom van harte met dit succes. Diessenplas, dat is wonen eerste klas! Colofon Habits nummer 11, november 2007 Habits is een uitgave van Habion, specialist in ouderenhuisvesting. Habion is opgericht in 1952 en actief in 62 gemeenten in Nederland. De stichting ontwikkelt en realiseert een diversiteit aan comfortabele en vernieuwende woonvormen voor ouderen met een zorgvraag en verzorgt het technisch beheer. Het bezit wordt verhuurd aan lokale zorgaanbieders, waarmee ook nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. In ons Jaarbericht 2006 dat begin juni uitkwam geven we een overzicht van onze activiteiten vorig jaar en blikken we vooruit. Niet ontvangen? Kijkt u dan op onze website onder publicaties. Daar kunt u ook het Volkshuisvestingsverslag 2006 downloaden. Op onze homepage komt u een kleine enquête tegen onder het motto In één klik klaar!. Daarmee willen we nagaan wat de achtergrond is van de bezoekers van onze site, om hen nog beter te kunnen informeren. Ook uw klik wordt bijzonder gewaardeerd! Opnieuw goud Zorgfederatie Oldenzaal is er voor de tweede maal in geslaagd om het Gouden Keurmerk in de Zorg van Stichting Perspekt te verwerven. De Zorg federatie is zorgaanbieder in Habions complexen Scholtenhof, De Potskamp en De Grevinckhof. Het was de eerste zorgorganisatie in Nederland die het Gouden Keurmerk ontving en is nu weer de eerste die het Gouden Keurmerk voor de tweede maal ontvangt. Een werkelijk unieke prestatie. Habion 2007 Reactie-adres: Per 28 januari 2008: Wilhelminalaan 3 De Molen 94 Postbus 244 Postbus AE De Bilt 3990 GB Houten Telefoon (030) Fax (030) Internet Concept en productie: Luminus Communicatie, Nieuwegein Tekst: Bob Gaster, Jos Leijen, Habion Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd zonder toestemming van Habion. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Vijverhof Groot in kleinschalig wonen De Rijnhoven Ouderenzorg in Woerden, Harmelen, Vleuten, De Meern, Mon2oort en Leidsche Rijn. Wonen zoals thuis Een ruime

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Modern (zorg)vastgoed Trends en ontwikkelingen

Modern (zorg)vastgoed Trends en ontwikkelingen Modern (zorg)vastgoed Trends en ontwikkelingen Masterclass Bouwcollege, 22 mei 2008 Erik van der Velde adjunct-directeur regio West Inhoud Korte introductie Stichting Habion Voorbeeld projecten Recent

Nadere informatie

comfortabel wonen in De Voorburcht 13 luxe huurappartementen in Gameren

comfortabel wonen in De Voorburcht 13 luxe huurappartementen in Gameren comfortabel wonen in De Voorburcht 13 luxe huurappartementen in Gameren Titel en dergelijke Subtitel Inhoud 1. Wonen in Gameren 2 2. Wonen in De Voorburcht 3 3. Comfort en woonplezier 4 4. De appartementen

Nadere informatie

voor zorg dichtbij

voor zorg dichtbij voor zorg dichtbij www.markenheem.nl 1 Markenheem, aangenaam! Thuis bij Markenheem Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg in vijf woonzorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen

Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Midden in het Groene Hart, aan de Lek tussen Schoonhoven en Vianen, ligt Ameide. In dit prachtige dorp realiseert Woonzorg

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Mooi wonen met alle zorg die u wenst Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Comfortabel

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015 Aanwezig namens Habion: Ton Jansen Aanwezig namens Amaris Zorggroep: Hans Homans Aanwezig namens Bureau SVP: Marcel Steeghs Aanwezig namens gemeente Amersfoort:

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting Willemijn Souren - la Fleur 9 april 2015 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers De nieuwe klant De basis: het huidige

Nadere informatie

Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers

Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers Het evalueren van gebouwen heeft als doel het verkrijgen van kennis om in de toekomst (nog) betere gebouwen te ontwerpen

Nadere informatie

Thuis is waar je hart is

Thuis is waar je hart is Thuis is waar je hart is Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha Lekker thuis Wonen aan de karakteristieke gracht van Kampen, middenin de historische binnenstad. Dat is wonen in Woon-, zorg- en dienstencentrum

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten

Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten Nieuwe partnerships voor woonzorg concepten Daan Tettero Concept Ontwikkelaar Zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Agenda Waarom wonen en zorg? Over ons Van Bernardus naar De Makroon Demografie

Nadere informatie

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen?

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen? Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk betrokken levensgenieters in de leeftijd van 50 tot circa 70 jaar. Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt SIR-55 begrijpt als geen

Nadere informatie

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen.

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. AMS Advies & Ontwikkeling Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. In opdracht van Vivium Zorggroep heeft AMS het voormalige bejaardenhuis de Essen in een korte tijd getransformeerd in een fris

Nadere informatie

ZORGCENTRUM MOERZICHT

ZORGCENTRUM MOERZICHT ZORGCENTRUM MOERZICHT pagina 5: Ik heb het hier nog steeds erg naar mijn zin en ik hoop dit werk nog lang te mogen doen! Zorggroep Ter Weel Service verlenen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dat

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Welkom Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Landgoed de Klokkenberg omvang 41 ha. Voormalig sanatorium en medisch centrum. 1954 sanatorium/klooster. Vervolgens thorax- en hartcentrum,

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

ANKLAAR BLOK 1 APELDOORN WONEN ALS IN EEN BESCHERMD DORP

ANKLAAR BLOK 1 APELDOORN WONEN ALS IN EEN BESCHERMD DORP ANKLAAR BLOK 1 APELDOORN WONEN ALS IN EEN BESCHERMD DORP Woonzorggebouw Anklaar blok 1 is het eerste opgeleverde gebouw van het nieuwe stadsdeelcentrum in Apeldoorn. Het zet de toon voor de transformatie

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMSTEN NIEUWBOUW VOORBURG

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMSTEN NIEUWBOUW VOORBURG VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMSTEN NIEUWBOUW VOORBURG 13 februari 2017 Presentatie Richard Spraakman, locatiemanager WZH Rustoord en WZH Leilinde Na de presentatie was er de gelegenheid tot het stellen

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

23+28 huurappartementen voor senioren in Putten. comfortabel wonen in Kerckepad en de Pastorye

23+28 huurappartementen voor senioren in Putten. comfortabel wonen in Kerckepad en de Pastorye 23+28 huurappartementen voor senioren in Putten comfortabel wonen in Kerckepad en de Pastorye Inhoud 1 Wonen in Putten 2 2 Wonen in Kerckepad en De Pastorye 3 3 Comfort en woonplezier 4 4 De appartementen

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie

Nieuwbouwplan De Koekoek

Nieuwbouwplan De Koekoek Sprang-Capelle Nieuwbouwplan De Koekoek S Daar waar gemoedelijkheid, tevredenheid, wonen en werken, inspanning en ontspanning hand in hand gaan. Dát is wonen in de gemeente Sprang-Capelle, met de vele

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik 16-9-2016 1. Inleiding De gemeente heeft op het Scholeneiland Bunnik een locatie beschikbaar voor zorgwoningen 1, voor de doelgroep dementerende ouderen. Een eerste

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving

Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving Geniet van uw oude dag in uw eigen woonomgeving Reginahof Steenbergen Middenwal 1 4651 EB Steenbergen De gemeente Steenbergen, gelegen in West Brabant, is een kleine veilige gemeente met zo n 24.000 inwoners.

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Wonen met zorg in de wijk van de toekomst. Meander. Woonzorgcomplex in Wijchen-Noord

Wonen met zorg in de wijk van de toekomst. Meander. Woonzorgcomplex in Wijchen-Noord Wonen met zorg in de wijk van de toekomst Meander Woonzorgcomplex in Wijchen-Noord In Wijchen-Noord ligt woonzorgcomplex Meander. In dit moderne nieuwe gebouw wonen 56 mensen met een intensieve zorgvraag.

Nadere informatie

Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen

Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen De kansrijke toekomst van verzorgd wonen voor de nieuwe ouderen Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen Nederland maakt zich op voor de grote grijze golf. Er

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Buitengewoon Zorgzaam

Buitengewoon Zorgzaam Buitengewoon Zorgzaam Interactieve praktijkcase: Buitengewoon Zorgzaam, van en voor Vathorst Jan Luursema, oprichter MaPaLaNa Inhoud Waarom bent u in deze workshop Wat ervaringen delen Een project: Buitengewoon

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Bouwen met. Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk. Kooi 70 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen. van Bouwen met Kooi. Wij leveren turnkey vakwerk

Bouwen met. Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk. Kooi 70 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen. van Bouwen met Kooi. Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met I O KO NR 2. 2014 Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk van Kooi 70 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwbedrijf Appingedam 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017

congres senioren kbo brabant 8 juni 2017 vissers & roelands architecten & ingenieurs 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 1 Seniorenhuisvesting concepten en voorbeelden 8 juni 2017 Presentatie - Wie zijn wij? - Seniorenhuisvesting, concepten en voorbeelden - Meergezinswoningen Deurne - Woongebouw dementerende ouderen Sterksel

Nadere informatie

Wonen in de wijk van de toekomst. De Oogst. Zelfstandig wonen met zorg bij de hand

Wonen in de wijk van de toekomst. De Oogst. Zelfstandig wonen met zorg bij de hand Wonen in de wijk van de toekomst De Oogst Zelfstandig wonen met zorg bij de hand In Wijchen-Noord ligt woonzorgcomplex De Oogst. In dit moderne nieuwe gebouw met 46 appartementen wonen mensen zelfstandig.

Nadere informatie

Comfort en zorgdiensten gemakkelijk beschikbaar

Comfort en zorgdiensten gemakkelijk beschikbaar Comfort en zorgdiensten gemakkelijk beschikbaar Exclusief en veilig wonen in Amstelveen Oude Meesters hebben hun sporen verdiend. Ze worden alom gerespecteerd vanwege hun verdiensten voor de samenleving.

Nadere informatie

Planpresentatie Beschermd Wonen en Ontmoeten DGZ Molenstraat-Veldhuislocatie Apeldoorn 22 februari 2016, update d.d. 12 augustus i.s.m.

Planpresentatie Beschermd Wonen en Ontmoeten DGZ Molenstraat-Veldhuislocatie Apeldoorn 22 februari 2016, update d.d. 12 augustus i.s.m. Planpresentatie Beschermd Wonen en Ontmoeten DGZ Molenstraat-Veldhuislocatie Apeldoorn 22 februari 2016, update d.d. 12 augustus 2016 i.s.m. Inhoud - Aanleiding: Visie De Goede Zorg - PvE - Schetsplan

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo Comfort Verzorgd Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo 2 Welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? In een gezellige en veilige woonomgeving met zorg binnen handbereik?

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Waterhof

GARANTWONINGEN WZH Waterhof GARANTWONINGEN WZH Waterhof Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Waterhof gelegen in stadsdeel Escamp in Den Haag, biedt Garantwoningen voor ouderen met een zorgvraag. De Garantwoningen zijn

Nadere informatie

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Meneer Zijlstra krijgt vaak bezoek van zijn kleinzoon Stijn. Samen voeren zij de dieren in de dierenweide. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector De Schauw in Putten Kwaliteit in wonen en zorg 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector Algemeen Woon- Zorgcentrum De Schauw voldeed niet meer aan de huidige eisen van wonen en zorg. De kamers

Nadere informatie

5 Verzorgd Wonen-appartementen te huur aan de Graslaan. Ik ga graag mijn eigen gang, maar een steuntje in de rug is welkom!

5 Verzorgd Wonen-appartementen te huur aan de Graslaan. Ik ga graag mijn eigen gang, maar een steuntje in de rug is welkom! 5 Verzorgd Wonen-appartementen te huur aan de Graslaan Ik ga graag mijn eigen gang, maar een steuntje in de rug is welkom! 5 Verzorgd Wonen-appartementen aan de Graslaan Ruim wonen in een rustige wijk,

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in De Gooise Warande In De Gooise Warande huurt u uw eigen appartement,

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Prettig wonen zoals u het wilt. In één van onze locaties. Wonen

Prettig wonen zoals u het wilt. In één van onze locaties. Wonen Prettig wonen zoals u het wilt In één van onze locaties Wonen Welkom De Uiterton Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten.

Nadere informatie

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd

Nadere informatie

Wonen met zorg. Individueel of kleinschalig groepswonen

Wonen met zorg. Individueel of kleinschalig groepswonen 0348-44 17 14 Wonen met zorg Individueel of kleinschalig groepswonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven. info@rijnhoven.nl

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Vraagprijs 55.000,- k.k.

Vraagprijs 55.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden verleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Geen (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen Huizen vanhendriks Crocusstraat 8, 3812 WH Amersfoort Rustige ligging Alles gelijkvloers Nette keuken en badkamer Goede buitenruimte Vlakbij winkels, CS en bossen H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Wonen, Diafaan! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Wonen, Diafaan! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Wonen, Diafaan! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Wonen Diafaan biedt somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg in zeven kleinschalige woonvoorzieningen of woonzorgcomplexen: Subenhara (Zevenaar),

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

Erasmusflat. Verhuurinformatie RWS partner in wonen

Erasmusflat. Verhuurinformatie RWS partner in wonen Op de locatie van de huidige Erasmusflat aan de Kuijperlaan- Troelstralaan ontwikkelen RWS partner in wonen, SVRZ en Marsaki een zeer compleet woon-zorgcomplex voor senioren. Het complex komt te liggen

Nadere informatie

Coninckshof. Betaalbare luxe in het hart van Leidsche Rijn. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen

Coninckshof. Betaalbare luxe in het hart van Leidsche Rijn. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Coninckshof Betaalbare luxe in het hart van Leidsche Rijn De Rijnhoven Ouderenzorg in Woerden, Harmelen, Vleuten, De Meern, Mon2oort en Leidsche Rijn. Ruimte

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie