Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

2

3 Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat Brussel Wettelijk depot: D/2013/2295/45 E7-904/

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Executive Summary De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst Economie kan voor 2012 opnieuw een omstandig rapport voorleggen over haar talrijke activiteiten met betrekking tot het toezicht op de markt aangaande de naleving van de economische wetgeving en reglementering. Ten aanzien van de belangstellenden en onze stakeholders wordt op die manier eens per jaar op een transparante wijze inzicht verschaft over onze werking en opdrachten die er in het kader van de missie van de Federale Overheidsdienst Economie op gericht zijn een optimale werking van de markt van goederen en diensten te verzekeren. In totaal heeft de ADCB tijdens het afgelopen jaar controles uitgevoerd die aanleiding hebben gegeven tot processen-verbaal van waarschuwing en processen-verbaal. Er werden 12 algemene onderzoeken uitgevoerd en klachten en vragen om informatie behandeld. In dit verband wens ik enkele belangrijke realisaties of dossiers aan te halen die de impact en de rol van de ADCB in het bijzonder toelichten. 3 Inzake bemiddeling (ADR en ODR) werden twee organen voor alternatieve geschillenregeling aan een conformiteitsaudit onderworpen en werden dossiers over contractuele geschillen en 907 vragen over consumentenbescherming behandeld. Het platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (Belmed) kon zich verheugen in de aansluiting van 4 nieuwe partners, evenals in een toenemende bekendheid bij het publiek. Tevens was het regelmatig het voorwerp van artikels in diverse tijdschriften. Tijdens 31 bijeenkomsten van de 11 lokale marktplatforms werden ten behoeve van onze al of niet lokale stakeholders meer dan 20 thema s nader toegelicht. Bij de algemene onderzoeken springen de onderzoeken van scanning in het oog. Bij in het totaal 584 handelszaken werd voor niet minder dan producten de overeenstemming tussen de aangeduide prijs en de aan de kassa gevraagde prijs nagegaan. In het kader van de strijd tegen en de preventie van de overmatige schuldenlast werden door de taskforce kredietreclame 592 advertenties voor consumentenkrediet gescreend op hun conformiteit met de toepasselijke wetgeving. Op het vlak van de fysieke veiligheid van de consumenten werden niet minder dan onderzoeken uitgevoerd. Het continu lopende onderzoek naar de veiligheid in zonnecentra kreeg veel aandacht in de pers en via parlementaire vragen. De situatie blijft immers nog zeer zorgwekkend.

6 4 Het bedrog inzake bedrijvengidsen en reclameronselaars genereerde het aanzienlijke aantal van klachten. Het voortdurend aanmanen van de door dit bedrog geviseerde handelaars tot grote voorzichtigheid bij het aangaan van contracten blijft in dit verband een absolute must. De oefening gedaan in het kader van de Fraud Prevention Month, waarbij niet minder dan 189 handelaars in de val liepen, spreekt in dit verband voor zichzelf. De rol van de ADCB bij de implementatie van de preventieve witwaswetgeving blijft toenemen. Alleen al de controles op de beperking van de betalingen in contanten gaven aanleiding tot de opstelling van 300 processen-verbaal. De implicatie van de ADCB bij de bestrijding van namaak en piraterij van rechten van intellectuele eigendom blijft zeer groot. Gerichte, op risicoanalyse gebaseerde onderzoeken bij in totaal handelszaken gaven aanleiding tot de opstelling van 356 processen-verbaal en een aanzienlijk aantal inbeslagnames. De meldingen die betrekking hadden op e-commerce als verkoopmethode tonen aan dat ook hier een belangrijke opdracht blijft weggelegd voor de ADCB. Het feit dat bij een onderzoek van in totaal 451 websites er 292 (64,75 %) bij een eerste controle één of meer tekortkomingen vertoonden, toont dit overduidelijk aan. Een voortdurende waakzaamheid blijft hier dus geboden. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de misbruiken met sms-diensten, het toesturen van ongevraagde elektronische reclameboodschappen, oplichtingsspam enz. Internationale samenwerking is belangrijk. Het gegeven dat de ADCB sinds 1 juli 2012 voor één jaar voorzitter werd van ICPEN, het netwerk van gouvernementele organisaties die verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de consumentenwetgeving, bood en biedt de mogelijkheid tot het uittekenen van een nieuwe strategie hiervoor. Tot slot was 2012 ook het jaar waarin wij wegens pensionnering afscheid hebben genomen van Marc Van Hende, onze directeur-generaal die deze directie meer dan 13 jaar op een meer dan voortreffelijke wijze heeft geleid. Aan diegenen die hierna meer willen lezen over de gevarieerde controleactiviteiten van onze Algemene Directie wens ik veel leesplezier toe. Bruno ANDRIES, Directeur-generaal a.i.

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Inhoud Executive Summary...3 Lijst van tabellen...9 Lijst van grafieken...10 Lijst van afkortingen Inleiding De missie van de FOD Economie De algemene directies Organigram De Algemene Directie Controle en Bemiddeling in de FOD Economie Zorgen voor controle en optimaal toezicht van de markt Een transversale benadering op het niveau van de FOD Zorgen voor een efficiënt geïntegreerd toezicht en doelmatige controle Allerlei praktijken op het vlak van economische fraude efficiënt bestrijden Ontwikkeling van de alternatieve geschillenoplossing De Algemene Directie Controle en Bemiddeling Van Economische Inspectie naar AD Controle en Bemiddeling Opdracht en doelstellingen van de ADCB De opdracht van de ADCB De strategische doelstellingen van de ADCB De ADCB: belast met het toezicht op de naleving van de economische wetgeving De ADCB, actief op het vlak van de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen De ADCB: een structuur ten dienste van de economische actoren Begrotings- en personeelsmiddelen voor

8 3. Activiteiten 2012 van de ADCB Bemiddeling: buitengerechtelijke geschillenbeslechting Alternative Dispute Resolution (ADR) Monitoring van de ADR-organen Informeren van de consumenten over hun rechten Oprichting van een Belmed, platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen Herziening van het Europees normatief kader van de ADRorganen Observatie van de markt van goederen en diensten Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de FOD Economie Bescherming en veiligheid van de consumenten De bescherming van de consument De gezondheid en de fysieke veiligheid van de consument Voor eerlijke en loyale concurrentie Kruispuntbank van Ondernemingen en ondernemingsloketten Toegang tot het beroep Activiteiten uitgeoefend door vreemdelingen Ambulante activiteiten Dienstverlenende intellectuele beroepen Wekelijkse rustdag - openings- en sluitingsuren Stedenbouw en handelsvestigingen De ADCB en de fraudebestrijding De werkgroep en het nationaal platform tegen massafraude Preventie van het witwassen Sluikwerk...104

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 3.5. Intellectuele rechten Auteursrechten en naburige rechten Bestrijding van namaak en piraterij van rechten van intellectuele eigendom Controles van EU-marktordeningen en voedingsmiddelen Coördinatie van de economischefraudebestrijding Controles op de economische reglementering van de voedingssector Controles van de EU-marktordeningen De ADCB en de economische ontwikkeling Verordening (EEG) 485/2008, EOGFL (ELGF) -subsidies Nijverheidscompensaties Vliegtuigbouw Bijstand aan OLAF, conform verordening (Euratom, EG) 2185/ De ADCB internationaal Multilaterale samenwerking in de Europese Unie Aard van de verzoeken Bilaterale samenwerking International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) Fraud Prevention Month Sweep Day Benelux International Mass Marketing Fraud Working Group (IMMFWG)...147

10 3.9. De ADCB en het internet Handel en reclame op het internet Vaste telefonie Mobiele telefonie Ongevraagde elektronische reclameboodschappen/spam ecops: een uniek loket voor meldingen over internet en spam Strijd tegen frauduleuze activiteiten op internet: samenwerking tussen de ADCB en de FOD Financiën in het Belgian Internet Service Center Wetgevingen waarvan het toezicht aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling is toevertrouwd

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Lijst van tabellen Tabel 1. Begrotingsmiddelen van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling in Tabel 2. De personeelsbezetting van de ADCB, 31 december Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Activiteiten 2012 van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling...36 Uitsplitsing per economische sector van de dossiers over klachten over contractuele consumentengeschillen...39 Consumentengeschillen over de garantiewet: aantal dossiers per sector per jaar...40 Tabel 6. Uitsplitsing per maand en per sector van de aanvragen via Belmed...45 Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Uitsplitsing per maand en per sector van de via Belmed bereikte akkoorden...46 Aantal raadplegingen van Belmed per maand...47 Vergaderingen van de lokale marktplatforms en de thema s ervan...51 Inbreuken op de wet inzake marktpraktijken en de consumentenbescherming...54 Controle van wetgeving...93 Controles op de sluitingsuren...97 Indeling van de producten Indeling van de producten Tabel 15. Nieuwe verzoeken verstuurd in Tabel 16. Nieuwe verzoeken ontvangen in Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19. Tabel 20. Openstaande verzonden verzoeken Openstaande ontvangen verzoeken Samenvatting van onderzochte websites en vergelijking met algemeen onderzoek Samenvatting van de resultaten van de gecontroleerde websites...153

12 Lijst van grafieken Grafiek 1. Grafiek 2. Grafiek 3. Indeling van de inbreuken op de wetgevingen Nieuwe verzoeken (om informatie en om maatregelen) verstuurd in Nieuwe verzoeken (om informatie en om maatregelen) ontvangen in Grafiek 4. Waarschuwingen over handelaars of praktijken ontvangen in

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Lijst van afkortingen ACCC ADCB ADKV ADR ADROM b2b b2c BBI BDN BGA BISC BOB BS CBFA Comeos CPC CWAPE E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 ECC Australian Competition and Consumer Commission Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie Alternative Dispute Resolution Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de FOD Economie Business to Business Business to Consumer Bijzondere Belastingsinspectie Beheerders van Distributienetten Beschermde Geografische Aanduidingen Belgian Internet Service Center Oorsprongbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen Belgisch Staatsblad Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen(zie FMSA) Federatie van de distributiesector Consumer Protection Cooperation Commission Wallonne pour l Energie Algemene Directie Mededinging van de FOD Economie Algemene Directie Energie van de FOD Economie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de FOD Economie (ADROM) Algemene Directie Economisch Potentieel van de FOD Economie Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid (ADKV) van de FOD Economie Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie (ADSEI) Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij van de FOD Economie Europees Centrum voor de Consument 11

14 12 EEJ-netwerk ELGF EOGFL ESA EU FAGG FAVV FCCU FMSA FOD fte FUNDP GLB GMO GTS horeca ICCF ICHEC ICPEN IEC IPC ISO JKP KB kmo KVBKB LMP LUS MFVV European Extra-Judicial Network Europees Landbouwgarantiefonds Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de landbouw Europees Ruimteagentschap Europese Unie Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Federal Computer Crime Unit Financial Services and Markets Authority (opvolger CBFA) Federale Overheidsdienst fulltime-equivalent Facultés Universitaires Notre-Dame-de-la-Paix (Namur) Gemeenschappelijk landbouwbeleid Gemeenschappelijke marktordeningen Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten bedrijfstak van hotels, restaurants en cafés Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude Institut Catholique des hautes Etudes commerciales International Consumer Protection and Enforcement Network Interministeriële Economische Commissie Intergouvernementele Preventiecel International Organisation for Standardisation Jaarlijks kostenpercentage Koninklijk besluit kleine of middelgrote onderneming Koninklijke vereniging van beeldende kunstenaars van België Lokaal Marktplatform Lokaal Uitwisselingssysteem Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." ODR OESO OIVO OLAF PB pj POD pv pvw UCM Unizo uv VBO VLAM WCK WMPC Online Dispute Resolution Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties Europees Bureau voor Fraudebestrijding Publicatieblad van de Europese Gemeenschap pro justitia Programmatorische Overheidsdienst proces-verbaal proces-verbaal van waarschuwing Union des Classes Moyennes Unie van de Zelfstandige Ondernemer ultraviolet Verbond van Belgische Ondernemingen Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Wet op het Consumentenkrediet Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 13

16 Andres Rodriguez - Fotolia.com Inleiding 1.1. De missie van de FOD Economie In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het: bevorderen van het concurrentievermogen van de federale economische unie, waarborgen van een competitieve en evenwichtige goederen- en dienstenmarkt, garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkeling op deze markt. Om dit alles te bereiken, moet de FOD Economie de markt doeltreffend omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare economische gegevens. In overeenstemming met de doelstellingen van de nieuwe Europese strategie voor de interne markt EU-2020, helpt onze FOD op die manier de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1.2. De algemene directies Om zijn taak te vervullen, steunt de FOD Economie op de hierna volgende algemene directies: Mededinging: waarborgt een effectieve mededinging op de goederen- en dienstenmarkt. Energie: waakt over de constante energievoorziening in België. Regulering en Organisatie van de Markt: werkt een wettelijk en reglementair kader uit voor een optimale werking van de goederen- en dienstenmarkt in het belang van alle actoren. Economisch Potentieel: ontwikkelt een diepgaande kennis van de Belgische economie en haar economische operatoren en verdedigt hun belangen op Europees en internationaal vlak. K.M.O.-beleid: stimuleert het ondernemerschap door de ontwikkeling van een aangepast reglementair kader voor kmo s en zelfstandigen en analyseert hun specifieke sociaaleconomische situatie. 15 Kwaliteit en Veiligheid: versterkt het vertrouwen in producten, diensten en installaties, door controle, certificatie en normalisatie, hand in hand met innovatie. Controle en Bemiddeling: houdt toezicht op de naleving van de economische wetgeving en is de facilitator voor alternatieve geschillenoplossingen. Statistiek en Economische Informatie: verzamelt, verwerkt en verspreidt pertinente, betrouwbare en geduide statistieken en economische informatie. Telecommunicatie en Informatiemaatschappij: ontwikkelt de specifieke reglementering van de telecommunicatiesector en bevordert de informatie-economie.

18 1.3. Organigram Algemene Directies Mededinging (E1) Energie (E2) Stafdiensten Regulering en Organisatie van de Markt (E3) Personeel en Organisatie (S1) 16 Minister Voorzitter van het Directiecomité Economisch Potentieel (E4) K.M.O.-beleid (E5) Budget en Beheerscontrole (S2) ICT (S3) Kwaliteit en Veiligheid (E6) Operationele Communicatie (S4) Controle en Bemiddeling (E7) Statistiek en Economische Informatie (E8) Telecommunicatie en Informatiemaatschappij (E9)

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1.4. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling in de FOD Economie De ADCB is een van de 9 verticale algemene directies van de FOD Economie. Alvorens de opdracht van een organisatie te beschrijven, is het belangrijk de visie van deze organisatie in overeenstemming te brengen met die van de entiteit waarvan zij deel uitmaakt, in dit geval de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna de FOD Economie). De FOD Economie steunt op de twaalf strategische prioriteiten, tot nu programma s genoemd, om zijn missie te realiseren. Deze prioriteiten zijn: statistische ondersteuning, prospectief beleid, de goederen- en dienstenmarkt, energie, informatiemaatschappij, kmo s, consumenten, mededinging, reglementering, markttoezicht, innovatie, extern concurrentievermogen. Gezien haar taak als marktcontrolerend orgaan en klantgerichte bemiddelingsinstantie vormt de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (hierna ADCB) een onontbeerlijke schakel in het beleid van de FOD Economie, in het kader van het programma markttoezicht. 17 Wat de markt betreft, ziet de FOD Economie, via de ADCB, toe op de naleving van de regels die worden vastgesteld in het algemene belang en in het belang van de economische operatoren en van de consument, in overeenstemming met de wetgeving en de regelgeving die onder de bevoegdheid valt van de FOD. De ADCB informeert, waarschuwt en treedt preventief en repressief op. Zij treedt ook op als bemiddelaar om de goede werking van de markt te bevorderen. Dankzij het toezicht op de markt en het onderzoek op het terrein kan zij niet alleen nuttige informatie verstrekken aan de FOD als regulerend orgaan, maar kan zij bovendien, indien nodig, specifieke gegevens verstrekken over het economische potentieel. Krachtens een regeringsbeslissing is zij sinds 1997 belast met de coördinatie van de strijd tegen economische fraude.

20 1.5. Zorgen voor controle en optimaal toezicht van de markt De FOD Economie controleert de goederen- en dienstenmarkt om ervoor te zorgen dat de economische reglementeringen nageleefd worden. Deze functie van economische politie ondersteunt het reglementaire beleid en maakt een permanente evaluatie mogelijk van de kwaliteit en de doelmatigheid van de wetgeving. Het beleid van de FOD Economie op het vlak van markttoezicht omvat informatie aan de economische wereld, preventie en bestraffing Een transversale benadering op het niveau van de FOD 18 In het kader van een transversale aanpak is er constant overleg tussen de controlediensten en de diensten die voor de reglementering instaan. Op die manier krijgen deze diensten permanent feedback, zodat ze een concrete en volledige kennis van de markt hebben en ze een reglementering kunnen uitwerken die optimaal, getrouw aan de werkelijkheid is en in de lijn van het beleid van de FOD Economie ligt. Daarnaast garandeert deze permanente dialoog een uniforme controle van de economische reglementering Zorgen voor een efficiënt geïntegreerd toezicht en doelmatige controle Het toezicht op de goederen- en dienstenmarkt is zeer ruim. Het omvat zowel het behoud van de mededinging, de bescherming van de rechten van consumenten en handelaars, de ontwikkeling en bevordering van de bepalingen over Alternative Dispute Resolution (ADR) wanneer dit instrument een toegevoegde waarde kan hebben, als de technische controles op het vlak van normalisatie, de veiligheid van producten en diensten, de openbare veiligheid, de metrologie en de analyse van productbestanddelen. Gezien de diversiteit en de omvang van sommige sectoren zal de FOD Economie wanneer dit mogelijk en wenselijk is, zijn controleopdracht delegeren aan geaccrediteerde en gecertificeerde organen. De FOD Economie behoudt hierop echter wel een algemeen overzicht. Het markttoezicht wordt uitgeoefend op basis van gepaste en onderbouwde keuzes. Het wordt via wetenschappelijke methoden en via risicoanalyse in de praktijk gebracht. Bovendien evalueert de FOD Economie permanent de eigen controlemethodes.

21 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Allerlei praktijken op het vlak van economische fraude efficiënt bestrijden De FOD Economie wil alle operatoren beschermen tegen de nadelige gevolgen van de economische fraude op uiteenlopende vlakken, zoals de juiste toekenning van de Europese toelagen voortvloeiend uit communautaire steunregelingen, de economische compensatieprogramma s, de auteursrechten, de namaak en de piraterij. De FOD Economie is op federaal niveau belast met de coördinatie van deze problematiek Ontwikkeling van de alternatieve geschillenoplossing De FOD Economie is zich bewust van het feit dat zowel consumenten als ondernemingen hun eventuele geschillen op een snelle, soepele en goedkope wijze wensen te beslechten. Ze ondersteunt, bevordert en onderneemt dan ook initiatieven die deze doelstelling te bereiken. Het bestaan van zulke instrumenten laat inderdaad toe het vertrouwen van alle actoren in de markt van goederen en diensten te versterken, zowel op federaal als grensoverschrijdend vlak. 19

22 Odua Images - Fotolia.com De Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2.1. Van Economische Inspectie naar AD Controle en Bemiddeling De institutionalisering van de marktcontrole startte vóór de Tweede Wereldoorlog. Bij koninklijk besluit van 16 december 1954 verandert de Dienst voor Inspectie en Economische Onderzoeken in de Economische Algemene Inspectie, die op haar beurt in 1995 de vorm aanneemt van het Bestuur Economische Inspectie (koninklijk besluit van 7 augustus 1995). Een diepgaande hervorming van de federale administratie ( Copernicus ) leidt er met name toe dat de bevoegdheden van de ministeries geherstructureerd worden en dat zij andere benamingen krijgen. Bij koninklijk besluit van 25 februari 2002 (Belgisch Staatsblad van 5 maart 2002) wordt de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie opgericht als opvolger van het Ministerie van Economische Zaken. Het grootste gedeelte van het vroegere Ministerie van Middenstand komt zo bij de FOD Economie. Niet lang daarna wordt bij het koninklijk besluit van 20 november 2003, dat in werking trad op 1 januari 2003, het Bestuur Economische Inspectie vervangen door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB). Deze hervorming voegt een nieuwe bevoegdheid toe. Maar bovenal leidt ze tot een nieuwe benadering in de verwerking van dossiers die worden toevertrouwd aan de ADCB, een benadering gebaseerd op het begrip alternatieve geschillenoplossing.

23 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 2.2. Opdracht en doelstellingen van de ADCB De opdracht van de ADCB De ADCB heeft een belangrijke opdracht in het kader van het strategische plan van de FOD Economie en het managementplan van de voorzitter van het Directiecomité. De missie moet daarom worden gesitueerd in het kader van het beleid op basis van: 1. de strategische nota op het niveau van de FOD met zijn 12 transversale programma s. De ADCB is bij vele van deze programma s betrokken en de directeur-generaal van E7 is sponsor van het programma Markttoezicht. Het programma behelst 3 strategische doelstellingen nl.: een transversale benadering in de FOD Economie, een efficiënt markttoezicht, een gecoördineerd optreden op het vlak van de strijd tegen de economische fraude. 2. de ontwikkeling van de projectcultuur en projectwerking. De ADCB is via haar werking nauw betrokken bij de programma s over de doelgroepen consumenten en kmo s. 21 Via de ADCB ziet de FOD Economie, op het terrein van de markt, toe op het eerbiedigen van de regels gesteld in het algemeen belang en het belang van de economische operatoren en consumenten op basis van de o.a. door de FOD voorgeschreven wetgeving en regulering. De ADCB informeert, treedt preventief en waarschuwend en repressief op. Daar waar mogelijk, bemiddelt zij ook met als doel de goede werking van de markt te bevorderen. Door haar toezicht op de markt en haar onderzoeken op het terrein kan zij ook nuttige informatie verstrekken aan de FOD als reguleringsorgaan, maar tevens, waar mogelijk, bepaalde informatie verstrekken die verband houdt met de ontwikkeling van het economische potentieel. Als gevolg van een beslissing op regeringsniveau werd zij sinds 1997 belast met de coördinatie van de bestrijding van de economische fraude en is de DG sinds 2008 aangeduid als lid van het college voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. In concreto en kernachtig kan de missie van de ADCB als volgt worden uitgedrukt: Zij beschermt de rechten van de consumenten, ondernemingen en handelaren door informatief, preventief en repressief op te treden in het kader van de economische wetgeving en regulering.

24 Op dit gebied en via overleg stimuleert en streeft zij de alternatieve geschillenoplossing na. (Alternative Dispute Resolution ADR) Zij coördineert de strijd tegen de economische fraude en coördineert, namens de FOD Economie, acties in het kader van het plan voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Zij verleent ondersteuning op het vlak van de regulering en organisatie van de markt (marktomkadering) en waar mogelijk aan de ontwikkeling van het economische potentieel met aandacht voor de doelgroepen consumenten en kmo s De strategische doelstellingen van de ADCB Een efficiënte handhaving en een klantgericht optreden. Via een efficiënte handhaving moet de regelgeving op de markt worden afgedwongen. 22 De ADCB staat in voor de controle op de naleving van 376 reglementeringen of gedeelten ervan, voor in totaal 286 economische sectoren. Jaarlijks ontvangt zij ongeveer klachten en vragen om informatie van consumenten en ondernemingen en hun organisaties. De ADCB beschikt over maximaal 170 controleambtenaren om deze taak te realiseren. Er is daarom nood aan een wetenschappelijk onderbouwd markttoezicht, waarbij de ADCB beter haar prioriteiten kan bepalen en de toepassing van een methodologie die zij in het recente verleden heeft ontwikkeld, waarbij maximaal kan worden bespaard op de in te zetten middelen. Het is duidelijk dat, in de huidige budgettaire situatie en de daarmee verband houdende personeelsomkadering binnen de federale overheid, het onrealistisch is te hopen op meer personeel. De hele hervorming van het federale openbaar ambt is ook gericht op niet meer, maar beter personeel. Waar nodig moeten we echter wel de moed hebben om te erkennen dat bijkomende middelen noodzakelijk zijn. Voornamelijk voor het uitvoeren van controletaken op het terrein is het niet altijd mogelijk de taken per ambtenaar gevoelig te verhogen. Olivier Le Moal - Fotolia.com

25 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." De nieuwste marktontwikkelingen en de omkadering daarvan vereisen ook steeds meer gespecialiseerd personeel. Desondanks moet de benadering vooral steunen op het besparen van middelen en het anders invullen van de taken. In concreto moeten we ons bijvoorbeeld afvragen of de ADCB iedere klacht en vraag en ieder verzoek tot ADR moet behandelen. Dit lijkt niet realistisch. De ADCB moet niet alles willen doen. In haar markttoezichtsfunctie moet zij conceptueel streven naar een ideale mix van informatie, preventie, handhaving en alternatieve geschillenoplossing. Deze uitdaging omvat eveneens een verandering in de cultuur van haar optreden, waarbij de nadruk meer komt te liggen op informatie, preventie en bemiddeling, dan op repressief optreden. Bij ieder van de instrumenten moet naar maximale efficiëntie worden gestreefd, waarbij echter het klantgericht optreden centraal blijft staan. Over informatie en preventie moet zij voornamelijk communiceren met de marktoperatoren. Hiertoe moet een efficiënt communicatie- en overlegbeleid worden uitgewerkt. Het is duidelijk dat de ADR-functie zich daartoe beter leent. 23 Wat de algemene onderzoeken betreft, heeft zij een methodologie uitgewerkt waardoor zij als bijzondere inspectiedienst over meer autonomie beschikt t.a.v. de opdrachtgevers, maar zij anderzijds ook op een transversale manier beter rekening kan houden met het beleid en de werkzaamheden van de andere algemene directies (cfr. programma markttoezicht). Bij de handhaving en het repressieve optreden moet de nadruk liggen op die praktijken die zwaar marktverstorend werken of de transparantie van de markt negatief beïnvloeden alsook die praktijken die omschreven worden als consumentenbedrog. De overheden moeten deze manier van optreden ondersteunen. Voor het repressieve luik blijft het absoluut noodzakelijk om de werking en opvolging t.a.v. het parket nog verder te verbeteren. Bij de feedback over de handhaving, met inbegrip van de ADR, moet vnl. aandacht geschonken worden aan de rapportering en communicatie van de resultaten en de zorgvuldige archivering.

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Cyber Security Strategy

Cyber Security Strategy Cyber Security Strategy BELGIUM BELGIQUE BELGIE BELGIEN 03-10-2012 Securing Cyberspace Erkennen van de cyberdreiging Verbeteren van de veiligheid Kunnen reageren op incidenten VOORWOORD De veiligheid van

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN

WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR TE STUREN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING DOOR DE RAAD VAN HET BIPT VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE HET ONTWERP VAN OPERATIONEEL PLAN 2014 WERKWIJZE OM REACTIES OP DIT DOCUMENT DOOR

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 3 Inhoudstafel Voorwoord 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld 16 2.1 Vergunningen A (Casino s) 16 2.2 Vergunningen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk Een nieuwe Vlaamse diplomatie in Een veranderende wereld: Naar een efficiënt buitenlands netwerk Advies 2013/16 9 juli 2013 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Roos Van de Cruys Boudewijnlaan

Nadere informatie