Inhoud LEIDRAAD PRESENTATIE... 1 INHOUD... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud LEIDRAAD PRESENTATIE... 1 INHOUD... 2"

Transcriptie

1 LEIDRAAD PRESENTATIE Coördinerend bureau MPM + Bouwmanagement, dijk GR, Telefoon: (0031) Telefax: (0031)

2 Inhoud LEIDRAAD PRESENTATIE... 1 INHOUD... 2 ONDERWERP VAN DE PRESENTATIE:... 3 DOELSTELLING VAN DE PRESENTATIE... 3 DEELNEMERS AAN DE PRESENTATIE... 4 PROCEDURE... 4 VORM VAN DE AANMELDING:... 4 DE SITUATIE EN VERDELING VAN TAKEN:... 5 DE EERSTE VRAAG: PRESENTEER UW GOEDKOPE WONING Toelichting:... 6 DE TWEEDE VRAAG: DE VERKOOPPRIJS... 7 Toelichting:... 7 Betalingsregeling DE DERDE VRAAG: REFERENTIES... 8 Toelichting:... 8 VOORBEHOUD Kosten en vergoedingen MINIMUMEISEN TE STELLEN AAN DE REALISATOR:... 9 BIJLAGE I EIGEN VERKLARING BIJLAGE II STANDAARD KOSTENOVERZICHT WONINGEN MPM+ Bouwmanagement 2 April 2005

3 Onderwerp van de presentatie: gebruiksklare goedkope nieuwbouwwoning, grond gebonden en geschikt voor sociale verhuur en/of sociale koop. Doelstelling van de presentatie De behoefte aan betaalbare en dus goedkope woningen stijgt sterk in het licht van de stagnerende economie en bijbehorende marktontwikkelingen. Enkele aanbieders leveren al woningen tegen een lage kostprijs. Uitgepuzzeld en doorontwikkelde producten. Woonruimte zonder verdere ambities. MPM+ heeft reeds vele jaren deelgenomen en leiding gegeven aan de ontwikkeling van nieuwbouw- en inbreilocaties voor woningen. MPM+ heeft een marktgevoelige doelstelling en wil het gevoel van de marktpartijen vertalen naar tastbare producten. Eén van deze producten is een overzicht van aanbieders van (goedkope) woningen, welke kan aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgevende woningbouw partijen. In dit geval: een goedkope gebruiksklare grondgebonden nieuwbouwwoning. Inzage in het grote en diverse aanbod van dit type woning is voor vele afnemende partijen niet of nauwelijks te verkrijgen. In aansluiting op de wens van enkele van haar opdrachtgevers gaat MPM+ over tot het verzamelen, rubriceren en beoordelen van het aanbod in de markt. Hiermee hebben deze opdrachtgevers, via MPM+, snel inzage in het marktaanbod. De eigen doelstelling van MPM+ is het aanbod van de markt bij zijn opdrachtgevers bekend te maken. Vraag en aanbod bij elkaar te brengen. MPM+ Bouwmanagement 3 April 2005

4 Deelnemers aan de presentatie. Aangezien een zo groot mogelijk inzicht in het brede aanbod van woningen gewenst is staat deelname aan deze presentatie open voor alle partijen die op een of andere wijze bij het realisatieproces van woningen betrokken zijn. Voorbeelden van partijen zijn: Woning Ontwikkelaars Woning Bouwbedrijven Woning Producenten Woning Importeurs en leveranciers Voor het gemak te noemen te noemen: realisator. In een later stadium zal een inventarisatie gehouden worden van woninginstallaties. Niet alleen kijkend naar de aanlegkosten van de installaties maar ook kijkend naar de exploitatiekosten van deze installaties op langere termijn. Procedure De aankondiging zal in de markt bekend gemaakt worden door het plaatsen van een advertentie in het bouwdagblad Cobouw. In deze advertentie staan genoemd de data voor het stellen van vragen, voor het verstrekken van antwoorden op vragen en voor het inleveren van de presentaties. De benodigde tijd voor het maken van een inventarisatie en het rapporteren aan de opdrachtgevers is sterk afhankelijk van de hoeveelheid presentaties die zullen worden ontvangen. Een datum hiervoor kan dus niet gegeven worden. Alle deelnemers aan deze inventarisatie zullen op de hoogte worden gebracht van het resultaat. Na de rapportages zullen de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld zich op de hoogte te stellen van de algemene resultaten. Dit houdt tenminste in: een overzicht van de respondenten met de producten voorzien van een rapportcijfer. Vorm van de aanmelding: Uitgebreide schriftelijke presentatie conform deze leidraad. Bij voorkeur in een 4-rings map waarbij de diverse onderdelen zijn gescheiden door tabbladen en voorzien van een inhoudsopgave. Per woningvariant / woningtype een aparte presentatie maken. De eindwoning wel duidelijk apart presenteren maar in combinatie met de basiswoning. Voor het inrichten van de presentatie is deze leidraad opgesteld. Onvolledige presentaties worden niet meegenomen in de rapportage aan de opdrachtgevers. MPM+ Bouwmanagement 4 April 2005

5 De Situatie en verdeling van taken: De gemeente is eigenaar van het benodigde aantal bouwrijpe kavels in een uitleggebied en regisseur van de ontwikkeling. Direct op de kavelgrens (straatzijde) bevinden zich de kabels en leidingen benodigd voor de nutsaansluitingen. De aanliggende bouwwegen zijn verhard en goed begaanbaar voor nagenoeg alle reguliere transportmiddelen en hijs- en hefwerktuigen. De kavel is afgewerkt op 30 cm onder het toekomstige maaiveld. Hiermee wordt voorkomen dat de uit de bouwput vrijkomende grond moet worden afgevoerd. Er mag kruipruimtevrij gebouwd worden mits de leidingtracés toegankelijk blijven dan wel dat er voorzieningen getroffen worden om reparatie of vervanging van kabels en leidingen mogelijk te maken. De gemeente (of haar vertegenwoordiger) zal het gewenste aantal woningen kopen op basis van een koop- of realisatie overeenkomst of zoals de woning wordt aangeboden. De realisator ontwikkelt en bouwt het overeengekomen aantal woningen inclusief de benodigde aansluitingen op de nutsvoorzieningen. De woningen worden volledig en gebruiksgereed overgedragen aan de gemeente. De gemeente (of haar vertegenwoordiger) zal de woningen verkopen/verhuren aan de toekomstige bewoners. Tot een afwijkende taakverdeling kan worden besloten maar ligt niet in de lijn der verwachtingen. MPM+ Bouwmanagement 5 April 2005

6 De eerste Vraag: 1. Presenteer uw goedkope woning. (zowel huur als koop) Tekeningen 1:100 voorzien van schaalverdeling en maatlijnen. Hiermee moet duidelijk worden hoe een plattegrond, doorsnede en gevels er uit komen te zien. Een uitgebreide technische beschrijving van de woning. Materiaal specificaties, zoals glastypes, isolatiewaarden, e.d. Tegelkwaliteit, betonkwaliteiten, steensoorten dakbedekking, etc. Foto s, perspectief tekeningen, computeranimaties. Technische specificaties als EPC, EPN, jaarlijks gasverbruik, garanties en garantietermijn op installaties en materialen. Toelichting: Uitgangspunt is een tussenwoning in een rij van 8. De ideale rij (langer of korter) geeft u aan. Het blok wordt beëindigd met twee eindwoningen. De afwijkende gegevens van de eindwoning dienen apart vermeld te worden. De woning dient gepresenteerd te worden in gebruiksklare toestand. Hieronder wordt verstaan voorzien van alle benodigde installaties (keuken, sanitair en Elektra, Gas, Water, CV en Riool) en inrichtingen die onmiddellijke bewoning mogelijk maken. (alleen keukenapparatuur, vloerbedekking en meubilair, gordijnen en behang zijn voor de bewoners). Voor de keuken dient minimaal te bestaan uit een keukenblok met RVS blad en spoelbak met kraan, afzuigkap (aangesloten) en 2 bovenkastjes etc. Een betegelde toiletruimte met toiletpot en spoelinrichting etc. Een betegelde badruimte met wasbak en douche voorzien van benodigde kranen etc. De maatvoering, afmetingen van ruimten (GBO), toegepaste materialen en kleurstelling. Ook een overzicht van uitsluitingen dan wel extra s. Zaken die wel meegeleverd worden dienen duidelijk vermeld te staan onder vermelding van de kosten van meelevering in een standaard vorm. Dit betekent dat u een prijs opgeeft voor een niet-standaard onderdeel welke gebruikt kan worden om dit onderdeel alsnog (door u) aan te (laten) brengen. Kwaliteit- en/of comfort verhogende elementen aan, op of in de woning worden op prijs gesteld. U kunt aangeven tegen welke prijzen de verschillende elementen zullen worden aangebracht. Ook energie besparende maatregelen en -voorzieningen worden op prijs gesteld. Hiervoor geld ook dat u kunt aangeven tegen welke prijzen de verschillende zaken zullen worden aangebracht. Indien niet anders vermeld wordt er vanuit gegaan dat de voorgestelde maatregel in alle woningen gelijktijdig wordt aangebracht. Zaken en elementen welke kostenverhogend zijn maar daarmee de kosten van exploitatie fors verlagen kunnen ook apart vermeld worden. MPM+ Bouwmanagement 6 April 2005

7 De tweede vraag: 2. De verkoopprijs. (V.O.N. prijs inclusief BTW) Gebruik hiervoor de staat Standaard kostenoverzicht woningen van Bijlage II. Toelichting: De verkoopprijs (uw aanbieding) dient voor een gebruiksklare woning te zijn. Om enig inzicht in de opbouw van de verkoopprijs te krijgen is een kostenstaat als bijlage II opgenomen. De gevraagde uitsplitsing dient zoveel mogelijk te worden gehanteerd. De prijs dient gebaseerd te zijn op tenminste het gemiddelde van 4 rijen van 8 woningen (dus met elk 6 tussenwoningen). De ideale rij geeft u aan. Het blok wordt beëindigd met twee eindwoningen. De afwijkende gegevens van de eindwoning dienen apart vermeld te worden. Per woning dient u te hebben opgenomen in de prijs o de kosten van het riool tot 1 meter buiten de gevel, o een standaard meterkast (voor gas, elektra en water, telefonie en CAI) welke voldoet aan de vereisten van de nutsbedrijven. o De kosten van aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen. Zaken die niet meegeleverd worden dienen duidelijk vermeld te staan onder vermelding van de kosten van meelevering in een standaard vorm. (uitvoerbare stelpost) Betalingsregeling. U dient een voorstel te doen over de wijze en momenten van betalingen. MPM+ Bouwmanagement 7 April 2005

8 De derde Vraag: 3. Referenties. Tenminste: Opdrachtgever NAW gegevens en contactpersoon. Omvang van de opdracht in aantallen en Euro s. Uitvoeringstijd en jaar van realisatie. Toelichting: Indien u reeds eerder de gepresenteerde woning heeft gerealiseerd kunt u foto s bijsluiten. Verkoopbrochures en verkoopprijzen vergroten de waarde van de referenties. Referenties van opdrachtgevers en/of kopers, met namen van personen welke benaderbaar zijn, worden op prijs gesteld. De omvang van de opdracht bij voorkeur vermelden in aantallen van het type (mogelijk nog andere types). Ingeval de woning Vrij Op Naam is verkocht dan aangeven welk deel van de prijs (in Euro s en niet in procenten) de grondcomponent is. Bij uitvoeringstijd wordt gevraagd hoe lang de realisatieperiode heeft geduurd. Het gaat dan om de datum van eerste handeling (uitzetten of eerste paal) tot en met de oplevering van de woning. Bij grote aantallen zowel de oplevering van de eerste als de laatste woning opgeven. MPM+ Bouwmanagement 8 April 2005

9 Voorbehoud. MPM+ en haar opdrachtgevers behouden zich het recht voor om zonder opgave van redenen de presentatieprocedure voortijdig te beëindigen. Indien voornoemde situatie zich voordoet of indien andere (politieke) situaties zich voordoen die het noodzaken tot het (tijdelijk) stopzetten van de presentatieprocedure, hebben de aanmelders geen recht op vergoeding voor de al gemaakte kosten voor het opstellen van de presentatie en/of aanbieding. Kosten en vergoedingen. Door MPM+ noch door haar opdrachtgevers worden op geen enkele wijze kosten vergoed welke door de aanmelders worden gemaakt gedurende dan wel ten behoeve van de gehele presentatieprocedure. Door het aanmelden als gegadigde realisator voor deze presentatieprocedure stemt u expliciet in met dit voorbehoud. Minimumeisen te stellen aan de realisator: Om voor opdracht in aanmerking te komen dient de realisator aan de een aantal eisen te voldoen. Voor deze procedure volstaat het invullen van de Eigen Verklaring zoals in Bijlage I is gesteld. De realisator moet desgevraagd binnen twee weken, na het daartoe ontvangen verzoek, de navolgende genoemde gegevens verstrekken: o Niet in staat van faillissement, liquidatie of surcéance van betaling verkeren. (eigen verklaring bijvoegen) o Verklaring Bedrijfsvereniging o Verklaring Belastingdienst aangaande tijdige afdrachten. o Verklaring draagkracht van de bank. o Inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel. o Aantoonbare ervaring met woningbouw. MPM+ Bouwmanagement 9 April 2005

10 Bijlage I EIGEN VERKLARING Verklaring van: Bedrijfsnaam : Adres : Vestigingsplaats : Telefoon : Fax : Gegadigde verklaart dat niet één van de onderstaande omstandigheden ten aanzien van hem/haar als gegadigde van toepassing is: Hij in staat van faillissement, vereffening of surséance van betaling verkeert, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert; Zijn faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surséance van betaling aanhangig is gemaakt; Hij die bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de dienstverlener in het gedrang brengt; Hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken; Hij niet aan zijn verplichting heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen; Hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen; Hij zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen of bepaalde gegevens, die bij de onderhavig selectiedocument en eventueel te volgen offerteaanvraag, worden verlangd. Ondergetekende verklaart dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij daartoe, namens gegadigde, rechtens bevoegd is. Plaats : Datum : Naam : Functie : Handtekening : MPM+ Bouwmanagement 10 April 2005

11 Bijlage II Standaard kostenoverzicht woningen Wordt separaat bijgevoegd als.xls bestand. MPM+ Bouwmanagement 11 April 2005

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie