Doorbraak.eu. Logo van Wildcat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorbraak.eu. Logo van Wildcat"

Transcriptie

1

2 Logo van Wildcat Doorbraak is zich aan het oriënteren op union en community organizing. Wat zijn de sterke kanten ervan, en wat de eventuele nadelen? Het Duitse tijdschrift Wildcat heeft in 2007 twee artikelen over vakbondsorganizing gepubliceerd. Wildcat is een tijdschrift in de traditie van autonome arbeidersstrijd die zeer kritisch staat ten opzichte van de gevestigde vakbondstraditie. De artikelen hebben zeker enkele belangrijke tekortkomingen, en de kritieken erin worden vanzelfsprekend niet door iedereen binnen Doorbraak (in dezelfde mate) gedeeld. Maar ze kunnen wel dienen als goede aanzet tot een diepgaande discussie over vakbondsorganizing. Daarom publiceert Doorbraak de Nederlandse vertalingen. De vakbonden op nieuwe paden: als de collega een klant wordt, luidt de titel van het eerste artikel. Hieronder het tweede stuk. (Voormalige) radicaal-linkse actievoerders werken niet alleen meer in ad-hoc allianties voor bepaalde campagnes samen met vakbonden. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij Clean clothes, de campagne voor globale sociale rechten en dergelijke. In ons vorige artikel hebben we de organizingaanpak besproken en bekritiseerd. Die aanpak heeft bij de linkse activisten die het sinds een paar jaar hebben over precariteit, geleid tot illusies over een nieuw type vakbond. Maar als we uitgaan van een algemene kritiek op de vakbond als arbeidersvertegenwoordigingsorganisatie, dan moeten we ons realiseren dat organizing niet beter is dan de traditionele vakbondsmethoden, maar slechts een continuering van het traditionele vakbondswerk is. Organizing vormt geen breuk met het idee dat vakbonden arbeiders vertegenwoordigen, noch met het idee van sociale partnerschap. Dergelijke kritieken kunnen echter weinig invloed hebben, zolang er geen actuele voorbeelden van arbeidersautonomie bestaan. In zo n situatie lijkt een poging binnen de vakbonden al snel beter dan niets. En gezien de reguliere oppervlakkige kritiek op de vakbonden, die slechts hun bureaucratische, trage en weinig spontane apparaat bekritiseert, belooft organizing wel ruimte voor nieuwe actievormen. Het is wel verrassend dat er al na korte tijd een discrepantie is ontstaan tussen de officiële standpunten van de vakbonden en de eigen realiteit van de organizers. Het feit dat organizers disproportioneel vaak ontslag nemen, laat zien dat de betrokkenen die tegenstrijdigheden zeer zeker ervaren. Dat die tegenstrijdigheden tot nu toe niet politiek uitgesproken zijn, ligt waarschijnlijk aan het feit dat de politieke discussie over werk voor dit deel van links nog relatief nieuw is, en dat de organizers zelf, vanuit hun eigen precaire banen in de dienstensector, nog amper ervaring met de vertegenwoordigingsmechanismen hebben. Zelfgekozen, geïndividualiseerde precariteit staat geen perspectief van collectieve actie toe. Hoe gaan organizers om met de paradox dat zij werk doen dat collectieve actie tot doel heeft, maar ondertussen zelf in arbeidsstructuren vastzitten die zij als zeer precair en neo-liberaal beschrijven? In eerste instantie individueel: carrière maken of ontslag nemen. De selectiemechanismen werken: de meesten stoppen ermee en sommigen ervaren dit ook nog als persoonlijk falen en anderen worden lead-organizers, dat wil zeggen: ze worden de bazen. Dat lijkt precies op de situatie in andere banen in het sociale veld. Inmiddels is er echter een begin gemaakt met een collectieve verwerking van de geïndividualiseerde werksituatie, en de eerste stappen richting zelforganisatie zijn gemaakt. Een kritiek op het beginsel vakbond zou zich hierbij 1/6

3 kunnen ontwikkelen, wanneer de actieven zichzelf als actoren serieus nemen. Laten we eens zien hoe het verder gaat en hoe we dit proces kunnen ondersteunen. We hebben het volgende interview met A. gevoerd, die een jaar lang voor de Duitse dienstenbond Ver.di werkte in een organizingproject in de beveiligingssector. Interview Had je, voordat je bij Ver.di begon te werken, al eerder op een politieke manier nagedacht over materiële reproductie, ook je eigen situatie daarin? Politiek vond voor mij eigenlijk altijd plaats buiten de loonarbeid. Misschien lag dat ook wel aan de soort banen die ik tot nu toe had gehad: meestal op sociaal gebied, meestal voor beperkte tijd. Als ik al weet dat ik binnen een jaar zeker weer weg ben, waarom zou ik me er dan serieus tegenaan bemoeien? Maar helemaal nieuw was dat thema voor mij nooit. Anders dan de meeste radicaallinksen heb ik ook qua familie een arbeidersachtergrond. De meeste radicaal-linksen kennen dat niet en weten ook niet wat het betekent om bijvoorbeeld te studeren en zelf te moeten kijken waar je geld vandaan komt. Kwam de mogelijkheid om bij de vakbond te werken op een moment waarop je politieke vragen rond loonarbeid sowieso interessant begon te vinden, of kwam die mogelijkheid toevallig langs toen je een baan nodig had? Beide. Aan de ene kant hadden we met de actiegroep Hamburg Umsonst samen met andere organisaties net de Hamburgse Euromayday georganiseerd. Daarbij stond het thema precaire arbeidsverhoudingen centraal, en we keken ook naar ervaringen met militant onderzoek en organizing uit het verleden. Zo vond ik het wel interessant om ergens te gaan werken waar precaire arbeiders die nog weinig georganiseerd zijn, in slechte omstandigheden werken. Ik heb het aanbod van de vakbond gezien als mogelijkheid om uit te proberen wat de vakbond daar kon doen. Aan de andere kant had ik ook een baan nodig; dus dat kwam goed uit. Hoe zag je contract eruit? Ver.di heeft al een tijdje een aannamestop. Daarom kregen wij geen contract met Ver.di, maar een werkcontract met het dochterbedrijf Ver.di-innotec. Ik heb gehoord dat de ondernemingsraad van de Ver.di-werknemers tegen deze constructie was omdat daardoor de arbeidsomstandigheden van Ver.di-werknemers fundamenteel worden aangetast. Maar wat konden we doen? Het project was in eerste instantie gepland voor een half jaar. De contracten waren dus ook een half jaar geldig. De functieomschrijving was onduidelijk en diffuus: het organiseren van beveiligingsmedewerkers in Hamburg. In het begin kregen wij tweeduizend euro per maand aangeboden. Voor dat bedrag wilde het team dat al was gevormd voordat de contracten klaar waren het werk echter niet doen. Uiteindelijk kwam men op euro uit plus 6 weken vakantie en een 40-urige werkweek. Volgens mij waren de vakantiedagen in het contract vastgelegd en die 40 uur waren mondeling toegezegd. Juist de angst voor extreem lange arbeidstijden was voor sommigen een probleem. Maar uiteindelijk was wel duidelijk dat de grenzen van dit soort werk niet makkelijk te definiëren waren. De flexibiliteit om soms ook s avonds of in het weekend te moeten werken, was voor niemand echt een probleem. Hoe zag je normale werkdag eruit? Over het algemeen waren wij voor de helft van de tijd buiten bij de beveiligers, en voor de andere helft op het Ver.di-kantoor. We hielden teamvergaderingen en vergaderingen met actieve leden, we hebben ook afspraken gemaakt met individuele arbeiders en aan deskundigheidsbevordering 2/6

4 gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, want daar wisten wij van tevoren weinig van. Beschrijf eens een gewone werkweek. Op maandag hadden we meestal teamvergadering. Daar bespraken we de voorafgaande week, en maakten we een plan voor de week. Het plan kon bijvoorbeeld zijn om een publieke actie uit te voeren. Hoeveel mensen zouden er moeten komen om het tot een succes te maken? Dan ging iedereen een persoonlijk werkplan opstellen en dat plan met de teamleider bespreken. Die ging dan soms nog wat extra taken aan het plan toevoegen en ze noteerde in ieder geval zelf ook alles. De week erna werd dan weer gekeken wat er was gedaan door het team, maar ook door iedereen individueel. Dat kon wel een behoorlijke druk creëren; direct voor jezelf en soms openlijk door de teamleider, maar ook onder elkaar. Ook al wil je het niet, er ontstaat toch druk als je ziet dat je collega de hele tijd met nieuwe leden aankomt en jij niet! Daar kan heel snel een soort latente rivaliteit ontstaan. En dat is ook wat ze willen. Op die manier werkt organizing naar binnen. Het worteltje hangt altijd net een beetje hoger, zodat je het nooit te pakken kunt krijgen. Naar buiten toe, in de politieke doelstellingen van de campagne, is het precies andersom: daar hangt het worteltje zo laag dat ook de kleinste erbij kan. Bestonden er sancties, wanneer jullie de doelen niet haalden? Nee, niet in die zin. Soms een beetje geschreeuw, maar dat was het. Maar goed, het kon ook gebeuren dat duidelijk werd dat jij voor een bepaalde taak niet echt geschikt was. Dan werd met wederzijdse toestemming gekeken wat je beter kon doen. Bestond er arbeidsverdeling binnen het team? Ja, wel op die manier dat we deels apart moesten werken. Iedereen hield een eigen lijst bij van zijn kadercontacten. Die heb je deels van je voorganger overgenomen, deels constant aangepast. Je werkplan kon bijvoorbeeld inhouden dat je van je contacten er minimaal 20 naar de volgende actie mee ging brengen. Of dat je erin zou slagen om mensen met een 2-rating zelf collega s te laten mobiliseren. Wat was dat voor rating? Elk contact wordt in je lijst opgenomen en beoordeeld. 1 betekent een top-leader, die zeer gemotiveerd is, zelfstandig, die mensen kan meekrijgen, een soort Alpha-dier. 2 -en zijn mensen die betrouwbaar zijn, maar die geen leiderschapskwaliteiten hebben. Vanaf 3 werd het minder interessant voor ons. En 5, dat zijn mensen die ons actief tegenwerken, die aan de kant van de werkgevers staan. Het doel was natuurlijk om de ranking steeds te verbeteren, om van een 2 een 1 te maken. Het kwam natuurlijk ook voor dat mensen in de ranking zakten, en dan moest je aan het team uitleggen waarom een 2 die regelmatig aanwezig was, niet meer op kwam dagen. Hebben de top-leaders geëist om deel van het team te worden? Nee. Pas aan het einde, toen het duidelijk was dat het project werd afgerond en dat er zelfstandige structuren nodig waren. Toen hebben we hen aangesproken, methodische training met hen gedaan en het project langzaam aan hen overgedragen. De houding om iets op te eisen was bij hen niet aanwezig. Welke functie had de teamleider? De team/projectleider had de functie van een aanstuurder een soort juf. Ze moest ons leren hoe je organizing methodisch doet. Wij moesten leren hoe het werkt en wij konden het dan goed of 3/6

5 slecht doen afhankelijk van je persoonlijke vaardigheden. Liet die projectleider het werk aan jullie over of deed ze bij alle vergaderingen mee? Ze was er altijd. Ze heeft ook altijd de uiteindelijke beslissingen genomen. Organizing is niet de vrije hand hebben. Alle stappen die wij namen, werden binnen het team besproken. En zoals dat altijd gaat met dat soort arbeidsverhoudingen: een team is niet alleen maar een team, er is ook een baas, en die baas beslist uiteindelijk waar het heengaat. Hoe zag de samenwerking met de cao-commissie beveiliging eruit? Wie bemiddelde daar? Wij hadden een vergadering van actieve leden die eens in de maand bij elkaar kwamen. In de commissie zaten echter twee groepen mensen: personeelsvertegenwoordigers en vakbondsprofessionals. Al voordat ons project werd opgezet, kwamen die bij elkaar in een werkgroep beveiliging. Wij hebben toen geprobeerd om de invloed van deze werkgroep te beperken ten gunste van onze actievenvergadering. Dat was ons inziens een legitieme groep van de basis die zelf over hun cao s zou moeten beslissen. Veel beveiligers waren inderdaad ontevreden over het werk van hun bestuurders. Dat betekent in de praktijk dat we de standpunten van de commissie in de vergadering van actieve leden besproken hebben. Hebben jullie, naast de projectleider en de cao-commissie, nog met andere vakbondscommissies contact gehad? Nee, we waren niet ingebed in de vakbondsstructuur. We waren als het ware vrij zwevend. Ik had het gevoel: wij hebben ons team, wij hebben onze twee kamers, daar doen we onze dingen. Wat wij doen wordt op een ander niveau doorgegeven. We waren altijd een beetje losgekoppeld, en we zijn niet naar commissievergaderingen gegaan. Een losgekoppelde speeltuin. Waren er grenzen aan die speeltuin? Ja, bijvoorbeeld wanneer het over iets hardere confrontaties met sommige werkgevers ging. In zulke gevallen moest elke flyer door het Ver.di-hoofdkantoor in Berlijn juridisch en politiek goedgekeurd worden. Dan merkte je: Aha, we hebben een grens bereikt!. Zo werden in elk geval de grenzen van onze handelingsvrijheid duidelijk. Maar als een echte breuk zou ik het niet beschrijven er was geen protest, geen opstand van onze kant. We hebben niet met elkaar besproken hoe we met deze situatie om moesten gaan. Als we over de autonomie van het team discussieerden, dan bleef het als vanzelfsprekend binnen de kaders van het organizingmodel. Hadden de contacten met de beveiligers ook duidelijk kunnen maken dat ze heel andere problemen en wensen hadden? Die binnen een cao niet op te lossen zijn? Hoe ver gingen de inhoudelijke beperkingen? Los van het kerndoel van de cao moet ik zeggen dat de actieve leden vrij waren om aan te geven wat voor hen belangrijk was, en dat deden ze ook. Het kon gaan om alledaagse problemen die voor de vakbond compleet irrelevant zijn. Alleen omdat iemand ergens werkt, betekent dat nog niet dat hij ook altijd de belangrijke eisen stelt; vanuit ons perspectief belangrijk, bedoel ik. Wel allemaal legitieme eisen, natuurlijk. We hebben geprobeerd dat soort eisen mee te nemen en in de caoonderhandelingen in te brengen. Maar ja, de macht om zoiets door te zetten hadden we niet. Natuurlijk, een nieuwe cao en een loonsverhoging stond altijd zeer centraal voor de vakbond, maar ook voor de beveiligers. Te veel werken en te weinig verdienen was altijd een kernprobleem waar de mensen het over hadden. Daarnaast hadden velen te maken met repressie op de werkvloer en het werknemersvijandelijke klimaat in de beveiligingsbranche. Dat hebben we bijvoorbeeld bij de acties in de S-Bahn ook meegenomen. 4/6

6 Zag je jezelf als een soort dienstverlener, of heb je ook je eigen politieke ideeën ingebracht bijvoorbeeld door kritiek te leveren op de taken van beveiligers? De actieve leden die met ons meewerkten, waren sowieso mensen die hun werk kritisch bekeken. Maar ook voor hen is het werk waarmee ze geld verdienen en dat ze meer of minder gehoorzaam kunnen uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld ook met beveiligers gesproken van wie we wisten dat ze in de illegalenbajes hadden gewerkt. We hebben hen gevraagd hoe dat voelde. Zij waren niet xenofoob of racistisch, maar een echte problematisering of reflectie had ook niet plaatsgevonden. Ze hadden eerder een neutrale houding van ik doe gewoon mijn werk. Heel soms kwamen er bij sommige mensen in de actieve leden-vergadering ook rechtse ideeën naar voren, en dat hebben we dan wel besproken. Het was niet altijd tegenstrijdig: racistische gedachten hebben en zich op vakbondsniveau willen organiseren. Hebben de actieve leden in het organizingproject een soort belofte voor democratisering gezien? Dat ze het recht zouden krijgen om zelf de onderhandelingen te voeren? Misschien hebben sommigen dat zo waargenomen. Maar de meesten hebben in organizing niet echt iets nieuws gezien. Velen van hen hadden nog helemaal geen ervaring met vakbondswerk. Anderen kwamen bijvoorbeeld uit metaalbedrijven waar ze dat soort structuren wel kenden. Nee, ik kan niet zeggen dat ze hebben geëist om mee te beslissen. De meesten zijn naar de bijeenkomsten gegaan en hebben eerst even afgewacht wat er zou gebeuren. Het was voor hen vaak al nieuw om in een ruimte te zitten met 30 anderen en om gezamenlijk gestructureerd te discussiëren. We moesten dat soort ideeën vaak eerst zelf inbrengen, heel praktisch modereren enzovoorts. Welke motieven hadden de mensen om aan de actieve leden-vergaderingen mee te doen? Collega s ontmoeten, over hun werk praten En soms hoopten ze daar ook een nieuwe baan te vinden als ze net ergens waren ontslagen. Dat is ook echt gebeurd. Verder hadden ze een vaag idee van wat ze wilden en wat niet, en dat konden ze ook duidelijk onder woorden brengen. Welke positieve ervaringen heb je bij je werk bij het organizingproject opgedaan? Het was in ieder geval zeer interessant werk. Ik ben bij sectoren betrokken geraakt waar ik normaal gesproken niet mee in aanraking kom. Dat is erg interessant. Het is vooral een zeer waardevolle persoonlijke ervaring. Politiek heb ik gezien dat het ook mogelijk is om mensen succesvol te organiseren in gebieden die zeer slecht georganiseerd zijn, waar de mensen heel geïndividualiseerd werken en vaak onzichtbaar zijn. Op een ander niveau is mijn beeld van de vakbond veranderd. Er zitten daar goede mensen. Die werken vooral op zichzelf. Maar ze zijn er wel. Waarom ben je gestopt? Wat waren je negatieve ervaringen? Ik voelde me al langer ongemakkelijk bij het concept van organizing. Onder meer bij de erg neoliberale arbeidsverhoudingen en het werkmodel. Ik bedoel daarmee de controle op doelen, het cijfers tellen, enzovoorts. Daar worden veel aspecten uit de gewone economie overgenomen: hoe teamwerk werkt, hoe je succescontrole organiseert, enzovoorts. Voor mij en ook voor anderen leidde dat tot veel stress, want hoe definieer ik bijvoorbeeld succes? In je gewone politieke werk heb je amper kerngetallen voor succes. Je mag niet vergeten dat we het hier over loonarbeid hebben. Er wordt heel persoonlijk gekeken wie successen of juist geen successen boekt, en er wordt druk op je opgebouwd. Als je niet goed functioneert, dan word je na een tijdje geïsoleerd, en je wordt vroeger of later ontslagen. En daar hangt je geld en leven vanaf. De mensen worden echt opgebruikt na een jaar was ik al de senior daar. De druk wordt via de ladder, de hiërarchie, doorgegeven naar 5/6

7 beneden. Ook binnen het team was het vaak moeilijk om te discussiëren, omdat de projectleider er altijd bij zat ze was tenslotte deel van het team. Ik heb er problemen mee dat er vanuit wordt gegaan dat de methode klopt. En als er dan toch iets niet goed gaat, dan moet het aan de werkende liggen die de methode niet goed in de praktijk kan brengen. Maar er bestaan methoden waarmee je het niet goed of verkeerd kan doen: die zijn zelf verkeerd. Dat zou ik ook over organizing zeggen. Dat is een methode die ik eigenlijk niet in de vakbond wil zien. Het Duitse origineel New Labour New Gewerkschaft heeft ook een notenapparaat. (vertaling: Gregor Eglitz) 6/6

Doorbraak.eu. Via veel hoogte- en dieptepunten is deze beweging, het Collectief van werklozen en precaire

Doorbraak.eu. Via veel hoogte- en dieptepunten is deze beweging, het Collectief van werklozen en precaire Gluren in opdracht van de gemeente De twee bijeenkomsten vorige maand van Doorbraak en de Bijstandsbond over de strijd van Franse werklozen begonnen met deze inleiding van de activisten van Résistance

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler OEKT Leiding geven aan verandering in jouw school Berend Redder & Johan Spitteler Stichting De Brink 2011 Uitgangspunten bij succesvolle onderwijskundige veranderingen: 1. Ga er niet van uit dat jouw beeld

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Gemotiveerd Leren. Drie plezierige leerervaringen

Gemotiveerd Leren. Drie plezierige leerervaringen Gemotiveerd Leren Drie plezierige leerervaringen In deze stap krijg je inzicht in hoe jij gemotiveerd leert. Dit is belangrijk om te weten, want dan kan je dat gebruiken om zo gemotiveerd mogelijk je vakken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN

TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN TIEN TIPS WANNEER JE EEN KUNSTWERK WILT AANSCHAFFEN Het is een feest om een echt kunstwerk in huis te hebben! Toch denken veel mensen dat ze zich dat niet kunnen veroorloven. Of dat het ingewikkeld is

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG

NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG NASLEEP VAN EEN RUZIE OF EEN BETREURENSWAARDIG INCIDENT Toelichting Deze brochure is een vertaling van de handleiding van Gottman (www.gottman.com) voor het verwerken van ruzies uit het verleden en betreurenswaardige

Nadere informatie

Beveiligers die ook post bezorgen

Beveiligers die ook post bezorgen Beveiligers die ook post bezorgen PostNL kan postbezorgers geen fulltime baan meer bieden, maar wil wel werven onder kostwinners. Veel facilitaire branches hebben te maken met een veranderende en soms

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

De functie van eerstverantwoordelijk verzorgende

De functie van eerstverantwoordelijk verzorgende De functie van eerstverantwoordelijk verzorgende Zorgcentrum De Wissel is een klein verzorgingshuis waar dertig cliënten wonen en leven. Het centrum ligt vlak bij het strand in een klein dorp in Zeeland.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

DEZE 12 EIGENSCHAPPEN LATEN INTROVERTE PROFESSIONALS EXCELLEREN

DEZE 12 EIGENSCHAPPEN LATEN INTROVERTE PROFESSIONALS EXCELLEREN E-blog DEZE 12 EIGENSCHAPPEN LATEN INTROVERTE PROFESSIONALS EXCELLEREN In zelfvertrouwen Veel professionals zijn introvert (zeker 1 op de 3 mensen). Introverte professionals zijn net als mooie ijsbergen.

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie)

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl Nummer (in te vullen door griffie) 13.56311 Datum ontvangst raadsgriffie

Nadere informatie

Assertief op het werk

Assertief op het werk Carola van Dijk en Hans Elbers (red.) Assertief op het werk Ikke, ikke, ikke zonder dat de rest... INHOUD Voorwoord 7 Inleiding 9 1 Het verschil tussen subassertief, agressief en assertief gedrag 11 2

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

project: Trends en actualiteit in de Jeugdzorg

project: Trends en actualiteit in de Jeugdzorg project: Trends en actualiteit in de Jeugdzorg Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie

Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie Waar jongeren met NF1 tegenaan lopen Voorlopige bevindingen SPOT-NF1: een impressie De collegezaal zat 31 januari vol met zo n 55 geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de voorlopige resultaten van SPOT-NF1.

Nadere informatie

In de middag gingen we naar het Martiniziekenhuis, dit is mijn terrein. Omdat Daan op de kinderafdeling heeft gelegen ken ik daar mensen.

In de middag gingen we naar het Martiniziekenhuis, dit is mijn terrein. Omdat Daan op de kinderafdeling heeft gelegen ken ik daar mensen. Folders uitdelen Ik begin aan mijzelf te twijfelen, ben ik echt wel goed bezig. Ben ik echt wel toe aan andere ouders helpen. Zo overtuigd dat ik het aankon, zo erg is dat naar beneden gehaald omdat ik

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril hoofdstuk 6 Denkfouten We hebben al gezien dat sommige van onze brandende automatische gedachten ons in de weg zitten. Ze geven ons een onprettig gevoel of weerhouden ons ervan dingen te doen. Het probleem

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo

Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Wat neem ik mee naar aanleiding van de bijeenkomst op 25 september bij Sioo Uit jullie antwoorden op de twee vragen Wat neem ik mee? En welke vragen heb ik nog? Halen we het volgende: Wat neem ik mee?

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven VOORBEELD CASUS Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 1 1/2 uur, in 5 stappen. Voor

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt

VOOR COACHES EN BEGELEIDERS DAVERENDE DILEMMA S. Francine ten Hoedt & Philine Spruijt 33 DAVERENDE DILEMMA S Francine ten Hoedt & Philine Spruijt VOOR COACHES EN BEGELEIDERS Beste coach, Een van de basisvereisten om coach te zijn is, volgens ons, willen ontwikkelen en willen leren. Hoe

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1-

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Samengevat Een evaluatiegesprek is duidelijk de meest gebruikte feedbackvorm

Nadere informatie

De jacht op vrijwilligers

De jacht op vrijwilligers De jacht op vrijwilligers Doorbraak heeft al veel gepubliceerd over dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden. De nadruk lag daarbij meestal op het regime waaronder gewerkt moet worden. Maar ook belangrijk

Nadere informatie

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us

MIJLPALENSPEL. Deze tool is ontwikkeld door Between-us MIJLPALENSPEL Deze tool maakt onderdeel uit van het project Kompas Duurzaam Goederenvervoer. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in

Nadere informatie

Boek 1 De jongen in de gestreepte pyjama

Boek 1 De jongen in de gestreepte pyjama Boek 1 De jongen in de gestreepte pyjama Zakelijke gegevens: 1. Titel van het boek: De jongen in de gestreepte pyjama. 2. Het boek heeft geen ondertitel. 3. De auteur van het boek is John Boyne 4. Het

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

De bij die niet kon vliegen

De bij die niet kon vliegen De bij die niet kon vliegen De kleine bij zat in het gras en keek treurig om zich heen. Daar vlogen alle andere bijen af en aan. Hun kleine pootjes vol met stuifmeel, de mond vol met de nectar van de mooie

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info. Racisme Racisme Ik heb een onderwerp gekozen dat jullie misschien een beetje vreemd zullen vinden, namelijk het thema 'racisme'. Als je dat woord opzoekt dan staat er: Racisme: racisme is het discrimineren van

Nadere informatie

gedragen. Een belangrijke factor daarbij is de functie van ons verstand.

gedragen. Een belangrijke factor daarbij is de functie van ons verstand. inleiding Soms zijn we als mensen zo sterk met onze gedachten bezig,dat we bijna vergeten om in het hier en nu te leven.als ik op een stralendedagdoorde stad loop zie ik toch veel mensen in gedachten eigenlijk

Nadere informatie

Tietel slide. Titel slide 2 Module 2. tekst. Beïnvloeden. Juni 2014. Trainers: Sarah Strübin en Willem Ezerman ALFABEELD ORGANISATIEONTWIKKELING

Tietel slide. Titel slide 2 Module 2. tekst. Beïnvloeden. Juni 2014. Trainers: Sarah Strübin en Willem Ezerman ALFABEELD ORGANISATIEONTWIKKELING Tietel slide Titel slide 2 Module 2 tekst Beïnvloeden Juni 2014 Trainers: Sarah Strübin en Willem Ezerman ALFABEELD ORGANISATIEONTWIKKELING Beïnvloeden Programma 2014 Beïnvloeden Programma module 2 09.00

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Welkom in de derde klas!

Welkom in de derde klas! Welkom in de derde klas! De meeste van jullie zijn twee jaar leerling van onze school geweest. Jullie weten wel hoe het hier werkt. Wat er van je verwacht wordt. Wat wel en niet geaccepteerd wordt. Dat

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape:

Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape: Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape: - In één woord fantastisch!! Erg inspirerend om te luisteren en leren van iemand die dit hele proces al doorgeworsteld is en dat wil delen met andere 'worstelenden'.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie