Verslag 22 mei 2013 Het Vitale Noorden. Daar is het begonnen, op 22 mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 22 mei 2013 Het Vitale Noorden. Daar is het begonnen, op 22 mei"

Transcriptie

1 Verslag 22 mei 2013 Het Vitale Noorden Daar is het begonnen, op 22 mei

2 Inhoud 1. Welkom & introductie Het Vitale Noorden 3 'Ons losmaken van oude rollen' 'Waartoe zijn wij hier?' 2. Inleiding door Jouke van Dijk 3 Niet langer 'het zielige eendje' 3. Stellingen - de uitkomsten 4 4. Sprekers met elk een eigen visie op een vitaal Noorden 5 Ronald Paping, algemeen directeur Nederlandse Woonbond Sigrid Hoekstra, Directeur-bestuurder WoonFriesland Anno Wietse Hiemstra, wethouder Gemeente Hoogeveen Margriet Drijver, directeur Wonen BAM Woningbouw Dieneke Mandema, directeur De Friesland Zorgverzekeraar 5. Paneldiscussie 6 6. Tweets 7 7. Werksessies 7 8. Het Pact van Het Vitale Noorden 7 Bijlage - Verslagen van de werksessies 1. Investeren & investeringsruimte 2. Leefbaarheid: wonen, zorg, welzijn en eigen verantwoordelijkheid 3. Samenwerken voor een vitaal Noorden 4. Green deal / De Stroomversnelling 5. Out of the Box (wilde ideeën) Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

3 1. Welkom & introductie Het Vitale Noorden 'Ons losmaken van oude rollen' Hij loopt het spotlicht in en kijkt rustig de zaal rond door zijn donker omrande brillenglazen. Een zaal vol beslissers en inhoudelijk vormgevers op het gebied van wonen. Ze zitten er vanuit de zorg en welzijn, huurders(belangen)organisaties, woningcorporaties, de overheid en uit de private sector. Stuk voor stuk met verwachtingen en doelstellingen. Dan begin Victor Deconcink te vertellen. Over zijn Belgische wortels en het huis dat hij nog bezit in Wallonië. Wallonië, waar een groot deel van het gebied lange tijd was vervallen, met name rond Charleroi. Tot op een zeker moment een aantal mensen zich afvroegen: Wat levert het ons op om in de slachtofferrol te blijven zitten? Wij moeten in de actie en vooruit!. Dat is dezelfde beweging die men vandaag ook wil maken, op 22 mei 2013 in MartiniPlaza in Groningen. Want op deze dag moeten we, zijnde alle partijen: 1. ons losmaken van oude rollen; 2. zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen; 3. omdenken. Waartoe zijn wij hier? Om te beginnen de meest essentiële vragen: waar staat Het Vitale Noorden voor en wat moet er vandaag bereikt worden? Dick Mol (directeur/bestuurder Domesta), Lex de Boer (directeur/bestuurder Lefier) en Rein Swart (voorzitter RvB Accolade) maken deel uit van de groep initiatiefnemers die Het Vitale Noorden hebben opgericht. Victor Deconcinck: Slogans blijken niet te werken. Het Vitale Noorden is meer dan een etiket mag ik hopen?. Allen zijn unaniem: Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om het Noorden vitaal te maken. Dick Mol benadrukt: Het gaat bij ons echt om inhoud en daadkracht!. Rein Swart is een 'blij man' wanneer iedereen met elkaar vandaag iets neergezet kan worden. Hij illustreert dit aan de hand van een persoonlijke ervaring, eerder deze week: Ik spin met Yep Kramer, de vader van Sven. We hadden het deze week over het verdwijnen van het Thialfstadion. Toen kwam ik tot de conclusie, ook wat Het Vitale Noorden betreft: wij nemen hier zelf de regie. Inleiding door Jouke van Dijk Niet langer het zielige eendje Dan neemt de hoorbaar gedreven Jouke van Dijk het woord. Als echte wetenschapper (Jouke is o.a. hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, voorzitter van de basiseenheid Economische Geografie en lid van het Management Team van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG) maakt hij met beelden en cijfers inzichtelijk hoe het met de migratiebewegingen in Nederland is gesteld en wat daarbinnen nu precies de positie van het Noorden is. Een aantal conclusies van de hoogleraar op een rij: o De Randstad is niet de motor van het land. De verschillen wat betreft werkloosheid worden minder groot: we trekken in het Noorden daarin steeds meer naar het gemiddelde toe. Kortom: we doen het helemaal niet slecht. o De crisis is in Rotterdam meer voelbaar dan in het Noorden. Wij zijn dus niet langer het zielige eendje. o De beurs gaat inmiddels redelijk goed en de werkloosheid is slecht. Dat is een teken dat het op termijn weer bergopwaarts gaat. o De bevolking van het Noorden blijft in ieder geval stabiel tot De beroepsbevolking zal daarentegen wel dalen. Dus moeten we creatief worden in hoe dit op te lossen! o Mensen hebben hier in het Noorden in enige mate wel een verhuisintentie, alleen lukt dit niet altijd. Gaan Noorderlingen echter verhuizen, dan gaan ze ook ver weg (gemiddeld verder dan 50 km.). Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

4 o o o o o Jongerenmigratie: jongeren trekken naar de plekken waar opleidingen worden gegeven, dus naar de stad. Ons platteland wordt steeds meer gebruikt voor wonen & recreëren, steeds minder voor landbouw en veeteelt. Er blijven nog steeds mensen trekken naar niet-populaire gebieden, waar tegelijkertijd ook weer mensen wegtrekken. Al naar gelang hun behoefte aan woon- & leefaspecten. We moeten zoeken naar woonmogelijkheden in de regio (o.a. 'Koop een Krot'). Om de herstructurering van onderaf op poten te zetten en het voor jonge mensen mogelijk te maken in de regio te wonen. Faciliteer bijvoorbeeld thuis werken c.q. Het Nieuwe Werken door goede ICT. Kortom: je moet weten waar je doelgroep zit en hoe je die kunt bedienen. Zoek de nuance! Daar zit de uitdaging. Stellingen Eens / Oneens - de uitkomsten Middels een vijftal stellingen worden de standpunten van de aanwezigen gepeild. Victor Deconinck haalt de toelichtingen uit de zaal. Stelling 1 Er is geld zat, er zijn kansen genoeg. Het ontbreekt alleen aan een gezamenlijke richting voor het Noorden. De meerderheid is het met deze stelling eens. Enkele reacties van de mensen die het er níet mee eens zijn: o "We weten wel welke kant we op moeten, maar weten niet goed HOE het moet." o "Geld zat? wishfull thinking... Dat geld vanuit Den Haag, aardgasbaten, dat gaat er echt niet komen. Daar zullen we zelf voor moeten zorgen." De dagvoorzitter concludeert: de 'rode stemmers' zijn de mensen die de nuance zoeken. Stelling 2 De grootste uitdaging ligt bij onszelf: loslaten van het lokale belang en samenwerken voor een hoger doel. Zo'n 98% stemt 'groen'. De enkeling die rood stemt: o "Leuk dat je 't wil maar je moet ook laten zien dat je het kunt." o "Het gaat om 't omarmen van het hogere doel, niet om het loslaten van het lokale belang." Stelling 3 Het stimuleren van noaberschap 2.0 (zelfredzaamheid) kan het beste door alle voorzieningen weg te halen. De aanwezigen zijn het hier overwegend niet mee eens. De 'groenstemmers': o "Stap even uit je vierkante meter en kijk wat je voor je buurman kunt doen. Idealistisch, maar toch..." Stelling 4 De migratiestroom tussen platteland en stad zijn zeker te beïnvloeden. Hierover zijn de deelnemers meer verdeeld. Een reactie van één van hen: o "Je ziet een teruggang naar de stad, jongeren buiten beschouwing gelaten." Stelling 5 Het Vitale Noorden, dat ben ik zelf. Hier is slechts één deelnemer die een rode kaart opsteekt: o Ronald Paping: "Ik woon in Voorburg". Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

5 Victor Deconinck concludeert uit deze laatste stelling: "Er is dus commitment. Niemand die nu nog weg kan lopen." Sprekers met elk hun eigen visie op een vitaal Noorden Ronald Paping, algemeen directeur Nederlandse Woonbond Ronald laat middels een grafiek zien dat de huurkosten naar verhouding meer stijgen dan het inkomen van burgers. Terwijl ook de energiekosten nog eens zwaarder op het budget van de bewoners zijn gaan drukken. Het woningmarktbeleid is dramatisch te noemen: door de verhuurdersheffing wordt er minder geïnvesteerd, bouw/huur/koop liggen nagenoeg plat. Kortom: onzekerheid alom. Wat zou de oplossing kunnen zijn? 1. Sociaal en verstandig huurbeleid 2. Korte termijn stimuleren (investeringsplicht, energiebesparing) 3. Lange termijn hervorming (o.a. Wonen 4.0) Sigrid Hoekstra, Directeur-bestuurder WoonFriesland Sigrid kijkt naar de toekomst, waarin een disbalans te zien is tussen werkenden & niet-werkenden. In 2007 was 1 op de 8 burgers 65+, in 2037 is dit 1 op de 4. Thema s voor de toekomst zijn daarom o.a.: (1) duurzame woningen realiseren, (2) niet alleen consumeren maar meer zelfvoorzienend, o.a. door te innoveren, (3) geen kannibalisme maar elkaar versterken en (4) van verzorgings- naar participatiestaat. Noaberschap is belangrijk! De kern is: het gaat om onze bewoners. Hoe houden we het betaalbaar (voor de bewoner én voor alle betrokken organisaties) en sociaal? Anno Wietse Hiemstra, wethouder Gemeente Hoogeveen Anno Wietse Hiemstra kan zich aansluiten bij de voorgaande spreekster: ook hij maakt zich sterk voor sociale duurzaamheid en het toekomstbestendig maken van de woonsituatie. Je moet je omgeving daarop aanpassen, aldus de wethouder. De focus moet daarbij vooral op de kleinschaligheid liggen, vindt hij. Maar dat kan alleen wanneer je het samen doet. Barrières zijn er, natuurlijk. Maar door samen naar één gezamenlijk doel streven, is heel wat te bereiken. Margriet Drijver, directeur Wonen BAM Woningbouw Keert de wal het schip?, vraagt Margriet Drijver zich af. Zij vindt dat we dit moeten voorkomen door niet in oud gedrag te vervallen. We moeten zelf die regie nemen, vindt ze: "Want de mensen maken de stad, de omgeving. Vraag in dat proces aan anderen om je te adviseren. Die inspiratie helpt!". Een aantal andere tips die ze Het Vitale Noorden aan de hand doet: 1. Bundel je krachten en middelen 2. Werk over bedrijven en sectoren heen 3. Zet jonge mensen in de frontlinie 4. Zorg voor diversiteit 5. Focus op de gebruiker en niet op het gebouw Dieneke Mandema, directeur De Friesland Zorgverzekeraar Ik zie veel beweging in het Noorden. Letterlijk. Sport op basisscholen bijvoorbeeld, laat Dieneke positief gezind weten. Maar er is ook zorg: bij een ongewijzigde situatie, gaat op termijn 40% van ons inkomen naar de zorg. Daarom moet het tij gekeerd, vindt deze directeur. Door samenwerking, zoals rondom het programma Friesland voorop. Kennis delen en ketensamenwerking leiden tot innovatieve oplossingen. Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

6 "Samen moeten we (weer) redzaam worden. Door bewoners te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de onze te nemen. Zodat de burger betrokkenheid voelt en goede zorg kan krijgen wanneer dat nodig is", besluit Dieneke Mandema. Paneldiscussie Alle sprekers hebben inmiddels plaatsgenomen achter de paneltafel. Ze gaan de discussie met elkaar en de zaal aan. Een bloemlezing uit de reacties: o "Wat woningcorporaties beter kunnen doen is bedrijfslasten naar beneden brengen, maar daarbij moet opgemerkt worden dat wij in het Noorden wat deze kosten al lager zitten dan in andere delen van het land." (Sigrid Hoekstra in reactie op Jacques Monasch) o "Er wordt alle mogelijk ruimte gebruikt om huren te verhogen. Er wordt niet meer gerenoveerd..." (Ronald Paping) o "Jammer, die tegenstelling tussen woningcorporaties en Den Haag. En de onenigheid over cijfers". (reactie uit de zaal) o "Denk meer 'out of the box'". (Margriet Drijver) o "Ik hoor de jeugd nog te weinig. Waarom hen niet meer betrekken?". (reactie uit de zaal) o "Zoek naar mogelijkheden, investeer! Hoge energiekosten in het Noorden? Zorg voor goede isolatie, dat is duurzaam en zorgt voor werkgelegenheid." (Jouke van Dijk) o "Klein is het nieuwe groot." (reactie uit de zaal) o "Wat kun je als gemeente doen? Belangrijk is om te kijken wat er kan, ondanks alles. Ik zie heel veel initiatieven van verschillende groepen die graag iets willen. Daar zijn mogelijkheden voor, in samenwerking en afstemming." (Anno Wietse Hiemstra) o "We moeten naar een Eurpees Deltaplan voor de zorg. We zijn de grip op de zorg kwijt." (reactie uit de zaal) o Voer onafhankelijk onderzoek uit naar wat echt werkt en ga dat uitvoeren. De enige manier om grip op de zorg te krijgen." (reactie vanuit het panel) o "Ik vind dat de huurders niet gehoord worden. Je kunt wel duizenden euro's pompen in aanpassingen, maar willen de huurders die aanpassingen wel? Misschien willen zij juist wel andere dingen, hebben ze andere belangen." (reactie uit de zaal) o "Misschien moeten we elkaar even diep in de ogen kijken en zeggen: ik snap jou." (Rein Swart) o "Het blijft blijkbaar nog heel moeilijk om uit je eigen schuttersputje te komen." (Victor Deconinck) o "Betrek bewoners er vanaf het begin bij. Dat scheelt geld en ergernis." (Jouke van Dijk) o "Geen gezeur, iedereen directeur!" (Dieneke Mandema) o "Soms schort t ook aan hoezeer huurders zelf betrokken willen worden. Ik krijg dagelijks mensen met plannen, het geld hoeft daarbij niet alleen van de gemeente te komen. Creativiteit is belangrijker dan geld." (Anno Wietse Hiemstra) o "Je moet meer kijken naar het op gang brengen van sociale processen, niet alleen maar naar geld." (Jouke van Dijk) o "Leg als partijen je kaarten op tafel, houd ze niet voor de borst. Dat scheelt heel veel in de samenwerking. Denk over je partijbelangen heen." (reactie uit de zaal) Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

7 Tweets Ondertussen wordt er druk getwitterd door het publiek. Een illustratieve greep uit de berichten: o Bij #hetvitalenoorden. Mooi programma van noordelijke woningcorporaties. o Back to basic: 13 gemeentes en geen provincies. Dat is alles wat we nodig hebben volgens Jouke van Dijk #hetvitalenoorden. o 'God is terug in Jorwerd'. Leefbaarheid in dorpen niet afhankelijk van voorzieningen #hetvitalenoorden. o #hetvitalenoorden Mevr. uit Winschoten heeft gelijk. Huurders/burgers zijn eigenaar, om hen gaat het. Laat het paternalisme los. o Concrete afspraak: tripartiet overleg Elkien, gemeente Leeuwarden en Nieuw Elan #hetvitalenoorden. o #hetvitalenoorden Ontregelen, ontformulieren, onthaasten. Kwaliteit zit in het doen ipv elkaar lastig vallen. o #hetvitalenoorden droom gevangen. Energiezuinige woningen, nota nul, volgen op diepladers de huurders. Organisch meebewegen. o Zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst. Denken in mogelijkheden. Niet in bedreigingen. Vanaf vandaag: #hetvitalenoorden. Werksessies Alle aanwezigen gaan na de lunch aan de slag tijdens een vijftal werksessies met elk een eigen thema: 1. Investeren & investeringsruimte 2. Leefbaarheid: wonen, zorg, welzijn en eigen verantwoordelijkheid 3. Samenwerken voor een vitaal Noorden 4. Green deal / De Stroomversnelling 5. Out of the Box (wilde ideeën) De verslagen die tijdens deze werksessie zijn gemaakt, vindt u in de bijlagen. Pact van Het Vitale Noorden De dag wordt gezamenlijk afgesloten. Concreet, want we moeten in de actie komen. Op basis van de resultaten van de dag (m.n. de uitkomsten van de werksessies), wordt het Pact van Het Vitale Noorden opgesteld. De belangrijkste punten die daarin worden verwerkt: o We stellen onszelf steeds de vraag: wie wil waar wonen en in welk huis? o We boren meer bronnen aan om investeringen te kunnen doen. o Leefbaarheid organiseren we (ook) op kleinschalig niveau: aan 'de dorpstafel'. o We zetten ons in om nieuwe en bestaande woningen energiezuiniger te realiseren (Green Deal). o Niet langer het 'ik-denken', maar uit de schuttersput. Wij durven te delen, durven te vragen. o We gaan dromen vangen. Zodra het pact is op- en vastgesteld, wordt het gepubliceerd op Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

8 Bijlage Uitkomsten van de werksessies Werksessie 1 Investeren & investeringsruimte De workshop wordt ingeleid met een toelichting op het doel van deze workshop: het gezamenlijk bedenken van investeringen die een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het versterken en het behouden van een vitaal Noorden. Eerder in het programma werd al opgemerkt dat er voldoende financiële middelen aanwezig zijn, maar waar moeten deze worden ingezet en welke initiatieven moeten door partijen samen worden opgepakt? De totale groep wordt opgesplitst in kleine groepen. Aan elke groep wordt gevraagd een investering te bedenken om dit vervolgens aan de totale groep te presenteren. Groep a - Investeren in vitale wijken o Focussen op woon- en leefkwaliteit van de buurt o Focus terug op bebouwde gemeente o Obstakels: Draagvlak willen alle betrokken partijen participeren? Draagkracht zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar? Privaat/collectief bezit Groep b - Investeren in energiebesparing en het ontwikkelen van een toeristisch watersportgebied in Friesland o Klein geld zoekt klein rendement: investeren in energiebesparing o Groot geld zoekt groot rendement: het aantrekken van grote, internationale toerismestromen aan de westkant van Friesland door de Friese gebieden beneden NAP onder water te leggen. Groep c - Investeren in de goedkoopste koopklasse om hiermee de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, door middel van verduurzaming en kwaliteitsverbetering o Huurder kan terug naar de goedkope koopwoning o Obstakels: Financierbaarheid Onzekerheid Beschikbaarheid liberale huur Wet- en regelgeving (bouwbesluit) Groep d - Investeren in alle segmenten waardoor de vitaliteit van het Noorden wordt behouden en versterkt door het ontwikkelen van een flexibel concept die aansluit bij de dynamiek o Deze groep is van mening dat er genoeg initiatieven en concepten liggen, maar dat het probleem ligt bij de collectieve uitvoering van de plannen. De oorzaak hiervan is dat er alsnog vanuit eigen perspectief wordt gedacht en er geen gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd. Aan alle deelnemers wordt gevraagd hun stem uit te brengen op het beste investeringsidee. Met een grote meerderheid wordt gekozen voor het idee van groep c: Investeren in de goedkoopste koopklasse om hiermee de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, door middel van verduurzaming en kwaliteitsverbetering Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

9 Overige obstakels: o Waar moet het geld worden ingezet om tot een betere doorstroming te komen? o Beleggers willen niet naar het Noorden o Welke rol speelt de overheid? Geconcludeerd wordt dat het idee alleen een kans tot slagen heeft wanneer de nieuwbouw wordt beperkt of de gezamenlijke focus op deze woningklasse ligt. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de samenwerking tussen betrokken partijen van doorslaggevend belang is. Tenslotte wordt aan elke deelnemer gevraagd een afspraak te maken met een andere deelnemer van de workshop om verder door te praten over de besproken onderwerpen. Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

10 Werksessie 2 Leefbaarheid: wonen, zorg, welzijn & eigen verantwoordelijkheid Centrale vraag: Hoe houden we het Noorden leefbaar & vitaal? Gespreksleiders: Rein Swart (woningcorporatie Accolade) & Henk Fissering (HKP) Rein Swart rijgt voorbeelden van problemen, leefbaarheidsinitiatieven en ideeën aan elkaar. - muziekstudenten in Tuinwijk Groningen die in ruil voor korting op de huur, initiatieven ontplooien met buurtbewoners; - een ontwerp voor het gezamenlijk wonen voor ouderen heeft de prijsvraag gewonnen m.b.t. een nieuwe invulling van het oude postkantoor in Groningen; - sommige ouderen nemen de regie en het eigenaarschap in eigen hand (nieuwe woonvormen; Bedstee?); - zijn eigen ouders zijn in de 90, de zorginstelling waar zij wonen wordt afgebroken. Zijn vader stelt: het is niet moeilijk om oud te worden, maar wel om vrolijk oud te blijven ; - Reins eigen opvatting: krimp is een organisch gebeuren, maakbaarheid van de samenleving is zeer beperkt; - Sigrid Hoekstra deze morgen: Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De centrale vraag van deze werksessie: Wat zijn de grootste knelpunten en wat kunnen we eraan doen? De aanwezigen gaan eerst in drie groepen uiteen. Elke groep geeft daarna plenair aan welke twee problemen volgens haar het grootst zijn. De volgende zes problemen worden genoemd. 1. Waardevermindering van huizen, leegstand, verpaupering 2. Leefbaarheid in de wijk, afname cohesie 3. Gebrek aan werkgelegenheid 4. Minder arbeidspotentieel, armoede, ontbreken van voldoende zorg in de toekomst 5. Kwaliteit van de huizen, verpaupering (min of meer gelijk aan punt 1) 6. Sluiten van onderwijsvoorzieningen in kleine kernen. Uit deze zes problemen kiezen de aanwezigen door te stemmen de twee grootste problemen. Dit zijn: 1. Leefbaarheid in de wijk, afname cohesie 2. Afname arbeidspotentieel, armoede, ontbreken van voldoende zorg in de toekomst Elke groep bedenkt/schetst ideeën en initiatieven om deze twee problemen aan te pakken. Verbetering leefbaarheid in de wijk en toename cohesie - Maatwerk en persoonlijk benaderen van bewoners. - Gebruik maken van ambassadeurs, sleutelfiguren, tussenpersonen. - Dromenvangers in Drachten: in Drachten hebben gemeente en welzijnswerk een nieuwe aanpak, afgekeken uit Denemarken. De welzijnswerkster gaat op zoek naar bewoners met dromen. Zij laat het initiatief aan de bewoners (ze geeft haar visitekaartje af), de gemeente faciliteert de ideeën maar vraagt de persoon daarvoor iets terug te doen voor iemand anders. Een bijvoorbeeld van een initiatief dat op deze manier is gestart, is een bedrijfje dat kinderfeestjes organiseert. De gemeente heeft het pand gefaciliteerd. - Het gesprek op gang brengen met bewoners en zorgontvangers, contact aangaan. Wij, professionals, hebben daar echter doorgaans geen ruimte voor en zijn het niet gewend. De Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

11 hoeveelheid werk, de regels, de standaarden, de bestuurlijke eisen en onze opleidingsachtergrond weerhouden ons ervan. - We moeten ontregelen en ontformulieren. - Een voorbeeld: de gemeente Drachten/Heerenveen (?) heeft het sneeuwruimen afgestoten. Dit leidt ertoe dat mensen in de straten dit weer gezamenlijk oppakken. - Een buurtontmoetingsplek faciliteren, samen met andere instanties (woningcorporaties, banken). Omgaan met afname arbeidspotentieel, armoede, ontbreken van voldoende zorg in de toekomst - De zorg terugbrengen tot zorg aan de keukentafel, mensen moeten zelf aangegeven wat zij nodig hebben om belemmeringen weg te nemen. - Eigen kracht aanboren, zelfredzaamheid stimuleren; mensen komen zelf met praktische en simpele oplossingen. - Het bedrijfsleven prikkelen om mensen uit de buurten in te schakelen, bij werkzaamheden in de buurten. - Werkzaamheden gunnen aan bedrijven uit de omgeving. - Mensen een stukje grond geven in plaats van voedselpaketten van de voedselbank. Volgens een andere aanwezige komen dit soort initiatieven vanuit de mensen zelf als je met ze in gesprek gaat. Rein Swart sluit af en druk de aanwezigen op het hart om de contacten die gelegd zijn tijdens deze werksessie te benutten en onderling afspraken te maken. Zo komen we samen verder. Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

12 Werksessie 3 Samen werken voor een vitaal Noorden Centrale vraag: Welke samenwerking is nodig om de opgave in het Noorden te realiseren? Werksessie leiders: Hans Halbesma (Gemeente sud-west Fryslân) & Carolina Koomans (Coachmans) De werksessie wordt geopend door de voorzitters en iedereen wordt welkom geheten. Hierna wordt in het kort uitgelegd dat de bedoeling van deze sessie is om te kijken wat je kan doen door middel van samenwerken in de samenleving. De groep wordt gesplitst in 6 groepen en zal door met elkaar te overleggen nieuwe ideeën bedenken om de opgave in het Noorden te realiseren. De groepen zullen deze ideeën gaan bedenken vanuit 6 verschillende doelgroepen: - Corporaties - Gemeente - Zorg/Welzijn - Bewoners - Provinciën - Bouwers Omdat het motto van deze sessie samenwerken is, zullen de doelgroepen moeten bekijken wat b.v. bouwers het beste kunnen betekenen voor corporaties. Dit wordt genoteerd op een post-it en vervolgens in een matrix geplaatst. Hierna moet elke groep hun beste idee eruit halen welke plenair besproken zal worden. Uit alle ideeën zijn de volgende gekozen en plenair besproken: Idee 1 (afkomstig van Louke Scholtens-Glazenburg, beleidsadviseur Stadskanaal) Meer samenwerkingspartners: de banken (vb waardebehoud onroerend goed). Inruil particuliere woning voor corporatie woning. Samenwerken Woningmarkt = gemeenschappelijk belang Hobbels Meewerking particulieren, criteria Acties Slechtste woning slopen, verdienmodel Wie Corporatie, gemeente, banken, VNO NCW Nog meer ideeën Budgettair neutraal, voorwaarde continuïteit Idee 2 (Afkomstig van Roelof van der Schaaf, wethouder) Bewoners worden aandeelhouder van zorginstelling Hobbels Honderd verschillende meningen, goede vertegenwoordigers nodig Acties Een zorginstelling of volledige nieuwe oprichter zou een eerste pilot kunnen opzetten Wie Zorginstellingen, cliënten, mantelzorgers Nog meer ideeën De zorg centraal inkopen Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

13 Idee 3 (afkomstig van Hotze Mellema, Thús wonen) Bewoners nemen groen over van gemeente tegenover budget Samenwerken Kan beter en goedkoper Hobbels Sociale cohesie, elkaar aanspreken Acties Beginnen en inventariseren bij buurten die belangstelling hebben hiervoor, buurtcomité oprichten Wie Bewoners, corporaties, gemeente Dit idee wordt vervolgens gekoppeld met het volgende idee: Idee 4 Meer lef & durf i.p.v. regels. Doelen hernoemen in plaats van procedures. Risico nemen! Hobbels Veel controles, bureaucratie, NMa, eigen organisatie denken Acties Accepteren dat het fout kan gaan, regelruimte Nog meer ideeën Buurtzorg, verdelen onrendabele top zorginstellingen Idee 5 (afkomstig van Bert Liefveld) Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM-light) Hobbels Politieke gevoeligheid Acties Financiële constructies, ambitieus verzilveren Wie Corporatie, gemeente, energie leverancier, bouwers Het laatste idee is niet aan bod gekomen in verband met te weinig tijd. De voorzitters sluiten de werksessie af. Ze merken op dat elke samenwerking tegengehouden wordt door regels en bureaucratie maar dat er zeker mooie en innovatieve ideeën zijn ontstaan. Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

14 Werksessie 4 De Stroomversnelling (Green Deal) Presentaties Aan de hand van een presentatie vond eerst een inleiding plaats door de heer Lex de Boer, directeur bestuurder Lefier. De heer Jan Dobben van Volker Wessels gaf vervolgens een presentatie over het nieuwe renoveren. De aanwezigen uit de verschillende branches gaan akkoord met de gepresenteerde plannen. Dit echter mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden/afspraken. Huurders Het moet betaalbaar blijven/het mag niet duurder worden Fysiek maatwerk moet mogelijk zijn Het moet er gevarieerd uit kunnen zien Gemeenten Zetten alle lichten op groen Het moet goed worden geregeld met bewoners Het moet beschikbaar komen voor particulieren Woningcorporaties De financiering moet door jullie worden geregeld De rest van de businesscase moet kloppen Bouwsector Het moet echt gebeuren Goed initiatief. Meedenken = meedoen Zorg voor regionale werkgelegenheid Afspraak: Wij moeten er zorg voor dragen dat het regionaal toegankelijk wordt. Een plek organiseren waar vragen kunnen wor den gesteld. Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

15 Werksessie 5 Out of the Box Werksessieleiders: Peter Janse(Tsjnst Onderhoud) & Marten Venemans (HKP) Vooraf Telefoons worden ingeleverd en daarna willekeurig weer uitgeleverd. Wat is het telefoonnummer van degene die jouw telefoon in de tas heeft? Hoe kom je hier achter zonder te praten. Veel mensen lopen naar de flip-over om hun antwoord te geven. Men geeft aan: o men heeft mijn nummer o mijn telefoon heeft een hoesje, wie ben jij? o o HTC zwart: wie wil ruilen? Ik heb zijn nummer, omdat ik zijn telefoon heb. Dat is het antwoord dat de beste oplossing biedt. Iedereen wordt gevraagd om een pen en papier te pakken. Er wordt een reddingsvest zwemvest getoond. Men krijgt 2 minuten om aan te geven wat men met een zwemvest kan doen: parachute, voetenveger, sportbeschermer, jas, 20 mensen ideeën laten spuiten, in zee gooien, niet zoveel extreme ideeën. Kortom: je kunt er van alles mee doen. Uitdaging voor de middag is om out of the box dingen te bedenken. We willen vanmiddag een concreet probleem bij de kop pakken en daar vanmiddag out of the box antwoord op te vinden. En daar concrete afspraken over te maken zijn. Ieder groepje bedenkt een probleem. Oefening 1 Groep 1: hoe wij kunnen aansluiten bij kleinschalige initiatieven bij bewoners en burgers? Bij de basis aansluiten en dat kunnen versterken. Groep 2: Hoe kunnen corporaties meer investeren? Groep 3: De rotte kies. Je ziet ze in elk dorp of elke stad. Dat moet met anderen gedeeld worden. Wij willen het probleem wat verbreden en de oplossing vinden door er samen over te praten. Met andere partijen. Groep 4: Hoe kom ik van de ik discussie af? Van het eigen belang af. Dit idee wordt met het meeste applaus aangenomen als beste idee. Groep 5: Hoe krijg je wensen van huurders goed over tafel bij corporaties? Kijken naar de rol van de sociale woningbouw. Hoe wordt de groep die sociale woningbouw nodig heeft kleiner. Oefening 2 Het centrale probleem is Hoe kom ik van de ik discussie af?. Drie groepen denken mee over de uitwerking: Groep Wie: welke partijen weten het meest van dit probleem en zouden betrokken moeten worden bij het vinden van het probleem? Burgers, WWV vakbonden subsidie verstrekker, onderwijs huurdersorg. Bouwbedrijven, gemeenten, woningcorp. Zorginstellingen, huurders, financiers. Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

16 Groep Wat: wat is het probleem nu precies? Wat doet het? Bestuurders, ego s, codes, raden van toezicht, regels accountants, te veel ik gaat ten koste van een ander, inleven, macht corpompeert, denken te weten wat een ander vindt, angst voor verlies van je baan, gezamenlijk doel helpt om samen aan de slag te gaan. Groep Interfaces: Welke relatie heb ik nu precies met de omgeving?gelijkwaardigheid, ketensamenwerking, uit je comfortzone komen, gemeenschappelijk programma. Oefening 3 Hoe kan je het probleem van het ik aanpakken. Hoe kom je er af? Wat voor ideeën heb ik om met deze partijen aan de slag te gaan en deze drempels te slechten. Enkele ideeën: Schoenmaker hou je bij je leest. Als iedereen doet waar hij goed in is, gaan projecten veel beter lopen. Als je met veel partijen samenwerkt, is het goed dat iedereen. Gezamenlijke stip aan de horizon. financieel ontschotten is van belang. Uit eten, goed voor de horeca, informeel contact. Als je stappen wilt maken, dat je open en eerlijk je eigen verhaal vertelt. Durf te delen. Versta elkaars belangen. Heel veel investeren in draagvlak in je eigen organisatie. Hoe kleiner je het vraagstuk maakt des te gemakkelijker het is om te delen met bewoners. Er hangt maar 1 briefje over huurders. misschien kunnen we eens in de huid van de bewoner kruipen. Het begint met meer te weten over een probleem. Om je kennisachterstand in te halen moet je ook delen. Je hebt vaak achterstand in informatie. Durf te vragen is het daarom ook. Ik weet veel meer over mijn buurt waarin ik woon dan de gemeenteambtenaar. Durf te vragen. Dat geld ook voor corporaties. Je hoeft pas te delen als je samen een doel hebt. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen! Kijk waar zitten mijn tekorten. Hoe houd je jezelf scherp t.a.v. je tekortkoming. Daaruit ontstaat het gesprek dan. Ambtenaren willen alles bepalen. Mijn ambtenaren praten niet met de huurders. Vraag aan de huurder of ze begrepen worden. Veel vallen in de kuil van de ik. Afsluiting Straks bij de uitgang afspraken maken op het bord: concrete afspraken maken, hoe stap ik over mijn ik / ego? Met wie ga je het gesprek aan? Samenvattend 1. Schep heldere kaders, zorg voor een stip op de horizon. benoem vooraf het doel. Groepeer belangen. Directeur bestuurder geeft het goede voorbeeld. 2. Stop met het geld als uitgangspunt. ontschot juist. 3. Schoenmaker blijf bij je leest. 4. Durf te delen, benoem per partij elkaars belangen. Stel je ambitie vast, ga uit eten / informeel contact. Verslag Werkconferentie Het Vitale Noorden 22 mei

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig?

Het Noorden: Wat is er aan de hand? Wat is er nodig? Presentatie voor de werkconferentie Het Vitale Noorden Martiniplaza, Groningen, 22 mei 2013 Prof.dr. Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland

Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland Workshop 21 februari 2014 Programma 10.45 Ontvangst 11.00 Welkom en opening door Mieke

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave www.stroomversnellingbrabant.nl Stroomversnelling Brabant Deelnemers tweedaagse conferentie willen concreet

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Partnerbijeenkomst I: 3 juli 2017 Tijdens de eerste bijeenkomst met partners zijn we

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals

Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals K Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals Weet u het nog: in oktober 2013 was er een inspirerende en flitsende bijeenkomst genaamd Kracht van Krimpen. In deze nieuwsbrief een kort

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten.

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten. UITKOMSTEN WONINGPANEL DE VOORSPRONG: Woningpanel De Voorsprong > Inleiding Tijdens De Voorsprong 2013 vroeg Energiesprong een woningpanel de verschillende concepten te beoordelen. De groep van 33 consumenten,

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG EIGEN REGIE VAN DE CLIENT IS VRIJWEL ONMOGELIJK BIJ PRODUCTIE FINANCIERING Pagina 2 ` ZORG REGISSEER JE THUIS

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

De POSITIEVE organisatie

De POSITIEVE organisatie De POSITIEVE organisatie Uitwerking van de workshops: Hoe krijg je meer energie in je team? Onze omgeving verandert steeds sneller en ingrijpender. Positieve organisaties spelen hier beter op in en creëren

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan?

Initiatieven in je stad; op je handen zitten of op je handen staan? Stedelijke vernieuwing Lelystad Initiatieven in je stad; PowerPoint Stedelijke vernieuwing presentatie op uitnodiging. Lelystad op je handen zitten of op je handen staan? Jop Fackeldey, 11 februari 2014

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Investeren in mantelzorg/ www.marjobrouns.nl 1

Investeren in mantelzorg/ www.marjobrouns.nl 1 1 Van onmacht naar kracht en balans www.marjobrouns.wordpress.com www.marjobrouns.nl 2 Tel.: 06 51 28 17 49 Email: marjo@marjobrouns.nl 3 Investeren in mantelzorg! Werkconferentie: Do it together, aan

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Welkom bij WoonFriesland

Welkom bij WoonFriesland Welkom bij WoonFriesland Werkbezoek Raad Tytsjerksteradiel Aaldert van Lingen Sigrid Hoekstra Programma 19.30 Ontvangst en rondleiding gebouw 19.50 Presentatie WoonFriesland 20.20 Pauze 20.30 Gelegenheid

Nadere informatie

ANBO THEMA-ONTBIJT. Wonen. Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag

ANBO THEMA-ONTBIJT. Wonen. Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag ANBO THEMA-ONTBIJT Wonen Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag Impressie van het Woonontbijt van ANBO. Op 7 oktober heeft ANBO in de Sociëteit de Witte in Den Haag een ontbijt georganiseerd,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN 8 peiling TEK ST: L ATIFA VAN HEERDE 9 CORPORATIEBAROMETER 2015 ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN Bijna 90 procent van de directeur-bestuurders van woningcorporaties verwacht dat ze meer huizen gaan verhuren

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN)

Kennisnetwerk Krimp. Noord-Nederland (KKNN) HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Kennisnetwerk Krimp In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan! Noord-Nederland Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste hbo-onderwijsaanbod

Nadere informatie

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling

Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling Agenda workshop De vrijetijdssector en gebiedsontwikkeling 1. Voorstelronde 2. Presentatie Rob Berkers: theoretisch 3. Presentatie Lennert Langerak: praktisch 4. Discussie 5. Afsluiting De vrijetijdssector

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

gunstige gelegenheid

gunstige gelegenheid gunstige gelegenheid Dit boekje, dat u inzichten en tips & tricks biedt voor inclusiviteit, wordt u aangeboden door het Platform Den Haag Inclusief. De Haagse werkgevers die zich in dit platform hebben

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 In fase 1 heb je geoefend met het schrijven van teksten. Je hebt ook geleerd

Nadere informatie

CREATIEF CONCEPTEN OP BASIS VAN CREATIVITEIT HOE? ZO!

CREATIEF CONCEPTEN OP BASIS VAN CREATIVITEIT HOE? ZO! CREATIEF CONCEPTEN OP BASIS VAN CREATIVITEIT HOE? ZO! INHOUDSOPGAVE STARTFASE VOORAF - IS HET EEN ONDERWERP VOOR CREATIVITEIT? - ANALYSEVRAGEN - BRIEFING MET PROBLEEMEIGENAAR DE CREATIEVE SESSIE - SPELREGELS

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Op eigen kracht. De Sociale Structuurvisie

Op eigen kracht. De Sociale Structuurvisie Op eigen kracht De Sociale Structuurvisie Sociaal Uniek Maak kennis met het gedachtegoed van gemeente Noordoostpolder! Vitaal Samen Eigen kracht! Gemeente Noordoostpolder vaart op eigen kracht. De inwoners

Nadere informatie

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014

Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Financiering verduurzaming bedrijventerreinen GebiedsESCo, hoe pak je dat aan? 12 juni 2014 #gebiedsesco Programma Gijs Schuurhuis (De Urbanisator Plaspoelpolder) Welkomstwoord Hans Korbee

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Doelstelling van vanavond 1. Informatie delen over het belangrijke thema bouwen en wonen in het kader van de leefbaarheid 2. Met elkaar

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers Terug Kleinschalig Zorgen 09.15 Ontvangst met koffie en thee 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers 09.55 Kleinschalig wonen: kans of kwetsbaarheid? Het traditionele verpleeghuis is uit. Kleinschalig

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Tijd: 2 ½ uur Sociale Wijkteam leden Een collectieve leerbijeenkomst staat in het teken van participatie van jongeren die

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie