Hoe duurzaamheid u geld gaat besparen en waarom dit tot betere prestaties leidt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe duurzaamheid u geld gaat besparen en waarom dit tot betere prestaties leidt!"

Transcriptie

1 Artikel in de FIER.FM MKFA rapportage juli Meetmethodiek Kwaliteit van Facilitaire Activiteiten. Benchmark facility management domein. Circulaire Economie Hoe duurzaamheid u geld gaat besparen en waarom dit tot betere prestaties leidt! Vastgoed en facility management zijn grootverbruikers van grondstoffen, materialen en producten. En zijn grote afval producenten. Dit kost jaarlijks veel geld en het zorgt voor uitputting van onze aarde en haar grondstoffen. De nieuwe principes vanuit de circulaire economie gaan u helpen om uw duurzame doelstellingen te behalen als facility manager, tegen lagere kosten. Karakteristieken van de circulaire economie die een grote impact gaan hebben op facility management: Substantieel lagere investeringen. Een betere prestatie van de producten en diensten die u gebruikt. Een stimulans voor duurzaamheid en slimmer omgaan met grondstoffen. Hoe dit werkt? Producenten blijven eigenaar van hun producten. U gaat betalen voor het vruchtgebruik. U wordt ontzorgd door leveranciers die de verantwoordelijkheid nemen en houden voor de prestaties van hun product. Lagere Life Cycle Cost. Met als gevolg lagere beheer en onderhoud kosten voor u als facility manager of vastgoed beheerder. Aangezien de producent eigenaar blijft en zelf de dupe is bij slechte prestaties zal hij bij het ontwerp rekening houden met de lange termijn en dus insteken op producten die minder kosten maken tijdens de levensduur. Beheer en onderhoud worden verdisconteerd in transparante prijzen voor vruchtgebruik en (energie)prestatie. U weet dus waar u aan toe bent en kunt uw partners selecteren op basis van deze transparantie. Slimme producenten die ontwerpen en produceren op basis van lange levensduur, lage onderhoud en energiekosten en hergebruik van materialen, zullen door hun lage vruchtgebruik kosten, positief opvallen en als winnaar geselecteerd worden. Dit stimuleert de markt richting duurzame productie en houdt uw kosten laag. Producten worden aan het eind van hun technische levensduur opgehaald door de producent. Deze zal proberen ze met zo weinig mogelijk aanpassingen opnieuw in te zetten tot 1 e klas presterende producten. En onderdelen die niet herbruikbaar zijn worden gedemonteerd tot grondstoffen die wél weer een tweede of zevende leven krijgen. Binnen de circulaire economie worden producten ingezet als dienst waarvoor wordt betaald Om bovenstaande aspecten te realiseren is een kanteling in gedrag noodzakelijk. Dit wordt gestimuleerd door anders om te gaan met het eigenaarschap van grondstoffen en producten. In de huidige economie draait het met name om bezit van producten en het verhandelen ervan. In de circulaire economie draait het om het gebruik. Het eigendom blijft bij de producent. Producenten leveren de dienst zitten (voorheen het verkopen van een stoel) en de dienst geïsoleerde daglichtdoorlating (voorheen het verkopen van een kozijn met dubbel glas). U koopt geen nieuwe gevels meer, maar u laat aannemers de verantwoordelijkheid nemen voor het waterdicht en goed geïsoleerd beïnvloeden van uw binnenklimaat. Datzelfde doet u met uw installaties. Hierin is het al AUTEUR Erick Wuestman, voorzitter VERSIE 1.1 DATUM 01 juli 2013 AANTAL PAGINA S 5

2 wat meer gebruikelijk dat installateurs naast de levering ook onderhoud bieden, waarbij afgerekend wordt op de prestaties en niet meer op het aantal strekkende meters buizenstelsel of benodigd stroomdraad. In activiteiten gerelateerde werkomgevingen, die vaak geassocieerd worden met Het Nieuwe Werken, is het al vanzelfsprekend dat (bijna) niemand meer een eigen werkplek heeft. De ideeën rondom de circulaire economie liggen hiermee in lijn. U wilt uw mensen gebruik kunnen laten maken van de werkomgeving maar u hebt geen behoefte aan het bezitten van de bureaus of armaturen. Binnen de facilitaire wereld gaat deze omslag een enorme impact hebben, zo is de verwachting van de Stichting Circulaire Economie. Web: economie.info Het hele concept van ontwikkeling, bouw en beheer gaat er fundamenteel anders uitzien. Als representant van de gebruikers blijft u als facility manager de regie voeren, maar het eigendom, het bezit, blijft bij de leveranciers. Waarom is er behoefte aan deze nieuwe economie? Grondstoffen schaarste We gebruiken als samenleving te veel grondstoffen om genoeg over te houden voor volgende generaties. Bepaalde belangrijke materialen zijn al schaars. Zo is binnen 10 jaar de belangrijkste grondstof voor LED verlichting op. De circulaire economie gaat uit van slim gebruik en hergebruik van grondstoffen, bij voorkeur biologisch verantwoord en het in de kringloop houden van zowel technische als bio based materialen en producten. Haperende economie Dé huidige Crisis bestaat in werkelijkheid uit een veelvoud aan verstoringen, die direct van invloed zijn op ons dagelijks leven. Zo blijft de bouw krimpen, is de werkeloosheid hoog, staan er veel gebouwen leeg (waarvoor herbestemmingen nu te duur zijn) en groeit de sociale armoede in woonwijken waar corporaties en gemeentes niet (meer) in staat zijn de sociale cohesie te faciliteren. En dit terwijl er veel behoefte is aan nieuwe oplossingen en verbeteringen. De circulaire economie heeft hier aandacht voor en is juist gericht op het nieuw leven brengen in bestaande systemen. Met oog voor vakmanschap en kwaliteit,vanuit een gezonde dynamiek en passie voor het toevoegen van waarde, meer dan financieel alleen. Goede ideeën en initiatieven die geen steun vinden vanuit een haperende overheid De overheid maakt een terugtrekkende beweging en geeft steeds vaker toe het ook niet allemaal te weten. Er is een sterk groeiende onderstroom aan initiatieven vanuit zichzelf organiserende burgers. Particulieren en bedrijven zien kansen, vaak met grote maatschappelijke meerwaarde, die wel een steun in de rug van de overheid zouden kunnen gebruiken (of zijn). Toch weten dergelijke partijen elkaar nog onvoldoende te vinden. En voor samenwerking staan de huidige systemen, gebaseerd op bestaande principes, oude processen en regelgeving, nog vaak als een Berlijnse Muur dwars over de route. Bestaande organisatie culturen en manieren van werken zijn niet ingesteld op noodzakelijke afstemmingen met partijen buiten de eigen kring. Dit zal snel moeten veranderen. De circulaire economie staat voor participatie vanuit stakeholders en werkt middels co creatie en multidisciplinaire aanpakken aan maximalisering van meerwaarde. (Dit is geheel anders dan winstmaximalisatie!) 2

3 Perverse Prikkels houden de bestaande structuren overeind Zonder dat wij ons dit doorgaans bewust zijn dragen huidige systemen niet bij aan de beoogde doelen, sterke nog zij werken vaak contraproductief. Zo doen we dat al jaren gewenning heeft hier veel invloed op. Het voorbeeld, wat in het licht van de circulaire economie, vaak in dit kader wordt besproken gaat over wasmachines. Producenten moeten goedkope wasmachines maken om in zo groot mogelijke aantallen in de winkels verkocht te kunnen worden. De levensduur is hierdoor korter dan technisch mogelijk. De kosten voor gebruik zijn eveneens hoger dan feitelijk nodig. De drijfveer goedkoop zijn is een perverse prikkel. Immers, het staat haaks op duurzaamheid, lange levensduur, hergebruik van materialen, zo laag mogelijk energieverbruik, laag watergebruik enzovoort. Een lage prijs in de winkel is meestal ook contraproductief ten opzichte van lage Life Cycle Cost. Een soort van pennywise, pound foolish effect dus. Maar ook milieu foolish en consument foolish. Zonder dat de consument zich dit bewust is. Want ook bij het verkopen van nieuwe onderdelen vaart de producent wel, in tegenstelling tot de consument. Deze krijgt te maken met extra kosten, tijdverlies en ergernis. En het milieu wordt extra belast met economisch verkeer en (onnodig) afval. Binnen de Stichting Circulaire Economie ruimen we bestaande perverse prikkels op en brengen er gezonde impulsen voor terug. Rekening houdend met het slim omgaan met grondstoffen en het eerlijk en schoon verdelen van werk en waarde. En met de inzet en betrokkenheid van de stakeholders, opdat er in ieder aspect sprake is van maatschappelijke meerwaarde. Van bezit naar vruchtgebruik Eén van de patronen in deze nieuwe economie is de kanteling van bezit naar gebruik. U koopt de wasmachine niet meer. U gaat alleen betalen voor de wasbeurten, incl. stroom, water en onderhoud. De machine blijft van de producent, die u een faire prijs berekent op basis van een zo lang mogelijk gebruik van zijn machine. Prijzen worden berekend op basis van Life Cycle Cost principes. Deze verschuiving van bezit naar vruchtgebruik kunnen we toepassen op veel producten binnen het facilitaire domein. Dit heeft een aantal grote voordelen: 1. Honorering op basis van vruchtgebruik maakt het voor de gebruiker transparant wat hij betaalt, gerekend over de hele levensduur. En hij kan de juiste partner selecteren op basis van dat totaalbeeld, waardoor betere (wellicht duurder in productie, maar goedkoper op termijn) producten zullen worden verkozen. 2. De producent blijft verantwoordelijk en zit zelf opgezadeld met eventuele falende prestaties. Want, kostbaar onderhoud, snelle vervanging van onderdelen en een hoog energieverbruik komen voor zijn rekening. Hij zal daarom zelf geprikkeld worden om tot een beter product te komen. 3. De producent zal vanuit dit bewustzijn en de beloning op excellentie in prestatie, gestimuleerd worden slimmer te ontwerpen, met het oog op een langere levensduur. Wat, in het geval van een wasmachine, de prijs per wasbeurt positief beïnvloedt en het milieu verder ontlast. 4. Aan het eind van de product gebruikswaarde is het de verantwoordelijkheid van de producent om de machine/stoel / tafel/gevelpartij terug te halen. Hij heeft er dus belang bij, om zijn product slim uit elkaar te kunnen halen in separate onderdelen / grondstoffen en deze te hergebruiken of her in te laten zetten. 5. De schaars wordende grondstoffen blijven zo in de technische of biologische kringloop. Daarmee voorkomen we verdere schaarste en uitputting van ons ecosysteem. 6. Een van de achterliggende principe is dat grondstoffen door schaarste meer waard worden, waardoor slim hergebruik een groot economisch voordeel gaat opleveren. Mede doordat grondstoffen niet telkens opnieuw hoeven te worden gewonnen. 3

4 7. Als gebruikers betalen we uiteindelijk minder dan we nu gewend zijn, omdat onder de invloed van Life Cycle Cost bewustzijn, de diensten omgerekend goedkoper zijn dan het verhandelen van de onderliggende producten en materialen. 8. Gebruikers kunnen binnen de circulaire economie beschikken over producten met een excellente prestatie, zonder te hoeven investeren. Dit kan nu helpen om de stilgevallen economie weer aan te zwengelen. In dit geval zonder de negatieve bijwerkingen van het bestaande lineaire systeem van grondstoffen winnen, maken, verbruiken, weggooien en/of verbranden. Daar waar u in bovenstaande uitleg wasmachines voor ogen hield staat de Stichting Circulaire Economie voor het op een vergelijkbare manier ontwikkelen van complete gebouwen, renovaties, kantoorinterieurs etc. Het vruchtgebruik principe is in essentie niet nieuw en u kent ongetwijfeld zelf al voorbeelden. Bij een van onze leden (Mud Jeans) kunt u al spijkerbroeken leasen! (Lease a Jeans) Het betalen voor gebruik principe bestaat inmiddels ook rondom bijvoorbeeld muziek (Spotify) en auto s (Green Wheels en SnappCar). Dit zijn bekende voorlopers van de nieuwe economie. Het is aan u en ons om opvolging te geven aan deze mooie voorbeelden en zo de economie te kantelen. Multidisciplinaire samenwerking Om deze kantelingen te bewerkstelligen, is het noodzakelijk dat georganiseerd wordt op basis van deze nieuwe uitgangspunten. Van product en project ontwikkeling tot samenstellingen van aanbieders in creatieve coalities. Bij deze waarde ketens vormt het bewustzijn rondom een hoger gelegen gemeenschappelijk doel de essentie. Nieuwe integrale totaal oplossingen zijn nodig, waarbij grensverleggend te werk dient te worden gegaan. Denken in life cycle ketens i.p.v. productieketens, binnen het organisatiedomein, is waar het om draait. Binnen de Stichting Circulaire Economie organiseren we deze waarde ketens in een netwerkverband. We werken met Thema Cirkels waarin bepaalde aspecten worden uitgediept, zoals grondstoffenbeheer, verdienmodellen, interieur, bouwen & onderhouden en de lerende organisatie. Telkens zo samengesteld dat er een multidisciplinaire groep werkt aan het thema, bestaand uit verschillende soorten stakeholders en experts. Onder leiding van telkens twee van onze SCE coaches. Zodra er zich een project aandient betrekken we kenniswerkers uit relevante Thema Cirkels in, wederom een multidisciplinair samengestelde, Project Cirkel. Hierin participeren de opdrachtgever, gebruikers, experts en ontwerpers, die gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van de meest optimale oplossing binnen de criteria van de circulaire economie. Ter illustratie: De Stichting Circulaire Economie (SCE) heeft een project in voorbereiding waarin wij met een tiental SCE partners een complete Het Nieuwe Werken activiteiten gerelateerde werkomgeving realiseren. Puur op basis van circulaire economie uitgangspunten. Dat wil zeggen o.a. betalen voor 1 e klas ergonomisch zitcomfort in plaats van het kopen van de stoel. Deze partners werken samen in een Project Cirkel en werken in co creatie deze casus uit tot keiharde afspraken over vruchtgebruik en terugname van alle producten en materialen (meubels, archiefsysteem, vloerbedekking etc.) na beëindiging van de waarde voor de opdrachtgever / gebruiker. 4

5 Stichting Circulaire Economie De Stichting Circulaire Economie wil in dit krachtenveld van goede ideeën en noodzakelijke kantelingen in handelen, de motor zijn die Circulaire Projecten initieert en tot een waardevol einde brengt. Het brengt partijen bij elkaar, ontwikkelt nieuwe kennis en inzichten, maar is bovenal de aanjager in de omslag van praten over, naar DOEN! FIER.FM speelt hierin een rol als de partij die vanuit haar benchmark ervaring zal registreren welke voordelen meetbaar en aantoonbaar zijn binnen het facility management domein. Kenmerkend voor de circulaire economie is het redeneren vanuit kringlopen. Geïnspireerd op ecologische kringlopen in de natuur. Naast de biologische kringloop en de technische kringloop, zoals ook bekend uit de Cradle 2 Cradle filosofie, heeft de SCE de mens gerelateerde kringkoop geïntroduceerd. Wetend dat de mens een centrale rol speelt in het adopteren van ontwikkelingen (of juist niet). En dat bij het ontwikkelen van integrale oplossingen voor complexe problemen empathie, betrokkenheid, bewustwording, vakmanschap, expertise, creativiteit en samenwerkend vermogen van cruciaal belang zijn. Allen kenmerken van mensen, waar geen machine, systeem, blauwdruk, regel of protocol iets aan kan veranderen. U als facility manager en/of gebouwbeheerder kunt ook uw handschoen oppakken, binnen deze culturele omslag in het benaderen van bezit en gedrag. FIER.FM en de leden van de Stichting Circulaire Economie bieden u daarbij graag een helpende hand. Met dank aan Erick Wuestman. Voorzitter Stichting Circulaire Economie en adviseur in organisatiecultuur verandering en innovatieve huisvestingsconcepten. economie.info 5

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Dialoogbijeenkomst Overstappen naar een circulaire economie? The Challenge

Dialoogbijeenkomst Overstappen naar een circulaire economie? The Challenge Dialoogbijeenkomst Overstappen naar een circulaire economie? The Challenge Verbindingen zoeken en leggen essentieel Een lineaire economie put de aarde uit. En op is straks op. Het moet dus anders, en wel

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

COMMUNICATIE- STRATEGIE

COMMUNICATIE- STRATEGIE COMMUNICATIE- STRATEGIE juli 2014 Communicatiestrategie (marketingcommunicatieplan) Auteur: Theo Jansma Juli 2014 3 Samenvatting Trynergie, een samensmelting van Trynwâlden en energie, is een nieuwe energiecoöperatie

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie